Download - Formular Ro Rev

Transcript
Page 1: Formular Ro Rev

PROGRAMUL DE INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII

PRIORITATI ALE APELULUI GENERAL LA

PROPUNERI DE PROIECTE IN ANUL 2007

(EAC/61/2006)

NOTA BENE: VERSIUNEA IN LIMBA ROMANA A APELULUI GENERAL LA PROIECTE NU CONTINE SECTIUNILE REFERITOARE LA PROIECTELE CENTRALIZATE. PENTRU ACELE SECTIUNI, CONSULTATI VERSIUNEA IN LIMBA ENGLEZA A APELULUI. VERSIUNEA IN LIMBA ENGLEZA A APELULUI PREVALEAZA ORICAND ASUPRA VERSIUNII IN LIMBA ROMANA SAU IN ORICE ALTA LIMBA, A APELULUI GENERAL LA PROPUNERI DE PROIECTE IN ANUL 2007.

1

Page 2: Formular Ro Rev

COMISIA EUROPEANA Directoratul General pentru Educatie si Cultura

PROGRAMUL DE INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII

Partea I: PRIORITATI ALE APELULUI GENERAL LA

PROPUNERI DE PROIECTE IN ANUL 2007

(EAC/61/2006)

Candidatii sunt invitati sa consulte Ghidul Candidatului de pe site-ul Comisiei, al Agentiei Executive pentru Educatie, Audiovizual si Cultura, sau al Agentiei Nationale.

CUPRINS

Capitolul I – Programe sectoriale

1. Comenius 2. Erasmus 3. Leonardo da Vinci 4. Grundtvig

Capitolul II – Programul transversal

1. Activitatea cheie 1: Cooperare si inovatie in politicile de educatie si formare 2. Activitatea cheie 2: Limbi straine 3. Activitatea cheie 3: Tehnologii informationale si comunicationale (TIC) 4. Activitatea cheie 4: Diseminarea si exploatarea rezultatelor

Capitolul III – Programul Jean Monnet Introducere: context strategic Prioritatea centrala a Programului de invatare pe tot parcursul vietii este de a consolida contributia adusa de educatie si de formarea profesionala in atingerea obiectivului Lisabona, de transformare a Uniunii Europene in cea mai competitiva economie bazata pe cunoastere, cu o dezvoltare economica sustenabila, locuri de munca mai multe si mai bune si o coeziune sociala sporita. Fiecare componenta a programului va da prioritate actiunilor care sustin dezvoltarea strategiilor nationale de invatare pe tot parcursul vietii in tarile participante si consolidarea colaborarii dintre diferitele componente ale sistemului national de educatie si formare profesionala, intarirea continuum-ului procesului de invatare pe tot parcursul vietii si sprijinirea dobandirii unor competente cheie.

2

Page 3: Formular Ro Rev

In acest context, domeniile prioritare de actiune in 2007 sunt:

• Sustinerea implementarii programului de lucru Educatie si Formare Profesionala 2010, in special prin promovarea coerentei intre toate etapele sistemelor de educatie si formare profesionala pe tot parcursul vietii, incepand de la o varsta cat mai mica.

• Intarirea rolului educatiei si formarii profesionale prin prisma procesului Lisabona, la nivel european si la nivel national, pentru a promova nu doar competitivitatea ci si cresterea economica sustenabila si coeziunea sociala, precum si sustinerea implementarii programului de lucru Educatie si Formare Profesionala 2010, in special prin dezvoltarea continua a activitatilor de invatare de tip peer learning si a Cadrului european al calificarilor.

• Consolidarea rolului universitatilor in procesul de crestere a competitivitatii si facilitarea accesului tuturor persoanelor la cunoastere, prin crearea si diseminarea informatiei si inovatiei pentru sustinerea discutiei de la Hampton Court, din octombrie 2005, dintre sefii statelor europene, in special prin actiuni care se concentreaza pe sistemul de reforma, intarirea managementului in institutiile de invatamant superior si promovarea criteriilor de excelenta si a egalitatii de sanse.

• Imbunatatirea calitatii si atractivitatii formarii profesionale prin implementarea prioritatilor procesului Copenhaga la nivel national si promovarea recunoasterii invatamantului non-formal si informal.

• Cresterea nivelului redus de participare la educatie a adultilor, in multe dintre Statele Membre, ceea ce constituie un obstacol in calea plasamentului fortei de munca si a capacitatii oamenilor de a se adapta rapid la o piata a muncii in continua schimbare.

• Promovarea unei mai mari eficiente si echitati profesionale in sistemele de educatie si formare profesionala, cu accent pe masuri de inalta calitate pentru persoanele defavorizate si abordari de calitate pentru copiii de varsta prescolara.

• Imbunatatirea calitatii personalului din educatie si formare profesionala, in special a profesorilor si formatorilor.

• Dezvoltarea sinergiilor intre domeniile educationale si ale formarii profesionale, pe de-o parte, si cultura, pe de alta parte, prin sprijinirea de proiecte transversale.

In plus, componentele programului vor acorda prioritate proiectelor care au ca scop promovarea dialogului intercultural, in pregatirea Anului European pentru Dialog Intercultural 2008 si, la un nivel mai general, explorarea interactiunii intre educatie si cultura.

Pentru toate programele, trebuie mentionate urmatoarele:

- In cadrul schemelor de mobilitate si al parteneriatelor, autoritatile nationale pot decide asupra unor prioritati, cum ar fi tematici de interes, tari de destinatie etc. Aceste prioritati vor fi facute cunoscute fie prin apeluri nationale specifice, fie prin informatii furnizate de agentiile nationale.

3

Page 4: Formular Ro Rev

- Toate institutiile si organizatiile care implementeaza activitati legate de mobilitate trebuie sa aiba in vedere principiile Cartei europene privind calitatea in mobilitate1.

- Toate proiectele multilaterale trebuie sa includa un plan clar de diseminare si exploatare a produselor si rezultatelor.

- La acordarea fondurilor pentru retele, se va acorda prioritate domeniilor in care nu exista inca astfel de retele.

CAIPTOLUL 1 – PROGRAME SECTORIALE

1. COMENIUS – EDUCATIE SCOLARA

1.1. Mobilitate si parteneriate

Parteneriate scolare

In 2007, se va acorda prioritate in primul rand candidaturilor de reinnoire, de calitate buna, depuse de parteneriatele existente, in care se doreste continuarea cooperarii. Dintre candidaturile noi de parteneriate scolare, se va acorda prioritate organismelor care nu au mai participat la parteneriate.

Prioritatea tematica pentru parteneriate in anul 2007 este promovarea dialogului intercultural in vederea pregatirii pentru Anul European al Dialogului Intercultural 2008. Se va acorda asadar prioritate acelor parteneriate care trateaza aceasta tematica. De asemenea, se va acorda prioritate candidaturilor de proiecte de parteneriat scolar ale caror planuri de lucru, independent de tema proiectului, propun masuri specifice pentru:

Promovarea invatarii timpurii a limbilor straine, intelegerea mai multor limbi straine si predarea unei limbi straine prin intermediul altor discipline;

Sprijinirea persoanelor cu dizabilitati sau alte nevoi speciale pentru a se implica in proiect;

Sprijinirea elevilor si a institutiilor dezavantajate din motive socio-economice, geografice sau din alte motive pentru a se implica in proiect;

Asigurarea egalitatii de sanse intre fete/femei si baieti/barbati si implicarea acestora in mod echilibrat in proiect;

Satisfacerea nevoilor de educatie ale copiilor de muncitori migranti sau itineranti. Mobilitati individuale: Asistenti Comenius Se va acorda prioritate candidaturilor trimise de:

Candidati care demonstreaza o motivatie clara de a deveni cadre didactice; Scoli care nu au mai gazduit pana acum Asistenti Comenius;

In plus, in cazul in care vor exista mai multe candidaturi cu acelasi punctaj, se va acorda prioritate candidatilor asistenti care opteaza pentru desfasurarea stagiilor in tari a caror limba

4

1 Propunere pentru o Recomandare a Parlamentului European si a Consiliului privind mobilitatile transnationale in cadrul Comunitatii in scopuri privind educatia si formarea profesionala. Carta europeana a calitatii in mobilitate, COM (2005) 450 final.

Page 5: Formular Ro Rev

materna este mai putin raspadita si predata si scolilor gazda care solicita un asistent Comenius pentru a preda o limba straina mai putin raspandita. Mobilitati individuale – Formare continua Se va acorda prioritate candidatilor:

- Care nu au beneficiat de finantare pentru participarea la cursuri de formare continua in cadrul Programului Socrates in ultimii doi ani;

- Care aleg ca activitate de formare participarea la cursuri create in cadrul unui proiect sau a unei retele de parteneriat din Programul de invatare pe tot parcursul vietii sau dintr-un Program anterior acestuia (Socrates II);

- Care doresc sa dezvolte competente necesare pentru: o Predarea limbilor straine prin intermediul altor discipline; o Implementarea in scoala a unor politici integrate de predare a limbilor straine; o Folosirea observatiei si reflectiei pentru actualizarea si imbunatatirea strategiilor

de predare; o Integrarea cercetarii bazate pe experienta la clasa in metodele si tehnicile de

predare; o Punerea in practica a predarii in echipa si a altor metode de lucru bazate pe

colaborare; o Pregatirea pentru posturi de conducere in scoala; o Predarea in clase mixte (in ceea ce priveste abilitatile, limbile materne sau

originile culturale); 2. ERASMUS – INVATAMANT SUPERIOR Carta universitara ERASMUS stabileste principiile fundamentale subiacente activitatilor ERASMUS, pe care orice unitate de invatamant superior trebuie sa le respecte. Fiecare universitate care doreste sa participe in ERASMUS trebuie sa detina o astfel de Carta. Pe de alta parte, organismele intermediare care organizeaza plasamente studentesti, pot candida fara a a aplica neaparat si pentru o Carta Universitara ERASMUS. La inceputul Programului de invatare pe tot parcursul vietii, toate institutiile de invatamant superior trebuie supuna Carta Universitara aprobarii Comisiei Europene. Candidaturile institutiilor care au detinut o Carta in programul SOCRATES vor beneficia de o procedura simplificata de reinoire a acesteia. 2.1 Mobilitati Mobilitati ale studentilor, inclusiv plasamente in intreprinderi si mobilitati ale cadrelor didactice si alte categorii de personal Mobilitatile studentilor si profesorilor joaca un rol cheie in crearea unei zone europene a invatamantului superior. Institutiile participante in ERASMUS sunt invitate sa stimuleze si mai mult mobilitatea, in vederea realizarii obiectivului de a atinge 3 milioane de studenti ERASMUS pana in anul 2012. Institutiile de invatamant superior trebuie sa asigure o calitate ridicata a mobilitatilor studentilor si personalului didactic si nedidactic, asa cum este mentionat in Carta universitara ERASMUS si

5

Page 6: Formular Ro Rev

in Carta europeana de calitate pentru mobilitate2. In cazul particular al plasamentelor de studenti, institutiile de invatamant superior si alte organizatii care gestioneaza granturi vor acorda o atentie speciala supervizarii si tutoratului studentului, pe durata deplasarii in strainatate. Coordonatorii ERASMUS trebuie sa acorde atentie pregatirii lingvistice. Pregatirea in limba tarii gazda trebuie sa fie accesibila fiecarui student ERASMUS, inclusiv prin metode online sau in timpul plasamentului. Programele Intensive ERASMUS (IP) Vor fi finantate proiectele care :

Raspund noilor nevoi si provocari aparute la nivel european; Sunt caracterizate printr-o abordare multidisciplinara; Constituie parte integranta din programele integrate de studiu care se incheie prin

acordarea unei diplome duble sau acordata in comun. 3. Leonardo da Vinci In cadrul programului Leonardo da Vinci, o atentie speciala va fi acordata facilitarii participarii organizatiilor mici, in special intreprinderile mici si mijlocii (IMM). Invatarea limbilor straine cu aplicabilitate in domeniul formarii profesionale (Vocationally Oriented Language Learning - VOLL) si Invatarea limbilor straine prin intermediul altor discipline (Content Integrated Language Learning - CLIL) reprezinta o prioritate transversala pentru toate proiectele Leonardo. 3.1 Mobilitate Urmatoarele tipuri de proiecte vor fi promovate in cadrul programului : - Formare profesionala in strainatate sau plasamente de formare in intreprinderi

Vor fi finantate proiectele care organizeaza plasamente de formare pentru :

• Persoane aflate in formare profesionala initiala (grup tinta “IVT”); • Persoane aflate pe piata muncii, inclusiv absolventii (grup tinta “PLM”).

- Mobilitatea profesionistilor in formare profesionala

Vor fi finantate proiectele care organizeaza un schimb de experienta si dezvoltare profesionala pentru persoane responsabile de formare profesionala la un nivel profesional (grup tinta “VETPRO”), cum ar fi formatori, cadre didactice, consilieri de orientare privind cariera, mentori din cadrul intreprinderilor sau responsabili in organizatii de formare, responsabili de planificare profesionala, de orientare privind cariera, etc.

Pentru toate tipurile de mobilitate, vor fi finantate proiecte care asigura calitatea mobilitatii. Proiectele trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: - Pregatire lingvistica si culturala; - Obiective, continut si durata a sederii peste hotare; - Organizare pedagogica, tutorat si mentorat;

6

2Propunere pentru o Recomandare a Parlamentului European si a Consiliului privind mobilitatile transnationale in cadrul Comunitatii in scopuri privind educatia si formarea profesionala. Carta europeana a calitatii in mobilitate, COM (2005) 450 final

Page 7: Formular Ro Rev

- Validare a abilitatilor dobandite. In plus, la cerere si daca este cazul, un certificat de “Mobilitate Europass” va fi acordat tuturor persoanele care beneficiaza de o perioada de mobilitate prin program. Astfel, un certificat de “Mobilitate Europass” va fi eliberat de organismele de implementare urmand principiile si criteriile stabilite in decizie3. 3.2 Proiecte multilaterale de transfer si dezvoltare de inovatie Proiectele de “transfer” de inovatie constau in identificarea unei (sau mai multor) solutii inovatoare si adaptarea acesteia (acestora) pentru implementare in anumite tari tinta, in timp ce proiectele de “dezvoltare” de inovatie vizeaza dezvoltarea unei solutii cu totul noi, aplicabile in mai multe tari pentru a rezolva o nevoie comuna care nu a fost inca abordata. 3.2.1 Prioritatea 1: Calitatea sistemelor si practicilor in formarea profesionala Cadrul comun de asigurare a calitatii (CQAF) reprezinta un sistem de referinta destinat sa ajute statele membre si tarile participante in dezvoltarea, monitorizarea si evaluarea propriilor sisteme si practici, pe baza unor principii si criterii comune. Acest cadru asigura o mai mare transparenta si consistenta in asigurarea calitatii, intarind in acelasi timp increderea reciproca in sistemele de formare profesionala. In cadrul acestei prioritati, proiectele de transfer si dezvoltare de inovatie trebuie sa se axeze in principal asupra :

Dezvoltarii si testarii procedurilor de asigurare a calitatii in formarea initiala si in formarea profesionala continua;

Dezvoltarii de indicatori de calitate in evaluarea ofertelor de formare profesionala; Dezvoltarii de parteneriate si a cooperarii intre principalele grupuri interesate si

implicate in formarea profesionala – institutii de formare, parteneri sociali, industrie si afaceri, municipalitati si organisme regionale, etc. – in special in ceea ce priveste identificarea timpurie a abilitatilor care trebuie dezvoltare si a masurilor de formare profesionala necesare, precum si a nevoilor de fomare a persoanelor dezavantajate.

3.2.2 Prioritatea 2: Cadre didactice si formatori in formarea profesionala

In cadrul acestei prioritati, proiectele de transfer si dezvoltare de inovatie trebuie sa se axeze in principal asupra :

Identificarii de criterii comune de calitate pentru calificarile si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice si a formatorilor in formarea profesionala din diferite medii de invatare cu referire particulara la tutori in sistemul de ucenicie;

Definirii si explorarii de criterii si metode comune esentiale pentru identificarea nevoilor de invatare a cadrelor didactice si a formatorilor in formarea profesionala;

Identificarii si/sau dezvoltarii la nivelul furnizorilor de formare, de masuri specifice, practici si instrumente necesare unei adaptari continue a curriculum-ului de educatie si formare pentru cadrele didactice si formatorii in formarea profesionala, luand in considerare noile roluri si responsabilitati din cadrul companiilor si/sau scolilor profesionale si nevoia de dezvoltare a initiativei si a spiritului antreprenorial;

Identificarii de noi abilitati si competente pentru cadrele didactice si formatorii in formarea profesionala sau alte categorii de facilitatori esentiali in contextul invatarii pe tot parcursul vietii (de ex. metodologii de orientare, consiliere si invatare la locul de

7

3 Decizia nr. 2241/2004/EC

Page 8: Formular Ro Rev

munca si Invatarea limbilor straine prin intermediul altor discipline - Content Integrated Language Learning – CLIL);

Identificarii si explorarii de noi forme de cooperare si schimb intre cadre didactice si formatori in formare profesionala care lucreaza in scoli si formatorii care lucreaza in companii si/sau organizatii de formare;

Dezvoltarii de oferte de formare inovative pentru cadrele didactice si formatorii in formare profesionala, considerand nevoile lor specifice si metodologice, cum ar fi cu privire la multilingvism si/sau Invatarea limbilor straine prin intermediul altor discipline (Content Integrated Language Learning – CLIL).

3.2.3 Prioritatea 3: Continut inovator in e-learning

In cadrul acestei prioritati, proiectele de transfer si dezvoltare de inovatie trebuie sa se axeze in principal asupra :

Invatarii cu ajutorul noilor tehnologii informationale si comunicationale (TIC), combinarii invatarii cu ajutorul TIC cu alte modele cum ar fi invatarea in echipa/peer learning, invatarea in familie sau tutorat si cercurile de studiu virtuale transnationale;

Materiale adecvate de formare/invatare, inclusiv pentru muncitorii mai putin calificati, in vederea imbunatatirii abilitatilor;

Dezvoltarii de instrumente e-learning pentru un management de calitate in formarea profesionala (VET).

3.2.4 Prioritatea 4: Transfer de credite europene in formarea profesionala (ECVET)

Obiectivul dezvoltarii unui sistem european de transfer de credite (ECVET) este de a promova transparenta si comparabilitatea calificarilor, transferabilitatea, validarea si recunoasterea rezultatelor de invatare obtinute de indivizi in diferite contexte de invatare (formala, non-formala si informala), in diferite tari si la diferite niveluri. In cadrul acestei prioritati, proiectele de transfer si dezvoltare de inovatie trebuie sa ia in considerare cele mai recente dezvoltari in cadrul national si/sau european al calificarilor si sa se axeze in principal asupra :

Aplicarii sistemelor de credite transferabile bazate pe principiile si conventiile ECVET si dezvoltarii de noi abordari in transferul de credite pentru formarea profesionala (VET);

Dezvoltarii si implementarii proceselor de evaluare, validare, transfer si recunoastere a rezultatelor invatarii pentru calificarile VET in legatura cu o implementare eficienta a sistemului de credite transferabile, luand in considerare obiectivul ambitios ca pana in 2010 sa se dezvolte un cadru de credite europene coerent, bazat pe principiile si instrumentele ECVET.

3.2.5 Prioritatea 5: Validarea invatarii non-formale si informale

In cadrul acestei prioritati, proiectele de transfer si dezvoltare de inovatie trebuie sa ia in considerare cele mai recente dezvoltari in cadrul national si/sau european al calificarilor si sa se axeze in principal asupra :

Schimburilor de experienta si bunelor practici de identificare, evaluare si recunoastere a invatarii informale si non-formale. O atentie particulara trebuie acordata dezvoltarii unor solutii europene integrate, cum ar fi contextul sectorial;

Dezvoltarii de metodologii de validare de calitate ridicata si la costuri rezonabile care sa poate fi utilizate la nivel european, national si sectorial. Experientele anterioare vor trebui utilizate pentru dezvoltarea de solutii ce pot fi diseminate si distribuite pe scara larga;

8

Page 9: Formular Ro Rev

Dezvoltarii si imbunatatirii standardelor de validare a invatarii non-formale si informale. Va fi acordata prioritate imbunatatirii calitatii si credibilitatii calificarilor si competentelor standard;

Imbunatatirii orientarii si consilierii asupra validarii invatarii non-formale si informale. 4. Grundtvig – Educatia adultilor 4.1 Mobilitate si parteneriate

PARTENERIATE PENTRU INVATARE

In anul 2007 se va acorda prioritate:

• in primul rand cererilor de reinnoire a candidaturilor de buna calitate pentru parteneriatele existente care doresc continuarea activitatilor lor de cooperare;

• dintre candidaturile pentru parteneriate noi pentru invatare, celor depuse de institutii care nu au mai participat pana acum la un parteneriat finantat prin Grundtvig.

Prioritatea tematica pentru parteneriate in 2007 va fi interactiunea dintre cultura si educatie si, in mod special, promovarea dialogului intercultural menit sa pregateasca Anul European al Dialogului Intercultural 2008. De asemenea va fi acordata prioritate candidaturilor care, in cadrul programului de activitati, independent de tema proiectului, vor include masuri specifice menite sa asigure:

• participarea activa la proiect a adultilor care invata (planificare, realizare, evaluare); • ajutor acordat persoanelor cu dizabilitati sau cu nevoi speciale pentru a participa la

proiecte; • ajutor acordat adultilor sau institutiilor defavorizate (socio-eonomic, geografic sau de alt

tip) pentru a participa la proiecte; • egalitatea de acces la proiect, atat a femeilor cat si a barbatilor.

MOBILITATI INDIVIDUALE: FORMAREA CONTINUA A PERSONALUL IMPLICAT IN DOMENIUL EDUCATIEI ADULTILOR La nivel european, in anul 2007 va fi acordata prioritate:

- candidatilor care nu au mai primit o bursa de formare continua in cadrul unui program comunitar de educatie si formare anterior Programului de invatare pe tot parcursul vietii (LLP), in ultimii doi ani;

- cursurilor realizate sau dezvoltate prin intermediul unui proiect sau a unei retele in cadrul Programului de invatare pe tot parcursul vietii sau al unui alt program comunitar care l-a precedat.

9

Page 10: Formular Ro Rev

CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL TRANSVERSAL

1. COOPERARE SI INOVATIE IN POLITICILE DE EDUCATIE SI FORMARE

1.1. Mobilitate (vizite de studiu)

Programul vizitelor de studii va urma prioritatile politicii de educatie si formare profesionala, inclusiv prioritatile identificate de catre statele membre. În plus, o atentie speciala va fi acordata conectarii acestor teme de obiectivele programului de lucru Educatie si formare profesionala 2010.

10

Page 11: Formular Ro Rev

COMISIA EUROPEANA Directoratul General pentru Educatie si Cultura

PROGRAMUL DE INVATARE CONTINUA, PE TOT PARCURSUL VIETII

APEL GENERAL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE - 2007 (EAC/61/2006)

Partea a II-a: Informatii administrative si financiare

C U P R I N S

Candidatii sunt invitati sa consulte si site-urile Comisiei Europene, Agentiei Nationale sau al Agentiei Executive.

- Dispozitii generale

- Dispozitii tranzitorii

- Anexa I : Buget, calendar, granturi si durate maxime

- Anexa II : Criterii specifice suplimentare de eligibilitate in programele Erasmus si Jean Monnet

- Anexa III : Criterii de acordare a grantului

- Anexa IV : Proceduri de selectie

- Anexa V : Baremuri pentru costuri unitare si sume forfetare

o Tabelul 5a: Programul de invatare pe tot parcursul vietii – Mobilitate individuala – Subzistenta si asigurare – Plafoane maxime pe tari si categorii de beneficiari

o Tabelul 5b: Leonardo Da Vinci – Baremurile maxime ale costurilor unitare ce se aplica la calculul granturilor pentru institutiile de trimitere pentru organizarea mobilitatilor

o Tabelul 5c: Erasmus – Contributii maxime la cheltuielile efectuate de institutiile de invatamant superior in scopul cresterii calitatii masurilor organizatorice privind mobilitatea pentru studenti si personal didactic, inclusiv plasamentele Erasmus

o Tabelul 5d: Erasmus - Sume forfetare maxime pentru organizarea de Cursuri Intensive Erasmus pentru Limbi Straine (EILC) si de Programe Intensive (IP)

o Tabelul 5e: Programul de invatare pe tot parcursul vietii – Baremuri zilnice maxime eligibile pentru Cheltuieli de personal – Proiecte multilaterale, Retele, Masuri acompaniatoare, Studii si Cercetare comparativa

o Table 5f: Programul de invatare pe tot parcursul vietii – Baremuri zilnice maxime eligibile pentru Cheltuieli de subzistenta – Proiecte multilaterale, Retele, Masuri acompaniatoare, Studii si Cercetare comparativa

11

Page 12: Formular Ro Rev

12

o Tabelul 5g: Comenius si Grundtvig – Sume maxime privind granturile pentru parteneriate

- Anexa VI: Lista "Tarilor si teritoriilor de peste mari" definite prin Decizia Consiliului 2001/822/CE

Programul de invatare pe tot parcursul vietii:

Apel general la propuneri de proiecte 2007

Partea a II-a: Informatii administrative si financiare

DISPOZITII GENERALE

Pentru administrarea Programului de invatare pe tot parcursul vietii, Comisia Europeana se bazeaza pe asistenta din partea Agentiilor Nationale, pentru actiunile descentralizate si pe Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura, pentru actiunile centralizate.

Atat Agentiile Nationale (denumite in continuare AN) cat si Agentia Executiva (denumita in continuare AE), in paragrafele care se refera la ambele entitati, vor fi denumite „Agentii“.

1. CALENDAR

In Anexa I se regasesc etapele cheie ale fiecarei actiuni, de la depunerea candidaturii, pana la data de incepere si durata maxima a proiectelor.

Nu vor fi acceptate candidaturile pentru proiecte programate sa se deruleze pe o durata mai mare decat este specificat in acest apel.

In cazul in care, dupa semnarea contractului si inceperea proiectului, pentru motive pe deplin justificate si care nu se afla sub controlul beneficiarului, acesta este pus in imposibilitatea de a duce la bun sfarsit proiectul pe parcursul perioadei planificate, se poate acorda o extensie a perioadei de eligibilitate.

Perioada de eligibilitate a cheltuielilor va incepe in ziua indicata in contractul de finantare. In niciun caz perioada de eligibilitate nu poate sa fie anterioara datei la care a fost depusa candidatura.

2. BUGETUL DISPONIBIL

In Anexa I se regaseste defalcarea detaliata a bugetului disponibil pentru fiecare actiune, buget estimat in total la 784 milioane de euro.

Toate cifrele din buget sunt estimative. Sunt posibile transferuri bugetare intre diferitele actiuni. In plus, Comisia, AN si AE isi rezerva dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

3. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Vor fi luate in considerare pentru atribuirea unui grant doar candidaturile care respecta criteriile de eligibilitate. Daca o candidatura nu este considerata eligibila, se va trimite candidatului o scrisoare in care se vor indica motivele pentru care candidatura a fost respinsa.

3.1. Tari eligibile

Candidatii trebuie sa provina dintr-o tara participanta la Programul de invatare pe tot parcursul vietii.

Page 13: Formular Ro Rev

13

In 2007, urmatoarele tari sunt eligibile1:

• cele 27 State Membre ale EU2 • Islanda, Liechtenstein, Norvegia3

• Turcia4

Puteti consulta site-urile Comisiei, AN sau AE pentru actualizarea listei tarilor participante (vezi sectiunea 12, Contacte).

3.2. Institutii eligibile/organisme eligibile/tipuri de beneficiari

Candidaturile pot fi depuse fie de catre persoane juridice, fie de catre persoane fizice, in functie de actiunea vizata. (vezi Anexa I).

Pentru scopurile prezentului apel, toate scolile si institutiile de invatamant superior specificate de statele membre (tarile participante) si toate institutiile si organizatiile furnizoare de oportunitati de invatare, care au primit peste 50% din veniturile anuale din surse publice pe parcursul ultimilor doi ani, sau care sunt sub coordonarea unor organisme publice sau reprezentanti ai acestora, sunt considerate institutii publice. Aceste organizatii trebuie sa semneze o declaratie de onoare prin care se certifica faptul ca organizatiile respective indeplinesc conditiile sus-mentionate5. Comisia si Agentiile isi rezerva dreptul de a solicita documente care sa ateste veridicitatea acestei declaratii.

In plus, pentru programul Erasmus, institutiile de invatamant superior trebuie sa detina Carta Universitara Erasmus, cu exceptia cazurilor in care doresc sa participe doar ca partener in Proiecte multilaterale, Retele sau proiecte de Masuri acompaniatoare. Pentru plasamente in intreprinderi, institutiile de invatamant superior trebuie sa detina Carta Universitara Erasmus „Extinsa“. Totusi, organizatiile intermediare care nu sunt institutii de invatamant superior si care sunt implicate in plasamentul studentilor nu trebuie sa aplice pentru Carta Universitara Erasmus.

3.3. Criterii de eligibilitate candidaturilor

Pentru a fi eligibila, o candidatura trebuie:

(1) Sa indeplineasca cerintele prevazute in Decizia Parlamentului European si a Consiliului cu privire la Programul de invatare pe tot parcursul vietii, si anume Articolul 2 (Definitii), Articolul 4 (Acces la Programul de invatare pe tot parcursul vietii), ca si articolele privind accesul la programele sectoriale: Articolul 16 (Comenius), Articolul 20 (Erasmus), Articolul 24 (Leonardo da Vinci), Articolul 28 (Grundtvig), Articolul 32 (Programul transversal) si Articolul 34 (Jean Monnet);

(2) Sa respecte procedurile de candidatura definite la Capitolul 9;

(3) Sa respecte termenele limita stabilite in acest apel;

(4) Sa fie redactata intr-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene 6 - 7 - 8. In cazul in care

1 Cu exceptia programului Jean Monnet, deschis catre institutiile de invatamant superior din toata lumea. 2 Inclusiv candidatii din urmatoarele regiuni: Insulele Canare, Guadelupe, Martinica, Guiana franceza, Insulele Reunion, Azore, Madeira. Daca este cazul, se aplica regulile privind “Teritoriile de peste mari” (Anexa VI) 3 Cu conditia intrarii in vigoare a deciziei relevante a Comitetului Reunit EEA. Daca, pana la data de intai a lunii in care se ia decizia de selectie, decizia Comitetului nu intra in vigoare, participantii din aceste tari nu vor primi finantare si nu vor fi luati in consideratie in ceea ce priveste dimensiunea minima a consortiului/parteneriatului. 4 Cu conditia intrarii in vigoare a Memorandumului de intelegere. Daca, pana la data de intai a lunii in care se ia decizia de selectie, Memorandumul nu intra in vigoare, participantii din aceasta tara nu vor primi finantare si nu vor fi luati in considerare in ceea ce priveste dimensiunea minima a consortiului/parteneriatului. 5 Aceasta declaratie este inclusa in formularul de candidatura. 6 Cu exceptia propunerilor de mobilitati depuse in EFTA/EEA si in tarile candidate la integrarea in Uniunea Europeana. Aceste propuneri pot fi prezentate in limba nationala a candidatului, dar trebuie sa includa obligatoriu un rezumat in engleza, franceza sau germana.

Page 14: Formular Ro Rev

14

candidatura este depusa de un consortiu9, solicitantii trebuie sa depuna propunerea in limba utilizata de consortiu pentru scrierea candidaturii si care va fi folosita pentru punerea in aplicare a programului de lucru al proiectului;

(5) Sa fie depusa folosind doar formularul oficial de candidatura pentru activitatea respectiva, sa fie tehnoredactata si sa fie completata integral;

(6) Sa fie semnata de catre o persoana autorizata;

(7) Sa fie trimisa catre Agentia corespunzatoare (AN sau AE – vezi Anexa I);

(8) Sa includa cel putin o organizatie partenera, cu sediul intr-un stat membru UE, exceptie facand proiectele unilaterale, nationale si proiectele multilaterale Jean Monnet.

In plus fata de criteriile mentionate mai sus, aplicatiile depuse de persoane juridice/institutii trebuie:

(9) Sa fie semnata de catre acea persoana din institutie, care este autorizata sa angajeze institutia in relatii contractuale cu persoane juridice;

(10) Candidaturile depuse de consortii pentru Proiecte multilaterale, Retele, Masuri acompaniatoare, Studii si Cercetare comparativa si pentru proiectele Jean Monnet, trebuie sa cuprinda si scrisorile de intentie originale de la numarul minim de parteneri10 care participa obligatoriu la proiect, scrisori semnate de persoanele autorizate (din cadrul institutiilor respective) sa angajeze institutia in relatii contractuale cu persoane juridice;

(11) Sa fie insotita de o declaratie de onoare11, semnata de o persoana autorizata, in care se mentioneaza ca institutia nu se afla intr-una din situatiile care pot duce la excluderea ei;

(12) Cu exceptia institutiilor publice, sa fie insotita de o declaratie de onoare12, semnata de persoana autorizata, care sa ateste statutul sau ca persoana juridica si sa arate ca institutia are capacitatea financiara si operationala de a implementa cu succes proiectul descris in candidatura depusa

3.4. Eligibilitate suplimentara specifica

Pentru programele Erasmus si Jean Monnet, criteriile specifice de eligibilitate se gasesc in Anexa II.

4. CRITERII DE EXCLUDERE

Candidatii vor fi exclusi de la participarea la apelul la propuneri de proiecte daca se gasesc intr-una dintre urmatoarele situatii13:

a) se afla in stare de faliment sau de dizolvare a institutiei, au activitatea administrata de instante judecatoresti, se afla intr-un aranjament financiar cu creditorii, au activitatea suspendata, sunt subiectul unor proceduri privind aceste masuri, sau se afla in oricare dintre situatiile prezentate sau in situatii rezultand din proceduri similare, in contextul legislatiei sau reglementarilor nationale;

b) au fost condamnati pentru o ofensa privind conduita lor profesionala de catre o instanta, condamnare care are drept de res judicata;

7 Solicitantii Cartei Universitare Erasmus trebuie sa prezinte de asemenea Declaratia de Politica Erasmus in engleza, franceza sau germana. 8 Candidatii care solicita participarea la Programul Jean Monnet isi vor depune candidatura in oricare dintre limbile engleza, franceza sau germana. 9 Decizia cu privire la Programul de invatare pe tot parcursul vietii defineste pentru proiecte care au un „coordonator de proiect” sau „parteneri in proiect”, termenul de „grup multilateral”, care este echivalentul pentru „consortiu” 10 Ca anexe la candidatura se accepta si scrisori de intentie trimise prin fax. La momentul semnarii contractului insa (daca proiectul a fost aprobat), originalele vor trebui sa fie disponibile. 11 Aceasta declaratie este inclusa in formularul de candidatura. 12 Aceasta declaratie este inclusa in formularul de candidatura. 13 In concordanta cu Articolele 93 si 94 din Regulamentul Financiar.

Page 15: Formular Ro Rev

15

c) s-au facut vinovati de un comportament grav lipsit de profesionalism, fapt demonstrat prin orice mijloace pe care autoritatea contractanta le poate dovedi;

d) nu si-au indeplinit obligatiile legate de plata contributiilor pentru asigurarile sociale sau de plata taxelor, in conformitate cu prevederile legale ale tarii unde isi au sediul sau cu acelea ale tarii autoritatii contractante sau ale tarii in care se va derula contractul;

e) au fost subiect al unei sentinte cu drept de res judicata pentru frauda, coruptie, implicare in activitatile ilegale ale unor organizatii sau in orice alte activitati ilegale desfasurate in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;

f) in urma unui alte proceduri de achizitie sau de acordare de granturi din bugetul Comunitatilor Europene, au fost declarati vinovati de o incalcare serioasa a contractului sau de neindeplinirea obligatiilor contractuale.

Solicitantilor nu le vor fi aprobate candidaturile daca:

a) sunt subiectii unui conflict de interese (din motive familiale, personale sau politice, sau datorita unor interese nationale, economice sau orice alt fel de interes comun cu organizatia sau persoana implicata direct sau indirect in procedura de acordare a granturilor;

b) se fac vinovati de uz de fals in furnizarea informatiilor cerute de autoritatea contractanta, ca o conditie a participarii la procedura de acordare a finantarii sau nu furnizeaza aceste informatii.

Se pot aplica penalizari administrative si financiare candidatilor care se fac vinovati de denaturarea informatiilor furnizate sau se fac vinovati de o incalcare serioasa a unui contract anterior sau neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate printr-un contract anterior 14.

5. CRITERII DE SELECTIE

Urmatoarele criterii nu se aplica pentru persoanele fizice solicitante de granturi.

Candidatii trebuie sa aiba resurse de finantare stabile si suficiente pentru a-si derula activitatile pe toata perioada in care se desfasoara proiectul si pentru a participa la finantarea acestuia. Ei trebuie sa aiba competentele profesionale si calificarile necesare pentru realizarea activitatilor sau programului de lucru propuse.

Candidaturile selectionate vor face subiectul unei analize financiare, candidatilor putandu-li-se cere informatii suplimentare, sau chiar garantii, daca este cazul.

5.1. Capacitatea tehnica

Toate categoriile de solicitanti, inclusiv institutiile din sectorul public, trebuie sa aiba competentele profesionale si calificarile cerute de realizarea actiunii sau a programului de lucru propuse.

Daca li se cere in „Ghidul Candidatului“ sau in formularele de candidatura, candidatii trebuie sa depuna, impreuna cu formularul de candidatura, CV-uri pentru candidatii/personalul cheie din fiecare institutie din consortiu, in care se descrie experienta profesionala relevanta a acestora;

Acest document trebuie prezentate intr-una dintre limbile oficiale ale UE.

5.2. Capacitate financiara

Se considera ca institutiile publice au capacitatea financiara si administrativa necesara, ca si stabilitatea financiara necesara pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului de invatare pe tot parcursul vietii; de aceea nu li se va mai solicita sa prezinte documente suplimentare spre a demonstra acest fapt.

Ceilalti candidati trebuie sa detina resurse de finantare suficiente si stabile pentru a-si desfasura activitatea pe parcursul perioadei de derulare a proiectului.

Pentru a permite evaluarea capacitatii lor financiare, acesti candidati trebuie sa depuna, impreuna cu

14 In concordanta cu Articolele 93 – 96 din Regulamentul Financiar.

Page 16: Formular Ro Rev

16

formularul de candidatura, urmatoarele:

• pentru cereri de finantare de peste 25.000 euro, o copie bilantului oficial15 pe ultimul an financiar.

• pentru cereri de finantare de peste 500.000 euro, un raport de audit extern elaborat de un auditor certificat. Raportul va contine certificarea conturilor pe ultimul an financiar.

Daca, pe baza documentelor depuse, se considera ca nu a fost demonstrata capacitatea operationala sau financiara sau ca nu este suficienta pentru derularea proiectului, Agentia poate:

• respinge candidatura;

• solicita informatii suplimentare;

• solicita o garantie de prefinantare;

• sa propuna un contract de finantare fara avans;

• sa propuna un contract de finantare cu plata in mai multe transe. 6. CRITERII DE ACORDARE A GRANTULUI

Candidaturile eligibile vor fi evaluate pe baza criteriilor mentionate in Anexa III.

Granturile se vor acorda pe baza bugetului disponibil si a ierarhizarii calitative a candidaturilor.

Toti candidatii vor fi informati in scris asupra rezultatelor selectiei.

7. CONDITII FINANCIARE

7.1. Conditii financiare generale

Decizia de acordare a unui grant privind o Actiune (proiect) este formalizata printr-un Contract de finantare, care se semneaza intre Agentie si beneficiarul grantului (cel a carui candidatura a fost aprobata).

Contractul de finantare va contine reglementarile privind plata, ca si detaliile contului sau sub-contului bancar in care vor fi transferate fondurile.

Proiectele finantate nu pot beneficia de o alta finantare comunitara pentru aceeasi activitate. Grantul nu poate genera profit pentru beneficiar. Granturile nu se pot acorda retroactiv pentru activitati deja incheiate.

Se poate acorda un grant mai mic decat cel solicitat de candidat. In nici un caz, suma acordata nu va depasi suma solicitata.

Granturile comunitare sunt destinate sa stimuleze implementarea unor proiecte care nu ar fi realizabile fara sustinerea financiara a Comunitatii si au la baza principiul co-finantarii. Pentru granturi cu o valoare totala mai mica sau egala cu 25.000 euro, beneficiarul nu va trebui sa aduca dovezi ale co-finantarii sus-mentionare.

Acolo unde implementarea actiunilor solicita beneficiarului sa recurga la proceduri de achizitie, se vor aplica procedurile pentru contractele de valoare mica, asa cum se prevede in legislatia comunitara (pentru detalii, vezi capitolul 9.2 al prezentului document, care trimite la „Ghidul candidatului”).

Conditiile generale vor stabili procedura si termenele limita pentru modificarea, suspendarea si terminarea Contractului. Beneficiarilor aflati in situatia de a nu-si indeplini obligatiile contractuale li se

15 „Oficial“ se refera la bilantul certificat de un organ extern abilitat si/sau publicate si/sau aprobat de adunarea generala a organizatiei.

Page 17: Formular Ro Rev

17

poate anula contractul sau li se pot aplica penalizari financiare.

Contractul de finantare poate fi amendat doar in scris prin acte aditionale. Astfel de acte aditionale nu vor avea ca scop sau ca efect operarea de modificari care sa puna in discutie decizia de acordare a grantului sau care sa fie contrare tratamentului egal al candidatilor.

7.2. Conditii financiare pentru mobilitati

Pentru mobilitati, granturile iau in calcul mai multe componente ale costurilor.

7.2.1. Costuri de subzistenta

Costurile de subzistenta vor fi considerate ca sume forfetare si se vor calcula pe baza baremurilor zilnice, saptamanale sau lunare (vezi Anexa V).

Aceste baremuri reprezinta sume maxime. Pentru a lua in considerare o posibila co-finantare, AN poate revizui aceste baremuri, fixand praguri inferioare.

7.2.2. Costuri de transport

Costurile de transport, inclusiv orice tip de viza de intrare/iesire necesara, se vor aloca pe baza costurilor reale, exceptie facand mobilitatile studentilor (nclusiv plasamentele) si plasamentele de formare Leonardo. Granturile pentru aceste actiuni vor fi considerate ca o contributie globala forfetara pentru a acoperi atat cheltuielile de subzistenta cat si pe cele de transport. Principiul proportionalitatii justifica o astfel de abordare in aceste actiuni de mobilitate in masa.

7.2.3. Alte costuri

Exista activitati care necesita angajamentul clar al organizatiei de trimitere cu privire la asigurarea calitatii perioadei mobilitatii, din toate punctele de vedere (atat pedagogic cat si logistic). Aceste costuri pot fi acoperite pe baza sistemului de baremuri de costuri unitare (vezi Anexa V).

7.3. Conditii financiare pentru parteneriate

Granturile vor fi acordate sub forma unei sume forfetare pentru fiecare dintre membrii parteneriatului, reprezentand o contributie la toate costurile eligibile ale parteneriatului: transport, subzistenta in timpul perioadelor de mobilitate si pentru desfasurarea activitatilor in proiecte (vezi Anexa V).

8. PUBLICITATEA

Toate granturile acordate pe parcursul unui an financiar trebuie publicate pe pagina Web a institutiilor comunitare, in primul semestru al anului care urmeaza dupa incheierea financiara a anului in care s-au atribuit. Informatia poate fi publicata de asemenea folosind orice alte canale adecvate, inclusiv in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Numele persoanelor fizice care au primit granturi nu se vor publica in Jurnalul Oficial sau pe site-ul Europa.

Cu acordul beneficiarului (luand in considerare posibilitatea ca informatia sa fie de asa natura incat sa-i pericliteze acestuia siguranta personala sau sa-i prejudicieze interesele financiare), se vor publica urmatoarele informatii16:

3 numele si adresa beneficiarului; proiectul (tipul si titlul) pentru care s-a acordat grantul; grantul acordat si procentul de finantare.

Beneficiarii trebuie sa mentioneze cu claritate contributia Uniunii Europene in toate publicatiile si in toate activitatile care presupun utilizarea grantului. Mai mult, beneficiarii trebuie sa afiseze intr-un loc vizibil denumirea si sigla Comisiei Europene in toate publicatiile, afisele, programele si in orice alte

16 Formularele de candidatura includ un acord explicit din partea candidatului prin care se permite Comisiei sau Agentiei sa faca publice datele mentionate mai sus daca proiectul este aprobat.

Page 18: Formular Ro Rev

18

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_313/c_31320061220en00420043.pdf

produse realizate in cadrul proiectului. Daca aceasta cerinta nu este indeplinita in totalitate, grantul beneficiarului poate fi redus corespunzator. Beneficiarilor li se cere sa:

asigure accesul la detaliile proiectului si la detalii conexe, ca si la rezultatele obtinute (partiale sau finale) prin intermediul unui site care va fi mentinut pe durata proiectului si pentru inca o perioada de timp dupa terminarea contractului. Denumirea si adresa paginii web for fi anuntate la inceputul proiectului si confirmate in raportul final.

faciliteze accesul la aceste rezultate prin intermediul unei platforme IT a Comisiei Europene. 9. PROCEDURA PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR

9.1. Publicarea

Apelul la propuneri de proiecte s-a publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C313 din 22 decembrie 2006 si la urmatoarea adresa:

9.2. Formularele de candidatura si Ghidul Candidatului

Aceste documente se pot gasi:

pe site-ul AN

pe site-ul AE: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

pe site-ul Programului de invatare pe tot parcursul vietii:

http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html

9.3. Depunerea candidaturilor

9.3.1. Candidatii vor depune formularul de candidatura tiparit pe hartie si semnat, insotit de anexele solicitate, la adresa corespunzatoare, mentionata mai jos (vezi paragrafele 9.3.3 si 9.3.4). Aceasta versiune este identificata ca fiind cea originala.

Acest original (nu se accepta formulare trimise pe fax sau copii scanate color) va fi prezentat fara a fi capsat sau inspirat (astfel incat partile componente relevante sa fie usor de identificat) dar ambalat securizat. Trebuie sa poarte semnatura persoanei autorizate sa reprezinte din punct de vedere legal organizatia care candideaza. Pentru semnatura se va folosi doar cerneala albastra. Va rugam sa numerotati toate paginile folosind formula: „pagina [n] din [numar total de pagini]"

9.3.2. Originalul trebuie insotit de:

Pentru candidaturile care se vor trimite Agentiei Executive (vezi anexa I), trei copii legate plus, fie o copie pe CD ROM sau DVD, fie o propunere identica cu originalul trimisa electronic, acolo unde exista mijloacele adecvate, plus o copie din fiecare dintre anexele cerute;

Pentru propunerile care se vor trimite AN (vezi anexa I), vezi site-ul AN

9.3.3. Candidatura trebuie adresata, in functie de informatiile cuprinse in Anexa I, fie catre AN din tara in care institutia candidata isi are sediul sau in care domiciliaza candidatul persoana fizica, fie catre AE.

9.3.4. Adresele AN si AE se gasesc la:

• http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

9.3.5. Pe exteriorul plicului in care este introdusa candidatura trebuie sa apara urmatoarele informatii:

Denumirea programului pentru care se depune candidatura: Comenius, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Programul transversal, Programul Jean Monnet;

Page 19: Formular Ro Rev

19

Actiunea specifica pentru care se candideaza. 9.3.6. Toate informatiile suplimentare considerate necesare de catre candidat, pot fi incluse pe foi separate, in acelasi plic.

9.3.7. Dupa depunere, nu se mai admit modificari ale candidaturii. Totusi, daca apare necesitatea clarificarii anumitor aspecte, candidatul poate fi contactat in acest scop.

9.3.8. Candidatii vor fi informati de primirea candidaturii in termen de 30 de zile lucratoare dupa termenul limita de depunere (vezi Anexa I).

9.4. Proceduri de selectie

In Anexa IV este prezentat un rezumat al diferitelor proceduri si al tipurilor de actiuni la care se aplica acestea. 10. REGULILE APLICABILE

In a administrarea si finantarea actiunilor din Programul de invatare pe tot parcursul vietii se aplica urmatoarele reguli:

Decizia Nr. 1720/2006/EC a Parlamentului European si a Consiliului European din 15 noiembrie 2006 (instituind Programul de invatare pe tot parcursul vietii);

Reglementarea Consiliului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene;

Reglementarea Comisiei (CE, Euratom) Nr. 2342/2002 din 23 decembrie 2002 care stabileste reguli detaliate in ceea ce priveste implementarea Reglementarii Consiliului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, modificata prin Reglementarea Comisiei 1248/2006 din 7 august 2006.

Decizia privind Programul de invatare pe tot parcursul vietii are prioritate fata de celelalte reguli ce se aplica.

Prezentul apel trebuie citit impreuna cu „Ghidul Candidatului“ si cu formularele de candidatura (vezi sectiunea 9.2)

Ordinea ierarhic-legislativa a documentelor mentionate anterior este:

(1) Decizia Nr. 1720/2006/EC a Parlamentului European si a Consiliului European din 15 noiembrie 2006 (instituind Programul de invatare pe tot parcursul vietii);

(2) Anuntul oficial al Apelului la propuneri de proiecte EAC/61/2006 publicat in Jurnalul Oficial 2006/C 313/14;

(3) Textul propriu-zis al Apelului, publicat pe site-ul Programul de invatare pe tot parcursul vietii (vezi Cap. 12);

(4) Ghidul candidatului, care include Regulile administrative si financiare. Aceste reguli au prioritate fata de orice alte reguli administrative si financiare incluse in alte capitole ale Ghidului candidatului;

(5) Formularele de candidatura. 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Formularul de candidatura se proceseaza cu ajutorul computerului. Toate datele personale (cum ar fi numele, adresele, CV-urile etc.) se vor prelucra in concordanta cu Reglementarea (CE) Nr. 45/2001 a Parlamentului European si a Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor in ce priveste prelucrarea datelor personale de catre institutii si organisme comunitare si libera circulatie a acestor date17. Informatiile furnizate de candidati, necesare pentru evaluarea candidaturii se vor prelucra doar in acest scop de catre departamentul responsabil pentru programul de granturi comunitare in

17 Jurnalul Oficial L 8, 12.1.2001.

Page 20: Formular Ro Rev

20

cauza. La cererea candidatului, datele personale ale acestuia ii pot fi trimise spre a fi corectate si completate. Pentru orice intrebare legata de aceste date, puteti sa contactati Agentia corespunzatoare, unde trebuie depus formularul. Beneficiarii pot depune, in orice moment, o plangere impotriva procesarii datelor lor personale la Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

12. CONTACTE

Detalii suplimentare cu privire la programe se gasesc:

- pe site-ul Programului de invatare pe tot parcursul vietii: http://ec.europa.eu/education/index_en.html;

- pe pagina de pe site-urile AN, a caror lista este disponibila pe site-ul Programului de invatare pe tot parcursul vietii;

- pe site-ul AE: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm . 13. ALTE PROGRAME DE COOPERARE EUROPEANA CU OBIECTIVE CONEXE

In atentia potentialilor candidati ar trebui sa se gaseasca si alte programe comunitare si initiative din domeniul invatamantului superior care urmaresc obiective complementare acelora din Programul de invatare pe tot parcursul vietii, cum sunt:

• Programul Erasmus – Mundus . • Programul Tempus (o schema de mobilitate trans-europeana pentru studii universitare) permite

universitatilor din Statele Membre EU sa coopereze cu cele din vestul Balcanilor, Europa de Est si Asia Centrala si cu tarile mediteraneene partenere in proiecte de modernizare a invatamantului superior.

• Programele de cooperare in Invatamant Superior si Formare Profesionala UE – SUA (Atlantis) si UE – Canada ca si proiectele pilot de cooperare in invatamantul superior cu Japonia si Australia, care au ca scop promovarea intelegerii interculturale si imbunatatirea calitatii dezvoltarii resurselor umane.

• Al 7-lea program cadru de cercetare (FP7) al Comunitatii Europene (CE) pentru perioada 2007- 2013

• Reglementarea Consiliului (CE) Nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 cu privire la prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regionala, a Fondului Social European si al Fondului de Coeziune si abrogarea Regulamentului (CE) Nr. 1260/1999, JO L 210/25 din 31.07.2006

PREVEDERI TRANZITORII

1) Baza legala a Programului de invatare pe tot parcursul vietii mentioneaza ca actiunile care au fost initiate inainte de 31 decembrie 2006 pe baza Deciziilor referitoare la programele Socrates si Leonardo da Vinci (faza a II-a) trebuie sa fie administrate in conformitate cu prevederile acestor Decizii.

2) In scopul de a permite AN sa finanteze actiuni care au loc cu data de incepere cel mai devreme 15 ianuarie 2007, din bugetul anului 2007, au fost introduse date limita de primire a candidaturilor pentru:

a. Granturi pentru Vizite Pregatitoare pentru toate actiunile descentralizate b. Granturi pentru formare continua Comenius sau Grundtvig

3) Termenele limita aditionale sunt: a. 2 ianuarie 2007, pentru activitati care incep cel mai devreme la 15 ianuarie 2007; b. 2 februarie 2007, pentru activitati care incep cel mai devreme la 15 februarie 2007; c. 28 februarie 2007, pentru activitati care incep cel mai devreme la 15 martie 2007.

4) Candidatii nu trebuie sa isi depuna din nou candidaturile (daca le-au depus inainte de aceste termene limita). Procedura de acordare a granturilor implementata de AN trebuie sa ia in consideratie regulile Programului de invatare pe tot parcursul vietii. Granturile nu se pot acorda retrospectiv decat daca formularul de candidatura a fost depus inainte de datele mentionate anterior.

Page 21: Formular Ro Rev

21

5) Pentru actiunile mentionate mai sus, daca formularul de candidatura se depune la 30 martie 2007, cel mai devreme activitatile pot incepe la 15 aprilie 2007 (si nu 1 iunie).

Page 22: Formular Ro Rev

ANEXA I - BUGET, CALENDAR, GRANTURI SI DURATE MAXIME

Date probabile in 2007 pentru: Plafoane Durata proiectelor

Actiuni

Buget estimat pentru 2007

(Mil. EUR) (EUR 30)

Numar estimat de proiecte ce

vor fi selectio-

nate

Termen limita pentru

depunere

Unde se depune

candida-tura

Cine candideaza

Informatii despre

rezultatele procesului de selectie

Trimiterea contrac-telor la

beneficiari

Data de incepere a proiectelor

Grantul comunitar

maxim (EUR)

Contributia comunitara

maxima (%)

min

max (1)

Numar (**)

minim de parteneri in proiect si din tari diferite

Programul Comenius Mobilitate 24,793

Personal didactic din invatamantul preuniversitar Nu se aplica 30/03/07* AN Ind iunie iunie iunie Vezi site AN Vezi site AN (a1) (a2) Nu se

aplica

Viitori profesori Nu se aplica 30/03/07 AN Ind iulie august septembrie Vezi site AN Vezi site AN (b1) (b2) Nu se aplica

Parteneriate

Candidaturi reinnoite (2) Reinnoiri de 1 an (al 3-lea an pentru parteneriate multilaterale in desfasurare)

19,036 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ august septembrie octombrie Vezi site AN Vezi site AN 1 an 3

Reinnoiri de 2 ani (al 2-lea si al 3-lea an pentru parteneriate multilaterale in desfasurare)

39,603 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ august septembrie octombrie Vezi site AN Vezi site AN 2 ani 3

Candidaturi noi Vezi site AN Vezi site AN

Parteneriate bilaterale noi 6.447 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ august septembrie octombrie Vezi site AN Vezi site AN 2 ani 2

Parteneriate multilaterale noi 25,789 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ august septembrie octombrie Vezi site AN Vezi site AN 2 ani 3

Vizite pregatitoare pentru actiuni descentralizate Nu se aplica contactati

AN AN PJ contactati AN

contactati AN

contactati AN Vezi site AN Vezi site AN (c) (c) Nu se

aplica

Proiecte multilaterale 9,41 40 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an 75% 2 ani 3 (3)

Retele 2,843 8 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an 75% 3 ani 10

Proiecte pentru Masuri acompaniatoare

0,409 3 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 1 an Nu se aplica

AN: Agentii Nationale PJ : persoana juridica AE : Agentia Executiva EACEA Ind : persoana fizica

(*) 30/03/07 primul termen limita, urmat de 31/05/07 si de 31/10/07 (**) Vezi „Ghidul candidatului” sau „Formularele de candidatura” pentru orice alte cerinte suplimentare

(1) Exista posibilitatea de extindere a perioadei de eligibilitate la cerere, cu pana la 6 luni pentru Proiecte Multilaterale, Retele, Studii si Cercetare Comparativa, Masuri Acompaniatoare

(2) Nu se accepta participanti noi in parteneriatele deja existente, la depunerea candidaturii de reinnoire. (3) Trebuie sa existe cel putin o institutie eligibila de formare a personalului didactic in fiecare din cele minimum trei tari participante la parteneriat.

(a1) Pana la 1 saptamana (a2) Pana la 6 saptamani (b1) 3 luni (b2) 1 an academic (c) Pana la o saptamana

22

Page 23: Formular Ro Rev

Date probabile in 2007 pentru: Plafoane Durata proiectelor

Actiuni

Buget estimat

pentru 2007 (Mil. EUR) (EUR 30)

Numar estimat de proiecte ce

vor fi selectionate

Termen limita pentru

depunere

Unde se depune candi-datura

Cine candi-deaza

Informatii despre

rezultatele procesului de selectie

Trimiterea contrac-telor la

beneficiari

Data de incepere a proiectelor

Grantul comunitar

maxim (EUR)

Contributia comunitara

maxima (%)

min max (1)

Numar (**) minim de

parteneri in proiect si din tari diferite

Programul Erasmus Carta Universitara Erasmus Nu se aplica 28/02/07 AE PJ mai Nu se aplica

Mobilitate: studenti si profesori 313,764 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ Vezi site AN Vezi site AN iulie Vezi site AN Vezi site AN (a1) (a2) Nu se aplica

Organizarea mobilitatilor 28,332 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ Vezi site AN Vezi site AN iulie Vezi site AN Vezi site AN Nu se aplica Nu se aplica

Cursuri intensive de limbi straine 1,565 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ Vezi site AN Vezi site AN iulie Vezi site AN Vezi site AN (b1) (b2) Nu se aplica

Programe intensive 7,896 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ Vezi site AN Vezi site AN iulie Vezi site AN Vezi site AN 2

sapt 6 sapt 3

Vizite pregatitoare pentru actiuni descentralizate Nu se aplica contactati

AN AN PJ Vezi site AN Vezi site AN

Vezi site AN Vezi site AN Vezi site AN Nu se aplica Nu se aplica

Proiecte multilaterale 10,842 45 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an (2) 75% 2 ani

(3) 3

Retele 7,16 20 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an 75% 3 ani 31 (4)

Proiecte pentru Masuri acompaniatoare

0,873 7 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 1 an Nu se aplica

Programul Leonardo da Vinci Mobilitate: IVT, Personal pe piata fortei de munca (PLM), Profesionisti VETPRO

128,116 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ iunie iunie iulie Vezi site AN Vezi site AN 6 luni

2 ani (c) 2

Vizite pregatitoare pentru actiuni descentralizate

Nu se aplica contactati AN AN PJ Vezi site AN Vezi site

AN Vezi site

AN Vezi site AN Vezi site AN 1 zi (c)

1 sapt Nu se aplica

Proiecte multilaterale: transferul de inovatie

75,483 315 30/03/07 AN PJ septembrie septembrie octombrie 150.000/an 75% 1 an 2 ani 3

Proiecte multilaterale dezvoltarea de inovatie

7,16 18 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 250.000/an 75% 18 luni 2 ani 3

Retele 3,682 10 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an 75% 2 ani 3 ani 3

Masuri acompaniatoare 0,614 5 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 1 luna 1 an Nu se aplica

23

AN: Agentii Nationale AE : Agentia Executiva EACEA

PJ : persoane juridice Ind : persoane fizice

IVT: formare profesionala initiala (1) Exista posibilitatea de extindere a perioadei de eligibilitate cu pana la 6 luni, la cerere, pentru Proiecte Multilaterale, Retele, Studii si Cercetare Comparativa, Masuri Acompaniatoare (2) Pentru proiecte de modernizare a invatamantului superior, suma maxima este de 300.000 euro pe an.

(**) Vezi „Ghidul candidatului” sau „Formularele de candidatura” pentru orice alte cerinte aditionale.

(a1) Studenti: 3 luni (2 saptamani pentru plasamentele studentilor din institutii de invatamant superior de scurta durata); Mobilitati cadre didactice cu scop de predare: minimum 5 ore de predare; Mobilitati ale altor categorii de personal: 1saptamana, cu exceptia cazurilor pe deplin justificate.

(a2) Studenti: 12 luni; Mobilitati ale cadrelor didactice si ale altor categorii de personal: 6 saptamani. (3) Exista posibilitatea de suplimentare cu un an fara finantare pentru proiectele de Dezvoltare de Curriculum (b1) 60 de ore de predare (b2) 6 saptamani

Page 24: Formular Ro Rev

(4) Cu exceptia cazurilor pe deplin justificate. (c) Mobilitate: VETPro 1- 6 saptamani; plasamente de formare profesionala IVT : 2-39 saptamani; PLM : 2-26 saptamani

Date probabile in 2007 pentru: Plafoane Durata proiectelor

Actiuni

Buget esti-mat pt. 2007

(Mil. EUR) (EUR 30)

Numar estimat de proiecte ce vor fi selec-

tionate

Termen limita pentru depunerea

candidaturii

Unde se depune candi-datura

Cine candi-deaza

Informatii despre

rezultatele procesului de selectie

Trimiterea contrac-telor la

beneficiari

Data de incepere a proiectelor

Grantul comunitar

maxim (EUR)

Contributia comunitara

maxima (%)

min max (1)

Numar (**) minim de

parteneri in proiect si din tari diferite

Programul Grundtvig Mobilitate: personal implicat in educatia adultilor

2,046 Nu se aplica 30/03/07* AN ind iunie iunie iunie Vezi site AN Vezi site AN (a1) (a2) Nu se aplica

Parteneriate

Reinnoiri (2) 7,438 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ august septembrie octombrie Vezi site AN Vezi site AN 1 an sau 2 ani 3

Proiecte noi 11,88 Nu se aplica 30/03/07 AN PJ august septembrie octombrie Vezi site AN Vezi site AN 2 ani 3

Vizite pregatitoare pentru actiuni descentralizate

Nu se aplica Vezi site AN AN PJ Vezi site AN Vezi site AN

Vezi site AN Vezi site AN Vezi site AN (b) (b) Nu se aplica

Proiecte multilaterale 14,36 60 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an 75% 2 ani 3

Retele 2,557 7 30/03/07 AE PJ iulie septembrie octombrie 150.000/an 75% 3 ani 10

Masuri acompaniatoare 0,256 2 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 1 an Nu se aplica

Programul Transversal Activitatea-cheie I: Cooperare si inovatie in politicile de educatie si formare PJ

Mobilitate: factori de decizie in educatie 3,068 Nu se aplica 30/04/07 AN PJ iulie Vezi site AN

Vezi site AN Vezi site AN Vezi site AN (c) Nu se aplica

Studii si cercetare comparativa 3,171 5 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 250.000/an 75% 3 ani 6

Activitatea-cheie 2: Limbi straine Proiecte multilaterale: materiale noi / cursuri online/constientizare si popularizare

6,447 16 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 250.000/an 75% 2 ani 3 (3)

Retele 2,5 7 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 3 ani 10

Masuri acompaniatoare 0,2 2 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 1 an 3

Activitatea-cheie 3: TIC Proiecte multilaterale 6,5 16 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 250.000/an 75% 2 ani 3

Retele 2 6 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 3 ani 3 Activitatea-cheie 4: Diseminarea si exploatarea rezultatelor Proiecte multilaterale 2,864 12 30/04/07 AE PJ august octombrie noiembrie 150.000/an 75% 2 ani 3 (d)

AN: Agentii Nationale PJ : persoane juridice (*) 30/03/07 primul termen limita, urmat de 31/05/07 si de 31/10/07 AE : Agentia Executiva EACEA Ind: persoane fizice (**) Vezi „Ghidul candidatului” sau „Formularele de candidatura” pentru orice alte cerinte suplimentare. (1) Exista posibilitatea de extindere a perioadei de eligibilitate cu pana la 6 luni, la cerere, pentru Proiecte (a1) Pana la 1 saptamana. (a2) Pana la 6 saptamani.

24

Page 25: Formular Ro Rev

25

Multilaterale, Retele, Studii si Cercetare Comparativa, Masuri Acompaniatoare (2) Nu se accepta participanti noi in parteneriatele existente, la depunerea reinnoirilor.

(b) Pana la 1 saptamana. (c) Mobilitate: 1 saptamana (d) sao o singura asociatie europeana. .

(3) Pentru limbi din tari neparticipante la program trebuie sa fie prezenta cel putin o institutie educationala recunoscuta international, cu expertiza in predarea si invatarea limbii (limbilor) tinta, situata intr-un (sau mai multe) tari participante.

Date probabile in 2007 pentru: Plafoane Durata proiectelor

Actiuni

Buget estimat pentru 2007

(Mil.EUR) (EUR 30)

Numar estimat de proiecte ce

vor fi selectionate

Termen limita pentru

depunerea candidaturilor

Unde se depune

candidatura Cine

candideaza

Informatii despre

rezultatele procesului de selectie

Trimiterea contractelor

la beneficiari

Data de incepere a proiectelor

Grantul comunitar

maxim (EUR)

Contributia comunitara

maxima (%)

min max (1)

Numar (**) minim de

parteneri in proiect si din tari diferite

Programul Jean Monnet Activitatea-cheie 1: Actiunea Jean Monnet - Art. 3.3(a)

Proiecte unilaterale 3,12

Catedre Jean Monnet 15/03/07 AE PJ iunie iulie septembrie 45.000 75% 5 ani Nu se aplica

Centre de excelenta 15/03/07 AE PJ iunie iulie septembrie 75.000 75% 5 ani Nu se aplica

Module 15/03/07 AE PJ iunie iulie septembrie 21.000 75% 5 ani Nu se aplica

Proiecte unilaterale: Asociatii de profesori si cercetatori 0,061 3 15/03/07 AE PJ iunie iulie septembrie 25.000 75% 5

ani Nu se aplica Proiecte unilaterale: Informare si activitati de cercetare 1,025 21 15/03/07 AE PJ iunie iulie septembrie 50.000 75% 1 an Nu se aplica Proiecte multilaterale: Grupuri de cercetare 0,205 2 15/03/07 AE PJ iunie iulie septembrie 100.000 75% 2

ani 3

Total 784,102 AN: Agentii Nationale PJ : persoane juridice (**) Vezi „Ghidul candidatului” sau „Formularele de candidatura” pentru orice alte cerinte suplimentare AE : Agentia Executiva EACEA Ind : individual, persoane fizice (1) Exista posibilitatea de extindere a perioadei de eligibilitate cu pana la 6 luni, la cerere, pentru Proiecte Multilaterale, Retele, Studii si Cercetare Comparativa, Masuri Acompaniatoare

Page 26: Formular Ro Rev

26

ANEXA 2 – CRITERII SUPLIMENTARE DE ELIGIBILITATE SPECIFICE PENTRU PROGRAMELE ERASMUS SI JEAN MONNET

Programul Erasmus

1. Mobilitate individuala – Mobilitate de studiu pentru studenti

1. Studentul trebuie sa fie inscris cel putin in anul doi de studiu, intr-o institutie de invatamant superior.

2. Studentul trebuie sa fie inmatriculat intr-o institutie de invatamant superior pentru a urma studii care sa conduca spre obtinerea unui titlu recunoscut sau a unei alte calificari recunoscute, de nivel tertiar, pana la si incluzand nivelul doctoral.

3. Mobilitatea Erasmus pentru studenti se bazeaza pe acorduri inter-universitare intre institutiile participante, fiecare dintre ele detinand o Carta Universitara Erasmus.

4. Institutia din care provine studentul trebuie sa acorde recunoastere deplina pentru perioada petrecuta in strainatate.

5. Nu se percep nici un fel de taxe universitare (taxe de scolarizare sau taxe pentru inregistrare, examinare, acces la laborator si biblioteca etc.) de catre institutia gazda.

6. Studentul trebuie sa aiba nationalitatea uneia dintre tarile participante la Program sau sa i se recunoasca dreptul de rezidenta ca refugiat, apatrid sau ca rezident permanent intr-o astfel de tara.

2. Mobilitate individuala – Plasamente pentru studenti in intreprinderi, centre de formare profesionala, centre de cercetare si in alte organizatii

- Studentii trebuie sa fie inmatriculat intr-o institutie de invatamant superior care detine o Carta Universitara Erasmus.

- Studentul trebuie sa aiba nationalitatea uneia dintre tarile participante la Program sau sa i se recunoasca dreptul de rezidenta ca refugiat, apatrid sau ca rezident permanent intr-o astfel de tara.

3. Mobilitate individuala – Mobilitati cu scop de predare pentru personalul didactic

- Personalul didactic trebuie sa provina dintr-o institutie care detine o Carta Universitara Erasmus si urmeaza sa-si desfasoare activitatea tot intr-o institutie care detine o asemenea Carta.

4. Mobilitate individuala – Formare profesionala pentru personal didactic si alte tipuri de personal din institutii de invatamant superior si intreprinderi

- Personalul administrativ, personalul didactic si ne-didactic trebuie sa provina dintr-o institutie care detine o Carta Universitara Erasmus si urmeaza sa-si desfasoare activitatea tot intr-o institutie care detine o asemenea Carta sau intr-o intreprindere.

- Personalul din intreprinderi trebuie sa mearga intr-o institutie care detine o Carta Universitara Erasmus.

5. Mobilitate individuala – Organizarea mobilitatilor

- Institutia trebuie sa fie o institutie de invatamant superior careia i s-a atribuit o Carta Universitara Erasmus sau sa fie un consortiu de plasament.

6. Mobilitate individuala – Cursurile intensive de limbi straine Erasmus

- Prin exceptie, chiar daca astfel de cursuri sunt organizate in mod normal de catre institutii de invatamant superior, sunt eligibile pentru aceasta actiune si alte organizatii specializate in predarea limbilor mai putin raspandite ale tarilor participante la program.

Page 27: Formular Ro Rev

27

Programul Jean Monnet

1. Catedrele Jean Monnet

- Catedrele Jean Monnet sunt posturi de predare pentru personalul didactic cu o specializare in studii privind integrarea europeana.

- Cei care fac parte din catedrele Jean Monnet trebuie sa predea minim 120 ore intr-un an academic in domeniul studiilor privind integrarea europeana.

- Cei care fac parte dintr-o catedra Jean Monnet trebuie sa aiba gradul didactic de profesor/ lector senior si nu pot avea statutul de "profesor invitat" / "profesor asociat" la institutia unde activeaza.

2. Catedrele Jean Monnet personalizate / ad personam

- Catedrele Jean Monnet personalizate / ad personam sunt rezervate profesorilor cu experienta, cu o biografie bogata in ceea ce priveste predarea si cercetarea si/sau realizari organizatorice majore in domeniul studiilor privind integrarea europeana. Statutul lor de nivel superior trebuie sa se bucure de recunoastere internationala.

- Cei care detin o pozitie Jean Monnet ad personam trebuie sa aiba gradul didactic de profesor plin. - Cei care detin o pozitie Jean Monnet ad personam trebuie sa predea in mod curent cursuri din

domeniul studiilor privind integrarea europeana si sa fie responsabili de organizarea cu regularitate a activitatilor de reflectie asupra procesului de integrare europeana (conferinte, seminarii, mese rotunde).

3. Centrele de Excelenta Jean Monnet

- Centrul de excelenta Jean Monnet trebuie sa combine resurse stiintifice, umane si de documentare pentru studiile privind integrarea europeana intr-una sau mai multe universitati;

- Universitatea/universitatile trebuie sa desemneze o catedra Jean Monnet care sa-si asume responsabilitatea academica pentru Centrul de excelenta. De aceea, doar universitatile carora li s-a atribuit finantare pentru o Catedra Jean Monnet sunt eligibile sa aplice pentru un Centru de excelenta Jean Monnet.

4. Modulele de Predare Jean Monnet

- Un Modul Jean Monnet este un curs din domeniul studiilor privind integrarea europeana care are o durata minima de 30 de ore de predare;

- Un Modul Jean Monnet trebuie sa aiba forma unor cursuri generale (introductive) privind integrarea europeana (in special in universitatile care nu au inca un curs foarte dezvoltat care sa ofere informatii din acest domeniu), a unor cursuri inalt specializate care sa aiba ca obiect dezvoltarile Uniunii Europene (in special in universitatile care au deja un curs foarte dezvoltat care sa ofere informatii din acest domeniu) si a unor cursuri de vara.

5. Asociatii de profesori, personal didactic si cercetatori care se specializeaza in domeniul integrarii europene

- Asociatiile candidate trebuie sa fie inregistrate in mod oficial si sa aiba un statut legal independent in momentul in care depun formularul de candidatura;

- Scopul explicit al asociatiei trebuie sa contribuie la studiul procesului de integrare europeana la nivel national sau transnational;

- Asociatia trebuie sa aiba un caracter interdisciplinar; - Asociatia trebuie sa fie deschisa tuturor profesorilor, lectorilor, personalului didactic si

(tinerilor) cercetatori in domeniul studiilor privind integrarea europeana. 6. Cercetatori care se specializeaza in domeniul studiilor privind integrarea europeana in strainatate

- Candidaturile se depun de catre universitatile de origine, institutiile sau asociatiile care sunt responsabile pentru mobilitatea cercetatorilor. Candidaturile depuse individual, de persoane

Page 28: Formular Ro Rev

28

fizice, nu vor fi acceptate; - Candidaturile depuse din partea universitatii trebuie sa fie semnate de (a)

presedintele/rectorul/vice-cancelarul institutiei candidate, (b) profesorul responsabil cu activitatea de cercetare in universitatea unde activeaza candidatul si (c) cercetatorul vizat, daca identitatea sa este deja cunoscuta. In formularele de candidatura trebuie sa se mentioneze universitatea gazda si ele trebuie sa fie insotite de o scrisoare de intentie din partea profesorului autorizat de la universitatea gazda.

- Candidaturile depuse din partea asociatiilor de profesori, personal didactic si cercetatori care se specializeaza in studii privind integrarea europeana trebuie sa fie semnate de presedinte si trebuie sa mentioneze procedurile de administrare si selectie a granturilor.

7. Activitati de informare si cercetare cu scopul de a promova discutii, reflectii si cunostinte despre procesul de integrare europeana

- Candidatii trebuie sa fie universitati, alte institutii de invatamant superior sau asociatii nationale, regionale si transnationale reunind profesori, personal didactic si cercetatori care se specializeaza in domeniul studiilor privind integrarea europeana;

- Proiectele prezentate sub aceasta titulatura vor trebui sa acopere organizarea de conferinte, seminarii si mese rotunde si/sau scoli de vara.

8. Grupuri multilaterale de cercetare in domeniul integrarii europene

- Grupurile multilaterale de cercetare trebuie sa implice un parteneriat intre cel putin trei catedre Jean Monnet, din trei tari diferite. Grupurile multilaterale de cercetare pot implica, in calitate de parteneri, asociatii nationale si transnationale ce reunesc profesori, personal didactic si cercetatori care se specializeaza in domeniul studiilor privind integrarea europeana;

- Grupurile multilaterale de cercetare trebuie sa conduca la dezvoltarea unei retele academice integrate, care sa imbine cercetarea si organizarea de seminarii, dezbateri si intalniri. Activitatile grupurilor multilaterale de cercetare trebuie orientate catre producerea unei publicatii academice majore, pana la sfarsitul perioadei de eligibilitate.

Page 29: Formular Ro Rev

ANEXA III: CRITERII DE ACORDARE A GRANTURILOR

1. Criterii de acordare a granturilor pentru Programul de invatare pe tot parcursul vietii: Mobilitate, Parteneriate, Proiecte si Retele Multilaterale (programe sectoriale si transversale), Masuri Acompaniatoare si proiecte referitoare la Studii si Cercetare Comparativa18

Proiecte Multilaterale, Retele, Studii si Cercetare Comparativa, Masuri Acompaniatoare

Parteneriate Mobilitate

1. CALITATEA METODOLOGIEI SI A PROGRAMULUI DE LUCRU

1. CALITATEA METODOLOGIEI SI A PROGRAMULUI DE LUCRU

1. CALITATEA METODOLOGIEI SI A PROGRAMULUI DE LUCRU

Obiectivele sunt clare, realiste si se adreseaza unor teme relevante si unor nevoi identificate; metodologia este adecvata atingerii obiectivelor; programul de lucru defineste si distribuie sarcini/activitati partenerilor intr-o asemenea maniera incat rezultatele sa fie atinse in limitele stabilite referitoare la timpul si bugetul alocat.

Obiectivele parteneriatului sunt clare, realiste si se adreseaza unei teme relevante; metodologia este adecvata atingerii obiectivelor si tipului de parteneriat la care se aplica; planul de activitati defineste si distribuie sarcini partenerilor astfel incat rezultatele sa poata fi atinse si toti partenerii sa fie implicati in mod activ.

Mobilitate Leonardo da Vinci: Obiectivele sunt clare, realiste si se adreseaza unei nevoi relevante; programul de lucru este adecvat atingerii obiectivelor; programul de lucru defineste si distribuie sarcini/activitati partenerilor intr-o asemenea maniera incat sa fie asigurata calitatea experientei de mobilitate (cf. Cartei Generale privind Mobilitatea).

2. CARACTERUL INOVATIV 2. CARACTERUL INOVATIV 2. CARACTERUL INOVATIV

Propunerea va furniza noutati in ceea ce priveste oportunitatile de invatare, dezvoltarea abilitatilor, accesul la informatie etc. si/sau va cauta sa gaseasca solutii la nevoile actuale identificate ale partenerilor din consortiu si ale celor din grupul-tinta al beneficiarilor. Aceasta se va realiza fie prin adaptarea si transferul unor solutii existente pentru a face fata problemei/nevoii identificate, fie prin dezvoltarea unei solutii absolut noi, in cazul in care asemenea optiuni nu sunt inca disponibile intr-una sau mai multe dintre tarile participante la Programul de invatare pe tot parcursul vietii.

Nu se aplica

Nu se aplica

18 Candidatii sunt invitati sa consulte site-ul Agentiei pentru informatii privind criteriile de evaluare

29

Page 30: Formular Ro Rev

3. CALITATEA CONSORTIULUI 3. CALITATEA CONSORTIULUI 3. CALITATEA CONSORTIULUI

Consortiul include toate abilitatile si competentele cerute pentru indeplinirea tuturor aspectelor prevazute in programul de activitate si exista un echilibru adecvat intre parteneri, in ceea ce priveste implicarea in activitatile definite.

Exista un echilibru adecvat intre parteneri, in ceea ce priveste competentele lor si implicarea lor in activitatile definite. Au fost planificate masuri adecvate pentru a se asigura comunicarea si cooperarea efectiva. Acest criteriu nu se aplica la candidaturile de reinnoire, din moment ce a fost deja evaluat.

Nu se aplica

4. VALOARE EUROPEANA ADAUGATA 4. VALOARE EUROPEANA ADAUGATA 4. VALOARE EUROPEANA ADAUGATA

Exista beneficii clare din implementarea unei abordari europene, comparativ cu o abordare nationala sau regionala si aceste beneficii sunt specificate in propunere si reflectate in programul de lucru.

Pentru Parteneriate, sunt clare si bine definite impactul si beneficiile cooperarii europene asupra institutiilor participante. Acest criteriu nu se aplica la candidaturile de reinnoire, din moment ce a fost deja evaluat.

Mobilitate: Asistenti Comenius - Asistentul descrie beneficiile care deriva din

mobilitate si ofera o motivatie convingatoare pentru a contribui la activitatea institutiei gazda si la viata comunitatii.

- Scoala gazda descrie beneficiile care vor rezulta din gazduirea unui asistent si ofera o motivatie convingatoare pentru aceasta.

Mobilitate: Stagii de formare continua Comenius & Grundtvig Potentialul activitatii de formare pentru accentuarea dimensiunii europene a dezvoltarii profesionale a candidatului este clar si bine definit. Mobilitate: Leonardo da Vinci pentru persoane in formare profesionala initiala (IVT) Impactul estimat asupra dezvoltarii personale (cetatenia activa), competentelor interculturale si lingvistice este clar si bine definit. Este prevazuta folosirea Europass. Mobilitate: Leonardo da Vinci pentru persoane pe piata muncii (PLM)Impactul estimat asupra dezvoltarii personale (cetatenia activa), competentelor interculturale si lingvistice este clar si bine definit. Este prevazuta folosirea Europass.

30

Page 31: Formular Ro Rev

Mobilitate: Leonardo da Vinci pentru profesionisti in educatie si formare profesionala (VETPRO) Impactul estimat asupra dimensiunii europene a institutiei gazda este clar si bine definit. Este prevazuta folosirea Europass.

5. RAPORTUL COST-BENEFICIU 5. RAPORTUL COST-BENEFICIU 5. RAPORTUL COST-BENEFICIU

Propunerea demonstreaza o buna valorificare a fondurilor (rentabilitate) in ceea ce priveste activitatile planificate si bugetul asociat acestora.

Nu este relevant pentru parteneriate: sumele forfetare se atribuie diferitelor tipuri de parteneriate, in functie de numarul mobilitatilor planificate. Candidatii nu trebuie sa alcatuiasca un buget.

Pentru toate activitatile legate de mobilitate, pozitiile din buget calculate pe baza costurilor reale sunt realiste si isi demonstreaza rentabilitatea in raport cu activitatea finantata. NB: Criteriul nu se aplica pentru costurile de subzistenta pentru care grantul se bazeaza pe baremurile costurilor unitare.

6. IMPACTUL SI RELEVANTA REZULTATELOR 6. IMPACTUL SI RELEVANTA REZULTATELOR

6. IMPACTUL SI RELEVANTA REZULTATELOR

Propunerea se pozitioneaza clar intr-unul dintre domeniile de prioritate ale Apelului pentru Propuneri de Proiecte si se adreseaza de asemenea obiectivelor mai largi ale Programul de invatare pe tot parcursul vietii. Rezultatele sunt relevante si se poate aprecia un impact semnificativ considerabil , pe termen scurt si pe termen lung, asupra grupului-tinta identificat. .

Rezultatele sunt relevante si impactul estimat asupra institutiilor partenere si asupra partici-pantilor individuali este clar si bine definit. Parteneriatul si-a definit o abordare pentru a evalua daca scopurile parteneriatului au fost indeplinite si daca s-a atins impactul estimat.

Mobilitate: Asistenti Comenius - Impactul estimat asupra competentelor personale

si profesionale, inclusiv competente lingvistice si beneficii interculturale este definit clar de catre Asistentul candidat.

- Impactul estimat si rezultatele concrete pe care scoala gazda doreste sa le atinga sunt definite cu claritate.

Mobilitate: Stagii de formare continua Comenius & GrundtvigExista o corespondenta clara intre activitatea de formare aleasa si nevoile de formare ale candidatului, corespondenta care poate avea impact asupra dezvoltarii sale profesionale, asupra performantei generale si asupra mediului de lucru in institutia din care provine. Participarea lor la activitatea de formare ar putea contribui si la dezvoltarea de parteneriate sau proiecte ulterioare. Mobilitate: Vizite pregatitoare pentru parteneriate Candidatul face o legatura clara intre activitatile din institutia proprie si continutul vizitei pregatitoare.

31

Page 32: Formular Ro Rev

Mobilitate: Leonardo da Vinci pentru persoane in formare profesionala initiala (IVT)Exista o corespondenta clara intre activitatea de formare aleasa si nevoile de formare ale candidatului. Se poate aprecia impactul asupra competentelor personale si profesionale. Mobilitate: Leonardo da Vinci pentru persoane pe piata muncii (PLM)Exista o corespondenta clara intre activitatea de formare aleasa si nevoile de formare ale candidatului. Se poate aprecia impactul asupra competentelor personale si profesionale. Se poate aprecia impactul rezultatului general asupra practicilor din cadrul domeniului specific de formare profesionala. Mobilitate: Leonardo da Vinci pentru profesionisti in educatie si formare profesionala (VETPRO)Se poate aprecia impactul rezultatului general, in special dezvoltarea domeniului specific de formare profesionala. Se poate aprecia impactul asupra cresterii calitatii in activitatea de formare.

7. CALITATEA PLANULUI DE DISEMINARE SI EXPLOATARE

7. CALITATEA PLANULUI DE DISEMINARE SI EXPLOATARE

7. CALITATEA PLANULUI DE DISEMINARE SI EXPLOATARE

Activitatile planificate de diseminare si exploatare vor asigura folosirea optima a rezultatelor de catre utilizatori care sa depaseasca grupul participantilor la proiect, pe parcursul si dincolo de perioada de desfasurare a proiectului.

Activitatile planificate de diseminare si exploatare sunt bine definite si asigura folosirea optima a rezultatelor in institutiile participante si, daca este posibil, intr-o comunitate mai larga, pe parcursul si dincolo de perioada de desfasurare a parteneriatului. Acest criteriu nu se aplica la candidaturile de reinnoire Grundtvig, deoarece a fost deja evaluat.

Capacitatea de multiplicator a persoanei care a participat la stagiu si/sau a institutiilor partenere este clara si bine definita, ca si dorinta de diseminare a rezultatelor activitatii sale de formare.

32

Page 33: Formular Ro Rev

2. Criterii de acordare a Cartei Universitare Erasmus

- Claritatea si caracterul complet al Declaratiei de politica Erasmus:

- Calitatea aranjamentelor pentru sustinerea mobilitatii: recunoastere, pregatirea lingvistica, monitorizare, informare, facilitati de cazare etc.

3. Criterii de acordare pentru programul Jean Monnet

1. IMPACTUL SI RELEVANTA REZULTATELOR

– Impact considerabil al activitatilor asupra educatiei si/sau formarii profesionale la nivel european ;

2. CALITATEA METODOLOGIEI SI PROGRAMULUI DE LUCRU

– Calitatea si detaliile activitatilor planificate de predare, cercetare si/sau dezbatere (se va acorda o atentie deosebita valorii adaugate din punct de vedere academic, abordarii sincretice multidisciplinare, caracterului inovator si deschiderii catre societatea civila).

3. CALITATEA CANDIDATILOR SAU A CONSORTIULUI

– Calitatea (excelenta) profilului academic (a CV-ului) in zona de activitate specifica din domeniul studiilor privind integrarea europeana.

33

Page 34: Formular Ro Rev

34

ANEXA IV: PROCEDURI DE SELECTIE

Procedura 1 a Agentiei Nationale – AN1

Procedura 2 a Agentiei Nationale – AN2

Procedura Comisiei - COM

Se aplica la (tipologia proiectului)

• Mobilitate transnationala • Parteneriate bilaterale si multilaterale

• Leonardo da Vinci – Proiecte Multilaterale pentru Transferul de Inovatie

• Proiecte Multilaterale si Retele • Observare si Analiza • Granturi operationale • Proiecte unilaterale si nationale (programul transversal & Jean Monnet) • Masuri Acompaniatoare

Catre cine trebuie trimis formularul de candidatura19

Agentia Nationala corespunzatoare pentru fiecare candidat, institutie sau persoana fizica.

Agentia Nationala corespunzatoare pentru institutia coordonatoare a proiectului.

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA)

Principalele etape ale procedurii

• Evaluarea de catre AN a propunerilor in conformitate atat cu criteriile formale (criteriile de eligibilitate si de excludere) cat si cu cele privind calitatea (criteriile de selectie si cele de acordare a grantului, care sunt definite in cadrul Apelului pentru Propuneri de proiecte) • Aprobarea listei cu proiectele selectionate de catre Agentiile Nationale • Atribuirea granturilor beneficiarilor selectionati, de catre Agentiile Nationale

• Evaluarea de catre AN a propunerilor in conformitate atat cu criteriile formale (criteriile de eligibilitate si de excludere) cat si cu cele privind calitatea (criteriile de selectie si cele de acordare a grantului), facuta de Agentiile Nationale • Depunerea la Comisie a listei scurte a candidaturilor propuse spre a fi acceptate • Aprobarea listei candidaturilor selectionate de catre Comisie • Atribuirea granturilor de catre Agentiile Nationale, pentru proiectele selectionate

• Evaluarea propunerilor in conformitate atat cu criteriile formale (criteriile de eligibilitate si de excludere) cat si cu cele privind calitatea (criteriile de selectie si cele de acordare a grantului), facuta de Agentia Executiva • Aprobarea listei cu proiectele selectionate de catre Agentia Executiva • Atribuirea granturilor de catre Agentia Executiva, pentru proiectele selectionate

19 Inainte de trimiterea formularului de candidatura, candidatul trebuie sa verifice catre care dintre Agentii va trimite formularul, in Apelul pentru Propuneri de Proiecte.

Page 35: Formular Ro Rev

35

ANEXA V: BAREMURI PENTRU COSTURI UNITARE SI SUME FORFETARE

1. MOBILITATE – SUBZISTENTA

Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius, Programul Transversal

1.1 Costurile de subzistenta relative la mobilitatile individuale

Sprijinul financiar pentru acoperirea cheltuielilor de subzistenta se calculeaza pe baza baremurilor costurilor unitare pentru tara gazda in cauza, tinand cont de:

- Plafonul/cota zilnica pentru tara cu indice 100, determinata astfel incat se presupune ca beneficiarul isi finanteaza activitatea si din surse proprii;

- Costul vietii din diferite tari, asa cum rezulta din informatiile furnizate de Eurostat; - Diferitele categorii de participanti in actiunile de mobilitate, astfel incat baremurile privind

costurile unitare pentru adulti sau profesionisti vor fi mai ridicate, comparativ cu cele pentru elevi sau studenti;

- O sedere mai lunga va implica si cheltuieli relative mai reduse decat o sedere mai scurta (de exemplu: plafonul/cota saptamanala nu va rezulta din simpla multiplicare a cotei zilnice)

Pentru mobilitatile Grundtvig si Comenius, sprijinul acordat pentru costurile de subzistenta acopera si costurile asigurarii persoanelor aflate in mobilitate. Pentru mobilitatile de studenti Erasmus si plasamentele de formare Leonardo, costurile de asigurare se acopera in mod normal din linia bugetara „alte costuri” (organizarea mobilitatilor, punctul 3.2). Agentiile Nationale pot sa decida, in apelul national la propuneri, acoperirea costurilor de asigurare din costurile de subzistenta. Pentru mobilitatile de studenti Erasmus si plasamentele de formare Leonardo, costurile de subzistenta includ si costurile de transport international. 1.2 Sume maxime propuse

De aceea, baremurile privind costurile unitare reprezinta sume maxime ce se pot acorda.

Pentru a lua in consideratie posibilele particularitati nationale, regionale si locale privind cofinantarea si alte caracteristici nationale, autoritatile nationale, in cooperare cu Agentiile Nationale, pot decide asupra principiilor privitoare la baremurile ce vor fi aplicate, cu respectarea criteriilor comune stabilite la nivel comunitar.

Agentia Nationala poate folosi niveluri mai mici. Totusi, pentru a respecta principiul tratamentului egal, diferentele dintre tari trebuie sa se situeze intre anumite limite. In acest sens, se vor defini la nivel comunitar niveluri prag (limite de variatie) pe care Agentiile Nationale nu le pot depasi.

In cazul granturilor pentru studenti, baza legala a Programului de invatare pe tot parcursul vietii prevede ca bursa medie trebuie sa fie mentinuta la o medie de 200 euro pe luna, in termeni reali, pe parcursul desfasurarii programului. Pentru conformitate cu aceasta prevedere, tarile care in 2006 s-au situat sub aceasta suma, vor creste grantul mediu in 2007 cu cel putin doua treimi din rata de crestere a bugetului lor general pentru burse acordate studentilor. Pe parcursul anilor urmatori, daca este cazul, aceste tari vor creste cuantumul bursei medii pana la atingerea unei valori de 200 euro lunar.

In plus, este necesar sa fie luat in consideratie caracterul specific al actiunilor din fiecare sub-program. De aceea, limitele de variatie vor trebui definite pentru fiecare actiune. Pentru anumite actiuni, limitele pot fi joase, in timp ce pentru altele (cum ar fi, de exemplu, mobilitatea Erasmus pentru studenti) limitele pot fi mai largi, in vederea aplicarii mai multor tipuri de cofinantari nationale.

Pentru a avea in vedere persoanele cu nevoi speciale, Agentiile Nationale vor avea posibilitatea sa aplice plafoane/cote sporite in conformitate cu criteriile definite pentru fiecare actiune. Se propune ca Agentiile Nationale sa utilizeze regulile si baremurile aplicabile la nivel comunitar.

Page 36: Formular Ro Rev

36

Page 37: Formular Ro Rev

37

Tabelul 5a: Programul de invatare pe tot parcursul vietii – Mobilitate individuala – Subzistenta(*) – Plafoane/cote maximale pe tari de destinatie si categorii de beneficiari(**)

(*) Asigurarea este inclusa pentru mobilitatile individuale Comenius si Grundtvig. Costurile de calatorie sunt incluse pentru mobilitatile de studenti Erasmus si plasamentele de formare Leonardo da Vinci. (**) Vezi site-ul AN pentru verificarea sumelor maxime care se aplica pentru fiecare tara.

ADULTI, PERSONAL (cu exceptia transportului) Tineri Cota saptamanala Cota lunara Cota saptamanala Cota lunara

Indicele costului

vietii

Cota zilnica Sapt. 1 A 2-a

sapt. 2 A 3-a, a

4-a, a 5-a si a 6-a sapt.

Luna 1 Luna a 2-a si urma-toarele

Pana la 4 sapt. (fara transport)

Pana la 4 sapt.

(transport inclus)

Luna 1 Luna a 2-a si urma-toarele

3 – 12 luni (studii

Erasmus; transport

inclus) Austria - AT 107,10 161 803 375 214 1607 857 187 321 1285 750 600 Belgia - BE 100,00 150 750 350 200 1500 800 175 300 1200 700 560 Bulgaria- BG 56,63 85 425 198 113 849 453 99 170 680 396 317 Cipru - CY 91,96 138 690 322 184 1379 736 161 276 1104 644 515 Danemarca - DK 135,88 204 1019 476 272 2038 1087 238 408 1631 951 761 Estonia - EE 80,26 120 602 281 161 1204 642 140 241 963 562 449 Finlanda - FI 117,70 177 883 412 235 1766 942 206 353 1412 824 659 Franta - FR 119,00 179 893 417 238 1785 952 208 357 1428 833 666 Germania - DE 100,20 150 752 351 200 1503 802 175 301 1202 701 561 Grecia - EL 93,00 140 698 326 186 1395 744 163 279 1116 651 521 Irlanda - IE 122,40 184 918 428 245 1836 979 214 367 1469 857 685 Italia - IT 111,80 168 839 391 224 1677 894 196 335 1342 783 626 Letonia - LV 76,12 114 571 266 152 1142 609 133 228 913 533 426 Lituania - LT 77,07 116 578 270 154 1156 617 135 231 925 540 432 Luxemburg - LU 100,00 150 750 350 200 1500 800 175 300 1200 700 560 Malta - MT 89,55 134 672 313 179 1343 716 157 269 1075 627 501 Marea Britanie - UK 143,76 216 1078 503 288 2156 1150 252 431 1725 1006 805 Olanda - NL 109,70 165 823 384 219 1646 878 192 329 1316 768 614 Polonia - PL 81,38 122 610 285 163 1221 651 142 244 977 570 456 Portugalia - PT 91,50 137 686 320 183 1373 732 160 275 1098 641 512 Rep. Ceha - CZ 90,56 136 679 317 181 1358 725 158 272 1087 634 507 Romania- RO 63,78 96 478 223 128 957 510 112 191 765 446 357 Slovacia -SK 92,94 139 697 325 186 1394 744 163 279 1115 651 520 Slovenia -SI 82,97 124 622 290 166 1245 664 145 249 996 581 465 Spania -ES 101,20 152 759 354 202 1518 810 177 304 1214 708 567 Suedia - SE 112,38 169 843 393 225 1686 899 197 337 1349 787 629 Ungaria - HU 89,99 135 675 315 180 1350 720 157 270 1080 630 504 Islanda - IS 139,23 209 1044 487 278 2088 1114 244 418 1671 975 780 Liechtenstein - LI 125,12 188 938 438 250 1877 1001 219 375 1501 876 701 Norvegia - NO 140,43 211 1053 492 281 2106 1123 246 421 1685 983 786 Turcia - TR 83,60 125 627 293 167 1254 669 146 251 1003 585 468

Page 38: Formular Ro Rev

38

2. MOBILITATE – COSTURI DE TRANSPORT

Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius, Programul Transversal

2.1 Costuri de transport

Cheltuielile de transport sunt alocate pe baza costurilor reale, cu exceptia mobilitatii Erasmus pentru studenti si a plasamentelor de formare Leonardo, cazuri in care granturile rezultate din calculul cheltuielilor de subzistenta vor acoperi si cheltuielile de transport (vezi Tabelul 5a). Totusi, daca persoanele au domiciliul intr-unul din teritoriile listate in Decizia Consiliului privind Teritoriile de Peste Mari (vezi Anexa VI) sau au unul dintre aceste teritorii ca destinatie, cheltuielile de transport se vor acoperi pe baza costurilor reale.

In cazul granturilor pentru plasamente Leonardo, se accepta ca durata petrecuta in strainatate sa fie mai mica de o luna. In aceste situatii, pot aparea cazuri in care suma forfetara disponibila pentru subzistenta si transport (vezi Tabelul 5a) sa fie prea mica pentru a permite acoperirea decenta a cheltuielilor in perioada efectuarii stagiului (in special cand este vorba despre distante mari fata de tari cu indice scazut al vietii). In aceste cazuri, AN poate aloca fonduri separat:

- pentru costurile de subzistenta se vor aplica plafoanele/cotele saptamanale maxime (care nu includ transportul) pentru tineri, asa cum este prevazut in Tabelul 5a si

- pentru cheltuielile de transport, pe baza costurilor reale.

3. MOBILITATE – ALTE COSTURI

Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig

3.1 Alte costuri

Exista un numar de actiuni care solicita un angajament clar din partea institutiei de trimitere pentru asigurarea calitatii sub toate aspectele (din punct de vedere pedagogic, dar si logistic) pe toata perioada mobilitatii. Aceste costuri pot fi acoperite fie din sumele forfetare sau din baremurile costurilor unitare. Aceasta contributie financiara se atribuie institutiei de trimitere si nu persoanei fizice implicata in mobilitate.

3.2 Sume propuse

Toate sumele sunt in euro pe persoana / beneficiar, daca nu se specifica altfel. Aceasta categorie acopera si costurile de asigurare pentru persoanele aflate in mobilitate, cu exceptia mobilitatilor Grundtvig si Comenius, la care costurile cu asigurarea sunt acoperite din costurile de subzistenta. Agentiile Nationale pot decide, in Apelul national la propuneri, acoperirea costurilor de asigurare pentru mobilitatile de studenti Erasmus si plasamentele de formare Leonardo, din costurile de subzistenta (vezi Capitolul 1.1).

3.2.1 Programul Leonardo da Vinci

Table 5b: Leonardo Da Vinci – Baremul costurilor unitare maxime ce se aplica la calculul

granturilor pentru institutiile de trimitere, pentru Organizarea Mobilitatii (OM) Granturi maxime pentru costuri de management

Suma forfetara /participant in scopul administrarii actiunii de mobilitate (trimiterea participantilor in strainatate)

300 € / beneficiar

Granturi maxime pentru costuri de pregatire

Suma forfetara / participant in scopul acoperirii cheltuielilor legate de pregatirea pedagogica, lingvistica si culturala, daca se solicita.

500 € / beneficiar

Page 39: Formular Ro Rev

39

Agentiile Nationale vor determina nivelurile baremurilor privind costurile unitare care se vor folosi in tarile proprii.

3.2.2 Programul Erasmus

3.2.2.1 Granturi pentru institutiile de trimitere pentru Organizarea Mobilitatii

Maximul baremurilor costurilor unitare care se aplica la calcularea granturilor pentru institutiile de trimitere care organizeaza mobilitatea. Baremurile sunt definite pe grup de persoane care urmeaza sa plece in strainatate.

Table 5c: Erasmus – Contributii maxime la cheltuielile efectuate de institutiile de invatamant superior in scopul asigurarii calitatii aranjamentelor de mobilitate pentru

studenti si personal didactic, inclusiv plasamentele Erasmus ale studentilor

Mobilitate standard (pentru studii)

Plasamente

Baremul 1 (de la 1 la 25 persoane) 260 € / beneficiar 390 € / beneficiar

Baremul 2 (de la 26 la 100 persoane) 210 € / beneficiar 315 € / beneficiar

Baremul 3 (de la 101 la 400 persoane) 150 € / beneficiar 225 € / beneficiar

Baremul 4 ( > 400 persoane) 120 € / beneficiar 180 € / beneficiar

Agentiile Nationale vor determina nivelurile baremurilor privind costurile unitare care se vor folosi in tarile proprii.

3.2.2.2 Granturi pentru institutii care organizeaza Cursuri Intensive Erasmus pentru Limbi Straine (EILC) si Programe Intensive (IP)

Grantul se acorda in suma forfetara. Suma maxima de baza stabilita pentru EILC este de 6.000 euro si, pentru IP, este de 7.000 euro, cu un Indice de cost al vietii de 100. Suma maxima pentru celelalte tari se obtine prin multiplicarea sumei maxime de baza cu indicele costului vietii, dat de Eurostat. Agentiile Nationale vor determina nivelurile sumei forfetare ce se vor folosi in tarile proprii.

3.2.3 Programele Comenius si Grundtvig

Pentru mobilitatile Comenius si Grundtvig se va acorda o contributie la costul real al pregatirii lingvistice. O contributie se va acorda si la costurile reale ale cursurilor sau taxelor de seminar pentru formarea personalului Comenius si Grundtvigsi de asemenea, la costurile reale ale oricarei formari in CLIL pentru asistentii Comenius. Participarea asistentilor la cursurile de initiere va fi finantata cu o suma forfetara de 200 EURO sau cu o contributie la costul real, daca acesta depaseste 200 EURO.

Table 5d: Erasmus – Sume forfetare maxime pentru organizarea de Cursuri Intensive Erasmus pentru Limbi Straine (EILC) si Programe Intensive (IP)

Indicele costului vietii EILC IP

Austria - AT 107,10 6426 7497 Belgia - BE 100,00 6000 7000 Bulgaria - BG 56,63 3398 3964

Page 40: Formular Ro Rev

40

Cipru - CY 91,96 5518 6437 Danemarca - DK 135,88 8153 9512 Estonia - EE 80,26 4816 5618 Finlanda - FI 117,70 7062 8239 Franta - FR 119,00 7140 8330 Germania - DE 100,20 6012 7014 Grecia - EL 93,00 5580 6510 Irlanda - IE 122,40 7344 8568 Italia - IT 111,80 6708 7826 Letonia - LV 76,12 4567 5328 Lituania - LT 77,07 4624 5395 Luxemburg - LU 100,00 6000 7000 Malta - MT 89,55 5373 6269 Marea Britanie - UK 143,76 8626 10063 Olanda - NL 109,70 6582 7679 Polonia - PL 81,38 4883 5697 Portugalia - PT 91,50 5490 6405 Rep. Ceha - CZ 90,56 5434 6339 Romania - RO 63,78 3827 4465 Slovacia -SK 92,94 5576 6506 Slovenia -SI 82,97 4978 5808 Spania -ES 101,20 6072 7084 Suedia - SE 112,38 6743 7867 Ungaria - HU 89,99 5399 6299

Islanda - IS 139,23 8354 9746 Liechtenstein - LI 125,12 7507 8758 Norvegia - NO 140,43 8426 9830 Turcia - TR 83,60 5016 5852

4. COSTURI DE PERSONAL – PROIECTE, RETELE, STUDII SI CERCETARE COMPARATIVA, MASURI ACOMPANIATOARE

Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius, Programul Transversal

4.1 Costuri de personal

Costurile de personal se pot include pentru toate programele si pentru toate tipurile de proiecte si retele. Aceste actiuni sunt administrate fie de catre Agentiile Nationale (Proiecte multilaterale Leonardo da Vinci pentru Transfer de inovatie) sau de catre Agentia Executiva.

Costurile pentru personalul desemnat pentru actiuni, fie direct de catre beneficiar sau de alti co-beneficiari cuprind salariile curente plus taxele pentru asigurari sociale si alte costuri statutare incluse in remuneratie.

4.2 Sume propuse

Costurile eligibile cu privire la personal se calculeaza pe baza baremului privind costurile unitare eligibile. Tabelul cuprinde plafoanele zilnice maxime eligibile. Sumele rezultate vor fi incluse in bugetul solicitat si se vor lua in consideratie la calcului grantului comunitar.

Plafoanele/cotele din tabel s-au stabilit avand in vedere: - Tabelul Baremurilor unitare utilizate in programul Leonardo da Vinci (Faza a II-a) pentru

estimarea costurilor medii reale privind forta de munca pentru cinci categorii de personal, valabile pentru 2003. Acest tabel a fost intocmit in 2005, pe baza datelor din 2003 furnizate de

Page 41: Formular Ro Rev

41

Eurostat, in urma unui studiu efectuat de un expert independent. Sumele din acest tabel sunt utilizate in mod curent pentru stabilirea eligibilitatii costurilor cu forta de munca, asa cum sunt ele prevazute in propunerile prezentate de candidati in urma Apelului la propuneri de proiecte.

- Tabelul mentionat mai sus a fost actualizat pentru a reflecta costurile medii reale privind forta de munca pentru proiecte multilaterale ce urmeaza a fi lansate in 2007. Deoarece proiectele vor avea o durata de maximum 3 ani, estimarea costurilor medii reale privind forta de munca pentru 2008 s-a efectuat conform urmatoarei proceduri:

o S-a aplicat rata de schimb dintre euro si valuta nationala din decembrie 2003 la datele din 2003, pentru a obtine valorile in moneda nationala.

o Ultimele date disponibile de la Directoratul General pentru Economie si Afaceri Financiare privind cresterea costurilor cu forta de munca in perioada 2004-2007;

o O crestere planificata a cheltuielilor cu forta de munca de 2%, pentru 2008; o S-a aplicat rata de schimb euro/moneda nationala din octombrie 2006, pentru

obtinerea valorilor estimate in euro pentru 2008. o Categoriile Cercetator/Profesor si Formator au fost unificate intr-una singura.

Page 42: Formular Ro Rev

42

Table 5e: Programul de invatare pe tot parcursul vietii – Plafoane/cote zilnice maxime eligibile pentru costuri de personal – Proiecte, Retele, Masuri acompaniatoare, Studii si Cercetare comparativa

Tara Director/Manager

Cercetator Profesor

Formator

Personal Tehnic

Personal Administrativ

Austria - AT 403 311 232 191

Belgia - BE 364 311 252 196 Bulgaria - BG 34 31 24 16

Cipru - CY 287 252 156 107

Danemarca - DK 468 401 326 254

Estonia - EE 97 89 63 44

Finlanda - FI 349 249 206 173

Franta - FR 407 345 226 172

Germania - DE 350 304 243 187

Grecia - EL 249 214 174 136

Irlanda - IE 444 387 323 237

Italia - IT 538 314 213 176 Letonia - LV 93 76 61 41

Lituania - LT 78 68 51 35

Luxemburg - LU 452 387 315 244

Malta - MT 125 114 88 64 Marea Britanie - UK 445 419 295 212

Olanda - NL 365 319 253 198

Polonia - PL 148 122 95 68

Portugalia - PT 174 154 112 76 Rep. Ceha - CZ 100 100 73 52

Romania - RO 115 89 69 43

Slovacia -SK 78 69 56 46

Slovenia -SI 234 211 169 106

Spania -ES 278 250 192 134

Suedia - SE 495 424 348 268 Ungaria - HU 123 107 81 46

Islanda - IS 387 353 304 195

Liechtenstein - LI 390 320 248 196 Norvegia - NO 502 435 356 268

Turcia - TR 158 100 66 43

Pentru proiectele Jean Monnet, costurile de personal vor trebui justificate de catre candidat. Daca aceste costuri depasesc ratele maxime indicate (vezi site-ul AE, pagina Jean Monnet), surplusul va fi considerat ineligibil.

5. COSTURI DE SUBZISTENTA – PROIECTE, RETELE, MASURI ACOMPANIATOARE

Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius, Programul Transversal

5.1 Costuri de subzistenta

Costurile de subzistenta pot fi acoperite in toate sub-programele (cu exceptia programului Jean Monnet)

Page 43: Formular Ro Rev

43

si pentru toate tipurile de proiecte si retele. Aceste actiuni sunt administrate fie de catre Agentiile Nationale (Proiecte Multilaterale: Transferul de inovatie, pentru programul Leonardo da Vinci), fie de catre Agentia Executiva.

Costurile de subzistenta eligibile se calculeaza pe baza baremului privind costurile unitare eligibile. Tabelul cuprinde plafoanele/cotele maxime zilnice eligibile. Sumele rezultate vor fi incluse in bugetul solicitat si vor fi luate in considerare la calculul grantului comunitar.

Plafoanele/cotele din tabel s-au stabilit avand in vedere:

- Rata zilnica pentru o tara cu indice 100, determinata astfel incat se presupune ca beneficiarul isi finanteaza activitatea si din surse proprii;

- Costul vietii in diferite tari, in conformitate cu informatii furnizate de Eurostat.

5.2 Sume propuse

Table 5f: Programul de invatare pe tot parcursul vietii – Plafoane/cote zilnice maxime eligibile pentru Cheltuieli de subzistenta – Proiecte, Retele, Masuri acompaniatoare, Studii

si Cercetare comparativa

Indicele costului vietii Plafon/cota zilnica

Plafon/cota saptamanala(1)

Austria - AT 107,10 215 249Belgia - BE 100,00 200 233Bulgaria - BG 56,63 113 132Cipru - CY 91,96 184 215Danemarca - DK 135,88 272 317Estonia - EE 80,26 160 187Finlanda - FI 117,70 236 275Franta - FR 119,00 239 277Germania - DE 100,20 200 233Grecia - EL 93,00 187 217Irlanda - IE 122,40 245 285Italia - IT 111,80 224 261Letonia - LV 76,12 152 177Lituania - LT 77,07 155 180Luxemburg - LU 100,00 200 233Malta - MT 89,55 179 209Marea Britanie - UK 143,76 288 336Olanda - NL 109,70 220 256Polonia - PL 81,38 163 189Portugalia - PT 91,50 183 213Rep. Ceha - CZ 90,56 181 211Romania - RO 63,78 128 149Slovacia -SK 92,94 185 217Slovenia -SI 82,97 165 193Spania -ES 101,20 203 236Suedia - SE 112,38 225 263Ungaria - HU 89,99 180 209

Islanda - IS 139,23 279 325Liechtenstein - LI 125,12 251 292Norvegia - NO 140,43 281 328Turcia - TR 83,60 167 195

(1) NUMAI pentru proiectele multilaterala Comenius care implica activitati de mobilitate

Page 44: Formular Ro Rev

44

Pentru proiectele Jean Monnet, cheltuielile de subzistenta vor trebui justificate de candidat. Daca aceste costuri depasesc cotele maxime indicate (vezi site-ul AE, pagina Jean Monnet), surplusul va fi considerat ineligibil. 6. COSTURI PRIVIND PARTENERIATELE

Grundtvig, Comenius

6.1 Parteneriate

Sprijinul financiar se acorda pentru activitati locale si pentru activitati de mobilitate pentru parteneriatele Comenius si Grundtvig. Aceste actiuni sunt administrate de catre Agentiile Nationale. Activitatile desfasurate in cadrul parteneriatului sunt activitati locale, in organizatia proprie a unui partener (activitati la clasa, pe teren, cercetare etc.) si activitati de mobilitate, desfasurate in institutiile partenere din strainatate (intalniri de proiect, vizite de studiu pentru directori, schimburi de personal etc.).

Parteneriatele sunt proiecte de cooperare la scara mica, realizate intre institutii din cel putin 3 tari20. Parteneriatele Comenius se adreseaza scolilor, iar parteneriatele Grundtvig se adreseaza organizatiilor implicate in educatia adultului. O institutie din cadrul parteneriatului este „coordonatorul“, celelalte sunt „parteneri“. Formularul de candidatura se completeaza impreuna de toate institutiile, dar fiecare dintre acestea primeste grantul propriu de la Agentia Nationala din tara de rezidenta. De aceea, fiecare Agentie Nationala este responsabila cu emiterea si administrarea contractelor privind granturile pentru institutiile din propria tara.

Granturile pentru parteneriate au o durata standard de 2 ani. Dar, in 2007, va fi necesar si o reinnoire de 1 an sau 2 ani, pentru finantarea parteneriatelor aflate in derulare care, in conformitate cu prevederile Socrates II, sunt legitim indreptatite sa primeasca finantare pentru ultimul an al activitatii lor, asa cum a fost planificat in formularul initial de candidatura. Din acest motiv, in mod exceptional, anul viitor, fiecare dintre cele 5 categorii de parteneriate vor solicita finantare fie pentru 1 an, fie pentru 2 ani, asa cum se arata mai jos. Pentru cazul de reinnoire, nu se accepta adaugarea unui nou partener. 6.2 Sume propuse

Sprijinul financiar pentru costurile parteneriatului este dat sub forma unei sume forfetare care va acoperi toate costurile privind activitatile parteneriatului, cum sunt: cheltuieli pentru activitati locale (publicatii, software, traduceri, pregatire lingvistica etc.), cheltuieli de transport si asigurare in timpul transportului si subzistenta pe parcursul perioadelor de mobilitate. Totusi, grantul nu acopera toate cheltuielile de personal pentru persoanele implicate in managementul parteneriatului.

Table 5g: Comenius si Grundtvig – Sume maxime privind granturile pentru parteneriate

Numar minim de mobilitati21 per partener pentru un Parteneriat de

doi ani22 (2007/2009):

Suma forfetara maxima

per partener

Numar minim de mobilitati23 per partener intr-un parteneriat re innoit de 1 an (doar in 2007):

Suma forfetara maxima

per partener

20 Aproximativ 10% dintre parteneriatele Comenius includ schimburi de clase de elevi si sunt bilaterale21 In cazul personalului sau elevilor/studentilor cu nevoi speciale sau daca mobilitatea urmeaza sa aiba loc dinspre teritoriile de peste mari, numarul minim de mobilitati poate fi redus la jumatate 22 Acestea pot fi parteneriate noi sau reinnoiri de parteneriate pentru doi ani 23 In cazul personalului sau elevilor/studentilor cu nevoi speciale sau daca mobilitatea urmeaza sa aiba loc dinspre teritoriile de peste mari, numarul minim de mobilitati poate fi redus la jumatate

Page 45: Formular Ro Rev

45

Parteneriate Comenius (numar mic de mobilitati)

4 10.000 € 2 5.000 €

Parteneriate Comenius (1. Numar mediu de mobilitati pentru parteneriate multilaterale sau 2. Schimburi de clase - grupuri mici -pentru parteneriate bilaterale)

12 24 20.000 € 6 10.000 €

Parteneriate Comenius (numar mare de mobilitati – doar pentru parteneriate bilaterale care includ schimburi de grupuri, clase cu grupuri mari)

25 25 25.000 € Nu se aplica Nu se aplica

Parteneriate Grundtvig (numar mic de mobilitati)

4 15.000 € 2 7.500 €

Parteneriate Grundtvig (numar mediu de mobilitati)

12 25.000 € 6 12.500 €

Pentru a avea in vedere nevoile personalului sau de elevilor/studentilor cu nevoi speciale, sau daca mobilitatea este planificata catre sau dinspre parteneri aflati intr-unul dintre teritoriile listate in Decizia Consiliului privind teritoriile de peste mari (vezi Anexa VI), numarul minim de mobilitati poate fi redus la jumatate.

Agentiile Nationale vor determina baremurile pentru sumele forfetare ce vor fi utilizate in tarile din care provin.

24 In cazul parteneriatelor bilaterale, schimburile de clase includ un grup de minim 10 elevi 25 Schimbul de clase include un grup de minim 20 elevi.

Page 46: Formular Ro Rev

46

ANEXA VI: LISTA "TARILOR SI TERITORIILOR DE PESTE MARI" DEFINITE PRIN DECIZIA CONSILIULUI 2001/822/CE

ANEXA VI

• — Groenlanda • — Noua Caledonie si Dependente • — Polinezia Franceza • — Teriroriile Franceze Sudice si Antarctice • — Ile. Wallis si Futuna • — Mayotte • — St. Pierre si Miquelon • — Aruba • — Antilele Olandeze • — Bonaire • — Curaçao • — Saba • — St. Eustatius • — St. Martin (Sint Maarten) • — Anguilla • — Ile. Cayman • — Ile. Falkland • —Georgia de Sud si Ile. Sandwich de Sud • — Montserrat • — Pitcairn • — St. Helena, Ascension Island, Tristan da Cunha • — Teritoriile Britanice Antarctice • — Teritoriile Britanice din Oceanul Indian • — Ile.Turks si Caicos • — Ile. Virgine Britanice