An1 Sem1 Topografie Cartografie Lucrari Practice

download An1 Sem1 Topografie Cartografie Lucrari Practice

of 236

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.719
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of An1 Sem1 Topografie Cartografie Lucrari Practice

ANTON NSTASE

GABRIELA OSACI-COSTACHE

TOPOGRAFIE CARTOGRAFIE

!

)

h

2

'

h

9

q

%

1

'

8

(

9

'

h

9

p

(

8

$

#

p

)

$

#

#

"

(

h

(

&

0

#

0

5

&

#

%

p

4

0

$

#

2

7

9

h

d

0

g

5

6

6

8

2

!

8

3

&

#

%

#

$

#

#

"

!

ANTON NSTASE, GABRIELA OSACI-COSTACHE

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei

Topografie, cartografie: lucrri practice /

Mine

Romnia de Mine

R

S

S

R

Q

1

Romnia de Mine) 8

h

)

i

)

h

d

3

%

!

'

'

!

8

'

)

!

d

0

#

"

"

f

5

d

0

f

d

e

d

R

X

a

X

c

b

a

c

b

a

`

Y

X

W

V

U

T

B

P

B

I

F

A

H

D

G

F

E

D

C

B

A

@

6

8

!

2

2

!

9

8

!

2

2

(

7

6

"

5

4

"

2

'

!

1

0

)

(

!

!

'

'

!

Romnia de

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

ANTON NSTASE GABRIELA OSACI-COSTACHE

E A

TOPOGRAFIE CARTOGRAFIELUCRRI PRACTICEF a T T F F B I B A @

g

#

0

5

B H

D

E

A

E

B

H D

C

P

R

S

S

R

Q

B

C

P

E

D

D

V

@

G

@

T

T

W

T

ROMNIA DE MINE

CUPRINS

I. NO IUNI INTRODUCTIVE ............................................................. II. PROBLEME PRACTICE DE TOPOGRAFIE .............................. 1. Teodolitul ............................................................................................... 1. 1. Luneta ............................................................................................. 1. 2. Dispozitivele de citire a unghiurilor .............................................. 1. 3. Nivelele ........................................................................................... 1. 4. Punerea teodolitului n sta ie ......................................................... 1. 5. Msurarea unghiurilor topografice cu teodolitul ......................... 1. 6. Compensarea n sta ie a unghiurilor orizontale ............................ 2. Mira ....................................................................................................... 3. Calculul unei triangula ii locale n form de poligon cu punct central 3. 1. Compensarea triangula iei topografice ......................................... 3.1.1. Compensarea I ..................................................................... 3.1.2. Compensarea a II-a .............................................................. 3.1.3. Compensarea a III-a ............................................................. 3. 2. Calculul lungimii laturilor de triangula ie .................................... 3. 3. Calculul orientrilor laturilor de triangula ie ................................ 3. 4. Calculul coordonatelor punctelor de triangula ie ........................ 4. Metoda intersec iei 4.1. Metoda intersec iei nainte . 4.1.1. Formulele de calcul cu tangenta orientrii . 4.1.2. Formulele de calcul cu cotangenta orientrii 4.2. Metoda intersec iei napoi ... 5. Rezolvarea drumuirii planimetrice .......................................................

9 22 22 23 24 25 25 27 30 32 34 35 35 37 37 38 40 41 41 41 42 42 43 44 5

5. 1. Drumuirea sprijinit pe dou puncte de coordonate cunoscute . 5.1.1. Calculul unghiurilor orizontale .......................................... 5.1.2. Calculul orientrilor ............................................................ 5.1.3. Calculul coordonatelor relative ......................................... 5.1.4. Calculul coordonatelor absolute x i y ........................... 5. 2. Drumuirea nchis pe punctul de plecare ..................................... 6. Metoda radierii .. 7. Metoda echerrii 8. Raportarea planimetriei ......................................................................... 9. Nivelul ..................................................................................................... 10. Rezolvarea drumuirii de nivelment geometric .................................. 11. Trasarea curbelor de nivel .................................................................. 12. Ridicri expeditive ............................................................................... 12. 1. Msurarea distan elor ................................................................... 12. 2. Determinarea orientrii magnetice ............................................ 12. 3. Msurarea altitudinilor ................................................................ 12. 4. Determinarea pantei .................................................................... 12. 5. Drumuirea expeditiv ................................................................. III. PROBLEME PRACTICE DE CARTOGRAFIE ......................... 1. Harta i elementele ei ............................................................................. 1. 1. Cadrul hr ilor ................................................................................ 1. 2. Elementele din exteriorul cadrului hr ii ...................................... 1. 3. Elementele din interiorul cadrului hr ii ........................................ 1. 3. 1. Caroiajul kilometric sau re eaua geometric .................... 1. 3. 2. Elementele de altimetrie (relieful) .................................... 1. 3. 3. Elementele de planimetrie ................................................. 1. 3. 4. Culorile ................................................................................ 1. 3. 5. Inscrip iile din interiorul cadrului hr ii ............................ 2. Proiec ii cartografice .............................................................................. 2. 1. Proiec ia stereografic ecuatorial ............................................... 2. 2. Proiec ia polar Postel .................................................................. 2. 3. Proiec ia cilindric ptratic .......................................................... 3. Metode de reprezentare ......................................................................... 3. 1. Metode de reprezentare pe hr ile generale (topografice) .......... 3. 2. Metode de reprezentare pe hr ile tematice .................................. 3. 2. 1. Metodele statistice ..............................................................

41 41 44 47 48 49 49 50 51 55 56 59 62 62 64 65 66 66 70 70 73 75 81 81 83 89 110 111 123 125 127 129 130 130 131 131

6

3. 2. 1. 1. Diagramele .......................................................... 3. 2. 1. 2. Cartograma .......................................................... 3. 2. 1. 3. Cartodiagrama ..................................................... 3. 2. 2. Metodele cartografice ........................................................ 3. 2. 2. 1. Metoda semnelor ................................................ 3. 2. 2. 2. Metoda arealelor ................................................. 3. 2. 2. 3. Metoda fondului calitativ ................................... 3. 2. 2. 4. Metoda liniilor de micare sau dinamice .......... 3. 2. 2. 5. Metoda izoliniilor ............................................... 3. 2. 2. 6. Metoda punctului ................................................ 3. 2. 3. Scrierea i amplasarea denumirilor pe hr i ..................... 3. 3. Hr ile n relief ................................................................................. 4. Probleme rezolvate pe hr i .................................................................. 4. 1. Orientarea hr ilor .......................................................................... 4. 1. 1. Orientarea hr ii pe teren .................................................... 4. 1. 1. 1. Determinarea punctului de sta ie ....................... 4. 1. 1. 2. Orientarea hr ii ........................... ...................... 4 .1. 2. Orientarea hr ii n cabinet ................................................. 4. 2. Msurarea distan elor pe hr ile topografice ............................... 4. 2. 1. Msurarea distan elor n linie dreapt ............................... 4. 2. 2. Msurarea distan elor n linie frnt .................................. 4. 2. 3. Msurarea distan elor n linie sinuoas ............................. 4. 3. Msurarea distan elor pe hr ile la scri mici ............................... 4. 3. 1. Metoda analitic ................................................................. 4. 3. 2. Metoda grafic .................................................................... 4. 4. Determinarea suprafe elor pe hr ile topografice ........................ 4. 4. 1. Metoda analitic ................................................................. 4. 4. 2. Metoda