Download - 07 Transcenderea fericirii

Transcript

DIAGNOSTICAREACartea

KARMEI

a faptea

TRANSCENDEREAFERICIRII

./

Editura

DHARANA

~

~~

r--

--

SergheiOescrierea CIP a Biblioteeii NatonaJe LAZAREV, SERGHEI NICOLAEVIC Oiagnosticarea kannei: Transeenderea fericirii / Serghei Nicolaevic Lazarev; trad.: Ina Arpad, GavriHi Henter.Bucure:;;ti: Oharana, 200 I p.; ern. - (Oiagnosticarea karrnei; 7) ISBN 973-85007-8-8 I. Arpad, Ina (trad.) II. Henter, GavriHi (trad.) 159.961

Nikolaevici

Lazarev KARMEI

DIAGNOSTICAREA

TRANSCENDEREA FERICIRII

JIA3APEB

CH.4YSCTseHHorO C4aCTb~

A~arHOCT~Ka KapMbl. KH~ra ceAbMaR npeOAoneH~e CaHlcr-Ikrep6ypr, 2001

Copyright renewed J 1998 by S.N. Lazarev Copyright ~ 2000 ROVIMED TRADING S.R.L. Toate drepturile rezervate pentru Romania :;;iRepublica Moldova. Muitiplicarea :;;i/sau distribuirea prezentului volum sau a unor fragrnente din acesta prin orice mijloace (prezente sau viitoare) este interzisa tara accepml scris ROVIMED TRADING S,R.L.

Traducere din limb a rusa INA ARPAD ~i GAVRILA HENDER

/

Edimra DHARANA Tel: 0213372424 e-mail: [email protected] Redactor: D. Savopol CopeTta colectiei: Mihai Marinescu Ilustratie copeTta I: Fecioara din Vladimir sec. xn Tehnoredactare: Editura Kannat Press Unic distribuitor: Societatea de Distributie a Cartii Bucure:;;ti, str. Ing. Pandele Taru:;;anu nr. 13 TeL/fax: (01) 222.69.35, 222.69.38 e-mail: [email protected] Irnprimat la Tipografia Centrala. Cornanda nr. 1269 Pro-No;

Editura

DHARANA

Bucuresti

t~

~

r

\

.~

:

i,

~j

INTRODUCERE

Suntem in vara anului 1999. E vacan(a. Ma odihnesc in sud impreuna cu familia. Astazi m-am trezit devreme, pe la ~apte diminea(a. Locuim in apropierea marii. Unul dintre obiceiurile mele preferate este sa ma seol in zori ~i sa fae 0 baie in apa lini~tita ~i raeoroasa. Totul in jur este destins ~i nemi~eat, se au de numai eiripitul pasarilor. Cobor fara graba spre mal ~i pereep dintr-o data un sunet ciudat. Trosnese genunchii mei. "Terapeutul in vaean(a - comentez ironic. Cine sa ma vindece acum'?". Intru ineet in apa, fac un salt ~i totul dispare in planul secundar. Inot lin vreo 15 minute in marea de peruzea, apoi ies pe mal ~i ineep sa ma rasfa\ sub raze Ie matinale ale unui soare generos. "Prin urmare, sa tragem eoncluziile - gandese eu, privind oglinda nesffir~ita a marii. Fae eereetari de aproape 10 ani ~i pan a aeum n-am reu~it sa ma sehimb". Am, ca tOli ceilalli, probleme eu sanatatea. Inainte credeam ea un ~ofer experimentat nu poate avea problemele incepatorului. Pe Urllla am inleles: probleme vor fi intotdeauna, pentru un pilot experimentat ~i viteza este pe masura. Suprasolieitarile dauneaza

A

7

\I \

f~sa ne luptam (distrugerii, la exterior .i In aeela.i timp sa a

.J

sanatatii mele, dar Imi permil In acela~i limp sa ating un nOlinivel de con~tiintii. clipa de fa(a:

tranirea. In timpul interiorul nilor deoarece

Cu ea trebuie ,mbatranirii divine,

Doua probleme nu am rezolvat pan a 111

acceptam. A a accepta Inseamna a pastra iubirea de Dumnezeu deteriorarii). trebuie Renuntand

.

In

judecarea oamenilor, inacceptarea situatiilor traumatizante, supararea pe sOUl.ta,adica trufia, orgoliul;

nostru la omenesc, dezvoltarea

eoncentrandu-ne

asupra radacide el,

iubirii

sa ne Ingrijim

.

gelozia.

omenescului ~i coroana

ne ajuUi sa intensifieam sunt mai marL cu atat mai Batranetea este a retezare pan a la 0 pea vietii, a fOl'\elor A

Ce Inseamna toate acestea?Pietre la rinichi - asta-i judecarea oamenilor, inaceeptarea situatiilor traumatizante, supararea pe soarta, adica trufia. Restul tine de gelozie. Sunt cele doua probleme pe care nu Ie-am rezolvat pana acum. Ca suntgelos, .tiu. In trecut eram la limita alt om. M-am In.elare depa.esc pretentiile schimbat. patologicului. Acum sunt tradare sau nu Ie Dar teama de 0 posibila pan a astazi. Nici

aspiratia ditre Divin. Cu cat trunchiul puternice buturuga. trebuie treptata a ramurilor, rilor este obligatorie. sa fie radaeinile.

iar moartea, a taiere a trunchiului Cum sa cre.tem forta radacinilor? dorintelor,

Cand radacinile

slabesc, retezarea treptata a ramuadidi infranarea

ma urmare.te imediat. crescute

supararile

riodica taiere a crengilor,

In caracterul

meu au ramas irascibilitatea. Periodic. Ni.te ma cople.esc dar sunt .i - bazele copii, radacini

Ingradirea

destinului

duc ulterior

la a izbucnire

fa\a de oameni. interioare.

vitale, dar nu rezolva problemele raspuns. Deocamdata fizic lalti, irascibilitatea, pentru propriu cateva luni, .tiu

In totalitatea

lor. De ce radala nivelul celorPot,

'ICeese de melancolie. unele probleme

0 parte vine dinspre

cinile i~i epuizeaza rezervele? La aceasta intrebare nu am un un lucru: am probleme .i exista ceva care Ie genereaza - imperfectiunea teama, depresia, judecarea sa ma retrag .i emotiile. oamenilor. Atunci sa lucrez

proprii,

fericirii umane sunt contopite cu eul meu. Pentru a ma desprinde renunt la ele pastrind de ele trebuie sa Ie accept sau sa Numai iata eul meu divin. .i non-depeneu viata teama .i In sutlet iubirea de Dumnezeu.

asupra eului Insa va fi

atunci se produce stratifiearea con~tiintei: iata stratul uman. Este primul

.i sa Incerc sa-mi modific

pas catre libertate

ca In medicina prin urmare

denta. Daca n-ai reu.it sa pastrezi iubirea, te identifiei ta, eu vointa ta. ell dorinta ta. ell eon~tiinta Atunci, orice nemultumire provoaca compatimire, Imbatrilnirea desprinderii de urmate de distrugerea acelui ura, deprimare.

populara - te doare ceva, ai baut a fiertura din ni.te plante .i durerea a trecut. Cauza bolii nefiind cunoscuta,ne1nlaturata, cauzelor poate ie~i In alt timp, bolii. Emotiile omeneasca agresive In alt loe. - nu sunt sa se

ta, ea mai-nainte. lucru cu care cui

Sistemul meu este orientat In primul rand, nu spre vindecare ci spre intelegerea divin este

nostru divin s-a contopit. este, dupa cat se pare, cel mai amplu proces al

cauza, ci veriga intermediara. ele aparand dind eul nostrueclipsat de fericirea ~i incepe

uman. Este rau cand ne resemnam eu Imba-

contopeasca

cu unele dintre aspeete Ie ei. Atunci

apare agre-

x

9

L

~

~

sivitatea, ceea ce inseamna ca 0 insanato~ire reala este posibila numai atunei cand Yom treee peste toate treptele umanului iar apoi, pierzandu-I pentru 0 vreme, Yom percepe eul nostru divin ca unidi ~i eterna realitate. Oupa aceasta ne Yom intoarce in umanul nostru, dar nu ne Yom mai ata~a ~i inradacina cu el ~i nu Yom mai depinde de el. Prin urrnare. tema geloziei pe care eu inca nu am reu~it s-o inchid - este reprezentata de inabilitatea de a ma comporta carect cu oamenii, de dependen(a de rela!ii. Oelozia trece in trufie ~i invers. Undeva in planul subtil, ele formeaza un tot unitar. Unul dintre cele mai periculoase aspecte este comportamentul meu incorect in timpul consulta!iei. Atunci eu patrund la nivelurile cele mai profunde pentru a facilita inchiderea surselor agresivita!ii. Daca, venind la consulta!ie, pacientul are rezerve, se ambitioneaza asupra unui Jucru, sau se supara, ~edin!a trebuie imediat intrerupta, altfel este periculoasa pentru el. Au loc accelerari care intensifica de zeci ~i sute de ari modificarile de orientare pozitiva ~i negativa. M-am trezit prizonierul propriului meu sistem. Fara sa vreau se produc ~i alte efecte, nu doar accelerarea tuturor proceselor.

convearga spre ceva unitar: catre materie, spatiu, timp. Armonia, deocamdata, nu se na~te. Este adevarat. exista deja conceptia despre cele trei straturi ale fericirii niveluri. Cel material omene~ti. trei con~tiinta noastra ~i spa!iu. $i ultimul nivel, legat de sullet, unde rela!ia eu timpu' este evidenta.Prin urmare, eorpul este materie, spiritul

- legat de corp. Spiritual - legat de

-

spatiu,

sutletul

-

timp. Facand cercetari. m-arn convins: gandul se na~te din emo!ie. Fara sentiment existen!a lui pur ~i simplu nu ar fi posibila. Sentimentul se sintetizeaza, se transforma ~i apare gandul.

Ceea ce eu nllmesc valori spirituale se alla in rela!ie cusentimentele noastre ~i iata ca aici, multe sunt nee/are. Dependenta de bunllrile materia Ie, de placerile trllpe~ti este clara, dependen!a de aspectele spirituale, adica aptitudini, inteleet este de asemenea clara. Dar cum sa deschi dependen!a de sutlet, caci este posibil sa te ata~ezi ~i de slltlet. De ee se ata~eaza emo!iile noastre, cum apar ele? La baza lor stall emo!iile fundamentale, adica instinctele. In principiu, toate

II

jnseamna ca orice lucru negativ se accelereaza ~i in interiorul meu, de sute de ori.Ma enervez cand oamenii nu ma in!eleg, cand omul nu con~tientizeaza pericalul ce 11 pa~te ~i nu i~i exploateaza posibilita!ile. In timpul ~edin!ei trebuie sa uit de latura umana dar nu reu~esc. Dependen!a de acest uman i~i pune amprenta. $i apoi, principii Ie fericirii omene~ti ar trebui sa fie armonias imbinate, in timp ee la mine sunt un ghem: con~tiin!a, voin!a, dorin!ele, via!a. Toate acestea ar trebui ~i ele sa

instinetele converg spre dOlla: primlll-

continuarea Yietii, iar al doilea instinct - dirijarea,

aparitia, men!inerea ~i

conducerea; dependen!a de unul na~te gelozia, iar de celalalt trufia. De fapt ~i tendin(a de a condllce este indreptata spre protejarea vie!ii, mai ales sub forme strategice. Rezulta ca dorinta de a

continua viata este unul din sentirnentele noastrede balli. Cesunt ace lea senti mente (emo!ii)? Exista zeci de teorii pe seama lor. Oar pana in ziua de astazi oarnenii de ~tiinta nu au oopinie un itara. De ceO Sentimentele sunt puse in relatie directa ~i abrupta Cll trup"' ~i creierul omuilli. Nu ai mancat la vreme,

10

11

1 -.1

apare sentimentul foamei. Te-ai lovit rau, apare sentimentu1 durerii. De cum ai inlaturat pericolul ~i ai mancat, apare sentimentul alternative depinde obiectul, riul. satisfacliei. Au "infipt" ni~te eIectrozi in ereier ~i

nivelul fizic atrag dupa sine modificari ale structurilor de camp. Mai mult dedIt atat, afec(iunea organului poate sa apara cu mult inainte ea ea sa fie descoperitft de investigatiile ell ultrasunete sau tomografia computerizata. ~i-n conformitate cu acest fenomen, dimpul reactioneaza eu mult mai devreme. Oetectarea timpurie a bolii confera posibilitatea de a vindeca afec(iunea chiar de la incepu!, cand inca nu a acumulat a inertie periculoasa." M-am antrenat destul de mult timp in domeniul diagnosticarii ~i am oblinut rezultate considerabile. Am a insu~ire specifica - nu ma opresc niciodata la jumatatea drumului. Oaca

au ineeput sa-i excite

parti ale ereierului - se ivese senti mente ~i

de tcama, manie sau plaeere. Concluzia este simpla de el. Sentimentul dispare sentimentul. Filozofia emolia in sine nu este material. exisHi sentimentul. Oar spre deosebire poate exista dupa EI este Dispare

~i clara: orice sentiment este generata de un obiect material similar luminii. Exista obiectul,

de lumina el dezintegrarea

dispare instantaneu. Sentimentul, obiectului.

oriental a insa dovede~te contranumit suflet, exista dupa

Tot complexul

emolional,

moarte. Prin urmare toata ~tiinta eontemporana ce sustine emolia este secundara sufera un crah la impactul invataturile sutletul misticc ale orientului. Trupul primordial. Oar daca sutletul cu religiile este secundar,

ca~iiar

ma ocup de a problema, trebuie sa ajung pana la capat, fara a limita timpul acordat ei. Aceasta in primul rand.In al doileanu m-am indoit ca exista 0 conexiune inversa: carpul trebuie sa depinda de emolii. Am patruns in toate structurile de campmai subtile ~i dupa cali va ani de cautari conversia s-a realizat. M-am convins ca exista structuri de biocamp care depind de corp ~i exista straturi mult mai subtile unde corpul depinde

na~te trupul, orientale

daca emosunt verise

tiile alcatuiesc corpul, inseamna dice. Veridice, confirma.

inseamna ca spiritul filozofiilor

creeaza materia ~i de evenimen-

ca toate preceptele

la randul sau de camp. Apoi am vazut ca deformaliile de campcare duceau la imbolnavire erau indisolubil legate de emoliile

in cazul in care vor fi confirmate

tele reale. ~i ceea ce este mai interesant

este ca intr-adevar

~i oricat ar incerca ~tiinla sa Ie treaca sub tacere ~i - corpul sau emoliile, bazele diagnos-

sa nu acorde atenlie miilor de fapte, realitatea i~i ia cu indarjire ce este al ei. ~i totu~i, ce este primordial spiritul sau materia? Recurg la experienta ticarii nea de la urmatorul mea. Cand invalam bioenergeticii, teoretic: medicale cu ajutorul principiu grupa noastra por-

agresive. Apoi am inleles ca ceea ce numim emoiie ~i ceea ce numim structura de camp este unul ~i acela~i lueru. S-a dovedit ca emoliile noastre intr-adevar sunt legate de trup ~i suntdependente de el. Oar nu sunt legate in mod direct, asta in primul rand, iar in al doilea, sunt in conexiune cu nivelul de suprafala. Straturile emolionale ample, mai profunde, pe care oamenii de ~tiinla Ie-au numit la inceput subcon~tient, apoi

"in jurul oricarui organ exista un camp individual ~i exista un camp comun in jurul corpului uman. Orice modificari la

supracon~tient, dimpotriva, dirijeaza corpul. Intre ele exista insa a legatura ~ia reciprocitate clar exprimate. Cand corpul se13

12

1

f~

.J

dezintegreaza,

strueturile

de baza ale campului

din planul

suhtil raman ~i due 0 existenta autonoma. intrebarea este de ce') Raspunsul este simplu - viata a aparut intfti la nivelu\ dimpului, ea 0 entitate unitara in tot

Universul. De aceea, emotiile pe care Ie resimte arice fiinta vieau un strat superficial, legat nemijlocit de 'nveli~ul sau ~i strat profund, legat de viata, deja ca entitate vie, unitara Univers. Cu toata diversitatea fiintelor vii din Un ivers, planul cel mai subtil toate continua sa ramana 0 unica fiinta. un in in $i

lui emotionala profunda. inseamna ca, pentru a sehimba lumea inconjuratoare ~i ceca ce se intfimpla in ea, trebuie sa ne schimham noi, intai la suprafata ~i apoi in interior. Oar pentru a influenta emoliile cele mai profunde ~i prin ele intreaga lume. trebuie sa ~tim cum sa actionam, de unde sa pornim. Pentru aceasta este necesar sa avem 0 viziune corecta asupra lumii iar concepria despre lume este determinata, in primul rand, de scopurile

noastre. a conceptie incorecta asupra lumii furnizeaza emotiiincorecte. Stratul superficial al emotiilor actioneaza asupra II celui mai profund ~i urmeaza fie degradarea, nu il voi obosi pe cititor cu reflectiile fundamentele ferieirii umane. fie evolutia. Oar

totu~i, de ce dad aceasta fiinta a existat ,n trecut, emotiile ei, vreau sa spun campul, continua sa existe ~i acum? Raspunsul este urmiitorul. Universul este 0 entitate holografica nu doar in spatiu, ci ~i in timp. Campul se distribuie in jurul obiectului nu numai in spatiu dar ~i ,n timp. La 0 mare departare de obiect putem sa percepem campul lui, lara sa-I vedem. Acela~i lucru se petrece ~i la 0 mare distanta in timp, inseamna ca, ~i tezele ~tiintei materialiste occidentale, ~i asertiunile curentelor relifilozofice sunt ill aceeaiIn masura In care omul este gata sa se dezica de iubire In timpul satisfactiei

lucruri~i neincredereain sine. Acum este in curs de depa~ire ~i aceasta treapta, iar arice nepla.cerea devenit pentru mine, IlU 0ruinare a trecutului, ci constituireanoului viitor. in ultima vreme observ ell mirare ~i pHicere di in schimbul deprimarii vin bucuria ~i optimismul. Dar aceasta bucurie nu mai este cea dinainte. Oeprimarea estc emotia pierderii, bucuria - emotia dobandirii. Candsentimentul iubirii se mentine in suflet, mai mult sau mai putin stabi I, apare emotia ce se deosebe~te ~i bucurie. Este ceea ce In Orient se nume~te samadhi. iar in Occident, catharsis sau iluminare. La Inccput Oumnezeu te purifica prin nefericiri ~i pierderi. Dadi amul pastreaza iubirea in momentul naruirii a calitativ de tristete

omene~ti. in aceea:;;i masura eJ nu mai are voie sa resimta placerea omeneasca. Un asemenea om este eondamnat la nefericire, boala ~i frfmarea evolutiei. Fara religiile universale ar fi cu neputinta sa atingem nivelul actual de dezvaltare.Sa ne Intoarcem la inertia iubirii. in ultimul timp, dupa ce am fonnulat tema fericirii sentimentale, oamenii care au citit cartea ~i au vazut caseta vin purificati. Mai degraba, nivelullor este curat. Straturile profunde legate de copii, nepoti, la fiecare, apar, practic, neatinse. Numai la consulta1ia personala, cand trebuia sa vizualizez ce se opune concret restabilirii ordinii la copii - se produceau modificari. Observatiile mele nu permiteau purificarea urma~ilor. Era 0 enigma. Structurile profunde nu se lasau modificate. Le explicam pacientilar: daca ati ]uat-o in directia buna. mai devreme sau mai tarziu, va veti ajuta copiii ~i nepotii. Oar la niveluri atat de profunde strabate doar acea informatie care se dovede~te a fi foarte importanta ~i se consolideaza prin orientari insutite spre aeea directie. Pentro ca emotia dumneavoastra sa ajunga pan a la copii ~i nepoti, ea trebuie sa-~i creeze 0 considerabila inertie. Emotiile de-o clipa nu tree la asemenea niveluri. Mi-a venit cumva in minte un gand simplu. Oaca te vei ajuta sa-ti amplifici inertia iubirii, sufletul urma~ilor se va putea purifica mult mai repede. Acum Ie spun pacientilor: daca doriti sa va ajutati copiii ~i nepotii trebuie sa eliminati tat ce ar putea Ingradi iubirea. Cand va adresati lui Oumnezeu, cereti ca niciodata copiii dumneaVoastra sa nu se deziea de iubire. sa nu oprime, sa nu

ceca ce-i este drag. in schimbul primei situatii vine una :;;i Illaigrea. Trebuie sa inveti sa-ti pastrezi iubirea :;;iatunci cand ti seda.Iltl

dind

ti se ia. fericirea

ollleneasca.

Mai

eu seallla

dind

vine de orice fel ~i aridta apa. se frang

vrei. Multi, trecand cu bine de foe ~i

u~or pe tuburile de arama. Proba fericirii omene:;;tise poate treee atunci dind iubirea ~i-a creat inertia. iar pentru aceasta trebuie lucrat mult ~i timp ,ndelungat asupra eului propriu. Cum se Intampla In viata obi~nuita'? Omul are neplaceri. boli, probleme. el Incepe sa crcada In Oumnezeu ~i sa se roage. ~i treptat totul se schimba, dorintele Incep sa se Implineasca,este bine, de ce sa te Illai rogi?"-

viata lui Intlore~te, totul

bolile trec. "Oar dad

ineepe sa-~i spun a omul ~i

3X

39

\

I

.J

discrediteze

acest sentiment. Cereti ca ei sa paata pastra

comprima intr-un punet ~i Iloi traim sentimentulunitatii cu totceea ce exista. Ce ne impiedidi sa traim sentimentul unitatii? Momentele In care ne repudiem iubirea fata de alti oameni ~i fa!ii de noi. Cand ne temem de viilor Inseamna ca nu vrem sa-I I'rimim. Incercam sa rupem prezentul de viitorul care ne Inspaimanta, sa ne rupem de trecutul de care suntem nemultumiti, sa ne rupem este renegarea lui accepta trecutul ~i decurge din iubirea de omul care ne-a suparat - aceasta rupere Dumnezeu, de aceea capacitatea de a viitorul, Intelegand ca tot ce se Intampla lui Dumnezeu ~i se Intoarce In ea, este

sentimentul de iubire fata de Dumnezeu cand se naruie viata lor, dorintele lor, soarta lor. Rugati-va sa poata, mereu ~i In loale, sa vada vointa divina, sa ~tie sa-i ierte pe altii ~i pe ei in~i.~i.Pelltru a va ajuta urma~ii trebuie sa eliminati minimum . 5 fine de agresiune fata de iubire: 1. ele mai ne1nsemnate pretentii fata de parinti,_'nca din ane. 2, e sute de ori sa treceti prin toale momentele de supa. rare pe oamenii iubiti ~i apropiati, sa-i iertaliLfI1~l_ales Inperioada

-

maturizarii

sexuale,

a primei

iubiri,

a formarii

~tiinta de a percepe tot mai real In noi In~ine, divinul.

f'

.' i ~i a venirii pe lume a copiilor. 3. emul!umirea de sine, deprimarea, lipsa dorintei de a

---------.--

lubirea vine mereu in noi, trebuie sa invatam sa 11-0respingem, sa nu ne lemem. ,,lnteresant - ma gandeam eu, citind superficial cartile me Ie, poate sa apara senzatia ca ma repel." Aud adesea comentarij ca prima carte este interesanta, dar urmatoarele nu prezinta un interes deosebit. Insa ~i spirala

tr i. La femei un astfel de program lovqte 111prin1Ul rand copiii ~i nepotii. Sa te ierti pe tine este adesea mai greu decat . a-' ierta pe altii. I.ITo;;te re retele ( ~~rice rivind treculul.

---

daca este vazuta de sus arata ca un cerc inchis. Diagno~ticuldupa a ~asea carte se prezenta Intr-un mod curios. Vine omul campul general arata deja destul de bine, dependenta de nivelul material este aproape nula, nivelul spiritual a fost ~i el hiruit, dar cu nivelul senzitiv falimentul este total. ~i parca vorbele sunt acelea~i ~i situatia este similara, dar pentru a invinge dependenta de nivelul sentimentelor trebuie sa faci inca un pas spre Dumnezeu ~i sa incepi transformarea nu Ilumai la nivelul superficial, ci ~i profund. Fiecare noua carte a mea apare ca 0 posibilitate de a depa~i Inca un strat ce ne hareaza drumul caIre Divin. lar particularitatea timpului actual cste aceea ca fiecare om de pe pamant trebuie sa parcurga un drum analog caIre eul sau divino Pe drumul acesta poti sa ajuti

~di.

temeri ~i nelini~ti In privinta viitorului. din aceste cinci puncte v-a ra~as vreunul,yeti luera,

dar nu yeti avea, practic, nici un rezultat. Pentru a ierta omenescul trebuie sa resimtiti in dumneavoastra divinul ~i sa

porniti de la el; pentru a simti In dumneavoastra divinul trebuie sa Invatati sa nu respingeti iubirea, sa n-o reprimati ~i, in fiecare situatie, sa va preocupe In primul rand pastrarea iubirii, abia pe urma tot restul. Va adresati lui Dumnezeu ~i II rugati sa mentina iubirea orice s-ar intampla, cereti iertarepentru ca ati respins iubirea, v-ati suparat, ati condamnat, v-at; se lasat prada dezniidejdii, temerilor ~i compatimirii. Cand ne apropiem de Dumnezeu, timpul ~i spatiul

4140

,

f~

J

un alt om, dar In

esen!a fiecare trebuie sa-I strabata inde. pacien!. Voi spune cateva fraze ~l

111ftenervam am traic~te In!eleaga

dadi cilleva

rcfuza.

Pe urma am inteles: fiecare Dorinta en omul sa te de a-I face sa fie in planul subtil unitatea se poate

in stratul Sail de con~tiinta. integral este dorinta

~~~. ;;i acum, va intra primul

subcon~tienta exterior

cu totul identic

lie, ceca ee na~te agresivitale. dar In planul

ele trebuie sa-I ajute pe om sa se schimbe integral. lnforma!ia citirea celor ~ase mea actioneaza ca 0 cheie. U~a ~i lacatul -

noi suntem unifieali, coJectiva.

carti ~i vizionareainutil sa ;asuce~ti

videocasetelor.

Dadi nu exisHi u~a esteinforma!ia deja

realiza numai In stratul de grani!a, pe care II numim con~tiin!a Pentru ca ol11ul sa te inteleaga, este Ilecesar sa cre~ti

cheia. Nu pot sa dublez

cxpusa Illainte: duca pacientul pune intrebari ce dovedesc dinu este pregatit eu Ii propun sa piece de la consulta!ie. cite~te car!ile, urmare~te videocasetele, lucreze asupra sa ~i se schimba. lar dnd dar nu se Intampla Eu trebuie funetioneaza. vad imaginea receptace Pentru singuratate sa In!eleg lumii ce s-a Intamplat,

densitatea

informa!iei

~i sa Inve(i sa traduei In fraze simple 0 proees se 'nume~te poezie. ;;i

Omul

receptare prin senti mente a lumii, proprie tie. in general un asemenea ~i muzicianul poetul, ~i pictoru\, trebuie sa of ere altora 0 noua

dupa care Incepe sa a facut tot ce a putut de ee sistemul nu

saltul, atunci trebuie sa vina la consulta!ie.

simtire, personal~.exista sprijini nici

Daca aceasUi nOlla simtire nu existii, nu

arta. Intfti trebuie sa resimti iubirea, apoi sa te

Acest lueru ma ajuta sa evoluez mai departe ~i sa la dimensiuni mai mari. Pentru a vedea modele, noi forme de gandirii Inauntrul eon~tiin!ei stereotipe. tau Intr-o eolective. In om limitelor sa fii

pc ea, sa traie~ti prin ea, pc urma sa Ie rupi de toate se poale ~i mur;

cai'e stau in calea iubirii. inclusiv de ceea ce i'nainte era vital fara de care nu puteai Irai. in acel moment disponibililate dad% iubirea este pU1ina.De aceea creatorii au i'ntotdeauna0

lumea altfel, trebuie sa-Ii creezi propriile a ei ce ies In afara sa Inve!i rela!ionarea deplina. aeeasta trebuie

mai mare dedt a altora de a-~i risca via!a. Oacaiubire se moare,

Omul este produsul

nu esle deslula

dar daca ai reu~it sa 0

Fara el ar fi imposibile prin urmarc ~i evolu!ia, aspira!ia mai bogat sutletul tipurile tarile eon~tiin!ei obi~nuite, ombilical

~i sehimbul celorlal!i,

de informa!ii, eu atat este stereo-

~i eu cat este mai dezvoltata

acumulezi, apare 0 viziune proprie asupra lumii ~i sentimentele devin mult mai profunde ~i expresive.~i a~a, noua viziune i'ntorci inapoi in con~tiinta s-a constituit, acum trebuie sa te colectiva ~i sa creezi forme care

catre unitate, catre ajutorarea

lui. Oar exista aiei ~i un minus. Cand iubipe om Inainte, eolective nu-i permit sim! sa iasa din reprezeneolectiva se face

rea ~i setea de cunoa~tere II Imping Inabu~a noul

sa-1i permita sa transmi1i noua viziune a lumii. In ultimul timp ~1U-mi ajunge singuratatea.Nu am energie pentru noi modele. [ncep sa depind tot mai mult de obi~nuitele iluzii, numite fericirea omeneasca. Dar sa lasam, despre astea mai tarziu, sa continuam consultatia.

care se na~te. Ruperea

eordonului eu suferin!a,

ce ne leaga de con~tiin!a

dar fara aceasta nu se poate merge Inainte. Cand

atingeam 0 nOlla treapta, illcercam sa-i trag pe toti

spre ea ~I43

42

L

JStarea profunda a femeii se transmite biirbatului ~i tatalui ~i

in camera intra 0 femeie eu fiiea ei.~titi, avem 0 problema. in ultima vreme sotul meu s-a Imbolnavit, iar senza!ia este ca mai multe boli au navalit peste el laolalla, Au Inceput problemele cu pancreasul, glicemia (nivelul zaharului In sange) a sarit pana aproape de 18. Am Inceput sa-I tratam prin acupunctura ~i dupa acest tratament totul, slava Domnului, a reintrat In normal. Dupa un limp trombocitele din sange au scazut de la 200 la 30. Am Inceput nivelullrombocitelor a crescut la 160. Abia iar sa-I tratam, ~i ~i-a revenit ca au aparut noi probleme. Atunci am Inleles ca tratam 0 boala ~i apare alla. Am citit car\ile ~i am vazut casetele. Starea solului s-a ameliorat un pic, dar modificari radicale nu s-au produs. - Nu sunl schimbari penlru ca fiica dumneavoastra poate

ace~tia Incep sa se Imbolnaveasca. In planul subtil fiica dumneavoastra este acumjignita, lradata, Injosita. Dar In sutletul ei se aprinde nu iubirea, ci ura fa!a de barba!i ~i acest program incepe sa-I omoare pe tata. [n masura 'in care dumneavoastra

In~iva ~i fiica va yeti pune In ordine, relraindu-va de zeci deori viata, trecand corect prin toate situatiile, va yeti ajuta softll sa devina sanatos. Acum starea lui nu este prea buna, campul este deformat In mijlocul pieptului. Campul imunitar este activ cam 10%, plus 0 deforma!ie a campului In zona sistemului uro-genital. Imunitatea In planul fizic este acum de 70-80% ~i daca va cadea la 10% pentru coordonarea cu cea a campului, poate duce la moarte sau boala incurabila. Merge!i sa va reeduca!i sutletu I. Mama ~i fiica pleaca. In schimbullor vine un tanar.

sa moara. Sa Incercam sa discutam fara diagnoza. ParlcLeasul este organul legaturii cu ceilalli oameni, daca el Imbatrane te, trombocitelor este aceea~i tema. ema geloziei. Scaderea a' Concluzia. la sotu ilumneavoastra s-a produs 0 p'!tem1Ca

"ta d;ct;;"rinte

care 11face sa se supere pe cei apropiali,

sa fie gel~s, sa nu d~reasca sa traiasca etc. De unde pot sa vina acestea? De la solie ~i copii. Dependenla fiicei dumneavoastra de nivel~1 emoliilor sub aspectu\ dorinlelor este de 13 ori mai mull decat limita critica. Ea trebuie sa nasca copii, sufletele lor au ajuns pana aproape de ea. Trebuie sa se Indeparteze de fundamentele fericirii omene~ti, pentru a Ie da iubire. Nu va suporta Indepartarea de viala ~i dorinle. Cu a\le cuvinte: sa salveze iubirea cand omul iubit a tradat-o, Injosit-o, In~elat-o, nu poate nici macar 'indoza minima. Aici nu mai este yorba de slerilitate, ci de sllpravietUirea fizidi a fiicei dllmneavoastra.

---, Am fost de curand la prelegerile dumneavoastra - Imi spune el. Din cate am In!eles In urma car\ilor ~i videocasetelor, la mine funqiona tema orgoliului, tendinla de a-i conduce pe allii. ~i iata ca dupa prelegerea dumneavoastra a Inceput sa ma doara inima ~i Inca In asemenea hal Incat era sa-mi pierd cuno~tinla. M-am tarat pana la medic, am facut 0 electrocardiograma, totul - perfect, medicul mi-a spus ca am 0 inima absolut sanatoasa. Ma rog, asta nu-mi ajuta, iau pastile, nu maajuHi niciastea.

- Ave!i 0 so!ie?- Intreb eu. - Am, - Imi spune numele ei. Ma uit la campul ei ~i pun urmatoarea Intrebare: - Aveli copii? 45

44

~.

~

j

-

continua eL spunandu-Ie numele. Fac 0 diagnoza ~i pun a treia Intrebare:-

Da,

ca la consulta(ie

~i viitoarele

probleme

se farami(eazii ~i se

- Aveti 0 amanta '! -Nu. ~ In principiu, situ- In curand yeti avea, ~ ii raspund eu. atia esle simpla. La sotie concentrarea interioara asupra victii ~i perpetuarii ei este mare. Ea se transmite copiilor ~i se transmite ~i dumneavoastra. Cei mai buni lideri ~i carieri~ti sunt cei interiori. Ei se cufunda In capacitatea de a conduce, in munca, afaceri, politica ~i totul Ie reu~e~te pentm cii nu sunt ata~a(i. Nu sunt ata~a(i pentm ca problema principala nu este orgoliul. ci gelozia. Oar la un moment dat, sufletul trebuie purificat. $i omul care a trecut u~or prin proba loviturii date orgoliului, brusc ~i imprevizibil. intra intr-o noua illcercare la care nici nu se gandea inaillte. La dumneavoastra se apropie vremea in care va trebui sa trece\i printr-o destabilizare a vie\ii, dorin\elor ~i rela\iilor. Oaca incercarea va veni de la solie, nu ve(i rezista, de aceea va va fi data prin amanta. Oar nici atunci nu ve(i rezista. Oupa un timp ve(i cunoa~te 0 femeie ~i va ve\i indragosti de ea. Mai departe este simplu: sau va va supara ~i injosi in permanen\a sau, fara sa va a~tepta(i, va va ill~ela cu perfidie sau are un curtezan sau este casatorita, iar daca nu este i~i schimba mereu admiratorii. Sunte(i pus intr-o situatie pe care n-o puteti accepta. Deci, illeereati sa renegati iubirea care va obliga sa supartati injosirea ~I s-a accepta\i. Va strangula(i iubirea prin suparari, iar mai departe trebuie distrus ceea ce amoara iubirea - suparariJe dumneavoastra impreuna eu inima ~i plamanii, ulterior, cancer pulmonar sau infarct. La prelegere, purificarea func(ioneaza la fel

cu adevarat, sa iertati femeile. Porni\i de la ideea: femeii i se poate ierta orice, intrucat totul se petrece din voin\a lui Oumnezeu, nu existii pacate omene~ti comporta permanen\a care sa nu poata fi iertate. Sufletul nostru se ca un copil capricios ~i inciipapnat. EI trebuie in

actualizeaza. Trebuie sa invatati,

educat prin iubire, alint ~i limitare. Atunci se va eomporta bine in arice situatie. - Ce crede(i, imi va ajunge timpul sa ma schimb? - ma intreabii tanarul. - Nu va gandi(i la asta, daca ve\i avea sau nu timp. Pur ~i simplu face(i totul ca sa va ajuta(i sufletul. Trebuie sa va pune(i in ordine nu numai propria persoanii dar ~i urma~ii. Pentru aceasta trebuie in primul rand sa va elimina\i agresivitatea fa(a de iubire, supiirarea pe parin(i, pe oamenii indragi(i, pe dumneavoastra in~ivii, regretele legate de trecut, teama de viitor. EI pleaca sa lucreze cu sine insu~i. Incerc sa detectez 0 senza(ie neclara ce mi-a aparut de curand. Pe mine insumi mii impiedica ceva sa ma schimb in profunzime. la cei cinci parametri...-I

Trebuie sa ma

diagnostichez fata de parinti

Prin urmare, preten\iilesuo:1r:1rilt=>

curat,

toate supararile au disparut;"j indr~8i~i

Qe oamt=>nii :lnroni:1ti

tot curat.

Ma intrerupe

a

bataie in u~a. Intra 0 pacientii.$ti\i, am sUnat acum acasii, fiul meu s-a intors de la ~coala, sta in pat, verde la fa\a. V omita, are diaree, temperatura

~i guturai. In(eleg bine, este legat de faptul ca am venit la consulta(ie"

46

47

l

I

_JPentru ca ea cu cineva, sa-I opre~ti, sa-I ingrade~ti, sa-ti aperi drepturile. in mine Insa stau, de nedespartit, comportamentul exterior dur ~i revarsarea de pretentii acumulate ~i agresivitatea interioara, iar daca in afara actionez rara fermitate, inseamna ca Inauntru trebuie sa strang ~i mai multe preten!ii, iritari, nemul!umiri, pentru .ca ele sa-~i dea drumul in gesturi concrete. lubirea insa este crea!ie ~i distrugere in acela~i timp. Chiar eu Ie-am spus copiilor mei: va voi pedepsi. in subcon~tientul meu se afla un stereotip de fier: modul activ este generat de agresivitate, modul pasiv ~i relaxarea sunt generate de iubire. in fapt din , iubire decurge totul. Doar ca trebuie sa inveti. sa actionezi . men!inand in sufiet iubirea. Pentru aceasta trebuie sa ne comport am cu fiecare om ca cu propriul nostru copil: in primul rand revarsand asupra lui iubire ~i blande!e ceea ce nu exclude 0 atitudine severa. Iar ma distrage 0 bataie in u~a, Intra urmatoarea pacienta. Am sa va povestesc ce s-a intamplat cu mine, - incepe ea. Medicii au in!eles ca am a boala incurabila ~i mi-au spus-

-

Da este III curs de purificare,

-

ii SpUIl eu.

-

sa dccurga Cli mai putilla suferillta eliminati-va agresivitatea fata de iubire. Femeia illchide lI.'jU, eu ma uit la foaia de h[lrtie din fata mea: pr~tentii fata de sine, ncmul\Umirea de sine, lipsa dorintei dc a trai. ~i la acest parametru este curat. ~Ie legate de t;';cut, teama de viitor - ~i aici conform normei.-Ciudat, SlIO< Co

con~tienllli imi da mereu semnale di eu com it 0 crima impotriva iubirii. imi trebuie inca un parametru nou. It1teresant, cum arata oare? incerc sa prind astfel de situatii in timp. in cele din urma inteleg. Este renegarea iubirii pentru omul care te-a suparat, adica nu este ura, gelozie ~i ciuda, este durin!a de a distruge iubirea ca sursa a durerii, de a 0 repudia, discredita. Am avut astfel de situatii in adolescenta. Prind una din aceste situatii ~i ma uit c,u cat renegarea iubirii a depa~it nivelul periculos. Ehei I De 23 de ori mai mult decat mortal. Curios, de ce mai traiesc inca" Cu toate ca: in 1991 trebuia sa mor, s-a depa~it nivelul periculos de renegare a iubirii ~i era

legat de evenimentele din 1980 - 1981. Dupa zece ani m-alovit ~i trebuia sa mor, dar mi-am gasit in Biblie iubirea, am urmat-o ~i de atunci totu! s-a schimbat. A fost 0 amanare. Anul 200 I - anul urmatoarei lovi!uri. Trebuia sa mor ~i acum Inteleg cu ce avea legatura. Am invatat sa nu resimt ura, sa nu

cinstit ca nu am ~anse de supravie\Uire.

in acel moment mi-a

fast adusa prima carte. Am citit-o ~i m-am schimbat. Dupa trei zile am fost alt om, am rugat sa-mi fie aduse celemaifrumoase lucruri. Am intrat in alta via!a. lar dupa 0 saptamana m-a consultat medicul meu. "Daca eu insumi nu v-a~ fi vazut cu 10 zile inainte intestinul, n-a~ fi crezut niciodata asta, mi-a spus el. A veati intestinul ca 0 sita, iar acurn nu mai are nici 0 leziune, - a ridicat din umeri. - Sunte!i sanatoasa, pute!i sa pleca!i." A~ vrea sa ~tiu care este situa!ia mea acum? intreaba femeia.

ma supar, dar pana acum nu sunt capabil, in mod autentic, sa pastrez iubirea. Ma incurca mult tendinta de a gandi rau despre oameni; poti sa te porti dur cu omul dar in el trebuie sa-I iube~ti pe Dumnezeu, intotdeauna. Sunt impregnat de judecarea oamenilor ~i subcon~tientul meu abia a~teapta un pretext pentru asta. Cateodata trebuie sa te compor!i agresiv in relatia4K

49

~

1 \

f_1

j

stare buna, ii spun eu dupa diagnosticare, probleme au ramas la fiica. Are ea .'?i pan a acurn0 concentrareA yeti 0~

supravietuiasca, de aceea v-a parasit.-

$i-atunci ce sa fae? A\i citit car\ile mele? Da, pe toate ~ase. A\i vazut videocasetele? Da, inclusiv Minunat, ullimele.

marita asupra sentimentelor inalte, mai mull decat asupra sentimentuluiiubirii. De iubire nu este permis sate ecranezi eu nimic: nici cu bani, nici cu bunastarea, cu aptitudinile, talentul, nici cu propria via\a. Fiica este cu totul excep\ionala in interior, iar talentul ei in cepe sa intunece iubirea. El devine tot mai important ~i starea sufletului devine starea trupului dumneavoastra, a~a in cat mai ave\i mull de lucru, merge\i ~icontinuati.

- spun eu, iar acurn mergeti ~i lucrati. Ea iese, ~i-n camera intra 0 pereche de tineri casatori\i.

Urmatoarea pacienta este tanara ~i 0 femeie frumoasa. - De curand mi s-a nascut un copil, - a spus ea. ::;i dupa asta so\U1 m-a parasi!. A\i putea sa-mi explica\i despre ce este yorba')

- Suntem la a treia consulta\ie la dumneavoastra, - incepe femeia. - Cand am venit prima oara pe so\U1 meu puteau cu adevarat sa-I ucida. Aveam datorii mari. Acum totul este in ordine cu el, ne-am pliitit datoriile. Nu demult ne-am cumparatun apartament =?i-I renovam, dar mie mi-a aparut

iar senzatia

de pericol.Senzatia are legiitura ell copiii dumneavoastra, - ii raspund eu. Unul din ei nu este, ca inainte, in ordine. Pentru a

-

Pot, - ii raspund

eu. - Pentru

dumneavoastra

inseamna

prea mull frumuse\ea,

bunastarea

~i dorin\ele dumneavoastra.

Mult mai mult decat iubirea. Nu pute\i fi lipsita de aparare. Cu cat importanta vietii este mai mare pentru dumneavoastrii in compara\ie cu iubirea, cu atat resim\i\i mai multa agresivitate. Din copilarie a\i acumulat 0 doza neobi~nuita de preten\ii fa\a de barba\i, nu a\i reu~it sa trece\i cu bine proba inainte de conceperea copilului. Dar intrucat copilul este un amplificator al parin\ilor, la el programul de distrugere a barba\ilor 11 depa~e~te pe al dumneavoastra. Acum pragramul 11 ucide pe tatal sau. Apoi 11 va omori pe el insu~i. In cuvinte simple, inainte il omora\i inceti~or pe so\U1 dumneavoastra iar dupa na~tere a\i inceput s-o face\i dublu. ::;ansele de supravie\Uire ale so\ului dumneavoastra au scazut brusc, dar el trebuie sa

supravietui Ii trehuie iubire, iar la dumneavoastra, fericireaomeneasdi incepe sa intunece totul. Fericirea umana este legata de continuarea, apararea ~i consolidarea vie\ii. Unul din

simbolurile importante ale proteqiei - casa proprie, apartamentul propriu. Dupa ce I-a\i dobandit, la dumneavoastra a aparut un puternic salt subcon~tient ~i iara~i nu in direqia iubirii, ci a vie\ii ~i apararii. Dad efectul este moartea copilul dumneavoastra, salvarea mentului, fie a sanata\ii, voastra. Spune\i-ne, poate fi prin pierderea apartafie prin pierderea vie\ii dumnea-

va rag, ce sa facem"

-

In primul rand sa va schimba\i prin iubire, rugaciune ~i 51

50

~

~

un comportament corect, apoi sa va ingradili placerile vie!ii, sa va sus!ine!i prin post ~i infometare, 0 parte din bunastarea dumneavoastra trebuie sa 0 cedati, pentro a mic-5oraconcentrarea asupra ei. Nu va grabi!i sa face!i renovarea. Puteli sazugraviti ~i sa nu va mutati in apartament timp de un an. Dadi in cas a exista un neajuns nu va grabi!i sa-I indepartali. Fericirea este 0 mancare grea care se digera cu dificultate. in plus, nu ali eliminat inca fostele suparari avute unul pe altul, regretele legate de trecut, teama de viitor.

este periculos numai atunci cand depa~e~te cre~terea iubirii in sufle!. Renunla la fericire doar acela care nu poate invinge dependenp de ea, lar pentru a depa~i dependenla, trebuie sa va ingradi!i periodic dorin!ele ~i sa Ie opri!i, din cand in cand, comple!. lmaginali-va: omul nu ~tie sa inoate, se teme de apa inlelegand ca poate sa se inece, principiul lui este sa evite apa, apa este moarte dar pe urma, treptat intra in apa ~i ,nvala sa inoate ~i refuzul este inlocuit de limitari severe, apoi a invalat sa inoate ~i apa devine pentru el 0 placere ~i ii of era 0 viala deplina, A~a este ~i cu dorinlele noastre, La inceput filozofia indiana, budismul vorbesc de lepadarea de dorinle ~i viala, Ata~amentul fala de aceasta lume care este rezultatul dorinlelor noastre, constituie 0 sursa de dureri, chinuri ~i suferinle. Trebuie sa renunli la ele, sa incetezi colaborarea cu ele, atunci vei fi ferici!. Apoi apare iudaismul care admite fericirea ele permit iubirii sa se pastreze in sutlet ~i sa nu se inece inomeneasca dar cu cele mai severe regali ~i ingradiri

-

Scuzali-ma, vreau sa va intreb ceva - cand imi inlatur

temerile fa!a de viitor, imi apare bruse, pe nea~teptate, 0 puternica dorinla sexuala - ma sperie lucrul acesta. Nu inleleg, despre ce este vorba?

- Dorin!ele noastre sUnt adresate viitorului, - ii explic eu. Cu cat ne concentram mai mult asupra dorinlelor ~i facem dinele un lei, cu atat incepem mai mult sa depindem de ele, Dependen!a na~te teama, Apare ata~amentul de viitor - apare teama de a-I pierde, Spaima de viitor genereaza ganduri proaste despre sine, Absen!a increderii in sine, pesimismul, deprimarea se transforma in program de autodistrugere, lar el omoara dorinlele, Apare senza!ia inutilitalii vie!ii, Toate dorinlele se tocese. Teama este renegarea iubirii, dar dorinlele noastre se nasc din iubire, Dumneavoastra anulali teama de viitor ~i imediat se deschid dorinlele dumneavoastra, dar pentru ca la baza lor se afla dorinla perpetuarii vielii se intensifica apetitul ~i placerea sexual a, Mai departe trebuie sa invala!i sa invingeli dependenla de aceste dorinle, Ele se nasc din iubire ~i trebuie sa se intoarca in iubire, Pentru aceasta va sUnt de folos rugaciunea, postul, abstinenla, A vantul dorinlelor

-

fericirea omeneasca, dupa care vine Iisus Hristos ce ne spune ca principalul in salvarea sufletului nu este cea mai riguroasa respectarea a tuturor preceptelor, ci calea spre iubire ~i Dumnezeu, pe care il purtam in sufletul nostru, $i cu cat evoluam mai mult, cu atat mai plina de semnificalie devine capacitatea de a-L vedea in toate pe Dumnezeu, de a-i ierta pe ceilal!i ~i pe sine, de a trai prin iubire, de a-Ii dobandi eul divin,

Dupa consultalie trebuie sa ma ocup de procedurile de refacere, Credeam inainte ca dupa scrierea carlilor ~i reechilibrare, consultalia va fi pentru mine nu munca, ci sarbatoare.

52 53

1.

~

JNimic de felul acesta. Vine un om cu totul pregatit, nu punenie! 0 intrebare inutila, conversatia dureaza 2-3 minute, dar eu, dupa ce am primit ca~iva asemenea oameni, am nevoie de mult limp ca saImi revin. A reie~it di cnergia oricum se cheltuie~te

faceam eu, tragand mereu de el ~i obligandu-I Termenul fixat de noi s-a Incheiat ~i colaborarea

sa lucreze. noastra s-a

sfar~it. Pe urma insa a venit partea cea mai interesanta.EI a Illeeput sa piarda ~i a izbucllit nemul\umirea de sine pe care nu a putut sa 0 depa~easca. lar psihologul care i-ar fi interzis sa se consume In auto-repro~uri nu mai era Ifl11gael. Programul lui de autodistrugere, nu se ~tie de ce, a loyit Intai In mine ~i au Illceput sa ma doara rinichii. 0 vreme n-am putut sa In\eleg nimic. De ce trebuia sa raspund eu pentru gre~elile lui? ~i iatadi-mi amjnteam toate detaliile colaborarii noastre incercand sa

pentru protectie iar ajutorul din timpul schimbarilor

profunde

ale pacientului, pare inca un mativ. Intotdeauna am vmt foarte tare sa-I ajut pe pacient sa-~i salveze via\a, sa-~i Indrepte destinul ~i aceasta concentrare de ani de zile produce acum probleme serioase. La momentul consulta\iei subcon~tientul merge inertial nu spre iubire, ci sprc viata ~i reu:?ita. lnseamna ca, inevitabil, problemele pacientului vor trece asupra mea. ~i este pu\in probabil ea via\a sa-mi ofere atatea situa\ii de purificare pentru a compensa problemele luate asupra-mi. In afara de scurtarea ~edin\ei ~i revizuirea trecutului, trebuic facut ceya In prezent. Daca se produce 0 pierdere general a de ener-

gasesc cauza. Stop. Un moment interesant. Cumya, In timpul unei conyersa\ii, a spus: "Incepe dependen\a de dumneaYoastra. Cum 0 sa ma echilibrez cand ne yom despar\i?" "Dependen\a apare la cel care se leneve~te", - i-am raspuns eu. Daca omul se schimba cu adevarat, sprijinindu-se pe iubirea din sutletul lui, Inva\atorul Ii trebuie doar ca impuls initial. Imi amintesc convorbirea incerdind sa gasesc in ea radacini1e problemelor mele ~i se pare ca Incep sa In\eleg. Ca de obicei, vedeam ~i In\elegeam cu u~urin\a problemele pacien\ilor, In timp ce eu Taceam acelea~i gre~eli. A veam 0

gie din cauza perceptiei subcon~tiente incorecte a lumii,vreunul din organe trebuie sa preia blocajul tluidului energetic. Acum la mine un astfel de rol II au rinichii. ~i orice perturbari lovesc in primul rand in ci. Cu cateva zile In Urllla,a aparutiar 0 stare de disconfort ~i am Inceput sa-i analizez cauzele. Era 0nOlla enigma.

atitudine prea con~tiincioasa fa\a de munca. Toate lucrurile pecare Ie luam prea In serios creeaza In noi dependen\a. Dependenta na~te agresiyitate. Agresivitatea produce boala. II obligam sa lucreze asupra sa de cum yedeam ca se furi~eaza 0 problema. II sunam eu, ceea ce Ii dadea iluzia unei protectii se intensifica dependenta de mine. A yea lar eu I-am lipsit crescute. Intr-adeyar

Un timp am ghidat un pacient. Era interesant pentru mine fiindca nu se atingea subiectul sanata\ii, ci al carierei ~i al reu~itei. Era un sportiv. Am lucrat Impreuna, rezultatele au Intrecut a~teptarile, dupa care am sim\it ca am tendin\a tot mai acccntuata de a-i nivela soarta, de a-i ImbunaHiti performan-

tele. Dintr-un mativ oarecare,orientarea sprc reu~ita exterioara a Ineeput sa prevaleze, probabil ca ma gandeam prea des laacest lucru. Tot ceea ce nu ducea el pan a la capat, din lene,

nevoie periodic de ne~anse, ca medicament.

de acest medicament. Cre~terea rezultatelor era constanta, practic fara Intrerupere. Se obi~nuise atat de tare cu succesul55

54

1

f

.J

incat ghinioanele prezente au inceput sa-I ruineze ~i de astaeram vinovat eu. IncredibiL doar de curand ii explicasem: inva!a sa tragi chiulul dar in a~a fel in cat nimeni sa nu-~i dea seama. 0 jumatate de luna sa 'Ii rezultate, incordiindu-!i voin!a, dorin!a, toata energia dupa care renun!a in interiorul tau 1'1 aceasta tendin!a, realizeaza totul frumos, cu elect, dar inauntrul tau lasa-te cuprins de lene. Daca mu~chiul este in permanen!a incordat, se atrofiaza. Imi amintese cum am diagnostieat un om de afaeeri. Un tip eapabil, 0 minte stralueita, luera fara repro~. Ma uit in viitor iar aeolo in ea!iva ani era in mod real moartea. Dupa 0 prabu~ire legata de servieiu. ~i nu va putea deloe sa 0 aeeepte.

care plec 1'1 baia ruseasca. Se pare ca iar vine 0 perioada de serioase modifidiri. Prima schimbat oara 1'1 inceputul anilor 70, cand via!a mea s-a abrupt. Visurile mele, planurile, speran!ele s-au

prabu~it dintr-o data. Am vrut sa devin militar ~i m-am facut ghid turistic. Urmatoarea schimbare - 1'1 inceputul ani lor 80, cand am inceput sa ma ocup serios de studiile filozofice, incercand sa-mi ordonez ideile despre lume. Atunci alaturi cu extrasenzorialul. filozofia a porn it

0 criza puternica a avut loc 1'1 inceputul ani lor 90. Am ajuns 1'1coneluzia ca tratarea cu ajutorul mainilor este lips ita de perspective. Am decis sa renun! 1'1tratamentul energetic ~i sa tree 1'1eel informa!ional. Caderea s-a petrecut nu numai in

-

Munea dumneavoastra ineepe sa va omoare,

- ii expliecre~te ~i

eu. - Depinde!i tot mai mult de ea. lar dependen!" Doar n-o sa renun! 1'1serviciu, - mi-a spus eL Daca nu va ve!i schimba atitudinea

mundi. ci ~i in viata. Diagnoza nu-mi lasa nici 0 ~ansa desupravie!uire, concep!ia despre lume era un drum inchis. ~i acum, se pare, mi se inchide posibilitatea de a lucra dupa vechiul stil. Trebuie sa refuz consultarea pacien!ilor care au venit cu un singur scop - sa-~i puna 1'1 cale treburile, sa-~i amelioreze sanatatea, sa-~i indeplineasca dorin!ele. Trebuie sa concentrez toat3 fericirea omeneasdi intr-un punet ~i s-o arat pacientului. Prive~te, acesta este umanul, acesta este divinul. De aici, trebuie sa ajungi aici. Pentru a~a ceva 'Ii de facut asta ~i asta. Deocamdata insa cu cat incerc mai mult sa lucrez, ajutand 1'1eonsolidarea vie!ii, 1'1protejarea ei, eu atat pierd mai multa energie. Imi amintesc de venirea la consultatie a unei terapeute. Ineepuse sa aiba probleme eu fiul ~i eu propriul psihic. Auzea voei, aparuse teama ~i diseonfortul.

oriee neplacere de 1'1lueru va provoaca 0 trauma tot mai mare. fa!a de munca,

soarta va va obliga sa 0 parasiti. Fie ca yeti incepe sa va creati,

fara sa vre!i ~i fara sa banui!i, probleme, fie ea boala sau moartea va va obliga sa pleca!i. Primullueru pe care trebuie sa inva!a!i sa-I face!i - niciodata sa nu va lua!i in serios serviciul. In serios pute!i lua numai iubirea ~i pe Dumnezeu. La tot restul trebuie sa renun!a!i in mod periodic. Nieiodata sa nu face!i totul 100%. Sa face!i 95%. Rezultatul va fi acela~i dar nu va exista dependen!a. Via!a este 0 sinusoida, ati trait 0 vreme fericirea omeneasdi, urmeazasa renuntatila ea pentruun timp. Singurele lueruri de eare avem nevoie in mod constant sunt iubirea ~i buniitatea. Astfel de ganduri imi apar in momentul in56

57

J

Mcdicina s-u luptat multa. vreme Cll natura, in loc sa 0

- Sa se ocupe de terapie nu este periculos pentru eel ce Invie\iJe anterioare a anulat dependen\a de via\a ~i dorin\e. Sa zicem di a murit ea un martir, pastdind in sutlet iubirea, sau Dumneavoastra ~i-a petrecut mul\i ani In ruga ~i abstinen\a. Insa v-a\i apucat de vindecari fara sa va anula\i dependen\a de temeiurile profunde. lar acum. 0 problema minora, insesizabila inainte a crescot pan a la dimensiuni enorme ~i va ameninta propria viaia, ~i pe cea a copilului.

aJute. Inainte boala era privita ca un rau pentru ca se pornea numai de la interesele corpului. Cc facea OInul cftnd se imbolnavea? Ii era grea~a, nu mai vroia sa man[mce, ii cre~lea temperatura, nu vroia sa vada pc nimeni, iar medieii sestraduiau

sa inlature boala cu toate simptome1e. Rudele il

siiciiiau pe bolnav, 11obligau sa maniince, ii scadeau febra. Dar s-a dovedit ca boala purifica sutletul omului ~i ii fortifica sistemul imunitar. Inseamna ea renuntarea temporara la alimentatie ~i izolarea purifidi de asemeni. In legatura cu temperatura imi amintesc un caz ciudat. In urma cu ciiiiva ani ma intiilneam la New-York cu un om. Mi-a po vest it cum a devenit terapeut. Avusese 0 fractura la baza craniului. A stat in coma 21 de zile. "Mi-am vazut parinlii raposati, -povestea eI - i-am dat sotiei bineeuvantareapentrua se redisatori, intelegeam di nu mai este drum de intoarcere. Oar parintii mi-au spus ca este prea devreme pentru a pleca, nu numai ea voi reveni, dar ma voi ~i insanato~i. Mi-au mai spus

-

Bine. dar eu am tratat prin rugaciul1l, - se midi sinceI'

femeia. ~i la ce va giindeaii ciind aplicaii tratamentul'? Sa-I fac pe am sanatos, sa-i Indrept soarta. - Adica va folosea\i de divin pentru scopuri omene~ti. ~i iata ea dependenta de aceste scopuri s-u intensificat de cateva ori. Oa, acumularea iubirii de Dumnezeu na~te darinta ~i viata, duce la inflorirea lor, dar pentru a percepe divinul, trebuie sa uili un timp de omenesc. lubirea lui Dumnezeu reprezinta radacinile pe care nu Ie vedem dar fara de care nu se poate trai. Yiaia noastra este un copac, dorin\ele noastre sunt ramuri ~i fnmze. Dadl este pfea stufoasa coroana iar sistemul radacinilor prea slab, copacul poate sa moara ~i pentru a-I salva, coroana trebuie taiata pariial sau complet, radacinile fiind prea pUline. De aceea prima grija sa fie pentru radacini iar coroana sa se tunda periodic pentru a cre~te mai bine. inainte giindeam In timp ce caHitoream ell metroul sau transportul In eamun. ACllm merg ell ma~ina ~i ma distrage. Este eficient sa lucrezi asupra ta la baia ruseasdi, supraindilzirea injose~te viata ~i doriniele. ~i daca In acelmoment repede. te rogi, purificarea vine mai

ea ma voi oeupa de vindecarea oamenilor. Cand am ie~it dincoma ~i m-am facut bine am simtit di din mainile mele iese 0 putere. Pe urma, au intrat in contact cu mine ni~te extraterqtrii ~i m-au ajutat sa vindec. Imi amintesc ca 0 femeie avea anexita stanga ~i orieate pase faceam cu mainile in zona respectiva. durerile nu ii treceau. Ei mi-au spus ea in parte a dreapta se atla cauza ~i trebuie intiii sa tratez anexita de acolo.

~i intr-adevar,imbolnave~te

femeia s-a inzdravenit. Am observat ~i eu: se rinichiul drept, dar de vina este stfmgul, asupra lui trebuie actionat int~ii. $i iata. - continua eI, - 0 vreme i-am59

5X

_J

tratal pe toti iar rezultatele erau foarte bune, dupa care. in vis. mi-au venit din nou extratere!?trii!?imi-au spus: ai luat prea multe asupra ta, te vom purifica, numai nu lua nici un fel de tablete. in ziua urmatoare am facut temperatura de 40 de grade ~i trei zile m-a scuturat febra dar ~tiam deja despre ce este vorba ~i n-am luat nici un fel de medicamente." Mi-am amintit cuvintele lui ciind am constatat ca dupa consultatie sunt doua lucruri care ma refac: somnul ~i baia ruseasca. lar in timpul baii am inceput sa ma rog in urmatoarele imprejurari. in Rusia, la "ban'a" se merge de obicei in grup ~i starea de bine care apare intre prieteni, unificarea energetica de mari. De eram singur toama apa maturica se problemele. atmosfera umple ajuta la trecerea prin suprasolicitari destul aceea nu-mi placea sa merg singur. in Germania la baie, de fapt la sauna, unde la fiecare ora se sau infuzie de plante peste pietre ~i in loc de tlutura prosoape. Apa inlatura eficient stresul ~i Nem!ii sunt lini~ti!i ~i se comporta relaxat. insa~i

mine ~uierau, gamiau, dar se tineau bine. Am simtit sau ca trebuie sa plec, sau sa fac ceva ~i am inceput sa ma rog repetandu-mi ca pastrez iubirea ciind viata ~i dorin!ele se destrama. in acel moment parca s-ar fi turnat pe mine apa rece. incepem sa ne sehimbam cand ajungem la 0 limita, ciind suprasolicitarile ating un nivel critic. Oar pentru aceasta este necesara 0 anumita stare interioara. Am inteles de ce multi sfin!i i~i ereau conditii impovaratoare ~i, rugandu-se in acele imprejurari, dobandeau 0 mai mare cre~tere spirituala. ~i a~a, la aceasta baie am avut parte de 0 situa!ie curioasa. Langa mine stateau ni~te oameni, pielea lor era oparita de abur ~i ei suportau eu u~urin!a. Era interesant sa afiu: in ce masura eu ~i ei vom rezistjl acestei incercari. Rezultatul m-a uimit ~i m-a pus pe ganduri. Eu am trecut proba cu 60 - 70%, iar ei cu minus 10 - minus 20%, adica n-au trecut proba. Dupa un timp am in!eles despre ce este vorba. Ei au reu~it exterior, nu interior, rezistand la abur in detrimentul iubirii din sufietul lor. Cand iubirea se duce, apare programul de autodistrugere vazut la ei lansarea acestui program de autodistrugere. ~i am Jude-

te ajuta foarte bine sa te deta~ezi de un regim ~i ingrijitorul, aerisind intai incaperea,

tensional. Cu 10 m1nuteinainte de a incepe servirea, sauna sede oameni in cepe sa stropeasea cu apa pietrele ineinse. De data aeeasta era 0 femeie cu 0 expresie severa pe chip. "Nu-i plac barba!ii" am sim!it eu. in camera de aburi majoritatea erau barbati. De obicei procedura arata astfel: la inceput se toarna apa peste pietre, se a~teapta un timp sa se faca aburi, dupa care se tlutura ineet un cear~af pentru ornogenizare. De aceasta data femeia a turnat prea multa apa ~i a ineeput imediat sa vanture panza catre toata lumea. De obice; rezist la temperaturi mari, dar acum eram la limita. Cei care stateau pe bancheta de sus, langa

cand dupa toate cele, episodul de la baie Ie-a facut rau, nu bine. Adica destabilizarea omenescului trebuie mentinuta pana ce iubirea din sufiet nu incepe sa se stinga, iar mai departe omul nepregatit trebuie sa faca 0 pauzii, altfel, la orice neplacere ulterioara va reac!iona programul de autodistrugere. Adica esenta tuturor incercarilor nu consta in depa~irea lor fizica,

ci in mentinerea iubirii in sufiet. lar rugaciunea ajuta in cazul acesta foarte mult. Acum ciind sunt la baia de abur ~i devine insuportabil, ma rog ~i asta ma ajuta considerabil. in plus, daca ai 0 atitudine corecta, baia te umple de energie subtila. 61

60

-I~

j

extenuat, am ajuns la baie ~i mi-am vizualizat nivelul energetic. Era la un mare minus. A~a apare de obicei la 0 imbolnavire gravfl. Dupa baie totul s-aschimbat. insuficicnta energetica s-u compensat plus. In principiu-

0 datiL dupa consulta!ie,

trebuie sa fie line. unduioase ~i ritmice. 0 corecta masare a mainilor. tal pi lor, eoloanei relaxeaza Intregul corp. ~i a~a am ineeput sa aetionez, urmarind starea tfll1arului. Cum am vazut ca a inceput destinderea, Ie-am facut baietilor eu ochiul sa creasc[l temperatura.

chiar ell un

suhtila

towl este logic, reflectam eu. Energia vitala -5i cea grosiera - fizica sunt legate, una trece in aha.

Ei s-au executat iar el nici n-a clipit.

Sa presupunem di olllullrece printr-un frig excesiv, pierderea energiei grosierc atrage dupa sine pierderea celei subtile ~iomul sc imbolnave~te. Inseamna ca este posibil ~i procesul invers, energia compacta, superficiala poate sa se transforme in subtila. Adica a face sport, a merge la baia de abur ne il1cardi eu energie. Trebuie doar sa 0 ajutam sa se trans forme ~i prima regula aici este sa pastram bunatatea, sa ne deta~am de orice probleme. Daca omul a venit sa faca 0 "ban'a", iar in inima lui este rautate, iritare ~i suparare. el poatesa suferedin cauza supraindilzirii ~i sa-~i dauneze sanatatii. ~i viceversa. Imi amintesc cum. 0 data eram In casa de vacnnta cu prietenii ~i faceam 0 "ban'a". In anturajul nostru era un tanar care ne-a spus ca din copilarie nu suporta temperaturile inalte. "Candva demult, la 0 baie, au intrecut masura, eu m-am speriat foarte tare ~i de awnci nu 0 suport," - a marturisit el. "Hai sa

Le-am facut semn sa continue. In cele din urma aburul i-a obligat sa se a~eze pe podea, eu eram terminal, nu mai puteamsa rezist. iar tanarul n-avea nici 0 treaha. Pana la capatam ie~it in viteza din incapere lasandu-I acolo. Dupa un timp a venit ~i el. cu ochii mariti de uimire. "Abia ciind m-am hotariil sa ies ~i m-am a~ezat pe bancheta, am price put ce temperatura jur",- a reculloscutel. este in

Sa II ajuti pe om sa se relaxeze ~i deconectezeeste 0 mare arla. Nu orice masor po ate sa faca asta. Sa zicem ca principiul masajului este foarte simplu. Omul are 0 problema, ea provoaca 0 infarctul lombari. licitarea tensiulle fizidi ~i psihica. Medicii au eonstatat ca afecteaza nu numai mu~chii inirnii. ci ~i rnu~ehii ~i inima ~i ~alele inseamna necaz pe femei. Suprasopsihica duce la suprasolicitare fizica, prin urmare, niveland mu~chii, inlaturand tensiunea excesiva, il ajutam pe om sa anuleze stresul interior. Insa pentru aceasta masorul

facem urmatoarea in!elegere, - i-am spus - tu te culei pe podca, eu incep sa te masez cu maturica. Cand incepi sa resimtiun disconfort, pleci." A fost de acord. Prima sarcina importanta era sa-I ajut sa se relaxeze. Energia grosiera poate fi transformata in energie subtila in orice cantitate, dar daca omul are mu~chii contracta\i ~i in interiorul lu; se afla teama sau iritare, temperatura ridicata ii va arde pur ~i simplu pielea. Intai trebuie convins omul ca nu II vei face sa sufere. Mi~carile

trebuie sa fie piin de bunatate iar gesturile lui, ritmice. Ciind m-am ocupat de masaj am observat ca mu~chii Illcep sa serelaxeze dupa 5 - 8 mi~cari de acela~i tip. Am urmat cursuri speciale de masaj, m-am ocupat de presopunctura dar

experienta cea mai consistenta am doballdit-o tocmai la haiaruseasca. Nu 0 data am incercat sa in!eleg: de ce unul ~tie sa prelucreze corporal aburul, altul nu. S-a dovedit ca este 0 adevarata arta. Omul tensionat, inhibat nu va putea niciodata 63

62

~Jsa fadi bine acest lucru. imi amintesc cum am facut pentruprima oara 0 baie adevarata. Dupa 0 asemenea procedura am uitatClim

gen.~a ea stresul este moarte, ajungand peste 0 vreme sa sustina ea stresl1l este viata. Medicina prezentului II1CearCasa Inlature factorii care destabilizeaza organismul. Soala se dovede~te a fi 0 asemenea destabilizare. Pentt-u ca boala sa nl1 existe trede mai mare anvergura, corecla fala de viala 2000. Ne luam Stau lungit pe ~i Durerea buiesc gasite forme perturbatoare stimula depinde Acum evolutia. masura De atitudinea

ma cheama.

Lucrurile s-au petrccut III felul urmator. Am cunoscut un grup de tineri care se ocupau ell sporturile extreme, Cll ei

faceam ilinerarii, lnnoptam In zapada. 0 data pe saptamana aveau 0 sarbflloare, baia ruscasdL Stateau In ea 6 ore, IIImedic. Primele doua ore, fiecare dupa cum avea chef, regim camplet liber. Apoi 0 pauza. Hrana u~oara, sucuri, discutii, relaxare, se pregateau pentru etapa urmatoare. Se lungea ciite

atunci boala nu va mai fi necesara. a destramare dozata va noastra In care yom progresa lui decembrie pe acest drum. al anului de mileniu.

este mijlocul

ramas bun de la veac ~i ne despartim Incerc sa adorm In cadenta

unul pe bancheta ~i ciitiva oamen" cu randul, 11plesneau cu maturica din frunze de mesteacan. Unui singur om Ii este greusa mentina mi~carile ritmice, obose~te ~i ele devin abruple. in acel momenl trebuie sa cedeze locul altuia. Procedura dura destul de mult timp. Dupa aceea lncepea masajul. Patru - cinci 11 masau pe unul singur. Douazeci - treizeci de minute 11 lnmuiau bine, profesionist. Dupa baia de aburi treceau la etapa cu maturici fierbinti, urmand procedurile cu ape, tumau peste om apa calda, mai calda, apoi un pic mai rece, un pic mai calda. La sfiir~it, atat de fierbinte ca pie lea abia suporta ~i, imediat, rece ca gheata. Dupa care II acopereaucu un cear~af ~i omul mai statea culeat un ceas, uitand de toate. in cele ~ase ore nu loti ajungeau sa treaca prin proceduri. Dar 0 asemenea stare IIi ajungea pentru 0 luna. Cu cat profesionalismul este mai lnalt, cu alat forma conteaza mai putin, mai mult conlinutu!. Dintr-o scald a obi~nuita, baia se transforma lntr-un act sacramenlal, In posibilitatea de a a-Ii ordona nu atat corpul, cat sutletul. Initialorul semnificaliei de "stres" a plecat de la convin-

bancheta de sus, 1.1tr-un tren care ma duce la Moscovauniforma a rotilor.

saciiitoare

de la rinichi nu-mi da pace. Rugaciunile nu ma ajula. incerc sa detectez, a cala oara, cauza starii mele. Primul program care apare - dispretul pentru femei, lnjosirea dorinIelor ~i a vietii. M-au chinuil peste poate pretenliile pe care nu pot sa Ie anulez fata de femei. Ele sunt legate de divinizarea femeilor, divinizarea vietii ~i a perpetuarii ei. Toate aceslea vin din cele mai profunde zone ~i, nu se ~tie de ce, nu pot sa ajung la ele. in leganarea sacadata a rolilor, pe jumatate adormit, gasesc noi ~i noi versiuni. Mai devreme sau mai tarziu va veni rezolvarea. A~adar, prima cauza posibila. Suprasolicitare la consul~i preluarea cre~te ~i se tatie, ceea ce lnseamna diminuarea protec\iei murdariei asupra mea. UeDendenta de viata ,;cuveaza programul ae autodistrugere~

A doua: deja de un an primesc informalii ca lnlrec masura~i ma concentrez excesiv asupra fericirii omene~ti1.adica starea mea interioara necesita 0 aha schema de nutritie, Insa

65

M

~,

f-4

_J

obieeiurile mele ma trag inapoi. A treia: relativa bunastare a creselll drastic c~centrarea a~pra viet;i ~i apararii ~i regimul meu obi~nuit a devenit supral'ndircat. A patra: batranetea, ea apare ca un blocaj al concentrarii marite asupra vietii ~i perpetuarii ei ~i se activeaza puternie cand subcon~tientul deviaza brusc spre bazele fericirii omene~ti. A cincia: sunt intr-o consulta\ie ~i Ie explic oamenilor ca emo\iile neinchise ale geloziei, supararii ~i triste\ii se acumuleaza treptat in subcon~tient ~i ies la iveala cand se intensifica factorul provocator, adica 0 mai mica coneentrare asupra iubirii ~i 0 mare concentrare asupra vietii ~i perpetuarii el, cum in ace~ti 10 ani nu am lucrat serios macar 0 data ell eul meu; am in vedere 0 izolare completa, renun(area temporara la hrana ~i rugaciunea. A ~asea: copiii mei se pregiitesc pentru 0 viata independent a, viitorii lor copii incep sa colaboreze declan~eaza regimul automat de purificare acolo sunt multe probleme. activ cu ei. Se a nepo\ilor, iar se intampla in eazulimbatranirii.

ficam ~i 0 astfel de euratire incepe de la dimensiunile intregii planete. Oar eu merg in primele randuri, de~i eu insumi nu sunt pregiitit pentru aceas!a. A noua: nu numai ca am mane at prea mult dar m-am si mi!?cat prea putin, toute acestea, in plus. varsta provoadi 0 seadere a activitatii functiilor organismului. Un metabolism incorect duce la acumularea de reziduuri ~i saruri. in replica,

...-.-probleme cu ficatul ~i riniehii. Oaca nu scuturi viata cu cxcrcitii fizice, infometare, situatii extreme, dependenta de ea cre!?te!?ise activeaza procesele dezintegrarii. A zecea: continuu sa ma enervez, sa emit pretentii fata de

oameni, sa m1 comport mcorec~unct

de vedere emo-

1 !C

-= trebuie sa aiba loc 0 disereditare a umanului ~i starea mea !,izica este un semnal pentru suspendarea logicii omene~ti.

tional. Ceva, aiei, in sistem, nu s-a prelucrat pana la eapat. A unsprezecea: pentru a percepe in tine insuti divinul,

A douiisprezecea: eu un an in urma am inceput sa ma pregatesc pentru scrierea eelei de a ~aptea carti ~i s-a pornit curatirea fireasdi. A treisprezecea:"s;and atingi structuri noi, se declan~eaza 0 purificare chinuitoare care iti permite nu sa mori, ci sa ~olaborezi cu ele Prin ceea ce tree acum, timpul amorf, este un strat foarte subtil ~i murdaria mea anterioara poate fi un pericol pentru marea dimensiune. inseamna ca dependenta de viata ~i perpetuarea ei trebuie sa fie complet inchise cand voi colabora cu aceste structuri. A paisprezecea: la fiecare zece ani am 0 destabilizare completa cu un posibil rise pentru via!a. La inceputul anului 200 I se vor petrece evenimente pentru care nu sunt pregatit. in

A ~aptea: eu mine trebuie sa se petreaea acum ni~te sehimbari dar eu am foarte pu\ina energie. f'gitatia continua, treburile pe eare Wifi putut sa Ie indepartez, cheltuire de forte pentru probleme 0 dtspropor\ionata - in concluzie, nu este secundare

are loc nu 0 evolutie, ci 0 degradare, adica schimbarea

sustinuta de 0 cantitate suficienta de energie a iubirii. A opta: toata omenirea se pregate~te acum pentru 0 transformare. Trebuie sa corespundem viitorului ~i in primul rand sa corespunda urma~ii no~tri. inseamna ca trebuie sa-i puri-

66

67

1 \

I

f~

_J

interiorlll meu nu pot sa Ie accept, de aceea se declan~eazn la mille programlll de autodistrugere. A cincisprezecea: mi se pot na~te Inca ni~te copii. ne~ansa lor are 0 influenta deosebit de puternica asupra starii mele. Stau culeat privind In tavan ~i nu pot Intelege de unde Imi vine senzatia de impas. La exterior pare sa fie clar, am scris at ate a cnrti despre felul In care se Invinge 0 boala ~i m-am Imbolnavit eu Insllmi. Incerc sa ma lini~tesc singur. Este ea ~i cum i-ai repro~a unui pilot de curse cu experienta cn nu a reu~it sa se descurce cu ma~inaria lui, el pur ~i simplu are alte viteze ~i un rise marit. Oricat a~ Incerca sa ma auto-lini~tesc, impasul nu trece, acest sentiment ma sufoca ~i ma paralizeaza, barand continuarea cautarilor. De ce nu pot sa-i fac fata? N-am un raspuns. Abia dupa cateva zile Imi aduc aminte de propriile sfaturi ~i Inteleg cum stau lucrurile. Daca emotia nu poate fi controlata, Inseamna di vine de la urma~i. In asemenea cazuri trebuie sa t;-;'ogi pentru el. lar cand negativul vine de la urma~i, impasul se explid\ simplu. Oricat ar boli ~i s-ar chinui omul, daca i se va spune ca maine boala. torturile ~i durerile VOl' trece el va Illdura orice-Illcercari. Va uvea un punet de sprijin in viitor. Copiii no~tri sunt viitorul nostru. Oaca dinspre ei vine negativul, viitonl! se Inchide. Pe~tru a control a viitorul trebUie sa ie~i 10de limitele lui, iar acest lucru este oSlbl! numal prin iubire. daca nu este destula iubire, valurile Intunecate venin' viitor destrama nu doar corpul, dar ~i sutletul iar chinurile devin, cateodata, insuportabile. In astfel de cawri ornul poate comite 0 sillucidere sau omori pe altcineva. Acum, In momentul de fata, stau culeat ~i Incerc sa fac fata crizei d~~

Jisperare, iuml mai tarziu.

de fapt nu, Jisperare Prin iubire-se

a fast Inainte,

astazi a vom

un soi de~resie.

$tiu ca 0 voi depa~i mai devreme sau ir\\lin~p nric.e. ;;;i continuu ~'ltP ~i sperantele mele. ~i moarte,

sa-mi repet (a VOl pastra iubirea oridit s-ar destrama viata mea

~i dorintele mele, oricat s-ar narui planurileA ciita de oara imi Inchipui propria concentrandu-ma ele trebuie In acest moment pentru

imbatranire

pe iubire. Nu am chiar atat evolutie ~i cunoa~tere.

multe forte pentru a Ie cheltui pe deprimare ~i compatimire,folosite continua situatie

Fiindca veni yorba de compatimire. Am fast pus a data Intr-o mult sa a rewlv. pe care am vrut foarte Oar de ce am facut a~a? Mi se Invartea In cap la nivelul campului ni~te

unul ~i acela~i gand. Doar se putea sa nu se Intample In felul acesta! lar dupa a ora am simtit probleme M-am grave. m-am diagnosticat. m-am mirat, nu se ~tie de de mari proportii.

unde, a \ii~nit un program de autodistrugere

straduit Indelung sa gasesc cauzele lui, vazand cat de ericulos este. Du a un timp oarecare, ell uluir . , . re r Jrogramul Regre an '.acest nivelul de autodistrugere recutu masura subti!. te sinucizl reprezinta unul i acela i lucru. omul nu opre~ie sinuciderea la este inacceptarea lent. $i dad franeaza de viitor

program, planului

oncologica Teama

viitonllui,

rene~wre:l Jllj Unna~ii no~tri se afla in viitor, deci,se poate na~te, dar periodic lumisa

Cll cat ne temem mai tare de viitor, eu atat asasinarea urma~ilor

no~tri se face la scara mai mare. Copilulpentru aceasta teama vom plati pe urma. Pe tavanul compartimentului

se proiecteaza

nile pe langa care trecem. Continuu

sa reflectez.

Trebuie

6X

69

,1.

f~

J

rulez inca 10 - 15 variante posibile ce ar duce la explicarea situa(iei prezente. Ulterior, ni~te ipoteze se vor contopi, unele vor fi aruncate - un regim normal de tuem. Este necesar, in mod real, ca pentru 0 vreme sa ma indepartez de toate problemele ~i sa-mi pun la punct sufletul. 0 euno~tin\a de-a mea s-a dus de eurand la manastire eu un grup de pelerini. Trezire la 5 diminea\a, rugaciune, deta~are toata ziua. S-a in tors dupa pietreie de Dumnezeu, obiceiurile, ciiteva zile ~i intr-o singura zi a eliminat toate la riniehi. in realitate ne adresam adesea lui chiar ne rugam ~i in acest timp ne tinem strans de problemele ~i eramponarile noastre. in Saosalito, HingaSan-Francisco, un medic a analizat diteva mii de cazuri

Mai spre seara s-a ivit lIn timp liber. Dad iI am, fae trei lucruri: dorm, 111ft rog sau ma due la baia ruseasdi. Am toceput cu somnul ~i am decis sa inchei eu baia. Ne-am vorbit, eatevacuno~tinte. sa ne intalnim la "saune". Cand l11tr-o saW. de baie

mica se aduna multa lume, ealdllra seade repede ~i atunci se in cepe stropirea eu apa mai des ~i mai abundent, aburul arde, dar nll inealze~te. La "saune" in loe de pietre, in vatra sunt vreo zeee tone de bllea\i mari, grosolane de fonta, aburul este moale ~i constant. A~ vrea sa manane, dar ma ab\in. Cand organismul se oeupa cu extragerea energiei din hrana, se ingreuneaza transformarea altor forme de energie ~i atunei baia i~i pierde calita\ile terapeutiee, energia fizica a eorpului nll ajunge in planurile subtile. imi amintesc ea inainte, dupa baie, faceam frigarui, incarcam toata masa cu feluri savuroase. Apoi acest lucru a inceput sa ne plaea tot mai pu\in ~i am observat ca dupa baie trebuie sa a~tep\i un timp, sa nu incomodezi transformarile interioare ~i atunci sentimentul de fericire care vine din echilibrarea energetica dureaza destul de mult. De fapt trebuie sa te inerezi in sim\Urile tale. Una din cauzele principale ale bolilor consta in faptlll ca pe masura ce I'naintam I'n varsta acordam un credit tot mai mare con~tiintei noastre ~i ne inhibam tot mai mult sim\Urile. Cand grenadierii lui Petru I, iarna, la Paris, se aruncau in Sena, organizandu-~i 0 baie, se venea in fuga la Petru ~i i se raporta ca solda\ii lui VOl'sa-~i sfiir~easca viata prin sinucidere. Sim\Urile noastre ne obliga ciiteodata sa facem ceea ee, dintr-un punet de vedere eomun, este daunator sau nefolositor. ~i daca teama ce rezulta din divinizarea vietii, nu ne I'neaca sutletul, ne urmam sim\urile ~i ajungemla descoperiri.

d;:.. vindeeare spontana de cancer ~i toate eazurile aveau in comun un singur lucru: inainte de vindecare avusesera loc ~himbari radieale in destin, adiea 0 rupere de regimul obi~nuit de viata care sugea toata energia, ~i din via\a anterioara, ~i din cea prezentac...lar daea in suflet exista iubire, putem in cepe 0 n'oua viata ~i atunci bonia ramane in trecut. ~i aeum stall in pragul unci noi vie\i. Fosta via\a ell iritarea, ambitiile, dependen\ele ei trebuie sa ramana in treeut. lar daea n~ voi dori sa ma despart de ea, pesemne di va pleca 0 data ell trupul meu. ~e sa-m\.. dau singur un s~ Daea te-ai imbolnavit, ia-\i ramas bun de la vechea via\a, ineepe una noua, mai ales aCllm ciind ne luam adio de la un secol ~i un ~ilemll. ~espWae :;e pare ca toata omenirea are aeeea~i problema: sa se veehea via\a ~i sa se indrepte eu totul spre eea

noua. Traim un timp ferieit. Valurile umanului devin tot mai transparente ~i prin ele zarim tot mai limpede divinul. Diminea\a, la Moseova, m-am oeupat de trehurile mele.

70

71

1.

f_J

Imi amintese de momentele in care faeeam baie la easa de vaeanta a unehiului I1Uma aruncam racorit destul, meu, in regiunea Sasnovo. Era foarte ci pluteam In zapada, cinci - opt cerul mllita zapada ~i de aeeea. dind ie~eam din incaperea ineinsa. pur ~i simplu, m-am culcat

Tin minte ea in unna eu doi ani, In lsrael, am consultat un om de afaeeri. - in situatia creata nu exista 0 explieatie rationala, - imi spunea el, - era 0 firma cu un rulaj de cateva milioane de dolari, colectivul era excelent, se ca~tigase experienta,

metri Inainte ~i inapoi. La un timp am simtit ea nu m-ampe spate In zapada ~i, privind

instelat. am ramas nemi~eat. Nu aveam senzatia de frig, dimpotriva, aveam impresia ca mi se turna pe spate apa clocotita. "V oi sta culcat pan a voi simti frigul" - am decis eu. Logica Imi ~optea: vei raci, te vei Imbolnavi. Dar mi-am spus: mi-e bine, e placut, Inseamna ca totul e In ordine. Am stat prababil vreo 10 minute, dar frig tot nu mi s-a facut, atunci m-am ridicat ~i m-am dus la baie. Nici raceala, nici durere n-am avut dupa asta. Trebuie sa credem In sim!Urile noastre

eonexiunile erau numeroase,nici 0 potienire. Dupa toti indieii nu-i ramanea decat sa se dezvolte ~i iar sa se uezvolte. $i iata ca pe fondul experientei, capacitatii ~i relatiilor crescande, dimr-o data, firma Incepe sa cada ~i da faliment, atitudinea partenerilor se schimba inexplicabil. ceva se Intampla cu colectivul. Dupa un timp, din firma raman doar minele. lar acum sunt conduciitorul acelor jalnice rama~ite ale unei firme candva Infloritoare. 0 sa va mirati, probabil, - i-am spus eu, - dar toate cand ati creat

dar nllmai dind vin din iubire. Daea mi-a aparut dorinta de adescoperi legi noi, Ie voi descoperi. Daca mi-a aparut dorinta de a deveni de~tept ~i capabil, voi deveni. Daca mi-a aparut dorinta de a fi bogat, voi fi. Aceste dorinte pravin din starea mea interioara, ele urea din radaeinile mele care se numese

acestea se leaga de starea dumneavoastra. In primul rand.Amintiti-va de sentimentele firma. A dat din umeri. dumneavoastra

iubire. Dacii dorinta s-a nascut, Inseamna ca ea poate fi deja Indeplinita. Dacii Insa vreau sa devin bogat fiindca sunt invidios pe vecinul meu ~i vreau sa devin capabil pentru a ma ridica deasupra altora, sau vreau sa realizez multe din teama de a fi sarac ~i tlamand, ~ansele de Indeplinire a dorintelor scad considerabil. Dorintele noastre se adreseaza viitorului ~i In masura In care ele lucreaza pentru iubire trebuie sa se Implineasca. ~i viceversa. ~tiinta de a-ti alege bine telul ~i nazuintele este ~tiinta de a te face ferici!.

Daca va imaginati di visam la bani ~i bogatii, va In~elati. - ~i totu~i, la ce va gandeati? - Vraiam sa fac 0 firma mare, cu un rulaj de cateva milioane de dolari, vroiam sa-i Intrec pe altii in aeestdomeniu,vroiam sa demonstrez ea voi face

fata sareinii

propuse.

-

Ati obtinut tot ce ati vrut" Tocmai asta-i treaba ca am obtinut, - a ridicat iar din-

umeri.de ceo

$i iata, nllmai ee pareaea pot sa ma bucur,sa fiu

fericit. sa ma dezvolt In continuare ~i totul s-a naruit, nu se ~tie

72

73

_JSa ne punem intrebarea: de ee pe uncle femei na~terea copiilor Ie imbatrane~te vizibil. in timp ce a\tele infloresc din asta. Cu cat femeia se eoneentreaza mai mult asupra vietii :;;i dorintelor, ell atat are mai multa gclozie, sllparare, deprimare ~i teama. ~i cu eflt ccdeaza mai mult supararilor, geloziei ~i temerilor, cu atat se concentreaza mai mult asupra lelului-

amlntrebat eu ingandurat. - Oar de ce In continuare'? S-a uitat la mine Cll mirare. - Cum adica de ce? Pentru a continua sa ma bucur ~i sa fiu fericit. . auzit de -Dumneavoastra nl! uti blestemul vechilor chinezi care suna a~a: sa ti se Implineasca cea mai arzatoare dorinta. . S-a uitat la mine 111 tacere, incepand sa Inteleaga cate ceva. - V-ati propus un tel ~i I-ati atins. Acest tel va umple toata fiinta, I-ati purtat multi ani in dumneavoastra. Prin urmare, in mintea dumneavoastra sunt multe teluri, dar in subcon~tientul dumneavoastra unul singur ~i acest tel a fost atins. Inseamna ca IlU mai aveti de ce trai, programul de autodistrugere se declan~eaza automat. in plus, nici macar nu biinuiti acest lucru. Vi se pare ca fericirea abia incepe, dar ea, in planul subtil. s-a terminat. Fiul unora dintre cei mai bogati oameni ai Elvetiei, in plina maturitate, s-a sinucis. in scrisoarea de dinaintea moqii a explicat: "Am tot, nu mai am de ce sa traiesc". De fapt, or ice fiinta vie are teluri care sunt inscrise in simturile ei ~i ele pot fi intensificate sau franate de 0 con~tiinta dezvoltata. Gamenii de ~tiinta au facut un experiment cu viermii inelari. A reie~it ea indivjzii care au fost impiedicati sa aiba urma~i au trait mai mult. Adica neindeplinirea programului te obliga sa traie~ti. Am fost in Kamchatka ~i am vazut cum dupa depunerea icrelor, sub ochii mei, pe~tele incepea sa se descompuna ~i sa moara. Scopul vie!ii fusese atins. in acest caz. moartea este necesara pentru dezvoltarea unna~ilor. La inceput. puielii de pe~te se hranesc cu carnea lui ~i aceasta este prillcipala :ji singura sursa de alimentare.

subcon~tient,

asupra vietii ~i perpetuarii ei. ~i atingerea aeestui

lei ii declan~eaza programul de autodistrugere ~i pornesc vertiginos procesele de imbatranire. Ele pot sa se evidenlieze nu numai ea riduri pe fata dar ~i ea diminuare a aetivita\ii functiilor, dezechilibru al sistemului endocrin, dilatare a venelor etc. Daea femeia se eoncentreaza trand-o in momentul subminarii asupra iubirii pasatunci vie!ii ~i dorinlelor.

na~terea copilului este pentru ea un mijloc. nu un leI. Prin asta se face fericita pe sine ~i urma~ii sai. Dar noi ne-am obi~nuit sa nazuim spre orice altceva dedit spre a ne pereepe, intr-o masura tot mai mare, creaturi divine. ~1 aparitia bolii sau a nefericirii incepe sa ne indeparteze de lelurile care ne ucid. ~i daca vom reu~i sa renunlam la aceste !eluri ~i sa facem din dobandirea iubirii interioare un lei autentic. boala trece. Tin minte cum mi-a venit la eonsultatie 0 femei~. - Va implor, ajutati-ma, - ma ruga ea. - Fiica mea are abia 15 ani, vrea foar1e mu\t sa traiasca, dar pe omoplatul drept are un sarcom eu evolutie rapida. Medieii au spus di trebuie indepartate coasta ~i omoplatul insa chiar ~i a~a nu promit nimic. Mi se pare ca aeolo, a inceput doctorii lucreaza chimioterapie. dupa schema obi~nuita: deja metastaza, opera!ie, iar iradiere,

75 74

,\

1

fJInca IlU a devenit pentru ea principalul

-

Intfii di eu nu intru niciooaUi in controverse cu medicii.

fa)a de Dumnezcu punct de sprijill. Mama-

- i-am explicaL - AI doilea, IlU orice boillav de callcer vellit la consultatiile mele. Illvinge hoala. Acest lucru nici macaI' IlU depillde de mille. ci de el. Eu lilcerc sa-i ofer solu)ii. pe care omul Ie utilizeaza sal! nu. Singurul lucru pe care II pot face pentru dumneavoastra este sa ne sunam de cateva ori pentru a va preveni asupra gre;;elilor. ~i numai in cazlil in care voi vedea ea dumneavoastra ~i fiica dumneavoastra ati Il1eeput, inmod real,

arunca 0 privire

obosita spre

fereastra.

Medicii continua sa insistepentru operatie.

Putem sa-i intelegem ~i pe medici, - ii spun. In Germania dadi doctorul nu-~i face datoria poate sa-~i piarda

diploma. Medicii nu ~tiu de ce s-a resorb it tumoarea. Inseamna ca ea poate sa apara din nou. Renuntarea la operatie, pentru ci, reprezillta posibile probleme ulterioare. illsa, facalld opera)ia, arice s-ar intampla, ei sunt aparati.-

sa va schimba!i.

-

Bille, ce sa fac III primul ralld')

In primul r[md trebuie ca fiica dumneavoastra sa incemelltalaiubirea.

Dar ce ma sfatuiti dumneavoastra? -

ma intreaba

teze a se mai teme de moarte. Ea trebuie sa treaca printr-o pracedura moment

femeia.

de renun!are

la via)a

past randviata,

In acelcopii.

-

Nu am dreptul sa dau sfaturi. Dumlleavoastra trebuie sa

Nu trebuie

sa viseze

la

sanatate,

Poate sa repete simplu, meeanic: Dumnezeu Via!a mijlaace mea, suprema. Iubirea catre Dumnezeu Ila~terea copiilor, 0 pentru dobandirea

visez ca iubirea

pentru

hatara!i. Pot doar sa va SPUIl ca ~i medicii SUllt cOlldu~i de Dumllezeu. Illtell!ia lor de a face opera!ia IlU decurge Ilumai din zel profesional. Daca starea interioara a fiieei dumneavoastra se va sehimba In mod real atunci fie ca medicii i~i VOl' schimba atitudinea fa)a de opera!ie, fie ca opera!ia IlUva mai fi necesara. Aici depillde foarte mult de planul subtil iar el este in primul rand legat de urma~i. PUlle!i In ordille prill dumlleavoastra suflete'e copiilor ~i Ilepo!ilor. $i boala sau amellill!area ei nu VOl'mai fi necesare. N-am mai vazut-o de atunci, sper ca totu-i III regula cu ele. Iara~i, peste toate este voillta lui Dumllezeu. in principiu boala Ili se da pentru a Ile corecta viziullea asupra lumii. Tot mai

sa-mi fie cea mai autentica realitate ~i fericirea este pentru mine un tel. soarta reu~ita sunt doar

iubirii fa!a de Dumnezeu.

Dupa 0 luna aceasta femeie a venit la mine la consultatie. Fiica dumneavoastrasta la fel de rall ea ~i pana acum. Ii spun dupa diagnosticare.-

Oar eu ~i fiica mea am luerat toata luna asupra noastra,replica

Imi

fara

convingere

femeia.

Tumoarea

s-a resorbit,

a

disparut. vara!.

Fiica dumneavoastra insa nu a invatat sa ierte cu adeii raspund eu. Nici

pana

astazi

nu ~tie sa pastreze

iubirea fa)a de cel care a tradat-o ~i a suparat-o,

iar sim)urile ei

adesea vad dupa mine ;;i pacientii mei, un detaliu curios: este de-ajulls sa lll!elegi ce allume faci gre~it ~i fa!a de ce ai 0 atitudjne ineorecta, ea boala care de obicei se trateaza in aniintregi dispare in cateva zile. Cu natura nu trebuie sa lupti ci sa

tot 0 mai trag intai spre dorinte ~i viata. nu spre iubire. Iubirea

76

77

..-

,1.

fJ

0 aju!i.Pentru ~ a nil fi bolnav

trebuic

sa 11lveti"

sa faei tot ceca ce iti

medic sa zicem di portia de iubire trebuie sa aldituiasca 200 unitati, de;;i exista copii la care aceasta doza este mai mare. Nu

face boala tie.

este obligatoriusa fie recunoscuti ca talente, aici un rol important 11pot juca educa!ia ~i concep!ia despre lume, dar desigur, rezerva de posibiliHiti a unor asemenea copii este mult mai mare. Oaca ar fi sa luam in considerare intreaga omen ire, in medie, oamenii pot sa men!ina iubirea la un ~oc de 170 - 200

Ma~ina ruleaza incet pc strazile Moscovei. Nu de mult era zapada dar acum S-{l top it loata. De necrezut, se termina mileniul ~i Incepe 0 noua era, ~i dupa calendar, ~i In realitate. Cu 0

saptamana lllainte

de Anul NOLI

am decis sa organizez un

seminar. Trebuia sa cclebrez cumva secolul ce pleadi. Cei care VOl' veni la seminar, de reguHi, au citit toate dirtile ~i au facutcuno~tin!a cu videocasetele. Ei a~tepta informa!ii noi. :)i eu ca participant la seminar ma bazez pe asta. 0 parte din informa!ie va veni prin mine, 0 parte prin Intrebarile celorial!i participan!i. Con~tiin!a colectiva, daca este Indreptata spre iubirc poate face minuni. Ma bazez pe aceste minuni ~i Ie a~tept. Privesc convoiul de ma~ini care trece pe langa mine. Deodata, fara sa m,; a~tept, a Inceput sa ma doara rinichiul drept. Prin urmare, sa ne Intoarcem la problemele mele. Nu se exclude situa!ia cu venirea unui nou copil pe lume. Sa prelucram aceasta varianta. In camp exista sufletul copilului dar nu pot sa spun daca va veni in aceasta viata sau in cea viitoare. De obicei Ii spun pacientului: pentru a veni pe lume copilul dumneavoastra, el trebuie sa primeasd'i 0 anumiHidoza de iubire. Cu cat dimensiunile lui suntmai mari,

unitati, adica, in ziua de astazi acesta este un indiee eu totulnormal.

Imi amintesc cum au inceput problemele mele eu un an in urma. La inceput, din senin, s-uu imbolnavit rinichii. Eu nu iaumedicamente ca sa nu-mi deformeze imaginea generaJa. Cand problemele se pornesc, este foarte greu sa pricepi totul dintr-o data, vin zeci de modele ~i nu se constituie Intr-unul singur. Rinichii sunt un program de autodistrugere, tema orgoliului, a lendin!ei de a conduce. Imi aminteam de toate momentele In care nu am putut sa accept loviturile sortii, necazurile, ii iertam pe to!i, ma iertam pe mine. Dupa cateva zile rinichii mi-au trecut ~i a Inceput sa ma doara rau fieatul. lar Incep sa ma rog ~i durerea iar se Intoaree la rinichi. Continuu luerul eu mine Insumi ~i durerea de la rinichi ~i ficat trece, apare 0 durere de mijloe. :)i In!eleg ca pur ~i simplu are loc 0 puternica seurgere de energie. In principiu, daca ar fi sa ma uit la planul subtil, din corp, prin regiunea ombilieala, iese energie. Daca aceasta scurgere nu va fi stopata, vreun organ va ineepe sa se dezintegreze ~i In felul aeesta se va frana pierderea de energie. Te po!i a~tepta la aceelerarea proceselor de Imbatranire. lar Imi amintese de povestea unei femei care Intr-o jumatate de an a Imbatranit eu 20 de ani. :)i ea avea senza!ia ea

personalita!ii,ell atat

aptitudinilor

~i dorin!elor

ij trebuie mai multa iubire, ell at[11

subminarea ~i Indepartarea de fericirea umana trebuie sa fie mai mare. Sa presupunem ca ~ocul trebuie sa fie de 200 unita!i iar dumneavoastra pute!i rezista, pastrand iubirea, numai la 70. Restul Inseamna bolile dumneavoastra ~i necazurile pana la concep!ie, In timpul sarcinii sau dupa na~terea copilului. In

n

79

,\

1

f_J

i se seurge energia prin ombilie. Nu de mult am diagnostieat, dupa fotografic. un am care a imbatranit eu multi ani, in catevaluni. Dad te uiti la situatia

precedenta

din planul

subtil,

se

vede cum din el se revarsa energia ~i eurge spre copilul lui. Cauza este totuna eu cea pc care am numit-o inaintc gelozie. La baza geloziei sta dependen(a de dorinte, toate dorintele converg spre cOllservarea ~i perpetuarea vietii.

al fiedirei situatii. Daca ar fi sa reactionezi la esen1asituatiei, dimensiunile extensiei ar cre~te incredibil de mult. Yoi da un exemplu: intotdeauna m-am temut sa ma oeup de zugravitul casei, eu lucrez eu informatiile ~i toata energia mea se consumaIntr-o permanentareflectie, sinteza. N-am vruL pur ~i simplu, sa 0 irosesepentru intclegerea ~i analiza altor domenii. Dad ne vom .mpra~tia energia pe fiecare tema, nu vom obtine

Pentro venirea

pe lume a copilului trebuie sa aiba loe a subjugare a vietii.

Gcneram 0 noua viata, inseamna di trebuie sa 0 pierdem pe a Iloastra. Pierderca se face intr-un regim de erutarc (nu directprin moarte), prin suparari, tradare din partea Moartea omului apropiat, cand boli ceva mai grave ~i necazuri. vine de ob