Cartografie - cap.8

57
proiecţia azimutală ecuatorială echidistantă. Tot din aceste proiecţii fac parte şi proiecţiile întrerupte ale lui Eckert-Goode, Mollweide-Goode etc. Clasificarea după modul de utilizare în construcţia hărţilor Din acest punct de vedere, proiecţiile cartografice se pot clasifica în: proiecţii utilizate pentru hărţi universale, pentru hărţile emisferelor, pentru hărţile continentelor, pentru hărţile ţărilor şi ale unor părţi din ele. Dintre proiecţiile utilizate pentru hărţile universale cităm: proiecţiile Grinten, Mercator, Aitov, Mollweide etc., pentru hărţile emisferelor amintim proiecţiile: azimutală ecuatorială Postel, sferică sau globulară, Mollweide, azimutală ortografică ecuatorială etc., iar pentru hărţile continentelor, proiecţiile azimutală orizontală Lambert, azimutală ecuatorială Lambert, Bonne, Sanson, azimutală orizontală Postel, azimutală polară Postel etc. Pentru hărţi ale ţărilor se întrebuinţează proiecţii diferite, în funcţie de scopul propus. De 153

description

Curs cartografie - capitolul 8

Transcript of Cartografie - cap.8

proiecia azimutal ecuatorial echidistant. Tot din aceste proiecii fac partei proieciile ntrerupte ale lui Eckert-Goode, Mollweide-Goode etc.Clasificarea dup modul de utilizare n construcia hrilorin acest punct de !edere, proieciile carto"rafice se pot clasifica n#proieciiutilizatepentru hriuni!ersale,pentruhrile emisferelor,pentruhrile continentelor, pentru hrile rilor i ale unor pri din ele.intre proieciile utilizate pentru hrile uni!ersale citm# proieciileGrinten, Mercator, $ito!, Mollweide etc., pentru hrile emisferelor amintimproieciile# azimutalecuatorial%ostel, sfericsau"lo&ular, Mollweide,azimutal orto"rafic ecuatorial etc., iar pentru hrile continentelor,proieciile azimutal orizontal 'am&ert, azimutal ecuatorial 'am&ert,(onne, )anson, azimutal orizontal %ostel, azimutal polar %ostel etc.%entru hri ale rilor se ntre&uineaz proiecii diferite, n funciede scopul propus. e e*emplu, pentruharta de &az a rii noastre seutilizeaz proiecia cilindric trans!ersal Gauss-+r,"er.%entru hri ale unor poriuni din ri se folosesc proiecii diferite, nfuncie de mrimea teritoriului, de destinaia hrii etc.5. Proieciile azimutele5.1. Proieciile azimutele perspective%roieciile azimutale perspecti!e pot fi mprite n funcie de poziiapunctului de perspecti!, n# proiecii orto"rafice, proiecii stereo"rafice,proiecii centrale i proiecii e*terioare.up poziia planului de proiecie fa de sfer, sunt# polare,ecuatoriale i o&lice sau de orizont.e asemenea, dup felul cum planul de proiecie atin"e sfera pot fi"rupate n tan"ente i secante.-./0n cazul proieciilor azimutale n "eneral, dup felul cum planul deproiecie este tan"ent sau secant la sfera pm1nteasc, se !a o&ine irepartizarea deformrilor.$stfel, n cazul proieciilor azimutale, la care planul de proiecie estetan"ent, se!ao&inepeproiecie unsin"ur punctPdedeformri nule2fi"...- a3, care coincide cu punctul de tan"ent al planului de proiecie. 4atde acest punct de deformri nule, n restul proieciei deformrile se dez!oltradial i sunt poziti!e 25 fac e*cepie proieciile orto"rafice.61nd planul de proiecie este secant la sfer, se o&ine pe proiecie uncerc de deformri nule 2fi"...-.&3, care corespunde cu cercul dup care s-afcut interseciasferei cuplanul deproiecie. 0ninteriorul acestui cercdedeformri nule, deformrile sunt ne"ati!e 2adic scrile sunt mai mici dec1tunitatea, i ca atare, elementele deformate !or fi mai mici dec1t cele de pe"lo&3. 0n e*teriorul acestui cerc, deformrile sunt poziti!e.0n cazul proieciilor orto"rafice, punctul de perspecti! se considerla infinit, iar razele proiectate !or fi paralele i perpendiculare pe planul deproiecie. inpunctul de!edereal deformrilor, elefacpartedin"rupaproieciilor echidistante, deci care pstreaz nedeformate distanele peanumite direcii.-.7 xPa3 xb34i". ..-. 8epartiia deformrilor n proieciile azimutelea3 9 pe plan tan"ent5 b3 pe plan secantProieciaortograficpolar.Esteoproieciecarearepunctul de!edere situat la infinit. 8azele proiectante sunt paralele ntre ele iperpendicularepeplanul deproieciecareesteconsiderat tan"ent lapol.%roiecia a fost dez!oltat nc din antichitate de ctre :iparc 2sec. ;; .e.n.3.8eeaua carto"rafic este format din cercuri concentrice, carereprezint cercurile paralele i din razele acestor cercuri, care suntmeridianele. Ea poate fi realizat prin dou metode# analitic i grafic. 0n primametodsepornetedelacalcularearazelorcercurilorparalele. infi"ura..==?.=>/,?- mm >-,>< mm ..,,>? mmMeridianelesereprezintcarazelecercurilor, trasateladensitateasta&ilit.Metoda "rafic const n trasarea unui cerc de &az cu raza e"al cu a"lo&ului terestru redus la scar i care reprezint proiecia ecuatorului2fi".../3. )e deseneaz diametrele !ertical i orizontal. 6u aButorulraportorului cercul se mparte n at1tea arce de cerc c1te solicit densitateaaleas, de e*emplu, prin punctele A, B, C, D etc. $ceste puncte reprezint defapt interseciilemeridianelorcuecuatorul i seunesccucentrul cerculuirezult1nd meridianele n proiecia orto"rafic polar.%entru determinarea razelor cercurilor paralele, se !or co&orperpendiculare pe diametrul orizontal din puncteleA,B,Cetc.,care-l !orintersectan punctelea,b,cetc.istaneledela centrul cerculuip1n laaceste puncte a, b, c etc. )unt tocmai razele cercurilor paralele.-.>-.=/==7.=>==?.=A==-== ?.= 4i". ../. 6onstrucia "rafic a reeleicarto"rafice n proiecia orto"rafic polarin punctul de !edere al deformrilor, este o proiecie echidistant peparalele, pstr1nd deci nedeformate distanele pe paralele. %e direciameridianelor, scara se micoreaz odat cu deprtarea de punctul central careestepolul. E*ist unsin"ur punct dedeformri nulecareesteproieciapolului.eformrile n aceast proiecie pot fi urmrite cu aButorul !alorilorscrilor pe meridian 2m3, pe paralel 2n3, suprafeelor 2S3 i deformriima*ime un"hiulare 2 -=.AC>===,@>> -,=== =,@>> @=-7C7.==,?=? -,=== =,?=? -A=7.C/===,.== -,=== =,.== /@=.?C-.==, m >/?--->=== mm>/, ?- mm >7mm-======== -======== = = = ; 2..3,o&in1ndu-se puncteleA,B, ... etc. %rin punctele o&inute, de o parte i dealtaadiametrului orizontal, carereprezint proiecia ecuatorului, seducparalele care reprezint proieciile cercurilor paralele.%entru trasarea meridianelor este necesar s se sta&ileasc mai nt1ipunctele dup care acestea intersecteaz paralelele. 0n acest scop se recur"ela un artificiu pornind de la faptul c at1t n proiecia orto"rafic polar, c1ti n cea ecuatorial, distana dintre paralele cu diferena de latitudine e"aleste e"al. ) ale"emun cadran, de e*emplu cadranul ;;, n care seconstruiete reeaua carto"rafic n proiecie orto"rafic polar. %entrucadranul respecti! 2fi"...>3, centrul cercului de!ine proiecia polului. $stfelc pe raza orizontal 2care n proiecie polar este un sfert de meridian3 sepot determinarazelecercurilor paralele2dupprocedeul "raficamintit nconstrucia proieciei orto"rafice polare3 rezult1nd puncteleaib, caredelimiteazrazelerespecti!e. 6uacesterazesetraseazarcelecercurilorparalele n proiecia orto"rafic polar. $poi, n cadranul respecti! setraseaz tot n proiecie polar i reeaua de meridiane dup procedeulcunoscut 2acestea sunt drepte concurente n pol care este n centrul cercului3. 4i". ..>. 6onstrucia "rafic a reelei carto"rafice n proiecia orto"rafic ecuatorial-.Ain intersecia meridianelor i paralelelor, n cadranul ;; rezult punctele -,==35e,f,g2peparalela de /==5m,n,P2pe paralela de ==3 i punctulr2pe paralela de /==sud3. Toate aceste puncte se proiecteaz pe diametrele cercurilor respecti!eo&in1ndu-se punctele -, , ?. 0n continuare, se mai deseneaz un->=cerc de aceeai raza cu cel iniial care are centrul pe prelun"irea a*eiy yC2fi"...?.&3. )e deseneaz de asemenea diametrul !ertical al acestui cerc carereprezintproieciameridianului central 2sin"urul careseproiecteazprinlinie dreapt3. %e acest meridian central se proiecteaz prin linii orizontalemai nt1i punctulPn2proiecia polului nord care este !izi&il3, iar apoi toatecelelalte puncte proiectate pe paralelele dinfi".A...a. $a, de e*emplu,punctele b,cidproiectate pe paralele >==prin punctele -, < iDau fostproiectate n continuare pe meridianul central din fi". ..?.&, prin punctele -C,