LP Sstomac

download LP Sstomac

of 82

 • date post

  28-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LP Sstomac

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  1/82

  Radiodiagnosticul tubuluiRadiodiagnosticul tubului

  digestivdigestiv

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  2/82

  Examinarea radiologicExaminarea radiologica tubuluia tubuluidigestiv:digestiv:

  Se efectueazSe efectueaza jeun, de preferina jeun, de preferindimineadimineaaa

  uprinde urmuprinde urmtoarele etape:toarele etape: !" Examenul radioscopic toraco#abdominal!" Examenul radioscopic toraco#abdominal

  simplusimplu !!" Examenul cu substan!!" Examenul cu substande contrastde contrast

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  3/82

  !" Examenul radioscopic toraco#abdominal!" Examenul radioscopic toraco#abdominalsimplusimplu

  Excude afecExcude afeciunile pulmonareiunile pulmonare $$i mediastinalei mediastinalece pot simula o suferince pot simula o suferina tubului digestiva tubului digestiv

  EvidenEvideniaziazeventualii calculi radioopacieventualii calculi radioopacibiliari, renali, a corpilor strbiliari, renali, a corpilor striniini

  Exclude perforaExclude

  perfora

  iaiasau ocluzia intestinalsau ocluzia intestinalcececontraindiccontraindicexamenul cu subsatanexamenul cu subsatandedecontrast%contrast%

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  4/82

  !!" Examenul radioscopic cu substan!!" Examenul radioscopic cu substandedecontrast:contrast:

  suspensie baritatsuspensie baritat: &'(g sulfat de bariu la )((: &'(g sulfat de bariu la )((ml apml ap* lapte* lapte

  pastpastbaritatbaritat: &'( g sulfat de bariu la +( ml: &'( g sulfat de bariu la +( ml

  apap*lapte*lapte

  n ortostatism -./n ortostatism -./

  0ranzitul esofagian: ingerarea unei ing1i0ranzitul esofagian: ingerarea unei ing1iituriituride suspensie baritatde suspensie baritatcu urmarirea tranzituluicu urmarirea tranzituluiei de#a lungul esofagului pei de#a lungul esofagului p22nnla cardiela cardie

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  5/82

  33n strat subn strat subire 4) ing1itituri de bariu5ire 4) ing1itituri de bariu56ermite studierea reliefului mucoasei6ermite studierea reliefului mucoasei6resupune utilizarea manevrelor de compresie6resupune utilizarea manevrelor de compresie

  dozatadozata

  33n semiumplere: 7 din cantitatea suspensien semiumplere: 7 din cantitatea suspensie

  baritatbaritat: studierea peristalticii, conturului: studierea peristalticii, conturului

  33n umplere completn umplere complet: toat: toatcantitatea de contrastcantitatea de contrastExExaaminareminaren:n:ortostatismortostatismoblice: -./ pereoblice: -./ perettele posterior al stomaculuiele posterior al stomaculuidecubit lateral drtdecubit lateral drt $$i ventral: antrul gastrici ventral: antrul gastricdecubit dorsal, 0rendelenburg: polul superiordecubit dorsal, 0rendelenburg: polul superior

  gastricgastric

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  6/82

  8rmare8rmare$$te:te:8mplerea8mplerea0onusul 4forma stomacului50onusul 4forma stomacului56eristaltismul6eristaltismulEvacuarea stomaculuiEvacuarea stomaculuiSe continuSe continucu examinarea pilorului, bulbuluicu examinarea pilorului, bulbului

  duodenal, duoden pduodenal, duoden p22nnla ung1iul lui 0reitzla ung1iul lui 0reitz

  9a )#+ ore se reexamineaz9a )#+ ore se reexamineazpentru studiulpentru studiulevacuevacurii gastricerii gastrice

  9a ore substan9a ore substana ajunge la ceca ajunge la cec

  9a &) ore ajunge la ampula rectal9a &) ore ajunge la ampula rectal

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  7/82

  1. Modific1. Modificri morfologice:ri morfologice:

  de sediu: situs inversus, ptoze, devieride sediu: situs inversus, ptoze, devieride dimensiunede dimensiunede mobilitatede mobilitate

  de contur:de contur:Rigiditate benignRigiditate benign*malign*malign698S /E 8;9ERE698S /E 8;9ERE

  ;!

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  8/82

  698S /E 8;69ERE:698S /E 8;69ERE:nini$$a: datorata: datoratproceselor ulceroaseproceselor ulceroase

  diverticulii: ectazieri ale segmentului digestiv , cudiverticulii: ectazieri ale segmentului digestiv , cucontur net rotunjit, cu continuitatea pliurilorcontur net rotunjit, cu continuitatea pliurilormucoaseimucoasein ectazien ectazie

  relaxrelaxrilerileaderenadereneleele

  ;!

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  9/82

  semitonul: intemediarsemitonul: intemediarntre opacitatentre opacitate $$ii

  transparenttransparent, aspect difuz, flou, aspect difuz, flou

  1aloul: opacitate de intensitate mic1aloul: opacitate de intensitate micdatoratdatoratunui edem al mucoasei de la periferia niunui edem al mucoasei de la periferia ni$$ei=ei=are semnificaare semnificaie inflamatorieie inflamatorie

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  10/82

  2. Modific2. Modificri functionale:ri functionale:

  umplereumplere

  tonus:tonus: 1ipertonie1ipertonie 1ipotonie1ipotonie atonieatonie

  peristalticperistaltic::

  1iper>inezie1iper>inezie 1ipo>inezie1ipo>inezie a>ineziea>inezie

  evacuareevacuare accelerataccelerat incetinitincetinit

  secresecreieie hipersecrehipersecreieie

  hiposecrehiposecreieie

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  11/82

  Radiodiagnosticul stomaculuiRadiodiagnosticul stomacului

  forma stomacului:forma stomacului: datoratdatoratmusculaturiimusculaturiipropriiproprii forma de cforma de c22rlig:? stomac normoton,rlig:? stomac normoton,

  normo>inetic#polul inferior mai sus*pe creastanormo>inetic#polul inferior mai sus*pe creastailiaciliac

  forma de corn de taur stomac 1iperton,forma de corn de taur stomac 1iperton,

  1iper>inetic1iper>ineticstomac alungit, 1ipoton, 1ipo>inetic#polulstomac alungit, 1ipoton, 1ipo>inetic#polul

  inferior sub creasta iliacinferior sub creasta iliac4longilini*multipare54longilini*multipare5

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  12/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  13/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  14/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  15/82

  Relieful gastric normal:Relieful gastric normal:cardia: aspect stelatcardia: aspect stelat

  fornixul: pliuri neregulate, asemfornixul: pliuri neregulate, asemnntoaretoarecircumvolucircumvoluiunilor cerebraleiunilor cerebraleporporiunea verticaliunea vertical: pliuri paralele +#' pentru: pliuri paralele +#' pentru

  fiecare peretefiecare perete

  pe curbura micpe curbura mic: ) pliuri paralele: ) pliuri paralelepe marea curburpe marea curbur: pliuri sinuoas: pliuri sinuoas, dau un, dau un

  aspect dinaspect dinatatporporiunea orizontaliunea orizontal: pliuri orizontale spiralate,: pliuri orizontale spiralate,

  convergente spre pilorconvergente spre pilor lalaimea normalimea normala pliurilor: +#@ mma pliurilor: +#@ mm

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  16/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  17/82

  SecreSecreia gastricia gastric: lic1idul ce plute: lic1idul ce plute$$tetedeasupra coloanei baritate grosime + mmdeasupra coloanei baritate grosime + mm

  Evacuarea stomaculuiEvacuarea stomacului: normal )7 #+ ore: normal )7 #+ ore

  La copilLa copilaaspectspectn retortn retortaa$$ezat transversal subezat transversal sub

  diafragmdiafragmccamera cu aer voluminoasamera cu aer voluminoasla sugarla sugar lla &( ani aspect asema &( ani aspect asemnntor adultuluitor adultuluieevacuarea A# ore*B zile +#B ore la B lunivacuarea A# ore*B zile +#B ore la B luni

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  18/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  19/82

  ;odific;odificrile pozirile poziieiiei $$i formeii formeistomaculuistomacului

  6toza gastric6toza gastricadevaratadevarat:: fornixul coborat sub 1emidiafragmul stgfornixul coborat sub 1emidiafragmul stgpolul inferior sub linia crestei iliacepolul inferior sub linia crestei iliace

  StomaculStomaculn cascada=n cascada=stomac sus situatstomac sus situatnnntregimentregime

  ngustare in &*+ medie ce determinngustare in &*+ medie ce determinoobiloculare gastricbiloculare gastric#superior fornixul orientat#superior fornixul orientatpost"post" $$i inferiori inferior,,restul stomacului orientat ant"restul stomacului orientat ant"

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  20/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  21/82

  Stenoza 1ipertroficStenoza 1ipertroficde pilor:de pilor:

  malformamalformaie congenitalie congenitalcu insuficiencu insuficienttaadezvdezvooltare a plexurilor nervoase din pereltare a plexurilor nervoase din pereiiiistomaculuistomacului

  Spasm* 1ipertrofia musculaturii la nivelulSpasm* 1ipertrofia musculaturii la nivelulcanalului piloric fcanalului piloric frrinteresarea ineluluiinteresarea ineluluipiloricpiloric

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  22/82

  u contrast:u contrast:stomacstomacngustat prepiloric pe o distantngustat prepiloric pe o distantde )#de )#

  + cm, dilatat supraadiacent+ cm, dilatat supraadiacent lic1id de secrelic1id de secreie abundentie abundentstomac 1ipoton*atonstomac 1ipoton*aton

  peristaltism de luptperistaltism de lupt la administrarea la administrareacontrastului pe sondcontrastului pe sondpilor 1ipertonpilor 1ipertonsubstansubstana trece greu prin regiuneaa trece greu prin regiuneangustatngustat

  4excep4excepie cea 1idrosolubilie cea 1idrosolubiliodatiodat55stomacul rstomacul rmm22ne opacefiat @# ore*uneorine opacefiat @# ore*uneori $$i ai a

  doua zidoua zi

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  23/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  24/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  25/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  26/82

  CastriteleCastritele

  Gastrita acutGastrita acut::etiologie infecetiologie infecioasioas*toxic*toxic*alergic*alergicpliuri gastrice cu aspect normal saupliuri gastrice cu aspect normal saungrongro$$ateatepliuri suple, deformabile la compresiepliuri suple, deformabile la compresiesuc gastric abundentsuc gastric abundentmucusmucusn exces, fragmentn exces, fragment22nd substannd substanaa

  opacopacsub formsub formde grunjide grunji1ipo*1iper>inetic1ipo*1iper>inetic

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  27/82

  Gastrita suacutGastrita suacut::caracter circumscris interescaracter circumscris interes22nd antrul gastricnd antrul gastricpliuri deformabile suplepliuri deformabile suple

  Gastrita cronicGastrita cronic::pliuripliuringrongro$$ate ce dau aspect crenelat al mariiate ce dau aspect crenelat al marii

  curburicurburi

  pliuri disppliuri disp

  rute prin infiltrarea mucoaseirute prin infiltrarea mucoasei

  nn

  ntregimentregimegreu deformabile*comprimabilegreu deformabile*comprimabile

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  28/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  29/82

  ;enetrier;enetrierpliuri gastrice cu aspect 1ipertrofic, monstruospliuri gastrice cu aspect 1ipertrofic, monstruosmucusmucusn cantitate crescutn cantitate crescut

  Castrita pseudopolipoidCastrita pseudopolipoidpliuri antrale 1ipertrofiate, dau aspect lacunarpliuri antrale 1ipertrofiate, dau aspect lacunar

  ovalarovalarprezenprezena concomitenta concomitentde zone cu pliuri dede zone cu pliuri de

  aspect normalaspect normal

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  30/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  31/82

  6rolapsul de mucoas6rolapsul de mucoasantralantral

  alunecarea de mucoasalunecarea de mucoasantralantralprin pilorprin pilorn duodenn duoden

  zonzonlacunarlacunarla baza bulbului duodenalla baza bulbului duodenalcu aspect de umbrela desc1iscu aspect de umbrela desc1is,,parapara$$utut, ciuperc, ciuperc

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  32/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  33/82

  8lcerul gastric8lcerul gastric

  9ocalizare:9ocalizare:cel mai frecvent pe porcel mai frecvent pe poriunea verticaliunea verticala miciia micii

  curburicurburiregiunea piloricregiunea piloricperetele posterior al micii curburiperetele posterior al micii curburicardiacardia

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  34/82

  Semne radiologice directeSemne radiologice directe

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  35/82

  !mag!magineaineade profil:de profil:

  plus de umplere ce proeminplus de umplere ce proemindin conturdin conturrotund*ovalar*semilunar*conic*triung1iularrotund*ovalar*semilunar*conic*triung1iularaspect pediculat 4Daude>5 *sesil suspendataspect pediculat 4Daude>5 *sesil suspendat

  burelet periulceros transparenburelet periulceros transparensemilunarsemilunarce realizeaza unce realizeaza un $$ant cu versante asimetriceant cu versante asimetriceabrupt spre niabrupt spre ni$$*lin spre lumenul gastric*lin spre lumenul gastric

  pliuri convergente spre ulcerapliuri convergente spre ulcera

  ieie

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  36/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  37/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  38/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  39/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  40/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  41/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  42/82

  S di l i i di tS di l i i di t

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  43/82

  Semne radiologice indirecteSemne radiologice indirecte !ei " # si cei " R!ei " # si cei " R

  1ipersecre1ipersecreie*1ipertonie*1iperperistaltismie*1ipertonie*1iperperistaltism rigiditatea segmentarrigiditatea segmentar# zona lipsita de# zona lipsita de

  peristaltism pe o micperistaltism pe o micdistandistan4)#+ cm54)#+ cm5nndreptul ulceradreptul ulceraiei, aspect de sciei, aspect de sc22ndura pe apandura pe apa

  rectitudinearectitudinea $$i retraci retracia micii curburiia micii curburi porporiunea orizontaliunea orizontala micii curburi scuratata micii curburi scuratat$$ii

  retractatretractat

  nu se destinde de cnu se destinde de ctre undele peristalticetre undele peristaltice pilor deviat spre stpilor deviat spre st22nganga curbura mare se poate alungi, cu dilatatarea regiuniicurbura mare se poate alungi, cu dilatatarea regiunii

  prepilorice gastrice#aspect de ceainicprepilorice gastrice#aspect de ceainic

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  44/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  45/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  46/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  47/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  48/82

  /g" diferential/g" diferential

  cc" gastriccc" gastric resturi de substanresturi de substande contrastde contrast

  calcul renal radioopaccalcul renal radioopacganglion mezenteric calcificatganglion mezenteric calcificatdiverticol al cardieidiverticol al cardiei

  unde peristaltice lenteunde peristaltice lenteung1iul 0reitz suprapus pe mica curburung1iul 0reitz suprapus pe mica curbur

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  49/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  50/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  51/82

  6olipii gastrici6olipii gastrici

  tu benigntu benignunicunic*multipl*multipl rotundrotund*ovalar*ovalar

  transparentransparena unica unic*multipl*multiplcu conturcu conturregulatregulatperepereii gastrici supliii gastrici supli

  peristaltica normalperistaltica normaldacdace pediculate pediculatpoate fi mobilizatpoate fi mobilizatlala

  compresiecompresie

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  52/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  53/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  54/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  55/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  56/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  57/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  58/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  59/82

  ! l i filt t!ancerul infiltrant:

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  60/82

  !ancerul infiltrant!ancerul infiltrant::.l micii curburi:.l micii curburi:mica curburmica curburcu aspect liniarcu aspect liniarrigirigidd#nedeformabil#nedeformabil*lam*lamde ode oelelimobilimobil, neanimat, neanimatde undele peristalticede undele peristaltice

  .l regiunii prepilorice:.l regiunii prepilorice:infiltrare circumfereninfiltrare circumferenialiala perea pereilor gastrici, aspectilor gastrici, aspect

  de cde cppnnde za1de za1rrmicamica $$i marea curburi marea curburrigidrigid

  pilor beant cu trecerea continuupilor beant cu trecerea continuua subatana subatanei deei decontrastcontrast

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  61/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  62/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  63/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  64/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  65/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  66/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  67/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  68/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  69/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  70/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  71/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  72/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  73/82

  !ancerul ulcero%vegetant:!ancerul ulcero%ve

  getant:

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  74/82

  !ancerul ulcero%vegetant:!ancerul ulcero vegetant:0u vegetant0u vegetantcu centrul ulceratcu centrul ulcerat

  nini$$maremarenu proeminnu proemindin contur, aspectdin contur, aspectnncastratcastratcu margini meregulatecu margini meregulateopacefiatopacefiatinomogeninomogen

  din fadin fanini$$n farfurien farfurie

  din profil: nidin profil: ni$$cu rcu rddcinicini

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  75/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  76/82

  ancerul eso#cardio#tuberozitarancerul eso#cardio#tuberozitar

  -rtostatism, nativ:-rtostatism, nativ: formaformaiune opaciune opacce transpare prin camera cuce transpare prin camera cu

  aer a stomaculuiaer a stomacului

  -rtostatism, cu contrast-rtostatism, cu contrastdevierea 4ridicarea 5coloanei de bariu*tudevierea 4ridicarea 5coloanei de bariu*tu

  imediat sub cardie sau deviereaimediat sub cardie sau devierean jos*tu parten jos*tu partesupsuperioarerioara cardieia cardiei

  aspect de deltaspect de delta coloanei opacea coloanei opaceesofag terminal stenozat, neregulat, rigid cuesofag terminal stenozat, neregulat, rigid cu

  lacunelacune $$i ulcerai ulceraiiii

  cardia beantcardia beant rigidrigid permite tranzitulpermite tranzitul

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  77/82

  cardia beantcardia beant, rigid, rigid, permite tranzitul, permite tranzitulcontinuu al contrastuluicontinuu al contrastului

  mica curburmica curburrigidrigid fornixul gastric cu contur neregulatfornixul gastric cu contur neregulat

  0rendelemburg, cu contrast0rendelemburg, cu contrast imagine lacunarimagine lacunarla nivelul fornixuluila nivelul fornixuluireflux esofagianreflux esofagian

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  78/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  79/82

  Stomacul operatStomacul operat

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  80/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  81/82

 • 7/25/2019 LP Sstomac

  82/82