A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie...

of 33 /33
AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr.3/48 Nr. formular 01 02 26 27 28 29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare CUPRINS Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pag.2

Embed Size (px)

Transcript of A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie...

Page 1: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr.3/48

Nr.

formular

01

02

26

27

28

29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelor

Fisele programelor

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

CUPRINS

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

pag.2

Page 2: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

pentru anul 2018 si perspectiva 2019 - 2021

1. TITULAR: AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA COD TITULAR: 48

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma fundamentala a statului roman care urmareste:

-asigurarea si imbunatatirea constanta a cadrului legal si organizatoric al alegerilor si al oricaror alte consultari, la nivel national sau local, precum si al finantarii partidelor politice, in concordanta cu instrumentele juridice de drept international, acquis-ul comunitar si dispozitiile constitutionale;

-aplicarea unitara, pe intreg cuprinsul tarii, a dispozitiilor legale din domeniul electoral si al finantarii partidelor politice si controlul indeplinirii atributiilor si sarcinilor care revin celorlalte autoritati publice cu atributii in domeniu;

-educarea electoratului si a celorlalti participanti la alegeri; -reprezentarea in plan extern a statului roman ca principal vector de imagine al

acestuia in ceea ce priveste gradul de democratizare al Romaniei, masurat prin modul de exercitare a drepturilor electorale, egalitatea de sanse in competitia politica si transparenta in finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.

Cadrul legal de functionare. Art. 100 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor,

precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente prevede: Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala, care are misiunea de a asigura organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor, precum si finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu respectarea Constitutiei, a legii si a standardelor internationale si europene in materie. Autoritatea Electorala Permanenta isi desfasoara activitatea cu respectarea principiilor independentei, impartialitatii, legalitatii, transparentei, eficientei, profesionalismului, responsabilitatii, sustenabilitatii, predictibilitatii si legitimitatii.

Art. 103 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente prevede: (1) Autoritatea Electorala Permanenta exercita urmatoarele atributii principale: a) elaboreaza propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfasurarii alegerilor, pe care le transmite spre insusire Guvernului si autoritatilor administratiei publice locale, si urmareste modul de indeplinire a propunerilor; b) urmareste modul de delimitare a sectiilor de votare, de stabilire a localurilor sectiilor de vot si a sediilor birourilor electorale; c) urmareste realizarea din timp a dotarilor specifice sectiilor de votare: urne si cabine tipizate, stampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot si altele asemenea; controleaza modul de pastrare a acestora intre perioadele electorale; d) urmareste modul de asigurare a fondurilor necesare realizarii esalonate, din timp, a logisticii necesare desfasurarii procesului electoral;

pag.3

Page 3: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

e) monitorizeaza securitatea sectiilor de votare, a buletinelor de vot si a celorlalte documente si materiale specifice perioadei electorale; f) monitorizeaza intocmirea si tiparirea listelor electorale permanente; monitorizeaza si controleaza actualizarea Registrului electoral; g) administreaza Registrul electoral si Registrul sectiilor de votare; h) controleaza si monitorizeaza indeplinirea sarcinilor care revin autoritatilor publice si altor organisme in pregatirea si organizarea proceselor electorale; i) asigura, in limita competentelor sale, aplicarea unitara a dispozitiilor legale referitoare la organizarea alegerilor si a referendumurilor; j) elaboreaza studii si propuneri vizand imbunatatirea sistemului electoral, pe care le da publicitatii si le prezinta autoritatilor publice, partidelor politice, precum si organizatiilor neguvernamentale interesate; k) prezinta Parlamentului, in maximum 3 luni de la incheierea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, pentru Presedintele Romaniei, pentru Parlamentul European si pentru autoritatile administratiei publice locale sau a unui referendum national, un raport asupra organizarii si desfasurarii alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzand referiri la participarea la scrutin, modul de desfasurare a acestuia, abaterile si neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate si rezultatul consultarii; raportul se da publicitatii sub forma unei carti albe; l) implementeaza programe de informare si educare a alegatorilor asupra sistemului electoral romanesc si asupra respectarii deontologiei electorale si asigura popularizarea acestora; m) organizeaza programe specifice de instruire si formare profesionala in materie electorala pentru personalul autoritatilor si institutiilor, cu atributii in organizarea si desfasurarea alegerilor, precum si pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale si operatori de calculator in sectiile de votare; n) elaboreaza programe si stabileste proceduri unitare privind exercitarea dreptului de vot de catre persoanele cu dizabilitati si asigura popularizarea acestora; o) elaboreaza proiectul bugetului propriu, care se aproba prin legea bugetului de stat; p) intocmeste lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul National de Statistica, care participa la centralizarea, prelucrarea datelor si constatarea rezultatelor alegerilor; q) coordoneaza sistemul informational electoral national; r) achizitioneaza, in conditiile legii, aplicatiile si/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii; s) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare, impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, data alegerilor si calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale; s) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare, impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, proiectele de hotarari specifice bunei organizari si desfasurari a alegerilor; t) elaboreaza proiecte de acte normative pentru imbunatatirea si perfectionarea sistemului electoral romanesc, pe care le supune Guvernului spre analiza si exercitare a dreptului de initiativa legislativa; t) prezinta Guvernului spre aprobare, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Afacerilor Interne, proiectul hotararii Guvernului privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea si desfasurarea alegerilor; u) certifica spre neschimbare, cu 10 zile inainte de data alegerilor, aplicatiile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii si le pune la dispozitia partidelor politice si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale inscrise in competitia electorala, la cererea scrisa a acestora; v) face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare si desfasurare a alegerilor partiale pentru autoritatile administratiei publice locale si sprijina organizarea acestora;

pag.4

Page 4: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

w) vegheaza la respectarea legii privind organizarea si desfasurarea referendumurilor locale; x) asigura aplicarea legislatiei privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale; y) organizeaza conferinte, seminare si congrese nationale si internationale in domeniul sau de activitate; z) asigura transparenta cheltuielilor efectuate pentru organizarea si desfasurarea alegerilor si referendumurilor. (2) Autoritatea Electorala Permanenta prezinta Parlamentului anual un raport asupra activitatii sale, conform legii. (3) Autoritatea Electorala Permanenta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Art. 1 alin. 3 și art. 3 din Hotararea birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 4/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente și a Centrului Expert electoral, „(3) Autoritatea are misiunea de a asigura organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor, precum si finantarea partidelor politice, cu respectarea Constitutiei, a legii si a standardelor internationale in materie. Pentru indeplinirea misiunii prevazute la alin. (3), Autoritatea exercita urmatoarele functii: a) de strategie, prin care se asigură stabilirea obiectivelor sectoriale în materie electorală; b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea şi supunerea spre aprobare a cadrului normativ în materie electorală, precum şi elaborarea şi aprobarea actelor normative proprii; c) de management, prin care se asigură rganizarea şi coordonarea activităţilor şi resurselor necesare pentru derularea proceselor electorale; d) de autoritate de stat, prin care asigură aplicarea unitară a legislaţiei în materie electorală; e) de control, prin care se realizează verificarea respectării legislaţiei în materie electorală şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, unde este cazul; f) de informare, prin care se asigură transmiterea de informaţii corecte în materie electorală către alegători, autorităţi şi organisme publice, precum şi partide politice; g) de educare, prin care se realizează instruirea alegătorilor şi se încurajează exercitarea drepturilor electorale; h) de instruire, prin care se transmit competenţe profesionale în materie electorală persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale; i) de reprezentare a statului român în domeniul său de activitate, în plan intern şi extern.

Dintre atributiile importanteale Autorității Electorale Permanente care au caracter de

permanenta mentionam: - gestionarea corpul expertilor electorali (art.16 alin. (13); - administrarea Registrului electoral si Registrul sectiilor de votare (art. 103 alin. 1 lit.

g); - controlul si monitorizarea indeplinirii sarcinilor care revin autoritatilor publice si altor

organisme in pregatirea si organizarea proceselor electorale (art. 103 alin. 1 lit. h); - coordonarea sistemului informational national (art. 103 alin. 1 lit. q);

Gestionarea Corpului expertilor electorali, implementarea si gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare necesita, conform art.103 alin (1) lit. M, organizarea de programe specifice de instruire si formare profesionala in materie electorala pentru personalul autoritatilor si institutiilor, cu atributii in organizarea si desfasurarea alegerilor, precum si pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale si operatori de calculator in sectiile de votare.

Prin modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii

partidelor politice si a campaniilor electorale au fost introduse atributii noi in sarcina

pag.5

Page 5: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Autoritatii Electorale Permanente, una dintre acestea fiind rambursarea in termen de 90 de zile catre partidele politice, aliantele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar in cel mult 30 de zile de la data tuturor tipurilor de alegeri, sumele aferente cheltuielilor efectuate in toate circumscriptiile electorale, precum si cele efectuate la nivel central, in cazul in care partidul politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale a obtinut un anumit procent din voturile valabil exprimate, stabilit de lege pentru diferite tipuri de alegeri.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

La stabilirea prioritatilor strategice, precum si a actiunilor necesare pentru

indeplinirea acestora Autoritatea Electorala Permanenta are in vedere, in primul rand, ciclicitatea procesului electoral. In ceea ce priveste perioada 2018-2021, au fost stabilite urmatoarele prioritati strategice: - Pregatirea alegerilor europarlamentare și prezidențiale din anul 2019, respectiv a

alegerilor locale si parlamentare din anul 2020, in conformitate cu noile prevederi legale;

- Dezvoltarea, testarea si implementarea Registrului electoral pentru alegerile la termen care vor avea loc in anul 2019, respectiv 2020;

- Realizarea unei baze de date incluzand persoanele ce pot fi desemnate ca presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si ca loctiitori ai presedintilor ai birourilor electorale in scopul formarii acestora;

- Modernizarea si imbunatatirea conditiilor de organizare si desfasurare a operatiunilor electorale, realizarea unor proiecte-tip pentru logistica necesara derularii votarii (cabine, urne etc);

- Actualizarea numerotarii si delimitarii sectiilor de votare; - Participarea la actiuni de documentare externa organizate de organisme

internationale de specialitate. - Proiectarea si ulterior introducerea unor instrumente informatice moderne in

procesul de transmitere a diferitelor raportari ale partidelor politice catre AEP si in activitatea de control a finantarii activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, in scopul cresterii eficientei acestei activitati precum si a cresterii transparentei atat a finantarii activitatii curente a partidelor politice cat si a campaniilor electorale.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

Finantarea activitatilor desfasurate de catre Autoritatea Electorala Permanenta este asigurata de la bugetul de stat, capitolul 51.01 „Autoritati publice” subcapitolul 04 „Alte organe ale autoritatilor publice”, iar incepand din anul 2008 si la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale” pentru finantarea partidelor politice.

Surse de finantare Pondere Bugetul de stat 100%

pag.6

Page 6: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

5. MENTIUNI SPECIALE

De la infiintarea sa prin Legea nr. 268/2003, atributiile Autoritatii Electorale Permanente s-au triplat prin acte normative succesive: Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 115 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordonantelor de urgenta ale Guvernului nr. 1/2007, 8/2007, 9/2007, 20/2008, 32/2008, 36/2008, 97/2008, 11/2009, 55/2009,95/2009 si 47/2016.

In cursul anului 2015 au intervenit modificari legislative importante, care au adus elemente de noutate in procesul de organizare si desfasurare a alegerilor care au avut loc in anul 2016, dar si in functionarea Autoritatii Electorale Permanente.

Activitatile desfasurate se incadreaza pe multiple planuri: legislativ, procedural, logistic, organizatoric, informational si educational-civic si sunt reflectate in Rapoartele inaintate celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei.

In procesul de fundamentare a bugetului pentru anul 2018 s-au avut in vedere prioritatile strategice si actiunile necesare pentru indeplinirea acestora generate in primul rand de ciclicitatea procesului electoral.

In ceea ce priveste perioada 2018 - 2021, au fost stabilite prioritati strategice; dintre acestea subliniem cele demarate in anii anteriori, cu regim de noutate, si care trebuiesc continuate:

- Modificarea Registrului electoral, in asa fel incat sa fie utilizat la toate tipurile de

alegeri.

Aceste modificari sunt de natura a permite utilizarea acestuia la toate tipurile de alegeri nu doar la alegerile parlamentare asa cum era prevazut initial in legea 35/2008. Principalele masuri care se impun a fi aplicate:

a) Consolidarea hardware a Registrului Electoral si implementarea de mecanisme de recuperare a datelor si continuare a activitatii in caz de dezastre (Load balancing/Disaster Recovery and Business Continuity)

b) Implementarea unui mediu de test si instruire pentru Registrul Electoral c) Asigurarea de asistenta tehnica si mentenanta pentru toate componentele

sistemului

- Indrumarea participantilor la procesul electoral, controlul autoritatilor cu atributii in

materie electorala Adoptarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice

locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, precum si adoptarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei

pag.7

Page 7: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente au adus noi atributii in sarcina institutiei.

Dintre atributiile importante care au caracter de permanenta mentionam: - gestionarea corpul expertilor electorali (art.16 alin. (13); - administrarea Registrului electoral si Registrul sectiilor de votare (art. 103 alin. 1 lit.

g); - controlul si monitorizarea indeplinirii sarcinilor care revin autoritatilor publice si altor

organisme in pregatirea si organizarea proceselor electorale (art. 103 alin. 1 lit. h); - coordonarea sistemului informational national (art. 103 alin. 1 lit. q);

Gestionarea Corpului expertilor electorali, implementarea si gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare necesita, conform art.103 alin (1) lit. m), organizarea de programe specifice de instruire si formare profesionala in materie electorala pentru personalul autoritatilor si institutiilor, cu atributii in organizarea si desfasurarea alegerilor, precum si pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale si operatori de calculator in sectiile de votare.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, pentru identificarea, recrutarea, selectarea si instruirea persoanelor ce pot face parte din birourile electorale ale sectiilor de votare Autoritatea Electorală Permanenta va actualiza permanent atat Corpul expertilor electorali cat si baza de date cu operatorii de calculator in sectiile de votare.

De asemenea, au fost atribuite noi sarcini pentru Departamentul de control al

finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale din cadrul Autoritatii Electorale Permanente, prin Legea nr. 113/2015 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, respectiv: - alocarea codului unic de identificare al competitorilor electorali; - inregistarea si pastrarea evidentei fondurilor obtinute de partidele politice in afara

campaniei electorale care au fost transferate in conturile bancare de campanie deschise la nivel central;

- inregistrarea si pastrarea evidentei contributiilor pentru campania electorala; - inregistrarea rapoartelor detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electorale, a

cuantumului datoriilor inregistrate ca urmare a campaniei electorale, insotite de declaratiile privind sursa de provenienta a contributiilor;

- inregistrarea si pastrarea evidentei raportarilor trimestriale ale partidelor politice si a candidatilor independenti, privind stadiul achitarii inregistrate in campania electorala pana la data achitarii integrale a acestora;

- controlul finantarii campaniei electorale pentru competitorii electorali care nu au atins pragul de 3% din voturile valabil exprimate in nicio circumscriptie electorala;

- controlul finantarii campaniei electorale pentru competitorii electorali care au atins pragul de 3% din voturile valabil exprimate la nivel national sau numai in anumite circumscriptii electorale si rambursarea cheltuielilor efectuate in campania electorala;

- inregistrarea si pastrarea evidentei copiilor dupa rapoartele de audit intocmite in urma auditarii situatiilor financiare anuale intocmite de partidele politice care primesc subventii de la bugetul de stat;

- inregistrarea si pastrarea evidentei rapoartelor detaliate ale veniturilor si cheltuielilor realizate in anul precedent de catre partidele politice;

- inregistrarea si pastrarea evidentei situatiilor financiare anuale ale partidelor politice; - pastrarea registrului fiscal al partidelor politice; - pastrarea registrului fiscal al candidatilor independenti.

pag.8

Page 8: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Obiective pe termen lung

- AEP trebuie sa defineasca si sa implementeze conceptul de management al operatiunilor electorale;

- AEP trebuie sa asigure modernizarea modului de organizare a evenimentelor electorale si implementarea instrumentelor necesare;

- AEP trebuie sa asigure conlucrarea cu toti factorii activi ai societatii civile si mediului educational si academic;

- AEP trebuie sa devina principal integrator si furnizor al datelor si informatiilor electorale;

- AEP trebuie sa asigure centrul operational al procesului electoral; - AEP trebuie sa devina principal furnizor de instrumente necesare organizarii si

desfasurarii consultarilor electorale; - AEP trebuie sa devina un centru regional de excelenta in ceea ce priveste

managementul electoral, studiile electorale, promotor al drepturilor si libertatilor cetatenesti;

- AEP trebuie sa devina integrator al procesului de dezbatere publica privind domeniul electoral

- AEP trebuie sa sprijine continuu cresterea transparentei finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale prin efectuarea si publicarea rezultatelor controalelor anuale si a controalelor veniturilor si cheltuielilor competitorilor electorali in campaniile electorale, prin publicarea listei competitorilor electorali care depun rapoarte detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electorale, prin publicarea cuantumului datoriilor inregistrate ca urmare a campaniei electorale, prin publicarea situatiilor financiare anuale ale partidelor politice, precum si a altor raportari obligatorii a fi publicate de catre partidele politice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit prevederilor legale. Obiective concrete pe termen mediu si scurt 1. Initierea si elaborarea unor studii privind cerintele de formare si perfectionare

ale angajatilor din cadrul Autoritatii Electorale Permanente (centrala, filiale si birouri teritoriale),

2. crearea unei reviste pe management electoral a Autoritatii recunoscute CNCSIS care sa cuprinda articole in domeniul electoral, drepturilor omului, administratie publica care sa fie elaborate atat de experti in domeniu cat si de cadre universitare;

3. Initierea unor programe de formare si perfectionare care sa se desfasoare in cadrul universitatilor partenere precum si in cadrul asociatiilor si fundatiilor cu care colaboram; - Proiecte si programe internationale cu organisme de prestigiu

Imbunatatirea reprezentarii in plan extern a statului roman ca principal vector de imagine al acestuia in ceea ce priveste gradul de democratizare al Romaniei, masurat prin modul de exercitare a drepturilor electorale, egalitatea de sanse in competitia politica si transparenta in finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale nu se poate realiza decat prin continuarea proiectelor deja derulate dintre care amintim: - Participarea AEP la conferinte si reuniuni internationale - Participarea AEP la activitati de monitorizare/observare a alegerilor din alte state - Participarea AEP la actiuni de asistenta electorala de scurta sau lunga durata - Organizarea celei de a 4-a Conferinte Anuale a Autoritatii Electorale Permanente - Organizarea Conferintei internationale și a Adunarii Generale a Asociatiei Mondiale

a Organismelor Electorale (A-WEB).

pag.9

Page 9: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Mentionam ca Autoritatea Electorala Permanenta NU indeplineste si calitatea de

Autoritate de management, Organism intermediar/Operator de program sau Beneficiar pentru programele aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Agricole Comune si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare.

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

- Modernizarea si consolidarea Registrului electoral; - Achizitia aplicatiilor informatice necesare Biroului Electoral Central pentru

centralizarea si stabilirea rezultatelor alegerilor; - Asigurarea bazei logistice pentru posturile nou create la Birourile teritoriale

judetene.

Propunerile de cheltuieli bugetare prezentate pe orizontul de referinta sunt in concordanta cu Strategia fiscal-bugetara si cu metodologia actuala de buget si au fost elaborate cu respectarea principiilor, obiectivelor si regulilor fiscal-bugetare prevazute in Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, nr. 69/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile incluse in proiectul de buget al Autoritatii Electorale Permanente au fost prioritizate, tinand seama de folosirea cat mai eficienta a resurselor bugetare limitate.

pag.10

Page 10: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

S

INT

EZ

A P

OL

ITIC

ILO

R S

I A

PR

OG

RA

ME

LO

R B

UG

ET

AR

E F

INA

NT

AT

E P

RIN

BU

GE

T

Capitolul bugetar finantat prin proiectul

de buget / programe bugetare

Co

d

CA

/CB

R

ea

liza

ri 2

016

Exe

cu

tie

p

relim

ina

ra

20

17

Pro

pu

ne

ri 2

01

8

Estim

ari

20

19

Estim

ari

20

20

Estim

ari

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

Capitole finantate total

I

12

9.1

88

12

1.6

56

99

.886

15

0.9

12

21

3.4

89

15

9.2

07

II

12

9.1

88

12

0.8

21

10

0.7

21

14

7.9

12

21

6.4

89

15

9.2

07

Ca

pitol 1

51

01

I 6

6.8

28

47

.635

59

.434

83

.939

77

.748

60

.364

II

66

.828

46

.800

60

.269

80

.939

80

.748

60

.364

Ca

pitol 2

54

01

I 6

2.3

60

74

.021

40

.452

66

.973

13

5.7

41

98

.843

II

62

.360

74

.021

40

.452

66

.973

13

5.7

41

98

.843

Capitol 1

51

01

I 6

6.8

28

47

.635

59

.434

83

.939

77

.748

60

.364

II

66

.828

46

.800

60

.269

80

.939

80

.748

60

.364

din care:

Program 1

50

6

I 6

6.8

28

47

.635

59

.434

83

.939

77

.748

60

.364

II

66

.828

46

.800

60

.269

80

.939

80

.748

60

.364

Capitol bugetar 2

54

01

I 6

2.3

60

74

.021

40

.452

66

.973

13

5.7

41

98

.843

II

62

.360

74

.021

40

.452

66

.973

13

5.7

41

98

.843

din

ca

re

Program 1

50

6

I 6

2.3

60

74

.021

40

.452

66

.973

13

5.7

41

98

.843

II

62

.360

74

.021

40

.452

66

.973

13

5.7

41

98

.843

pag.11

Page 11: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2016-2021

Anexa nr. 3 / 48 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5100

5400

01

10

20

55

59

70

71

01

10

20

55

70

71

01

TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

129.188

110.398

35.298

12.731

9

62.360

18.790

18.790

66.828

48.038

35.298

12.731

9

18.790

18.790

62.360

62.360

120.821

118.587

34.860

9.697

9

74.021

2.234

2.234

46.800

44.566

34.860

9.697

9

2.234

2.234

74.021

74.021

99.886

100.721

94.352

94.352

37.312

37.312

16.579

16.579

9

9

40.452

40.452

5.534

6.369

5.534

6.369

59.434

60.269

53.900

53.900

37.312

37.312

16.579

16.579

9

9

5.534

6.369

5.534

6.369

40.452

40.452

40.452

40.452

-16,64

-20,44

7,03

70,97

0,00

-45,35

185,09

185,09

28,78

20,94

7,03

70,97

0,00

185,09

185,09

-45,35

-45,35

150.912

147.912

124.339

124.339

39.177

39.177

18.135

18.135

54

54

66.973

66.973

26.573

23.573

26.573

23.573

83.939

80.939

57.366

57.366

39.177

39.177

18.135

18.135

54

54

26.573

23.573

26.573

23.573

66.973

66.973

66.973

66.973

213.489

216.489

193.491

193.491

41.136

41.136

16.560

16.560

54

54

135.741

135.741

19.998

22.998

19.998

22.998

77.748

80.748

57.750

57.750

41.136

41.136

16.560

16.560

54

54

19.998

22.998

19.998

22.998

135.741

135.741

135.741

135.741

A B

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

159.207

159.207

158.407

158.407

43.193

43.193

16.317

16.317

54

54

98.843

98.843

800

800

800

800

60.364

60.364

59.564

59.564

43.193

43.193

16.317

16.317

54

54

800

800

800

800

98.843

98.843

98.843

98.843

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.12

Page 12: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 48 / 01 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

5100

5101

01

59

01

10

20

55

59

70

71

01

10

20

55

59

70

71

01

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

62.360

129.188

110.398

35.298

12.731

9

62.360

18.790

18.790

129.188

110.398

35.298

12.731

9

62.360

18.790

18.790

66.828

74.021

120.821

118.587

34.860

9.697

9

74.021

2.234

2.234

120.821

118.587

34.860

9.697

9

74.021

2.234

2.234

46.800

40.452

40.452

99.886

100.721

94.352

94.352

37.312

37.312

16.579

16.579

9

9

40.452

40.452

5.534

6.369

5.534

6.369

99.886

100.721

94.352

94.352

37.312

37.312

16.579

16.579

9

9

40.452

40.452

5.534

6.369

5.534

6.369

59.434

60.269

53.900

-45,35

-16,64

-20,44

7,03

70,97

0,00

-45,35

185,09

185,09

-16,64

-20,44

7,03

70,97

0,00

-45,35

185,09

185,09

28,78

66.973

66.973

150.912

147.912

124.339

124.339

39.177

39.177

18.135

18.135

54

54

66.973

66.973

26.573

23.573

26.573

23.573

150.912

147.912

124.339

124.339

39.177

39.177

18.135

18.135

54

54

66.973

66.973

26.573

23.573

26.573

23.573

83.939

80.939

57.366

135.741

135.741

213.489

216.489

193.491

193.491

41.136

41.136

16.560

16.560

54

54

135.741

135.741

19.998

22.998

19.998

22.998

213.489

216.489

193.491

193.491

41.136

41.136

16.560

16.560

54

54

135.741

135.741

19.998

22.998

19.998

22.998

77.748

80.748

57.750

A B

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

98.843

98.843

159.207

159.207

158.407

158.407

43.193

43.193

16.317

16.317

54

54

98.843

98.843

800

800

800

800

159.207

159.207

158.407

158.407

43.193

43.193

16.317

16.317

54

54

98.843

98.843

800

800

800

800

60.364

60.364

59.564

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.13

Page 13: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 48 / 01 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5401

10

20

55

70

71

01

59

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

48.038

35.298

12.731

9

18.790

18.790

62.360

62.360

62.360

44.566

34.860

9.697

9

2.234

2.234

74.021

74.021

74.021

53.900

37.312

37.312

16.579

16.579

9

9

5.534

6.369

5.534

6.369

40.452

40.452

40.452

40.452

40.452

40.452

20,94

7,03

70,97

0,00

185,09

185,09

-45,35

-45,35

-45,35

57.366

39.177

39.177

18.135

18.135

54

54

26.573

23.573

26.573

23.573

66.973

66.973

66.973

66.973

66.973

66.973

57.750

41.136

41.136

16.560

16.560

54

54

19.998

22.998

19.998

22.998

135.741

135.741

135.741

135.741

135.741

135.741

A B

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

59.564

43.193

43.193

16.317

16.317

54

54

800

800

800

800

98.843

98.843

98.843

98.843

98.843

98.843

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.14

Page 14: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2016-2021

(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 48 / 02 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

01

03

01

01

06

13

15

16

30

01

02

03

04

06

07

01

02

03

04

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Alte sporuri

II.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Alocatii pentru transportul la si de la locul de muncaII.Credite bugetare

Alocatii pentru locuinte

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

129.188

110.398

35.298

29.104

21.526

5.413

446

1.719

6.194

4.311

134

1.397

40

312

12.731

9.065

209

23

461

35

120.821

118.587

34.860

28.901

23.739

4.862

300

5.959

4.152

132

1.344

41

290

9.697

7.697

52

9

468

39

99.886

100.721

94.352

94.352

37.312

37.312

35.709

27.113

8.056

472

8

60

1.603

684

15

135

6

30

733

16.579

16.579

11.265

610

50

600

42

-16,64

-20,44

7,03

23,56

14,21

65,69

57,33

-73,10

-83,53

-88,64

-89,96

-85,37

-89,66

70,97

46,36

1.073,08

455,56

28,21

7,69

150.912

147.912

124.339

124.339

39.177

39.177

18.135

18.135

213.489

216.489

193.491

193.491

41.136

41.136

16.560

16.560

A B

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

159.207

159.207

158.407

158.407

43.193

43.193

16.317

16.317

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.15

Page 15: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 48 / 02 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

59

02

05

06

11

12

13

14

30

02

03

38

05

08

09

30

30

01

02

01

02

03

04

30

01

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Reclama si publicitate

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea partidelor politice

II.Credite bugetare

Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile electoraleII.Credite bugetare

355

511

13

7.459

5

318

318

1.325

1.095

229

383

23

28

1.585

429

208

74

742

132

9

9

9

62.360

16.427

45.933

157

264

11

6.697

126

48

48

545

459

86

4

31

2

1.244

5

56

1.034

149

9

9

9

74.021

30.292

43.729

600

385

161

8.817

132

167

167

2.007

1.763

244

30

50

462

17

2.449

584

14

100

1.603

148

9

9

9

9

40.452

40.452

38.452

2.000

282,17

45,83

1.363,64

31,66

4,76

247,92

247,92

268,26

284,10

183,72

650,00

61,29

23.000,00

96,86

180,00

78,57

55,03

-0,67

0,00

0,00

0,00

-45,35

26,94

-95,43

54

54

66.973

66.973

54

54

135.741

135.741

A B

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

54

54

98.843

98.843

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.16

Page 16: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 48 / 02 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

01

70

71

01

10

20

55

59

70

71

01

10

01

01

02

03

30

01

06

13

15

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Alte active fixe

II.Credite bugetare

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Alte sporuri

II.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Alocatii pentru transportul la si de la locul de

18.790

18.790

18.790

379

1.021

17.391

129.188

110.398

35.298

12.731

9

62.360

18.790

18.790

66.828

48.038

35.298

29.104

21.526

5.413

446

2.234

2.234

2.234

680

1.554

120.821

118.587

34.860

9.697

9

74.021

2.234

2.234

46.800

44.566

34.860

28.901

23.739

4.862

300

5.534

6.369

5.534

6.369

6.369

158

748

5.463

99.886

100.721

94.352

94.352

37.312

37.312

16.579

16.579

9

9

40.452

40.452

5.534

6.369

5.534

6.369

59.434

60.269

53.900

53.900

37.312

37.312

35.709

27.113

8.056

472

185,09

185,09

185,09

10,00

251,54

-16,64

-20,44

7,03

70,97

0,00

-45,35

185,09

185,09

28,78

20,94

7,03

23,56

14,21

65,69

57,33

26.573

23.573

26.573

23.573

150.912

147.912

124.339

124.339

39.177

39.177

18.135

18.135

54

54

66.973

66.973

26.573

23.573

26.573

23.573

83.939

80.939

57.366

57.366

39.177

39.177

19.998

22.998

19.998

22.998

213.489

216.489

193.491

193.491

41.136

41.136

16.560

16.560

54

54

135.741

135.741

19.998

22.998

19.998

22.998

77.748

80.748

57.750

57.750

41.136

41.136

A B

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

800

800

800

800

159.207

159.207

158.407

158.407

43.193

43.193

16.317

16.317

54

54

98.843

98.843

800

800

800

800

60.364

60.364

59.564

59.564

43.193

43.193

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.17

Page 17: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 48 / 02 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

03

01

02

05

06

11

16

30

01

02

03

04

06

07

01

02

03

04

05

08

09

30

30

01

02

munca

II.Credite bugetare

Alocatii pentru locuinte

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

1.719

6.194

4.311

134

1.397

40

312

12.731

9.065

209

23

461

35

355

511

13

7.459

5

318

318

1.325

1.095

229

5.959

4.152

132

1.344

41

290

9.697

7.697

52

9

468

39

157

264

11

6.697

126

48

48

545

459

86

8

60

1.603

684

15

135

6

30

733

16.579

16.579

11.265

610

50

600

42

600

385

161

8.817

132

167

167

2.007

1.763

244

-73,10

-83,53

-88,64

-89,96

-85,37

-89,66

70,97

46,36

1.073,08

455,56

28,21

7,69

282,17

45,83

1.363,64

31,66

4,76

247,92

247,92

268,26

284,10

183,72

18.135

18.135

16.560

16.560

A B

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

16.317

16.317

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.18

Page 18: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 48 / 02 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5401

01

04

55

70

71

01

59

12

13

14

30

02

01

03

38

01

02

03

04

30

01

02

03

30

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Reclama si publicitate

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Alte active fixe

II.Credite bugetare

Autoritati executive si legislative

II.Credite bugetare

Alte organe ale autoritatilor publice

II.Credite bugetare

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea partidelor politice

II.Credite bugetare

Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile

383

23

28

1.585

429

208

74

742

132

9

9

9

18.790

18.790

18.790

379

1.021

17.391

66.828

66.828

62.360

62.360

62.360

16.427

4

31

2

1.244

5

56

1.034

149

9

9

9

2.234

2.234

2.234

680

1.554

46.800

46.800

74.021

74.021

74.021

30.292

30

50

462

17

2.449

584

14

100

1.603

148

9

9

9

9

5.534

6.369

5.534

6.369

6.369

158

748

5.463

60.269

60.269

40.452

40.452

40.452

40.452

40.452

40.452

38.452

650,00

61,29

23.000,00

96,86

180,00

78,57

55,03

-0,67

0,00

0,00

0,00

185,09

185,09

185,09

10,00

251,54

28,78

28,78

-45,35

-45,35

-45,35

26,94

54

54

26.573

23.573

26.573

23.573

66.973

66.973

66.973

66.973

66.973

66.973

54

54

19.998

22.998

19.998

22.998

135.741

135.741

135.741

135.741

135.741

135.741

A B

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

54

54

800

800

800

800

98.843

98.843

98.843

98.843

98.843

98.843

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.19

Page 19: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 48 / 02 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

50

electorale

II.Credite bugetare

Alte servicii publice generale

II.Credite bugetare

45.933

62.360

43.729

74.021

2.000

40.452

-95,43

-45,35

A B

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.20

Page 20: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

48/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 1 d

in 2

48

1646

0641

506

506

506

506

506

506

506Pro

g.

Au

tori

tate

a E

lect

oral

a P

erm

anen

ta

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Ap

lica

rea

un

itar

a a

dis

poz

itii

lor

lega

le p

rivi

nd

org

aniz

area

si

des

fasu

rare

a al

eger

ilor

sau

alt

or c

onsu

ltar

i cu

car

acte

r n

atio

nal

sau

loc

al a

tat

in

per

ioad

ele

elec

tora

le c

at s

i in

tre

aces

tea

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

Den

um

ire

397

.544

397

.544

397

.544

397

.544

397

.544

397

.544

397

.544

121

.656

120

.821

121

.656

120

.821

121

.656

120

.821

121

.656

99.

886

100

.721

99.

886

100

.721

99.

886

100

.721

99.

886

150

.912

147

.912

150

.912

147

.912

150

.912

147

.912

150

.912

213

.489

216

.489

213

.489

216

.489

213

.489

216

.489

213

.489

159

.207

159

.207

159

.207

159

.207

159

.207

159

.207

159

.207

1.1

42.6

94

1.1

42.6

94

1.1

42.6

94

1.1

42.6

94

1.1

42.6

94

1.1

42.6

94

1.1

42.6

94

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

pag.21

Page 21: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

48/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 2 d

in 2

48

1646

0641

506Pro

g.

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

397

.544

120

.821

100

.721

147

.912

216

.489

159

.207

1.1

42.6

94

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

pag.22

Page 22: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

483

//

27P

ag. 1

din

5

48

Cod

16

4606

41

o

rdon

ator

50

6

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Au

tori

tate

a E

lect

oral

a P

erm

anen

ta

PR

OG

RA

M :

Ap

lica

rea

un

itar

a a

dis

poz

itii

lor

lega

le p

rivi

nd

org

aniz

area

si

des

fasu

rare

a al

eger

ilor

sau

alt

or c

onsu

ltar

i cu

car

acte

r n

atio

nal

sa

u l

ocal

ata

t in

per

ioad

ele

elec

tora

le c

at s

i in

tre

aces

tea

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Pro

gram

ul

este

des

tin

at a

sigu

rari

i co

nd

itii

lor

logi

stic

e n

eces

are

apli

cari

i in

tocm

ai a

dis

poz

itii

lor

lega

le p

rivi

toar

e la

exe

rcit

area

d

rep

tulu

i d

e vo

t, p

recu

m s

i a

con

dit

iilo

r co

resp

un

zato

are

pen

tru

bu

na

des

fasu

rare

a o

per

atiu

nil

or e

lect

oral

e

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2005

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2030

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

397

.544

397

.544

121

.656

120

.821

99.

886

100

.721

150

.912

147

.912

213

.489

216

.489

159

.207

159

.207

1.1

42.6

94

1.1

42.6

94

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.23

Page 23: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

483

//

27P

ag. 2

din

5

48

Cod

16

4606

41

o

rdon

ator

50

6

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

5101

5101

5101

5101

10

5101

10

5101

10

5101

20

5101

20

5101

20

5101

55

Cod

in

dic

ator

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

397

.544

397

.544

283

.150

283

.150

107

.411

107

.411

45.

920

45.

920

121

.656

120

.821

47.

635

46.

800

34.

860

34.

860

9.6

97

9.6

97

99.

886

100

.721

59.

434

60.

269

37.

312

37.

312

16.

579

16.

579

150

.912

147

.912

83.

939

80.

939

39.

177

39.

177

18.

135

18.

135

213

.489

216

.489

77.

748

80.

748

41.

136

41.

136

16.

560

16.

560

159

.207

159

.207

60.

364

60.

364

43.

193

43.

193

16.

317

16.

317

1.1

42.6

94

1.1

42.6

94

612

.270

612

.270

303

.089

303

.089

123

.208

123

.208

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.24

Page 24: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

483

//

27P

ag. 3

din

5

48

Cod

16

4606

41

o

rdon

ator

50

6

Cod

p

rogr

am

5101

55

5101

55

5101

71

5101

71

5101

71

5101

85

5101

85

5101

85

5301

5301

5301

5301

85

5301

85

5301

85

5401Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

IX P

LA

TI

EF

EC

TU

AT

E I

N A

NII

PR

EC

ED

EN

TI

SI

RE

CU

PE

RA

TE

IN

AN

UL

CU

RE

NT

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

CE

RC

ET

AR

E F

UN

DA

ME

NT

AL

A S

I C

ER

CE

TA

RE

DE

ZV

OL

TA

RE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

IX P

LA

TI

EF

EC

TU

AT

E I

N A

NII

PR

EC

ED

EN

TI

SI

RE

CU

PE

RA

TE

IN

AN

UL

CU

RE

NT

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AL

TE

SE

RV

ICII

PU

BL

ICE

GE

NE

RA

LE

48

48

129

.896

129

.896

-125

-125 -1 -1 -1 -1

9 9

3.0

69

2.2

34

9 9

5.5

34

6.3

69

54

54

26.

573

23.

573

54

54

19.

998

22.

998

54

54

800

800

228

228

185

.870

185

.870

-125

-125 -1 -1 -1 -1

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.25

Page 25: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

483

//

27P

ag. 4

din

5

48

Cod

16

4606

41

o

rdon

ator

50

6

Cod

p

rogr

am

5401

5401

5401

59

5401

59

5401

59

2763

2764Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Num

ar d

e ac

tivi

tati

de

indr

umar

e si

con

trol

a a

utor

itat

ilor

loc

ale

Num

arul

de

cam

pani

i de

inf

orm

are

si c

omun

icar

e a

prev

eder

ilor

leg

ale

refe

rito

are

la p

roce

sul

elec

tora

l

114

.395

114

.395

1.1

11

114

.395

100

100

850 3

74.

021

74.

021

74.

021

74.

021

100

100

850 3

40.

452

40.

452

40.

452

40.

452

100

100

1.8

00 3

66.

973

66.

973

66.

973

66.

973

100

100

1.8

00 4

135

.741

135

.741

135

.741

135

.741

100

100

1.8

00 3

98.

843

98.

843

98.

843

98.

843

100

100

1.8

00 3

530

.425

530

.425

417

.141

530

.425

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.26

Page 26: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

483

//

27P

ag. 5

din

5

48

Cod

16

4606

41

o

rdon

ator

50

6

Cod

p

rogr

am

2765

2766Cod

in

dic

ator

RE

ZU

LT

AT

Che

ltui

ala

med

ie a

nual

a/ac

tivi

tate

de

indr

umar

e si

con

trol

Che

ltui

ala

med

ie a

nual

a/ca

mpa

nie

de i

nfor

mar

e si

com

unic

are

CO

ME

NT

AR

II :

0,8 20

0,8 20

0,8 20

0,8 20

0,8 20

0,8 20

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.27

Page 27: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

133.

296

133.

296

133.

296

133.

296

2.65

0

20.3

48

110.

298

2.23

4

2.23

4

2.23

4

2.23

4

680

1.55

4

6.36

9

6.36

9

6.36

9

6.36

9

158

748

5.46

3

133.

296

133.

296

133.

296

133.

296

2.65

0

20.3

48

110.

298

3.06

9

3.06

9

3.06

9

3.06

9

680

2.38

9

5.53

4

5.53

4

5.53

4

5.53

4

158

748

4.62

8

26.5

73

26.5

73

26.5

73

26.5

73 100

2.96

0

23.5

13

23.5

73

23.5

73

23.5

73

23.5

73 100

2.96

0

20.5

13

22.9

98

22.9

98

22.9

98

22.9

98 960

22.0

38

19.9

98

19.9

98

19.9

98

19.9

98 960

19.0

38

800

800

800

800

760 40800

800

800

800

760 40

2.01

6

2.01

6

2.01

6

2.01

6

1.25

0

766

2.01

6

2.01

6

2.01

6

2.01

6

1.25

0

766

191.

286

191.

286

191.

286

191.

286

2.90

8

27.7

06

160.

672

191.

286

191.

286

191.

286

191.

286

2.90

8

27.7

06

160.

672

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.28

Page 28: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

133.

296

133.

296

133.

296

133.

296

2.65

0

20.3

48

110.

298

2.23

4

2.23

4

2.23

4

2.23

4

680

1.55

4

6.36

9

6.36

9

6.36

9

6.36

9

158

748

5.46

3

133.

296

133.

296

133.

296

133.

296

2.65

0

20.3

48

110.

298

3.06

9

3.06

9

3.06

9

3.06

9

680

2.38

9

5.53

4

5.53

4

5.53

4

5.53

4

158

748

4.62

8

26.5

73

26.5

73

26.5

73

26.5

73 100

2.96

0

23.5

13

23.5

73

23.5

73

23.5

73

23.5

73 100

2.96

0

20.5

13

22.9

98

22.9

98

22.9

98

22.9

98 960

22.0

38

19.9

98

19.9

98

19.9

98

19.9

98 960

19.0

38

800

800

800

800

760 40800

800

800

800

760 40

2.01

6

2.01

6

2.01

6

2.01

6

1.25

0

766

2.01

6

2.01

6

2.01

6

2.01

6

1.25

0

766

191.

286

191.

286

191.

286

191.

286

2.90

8

27.7

06

160.

672

191.

286

191.

286

191.

286

191.

286

2.90

8

27.7

06

160.

672

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.29

Page 29: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

22.9

98

22.9

98

22.9

98

22.9

98

2.65

0

20.3

48

110.

298

110.

298

110.

298

110.

298

110.

298

680

680

680

680

680

1.55

4

1.55

4

1.55

4

1.55

4

1.55

4

906

906

906

906

158

748

5.46

3

5.46

3

5.46

3

5.46

3

5.46

3

22.9

98

22.9

98

22.9

98

22.9

98

2.65

0

20.3

48

110.

298

110.

298

110.

298

110.

298

110.

298

680

680

680

680

680

2.38

9

2.38

9

2.38

9

2.38

9

2.38

9

906

906

906

906

158

748

4.62

8

4.62

8

4.62

8

4.62

8

4.62

8

3.06

0

3.06

0

3.06

0

3.06

0

100

2.96

0

23.5

13

23.5

13

23.5

13

23.5

13

23.5

13

3.06

0

3.06

0

3.06

0

3.06

0

100

2.96

0

20.5

13

20.5

13

20.5

13

20.5

13

20.5

13

960

960

960

960

960

22.0

38

22.0

38

22.0

38

22.0

38

22.0

38960

960

960

960

960

19.0

38

19.0

38

19.0

38

19.0

38

19.0

38

760

760

760

760

760 40 40 40 40 40760

760

760

760

760 40 40 40 40 40

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

766

766

766

766

766

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

766

766

766

766

766

30.6

14

30.6

14

30.6

14

30.6

14

2.90

8

27.7

06

160.

672

160.

672

160.

672

160.

672

160.

672

30.6

14

30.6

14

30.6

14

30.6

14

2.90

8

27.7

06

160.

672

160.

672

160.

672

160.

672

160.

672

b.D

otar

i in

dep

end

ente

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.30

Page 30: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

133.

296

133.

296

133.

296

133.

296

2.65

0

20.3

48

110.

298

2.23

4

2.23

4

2.23

4

2.23

4

680

1.55

4

6.36

9

6.36

9

6.36

9

6.36

9

158

748

5.46

3

133.

296

133.

296

133.

296

133.

296

2.65

0

20.3

48

110.

298

3.06

9

3.06

9

3.06

9

3.06

9

680

2.38

9

5.53

4

5.53

4

5.53

4

5.53

4

158

748

4.62

8

26.5

73

26.5

73

26.5

73

26.5

73 100

2.96

0

23.5

13

23.5

73

23.5

73

23.5

73

23.5

73 100

2.96

0

20.5

13

22.9

98

22.9

98

22.9

98

22.9

98 960

22.0

38

19.9

98

19.9

98

19.9

98

19.9

98 960

19.0

38

800

800

800

800

760 40800

800

800

800

760 40

2.01

6

2.01

6

2.01

6

2.01

6

1.25

0

766

2.01

6

2.01

6

2.01

6

2.01

6

1.25

0

766

191.

286

191.

286

191.

286

191.

286

2.90

8

27.7

06

160.

672

191.

286

191.

286

191.

286

191.

286

2.90

8

27.7

06

160.

672

TO

TA

L C

AP

ITO

L 5

1 --

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

BU

GE

T D

E S

TA

T

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

5101

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.31

Page 31: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

133.

296

133.

296

133.

296

133.

296

2.65

0

20.3

48

110.

298

2.23

4

2.23

4

2.23

4

2.23

4

680

1.55

4

6.36

9

6.36

9

6.36

9

6.36

9

158

748

5.46

3

133.

296

133.

296

133.

296

133.

296

2.65

0

20.3

48

110.

298

3.06

9

3.06

9

3.06

9

3.06

9

680

2.38

9

5.53

4

5.53

4

5.53

4

5.53

4

158

748

4.62

8

26.5

73

26.5

73

26.5

73

26.5

73 100

2.96

0

23.5

13

23.5

73

23.5

73

23.5

73

23.5

73 100

2.96

0

20.5

13

22.9

98

22.9

98

22.9

98

22.9

98 960

22.0

38

19.9

98

19.9

98

19.9

98

19.9

98 960

19.0

38

800

800

800

800

760 40800

800

800

800

760 40

2.01

6

2.01

6

2.01

6

2.01

6

1.25

0

766

2.01

6

2.01

6

2.01

6

2.01

6

1.25

0

766

191.

286

191.

286

191.

286

191.

286

2.90

8

27.7

06

160.

672

191.

286

191.

286

191.

286

191.

286

2.90

8

27.7

06

160.

672

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii51

00 A

UT

OR

ITA

TI

PU

BL

ICE

SI

AC

TIU

NI

EX

TE

RN

E

BU

GE

T D

E S

TA

T

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

5101

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.32

Page 32: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

CO

D O

BIE

CT

IV 2

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II

22.9

98

22.9

98

22.9

98

22.9

98

22.9

98

2.65

0

20.3

48

680

680

680

680

680

680

906

906

906

906

906

158

748

22.9

98

22.9

98

22.9

98

22.9

98

22.9

98

2.65

0

20.3

48

680

680

680

680

680

680

906

906

906

906

906

158

748

3.06

0

3.06

0

3.06

0

3.06

0

3.06

0

100

2.96

0

3.06

0

3.06

0

3.06

0

3.06

0

3.06

0

100

2.96

0

960

960

960

960

960

960

960

960

960

960

960

960

760

760

760

760

760

760

760

760

760

760

760

760

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

Tot

al 2

30.6

14

30.6

14

30.6

14

30.6

14

30.6

14

2.90

8

27.7

06

30.6

14

30.6

14

30.6

14

30.6

14

30.6

14

2.90

8

27.7

06

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E51

0171

01 A

ctiv

e fi

xe

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt51

0171

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

pag.33

Page 33: A3 11 50 Electorala Permanenta.pdf · Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala in materie electorala,

Pag

. 2

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

CO

D O

BIE

CT

IV 5

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

110.

298

110.

298

110.

298

110.

298

110.

298

110.

298

1.55

4

1.55

4

1.55

4

1.55

4

1.55

4

1.55

4

5.46

3

5.46

3

5.46

3

5.46

3

5.46

3

5.46

3

110.

298

110.

298

110.

298

110.

298

110.

298

110.

298

2.38

9

2.38

9

2.38

9

2.38

9

2.38

9

2.38

9

4.62

8

4.62

8

4.62

8

4.62

8

4.62

8

4.62

8

23.5

13

23.5

13

23.5

13

23.5

13

23.5

13

23.5

13

20.5

13

20.5

13

20.5

13

20.5

13

20.5

13

20.5

13

22.0

38

22.0

38

22.0

38

22.0

38

22.0

38

22.0

38

19.0

38

19.0

38

19.0

38

19.0

38

19.0

38

19.0

38

40 40

40 40 40 4040 40

40 40 40 40

766

766

766

766

766

766

766

766

766

766

766

766

Tot

al 2

160.

672

160.

672

160.

672

160.

672

160.

672

160.

672

160.

672

160.

672

160.

672

160.

672

160.

672

160.

672

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E51

0171

01 A

ctiv

e fi

xe

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

pag.34