Econ Rurala Porumb

download Econ Rurala Porumb

of 9

Transcript of Econ Rurala Porumb

 • 7/26/2019 Econ Rurala Porumb

  1/9

  Universitatea de tiinte Agronomice i Medicin Veterinar Bucure ti,Filiala Slatina

  Proiect la Economie Rural- Tem de lucru:porumbul -

  Profesor coordonator: Membrii:

  Smedescu Drago Nica tefan Cristian

  Popa Valentin

  Cuprins:

 • 7/26/2019 Econ Rurala Porumb

  2/9

  1!nali"a suprafe elor culti#ate cu principalele culturi$

  %!nali"a produc iei agricole #egetale la principalele culturi$

  &!nali"a produc iei medii la 'ectar(la principalele culturi$

  )!nali"a pre ului mediu de #an"are$

  *Conclu"ii

  +ibliografie

  1

 • 7/26/2019 Econ Rurala Porumb

  3/9

  1)Analia su!rafe elor cultivate cu !rinci!alele culturi

  !nali",nd datele din acest tabel(obser#m urmtoarele:

  Suprafa a total culti#at cu principalele culturi n anul %.1) este de /$%&)$)&0 'a(n cre tere fa de anul %..0 (c,nd

  suprafa a era de 0$000$10) 'a(deci a#em o cre tere de folosin a terenurilor agricole cu )*0$%& 'a$ 2u,nd n considerare suprafa a total culti#at doar cu porumb(#edem o scdere a folosirii suprafe ei agricole cu 11$/30

  'a$

  7

  Suprafata cultivata cu principalele culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

  Principalele

  culturi

  Formede

  proprietate

  Macroregiuni,

  regiunide

  dezvoltare si

  judete

  Ani

  Anul2007

  Anul2008

  Anul2009

  Anul2010

  Anul2011

  Anul2012

  Anul2013

  Anul201

  !M" #a

  #ectare

  Ponderea

  #ectare

  Ponderea

  #ectare

  Ponderea

  #ectare

  Ponderea

  #ectare

  Ponderea

  #ectare

  Ponderea

  #ectare

  Ponderea

  #ectare

  Ponderea

  $otal $otal $%$A&7777174

  7790

  75

  7884101

  7807379

  80816

  13

  80583

  29

  816684

  834437

  Porum'

  'oa'e$otal $%$A& !4

  706100"0

  0441461

  100"00

  338766

  100"00

  098394

  100"00

  !89667

  100"00

  7301!7

  100"00

  !1868

  100"00

  !1809

  100"00

  ( (

  )egiunea *!+(-*$

  %&$-./A3!!093 14"06

  38103 1!"6!

  3834 16"3!

  76396 13"17

  3864!! 14"9

  41469 1!"17

  346643 13"77

  34984 13"90

  ( ( +olj117898 4"67

  119640 4"90

  118300 !"06

  717! 3"4 94037 3"63

  11334 4"1!

  997! 3"96

  9400! 3"74

  ( ( orj!3

  7 "11!!61

  0 "8!679

  "43!888

  0 "81 6316 "41 60604 "!!83

  6 "!938

  8 "36

  ( ( Meedi

  nti4313

  9 1"716113

  4 "!0638

  ! "673!67

  9 1"70 !! "13 !61!4 "06!6!7

  7 "!!498

  3 "19

  ( ( %lt8474

  4 3"36101331 4"1!

  1001 4"9

  736!3 3"!1

  14901 4"8

  13616! 4"99

  9003 3"!8

  9!08 3"78

  ( ( alcea!608

  ! "4438

  8 1"84464

  4 1"91364!

  9 1"74 49979 1"93 48004 1"764444

  6 1"764!8

  6 1"8

 • 7/26/2019 Econ Rurala Porumb

  4/9

  2a ni#elul regiunii S-V 4ltenia se obser# de asemenea o scdere minor a folosirii terenului agricol destinat culturii

  de porumb cu *$/.3 'a$ 5ude ul 4lt(din anul %..0 p,n n anul %.1) are n sc'imb are o cre tere de 1.$&&/ 'a$ Ponderea se afla n anul %..0 la un procent de &(&6(iar n %.1) procentul fiind de &(0/6$

  ")Analia !roduc iei agricole vegetale la !rinci!alele culturi

  7

 • 7/26/2019 Econ Rurala Porumb

  5/9

  7

  #roductia agricola vegetala totala la principalele culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

  Ani

  !M" $one

 • 7/26/2019 Econ Rurala Porumb

  6/9

  !nali",nd datele din acest tabel(obser#m urmtoarele:

  Produc ia agricol la cultura de porumb n anul %.1) a fost de 11$3//$**& tone(n acensiune fa de anul %..0 (c,nd

  produc ia era de doar &$/*&$31/tone (deci a#em o cre tere semnificati# de /$1&)$&* tone$

  2a ni#elul regiunii S-V 4ltenia se obser# o cre tere imens a produc iei de porumb cu 1$1%3$0%3 tone(pragul ma7im reali",ndu-se n anul %.11(cu 1$*3$%3) tone$

  5ude ul 4lt(din anul %..0 p,n n anul %.1) are o cre tere de &)*$31* tone$ 8n anul %..0(la ni#elul regiunii S-V 4ltenia(9ude ul 4lt se afla pe locul )(din punct de #edere al produc iei de

  porumb(9ude ul V,lcea fiind pe primul loc(n sc'imb n anul %.1) 9ude ul 4lt a a9uns pe locul %(n urma 9ude ului Dol9(ce a#ea o produc ie de )&0$).0 tone de porumb$

  Ponderea la ni#elul regiunii S-V 4ltenia era n anul %..0 la un procent de /(1/6(pe c,nd n %.1) procentul aproape se

  dublea"(mai e7act la 1%(.*6$ Ponderea n 9ude ul 4lt s-a triplat n decursul anilor %..0-%.1)(pornind de la 1(106 i a9ung,nd la &(%6$

  #)Analia !roduc iei medii la $ectar,la !rinci!alele culturi

  #roductia medie la $ectar, la principalele culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

  Mac

  Ani

  !M" $one

  $%$

  7

 • 7/26/2019 Econ Rurala Porumb

  7/9

  )eg

  +olj

  or

  Me

  %lt

  alc

  !nali",nd datele din acest tabel(obser#m urmtoarele:

  Produc ia medie la 'ectar la cultura de porumb n anul %.1) a fost de )(00 tone(n acensiune fa de anul %..0 (c,nd

  produc ia medie era de doar 1(*& tone (deci a#em o cre tere semnificati# de &(%) tone la 'a$ 2a ni#elul regiunii S-V 4ltenia este de asemenea o cre tere de &(%* tone$ 8n anul %..0(la ni#elul regiunii S-V 4ltenia(9ude ul 4lt se afla pe locul )(din punct de #edere al produc iei medii de

  porumb la 'a(9ude ul V,lcea fiind pe primul loc(n sc'imb n anul %.1) 9ude ul 4lt a a9uns pe locul &(n urma 9ude elor

  Dol9 si V,lcea$ Ponderea la ni#elul regiunii S-V 4ltenia era n anul %..0 la un procent de */(166(pe c,nd n %.1) se a9unge la

  /(016$ Ponderea n 9ude ul 4lt a fost de /(136 n anul %.1)(fa de &)(/.6 anul %..0$

  %)Analia !re ului mediu de vanare

  7

 • 7/26/2019 Econ Rurala Porumb

  8/9

  #ret mediu de vanzare

  %

  & #ret

  mediu

  l 0,!!

  l 0,7

  l 0,48

  l 0,!7

  l 0,79

  l 0,87

  l 0,74

  l 0,60

  !nali",nd datele din acest tabel(obser#m urmtoarele:

  Pre ul mediu de #,n"are a a#ut de-a lungul perioadei %..0-%.1) di#erse fluctua ii$

  7

 • 7/26/2019 Econ Rurala Porumb

  9/9

  Cel mai mic pre de #,n"are s-a inregistrat in anul %..3(cand pre ul era doar de .()/ lei;g$ 8n sc'imb cel mai mare pre a fost inregistrat in anul %.1%(cu un pre mediu de .(/0 lei;g$

  &)'oncluii:

  4 prim conclu"ie este c practicarea acestui tip de cultura( i anume cea de porumb este sustenabil$

  Suprafa a de porumb culti#at este aproape o treime din suprafa a total agricol$

  Suprafa a plantat cu porumb a fost in cre tere din anul %..0 p,n n %.1) ( i implictit si produc ia a a#ut cre teri

  semnificati#e$

  2a ni#elul regiunii S-V 4ltenia(9ude ul 4lt a reu it s dep easca n 0 ani 9ude ele page?info

  %===$madr$ro

  7

  http://www.statistici.insse.ro/shop/?page=infohttp://www.madr.ro/http://www.madr.ro/http://www.statistici.insse.ro/shop/?page=info