Dezv,Calitate referat

download Dezv,Calitate referat

of 15

Transcript of Dezv,Calitate referat

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  1/40

  UNIVERSITATEA ,,LUCIAN BLAGA’’ DIN SIBIU

  Facultatea de Medicină ,,Victor a!ilian’’

  MASTER Mana"e#ent $anitar VIII

  DE%V&LTAREA MANAGEMENTULUI

  CALIT'(II LA CLINICA

  NEUM&FTI%I&L&GIE TG)MURE*

  0

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  2/40

  CURINS

  I+ ASIGURAREA CALIT'(II N UNITATEA SANITAR'----++.

  1. INTRODUCERE…………………………………………………………2

  2 CALITATEA SERVICIILOR 3

  3 .MANAGEMENTUL CALITĂŢII 5

  3.1 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI/ANGAJAMENT 8

  4. MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE

  5.MĂSURAREA CALITĂŢII 11

  II+STUDIU DE CA%) CLINICA NEUM&FTI%I&L&GIE TG)MURE* /0

  1.PRE!ENTARE GENERALĂ 13

  1.2.ISTORICUL CLĂDIRII 14

  1.3.STRUCTURA SPITALULUI 14

  1.4 DOTĂRI MEDICALE 15

  1.5 SERVICII MEDICALE" 152. #INANŢARE 1$

  3. ANALI!A S%OT  /1

  4. ANALI!A COST &BENE#ICII 20

  5. EVALUAREA RE!ULTATELOR 25

  $.EVALUAREA SATIS#ACŢIEI PACIENTULUI 2'

  '.OBIECTIVE (I ACTIVITĂŢI PROPUSE 31

  8 CONTRIBUŢII PERSONALE 33

  .. CONCLU!II 35

  10. BIBLIOGRA#IE 3$

  1

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  3/40

  DE%V&LTAREA MANAGEMENTULUI CALIT'(II LA CLINICA

  NEUM&FTI%I&L&GIE TG)MURE*

  I+ ASIGURAREA CALIT'(II N UNITATEA SANITAR'

  1. INTRODUCERE

  D)*+ ,--, ) +,) 6-, ) 7)9) :9;*

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  4/40

  ));+, )

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  5/40

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  6/40

   Profesioniştii din sănătate (personalul medical)  -9 ;-=7 6+ =- 6)7 ?))9+;)+ : +;)+ ?) +

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  7/40

  9+,;)+ ;)+,>+;)+ )? ;)+,>+;)+ 9);+,7 + )

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  8/40

  A9), cele o!t !rinci!ii de #ana"e#ent al calită4ii  9;)-) 7 ?)7 9;-6)9)

  6++);+,) ))+,) : -+ +?69;+;) + -) ++

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  9/40

  9+ A2ordarea #ana"e#entului ca $i$te# =;)-=-) ?)9

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  10/40

  4. MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE

  6-797;)+ =);6+)97 +

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  11/40

  M++)6)9-,

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  12/40

  P)9;- +9+

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  13/40

  D+

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  14/40

   O ?))

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  15/40

  1.2.ISTORICUL CLĂDIRII

  C,7?;)+ :

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  16/40

  1.4 DOTĂRI MEDICALE

  * +=+;+9 ?) ;+?,) =)9;- ;+?;+ =-,6+;) S;+Q

  * ),)

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  17/40

  • )9 ,)+9) ?)

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  18/40

  =9+,-,-. A+9);,) +7 ?)

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  19/40

  O=;9-97

  * =)9;- :

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  20/40

  -9)+,9+9)+ +) 9)6-, : -, +

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  21/40

    C&STURILE  & -9 ;)=;)>)9+9) ?)

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  22/40

  L9+ ?

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  23/40

  • R+9+ )=,;7;,; -

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  24/40

  • YC+>-; ?)-; ?)

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  25/40

  8. ?

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  26/40

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  27/40

  -=;;+6),; =; :;)9;+;)+ ,+ ), ?) =+ ?) =9+,>+;) =) )

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  28/40

  T+;-, =) > ?) =9+,>+;) =;)+>-9 ,+ ,9.+ ) 9+,)9) +-+, -;6? 7 ) 6?)

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  29/40

    5.3 +,6)9+) +)9+

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  30/40

  • *+- 9 +?69;+9) ?+; : =9+,

  • *+- 9 ,) + ?+ -

  11.2 : 96=-, =9 + ?+ -11.3 6+9+ ?-6

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  31/40

  P+

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  32/40

  ?)7+;7 +

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  33/40

  *P)9;- ;)>,+;)+ =;,)6),; ?)

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  34/40

  *C;)9);)+

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  35/40

  * C;)9);)+ +

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  36/40

  *P,9+9)+ >9),; +=+;79;,; : +,+)

  *S-=,6)9+;)+

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  37/40

  10. BIBLIOGRA#IE

  A;6)+ P. &  &valuarea şi măsurarea calităţii serviciilor spitaliceşti : R)9+ ?)

  M++)6)9 : S779+9) =-,

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  38/40

   :egea nr ;9 ? 14 +=;,) 200$ =;? ;);6+ : ?6)-, 7797=-,

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  39/40

  38

 • 8/19/2019 Dezv,Calitate referat

  40/40

  188*10 CLINICA IN#ECŢIOASE I HPRIMUL AN DE STAGIATURĂ LA CL.DERMATOLOGIE SANEPID CL. MEDICALA III CL.CIRURGIE II

  LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE"

  *LIMBA MATERNĂ" ROM]NA* MAGIARA OARTE BINE*ENGLE!A (I #RANCE!A*NIVEL INTERMEDIAR 

  ABILITĂŢI"

  *-9,>+;)