Formular Ro Rev

of 46 /46
PROGRAMUL DE INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII PRIORITATI ALE APELULUI GENERAL LA PROPUNERI DE PROIECTE IN ANUL 2007 (EAC/61/2006) NOTA BENE : VERSIUNEA IN LIMBA ROMANA A APELULUI GENERAL LA PROIECTE NU CONTINE SECTIUNILE REFERITOARE LA PROIECTELE CENTRALIZATE. PENTRU ACELE SECTIUNI, CONSULTATI VERSIUNEA IN LIMBA ENGLEZA A APELULUI. VERSIUNEA IN LIMBA ENGLEZA A APELULUI PREVALEAZA ORICAND ASUPRA VERSIUNII IN LIMBA ROMANA SAU IN ORICE ALTA LIMBA, A APELULUI GENERAL LA PROPUNERI DE PROIECTE IN ANUL 2007. 1

Embed Size (px)

description

Formular Ro Rev

Transcript of Formular Ro Rev

 • PROGRAMUL DE INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII

  PRIORITATI ALE APELULUI GENERAL LA

  PROPUNERI DE PROIECTE IN ANUL 2007

  (EAC/61/2006)

  NOTA BENE: VERSIUNEA IN LIMBA ROMANA A APELULUI GENERAL LA PROIECTE NU CONTINE SECTIUNILE REFERITOARE LA PROIECTELE CENTRALIZATE. PENTRU ACELE SECTIUNI, CONSULTATI VERSIUNEA IN LIMBA ENGLEZA A APELULUI. VERSIUNEA IN LIMBA ENGLEZA A APELULUI PREVALEAZA ORICAND ASUPRA VERSIUNII IN LIMBA ROMANA SAU IN ORICE ALTA LIMBA, A APELULUI GENERAL LA PROPUNERI DE PROIECTE IN ANUL 2007.

  1

 • COMISIA EUROPEANA Directoratul General pentru Educatie si Cultura

  PROGRAMUL DE INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII

  Partea I: PRIORITATI ALE APELULUI GENERAL LA

  PROPUNERI DE PROIECTE IN ANUL 2007

  (EAC/61/2006)

  Candidatii sunt invitati sa consulte Ghidul Candidatului de pe site-ul Comisiei, al Agentiei Executive pentru Educatie, Audiovizual si Cultura, sau al Agentiei Nationale.

  CUPRINS

  Capitolul I Programe sectoriale

  1. Comenius 2. Erasmus 3. Leonardo da Vinci 4. Grundtvig

  Capitolul II Programul transversal

  1. Activitatea cheie 1: Cooperare si inovatie in politicile de educatie si formare 2. Activitatea cheie 2: Limbi straine 3. Activitatea cheie 3: Tehnologii informationale si comunicationale (TIC) 4. Activitatea cheie 4: Diseminarea si exploatarea rezultatelor

  Capitolul III Programul Jean Monnet Introducere: context strategic Prioritatea centrala a Programului de invatare pe tot parcursul vietii este de a consolida contributia adusa de educatie si de formarea profesionala in atingerea obiectivului Lisabona, de transformare a Uniunii Europene in cea mai competitiva economie bazata pe cunoastere, cu o dezvoltare economica sustenabila, locuri de munca mai multe si mai bune si o coeziune sociala sporita. Fiecare componenta a programului va da prioritate actiunilor care sustin dezvoltarea strategiilor nationale de invatare pe tot parcursul vietii in tarile participante si consolidarea colaborarii dintre diferitele componente ale sistemului national de educatie si formare profesionala, intarirea continuum-ului procesului de invatare pe tot parcursul vietii si sprijinirea dobandirii unor competente cheie.

  2

 • In acest context, domeniile prioritare de actiune in 2007 sunt:

  Sustinerea implementarii programului de lucru Educatie si Formare Profesionala 2010, in special prin promovarea coerentei intre toate etapele sistemelor de educatie si formare profesionala pe tot parcursul vietii, incepand de la o varsta cat mai mica.

  Intarirea rolului educatiei si formarii profesionale prin prisma procesului Lisabona, la nivel european si la nivel national, pentru a promova nu doar competitivitatea ci si cresterea economica sustenabila si coeziunea sociala, precum si sustinerea implementarii programului de lucru Educatie si Formare Profesionala 2010, in special prin dezvoltarea continua a activitatilor de invatare de tip peer learning si a Cadrului european al calificarilor.

  Consolidarea rolului universitatilor in procesul de crestere a competitivitatii si facilitarea accesului tuturor persoanelor la cunoastere, prin crearea si diseminarea informatiei si inovatiei pentru sustinerea discutiei de la Hampton Court, din octombrie 2005, dintre sefii statelor europene, in special prin actiuni care se concentreaza pe sistemul de reforma, intarirea managementului in institutiile de invatamant superior si promovarea criteriilor de excelenta si a egalitatii de sanse.

  Imbunatatirea calitatii si atractivitatii formarii profesionale prin implementarea prioritatilor procesului Copenhaga la nivel national si promovarea recunoasterii invatamantului non-formal si informal.

  Cresterea nivelului redus de participare la educatie a adultilor, in multe dintre Statele Membre, ceea ce constituie un obstacol in calea plasamentului fortei de munca si a capacitatii oamenilor de a se adapta rapid la o piata a muncii in continua schimbare.

  Promovarea unei mai mari eficiente si echitati profesionale in sistemele de educatie si formare profesionala, cu accent pe masuri de inalta calitate pentru persoanele defavorizate si abordari de calitate pentru copiii de varsta prescolara.

  Imbunatatirea calitatii personalului din educatie si formare profesionala, in special a profesorilor si formatorilor.

  Dezvoltarea sinergiilor intre domeniile educationale si ale formarii profesionale, pe de-o parte, si cultura, pe de alta parte, prin sprijinirea de proiecte transversale.

  In plus, componentele programului vor acorda prioritate proiectelor care au ca scop promovarea dialogului intercultural, in pregatirea Anului European pentru Dialog Intercultural 2008 si, la un nivel mai general, explorarea interactiunii intre educatie si cultura.

  Pentru toate programele, trebuie mentionate urmatoarele:

  - In cadrul schemelor de mobilitate si al parteneriatelor, autoritatile nationale pot decide asupra unor prioritati, cum ar fi tematici de interes, tari de destinatie etc. Aceste prioritati vor fi facute cunoscute fie prin apeluri nationale specifice, fie prin informatii furnizate de agentiile nationale.

  3

 • - Toate institutiile si organizatiile care implementeaza activitati legate de mobilitate trebuie sa aiba in vedere principiile Cartei europene privind calitatea in mobilitate1.

  - Toate proiectele multilaterale trebuie sa includa un plan clar de diseminare si exploatare a produselor si rezultatelor.

  - La acordarea fondurilor pentru retele, se va acorda prioritate domeniilor in care nu exista inca astfel de retele.

  CAIPTOLUL 1 PROGRAME SECTORIALE

  1. COMENIUS EDUCATIE SCOLARA

  1.1. Mobilitate si parteneriate

  Parteneriate scolare

  In 2007, se va acorda prioritate in primul rand candidaturilor de reinnoire, de calitate buna, depuse de parteneriatele existente, in care se doreste continuarea cooperarii. Dintre candidaturile noi de parteneriate scolare, se va acorda prioritate organismelor care nu au mai participat la parteneriate.

  Prioritatea tematica pentru parteneriate in anul 2007 este promovarea dialogului intercultural in vederea pregatirii pentru Anul European al Dialogului Intercultural 2008. Se va acorda asadar prioritate acelor parteneriate care trateaza aceasta tematica. De asemenea, se va acorda prioritate candidaturilor de proiecte de parteneriat scolar ale caror planuri de lucru, independent de tema proiectului, propun masuri specifice pentru: Promovarea invatarii timpurii a limbilor straine, intelegerea mai multor limbi straine si

  predarea unei limbi straine prin intermediul altor discipline; Sprijinirea persoanelor cu dizabilitati sau alte nevoi speciale pentru a se implica in

  proiect; Sprijinirea elevilor si a institutiilor dezavantajate din motive socio-economice, geografice

  sau din alte motive pentru a se implica in proiect; Asigurarea egalitatii de sanse intre fete/femei si baieti/barbati si implicarea acestora in

  mod echilibrat in proiect; Satisfacerea nevoilor de educatie ale copiilor de muncitori migranti sau itineranti.

  Mobilitati individuale: Asistenti Comenius Se va acorda prioritate candidaturilor trimise de: Candidati care demonstreaza o motivatie clara de a deveni cadre didactice; Scoli care nu au mai gazduit pana acum Asistenti Comenius;

  In plus, in cazul in care vor exista mai multe candidaturi cu acelasi punctaj, se va acorda prioritate candidatilor asistenti care opteaza pentru desfasurarea stagiilor in tari a caror limba

  4

  1 Propunere pentru o Recomandare a Parlamentului European si a Consiliului privind mobilitatile transnationale in cadrul Comunitatii in scopuri privind educatia si formarea profesionala. Carta europeana a calitatii in mobilitate, COM (2005) 450 final.

 • materna este mai putin raspadita si predata si scolilor gazda care solicita un asistent Comenius pentru a preda o limba straina mai putin raspandita. Mobilitati individuale Formare continua Se va acorda prioritate candidatilor:

  - Care nu au beneficiat de finantare pentru participarea la cursuri de formare continua in cadrul Programului Socrates in ultimii doi ani;

  - Care aleg ca activitate de formare participarea la cursuri create in cadrul unui proiect sau a unei retele de parteneriat din Programul de invatare pe tot parcursul vietii sau dintr-un Program anterior acestuia (Socrates II);

  - Care doresc sa dezvolte competente necesare pentru: o Predarea limbilor straine prin intermediul altor discipline; o Implementarea in scoala a unor politici integrate de predare a limbilor straine; o Folosirea observatiei si reflectiei pentru actualizarea si imbunatatirea strategiilor

  de predare; o Integrarea cercetarii bazate pe experienta la clasa in metodele si tehnicile de

  predare; o Punerea in practica a predarii in echipa si a altor metode de lucru bazate pe

  colaborare; o Pregatirea pentru posturi de conducere in scoala; o Predarea in clase mixte (in ceea ce priveste abilitatile, limbile materne sau

  originile culturale); 2. ERASMUS INVATAMANT SUPERIOR Carta universitara ERASMUS stabileste principiile fundamentale subiacente activitatilor ERASMUS, pe care orice unitate de invatamant superior trebuie sa le respecte. Fiecare universitate care doreste sa participe in ERASMUS trebuie sa detina o astfel de Carta. Pe de alta parte, organismele intermediare care organizeaza plasamente studentesti, pot candida fara a a aplica neaparat si pentru o Carta Universitara ERASMUS. La inceputul Programului de invatare pe tot parcursul vietii, toate institutiile de invatamant superior trebuie supuna Carta Universitara aprobarii Comisiei Europene. Candidaturile institutiilor care au detinut o Carta in programul SOCRATES vor beneficia de o procedura simplificata de reinoire a acesteia. 2.1 Mobilitati Mobilitati ale studentilor, inclusiv plasamente in intreprinderi si mobilitati ale cadrelor didactice si alte categorii de personal Mobilitatile studentilor si profesorilor joaca un rol cheie in crearea unei zone europene a invatamantului superior. Institutiile participante in ERASMUS sunt invitate sa stimuleze si mai mult mobilitatea, in vederea realizarii obiectivului de a atinge 3 milioane de studenti ERASMUS pana in anul 2012. Institutiile de invatamant superior trebuie sa asigure o calitate ridicata a mobilitatilor studentilor si personalului didactic si nedidactic, asa cum este mentionat in Carta universitara ERASMUS si

  5

 • in Carta europeana de calitate pentru mobilitate2. In cazul particular al plasamentelor de studenti, institutiile de invatamant superior si alte organizatii care gestioneaza granturi vor acorda o atentie speciala supervizarii si tutoratului studentului, pe durata deplasarii in strainatate. Coordonatorii ERASMUS trebuie sa acorde atentie pregatirii lingvistice. Pregatirea in limba tarii gazda trebuie sa fie accesibila fiecarui student ERASMUS, inclusiv prin metode online sau in timpul plasamentului. Programele Intensive ERASMUS (IP) Vor fi finantate proiectele care : Raspund noilor nevoi si provocari aparute la nivel european; Sunt caracterizate printr-o abordare multidisciplinara; Constituie parte integranta din programele integrate de studiu care se incheie prin

  acordarea unei diplome duble sau acordata in comun. 3. Leonardo da Vinci In cadrul programului Leonardo da Vinci, o atentie speciala va fi acordata facilitarii participarii organizatiilor mici, in special intreprinderile mici si mijlocii (IMM). Invatarea limbilor straine cu aplicabilitate in domeniul formarii profesionale (Vocationally Oriented Language Learning - VOLL) si Invatarea limbilor straine prin intermediul altor discipline (Content Integrated Language Learning - CLIL) reprezinta o prioritate transversala pentru toate proiectele Leonardo. 3.1 Mobilitate Urmatoarele tipuri de proiecte vor fi promovate in cadrul programului : - Formare profesionala in strainatate sau plasamente de formare in intreprinderi

  Vor fi finantate proiectele care organizeaza plasamente de formare pentru :

  Persoane aflate in formare profesionala initiala (grup tinta IVT); Persoane aflate pe piata muncii, inclusiv absolventii (grup tinta PLM).

  - Mobilitatea profesionistilor in formare profesionala

  Vor fi finantate proiectele care organizeaza un schimb de experienta si dezvoltare profesionala pentru persoane responsabile de formare profesionala la un nivel profesional (grup tinta VETPRO), cum ar fi formatori, cadre didactice, consilieri de orientare privind cariera, mentori din cadrul intreprinderilor sau responsabili in organizatii de formare, responsabili de planificare profesionala, de orientare privind cariera, etc.

  Pentru toate tipurile de mobilitate, vor fi finantate proiecte care asigura calitatea mobilitatii. Proiectele trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: - Pregatire lingvistica si culturala; - Obiective, continut si durata a sederii peste hotare; - Organizare pedagogica, tutorat si mentorat;

  6

  2Propunere pentru o Recomandare a Parlamentului European si a Consiliului privind mobilitatile transnationale in cadrul Comunitatii in scopuri privind educatia si formarea profesionala. Carta europeana a calitatii in mobilitate, COM (2005) 450 final

 • - Validare a abilitatilor dobandite. In plus, la cerere si daca este cazul, un certificat de Mobilitate Europass va fi acordat tuturor persoanele care beneficiaza de o perioada de mobilitate prin program. Astfel, un certificat de Mobilitate Europass va fi eliberat de organismele de implementare urmand principiile si criteriile stabilite in decizie3. 3.2 Proiecte multilaterale de transfer si dezvoltare de inovatie Proiectele de transfer de inovatie constau in identificarea unei (sau mai multor) solutii inovatoare si adaptarea acesteia (acestora) pentru implementare in anumite tari tinta, in timp ce proiectele de dezvoltare de inovatie vizeaza dezvoltarea unei solutii cu totul noi, aplicabile in mai multe tari pentru a rezolva o nevoie comuna care nu a fost inca abordata. 3.2.1 Prioritatea 1: Calitatea sistemelor si practicilor in formarea profesionala Cadrul comun de asigurare a calitatii (CQAF) reprezinta un sistem de referinta destinat sa ajute statele membre si tarile participante in dezvoltarea, monitorizarea si evaluarea propriilor sisteme si practici, pe baza unor principii si criterii comune. Acest cadru asigura o mai mare transparenta si consistenta in asigurarea calitatii, intarind in acelasi timp increderea reciproca in sistemele de formare profesionala. In cadrul acestei prioritati, proiectele de transfer si dezvoltare de inovatie trebuie sa se axeze in principal asupra : Dezvoltarii si testarii procedurilor de asigurare a calitatii in formarea initiala si in

  formarea profesionala continua; Dezvoltarii de indicatori de calitate in evaluarea ofertelor de formare profesionala; Dezvoltarii de parteneriate si a cooperarii intre principalele grupuri interesate si

  implicate in formarea profesionala institutii de formare, parteneri sociali, industrie si afaceri, municipalitati si organisme regionale, etc. in special in ceea ce priveste identificarea timpurie a abilitatilor care trebuie dezvoltare si a masurilor de formare profesionala necesare, precum si a nevoilor de fomare a persoanelor dezavantajate.

  3.2.2 Prioritatea 2: Cadre didactice si formatori in formarea profesionala

  In cadrul acestei prioritati, proiectele de transfer si dezvoltare de inovatie trebuie sa se axeze in principal asupra : Identificarii de criterii comune de calitate pentru calificarile si dezvoltarea profesionala a

  cadrelor didactice si a formatorilor in formarea profesionala din diferite medii de invatare cu referire particulara la tutori in sistemul de ucenicie;

  Definirii si explorarii de criterii si metode comune esentiale pentru identificarea nevoilor de invatare a cadrelor didactice si a formatorilor in formarea profesionala;

  Identificarii si/sau dezvoltarii la nivelul furnizorilor de formare, de masuri specifice, practici si instrumente necesare unei adaptari continue a curriculum-ului de educatie si formare pentru cadrele didactice si formatorii in formarea profesionala, luand in considerare noile roluri si responsabilitati din cadrul companiilor si/sau scolilor profesionale si nevoia de dezvoltare a initiativei si a spiritului antreprenorial;

  Identificarii de noi abilitati si competente pentru cadrele didactice si formatorii in formarea profesionala sau alte categorii de facilitatori esentiali in contextul invatarii pe tot parcursul vietii (de ex. metodologii de orientare, consiliere si invatare la locul de

  7

  3 Decizia nr. 2241/2004/EC

 • munca si Invatarea limbilor straine prin intermediul altor discipline - Content Integrated Language Learning CLIL);

  Identificarii si explorarii de noi forme de cooperare si schimb intre cadre didactice si formatori in formare profesionala care lucreaza in scoli si formatorii care lucreaza in companii si/sau organizatii de formare;

  Dezvoltarii de oferte de formare inovative pentru cadrele didactice si formatorii in formare profesionala, considerand nevoile lor specifice si metodologice, cum ar fi cu privire la multilingvism si/sau Invatarea limbilor straine prin intermediul altor discipline (Content Integrated Language Learning CLIL).

  3.2.3 Prioritatea 3: Continut inovator in e-learning

  In cadrul acestei prioritati, proiectele de transfer si dezvoltare de inovatie trebuie sa se axeze in principal asupra : Invatarii cu ajutorul noilor tehnologii informationale si comunicationale (TIC), combinarii

  invatarii cu ajutorul TIC cu alte modele cum ar fi invatarea in echipa/peer learning, invatarea in familie sau tutorat si cercurile de studiu virtuale transnationale;

  Materiale adecvate de formare/invatare, inclusiv pentru muncitorii mai putin calificati, in vederea imbunatatirii abilitatilor;

  Dezvoltarii de instrumente e-learning pentru un management de calitate in formarea profesionala (VET).

  3.2.4 Prioritatea 4: Transfer de credite europene in formarea profesionala (ECVET)

  Obiectivul dezvoltarii unui sistem european de transfer de credite (ECVET) este de a promova transparenta si comparabilitatea calificarilor, transferabilitatea, validarea si recunoasterea rezultatelor de invatare obtinute de indivizi in diferite contexte de invatare (formala, non-formala si informala), in diferite tari si la diferite niveluri. In cadrul acestei prioritati, proiectele de transfer si dezvoltare de inovatie trebuie sa ia in considerare cele mai recente dezvoltari in cadrul national si/sau european al calificarilor si sa se axeze in principal asupra : Aplicarii sistemelor de credite transferabile bazate pe principiile si conventiile ECVET si

  dezvoltarii de noi abordari in transferul de credite pentru formarea profesionala (VET); Dezvoltarii si implementarii proceselor de evaluare, validare, transfer si recunoastere a

  rezultatelor invatarii pentru calificarile VET in legatura cu o implementare eficienta a sistemului de credite transferabile, luand in considerare obiectivul ambitios ca pana in 2010 sa se dezvolte un cadru de credite europene coerent, bazat pe principiile si instrumentele ECVET.

  3.2.5 Prioritatea 5: Validarea invatarii non-formale si informale

  In cadrul acestei prioritati, proiectele de transfer si dezvoltare de inovatie trebuie sa ia in considerare cele mai recente dezvoltari in cadrul national si/sau european al calificarilor si sa se axeze in principal asupra : Schimburilor de experienta si bunelor practici de identificare, evaluare si recunoastere a

  invatarii informale si non-formale. O atentie particulara trebuie acordata dezvoltarii unor solutii europene integrate, cum ar fi contextul sectorial;

  Dezvoltarii de metodologii de validare de calitate ridicata si la costuri rezonabile care sa poate fi utilizate la nivel european, national si sectorial. Experientele anterioare vor trebui utilizate pentru dezvoltarea de solutii ce pot fi diseminate si distribuite pe scara larga;

  8

 • Dezvoltarii si imbunatatirii standardelor de validare a invatarii non-formale si informale. Va fi acordata prioritate imbunatatirii calitatii si credibilitatii calificarilor si competentelor standard;

  Imbunatatirii orientarii si consilierii asupra validarii invatarii non-formale si informale. 4. Grundtvig Educatia adultilor 4.1 Mobilitate si parteneriate

  PARTENERIATE PENTRU INVATARE

  In anul 2007 se va acorda prioritate:

  in primul rand cererilor de reinnoire a candidaturilor de buna calitate pentru parteneriatele existente care doresc continuarea activitatilor lor de cooperare;

  dintre candidaturile pentru parteneriate noi pentru invatare, celor depuse de institutii care nu au mai participat pana acum la un parteneriat finantat prin Grundtvig.

  Prioritatea tematica pentru parteneriate in 2007 va fi interactiunea dintre cultura si educatie si, in mod special, promovarea dialogului intercultural menit sa pregateasca Anul European al Dialogului Intercultural 2008. De asemenea va fi acordata prioritate candidaturilor care, in cadrul programului de activitati, independent de tema proiectului, vor include masuri specifice menite sa asigure:

  participarea activa la proiect a adultilor care invata (planificare, realizare, evaluare); ajutor acordat persoanelor cu dizabilitati sau cu nevoi speciale pentru a participa la

  proiecte; ajutor acordat adultilor sau institutiilor defavorizate (socio-eonomic, geografic sau de alt

  tip) pentru a participa la proiecte; egalitatea de acces la proiect, atat a femeilor cat si a barbatilor.

  MOBILITATI INDIVIDUALE: FORMAREA CONTINUA A PERSONALUL IMPLICAT IN DOMENIUL EDUCATIEI ADULTILOR La nivel european, in anul 2007 va fi acordata prioritate:

  - candidatilor care nu au mai primit o bursa de formare continua in cadrul unui program comunitar de educatie si formare anterior Programului de invatare pe tot parcursul vietii (LLP), in ultimii doi ani;

  - cursurilor realizate sau dezvoltate prin intermediul unui proiect sau a unei retele in cadrul Programului de invatare pe tot parcursul vietii sau al unui alt program comunitar care l-a precedat.

  9

 • CAPITOLUL 2 PROGRAMUL TRANSVERSAL

  1. COOPERARE SI INOVATIE IN POLITICILE DE EDUCATIE SI FORMARE

  1.1. Mobilitate (vizite de studiu)

  Programul vizitelor de studii va urma prioritatile politicii de educatie si formare profesionala, inclusiv prioritatile identificate de catre statele membre. n plus, o atentie speciala va fi acordata conectarii acestor teme de obiectivele programului de lucru Educatie si formare profesionala 2010.

  10

 • COMISIA EUROPEANA Directoratul General pentru Educatie si Cultura

  PROGRAMUL DE INVATARE CONTINUA, PE TOT PARCURSUL VIETII

  APEL GENERAL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE - 2007 (EAC/61/2006)

  Partea a II-a: Informatii administrative si financiare

  C U P R I N S

  Candidatii sunt invitati sa consulte si site-urile Comisiei Europene, Agentiei Nationale sau al Agentiei Executive.

  - Dispozitii generale

  - Dispozitii tranzitorii

  - Anexa I : Buget, calendar, granturi si durate maxime

  - Anexa II : Criterii specifice suplimentare de eligibilitate in programele Erasmus si Jean Monnet

  - Anexa III : Criterii de acordare a grantului

  - Anexa IV : Proceduri de selectie

  - Anexa V : Baremuri pentru costuri unitare si sume forfetare

  o Tabelul 5a: Programul de invatare pe tot parcursul vietii Mobilitate individuala Subzistenta si asigurare Plafoane maxime pe tari si categorii de beneficiari

  o Tabelul 5b: Leonardo Da Vinci Baremurile maxime ale costurilor unitare ce se aplica la calculul granturilor pentru institutiile de trimitere pentru organizarea mobilitatilor

  o Tabelul 5c: Erasmus Contributii maxime la cheltuielile efectuate de institutiile de invatamant superior in scopul cresterii calitatii masurilor organizatorice privind mobilitatea pentru studenti si personal didactic, inclusiv plasamentele Erasmus

  o Tabelul 5d: Erasmus - Sume forfetare maxime pentru organizarea de Cursuri Intensive Erasmus pentru Limbi Straine (EILC) si de Programe Intensive (IP)

  o Tabelul 5e: Programul de invatare pe tot parcursul vietii Baremuri zilnice maxime eligibile pentru Cheltuieli de personal Proiecte multilaterale, Retele, Masuri acompaniatoare, Studii si Cercetare comparativa

  o Table 5f: Programul de invatare pe tot parcursul vietii Baremuri zilnice maxime eligibile pentru Cheltuieli de subzistenta Proiecte multilaterale, Retele, Masuri acompaniatoare, Studii si Cercetare comparativa

  11

 • 12

  o Tabelul 5g: Comenius si Grundtvig Sume maxime privind granturile pentru parteneriate - Anexa VI: Lista "Tarilor si teritoriilor de peste mari" definite prin Decizia Consiliului

  2001/822/CE

  Programul de invatare pe tot parcursul vietii:

  Apel general la propuneri de proiecte 2007

  Partea a II-a: Informatii administrative si financiare

  DISPOZITII GENERALE

  Pentru administrarea Programului de invatare pe tot parcursul vietii, Comisia Europeana se bazeaza pe asistenta din partea Agentiilor Nationale, pentru actiunile descentralizate si pe Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura, pentru actiunile centralizate.

  Atat Agentiile Nationale (denumite in continuare AN) cat si Agentia Executiva (denumita in continuare AE), in paragrafele care se refera la ambele entitati, vor fi denumite Agentii.

  1. CALENDAR

  In Anexa I se regasesc etapele cheie ale fiecarei actiuni, de la depunerea candidaturii, pana la data de incepere si durata maxima a proiectelor.

  Nu vor fi acceptate candidaturile pentru proiecte programate sa se deruleze pe o durata mai mare decat este specificat in acest apel.

  In cazul in care, dupa semnarea contractului si inceperea proiectului, pentru motive pe deplin justificate si care nu se afla sub controlul beneficiarului, acesta este pus in imposibilitatea de a duce la bun sfarsit proiectul pe parcursul perioadei planificate, se poate acorda o extensie a perioadei de eligibilitate.

  Perioada de eligibilitate a cheltuielilor va incepe in ziua indicata in contractul de finantare. In niciun caz perioada de eligibilitate nu poate sa fie anterioara datei la care a fost depusa candidatura.

  2. BUGETUL DISPONIBIL

  In Anexa I se regaseste defalcarea detaliata a bugetului disponibil pentru fiecare actiune, buget estimat in total la 784 milioane de euro.

  Toate cifrele din buget sunt estimative. Sunt posibile transferuri bugetare intre diferitele actiuni. In plus, Comisia, AN si AE isi rezerva dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

  3. CRITERII DE ELIGIBILITATE

  Vor fi luate in considerare pentru atribuirea unui grant doar candidaturile care respecta criteriile de eligibilitate. Daca o candidatura nu este considerata eligibila, se va trimite candidatului o scrisoare in care se vor indica motivele pentru care candidatura a fost respinsa.

  3.1. Tari eligibile

  Candidatii trebuie sa provina dintr-o tara participanta la Programul de invatare pe tot parcursul vietii.

 • 13

  In 2007, urmatoarele tari sunt eligibile1:

  cele 27 State Membre ale EU2 Islanda, Liechtenstein, Norvegia3 Turcia4

  Puteti consulta site-urile Comisiei, AN sau AE pentru actualizarea listei tarilor participante (vezi sectiunea 12, Contacte).

  3.2. Institutii eligibile/organisme eligibile/tipuri de beneficiari

  Candidaturile pot fi depuse fie de catre persoane juridice, fie de catre persoane fizice, in functie de actiunea vizata. (vezi Anexa I).

  Pentru scopurile prezentului apel, toate scolile si institutiile de invatamant superior specificate de statele membre (tarile participante) si toate institutiile si organizatiile furnizoare de oportunitati de invatare, care au primit peste 50% din veniturile anuale din surse publice pe parcursul ultimilor doi ani, sau care sunt sub coordonarea unor organisme publice sau reprezentanti ai acestora, sunt considerate institutii publice. Aceste organizatii trebuie sa semneze o declaratie de onoare prin care se certifica faptul ca organizatiile respective indeplinesc conditiile sus-mentionate5. Comisia si Agentiile isi rezerva dreptul de a solicita documente care sa ateste veridicitatea acestei declaratii.

  In plus, pentru programul Erasmus, institutiile de invatamant superior trebuie sa detina Carta Universitara Erasmus, cu exceptia cazurilor in care doresc sa participe doar ca partener in Proiecte multilaterale, Retele sau proiecte de Masuri acompaniatoare. Pentru plasamente in intreprinderi, institutiile de invatamant superior trebuie sa detina Carta Universitara Erasmus Extinsa. Totusi, organizatiile intermediare care nu sunt institutii de invatamant superior si care sunt implicate in plasamentul studentilor nu trebuie sa aplice pentru Carta Universitara Erasmus.

  3.3. Criterii de eligibilitate candidaturilor

  Pentru a fi eligibila, o candidatura trebuie:

  (1) Sa indeplineasca cerintele prevazute in Decizia Parlamentului European si a Consiliului cu privire la Programul de invatare pe tot parcursul vietii, si anume Articolul 2 (Definitii), Articolul 4 (Acces la Programul de invatare pe tot parcursul vietii), ca si articolele privind accesul la programele sectoriale: Articolul 16 (Comenius), Articolul 20 (Erasmus), Articolul 24 (Leonardo da Vinci), Articolul 28 (Grundtvig), Articolul 32 (Programul transversal) si Articolul 34 (Jean Monnet);

  (2) Sa respecte procedurile de candidatura definite la Capitolul 9;

  (3) Sa respecte termenele limita stabilite in acest apel;

  (4) Sa fie redactata intr-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene 6 - 7 - 8. In cazul in care

  1 Cu exceptia programului Jean Monnet, deschis catre institutiile de invatamant superior din toata lumea. 2 Inclusiv candidatii din urmatoarele regiuni: Insulele Canare, Guadelupe, Martinica, Guiana franceza, Insulele Reunion, Azore, Madeira. Daca este cazul, se aplica regulile privind Teritoriile de peste mari (Anexa VI) 3 Cu conditia intrarii in vigoare a deciziei relevante a Comitetului Reunit EEA. Daca, pana la data de intai a lunii in care se ia decizia de selectie, decizia Comitetului nu intra in vigoare, participantii din aceste tari nu vor primi finantare si nu vor fi luati in consideratie in ceea ce priveste dimensiunea minima a consortiului/parteneriatului. 4 Cu conditia intrarii in vigoare a Memorandumului de intelegere. Daca, pana la data de intai a lunii in care se ia decizia de selectie, Memorandumul nu intra in vigoare, participantii din aceasta tara nu vor primi finantare si nu vor fi luati in considerare in ceea ce priveste dimensiunea minima a consortiului/parteneriatului. 5 Aceasta declaratie este inclusa in formularul de candidatura. 6 Cu exceptia propunerilor de mobilitati depuse in EFTA/EEA si in tarile candidate la integrarea in Uniunea Europeana. Aceste propuneri pot fi prezentate in limba nationala a candidatului, dar trebuie sa includa obligatoriu un rezumat in engleza, franceza sau germana.

 • 14

  candidatura este depusa de un consortiu9, solicitantii trebuie sa depuna propunerea in limba utilizata de consortiu pentru scrierea candidaturii si care va fi folosita pentru punerea in aplicare a programului de lucru al proiectului;

  (5) Sa fie depusa folosind doar formularul oficial de candidatura pentru activitatea respectiva, sa fie tehnoredactata si sa fie completata integral;

  (6) Sa fie semnata de catre o persoana autorizata;

  (7) Sa fie trimisa catre Agentia corespunzatoare (AN sau AE vezi Anexa I);

  (8) Sa includa cel putin o organizatie partenera, cu sediul intr-un stat membru UE, exceptie facand proiectele unilaterale, nationale si proiectele multilaterale Jean Monnet.

  In plus fata de criteriile mentionate mai sus, aplicatiile depuse de persoane juridice/institutii trebuie:

  (9) Sa fie semnata de catre acea persoana din institutie, care este autorizata sa angajeze institutia in relatii contractuale cu persoane juridice;

  (10) Candidaturile depuse de consortii pentru Proiecte multilaterale, Retele, Masuri acompaniatoare, Studii si Cercetare comparativa si pentru proiectele Jean Monnet, trebuie sa cuprinda si scrisorile de intentie originale de la numarul minim de parteneri10 care participa obligatoriu la proiect, scrisori semnate de persoanele autorizate (din cadrul institutiilor respective) sa angajeze institutia in relatii contractuale cu persoane juridice;

  (11) Sa fie insotita de o declaratie de onoare11, semnata de o persoana autorizata, in care se mentioneaza ca institutia nu se afla intr-una din situatiile care pot duce la excluderea ei;

  (12) Cu exceptia institutiilor publice, sa fie insotita de o declaratie de onoare12, semnata de persoana autorizata, care sa ateste statutul sau ca persoana juridica si sa arate ca institutia are capacitatea financiara si operationala de a implementa cu succes proiectul descris in candidatura depusa

  3.4. Eligibilitate suplimentara specifica

  Pentru programele Erasmus si Jean Monnet, criteriile specifice de eligibilitate se gasesc in Anexa II.

  4. CRITERII DE EXCLUDERE

  Candidatii vor fi exclusi de la participarea la apelul la propuneri de proiecte daca se gasesc intr-una dintre urmatoarele situatii13:

  a) se afla in stare de faliment sau de dizolvare a institutiei, au activitatea administrata de instante judecatoresti, se afla intr-un aranjament financiar cu creditorii, au activitatea suspendata, sunt subiectul unor proceduri privind aceste masuri, sau se afla in oricare dintre situatiile prezentate sau in situatii rezultand din proceduri similare, in contextul legislatiei sau reglementarilor nationale;

  b) au fost condamnati pentru o ofensa privind conduita lor profesionala de catre o instanta, condamnare care are drept de res judicata;

  7 Solicitantii Cartei Universitare Erasmus trebuie sa prezinte de asemenea Declaratia de Politica Erasmus in engleza, franceza sau germana. 8 Candidatii care solicita participarea la Programul Jean Monnet isi vor depune candidatura in oricare dintre limbile engleza, franceza sau germana. 9 Decizia cu privire la Programul de invatare pe tot parcursul vietii defineste pentru proiecte care au un coordonator de proiect sau parteneri in proiect, termenul de grup multilateral, care este echivalentul pentru consortiu 10 Ca anexe la candidatura se accepta si scrisori de intentie trimise prin fax. La momentul semnarii contractului insa (daca proiectul a fost aprobat), originalele vor trebui sa fie disponibile. 11 Aceasta declaratie este inclusa in formularul de candidatura. 12 Aceasta declaratie este inclusa in formularul de candidatura. 13 In concordanta cu Articolele 93 si 94 din Regulamentul Financiar.

 • 15

  c) s-au facut vinovati de un comportament grav lipsit de profesionalism, fapt demonstrat prin orice mijloace pe care autoritatea contractanta le poate dovedi;

  d) nu si-au indeplinit obligatiile legate de plata contributiilor pentru asigurarile sociale sau de plata taxelor, in conformitate cu prevederile legale ale tarii unde isi au sediul sau cu acelea ale tarii autoritatii contractante sau ale tarii in care se va derula contractul;

  e) au fost subiect al unei sentinte cu drept de res judicata pentru frauda, coruptie, implicare in activitatile ilegale ale unor organizatii sau in orice alte activitati ilegale desfasurate in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;

  f) in urma unui alte proceduri de achizitie sau de acordare de granturi din bugetul Comunitatilor Europene, au fost declarati vinovati de o incalcare serioasa a contractului sau de neindeplinirea obligatiilor contractuale.

  Solicitantilor nu le vor fi aprobate candidaturile daca:

  a) sunt subiectii unui conflict de interese (din motive familiale, personale sau politice, sau datorita unor interese nationale, economice sau orice alt fel de interes comun cu organizatia sau persoana implicata direct sau indirect in procedura de acordare a granturilor;

  b) se fac vinovati de uz de fals in furnizarea informatiilor cerute de autoritatea contractanta, ca o conditie a participarii la procedura de acordare a finantarii sau nu furnizeaza aceste informatii.

  Se pot aplica penalizari administrative si financiare candidatilor care se fac vinovati de denaturarea informatiilor furnizate sau se fac vinovati de o incalcare serioasa a unui contract anterior sau neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate printr-un contract anterior 14.

  5. CRITERII DE SELECTIE

  Urmatoarele criterii nu se aplica pentru persoanele fizice solicitante de granturi.

  Candidatii trebuie sa aiba resurse de finantare stabile si suficiente pentru a-si derula activitatile pe toata perioada in care se desfasoara proiectul si pentru a participa la finantarea acestuia. Ei trebuie sa aiba competentele profesionale si calificarile necesare pentru realizarea activitatilor sau programului de lucru propuse.

  Candidaturile selectionate vor face subiectul unei analize financiare, candidatilor putandu-li-se cere informatii suplimentare, sau chiar garantii, daca este cazul.

  5.1. Capacitatea tehnica

  Toate categoriile de solicitanti, inclusiv institutiile din sectorul public, trebuie sa aiba competentele profesionale si calificarile cerute de realizarea actiunii sau a programului de lucru propuse.

  Daca li se cere in Ghidul Candidatului sau in formularele de candidatura, candidatii trebuie sa depuna, impreuna cu formularul de candidatura, CV-uri pentru candidatii/personalul cheie din fiecare institutie din consortiu, in care se descrie experienta profesionala relevanta a acestora;

  Acest document trebuie prezentate intr-una dintre limbile oficiale ale UE.

  5.2. Capacitate financiara

  Se considera ca institutiile publice au capacitatea financiara si administrativa necesara, ca si stabilitatea financiara necesara pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului de invatare pe tot parcursul vietii; de aceea nu li se va mai solicita sa prezinte documente suplimentare spre a demonstra acest fapt.

  Ceilalti candidati trebuie sa detina resurse de finantare suficiente si stabile pentru a-si desfasura activitatea pe parcursul perioadei de derulare a proiectului.

  Pentru a permite evaluarea capacitatii lor financiare, acesti candidati trebuie sa depuna, impreuna cu

  14 In concordanta cu Articolele 93 96 din Regulamentul Financiar.

 • 16

  formularul de candidatura, urmatoarele:

  pentru cereri de finantare de peste 25.000 euro, o copie bilantului oficial15 pe ultimul an financiar.

  pentru cereri de finantare de peste 500.000 euro, un raport de audit extern elaborat de un auditor certificat. Raportul va contine certificarea conturilor pe ultimul an financiar.

  Daca, pe baza documentelor depuse, se considera ca nu a fost demonstrata capacitatea operationala sau financiara sau ca nu este suficienta pentru derularea proiectului, Agentia poate:

  respinge candidatura; solicita informatii suplimentare; solicita o garantie de prefinantare; sa propuna un contract de finantare fara avans; sa propuna un contract de finantare cu plata in mai multe transe.

  6. CRITERII DE ACORDARE A GRANTULUI

  Candidaturile eligibile vor fi evaluate pe baza criteriilor mentionate in Anexa III.

  Granturile se vor acorda pe baza bugetului disponibil si a ierarhizarii calitative a candidaturilor.

  Toti candidatii vor fi informati in scris asupra rezultatelor selectiei.

  7. CONDITII FINANCIARE

  7.1. Conditii financiare generale

  Decizia de acordare a unui grant privind o Actiune (proiect) este formalizata printr-un Contract de finantare, care se semneaza intre Agentie si beneficiarul grantului (cel a carui candidatura a fost aprobata).

  Contractul de finantare va contine reglementarile privind plata, ca si detaliile contului sau sub-contului bancar in care vor fi transferate fondurile.

  Proiectele finantate nu pot beneficia de o alta finantare comunitara pentru aceeasi activitate. Grantul nu poate genera profit pentru beneficiar. Granturile nu se pot acorda retroactiv pentru activitati deja incheiate.

  Se poate acorda un grant mai mic decat cel solicitat de candidat. In nici un caz, suma acordata nu va depasi suma solicitata.

  Granturile comunitare sunt destinate sa stimuleze implementarea unor proiecte care nu ar fi realizabile fara sustinerea financiara a Comunitatii si au la baza principiul co-finantarii. Pentru granturi cu o valoare totala mai mica sau egala cu 25.000 euro, beneficiarul nu va trebui sa aduca dovezi ale co-finantarii sus-mentionare.

  Acolo unde implementarea actiunilor solicita beneficiarului sa recurga la proceduri de achizitie, se vor aplica procedurile pentru contractele de valoare mica, asa cum se prevede in legislatia comunitara (pentru detalii, vezi capitolul 9.2 al prezentului document, care trimite la Ghidul candidatului).

  Conditiile generale vor stabili procedura si termenele limita pentru modificarea, suspendarea si terminarea Contractului. Beneficiarilor aflati in situatia de a nu-si indeplini obligatiile contractuale li se

  15 Oficial se refera la bilantul certificat de un organ extern abilitat si/sau publicate si/sau aprobat de adunarea generala a organizatiei.

 • 17

  poate anula contractul sau li se pot aplica penalizari financiare.

  Contractul de finantare poate fi amendat doar in scris prin acte aditionale. Astfel de acte aditionale nu vor avea ca scop sau ca efect operarea de modificari care sa puna in discutie decizia de acordare a grantului sau care sa fie contrare tratamentului egal al candidatilor.

  7.2. Conditii financiare pentru mobilitati

  Pentru mobilitati, granturile iau in calcul mai multe componente ale costurilor.

  7.2.1. Costuri de subzistenta

  Costurile de subzistenta vor fi considerate ca sume forfetare si se vor calcula pe baza baremurilor zilnice, saptamanale sau lunare (vezi Anexa V).

  Aceste baremuri reprezinta sume maxime. Pentru a lua in considerare o posibila co-finantare, AN poate revizui aceste baremuri, fixand praguri inferioare.

  7.2.2. Costuri de transport

  Costurile de transport, inclusiv orice tip de viza de intrare/iesire necesara, se vor aloca pe baza costurilor reale, exceptie facand mobilitatile studentilor (nclusiv plasamentele) si plasamentele de formare Leonardo. Granturile pentru aceste actiuni vor fi considerate ca o contributie globala forfetara pentru a acoperi atat cheltuielile de subzistenta cat si pe cele de transport. Principiul proportionalitatii justifica o astfel de abordare in aceste actiuni de mobilitate in masa.

  7.2.3. Alte costuri

  Exista activitati care necesita angajamentul clar al organizatiei de trimitere cu privire la asigurarea calitatii perioadei mobilitatii, din toate punctele de vedere (atat pedagogic cat si logistic). Aceste costuri pot fi acoperite pe baza sistemului de baremuri de costuri unitare (vezi Anexa V).

  7.3. Conditii financiare pentru parteneriate

  Granturile vor fi acordate sub forma unei sume forfetare pentru fiecare dintre membrii parteneriatului, reprezentand o contributie la toate costurile eligibile ale parteneriatului: transport, subzistenta in timpul perioadelor de mobilitate si pentru desfasurarea activitatilor in proiecte (vezi Anexa V).

  8. PUBLICITATEA

  Toate granturile acordate pe parcursul unui an financiar trebuie publicate pe pagina Web a institutiilor comunitare, in primul semestru al anului care urmeaza dupa incheierea financiara a anului in care s-au atribuit. Informatia poate fi publicata de asemenea folosind orice alte canale adecvate, inclusiv in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Numele persoanelor fizice care au primit granturi nu se vor publica in Jurnalul Oficial sau pe site-ul Europa.

  Cu acordul beneficiarului (luand in considerare posibilitatea ca informatia sa fie de asa natura incat sa-i pericliteze acestuia siguranta personala sau sa-i prejudicieze interesele financiare), se vor publica urmatoarele informatii16:

  3 numele si adresa beneficiarului; proiectul (tipul si titlul) pentru care s-a acordat grantul; grantul acordat si procentul de finantare.

  Beneficiarii trebuie sa mentioneze cu claritate contributia Uniunii Europene in toate publicatiile si in toate activitatile care presupun utilizarea grantului. Mai mult, beneficiarii trebuie sa afiseze intr-un loc vizibil denumirea si sigla Comisiei Europene in toate publicatiile, afisele, programele si in orice alte

  16 Formularele de candidatura includ un acord explicit din partea candidatului prin care se permite Comisiei sau Agentiei sa faca publice datele mentionate mai sus daca proiectul este aprobat.

 • 18

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_313/c_31320061220en00420043.pdf

  produse realizate in cadrul proiectului. Daca aceasta cerinta nu este indeplinita in totalitate, grantul beneficiarului poate fi redus corespunzator. Beneficiarilor li se cere sa:

  asigure accesul la detaliile proiectului si la detalii conexe, ca si la rezultatele obtinute (partiale sau finale) prin intermediul unui site care va fi mentinut pe durata proiectului si pentru inca o perioada de timp dupa terminarea contractului. Denumirea si adresa paginii web for fi anuntate la inceputul proiectului si confirmate in raportul final.

  faciliteze accesul la aceste rezultate prin intermediul unei platforme IT a Comisiei Europene. 9. PROCEDURA PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR

  9.1. Publicarea

  Apelul la propuneri de proiecte s-a publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C313 din 22 decembrie 2006 si la urmatoarea adresa:

  9.2. Formularele de candidatura si Ghidul Candidatului

  Aceste documente se pot gasi:

  pe site-ul AN pe site-ul AE: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm pe site-ul Programului de invatare pe tot parcursul vietii:

  http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html

  9.3. Depunerea candidaturilor

  9.3.1. Candidatii vor depune formularul de candidatura tiparit pe hartie si semnat, insotit de anexele solicitate, la adresa corespunzatoare, mentionata mai jos (vezi paragrafele 9.3.3 si 9.3.4). Aceasta versiune este identificata ca fiind cea originala.

  Acest original (nu se accepta formulare trimise pe fax sau copii scanate color) va fi prezentat fara a fi capsat sau inspirat (astfel incat partile componente relevante sa fie usor de identificat) dar ambalat securizat. Trebuie sa poarte semnatura persoanei autorizate sa reprezinte din punct de vedere legal organizatia care candideaza. Pentru semnatura se va folosi doar cerneala albastra. Va rugam sa numerotati toate paginile folosind formula: pagina [n] din [numar total de pagini]"

  9.3.2. Originalul trebuie insotit de:

  Pentru candidaturile care se vor trimite Agentiei Executive (vezi anexa I), trei copii legate plus, fie o copie pe CD ROM sau DVD, fie o propunere identica cu originalul trimisa electronic, acolo unde exista mijloacele adecvate, plus o copie din fiecare dintre anexele cerute;

  Pentru propunerile care se vor trimite AN (vezi anexa I), vezi site-ul AN

  9.3.3. Candidatura trebuie adresata, in functie de informatiile cuprinse in Anexa I, fie catre AN din tara in care institutia candidata isi are sediul sau in care domiciliaza candidatul persoana fizica, fie catre AE.

  9.3.4. Adresele AN si AE se gasesc la:

  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html 9.3.5. Pe exteriorul plicului in care este introdusa candidatura trebuie sa apara urmatoarele informatii:

  Denumirea programului pentru care se depune candidatura: Comenius, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Programul transversal, Programul Jean Monnet;

 • 19

  Actiunea specifica pentru care se candideaza. 9.3.6. Toate informatiile suplimentare considerate necesare de catre candidat, pot fi incluse pe foi separate, in acelasi plic.

  9.3.7. Dupa depunere, nu se mai admit modificari ale candidaturii. Totusi, daca apare necesitatea clarificarii anumitor aspecte, candidatul poate fi contactat in acest scop.

  9.3.8. Candidatii vor fi informati de primirea candidaturii in termen de 30 de zile lucratoare dupa termenul limita de depunere (vezi Anexa I).

  9.4. Proceduri de selectie

  In Anexa IV este prezentat un rezumat al diferitelor proceduri si al tipurilor de actiuni la care se aplica acestea. 10. REGULILE APLICABILE

  In a administrarea si finantarea actiunilor din Programul de invatare pe tot parcursul vietii se aplica urmatoarele reguli:

  Decizia Nr. 1720/2006/EC a Parlamentului European si a Consiliului European din 15 noiembrie 2006 (instituind Programul de invatare pe tot parcursul vietii);

  Reglementarea Consiliului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene;

  Reglementarea Comisiei (CE, Euratom) Nr. 2342/2002 din 23 decembrie 2002 care stabileste reguli detaliate in ceea ce priveste implementarea Reglementarii Consiliului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, modificata prin Reglementarea Comisiei 1248/2006 din 7 august 2006.

  Decizia privind Programul de invatare pe tot parcursul vietii are prioritate fata de celelalte reguli ce se aplica.

  Prezentul apel trebuie citit impreuna cu Ghidul Candidatului si cu formularele de candidatura (vezi sectiunea 9.2)

  Ordinea ierarhic-legislativa a documentelor mentionate anterior este:

  (1) Decizia Nr. 1720/2006/EC a Parlamentului European si a Consiliului European din 15 noiembrie 2006 (instituind Programul de invatare pe tot parcursul vietii);

  (2) Anuntul oficial al Apelului la propuneri de proiecte EAC/61/2006 publicat in Jurnalul Oficial 2006/C 313/14;

  (3) Textul propriu-zis al Apelului, publicat pe site-ul Programul de invatare pe tot parcursul vietii (vezi Cap. 12);

  (4) Ghidul candidatului, care include Regulile administrative si financiare. Aceste reguli au prioritate fata de orice alte reguli administrative si financiare incluse in alte capitole ale Ghidului candidatului;

  (5) Formularele de candidatura. 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

  Formularul de candidatura se proceseaza cu ajutorul computerului. Toate datele personale (cum ar fi numele, adresele, CV-urile etc.) se vor prelucra in concordanta cu Reglementarea (CE) Nr. 45/2001 a Parlamentului European si a Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor in ce priveste prelucrarea datelor personale de catre institutii si organisme comunitare si libera circulatie a acestor date17. Informatiile furnizate de candidati, necesare pentru evaluarea candidaturii se vor prelucra doar in acest scop de catre departamentul responsabil pentru programul de granturi comunitare in

  17 Jurnalul Oficial L 8, 12.1.2001.

 • 20

  cauza. La cererea candidatului, datele personale ale acestuia ii pot fi trimise spre a fi corectate si completate. Pentru orice intrebare legata de aceste date, puteti sa contactati Agentia corespunzatoare, unde trebuie depus formularul. Beneficiarii pot depune, in orice moment, o plangere impotriva procesarii datelor lor personale la Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

  12. CONTACTE

  Detalii suplimentare cu privire la programe se gasesc:

  - pe site-ul Programului de invatare pe tot parcursul vietii: http://ec.europa.eu/education/index_en.html;

  - pe pagina de pe site-urile AN, a caror lista este disponibila pe site-ul Programului de invatare pe tot parcursul vietii;

  - pe site-ul AE: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm . 13. ALTE PROGRAME DE COOPERARE EUROPEANA CU OBIECTIVE CONEXE

  In atentia potentialilor candidati ar trebui sa se gaseasca si alte programe comunitare si initiative din domeniul invatamantului superior care urmaresc obiective complementare acelora din Programul de invatare pe tot parcursul vietii, cum sunt:

  Programul Erasmus Mundus . Programul Tempus (o schema de mobilitate trans-europeana pentru studii universitare) permite

  universitatilor din Statele Membre EU sa coopereze cu cele din vestul Balcanilor, Europa de Est si Asia Centrala si cu tarile mediteraneene partenere in proiecte de modernizare a invatamantului superior.

  Programele de cooperare in Invatamant Superior si Formare Profesionala UE SUA (Atlantis) si UE Canada ca si proiectele pilot de cooperare in invatamantul superior cu Japonia si Australia, care au ca scop promovarea intelegerii interculturale si imbunatatirea calitatii dezvoltarii resurselor umane.

  Al 7-lea program cadru de cercetare (FP7) al Comunitatii Europene (CE) pentru perioada 2007- 2013

  Reglementarea Consiliului (CE) Nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 cu privire la prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regionala, a Fondului Social European si al Fondului de Coeziune si abrogarea Regulamentului (CE) Nr. 1260/1999, JO L 210/25 din 31.07.2006

  PREVEDERI TRANZITORII

  1) Baza legala a Programului de invatare pe tot parcursul vietii mentioneaza ca actiunile care au fost initiate inainte de 31 decembrie 2006 pe baza Deciziilor referitoare la programele Socrates si Leonardo da Vinci (faza a II-a) trebuie sa fie administrate in conformitate cu prevederile acestor Decizii.

  2) In scopul de a permite AN sa finanteze actiuni care au loc cu data de incepere cel mai devreme 15 ianuarie 2007, din bugetul anului 2007, au fost introduse date limita de primire a candidaturilor pentru:

  a. Granturi pentru Vizite Pregatitoare pentru toate actiunile descentralizate b. Granturi pentru formare continua Comenius sau Grundtvig

  3) Termenele limita aditionale sunt: a. 2 ianuarie 2007, pentru activitati care incep cel mai devreme la 15 ianuarie 2007; b. 2 februarie 2007, pentru activitati care incep cel mai devreme la 15 februarie 2007; c. 28 februarie 2007, pentru activitati care incep cel mai devreme la 15 martie 2007.

  4) Candidatii nu trebuie sa isi depuna din nou candidaturile (daca le-au depus inainte de aceste termene limita). Procedura de acordare a granturilor implementata de AN trebuie sa ia in consideratie regulile Programului de invatare pe tot parcursul vietii. Granturile nu se pot acorda retrospectiv decat daca formularul de candidatura a fost depus inainte de datele mentionate anterior.

 • 21

  5) Pentru actiunile mentionate mai sus, daca formularul de candidatura se depune la 30 martie 2007, cel mai devreme activitatile pot incepe la 15 aprilie 2007 (si nu 1 iunie).

 • ANEXA I - BUGET, CALENDAR, GRANTURI SI DURATE MAXIME

  Date probabile in 2007 pentru: Plafoane Durata proiectelor

  Actiuni

  Buget estimat pentru 2007

  (Mil. EUR) (EUR 30)

  Numar estimat de proiecte ce

  vor fi selectio-

  nate

  Termen limita pentru

  depunere

  Unde se depune

  candida-tura

  Cine candideaza

  Informatii despre

  rezultatele procesului de selectie

  Trimiterea contrac-telor la

  beneficiari

  Data de incepere a proiectelor

  Grantul comunitar

  maxim (EUR)

  Contributia comunitara

  maxima (%)

  min

  max (1)

  Numar (**)

  minim de parteneri in proiect si din tari diferite

  Programul Comenius Mobilitate 24,793 Personal didactic din invatamantul preuniversitar Nu se aplica 30/03/07* AN Ind iunie iunie iunie Vezi site AN Vezi site AN (a1) (a2)

  Nu se aplica

  Viitori profesori Nu se aplica 30/03/07 AN Ind iulie august septembrie Vezi site AN Vezi site AN (b1) (b2) Nu se aplica

  Parteneriate

  Candidaturi reinnoite (2) Reinnoiri de 1 an (al 3-lea an pentru parteneriate multilaterale in desfasurare)

  19,036 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ august septembrie octombrie Vezi site AN Vezi site AN 1 an 3

  Reinnoiri de 2 ani (al 2-lea si al 3-lea an pentru parteneriate multilaterale in desfasurare)

  39,603 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ august septembrie octombrie Vezi site AN Vezi site AN 2 ani 3

  Candidaturi noi Vezi site AN Vezi site AN

  Parteneriate bilaterale noi 6.447 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ august septembrie octombrie Vezi site AN Vezi site AN 2 ani 2

  Parteneriate multilaterale noi 25,789 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ august septembrie octombrie Vezi site AN Vezi site AN 2 ani 3

  Vizite pregatitoare pentru actiuni descentralizate Nu se aplica

  contactati AN AN PJ

  contactati AN

  contactati AN

  contactati AN Vezi site AN Vezi site AN (c) (c)

  Nu se aplica

  Proiecte multilaterale 9,41 40 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an 75% 2 ani 3 (3)

  Retele 2,843 8 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an 75% 3 ani 10 Proiecte pentru Masuri acompaniatoare

  0,409 3 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 1 an Nu se aplica AN: Agentii Nationale PJ : persoana juridica AE : Agentia Executiva EACEA Ind : persoana fizica

  (*) 30/03/07 primul termen limita, urmat de 31/05/07 si de 31/10/07 (**) Vezi Ghidul candidatului sau Formularele de candidatura pentru orice alte cerinte suplimentare

  (1) Exista posibilitatea de extindere a perioadei de eligibilitate la cerere, cu pana la 6 luni pentru Proiecte Multilaterale, Retele, Studii si Cercetare Comparativa, Masuri Acompaniatoare

  (2) Nu se accepta participanti noi in parteneriatele deja existente, la depunerea candidaturii de reinnoire. (3) Trebuie sa existe cel putin o institutie eligibila de formare a personalului didactic in fiecare din cele minimum trei tari participante la parteneriat.

  (a1) Pana la 1 saptamana (a2) Pana la 6 saptamani (b1) 3 luni (b2) 1 an academic (c) Pana la o saptamana

  22

 • Date probabile in 2007 pentru: Plafoane Durata proiectelor

  Actiuni

  Buget estimat

  pentru 2007 (Mil. EUR) (EUR 30)

  Numar estimat de proiecte ce

  vor fi selectionate

  Termen limita pentru

  depunere

  Unde se depune candi-datura

  Cine candi-deaza

  Informatii despre

  rezultatele procesului de selectie

  Trimiterea contrac-telor la

  beneficiari

  Data de incepere a proiectelor

  Grantul comunitar

  maxim (EUR)

  Contributia comunitara

  maxima (%)

  min max (1)

  Numar (**) minim de

  parteneri in proiect si din tari diferite

  Programul Erasmus Carta Universitara Erasmus Nu se aplica 28/02/07 AE PJ mai Nu se aplica

  Mobilitate: studenti si profesori 313,764 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ Vezi site AN Vezi site

  AN iulie Vezi site AN Vezi site AN (a1) (a2) Nu se aplica

  Organizarea mobilitatilor 28,332 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ Vezi site AN Vezi site

  AN iulie Vezi site AN Vezi site AN Nu se aplica Nu se aplica

  Cursuri intensive de limbi straine 1,565 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ Vezi site AN Vezi site

  AN iulie Vezi site AN Vezi site AN (b1) (b2) Nu se aplica

  Programe intensive 7,896 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ Vezi site AN Vezi site

  AN iulie Vezi site AN Vezi site AN 2

  sapt 6 sapt 3

  Vizite pregatitoare pentru actiuni descentralizate Nu se aplica

  contactati AN AN PJ Vezi site AN

  Vezi site AN

  Vezi site AN Vezi site AN Vezi site AN Nu se aplica Nu se aplica

  Proiecte multilaterale 10,842 45 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an

  (2) 75% 2 ani (3) 3

  Retele 7,16 20 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an 75% 3 ani 31 (4) Proiecte pentru Masuri acompaniatoare

  0,873 7 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 1 an Nu se aplica

  Programul Leonardo da Vinci Mobilitate: IVT, Personal pe piata fortei de munca (PLM), Profesionisti VETPRO

  128,116 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ iunie iunie iulie Vezi site AN Vezi site AN 6 luni 2 ani (c) 2

  Vizite pregatitoare pentru actiuni descentralizate

  Nu se aplica contactati AN AN PJ Vezi site AN Vezi site

  AN Vezi site

  AN Vezi site AN Vezi site AN 1 zi (c)

  1 sapt Nu se aplica

  Proiecte multilaterale: transferul de inovatie

  75,483 315 30/03/07 AN PJ septembrie septembrie octombrie 150.000/an 75% 1 an 2 ani 3 Proiecte multilaterale dezvoltarea de inovatie

  7,16 18 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 250.000/an 75% 18 luni 2 ani 3

  Retele 3,682 10 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an 75% 2 ani 3 ani 3

  Masuri acompaniatoare 0,614 5 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 1

  luna 1 an Nu se aplica

  23

  AN: Agentii Nationale AE : Agentia Executiva EACEA

  PJ : persoane juridice Ind : persoane fizice

  IVT: formare profesionala initiala (1) Exista posibilitatea de extindere a perioadei de eligibilitate cu pana la 6 luni, la cerere, pentru Proiecte Multilaterale, Retele, Studii si Cercetare Comparativa, Masuri Acompaniatoare (2) Pentru proiecte de modernizare a invatamantului superior, suma maxima este de 300.000 euro pe an.

  (**) Vezi Ghidul candidatului sau Formularele de candidatura pentru orice alte cerinte aditionale.

  (a1) Studenti: 3 luni (2 saptamani pentru plasamentele studentilor din institutii de invatamant superior de scurta durata); Mobilitati cadre didactice cu scop de predare: minimum 5 ore de predare; Mobilitati ale altor categorii de personal: 1saptamana, cu exceptia cazurilor pe deplin justificate.

  (a2) Studenti: 12 luni; Mobilitati ale cadrelor didactice si ale altor categorii de personal: 6 saptamani. (3) Exista posibilitatea de suplimentare cu un an fara finantare pentru proiectele de Dezvoltare de Curriculum (b1) 60 de ore de predare (b2) 6 saptamani

 • (4) Cu exceptia cazurilor pe deplin justificate. (c) Mobilitate: VETPro 1- 6 saptamani; plasamente de formare profesionala IVT : 2-39 saptamani; PLM : 2-26 saptamani

  Date probabile in 2007 pentru: Plafoane Durata proiectelor

  Actiuni

  Buget esti-mat pt. 2007

  (Mil. EUR) (EUR 30)

  Numar estimat de proiecte ce vor fi selec-

  tionate

  Termen limita pentru depunerea

  candidaturii

  Unde se depune candi-datura

  Cine candi-deaza

  Informatii despre

  rezultatele procesului de selectie

  Trimiterea contrac-telor la

  beneficiari

  Data de incepere a proiectelor

  Grantul comunitar

  maxim (EUR)

  Contributia comunitara

  maxima (%)

  min max (1)

  Numar (**) minim de

  parteneri in proiect si din tari diferite

  Programul Grundtvig Mobilitate: personal implicat in educatia adultilor

  2,046 Nu se aplica 30/03/07* AN ind iunie iunie iunie Vezi site AN Vezi site AN (a1) (a2) Nu se aplica

  Parteneriate

  Reinnoiri (2) 7,438 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ august septembrie octombrie Vezi site AN Vezi site AN 1 an sau 2 ani 3

  Proiecte noi 11,88 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ august septembrie octombrie Vezi site AN Vezi site AN 2 ani 3 Vizite pregatitoare pentru actiuni descentralizate

  Nu se aplica Vezi site AN AN PJ Vezi site AN Vezi site AN Vezi site

  AN Vezi site AN Vezi site AN (b) (b) Nu se aplica

  Proiecte multilaterale 14,36 60 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an 75% 2 ani 3 Retele 2,557 7 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an 75% 3 ani 10 Masuri acompaniatoare 0,256 2 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 1 an Nu se aplica Programul Transversal Activitatea-cheie I: Cooperare si inovatie in politicile de educatie si formare PJ

  Mobilitate: factori de decizie in educatie 3,068 Nu se aplica 30/04/07 AN PJ iulie Vezi site AN Vezi site

  AN Vezi site AN Vezi site AN (c) Nu se aplica

  Studii si cercetare comparativa 3,171 5 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 250.000/an 75% 3 ani 6 Activitatea-cheie 2: Limbi straine Proiecte multilaterale: materiale noi / cursuri online/constientizare si popularizare

  6,447 16 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 250.000/an 75% 2 ani 3 (3) Retele 2,5 7 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 3 ani 10 Masuri acompaniatoare 0,2 2 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 1 an 3 Activitatea-cheie 3: TIC Proiecte multilaterale 6,5 16 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 250.000/an 75% 2 ani 3 Retele 2 6 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 3 ani 3 Activitatea-cheie 4: Diseminarea si exploatarea rezultatelor Proiecte multilaterale 2,864 12 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 2 ani 3 (d)

  AN: Agentii Nationale PJ : persoane juridice (*) 30/03/07 primul termen limita, urmat de 31/05/07 si de 31/10/07 AE : Agentia Executiva EACEA Ind: persoane fizice (**) Vezi Ghidul candidatului sau Formularele de candidatura pentru orice alte cerinte suplimentare. (1) Exista posibilitatea de extindere a perioadei de eligibilitate cu pana la 6 luni, la cerere, pentru Proiecte (a1) Pana la 1 saptamana. (a2) Pana la 6 saptamani.

  24

 • 25

  Multilaterale, Retele, Studii si Cercetare Comparativa, Masuri Acompaniatoare (2) Nu se accepta participanti noi in parteneriatele existente, la depunerea reinnoirilor.

  (b) Pana la 1 saptamana. (c) Mobilitate: 1 saptamana (d) sao o singura asociatie europeana. .

  (3) Pentru limbi din tari neparticipante la program trebuie sa fie prezenta cel putin o institutie educationala recunoscuta international, cu expertiza in predarea si invatarea limbii (limbilor) tinta, situata intr-un (sau mai multe) tari participante.

  Date probabile in 2007 pentru: Plafoane Durata proiectelor

  Actiuni

  Buget estimat pentru 2007

  (Mil.EUR) (EUR 30)

  Numar estimat de proiecte ce

  vor fi selectionate

  Termen limita pentru

  depunerea candidaturilor

  Unde se depune

  candidatura Cine

  candideaza

  Informatii despre

  rezultatele procesului de selectie

  Trimiterea contractelor

  la beneficiari

  Data de incepere a proiectelor

  Grantul comunitar

  maxim (EUR)

  Contributia comunitara

  maxima (%)

  min max (1)

  Numar (**) minim de

  parteneri in proiect si din tari diferite

  Programul Jean Monnet Activitatea-cheie 1: Actiunea Jean Monnet - Art. 3.3(a)

  Proiecte unilaterale 3,12

  Catedre Jean Monnet 15/03/07 AE PJ iunie iulie septembrie 45.000 75% 5

  ani Nu se aplica

  Centre de excelenta 15/03/07 AE PJ iunie iulie septembrie 75.000 75% 5

  ani Nu se aplica

  Module 15/03/07 AE PJ iunie iulie septembrie 21.000 75% 5

  ani Nu se aplica Proiecte unilaterale: Asociatii de profesori si cercetatori 0,061 3 15/03/07 AE PJ iunie iulie septembrie 25.000 75%

  5 ani Nu se aplica

  Proiecte unilaterale: Informare si activitati de cercetare 1,025 21 15/03/07 AE PJ iunie iulie septembrie 50.000 75% 1 an Nu se aplica Proiecte multilaterale: Grupuri de cercetare 0,205 2 15/03/07 AE PJ iunie iulie septembrie 100.000 75%

  2 ani 3

  Total 784,102 AN: Agentii Nationale PJ : persoane juridice (**) Vezi Ghidul candidatului sau Formularele de candidatura pentru orice alte cerinte suplimentare AE : Agentia Executiva EACEA Ind : individual, persoane fizice (1) Exista posibilitatea de extindere a perioadei de eligibilitate cu pana la 6 luni, la cerere, pentru Proiecte Multilaterale, Retele, Studii si Cercetare Comparativa, Masuri Acompaniatoare

 • 26

  ANEXA 2 CRITERII SUPLIMENTARE DE ELIGIBILITATE SPECIFICE PENTRU PROGRAMELE ERASMUS SI JEAN MONNET

  Programul Erasmus

  1. Mobilitate individuala Mobilitate de studiu pentru studenti

  1. Studentul trebuie sa fie inscris cel putin in anul doi de studiu, intr-o institutie de invatamant superior.

  2. Studentul trebuie sa fie inmatriculat intr-o institutie de invatamant superior pentru a urma studii care sa conduca spre obtinerea unui titlu recunoscut sau a unei alte calificari recunoscute, de nivel tertiar, pana la si incluzand nivelul doctoral.

  3. Mobilitatea Erasmus pentru studenti se bazeaza pe acorduri inter-universitare intre institutiile participante, fiecare dintre ele detinand o Carta Universitara Erasmus.

  4. Institutia din care provine studentul trebuie sa acorde recunoastere deplina pentru perioada petrecuta in strainatate.

  5. Nu se percep nici un fel de taxe universitare (taxe de scolarizare sau taxe pentru inregistrare, examinare, acces la laborator si biblioteca etc.) de catre institutia gazda.

  6. Studentul trebuie sa aiba nationalitatea uneia dintre tarile participante la Program sau sa i se recunoasca dreptul de rezidenta ca refugiat, apatrid sau ca rezident permanent intr-o astfel de tara.

  2. Mobilitate individuala Plasamente pentru studenti in intreprinderi, centre de formare profesionala, centre de cercetare si in alte organizatii

  - Studentii trebuie sa fie inmatriculat intr-o institutie de invatamant superior care detine o Carta Universitara Erasmus.

  - Studentul trebuie sa aiba nationalitatea uneia dintre tarile participante la Program sau sa i se recunoasca dreptul de rezidenta ca refugiat, apatrid sau ca rezident permanent intr-o astfel de tara.

  3. Mobilitate individuala Mobilitati cu scop de predare pentru personalul didactic

  - Personalul didactic trebuie sa provina dintr-o institutie care detine o Carta Universitara Erasmus si urmeaza sa-si desfasoare activitatea tot intr-o institutie care detine o asemenea Carta.

  4. Mobilitate individuala Formare profesionala pentru personal didactic si alte tipuri de personal din institutii de invatamant superior si intreprinderi

  - Personalul administrativ, personalul didactic si ne-didactic trebuie sa provina dintr-o institutie care detine o Carta Universitara Erasmus si urmeaza sa-si desfasoare activitatea tot intr-o institutie care detine o asemenea Carta sau intr-o intreprindere.

  - Personalul din intreprinderi trebuie sa mearga intr-o institutie care detine o Carta Universitara Erasmus.

  5. Mobilitate individuala Organizarea mobilitatilor

  - Institutia trebuie sa fie o institutie de invatamant superior careia i s-a atribuit o Carta Universitara Erasmus sau sa fie un consortiu de plasament.

  6. Mobilitate individuala Cursurile intensive de limbi straine Erasmus

  - Prin exceptie, chiar daca astfel de cursuri sunt organizate in mod normal de catre institutii de invatamant superior, sunt eligibile pentru aceasta actiune si alte organizatii specializate in predarea limbilor mai putin raspandite ale tarilor participante la program.

 • 27

  Programul Jean Monnet

  1. Catedrele Jean Monnet

  - Catedrele Jean Monnet sunt posturi de predare pentru personalul didactic cu o specializare in studii privind integrarea europeana.

  - Cei care fac parte din catedrele Jean Monnet trebuie sa predea minim 120 ore intr-un an academic in domeniul studiilor privind integrarea europeana.

  - Cei care fac parte dintr-o catedra Jean Monnet trebuie sa aiba gradul didactic de profesor/ lector senior si nu pot avea statutul de "profesor invitat" / "profesor asociat" la institutia unde activeaza.

  2. Catedrele Jean Monnet personalizate / ad personam

  - Catedrele Jean Monnet personalizate / ad personam sunt rezervate profesorilor cu experienta, cu o biografie bogata in ceea ce priveste predarea si cercetarea si/sau realizari organizatorice majore in domeniul studiilor privind integrarea europeana. Statutul lor de nivel superior trebuie sa se bucure de recunoastere internationala.

  - Cei care detin o pozitie Jean Monnet ad personam trebuie sa aiba gradul didactic de profesor plin. - Cei care detin o pozitie Jean Monnet ad personam trebuie sa predea in mod curent cursuri din

  domeniul studiilor privind integrarea europeana si sa fie responsabili de organizarea cu regularitate a activitatilor de reflectie asupra procesului de integrare europeana (conferinte, seminarii, mese rotunde).

  3. Centrele de Excelenta Jean Monnet

  - Centrul de excelenta Jean Monnet trebuie sa combine resurse stiintifice, umane si de documentare pentru studiile privind integrarea europeana intr-una sau mai multe universitati;

  - Universitatea/universitatile trebuie sa desemneze o catedra Jean Monnet care sa-si asume responsabilitatea academica pentru Centrul de excelenta. De aceea, doar universitatile carora li s-a atribuit finantare pentru o Catedra Jean Monnet sunt eligibile sa aplice pentru un Centru de excelenta Jean Monnet.

  4. Modulele de Predare Jean Monnet

  - Un Modul Jean Monnet este un curs din domeniul studiilor privind integrarea europeana care are o durata minima de 30 de ore de predare;

  - Un Modul Jean Monnet trebuie sa aiba forma unor cursuri generale (introductive) privind integrarea europeana (in special in universitatile care nu au inca un curs foarte dezvoltat care sa ofere informatii din acest domeniu), a unor cursuri inalt specializate care sa aiba ca obiect dezvoltarile Uniunii Europene (in special in universitatile care au deja un curs foarte dezvoltat care sa ofere informatii din acest domeniu) si a unor cursuri de vara.

  5. Asociatii de profesori, personal didactic si cercetatori care se specializeaza in domeniul integrarii europene

  - Asociatiile candidate trebuie sa fie inregistrate in mod oficial si sa aiba un statut legal independent in momentul in care depun formularul de candidatura;

  - Scopul explicit al asociatiei trebuie sa contribuie la studiul procesului de integrare europeana la nivel national sau transnational;

  - Asociatia trebuie sa aiba un caracter interdisciplinar; - Asociatia trebuie sa fie deschisa tuturor profesorilor, lectorilor, personalului didactic si

  (tinerilor) cercetatori in domeniul studiilor privind integrarea europeana. 6. Cercetatori care se specializeaza in domeniul studiilor privind integrarea europeana in strainatate

  - Candidaturile se depun de catre universitatile de origine, institutiile sau asociatiile care sunt responsabile pentru mobilitatea cercetatorilor. Candidaturile depuse individual, de persoane

 • 28

  fizice, nu vor fi acceptate; - Candidaturile depuse din partea universitatii trebuie sa fie semnate de (a)

  presedintele/rectorul/vice-cancelarul institutiei candidate, (b) profesorul responsabil cu activitatea de cercetare in universitatea unde activeaza candidatul si (c) cercetatorul vizat, daca identitatea sa este deja cunoscuta. In formularele de candidatura trebuie sa se mentioneze universitatea gazda si ele trebuie sa fie insotite de o scrisoare de intentie din partea profesorului autorizat de la universitatea gazda.

  - Candidaturile depuse din partea asociatiilor de profesori, personal didactic si cercetatori care se specializeaza in studii privind integrarea europeana trebuie sa fie semnate de presedinte si trebuie sa mentioneze procedurile de administrare si selectie a granturilor.

  7. Activitati de informare si cercetare cu scopul de a promova discutii, reflectii si cunostinte despre procesul de integrare europeana

  - Candidatii trebuie sa fie universitati, alte institutii de invatamant superior sau asociatii nationale, regionale si transnationale reunind profesori, personal didactic si cercetatori care se specializeaza in domeniul studiilor privind integrarea europeana;

  - Proiectele prezentate sub aceasta titulatura vor trebui sa acopere organizarea de conferinte, seminarii si mese rotunde si/sau scoli de vara.

  8. Grupuri multilaterale de cercetare in domeniul integrarii europene

  - Grupurile multilaterale de cercetare trebuie sa implice un parteneriat intre cel putin trei catedre Jean Monnet, din trei tari diferite. Grupurile multilaterale de cercetare pot implica, in calitate de parteneri, asociatii nationale si transnationale ce reunesc profesori, personal didactic si cercetatori care se specializeaza in domeniul studiilor privind integrarea europeana;

  - Grupurile multilaterale de cercetare trebuie sa conduca la dezvoltarea unei retele academice integrate, care sa imbine cercetarea si organizarea de seminarii, dezbateri si intalniri. Activitatile grupurilor multilaterale de cercetare trebuie orientate catre producerea unei publicatii academice majore, pana la sfarsitul perioadei de eligibilitate.

 • ANEXA III: CRITERII DE ACORDARE A GRANTURILOR

  1. Criterii de acordare a granturilor pentru Programul de invatare pe tot parcursul vietii: Mobilitate, Parteneriate, Proiecte si Retele Multilaterale (programe sectoriale si transversale), Masuri Acompaniatoare si proiecte referitoare la Studii si Cercetare Comparativa18

  Proiecte Multilaterale, Retele, Studii si Cercetare Comparativa, Masuri Acompaniatoare

  Parteneriate Mobilitate

  1. CALITATEA METODOLOGIEI SI A PROGRAMULUI DE LUCRU

  1. CALITATEA METODOLOGIEI SI A PROGRAMULUI DE LUCRU

  1. CALITATEA METODOLOGIEI SI A PROGRAMULUI DE LUCRU

  Obiectivele sunt clare, realiste si se adreseaza unor teme relevante si unor nevoi identificate; metodologia este adecvata atingerii obiectivelor; programul de lucru defineste si distribuie sarcini/activitati partenerilor intr-o asemenea maniera incat rezultatele sa fie atinse in limitele stabilite referitoare la timpul si bugetul alocat.

  Obiectivele parteneriatului sunt clare, realiste si se adreseaza unei teme relevante; metodologia este adecvata atingerii obiectivelor si tipului de parteneriat la care se aplica; planul de activitati defineste si distribuie sarcini partenerilor astfel incat rezultatele sa poata fi atinse si toti partenerii sa fie implicati in mod activ.

  Mobilitate Leonardo da Vinci: Obiectivele sunt clare, realiste si se adreseaza unei nevoi relevante; programul de lucru este adecvat atingerii obiectivelor; programul de lucru defineste si distribuie sarcini/activitati partenerilor intr-o asemenea maniera incat sa fie asigurata calitatea experientei de mobilitate (cf. Cartei Generale privind Mobilitatea).

  2. CARACTERUL INOVATIV 2. CARACTERUL INOVATIV 2. CARACTERUL INOVATIV

  Propunerea va furniza noutati in ceea ce priveste oportunitatile de invatare, dezvoltarea abilitatilor, accesul la informatie etc. si/sau va cauta sa gaseasca solutii la nevoile actuale identificate ale partenerilor din consortiu si ale celor din grupul-tinta al beneficiarilor. Aceasta se va realiza fie prin adaptarea si transferul unor solutii existente pentru a face fata problemei/nevoii identificate, fie prin dezvoltarea unei solutii absolut noi, in cazul in care asemenea optiuni nu sunt inca disponibile intr-una sau mai multe dintre tarile participante la Programul de invatare pe tot parcursul vietii.

  Nu se aplica

  Nu se aplica

  18 Candidatii sunt invitati sa consulte site-ul Agentiei pentru informatii privind criteriile de evaluare

  29

 • 3. CALITATEA CONSORTIULUI 3. CALITATEA CONSORTIULUI 3. CALITATEA CONSORTIULUI

  Consortiul include toate abilitatile si competentele cerute pentru indeplinirea tuturor aspectelor prevazute in programul de activitate si exista un echilibru adecvat intre parteneri, in ceea ce priveste implicarea in activitatile definite.

  Exista un echilibru adecvat intre parteneri, in ceea ce priveste competentele lor si implicarea lor in activitatile definite. Au fost planificate masuri adecvate pentru a se asigura comunicarea si cooperarea efectiva. Acest criteriu nu se aplica la candidaturile de reinnoire, din moment ce a fost deja evaluat.

  Nu se aplica

  4. VALOARE EUROPEANA ADAUGATA 4. VALOARE EUROPEANA ADAUGATA 4. VALOARE EUROPEANA ADAUGATA

  Exista beneficii clare din implementarea unei abordari europene, comparativ cu o abordare nationala sau regionala si aceste beneficii sunt specificate in propunere si reflectate in programul de lucru.

  Pentru Parteneriate, sunt clare si bine definite impactul si beneficiile cooperarii europene asupra institutiilor participante. Acest criteriu nu se aplica la candidaturile de reinnoire, din moment ce a fost deja evaluat.

  Mobilitate: Asistenti Comenius - Asistentul descrie beneficiile care deriva din

  mobilitate si ofera o motivatie convingatoare pentru a contribui la activitatea institutiei gazda si la viata comunitatii.

  - Scoala gazda descrie beneficiile care vor rezulta din gazduirea unui asistent si ofera o motivatie convingatoare pentru aceasta.

  Mobilitate: Stagii de formare continua Comenius & Grundtvig Potentialul activitatii de formare pentru accentuarea dimensiunii europene a dezvoltarii profesionale a candidatului este clar si bine definit. Mobilitate: Leonardo da Vinci pentru persoane in formare profesionala initiala (IVT) Impactul estimat asupra dezvoltarii personale (cetatenia activa), competentelor interculturale si lingvistice este clar si bine definit. Este prevazuta folosirea Europass. Mobilitate: Leonardo da Vinci pentru persoane pe piata muncii (PLM)Impactul estimat asupra dezvoltarii personale (cetatenia activa), competentelor interculturale si lingvistice este clar si bine definit. Este prevazuta folosirea Europass.

  30

 • Mobilitate: Leonardo da Vinci pentru profesionisti in educatie si formare profesionala (VETPRO) Impactul estimat asupra dimensiunii europene a institutiei gazda este clar si bine definit. Este prevazuta folosirea Europass.

  5. RAPORTUL COST-BENEFICIU 5. RAPORTUL COST-BENEFICIU 5. RAPORTUL COST-BENEFICIU

  Propunerea demonstreaza o buna valorificare a fondurilor (rentabilitate) in ceea ce priveste activitatile planificate si bugetul asociat acestora.

  Nu este relevant pentru parteneriate: sumele forfetare se atribuie diferitelor tipuri de parteneriate, in functie de numarul mobilitatilor planificate. Candidatii nu trebuie sa alcatuiasca un buget.

  Pentru toate activitatile legate de mobilitate, pozitiile din buget calculate pe baza costurilor reale sunt realiste si isi demonstreaza rentabilitatea in raport cu activitatea finantata. NB: Criteriul nu se aplica pentru costurile de subzistenta pentru care grantul se bazeaza pe baremurile costurilor unitare.

  6. IMPACTUL SI RELEVANTA REZULTATELOR 6. IMPACTUL SI RELEVANTA REZULTATELOR

  6. IMPACTUL SI RELEVANTA REZULTATELOR

  Propunerea se pozitioneaza clar intr-unul dintre domeniile de prioritate ale Apelului pentru Propuneri de Proiecte si se adreseaza de asemenea obiectivelor mai largi ale Programul de invatare pe tot parcursul vietii. Rezultatele sunt relevante si se poate aprecia un impact semnificativ considerabil , pe termen scurt si pe termen lung, asupra grupului-tinta identificat. .

  Rezultatele sunt relevante si impactul estimat asupra institutiilor partenere si asupra partici-pantilor individuali este clar si bine definit. Parteneriatul si-a definit o abordare pentru a evalua daca scopurile parteneriatului au fost indeplinite si daca s-a atins impactul estimat.

  Mobilitate: Asistenti Comenius - Impactul estimat asupra competentelor personale

  si profesionale, inclusiv competente lingvistice si beneficii interculturale este definit clar de catre Asistentul candidat.

  - Impactul estimat si rezultatele concrete pe care scoala gazda doreste sa le atinga sunt definite cu claritate.

  Mobilitate: Stagii de formare continua Comenius & GrundtvigExista o corespondenta clara intre activitatea de formare aleasa si nevoile de formare ale candidatului, corespondenta care poate avea impact asupra dezvoltarii sale profesionale, asupra performantei generale si asupra mediului de lucru in institutia din care provine. Participarea lor la activitatea de formare ar putea contribui si la dezvoltarea de parteneriate sau proiecte ulterioare. Mobilitate: Vizite pregatitoare pentru parteneriate Candidatul face o legatura clara intre activitatile din institutia proprie si continutul vizitei pregatitoare.

  31

 • Mobilitate: Leonardo da Vinci pentru persoane in formare profesionala initiala (IVT)Exista o corespondenta clara intre activitatea de formare aleasa si nevoile de formare ale candidatului. Se poate aprecia impactul asupra competentelor personale si profesionale. Mobilitate: Leonardo da Vinci pentru persoane pe piata muncii (PLM)Exista o corespondenta clara intre activitatea de formare aleasa si nevoile de formare ale candidatului. Se poate aprecia impactul asupra competentelor personale si profesionale. Se poate aprecia impactul rezultatului general asupra practicilor din cadrul domeniului specific de formare profesionala. Mobilitate: Leonardo da Vinci pentru profesionisti in educatie si formare profesionala (VETPRO)Se poate aprecia impactul rezultatului general, in special dezvoltarea domeniului specific de formare profesionala. Se poate aprecia impactul asupra cresterii calitatii in activitatea de formare.

  7. CALITATEA PLANULUI DE DISEMINARE SI EXPLOATARE

  7. CALITATEA PLANULUI DE DISEMINARE SI EXPLOATARE

  7. CALITATEA PLANULUI DE DISEMINARE SI EXPLOATARE

  Activitatile planificate de diseminare si exploatare vor asigura folosirea optima a rezultatelor de catre utilizatori care sa depaseasca grupul participantilor la proiect, pe parcursul si dincolo de perioada de desfasurare a proiectului.

  Activitatile planificate de diseminare si exploatare sunt bine definite si asigura folosirea optima a rezultatelor in institutiile participante si, daca este posibil, intr-o comunitate mai larga, pe parcursul si dincolo de perioada de desfasurare a parteneriatului. Acest criteriu nu se aplica la candidaturile de reinnoire Grundtvig, deoarece a fost deja evaluat.

  Capacitatea de multiplicator a persoanei care a participat la stagiu si/sau a institutiilor partenere este clara si bine definita, ca si dorinta de diseminare a rezultatelor activitatii sale de formare.

  32

 • 2. Criterii de acordare a Cartei Universitare Erasmus

  - Claritatea si caracterul complet al Declaratiei de politica Erasmus:

  - Calitatea aranjamentelor pentru sustinerea mobilitatii: recunoastere, pregatirea lingvistica, monitorizare, informare, facilitati de cazare etc.

  3. Criterii de acordare pentru programul Jean Monnet

  1. IMPACTUL SI RELEVANTA REZULTATELOR

  Impact considerabil al activitatilor asupra educatiei si/sau formarii profesionale la nivel european ;

  2. CALITATEA METODOLOGIEI SI PROGRAMULUI DE LUCRU

  Calitatea si detaliile activitatilor planificate de predare, cercetare si/sau dezbatere (se va acorda o atentie deosebita valorii adaugate din punct de vedere academic, abordarii sincretice multidisciplinare, caracterului inovator si deschiderii catre societatea civila).

  3. CALITATEA CANDIDATILOR SAU A CONSORTIULUI

  Calitatea (excelenta) profilului academic (a CV-ului) in zona de activitate specifica din domeniul studiilor privind integrarea europeana.

  33

 • 34

  ANEXA IV: PROCEDURI DE SELECTIE

  Procedura 1 a Agentiei Nationale AN1

  Procedura 2 a Agentiei Nationale AN2

  Procedura Comisiei - COM

  Se aplica la (tipologia proiectului)

  Mobilitate transnationala Parteneriate bil