Chap1 Slides Rom

31
Introducere în modelarea sistemelor Paula Raica [email protected] Departamentul de Automatic ˘ a Universitatea Tehnic ˘ a din Cluj-Napoca Dorobantilor, sala C21 Baritiu, sala C14 Tel: 0264 - 401267 (Dorobant ¸ilor) Tel: 0264 - 202368 (Baritiu) http://moodle.utcluj.ro (key: ts2012) Teoria sistemelor – p. 1/31

description

System Theory

Transcript of Chap1 Slides Rom

Page 1: Chap1 Slides Rom

Introducere în modelareasistemelor

Paula Raica

[email protected]

Departamentul de Automatica

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Dorobantilor, sala C21

Baritiu, sala C14

Tel: 0264 - 401267 (Dorobantilor)

Tel: 0264 - 202368 (Baritiu)

http://moodle.utcluj.ro (key: ts2012)

Teoria sistemelor – p. 1/31

Page 2: Chap1 Slides Rom

IntroducereUn model matematic este o ecuatie sau un set de ecuatiicare descrie comportamentul unui sistem.Doua abordari pentru determinarea unui model:

Modele cu parametri concentrati: pentru fiecareelement al unui sistem se determina un model din legilefizicii.

Identificarea sistemelor: se poate realiza un experimentsi modelul se determina din rezultate..

Relatia importanta este între intrarea si iesirea sistemului.

Dynamic System input

u(t)

output

y(t)

Teoria sistemelor – p. 2/31

Page 3: Chap1 Slides Rom

Modele cu parametri concentratiSistemele studiate în acest curs sunt:

Liniare - respecta principiul superpozitiei

Stationare (sau invariabile în timp) - parametrii nu variaza întimp

Deterministe - Iesirea sistemului se poate determina dinintrarea sistemului la orice moment de timp

Exemple.

Rezistenta: i(t) = 1Rv(t)

Bobina: i(t) = 1L

v(t)dt or v(t) = Ldi(t)dt

Condensatorul: i(t) = C dv(t)dt

Teoria sistemelor – p. 3/31

Page 4: Chap1 Slides Rom

ExempleSpring-mass-damper

k

disp

lace

men

t

Friction f

Force

y(t)

r(t)

Mass M

Md2y(t)

dt2+ f

dy(t)

dt+ ky(t) = r(t)

unde: f -coeficientul de frecare, M - masa, k - constantaelastica a resortului.

Teoria sistemelor – p. 4/31

Page 5: Chap1 Slides Rom

Sisteme liniareUn sistem se defineste ca fiind liniar în termenii intrarii siiesirii.Principiul superpozitiei

x1(t) → y1(t)

x2(t) → y2(t)

x1(t) + x2(t) → y1(t) + y2(t)

Omogen

x(t) → y(t)

mx(t) → my(t)

Teoria sistemelor – p. 5/31

Page 6: Chap1 Slides Rom

LiniarizareSistem neliniar:

y = x2

Sistem neliniar !y = mx+ b

Liniarizare în jurul unui punct de functionare x0, y0 pentruvariatii mici∆x si ∆y. Daca x = x0 +∆x si y = y0 +∆y:

y0 +∆y = mx0 +m∆x+ b

rezulta:∆y = m∆x

Teoria sistemelor – p. 6/31

Page 7: Chap1 Slides Rom

LiniarizareIntrare x(t) si raspuns y(t): y(t) = g(x(t))Seria Taylor în jurul punctului de functionare x0:

y = g(x) = g(x0) +dg

dx|x=x0

x− x01!

+d2g

dx2|x=x0

(x− x0)2

2!+ ...

Panta la punctul de functionare:

m =dg

dx|x=x0

,

y = g(x0) +dg

dx|x=x0

(x− x0) = y0 +m(x− x0),

Ecuatia poate fi rescrisa ca una liniara:

(y − y0) = m(x− x0) sau ∆y = m∆x

Teoria sistemelor – p. 7/31

Page 8: Chap1 Slides Rom

LiniarizareDaca variabila y depinde de mai multe intrari: x1, x2, ..., xn:

y = g(x1, x2, ..., xn).

seria Taylor în jurul punctului de functionare x10, x20, ..., xn0(dupa neglijarea termenilor de ordin mai mare ca 1):

y = g(x10, x20, ..., xn0) +dg

dx1|x=x0

(x1 − x10) +

+dg

dx2|x=x0

(x2 − x20) + ...+dg

dxn|x=x0

(xn − xn0)

Teoria sistemelor – p. 8/31

Page 9: Chap1 Slides Rom

Exemplu - Pendulul

Mass M

Length L

angle x

Cuplul:T = MgLsin(x)Conditia de echilibru pentrumasa este: x0 = 0o.

T−T0 ∼= MgL∂sinx

∂x|x=x0

(x−x0),

unde T0 = 0.

T = MgL(cos0o)(x−0o) = MgLx

Aproximarea este suficient de precisa pentru−π/4 ≤ x ≤ π/4.

Teoria sistemelor – p. 9/31

Page 10: Chap1 Slides Rom

Transformata Laplace

F (s) = £[f(t)] =

0

f(t)e−stdt

Table 1: Proprietatile transformatei Laplace1 Liniara f1(t) ± f2(t) F1(s) ± F2(s)2 Înmultirea cu o constanta af(t) aF(s)3 Deplasare complexa e±atf(t) F(s±a)4 Deplasare reala f(t-T) e−TsF (s), T≥05 Scalare f( ta) aF(as)6 Prima derivata d

dt f(t) sF(s) - f(0)7 Integrala

∫ t0 f(t)dt

1sF (s)

Teoria sistemelor – p. 10/31

Page 11: Chap1 Slides Rom

Transformata Laplace

Table 2: Transformata Laplace a unor functiif(t) F(s)

1 Impuls Dirac δ (t) 12 Treapta unitara u(t)=1 1

s

3 Rampa unitara v(t)=t 1s2

4 eat 1s−a

5 cosωt ss2+ω2

6 sinωt ωs2+ω2

Teoria sistemelor – p. 11/31

Page 12: Chap1 Slides Rom

Semnale1. Treapta unitar a:

u(t) =

{

0, t < 0

1, t ≥ 0

Transformata Laplace a functiei treapta:

£[u(t)] =1

s

Teoria sistemelor – p. 12/31

Page 13: Chap1 Slides Rom

Semnale2. Rampa unitar a

v(t) =

{

0, t < 0

t, t ≥ 0

Transformata Laplace a functiei rampa:

£[v(t)] =1

s2

Teoria sistemelor – p. 13/31

Page 14: Chap1 Slides Rom

Semnale3. Impulsul ideal (Dirac)

δ(t) =

{

0, t < τ and t > τ +∆τ

A, τ ≤ t ≤ τ +∆τ, lim∆τ→0

∫ τ+∆τ

τ

δ(t)dt = 1

Transformata Laplace a impulsului:

£[δ(t)] = 1

Teoria sistemelor – p. 14/31

Page 15: Chap1 Slides Rom

Functia de transfer= Raportul dintre transformata Laplace a semnalului deiesire si transformata Laplace a semnalului de intrare înconditii initiale nule.

a0r(t)+a1dr(t)

dt+...+am

dmr(t)

dtm= b0y(t)+b1

dy(t)

dt+...+bn

dny(t)

dtn

unde r(t) si y(t) sunt semnalele de intrare si iesire.Se aplica transformata Laplace în conditii initiale nule:

(a0 + a1s+ ...+ amsm)R(s) = (b0 + b1s+ ...+ bnsn)Y (s)

si functia de transfer este:

H(s) =Y (s)

R(s)=

a0 + a1s+ ...+ amsm

b0 + b1s+ ...+ bnsn

Teoria sistemelor – p. 15/31

Page 16: Chap1 Slides Rom

Exemplu

k

disp

lace

men

t

Friction f

Force

y(t)

r(t)

Mass M

Md2y(t)

dt2+ f

dy(t)

dt+ ky(t) = r(t)

Ms2Y (s)+fsY (s)+kY (s) = R(s)

H(s) =Y (s)

R(s)=

1

Ms2 + fs+ k

"iesire = continut x intrare"

O functie de transfer H(s) arata cum intrarea estetransferata la iesire.

Teoria sistemelor – p. 16/31

Page 17: Chap1 Slides Rom

Exemplu. Sistem electric

L

C R v in v out

i L

i C

i R N

Bobina:diLdt

=1

LvL

Condensatorul:dvCdt

=1

CiC

Rezistenta: vR = RiR

Legile lui Kirchhoff:

iL = iC + iR

vin = vL + vC

vC = vR = vout

Se presupun conditii initialezero, se aplica transformataLaplace, se elimina toate vari-abilele în afara de intrare siiesire.

H(s) =Vout(s)

Vin(s)=

1

LCs2 + LRs+ 1

=R

RLCs2 + Ls+R(1)

Teoria sistemelor – p. 17/31

Page 18: Chap1 Slides Rom

Functia de transferPentru un sistem fizic realizabil functia de transfer H(s) esteun raport de doua polinoame în s:

H(s) =N(s)

D(s)

ordinul lui D(s) ≥ ordinul lui N(s).

Ecuatia caracteristic a

D(s) = 0

Radacinile lui D(s) : poli

Radacinile lui N(s) : zerourile

Ordinul sistemului : gradul polinomului de la numitor, D(s)Polii si zerourile lui H(s) pot fi variabile complexe, s = σ+ jω.

Teoria sistemelor – p. 18/31

Page 19: Chap1 Slides Rom

Functia de transfer

H(s) =k(s− z1)(s− z2)...(s− zm)

sr(s− p1)(s− p2)...(s− pn)

unde m ≤ n, pi si zi sunt polii si zerourile functiei de transfer,r - numarul polilor la origine, n+ r - ordinul sistemului.

H(s) =k

sr

∏m1

j=1(Tjs+ 1)∏m2

j=1(1

ω2

nj

s2 + 2ζjωnj

s+ 1)∏n1

j=1(Tjs+ 1)∏n2

j=1(1

ω2

nj

s2 + 2ζjωnj

s+ 1)

unde k - factorul de proportionalitate (sau de câstig), ωnj -frecvente naturale, Tj - constante de timp, ζj - factori deamortizare.

Teoria sistemelor – p. 19/31

Page 20: Chap1 Slides Rom

Raspunsul sistemelor

H(s) R(s) Y(s)

Figure 1: Schema bloc a unui sistem

Din definitia funtiei de transfer:

Y (s) = H(s) ·R(s)

Aplicând transformata Laplace inversa:

y(t) = £−1[H(s) ·R(s)].

Teoria sistemelor – p. 20/31

Page 21: Chap1 Slides Rom

Exemplu

H(s) =Y (s)

R(s)=

1

Ms2 + fs+ k, R(s) = £[δ(t)], y(t) = £

−1[H(s)·1]

M = 1, f = 3, k = 2

Y (s) =1

(s+ 1)(s+ 2)

y(t) = e−t − e−2t

M = 1, f = 1, k = 3

H(s) =K

1ω2ns2 + 2ζ

ωns+ 1

y(t) =2√11

e−t/2sin(

√11

2t)

Teoria sistemelor – p. 21/31

Page 22: Chap1 Slides Rom

Exemplu

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 1 2 3 4 5 6 -0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 2 4 6 8 10 12

Figure 2: Raspunsul sistemului. (Stânga) Raspuns

supra-amortizat. (Dreapta) Raspuns subamortizat

Teoria sistemelor – p. 22/31

Page 23: Chap1 Slides Rom

Scheme blocSchemele bloc sunt formate din blocuri unidirectionaleconectate care reprezinta functii de transfer.Conexiuni de baza: serie, paralel, cu reactie.

Y 2 (s)

Y (s)

Y 1 (s)

R 2 (s)

R 1 (s)

R (s) H 1 (s) H 2 (s)

Y 1 (s)

Y (s)

Y 2 (s)

R (s)

H 1 (s)

H 2 (s)

`

Y (s) H d (s)

H r (s)

R (s) E (s)

Teoria sistemelor – p. 23/31

Page 24: Chap1 Slides Rom

Functii de transfer echivalenteConexiunea serie

H(s) =Y (s)

R(s)=

Y2(s)

R1(s)=

Y2(s) · Y1(s)R1(s) ·R2(s)

= H1(s) ·H2(s)

Conexiunea paralel

Y (s) = ±Y1(s)± Y2(s), H(s) =Y (s)

R(s)= ±H1(s)±H2(s)

Conexiunea cu reactie

H(s) =Y (s)

R(s)=

Hd(s)

1∓Hd(s) ·Hr(s)

Teoria sistemelor – p. 24/31

Page 25: Chap1 Slides Rom

Transformarea schemelor bloc

X 2

X 1 X 3

G X 1

G

X 2

X 3

G

Figure 3: Sumator în fata unui bloc

X 2

X 1 X 2

G

X 2

X 1 X 2 G

G

Figure 4: Mutarea unui punct în fata unui bloc

Teoria sistemelor – p. 25/31

Page 26: Chap1 Slides Rom

Transformarea schemelor bloc

X 1

X 1 X 2

G

X 1

X 1 X 2 G

1/G

Figure 5: Mutarea unui punct în spatele unui bloc

X 1 G

X 2

X 3

X 2

X 1 X 3

G

1/G

Figure 6: Mutarea unui sumator în fata unui bloc

Teoria sistemelor – p. 26/31

Page 27: Chap1 Slides Rom

Suprapunerea semnalelor

R 1 Y R 2

H 1 H 2

H 3

H 01

H 02

Y

R 2

R 1

Y (s) = R1(s) ·H01(s)|R2(s)=0 +R2(s) ·H02(s)|R1(s)=0

Y (s) =H1H2

1 +H1H2H3·R1(s) +

H2

1 +H1H2H3·R2(s)

Teoria sistemelor – p. 27/31

Page 28: Chap1 Slides Rom

Matricea de transfer...

linear multiple input multiple

output (MIMO) system

...

r 1 (t)

r 2 (t)

r m (t)

y 1 (t)

y 2 (t)

y n (t)

...

...

R 1 (s)

R 2 (s)

R m (s)

Y 1 (s)

Y 2 (s)

Y n (s)

...

H 11

H 22

H nm

H n1 H n2

H 12

Figure 7: Sistem MIMO

Teoria sistemelor – p. 28/31

Page 29: Chap1 Slides Rom

Matricea de transfer

Y1 = H11R1 +H12R2 + . . . H1mRm

Y2 = H21R1 +H22R2 + . . . H2mRm

...

Yn = Hn1R1 +Hn2R2 + . . . HnmRm

unde functia de transfer de la intrarea k la iesirea j:

Hjk =YjRk

Teoria sistemelor – p. 29/31

Page 30: Chap1 Slides Rom

Matricea de transferForma matriciala:

Y = H · R

Vectorii de intrare si iesire:

R = [R1(s) R2(s) ... Rm(s)]T , Y = [Y1(s) Y2(s) ... Yn(s)]T

Matricea de transfer :

H =

H11 H12 . . . H1m

H21 H22 . . . H2m

. . . . . . . . . . . .

Hn1 Hn2 . . . Hnm

Teoria sistemelor – p. 30/31

Page 31: Chap1 Slides Rom

Conexiunile sistemelor MIMOConexiunea serie

H = H2 · H1, for n systems H =

1∏

j=n

Hj

Conexiunea paralela

H = ±H1 ± H2

Conexiunea cu reatie

H = (1 ∓ Hd · Hr)−1 · Hd

Teoria sistemelor – p. 31/31