Planif. Cls. Preg. 13 14

22
PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014 Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria Nr . cr t Unitatea tematică Perioada / Data Discip lina Com petențe Conținuturi Nr. ore Observaț ii 1 La început de drum! 3 Săptă- mâni S 1 - 3 CLR 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.4 4.2 Evaluare iniţială Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar, despre mediul înconjurător) Comunicare orală – identificarea unui obiect, informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte Cartea-volum, coperte, foaie, pagini, numerotare, direcţii de orientare în pagină Dialogul – convorbirea dintre două sau mai multe persoane Propoziţia, cuvântul, silaba – elemente de construcţie a comunicării Organizarea scrierii. Elemente grafice utilizate în procesul scrierii Recapitulare. Evaluare Ameliorare/dezvoltare 15 MEM 2.1 3.2 4.1 Evaluare iniţială Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte 12 1

description

planificarea clasei pregatitoare 2013

Transcript of Planif. Cls. Preg. 13 14

Page 1: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

Nr.

crt

Unitatea tematică Perioada/ Data

Disciplina

Competențe

Conţinuturi Nr.ore

Observaţii

1La început de drum!

3Săptă-mâni

S 1 - 3

CLR 1.11.21.31.42.13.44.2

Evaluare iniţială Comunicarea – schimb de informaţii între

oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar, despre mediul înconjurător)

Comunicare orală – identificarea unui obiect, informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte

Cartea-volum, coperte, foaie, pagini, numerotare, direcţii de orientare în pagină

Dialogul – convorbirea dintre două sau mai multe persoane

Propoziţia, cuvântul, silaba – elemente de construcţie a comunicării

Organizarea scrierii. Elemente grafice utilizate în procesul scrierii

Recapitulare. Evaluare Ameliorare/dezvoltare

15

MEM 2.13.24.15.1

Evaluare iniţială Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor

concepte matematice (orientare spaţială şi localizări în spaţiu, sortarea şi clasificarea obiectelor)

Corpul omenesc-părţi componente şi rolul lor, simţurile

Corpul omenesc – igiena corpului Recapitulare. Evaluare

12

AVLM 1.1, 1.32.2, 2.61.2, 2.32.4, 1.2

Evaluare iniţială: Autoportret Desen – Materiale și instrumente : hârtie ,

diverse obiecte , creion grafit , creioane colorate Confecții și jucării - Materiale și instrumente :

hârtie , materiale textile , foarfece , cretă , materiale din natură

6

1

Page 2: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

MM 1.11.21.32.1

Evaluare iniţială: Cântare vocală în grup și individual

6

DP 1.1 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine Evaluare iniţială: Cine sunt eu? - autocunoaştere şi atitudine

pozitivă faţă de sine Corpul meu – desenarea conturului corpului;

identificarea şi numirea unor trăsături fizice Portretul meu – desenarea conturului propriei

mâini; desene de tip portret Ce-mi place mie? – activităţi , culori preferate

6

2. Toamnă mândră, darnică...

2Săptă-mâni

S 4 - 5

CLR 1.11.21.31.41.52.13.13.24.2

Sunetele a, m, u şi literele mici şi mari de tipar Citirea literelor, silabelor, cuvintelor Scrierea literelor mari de tipar Comunicare orală – discuţii libere despe

anotimpul toamna (lunile a notimpului, succesiunea lor, caracteristicile anotimpului: fenomene ale naturii, modificări în lumea vie şi activităţi ale oamenilor specifice fiecărui anotimp)

Despărțirea cuvintelor în silabe Formulări de întrebări și răspunsuri Recapitulare. Evaluare Ameliorare/ dezvoltare

10

MEM 2.14.14.2

Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice (sortarea şi clasificarea obiectelor/simbolurilor/ conceptelor simple, după criterii variate, aprecierea globală, compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate)

8

2

Page 3: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

Hrana ca sursă de energie Recapitulare. Evaluare

AVLM 1.11.2, 1.3

2.32.4

Precizarea culorilor obiectelor personale Desen – Linie modulată , repetiție Confecții și jucării – Tehnica Origami Pictură – Materiale și instrumente – acuarele ,

tempera , pensule , ștampile , PC , tabletă Înşirare Înnodare

4

MM 1.11.22.12.23.13.2

Cântarea vocală Cântarea în colectiv Dicţia Mişcarea pe muzică: Liberă; sugerată de textul

cântecului ; Impusă

4

DP1.2

Igiena personală Obiecte și activități zilnice de igienă personală

4

3. Comunitatea mea

2Săptă-mâni

S 6 - 7

CLR 1.11.21.31.41.52.13.13.24.2

Sunetele n şi i şi literele mici şi mari de tipar Citirea literelor, silabelor, cuvintelor Scrierea literelor mari de tipar Comunicare orală – oferirea unor informaţii

despre identitatea proprie sau identitatea membrilor familiei

Comunicarea orală – oferirea unor informaţii despre obiectivele sociale şi culturale din localitate

Povestire după imagini Recapitulare. Evaluare Ameliorare/ dezvoltare

10

MEM 1.11.2

Numere naturale de la 0 la 10 – recunoaştere, formare , citire scriere , comparare, ordonare

8

3

Page 4: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

1.33.24.2

Igiena alimentaţiei

AVLM 1.11.2, 1.3

2.32.4

Elemente de limbaj plastic : linia ,punctul , forma , nodul , pata

Obiecte decorative și de îmbrăcăminte pentru păpuși

4

MM 2.12.22.33.13.23.33.4

Cântarea vocală Cântarea în colectiv Dicţia Mişcarea pe muzică: Liberă; sugerată de textul

cântecului; Impusă

4

DP 2.22.3

Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine Eu şi ce-i pe care îi iubesc – prezentarea

fotografiei la diferite vârste; apartenenţa la familie

Împreună cu alţii – mâncare preferată; jucăria preferată; discuţii de echipă; exerciţii de cunoaştere şi intercunoaştere

4

VACANȚĂ INTRASEMESTRIALĂ4. Prietenia 3

Săptă-mâni

S 8 - 10

CLR 1.11.21.31.41.52.33.13.24.2

Sunetele e, r, c şi literele mici şi mari de tipar Citirea literelor, silabelor, cuvintelor Scrierea literelor mari de tipar Comunicare orală –identificarea unei persoane,

exprimarea propriei păreri în legătură cu relaţiile de prietenie/grupul de prieteni

Cuvinte cu sens asemănător Cuvinte cu sens opus Recapitulare. Evaluare Ameliorare/dezvoltare

4

Page 5: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

MEM 1.11.21.33.13.24.2

Numere naturale de la 10 la 20: recunoaştere, formare , citire scriere , comparare, ordonare

Igiena alimentaţiei Plante şi animale (părţi componente)

AVLM 1.1, 1.32.1, 2.22.3, 2.4

2.5

Compoziții libere , folosind elementele de limbaj plastic : linia , punctul , forma , nodul , pata

Tehnica Tangram

MM 1.11.21.42.12.22.33.13.2

Mişcarea pe muzică: Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul

pe bancă)

DP 2.1 Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine Emoţiile mele – identificarea emoţiilor de bază:

bucurie, tristeţe, frică, furie Cum mă simt? – asocierea emoţiilor cu

simboluri; recunoaşterea emoţiilor în funcţie de situaţii

Planeta Emoţiilor – colaj pe baza emoţiilor de bază; crearea Universului emoţiilor clasei

5. Intră Baba iarnă – n sat!

3Săptă-mâni

S 11 - 13

CLR 1.11.21.31.41.52.33.1

Sunetele o, ă, l şi literele mici şi mari de tipar Citirea literelor, silabelor, cuvintelor Scrierea literelor mari de tipar Comunicare orală –discuţii libere despre

anotimpul iarna (lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile anotimpului: fenomene ale naturii, modificări în lumea vie şi activităţi ale

15

5

Page 6: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

3.24.14.2

oamenilor specifice fiecărui anotimp) Utilizarea cuvintelor noi în contexte variate Recapitulare. Evaluare Ameliorare/ dezvoltare

MEM 1.11,21.33.13.24.2

Numere naturale de la 20 la 31: recunoaştere, formare , citire scriere , comparare, ordonare

Plante şi animale; hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi dezvoltare;

Condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, căldură)

12

AVLM 1.1, 1.32.1, 2.22.3, 2.4

2.5

Desen liber , decorații simple Modelaj – presare , modelare liberă , obiecte

decorative , figurine

6

MM 1.1 1.43.2 3.3

Cântarea instrumentală Jucăriile muzicale improvizate

6

DP 2.12.22.3

Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine Emoţii şi comportamente – recunoaşterea

emoţiilor; recunoaşterea comportamentelor adecvate/neadecvate pentru diverse manifestări emoţionale

Emoţiile mele, emoţiile noastre – joc de rol; recunoaşterea emoţiilor potrivit situaţiilor în care se pot afla fiinţe nonumane; identificarea situaţiilor care îl fac fericit; exerciţii în grup

6

VACANȚA DE IARNĂ6. În lumea

necuvântătoa-relor

4Săptă-mâni

S 14 -17

CLR 1.11.21.31.42.33.13.2

Sunetele s, v, ş, t şi literele mici şi mari de tipar Citirea literelor, silabelor, cuvintelor Scrierea literelor mari de tipar Comunicare orală –exprimarea propriei păreri în

legătură cu un fapt Comunicare orală – discuţii libere despre

ocrotirea plantelor, animalelor, a mediului

20

6

Page 7: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

4.2 înconjurător Cuvinte alcătuite din una , două și trei silabe ,

fără diftongi , triftongi sau grupuri de litere Recapitulare. Evaluare Ameliorare/ dezvoltare

MEM 1.41.51.63.13.24.25.15.2

Adunarea în concentrul 0 – 10 , prin numărare Probleme simple de adunare sau scădere , cu 1-5

unități , cu suport intuitiv Procese ale Pământului: observarea prezenţei apei în

natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare, etc.)

Fenomene ale naturii : ploaie , ninsoare , vănt , fulger, tunet

16

AVLM 1.1, 1.32.1, 2.22.3, 2.4

2.5

Pictură – Amprentare , ștampilare , tamponare , pulverizare

Colaj – mototolire , rupere , tăiere , decupare după contur , îndoire , răsucire lipire

Obiecte decorative , bijuterii , jucării ,figurine

8

MM 1.11.42.13.1

Elemente de limbaj muzical Sunetul din mediul înconjurător: lung-scurt, tare – încet

Intonarea corecta a sunetelor care diferă ca înălţime

8

DP 1.11.2

Igiena personală Curăţel sau murdărel – reguli de igienă

personală, identificarea de obiecte de igienă personală; consecinţele respectării/nerespectării regulilor de igienă

Reguli de igienă personală – recunoaşterea regulilor de igienă în diferite contexte sociale

Lucrurile mele – rutina zilnică a igienii personale; corelarea obiectelor de igienă cu

8

7

Page 8: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

diferitele momente ale zilei Trăiesc într-un mediu sănătos – colaj cu reguli

de igienă; regulile de igienă ale mediului în care trăieşte – acasă, la şcoală

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ7. Lumea magică

a basmelor3

Săptă-mâni

S 18 - 20

CLR 1.11.21.31.41.52.33.13.24.2

Sunetele p, d, î şi literele mici şi mari de tipar Citirea literelor, silabelor, cuvintelor Scrierea literelor mari de tipar Comunicare orală –alcătuire de

propoziţii/enunţuri despre personajele din poveşti

Ordonarea propozițiilor după suport intuitiv Recapitulare. Evaluare Ameliorare/ dezvoltare

15

MEM 1.41.51.63.13.24.25.15.2

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31 cu 1-5 unităţi prin numărare , fără și cu trecere peste ordin

Probleme simple de adunare sau scădere , cu 1-5 unități , cu suport intuitiv

Universul :Pământul , Soarele și Luna , recunoaștere în modele simple

Forţe: efecte observabile ale forţelor (împingere, tragere) – mişcarea corpurilor şi schimbarea formei corpurilor (deformare, rupere, întindere)

12

AVLM 1.32.12.22.4

Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme , culori materiale , obiecte artistice

Tehnici simple: amprentare cu frunze, fructe, legume

Colaj – fire , mărgele , hârtie

6

MM 1.11.22.3

Elemente de limbaj muzical Sunetul vorbit sau cântat Corelarea sunetelor înalte, joase cu mişcări

6

8

Page 9: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

spaţialeDP 1.2

2.33.3

Igiena personală Cum ne îmbrăcăm? – igiena vestimentaţiei,

corelaţia stării de bine cu igiena personală şi a vestimentaţiei

Programul meu zilnic – igiena programului zilnic – corelarea momentelor de activitate cu cele de relaxare

Mănânc sănătos – igiena alimentaţiei

6

8. Salutare, primăvară!

4Săptă-mâni

S 21 - 24

CLR 1.11.21.31.41.52.33.13.24.14.2

Sunetele â, b, ţ, g şi literele mici şi mari de tipar Citirea literelor, silabelor, cuvintelor Scrierea literelor mari de tipar Comunicare orală – discuţii libere despre

anotimpul primăvara (lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile anotimpului: fenomene ale naturii, modificări în lumea vie şi activităţi ale oamenilor specifice fiecărui anotimp)

Felecitarea Biletul Recapitulare. Evaluare Ameliorare/dezvoltare

20

MEM 1.41.51.63.13.24.25.15.2

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31 cu 1-5 unităţi prin numărare , fără și cu trecere peste ordin

Probleme simple de adunare sau scădere , cu 1-5 unități , cu suport intuitiv

Mişcarea corpurilor şi schimbarea formei corpurilor (deformare, rupere, întindere)

16

AVLM 1.11.3

Decorații simple Compoziție liberă – pata picturală

8

9

Page 10: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

2.22.42.3

Modelarea plastilinei Jocuri puzzle , Loto

MM 1.11.21.32.22.3

Timbrul Sunete vocal- instrumentale Ritmul Sunete lungi, sunete scurte Durate muzicale Structuri ritmice

8

DP 1.12.33.2

Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare Învăţ să comunic – exerciţiu de continuare a

poveştii; exprimarea opiniilor Comunicăm, ne înţelegem – reguli de

comunicare; ascultare şi înţelegere a mesajului receptat; joc de rol – comunicarea cu cadrul didactic

Comunicăm, cooperăm – identificarea modalităţilor potrivite/ nepotrivite de comunicare; cooperarea cu colegul/ colegii

8

9. Vreau să am o meserie

3Săptă-mâni

S 25 - 28

CLR 1.11.21.31.41.52.33.13.24.2

Sunetele f, h, z şi literele mici şi mari de tipar Citirea literelor, silabelor, cuvintelor Scrierea literelor mari de tipar Comunicare orală – dialoguri pe teme familiare

(ce meserii au părinţii mei, meseria preferată, ce-mi doresc să fac când voi fi mare, etc)

Comunicare orală – discuţii libere despre reguli de igienă alimentară și personală

Formulări de întrebări și răspunsuri Recapitulare. Evaluare Ameliorare/ dezvoltare

15

MEM 2.12.23.1

Repere , direcții în spațiu : în , pe , deasupra , dedesubt , lângă , în fața , în spatele , sus , jos , stânga , dreapta , orizontal , vertical , oblic

12

10

Page 11: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

3.26.1

Figuri şi corpuri geometrice: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc, cub, sferă

Electricitate: aparate care utilizează electricitatea şi reguli de siguranţă în mânuirea aparatelor electrice

Măsurări cu unităţi non-standard (palmă, creion, beţişor, etc.) pentru lungime

Recapitulare. EvaluareAVLM 1.1

1.32.22.4

Obţinerea formelor spontane prin modelaj, decolorare

Tăierea firelor şi a materialului textile Jocuri de construcție - cuburi

6

MM 1.11.21.3

2.2 2.3

Melodia Sunete înalte- joase Mersul melodiei Legătura dintre text si melodie

6

DP 2.22.33.13.2

Rutine și sarcini de lucru Regulile noastre – reguli de comunicare; joc de

rol; colaj cu reguli de comunicare la şcoală Comunicăm acasă – reguli de comunicare acasă;

ascultare, înţelegere, comunicare a mesajului receptat în interacţiune cu părinţii, fraţii, bunicii; mijloace de comunicare

Comunicăm prin semne – comunicare prin simbol

6

Săptămâna 26 ( 7.04. – 11.04. 2014 ) “Să știi mai multe , să fii mai bun ! “

10 Copilăria 4Săptă-mâni

S 29 - 32

CLR 1.21.31.41.52.22.3

Sunetele j, x, k şi literele mici şi mari de tipar Citirea literelor, silabelor, cuvintelor Scrierea literelor mari de tipar Comunicare orală – discuţii libere despre

întâmplări şi fapte din viaţa proprie, despre universul copilăriei şi valorile proprii acestuia

20

11

Page 12: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

3.13.24.2

Comunicare orală – discuţii libere despre reguli de igienă sanitară

Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate Povestire după imagini Recapitulare. Evaluare Ameliorare/dezvoltare

MEM 3.24.14.26.26.3

Unităţi de măsură a timpului: ziua, săptămâna, luna, anotimpurile

Leul ( bancnotele de 1 , 5 și 10 lei ) Schimburi echivalente valoric în concentrul 0 -

31 Unde și vibrații : producerea sunetelor

16

AVLM 1.11.22.3

Ștampilare , pulverizare , decolorare , pensulație – Compoziții libere

Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite

8

MM 1.11.32.2

Interpretarea Nuanţe (tare, încet, mediu) Procedee armonico- polifonice: Grupe alternative solist-cor, lanţ, dialog Creaţia muzicală accesibilă

8

DP 3.13.2

Abilităţi şi atitudini de învăţare Cum mă organizez – transformarea spaţiului într-

un mediu prietenos de lucru; identificarea avantajelor/dezavantajelor faptului de a fi organizat; modalităţi de organizare

Ştiu ce vreau!- rutina zilnică; identificarea semnelor unei bune organizări; dezavantajele lucrului dezorganizat

Ştim să ne gospodărim – realizarea simbolului clasei; asumarea de responsabilităţi în clasă

Ce îmi place să fac ? – activităţi zilnice; prezentarea achiziţiilor din clasa pregătitoare

Programul meu zilnic – introducerea activităţilor

8

12

Page 13: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

de relaxare în programul zilnic; recunoaşterea activităţilor potrivite/nepotrivite de relaxare; ordinea activităţilor

Sunt şcolar – realizarea programului zilnic; prezentarea achiziţiilor din clasa pregătitoare; sentimente legate de faptul de afi şcolar

11 Vară, vară, dulce vară...

3Săptă-mâni

33 - 35

CLR 1.11.21.31.41.52.22.33.13.24.2

Alfabetul limbii române Citirea literelor, silabelor, Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor

imagini sau obiecte Scrierea literelor mari de tipar Comunicare orală – discuţii libere despre

anotimpul vara (lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile anotimpului: fenomene ale naturii, modificări în lumea vie şi activităţi ale oamenilor specifice fiecărui anotimp)

Formulări de întrebări și răspunsuri Povestire după imagini Cuvinte cu sens asemănător Cuvinte cu sens opus Recapitulare. Evaluare Ameliorare/ dezvoltare

15

MEM 1.1 – 1.62.1 - 2.23.1 – 3.24.1 – 4.25.1 – 5.26.1 – 6.3

Unităţi de măsură a timpului: anotimpurile Procese ale Pământului: fenomene ale naturii Recapitulare. Evaluare

12

AVLM 1.11.21.3

Vizionarea unor filme și fotografii Realizarea unor fotografii , descărcarea pe

calculator și realizarea unor materiale PPT

6

13

Page 14: Planif. Cls. Preg. 13 14

PLANIFICARE CLASA PREGĂTITOARE 2013 -2014Prof.înv.primar CĂTRUNĂ LILIANA Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria

2.32.6

MM 1.11.21.3

Audierea unor cantece interpretate de copii Audierea unor melodii din muzica clasică

6

DP 3.3 Explorarea meseriilor Hobby-uri și activități preferate Portofoliul personal cu rezultate / evidențe

ale învățării

6

VACANȚA DE VARĂ

14