proiect dezv

download proiect dezv

of 26

Transcript of proiect dezv

 • 7/25/2019 proiect dezv

  1/26

  CUPRINS

  Capitolul 1

  Descrierea obiectivelor de investitie1.1 descrierea societatii si care se implementeaza investitia..1.2 descrierea investitiei

  Capitolul 2Datele tehnice ale investitie2.1 amplasamentul2.2 descrierea fluxului tehnologic..2.3 datele tehnice ale investitiei..2.4 fluxul de productie.

  2.5 durata de realizare a investitiilor ( perioada de implementare..

  Capitolul 3!ugetul investitiei.3.1 resursele necesare3.1.1. resurse necesare pentru investitie..3.1.2. resursele necesare procesuluitehnologic 3.2. extimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor si acheltuielilor.

  3.2.1. Extimarea veniturilor pe 5 ani..3.2.2. extimarea cheltuielilor cu ciclul de productie pe 5 ani3.2.3 Extimarea rezultatelorfnanciare.

 • 7/25/2019 proiect dezv

  2/26

  3.3. indicatori deinvestitie..3.3.1 Indicatori

  fnanciari..3.3.2. Grafcul incasariplati.

  Modernizarea unei pensiuni Judetul Giurgiu Comuna Comana

  Capitolul 1

  Desrierea o!ieti"elor de in"estitie

  1.1. Desrierea soietatii#"ensiunea #linus a fost infiintata in 2$$%.se ocupa cu facilitate de cazare si restaurant cod caen 553$ si cod caen 551$

  &ocatia pensiunii este situate in comuna 'omana udetul )iurgiu la 5 minute de "arcul *ational 'omana. #tmosfera calda face cafiecare clipa petrecuta in pensiune sa fie una de neuitat.

  +ste o pensiunea de 3 margarete, reprezetand o cladire cu un eta-, are o capacitate de cazare de camere, totalizand maxim 1/locuri in mediul rural si un restaurant de care ocupa pana la 25 persoane.

  Spatiul destinat pensiunii turistice se compune din

  !ladire cu camere pentru inchiriat" #ormata din opt dormitoare cu cate doua paturi" opt $ai dotate cu dus si %!

 • 7/25/2019 proiect dezv

  3/26

  &iecare dormitor are o supra#ata de 1' metri patrati (camere du$le). *ccesul in dormitoare si $ai este direct"#ara a se trece prin alte incaperi.

  +ensiunea tre$uie prevazuta cu utilitatile impuse de normele de turism" respectiv iluminare electrica"iluminare naturala" incalzire locala" retea de canalizare si apa curenta.

  ,e asemenea" pensiunea este prevazuta cu internet" care vor f puse la dispozitia turistilor.

  -esele se vor servi de 3 ori pe zi pentru cei ce au ales pesiune" iar pentru cei cu demipensiune" masa va f servita dedoua ori pe zi. rele de servire ale mesei sunt mic de/un ora 0.00 10.00" pranz ora 13.00 15 00" cina ora1.00 20.00 cu posi$ilitatea adaptarii in #unctie de durata drumetiilor sau a programelor ce se des#asoara in cadrulpensiunii sau in zona.

  0acilitatii de cazare erasa pensiunii va ofera oportunitatea de a savura o cafea ori de a va delecta cu o bere rece intro oaza de liniste ce beneficiaza de o

  ambianta relaxanta si echilibrata. Dimineata va stam la dispozitie cu mic de-un copios. estaurantul pensiunii va pune la dispozitie unmeniu bazat pe bucataria traditionala romaneasca.

  0oisor

  "arcare de 1$ locuri

  0acilitatii in camera nternet, elevizor 0rigider #er conditionat !aie proprie ncalzire central

  4estaurantul ( cod caen 51) are o capacitate de servire de '0 persoane. 4estaurantul este incalzitcu incalzire central.

  4estaurantul are ca specifc principal $ucataria romaneasca. 6ino la 4estaurantul *linus pentru asavura un pranz delicios si sanatos. Iti pregatim cele mai $une supe din oras" meniuri complete #ormatedin gustari calde si reci" mancaruri proaspat scoase din cuptor si pregatite la tigaie" grilluri" garnituri sidelicioase deserturi. Invitati prietenii sau cola$oratorii si te asteptam sa savurezi un pranz introatmos#era extrem de placuta. Specifcul romanesc" servirea ireprosa$ila si aerul curat din padurea!omana este un cadru ideal pentru gazduirea oricarui eveniment" de la o nunta si pana la dineuricorporative" sau diverse petreceri si reuniuni mondene. &ie ca este vor$a de o cina romantica" de #amilie

 • 7/25/2019 proiect dezv

  4/26

  sau $usiness" la noi vei gasi mereu exact ce cauti" cele mai $une servicii si preparate delicioase. Incheietiziua intro atmos#era destinsa alaturi de cei dragi tie.

  Promovarea

  importanta metoda de promovare a turismului rural este insasi calitatea serviciilor o#erite" caredetermina satis#actia turistilor" ceea ce ii poate trans#orma in clienti fdeli.

  -ai mult" ei pot recomanda pensiunea la care sau simtit $ine altor persoane si" prin aceasta reclamaver$ala" gradul de ocupare poate creste considera$il.

  ,esigur" existenta unui site pe Internet care sa atraga atentia asupra existentei pensiunii si sapopularizeze o#erta acesteia este intotdeauna $inevenita.

  alta metoda clasica de reclama pentru pensiune ar f aceea in care" un anga/at al pensiunii vamerge la gara si va #ace reclama ast#el incat sa conduca turistii spre pensiune7 va asigura transportul lordin gara pana la pensiune.

  8ot pentru pu$licitate se va apela la agentiile de turism" care pot asigura pu$licitatea.9a sosire" clientii vor primi un dosar cu toate in#ormatiile despre pensiune" harta zonei respective"

  programul de divertisment ce se va desasura in pensiune si la care pot lua parte. Se vor o#eri discounturipentru copii si clienti fdeli.9a plecare" turistii vor primi cate un suvenir a pensiunii.

  &oile de cazare au o ru$rica destinata adresei de email" ast#el ca se vor trimite o#erte noi pe adreselede email ale clientilor.

  "ersonalul pensiunii

  *r. 'rt. 0unctii *r de persoane ip contract1 'ontabil 1 colaborare2 !ucatar 1 #nga-at

  permanent3 #-utoare de

  bucatar2 #nga-at

  permanent4 'helnerii 3 contract pe

  termendeterminat

 • 7/25/2019 proiect dezv

  5/26

  5 6ena-era 1 contract petermendeterminat

  'apacitate de cazare

  anii 'apacitate de cazare2$$% 2$72$1$ 4572$11 /272$12 8572$13 %$7

  $UG%&U' D% (%NI&URI SI C)%'&UI%'I PR%(I*I+N,& IN ,NU' 2-11

  Denumireindicator

  &una 1 &una2 &una3

  &una4 &una5 &una/ &una8 &una &una% &una1$

  &una11 &una12

  otal

  9. din vanzari 4/4$$ 4/4$$ 8$$$$ 2$$$ 111/$$ 1585$$

  35$$$$

  5$2$$$

  1/2$$$

  1$35$$ 5$$$ 14$$$$ 12%4$$

  otal venituri 4/4$$ 4/4$$ 8$$$$ 2$$$ 111/$$ 1585$$

  35$$$$

  5$2$$$

  1/2$$$

  1$35$$ 5$$$ 14$$$$ 12%4$$

  'h. cumaterialele

  25/$ 25/$ 4$$ 48/$ %/$$ 1$$$ 2$$$ 3482$ 112$$ 82$$ 4$$$ %/$$ 13$$$

 • 7/25/2019 proiect dezv

  6/26

  'h. cu salariidirecte

  255% 255% 33% 511% 511% 585% %5% 1$23% 448% 33% 31%% 33% 5%5$

  'h. cu salariiindirecte

  1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 13%82

  'h. cu chiriile $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

  'h. cuutilitatile

  23% 23% 441 81/% 81/% 1$$2 2/13% 32412 1$55 /821 3834 %/2 1221$2

  #lte cheltuieli 2%8/ 2%8/ 3/4 4$44 4%32 /3$% 12$4 1//44 /444 4/% 3324 584 83%$

  #mortizare 1$%$$ 1$%$$ 1$%$$ 1$%$$ 1$%$$ 1$%$$ 1$%$$ 1$%$$ 1$%$$ 1$%$$ 1$%$$ 1$%$$ 13$$$

  otalcheltuieli

  32%/5 32%/5 3%25 44583 4%3$1 55431 %8//3 11/4%/ 55$5% 44%3$ 3/83 5$/// /5/$82

  "rofit brut 13435 13435 3$815 38428 /22%% 1$2$/%

  252338

  355$4

  1$/%41

  558$ 212/2 %334 118332

  mpozit peprofit

  335 335 8/8 %35/ 15584 25518 /3$4 %/38/ 2/835 14/42 5315 22333 2%332/

 • 7/25/2019 proiect dezv

  7/26

  "rofit net 1$$88 1$$88 23$38 2$81 4/825 8/552 1%253

  2%12

  $2$/ 43%2 15%48 /8$$1 $$$2

  "rofit cumulat 1$$88 2$154 431%1 812/2 118%8 1%453%

  338%2

  /82%$ 85312/

  8%8$54 13$$1 $$$2

  $UG%&U' D% (%NI&URI SI C)%'&UI%'I PR%(I*I+N,& IN ,NU' 2-12

  Denumire indicator rimestrul 1 rimestrul 2 rimestrul 3 rimestrul 4 otal

  9enituri din vanzari 1/2$$ 3511$$ 1$14$$$ 3$15$$ 12%4$$

  otal venituri 1/2$$ 3511$$ 1$14$$$ 3$15$$ 12%4$$

  'h. cu materialele 2/444 8$33 1%324% 55588 34/1$3

  'h. cu salariile directe 8514 2$128 54%12 158%2 %345

  'h. cu salariile indirecte 34843 34843 34843 34843 34843

  'h. cu utilitatile 35/45 %548 2/$43 84%13 4//51%

 • 7/25/2019 proiect dezv

  8/26

  #lte cheltuieli %/2/ 1525 35182 138%8 83%$

  #mortizare 328$$ 328$$ 328$$ 328$$ 328$$

  otal cheltuieli 14//2 2/%1// /1125% 228522 1254/2%

  "rofit brut 1/11 1%34 4$2841 83%8 584881

  mpozit pe profit 4$2% 2$43 1$$/5 14%4 143/%1

  "rofit net 12$% /1451 3$2$5/ 5544 431$$

  "rofit cumulate 12$% 8354$ 3855%/ 431$$

  $UG%&U' D% (%NI&URI SI C)%'&UI%'I PR%(I*I+N,& IN ,NU' 2-13

  Denumire indicator rimestrul 1 rimestrul 2 rimestrul 3 rimestrul 4 otal

 • 7/25/2019 proiect dezv

  9/26

  9enituri din vanzari 1/2$$ 3511$$ 1$14$$$ 3$15$$ 12%4$$

  #lte venituri $ $ $ $ $

  otal venituri 1/2$$ 3511$$ 1$14$$$ 3$15$$ 12%4$$

  'h. cu materialele 2811 82/38 1%18$ 5/%%2 354%18

  'h. cu salariile directe 8514 2$128 54%12 158%2 %345

  'h. cu salariileindirecte

  34843 34843 34843 34843 13%85

  'h. cu utilitatile 31/1 1$2218 288$ $2$1 4%%44%

  #lte cheltuieli %/3/ 1525 35182 138%8 83%$

  #mortizare 328$$ 328$$ 328$$ 328$$ 13$$$

  otal cheltuieli 14%82 2888$% /345/8 234225 12%/383

  "rofit brut 12%2 833%1 38%433 /8285 533$28

 • 7/25/2019 proiect dezv

  10/26

  mpozit pe profit 3232 1348 %45 1/1 133255

  "rofit net %/%/ 55$44 24585 5$458 3%%882

  "rofit cumulate %/%/ /484$ 34%315 3%%88223523

  $UG%&U' 'U/U'UI D% NUM%R,R PR%(I*I+N,& P%N&RU ,NU' 2-11

  Denumire indicator &una1 &una2 &una3 &una4 &una5 &una/ &una8 &una &una% &una1$ &una11 &una12 otal

  ncasari din vanz.luniicurente

  4/4$$ 4/4$$ 8$$$$ 2$$$ 111/$$ 1585$$ 35$$$$ 5$2$$$ 1/2$$$ 1$35$$ 5$$$ 14$$$$ 12%4$$

  ncasari din vanz. luniianterioare

  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

  #lte incasari $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

  otal incasari 4/4$$ 4/4$$ 8$$$$ 2$$$ 111/$$ 1585$$ 35$$$$ 5$2$$$ 1/2$$$ 1$35$$ 5$$$ 14$$$$ 12%4$$

 • 7/25/2019 proiect dezv

  11/26

  "latile mat. achiz. inluna curenta25/$ 25/$ 4$$ 58/$ %/$$ 1$$$ 2$$$ 348$$ 112$$ 82$$ 4$$$ %/$$ 13$$$

  "latile mat. achiz.inluna anterioara

  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

  "lata salarii directe 255% 25%% 33% 511% 511% 585% %5% 1$23% 448% 33% 31%% 33% 5%5$

  "lata salarii indirect 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 13%82

  "lata utilitatilor 23% 23% 441 81/% 81/% 1$$2 2/13% 32412 1$455 /821 3834 %/2 1221$2

  "lata altor chelt. 2%8/ 2%8/ 3/4 4$44 4%432 /3$% 12$4 1//44 /444 4/% 3324 584 83%$

  mpozit pe profit 143%4 5$448 1/1%5 422%$ 2%332/

  otal plati 22$/5 22$/5 4288% 33/83 34$1 %4%8 /8/3 1$55%1 23$354 34$3$ 253 2$5/ 15%3

  :old numerar net 24335 24335 28221 4328 831%% /2522 2/3238 3%/4$4 /354 /%48$ 321/2 58%44 1$1$$2

 • 7/25/2019 proiect dezv

  12/26

  :old numerarcumulate

  24335 4/8$ 85%1 12421 1%8418 25%%3% 52318/ %1%5$ 5122/ %2$/%/ %525 1$1$$2

  $UG%&U' 'U/U'UI D% NUM%R,R PR%(I*I+N,& P%N&RU ,NU' 2-12

  Denumireindicator

  rimestrul 1 rimestrul 2 rimestrul 3 rimestrul 4 otal

  ncasari dinvanz.luniicurente

  1/2$$ 3511$$ 1$14$$$ 3$15$$ 12%4$$

  otal incasari 1/2$$ 3511$$ 1$14$$$ 3$15$$ 12%4$$

  "latile mat.achiz. in luna

  curenta

  2/444 8$33 1%324% 55588 34/1$3

  "lata salariidirecte

  8514 2$128 54%12 158%2 %345

 • 7/25/2019 proiect dezv

  13/26

  "lata salariiindirecte

  34843 34843 34843 34843 13%82

  "lata utilitatilor 35/45 %548 2/$43 84%13 4//51%

  "lata altor chelt. %/3/ 1525 35182 138%8 83%$

  mpozit peprofit

  4$2% 2$43 1$$/5 14%4 143/%1

  otal plati 11$11 25/%4% /8%244 21331/ 12/852$

  :old numerarnet

  448% %4151 33485/ 14 5/1$

  :old numerarcumulat

  448% 13%4$ 483/%/ 5/1$

  $UG%&U' 'U/U'UI D% NUM%R,R PR%(I*I+N,& P%N&RU ,NU' 2-13

 • 7/25/2019 proiect dezv

  14/26

  Denumireindicator

  rimestrul 1 rimestrul 2 rimestrul 3 rimestrul 4 otal

  ncasari dinvanz.luniicurente

  1/2.$$ 351.1$$ 1.$14.$$$ 3$1.5$$ 1.2%.4$$

  otal incasari 1/2.$$ 351.1$$ 1.$14.$$$ 3$1.5$$ 1.2%.4$$

  "latile mat.

  achiz. in lunacurenta

  28.11 82./38 1%.18$ 5/.%%2 254.%18

  "lata salariidirecte

  8514 2$128 54%12 158%2 %345

  "lata salariiindirecte

  34843 34843 34843 34843 34843

  "lata utilitatilor 31/1 1$2.218 28.8$ $2$1 4%%.44%

  "lata altor chelt. %/3/ 1525 35182 138%8 83%$

  mpozit pe profit 12%2 833%1 38%433 /8285 533$28

 • 7/25/2019 proiect dezv

  15/26

  otal plati 13$1$$ 314$$ %13$$ 2/$$ 1./%./$$

  :old numerar net 328$$ 328$$ 328$$ 328$$ 13$$$

  :old numerarcumulat

  328$$ /54$$ %1$$ 13$$$

  1.2 desrierea in"estitiei#

  "rin present proiect "ensiunea #linus doresc sa modernizeze pensiunea prin constructia un caffebar, loc de -oaca pentrucopii, o cofetarie si o sala de billiard. ; masura 312 (313

  &ista comunelor cu potential turistic

 • 7/25/2019 proiect dezv

  16/26

  5/3 'affe ; bar are o suprafata de /$ m2, va fi aplasata la eta-ul 1. #colo se poate servii cafea, bere, vin si cocteiuri. #vem inmeniu, bauturi cu cele mai mici preturi. n acest caffe ; bar avem loc destinat fumatorilor si nefumatorilor. #vem 2 bai una pentrufemei ( 12 m2 si una pentru barbate (12 m2. &a eta- vom avea si un balcon deschis unde se poate servii cafeaua si pentru a se admirapeisa-ul care ti se ofera. ntrun colt se poate -uca billiard care se poate fi numai inchiriat.

  'affe ;barul este dotat cu 2 aer conditionat, 4 tablouri, parchet, mese, scaune, chevece cu flori, incalzire central,frigidere,televizor, un bar.

  !arul este si el dotat cu chiuveta, pahare, expresso, pahare etc.

  &a parter vom avea o cofetarie care are si ea 2 bai proprii una pentru femei si una pentru barbatii.'ofetaria are o suprafata de /5 m2 unde este dotata cu 2 frigidere, ustensile pentru pra-ituri un meniu cu toate tipurile de

  pra-ituri, aer conditionar, tablouri, ghivece de flori, televizor etc.

 • 7/25/2019 proiect dezv

  17/26

  "e foisor voi amplasa un ansamblu de -oaca pentru copii cu varsta cu varsta cuprinsa intre 1 12 ani.

  Capitolul 2

 • 7/25/2019 proiect dezv

  18/26

  'omuna se afl< =n estul -ude ului, la limita cu -ude ul lfov , pe malul drept al #rge ului , acolo unde el prime te apele*ea-lovului, care la r>ndul s

 • 7/25/2019 proiect dezv

  19/26

  n rezervatia "adurii 'omana flora are un caracter euroasiatic, cuprinzand 3 de specii, la care se adauga 143 elementeeuropene si / centraleuropene."#'I& *#I#& 'B6#*#Jeste situat undeva la mi-locul distantei dintre !ucuresti si )iurgiu, -udetul )iurgiuCJrezervatie naturala si zona de protectie avifaunistica CJcea mai usoara cale de acces e drumul care duce in comuna )radisteaCJparcul a fost infiintat in 2$$4, decizia de constituire a ariei prote-ate fiind adoptata in baza documentatiei tehnice si stiintificeelaborate inca din 1%54, de catre #cademia omanaCJse intinde pe 25.$$$ de hectare si cuprinde un ecosistem caracteristic deltei, cunoscut din vechime sub numele de !alta 'omanaCJspecialistii sustin ca Delta de langa !ucuresti ocupa locul doi ca biodiversitate, dupa rezervatia Delta DunariiCJsuprafata parcului include si cinci sate 'omana, 9lad epes, !udeni, 0alastoaca si )radisteaCJpadurile de ste-ar si de frasin cuprind exemplare unice, vechi de sute de aniCJcuprinde aproximativ 3$$ de hectare de zone mlastinoase, fapt pentru care e considerat cea mai mare zona umeda din sudul tariiCJaici traiesc 141 de specii de pasari, 1% specii de pesti si 31 de specii de mamifereCJin parc pot fi vizitate doua rezervatii unice in omania, de ghimpe si de bu-or romanescCJghimpele poate fi vazut in comuna 'omana si zona unde este din abundenta e cunoscuta sub denumirea de Bloaga )radinariCJrezervatia de bu-or romanesc, denumita "adina atarului, poate fi intalnita la cativa @ilometri de 'omana, in arealul comunei 6ihai!ravu.

  Bbiective turistice in 'omana:fanta 6anastire 'omana, "arcul *atural 'omana, ezervatia de bu-or, ezervatia de ghimpe, ezervatia de margaritar, #rborii

  seculari, 'abana 0antana cu *uc, #mena-ari lacustre sumare in !alta 'omana, rasee turistice prin padure, )ara 'omana, 'asa6emoriala )ellu *aum, 6anastirea Delta *ea-lovului, Bcolul :ilvic 'omana, "la-a &unculita, :atul 'eltic.

  udetul )iurgiu face parte din zona etnografica 9lasia, reprezentata de arhitectura populara in satele :toenesti, )radinari, 'olibasi, )reaca, 9edea, opanu, 'le-aniC arta prelucrarii lemnului satele 0ratesti, )ostinari, "utineiu si )reacaC costume populare, broderii, cusaturi satele )himpati, "utineiu, )radistea, *ea-lov, !aneasaC arta impletiturilor (nuiele, cosuri, rachita s.a satele 9edea, )ostinu, 0rasinu, "rundu, "uieni, )reacaC ansambluri folclorice renumite (taraf, de dans, grupuri vocale satele )himpati, &etca, 'le-ani, !ulbucate, 9edea, asuceniC manifestari folclorice si culturale K'oruri 9lasceneK in luna august, gazduit de teatrul Kon 9asilescuK municipiul )iurgiuC concursul de creatie K*ichifor 'rainicK municipiul )iurgiu si comuna !ulbucata.

 • 7/25/2019 proiect dezv

  20/26

  0estivalul internaEional al teatrelor din oraele dun

 • 7/25/2019 proiect dezv

  21/26

  Este o unitate destinata des#acerii cu prioritate a sortimentelor variate de ca#ea si derivate din ciocolata" cacao"ceai" $auturi alcoolice fne la pahar" $auturi racoritoare"sand:ichuri"pra/ituri fne" inghetata si produse de tutun. Indotarea unitatilor un rol important revine utila/elor pentru ca#ea si in primul rand expressoului. Serviciul esteasigurat de regula de catre $arman" poate f e#ectuat si de catre chelneri.

  1) *-E;*4I94

  Intrun $ar" indi#erent de marimea lui" se des#asoara o activitate complexa" care presupuneindeplinirea anumitor cerinte privind constructia si instalatiile a#erente" asigurarea unui ?ux tehnologicoptim" precum si dotari adecvate.

  In #unctie de o#erta $arului" aceasta tre$uie sa fe dotata cu mo$ilier" utila/e si inventarul necesarunei serviri corespunzatoare clientilor.

  Instalatia electrica serveste pentru alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat si a unorutila/e" ceea ce presupune asigurarea locurilor pentru lampi" prize pentru utila/e in toate spatiile unde elesunt necesare.9a executarea lucrarilor se vor respecta normele tehnologice de profl" pentru evitareaelectrocutarilor si a cauzelor potentiale de incendiu.

  +entru a crea o am$ianta placuta" orice instalatie electrica tre$uie sa satis#aca cerintele de ordin

  cantitativ" respectiv sursa de lumina sufcienta si calitativ" lumina sa nu deran/eze prin stralucirisuparatoare sau nuante necorespunzatoare de culoare.

  Instalatia de incalzire are o importanta deose$ita" deoarece temperatura optima reprezinta unuldintre elementele principale ale con#ortului intrun $ar. 8emperatura" atat din punct de vedere economic

  cat si al con#ortului se recomanda a f in /ur de 20!. +entru mentinerea ei insa" incaperile tre$uie sa ai$a o

  izolatie termica" evitanduse pierderile de caldura generate de neetanseitati.Instalatiile sanitare asigura #urnizarea apei reci si calde si #unctionarea canalizarii pentru evacuarea

  apei mena/ere.ele sunt a$solut necesare pentru alimentarea unor utilitati masini pentru pregatit cu$uri degheata" masini pentru ca#ea" spalatoare si altele.

  Instalatia de ventilatieconditionare intregeste con#ortul dintrun $ar prin asigurarea temperaturii siumuditatii constante si a aerului purifcat. *stazi se intalnesc instalatii diverse" de inalta tehnicitate" carepot satis#ace pe deplin aceste cerinte.

  Instalatia de sonorizare serveste la $una transmitere si #unctionare a #ondului muzical" a emisiunilorradio"a programelor de televiziune" video si altele. *ici avem in vedere" pe langa asigurarea instalatiilorrespective la un nivel calitativ optim" cerinte de con#ort pentru crearea unei am$iante placute" conviviale.

  &inisa/ele impun o atentie deose$ita. Se recomanda ca la realizarea acestora sa se utilizeze materialerezistente la uzura" care sa solicite cheltuieli reduse de intretinere si exploatare.

  +entru a f via$il" un $ar" indi#erent de tip" tre$uie sa indeplineasca anumite cerinte de ordin general

 • 7/25/2019 proiect dezv

  22/26

  . 9a amena/area lui sa se #oloseasca materiale rezistente si usor de intretinut" pe cat posi$il lava$ile sausemilava$ile. Sa ai$a un fnisa/ de calitate superioara" in armonie cu fnisa/ul general al unitatii7. Sa $enefcieze de iluminat discret" pentru a crea o atmos#era de intimitate" de convivialitate7. Sa ai$a o decoratie simpla si in armonie de culori si stil7. Sa asigure" un aspect constructiv" un ?ux normal pentru clienti si pentru aprovizionarea si depozitareamar#urilor7. Sa fe dotat cu mo$ilier si inventar pentru servire in concordanta cu o#erta de produse si criteriile declasifcare pentru tipul respectiv de unitate7. +ersonalul ce e#ectueaza serviciul in $ar tre$uie sa ai$a o califcare corespunzatoare" o temeinica culturagenerala si de specialitate.2) ,8*4E* =*4>4I94

  &unctionarea optima a unui $ar presupune"in a#ara unor amena/ari tehnologige corespunzatoareconstructii" instalatii" #unctionalitateasigurarea mo$ilierului" utila/elor" inventarului de lucruri servite

  specifce $arului.-o$ilierul unui $ar il constituie te/gheaua" ra#tul" scaunele" ta$uretele" vitrinele de prezentare sialtele.

  8e/gheaua $arului sau $arul propriuzis constituie mo$ilierul principal din orice unitate de acest #el"indi#erent de tip. >n $ar modern se realizeaza printro linie simpla" usor de intretinut" #ara decoratiuni siincrustatii inutile.

  In #unctie de proflul $arului acesta poate avea incorporat in te/ghea o serie de utilitati spalatorpentru pahare7 masini pentru #a$ricarea cu$urilor de gheata7 congelatoare de mica capacitate pentrupastrarea inghetatei si a #ructelor congelate7 spatii de re#rigerare7 aparat pentru tras $erea"dulapuri@sertare #ara instalatii de racire si altele.

  In partea exterioara" pe toata lungimea $arului se monteaza doua $are din materiale di#eritenecesare con#ortului clientilor.In #ata te/ghelei de $ar se plaseaza scaunele de $ar" fxe sau mo$ile. Ele pot f de #orma circulara" cu

  diametru de circa 35cm. sau mai mare" patrate sau alte #orme" cu latura tot de 35cm. Inaltimea optima vaf de circa 0cm. !uloarea in stilul scaunelor din $ar tre$uie sa se armonizeze ce restul mo$ilierului.

  4a#tul $arului" cu o #orma cat mai simpla"in armonie cu restul mo$ilierului" #ara prea multe usi"unghiuri si colturi" se a?a" de regula" in spatele te/ghelei" la cel putn A0cm. distanta de aceasta. Incompunerea lui se #olosesc" in general piese asam$la$ile" care permit o mare varietate de prezentare a$auturilor si posi$ilitatii de adaptare la diverse #orme. ,e o$icei partea superioara a ra#tului este realizata

 • 7/25/2019 proiect dezv

  23/26

  din polite sau casete de prezentare"prevazute cu iluminare locala in partea de sus" situatie in care sursa delumina se mascheaza prin di#erite elemente decorative in partea in#erioara este prevazut cu ra#turideschise pentru pastrarea di#eritelor o$iecte de inventar sau a mar#urilor care pot f pastrate in ast#el delocuri.

  -esele variaza ca #orma si dimensiune" de la un $ar la altul. Exista mese dreptunghiulare" patrate"rotunde sau de alte #orme" cu diametru $latului in /ur de 50cm. si inaltimea mai mica decat aceea ameselor din restaurant. In ultimul timp" mesele din unele $aruri au $latul acoperit cu di#erite materialelava$ile pentru a f mai usor de intretinut. !a #ete de masa se utilizeaza" in general" naproane dinmateriale divers colorate" asezate ast#el incat colturile meselor sa ramana neacoperite.

  Scaunele.in $aruri" in #unctie de tipul si categoria lor se pot intalni diverse tipuri de scaune #otoliisau demi#otolii" scaune clasice" canapele" ta$urete sau altele. 8oate tre$uie armonizate si proportionate cumesele atat su$ aspectul dimensiunilor" cat si in ceea ce priveste materialul din care sunt con#ectionate.

  >tila/ele se aleg in #unctie de tipul $arului si o#erta de produse propuse clientelei. *legerea poate f#acuta in #unctie de destinatia utila/elor respective si anume vitrine@dulapuri #rigorifce" masina pentru#a$ricarea cu$urilor de gheata" masina de rasnit ca#ea" masina pentru pregatirea ca#elei" mixer" aparat destors citrice" casa de marca/ si altele.

  -ontarea utila/elor respective se #ace ast#el incat" ele sa nu micsoreze locul destinat servirii clientilorla $ar.*numite utila/e se amplaseaza intrun loc sta$ilit cu gri/a ast#el incat lucrari executat de $arman sapoata f umarite de clienti" $armanul nu tre$uie sa lase impresia ca lucreaza Bdupa cortinaB.

  >stensilele de lucru ale unui $ar" in #unctie de destinatia lor pot f grupate ast#elC >stensile pentru preparareshaDer" pahar pentru amestec" strecatoare de $ar" lingura de $ar" cutitedi#erite7C >stensile pentru masurarepahare masura" dopuri cu /iglor sau dozatoare automate7C >stensile pentru lucru lingura@cleste pentru gheata" clesti pentru zahar" sampanie" nuci" ciocan

  pentru gheata si altele7C >stensile diversestorcator pentru citrice"strecuratori pentru ceai si sucuri" $atator #risca" rasnitemanuale" razatoare pentru nucsoara" etc.7C 4ecipiente $aloane din sticla" $aloane cu dop din sticle" $orcane din sticla cu capac" vase pentruzahar" $orcane ermetice pentru condimente.$iectele pentru servirea clientilor dintrun $ar intregesc aprecierea calitatii $auturilor si a preparatelorservite.

 • 7/25/2019 proiect dezv

  24/26

  2.3 descrierea detaliata a investitie'onstructia2,4 ciclul de productie ce produce u ca fac cafeaua cofetstie fac pra-iturii.

  2.5 durata de realizare a investitiei ( perioada de implementare

  specificare februarie martie aprilia mai iunie ulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie ianuarie'affe bar x x x x:tatiu si mobilier ptterenul de -oaca

  x x

  :ala de biliard xcofetarie x x x Q

  nr.crt

  sector februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie ianuarie:1

  :2

  :3

  :4

  :1

  :2

  :3

  :4

  :1

  :2

  :3

  :4

  :1

  :2

  :3

  :4

  :1

  :2

  :3

  :4

  :1

  :2

  :3

  :4

  :1

  :2

  :3

  :4

  :1

  :2

  :3

  :4

  :1

  :2

  :3

  :4

  :1

  :2

  :3

  :4

  :1

  :2

  :3

  :4

  :1

  :2

  :3

  :4

  1 'affebar

  2 :.6..3 :ala

  biliard4 cofetarie

  'apitolul 3

 • 7/25/2019 proiect dezv

  25/26

  3.1. resursele necesare pentru investitie

  *rcrt

  specificare cantitate I.6. "rRt faratvaGI6

  9aloarea 09#

  9aloareatotala fara9#

  9aloareatotala cu9#

  'ursul +IB

  euro lei euro lei euro lei euro lei1 'onstructie cafee

  bar1

  a 'estii S farfuriicafea

  /$ buc 2 ,5 12$

  b pahare $ bucc lingurite 8$ bucd mese 3$ buce scaune 12$ bucf scrumiere 4$ buc

  g expressor 2 buch bar 1 buci chuveta 2 buc

  - !urete vase 5 buc@ Detergent vase 3 bucl tablouri bucm #er conditionat 4 bucn lustre 4 buco becuri buc

  p 0rigider 2 bucs paie 1$$$ buc

  2 :tatiu si mobilier ptterenul de -oaca

  1 buc

  3 :ala de biliard 1 !uc6asa de biliard 2 !uc

 • 7/25/2019 proiect dezv

  26/26

  bile !ucbete !uc

  4 cofetarie 1 !uca 6ese cofetarie buc

  b :caune cofetarie !uc

  c frigider 2 !ucd lingurite 8$ !uce farfurii /$ !ucf mese !ucg scaune !uch lustre 4 !uci becuri !uc

  - #er conditionat 2 !uc@ 'hivece de flori / !ucl televizior 2 !uc

  m tablouri 4 !ucn harti 1$$$ !uco pungi 1$$$ !uc

  p 'lesti pt pra-ituri 4 bucs

  3.2.

  IE* 35 dim sosierei 15 cm

  Inaltime totala F cm inaltimea canii A cm

  8ecDen lei 3.FF inaltime F cm vol 22 cl