Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

download Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

of 31

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  300
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  1/31

       WD+

  DDEN507 WD+

  DDEN517WD+

  DDEN517MWD+

  DDEN507SWD+

  DDEN507MWD

  DDEN507XWD++

  DDEN507XD+

  Refrgerator

  Frigider

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  2/31

   

  Stimate client,

  Sperm c vei fi mulumit de acest produs, care a fost fabricat n uniti moderne i verificat

  conform celor mai riguroase proceduri de control al calitii.

   V recomandm s citii cu atenie ntregul manual nainte de a folosi produsul; pstrai

  manualul la ndemn, pentru a-l putea consulta pe viitor.

   Acest manual

  Simboluri și descrierea acestora Acest manual de instruciuni conine urmtoarele simboluri:

  C  A  B  Avertisment privind tensiunea electric.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  3/31

    2

  CUPRINS

  1 Frigiderul 3

  2 Avertismente importanteprivind siguranţa 4Destinaţia produsului ......................... 4

   ... 8Siguranţa copiilor ............................... 8

  ................................................. 8  .......9 ...................9    ............................... 9Modalităţi de reducere a consumului de

  energie .............................................. 9

  de alimente proaspete .....................10

  *opţional ..........................................10

  3 Instalarea 11Instrucţiuni pentru transportul ulterior alfrigiderului ........................................11

     ..............11  ..................12 vechi................................................12

   Amplasarea și instalarea ..................12

   .........................13Schimbarea lămpii ..........................13

  Montarea capacului ventilaţiei

  inferioare..........................................13

  Schimbarea direcţiei de deschidere aușii ................................................... 13

  4 Pregătire 14

  5 Utlizarea frigiderului 15  ...............................15  ....18 precongelate ...................................18

  Introducerea alimentelor ..................19

  Informaţii despre congelarea pe termenlung .................................................19

   ................................ 20*opţional ..........................................20

   ...........................22  ....................... 22Fante de reglare a umidităţii în

  compartimentul pentru legume ........23

  legume rotativ (la unele modele) .......23

   Aparatul Icematic și recipientul pentru

  gheaţă .............................................24Bec albastru ....................................24

  *opţional ..........................................24

  6 Întreţinere și curăţare 25 ...25

  7 Soluţii recomandate pentruprobleme 26

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  4/31

    3

  C  Figurile din acest manual sunt schematice, fiind posibil să nu fie identice cu produsul dvs. alte modele.

  1     rigiderul

  1.

  2. Icematic

  3.

  4.

  5.

  6. Lentilă de iluminare

  7.

  aer)

  8.

  9. Fante de reglare a umidităţii în

  compartimentul pentru legume

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16. Suporturi pentru ouă

  17.

  18.

  19.

  *opţional

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  5/31

    4

  2    

  ertismente importante privind siguranţa Vă rugăm să citiţiurmătoarele instrucţiuni.Nerespectarea acestorinstrucţiuni poate ducela vătămări corporalesau pagube materiale.Nerespectarea duce la

  anularea tuturor garanţiilorși asigurărilor privindfiabilitatea.Durata de viaţă aprodusului pe care l-aţi ani. În această perioadă,vor fi asigurate piesele deschimb necesare pentrufuncţionarea aparatului

  conform parametrilordescriși.

  Destinaţia produsului  Acest produs este

   închise, cum ar fi casele;  în medii de lucru închise,

  birourile;  închise, cum ar fifermele, hotelurile,pensiunile.

   Acest produs nu trebuiefolosit în aer liber.

   Informaţii generaleprivind siguranţa

  deșeuri produsul, vărecomandăm să luaţilegătura cu un service despre normele învigoare.

  Luaţi legătura cu un aveţi întrebări sauprobleme cu frigiderul.

  Nu interveniţi și nupermiteţi altor persoanesă intervină asuprafrigiderului fără a anunţa

  congelator: nu mâncaţi

   îngheţata și cuburile degheaţă imediat dupăce au fost scoase din

  congelator! (Acestea potprovoca degerături îninteriorul gurii).

  cu congelator: nuintroduceţi băuturi la

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  6/31

    5

  congelator. Acestea potcrăpa.

  Nu atingeţi alimentelecongelate cu mâna pot lipi de mână.

  Scoateţi frigiderul din

  Nu folosiţi vapori șisubstanţe de curăţare

    electrice, provocând unscurtcircuit sau un șocelectric.

  Nu folosiţi componentelefrigiderului - cum ar fi ușa- pe post de punct de

  Nu folosiţi aparateelectrice în frigider.

  Nu deterioraţi circuitul derăcire cu obiecte ascuţitesau cu mașini de găurit.

   Agentul frigorific poate circuitelor evaporatorului,conductelor sau iritarea pielii și afecţiunioculare.

  Nu acoperiţi sau blocaţiorificiile de ventilare alefrigiderului.

  trebuie reparate numai persoane necalificate

  sau în timpul lucrărilorde întreţinerea saureparaţii, deconectaţi sau scoateţi siguranţa

   Trageţi de ștecher, nu decablu.

   Închideţi bine recipientelecu băuturi cu conţinutridicat de alcool șiamplasaţi-le vertical.

  spray-uri cu substanţe

  mecanice sau alte

  a procesului de cele recomandate decătre producător.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  7/31

    6

   Acest produs nu este persoane cu capacităţi mentale reduse, ori decătre persoane fără supravegheaţi depersoana responsabilăpentru siguranţaacestora sau dacă sunt produsului.

  este deteriorat. Dacăaveţi dubii, luaţi legăturacu agentul de service.

  Siguranţa sistemuluielectric al frigideruluieste garantată doardacă sistemul de

   împământare al locuinţeidvs. corespundestandardelor.

  sistemului electric.

  unui cablu electric, luaţilegătura cu un service

  pericolele.

  Nu conectaţi frigiderul la accidentare gravă.

   Acest frigider este alimentelor. Nu trebuie

  folosit în alte scopuri.

  tehnice se află peperetele interior dinstânga.

  Nu conectaţi frigiderul lasisteme de economisirea electricităţii; acesteapot defecta frigiderul.

  de culoare albastră înfrigider, nu priviţi timp

   îndelungat cu ochiulliber sau cu instrumenteoptice.

  controlate manual,așteptaţi cel puţin 5minute pentru a pornifrigiderul după o pană decurent.

  frigiderului, acest manualtrebuie transmis nouluiproprietar.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  8/31

    7

  cablului de alimentare

   în timpul transportuluifrigiderului. Îndoireacablului poate provoca obiecte grele pecablul de alimentare.Nu atingeţi ștecherulcu mâinile ude cândconectaţi produsul la

       Nu conectaţi frigiderul la

  Din motive de siguranţă,nu stropiţi cu apă sau interioare aleprodusului.

  apropierea frigideruluimateriale care conţin

  Nu amplasaţi recipienteumplute cu apă pe

  electric sau incendiu.

  Nu supraîncărcaţifrigiderul cu alimente.

    la deschiderea ușiialimentele pot cădeași vă pot răni sau potdeteriora frigiderul.Nu amplasaţi obiectepe frigider, deoareceacestea pot cădeala deschiderea sau

   închiderea ușii frigiderului. Nu păstraţi în frigider

  materiale care necesităpăstrarea la o anumitătemperatură, cumar fi vaccinurile,medicamentelesensibile la temperatură,materialele știinţifice etc.

  Dacă nu va fi folosit operioadă mai lungă,frigiderul trebuie scos din

    cablului de alimentare.

  Lamelele ștecheruluitrebuie curăţate regulat,

    provoca incendii.

   Vârful ștecherului trebuiecurăţat regulat cu o

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  9/31

    8

  contrar poate provocaincendii.

  Frigiderul se poatedeplasa dacă picioarele corectă a picioarelorreglabile pe podea poatepreveni deplasareafrigiderului.

  frigiderul, nu îl apucaţi contrar, acesta se poaterupe.

  Dacă amplasaţi produsullângă alt frigider saucongelator, lăsaţi odistanţă de minim 8 cm

    contrar, pereţii laterali

    Pentru produse cudozator de ap;

  apă al frigiderului să presiunea din reţeauade apă trebuie să fiecuprinsă între 1-8bari. Dacă presiuneadin reţeaua de apădepășește 5 bari, estenecesară folosirea unuiregulator de presiune.

  Dacă presiuneadin reţeaua de apădepășește 8 bari,circuitul de apă alfrigiderului nu trebuieconectat la reţeauade apă. Dacă nu aveţiposibilitatea să măsuraţipresiunea din reţeaua

  unui profesionist.

  Folosiţi numai apăpotabilă.

  Siguranţa copiilor Dacă ușa este dotată cu o încuietoare, nu

  lăsaţi cheia la îndemâna copiilor.

  Conformitate cu DirectivaWEEE și depozitarea la

  deșeuri a produsului uzat:   

  odus respectă

    un simbol de clasificare pentru

  deșeuri electrice și electronice

   Acest produs a fost fabricat

  folosind piese și materiale de înaltă

  calitate, care pot fi refolosite și reciclate.

  de funcţionare. Duceţi-l la un centru de

  colectare pentru reciclarea echipamentelor

  electrice și electronice. Luaţi legătura cu

  autorităţile locale pentru a afla informaţii

  despre aceste centre de colectare.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  10/31

    9

  Conformitate cu DirectivaRoHS: specificate în Directivă.

  Informaţii despre ambalaj  din materiale reciclabile, conformreglementărilor noastre naţionale de

  locale.

   Avertisment HCA Dacă produsul dvs. este echipat cu unsistem de răcire cu R600a:

    produsul de potenţialele surse de incendiu

  și ventilaţi încăperea în care se află.

  Ignoraţi acest avertisment dacă

  produsul dvs. este echipat cu unsistem de răcire cu R134a.

    pe plăcuţa de identificare de pe peretele

  interior stâng.

  Nu aruncaţi produsul în foc.

  Modalităţi de reducere aconsumului de energie Nu lăsaţi ușa frigiderului deschisă

  perioade lungi de timp.

  Nu introduceţi alimente sau băuturi calde în frigider.

  Nu supraîncărcaţi frigiderul pentru a nubloca circulaţia aerului în interior.

  soarelui sau lângă aparate care emit

  căldură, cum ar fi cuptoare, mașini de

  spălat vase sau calorifere.

   în congelator când scoateţi raftul sau

  energie declarat a fost determinat la

    congelatorului. Folosirea unui raft sau

  sertar adaptat la forma și dimensiunea

  problemă.

  Decongelarea alimentelor congelate încompartimentul frigiderului va economisi

  energie și va menţine calitatea alimentelor.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  11/31

    10

  Recomandri pentrucompartimentul de alimenteproaspete*opţional

  de temperatură din compartimentul de

  temperatura optimă în compartimentul de

  fie blocat de alimente.

     

  sensor   

    ILK  juiceetc.

     

    sensor 

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  12/31

    11

  3   

  stalarea

  B  instrucţiunilor din manual.

  Instrucţiuni pentrutransportul ulterior alfrigiderului1. Frigiderul trebuie golit și curăţat înainte de

  a fi transportat.

  acestora.

  Reţineţi... resursele naţionale. de protecţie a mediului sau cu autorităţilelocale.

   Înainte de a utiliza frigiderul  următoarele aspecte:1. Interiorul frigiderului este uscat, iar aerul

  poate circula liber în partea posterioară?2. Montaţi cei 2 distanţieri din plastic

  conform figurii. Distanţierii din plastic vorasigura distanţa necesară între frigider șiperete, permiţând circulaţia aerului. (Figura corespundă întocmai produsului dvs.).

  recomandărilor din secţiunea "Întreţinereși curăţare".

  deschiderea ușii, lampa frigiderului se vaaprinde.

  compresorului. De asemenea, este

    Conexiunea electrică și cu o siguranţă de capacitate adecvată.Important:

   în vigoare.

  fie ușor accesibil după instalare.

  corespundă tensiunii specificate.

  ștechere pentru conectare.

  B   înlocuite de un electrician calificat.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  13/31

    12

   Îndepărtarea ambalajului 

   

    materiale reciclabile.

  Depozitarea la deșeuri afrigiderului vechi

  deșeuri, puteţi lua legătura cu distribuitorul

  cu autorităţile locale.

    tăiaţi ștecherul și, dacă ușa este dotată cu

  sisteme de blocare, distrugeţi-le pentru a

   împiedica blocarea copiilor în interior.

   Amplasarea și instalareaA  să amplasaţi frigiderul este prea îngustă

  pentru a permite introducerea frigiderului,

  demontarea ușilor frigiderului, pentru caacesta să poată încăpea.

  1. Instalaţi frigiderul astfel încât să fie ușor

  accesibil.

  2. Feriţi frigiderul de surse de căldură, de

  umiditate crescută și de lumina directă a

  soarelui.

  frigiderului.

  Dacă frigiderul este amplasat într-o nișă

    minim 5 cm între acesta și tavan și pereţi.

  Dacă podeaua este acoperită cu covor,

  frigiderul trebuie ridicat la 2,5 cm de podea.

  4. Amplasaţi frigiderul pe o suprafaţă plană,

  5. Nu amplasaţi frigiderul la temperaturi

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  14/31

    13

   

  ventilaţiei inferioareMontaţi capacul ventilaţiei inferioareconform figurii.

  Reglarea picioarelorDacă frigiderul este instabil;

  rotiţi piciorul în sensul săgeţii negre; pentru

  a-l ridica, rotiţi în sens opus. Acest proces

  este mai simplu dacă o altă persoană ridică

  ușor frigiderul.

  Schimbarea lămpii frigiderului, luaţi legătura cu un service

  Schimbarea direcţiei dedeschidere a ușiiDirecţia de deschidere a ușii frigiderului

  poate fi modificată în funcţie de amplasarea

  acestuia. Dacă acest lucru este necesar,

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  15/31

    14

  4     regătire

  C  Frigiderul trebuie instalat la cel puţin 30cm distanţă de surse de căldură, cum

  ar fi plite, cuptoare, centrale termice și

  sobe, precum și la minim 5 cm distanţă

  de cupotare electrice; frigiderul nu trebuie

  C  Temperatura ambientală a încăperii în care

  este instalat frigiderul trebuie să fie de

  frigiderului sub această temperatură,

  deoarece eficienţa răcirii este redusă.

  C  C  Dacă instalaţi două frigidere unul lângă

  altul, lăsaţi un spaţiu de cel puţin 2 cm

   între ele.

  C  La prima pornire a frigiderului, respectaţiurmătoarele instrucţiuni pe parcursul

  primelor șase ore.

    - Nu deschideţi frecvent ușa.

    - alimente.

    - unei pene de curent, citiţi avertismentele

  din secţiunea "Soluţii recomandatepentru probleme".

  C  protecţie pentru transportul sau mutarea

  ulterioară.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  16/31

    15

    

    

    

  10

     

  16  13

  *14

  12

  317

  6

  15

  1

  9

   

  5   

  lizarea frigiderului

  rapidă) înainte de a introduce alimentele în

  congelator. Dacă apăsaţi de mai multe ori

  la intervale scurte de timp, sistemul de

  protecţie a circuitului electronic se va

  activa, iar compresorul nu va porni imediat.

  curent.

  Panoul de afișaj

  1- Funcţie de congelare rapidă

  Indicatorul de congelare rapidă rămâne

  aprins cât timp funcţia de congelare

  această funcţie, apăsaţi încă o dată

  Indicatorul de congelare rapidă se va

  stinge, iar congelatorul va reveni la

  funcţionarea normală. Dacă nu anulaţifuncţia de congelare rapidă, aceasta se va

  temperatura necesară.

  C  Figurile din acest manual sunt schematice, fiind posibil să nu fie identice cu produsul dvs. alte modele.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  17/31

    16

  2- Indicator de congelare rapid Acest simbol clipește când funcţia de

  congelare rapidă este activă.

  3- Funcţie de reglare a congelatorului Această funcţie permite reglarea

  temperaturii din congelator. Apăsaţi

  acest buton pentru a regla temperatura

  congelatorului la -18, -20, -22, respectiv

  -24.

  4- Indicatorul temperaturii setate încongelatorIndică temperatura setată pentru

  congelator.

  5- Indicatorul temperaturii din

  congelator

  Indicatoarele -24, -22, -20, -18 rămân

  aprinse.

  6- Funcţie de reglare a frigiderului

   Această funcţie permite reglarea

  temperaturii din frigider. Apăsaţi acest

  buton pentru a regla temperatura

  frigiderului la 8, 6, 4, respectiv 2.

  7- Indicatorul temperaturii setate în

  frigider 

  Indică temperatura setată pentru frigider.

  8-Indicatorul temperaturii din frigider

  Indicatoarele 8, 6, 4 și 2 rămân aprinse.

  9- Funcţie de răcire rapidă

  rapidă), temperatura frigiderului va scădea

  sub valoarea setată. Această funcţie poate

  fi folosită pentru a răci rapid alimentele

  mari de alimente, activaţi această funcţie

   înainte de a introduce alimentele în frigider.

  Indicatorul de răcire rapidă rămâne aprins

  cât timp funcţia de răcire rapidă este

  apăsaţi încă o dată butonul Quick Fridge

  se va stinge, iar frigiderul va reveni la

  funcţionarea normală. Dacă nu anulaţi

  funcţia de răcire rapidă, aceasta se va

  temperatura necesară.

  curent.

  10- Indicator de răcire rapidă

   Acest simbol clipește când funcţia de răcire

  rapidă este activă.

  11- Funcţia Eco-Fuzzy (funcţionare

  economică specială)

    rapidă) timp de 3 secunde pentru a

  funcţie este activată, frigiderul trece la

  modul de funcţionare economică timp de

  minim 6 ore, iar indicatorul de funcţionare

  economică se aprinde. Apăsaţi din nou

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  18/31

    17

  12- Indicator de temperatur mare /eroare

   Acest indicator se aprinde dacă erori.

  13. Indicator de funcţionare economicIndicatorul de funcţionare economică seaprinde când temperatura congelatorului selectată funcţia de răcire sau congelarerapidă.

  14- Indicator ionizareIndicatorul este aprins continuu. Acesta bacterii.

  15- Indicator umiditateIndicatorul este aprins continuu. Acestaindică faptul că alimentele din frigider suntpăstrate la umiditatea ideală.

  16-Mod de economisire a energiei  economisire a energiei se va aprinde, iarfuncţia de economisire a energiei va fi energiei este activată, toate simbolurile de de economisire a energiei este activ, laapăsarea oricărui buton sau la deschidereaușii, modul de economisire a energiei va

  vor reveni la normal.Dacă apăsaţi din noubutonul, simbolul de economisire a energieise va stinge, iar modul de economisire a 17-Mod de blocare a tastelor

   Apăsaţi simultan timp de 3 secundebutoanele de răcire rapidă și FF Set.Simbolul de blocare a tastelor se vaaprinde și modul de blocare a tastelor când modul de blocare a tastelor esteactiv. Apăsaţi din nou simultan timp de 3secunde butoanele de răcire rapidă și FFSet. Simbolul de blocare a tastelor se va

  stinge și modul de blocare a tastelor va fi

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  19/31

    18

  Reglareacongelatorului

  Reglareafrigiderului  

   Aceasta este setarea normală recomandată.

   Aceste setări sunt recomandate când temperatura

    Folosiţi pentru congelarea rapidă a alimentelor.Frigiderul va reveni la setarea anterioară după

   încheierea procesului.

  Dacă consideraţi că în frigider temperatura nu este ridicate sau deschiderii frecvente a ușii.

    rapidă

  Folosiţi această setare când frigiderul estesupraîncărcat sau când doriţi să răciţi rapid

  refrigerare rapidă cu 4-8 ore înainte de a introducealimentele.

  Congelarea alimentelorproaspete

  alimentele în pungi sau în cutii înainte de ale introduce în frigider.

  camerei înainte de a fi introduse în frigider.

  trebuie să fie proaspete și de bună

  calitate.

  păstrate o perioadă scurtă de timp.

  să fie etanșe. În plus, acestea trebuie să

  recongelarea acestora.

  1. Nu congelaţi simultan cantităţi mari de bine proprietăţile dacă sunt congelate câtmai rapid.

  2. Amplasarea alimentelor calde în continuă a sistemului de răcire, până lacongelarea completă a acestora.

  3. Nu amestecaţi alimentele congelate cucele proaspete.

  Recomandări de păstrare aalimentelor precongelate

  conform instrucţiunilor producătoruluiaferente unui compartiment de congelare

  ( 4 stele).

  originale a alimentelor precongelate,trebuie respectate următoarelerecomandări:

  1. Introduceţi pachetele în congelator câtmai rapid după cumpărare.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  20/31

    19

  Dezgheţarea

  Introducerea alimentelor

  Diverse alimente, cumar fi carne, pește,

   îngheţată, legume etc.

   Tăviţă pentru ouă Ou

   Alimente în recipiente,farfurii și cutii închise

   Alimente și băuturi  lapte, suc și bere)

  legume

  Legume și fructe

  pentru produseproaspete

  salam etc.)

  Informaţii despre congelareape termen lung trebuie congelate cât mai rapid după

  introducerea în congelator.

  cel puţin 4,5 kg de alimente la temperatura

  de litri ai compartimentului de congelare, la

  este posibilă numai la temperatura de

  sau mai mică).

   AVERTISMENT!A păstrate o perioadă scurtă de timp.

  Materiale necesare pentru ambalare:

  Materialele folosite pentru ambalare trebuie

    congelate, pentru a nu provoca

  decongelarea parţială a acestora.

   Alimentele congelate trebuie folosite

  recongelarea acestora.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  21/31

    20

  Dozator de ap*opional  de utilă, care permite accesul la apă recefără deschiderea ușii frigiderului. Deoarecenu va mai trebui să deschideţi atât de desușa frigiderului, veţi economisi energie.

     

    braţul.

  funcţie de cât de tare apăsaţi braţul. ușor apăsarea braţului pentru a evitavărsarea apei. Dacă apăsaţi ușor braţul,apa va picura; acest lucru este normal și

     

  de ap curată și fără impurităţi. Închideţi capacul. ap.

  1

  1

  2

            

   

  impuritţi.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  22/31

    21

  un pahar rigid. Dacă folosiţi pahare dinplastic de unică folosinţă, apăsaţi braţulcu degetele din spatele paharului.

  Curarea rezervorului de ap

   

   Asiguraţi-vă că piesele demontate în timpul

    apară scurgeri de apă.Important: mașina de spălat vase.

  3

                   

    tava inferioară. Scoateţi tava inferioarătrăgnd-o spre dvs. și goliţi-o periodic.

  lateral.

  garnitura este la locul său.

   AVERTISMENT: A se conecta numaila o conductă de apă potabilă.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  23/31

    22

      

  compartimentele pentru gustări. Trageţi

  compartimentul spre dvs. până când se

  cm și trageţi-l din nou spre dvs. pentru a-l

  demonta.

  a pregăti alimentele pentru congelare.

  De asemenea, puteţi folosi aceste

  compartimente pentru a păstra alimente la

  o temperatură cu câteva grade mai mică

  decât cea din compartimentul frigiderului.

   

  a compartimentului frigiderului previne

  acumularea mirosurilor neplăcute.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  24/31

    23

   

   în compartimentul pentrulegumeFolosirea fantelor de reglare a umidităţii din

  compartimentul pentru legume

  conceput special pentru a păstra legumele

  proaspete, menţinându-le umiditatea.

    pentru legume, iar cantitatea de aer

  controlată folosind fantele din partea

  frontală a capacului.

  funcţie de umiditatea și tipul alimentelor din

  compartimentul pentru legume.

  compartimentul pentru legume, deschideţi

  fantele; pentru a spori temperatura din

  compartimentul pentru legume și a menţine

  umiditatea alimentelor mai mult timp,

   închideţi fantele.

  Utilizarea compartimentuluipentru legume rotativ (la unelemodele) permite păstrarea unor cantităţi mai maride legume și fructe.

  legume, sertarul se va roti spre dreapta, din compartimentul pentru legume permite

  separarea legumelor de fructe, prevenindstrivirea acestora.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  25/31

    24

     

  recipientul pentru gheaUtilizarea aparatului Icematic

  * Umpleţi aparatul Icematic cu apă și

  două ore, gheaţa va fi gata. Nu demontaţi

  aparatul Icematic din suport pentru a lua

  gheaţă.

  de grade.

  pentru gheaţă de dedesubt.

  cuburile de gheaţă.

  * Dacă doriţi, puteţi păstra cuburile de

  gheaţă în recipient.

  Recipient pentru ghea

  doar păstrării cuburilor de gheaţă. Nu

  rupe.

  Bec albastru*opional

   Alimentele din compartimentul pentru

  legume iluminat cu lumină albastră

  undă a luminii albastre, conservându-și

  astfel prospeţimea și sporind conţinutul de

  vitamine.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  26/31

    25

  6    

  treţinere și curăţare

  A  sau substanţe similare.

   

    de curăţare, detergenţi sau ceară de

  lustruire.

  C  Folosiţi apă călduţă pentru a curăţa

  interiorul, apoi ștergeţi cu o cârpă uscată.C   într-o soluţie de o linguriţă de bicarbonat

  cu o cârpă uscată.

   Asiguraţi-vă că nu intră apă în carcasalămpii și în alte componente electrice.

    și scoateţi toate alimentele, lăsând ușa

   întredeschisă.

  C  Verificaţi periodic garniturile ușii,asigurându-vă că nu s-au murdărit cu

  alimente.

  A  goliţi-le de alimente, apoi ridicaţi-le.

  A Nu folosiţi niciodată substanţe decurăţare cu clor sau apă cu clor pentru

  suprafeţelor cromate ale produsului.

  suprafeţe metalice.

  Protejarea suprafeţelor dinplasticC  Nu introduceţi în frigider ulei sau

  alimente gătite în ulei în recipiente fărăcapac, deoarece acestea vor deteriora

  suprafeţele din plastic ale frigiderului.

  plastic, curăţaţi-le și clătiţi-le imediat cu

  apă caldă.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  27/31

    26

  7     oluţii recomandate pentru probleme  include probleme frecvente care nu sunt provocate de defecte de material sau de .

     

  alimentelelor lichide în recipiente deschise. Ușă întredeschisă.

  răcire nu este încă echilibrată.

  după această perioadă.

  electricitate.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  28/31

    27

     

   Alimentele calde determină funcţionarea pe perioade lungi de timp a frigiderului, până la

   Aerul cald intrat în frigider determină funcţionarea pe perioade mai lungi. Deschideţi mai

  rar ușile.

   întredeschisă. Verificaţi dacă ușile sunt închise corect.

  ca aceasta să fie atinsă.

  determină funcţionarea pe perioade lungi de timp a frigiderului pentru a se asigura

  temperatura corectă.

   

  ridicată a congleatorului.

   

  a frigiderului.

   Alimentele din sertarele frigiderului îngheaţă.

  a frigiderului.

   Temperatura din frigider sau congelator este foarte mare.

  adecvat.

    ia mai mult timp, datorită dimensiunii sale.

  Frigiderul emite un sunet asemănător cu cel al secundarului unui ceas mecanic.

  trecerea agentului de răcire prin compartimentul care poate fi setat pentru răcire sau

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  29/31

    28

     

   

   

   Asiguraţi-vă că podeaua este plană, stabilă și poate susţine greutatea frigiderului.

   îndepărtate de pe frigider.

  Deschideţi mai rar ușa.

  reducerea umidităţii, condensul va dispărea.

  Mirosuri neplăcute în frigider.

  caldă sau carbonatată.

  Ușa/ușile nu se închide/închid.

   închiderea ușii.

  susţine greutatea frigiderului.

  sertar.

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  30/31

    29

 • 8/18/2019 Manual de Utilizare Frigider Cu 2 Usi Beko DDEN517MWD

  31/31

     

  EN-RO

  www.beko.com