82015468 Teorii Morale

download 82015468 Teorii Morale

of 9

Transcript of 82015468 Teorii Morale

 • 7/24/2019 82015468 Teorii Morale

  1/9

  Teorii moraleTeorii morale

 • 7/24/2019 82015468 Teorii Morale

  2/9

  MoralaMorala

  Ansamblul deprinderilor,Ansamblul deprinderilor,

  sentimentelor, convingerilor,sentimentelor, convingerilor,atitudinilor, si normelor care privescatitudinilor, si normelor care privesc

  raporturile dintre individ siraporturile dintre individ si

  colectivitatecolectivitate

 • 7/24/2019 82015468 Teorii Morale

  3/9

  MoralaMorala

  Este disciplina care raspunde la urmatoareleEste disciplina care raspunde la urmatoarele

  intrebari:intrebari:

  Care actiuni sunt bune si care sunt rele?Care actiuni sunt bune si care sunt rele?

  Care este scopul suprem al actiunilor mele?Care este scopul suprem al actiunilor mele?

  Ce trebuie sa fac?Ce trebuie sa fac?

 • 7/24/2019 82015468 Teorii Morale

  4/9

  Teorii moraleTeorii morale

  Etica hedonistaEtica hedonista

  Etica eudaimonistaEtica eudaimonista

  Etica deontologicaEtica deontologica

  Etica aplicataEtica aplicata

 • 7/24/2019 82015468 Teorii Morale

  5/9

  Etica hedonistaEtica hedonista

  gr. hedone ! placeregr. hedone ! placere

  "ustine ca absenta durerii din"ustine ca absenta durerii din

  corp si a suferintei din su#etcorp si a suferintei din su#et

  repre$inta implinirea stariirepre$inta implinirea starii

  ma%ime de fericirema%ime de fericire

  &epre$entanti: Aristip din&epre$entanti: Aristip dinCirene,Cirene,

  EpicurEpicur

 • 7/24/2019 82015468 Teorii Morale

  6/9

  Etica eudaimonistaEtica eudaimonista

  'r. Eudaimonia ! fericire, desavarsire'r. Eudaimonia ! fericire, desavarsire

  Teoreti$ea$a cautarea rationala guvernataTeoreti$ea$a cautarea rationala guvernatade intelectde intelect

  &epre$entanti: (laton, Aristotel, "f. Augustin&epre$entanti: (laton, Aristotel, "f. Augustin

 • 7/24/2019 82015468 Teorii Morale

  7/9

  Etica deontologicaEtica deontologica

  Aprecia$a ca o actiune,Aprecia$a ca o actiune,indiferent de ceea ceindiferent de ceea ceurmareste sa reali$e$e,urmareste sa reali$e$e,are o valoare moralaare o valoare moraladaca este guvernatadaca este guvernatade anumite principiide anumite principiinormative, carenormative, careasigura necesitate siasigura necesitate siuniversalitateuniversalitate

  &epre$entanti: ) *ant,&epre$entanti: ) *ant,+..&oss+..&oss

 • 7/24/2019 82015468 Teorii Morale

  8/9

  Etica aplicataEtica aplicata

  "-a impus in a doua umatate a"-a impus in a doua umatate a

  secolului // si cercetea$a aspectesecolului // si cercetea$a aspecteprivind situatii de viata concreta,privind situatii de viata concreta,

  reala, cum ar 0 etica medicala saureala, cum ar 0 etica medicala sau

  bioetica 1eutanasierea, clonarea,bioetica 1eutanasierea, clonarea,avortul2, problemele ecologice sauavortul2, problemele ecologice sau

  etica afaceriloretica afacerilor

 • 7/24/2019 82015468 Teorii Morale

  9/9

  AplicatieAplicatie

  'asiti corespondenta corecta dintre conceptele din'asiti corespondenta corecta dintre conceptele din

  stanga si de0nitiile din coloana dreapta.stanga si de0nitiile din coloana dreapta.3232 Etica eudaimonistaEtica eudaimonista

  4242 Etica deontologicaEtica deontologica

  5252 Etica hedonistaEtica hedonista

  6262 Etica aplicataEtica aplicata

  a2a2 (lacerea este scoplul vietii(lacerea este scoplul vietii

  b2b2 7aloarea morala a unei7aloarea morala a unei

  actiuni consta inactiuni consta inrespectarea legilorrespectarea legilor

  universale, indiferent deuniversale, indiferent de

  consecintele acesteiaconsecintele acesteia

  c2c2 ericirea este inteleasa caericirea este inteleasa caactivitate rationalaactivitate rationala

  conforma cu virtuteaconforma cu virtutea

  d2d2 Anali$ea$a unele situatii deAnali$ea$a unele situatii deviata concretaviata concreta