Download - : a VII-a 28 februarie 2020 II. Roma, o cetate a culturii...Roma, o cetate a culturii Titlul lecţiei: Otium Tipul lecţiei: mixtă Durata: 50 minute Competenţe generale: 1. Receptarea

Transcript
Page 1: : a VII-a 28 februarie 2020 II. Roma, o cetate a culturii...Roma, o cetate a culturii Titlul lecţiei: Otium Tipul lecţiei: mixtă Durata: 50 minute Competenţe generale: 1. Receptarea

Unitatea de învățământ: Scoala Gimnaziala Dudesti/ Structura Scoala Gimnaziala Tătaru

Profesor: Dumitraşcu Roxana Gianina

Disciplina: Elemente de limbă latină și de cultură romanică

Clasa: a VII-a

Data: 28 februarie 2020

Unitatea de învăţare: II. Roma, o cetate a culturii

Titlul lecţiei: Otium

Tipul lecţiei: mixtă

Durata: 50 minute

Competenţe generale:

1. Receptarea adecvată a elementelor lingvistice esențiale ale limbii latine prin raportare la limba

română și la alte limbi romanice/moderne

2. Valorificarea elementelor de limbă, cultură și civilizație greco-romană în dezvoltarea personalității

și în asumarea identității socioculturale

Competenţe specifice:

1.1 Identificarea unor elemente esenţiale ale limbii latine în diverse contexte

1.2 Utilizarea elementelor lexicale şi gramaticale într-o varietate de contexte¸în limba latină şi în

limba română/alte limbi romanice/moderne

2.1 Identificarea unor locuri, personaje, fapte, procese şi concepte definitorii pentru civilizaţia

romană

2.3 Integrarea faptelor de cultură şi civilizaţie romană

Competenţe derivate:

La finalul lecţiei, elevii trebuie :

a) cognitive:

să transfere informaţii în şi din coduri lingvistce/ nonlingvistice, pe baza unor imagini,

filmuleţe, cu ajutorul instrumentelor digitale

să sesizeze evoluţia semantică a unor cuvinte

b) afectiv - motivaţionale:

să manifeste interes pentru lecţie

c) psihomotorii:

să utilizeze aparatura digitală

să scrie la tablă

Metode şi strategii didactice:

a) Metode: conversaţia euristică/dirijată, dezbaterea explicaţia, jocul didactic, rebusul, exerciţiul de

traducere, brainstorming

b) Forme de activitate: activitate frontală, individuală, pe grupe

c) Mijloace didactice:

- Fise de lucru, fise de evaluare, chestionare, manual

- Tablă, cretă, markere

- Calculator, videoproiector

Page 2: : a VII-a 28 februarie 2020 II. Roma, o cetate a culturii...Roma, o cetate a culturii Titlul lecţiei: Otium Tipul lecţiei: mixtă Durata: 50 minute Competenţe generale: 1. Receptarea

d) Evaluare:

-observarea sistematică a comportamentului elevilor

-formativă, prin intrebările adresate frontal şi analiza răaspunsurilor la fisele de lucru

-completarea chestionarului de autoevaluare

Bibliografie:

Alexandru Dudău, Simona Georgescu, Theodor Georgescu- Elemente de limbă latină şi

de cultură romanică,Ed. Art Klett, Bucureşti, 2019

www.prezi.com-Otium(MonceaMalina)

Valori si atitudini

Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi

Gândire critică şi flexibilă

Antrenarea gândirii prospective prin întelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă si ca

factor al schimbărilor

Page 3: : a VII-a 28 februarie 2020 II. Roma, o cetate a culturii...Roma, o cetate a culturii Titlul lecţiei: Otium Tipul lecţiei: mixtă Durata: 50 minute Competenţe generale: 1. Receptarea

Secvențele instruirii Conţinutul informaţional şi demersul didactic STRATEGII DIDACTICE Evaluare Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme de

organizare

1. Moment

organizatoric

2 minute

Notează absenţele, pregăteşte

materialele necesare

desfăşurării lecţiei. Împarte

elevii pe grupe.Realizează un

climat afectiv favorabil

învăţării.

Se pregătesc pentru lecţie,

ascultă indicaţiile

profesorului, îşi pregătesc

materialele.

Conversatia

dirijată

Pe grupe

2. Reactualizarea

cunoștințelor 7 minute

Se realizează astfel:

Elevii extrag dintr-un bol,

pe rând, câte o întrebare

legată de lecţia anterioară,

“Columna lui Traian”.Dacă

răspunsurile sunt corecte,

biletul este pus într-o urnă

cu mesajul “Te descurci

minunat”, iar dacă

răspunsul este greşit, biletul

este pus într-o urnă cu

mesajul “Încearcă mai

mult”. (Anexa 1)

Elevii extrag rând pe

rând biletele. Urna “Te

descurci minunat” are cele

mai multe răspunsuri, ceea ce

înseamnă că noţiunile din ora

anterioară au fost

sedimentate.

Jocul didactic Cele două

urne, bol,

biletele

Frontal,

individual

Evaluare

formativă

3. Captarea atenției 3 minute

Împarte elevilor o

fişă cu şase

imagini,cerându-le să spună

la ce se gândesc, ce le vine

in minte când privesc

imaginile. (Anexa 2)

Elevii raspund

solicitării.(odihnă, relaxare,

timp liberodihnă activă,

scoala, lectură, joacă,

vacanţă)

Invătarea prin

descoperire

Anexa 2 frontal observarea

sistematică a

comportamen

tului elevilor

4. Anunțarea

titlului lecției și a

demersului didactic

2 minute

Enunţă titlul lecţiei Otium

şi obiectivele. Notează pe

tablă titlul, monitorizează

elevii, organizează

activitatea .

Elevii îşi notează titlul în

caiete.

Metode propuse

Exerciţiul

de traducere,

brainstorming

Tabla,

creta

caiete,

instrumente

descris,

creioane

colorate

frontal

Page 4: : a VII-a 28 februarie 2020 II. Roma, o cetate a culturii...Roma, o cetate a culturii Titlul lecţiei: Otium Tipul lecţiei: mixtă Durata: 50 minute Competenţe generale: 1. Receptarea

5. Dirijarea

învățării 25 de minute

Profesorul solicită elevilor

să noteze prímele cinci

cuvinte care le vin in minte

despre “şcoala ” şi

“vacanţă”.

Profesorul numeşte un elev

să citească din a manual

semnificaţia cuvintelor

“şcoala ” şi “vacanţă”, apoi

notează pe tablă.

Profesorul accesează

manualul digital , de unde

elevii află noutăţi despre

instrumentele de scris

folosite la schola:cerata

tabula (tablită cerată), stilus

(condei)

Profesorul foloseşte o

prezentare PPT, care vine

cu informatii suplimentare

despre termenul otium şi

despre cum îşi petreceau

romanii timpul liber.

www.prezi.com-

Otium(MonceaMalina)

In urma discuţiei despre

evoluţia celor doi termeni,

se ajunge la definirea

termenului otium, dar şi la

faptul că avea sens pozitiv-

odihnă, tihnă cât si un sens

negativ- muncă, activitate.

Otium= tihnă,repaus, timp

liber

Elevii răspund (teme, teste,

lectii, studiu, emotii etc-

scoala/ odihnă, mare, munte,

soare, familia – vacanţă etc )

Elevul numit citeşte cu

interes, ceilalţi ascultă şi

notează in caiete.

Elevii ascultă cu interes

Elevii citesc pe rând

informaţiile de pe slid-urile

prezentate, aflând lucruri

interesante despre termenul

discutat, printre care faptul că

avea atât sens pozitiv,-

odihna, tihnă, cât si un sens

negativ- muncă, activitate.

Elevii notează în caiete.

Brainstorming

Explicaţia,conver

saţia euristică

explicaţia

Lectura în lanţ,

explicaţa.

Tabla, Creta

,caiete,

instrumente de

scris, creioane

colorate

Tablă, caiete

Manualul

digital

PPT/

videoproiector/

laptop

Frontal

Frontal/indi

vidual

Frontal

Frontal/

Individual

observarea

sistematică a

comportamen

tului elevilor

aprecierea

răspunsului;

observarea

sistematică a

comportamen

tului elevilor

aprecierea

răspunsului;

observarea

sistematică a

comportamen

tului elevilor

Page 5: : a VII-a 28 februarie 2020 II. Roma, o cetate a culturii...Roma, o cetate a culturii Titlul lecţiei: Otium Tipul lecţiei: mixtă Durata: 50 minute Competenţe generale: 1. Receptarea

Profesorul invită elevii ca ,

împreună cu cei trei turişti

Luca, Doris, Iulia, să se

odihnească activ şi să –i

însoţească prin periplul lor

în jurul Columnei lui

Traian.

Profesorul le spune elevilor

că celor trei copii li s-a făcut

foame şi au obosit, de aceea

ei, elevii, sunt invitaţi să se

bucure de un moment de

tihnă binemeritat.

Profesorul face lectura

model a propoziţiilor din

rubrica “Latine dicta”,

după care foloseşte şi

resursa manualului digital.

Apoi, elevilor li se cere să

citească propoziţiile în

limba latină din rubrica

“Latine dicta” şi să le

traducă, cu ajutorul

cuvintelor de la “Auxilia”

Profesorul notează la tablă

frazele în limba latină:

1.Amici, fame coacti, ad

tabernum eunt. Tabernae

nomen est “O mi sol”.

2.Luca et Iulia duas pittas

cum caseo et olivus

volunt,Doris laganum vult.

3.Sub mensa est catta alba et

pueri cattae pittam dant.

Catta olivas maxime amat.

4.Pueri de taberna exeunt et

multas cattas vident

Elevii ascultă spusele

profesorului, audiază lectura-

model , atât a cadrului

didactic cât şi cea din

manualul digital.

Elevii scriu în caiete/la tablă

frazele, apoi cuvintele

necunoscute si în cele din

urmă traducerea.

Elevii răspund rând pe rând,

astfel încât să fie activaţi cu

toţii.

1.Prietenii,împinşi de

foame,merg la

restaurant.Numele restaurantului

este “O mi sol”.

2.Luca şi Iulia doresc doouă

pizze cu brânză şi măsline,Doris

vrea lasagna.

3.Sub masă este o pisică albă,iar

copiii dau pizza pisicii. Pisicii îi

plac mult măslinele.

4.Copiii ies din restaurant şi văd

multe pisici.

Explicaţia,

ascultarea activă,

exercitiul de

traducere

(decodare dintr-

un cod lingvitic in

altul)

Manual,tabla,

Creta colorată

(frazele in

latină cu o

culoare, cele in

română cu

alta)

Frontal/

Individual

aprecierea

răspunsului;

observarea

sistematică a

comportamen

tului elevilor

Page 6: : a VII-a 28 februarie 2020 II. Roma, o cetate a culturii...Roma, o cetate a culturii Titlul lecţiei: Otium Tipul lecţiei: mixtă Durata: 50 minute Competenţe generale: 1. Receptarea

5.Cattae pittam sine

caepa,sed cum multis olivis

volunt.

6.Duae cattae nigrae cum

parte lagani, surrepta de

mensa,fugiunt

Profesorul propune elevilor,

împărţiţi pe grupe, să noteze

sub forma de idei, noutăţile

despre cum îşi petreceau

romanii timpul liber.

Astfel,fiecare grupă va citi

informaţiile de la rubrica

“Fuit olim…”( G1- Grădini

şi parcuri; G2- Băi-Therme;

G3- Masa;G4- Otium)(5-

7min) Apoi, fiecare grupă

îsi va desemna un lider, care

să prezinte produsul

activităţii.

5.Pisicile vor pizza fără ceapă,

dar cu multe măsline.

6.Două pisici negre fug cu o

bucată de lasagna, furată de sub

masă.

Elevii citesc şi colaborează în

cadrul grupei pentru a

sintetiza ideile principale.

Liderul fiecarei grupe citeste

ideile principale, iar ceilalti

elevi le notează.

Exercitiul ,

colaborarea

reciprocă

Coli flipchart,

markere,

Lucrul pe

grupe

aprecierea

răspunsului;

observarea

sistematică a

comportamen

tului elevilor

6.Fixarea

cunoștințelor

7 minute

Se distribuie elevilor o fisă

cu două rebusuri, ce

valorifică noţiunile

discutate, pe verticala

acestora fiind cuvintele

OTIUM/NEGOTIUM

(anexa 3)

Elevii completează rebusul . Exercitiul

rebusistic

Fisa de lucru

(anexa 2)

individual Evaluare

formativă

7.Asigurarea

feedbackului

2 minute

Împarte elevilor

chestionarul de evaluare a

activităţii (anexa 4)

Completează chestionarul de

autoevaluare

autoevaluare Fisa de

autoevaluare

individual autoevaluarea

Page 7: : a VII-a 28 februarie 2020 II. Roma, o cetate a culturii...Roma, o cetate a culturii Titlul lecţiei: Otium Tipul lecţiei: mixtă Durata: 50 minute Competenţe generale: 1. Receptarea

8.Tema pentru

acasă Apreciere si notare

cu privire la

desfășurarea

activității 2 minute

Propune elevilor să observe

imaginea din manualul de

limba latină,pag 70, în care

este reprezentat pe tron

împăratul Honorius în timp

ce vin la el mesageri ce-l

anunţă că barbarii sunt pe

cale să cucerească Roma,

acestia fiind solicitaţi să

ofere o interpretare a scenei,

valorificând informaţiile de

la Fuit olim…. Şi

Auxilia.(ex 3/70)

Elevii cer indicatii legate de

rezolvarea temei.

conversaţia manualul frontal

Page 8: : a VII-a 28 februarie 2020 II. Roma, o cetate a culturii...Roma, o cetate a culturii Titlul lecţiei: Otium Tipul lecţiei: mixtă Durata: 50 minute Competenţe generale: 1. Receptarea

Anexa 1.

1. Din ce ansamblu arhitectural face parte Columna lui Traian?

2. Cine a dat ordin să fie construită?

3. Din ce material este construită?

4. Ce inăltime are?

5. Ce este infăţişat pe columnă?

6. Cine era aşezat în vârful columnei , iniţial?

7. Unde este situată, în cadrul complexului arhitectural ?

8. Ce adăposteşte ?

Page 9: : a VII-a 28 februarie 2020 II. Roma, o cetate a culturii...Roma, o cetate a culturii Titlul lecţiei: Otium Tipul lecţiei: mixtă Durata: 50 minute Competenţe generale: 1. Receptarea
Page 10: : a VII-a 28 februarie 2020 II. Roma, o cetate a culturii...Roma, o cetate a culturii Titlul lecţiei: Otium Tipul lecţiei: mixtă Durata: 50 minute Competenţe generale: 1. Receptarea

Anexa 2.

Page 11: : a VII-a 28 februarie 2020 II. Roma, o cetate a culturii...Roma, o cetate a culturii Titlul lecţiei: Otium Tipul lecţiei: mixtă Durata: 50 minute Competenţe generale: 1. Receptarea

Anexa 3.

Anexa 3.

1 O M I S O L

2 P III T T A

3 O LL I V A S

4 LL U C A

5 M E N S A

1. Numele restaurantului unde iau masa.

2. Ce comandă copiii?

3. Pisicii îi plac foarte mult.

4. Numele amicului celor două fete.

5. Loc în care se găseşte pisica albă

1 I E N T A C U L U M

2 T H E R M E

3 G U S T A T I O

4 H O R T U S

5 T R I C L I N I U M

6 P R A N D I U M

7 C O N V I V I U M

8 M E R U M

1. Micul dejun la romani.

2. Băile publice ale romanilor.

3. Cina începea cu un aperitiv

4. Grădinile la romani.

5. Sala de mese în care se lua cina.

6. Prânzul la romani

7. După cină, urma banchetul.

8. La banchet se servea vin amestecat cu apă.

1

2

3

4

5

6. Numele restaurantului unde iau masa.

7. Ce comandă copiii?

8. Pisicii îi plac foarte mult.

9. Numele amicului celor două fete.

10. Loc în care se găseşte pisica albă

1

2

3

4

5

6

7

8

9. Micul dejun la romani.

10. Băile publice ale romanilor.

11. Cina începea cu un aperitiv

12. Grădinile la romani.

13. Sala de mese în care se lua cina.

14. Prânzul la romani

15. După cină, urma banchetul.

16. La banchet se servea vin amestecat cu apă.

Page 12: : a VII-a 28 februarie 2020 II. Roma, o cetate a culturii...Roma, o cetate a culturii Titlul lecţiei: Otium Tipul lecţiei: mixtă Durata: 50 minute Competenţe generale: 1. Receptarea

Anexa 4.

NUMELE SI PRENUMELE............................................................

CLASA...............................

DATA..................................................

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE Răspundeti următoarelor întrebări:

1. Cum te simti la finalul orei ? Încercuieşte emoticonul care reprezintă starea ta. 2. Ce crezi că ai reuşit cel mai bine?.............................................. 3. Ce nu ţi-a plăcut?....................................................... 4. Ce ai schimba în lectie?..........................................

Cred că la finalul orei, activitatea şi internţiile de-a lungul orei pot fi evaluate cu nota/ calificativul:

Foarte bine Bine Satisfăcător Insuficient

9-10 7-8 5-6 sub 5