80 LENAUHEIN

14
FIŞA FONDULUI DE VÂNĂTOARE NR. 80 DENUMIRE: LENAUHEIM Gestionat de . Pe baza contractului nr. ___ , încheiat la data . 1. Descrierea limitelor MINISTERULMEDIULUI ŞI PĂDURILOR JUDEŢUL: TIMIŞ GESTIONAR: __________________________ ___ 1

description

fise

Transcript of 80 LENAUHEIN

Page 1: 80 LENAUHEIN

FIŞA FONDULUI DE VÂNĂTOARE

NR. 80

DENUMIRE: LENAUHEIM

Gestionat de .

Pe baza contractului nr. ___ , încheiat la data .

1. Descrierea limitelor

NORD: Drumul comunal Grabăţ – Lenauheim – Iecea Mare

EST: Drumul comunal Iecea Mare – Iecea Mică apoi drumul judeţean Iecea Mică - Cărpiniş

SUD: Drum naţional Cărpiniş – Jimbolia

VEST: Drumul judeţean Jimbolia - Grabăţ

MINISTERULMEDIULUI ŞI PĂDURILOR

JUDEŢUL: TIMIŞ

GESTIONAR:

_____________________________

1

Page 2: 80 LENAUHEIN

Schiţa fondului

2

SANDRABULGARUS

UIHEI

BILEDGRABAT

LENHAUEIM

COMLOSU MIC

IECEA MARE

J IMBOLIA

CARPINIS

CHECEA

BEREGASU MIC

80

8276

77

83

81

LENAUHEIM

J IMBOLIAIECEA

COMLOSUL MARE

BULGARUS

IECEA MICA

LEGENDAN

EV

S

PadureLocalitati Lacuri

Limite fonduri de vanatoare

Limite judetDrumuri Drumuri nationaleCai ferateRauri

5 0 5 10 Kilometers

Page 3: 80 LENAUHEIN

2. Suprafaţa fondului de vânătoare pe categorii de folosinţă

3. Fondul de vânătoare a fost constituit din următoarele fonduri vechi(unde este cazul)

Fondul nr. Denumirea Suprafaţa (ha)

Gestionat de

80 LENAUHEIM 10709 A.J.V.P.S TIMIS

4. Structura suprafeţei cinegetic productive

Număr de identificare pe natura

(structura) de

suprafaţă

Modul de folosinţă

(inclusiv luciul de apă)

Proprietăţi (de peste 100 ha) de stat, comunale,

asociaţii particulare sau particulari neasociaţi

Denumirea proprietarului, a unităţii de stat, a

comunei, a asociaţiei de particulari sau a

comunei de care aparţin proprietăţile neasociate

Suprafaţa(ha)

1 2 3 4 5

Arabil Primaria Lenauheim 65Arabil Cedica Ghe 54Arabil Bob Dorel 53,5Arabil Narita Gina 141Arabil Nistor Petru 62Arabil Lacatus Nicolae 53Arabil Ciora Spiridon 272Arabil Sc.Agropopa Ovidiu Srl 162Arabil Grabtim 537Arabil Sc.Sotica Srl 140Arabil Sc.Agro Bibanu Srl 103Pasune Primaria Lenauheim 162Arabil Loc.Com.Lenauheim 1008,32Arabil Pfa Damian Adela 115Arabil Pfa Damian Pompiliu 114Arabil Sc.Tehnoland Srl 230Arabil Sc.Cypp Cons Srl 73Arabil As. Fam.Bora Petre 53Arabil As.Fam.Ghitan 50Arabil Loc.Com.Iecea Mare 820Pasune Loc.Com.Iecea Mare 100Pasune Primaria Carpinis 120Arabil Sc.Fangmaier Impex Srl 140Arabil Sc.Agro Kis 77Arabil Loc.Com.Carpinis 1500Pasune Primaria Jimbolia 36

U.M.

Productivă cinegetic pentru:

Neproductivă cinegetic

TOTAL GENERAL

Col.1+6+7

Vânatul de baltă

Restul speciilor de vânat

Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri,

etc.)

Pădure

Arabil, fâneţe,

vii, livezi, etc.)

(Păşuni, izlazuri)

Gol de munte

Total col.2+3+4+5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ha 220 9564 607 10171 318 10709% 2 86 5 91 7 100

3

Page 4: 80 LENAUHEIN

Arabil Loc.Com. Jimbolia 1274,36Arabil Sc.Agricola San Giorgio 1464Arabil Sc.Tehnoland Srl 508,01Arabil Sc.Branden Burc Srl 112,53Arabil Sc.Abelda Srl 269Arabil Sc.Seviagro Srl 178,5Arabil Sc.Ntertehno Farm Srl 65,08Arabil Sc.Fangmeier Impex Srl 60,70Apa Primaria Jimbolia 132Apa Primaria Carpinis 46Apa Primaria Lenauheim 42

TOTAL SUPRAFAŢĂ CINEGETIC PRODUCTIVĂ 10391

5. Structura suprafeţei neproductivă cinegeticNumăr de

identificareModul de folosinţă

Denumirea fiecărei localităţi, a instalaţiilor, incintelor împrejmuite, poligoanelor şi aeroporturilor

Suprafaţa(ha)

1 2 3 4

1 C.F.R 802 DR.NAT 703 HALTA 204 DR.JUD 305 DR.COM 606 EXT.INTRA ORAS JIMBOLIA 307 FERME 28

TOTAL SUPRAFAŢĂ NEPRODUCTIVĂ CINEGETIC 318

6. Construcţii şi instalaţii vânătoreşti, în bucăţi

SpecificareaNecesarul funcţie de ef. optim

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Case vânat

Cabane vânat

Colibe vânat

Bordee pândă

Depozite hrană

4

Page 5: 80 LENAUHEIN

Hră-nitori

Cervide 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5Iepuri 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Fazani 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Observ. acoper.

Hofstanduri

Scăldători

Sărării 6 8 8 8 10 10 10 10 10 10Adăpători

Băi de nisip

Km. poteci vânat

7. Hrana pentru vânat, pe sezoane de vânătoare

SpecificaţieSEZON DE VÂNĂTOARE

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Furaje (lucernă, trifoi, fân)

Depozitat 1500 2000 1500 4110 4116 4092 4640 4595 4960 4825

Consumat 1500 2000 1500 4110 4116 4092 4640 4595 4960 4825

Alte furajeDepozitat

Consumat

FrunzareDepozitat

Consumat

Seminţe şi fructe

Depozitat

Consumat

SuculenteDepozitat 4044 4740 4400 4500 4530Consumat 4044 4740 4400 4500 4530

ConcentrateDepozitat 1000 1000 1500 4044 4050 4344 4750 4400 4500 4530Consumat 1000 1000 1500 4044 4050 4344 4750 4400 4500 4530

8. Culturi speciale pentru vânat

Sezon vânătoareSuprafeţe (ha) cultivate cu: Din care pe

linii parcelare:Lucernă Trifoi Porumb

Suculente

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006 1 12006-2007 1 1 0.52007-2008 1 1 0.52008-2009 1 1 0.52009-2010 1 1 0.5

9. Vânat găsit mort şi cauze

Data: zi, lună, an

LoculSpecia şi număr de

exemplare

Cauza morţii: accidentat, de răpitoare

sau bonav

5

Page 6: 80 LENAUHEIN

10. Populări sau repopulări cu specii de vânatData

efectuăriiLocul Specii De unde

provin exemplarele

Observaţii asupra reuşitei făcute la

data de:Denumire Sex Vârsta Buc

14.09.2001 F.V FAZAN M+F 80zile 25 Pischia25.08.2004 FAZAN M+F 70zile 45 Pischia

11. Trofee extrase de pe fondSpecia Fişa de

evaluare nr.

Punctajul C.I.C.

Data vânării

Cine l-a vânat

Locul (adresa unde se găseşte)

Alte menţiuni

Caprior 2630 58.00 23.05.2001 Puscu.G TimisoaraCaprior 763 61.32 11.08.2002 Constantin TimisoaraCaprior 1105 109.80 15.06.2003 Coptil.E TimisoaraCaprior 1123 98.60 07.08.2006 Constantin TimisoaraCaprior 1366 82.45 05.06.2007 Proca.L TimisoaraCaprior 3035 144.00 12.10.2007 Constantin TimisoaraCaprior 1013 77.10 18.05.2008 Sant.Ambro ItaliaCaprior 2780 148.15 13.10.2008 Grisantti.A TimisoaraCaprior 1422 89.55 27.06.2009 Ungar.E TimisoaraCaprior 2592 64.15 11.10.2009 Gadea.A CarpinisCaprior 2591 65.65 15.10.2009 Sicoe.A GrabatCaprior 28.06.2010 Vuc.A Timisoara

6

Page 7: 80 LENAUHEIN

7

Page 8: 80 LENAUHEIN

12. Braconajul. Numărul exemplarelor braconate anual la speciileSpecia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cerb comun

Cerb lopătar

Căprior

Muflon

Capră neagră

Mistreţ

Marmotă

Iepure comun

Lapin

Urs

Râs

Lup

Pisică sălbatică

Cocoş de munte

Cocoş de mesteacăn

Ieruncă

Fazan

Dropie

Potârniche

Vulpe

Viezure

Vidră

Jder de copac

Jder de piatră

Dihor

Nevăstuică

Nurcă

Câine enot

Şacal

Bizam

8

Page 9: 80 LENAUHEIN

13. Efectivele de primăvară (pe ani), cotele de extras aprobate şi recoltele pe sezoane de vânătoare la speciile (în buc.):

Specia Specificaţie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cerb comun

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Cerb lopătar

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Căprior

Efectiv 57 58 70 78 74 80 83 88 94 96Cota de extras 1 1 3 2 2 3 3 5 5 5Recolta 1 1 3 2 2 3 3 5 5

Muflon

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Capră neagră

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Mistreţ

Efectiv 3 5 2Cota de extras 1 2 2Recolta 1 2

Marmotă

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Iepure comun

Efectiv 1201 1364 1496 1440 1495 1760 1680 1660 1650 1620Cota de extras 100 130 150 120 120 150 150 150 150 150Recolta 100 128 150 120 120 150 150 150 150

Lapin

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Urs

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Râs

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Lup

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Pisică sălbatică

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Cocoş de munte

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Cocoş de mesteacăn

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Ieruncă

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Fazan

Efectiv 659 682 685 649 686 750 700 690 680 655Cota de extras 85 100 100 100 90 100 100 100 100 100Recolta 82 100 87 89 85 100 100 100 100

Dropie Efectiv

Cota de extras

9

Page 10: 80 LENAUHEIN

Specia Specificaţie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Recolta

Potârniche

Efectiv 8 28 20 25 38 40 32 30 25 45Cota de extras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Recolta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vulpe

Efectiv 73 50 50 42 40 40 35 30 35 35Cota de extras 15 15 35 30 30 30 20 20 20 20Recolta 8 15 30 29 25 22 20 20 20

Viezure

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Vidră

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Jder de copac

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Jder de piatră

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Dihor

Efectiv 1 3Cota de extras 0 0Recolta 0

Nevăstuică

Efectiv 9 10 10 5Cota de extras 5 5 0 0Recolta 0 2 0 0

Nurcă

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Câine enot

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Şacal

Efectiv

Cota de extras

Recolta

Bizam

Efectiv 10 15 15 10Cota de extras 5 5 5 5Recolta 5 5 5

14. Alte specii dăunătoare recoltate (fără cote)Specia Specificaţie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ciori Recolta 38 51 112 51 45 200 41 50 50Grive Recolta 50 50Coţofene Recolta 43 51 68 62 79 200 17 50 100Gaiţe Recolta

Câini hoinari Recolta 18 26 15 21 17 19 21 22 21Pisici hoinare Recolta 1 0 2 0 1 1 0 1 2

10