Business Plan SRL Frigider

of 26 /26
BUSINESS PLAN BUSINESS PLAN Societatea cu Răspundere Limitată “STRATAN” s.Nişcani, r. Călăraşi, Republica Moldova (informaţiile prezentate în business plan sunt confidenţiale) Beneficiar: Directorul S.R.L. „Stratan” Domnu Stratan __________________ Denumirea Societăţii: Societate cu Răspundere Limitată “Stratan” Adresa: s. Nişcani, r. Călărasi Data fondării: 11 martie 2001 Nr. înregistrare / cod fiscal: 1002611551174 Statutul juridic: Societate cu Răspundere Limitată

Embed Size (px)

Transcript of Business Plan SRL Frigider

Page 1: Business Plan SRL Frigider

BUSINESS PLANBUSINESS PLANSocietatea cu Răspundere Limitată “STRATAN”

s.Nişcani, r. Călăraşi, Republica Moldova

(informaţiile prezentate în business plan sunt confidenţiale)

Beneficiar:

Directorul S.R.L. „Stratan”Domnu Stratan __________________

Denumirea Societăţii: Societate cu Răspundere Limitată “Stratan”Adresa: s. Nişcani, r. CălărasiData fondării: 11 martie 2001Nr. înregistrare / cod fiscal: 1002611551174Statutul juridic: Societate cu Răspundere LimitatăNumele Directorului: Stratan Constantin

CĂLĂRAŞI - 2007

Page 2: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

C U P R I N S

I. SUMAR EXECUTIV 3

II. DESCRIEREA AFACERII 5

III. PERSONALUL FIRMEI 8

IV. DESCRIEREA PRODUSELOR 8

V. ANALIZA PIEŢEI 9

VI. PLANUL DE MARKETING 10

VII. ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ 10

VIII. FINANŢAREA PROIECTULUI INVESTIŢIONAL 12

IX. PREVIZIUNI FINANCIARE 13

X. ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC 17

ANEXE

- 2 - 2

Page 3: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

I. SUMAR EXECUTIV

S.R.L. „Stratan” (Societate) a fost fondată la 11 martie 2001 şi este înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Întreprinderea activează în s. Nişcani, r. Călăraşi. Mărimea capitalului social al Societăţii constituie suma de 5,400 lei. Societatea este o întreprinderea specializată în comercializarea cerealelor,legumelor, fructelor.

În anul 2007 veniturile din vânzări ale Societăţii au constituit 3,906,720 lei. Profitul net pentru aceeaşi perioadă de referinţă a constituit respectiv suma 1,159,251 lei.

Societatea solicită un credit bancar in sumă de 900,000 lei pentru aşi acoperi cheltuielile in prima jumătate a anului 2007 .

Aceste cheltuieli s-au format in urma procesului de productiei a materiei prime si la achizitionarea ei.

Societatea va avea profit dupa comercializarea productiei in ultemele luni ale anului.

Perioada creditului este de 1 an ,rata anuală a dobînzii aferente creditului este de 20% anual.

Dobînda scadentă aferentă creditului va fi achitată lunar.

Rata de deservire a datoriei nu este mai joasă de II. DESCRIEREA AFACERII

S.R.L. „Stratan” (Societate) a fost fondată la 11martie 2001 şi este înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Întreprinderea activează în s. Nişcani, r. Călăraşi. Mărimea capitalului social al Societăţii constituie suma de 5,400 lei.

S.R.L. „Stratan” a fost fondată de către doi fondatori. Informaţiile referitor la cotele de participare a fondatorilor sunt prezentate mai jos:

Numele, prenumele

FuncţiaCota de participare

%Stratan Constantin Director 50Stratan Victor Contabil-şef 50

Total 100

Directorul S.R.L. „Stratan”, Domnu Stratan deţine funcţia de Director din momentul fondării Societăţii. Experienţa şi cunoştinţele au contribuit la succesul Societăţii.

Societatea doreşte să obţină cea mai bună imagine pe piaţa naţională a comercializării producţiei agricole” deja în anul 2008 doreşte să sporească veniturile de vânzări,prin a-şi diversifica şi mări stocul de mărfuri pentru comercializarea lor la nivel naţional.

.

S.R.L. „Stratan” a asamblat un frigider modern pentru păstrarea fructelor în or. Călăraşi, Activitatea frigiderului va fi organizată pe două căi: (1) depozitarea şi păstrarea producţiei proprii (2) prestarea serviciilor de păstrare a fructelor potenţialilor beneficiari sau producători agricoli din zonă.

Raionul Călăraşi este un raion unde producătorii agricoli sunt specializaţi în producerea strugurilor de masă şi este o tendinţă pozitivă de plantarea de noi suprafeţe de vii. Beneficiarii direcţi ai activităţii noi a Societăţii (frigider modern pentru păstrarea fructelor) vor fi:

Producătorii agricoli din aria de deservire a frigiderului vor beneficia de servicii pentru depozitarea şi păstrarea fructelor în cantitate de cca. 30-20 tone;

- 3 - 3

Page 4: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

SRL „Stratan”, care va depozita producţia proprie de fructe (cca. 120-150) ce se vor comercializa la preţuri avantajoase (va fi dezvoltat lanţul valoric);

Cei 3 lucrători permanenţi angajaţi şi cei ce vor fi angajaţi temporar pentru asigurarea activităţii frigiderului.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului vor fi:

Gospodăriile agricole (inclusiv gospodării ţărăneşti, SRL-uri şi alte forme organizatorico-juridice) ce dispun de plantaţii multianuale,

Va fi creată o concurenţă în rândurile producătorilor de fructe, în ceea ce priveşte producerea fructelor calitative cu posibilitatea de păstrare în frigider;

Comunitatea unde va fi creat o unitate frigorifică modernă pentru păstrarea fructelor, ce va crea locuri noi de muncă şi va spori spiritul de întreprinzător în rândul agenţilor economici;

Sporirea potenţialului ţării în ceea ce priveşte exportul de fructe peste hotarele ei.

Mediul concurenţial. În prezent, pe piaţa păstrării şi comercializării fructelor în stare proaspătă păstrate în frigider şi cerealelor se constată un deficit acut. În r. Călăraşi (în oraşele Nisporeni,Ungheni din vecinătate se constată un deficit acut de păstrare a fructelor în frigider) sunt puţini agenţi economici, care dispun de frigider pentru păstrarea producţiei agricole şi există o bază importantă de materie primă.

Misiunea companiei. S.R.L. “Stratan” activează pentru a satisface cerinţa de business a pieţei în comercializarea fructelor în stare proaspătă păstrate în frigider pentru potenţialii clienţi. Societatea tinde să obţină cea mai bună imagine pe piaţa naţională şi cea externă în ceea ce priveşte comercializarea fructelor în stare proaspătă păstrate în frigider.

Misiunea de bază a Societăţii - comercializarea fructelor în stare proaspătă păstrate în frigider calitative şi competitive la preţuri avantajoase conform cererii şi ofertei pe piaţa internă şi externă.

Filozofia de business a Societăţii. Filozofia de business este de a dezvolta afacerea combinând experienţa şi dorinţa de a fi eficienţi în business, fiind oneşti cu personalul angajat şi receptivi la schimbările pieţei pentru a crea cel mai înalt grad de satisfacere pentru potenţialii clienţi.

Viziune asupra viitorului Societăţii. S.R.L. “Stratan” va avea un viitor de succes, datorită experienţei echipei şi planificării minuţioase a: scopurilor, pieţei ţintă, politicii de produs, preţ, promovare şi distribuţie.

Cercetările prealabile ale pieţei demonstrează că piaţa va fi receptivă la businessul de păstrare şi comercializarea a fructelor în stare proaspătă păstrate în frigider pe care Compania intenţionează să-l dezvolte. Stilul de management flexibil, progresiv şi energic, cît şi entuziasmul angajaţilor vor stimula dezvoltarea planificată a Societăţii.

Obiectivele Societăţii:

Pe termen scurt (anul curent - 2008):

Sporirea cifrei de afacere din contul comercializării fructelor păstrate în frigider.

Crearea reţelei de comercializare a mărfurilor Societăţii.

Identificarea potenţialilor finanţatori pentru lărgirea afacerii prin procurarea terenurilor agricole.

Înregistrarea mărcii comerciale ale Societăţii.

Selectarea şi conlucrarea cu potenţialii furnizori de materie primă şi potenţialii clienţi.

- 4 - 4

Page 5: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Instruirea adecvată a personalului tehnic în ceea ce priveşte procesul tehnologic.

Dezvoltarea unei campanii publicitare adecvate scopurilor de dezvoltare a Societăţii.

Pe perioadă îndelungată (în următorii cinci ani):

Stabilizarea economică şi organizaţională a întreprinderii.

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de Societate.

Mărirea suprafeţelor agricoler.

Participarea anuală la expoziţie pentru promovarea serviciilor şi imaginii Societăţii.

Promovarea şi publicitatea continuă a mărfurilor şi serviciilor Societăţii.

Penetrarea comercializării mărfurilor şi serviciilor Societăţii pe noi pieţe convenabile.

III. PERSONALUL FIRMEI

În prezent S.R.L. „Stratan” are angajaţi 7 lucrători. Personalul Societăţii este constituit în strictă corespundere cu genurile de activitate pe care le practică Societatea.

Salarizarea personalului administrativ se efectuează în regie. Personalul administrativ este remunerat conform salariului funcţional lunar stabilit. Personalul tehnic va fi remunerat în acord conform volumului de lucru îndeplinit.

Componenţa personalului şi planificarea fondului anual de remunerare

Nr. Numărul

Nu

măr

ul Iul-Dec 2007Salariu

funcţional lunar, lei

Fondul anual de salarii cu contribuţii

în FS, leiPersonal administrativ

1 Director 1 2500 67502 Contabil-şef 1 2200 5940

Personal tehnic3 Şoferi 2 1250 56254 Paznici 3 450 3645În total salariul cu FS 8 X 21960

IV. DESCRIEREA PRODUSELOR

S.R.L. „Stratan” intenţionează să atragă un credit bancar şi prin intermediul acestui împrumut Societatea intenţionează să-şi stingă cheltuielile de productie.

Păstrarea fructelor în stare proaspătă în frigider şi comercializarea lor în sezonul rece al anului pe teritoriul ţării şi peste hotarele ei (preponderent).

- 5 - 5

Page 6: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

,Sortimentul şi volumul de producţie.

Specificare

Vol

umul

, t

Consumuri, lei

Vânzări totale,

lei

Marja brută, lei

Mat

eria

prim

ă

Ser

vici

i de

tran

spor

t

Ene

rgia

ele

ctric

ă

Sal

ariz

are

mun

cito

rilor

la

frig

ider

Mat

eria

le p

entr

u

amba

lare

Uzu

ra

Alte

che

ltuie

li

Total consumuri

, lei

Producţia de struguri de masă păstrată 2007Struguri de masă - producţie proprie 150 1,050,000 7950 12450 38220 75000 128193 131181 1,442,994

2250000 807006

Ambalarea producţiei. Producţia comercializată va fi ambalată în lăzi de tip eurostandard. În cazul comercializării strugurilor direct la consumatori de către S.R.L. „Stratan”, materialele pentru ambalare vor fi procurate de la întreprinderile specializate în confecţionarea lăzilor de lemn de tip eurostandard. Clienţii ce vor procura producţie direct de la frigider vor asigura transportul şi materialele pentru ambalare din sursele proprii.

Marca comercială. În conformitate cu regulamentul de aplicare a Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (partea referitoare la mărci), S.R.L. „Stratan” va elabora şi înregistra marca sa comercială.

V. ANALIZA PIEŢEI

În prezent piaţa comercializării fructelor în stare proaspătă cunoaşte o dezvoltarea în creştere şi această tendinţă se va menţine pentru o perioadă îndelungată. Existenţa pieţei, cererii sporite şi mediul concurenţial favorabil i-a permis Societăţii să-şi focuseze eforturile spre implementarea în viaţă a acestei afacere – crearea unei unităţi frigorifice în or. Călăraşi, r. Călăraşi.

Piaţa ţintă a S.R.L. „Stratan” în ceea ce priveşte comercializarea fructelor în stare proaspătă păstrate în frigider va constitui:

exportul fructelor peste hotarele ţării (preponderent);

comercializarea fructelor în or. Chişinău şi teritoriul republicii.

Potenţialii clienţi ai fructelor păstrate în frigider pot fi grupaţi în două categorii: (i) clienţi majori - vor fi toate întreprinderile de comerţ autohtone şi străine şi (ii) clienţi mici – gospodăriile casnice, şcoli, grădiniţe, etc.

Cercetările prealabile ale pieţei demonstrează că piaţa va fi receptivă la businessul de producere şi comercializare a fructelor păstrate în frigider pe care Compania intenţionează să-l dezvolte. Stilul de management flexibil, progresiv şi energic, cît şi entuziasmul angajaţilor vor stimula dezvoltarea planificată a Societăţii.

VI. PLANUL DE MARKETING

S.R.L. “Stratan” va avea un viitor de succes, datorită experienţei echipei şi planificării minuţioase a: scopurilor, pieţei ţintă, politicii de produs, preţ, promovare şi distribuţie.

Politica preţurilor. Politica de preţuri a Societăţii se bazează pe principiul: preţuri competitive - vânzări stabile. Preţurile la mărfurile şi serviciile Societăţii se stabilesc conform cererii şi ofertei pe piaţă şi costurilor de producere. Preţurile la mărfurile şi serviciile comercializate sunt stabilite în dependenţă de volumul solicitat şi modul de

- 6 - 6

Page 7: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

achitare a clientului. Societatea a adoptat o strategie flexibilă de preţ pentru clienţii permanenţi şi cei angrosişti.

Strategia de preţ. În conformitate cu nivelul preţurilor de pe piaţa ţintă şi analiza costurilor de achiziţie, Societatea îşi planifică o strategie a preţului şi modalităţilor de plată specifice, care constă în stabilirea unei marje de profit acceptabile de potenţialii clienţi la iniţierea activităţii, cu scopul de a atrage clienţii noi.

Principiile de activitate ale Societăţii vor fi următoarele: (1) orientarea către cerinţele clienţilor; (2) calitate constantă şi livrare în termenii stabiliţi; (3) folosirea tehnologiilor moderne şi ecologice de păstrare a fructelor; (4) preţuri competitive şi accesibile consumătorilor finali.

S.R.L. „Stratan” va oferi produse naturale, care vor avea o calitate impecabilă şi cu un conţinut avansat de vitamine, ce vor satisface exigentele consumatorilor orientaţi spre un mod de alimentare sănătos. Oferta Societăţii va fi destinată celor care caută siguranţa şi calitate în produsele pe care le consumă.

VII. ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ

În prezent Societatea dispune de mijloace fixe care îi permite pe deplin să asigure dezvoltarea neăntreruptă a procesului de producţie conform genurilor de activitate practicate.

Procesul tehnologic.

Camera frigorifică este instalată cu utilaje performante care funcţionează pe freon. Temperatura în camerele frigorifice va fi de 0oC cu condiţia depozitării zilnice nu mai mult de 7% de la capacitatea camerei.Pentru prelucrarea terenului agricol societatea dispune de tehnică şi utilaje noi.

Un factor important la elaborarea tehnologiei de activitate a frigiderului constă în păstrarea calităţii înalte ale fructelor prin crearea condiţiilor, care ar permite reducerea vitezei schimbărilor (procesele fiziologice cum ar fi: respiraţia, care elimină căldură şi umiditate) în fructele depozitate. Pentru înlăturarea acestor fenomene negative, în camerele frigorifice este necesar să fie asigurat de 2-8 ori circulaţia aerului în fiecare oră şi 1-5 ori schimbului aerului din contul intrării aerului.

În tehnologia recomandată pentru păstrarea fructelor, un rol important la reducerea proceselor fiziologice ale fructelor se va acorda la reglarea mediului de gaze din camere, când prin intermediul diferitor metode se va reduce conţinutul oxigenului şi se va mări conţinutul bioxidului de carbon. Prin intermediului acestui proces, schimbul de substanţe în fructe se reduce considerabil şi permite de a spori termenul de păstrare a fructelor cu 50% (aspectul exterior al fructului practic nu se schimbă şi nu se înrăutăţeşte).

Pregătirea frigiderului pentru depozitarea fructelor va fi petrecută după ce va fi efectuată ordine minuţioasă şi continuă privind dezinfectarea încăperilor (cu soluţie de formalina sau prin fumegare). Înainte cu 15-20 zile de începerea depozitării fructelor se va efectua stropirea păreţilor cu soluţie de var (în proporţie de 1.5 kg var nestins la 10 l de apă cu adăugarea a 200 gr de piatră vânătă).

Depozitarea producţiei în camere se va efectua uniform, luând în consideraţie că cantitatea de depozitare zilnică a fructelor nu trebuie să depăşească 7-10% din volumul camerei, pentru a nu favoriza procesul de stricare a fructelor deja depozitate. Echipamentul frigorific trebuie să funcţioneze la capacitatea sa maximă, începând cu prima partidă depusă la păstrare.

Regularea temperaturii şi umidităţii relative a aerului se menţine automat. În fiecare cameră frigorifică sunt instalate 3 termometre pentru controlul temperaturii aerului.

- 7 - 7

Page 8: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Termometrele sunt instalate în zonele cu o aerisire mai joasă şi în partea de jos a camerei. În centrul camerei este instalată un aparat pentru controlul umidităţii relative a aerului. Toate indicaţiile termometrelor şi aparatelor vor fi verificate regulat de specialiştii frigiderului. Un rol important va fi acordat la indicaţiile psihrometrului, care va controla concentraţia bioxidului de carbon în aer.

Cea mai mare atenţie pentru reducerea pierderilor de la uscarea şi stricarea fructelor se va acorda: (1) alegerii soiurilor de fructe cu calităţi bune pentru păstrare; (2) depozitării fructelor (fără deteriorări mecanice şi de vătămători, curate, neumizite); (3) utilizării containerelor şi lăzilor corespunzătoare standardelor moderne; (4) răcirii cât mai rapide a fructelor recoltate; (5) asigurării condiţiilor sanitare corespunzătoare; (6) controlului permanent asupra stării fructelor depozitate; (7) comercializării la timp a producţiei care pierde calităţile în procesul păstrării.

Impactul asupra mediului înconjurător. Activitatea economică pe care o va practica Societatea nu poluează nici într-un mod mediul înconjurător şi nu prezintă nici un risc şi pericol pentru ecologie. Utilajul este certificat, dispune de toate actele necesare de dare în exploatare.

VIII. FINANŢAREA PROIECTULUI INVESTIŢIONAL

Bugetul investiţiei de procurare a echipamentului pentru asamblarea frigiderului modern în or.Călăraşi de către S.R.L. “Stratan” constituie 2.141.344 lei. Contribuţia Societăţii la investiţie

Costul investiţiei şi sursele de finanţare

Specificarea mijloacelor fixe Valoarea iniţială de bilanţ, lei

Rata anuală a uzurii

Suma anuală a uzurii, lei

Clădiri şi edificii (mijloace fixe neproductive)

Clădirea gospodăriei comunale 132400 0,025 3310

Clădiri şi edificii 745230 0,025 18631

Total clădiri şi edificii 877630 21941

Echipament agricol şi utilaj

Tractoare şi combine(2 unităţi) 453012 0.100 45301

Agregate agricole 392450 0.100 39245

Maşini şi utilaje 301254 0,100 30125

Mijloace de transport 75461 0,100 7546

Plantaţii multianuale 789120 0,025 19728

Alt echipament 130000 0,025 3250

Total echipament agricol şi utilaj 2,141,297 145,196

Frigider pentru păstrarea fructelor

Clădirea frigiderului 487123 0,025 12178

Materiale termoizolante (Sandwich) 823453 0.040 32938

- 8 - 8

Page 9: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Echipament frigorific 578912 0.100 57891

Electrocar 86542 0.100 8654

Alt echipament (containere) 165314 0.100 16531

Total frigider pentru păstrarea fructelor 2141344 128193

Total pe Întreprindere 5160271 295329

GRAFICUL ACHITĂRII CREDITULUI DE CĂTRE S.R.L. “STRUGURAS”

AnulSold

creditar

Rata de rambursare a creditului

Dobânda scadentă

Rest de rambursat a creditului

Dobânda cumulativă

Suma anuală spre

achitare

În total 2007 360,000 0 22,200 360,000 22,200 22,200În total 2008 245,000 115,000 52,170 245,000 52,170 167,170În total 2009 130,000 115,000 35,150 130,000 35,150 150,150În total 2010 4,900 125,100 18,130 4,900 18,130 143,230În total rambursat 4,900 355,100 127,650 4,900 127,650 482,750

Termenii de recuperarea a investiţiilor

Pentru afacerea dată – asamblarea frigiderului pentru păstrarea producţiei agricole de valoare înaltă, termenii de recuperare a investiţiilor date va constitui cca. 1.5 ani. Sursele disponibile din credit va permite Societăţii de a efectua o investiţie capitală importantă pentru întreprindere şi dezvoltarea lanţului valoric, fără a omite din circuitul monetar al Societăţii a unei sume importante de resurse financiare.

SpecificareAnii

2007 2008 2009 2010Profit net 261,975 296,154 333,626 372,596Costul investiţiei (iniţial/rămasă) 375,100 -113,125    Recuperarea investiţiilor -113,125 183,029 X X

Coeficienţii deservirii împrumutului

Conform estimărilor de plan Societatea va genera suficiente venituri necesare pentru deservirea creditului. Rata de deservire a datoriei nu este mai joasă de 2.37 puncte ce arată posibilitatea reală a Societăţii de a rambursa creditul conform graficului de achitare stipulat în acordul de împrumut.

Calcularea coeficienţilor de deservire a creditului pentru SRL „Struguras”

Specificare 2007 2008 2009 2010Profit net 261,975 296,154 333,626 372,596Uzura calculată 26,216 47,428 41,942 37,302Numerar la sfârşitul perioadei 288,191 343,582 375,568 409,898Achitarea creditului FIDA 0 115,000 115,000 125,100Achitarea dobânzii anuale FIDA 22,200 52,170 35,150 18,130Deservirea creditului 22,200 167,170 150,150 143,230Rata de deservire a datoriei 13.98 2.37 2.74 2.99

IX. PREVIZIUNI FINANCIARE

În anul 2007 Societatea planifică un volum de vânzări în suma de 1,345,160 lei. Vânzările provin din comercializarea: fierului uzat 729,395 lei, fructe păstrate în frigider 420,000 lei, materiale de construcţie 119,164 lei, darea spaţiului în arendă 14,400 lei şi alte mărfuri 26,053 lei.

- 9 - 9

Page 10: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Planul vânzărilor pentru anii 2007-2010 este determinat conform necesităţilor în mărfuri şi servicii, pentru care există o cerere garantată.

- 10 - 10

Page 11: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Veniturile din vânzări planificate pentru anii 2007-2010, S.R.L. „Struguras”

Specificare2007 2008 2009 2010

Ian-Iun Iul-Sep Oct-Dec Total Total Total Total

Venituri din vânzări 332 526 373 217 639 417 1 345 160 1 737 970 1 828 344 1 930 732Comercializarea fierului uzat 249 395 307 200 172 800 729 395 960 000 1 009 920 1 066 476Comerţ materiale construcţie 49 879 44 343 24 943 119 164 142 905 150 336 158 755Producţie agricolă din frigider 0 0 420 000 420 000 555 000 583 860 616 556Darea spaţiului în arenda 7 200 3 600 3 600 14 400 14 400 15 149 15 997Alte mărfuri şi servicii 26 053 18 074 18 074 62 201 65 665 69 080 72 948

Contribuţiile marginale pentru serviciile prestate de S.R.L. „Struguras” şi mărfurile comercializate pentru anii 2007-2008 sunt prezentate mai jos.

Contribuţia marginală pentru mărfurile comercializate de S.R.L. „Struguras”, Iul-Dec 2007

Specificarea

Vol

, ton

e, m

2

Pre

ţ de

com

erci

aliz

are,

lei

Che

ltuie

li va

riabi

le la

1

unita

te, l

ei

Ven

ituri

din

vânz

ări,

lei

Che

ltuie

li va

riabi

le în

to

tal,

lei

Con

trib

uţia

m

argi

nală

, lei

Str

uctu

ra c

ontr

ibuţ

iei

mar

gina

le, %

Comercializarea fierului uzat X X X 480 000 345 000 135 000 41,3%

Metale feroase 150 1 200,00 700,00 180 000 105 000 75 000 23,0%

Metale neferoase 10 30 000,00 24 000,00 300 000 240 000 60 000 18,4%

Comerţ materiale construcţie X X X 69 285 60 248 9 037 2,8%

Producţie agricolă din frigider X X X 420 000,0 250 691,0 169 309 51,8%

Struguri de masă - producţie proprie 20,0 16 000,0 11 112,9 320 000,0 222 257,8 97 742,2 29,9%

Struguri de masă - servicii de păstrare 40,0 2 500,0 710,8 100 000,0 28 433,2 71 566,8 21,9%

Darea spaţiului în arenda 60 120,00 0,00 7 200,0 0 7 200 2,2%

Alte mărfuri şi servicii X X X 36 149 30 124 6 025 1,8%

TOTAL       1 012 634 686 063 326 571 100,0%

Contribuţia marginală pentru mărfurile comercializate de S.R.L. „Struguras”, Iul-Dec 2008

Specificarea

Vol

, ton

e, m

2

Pre

ţ de

com

erci

aliz

are,

le

i

Che

ltuie

li va

riabi

le la

1

unita

te, l

ei

Ven

ituri

din

vânz

ări,

lei

Che

ltuie

li va

riabi

le în

to

tal,

lei

Con

trib

uţia

mar

gina

lă,

lei

Str

uctu

ra c

ontr

ibuţ

iei

mar

gina

le, %

Comercializarea fierului uzat X X X 960 000 690 000 270 000 52,5%

Metale feroase 300 1 200,00 700,00 360 000 210 000 150 000 29,2%

Metale neferoase 20 30 000,00 24 000,00 600 000 480 000 120 000 23,3%

Comerţ materiale construcţie X X X 142 905 124 265 18 640 3,6%

Producţie agricolă din frigider X X X 555 000 354 712 200 288 38,9%

Struguri de masă - producţie proprie 30 16 000,00 11 112,89 480 000 333 387 146 613 28,5%

Struguri de masă - servicii de păstrare 30 2 500,00 710,83 75 000 21 325 53 675 10,4%

Darea spaţiului în arendă 60 240,00 0,00 14 400 0 14 400 2,8%

Alte mărfuri şi servicii X X X 65 665 54 721 10 944 2,1%

TOTAL       1 737 970 1 223 698 514 272 100,0%

Costurile totale pentru asigurarea volumelor de vânzări constituie suma de 798,342 lei pentru anul 2007 (Iulie-Decembrie) şi 1,556,816 lei pentru anul 2008. Costurile anuale ale Societăţii pentru anii 2007 şi 2008 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

- 11 - 11

Page 12: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Calcularea costurilor anuale în S.R.L. „Struguras” pentru anii 2007-2008

Nr. ArticolulIul-Dec 2007 2008

Suma, lei Structura Suma, lei Structura1 Plata muncii person. admin + F.S. 41,216 5.2% 84,480 5.4%2 Cheltuieli de deplasare 2,500 0.3% 5,000 0.3%3 Mărfuri de birou 750 0.1% 1,500 0.1%4 Cheltuieli arendă transport şi piese 3,000 0.4% 6,000 0.4%5 Cheltuieli de reclamă 1,500 0.2% 3,000 0.2%6 Cheltuieli telefon 6,000 0.8% 12,000 0.8%7 Cheltuieli energia electrică 2,400 0.3% 4,800 0.3%8 Cheltuieli pentru încălzirea oficiului 4,000 0.5% 8,000 0.5%9 Cheltuieli de reprezentare 2,500 0.3% 5,000 0.3%

10 Alte cheltuieli 12,500 1.6% 25,000 1.6%11 Amortizarea clădirilor şi edificiilor 13,713 1.7% 11,168 0.7%12 Achitarea dobânzii anuale FIDA 22,200 2.8% 52,170 3.4%13 Achitarea creditului FIDA 0 0.0% 115,000 7.4%14 Costul producţiei păstrate în frigider 250,691 31.4% 354,712 22.8%15 Comercializarea fierului uzat 345,000 43.2% 690,000 44.3%16 Comerţ materiale construcţie 60,248 7.5% 124,265 8.0%17 Alte mărfuri şi servicii 30,124 3.8% 54,721 3.5%

T O T A L C H E L T U I E L I 798,342 100.0% 1,556,816 100.0%

Raportul privind rezultatele financiare ale S.R.L. „Struguras”

În anul 2007 sunt preconizate vânzări de 1,345,160 lei din comercializarea volumului planificat de mărfuri şi servicii. Vânzările în anul 2010 se cifrează la 1,930,732 lei, ceea ce va constitui o creştere cu 43.5% în comparaţie cu anul 2007.

Profitul net planificat pentru anul 2007 va constitui suma de 261,975 lei. În anul 2010 acest indicator se cifrează la 372,596 lei, ceea ce va constitui o creştere cu cca. 40% în comparaţie cu anul 2007.

Planificarea rezultatelor operaţionale în SRL „Struguras” pentru anii 2007-2010

Specificare2007 2008 2009 2010

Ian-Iun Iul-Sep Oct-Dec Total Total Total Total

1 2 3 4 5 6 7 8

Venituri din vânzări 332 526 373 217 639 417 1 345 160 1 737 970 1 828 344 1 930 732

Comercializarea fierului uzat 249 395 307 200 172 800 729 395 960 000 1 009 920 1 066 476

Comerţ materiale construcţie 49 879 44 343 24 943 119 164 142 905 150 336 158 755

Producţie agricolă din frigider 0 0 420 000 420 000 555 000 583 860 616 556

Darea spaţiului în arenda 7 200 3 600 3 600 14 400 14 400 15 149 15 997

Alte mărfuri şi servicii 26 053 18 074 18 074 62 201 65 665 69 080 72 948

Costul vânzărilor 190 616 289 546 396 516 876 679 1 223 698 1 283 659 1 351 693

Contribuţia marginală 141 910 83 670 242 901 468 481 514 272 544 686 579 039

Contribuţia marginală, % 42,7% 22,4% 38,0% 34,8% 29,6% 29,8% 30,0%

Alte venituri operaţionale       0 0 0 0

Plata muncii person. Admin + F.S. 40,615 21,120 21,120 82,855 84,480 92,083 100,647

Cheltuieli de deplasare 2,319 1,250 1,250 4,819 5,000 5,300 5,671

Mărfuri de birou 642 375 375 1,392 1,500 1,590 1,701

Cheltuieli arendă transport şi piese 3,000 1,500 1,500 6,000 6,000 6,360 6,805

Cheltuieli de reclamă 1,234 750 750 2,734 3,000 3,180 3,403

Cheltuieli telefon 5,341 3,000 3,000 11,341 12,000 12,720 13,610

Cheltuieli energia electrică 2,206 1,200 1,200 4,606 4,800 5,088 5,444

Cheltuieli pentru încălzirea oficiului 3,598 2,000 2,000 7,598 8,000 8,480 9,074

- 12 - 12

Page 13: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Continuarea tabelei

1 2 3 4 5 6 7 8

Cheltuieli de reprezentare 2,007 1,250 1,250 4,507 5,000 5,300 5,671

Alte cheltuieli 32,241 6,250 6,250 44,741 25,000 26,500 28,355

Achitarea dobânzii anuale FIDA   8,880 13,320 22,200 52,170 35,150 18,130

Uzura mijloacelor fixe 6,857 3,428 3,428 13,713 11,168 9,308 7,931

Total cheltuieli fixe 100,060 51,003 55,443 206,506 218,118 211,059 206,443

Rez activ operaţ: profit (pierdere) 41,850 32,667 187,457 261,975 296,154 333,626 372,596

Rez activ financiară profit (pierdere)              

Rez activ econ-finan profit (pierdere)              

Impozit pe venit              

Profit net 41,850 32,667 187,457 261,975 296,154 333,626 372,596

Profitul net planificat pentru perioada 2007-2010 ne prezintă capacitatea întreprinderii de a avea surse suficiente pentru acoperirea costurilor de producţie şi rambursarea în termen a împrumutului acordat prin intermediul BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

Contul de profit şi pierderi pentru anii 2007-2010 în S.R.L. „Struguras”

Specificare2007

2008 2009 2010Ian-Iun Iul-Sep Oct-Dec Total

Venituri din vânzări 332,526 373,217 639,417 1,345,160 1,737,970 1,828,344 1,930,732

Costul vânzărilor 190,616 289,546 396,516 876,679 1,223,698 1,283,659 1,351,693

Profit brut (pierdere globală) 141,910 83,670 242,901 468,481 514,272 544,686 579,039

Alte venituri operaţionale 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli comerciale 1,234 750 750 2,734 3,000 3,180 3,403

Cheltuieli generale şi administrative 98,826 41,373 41,373 181,572 162,948 172,729 184,910

Alte cheltuieli operaţionale 0 8,880 13,320 22,200 52,170 35,150 18,130

Rez activitatea operaţională: profit (pierdere) 41,850 32,667 187,457 261,975 296,154 333,626 372,596

Rez activitatea de investiţii: profit (pierdere)              

Rez activitatea financiară: profit (pierdere) 0 0 0 0 0 0 0

Rez activ. econ-financiară: profit (pierdere) 0 0 0 0 0 0 0

Rezultatul excepţional: profit (pierdere)              

Profit (pierderi) până la impozit 41,850 32,667 187,457 261,975 296,154 333,626 372,596

Cheltuieli (economii) privind impozitul venit 0 0 0 0 0 0 0

Profit net (pierdere netă) 41,850 32,667 187,457 261,975 296,154 333,626 372,596

Fluxul de numerar lunar

Fluxul de numerar al Societăţii pentru perioada anilor 2007 - 2010 va constitui respectiv: anul 2007 – 235,596 lei; anul 2008 – 427,918 lei; anul 2009 – 655,853 lei şi anul 2010 – 911,281 lei. Vânzările înregistrate sunt suficiente pentru acoperirea costurile operaţionale lunare, dar nu permit de a finanţa procurarea utilajului. Fluxul de numerar al Societăţii este pozitiv. Aceasta denotă că Societatea îşi va onora obligaţiunile de rambursare a sumei creditului conform graficului stipulat în acordul de împrumut. În tabelul de mai jos este prezentat fluxul de numerar pentru perioada anilor 2007-2010 în SRL „Struguras”.

Fluxul de numerar pentru anii 2007-2010 în S.R.L. „Struguras”

Specificare 2007 2008 2009 20101 2 3 4 5

Venituri din vânzări 1,345,160 1,737,970 1,828,344 1,930,732Comercializarea fierului uzat 729,395 960,000 1,009,920 1,066,476Comerţ materiale construcţie 119,164 142,905 150,336 158,755Producţie agricolă din frigider 420,000 555,000 583,860 616,556Darea spaţiului în arenda 14,400 14,400 15,149 15,997Alte mărfuri şi servicii 62,201 65,665 69,080 72,948

Continuarea tabelei

- 13 - 13

Page 14: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

1 2 3 4 5Costul vânzărilor 876,679 1,223,698 1,283,659 1,351,693Plata muncii person. admin + F.S. 82,855 84,480 92,083 100,647Cheltuieli de deplasare 4,819 5,000 5,300 5,671Mărfuri de birou 1,392 1,500 1,590 1,701Cheltuieli arendă transport şi piese 6,000 6,000 6,360 6,805Cheltuieli de reclamă 2,734 3,000 3,180 3,403Cheltuieli telefon 11,341 12,000 12,720 13,610Cheltuieli energia electrică 4,606 4,800 5,088 5,444Cheltuieli pentru încălzirea oficiului 7,598 8,000 8,480 9,074Cheltuieli de reprezentare 4,507 5,000 5,300 5,671Alte cheltuieli 44,741 25,000 26,500 28,355Achitarea dobânzii anuale FIDA 22,200 52,170 35,150 18,130Total cheltuieli fixe 192,793 206,950 201,751 198,511

Flux de numerar        Flux de numerar iniţial 12 235,596 427,918 655,853Crearea frigiderului 400,100 0    Achitarea creditului FIDA 0 115,000 115,000 125,100Costuri totale (variabile + fixe) 1,069,472 1,430,648 1,485,410 1,550,204Ieşiri de numerar 1,469,572 1,545,648 1,600,410 1,675,304Intrări din credit 360,000      Venituri din vânzări 1,345,160 1,737,970 1,828,344 1,930,732Intrări de numerar 1,705,160 1,737,970 1,828,344 1,930,732Flux de numerar 235,596 427,918 655,853 911,281

Fluxul lunar de numerar pentru anii 2007-2008 ne prezintă capacitatea Societăţii de a organiza activitatea fără deficit de numerar Anexa 2.

X. ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC

Puncte tari

1. S.R.L. „Struguras” activează în or. Cantimir ce au o amplasare convenabilă.

2. Politica de preţuri a Societăţii pentru clienţii săi.

3. O istorie de succes în activitate şi pieţe convenabile pentru comercializare.

4. Prestarea serviciilor de păstrare a fructelor pentru potenţialii clienţi.

5. Profesionalismul şi competenţa personalului Societăţii.

6. Dezvoltarea unei campanii publicitare adecvate scopurilor de dezvoltare a Societăţii.

Puncte slabe

1. Concurenţă pe piaţă în privinţa comercializării producţiei agricole de valoare înaltă.

2. Clienţi sau potenţiali clienţi ai Societăţii cu capacitate de plată redusă.

3. Capacitate redusă de mobilizarea a resurselor financiare pentru efectuarea unei investiţii capitale.

Oportunităţi

1. Aplicarea metodelor moderne de promovare a serviciilor şi mărfurilor Societăţii.

2. Cerere sporită pe piaţă în ceea ce priveşte consumul de fructe proaspete în perioada rece a anului.

3. Existenţa unei baze mari de materie primă, care va fi utilizată în procesul de producţie al Societăţii.

- 14 - 14

Page 15: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

4. Tendinţe şi dinamică ascendentă în dezvoltarea pieţei producţiei agricole de valoare înaltă.

Primejdii

1. Situaţia legislativă a activităţii de antreprenoriat este dependentă de oscilaţiile politice.

2. Fluctuaţiile frecvente de curs a valutei naţionale faţă de cele străine contribuie la scumpirea serviciilor prestate de către Societate.

Businessul Societăţii în păstrarea şi comercializarea fructelor în stare proaspătă din frigider nu prezintă riscuri în derularea cu succes a afacerii şi în procesul de activitate nu pot interveni probleme, care pot împiedica dezvoltarea continue a afacerii. Activitatea frigiderului pentru păstrarea producţiei agricole de valoare înaltă nu poluează mediul înconjurător şi nu prezintă riscuri pentru ecologie.

- 15 - 15

Page 16: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

AnexeAnexa 1

Graficul de rambursare a creditului şi dobânzii aferente. SRL „Struguras”

AnulSold

creditar

Rata de rambursare a creditului

Dobânda scadentă

Rest de rambursat a

creditului

Dobânda cumulativă

Suma anuală spre

achitare

August 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440September 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440October 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440November 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440December 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440În total 2007 360,000 0 22,200 360,000 22,200 22,200January 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440February 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440March 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440April 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440May 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440June 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440July 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440August 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440September 360,000   4,440 360,000 4,440 4,440October 360,000 25,000 4,440 335,000 4,440 29,440November 335,000 40,000 4,132 295,000 4,132 44,132December 295,000 50,000 3,638 245,000 3,638 53,638În total 2008 295,000 115,000 52,170 245,000 52,170 167,170January 245,000   3,022 245,000 3,022 3,022February 245,000   3,022 245,000 3,022 3,022March 245,000   3,022 245,000 3,022 3,022April 245,000   3,022 245,000 3,022 3,022May 245,000   3,022 245,000 3,022 3,022June 245,000   3,022 245,000 3,022 3,022July 245,000   3,022 245,000 3,022 3,022August 245,000   3,022 245,000 3,022 3,022September 245,000   3,022 245,000 3,022 3,022October 245,000 25,000 3,022 220,000 3,022 28,022November 220,000 40,000 2,713 180,000 2,713 42,713December 180,000 50,000 2,220 130,000 2,220 52,220În total 2009 180,000 115,000 35,150 130,000 35,150 150,150January 130,000   1,603 130,000 1,603 1,603February 130,000   1,603 130,000 1,603 1,603March 130,000   1,603 130,000 1,603 1,603April 130,000   1,603 130,000 1,603 1,603May 130,000   1,603 130,000 1,603 1,603June 130,000   1,603 130,000 1,603 1,603July 130,000   1,603 130,000 1,603 1,603August 130,000   1,603 130,000 1,603 1,603September 130,000   1,603 130,000 1,603 1,603October 130,000 25,000 1,603 105,000 1,603 26,603November 105,000 40,000 1,295 65,000 1,295 41,295December 65,000 60,100 802 4,900 802 60,902În total 2010 4,900 125,100 18,130 4,900 18,130 143,230În total rambursat   355,100 127,650   127,650 482,750

- 16 - 16

Page 17: Business Plan SRL Frigider

AnexeAnexa 2

Fluxul de numerar pentru anii 2007-2008 în S.R.L. „Struguras”

Page 18: Business Plan SRL Frigider

Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Total Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecVenituri din vânzări

Comercializarea fierului uzat 480,000 57,600 120,000 129,600 86,400 48,000 38,400 960,000 38,400 48,000 76,800 96,000 115,200 144,000 144,000 96,000 67,200 48,000 48,000 38,400Comerţ materiale construcţie 69,285 8,314 17,321 18,707 12,471 6,929 5,543 142,905 5,716 7,145 11,432 14,290 17,149 21,436 21,436 14,290 10,003 7,145 7,145 5,716Producţie agricolă din frigider 420,000 63,000 147,000 210,000 555,000 166,500 166,500 194,250 27,750Darea spaţiului în arenda 7,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200Alte mărfuri şi servicii 36,149 6,025 6,025 6,025 6,025 6,025 6,025 65,665 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472În total - venituri din vînzări 1,012,634 73,139 144,546 155,532 169,096 209,153 261,168 1,737,970 50,788 61,817 94,904 116,963 139,021 172,108 172,108 116,963 250,375 228,317 256,067 78,538

Costuri variabileComercializarea fierului uzat 345,000 41,400 86,250 60,548 37,260 34,500 85,043 690,000 27,600 34,500 55,200 69,000 82,800 103,500 103,500 69,000 48,300 34,500 34,500 27,600Comerţ materiale construcţie 60,248 9,037 12,050 15,062 12,050 1,807 10,242 124,265 1,243 2,485 3,728 4,971 7,456 16,154 21,125 12,427 9,941 8,699 6,213 29,824Producţie agricolă din frigider 250,691 0 0 50,138 100,276 50,138 50,138 354,712 0 0 0 0 0 0 0 0 106,413 124,149 53,207 70,942Darea spaţiului în arenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alte mărfuri şi servicii 30,124 5,021 5,021 5,021 5,021 5,021 5,021 54,721 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560În total costuri variabile 686,063 55,458 103,320 130,768 154,607 91,466 150,444 1,223,698 33,403 41,545 63,488 78,531 94,816 124,215 129,185 85,987 169,215 171,908 98,480 132,926

Costuri fixePlata muncii person. admin + F.S. 41,216 6,869 6,869 6,869 6,869 6,869 6,869 84,480 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040Cheltuieli de deplasare 2,500 417 417 417 417 417 417 5,000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417Mărfuri de birou 750 125 125 125 125 125 125 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125Cheltuieli arendă transport şi piese 3,000 500 500 500 500 500 500 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500Cheltuieli de reclamă 1,500 250 250 250 250 250 250 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250Cheltuieli telefon 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000Cheltuieli energia electrică 2,400 400 400 400 400 400 400 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400Cheltuieli pentru încălzirea oficiului 4,000 1,333 1,333 1,333 8,000 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667Cheltuieli de reprezentare 2,500 417 417 417 417 417 417 5,000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417Alte cheltuieli 12,500 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 25,000 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083Achitarea dobânzii anuale FIDA 22,200 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 52,170 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,132 3,638În total costuri fixe 98,566 12,061 16,501 16,501 17,834 17,834 17,834 206,950 17,338 17,338 17,338 17,338 17,338 17,338 17,338 17,338 17,338 17,338 17,030 16,537

Flux de numerarFlux de numerar iniţial 21,800 27,420 12,045 20,307 16,963 116,815 209,705 209,752 212,686 226,764 247,858 274,724 305,279 330,863 344,501 408,323 422,394 522,952

Crearea frigiderului 400,100 400,100 0

Achitarea creditului FIDA 0 0 0 0 0 0 115,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 40,000 50,000Costuri totale (variabile + fixe) 784,629 67,519 119,821 147,269 172,441 109,301 168,278 1,430,648 50,741 58,884 80,826 95,869 112,154 141,553 146,523 103,325 186,553 189,246 115,510 149,463Ieşiri de numerar 1,184,729 67,519 519,921 147,269 172,441 109,301 168,278 1,545,648 50,741 58,884 80,826 95,869 112,154 141,553 146,523 103,325 186,553 214,246 155,510 199,463

Intrări din credit 360,000 360,000 0

Venituri din vânzări 1,012,634 73,139 144,546 155,532 169,096 209,153 261,168 1,737,970 50,788 61,817 94,904 116,963 139,021 172,108 172,108 116,963 250,375 228,317 256,067 78,538Intrări de numerar 1,372,634 73,139 504,546 155,532 169,096 209,153 261,168 1,737,970 50,788 61,817 94,904 116,963 139,021 172,108 172,108 116,963 250,375 228,317 256,067 78,538Flux de numerar 27,420 12,045 20,307 16,963 116,815 209,705 209,752 212,686 226,764 247,858 274,724 305,279 330,863 344,501 408,323 422,394 522,952 402,027

Specificare20082007

- 18 - 18