PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

27
PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea patria vinurilor” CUPRINS 1. Planul strategic al firmei - Expunere introductivă 1. Misiunea 1. Obiective generale de marketing 2. Analiza mediului 1. Auditul extern de marketing 1. Analiza P.E.S.T 1. Concurenţa 2. Piaţa 2. Auditul intern de marketing

Transcript of PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

Page 1: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

PLAN DE MARKETINGpentru lansarea produsului turistic

„Vrancea – patria vinurilor”

CUPRINS

1. Planul strategic al firmei - Expunere introductivă1. Misiunea

1. Obiective generale de marketing

2. Analiza mediului1. Auditul extern de marketing1. Analiza P.E.S.T

1. Concurenţa

2. Piaţa

1. Auditul intern de marketing

3. Analiza SWOT4. Ipoteze şi evaluări

5. Obiective de marketing

6. Strategii  de marketing

Page 2: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

1. Strategia  de piaţă 

1.  Strategia de preţ 

2. Strategia  de produs 

3. Strategia  de distribuţie 

4. Strategia  de promovare

7. Buget

8. Program de marketing

9. Revizie şi control

       Ţinut prin excelenţă tradiţional viticol, renumit pentru podgorii de viţă nobilă, dar şi pentru parfumul special al vinurilor fine, judeţul Vrancea poartă de mii de ani emblema autenticităţii în păstrarea vechiului meşteşug al cultivării viţei de vie.

       O călătorie în patria vinului este întotdeauna un prilej de bucurie şi un îndemn spre descoperirea celor mai savuroase arome, a soiurilor de struguri din care s-a înfruptat cândva şi Ştefan cel Mare.

Ecourile renumelui deţinut de meleagurile vrâncene pentru cultura viţei de vie străbat timpul şi istoria începând cu secolele al XVI- lea şi al XVII-lea, documentele din acea perioadă menţionând că podgoriile din această zonă dădeau cel mai bun vin din ţară şi că străinii cărau butoaie întregi spre a le arăta semenilor lor gustul îmbătător al acestor licori.

Page 3: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

1. Planul strategic al firmei – Expunere introductivă

Scopul acestui plan de marketing constă în analiza mediului de marketing în care acţionează touroperatorul Visit Vrancea, nou înfiinţată, în vederea penetrării pieţei germane cu produsul “Vrancea – patria vinurilor”. Se urmăresc în acest sens includerea în circuitul turistic internaţional şi promovarea zonei Vrancea, în care sunt produse, în special, vinuri albe, dar şi vinuri roşii sau spumante.

Prin lansarea pe piaţă a acestui nou produs se urmăreşte şi creşterea vânzărilor şi ocuparea poziţiei de lider pe piaţă. Un aspect important avut în vedere este că se doreşte ca producţia şi comercializarea acestui produs turistic să nu aibă efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător.

Tehnicile de promovare a acestui produs vor pune accent în mod special pe garanţia calităţii produsului şi a serviciilor oferite.

1.1. Misiunea

       Afacerea touroperatorului Visit Vrancea este de a oferi un produs competitiv cu numele: “Vrancea – patria vinurilor”.

Misiunea noastră este satisfacerea completă a nevoilor consumatorilor.

Declaraţia de misiune: Să devenim lideri pe piaţa produselor turistice, acordând servicii de calitate superioară, la cele mai înalte standarde şi cu cea mai bună tehnologie, în vederea atragerii segmentelor de consumatori vizate. 

1.2. Obiective generale de marketing

       Aceste obiective transpun în termeni de marketing obiectivele financiare ale întreprinderii. La rândul lor, obiectivele de marketing pot fi de natură cantitativă sau calitativă.

       Printre obiectivele cantitative se numără:

o o cotă de piaţă de 40%; 10% în primul an de funcţionare; 30% în al doilea an.o obţinerea unei rate a profitului de 50% ;o gradul de acoperire a pieţei de 60%.

În afară de obiectivele de marketing cantitative, în planurile de marketing se regăsesc şi obiective calitative:

o atragerea segmentelor de consumatori de pe piaţa germană;o acordarea de servicii de calitate superioară;

Page 4: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

o promovarea podgoriilor şi a vinurilor vrâncene în Germania;o promovarea pe plan extern a tradiţiilor şi a obiceiurilor locale din Vrancea.

Se urmăreşte, astfel, modificarea în sens favorabil a percepţiilor consumatorilor potenţiali. Specialiştii de marketing vor căuta să asigure formarea unor idei corecte despre firmă, respectiv despre produsele pe care le oferă şi avantajele lor.

2. Analiza mediului

O etapă deosebit de importantă a procesului planificării de marketing este desfăşurarea auditului intern şi extern. Pe baza sa este realizată apoi analiza de tip SWOT. Evaluarea temeinică şi corectă a situaţiei întreprinderii şi a mediului în care ea acţionează, cu ajutorul auditului şi analizei SWOT, este indispensabilă pentru fundamentarea corespunzătoare a planului de marketing.

2.1.  Auditul extern de marketing

2.1.1. Analiza P.E.S.T.

Mediul politic:

       Are o foarte mare importanţă în activitatea touroperatorului Visit Vrancea. Reflectă gradul de implicare a statului în economie, forţele politice şi relaţiile dintre ele, stabilitatea climatului politic intern şi extern, reglementările guvernamentale şi internaţionale, impozite şi taxe, constrângeri generale şi ale autorităţilor locale. Norme legislative precum:

Ordonanţa de Guvern nr. 58 /1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism din România; Hotărârea de Guvern nr. 712 /1999 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, aprobate prin H.G. nr. 511 /1998; Hotărârea de Guvern nr. 294 /1999 pentru aprobarea Programului de marketing şi promovare turistică şi a Programului de dezvoltare a produselor turistice pentru 1999; Ordonanţa de Guvern nr. 107 /1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice; Hotărârea de Guvern nr. 511 /2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice; Hotărârea de Guvern nr. 436 /2001 pentru aprobarea strategiei privind privatizarea societăţilor comerciale din turism; Hotărârea de Guvern nr. 24 /2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului; Hotărârea de Guvern nr. 238 /2001 privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism; Hotărârea de Guvern nr. 237 /2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice; Hotărârea de Guvern nr. 296 /2001 privind aprobarea Programului de marketing şi promovare turistică pentruanul 2001; Hotărârea de Guvern nr. 305 /2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism;

Page 5: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

Hotărârea de Guvern nr. 805 /2001 privind unele măsuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare în structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică etc.

influenţează în foarte mare măsură activitatea touroperatorului. De altfel, trebuie avute în vedere toate normele legislative cu privire la turism.

Mediul economic:

       Este alcătuit din ansamblul elementelor ce compun viaţa economică a spaţiului în care acţionează firma. Touroperatorul Visit Vrancea şi-a propus să lanseze produsul pe piaţa germană deoarece Germania, fiind o ţară cu o economie dezvoltată, poate influenţa în mod pozitiv atât dezvoltarea zonei Vrancea, cât şi activitatea agenţiei. Trebuie analizaţi factori precum: distribuţia veniturilor, economiile, inflaţia, recesiunea economică, rata şomajului etc. De asemenea, mediul economic mai trebuie analizat şi în legătură cu mediul demografic al ţării căreia produsul i se adresează.

Rata şomajului s-a situat în jurul a 8,3% în România  în anul 2002, pe când în Germania s-a înregistrat o rată a şomajului de 9,8%. În ceea ce priveşte inflaţia, aceasta a fost de 1,3% în Germania şi de 22,5% în România, la nivelul anului 2002.

Mediul socio-cultural:

       Este format din ansamblul elementelor care privesc sistemul de valori, obiceiurile, tradiţiile, condiţiile şi normele care guvernează statutul oamenilor în societate. Pe baza acestor componente se formează şi comportamentul de cumpărare şi consum de care va trebui să ţină seama agenţia. Totodată, elementele mediului cultural contribuie la conturarea unei anumite tipologii a consumatorilor. Se ştie că germanii sunt consumatori pretenţioşi în ceea ce priveşte calitatea şi, de asemenea, sunt băutori pasionaţi de vin.

Mediul tehnologic:

       Cuprinde efectele schimbărilor tehnologice din domenii precum telecomunicaţii şi tehnologia informaţiilor cu un impact semnificativ asupra activităţii agenţiei. Impactul Internetului şi comerţului electronic reprezintă cel mai recent val de schimbare provenit din progresul tehnologic în acest domeniu (de exemplu, în anul 2002 s-a apreciat că în Germania 31,1 milioane utilizează Internetul, pe când în România există doar 1 milion de utilizatori). Pentru obţinerea unui profit ridicat şi pentru acordarea unor servicii excelente clienţilor sunt necesare instrumente manageriale performante care să intensifice aptitudinile personalului.

Mediul ecologic şi natural:

       Vrancea este un judeţ cu un potenţial turistic de excepţie, datorat cadrului natural deosebit şi resurselor sale naturale, cu un important fond cinegetic şi cu minunate tradiţii folclorice păstrate din “tată-n fiu”. Dar, cel mai important este specificul viti-viticol al judeţului. Aerul puternic ozonat, produsele nepoluate şi ospitalitatea recunoscută a oamenilor din zona Vrancei sunt elemente pe care consumatorii germani le caută şi pe care pun mare preţ.

Mediul demografic:

Page 6: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

       Se referă la populaţia aflată în Vrancea, aceasta reprezentând o sursă de alimentare cu forţa de muncă necesară. În zonă, forţa de muncă este alcătuită mai mult din tineri, cu vârste cuprinse între 20-35 de ani. O semnificaţie deosebită o prezintă unii indicatori specifici ai mediului demografic precum: numărul populaţiei (circa 400.000 de locuitori), structura pe sexe şi grupe de vârste, numărul de familii, repartiţia teritorială ş.a.m.d.

       În Germania, 14,9% din populaţie este cuprinsă între 0 şi 14 ani, 67,3% între 15 şi 64 de ani, şi 17,8 % populaţie cu 65 de ani şi peste.

2.1.2. Concurenţa

       Competitorii sunt organizaţii similare care încearcă să satisfacă aceleaşi nevoi ale clienţilor şi care sunt percepute de consumatori ca alternative pentru satisfacerea cerinţelor lor. Concurenţii unei firme se pot înscrie în una din următoarele categorii:

rivalitatea existentă pe piaţă între producătorii mai vechi; apariţia de noi firme concurenţiale; produse  şi /sau servicii alternative.

Ţinând cont de toate aceste forţe ce influenţează gradul de competitivitate a unei întreprinderi, putem identifica mai multe niveluri ale concurenţei, bazate pe gradul de substituire al produsului:

1. concurenţa de soluţii – întreprinderea concurează cu toate întreprinderile care solicită un cuantum aproximativ echivalent din veniturile cumpărătorilor;2. concurenţa generică – întreprinderea concurează cu toate întreprinderile care oferă produse şi /sau servicii destinate să satisfacă aceeaşi nevoie;3. concurenţa de produs – întreprinderea le consideră concurente pe toate întreprinderile care oferă acelaşi produs sau aceeaşi clasă de produse;4. concurenţa de marcă – o întreprindere le consideră concurente pe celelalte întreprinderi care oferă aceleiaşi categorii de consumatori produse şi /sau servicii similare, la preţuri similare.

Dintre concurenţii potenţiali fac parte o serie de hoteluri din Vrancea, cum ar fi: Hotelul Vrancea, Hotel Unirea, Hotel Zboina, Hotelul Solar, Hotelul Fashion Center. De asemenea prezenţa pe piaţă a unor agenţii de turism, care ar putea include în pachetele de servicii turistice excursii la podgoriile din zonă, agenţii ca: Mondo Travel, Eurodavis, VranceaTour, Eurocronos, MV Mecena, constituie o concurenţă demnă de luat în seamă.

2.1.3. Piaţa

       Piaţa întreprinderii reprezintă spaţiul economico-geografic în care aceasta este prezentă cu produsele şi serviciile sale, unde potenţialul său uman, material şi financiar îi conferă o anumită influenţă şi un anumit prestigiu. Procesul complex de adaptare a ofertei întreprinderii la necesităţile pieţei presupune un efort de identificare, analizare şi cuantificare a pieţei. În urma acestui proces de analiză, în funcţie de caracteristicile pieţei căreia i se adresează, întreprinderea va decide pentru ce alternativă strategică de abordare a pieţei va opta. Astfel, piaţa touroperatorului Visit Vrancea este o piaţă eterogenă, pe care există diferenţe între consumatori, însă este posibilă o grupare a acestora, în funcţie de anumite caracteristici, în grupuri relativ omogene, ce pot fi abordate în mod distinct.

       Activitatea de segmentare a unei pieţe începe cu etapa de macrosegmentare, în urma căreia întreprinderea identifică piaţa pe care va acţiona, urmată de o microsegmentare, în urma căreia identifică segmentele existente pe acea piaţă. Astfel, după principalele criterii de segmentare, touroperatorul Visit Vrancea îşi propune abordarea unui segment de consumatori, dintre acei consumatori pasionaţi de degustările de vinuri în cadrul rural (consumatorii de

Page 7: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

oenoturism), psihocentrici, care cunosc produsul şi nu l-au utilizat, dar care au o atitudine pozitivă, entuziastă faţă de acesta şi la care există predispoziţia de cumpărare.

       Segmentul ţintă ales de agenţie pentru comercializarea produsului „Vrancea – patria vinurilor” este constituit din consumatori germani, cu vârsta între 40 şi 55 de ani, cu venituri medii şi mari, din rândul celor cu caracteristicile descrise mai sus.

2.2. Auditul intern de marketing

       Auditul intern cuprinde vânzările şi cotele de piaţă, variabilele mixului de marketing şi activităţile şi resursele agenţiei.

       Având în vedere faptul că touroperatorul Visit Vrancea este una nou înfiinţată, momentan nu dispune de venituri din vânzarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor”. În urma unor cercetări de piaţă efectuate pe piaţa germană, s-a constatat că germanii percep un astfel de produs în mod pozitiv. Lansarea acestui produs va contribui la dezvoltarea rurală durabilă a Vrancei, ceea ce ar putea duce la constituirea un viitor produs turistic de genul „Vacanţe la ţară în Vrancea”. Pe lângă acest produs, firma mai are în vedere şi oferirea de servicii de cazări interne şi externe, transport, organizarea de manifestări, conferinţe etc., activităţi specifice unei agenţii de turism.

       Preţurile pe care le va practica agenţia, în general, sunt preţuri relativ ridicate, aceasta căutând să ofere clienţilor ei produse de calitate cât mai bună. Preţul produsului „Vrancea – patria vinurilor” va constitui un factor important în atragerea segmentului de consumatori vizat. Având în vedere caracteristicile consumatorilor germani, acesta va trebui să reflecte calitatea ridicată a produsului oferit de agenţie.

       În ceea ce priveşte distribuţia, aceasta se va realiza atât prin utilizarea intermediarilor, cât şi prin vânzare directă. Intermediarii sunt reprezentaţi de agenţiile de turism din Germania, agenţii care să nu vândă un produs similar şi care ar fi interesate în încheierea unui contract cu touroperatorul Visit Vrancea. De asemenea, agenţia va avea o pagină de Internet în trei limbi (română, germană, engleză), prin intermediul căreia se va putea cumpăra produsul „Vrancea – patria vinurilor”, bineînţeles, după o informare prealabilă.

       Promovarea va fi efectuată cu ajutorul broşurilor, pliantelor, anunţurilor publicitare, reclamelor TV, şi nu în ultimul rând prin prezenţa la târgurile de turism.

       Touroperatorul Visit Vrancea are capacitatea de a realiza produse sau servicii în cantitatea şi la calitatea solicitate de piaţă prin intermediul personalului foarte bine pregătit şi a programelor tehnologice de care dispune.

3. Analiza SWOT

Puncte tari:

o Experienţa în marketing a personalului;o Preocupări deosebite pentru inovaţie şi creare de produse turistice competitive;o Tehnologie avansată utilizată de agenţie;o Preocupări deosebite în domeniul calităţii şi al protecţiei mediului înconjurător;o Atenţie deosebită oferită nevoilor consumatorilor pe categorii;o Posibilitatea de a oferi locuri de muncă în cadrul agenţiei în diferite departamente ale acesteia;o Oferirea unui climat cât mai prielnic angajaţilor.

Page 8: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

Puncte slabe:

Lipsa notorietăţii mărcii; Grad scăzut de acoperire a pieţei; Lipsa unei politici de promovare clară şi eficientă.

Oportunităţi:

Ritmul rapid de dezvoltare a pieţei; Potenţialul amplu al pieţei şi al segmentelor ţintă; Existenţa unui potenţial nevalorificat pe anumite pieţe externe; Stabilitatea politică şi implicarea statului, în ţările dezvoltate (Germania); Mediul legislativ prielnic: în Germania există legi în vigoare cu privire la protecţia consumatorilor şi a mediului înconjurător; Existenţa forţei de muncă; Dezvoltarea oenoturismului.

Ameninţări:

Concurenţa formală (posibilitatea ca potenţialii consumatori să prefere alte produse în locul celor oferite de agenţie); Influenţa mediului cultural: comportamentele diferite de cumpărare şi consum în diferite zone ale globului generează discrepanţe; Prezenţa unor concurenţi ce devin direcţi în cazul lansării pe piaţă a unui produs inovativ.

4. Ipoteze şi evaluări

Ipotezele şi evaluările se referă la prelucrarea datelor obţinute în secţiunile anterioare ale planului de marketing, estimarea evoluţiei lor în intervalul de timp la care se referă planul de marketing, în vederea prefigurării obiectivelor de marketing şi a strategiilor de marketing.

Sosiri turişti germani în România

Anul Sosiri turişti

2000 255

2001 270

2002 295

Previziunea evoluţiei indicatorului sosiri pentru perioada 2003 - 2005

Page 9: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

a) metoda sporului mediu:

Anul Sosiri (yi)

ti yi (yi –ỹi)2

2000 255 0 255 0

2001 270 1 275 25

2002 295 2 295 0

       y = 273,3 sosiri        Δ = 20 sosiri           ỹi = yi + 20 * ti

       τ = 2,89

       v = (2,89 / 273,3) * 100 = 1,06 % => metoda ajustează bine seria de date

b) metoda indicelui mediu de dinamică:

Anul

Sosiri (yi)

ti ỹi (yi –ỹi)2

2000 255 0 255 0

2001 270 1 275,4

25

2002 295 2 297,4

0

       y = 273,3 sosiri        I = 1,08            ỹi = yi * 1,08ti

       τ = 3,41

       v = (3,41 / 273,3) * 100 = 1,25 % => metoda ajustează bine seria de date

c) metoda trendului liniar:

Anul Sosiri (yi)

ti ti2 yi*ti ỹi (yi –

ỹi)2

2000 255 -1

1 -255

253,3 0

Page 10: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

2001 270 0 0 0 270 25

2002 295 1 1 295 293,3 0

       a = y = 273,3 sosiri        b = 20 sosiri            ỹi = a + b * ti

       τ = 1,39

       v = (1,39 / 273,3) * 100 = 0,51 % => metoda ajustează cel mai bine seria de date

       

Previziunea numărului de sosiri turişti germani

în perioada 2003 – 2005

Anul Sosiri (yi)

ti ti2 yi*ti ỹi (yi –

ỹi)2

2000 255 -1

1 -255

253,3 0

2001 270 0 0 0 270 25

2002 295 1 1 295 293,3 0

       Tendinţa care rezultă în urma previziunii este una favorabilă atât pentru turismul românesc, cât şi în mod special pentru cel vrâncean, deoarece se constată că numărul de turiţti germani sosiţi în România este în creştere.

5. Obiective de marketing

Obiectivul de marketing este reprezentat de penetrarea pieţei germane formată din consumatori cu vârsta între 40 şi 55 de ani, prin lansarea produsului „Vrancea – patria vinurilor”.

Produsul „Vrancea – patria vinurilor” este destinat atât să îndeplinească nevoile consumatorilor germani, cât şi să demonstreze încă o dată că una din preocupările principale ale touroperatorului Visit Vrancea este satisfacerea completă a acestora şi oferirea unor produse competitive de cea mai bună calitate.

Principala caracteristică a produsului este că a fost conceput special pentru turiştii pasionaţi de degustările de vinuri, dar şi pentru cei care iubesc viaţa la ţară şi atmosfera liniştită oferită de un cadru natural excepţional.

Page 11: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

6. Strategii de marketing

6.1. Strategia de piaţă:

       Strategia de piaţă reprezintă o componentă foarte importantă a strategiei generale de dezvoltare a întreprinderii. Prin aceasta se stabileşte poziţia pe care întreprinderea trebuie să şi-o asigure în interiorul mediului pentru a-şi realiza finalitatea în condiţiile unei eficienţe corespunzătoare.

În funcţie de dimensiunile şi trăsăturile pieţei, agenţia adoptă o strategie a creşterii, respectiv a dezvoltării activităţii de piaţă pe piaţa germană.

       În funcţie de poziţia agenţiei faţă de structurile pieţei, agenţia va adopta strategia concentrată, deoarece aceasta îşi concentrează atenţia asupra unui segment de piaţă (cel german), căruia îi cunoaşte foarte bine necesităţile.

       În funcţie de poziţia agenţiei faţă de schimbările pieţei, agenţia alege ca alternativă strategia adaptivă, fiind necesară anticiparea schimbărilor pieţei.

       În funcţie de exigenţele pieţei, opţiunea strategică a agenţiei ia forma strategiei exigenţei ridicate, ceea ce presupune acordarea unei atenţii deosebite calităţii produselor şi serviciilor destinate satisfacerii consumatorilor.

       În funcţie de nivelul competiţiei, agenţia va adopta o strategie defensivă, urmând ca după atingerea cotei de piaţă vizate să se urmărească creşterea acesteia şi obţinerea poziţiei de lider.

6.2. Strategia de preţ:

       Strategia de preţ este un instrument deosebit de folositor pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor de marketing.

Preţul fiind doar un element al marketingului mix, elaborarea unei strategii eficiente de preţ trebuie să coreleze preţul cu celelalte trei elemente ale mixului. Preţul unui produs sau serviciu se bazează pe calităţile şi trăsăturile acestuia - cu cât acestea sunt mai bune, cu atât pretul stabilit este mai mare. Astfel, produsul turistic ce urmează a fi lansat, fiind unul de calitate, va avea un preţ ridicat, urmărindu-se prin aceasta şi atingerea unui obiectiv general al agenţiei (atingerea unei cote de piaţă ridicate).

De asemenea, preţurile practicate sunt direct corelate cu modalităţile de distribuire a produselor. Astfel, produsul turistic „Vrancea – patria vinurilor” presupune comercializarea în locuri special amenajate (agenţii de turism detailiste din Germania, saloane de prezentare, Internet) ceea ce înseamnă costuri ridicate şi, implicit, preţuri mai mari.

În ceea ce priveşte corelarea preţului cu activitatea promoţională, preţurile mari practicate pentru noul produs turistic pot furniza fondurile necesare programelor de informare a consumatorilor asupra produsului respectiv.

Astfel, touroperatorul Visit Vrancea a decis să adopte strategia preţului înalt, menită să valorifice existenţa unor categorii de consumatori care sunt dispuşi să plătească preţuri ridicate pentru un produs de care sunt interesaţi în mod deosebit. Această strategie prezintă pentru agenţie o serie de avantaje demne de luat în seamă. În primul rând, o astfel de strategie este foarte potrivită segmentului ţintă vizat de agenţie (consumatori pasionaţi de degustări de vinuri, cu venituri medii şi mari, cu o atitudine pozitivă faţă de produs şi la care există predispoziţia pentru cumpărare). În al doilea rând, un preţ mai ridicat încă de la începutul prezenţei pe piaţă a produsului va genera un nivel mai mare al veniturilor şi, implicit, profit, comparativ cu practicarea unor preţuri mai scăzute. Şi în al treilea rând, recuperarea

Page 12: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

cheltuielilor de cercetare şi a celor promoţionale, cheltuieli foarte mari, se va face mult mai rapid.

6.3. Strategia de produs:

       Strategia de produs trebuie să fie subordonată strategiei de piaţă a întreprinderii, fiind fundamentată pe obiectivele globale ale întreprinderii, în strânsă legătură cu strategiile de preţ, distribuţie şi promovare.

De asemenea, alternativele strategice adoptate de întreprindere trebuie riguros corelate cu etapa din ciclul de viaţă al produselor, precum şi cu potenţialul întreprinderii şi imaginea acesteia, fără a fi neglijate nici aşteptările consumatorilor.

Având în vedere faptul că produsul se află la începutul etapei de lansare pe piaţa germană, pentru a răspunde exigenţelor specifice acestei pieţe şi, în special celor ale segmentului ţintă de consumatori, pentru început, touroperatorul Visit Vrancea poate opta pentru o strategie de adaptare.

Astfel, adaptările ce se pot pot aduce produsului pentru lansarea lui pe piaţa germană pot fi adaptări obligatorii, cerute de legislaţia şi reglementările legate de circulaţia turistică între cele două ţări (Germania – ca ţară emiţătoare, şi România – ca ţară receptoare). De asemenea, mai pot fi aduse adaptări indispensabile solicitate de aşteptările şi de exigenţele consumatorilor germani.

Mai târziu, pe măsură ce produsul va ajunge în faza de creştere, agenţia va putea adopta o strategie a diferenţierii calitative, în ideea realizării unei imagini puternice de marcă a produsului şi a maximizării cotei de piaţă. Iar în faza de maturitate, agenţia se va gândi la o strategie de înnoire a produsului, căutând să mobilizeze întregul său potenţial uman, material şi financiar în vederea menţinerii cotei de piaţă şi a maximizării profitului în ceea ce priveşte produsul respectiv.

Însă, înainte de a se putea vorbi de adaptarea produsului la piaţa germană, trebuie avută în vedere promovarea imaginii judeţului Vrancea ca destinaţie, şi mai ales a României, ca spaţiu de comercializare a pordusului turistic ce urmează a fi lansat.

6.4. Strategia de distribuţie:

       Deciziile referitoare la strategia de distribuţie au un impact hotărâtor asupra capacităţii firmei de a îndeplini obiectivele sale de marketing şi asupra celorlalte componente ale mixului.

       Agenţia va distribui produsul turistic „Vrancea – patria vinurilor” printr-un canal scurt, folosind doar un intermediar, şi anume, agenţiile de turism detailiste din Germania. De asemenea, agenţia va alege o distribuţie exclusivă, această strategie permiţându-i să  păstreze controlul asupra distribuirii produsului, urmărind o bună imagine a acestuia.

       Astfel, prin alegerea acestei strategii, agenţia urmăreşte să obţină o imagine de prestigiu, un control ridicat asupra canalului, o stabilitate a preţului şi profituri mari. Intermediarii vor fi puţini, vor fi stabiliţi pe criterii precise şi vor avea o reputaţie bună, care să contribuie în mod semnificativ la creşterea imaginii agenţiei, dar şi a destinaţiei.

       O astfel de opţiune strategică în ceea ce priveşte distribuţia va putea fi adoptată datorită, în principal, calităţii produsului turistic, dar şi a segmentului ţintă vizat, segment compus din consumatori dispuşi să se deplaseze la agenţiile de turism detailiste pentrua cumpăra produsul, chiar dacă agenţiile respective nu se află în zona lor de reşedinţă.

Page 13: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

6.5. Strategia de promovare:

       O importanţă mai mare în anticiparea produsului turistic o are modul de promovare pe piaţă. Pentru aceasta trebuie prezentate foarte bine elementele de atracţie ale produsului, comparativ cu alte produse oferite pe piaţa internă şi internaţională şi posibilităţile lor de valorificare.

       Având în vedere faptul că produsul turistic se află în faza de lansare, se va căuta informarea clientelei potenţiale în legătură cu apariţia şi prezenţa pe piaţă a noului produs turistic şi atragerea acesteia în procesul de cumpărare. În acest scop, se va utiliza ca metodă de promovare publicitatea de informare pe plan internaţional (la nivelul pieţei germane), cu acţiune întârziată, urmărindu-se obţinerea de efecte ce se vor realiza în timp.

Touroperatorul Visit Vrancea va căuta să promoveze, în primul rând, imaginea destinaţiei turistice în rândul consumatorilor germani. Pentru acest lucru, agenţia va adopta o strategie concentrată, adică îşi va concentra efortul promoţional spre un singur segment de piaţă, segmentul ţintit. De asemenea, agenţia va folosi şi strategia pull (de tragere), strategie ce  implică activităţi de marketing, mai ales publicitate şi promovare pe piaţă de consum, direcţionate către utilizatorul final şi menite să-l facă pe acesta să solicite produsul turistic de la intermediari, determinându-i astfel pe aceştia din urmă să ia legătura cu touroperatorul Visit Vrancea.

În ceea ce priveşte publicitatea, aceasta se va realiza prin intermediul reclamelor tipărite în reviste de specialitate şi a celor difuzate la televizor, prin intermediul cataloagelor, broşurilor şi pliantelor, Internetului şi a materialelor audio-vizuale (CD-uri de prezentare a zonei Vrancea sau a României, filme cu caracter documentar etc.).

Buget

Stabilirea bugetului necesar pentru lansarea produsului „Vrancea – patria vinurilor” presupune analiza cheltuielilor ce vor fi efectuate pentru diferitele operaţiuni incluse în planul de lansare.

Cheltuielile de bază pentru lansarea produsului:

Cheltuieli cu cercetările de piaţă efectuate pentru dezvoltarea conceptului de produs (chestionare, sondaje); Cheltuieli cu materialele folosite pentru elaborarea chestionarelor; Cheltuieli cu personalul angajat în efectuarea cercetărilor de piaţă; Cheltuieli cu spaţiile folosite în cercetările de piaţă şi alte cheltuieli aferente (energie, apă etc.) Cheltuieli cu remuneraţiile personalului angajat în procesele de cercetare-dezvoltare, producţie.

Cheltuieli accesorii lansării produsului turistic:

Page 14: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

Cheltuieli cu instruirea forţelor de vânzare; Cheltuieli cu instruirea personalului angajat în departamentul de marketing şi resurse umane; Cheltuieli cu identificarea contactelor cu intermediarii (agenţii de turism, hoteluri, pensiuni turistice etc); Cheltuieli cu studiile efectuate pentru a stabili zona Germaniei pentru lansarea noului produs (remuneraţia personalului angajat în astfel de cercetări şi mijloacele materiale folosite); Cheltuieli cu introducerea pe piaţă a noului produs turistic; Cheltuieli cu materialele publicitare necesare lansării (tehnicile folosite în acţiunile publicitare din presă, radio, televiziune, publicitatea prin tipărituri, pe Internet etc); Cheltuieli cu tehnici de protecţie a mediului înconjurător; Cheltuieli cu asigurarea calităţii noului produs.  

Program de marketing

Ţinutul Vrancei, o străveche vatră a etnografiei, folclorului românesc şi a unor valori culturale remarcabile, este completat de un peisaj natural de un pitoresc aparte, în care sunt ocrotite monumente ale naturii de o frumuseţe mirifică: Cascada Putnei, Rezervaţia Cheile Tişiţei, Păstrăvaria Lepşa, Schitul Lepşa, Mausoleul de la Soveja, Focul viu de la Andreiaşu, unic în ţară.

Judeţul Vrancea dispune de un potenţial balneo – turistic variat şi atrăgător pentru ochi şi suflet. Poziţia geografică, precum şi cadrul natural şi cel cultural istoric favorizează diferitele forme de turism: de circulaţie, de sejur, cultural, rural, de vânătoare şi pescuit, agromontan, de week-end.

Dezvoltarea potenţialului turistic al judeţului Vrancea pe termen mediu şi lung este garantată de promovarea unor proiecte privind reabilitarea şi echiparea edilitară a zonelor turistice, stimularea de iniţiative private în turism, îmbunătăţirea structurii informaţionale privind oportunităţile turistice, conştientizarea populaţiei asupra avantajelor şi implicaţiilor agroturismului, protecţia mediului, consultanţa pentru diversificarea turismului de afaceri, asistenţa individuală pentru turismul de vânătoare şi pescuit.

Turismul de sejur, în zonele montane, de podgorie sau şes este favorizat de existenţa a numeroşi factori naturali, care pot determina mai multe forme de petrecere a vacanţelor, de odihnă şi recreere. Aşa este turismul de sejur în staţiuni balneoclimaterice, cu peisaj pitoresc, nepoluat şi particularităţile microclimatice deosebite (Soveja – unul din locurile cu cel mai ozonat aer din ţară sau Vizantea, cu apele sale minerale) vititurismul - toamna în timpul culesului pentru must, permanent, pentru degustări de vinuri (Panciu, Odobeşti, Coteşti şi împrejurimile lor), turismul rural, ecologic şi cultural în cele peste 60 de pensiuni săteşti omologate, cuprinse în circuitul Eurogites, organizaţie care acoperă întreaga Europă geografică.

Aflată la răscruce geografică, Vrancea constituie o legătură între marile zone ale Carpaţilor Orientali şi Meridionali, Câmpia Siretului şi Câmpia Dunării, iar ca vad al transhumanţei – drumul din Ţara Bârsei spre Dunăre şi Dobrogea.

Subsolul Vrancei adăposteşte minerale utile, roci de construcţii, ape minerale etc. Cele mai importante resurse sunt localizate în aria dealurilor subcarpatice, fiind reprezentate de sare, izvoare minerale, iar în cantităţi mai reduse – ţiţei, gaze naturale şi cărbuni.

Page 15: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

Dispus în trepte dinspre vest spre est, relieful cuprinde Munţii Vrancei (cu depresiunile intramontane Gresu şi Lepşa), Dealurile Subcarpatice şi Câmpia Siretului Inferior este mărginită de Podişul Moldovei la nord – est şi Câmpia Râmnicului la sud – est.

„Focul Viu” – fost vulcan al Vrancei se înscrie ca fiind un punct turistic de mare atracţie. Noaptea „Focul Viu” se poate asemui cu un sfeşnic ce veghează asupra vrâncenilor, deoarece emană gaze ce în permanenţă menţin focul aprins.

Există în Vrancea 16 rezervaţii naturale cu o suprafaţă de 2862 ha din care cele mai cunoscute sunt Cheile Tişitei, Cascada Putnei, Râpa Roşie, Lacul Negru, Cheile Narujei, Căldările Zăbalei, Focul Viu de la Andreiaşu, Dălhăuşi, Lunca Siretului. Ele sunt geologice, peisagistice, zoologice, floristice şi forestiere, de o frumuseţe deosebită.

Terenurile agricole ale judeţului Vrancea se întind pe fâşia cuprinsă între malul drept al Siretului şi poalele dealurilor subcarpatice ale Munţilor Vrancei. Deşi clima este corespunzătoare culturilor de câmp, mai propice este cultura viţei de vie (9,95% din podgoriile României) şi producţia de vinuri, Vrancea fiind cel mai mare judeţ viti – vinicol al ţării, exportator în Europa, America şi Japonia.

Faima meleagurilor vrâncene este dusă peste hotare de viticultură. Strugurii şi vinurile nobile sunt mesagerii podgoriilor cu un vechi renume: Panciu, Odobeşti, Coteşti. Cultura viţei de vie a reprezentat pentru regiunea Vrancea o ocupaţie străveche  şi de bază a oamenilor, influenţa ei resimţindu-se  direct şi indirect în economie, în viaţa socială şi culturală.

Simpla lectură a datelor statistice - 11% din suprafaţa cultivată cu viţă  de vie, între 20-25% din producţia de vin a României şi peste 100.000 de persoane care trăiesc din această îndeletnicire- poate convinge pe  oricine de importanţa pe care o are acest domeniu de activitate în  economia judeţului.

Podgoria Panciu, cu o suprafaţă de peste 8100 ha a fost şi rămâne o permanentă atracţie pentru cei doritori să cunoască bogaţiile , frumuseţile şi vestigiile acestor locuri.  În trecut renumele podgoriei îl făceau vinurile obţinute din soiuri tradiţionale ca Plăvaie, Galbenă, Băbească neagră, Fetească albă şi Fetească neagră. Ulterior au cucerit teren ăi altele ca : Fetească regală, Riesling italian, Sauvignon, Pinot noir, Cabernet Sauvignon care au permis obţinerea unor vinuri cu denumire de origine şi apariţia vinurilor spumante care au ridicat faima podgoriei.

Podgoria Odobeşti, cu o suprafaţă de aproximativ 7000 ha este cea mai veche podgorie din ţara noastră fiind considerată ca o podgorie dacică. Profilată pe producerea de vinuri şi în mod deosebit a celor albe , în podgoria Odobeşti se cultivă o mare varietate de soiuri. Dintre cele de origine locală existente încă în cultură se menţionează Galbena de Odobeşti, iar pe suprafeţe mai restrânse soiurile Plăvaie şi Mustoasă . Dintre soiurile româneşti mai sunt întâlnite Feteasca albă, Feteasca regală şi Sarba, iar din cele străine se cultivă pe suprafeţe relativ mari Aligote, Riesling italian şi Muscat Otonel. Grupa soiurilor de struguri negri este reprezentată de Babească neagră şi Pinot Noir. Podgoria prezintă condiţii favorabile şi pentru producerea strugurilor de masă din al căror sortiment nu lipsesc soiurile din grupele Chasselas şi Coarna însoţite de Muscat Hamburg şi Cinsăut.

Podgoria Coteşti constituie o continuare a plantaţiilor viticole din podgoria Odobeşti, beneficiind de resurse heliotermice mai ridicate şi cuprinde centrele viticole Coteşti, Tâmboieşti, Cârligele şi Vârteşcoiu. În toate aceste centre viticole există areale de producere a vinurilor albe şi roşii de consum curent din soiurile : Fetească regală, Aligote, Babească neagră. Vinurile de calitate superioară se obţin din soiurile : Fetească albă, Riesling italian, Muscat Otonel, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră şi Merlot. Alaturi de renumele vechi al podgoriilor, vinuri ca : Galbena de Odobeşti , Feteasca albă , Sarba, Feteasca neagră sau

Page 16: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

delicioasele şi recunoscutele vinuri spumante produse la Panciu constituie salba de aur a viticulturii vrâncene care se adaugă constelaţiei de vinuri ce împodobeşte cerul oenologiei româneşti.

Analiza SWOT a destinaţiei:

Puncte tari:

a. Cadru natural deosebit (aer puternic ozonat, mediu nepoluat);b. Destinaţie renumită pe plan intern pentru podgorii de viţă nobilă;c. Organizarea anuală a „Festivalului Internaţional al Viei şi Vinului Bachus”;d. Măsuri concrete de protecţie a mediului;e. Obiceiuri şi tradiţii culturale locale;f. Existenţa forţei de muncă.

Puncte slabe:

Destinaţie puţin cunoscută pe plan extern; Infrastructură pentru turism slab dezvoltată; Puţine locuri de muncă.

Oportunităţi:

Preocupările Consiliului Judeţean Vrancea pentru dezvoltare rurală durabilă; Atragerea unui număr mare de investitori; Crearea unor dotări de agrement de către Consiliul Judeţean Vrancea; Lansarea unui proiect pentru valorificarea potenţialului viti-vinicol „Drumul podgoriilor”.

Ameninţări:

Ofertarea în ţările europene a unor produse turistice calitativ superioare şi mai ieftine; Concurenţa ridicată din partea unor ţări renumite pentru oenoturism precum Franţa, Italia etc. Lipsa fondurilor materiale.

Datorită potenţialului turistic de excepţie, Consiliul Judeţean Vrancea a înţeles că valorificarea acestor bogăţii ale judeţului reprezintă o alternativă către progresul economic al judeţului. Acest lucru face ca tendinţele de creştere ale produsului turistic “Vrancea – patria vinurilor” să fie remarcate şi să se acţioneze în direcţia îmbunătăţirii infrastructurii pentru turism, a stimulării dezvoltării micii industrii locale, concomitent cu adoptarea unor măsuri concrete de diversificare a ofertei turistice şi de protecţie a mediului, precum şi de creare de noi locuri de muncă.

       Suprafaţa acoperită cu viţă de vie ocupă 11,3% din întreaga suprafaţă agricolă a acestui teritoriu şi 9,95% din suprafaţa viticolă a României. Acest ultim procent indică o concentrare mai mare a viţei de vie, pe o suprafaţă mai mică, ceea ce permite o mai uşoară concepere a unui produs turistic cu tema “degustări de vinuri”.

Page 17: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

       Datorită condiţiilor favorabile de mediu, precum şi a existenţei terenurilor fertile pentru cultivarea viţei de vie, Vrancea deţine un potenţial ridicat atât pentru vinurile albe, cât şi pentru cele roşii sau spumante. Acest lucru constituie un punct în plus pentru alegerea germanilor drept piaţă ţintă, fiind ştiut faptul că aceştia preferă vinurile albe, şi mai ales pe cele “de casă”.

       Construirea de noi pensiuni şi case de vacanţă atrage în fiecare an numeroşi turişti, ceea ce conduce la o dinamică accentuată a zonei de destinaţie.

       În ceea ce priveşte piaţa, produsul turistic „Vrancea – patria vinurilor” se va adresa consumatorilor germani, cu vârsta între 40 şi 55 de ani, cu venituri medii şi mari, din rândul celor cu caracteristicile: consumatori pasionaţi de degustările de vinuri în cadrul rural (consumatorii de oenoturism), psihocentrici, care cunosc produsul şi nu l-au utilizat, dar care au o atitudine pozitivă, entuziastă faţă de acesta şi la care există predispoziţia de cumpărare.

       Preţul produsului „Vrancea – patria vinurilor” constituie un factor important în atragerea segmentului de consumatori vizat. Având în vedere caracteristicile consumatorilor germani, acesta va trebui să reflecte calitatea ridicată a produsului oferit de agenţie. Astfel, preţul va fi unul relativ ridicat, căutând să redea cu cât mai mare acurateţe idee de calitate superioară. Pentru un grup mai mare de 20 de persoane se va acorda o reducere de 30%.

       În ceea ce priveşte distribuţia, aceasta se va realiza atât prin utilizarea intermediarilor, cât şi prin vânzare directă. Intermediarii vor fi puţini, vor fi stabiliţi pe criterii precise şi vor avea o reputaţie bună, care să contribuie în mod semnificativ la creşterea imaginii agenţiei, dar şi a destinaţiei. Ei vor fi reprezentaţi de agenţiile de turism din Germania, agenţii care să nu vândă un produs similar şi care ar fi interesate în încheierea unui contract cu touroperatorul Visit Vrancea. De asemenea, touroperatorul va avea o pagină de Internet în trei limbi (română, germană, engleză), prin intermediul căreia se va putea cumpăra produsul „Vrancea – patria vinurilor”, bineînţeles, după o informare prealabilă.

Pachetul de servicii va include cazare la pensiuni turistice din Vrancea cu pensiune completă, excursii pe valea Putnei, vizitarea podgoriilor Odobeşti, Panciu, Coteşti, degustări de vinuri, în special la Beciul Domnesc, seri tradiţionale în compania unor ansambluri folclorice din zonă, mese festive, excursii la izvoarele cu ape minerale. În preţ vor fi incluse şi tarifele pentru: bilete de avion, transfer la pensiunile din Vrancea, asistenţă la sosire-plecare.

Personalul implicat în lansarea şi comercializarea acestui produs turistic este constituit din: agentul de turism care se ocupă de serviciile de cazare, masă şi transport; ghidul ce va însoţi grupul pe toată perioada sejurului; personalul din departamentul de marketing.

Acţiunile promoţionale specifice lansării produsului sunt:

realizare de materiale promoţionale (pliante, broşuri, mape de prezentare, Cd-uri etc.); campanii publicitare în presă, la televizor, pe Internet; participare la târguri de turism (interne şi internaţionale); participare la diverse degustări de vinuri; participare la Festivalul Internaţional al Viei şi Vinului „Bachus” din luna octombrie; conferinţe de presă; vizite de documentare pentru reprezentanţii mass-media; organizarea de degustări de vinuri în podgoriile Panciu, Odobeşti, Coteşti.

Page 18: PLAN DE MARKETING pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor” Cristina

Revizie şi control

Sistemul de control este componenta finală a activităţii de marketing. Includerea sa în planul de marketing are ca scop urmărirea aplicării programului de marketing. Astfel, se stabileşte măsura în care au fost realizate în timp acţiunile cuprinse în programul de marketing, evaluarea rezultatelor oferind informaţii pentru fundamentarea şi perfecţionarea viitoarelor programe de marketing.

În această etapă a planului de marketing este necesară supravegherea reacţiilor pieţei faţă de noul produs. Este necesar să se analizeze eficacitatea acestuia şi gradul de satisfacere a nevoilor cărora le este destinat. Trebuie analizat comportamentul consumatorului şi este nevoie să se obţină informaţii legate de determinarea nivelului de acceptare a noului produs de către piaţă, de cuantificarea succesului acestuia în rândul consumatorilor.

Cei care trebuie să se ocupe de controlul şi evaluarea programului de marketing sunt angajaţii din cadrul departamentului de marketing, care au nevoie de informaţiile prezentate mai sus pentru a putea întreprinde ajustări tactice necesare.

Pentru a vedea dacă programul de marketing a obţinut rezultatele dorite, se pot folosi criterii de evaluare precum: analiza vânzărilor, analiza raportului costuri – beneficii, analiza efectelor datorate acţiunilor promoţionale.

În cazul în care totalitatea cheltuielilor efectuate de către agenţie pentru lansarea produsului turistic se justifică, atunci atunci se preconizează că produsul va avea un mare succes în rândul consumatorilor, iar agenţia va obţine profit.