Roma Antică

13
ROMA ANTIC ROMA ANTIC Ă Ă

Transcript of Roma Antică

Page 1: Roma Antică

ROMA ANTICROMA ANTICĂĂ

Page 2: Roma Antică

Ea a dominat Europa de Vest şi întreaga arie în jurul Mării Mediterane, prin cuceriri şi asimilare, însă, în final, a cedat în faţa invaziilor barbarilor din secolul cinci, marcând, astfel, declinul Imperiului Roman şi Imperiului Roman şi începutul începutul Evului Mediu. .

Roma antică a fost un oraş-stat a cărui istorie se întinde în perioada de timp cuprinsă între 753 î.Hr. şi 476 d.Hr. Pe parcursul existenţei sale de douăsprezece secole, civilizaţia romană a trecut de la monarhie la republică oligarhică şi, apoi, la imperiu extins.

Page 3: Roma Antică

Civilizaţia romană e, Civilizaţia romană e, deseori, clasificată ca o parte deseori, clasificată ca o parte din din Antichitatea Clasică, , împreună cu împreună cu Grecia antică, o , o civilizaţie care a inspirat mult civilizaţie care a inspirat mult cultura Romei antice. Roma cultura Romei antice. Roma antică a adus contribuţii antică a adus contribuţii importante în organizarea importante în organizarea politică şi şi administrativă, , juridică, artă militară, , artă militară, artă, , literatură, , arhitectură, limbile , limbile Europei ( (limbile romanice), iar ), iar istoria sa continuă să aibă o istoria sa continuă să aibă o influenţă puternică asupra influenţă puternică asupra lumii moderne.lumii moderne.

Page 4: Roma Antică

Perioada monarhiei

Regatul Roman a fost guvernul monarhal al oraşului a fost guvernul monarhal al oraşului Roma şi şi al teritoriilor sale de la Fondarea Romei, fondarea sa în al teritoriilor sale de la Fondarea Romei, fondarea sa în 753 î.Hr. de către de către Romulus şi Remus, până la expulzarea lui , până la expulzarea lui Lucius Tarquinius Superbus în în 510 î.Hr. şi formarea şi formarea Republicii Romane. . După legendă, oraşul Roma a fost întemeiat în anul 753 î.Hr. După legendă, oraşul Roma a fost întemeiat în anul 753 î.Hr. de către Romulus şi Remus, care au fost crescuţi de către o de către Romulus şi Remus, care au fost crescuţi de către o lupoaică. În legenda romană, când grecii au dus lupoaică. În legenda romană, când grecii au dus Războiul troian împotriva oraşului împotriva oraşului Troia, prinţul troian , prinţul troian Aeneas a a navigat peste navigat peste Marea Mediterană către către Italia şi a fondat şi a fondat Lavinium. . Fiul său, Iulus, a mers mai departe, fondând oraşul Fiul său, Iulus, a mers mai departe, fondând oraşul Alba Longa. Din familia regală a Albei Longa au venit cei doi gemeni, . Din familia regală a Albei Longa au venit cei doi gemeni, Romulus şi Remus, care au purces la fondarea Romei în 753 Romulus şi Remus, care au purces la fondarea Romei în 753 î.Hr .î.Hr .

Legenda intemeierii Romei îi face pe troieni de origine Legenda intemeierii Romei îi face pe troieni de origine latină, de vreme ce Aeneas a venit din Troia, a fondat , de vreme ce Aeneas a venit din Troia, a fondat Lavinium, un ţinut de Lavinium, un ţinut de limbă latină şi un oraş cu nume latinesc şi un oraş cu nume latinesc Alba, cuvânt care a şi dispărut la alţii, în afară de Alba, cuvânt care a şi dispărut la alţii, în afară de români, , care sunt mai aproape pe hartă de cetatea în cauză asediată care sunt mai aproape pe hartă de cetatea în cauză asediată de de greci..

Regatul Roman a fost guvernul monarhal al oraşului a fost guvernul monarhal al oraşului Roma şi şi al teritoriilor sale de la Fondarea Romei, fondarea sa în al teritoriilor sale de la Fondarea Romei, fondarea sa în 753 î.Hr. de către de către Romulus şi Remus, până la expulzarea lui , până la expulzarea lui Lucius Tarquinius Superbus în în 510 î.Hr. şi formarea şi formarea Republicii Romane. . După legendă, oraşul Roma a fost întemeiat în anul 753 î.Hr. După legendă, oraşul Roma a fost întemeiat în anul 753 î.Hr. de către Romulus şi Remus, care au fost crescuţi de către o de către Romulus şi Remus, care au fost crescuţi de către o lupoaică. În legenda romană, când grecii au dus lupoaică. În legenda romană, când grecii au dus Războiul troian împotriva oraşului împotriva oraşului Troia, prinţul troian , prinţul troian Aeneas a a navigat peste navigat peste Marea Mediterană către către Italia şi a fondat şi a fondat Lavinium. . Fiul său, Iulus, a mers mai departe, fondând oraşul Fiul său, Iulus, a mers mai departe, fondând oraşul Alba Longa. Din familia regală a Albei Longa au venit cei doi gemeni, . Din familia regală a Albei Longa au venit cei doi gemeni, Romulus şi Remus, care au purces la fondarea Romei în 753 Romulus şi Remus, care au purces la fondarea Romei în 753 î.Hr .î.Hr .

Legenda intemeierii Romei îi face pe troieni de origine Legenda intemeierii Romei îi face pe troieni de origine latină, de vreme ce Aeneas a venit din Troia, a fondat , de vreme ce Aeneas a venit din Troia, a fondat Lavinium, un ţinut de Lavinium, un ţinut de limbă latină şi un oraş cu nume latinesc şi un oraş cu nume latinesc Alba, cuvânt care a şi dispărut la alţii, în afară de Alba, cuvânt care a şi dispărut la alţii, în afară de români, , care sunt mai aproape pe hartă de cetatea în cauză asediată care sunt mai aproape pe hartă de cetatea în cauză asediată de de greci..

Page 5: Roma Antică

Perioada republiciiPerioada republicii Republica Romană a fost guvernarea republicană a fost guvernarea republicană

a oraşului Romei şi a teritoriilor sale din a oraşului Romei şi a teritoriilor sale din 510 î.Hr. până la instaurarea Imperiului Roman, care este până la instaurarea Imperiului Roman, care este plasată, uneori, în anul plasată, uneori, în anul 44 î.Hr., anul numirii lui , anul numirii lui Caesar ca dictator perpetuu sau, mai comun, ca dictator perpetuu sau, mai comun, 27 î.Hr., anul în care Senatul roman i-a acordat lui , anul în care Senatul roman i-a acordat lui Octavianus titlul de augustus|August Oraşul Roma titlul de augustus|August Oraşul Roma stă pe malurile fluviului stă pe malurile fluviului Tibru, foarte aproape de , foarte aproape de coasta de vest a Italiei. El marca frontiera de coasta de vest a Italiei. El marca frontiera de nord a zonei în care era vorbită limba latină, şi nord a zonei în care era vorbită limba latină, şi graniţa de sud a graniţa de sud a Etruriei, teritoriu în care se , teritoriu în care se vorbea limba etruscă.vorbea limba etruscă.

Page 6: Roma Antică

Perioada imperiuluiPerioada imperiului

Imperiul Roman este termenul utilizat, în mod convenţional, pentru a descrie statul roman în secolele după reorganizarea sa din ultimele trei decade î.Hr.. sub Gaius Iulius Caesar Octavianus. Deşi Roma deţinea un imperiu cu mult înainte de autocraţia lui Augustus, statul pre-augustian este descris, în mod convenţional, ca Republica Romană. Imperiul Roman controla toate statele elenizate de la Marea Mediterană, precum şi regiunile celtice din nordul Europei. Ultimul împărat de la Roma a fost detronat în 476, dar, pe atunci, regiunile din estul imperiului erau administrate de un al doilea împărat, ce se afla la Constantinopol.

Page 7: Roma Antică

Imperiul Bizantin a continuat să existe, deşi a continuat să existe, deşi îşi micşora încet-încet teritoriul, până în îşi micşora încet-încet teritoriul, până în 1453, când Constantinopolul a fost cucerit 1453, când Constantinopolul a fost cucerit de de Imperiul Otoman. Statele succesoare din . Statele succesoare din vest (vest (Regatul Franc şi de Naţiune Germană) şi şi de Naţiune Germană) şi din est (ţaratele ruse) foloseau titluri din est (ţaratele ruse) foloseau titluri preluate din practicile romane chiar şi în preluate din practicile romane chiar şi în perioada modernă. Imperiul Roman a perioada modernă. Imperiul Roman a constituit un model peren, preluat, cu mici constituit un model peren, preluat, cu mici diferenţe, de toate statele europene post-diferenţe, de toate statele europene post-romane, în activitatea de guvernare, drept romane, în activitatea de guvernare, drept şi organizarea justiţiei, tipul de arhitectură şi organizarea justiţiei, tipul de arhitectură şi în multe alte aspecte ale vieţii.şi în multe alte aspecte ale vieţii.

Page 8: Roma Antică

Potrivit tradiţiei, Roma a fost întemeiată în anul 735 î.e.n. de Romulus şi Remus; însă cea mai veche aşezare descoperită aici datează, potrivit materialelor arheologice, de prin secolul al X-lea î.e.n. De la sfârşitul secolului al VI-lea î.e.n., Roma a devenit centru politic al republicii sclavagiste romane, iar din secolul I î.e.n. al Imperiului roman. În anul 64, în timpul domniei lui Nero, o mare parte a oraşului Roma a fost mistuită de incendiu.

Page 9: Roma Antică

Muzica în Roma AnticăMuzica în Roma Antică Tradiţia elenisticà influenţeazã muzica Tradiţia elenisticà influenţeazã muzica

tuturor popoarelor cu care inträ în tuturor popoarelor cu care inträ în contact. Mai mult, din momentul în care contact. Mai mult, din momentul în care Grecia devine provincie romanã arta Grecia devine provincie romanã arta stràmoilor nostri imità practic modelele stràmoilor nostri imità practic modelele grecesti.grecesti.

Ca şi în muzica greceascà, monodia Ca şi în muzica greceascà, monodia rãmâne modul predominant de organizare rãmâne modul predominant de organizare a discursului muzical.a discursului muzical.

Se pãstreazã aceeaşi notatie, aceleaşi Se pãstreazã aceeaşi notatie, aceleaşi moduri si aceeaşi ritmicà bazatà pe moduri si aceeaşi ritmicà bazatà pe accentele prozodice. Legätura dintre accentele prozodice. Legätura dintre muzicá şi poezie este de altfel sustinutà şi muzicá şi poezie este de altfel sustinutà şi de indiciile potrivit càrora Odele lui de indiciile potrivit càrora Odele lui Horatiu sau fragmente ale Metamorfozelor Horatiu sau fragmente ale Metamorfozelor lui Ovidiu ar fi fost cântate.lui Ovidiu ar fi fost cântate.

O diferenţà faţa de muzica greceascà se O diferenţà faţa de muzica greceascà se observà la nivelul etosului, mai exact în observà la nivelul etosului, mai exact în dispariia functiei etice a muzicii, aceasta dispariia functiei etice a muzicii, aceasta devenind aproape exclusiv de devenind aproape exclusiv de divertisment.divertisment.

Se pàstreazä instrumentele grecesti, unele având denumiri Se pàstreazä instrumentele grecesti, unele având denumiri diferite (spre exemplu: aulos = tibia, syrinx = fistula, salpynx diferite (spre exemplu: aulos = tibia, syrinx = fistula, salpynx = tuba, tympanon = tympanum, krotala crotala, kymbala = tuba, tympanon = tympanum, krotala crotala, kymbala cymbala). Lyra si kithara se pàstreazä sub aceeaşi cymbala). Lyra si kithara se pàstreazä sub aceeaşi denumire.denumire.

Page 10: Roma Antică

Se dezvoltã foarte mult muzica militarà, cu instrumente specifice: cornu (un instrument în formà de ,,G”, folosit pentru semnale militare, În bàtãlii şi în ceremonjile funerare; este confectionat de obicei din bronz) şi lituus (instrument de origine etruscà, cu un tub conic, incovoiat la capät).

Avem multe dovezi, atât în operele literare, cat şi în mozaicurile care impodobeau vilele aristocratilor, ce ne vorbesc despre ansambluri vocale si instrumentale cu mulţi participanti, toate susţinând ideea unei vieti muzicale înfloritoare.

Spre deosebire de instrumentiştii greci care erau profesionişti, în Roma Anticä se observà o depreciere a profesionalismului, majoritatea muzicienilor fiind amatori. De asemenea, apare un element constrictiv, având în vedere cà mulţi interpreţi erau sclavi; dreptul de a alege tipul de muzicá aparţinea exclusiv aristocratului, proprietarului.

kitharakithara

aulos şi krotalaaulos şi krotala

Page 11: Roma Antică
Page 12: Roma Antică

SFSFÂÂRRŞŞIT!IT!

Page 13: Roma Antică

Vă mulţumVă mulţumesc esc pentru atenţia pentru atenţia acordată!acordată!

Bibliografie:Bibliografie:

www.wikipedia.rowww.wikipedia.ro

Manualul de istoria muzicii clasa a IX-aManualul de istoria muzicii clasa a IX-a

Prezentare realizată de echipa IstoriciiPrezentare realizată de echipa Istoricii