03 Normele Morale

11
NORMELE MORALE

Transcript of 03 Normele Morale

Page 1: 03 Normele Morale

NORMELE MORALE

Page 2: 03 Normele Morale

SEMNIFICAŢIA TERMENULUI 'ETICĂ'

Cel mai adesea, limbajul vieţii cotidiene nu face o diferenţă clară între etică şi morală; ambele cuvinte se referă la 'principiile de conduită care guvernează un individ sau un grup'.

Dar în sens propriu, etica este studiul moralei. Deşi se ocupă de morală, etica nu este tot una cu morala. Etica este un tip de investigaţie (care include atât activitatea de investigare, cât şi rezultatele acesteia), pe când morala este obiectul de studiu al eticii.

MORALAETICA

investigaţie +rezultatele acestei investigaţiiviaţa reală

fapte concreteoameni vii

reflecţieIdei abstracteprincipii generaleDar ce este morala?

Putem defini morala drept standardele unui individ sau grup privind ceea ce este corect şi incorect în comportarea noastră, bine şi rău în modul nostru de a ne trăi viaţa.

Page 3: 03 Normele Morale

STANDARDE MORALE

Page 4: 03 Normele Morale

NORMELE MORALE

Puteţi da câteva exemple de norme morale?

Greu de presupus că, printre exemplele care v-au venit în minte, nu figurează reguli precum:

'Să nu minţi!'

'Să nu ucizi!'

'Să nu furi!'

Privind mai atent, observăm că toate aceste reguli sunt, totodată, şi porunci religioase (din Decalog) şi prescripţii juridice. Nu există practic reguli PUR MORALE, care să aparţină exclusiv moralităţii şi care să nu funcţioneze şi ca norme religioase, juridice sau cutumiare.

Pentru a defini elementele specifice care fac ca o anumită regulă de comportare să fie morală, trebuie să definim în prealabil conceptul de normă în general şi componentele necesare ale oricărei reglementări normative.

Page 5: 03 Normele Morale

NORME

O normă este o regulă de comportare, explicit afirmată ca model social de acţiune, deliberat acceptată şi respectată de către indivizi.

De ce este nevoie de norme în viaţa socială?

Page 6: 03 Normele Morale

Libertatea voinţei: capacitatea cuiva de a alege una dintre mai multe alternative practice.

Prima funcţie socială a normelor este socializarea indivizilor, care face ca viaţa socială să fie mai mult sau mai puţin uniformă şi previzibilă, atât în beneficiul individului, cât şi al comunităţii sociale.

NORMELE

Page 7: 03 Normele Morale

STRUCTURA NORMELOR

Page 8: 03 Normele Morale

NORME JURIDICE NORME MORALE

EXPRESII NORMATIVE

majoritatea sunt prohibiţii, dublate de interdicţii morale; nu şi vice versa; interdicţiile legale au drept scop impunerea unei minime sociabilităţi

atât prohibiţii cât şi obligaţii, care nu pot fi reglementate legal; unde legea enunţă numai o interdicţie, moralitatea adaugă o datorie care nu poate fi impusă legal; moralitatea urmăreşte o maximă sociabilitate.

Furtul este un delict. Să nu furi! – Fii generos!

Minciuna este interzisă.

Omorul este o crimă.

Să nu minţi! – Spune adevărul!

Să nu ucizi! – Salvează o viaţă dacă poţi!

Page 9: 03 Normele Morale

AUTORITATEA

internă sau autonomă:voinţa proprie, conştiinţa

morală

externă sau heteronomă:

Parlament, guvern, administraţie, etc.

NORME JURIDICE NORME MORALE

Page 10: 03 Normele Morale

SUBIECTUL

cetăţeanul unui anumit stat, membrul unei

comunităţi locale, etc.

Fiinţa umană:orice persoană liberă, matură şi

responsabilă

NORME JURIDICE NORME MORALE

Page 11: 03 Normele Morale

SANCŢIUNILE

numai pedepse; atât pedepse cât şi recompense

de natură fizică;

impuse de către o autoritate externă

de natură psihologică ori spirituală

impuse de reacţiile celorlalţioameni, dar în primul rând devocea interioară a conştiinţeimorale proprii

NORME JURIDICE NORME MORALE