Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

of 39 /39
Faţetarea dinţilor Şef Lucrări dr. Sebastian Cernuşcă

Embed Size (px)

Transcript of Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Page 1: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Faţetarea dinţilor

Şef Lucrări dr. Sebastian Cernuşcă

Page 2: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Definiţie

• = fixarea prin tehnici adezive pe feţele V preparate, a unor faţete realizate direct de medic (în cabinet) sau indirect, de tehnician în laborator.

• Este denumită: Maquillage (Franţa), Ceramic fatzetten (Germania), Porcelaine laminates sau Facial veneers (UK / USA)

• Se aplică pe un singur dinte.

Page 3: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Faţetă ceramică - schemă

Page 4: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Avantaje

• Restaurează fizionomia• Sunt mai puţin agresive pentru ca sunt

mai conservative în îndepărtarea ţesuturilor dentare

• Funcţional – păstrează ghidajul anterior,• Mecanic – afectează mai puţin rezistenţa

dintelui• Ergonomic – necesită timp de lucru redus• Sunt mai ieftine şi uşor de realizat.

Page 5: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Dezavantaje

• Deteriorări cromatice• Posibile desprinderi• Necesită deprinderi şi

manualitate foarte bune din partea medicului şi tehnicianului

• Finisare incompletă• Vizibilitatea joncţiunii dento-

protetice• Pot genera inflamaţii

parodontale

Page 6: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Indicaţii

• fisuri coronare

• fracturi mici ale smalţului (aschieri)

• toate formele de discromii

• eroziuni superficiale

• malpoziţii dentare

• corectarea diastemelor

• dinţii nanici

• hipoplazii

Page 7: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Contraindicaţii

• leziuni traumatice - carii, fracturi• eroziuni medii şi mari• igienă defectuoasă• respiraţie orală• dentina descoperită pe suprafeţe

întinse pentru că are adezivitate redusă şi exista risc toxic datorită compozitului

• vestibulopoziţie dentară• bruxism• ocluzii defavorabile

Page 8: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Spaţii inestetice (diastemă şi treme)

prezente la nivel frontal maxilar ce

pot fi corectate prin faţete ceramice.

Preparaţii minime de 0,5 mm ale suprafeţei

vestibulare.

Page 9: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Faţetele ceramice finisate, pe modelul

de lucru – aspect dinspre V.

Faţetele ceramice – aspect dinspre

palatinal.Suprafaţa P neacoperită.

Page 10: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Faţetele ceramice după fixarea

adezivă.

Aspect final estetic.Un zâmbet natural

plăcut.

Page 11: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Prepararea dinteluipentru faţetare

• Înlăturarea tratamentelor anterioare pentru a face compatibile structurile dentare cu materialele compozite

• Şlefuirea feţei V – mai redusă la nivelul coletului 0,3 mm, mai mare incizal 0,75 mm (o medie de 0,5 mm).

• Adâncimea → în funcţie de metoda de faţetare:

• directă – 0,2-0,3 mm• indirectă - 0,3-0,75 mm• Şlefuirea → în funcţie de configuraţia

anatomică a feţei V respectând convexităţile (M - D şi cervico - incizală).

Page 12: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

• Proximal şlefuirea se întinde până la punctul de contact pentru a ascunde joncţiunea faţetă-dinte.

• Separaţia se face numai cu banda adezivă şi numai pentru a putea aplica matricea.

• Şlefuirea la colet ↔ prag oblic sau excavat de adâncime de 0,3 mm ce se face juxta-gingivai.

• subgingival umezeala desface faţeta• supragingival este inestetic. • Şlefuirea incizală la metoda directă -

marginea incizală rămâne intactă.

Page 13: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

• La cea indirectă exista trei situaţii:• marginea incizală, mai groasă –

preparaţia se opreşte la 0,75 mm de marginea incizală

• se realizează un prag incizal faţa V e o fereastră în care se încastrează faţeta;

• marginea incizală e mai subţire – preparaţia e exinsă până la marginea incizală;

• marginea incizală e distrasă sau e foarte subţire

• faţeta acoperă şi marginea incizală şi se termină net cu un prag oral cu restricţia de a nu fi în zona de contact dento-dentar.

Page 14: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Metode directe de faţetare

• Cu ajutorul compozitelor – “furniruire”• Cu ajutorul unor faţete prefabricate ce se

adaptează şi fixează;• Cu răşini compozite fotopolimerizabile ce

conferă comoditate şi posibilitatea modelării adecvate, dar un timp de lucru prelungit.

• Cel mai important lucru este izolarea perfectă de secreţiile gingivale şi de aerul expirat, ceea ce se realizează folosind diga.

1

Page 15: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

2

Page 16: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

• a. Gravarea acidă - asupra smalţului• constă în crearea de microretenţii în smalţ• este mai eficientă în straturile profunde ale

smalţului• zonele de dentină descoperită se evidenţiază cu

dentin-detectorul (gel ce colorează în roşu zonele de dentină). Peste aceste zone se aplică un agent de cuplare dentinară, dentin-protector sau CIS foto.

• Gravarea - acid ortofosforic H3PO4 37% • se lasă 60-90 sec.• se spală cu jet de apă 30 sec. pentru îndepărtarea

totală a acidului.• Uscarea - cu jet de aer• Aerul ce conţine particule de apă / ulei poate

compromite adeziunea.

3

Page 17: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

• b. Aplicarea pe suprafaţa gravată a lichidului adeziv sau a agentului de cuplare fotopolimerizabil.

• Dacă este necesar - aplicare strat subţire de opac fotopolimerizat 60’’.

• Se aplică compozitul = viitoarea faţetă• se fotopolimerizează• La nevoie → fotoplimerizare în straturi,

strat cu strat, tehnica sandwich.

4

Page 18: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Metoda directă

• Avantaje:• culoarea poate fi

realizată gradat• suprafaţa e netedă• realizare într-o

singură şedinţă• reparare uşoară• sunt mai ieftine

• Dezavantaje:• aspect estetic incert

deseori• deteriorări frecvente

5

Page 19: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Metode indirecte de faţetare

• Dezavantaj - realizarea în două etape:• prima - clinică – de şlefuire, amprentare• a doua - laboratorul - realizează faţeta

pe baza amprentei.• Faţetele pot fi realizate din:• materiale acrilice • compozit • ceramică.

1

Page 20: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

• Dintele preparat se usucă• se amprentează exact cu ajutorul

materialelor fluide şi vâscoase• se toarnă modelul• se realizează faţeta pe model.• frecvent ambalarea şi turnarea se

realizează prin tehnica Dicor sau injectabilă sub presiune (Cerestore).

• se face verificarea extra-/ intraorală a faţetei pt. adaptare marginală

2

Page 21: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

• Se face apoi testarea compozitului de fixare (colet şi incizal).

• compozitul se depune pe faţetă după o prealabilă curăţire cu acid fosforic 37% timp de 60 sec., se spală, usucă, se pensulează un liant adeziv.

• După alegerea culorii se face gravarea smalţului• se aplică compozitul de culoarea aleasă ce trebuie să fie

mai vâscos pentru a putea fi îndepărtat excesul.• Se aplică faţeta, se fotopolimerizează 10 sec., • îndepărtare surplus, fotoplimerizarea completă timp de

60’’ sau 3x40’’ pe zone.• stratul prea gros prelungire timp la 120 sec. + foto.

dinspre oral.• Finisare cu benzi abrazive interdentar; cervical cu pietre

diamantate fine, finisarea incizal.• Lustruire cu discuri / gume moi.• Verificarea adaptării şi finisării.• Recomandări pacienţi: să nu consume 24 ore alcool,

evitare paste superfluorurate, evitare incizii de alimente dure sau care conţin coloranţi alimentari.

3

Page 22: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Coroane estetice (Jacket)

Şef Lucrări dr. Sebastian Cernuşcă

Page 23: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Definiţie

• microproteze de acoperire, confecţionate din materiale ce prezintă aspecte cromatice identice cu cele ale dinţilor naturali (ceramică dentară, mase compozit, acrilat)

• „Jacket” nu este un termen tehnic, nici stomatologic, a fost totuşi folosit, în special pentru a indica restaurarea estetică.

Page 24: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Generalităţi

• Coroanele sunt obţinute prin procedee tehnologice diferite:

• coroana Jacket din ceramică prin coacere (sinterizarea masei ceramice);

• coroana Jacket din acrilat este realizată prin polimerizarea

• coroana Jacket din mase compozite prin fotopolimerizare.

• Aceste coroane menţin vitalitatea ţesuturilor dentare şi păstrează sau restabilesc toate condiţiile impuse de aspectele cromatice variate.

Page 25: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Indicaţiile coroanei

• restaurarea aspectului coloristic al dinţilor devitalizaţi;

• restaurarea integrităţii morfologiei dinţilor frontali fracturaţi, ce nu beneficiază de tratament conservativ (obturaţii);

• restaurarea aspectului estetic al dinţilor frontali cu procese carioase profunde;

1

Page 26: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Indicaţiile coroanei

• restaurarea estetică a dinţilor cu anomalii de formă, volum şi poziţie;

• restaurarea estetică a dinţilor ce prezintă displazii ale smalţului la nivelul feţelor vestibulare;

• restaurarea volumului şi a formei dinţilor abrazaţi, atunci când relaţia ocluzală este favorabilă (confecţionate pe o preparaţie echilibrată).

2

Page 27: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Contraindicaţiile

• Dimensiunile foarte reduse ale bonturilor dentare, deoarece prezintă o suprafaţă de retenţie nesatisfâcătoare.

• Ocluzia adâncă acoperită, însoţită de existenţa unor dinţi frontali cu dimensiuni reduse în sens vestibulo-oral (aplatizaţi).

• Abraziunea intensă a tuturor dinţilor, ceea ce reprezintă dovada că există o puternică musculatură mobilizatoare a mandibulei, activă, capabilă să spargă construcţiile protetice casante.

Page 28: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Coroane de învelişfizionomice ceramice

• Realizare:• Mase ceramice pe schelet

de zirconiu• arderea ceramicii schelet

metalic din Au-Pt• arderea ceramicii schelet

metalic din Cr-Ni• Coroane de înveliş din

ceramică integrală

Page 29: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Ceramica dentară- structură

compoziţională –• cuarţ 10-25 %, feldspat 70-80 %, caolin

2-3 %• fondanţii cu rol de a scădea temperatura

de ardere a porţelanului (fosfaţi/carbonat de potasiu, carbonat de Na)

• coloranţi - oxizi metalici (Cr, Fe, Co).• substanţe fluorescente - săruri de uraniu,

oxizi de pământuri rare

Page 30: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Avantaje

• neutre biologic• inerte• biocompatibile• păstrează coloraţia în timp• se pot reda nuanţele dorite• conductibilitate termică redusă• rezistenţa la acţiunea chimică a mediului

bucal• bine glazurate, nu sunt placofile• rezistă la presiune

Page 31: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Dezavantaje

• nu rezistă la flexiune şi tracţiune - se produc fisuri interne şi externe ce în final duc la fracturarea coroanei

• duritate mare (418 unităţi Brinell faţă de smalţ care are 260, dentina 55, Au 833 % - 130), deci trebuie avut grijă la antagonişti.

• nu permite retuşuri substanţiale• necesită sacrificii mai mari de

substanţă dentară - şlefuire amelo-dentinară (smalţ + dentina).

Page 32: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Indicaţii

• element unitar / element de punte dentară

• discromii de etiologii diferite, inclusiv post tratament endodontic

• displazii (distrofii dentare)• dismorfii (exemplu nanism dentar)• malpoziţii• fracturi de unghi şi margini incizale• distrucţii coronare mari – obturaţia nu mai

este viabilă

Page 33: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Contraindicaţii relative

• pacienţi tineri cu camera pulpară voluminoasă

• dinţi scurţi si neretentivi• ocluzii adânci acoperite• ocluzii cap la cap• abrazii avansate• dinţi depulpaţin cu distrcţie mare

nearmaţi• la sportivi

Page 34: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Coroana Jacket din acrilat(Polimetil metacrilat)

• = Coroana fizionomică din acrilat. • Pe toate feţele, un aspect cromatic

identic cu cel al dinţilor naturali. • Realizată din răşini sintetice de

tipul polimetacrilat de metil.

• Prepararea dintelui (vb. la LP).• Amprenta (vb. la LP)..

Page 35: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Avantaje

• fect fizionomie bun• se pot face subţiri• se pot aplica şi rară prag• tehnologia este simplă• prelucrare uşoară• preţ de cost scăzut

Page 36: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Dezavantaje• ce au dus la limitarea indicaţiilor• contracţia liniară din timpul polimerizării neuniformă,

dependentă de grosimea şi forma machetei • neplăcut - porozitatea reduce rezistenţa mecanică

a coroanei şi crează zone de retenţie placofile colorarea şi pigmentarea acrilatului sau apariţia

lizereului negru gingival• îmbătrânirea acrilului generează modificări

coloristice• deformări la solicitări (Ia lovire se dezlipeşte, la apă

caldă se dilată şi se dezlipeşte uşor de pe bont)• lipsă de telegenie, pt. că reflectă puţin lumina• pot să irite parodonţiul marginal mecanic

Page 37: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Indicaţii

• restaurare provizorie de durată• când nu se pot aplica coroane mixte,

ceramice, metalo-ceramice• la tineri pentru că nu necesită

preparaţie cu prag, şi datorită volumului mare a camerei puipare

• ocluzii adânci acoperite.

Page 38: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Prepararea bontului

• nu prezintă modificări faţă de coroanele ceramice

• Poate necesita o şlefuire până la 1-2 mm, în funcţie de gradul de alterare a feţei vestibulare şi alterare coloristică.

• Şlefuirea bontului este în 90% din cazuri tangenţială

• materialul permite o margine subţire ce se poate finisa şi lustruii

• dacă se face prag contracţia acrilului şi uzura la prelucrare determina o adaptare incorectă

• Se poate prepara un prag excavat vestibular pe motive fizionomice şi de grosime.

Page 39: Protetica Dentara Microproteze MD Sebi 4

Tehnici de realizare

• Clasic• modelarea machetei din ceară, ambalare şi

poiimerizare• Modern• modelarea liberă directă din răşini diacrilice

compozite• materialele se aplică în straturi succesive de

culori si nuanţe adecvate pe bont şi are loc baro-polimerizarea într-un miniautoclav, la 120°C, timp de 30 min., 6 atm., în vapori de apă sau apă-glicerină.