Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

23
Subiectul Subiectul lecţiei: lecţiei: “Mecanisme “Mecanisme simple” simple” Clasa a Clasa a VII VII -a “B” -a “B”

description

Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”. Clasa a VII -a “B”. De-a lungul timpului, oamenii au inventat maşini care să le uşureze munca. Aceste maşini au în alcătuirea lor mecanisme simple. Pîrghie. PÂRGHIA. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

Page 1: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

Subiectul lecţiei: Subiectul lecţiei: “Mecanisme “Mecanisme

simple”simple”

Clasa a Clasa a VIIVII-a “B”-a “B”

Page 2: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

De-a lungul De-a lungul timpului, oamenii timpului, oamenii

au inventat au inventat maşini care să le maşini care să le uşureze munca. uşureze munca. Aceste maşini au Aceste maşini au în alcătuirea lor în alcătuirea lor

mecanisme mecanisme simple.simple.

Page 3: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

PîrghiePîrghie

Page 4: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

PÂRGHIA

Def. O pârghie este o bară rigidă ce se poate roti în jurul unui punct fix, numit punct de sprijin.

Asupra unei pârghii acţionează două forţe: - forţa activă (pune în mişcare pârghia); - forţa rezistentă (forţa care trebuie în-

vinsă).

Page 5: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

Exemple: o roabă, o rangă, etc. Pentru orice pârghie distanţa de la punctul de

sprijin la direcţia uneia din forţe reprezintă braţul forţei respective (b).

Raportul forţelor este egal cu raportul invers al braţelor, dacă pârghia este în echilibru. F bR

R bF

Page 6: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

TIPURI DE PÂRGHII

PÂRGHIA DE TIP I

La pârghia de tip I punctul de sprijin se află între punctele de aplicaţie ale forţelor.

Exemple de pârghii tip I: foarfece, rangă.

Page 7: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

Figura pârghiei de tip I

O R F

Page 8: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

PÂRGHIA DE TIP II

La pârghia de tip II punctul de sprijin se află la un capăt, iar la celălalt capăt se află punctul de aplicaţie al forţei active.

Exemple de pârghii de tip II: roaba, etc.

Page 9: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

Figura pârghiei de tip II

O F R

Page 10: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

PÂRGHIA DE TIP III

La pârghia de tip III punctul de sprijin se află la un capăt, iar la celălalt capăt se află punctul de aplicaţie al forţei rezistente.

Exemple de pârghii de tip III: peseta, etc.

Page 11: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

Figura pârghiei de tip III

F O R

Page 12: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

ScripeteScripete

Page 13: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

SCRIPETELE

Def. Un scripete este alcătuit dintr-o roată cu şanţ pe muchie care se poate roti în jurul unui ax central. De axul roţii este fixată o furcă, prevăzută cu un cârlig de prindere. Prin şanţul scripetelui este trecut un fir (cablu) inextensibil.

În timpul utilizării, scripetele poate fi fix sau mobil.

Page 14: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

SCRIPETELE FIX Def. Un scripete fix este folosit pentru a

schimba, convenabil, direcţia şi sensul de acţiune al forţei active.

La echilibru, modulul forţei active este egal cu modulul forţei rezistente:

F=R

Page 15: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

SCRIPETELE MOBIL Def. La un scripete mobil, în echilibru, forţa

activă are valoarea de două ori mai mică decât a forţei rezistente.

F R 2

Page 16: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

F

O A R Observaţie: Condiţia de echilibru de rotaţie

pentru un scripete mobil poate fi exprimată astfel: Momentul forţei active (faţă de punctul O în jurul căruia se roteşte scripetele) este egal cu

Page 17: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

momentul forţei rezistente. MF = MR

MF = F x OA MR = R x OB. Dar OB = OA/2; rezultă F =

R/2.

Page 18: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

Plan înclinatPlan înclinat

Page 19: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

PLANUL ÎNCLINAT Def. Un plan înclinat este un plan care

formează un unghi ascuţit cu planul orizontal. Un plan înclinat se reprezintă cu ajutorul unui

triunghi dreptunghic. Elementele unui plan înclinat sunt: - lungimea planului înclinat; - înălţimea planului înclinat; - unghiul planului înclinat.

Page 20: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

Figura unui plan înclinat

l N F h

G

Page 21: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

Forţa F necesară urcării uniforme, fără frecare, a unui corp, cu valoarea greutăţii G, pe un plan înclinat de înălţime h şi lungime l are valoare :

F G x h l

Page 22: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

Forţa necesară urcării uniforme, fără frecare, a unui corp pe planul înclinat se poate determina şi în alt mod.

F G h l ; rezultă F G X h l

Page 23: Subiectul lecţiei: “Mecanisme simple”

Elev:Voicu Aurel cls. a VII- a B