PROIECT DIDACTIC DE LECTIE€¦  · Web view: Resursele naturale şi valorificarea lor. Unitatea...

of 8 /8
Profesor: Bădiţa Oana Disciplina: Geografie. Terra - elemente de geografie umană. Europa Clasa: a VI-a Subiectul lecţiei: Resursele naturale şi valorificarea lor Unitatea de învăţare: Europa - identitate geografică Tipul lecţiei: mixtă Scopul lecţiei: Verificarea cunoştinţelor anterioare şi dobândirea de noi cunoştinţe specifice resurselor naturale ale Europei Conţinutul informativ - Resursele naturale = mijloace de existenţă oferite omului de către mediul înconjurător; sunt prelucrate de către industrie; - Resurse naturale: minereuri de fier, minereuri neferoase (cupru, aluminiu, plumb, zinc, aur, argint), lemnul, solurile, plantele şi animalele; - Clasificarea resurselor naturale: a. resurse naturale epuizabile: petrol, cărbuni, gaze naturale, lemn, minereuri etc; b. resurse naturale inepuizabile: apa, aerul, energia solară; - Resursele energetice: sunt foarte importante pentru omenire; sunt epuizabile (cărbunii, petrolul, gazele naturale) şi inepuizabile (hidroenergia, energia mării, energia solară, energia eoliană, energia geotermică). Deşi europenii au fost printre primii care au exploatat resursele naturale şi le-au valorificat, în prezent, in Europa, resursele naturale sunt limitate şi concentrate în areale relativ restrânse. Din această cauză, ţările europene se orientează spre resursele alternative, mai eficiente decât resursele clasice si care nu reprezintă surse de poluare a mediului. 1. Resursele extraatmosferice și atmosferice cuprind:

Transcript of PROIECT DIDACTIC DE LECTIE€¦  · Web view: Resursele naturale şi valorificarea lor. Unitatea...

Profesor: Bădiţa Oana

Disciplina: Geografie. Terra - elemente de geografie umană. Europa

Clasa: a VI-a

Subiectul lecţiei: Resursele naturale şi valorificarea lor

Unitatea de învăţare: Europa - identitate geografică

Tipul lecţiei: mixtă

Scopul lecţiei: Verificarea cunoştinţelor anterioare şi dobândirea de noi cunoştinţe specifice

resurselor naturale ale Europei

Conţinutul informativ

- Resursele naturale = mijloace de existenţă oferite omului de către mediul înconjurător; sunt prelucrate de către industrie;

- Resurse naturale: minereuri de fier, minereuri neferoase (cupru, aluminiu, plumb, zinc, aur, argint), lemnul, solurile, plantele şi animalele;

- Clasificarea resurselor naturale:a. resurse naturale epuizabile: petrol, cărbuni, gaze naturale, lemn, minereuri etc;b. resurse naturale inepuizabile: apa, aerul, energia solară;- Resursele energetice: sunt foarte importante pentru omenire; sunt epuizabile (cărbunii, petrolul, gazele naturale) şi inepuizabile (hidroenergia, energia

mării, energia solară, energia eoliană, energia geotermică).Deşi europenii au fost printre primii care au exploatat resursele naturale şi le-au valorificat, în

prezent, in Europa, resursele naturale sunt limitate şi concentrate în areale relativ restrânse. Din această cauză, ţările europene se orientează spre resursele alternative, mai eficiente decât resursele clasice si care nu reprezintă surse de poluare a mediului.

1. Resursele extraatmosferice și atmosferice cuprind: energia solară; energia eoliană.

Energia solară - o resursă naturală inepuizabilă care poate fi transformată în energie electrică sau termică. În Europa, potențialul energetic solar scade de la sud spre nord (depinde de gradul mediu de însorire). Valorificarea energiei solare se face în centralele solare.

Energia eoliană - energia vântului este transformată în energie mecanică în centralele eoliene, pentru obţinerea curentului electric.

Avantaje: nepoluante; inepuizabile; necesită costuri reduse de utilizare şi producţie.

2. Resursele hidrosferei: apa potabilă energia apelor (ape curgătoare, oceane). Aceasta este valorificată în hidrocentrale şi în

centrale mareomotrice. Potenţialul hidroenergetic la nivelul Europei este inegal, fiind influenţat:

de relief de debitul râurilor,

- țări cu producţie ridicată de hidroenergie: Norvegia Germania România.

Energia mareomotrică foloseşte forţa mareelor, însă utilizarea ei este condiţionată de valoarea amplitudinii mareice. Țările cu cel mai mare potenţial mareic sunt cele care au ieşire la Oceanul Atlantic (unde râurile formează la gura de vărsare estuare).

Resursele litosferei sunt reprezentate de combustibilii fosili, substanţele minerale şi rocile de construcţie.

Combustibilii fosili: cărbuni petrol gaze naturale

Cele mai mari rezerve de cărbuni sunt în: Germania (Ruhr), Polonia (Silezia Superioară), Ucraina (Doneţk),

Rezerve de petrol - în platforma continentală a Mării Nordului.Combustibilii fosili sunt utilizaţi în termocentrale pentru obţinerea energiei electrice şi termice,

precum şi sub formă de combustibil pentru maşini.Minereurile de fier se găsesc în cantităţi mari în

Federaţia Rusă (Kursk) Ucraina (Krivoi-Rog) Suedia (Kiruna).

Acestea sunt utilizate în: industria siderurgică industria metalurgică ind. constructoare de maşini.

Minereurile neferoase (cupru, zinc, aur, argint etc.) se exploatează din: ţările nordice Polonia Federaţia Rusă România.

FIŞĂ DE LUCRU 2

Resursele naturale și valorificarea lor

1. Completează tabelul cu ţările în care se găsesc rezerve importante din următoarele resurse:

RESURSE NATURALE ŢĂRICĂRBUNIMINEREURI DE FIERMINEREURI NEFEROASE

2. Analizează harta de mai jos şi precizează care sunt ţările cu suprafeţe forestiere importante:

.................................

.................................

.................................

.................................

3. Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos cu termenii geografici daţi:

Ţările europene se orientează spre resursele ............................, mult mai eficiente decât ........................ clasice, care nu reprezintă surse de poluare a mediului. Energia solară este o resursă naturală ............................ care poate fi transformată în energie electrică sau termică. În Europa, potențialul ............................ solar scade de la sud spre ........................., depinzând de gradul mediu de însorire. Valorificarea energiei solare se face în centralele solare.

Termenii geografici: inepuizabilă, nord, resursele, alternative, energetic.

ANEXA 1

Ştiu Vreau să știu Am invăţat

Se dau termenii: hidroenergia, cărbunii, energia eoliană, gazele naturale, energia mării, energia solară, petrolul, energia geotermică. Realizaţi o clasificare in funcţie de posibilitatea de exploatare a acestora:

Resurse epuizabile Resurse inepuizabile

FIŞĂ DE LUCRU 1

1. Completaţi tabelul de mai jos cu orașele europene, folosind harta alăturată:

Peste 10 milioane

Populație 5-10 milioane loc. 2-5 milioane loc. 1-2 milioane loc.

ANEXA 2

MOSCOVA LONDRA

BERLIN ROMA

PARIS BUCUREŞTI