Teste Licenta 2011 Asm

258
1 UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” ARAD FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ŞI MEDICINĂ DENTARĂ SPECIALIZAREA ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ EXAMEN DE LICENŢĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2011 NURSING CLINIC 1.Efectele imediate ale gimnasticii medicale sunt: ? a. activează circulaţia periferică şi creşte debitul cardiac b. repartizează uniform masa sanguină c. îndepărtează produşii toxici din organism d. ajută la digerarea mai rapidă a alimentelor e.accelerează tranzitul intestinal Răspuns: a, b 2.Scopul sondajului este: ? a. evacuarea conţinutului b. evidenţierea cavităţii conţinutului c. recoltarea produsului d. stabilirea diagnosticului e. stabilirea conduitei terapeutice

Transcript of Teste Licenta 2011 Asm

Page 1: Teste Licenta 2011 Asm

1

UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” ARAD

FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ŞI MEDICINĂ DENTARĂ

SPECIALIZAREA ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ

EXAMEN DE LICENŢĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2011

NURSING CLINIC

1.Efectele imediate ale gimnasticii medicale sunt: ? a. activează circulaţia periferică şi creşte debitul cardiacb. repartizează uniform masa sanguinăc. îndepărtează produşii toxici din organismd. ajută la digerarea mai rapidă a alimentelore.accelerează tranzitul intestinal

Răspuns: a, b

2.Scopul sondajului este: ? a. evacuarea conţinutului b. evidenţierea cavităţii conţinutuluic. recoltarea produsuluid. stabilirea diagnosticuluie. stabilirea conduitei terapeutice

Răspuns: a, c

3.Incidentele şi accidentele tubajului gastric sunt: ? a. vărsătura şi greaţab. ruperea sondeic. hemoragia digestivăd. încolăcirea sondeie. toate răspunsurile sunt adevărate

Page 2: Teste Licenta 2011 Asm

2

Răspuns: a, d

4.Poziţia corectă a bolnavului, pentru efectuarea clismei evacuatorii este: ?

a. în decubit dorsalb. în decubit lateral dreptc. în decubit lateral stâng, flexia coapsei stângi pe abdomen, iar membrul inferior drept întinsd. orice poziţie confortabilă a bolnavului e. decubit lateral drept cu ambele coapse flectate pe abdomen

Răspuns: a, c

5.Scopul sondajul vezical este: ? a. golirea vezicii urinareb. efectuarea procedeelor terapeuticec. hidratarea vezicii urinared. de a insufla aer în vezica urinarăe. de a vizualiza interiorul vezicii urinare

Răspuns: a, b

6.Incidentele şi accidentele sondajului vezical sunt: ? a. lezarea mucoasei uretrale şi vezicaleb. ruperea sondei vezicalec. încolăcirea sondeid. crearea de căi falsee. toate răspunsurile sunt adevărate

Răspuns: a, d

7.Acţiunea unui medicament depinde de: ? a. structura sa chimicăb. persoana căreia îi este administratăc. forma de administrared. doza de administraree. intervalul de timp în care este administrat

Page 3: Teste Licenta 2011 Asm

3

Răspuns: a, d, e

8.Injecţiile intramusculare se efectuează în regiunile: ? a. supero-externă a muşchilor fesierib. muşchilor interni ai coapseic. muşchilor posteriori ai coapseid. regiunea externă a deltoiduluie. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, d

9.Care din bolile de mai jos, pot fi tratate la domiciliu: ? a. rujeolab. otita acutăc. bolile croniced. neoplasmelee. apendicita acută

Răspuns: a, c

10.Trusa asistentei medicale va cuprinde: ? a. seringi de toate mărimileb. stetoscop şi tensiometruc. termometred. aparat EKGe. laringoscop

Răspuns: a, b, c

11.Poziţia în pat a bolnavului vârstnic, va fi stabilită de: ? a. medicb. şi-o alege singurc. medic şi asistentă, în funcţie de afecţiuned. şi-o alege singur cu acordul mediculuie. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: b, c, d

12.Compresele reci au acţiune: ?

Page 4: Teste Licenta 2011 Asm

4

a. hipotermizantăb. analgeticăc. anticoagulantăd. antiinflamatoaree. antiemetic

Răspuns: a, b, d

13.Efectul căldurii asupra organismului are următoarele acţiuni: ? a. antispasticăb. calmantăc. hipertensivăd. scade metabolismul celulare. anticoagulant

Răspuns: a, b

14.Factorii declansanţi ai degerăturilor sunt: ? a. frigulb. îmbrăcămintea şi încălţămintea neadecvatăc. tratament cu unele medicamented. obosealăe. căldura alternând cu frigul

Răspuns: a, b

15.Plăgile muşcate pot fi: ? a. zgârâieturib. înţepăturic. eritemd. flictenee. plăgi închise

Răspuns: a, b, e

16.Examenele biologice, în cazul muşcăturii de viperă, arată: ? a. leucocitozăb. trombocitopeniec. fibrinogen crescutd. proteinemie crescută

Page 5: Teste Licenta 2011 Asm

5

e. hipocalcemie

Răspuns: a, b

17.Clinica hiperhidratării se manifestă prin: ? a. delir, halucinaţii, convulsiib. hipotensiune arterialăc. vărsăturid. edemee. semnul pliului prezent

Răspuns: a, d

18.Semnele, de certitudine, ale unei fracturi sunt: ? a. edemaţierea segmentului fracturatb. sufuziunile sanguinec. mişcarea anormală a segmentului fracturatd. crepitaţiae. mobilitate normală a segmentului fracturat

Răspuns: c, d

19.Simptomele insolaţiei sunt: ? a. cefaleeb. fotofobiec. hipotensiune arterialăd. transpiraţiee. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, b

20.Atelele care fixează fractura, trebuie să îndeplinească urmă-toarele reguli: a. să fie solideb. să depăşească fracturac. să cuprindă două articulaţiid. să fie elasticee. să fie mobile

Răspuns: a, c

Page 6: Teste Licenta 2011 Asm

6

21.Durerea în fracturi se combate prin: a. administrarea de analgeticeb. infiltraţii locale şi de plex cu analgetice localec. administrare de somnifered. administrare de sedativee. administrare de tranchilizant

Răspuns: a, b

22.Aspiraţia de apă dulce produce: a. hemodiluţie, în 3 – 4 minuteb. hipernatremiec. hemolizăd. fibrilaţie ventricularăe. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, c

23.Sectorul intracelular cuprinde: a. Nab. Kc. Cld. Proteinee. lipide

Răspuns: b, c

24.Medicaţia din dulapul de urgenţă este gestionată direct de: a. medicb. asistenta şefăc. o asistentă destinată pentru acest scopd. asistenta de salone. toate răspunsurile sunt corecte Răspuns: b, c

25.Calea cea mai eficientă de administrare a medicamentelor este: ? a. calea bucalăb. calea parenterală

Page 7: Teste Licenta 2011 Asm

7

c. prin mucoasa respiratoried. prin injectare intracardiacăe. pe sonda de intubaţie

Răspuns: a, b

26.Un aparat gipsat, incorect aplicat, favorizează: a. necrozeb. paraliziic. administrare obligatorie de antibioticed. infecţiie. vindecare prematură

Răspuns: a, b

27.La bolnavul internat în spital, se monitorizează permanent: a. TA, circulaţia, pulsulb. respiraţia, culoarea tegumentelor, temperaturac. scauned. poziţia în pat în timpul somnuluie. poziţia membrelor

Răspuns: a, b

28.Pregătirea aparaturii medicale de specialitate, o are în sarcină: a. mediculb. asistenta medicală de salonc. asistenta şefăd. tehnicianul care o are în servicee. medicul şi tehnicianul care o are în service

Răspuns: b, c

29.Formele cele mai uzuale de tratament cu ajutorul frigului, sunt: a. forma uscatăb. forma semiuscatăc. forma umedăd. forma semiumedăe. toate variantele sunt corecte

Page 8: Teste Licenta 2011 Asm

8

Răspuns: a, d

30.Tratamentul local în arsuri îl efectuează: a. numai medicul specialistb. numai asistenta medicalăc. medicul împreună cu asistenta medicală, în condiţii de asep-

sied. medicul chirurg, anestezistul şi asistenta medicală cu

condiţia de asepsie perfectăe. medicul în condiţii de asepsie

Răspuns: c, d

31.Alimentaţia bolnavului ars cuprinde: a. regim bogat în lichide, vitamine, săruri mineraleb. alimentaţie mixtă care să cuprindă toate principiile recomandate de medicc. nu există restricţii alimentared. alimentaţie bogată în lipide şi glucidee. nici un răspuns nu este corect

Răspuns: a, b

32.În faţa bolnavului muribund, asistenta medicală are sarcina: a. nu va părăsi nici o clipă bolnavulb. părăseşte bolnavul numai dacă el doreştec. poate părăsi bolnavul dacă el este inconştientd. părăseşte bolnavul dacă se găseşte deasupra resurselor ter-

apeuticee. nu are nici o sarcină

Răspuns: a, b

33.Semnele sigure ale decesului sunt: a. petele (lividităţile) cadavericeb. rigiditateac. oprirea respiraţieid. oprirea circulaţieie. toate răspunsurile sunt corecte

Page 9: Teste Licenta 2011 Asm

9

Răspuns: c, d

34.Saloanele, în secţia de TI sunt grupate astfel: a. saloane septiceb. saloane asepticec. saloane de postoperatord. saloane de preoperatore. toate răspunsurile sunt corect

Răspuns: a, b

35.Scopul internării bolnavului, în secţia de TI este: a. pentru restabilirea funcţiilor vitaleb. pentru echilibrarea şi stabilizarea hemodinamică, respiratorie

şi metabolicăc. pentru a completa tratamentul incomplet efectuat pe alte

secţiid. pentru a stabili diagnosticul corecte. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, b

36.Bolnavul critic, este internat pe secţia TI pe o perioadă de: a. până este compensat hemodinamic şi metabolicb. până la stabilizarea funcţiilor vitalec. numai până la 21 ziled. maximum 48 oree. maxim 12 ore

Răspuns: a, b

37.Poziţia dorsală a bolnavului în pat, cea mai eficientă şi cea mai recomandată, se găseşte în afecţiunile: a. boli hepaticeb. pancreatita acutăc. insuficienţa cardiacăd. hemoragia digestivăe. insuficienţa respiratorie

Răspuns: a, b

Page 10: Teste Licenta 2011 Asm

10

38.Alimentaţia la bolnavul hepatic se face: a. fracţionată în mese mici care să cuprindă caloriile necesareb. fracţionată cu mese mici şi desec. se face numai endovenosd. se administrează numai o masă copioasă pe zie. nu există restricţii alimentare

Răspuns: a, b

39.Semnele clinice ale unei hemoragii digestive mari sunt: a. paloare, ameţeli, cefalee, frisoaneb. somnolenţa, adinamie, apatiec. nelinişte, agitaţie, convulsii, hipotensiune, tahicardied. tegumente hiperemicee. hipertensiune arterială

Răspuns: a, c

40. Poziţia în pat , cea mai indicată a bolnavului pulmonar este: a. semişezândăb. şi-o alege singurc. decubit lateral dreptd. în decubit ventrale. decubit lateral stâng

Răspuns: a, b

41.În cazul bolnavilor cardiaci, în criză, până la sosirea medicului, asistenta medicală are voie să administreze: a. digoxinb. O2,c. nitroglicerinăd. analgetice. medicaţie hipotensoare

Răspuns: b, c

Page 11: Teste Licenta 2011 Asm

11

42.Locul indicat pentru probele de explorări funcţionale la bolnavul cardiac este: a. în camera de explorări funcţionaleb. în salonc. oriunded. în camera de tratamentee. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, b

43.Supravegherea bolnavilor renali de către asistenta medicală pretinde urmărirea: a. bilanţului hidricb. echilibrului acido-bazicc. diurezad. alimentele ingeratee. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, c

44.Pentru dializa peritoneală materialele necesare sunt pregătite de : a. medicul nefrologb. asistenta medicalăc. bolnav, împreună cu asistenta medicalăd. medic şi asistentăe. numai de asistenta medicală

Răspuns: b, c

45.Bolile tubului digestiv sunt date de: a. factori alimentari şi factori infecţioşib. factori climaticic. factori parazitari sau nervoşid. nu se cunoaşte exact cauzae. factori chimici

Răspuns. a, c, e

46.Tubajul gastric urmăreşte:

Page 12: Teste Licenta 2011 Asm

12

a. explorarea funcţiilor secretoare, evacuatoare şi chimice a stomacului

b. timpul de staţionare a alimentelor în stomacc. punerea în evidenţă a unor elemente patologice ale conţinu-

tului stomaculuid. sucurile gastrice existentee. timpul de evacuare a alimentelor din stomac

Răspuns: a, c, e

47.Poziţia cea mai corectă a bolnavului cu pancreatită acută este: a. poziţia dorsalăb. poziţia antalgică care şi-o alege bolnavulc. nu există stabilită o poziţied. poziţie ventralăe. poziţie semişezândă

Răspuns: a, b

48.Supravegherea bolnavului hepatic presupune: a. urmărirea culorii tegumentelor şi sclerelorb. pruritul, culoarea scaunelor şi apariţia fetorului hepatic c. urmărirea mişcărilor acestuiad. urmărirea alimentaţiei bolnavuluie. urmărirea limbajului

Răspuns: a, b

49.Alimentaţia bolnavului cardic va cuprinde: a. alimente cu conţinut crescut în sodiub. alimente care să cuprindă toţi compuşii principali ai alimen-

taţieic. alimente bogate în vitamine şi săruri mineraled. alimentaţie hiperglucidicăe. alimente bogate în grăsimi vegetale

Răspuns: b, c

50.În afecţiunile otice, când pavilionul urechii este afectat, el va fi şters cu:

Page 13: Teste Licenta 2011 Asm

13

a. tampoane sterile de vată sau înmuiate în alcoolb. tampoane sterile înmuiate în iodc. tampoane sterile de vată înmuiate în apă oxigenată d. tampoane sterile de vată înmuiate în alcool iodat e. tampoane sterile de vată înmuiate în oxicianură de mercur

Răspuns: a, c

51.Saloanele unde se află bolnavi care şi-au pierdut parţial sau total vederea, există următoarele particularităţi: a. uşile saloanelor, băilor, wc-urilor, sălilor de tratament,b. uşa salonului larg deschisăc. pragurile uşilor să fie cât mai înalted. poziţia mobilierului va fi mereu schimbatăe. toate variantele sunt corecte

Răspuns: a, b

52.Pregătirea bolnavului pentru laparoscopie constă în: a. administrarea de soluţii purgativeb. clismă evacuatoriec. golirea stomaculuid. montarea sondei vezicalee. montarea sondei gastrice

Răspuns: b, c

53.* Sediul examenului laparoscopic este: a. în secţiile cu profil chirurgical se face în una din sălile de op-

eraţie asepticeb. în secţiile cu profil chirurgical se face în sălile de operaţie

septicec. în secţiile cu profil medical se face în cabinetul de endo-

scopied. în secţiile cu profil medical se poate face în salone. la patul bolnavului

Răspuns: a

Page 14: Teste Licenta 2011 Asm

14

54.După expirarea perioadei de imobilizare a bolnavului cu infarct miocardic, mobilizarea sa se începe astfel: a. în faza incipientă prin mişcări pasive ale extremităţilorb. se începe cu mişcări active ale extremităţilorc. după mişcările pasive urmează mişcările active sub controlul

pulsului şi tensiunii arterialed. se începe mobilizarea prin exerciţii fizice cu efort dozat, sub

conducerea asistentului medicale. toate variantele sunt corecte

Răspuns: a, c

55.Bolnavii renali se internează în saloane: a. izolate, ferite de frig, călduroase, fără curenţi de aer, la tem-

peraturi de 20 – 22C0

b. amplasaţi la adăpost de infecţiic. nu necesită izolare, deoarece nu sunt bolnavi contagioşid. se internează în saloane marie. în saloane mici

Răspuns: a, b

56.Tratamentul intensiv al şocului, se face corect în următoarele situaţii:a. în cazul în care tratamentul se adresează cauzei declanşa-

toareb. numai când se respectă algoritmul tratamentului şoculuic. în cazul în care tratamentul respectă etapa evolutivă în care

se găseşte bolnavuld. tratamentul se face numai când bolnavul a ajuns la spitale. toate variantele sunt corecte

Răspuns: a, c

57.Poziţia în pat a bolnavului traumatizat este determinată de: a. natura, extinderea şi multiplicitatea traumatismelorb. şi-o stabileşte singurc. nu există o poziţie prestabilităd. este indicată de medicul specialist în funcţie de locul trauma-

tismului

Page 15: Teste Licenta 2011 Asm

15

e. orice poziţie este acceptată

Răspuns: a, d

58.Îngrijirea bolnavilor arşi se face în funcţie de: a. gradul arsurii, extinderea şi localizarea eib. se face numai în funcţie de gradul arsurii c. vârsta bolnavului, starea generală a lui şi procentul de arsurăd. în funcţie de gradul de dotare a spitalului unde este internate. în funcţie de temperatura pe care o prezintă bolnavul

Răspuns: a, c

59.Explorarea funcţională a pancreasului cuprinde: a. analiza materiilor fecale, dozarea fermenţilor pancreatici în

fecale, suc duodenal, sânge şi urină b. explorarea funcţiei aparatului insularc. dozarea TSHd. dozarea transaminazelore. dozarea ureei şi creatininei

Răspuns: a, b

60.*Variaţiile în repartiţia geografică a cancerului sunt consid-erabile, deoarece:

a. sunt expresia modului de viaţăb. indică o înregistrare incorectăc. sunt expresia unor factori de mediud. sunt expresia unor factori individualie. sunt expresia unor factori de mediu şi individuali specifici Răspuns : e

59.*Ţesutul tumoral este constituit din:a. celule nediferenţiate, cu potenţial biologic identicb. celule, care respectă o ierarhizare compartimentală, cu celule

şuşe, de tranziţie, şi celule mai mult sau mai puţin diferenţiate, asemănătoare ţesuturilor normale

Page 16: Teste Licenta 2011 Asm

16

c. celule, care beneficiază de aport exogen în exces de factori de creştere

d. celule normale, supuse unei stimulări autocrinee. celule normale, supuse unei stimulări paracrine Răspuns : b

60.*Ganglionii limfatici regionali:a. constituie un filtru în calea diseminării celulelor tumoraleb. sunt un simplu indicator al rezistenţei organismuluic. interesarea lor precede metastazarea sangvinăd. sunt interesaţi în mod aleatoriue. sunt interesaţi în mod uniform Răspuns: b

61.*Care din următoarele domenii nu face parte din definirea con-ceptului de calitate a vieţii ?a. fizic: simptomele bolii şi reacţiile la tratamentb. psihologic: starea mentală de sănătate pozitivăc. spiritual: necesitatea fundamentală a omului de a da un scop

şi un înteles vieţii d. economic: asigurarea condiţiilor materiale de existenţă şi

tratamente. social: calitatea relaţiilor interumane

Răspuns: d

62.*Care este metoda, prin care se precizează diagnosticul de ma-lignitate?a. metoda imagisticăb. examenul citologicc. examenul histologicd. metoda endoscopicăe. metodele biochimice Răspuns: c

63.*Transformarea unei displazii simple într-un carcinom in-traepitelial al colului uterin, se realizează în:

Page 17: Teste Licenta 2011 Asm

17

a. < 5 anib. 5-10 anic. 10-15 anid. 15-20 anie. nu a putut fi precizat

Răspuns: c

64.*Riscul de apariţie al cancerului după oprirea fumatului:a. nu este modificatb. este modificat numai după 15 anic. scade în primii 4 ani şi rămâne crescut în continuared. devine egal cu populaţia generală după 10-15 anie. este diminuat numai prin chimioprofilaxie

Răspuns: d

65.*Precursorii tumorali reprezintă: a. leziuni tisulare asociate canceruluib. o etapă obligatorie în dezvoltarea canceruluic. noţiune didactică pentru sublinierea risculuid. condiţie premergătoare cronologic cancerului, dar care nu

este urmată obligatoriu de leziuni invazivee. expresia unor stări de imunodeficienţă

Răspuns: d

66.*Modificarea regimului alimentar permite o reducere a inci-denţei cancerelor cu:a. cca. 20%b. cca. 30%c. cca. 40%d. cca. 50%e. cu 60%

Răspuns: b

67.*Care este cel mai important factor etiologic al cancerului în România ?a. alimentaţia

Page 18: Teste Licenta 2011 Asm

18

b. alcoolulc. virusul Epstein-Barrd. virusul hepatitei Be. radiaţiile UV

Răspuns: a

68.*Profilaxia cancerului este:a. posibilă în toate cazurileb. posibilă în cca. 80% din cazuric. nu este posibilăd. este posibilă numai în cazul factorilor de risc industrialie. este posibilă numai pentru cancerele produse de fumat

Răspuns: b

69.Un bărbat de 55 ani, fumător şi consumator de alcool, cu un can-cer de laringe cunoscut, prezintă riscul de a face un al doilea can-cer. Care din localizările de mai jos sunt cele mai probabile?a. cancer gastricb. cancer esofagianc. cancer hepaticd. cancer bronho-pulmonare. cancer renal

Răspuns: b, d

70.Care din localizările de mai jos se situează în primele 6 cauze de morbiditate şi mortalitate oncologică în ţara noastră ?a. colon şi rect la bărbaţib. stomac la femeic. plămân la femeid. tiroidă la femeie. tumoră ORL la femei

Răspuns: a, b, c

71.În urmărirea bolnavului oncologic, perioada de risc :a. începe din momentul diagnosticului

Page 19: Teste Licenta 2011 Asm

19

b. este limitată convenţional la 5 anic. corespunde unui repaus absolut al bolnavuluid. corespunde unor acţiuni de recuperare şi reîncadrare socială

pentru bolnavi în remisiune completă

Răspuns: b, e

72.Perioada de securitate relativă în urmărirea bolnavului onco-logic:a. începe din momentul primului tratament, dacă acesta a fost

radical b. urmează primilor 5 ani de după tratamentc. corespunde diminuării progresive a riscului de deces prin

cancerd. bolnavul este considerat vindecat şi scos din evidenţăe. bolnavul urmează tratament adjuvant intermitent

Răspuns: b, c

73.Reducerea aportului de calorii alimentare şi a obezităţii poate avea un rol profilactic în:a. cancerul de corp uterinb. cancerul ovarianc. cancerul mamard. cancerul gastrice. cancerul de prostată

Răspuns: a, c, e

74.Vârsta influenţează considerabil apariţia şi localizarea canceru-lui. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate ?a. frecvenţa cancerului creşte rapid după 40 anib. frecvenţa maximă este sub 40 de anic. influenţa vârstei se manifestă numai la femeid. vârsta influenţează numai structura pe localizări, nu şi

frecvenţa e. în ţara noastră, mortalitatea oncologică maximă se înreg-

istrează la grupele de vârstă sub 65 ani Răspuns: a, e

Page 20: Teste Licenta 2011 Asm

20

75.În care din localizările de mai jos s-au identificat factori etio-logici alimentari? a. cancerul gastricb. cancerul hepatic primitivc. cancerul renald. cancerul de rinofaringee. cancerul de endometru

Răspuns: a, b, d, e

76.Factorii, care contribuie la invazia locală a tumorii, sunt :a. scăderea adezivităţii reciproce a celulelor tumoraleb. creşterea mobilităţii celulelor tumoralec. secreţia de substanţe litice de către celulele tumoraled. pierderea inhibiţiei de contact în populaţiile celulare tu-

moralee. nici una din propoziţiile de mai sus nu este exactă

Răspuns: a, b, c, d

77.Creşterea mortalităţii prin cancer de col uterin în ţara noastră se datorează: a. creşterii duratei medii de viaţăb. creşterii natalităţiic. acţiunilor de depistare şi educaţie sanitară deficitared. diagnosticului şi tratamentului incorect al displaziilor de cole. liberalizării şi promiscuităţii sexuale

Răspuns: c, d, e

78.Creşterea consumului de fibre vegetale şi fructe poate reduce semnificativ riscul pentru cancer la care din urmatoarele localizări?a. vezica urinară b. prostatac. stomaculd. colonul şi rectule. plămânul

Răspuns: c, d, e

Page 21: Teste Licenta 2011 Asm

21

79.Pentru care din localizările de mai jos a fost demonstrat rolul cancerigen al virusurilor ?a. rinofaringeb. tiroidăc. col uterind. ficate. plămân

Răspuns: a, c, d

80.Localizările tumorale, pentru care s-a stabilit o cauză hormonală, sunt următoarele: a. col uterinb. testicolc. hipofizăd. ose. corp uterin

Răspuns: b, d, e

81.Obiectivele bilanţului preterapeutic la un bolnav oncologic sunt :a. stabilirea extinderii anatomice a boliib. explorarea bolnavului în vederea intervenţiei chirurgicalec. stabilirea potenţialului evolutiv sau agresivităţii biologice a

tumoriid. selecţionarea bolnavilor pentru tratamente hormonalee. stabilirea reactivităţii bolnavului

Răspuns: a, c, e.

82.Pentru care din localizările tumorale de mai jos există un factor etiologic cunoscut, care poate fi controlat prin măsuri de profilaxie primară? a. plămânb. esofagc. rinichid. ficate. melanom

Page 22: Teste Licenta 2011 Asm

22

Răspuns: a, b, d, e.

83.Patul de spital trebuie să corespundă următoarelor criterii:a. să fie comod şi să-i asigure relaxareab. să se poată aşeza la marginea patuluic. partea utilă cu înălţimea de 80cmd. partea utilă cu înălţimea de 60cme. să fie accesibil din toate laturile

Răspuns: a, b, d, e.

84.Pentru prevenirea escarelor se pot utiliza:a. saltele antidecubitb. perne pufoasec. saltele pneumatice compartimentated. saltele cu apăe. nu necesită măsuri de prevenire speciale

Răspuns: a, c, d.

85.Poziţia semişezândă a bolnavului în pat este indicată în situaţii de:a. afecţiuni cardiace şi pulmonareb. după unele intervenţii chirurgicalec. bolnavi vârstnici, pentru prevenirea pneumoniei hipostaticed. convalescenţăe. colaps vascular Răspuns: a, b, c, d.

86.Mobilizarea bolnavilor după şedere îndelungată la pat se efectuează, controlând:a. pulsulb. tensiunea arterialăc. frecvenţa respiraţieid. diurezae. curba ponderală Răspuns: a, b, c.

Page 23: Teste Licenta 2011 Asm

23

87.Îngrijirea cavităţii bucale la bolnavii inconştienţi se face cu:a. lichid de gargară în cantitate suficientăb. tampon îmbibat în glicerină boraxatăc. pastă de dinţid. tampon îmbibat în zeamă de lămâiee. albastru de metil Răspuns: b, d.

88.Poziţia forţată a bolnavului în pat poate avea următoarele cauze:a. reacţie de apărare conştientă sau inconştientă a organismului b. măsură terapeuticăc. măsură profilacticăd. modificări patologice produse de boalăe. impusă de personalul medical de îngrijire Răspuns: a, b, c, d.

89.Factorii favorizanţi locali pentru apariţia escarelor de decubit pot fi:a. umezeală locală (urină, fecale, diverse secreţii)b. imobilizare în aceeaşi poziţie, timp mai îndelungatc. folosirea de pudră de talcd. căldură umedă excesivăe. neregularităţi ale lenjeriei de pat şi de corp Răspuns: a, b, d, e.

90.Tratamentul escarelor se efectuează prin:a. căldură umedă localăb. crearea unui mediu local uscat şi cât se poate de sterilc. medicaţie locală epitelizantăd. aplicări locale de antibiotice şi pomezi revulsivee. tratament chirurgical Răspuns: b, c, d, e.

Page 24: Teste Licenta 2011 Asm

24

91.Sarcinile asistentului medical în pregătirea şi asistarea exam-inărilor clinice, sunt:a. pregătirea psihică a bolnavuluib. dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavuluic. deservirea medicului cu instrumentard. purtarea de discuţii cu bolnavul, în timp ce îl examinează

medicule. aşezarea bolnavului în pat după examinare şi facerea patului Răspuns: a, b, c, e.

92.Pentru tuşeul rectal, poziţia bolnavului poate fi:a. şezândăb. genu-pectoralăc. ginecologică (la femei)d. decubit lateral, cu coapsele flectate pe abdomene. indiferentă

Răspuns: b, c, d

93.Pe foaia de temperatură se notează obligatoriu:a. scurt istoric al boliib. pulsulc. temperaturad. tensiunea arterialăe. diureza Răspuns: b, c, d, e. 94.Paloarea instalată rapid poate ascunde:a. hemoragie masivă urinară (hematurie)b. hemoragie ocultăc. hemoragie digestivă superioară (hematemeză, melena)d. stare febrilăe. hemoragie respiratorie (hemoptizie)

Răspuns: a, c, e.

95.Pe foaia de temperatură se menţionează cu:

Page 25: Teste Licenta 2011 Asm

25

a. steluţă - frisonulb. săgeţi roşii - transfuziile de sânge sau preparate sanguinec. linie roşie întreruptă - temperaturad. linie albastră continuă - pulsule. coloane roşii - tensiunea arterială Răspuns: a, b, e.

96.Măsurarea pulsului se face :a. în repaus fizic şi psihicb. după efortc. pe durata unui minutd. în şanţul radiare. cel puţin o dată pe zi Răspuns: a, c, d, e.

98.Produsele biologice normale, ce se pot recolta de la bolnavi, pot fi:

a. sângeleb. urinac. materiile fecaled. lichidul cefalo-rahidiane. lichidul de ascită

Răspuns: a, b, c, d.

99.Sângele pentru hemocultură se recoltează :a.de obicei searab. în plin frisonc. după începerea tratamentului antibioticd. la cel puţin 24 ore de la terminarea tratamentului cu antibio-

ticee. indiferent când

Răspuns: b, d.

Page 26: Teste Licenta 2011 Asm

26

100.Recoltarea urinii se efectuează:a.de obicei dimineaţa

b. în vase de sticlă cilindrice, gradatec. din urina strânsă în timpul nopţiid. prin sondaj vezical, dar numai la copii şi numai în scop diag-

nostice. prin puncţionarea sondei, la bolnavii cu sondă vezicală per-

manentă Răspuns: a, b, e. 101.Cavităţile seroase, din care se pot recolta revărsate, pot fi:a.stomacul

b. cavitatea pleuralăc. cavitatea peritonealăd. pericardule. cavitatea articulară

Răspuns: b, c, d, e.

102.Recoltarea de sânge capilar se practică pentru determinarea:a.tabloului sanguin

b. cantitativă a hemoglobineic. numărului de reticulocited. timpului de sângerare şi coagularee. sideremiei

Răspuns: a, b, c, d

103.Testele cutanate alergice de diagnostic mai des folosite sunt:a.IDR-Mantoux - pentru TBC

b. IDR-Burnet - pentru brucelozăc. IDR-Cassoni - pentru chistul hidaticd. Reacţia Dick - pentru scarlatinăe. IDR - pentru trichineloză

Răspuns: a, b, c, e

Page 27: Teste Licenta 2011 Asm

27

104.Pregătirea bolnavilor pentru examinarea radiologică înseamnă:a. asigurarea temperaturii corespunzătoare bolnavului dezbră-

catb. completarea biletului de trimitere de către medicc. înştiinţarea serviciului de radiologie despre examinarea

cerutăd. transportul bolnavului, însotit de asistenta de salon şi docu-

mente medicalee. pregătirea psihică a bolnavilor Răspuns: a, c, d, e

105. Examinarea radiologică a colonului, cu metoda dublului con-trast, poate evidenţia:a. stenozeb. polipic. tumorid. diverticulie. hernie hiatală Răspuns: a, b, c, d 106.Pregătirea pentru examinarea ultrasonografică a abdomenului presupune:a. administrarea unei medicaţii absorbante a gazelorb. cu cel puţin 24 de ore înainte, bolnavul rămâne nemâncatc. pentru examinarea organelor din micul bazin, vezica urinară

golităd. medicaţie purgativă, la nevoiee. ingerarea a 500-700 ml de lichide, cu 30 minute înainte de

examinare Răspuns: a, d

107.Endoscopia se foloseşte în examinarea organelor cavitare, cum ar fi:a. esofagulb. stomacul

Page 28: Teste Licenta 2011 Asm

28

c. rectuld. colonule. colecistul

Răspuns: a, b, c, d

108.Pregătirea pentru colonoscopie constă din:a. regim dietetic sărac în reziduuri, din preziua examinăriib. clismă evacuatorie cu apă caldă sărată, cu 3 ore înaintea

efectuăriic. pregătirea materialelor ca: rectoscopul, uleiul de vaselină,

mănuşi, etc.d. două clisme: una seara, a doua dimineaţa, cu o ora înainte de

examinaree. premedicaţie cu 10 mg Diazepam i.v., Scobutil, eventual Mi-

algin Răspuns: a, b, c, e

109.Obiectivele tratamentelor administrate bolnavilor pot fi:a. agentul etiologic al boliib. ameliorarea tulburărilor funcţionalec. tratarea simptomelor, care alterează calitatea vieţiid. luarea de măsuri cât mai puţin costisitoaree. administrarea preferabilă în condiţii de spitalizare Răspuns: a, b, c

110.După mijloacele terapeutice folosite, deosebim:a. tratament psihoterapicb. tratament igieno-dieteticc. tratament fizioterapeutic

Page 29: Teste Licenta 2011 Asm

29

d. tratament medicamentose. tratament naturist Răspuns: b, c, d

111.*Căile de administrare ale medicamentelor pot fi:a. în aplicaţii localeb. pe cale bucalăc. sub formă de injecţiid. în administrări intracavitaree. toate răspunsurile de mai sus Răspuns: e

112.*Repausul fizic relativ înseamnă că bolnavul:a. stă la pat majoritatea timpului, coborând numai pentru nece-

sităţi personaleb. se scoală din pat pentru necesităţi personale şi plimbări

progresive de recuperarec. nu părăseşte patul decât în orele de vizităd. nu părăseşte patul deloce. ţine în repaus numai anumite părţi ale corpului Răspuns: b

113.Repausul intelectual se recomandă în:a. hepatita acutaăb. cardiopatiic. nevrozed. fracturi cu imobilizaree. psihoze

Răspuns: a, b, c, e

114.Alimentaţia bolnavului urmăreşte:a. acoperirea cheltuielilor energetice de bază ale organismuluib. asigurarea aportului de săruri minerale, vitamine şi microele-

mentec. câstig ponderal de cel puţin 10% din greutated. favorizarea vindecarea

Page 30: Teste Licenta 2011 Asm

30

e. asigurarea principiilor alimentare după toleranţa şi opţiunea pacientului

Răspuns: a, b, d

115.Necesităţile calorice în repausul absolut la pat sunt de:a. 15 calorii/kilo-corp în 24 hb. 20 calorii/kilo-corp în 24 hc. 25 calorii/kilo-corp în 24 hd. cu 10-15% mai mici la bătrâni şi la copiie. cu 20-30% mai mari în secţiile de pediatrie Răspuns: c, e

116.Necesităţile calorice crescute se impun în:a. stări febrile, cu 13% pentru fiecare grad de temperaturăb. distrucţii de ţesuturi, care necesită un aport caloric

suplimentar de 10%c. boli cu metabolism crescutd. caşexia neoplazicăe. stări de agitaţie şi/ sau contracţii musculare, până la 30% Răspuns: a, b, c, e

117.Calculul caloriilor se efectuează, ţinând cont de:a. provenienţa animală sau vegetală a alimentelorb. numărul zilelor de conservare, cu atenţie la data expirăriic. greutatea bolnavului, controlată la internare şi în evoluţie, pe

perioada internăriid. calcularea valorilor calorice ale alimentelor, pe bază de

tabelee. valoarea energetică a principiilor alimentare ca: proteine,

lipide, glucide şi vitamine Răspuns: c, d

118.*Regimul alimentar al bolnavului trebuie să asigure următoarele necesaruri calitative:a. hidraţi de carbon în cantităţi nelimitateb. proteine de origine animală

Page 31: Teste Licenta 2011 Asm

31

c. vitamine liposolubiled. grăsimi de origine vegetalăe. toate principiile alimentare, în proporţie calculată, după

necesarul individual (dupa boală) Răspuns: e

119.Aportul de glucide se măreşte în:a. stări febrileb. stări caşecticec. denutriţied. afecţiuni hepaticee. afecţiuni renale în diabetul zaharat Răspuns: a, b, c, d

120.Rolul proteinelor în organism este complex, ele participând la:a. sinteza şi secreţia de hormoni şi enzimeb. reglarea parţială a tensiunii arterialec. acoperirea parţială a nevoilor energeticed. buna funcţionare a sistemului imunitare. menţinerea presiunii coloid-osmotice a sângelui (prevenirea

şi combatere edemelor) Răspuns: a, c, d, e

121.Necesarul zilnic de proteine este:a. 1-1,5 g/ kilo-corpb. 2-3 g/ kilo-corp, în caz de pierderic. cantitatea care să acopere aproximativ 10-15% din necesarul

total de calorii/ 24 ored. 70% din proteine trebuie să fie de origine animalăe. restul de 30%, de provenienţă vegetală, care conţin toţi acizii

aminaţi esenţiali Răspuns: a, b, c

122.Cantitatea necesară zilnică de lipide este:a. 2-2,5 g/ kilo-corp, pentru un organism sănătosb. 30-40% din raţia energetică totală

Page 32: Teste Licenta 2011 Asm

32

c. aport crescut în caz de hipertiroidie şi caşexied. 1-1,5 g/ kilo-corpe. Aport scăzut în insuficienţa hepatică, pancreatică şi acido-

cetoza diabetică Răspuns: b, c, d, e.

123.Necesarul zilnic de apă şi săruri minerale, cu rol structural şi catalizator, este:a. 1500-2000.ml lichide pentru organismul sănătosb. aport crescut de lichide şi săruri în febră, diaree, vărsături,

arsuri extinse, fistulec. aport scăzut de lichide în edeme, insuficienţă cardiacă,

hipertensiune, deshidratared. Na – 4 g/zi, K – 3-4 g/zi, Ca – 2 g/zie. pierderile de lichide se complectează printr-o alimentaţie

semilichidă şi păstoasă Răspuns: b, d.

124.Regimurile alimentare dietetice se stabilesc în funcţie de:a. aalitatea alimentelorb. aantitatea alimentelorc. patologia existentăd. modul de prepararee. modul de servire Răspuns: a, b, c, d.

125.Aplicaţiile reci au efect:a. tonifiantb. stimulatorc. regenerator

Page 33: Teste Licenta 2011 Asm

33

d. anesteziant până la necroză, la sistemul nervos centrale. antispastic Răspuns: a, b, c, d.

126.Frigul, sub formă uscată, se poate aplica, ca şi:a. pungi cu gheaţă prin intermediul unui prosop, flanelb. pungi cu gheaţă direct pe piele, în anumite situaţii de urgenţăc. recipiente speciale din cauciuc sau metald. crioterapie în spasme vasculare, glomerulonefrită acută,

infecţii urinaree. hidrofoare Răspuns: a, c, e.

127.Compresele reci, ca şi formă de aplicaţie umedă, se indică în:a. inflamaţii, edemeb. hemoragiic. ameliorarea durerilor localizated. hipotermiee. stări febrile Răspuns: a, b, c, e.

128.*Fricţiunile, ca metodă hidroterapeutică, se folosesc în caz de:a. afecţiuni inflamatorii cutanateb. supuraţiic. reacţii alergiced. flebitee. afecţiuni inflamatorii ale aparatului respirator Răspuns: e

129.Băile curative parţiale alternante se aplică:a. pentru extremităţib. în două vase: unul cu apă rece de 15-18˚C, altul cu apă caldă

de 40˚Cc. membrele, prima dată se introduc în apă rece timp de 20-60

secunde, apoi în cea caldă timp de 2-3 min.

Page 34: Teste Licenta 2011 Asm

34

d. în 10-12 şedinţe zilnicee. de 2-3 ori zilnic, în caz de hemoroizi Răspuns: a, b

130.Aplicaţiile calde înseamnă:a. folosirea de temperaturi cu cel puţin 5 grade peste cea

indeferentăb. obţinerea de efecte antispasticec. efect hipotensor prin vasodilataţie perifericăd. aplicarea căldurii uscate direct pe ţesuturie. comprese fierbinţi la 45-55˚C Răspuns: b, c, d, e

131.Cataplasmele umede, cu substanţe păstoase vegetale se aplică în:a. infecţii ale ţesutului celular subcutanatb. afecţiuni ORLc. mialgii, artralgii, spasme musculared. colecistită acută flegmonoasăe. artrite subacute şi cronice Răspuns: a, b, c, e.

132.*Băile calde se folosesc:a. sub formă de băi calde obişnuite, la temperatura de 45-50˚Cb. sub formă de băi fierbinţi, la temperatura de peste 50˚C, cu

durata de 60 de minutec. în stări febriled. în afecţiuni acute articularee. în hipotermii Răspuns: e.

133.În toate cazurile de utilizare terapeutică a căldurii trebuie luate următoarele măsuri:a. aport suficient de caloriib. asigurarea cantităţii suficiente de lichide

Page 35: Teste Licenta 2011 Asm

35

c. supravegherea atentă a funcţiilor vitale la bolnavii cardiacid. la băile cu aburi generale, durata maximă de 5-15 minutee. în cazul băilor de aburi parţiale, se foloseşte apă de cel puţin

90˚C

Răspuns: b, d

134.Petele de mucegai de pe lenjerii se curăţă cu:a. amoniacb. oxalat de sodiu 20%c. apăd. clore. alcool

Răspuns: a, b, c

135.Petele de gudron se curăţă cu:a. albastru de metilb. aăpunc. aterebentinăd. benzinăe. alcool

Răspuns: b, c, d, e

136.Petele de fructe se curăţă cu:a. lapte dulceb. soluţie de bisulfit de sodiu acidifiat cu acid clorhidricc. apăd. alcoole. benzină

Răspuns: a, b, c

137.Petele de iod se curăţă cu:a. hidroxid de amoniub. tiosulfat de sodiu 10%c. apăd. vitamina C în soluţiee. alcool

Page 36: Teste Licenta 2011 Asm

36

Răspuns: a, b, d

138.Pentru conservarea materialelor alterabile, frigiderul are rolul de:a. a împiedica degradarea acestorab. a schimba compoziţia acestora c. a reduce sau a opri dezvoltarea microorganismelord. a asigura stabilitatea medicamentelor termolabilee. a asigura păstrarea vitaminelor în fructe şi legume

Răspuns: a, c, d, e

139.Întreţinerea frigiderelor din saloane constă din:a. deszăpezire la 10-20 de zileb. se spală tot interiorul cu apă caldăc. se lasă deschis să se usuce după spălared. garniturile de etanşeizare ale uşii se spală separate. se spală cu alcool

Răspuns: a, b, c, d

140.În lipsa tărgilor, transportul primar al pacienţilor se poate face cu mijloace improvizate:a. scaun cu spătarb. păturăc. sac de plasticd. covore. palton fixat pe bază de lemn

Răspuns: a, b, d, e

141.Transportul secundar şi cel în incinta spitalului este obligatoriu la următoarele categorii de bolnavi:a. bolnavi în stare de şocb. bolnavi cu stare generală bunăc. bolnavi suspecţi sau confirmaţi cu infarct miocardicd. bolnavi cu afecţiuni ale membrelor inferioaree. bolnavi cu insuficienţă cardio-pulmonară gravă

Page 37: Teste Licenta 2011 Asm

37

Răspuns: a, c, d, e

142.În cursul transportului prematurului, asistenta însoţitoare va ur-mări în permanenţă funcţiile vitale ale acestuia:a. diurezab. respiraţiac. circulaţiad. termoreglareae. pulsul

Răspuns: b, c, d, e

143.Tăviţa renală se poate folosi pentru:a. colectarea uriniib. colectarea materiilor fecalec. captarea vărsăturilord. strângerea tampoanelore. strângerea instrumentelor întrebuinţate

Răspuns: c, d, e

144.*Tuburile de cauciuc şi de material plastic se utilizează ca şi ac-cesorii pentru diferite dispozitive:a. irigatoareb. aparate de alimentaţie artificialăc. aparate e aspiraţie a secreţiilord. transfuzii de sângee. toate răspunsurile de mai sus.

Răspuns corect: e

145.Manopere, investigaţii şi tratamente, ce se efectuează în decubit lateral, sunt:a. administrarea clismelor şi a supozitoarelorb. consultul abdominalc. puncţia lombarăd. măsurarea temperaturii rectalee. sondajul vezical

Page 38: Teste Licenta 2011 Asm

38

Răspuns: a, d

146.Dispneea de repaus este o dispnee permanentă, care apare in-clusiv în poziţia de ortopnee; ea poate avea ca şi cauză:a. tulburări de reglare centralăb. efortul fizic c. obstacol în căile respiratoriid. tulburări circulatoriie. mici sângerări

Răspuns: a, c, d

147.Dispneea de efort apare în:a. boli ale aparatului cardio-vascularb. anemiic. repausd. somne. tumori genitale

Răspuns: a, b.

148.Dispneea inspiratorie apare în:a. paralizia incompletă a muşchilor respiratoriib. obstacol al căilor respiratoriic. postprandiald. astm bronşice. pneumonii

Răspuns: a, b, e

149.Poliuria durabilă apare în:a. diabet zaharatb. deshidratarec. stare febrilăd. scleroză renalăe. diabet insipid

Răspuns: a, d, e.

Page 39: Teste Licenta 2011 Asm

39

150.Culoarea urinii depinde de:a. densitate b. cantitatec. unele bolid. băuturi colorate, acidulatee. expunere la soare a pacientului

Răspuns: a, b, c.

151.Medicamente, care schimbă culoarea urinii, sunt:a. Furazolidonb. Rifampicinăc. Omerand. Oxaciclinăe. Piramidon, Algocalmin

Răspuns: a, b, e

152.*Vărsături fecaloide apar în:a. hepatiteb. infarct miocardicc. ocluzie intestinalăd. pneumoniie. gastrite

Răspuns: c

153.Hematemeza – vărsăturile sangvinolente şi de sânge pur se da-torează unor:a. boli ale stomaculuib. boli de sânge - coagulopatiic. tratamente anticoagulanted. pneumoniie. TBC pulmonar

Răspuns: a, b, c.

154.Elemente patologice apărute în scaun pot fi:a. apă

Page 40: Teste Licenta 2011 Asm

40

b. mucus c. puroid. sângee. alimente parţial digerate

Răspuns: b, c, d.

155.Scăderea corporală rapidă apare în cazul:a. eliminării edemelor b. eliminării asciteic. administrării unor diureticed. după efort fizice. unei diareei severe

Răspuns: a, b, c, e.

156.Se cântăresc zilnic pacienţii cu:a. insuficienţă cardiacăb. TBC pulmonarc. tratamente cu cortizond. tratamente cu diureticee. sindrom diareic

Răspuns: a, c, d, e

157.Scurgeri patologice vaginale la femei apar:a. la ciclu menstrualb. în infecţii genitalec. în tumori genitaled. în afecţiuni renalee. după avorturi

Răspuns: b, c, e.

158.*Leucoreea este:a. scaun cu sângeb. spută purulentăc. secreţie nazală patologicăd. secreţie vaginală patologicăe. scurgere sangvinolentă vaginală

Page 41: Teste Licenta 2011 Asm

41

Răspuns: d.

159.Paloarea persistentă poate avea ca şi cauză:a. anemiab. icterulc. irigaţia insuficientă cronică a pieliid. efortule. bolile consumptive

Răspuns: a, c, e.

160.Roşeaţa intensă a pielii poate să apară în:a. febrăb. emoţiic. efort fizicd. anemiie. şoc hemoragic

Răspuns: a, b, c

161.Erupţiile cutanate se pot întâlni în:a. icterb. anemiic. reacţii alergiced. boli infecţioasee. alergii medicamentoase

Răspuns: c, d, e

162.Sunt considerate mişcări involuntare următoarele:a. Miocloniileb. torticolisulc. tremurăturiled. flexia antebraţuluie. mişcările coreice

Răspuns: a, c, e

163.*Epistaxisul este:

Page 42: Teste Licenta 2011 Asm

42

a. hemoragie vaginală b. urină hipercromăc. scurgere patologică din cavitatea auricularăd. sângerare din cavitatea nazalăe. sângerarea gingiilor

Răspuns: d

164.*La bolnavii alcoolici, semnul major al abstinenţei este:a. paloareab. roşeaţac. tremurăturile grosolane, generalizated. transpiraţiie. setea Răspuns: c

165.Cele mai importante caractere ale durerii sunt următoarele:a. intensitateab. localizareac. culoaread. duratae. iradierea

Răspuns: a, b, d, e

166.*Intradermoreacţia se efectuează: a. pe suprafaţa de flexie a antebraţului b. pe zona fesieră c. pe pielea păroasă a capului d. pe lobul urechii e. pe tegumente abdominale

Răspuns: a.

167.Examinarea radiologică a colonului se efectuează prin: a. irigografie b. endoscopie c. Rx nativ d. tuşeu rectal

Page 43: Teste Licenta 2011 Asm

43

e. laparotomie

Răspuns: a, c

168.Colecistografia este contraindicată în: a. fractură osoasă b. hipertermie c. insuficinţă renală acută d. colecistită acută e. icter grav

Răspuns: a, b, c

169.Examenul radiologic al rinichilor se poate efectua prin: a. radiografie simplă b. urografie c. pielografie ascendentă d. ecografie e. pasaj baritat

Răspuns: a, b, c

170.*Cu ajutorul bronhoscopului se poate examina: a. stomacul b. rinichii c. bronşiile d. esofagul e. laringele

Răspuns: c.

171.Rectul se examinează cu: a. laringoscop b. rectoscop c. bronhoscop d. tuşeu rectal e. specul vaginal

Răspuns: b, d

Page 44: Teste Licenta 2011 Asm

44

172.Pentru efectuarea colposcopiei este necesară: a. masă ginecologică b. colposcop c. soluţie lugol d. substanţă de contrast e. soluţie de acid acetic 3%

Răspuns: a, b, c, e

173.Scintigrafia se poate utiliza ca metodă de explorare a urmă-toarelor organe respectiv sisteme: a. sistem osos b. sistem nervos central (SNC) c. tiroidă d. ficat e. sistem muscular

Răspuns: a, b, c, d

NURSING COMUNITAR

174.*Principiul echităţii în activitatea de nursing comunitar se refe*ră la:a. nediscriminarea între pacienţi;b. doar îngrijiri medicale;c. îngrijiri medicale şi sociale;d. îngrijiri în sisteme de asigurări private;e. îngrijiri la domiciliu.

Răspuns: a

175.Nursingul comunitar are drept domeniu furnizarea de servicii de îngrijiri către:a. pacienţi în mod individual;b. populaţie sănătoasă;c. pacienţilor din clinici;d. pacienţi din centre medicale;

Page 45: Teste Licenta 2011 Asm

45

e. elevi.

Răspuns: a, b, c, d, e

176.Elementele de îngrijire acordate de asistenţii comunitari sunt: a. menţinerea funcţiilor vitale;b. diagnosticul medical al afecţiunilor cronice;c.optimizarea somnului şi odihnei;d. diagnosticul medical al afecţiunilor acute;e. procurarea hranei pacienţilor.

Răspuns: a, c

177.Activitatea asistenţilor comunitari este ghidată de următoarele principii:a. echitate;b. etică;c. cooperare internaţională;d. remuneraţie;e. cerere-ofertă.

Răspuns: a, b

178.În luarea unor decizii etice, asistenţii comunitari trebuie să urmărească:a. colectarea datelor;b. ierarhizarea prioritătilor;c. clasificarea socială a pacienţilor;d. atitudinea familiei;e. dovedirea statutului de asigurat.

Răspuns: a, b

179.Principiile avute în vedere de către asistenţii comunitari în procesul de îngrijiri sunt:a. principiul beneficiului;b. principiul autonomiei;c. principiul calităţii;d. principiul perfecţionării continue a cunoştinţelor;d. principiul socializării.

Page 46: Teste Licenta 2011 Asm

46

Răspuns: c, d

180.Asistenţii comunitari au rol în: a. îngrijirea primară;b. rezolvarea în mod independent a urgenţelor medicale;c. îngrijirea pe termen lung;d. rezolvarea unor probleme juridice ale pacienţilor;e. intermedierea conflictelor din familiile pacienţilor.

Răspuns: a, c

181.*Responsabilităţile generale ale asistenţilor comunitari în îngrijirile a. primare de sănătate sunt:b. diagnosticul medical al bolii acute;c. prevenirea complicaţiilor;d. tratamentul bolii identificate;d. modificarea tratamentului în absenţa unor rezultate satisfăcătoare;e. diagnosticul medical al bolii cronice şi prescrierea tratamentului.

Răspuns: b

182.Responsabilităţile medicale ale asistenţilor comunitari în îngrijirile primare de sănătate sunt:a. supravegherea stării de sănătate a gravidei, lăuzei, sugarului;b. diagnosticarea şi tratarea bolilor acute;c. prescrierea unor regimuri alimentare specifice vârstei şi afecţiunii pacientului; d. prevenirea complicaţiilor;e. internarea în spital a pacienţilor.

Răspuns: a, d

183.*Manifestările de dependenţă identificate de asistenţii comunitari (semne sau simptome) în tulburările stării de conştienţă pot fi: a. dezorientarea;b. halucinaţiile;

Page 47: Teste Licenta 2011 Asm

47

c. fuga de idei;d. delirul;e. amnezia.

Răspuns: a

184.Manifestările de dependenţă identificate de asistenţii comunitari (semne sau simptome) în tulburările gândirii sunt: a. fuga de idei;b. halucinaţiile;c. furia;d. incoerenţa în vorbire;e. coma.

Răspuns: a, d185.* Manifestările de dependenţă identificate de asistenţii comuni-tari (semne sau simptome) în tulburările de memorie sunt: a. coma;b. halucinaţiile;c. amnezia;d. retardul mental;e. ruria.

Răspuns: c

186.Tulburările afective ale pacienţilor pot fi: a. furia;b. amnezia;c. apatia;d. logoreea;e. saţietatea.

Răspuns: a, c

187.Delirul poate fi: a. de gelozie;b. erotic;c. depresiv;d. religios;e. anxios.

Page 48: Teste Licenta 2011 Asm

48

Răspuns: a, b, d

188.Tulburările activităţii motorii sunt: a. restrângerea activităţii;b. lentoarea ideativă;c. fuga de idei;d. agitaţia motorie;e. debilitatea mentală.

Răspuns: a, d

189.Tulburările inteligenţei sunt: a. coma;b. debilitatea mentală;c. retardul mental;d. imbecilitatea;e. agitaţia psihomotorie.

Răspuns: b, c, d

190.Problemele posibile ale femeii gravide în primul trimimestru de sarcină sunt: a. greţuri;b. vărsături;c. semne de fals travaliu;d. dispariţia ciclului menstrual;e. travaliul adevărat.

Răspuns: a, b, d

191.Obiectivele activităţii asistenţilor comunitari pentru femeia gravidă sunt: a. să cunoască toate modificările ce apar în timpul sarcinii;b. să fie informată despre adaptările corpului său la sarcină;c. igiena corporală a nou-născutului;d. să primească toate informaţiile cu privire la naştere şi travaliu;

Page 49: Teste Licenta 2011 Asm

49

e. internarea în Maternitate.

Răspuns: a, b, d

192.Obiectivele asistenţilor comunitari în îngrijirea sugarului sunt: a. îngrijirea corporală;b. diagnosticul medical al bolilor acute;c. recomandări de alimentaţie;d. instruirea mamei;e. diagnosticul medical al bolilor cronice.

Răspuns: a, c, d

193.Obiectivele esenţiale ale îngrijirii sugarului sunt: a. asistenţa efectivă;b. alimentaţia;c. călirea organismului;d. profilaxia rahitismului;e. procurarea lenjeriei.

Răspuns: a, c, d

194.Care dintre următoarele situaţii pot fi considerate contraindicaţii ale vaccinării: a. hipersensibilitate cunoscută;b. copii cu antecedente de boli acute;c. copii cu SIDA sau HIV;d. dezordini imunitare;e. starea de sănătate.

Răspuns: a, c, d

195.*Simptomele cognitive ale demenţelor sunt: a. agitaţia;b. tulburări de memorie;c. tulburări de limbaj;d. tulburări de dispoziţie;e. coma.

Page 50: Teste Licenta 2011 Asm

50

Răspuns: b

196.*Memoria afectată în maladia Alzheimer se referă la: a. memoria de scurtă durată;b. amintirile din copilărie;c. întâmplări recente;d. informaţii noi;e. surditate.

Răspuns: a

197.Ideile delirante ale bolnavului cu demenţă sunt: a. idei de furt;b. idei de abandon;c. halucinaţii auditive;d. chiriaşul fantoma;e. euforia.

Răspuns: a, d

198.Calea de administrare a vaccinurilor poate fi: a. intradermic;b. intravenos;c. intramuscular;d. oral;e. intraauricular. Răspuns: a, c, d

199.Rolul asistenţilor comunitari în trimestrul III de sarcină este să instruiască gravida în scopul:a. recunoaşterii semnelor ce prevestesc naşterea;b. recunoaşterii semnelor de sarcină;c. ameliorării anxietăţii; d. recunoaşterea semnelor de debut ale travaliului;e. sarcinilor ulterioare.

Răspuns: a, c, d

Page 51: Teste Licenta 2011 Asm

51

200.La pacienţii preşcolari şi şcolari asistenţii comunitari urmăresc: a. dezvoltarea somatică;b. prevenirea accidentelor; c. dezvoltarea psihică;d. performanţele şcolare;e. prezenţa la programul de studiu.

Răspuns: a, b, c

201.Hemoptizia se manifestă prin: a. sânge cu resturi alimentare;b. sânge aerat;c. anamneză pentru afecţiuni respiratorii;d. sânge roşu, proaspăt;e. sânge negru coagulat.

Răspuns: b, c, d

202.Criza de astm bronşic se manifestă prin: a. dispnee cu caracter expirator;b. dispnee cu caracter inspirator;c. tuse cu expectoraţie;d. stare prodromalăe. anurie.

Răspuns: a, c, d

203.Care sunt obiectivele activităţii asistenţilor comunitari în criza de astm bronşic: a. promovarea alimentaţiei optime;b. prevenirea complicaţiilor;c. combaterea crizei de astm bronşic;d. ameliorarea toleranţei la efort;e. alimentaţia pe sondă nazo-gastrică.

Răspuns: b, c, d

204.Intervenţia asistenţilor comunitari la bolnavul cu astm bronşic vizează:

Page 52: Teste Licenta 2011 Asm

52

a. ajutarea pacientului pentru satisfacerea nevoilor fundamentale;

b. hidratarea corespunzătoare a bolnavului;c. prescrierea tratamentului corespunzător simptomelor;d. educaţia pacientului privind prevenirea crizelor de astm;e. recomandarea perfuziei endo-venoase.

Răspuns: a, b, d

205.Manifestările clinice ale pneumoniei pneumococice sunt: a. leucocitoză cu neutropenie;b. frison unic;c. junghi toracic;d. febră;e. VSH crescut.

Răspuns: b, c, d

206.*Problemele respiratorii ale pacientului cu pneumonie bacteri-ană acută sunt: a. dispnee; b. potenţialul de complicaţii cardiace;c. halucinaţiile; d. vărsăturile;e. tahicardia. Răspuns: a

207.*Modificările clinice prezente în pneumonia bacteriană acută sunt: a. ASLO crescut;b. starea generală alterată;c. radiografie toracică cu modificări;d. examen spută cu pneumococi, streptococi;e. VSH creacut. Răspuns: b

208.Obiectivele îngrijirii bolnavului cu pneumonie bacteriană acută sunt:

Page 53: Teste Licenta 2011 Asm

53

a. combaterea infecţiei;b. cronicizarea lentă a bolii;c. îmbunătăţirea respiraţiei;d. prevenirea complicaţiilor;e. vaccinarea obligatorie antipneumococică.

Răspuns: a, c, d

209.Intervenţiile asistenţilor comunitari în pneumonia bacteriană acută sunt: a. umidificarea aerului;b. monitorizarea funcţiilor vitale;c. administrarea tratamentului medicamentos prescris;d. imobilizarea bolnavului la pat pe perioada bolii;e. comunicarea prognosticului bolii.

Răspuns: a, b, c

210.Circumstanţele de apariţie a pleureziilor sunt: a. afecţiuni pulmonare;b. reumatism articular acut;c. hepatite acute virale;d. traumatismele;e. expunerea la radiaţiiile ultraviolete.

Răspuns: a, b, d

211.Asistenţa comunitară se adresează următoarelor categorii de persoane:a. cu dizabilităţi şi boli cronice; b. cu nivel economic sub pragul sărăciei;c. salariaţilor cu asigurare medicală;d. su nivel educaţional scăzut;e. nici uneia dintre aceste categorii.

Răspuns: a, b, d

212.Care dintre următoarele tipuri de criză pot fi identificate de asistenţii comunitari: a. criza maturaţională;

Page 54: Teste Licenta 2011 Asm

54

b. criza situaţională;c. criza catastrofică;d. criza socială;e. criza morală.

Răspuns: a, b, d

213.Care dintre următoarele activităţi pot fi cuprinse în stadiul de previzită la domiciliu pacientului:a. contactul social;b. pregătirea echipamentului necesar;c. efectuarea de rapoarte despre cazul investigat;d. îndepărtarea echipamentului contaminat;e. îndepărtarea reziduurilor menajere.

Răspuns: a, b, d

214.La patul de spital trebuie să corespundă următoarelor criterii:a. să fie comod şi să-i asigure relaxare pacientuluib. să se poata aşeza la marginea patuluic. partea utilă cu înălţimea de 80cm.d. partea utilă cu înălâimea de 60cm.e. să fie accesibil din toate laturile

Răspuns: a, b, d, e

215.Pentru prevenirea escarelor se pot utiliza:a. saltele antidecubitb. perne pufoasec. saltele pneumatice compartimentated. saltele cu apăe. nu necesită măsuri de prevenire speciale

Răspuns: a, c, d

216.Poziţia semişezândă a bolnavului în pat este indicată în situaţii de:a. afecţiuni cardiace şi pulmonareb. după unele intervenţii chirurgicalec. bolnavi vârstnici, pentru prevenirea pneumoniei hipostatice

Page 55: Teste Licenta 2011 Asm

55

d. convalescenţăe. colaps vascular

Răspuns: a, b, c, d

217.Mobilizarea bolnavilor după şedere îndelungată la pat se efectuează controlând:a. pulsulb. tensiunea arterialăc. frecvenţa respiraţieid. diurezae. curba ponderală

Răspuns: a, b, c

218.Îngrijirea cavităţii bucale la bolnavii inconştienţi se face cu:a. lichid de gargară în cantitate suficientăb. tampon imbibat în glicerina boraxatăc. pastă de dinţid. tampon îmbibat în zeamă de lămâiee. albastru de metil

Răspuns: b, d

219.Poziţia forţată a bolnavului în pat poate avea următoarele cauze:a. reacţie de apărare conştienţă sau inconştienţă a organismului b. măsură terapeuticăc. măsură profilacticăd. modificări patologice produse de boalăe. impusă de personalul medical de îngrijire Răspuns: a, b, c, d

220.Factorii favorizanţi locali pentru apariţia escarelor de decubit pot fi:a. umezeală locală ( urina, fecale, secreţii diverse )b. imobilizare în aceeaşi poziţie timp mai îndelungatc. folosirea de pudră de talcd. căldură umedă excesivă

Page 56: Teste Licenta 2011 Asm

56

e. neregularităţi ale lenjeriei de pat şi de corp Răspuns: a, b, d, e

221.Panglica metrică este utilizată pentru măsurarea:a. circumferinţa toraceluib. circumferinţa capului la vârstnicic. lungimea braţelor la sugarid. circumferinţa abdominalăe. circumferinţa membrelor

Răspuns corect: a, d, e 222.Sarcinile asistentului medical în pregătirea şi asistarea exam-inărilor clinice:a. pregătirea psihică a bolnavuluib. dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavuluic. deservirea medicului cu instrumentard. purtarea de discuţii cu bolnavul în timp ce îl examinează

medicule. aşezarea bolnavului în pat după examinare şi facerea patului Răspuns: a, b, c, e

223.Foarfecele folosite în domeniul sanitar pot fi:a. drepteb. curbec. semicurbed. frîntee. rotunjite

Răspuns corect: a, b, d

224.Pe foaia de temperatură se notează obligatoriu:a. scurt istoric al boliib. pulsulc. temperaturad. tensiunea arterialăe. diureza

Page 57: Teste Licenta 2011 Asm

57

Răspuns: b, c, d, e 225.Paloarea instalată rapid poate ascunde:a. o hemoragie masivă urinară ( hematurie )b. o hemoragie ocultăc. o hemoragie digestivă superioară ( hematemeza, melenă )d. stare febrilăe. o hemoragie respiratorie ( hemoptizie ) Răspuns: a, c, e

226.Pe foaia de temperatură se menţionează cu:a. steluţa frisonulb. săgeţi roşii transfuziile de sânge sau preparate sanguinec. linie roşie întreruptă temperaturăd. linie albastră continuă pulsule. coloane roşii tensiunea arterială Răspuns: a, b, e

227.Măsurarea pulsului se face :a. în repaus fizic şi psihicb. după efortc. pe durata unui minutd. în sanţul radiare. cel puţin odată pe zi Răspuns: a, c, d, e

228.Produsele biologice normale ce se pot recolta de la bolnavi pot fi:a. sângeleb. urinac. materiile fecaled. lichidul cefalo-rahidiane. lichidul de ascită Răspuns: a, b, c, d

229.Sângele pentru hemocultura se recoltează :

Page 58: Teste Licenta 2011 Asm

58

a. de obicei searab. în plin frisonc. după începerea tratamentului antibioticd. la cel puţin 24 ore de la terminarea tratamentului cu antibio-

ticee. indiferent când Răspuns: b, d

230.Recoltarea urinii se efectuează:a. deobicei dimineaţab. în vase de sticlă cilindrice gradatec. din urină strânsă în timpul nopţiid. prin sondaj vezical , dar numai la copii şi numai în scop di-

agnostice. prin puncţionarea sondei, la bolnavii cu sonda vezicală per-

manentă Răspuns: a, b, e 231.Cavităţile seroase din care se pot recolta revarsate pot fi:a. stomaculb. cavitatea pleuralăc. cavitatea peritonealăd. pericardule. cavitatea articulară Răspuns: b, c, d, e

232.Recoltarea de sânge capilar se practică pentru determinarea:a. tabloului sanguinb. hemoglobineic. numărului de reticulocited. timpului de sângerare şi coagularee. sideremiei Răspuns: a, b, c, d

233.Testele cutanate alergice de diagnostic mai des folosite sunt:a. IDR-Mantoux, pentru TBC

Page 59: Teste Licenta 2011 Asm

59

b. IDR-Burnet, pentru brucelozac. IDR-Cassoni, pentru chistul hidaticd. reacţia Dick, pentru scarlatinăe. IDR-pentru trichineloză Răspuns: a, b, c, e

234.Pregătirea bolnavilor pentru examinarea radiologică înseamnă:a. asigurarea temperaturii corespunzatoare bolnavului dezbră-

catb. completarea biletului de trimitere de către medicc. înştiinţarea serviciului de radiologie despre examinarea

cerutăd. transportul bolnavului, însoţit de asistenta de salon şi docu-

mentele medicalee. pregătirea psihică a bolnavilor Răspuns: a, c, d, e 235.Examinarea radiologică a colonului, cu metoda dublului con-trast poate evidenţia:a. stenozeb. polipic. tumorid. diverticulie. hernia hiatală Răspuns: a, b, c, d 236.Pregătirea pentru examinarea ultrasonografică a abdomenului presupune:a. administrarea unei medicaţii absorbante a gazelorb. cu cel puţin 24 ore înainte, bolnavul rămâne nemancatc. pentru examinarea organelor din micul bazin, vezica urinară

golităd. medicaţie purgativă, la nevoiee. ingerarea a 500-700 ml. de lichide, cu 30 minute înainte de

examinare Răspuns: a, d

Page 60: Teste Licenta 2011 Asm

60

237.Endoscopia se foloseşte în examinarea organelor cavitare, cum ar fi:a. esofagulb. stomaculc. rectuld. colonule. colecistul Răspuns: a, b, c, d

238.Pregătirea pentru colonoscopie constă din:a. regim dietetic sărac în reziduuri, din preziua examinăriib. clisma evacuatorie cu apă caldă sărată, cu 3 ore înaintea

efectuăriic. pregătirea materialelor ca: rectoscopul, uleiul de vaselină,

mănuşi, etc.d. două clisme, una seara, a doua dimineaţa, cu o ora înainte de

examinaree. premedicaţie cu 10 mg.diazepam i.v., scobutil, eventual mi-

algin Răspuns: a, b, c, e

239.Obiectivele tratamentelor administrate bolnavilor pot fi:a. agentul etiologic al boliib. ameliorarea tulburărilor funcţionalec. tratarea simptomelor, care alterează calitatea vieţiid. luarea de măsuri cât mai puţin costisitoaree. administrarea preferabilă în condiţii de spitalizare Răspuns: a, b, c

240.După mijloacele terapeutice folosite, deosebim:a. tratament psihoterapicb. tratament igieno-dieteticc. tratament fizioterapeuticd. tratament medicamentose. tratament naturist

Page 61: Teste Licenta 2011 Asm

61

Răspuns: b, c, d

241.Căile de administrare ale medicamentelor pot fi:a. aplicaţii localeb. pe cale bucalăc. sub formă de injectiid. administrare intracavitarăe. ţintit, pentru fiecare boală în parte Răspuns: a, b, c, d, e

242.*Repausul fizic relativ înseamnă că bolnavul:a. stă la pat majoritatea timpului, coborând numai pentru

necesităţi personaleb. se ridică din pat pentru necesităţi personale şi plimbări

progresive de recuperarec. nu părăseşte patul decât în orele de vizităd. nu părăseşte patul de loce. ţine în repaus numai anumite părţi ale corpului Răspuns: b

243.Repausul intelectual se recomandă în:a. hepatita acutăb. cardiopatiic. nevrozed. fracturi cu imobilizaree. psihoze Răspuns: a, b, c, e

244.Alimentaţia bolnavului urmăreşte:a. acoperirea cheltuielilor energetice de bază ale organismuluib. asigurarea aportului de săruri minerale, vitamine şi microele-

menţic. câştig ponderal de cel puţin 10% din greutated. să favorizeze vindecareae. asigurarea principiilor alimentare după toleranţa şi opţiunea

pacientului

Page 62: Teste Licenta 2011 Asm

62

Răspuns: a, b, d

245.Necesităţile calorice în repaosul absolut la pat sunt de:a. 15 calorii/kilo-corp în 24 hb. 20 calorii/kilo-corp în 24 hc. 25 calorii/kilo-corp în 24 hd. cu 10-15% mai mici la bătrâni şi la copiie. cu 20-30% mai mari în secţiile de pediatrie Răspuns: c, e

246.Necesităţile calorice crescute se impun în:a. stări febrile, cu 13% pentru fiecare grad de temperaturăb. distrucţii de ţesuturi care necesită un aport caloric

suplimentar de 10%c. boli cu metabolism crescutd. caşexia neoplazicăe. stări de agitaţie şi/sau contracţii musculare, pănă la 30% Răspuns: a, b, c, e247.Calculul caloriilor se efectuează ţinând cont de:a. provenienţa animală sau vegetală a alimentelorb. numărul zilelor de conservare, cu atenţie la data expirăriic. greutatea bolnavului, controlată la internare şi în evoluţie pe

perioada internăriid. calcularea valorilor calorice ale alimentelor pe bază de tabelee. valoarea energetică a principiilor alimentare ca: proteine,

lipide, glucide şi vitamine Răspuns: c, d

248.*Regimul alimentar al bolnavului trebuie să asigure următoarele necesaruri calitative:a. hidraţi de carbon în cantităţi nelimitateb. proteine de origine animalăc. vitamine liposolubiled. grăsimi de origine vegetalăe. toate principiile alimentare, în proporţie calculată după

necesarul individual ( după boală )

Page 63: Teste Licenta 2011 Asm

63

Răspuns: e

249.Aportul de glucide se măreşte în:a. stări febrileb. stări caşecticec. denutriţied. afecţiuni hepaticee. afecţiuni renale în diabetul zaharat Răspuns: a, b, c, d

250.Rolul proteinelor în organism este complex, ele participând la:a. refacerea ţesuturilor distruse fiziologic sau patologicb. buna funcţionare a sistemului imunitarc. sinteza şi secreţia de hormoni şi enzimed. acoperirea parţială a nevoilor energeticee. menţinerea presiunii coloid-osmotice a sângelui ( prevenirea

şi combaterea edemelor) Răspuns: a, b, c, d, e

251.Necesarul zilnic de proteine este :a. 1-1,5g/kilo-corpb. 2-3g/kilo-corp, în caz de pierderic. cantitatea care să acopere aproximativ 10-15% din necesarul

total de calorii/24 ored. 70% din proteine trebuie să fie de origine animalăe. restul de 30%, de provenienţă vegetală, care conţin toţi acizii

aminaţi esenţiali Răspuns: a, b, c

252.Cantitatea necesară zilnică de lipide este:a. 2-2,5g/kilo-corp, pentru un organism sănătosb. 30-40% din raţia energetică totalăc. aport crescut în caz de hipertiroidie şi caşexied. 1-1,5g/kilo-corpe. aport scăzut în insuficienţa hepatică, pancreatică şi acido-

cetoză diabetică

Page 64: Teste Licenta 2011 Asm

64

Răspuns: b, c, d, e 253.Necesarul zilnic de apă şi săruri minerale, cu rol structural şi catalizator este:a. 1500-2000ml lichide pentru organismul sănătosb. aport crescut de lichide şi săruri în febră, diaree, vărsături,

arsuri extinse, fistulec. aport scăzut de lichide în edeme, insuficienţa cardiacă,

hipertensiune, deshidratared. Na-4g/zi, K-3-4g/zi, Ca-2g/zie. Pierderile de lichide se complectează printr-o alimentaţie

semilichidă şi păstoasă Răspuns: b, d

254.Regimurile alimentare dietetice se stabilesc în funcţie de:a. calitatea alimentelorb. cantitatea alimentelorc. patologia existentăd. modul de prepararee. modul de servire Răspuns: a, b, c, d

255.Aplicaţiile reci au efect:a. tonifiantb. stimulatorc. regeneratord. anesteziant până la necroză la sistemul nervos centrale. antispastic Răspuns: a, b, c, d

256.Frigul sub forma uscată se poate aplica, ca:a. pungi cu gheaţă prin intermediul unui prosop, flanelb. pungi cu gheaţă direct pe piele în anumite situaţii de urgenţăc. recipiente speciale din cauciuc sau metald. crioterapie în spasme vasculare, glomerulonefrita acută, infecţii urinaree. hidrofoare

Page 65: Teste Licenta 2011 Asm

65

Răspuns: a, c, e

257.Compresele reci, ca şi formă de aplicaţie umedă, se indică în:a. inflamaţii, edemeb. hemoragiic. ameliorarea durerilor localizated. hipotermiee. stări febrile Răspuns: a, b, c, e 258.*Fricţiunile, ca metoda hidroterapeutică, se folosesc în caz de:a. afecţiuni inflamatorii cutanateb. supuraţiic. reacţii alergiced. flebitee. afecţiuni inflamatorii ale aparatului respirator Răspuns: e 259.Aplicaţiile calde înseamnă:a. folosirea de temperaturi cu cel puţin 5 grade peste cea indeferentăb. obţinerea de efecte antispasticec. efect hipotensor prin vasodilataţie perifericăd. aplicarea căldurii uscate direct pe ţesuturie. comprese fierbinţi la 45-55 °C Răspuns: b, c, d, e 260.Cataplasmele umede cu substanţe pastoase vegetale se aplică în:a. infecţii ale ţesutului celular subcutanatb. afecţiuni ORLc. mialgii, artralgii, spasme musculared. colecistita acută flegmonoasăe. artrite subacute şi cronice Răspuns: a, b, c, e

Page 66: Teste Licenta 2011 Asm

66

261.*Băile calde se folosesc:a. sub formă de băi calde obişnuite, la temperatura de 45-50 °Cb. sub formă de băi fierbinţi, la temperatura de peste 50 °C., cu durata de 60minutec. în stări febriled. afecţiuni acute articularee. în hipotermii Răspuns: e

262.În toate cazurile de utilizare terapeutică a căldurii trebuie luate următoarele măsuri:a. aport suficient de caloriib. asigurarea cantităţii suficiente de lichidec. supravegherea atentă a funcţiilor vitale la bolnavii cardiacid. la băile cu aburi generale, durata maximă de5-15 minutee. în cazul băilor de aburi parţiale se foloseşte apă de cel puţin 90 °C. Răspuns: b, d

MEDICINĂ DE URGENŢĂ

263.Monitorizarea bolnavului critic internat în secţia TI cuprinde:a. monitorizarea parametrilor vitalib. gradul de inteligenţă al bolnavuluic. parametrii funcţionali prin care se urmăreşte comportamentul bolnavuluid. poziţia antalgică a bolnavuluie. evoluţia şi prognosticul bolii cu care a fost internat

Răspuns: a, c, e

264.Parametrii vitali care se urmăresc la bolnavul critic sunt:a. TA şi alura ventricularăb. gradul de inteligenţăc. starea de conştienţăd. respiraţia

Page 67: Teste Licenta 2011 Asm

67

e. imagistica organelor vitale

Răspuns: a, c, d

265.Factorii care modifică valorile TA sunt:a. condiţiile de cazare din spital necorespunzătoareb. cardio-vascularic. renalid. peristaltica intestinalăe. umorali

Răspuns: b, c, e

266.Factorii care modifică TA sunt: a. metabolismulb. peristaltica intestinalăc. hematologicid. dezechilibre hidroelectroliticee. neurovegetativi

Răspuns. a, d, e

267.Pulsul (AV= alura ventriculară) aduce indicii asupra:a. stării anatomice al arborelui arterialb. stării anatomice a ficatuluic. starea anatomică a inimiid. stării funcţionale a inimii şi arterelore. stării anatomice a creierului

Răspuns: a, c, d

268.În funcţie de vârstă valorile normale ale frecvenţei pulsului, variază în felul următor:a. nou născut 130-140b/min.b. copil mic 120-140b/min.c. la 10 ani 80-90 b/min.d. la 20 ani 60-80 b/min.e. peste 60 ani 72-84 b/min.

Răspuns: a, d, e

Page 68: Teste Licenta 2011 Asm

68

269.În mod fiziologic pulsul se accelerează în următoarele situaţii:a. în timpul somnuluib. în efort fizicc. în timpul digestieid. când bolnavul este sedate. în stres cu emoţii

Răspuns: b, c, e

270.Măsurarea temperaturii corpului se face cu:a. termometru termoelectricb. termometru termomecanicc. termometru cu rezistenţăd. termometru termostatice. termisoare

Răspuns: a, c, e

271.După gradul de hipertermie măsurată, în axilă reacţia febrilă se împarte în următoarele categorii:a. temperatura normală 36-37ºCb. temperatură subfebrilă 36,9-37ºCc. temperatură moderată 37-38ºCd. febră ridicată 39-41ºCe. hiperpirexie 41-42ºC

Răspuns: a, d, e

272.Precizaţi dacă valorile PaO2 enumerate sunt corecte:a. hipoxemie PaO2< 80mmHgb. hipoxemie PaO2 < 60mmHgc. măsuri de reanimare respiratorie PaO2 sub 45mmHgd. risc letal PaO2 sub 35 mmHge. vârstnici PaO2 60-70mmHg =normal

Răspuns: b, c, d

273.În cazul vărsăturilor se vor urmării:a. frecvenţa

Page 69: Teste Licenta 2011 Asm

69

b. conţinutulc. ritmuld. cantitateae. alimentele

Răspuns: a, b, d

274.Expectoraţia poate fi:a. seroasăb. sero-muco-purulentăc. bilioasăd. pseudomembranoasăe. limfatică

Răspuns: a, b, d

275.Greutatea corporală apreciază şi indică:a. cantitatea de apă existentă în organismb. starea de nutriţiec. stabilirea dozei terapeutice de medicamented. evoluţia bolnavuluie. ritmul perfuziei

Răspuns: b, c, d

276.Monitorizarea comportamentului bolnavului se face prin ur-mărirea:a. poziţiei vicioase în pat în funcţie de afecţiuneb. activitatea zilnică a bolnavuluic. expresia feţeid. activitatea verbalăe. starea psihică

Răspuns: a, c, e

277.Afecţiunile care produc în proporţie de 95% moartea subită sunt:a. bolile coronarieneb. bolile renalec. anevrismul disecant de aortă

Page 70: Teste Licenta 2011 Asm

70

d. bolile pulmonaree. bolile neoplazice

Răspuns: a, c, e

278.Diagnosticul clinic al stopului cardiac ar fi susţinut de:a. dispariţia pulsului la arterele mari (carotidă, femurală)b. complexe QRS deformate = disociaţie electromecanică = cord ineficient cu traseu EKG prezentc. mioză bilateralăd. oprirea respiraţiei care este precedată de suspinee. starea de letargie

Răspuns: a, b, d

279.Succesul resuscitării cardio-respiratorie-cerebrală (R.C.R.C) constă în:a. viteza efectuării terapiei de resuscitareb. R.C.R.C să se efectueze în maxim 4 minutec. terapia definitivă în 8 minuted. să existe minim 3 resuscitatorie. să se efectueze numai de cadre medicale

Răspuns: a, b, c

280.Oprirea miocardului în stopul cardiac este însoţită de:a. fibrilaţie ventricularăb. bradicardiec. tahicardied. disociere electromecanică şi asistoliee. fibrilaţie atrială

Răspuns: a, c, d

281.Resuscitarea cardio-respiratorie presupune:a. tehnici care se referă personalului medicalb. tehnici de management definitive ale stopului cardiacc. intervenţie farmacologicăd. tehnici care se referă personalului nemedicale. numai tehnici electronice de resuscitare

Page 71: Teste Licenta 2011 Asm

71

Răspuns: a, b, c

282.Starea terminală presupune decompensarea acută a funcţiilor vitale care duc la:a. pierderea presiunii sanguineb. capitalului venosc. conştienţeid. capitalului arteriale. circulaţiei şi respiraţiei

Răspuns: a, c, e

283.Moartea clinică se manifestă prin:a. absenţa pulsului perifericb. absenţa respiraţieic. absenţa pulsului la arterele marid. petele cadavericee. necroza ireversibilă a creierului

Răspuns: b, c, d

284.Necesitatea lichidelor care se administrează i.v. în RCR constă în:a. înlocuirea unor nevoi speciale: osmoterapie, alimentaţie artificialăb. menţin deshidratarea celuleic. restabilesc volumul sanguin circulantd. scad aportul calorice. compensează după vasodilataţie staza venoasă şi pierderile capilare, după stopul cardiac

Răspuns: a, c, e

285.La bolnavii conştienţi, intubaţia traheală după stopul cardiac se menţine în următoarele cazuri:a. absenţa reflexelor laringieneb. respiraţie superficialăc. respiraţie spontană dar cu dispneed. curăţirea insuficientă a secreţiilor traheobronşice

Page 72: Teste Licenta 2011 Asm

72

e. reluarea diurezei

Răspuns: a, b, d

286.Drogurile administrare în RCRC sunt:a. lidocainab. calciulc. adrenalinad. miostinule. dopamina

Răspuns: a, c, e

287.Dozele în Jouli pentru defibrilare sunt:a. defibrilare externă adulţi 3J/kgcb. defibrilare internă adulţi 1-2/Jkgcc. defibrilare externă copii 2J/kgcd. defibrilare internă adulţi 0,5/Jkgce. defibrilare externă adulţi 7-9/J kgc

Răspuns: a, c, d

288.Resuscitarea sistemului nervos central se face cu:a. adrenalinab. cerebrolizinc. corticoterapied. hiperventilaţie controlată la PaCO2 de 25-35mmHg = terapie

hiperbarăe. nitroglicerină

Răspuns: b, c, d

289.Persistenţa pentru moartea cerebrală trebuie să se încadreze într-un timp bine stabilit:a. 6 ore cu confirmarea aspectului izoelectric EEGb. 12 ore, fără confirmarea aspectului izoelectric EEGc. 24 ore fără confirmarea aspectului izoelectric EEGd. 48 ore pentru leziune cerebrală anoxicăe. 24 ore pentru leziune cerebrală anoxică, fără confirmarea as-

pectului izoelectric al EEG

Page 73: Teste Licenta 2011 Asm

73

Răspuns: a, b, e

290.Etiologia infarctului miocardic (I.M.) acut este:a. embolia arterelor coronareb. dezacord între cerinţe şi aport de O2

c. afecţiuni hepaticed. procese inflamatoriie. intoxicaţie cu alcool

Răspuns: a, b, d

291.Enzimele proteolitice eliberate din celule în I.M. sunt: a. pseudocolinesterazab. tripsinac. CPK (fosfocreatinkinaza)d. troponina Te. troponina I

Răspuns: c, d, e

292.Alterarea funcţiei sistolice a ventricolului stâng produce urmă-toarele tipuri de contracţii anormale:a. hiperchinezieb. sincronismc. achinezied. diskineziee. disincronism

Răspuns: c, d, e

293.Majoritatea I.M. (infarct miocardic) survin în orele de dimineaţă (jurul orei 9) deoarece:a. cresc catecolaminele plasmaticeb. scad catecolaminele plasmaticec. creşte nivelul cortizoluluid. scade nivelul cortizoluluie. creşte agregarea trombocitară

Răspuns: a, c, e

Page 74: Teste Licenta 2011 Asm

74

294.Durerea simptomul principal în I.M., este variabilă ca intensi-tate de la caz la caz şi are următoarele caracteristici:a. insuportabilăb. scurtă 1-2 minutec. sfâşietoared. presiune uşoarăe. caracter de înjunghiere

Răspuns: a, c, e

295.Sediul şi iradierea durerii în I.M. este:a. interscapularb. precordialc. lombard. iradiază în braţee. paraombilical

Răspuns: a, b, d

296.Tabloul clinic al I.M. se caracterizează prin:a. agitaţie psihomotorieb. şocc. hipertensiune arterialăd. tegumente reci şi umedee. tahicardie

Răspuns: b, d, e

297.Modificările aparatului respirator în I.M. se caracterizează prin:a. frecvenţa respiraţiilor scăzutăb. frecvenţa respiraţiilor crescutăc. dispnee cu respiraţie Cheyne-Stokesd. dispnee cu respiraţie Biote. raluri umede crepitante şi subcrepitante

Răspuns: b, c, e

298.Examenul aparatului digestiv în I.M. relevă:a. splenomegalie

Page 75: Teste Licenta 2011 Asm

75

b. durere epigastricăc. HDS (hemoragie digestivă superioară)d. hepatomegaliee. reflux hepato-jugular

Răspuns: b, d, e

299.OMS a impus pentru diagnosticul cert de I.M. să fie prezente 2 din cele 3 criterii specifice. Care sunt cele 3 criterii?a. durere retrosternală tipicăb. modificări EKG în dinamicăc. hepatomegalied. reflux hepato-jugulare. creşterea şi scăderea markerilor serici

Răspuns: a, b, e

300.Explorarea izotopică în I.M. evidenţiază:a. diagnosticul pozitiv al necrozei miocardice acute cu ajutorul tra-sorilor radioactivi cu tropism pentru ţesutul necrotic (pată fierbinte)b. performanţa ventricolelorc. diagnosticul unor complicaţiid. apreciază regurgitarea mitrală şi tricuspidăe. arată circulaţia colaterală

Răspuns: a, b, c

301.Ecografia Doppler în I.M. apreciază:a. pereţii ventricolului stâng în plan longitudinal b. ruptura septului interventricularc. regurgitarea mitrală şi tricuspidăd. diagnosticul unor complicaţiie. prezenţa trombilor în ventricol

Răspuns: b, c, e

302.Rezonanţa magnetică în I.M. pune în evidenţă:a. mărimea infarctuluib. circulaţia colaterală

Page 76: Teste Licenta 2011 Asm

76

c. funcţia ventricolului stângd. prezenţa trombilor în ventricole. regurgitarea mitrală şi tricuspidă

Răspuns: a, b, c

303.Măsurile rapide care se iau în I.M. în faza prespital sunt:a. se anunţă salvarea cu echipa antişocb. se administrează diazepamc. se aşează bolnavul în repaus absolutd. nifedipină sublinguale. se transportă bolnavul după ce a fost stabilizat hemodinamic la spital unde tratamentul de urgenţă se face după un algoritm presta-bilit

Răspuns: a, c, e

304.Tratamentul bolnavului cu I.M. la spital se efectuează cu:a. diureticeb. analgetice majorec. oxigenoterapie + heparinoterapied. tromboliza coronariană cu streptokinază în primele 6 ore în per-fuzii i.v.e. fenobarbital

Răspuns: b, c, d

305.Complicaţiile I.M. sunt:a. hipertensiunea arterialăb. abdomenul acutc. şocul cardiogend. tulburările de ritm cardiace. insuficienţa ventriculară stângă

Răspuns: c, d, e

306.Etiologia IM este:a. utilizarea drogurilor simpaticoliticeb. feocromocitomulc. obezitatea

Page 77: Teste Licenta 2011 Asm

77

d. eclampsiae. stresul

Răspuns: b, d, e

307.Tabloul clinic al HTA se caracterizează prin următoarele simp-tome:a. presiunea arterială diastolică 140mmHgb. hipoaldosteronismc. modificări renale: oligurie, hematurie, azotenie, proteinuried. modificări ale fundului de ochi (F.O.), hemoragii, edeme, ex-

udatee. agitaţie psihomotorie

Răspuns: a, c, d

308.Tratamentul HTA se face cu :a. meprobamatb. nifedipinăc. metoprolold. digoxine. nitroglicerină

Răspuns: b, c, e

309.Mecanismul de producere al insuficienţei cardiace este evi-denţiat prin:a. creşterea volumului debit/bătaieb. reducerea volumului debit/bătaiec. creşte tonusul sistemului nervos simpatic cu scop de a

menţine TAd. vasoconstricţie periferică şi o tahicardie care distribuie o

parte din volumul sanguin intratoracice. vasodilataţie periferică cu bradicardie

Răspuns: b, c, d

310.Etiologia insuficienţei cardiace este:

Page 78: Teste Licenta 2011 Asm

78

a. deficit de O2 la nivelul muşchiului miocardic (anemie, boală coronariană)

b. subsolicitarea presiunii ventricolului stâng (HTA, stenoză aortică)

c. administrare de tonicardiac (digitală)d. tahicardii şi bradicardiie. necroză miocardică (I.M., anevrism de perete cardiac)

Răspuns: a, d, e

311.Tabloul clinic al insuficienţei inimii drepte se prezintă astfel:a. edeme ale părţilor declive (perimaleolare, gambiere, anasarcă)b. hepatosplenomegaliec. nicturied. polakidisuriee. spută hemoptoică

Răspuns. a, b, c

312.Tabloul clinic al insuficienţei inimii stângi se prezintă prin:a. reflux hepato-jugularb. greaţă, vărsăturic. dispnee de repaus şi de efortd. tuse iritativăe. raluri umede la bazele pulmonare

Răspuns: c, d, e

313.Obiectivele tratamentului insuficienţei cardiace presupune:a. creşterea contractilităţiib. reducerea presarciniic. regim hipersodatd. creşterea aportului de lichidee. diuretice

Răspuns: a, b, e

314.Poziţia corectă în pat a bolnavului cu insuficienţă cardiacă este:a. semişezândăb. Trendelenburg

Page 79: Teste Licenta 2011 Asm

79

c. decubit lateral stângd. aşezat pe marginea patului cu picioarele atârnatee. şi-o alege cum doreşte, nu i se impune

Răspuns: a, d, e

315.Alimentaţia bolnavului cardiac cuprinde:a. toţi compuşii principali alimentari plus vitamine şi mineraleb. aport scăzut de potasiuc. numai două mese/zid. mese mici şi desee. nu se administrează alimente care produc distensie abdominală

Răspuns: a, d, e

316.Precizaţi care din valorile enumerate în cadrul insuficienţei res-piratorii sunt corecte:a. PaCO2 în sângele arterial = 35-45mmHg → valori normaleb. PaCO2 în sângele arterial = 46-70mmHg → hipercapnie uşoarăc. PaCO2 în sângele arterial = 70mmHg → hipercapnie gravă cu risc de insuficienţă respiratorie sau encefalopatie respiratoried. PaO2 scade, iar PaCO2 creşte în sângele arterial→ normocapniee. PaO2 scade, iar PaCO2 este normal în sângele arterial→ hipoxemie

Răspuns: a, b, c

317.Precizaţi care sunt mecanismele care concură la apariţia insufi-cienţei respiratorii acute (IRA):a. hiperventilaţia alveolară globalăb. alterări ale difuziunii pulmonarec. dezvoltarea şuntului intrapulmonar dreapta stângad. păstrarea raportului ventilaţie/perfuziee. hipoventilaţie alveolară globală

Răspuns: b, c, e

318.În lipsa tărgilor pentru transportul primar al bolnavilor se pot improviza şi alte mijloace:

a. bare de fier

Page 80: Teste Licenta 2011 Asm

80

b. scaune cu spătarec. pături, covoare fixate pe bare de lemnd. băncuţee. aripile uşilor

Răspuns: b, c, e

319.Mijloacele de transport al bolnavilor vor fi dotate cu:a. masă de operaţieb. electrocauter pentru hemostazăc. aparate de respiraţie artificială şi oxigend. defibrilatoaree. trusă de urgenţă şi medicamente

Răspuns: c, d, e

320.Transportul secundar al unui bolnav se referă la:a. transportul bolnavului dintr-un spital în altulb. transportul bolnavului de la domiciliu la spitalc. transportul bolnavului intersecţiid. transportul bolnavului din autosanitară în UPUe. transportul bolnavului din spital la domiciliu

Răspuns: a, c, e

321.Măsurile de siguranţă pentru bolnav care se iau în timpul trans-portului interspitalicesc pentru prevenirea complicaţiilor sunt:

a. se va verifica hemostazab. se va verifica starea de conştienţăc. pansamentele şi aparatele de imobilizared. documentele medicalee. documentele personale ale bolnavului

Răspuns: a, c, d

322.Transportul intersecţii se face de către brancardieri însoţiţi de personal medical şi cuprinde obligatoriu următoarele categorii de bolnavi:

a. toţi bolnavii care au suferit o fractură

Page 81: Teste Licenta 2011 Asm

81

b. insuficienţa cardio-respiratorie gravăc. bolnavii cu afecţiuni renaled. bolnavii cu infarct miocardice. bolnavii cu tulburări de echilibru şi tulburări nervoase

Răspuns: b, d, e

323.Transportul nou-născuţilor şi a sugarilor se face numai cu în-soţitor şi pentru următoarele afecţiuni:

a. boală diareicăb. febrilic. cu afecţiuni respiratorii şi cardiaced. septicemiie. cu afecţiuni chirurgicale care necesită intervenţie chirurgi-

cală

Răspuns: c, d, e

324.În comă se păstrează în mod relativ funcţiile vieţii vegetative şi anume:

a. deglutiţiab. respiraţiac. circulaţiad. schimburile nutritive şi secreţiilee. auzul

Răspuns: b, c, d

325.Anestezia generală afectează următoarele funcţii fundamentale ale sistemului nervos:

a. funcţia veghe-somnb. funcţia de memoriec. funcţia de sensibilitated. funcţia afectivăe. funcţia renală

Răspuns: a,b,c

Page 82: Teste Licenta 2011 Asm

82

326.Sevofluranul se caracterizează prin următoarele acţiuni:a. este un anestezic inhalator puternicb. este un miorelaxant slabc. prezintă amnezie slabăd. nu se foloseşte des deoarece este un gaz explozibil şi inflamabile. este un gaz inflamabil

Răspuns: a,b

327.Intubaţia traheală se face în mai multe scopuri:a. creşte efortul respirator b. separă calea respiratorie de cea digestivăc. permite folosirea substanţelor relaxanted. nu permite controlul respiratore. se face numai în resuscitarea cardiorespiratorie

Răspuns: b,c

328.Dificultăţiile de intubaţie oro-traheală prezintă bolnavii cu:a. gât gros şi scurtb. gură larg deschisăc. bolnavi care prezintă dantura completăd. protruzia incizivilor superiorie. gât lung

Răspuns: a,d

329.Detubarea sau extubarea se face în următoarele condiţii:a. când anestezia este profundăb. când se reia din nou respiraţia spontanăc. după ce bolnavul a fost decurarizat şi respiră spontand. când apar secreţiile orofaringienee. când jumătate din curară este metabolizată

Răspuns: b,c

330.Tabloul clinic al şocului anafilactic se manifestă prin: a. hipertensiune arterială b. mioză c. urticarie generalizată + edeme

Page 83: Teste Licenta 2011 Asm

83

d. edem glotic + spasm glotic e. incontinenţă urinară + fecale

Răspuns: c,d,e 331.Semnele clinice ale şocului hemoragic sunt:a. tegumente şi mucoase palide, marmorate, reci, umede, cianoticeb. bradipneec. PVC (presiune venoasă centrală) crescutăd. tahicardie + hipotensiunee. sete

Răspuns: a,d,e 332.Soluţiile cristaloide sunt:a. dextranulb. serul fiziologic 9‰c. soluţiile de glucoză 5%, 10%...d. reomacrodexule. soluţia Ringer

Răspuns: b, c, e 333.Caracterul durerii în abdomenul acut se caracterizează prin:a. durere abdominală intensăb. instalarea durerii bruscc. durerea are o durată de câteva ore până la 2-3 ziled. durerea abdominală instalată lent apoi brusce. durerea abdominală prezintă 2-3 ore după care cedează

Răspuns: a,b,c 334.Semnele clinice în apendicita acută sunt:a. durerea apare în primul rând periombilical sau în epigastru apoi după câteva ore se localizează în fosa iliacă dreaptăb. manevra Blumberg pozitivăc. greţuri şi vărsăturid. durerea iradiază în membrul inferior drepte. constipaţie (mai des la copii)

Page 84: Teste Licenta 2011 Asm

84

Răspuns: a,b,c 335.Simptomatologia ocluziei intestinale este:a. durere abdominală colicativă cu mici pauze de 10-15 minuteb. oprirea tranzitului intestinal pentru gaze şi materii fecalec. deshidratare globalăd. hemoragie digestivăe. fibrilaţie atrială

Răspuns: a,b,c 336.Etiologia ulcerului gastric este:a. hipersecreţia clorhidropepticăb. helicobacter pyloric. alterarea factorilor de apărare a mucoasei gastriced. traumatisme abdominalee. şocul

Răspuns: a,b,c 337.Semnele clinice ale pancreatitei acute necrotico-hemoragică sunt:a. convulsiib. vărsături bilioase, apoase, în zaţ de cafea sau sânge proaspătc. tranzit intestinal acceleratd. abdomen meteorizat, balonate. hipotensiune arterială sau chiar prăbuşirea ei

Răspuns: b,d,e 338.Semnele clinice pentru stabilirea diagnosticului de colica biliară sunt:a. astenie marcatăb. durere în hipocondrul drept şi epigastru (semnul Murphy

pozitiv)c. tranzit intestinal acceleratd. sindrom dispeptice. cefalee

Page 85: Teste Licenta 2011 Asm

85

Răspuns: b,d,e 339.Perforaţia intestinului subţire este provocată de:a. pancreatita acutăb. infarctul mezentericc. ocluzii intestinaled. boala Chrone. apendicita gangrenoasă

Răspuns: b,c,d 340.Factorii multipli, dificili care împiedică de multe ori salvarea unui politraumatizat sunt:a. debutul brusc al evenimentelorb. voluntari necalificaţi care intervin cu bună intenţie la locul

accidentului, dar nu au cunoştinţe medicalec. severitatea şi varietatea leziunilord. personal medical de urgenţă care nu cunoaşte manevrele de

resuscitaree. absenţa medicamentelor şi materialelor sanitare din autosani-

tară

Răspuns: a,b,c 341.Simptomele insolaţiei sunt:a. transpiraţii puterniceb. cefalee intensăc. fotofobied. fibrilaţie atrialăe. hipertensiune arterială urmată de hipotensiune arterială

Răspuns: b,c,e

342.Bolile care produc moartea subită sunt:a. bolile coronarieneb. insuficienţă renalăc. insuficienţă cardiacăd. instabilitate neuroumoralăe. tulburările hidroelectrolitice

Page 86: Teste Licenta 2011 Asm

86

Răspuns: a,d,e

MEDICINĂ INTERNĂ

343.*.În bronşita cronică principalul simptom este:a. tusea şi expectoraţiab. durerea precordialăc. durerea toracicăd. frisonule. astenia

Răspuns: a

344.*Debutul pneumoniei pneumococice este marcat de:a. frison solemn urmat de junghi toracic şi febrăb. pleureziec. wheezing-ul respiratord. hemoptiziae. dispneea paroxistică expiratorie

Răspuns: a

345.Care din următoarele afirmaţii privind insuficienţa respiratorie acută este falsă:a. se tratează cu sedativeb. este o urgenţă medicalăc. necesită oximetria sau măsurarea gazelor sangvined. impune internarea în secţii de terapie intensivăe. este o stare clinică fără risc vital

Răspuns: a, e

346.*Tratamentul crizei de angină pectorală începe cu:a. administrarea de Nitroglicerină sublingualb. efectuarea testului de efortc. tratament perfuzabil cu clorura de potasiud. administrarea de antibiotice

Page 87: Teste Licenta 2011 Asm

87

e. administrarea de Miofilin

Răspuns: a

347.*În hipertensiunea arterială regimul alimentar prescris este:a. hiposodatb. bogat în grăsimi animalec. cu un număr mare de caloriid. cu un număr mare de glucidee. hipersodat

Răspuns: a

348.*Care din următoarele afirmaţii privind insuficienţa respiratorie acută este adevărată:a. este o urgenţă medicală majoră;b. este determinată de scăderea concentraţiei sanguine de CO2

c. nu este necesară oxigenoterapia;d. comportă ca terapie numai tratamentul chirurgicale. lipseşte din simptomatologie dispneea şi cianoza.

Răspuns: a

349.*Producerea unei canitati mai mari de 100ml spută pe zi sugerează:a. bronşita cronicăb. BPOCc. bronsiectazied. astm bronşice. cancer pulmonar

Răspuns: c

350.*Cea mai frecventă durere toracică de cauză respiratorie este:a. cea pleuritică.b. embolia pulmonarăc. pneumotoraxuld. cancerul pulmonare. TBC pulmonar

Page 88: Teste Licenta 2011 Asm

88

Răspuns: a

351.*Cordul pulmonar cronic este definit de :a. decompensarea inimii drepte determinată de o suferinţă

pulmonară cronicăb. infecţia acută respiratoriec. creşterea tensiunii arterialed. colaps circulatore. tusea productivă Răspuns: a

352.*Pacienţii vârstnici au cel mai frecvent hipertensiune arteriala de tip:a. HTA cu valori divergente (TA maximă mare şi minima

mică) b. HTA cu valori convergente (TA maximă mare şi minima

mică)c. HTA maximă şi minimă crescuted. TA maximă mică şi minima maree. normală

Răspuns: a

353.Pneumonia poate fi diagnostică la vârstnici prin :a. alterarea stării generaleb. anorexiec. confuzied. tahicardia şi tahipnee e. poliurie

Răspuns: a, b, c, d

354.Hemoptizia poate sugera următoarele afectiuni:a. bronşiectazie, b. neoplasm pulmonar, c. TBC pulmonar avansatd. bronhopneumoniee. astm bronşic

Page 89: Teste Licenta 2011 Asm

89

Răspuns: a, b, c

355.Dispneea instalată progresiv apare în:a. pleureziile masiveb. pneumoniile masivec. aspirarea de corpi străini în căile respiratoriid. tromboembolismul pulmonare. pneumotoraxul spontan

Răspuns: a, b

356.Cauzele edemelor simetrice ale mebrelor inferioare pot fi: a. staza venoasab. sindroamele de compresiune intraabdominalec. limfedemul ctonicd. hipoproteinemiile severee. tromboflebita profunda de gambă

Răspuns: a, b, c, d

357.Tabloul paraclinic în pneumoniile pneumococice arată :a. numar crescut leucocite (leucocitoză)b. VSH, fibrinogenul, PCR crescutec. aspect radiologic tipic de sindrom de condendsare pulmonarad. numar scazut de leucocite (leucopenie)e. VSH, fibrinogenul, PCR normale

Răspuns: a, b, c

358.Testele microbiologice ale sputei sunt utile în diagnosticarea următoarelor afecţiuni: a. suprainfecţiile bronsice bacteriene b. TBC (coloratie Ziehl-Nielsen)c. anasarcad. pneumonii bacterienee. infarctul miocardic

Răspuns: a, b, d

Page 90: Teste Licenta 2011 Asm

90

359.În cazul hemoptiziei trebuie ştiut că poate sugera:a. Infecţia acută respiratorie b. Infarctul pulmonar c. Neoplasmul bronhopumonar d. Tuberculoza pulmonarae. Este un semn specific în BPOC

Răspuns: a, b, c, d

360.La examenul aparatului respirator sunt prezente următoarele semne de insuficienţă repiratorie acută:a. cianozab. polipneec. dispneea de repausd. utilizarea musculaturii accesorii în timpul respiraţieie. examen pulmonar normal

Răspuns: a, b, c, d

361.Tratamentul nefarmacologic al TA (prin măsuri igieno-dietet-ice) este indicat:a. la toţi pacienţii hipertensivi, b. la cei cu istoric familial de hipertensiune c. cei cu hipertensiune de graniţăd. doar la hipertensivie. doar la cei cu hipertensiune de graniţă

Răspuns: a, b, c

362.Ortopneea se caracterizează prin: a. faptul ca apare când bolnavul este culcatb. pacientul sta la marginea patului cu sete de aerc. apare insuficienţa ventriculară stângă d. apare în timpul efortuluie. apare după efort

Răspuns: a, b, c

363.Criza de astm bronşic este definită de:

Page 91: Teste Licenta 2011 Asm

91

a. accese de dispnee bradipneica expiratorieb. wheezingc. tuse spastică sau cu expectoraţie aderentă, perlatăd. carcterul reversibil al episodului de dispnee e. aspect radiologic de condensare pulmonară

Răspuns: a, b, c, d

364.Durerea în infarctul acut de miocard are urmatoarele caracteris-tici:a. este, foarte intensa, cu senzatie de greutate, constrictie

toracica b. este insotita de anxietatec. este de scurta durata (sub 30 min) d. iradiaza în sus pe stânga (în membrele superioare: umar,

brat, antebrat, pumn, gât, mandibula). e. Cedează la administrarea Nitroglicerinei.

Răspuns: a, b, d

365.Durerea din angina pectorală:a. apare la efortb. cedează la repausc. cedează rapid la nitroglicerinăd. este localizată retrosternale. cedează la efort

Răspuns : a, b, c, d

366.*Melena este definită de :a. emisia de scaune cu sânge proaspătb. vărsături cu sânge proaspătc. emisia de scaune negre moi, lucioase ca păcura, fetided. apare în pierderi acute a cel puţin 60-80 ml de sânge din

tractul digestiv superiore. persistă 3-4 zile după încetarea hemoragiei.

Răspuns: c

367. Funcţiile vitale (temperatură, puls , TA, respiraţii/minut) se

Page 92: Teste Licenta 2011 Asm

92

măsoarăa.   când intervine o schimbare în starea bolnavuluib.   zilnicc.   înaintea unei proceduri invazived.  înaintea tuturor meselore.   înainte de culcare

Răspuns: a, b, c

368. Pulsul se poate măsura la:a.   artera pedioasăb.   vena femuralăc.   artera radialăd.  artera femuralăe.   palpatoric sau auscultatori la apexul cardiac

Răspuns: a, c, d, e

369.*Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevarate :a.   diureza se măsoară din urina colectată dimineaţab.   diureza se măsoară din urina colectată dimineaţa pe nemâncatec.   diureza se măsoară din urina colectată pe ultimele 24 ored.  diureza se măsoară din urina colectată dimineaţa din jetul mijlociue.   diureza se măsoară din urina colectată dimineaţa într-un interval de 3 ore

Răspuns: c

370. Stabilirea volumului diurezei este important pentru:a.   stabilirea raţiei caloriceb.   stabilirea bilaţului hidricc.   evaluarea funcţională a aparatului renald.  determinarea sedimentului urinare.   evaluarea morfo-funcţională a aparatului digestiv

Răspuns: b, c

371.*Puncţia venoasă se poate face la nivelul:a.   arterei radiale

Page 93: Teste Licenta 2011 Asm

93

b.   venelor de pe faţa dorsală a mâiniic.   venei cave inferioared.  venelor pulmonaree.   arterei pedioase

Răspuns: b

372. Precizaţi care propoziţie este adevărată:a.    puncţia venoasă poate fi efectuată şi de infirmierăb.    puncţia venoasă poate fi efectuată şi de asistenta stagiară supravegheatac.    puncţia venoasă poate fi efectuată de asistenta şefăd.    puncţia venoasă poate fi efectuată de medice.    puncţia venoasă poate fi efectuată de asistenta principală

Răspuns: b, c, d, e

373. Precizaţi care afirmaţie este adevărată:a.   dezinfecţia tegumentelor se efectuează înainte de puncţia venoasăb.   dezinfecţia tegumentelor se efectuează în timpul puncţiei venoasec.   dezinfecţia tegumentelor se efectuează după puncţia venoasăd.  garoul se aplică înainte de puncţia venoasăe.   garoul se aplică după puncţia venoasă

Răspuns: a, d

374. Puncţia venoasă poate duce la următoarele accidente:a.   şoc hipovolemicb.   comăc.   lipotimied.  hematome.   edem pulmonar

Răspuns: c, d

375. *Precizaţi care propoziţie este adevărată:a.    puncţia pleurală poate fi efectuată şi de infirmierăb.    puncţia pleurală poate fi efectuată şi de asistenta stagiară

Page 94: Teste Licenta 2011 Asm

94

c.    puncţia pleurală poate fi efectuată de medicd.    puncţia pleurală poate fi efectuată de asistenta principalăe.    puncţia pleurală poate fi efectuată de asistenta şefă  Răspuns: c

376.*VSH-ul se determină din:a.   sânge arterialb.   sânge capilarc.   sânge venosd.  urina de dimineaţăe.   urina colectată în 24 ore

Răspuns: c

377. *Valoarea normală a glicemiei este de:a.   80-110 mg %b.   41 ± 5 %c.   11-15 g%d.  12-17 mm/2 he.   10-15 %0

Răspuns: a

378. Hemocultura se recoltează:a.   obligatoiu postprandialb.  de regula înainte de administrarea antibioticelorc.   obligatoriu à jeune (pe nemâncate)d.  de regulă în plin frison sau puseu febril e.   după masa de dimineaţă

Răspuns: b, d

379. Exudatul faringian se recoltează:a.   postprandialb.   de regulă dimineaţa c.   înainte de administrarea antibioticelord.  de regulă în plin frison sau episod febril

Page 95: Teste Licenta 2011 Asm

95

e.   înainte ca bolnavul să bea, mănânce sau să se spele pe dinţi

Răspuns: b, c, e

380. *Urocultura se recoltează din:a.   urina colectată în decurs de 3 oreb.   urina colectată dimineaţa în condiţii sterilec.   urina colectată à jeuned.  urina colectată în 24 oree.   diureza pe 24 de ore

Răspuns: b

381. Medicamentele se administreză pe acea cale de administrare:a.   utilizată şi la alţi bolnavib.   indicată de medicul curantc.   menţionată zilnic in fisa bolnavuluid.  solicitată de bolnave.   indicată de farmacistul spitalului

Răspuns: b, c 382. Ritmul de administrare al medicamentelor este:a.   menţionat menţionată zilnic in fisa bolnavului b.   cel utilizat şi de alţi bolnavic.   indicat de farmacistul spitaluluid.  indicat de medicul curante.   cel solicitat de bolnav

Răspuns: a, d

383. Doza de medicamente administrată unui bolnav este:a. menţionat menţionată zilnic in fisa bolnavuluib.   cea utilizată şi la alţi bolnavic.   menţionată în reţeta cu care se prezintă bolnavuld.  indicată de medicul curante.   cea solicitată de bolnav

Răspuns: a, c, d

Page 96: Teste Licenta 2011 Asm

96

384. *Pentru a-si pastra proprietatile insulina se păstrează:a.   în dulapuri închise cu cheieb.   în dulapuri uscatec.   în farmacied.  în frigidere.   în locuri ferite de lumină sau căldură

Răspuns: d

385.*Medicamentele injectabile se administrează:a. înainte de masăb.   după masăc.   imediat după preparare si/sau aspirarea în seringăd.  per os e.   imediat după ce au fost scoase din farmacie

Răspuns : c

386.*Medicamentele pe cale orală se administrează:a.   în funcţie de prescripţia medicală (reţetă sau foaia de tratament)b.   doar înainte de masăc.   doar după masad.  după 24 de ore de la extragerea din ambalajul originale.   după 24 de ore de la eliberarea din farmacie

Răspuns: a

387.Indiferent de medicaţie cadrul mediu trebuie să verifice înainte de administrarea unei doze:a.   aspectul medicamentuluib.   integritatea ambalajuluic.   firma producătoare a medicamentuluid.  data fabricaţieie.   doza zilnică prescrisă

Răspuns: a, b, d, e

388.Scopul administrării medicamentelor poate fi:a.   tratamentul simptomaticb.   tratamentul profilactic

Page 97: Teste Licenta 2011 Asm

97

c.   tratamentul etiologicd.  tratamentul patogenice.   tratamentul explorator

Răspuns: a, b, c, d 389.Tahicardia functionala sau compensatorie poate sa apara în ur-mătoarele afecţiuni:a. insuficienta cardiaca b. anemii severec. stari febrile d. soc hemoragice. hipotiroidism

Răspuns: a, b, c, d

390.Bradicardia se întâlneşte în:a. supradozaj cu betablocanteb. soc hemoragicc. hipotiriodismd. intoxicaţia cu digitalăe. pneumonii

Răspuns: a, c, d

391.*Bradicardia determinată de cauze extracardiace se întâlneşte în următoarele afecţiuni:a. obezitateb. intoxicaţia cu digitalăc. colaps circulatord. ictere. inaniţie

Răspuns: b

392.Aritmia extrasistolica poate fi urmarea unei:a. hipopotasemiib. hipernatremiic. suferinte cardiace ischemice d. supradozaj betamimetic

Page 98: Teste Licenta 2011 Asm

98

e. suferinte hepatice

Răspuns: a, c, d

393.În aprecierea pulsului se monitorizează:a. ritmicitatea pulsuluib. locul pulsuluic. amplitudinea pulsuluid. valoarea TA minimae. numarul de batai pe minut

Răspuns: a, c, e

394.Elementele care se urmăresc la monitorizarea respiraţiei sunt:a. ritmul mişcărilor respiratoriib. amplitudinea mişcărilor respiratoriic. aspectul pulsului arteriald. frecvenţa mişcărilor respiratoriie. simetria mişcărilor respiratorii

Răspuns: a, b, d, e

395.Tipurile de dispnee de origine cardiaca sunt:a. dispneea de decubitb. bradipneea expiratoriec. bradipneea inspiratorie d. ortopneeae. dispneea inspiratorie

Răspuns: a, d, e

396.*În monitorizarea diurezei se urmăreste:a. tulburările de emisiune urinarăb. cantitatea de urină/24orec. retenţia de urinăd. caracterele calitative ale uriniie. modul de formare al urinii

Răspuns: b

Page 99: Teste Licenta 2011 Asm

99

397.*Tulburările de mictiune sunt cu exceptia:a. retenţia acuta de urinăb. caracterele calitative ale uriniic. incontinenţa urinarăd. retentia cronica de urinae. polakiuria

Răspuns: b

398.Caracterele calitative ale urinii sunt definite de:a. culoareb. mirosc. aspectd. cantitatee. micţiune

Răspuns: a, b, c

399.Precizaţi raspunsurile incorecte referitor la culoarea tegu-mentelor în următoarele afecţiuni:a. cianoză în insuficienta respiratorieb. paloare în anemiic. icterică în hepatite acuted. cianoză în tulburări de mictiunee. icterică în hemoragia cerebrală

Răspuns: d, e

400.Precizaţi care dintre urmatoarele afirmatii sunt incorecte legat de aspectul edemului:a. sunt de culoare albă, moi pufoase, în afecţiuni renale cu pro-

teinurie importantab. edeme cianotice in ciroza hepatica c. edeme simetrice în insuficienta cardiacad. edeme simetrice in hipoproieinemiie. edeme simetrice in tromboflebita de gamba

Răspuns: b, e

Page 100: Teste Licenta 2011 Asm

100

401.Precizaţi dacă mişcările involuntare din afecţiunile descrise sunt corecte:a. tremurături musculare ritmice prezente în bolile cardiaceb. tremurături musculare ritmice prezente în bolile renalec. convulsiile prezente în boli ale rinichiuluid. convulsiile prezente în boli ale SNC e. tremurături musculare ritmice prezente în maladia Parkinson

Răspuns: d, e

402.Precizaţi care afirmatii sunt incorecte referotor la caracterul durerilor în următoarele afecţiuni:a. durerea toracica avand caracter constrictiv este prezentă în I.M acutb. tenesmul este prezent în ocluzia intestinalăc. crize dureroase violente unilateral cu iradiere în organele genitale prezente în colica biliarăd. durerile extremităţiilor inferioare la mers in ischemia arteriala cronicae. cefaleea este semn de colecistită acută

Răspuns : b, c, e

403.Pneumoniile sunt afecţiuni a căror frecventă este mai crescută:a. la vârstele extremeb. la bărbaţic. mai ales în anotimpurle recid. mai ales varae. în perioadele de epidemii de gripa

Răspuns : a, c, e

404.Infecţia cu Pneumococ se produce mai ales prin:a. activarea florei saprofite în condiţiile scăderii imunităţii or-

ganismuluib. bai în bazine cu apă caldăc. este favorizată de leziuni ale mucoasei bronsiced. prin manopere parenterale e. prin transfuzii de sânge

Page 101: Teste Licenta 2011 Asm

101

Răspuns : a, c

405.Semnele cardinale în pneumonia francă lobară sunt: a. debutul brutal cu frison solemn: frison unic, care dureză 30-

40 de minuteb. febra înaltă, peste 390, în platouc. junghi toracic brusc instalat, intens, localizat de regulă subm-

mar, accentuat de repiraţie sau de tused. tuse fara expectoratiee. wheezing

Răspuns : a, b, c

406.Tabloul paraclinic în pneumoniile bacteriene arată :a. leucocitozăb. VSH, fibrinogen, PCR crescutec. uneori hemoculturi pozitive (dacă sunt recoltate corect

înainte de introducerea antibioticelor)d. leucopenie in pneumoniile cu bacterii gram negative (de as-

piratie)e. teste de inflamatie normale

Răspuns : a, b, c, d

407.*In Pneumonia cu Stafilococul aureus urmatoarele sunt adevarate cu exceptia:a. este relativ rară b. este mai frecventă în epidemiile de gripăc. este frecventă în complicatiile pulmonare septice din cadrul

septicemiilord. este frecventă la pacienti cu imunitate crescutae. are tendinţa la conflure şi formare de veritabile abcese

pulmonare

Răspuns : d

408.Simptomele principale ale BPOC la debut sunt:a. Tusea cronică la pacienţii de regulă mari fumătorib. Expectoraţiec. Durere retrosternală

Page 102: Teste Licenta 2011 Asm

102

d. Cianozăe. Toaleta bronsica matinala

Răspuns : a, b, e

409.Astmul bronşic este definit de: a. accese de dispnee bradipneica expiratorieb. wheezingc. tuse spastică sau cu expectoraţie aderentă, perlatăd. carcterul ireversibil al episodului de dispnee e. aspect radiologic de condensare pulmonară

Răspuns :a, b, c

410.Criza de astm bronşic este precipitată de:a. infecţii, cel mai adesea virale b. stresc. expunere la alergenid. bronhodilatatoaree. corticoizi

Răspuns : a, b, c

411.Tuberculoza:a. este o boala infecto-contagioasăb. are răspândire în principal aerianăc. afectează cu predilecţie plămânuld. se poate localiza şi în alte ţesuturi şi organee. nu este contagioasa

Răspuns : a, b, c, d

412.Transmiterea TBC se poate face  prin :a. contact direct, prelungit cu bolnavul (intra familial)b. pe cale aeriană, prin picăturile lui Pfluggec. prin consum de lapte sau preparate din lapte contaminate,

insuficient prelucrate termic (Mycobacterium Bovis)d. prin obiecte contaminate cu secreţii (spută), provenite de de

la bolnavi cu leziuni deschise (rar).e. prin preparate de sânge contaminate

Page 103: Teste Licenta 2011 Asm

103

Răspuns : a, b, c, d

413.Bronşiectazia: a. este determinata de dilatarea bronsiilor mici şi mijlociib. tusea este productivă, cu spută semnificativă cantitativ, peste

100 ml/24 ore.c. diagnosticul se pune bronhograficd. este o afecţiune pulmonară acutăe. este o afectiune pulmonara cronică

Răspuns: a, b, c, d

414.Pleurezia:a. este inflamaţia seroasei pleurale, fără revărsat lichidianb. este inflamaţia seroasei pleurale, cu revărsat lichidianc. impune bolnavului să se culce pe partea bolnavad. se caracterizează prin durere toracică care impune bolnavului

să se culce pe partea sanatoasăe. este însoţită de dispnee, atunci când este bilaterală sau ma-

sivă

Răspuns: b, c, e

415.Diagnosticul etiologic al pleureziilor se pune prin:a. puncţia exploratoare a lichidului pleuralb. reacţia Rivalta (care precizează natura lichidului) c. cultura lichidului d. aspectul celulelor din lichidul aspirate. aspectul clinico-radiologic

Răspuns : a, b, c,

416.Următoarele aspecte trebuie să sugereze existenţa unui cancer pulmonar:a. infecţie pulmonară trenantă b. pneumonii recidivante pe acelasi lob pulmonarc. infecţie pulmonară acutad. simptomatologie prezenta la pacienti de sex masculin, mmari

fumatori, cu varsta peste 40 de ani

Page 104: Teste Licenta 2011 Asm

104

e. hemoptizia

Răspuns : a, b, d, e

417.*Metoda de elecţie în diagnosticul de extensie a neoplasmului pulmonar sunt:a. bronhoscopia şi biopsia, sau citologia sputeib. tomografia computerizată pulmonarăc. anamnezad. examenul clinice. probele ventilatorii

Răspuns : b

418.Tensiunea arterială se măsoară corect:a. după 5 minute de repausb. după efortc. culcat sau şezândd. braţul să fie la nivelul inimiie. braţul pe lângă corp

Răspuns : a, c, d

419.Tratamentul nefarmacologic al TA (prin măsuri igieno-dietet-ice) este indicat:a. la toţi pacienţii hipertensivi, b. la cei cu istoric familial de hipertensiune c. cei cu hipertensiune de graniţăd. doar la hipertensivie. doar la cei cu hipertensiune de graniţă

Răspuns : a, b, c

420.Dispneea paroxistica: a. este dispneea care apare când bolnavul este culcatb. trezeşte bolnavul din somn cu sete de aerc. apare insuficienţa ventriculară stângă acutad. apare în timpul efortuluie. apare după bronhodilatatoare

Page 105: Teste Licenta 2011 Asm

105

Răspuns : a, b, c

421.Traseul EKG înregistrează şi arată:a. activitatea electrică a corduluib. tulburări ischemicec. tulburări de ritm d. tulburări de conduceree. sufluri cardiace

Răspuns : a, b, c, d

422.Durerea din angina pectorală stabila:a. apare la efortb. cedează la repausc. cedează rapid la nitroglicerinăd. este localizată retrosternale. cedează la efort

Răspuns : a, b, c, d

423.Prevenţia osteoporozei presupune:a. menţinerea aportului de Ca în dietăb. exerciţiu fizicc. oprirea fumatuluid. evitarea consumului excesiv de alcoole. alimentaţie bogată în proteine

Răspuns : a, b, c, d

424.Infecţiile tractului urinar la vârstnici:a. pot să fie fara febrab. nu sunt insotite de disuriec. pot fi sugerate de alterarea stării generale d. sunt insotite de sindrom metabolice. pot fi insotite de anorexie, oboseală excesivă

Răspuns : a, c, e

425.Pneumonia poate fi indicată la vârstnici de :a. alterarea stării generale

Page 106: Teste Licenta 2011 Asm

106

b. anorexiec. confuzied. bradicardiee. tahicardie şi tahipnee

Răspuns : a, b, c, e

426.Ulcerul peptic gastroduodenal al vârstnici:a. poate fi indicat de anorexieb. este frecvent asociat cu consumul de antiinflamatorii nes-

teroidiene (AINS)c. sângerările digestive pot fi nedureroase d. prin sângerări mici şi repetate deduce la anemii progresive

feriprive semnificative însoţite de dispnee şi decompensare cardiacă

e. AINS sunt indicate in tratament pentru efectul lor antiinflam-ator

Răspuns : a, b, c, d

427.Afecţiunile biliare la pacienţii vârstnici pot fi:a. însoţite de simptome nespecifice b. fără febră c. fără dureri abdominaled. însotite de poliuriee. funcţiile hepatice anormale pot fi singurele semne de

suferinţă biliară

Răspuns : a, b, c, e

428.Apendicita acută a. este mai rară la vârstnici b. este frecventă la vârstnicic. poate fi indicată de dureri abdominale difuze, d. are tabloul clinic clasice. durerile abdominale difuze sunt mult mai frecvente decât

cele localizate în fosa iliacă dreaptă.

Răspuns : a, c, e

Page 107: Teste Licenta 2011 Asm

107

429.Detectia precoce a cancerului de sân se face:a. prin auto-palparea lunară a glandelor mamareb. mamografie anuală sau la 2 anic. se continuă şi după 70 de ani la femeile cu speranţă crescută

de viaţăd. prin radiografie pulmonarăe. prin teste uzuale de laborator

Răspuns :a, b, c

430.*Prima masura de depistarea precoce a cancerului de colon pre-supune:a. determinarea sângerărilor oculte în scaunb. recto-sigmoidoscopie la 3-5 anic. irigografied. teste uzuale de laboratore. examen clinic

Răspuns : a

431.*Complicatiile osteoporozei sunt cu exceptia:a. osteoartroza degenerativăb. durerea articularăc. atrofie muscularăd. fractura netraumatică (fracturilor vertebrale, de col femural

sau de radius distal)e. tromboflebita

Răspuns : e

432.*Diagnosticul precoce al osteoporozei presupune: a. identifica subiecţii cu risc crescut de îmbolnăvire şi efectu-

area DEXA la cei simptomaticib. identificarea complicaţiilorc. radiografii standardd. examen clinice. evaluarea mobilităţii articulare

Răspuns : a

Page 108: Teste Licenta 2011 Asm

108

433.Care din următoarele afirmaţii privind insuficienţa respiratorie acută sunt falsa:a. se tratează cu sedativeb. este o urgenţă medicalăc. necesită oximetria sau măsurarea gazelor sangvined. impune internarea în secţii de terapie intensivăe. este o stare clinică fără risc vital

Răspuns : a,e

434.*Tratamentul crizei de angină pectorală începe cu:a. administrarea de Nitroglicerină sublingualb. efectuarea testului de efortc. efectuarea coronarografieid. administrarea de antibioticee. administrarea de Miofilin

Răspuns : a

435.*Unele lipide sunt benefice şi protectoare împotriva ateroscle-rozei prin scăderea nivelului LDL - colesterolului:a. lipidele polinesaturate din unt, ulei soia şab. grăsimile animalec. margarinad. carne de porce. zaharurile concentrate

Răspuns : a

436.*Consumul zilnic recomandat de fibre vegetale este de minim:a. 20-35 grameb. 5-10 gramec. 100 gramed. 1 kge. 300 grame

Răspuns : a

437.*Terapia de substituţie cu estrogeni este utilă în:

Page 109: Teste Licenta 2011 Asm

109

a. prevenirea obezităţiib. prevenţia şi tratamentul osteoporozeic. prevenţia cancerului de sând. prevenţia cancerului mamare. controlul TA la vârstnici

Răspuns : b

438.Obiectivele geriatriei sunt:a. promovarea senescenţei b. maximizarea aspectelor pozitive ale procesului de îm-

bătrânirec. ameliorarea natalitatii d. prevenţia sau îndepărtarea instalării bolilor cronice e. maximizarea funcţiilor în ciuda existenţei acelor boli

Răspuns : a, b, d, e

439.Alt factor care poate influenţa longevitatea este stilul de viaţă prin: a. fumatul b. menţinerea unei greutăţi normalec. dieta sănătoasăd. viaţă activă e. mişcare adecvată

Răspuns : b, c, d, e

440.Lipidele saturate sunt de regulă în formă solidă la temperatura camerei. Ele se găsesc în:a. untura de porcb. carne grasăc. mezelurid. margarinăe. ulei de peşte

Răspuns : a, b, c, d

441.Necesarul energetic al organismului a. scade cu vârsta

Page 110: Teste Licenta 2011 Asm

110

b. se calculează în funcţie de activitatea depusă şi de excesul sau de deficitul ponderal

c. sreşte cu vârsta d. va fi mai mare la cei cu activitate fizică redusăe. creşte cu vârsta

Răspuns : a, b

442.*Suplimentele sub formă de vitamine sunt necesare doar atunci când vârstnicul nu poate consuma suficiente alimente care să asig-ure necesarul nutritiv:a. prin obiceiuri alimentare proasteb. boli cronicec. restricţii dietetice d. interacţiuni cu anumite alimente/drogurie. în toate situaţiile

Răspuns : e

443.Consum preferenţial de alimente cu conţinut scăzut de lipide şi colesterol este:a. esenţială pentru adultul vârstnicb. indicată la pacientul vârstnic deoarece nivelul colesterolului

creşte cu vârstac. indicată la pacienţii cu risc cardiovasculard. indicată la pacieinţii obezie. implicată în creşterea incidenţei cancerelor sân, colon şi

prostată

Răspuns : a, b, c, d

444.Mobilizarea secreţiilor respiratorii se face prin:a. dietab. nebulizarec. umidificared. oxigenaree. tapotament

Răspuns : b, c, d, e

Page 111: Teste Licenta 2011 Asm

111

445.*Oxigenul se administrează obligatoriu în caz de:a.   scădere a hemoglobinei (anemie)b.   creştere a hemoglobinei (poliglobulie)c.   hipertermied.  scaderea saturatiei cu O2

e.   deshidratare

Răspuns : d

446.*Pentru a echilibra bilanţul hidric al unui bolnav cu febră trebuie să:a. se administreze diureticeb. se administreze antitermicec. se administreze transfuzii de sânged. se administreze obligator ser fiziologic (500 ml)e. se administreze lichide în cantitate de aproximativ 500 ml in

plus pe grad de febra (oral sau perfzabil)

Răspuns : e

447.*Puncţia arterială capilara poate fi efectuată pentru:a.   oxigenoterapie parenteralăb.   determinarea oxigenării hemoglobineic.   administrarea de vasodilatatoare arteriale în caz de hemoragie digestivăd.  emisia de sânge în caz de edem pulmonare.  recoltarea VSH-ului

Răspuns : b

448.*Valoarea normală a trombocitelor la este de:a.   4,5-5,5 mil./mm3 b.   4200-8000/mm3 c.   1-10 mm/1 hd.  10-15 %0 e.   150-400.000/mm3

PEDIATRIE

Page 112: Teste Licenta 2011 Asm

112

449.* Cea mai frecvent agent implicat în boala diareică acută virala la copil este:a. adenovirusulb. rotavirusulc. pestivirusuld. astrovirusule. parvovirusul

Răspuns: b

450.Boala diareică acută model invaziv este produsă de :a. Shigellab. Salmonellac. Campylobacterd. Yersiniae. Pneumococ

Răspuns: a, b, c, d

451.* Diareea cu germeni enteroinvazivi se caracterizează prin toate elementele, cu excepţia:a. febră înaltăb. scaune mucoasec. scaune cu sânge d. scaune afecaloide “ca o spută”e. stare generală bună

Răspuns: e 452. Antibioterapia se introduce în boala diareică acută în următoarele situaţii:a. diaree cu mucusb. diaree cu sângec. stări de malnutriţied. sugar alimentat artificiale. sugar eutrofic, stare generală bună

Răspuns: a, b, c, d

453. Epiglotita acută se caracterizează prin:

Page 113: Teste Licenta 2011 Asm

113

a. febră înaltăb. sialoreec. disfagied. voce stinsăe. wheezing

Răspuns: a, b, c, d

454. Rinofaringita acută se manifestă la sugar prin:a. febră moderatăb. obstrucţie nazalăc. wheezingd. agitaţiee. rinoree

Răspuns: a, b, d, e 455. Complicaţiile I.A.C.R.S. includ:a. otităb. sinuzităc. laringităd. traheobronşităe. edem alergic

Răspuns: a, b, c, d 456. Convulsiile febrile:a. apar în contex febrilb. la sugarul sub 6 lunic. au durată sub 15 minuted. nu asociază anomalii neurologice în perioada intercriticăe. febra nu se datorează unei infecţii a SNC

Răspuns: a, c, d, e 457.* Tratamentul crizei de convulsii febrile se face cu:a. Diazepam 0,3-0,5 mg/kg/zib. Miofilinc. Fenobarbital 1-2 mg/kg/zi

Page 114: Teste Licenta 2011 Asm

114

d. Aspirină 200 mg/kg/zie. Paracetamol 100 mg/kg/zi

Răspuns: a

458. Examenele biologice care sugererează etiologia bacteriană a unei pneumonii sunt următoarele:a. Leucopenia b. Deviere la stânga a formulei leucocitarec. Limfocitozad. Proteina C reactivă POZITIVAe. Virus prezent în secreţia nazală

Răspuns: b, d

459. Tratamentul bronşiolitei cuprinde următoarele manevre terapeutice:a. Oxigenoterapiab. Sedarea sugarului este obligatoriec. Administrarea antibioticelor este controversatăd. Aerosolii cu epinefrină pot avea efect favorabile. Glucocorticoizii i.v. au efect antiedematos

Răspuns: a, c, d, e

460.Tratamentul faringitei acute streptococice poate fi efectuat cu :

a. Penicilina G injectabilă i.m 800.000UI/zi la copil sub 12 ani

b. Miofilin

c. Eritromicina

d. Cefalosporine orale de generaţia I a

e. Penicilina G injectabilă i.m 3.000.000UI/zi la copilul sub 12 ani

Răspuns: a, c, d

461. Care dintre următoarele simptome şi semne fac parte din tabloul clinic al adenoiditei acute:a. Respiraţie de tip oralb. Ostructie nazala

Page 115: Teste Licenta 2011 Asm

115

c. Voce nazonatăd. Edeme palpebralee. Tumefactie parotidiana

Răspuns: a, b, c,

462. Factorii favorizanţi ai diareei acute sunt:a. Vârsta mică b. Malnutriţia preexistentă c. Lipsa de igiena d. Alimentaţia artificială în primul trimestru de viaţă e. Alimentaţia naturală

Răspuns: a, b, c, d

463.* Contraindicaţiile alimentaţiei naturale ce ţin de factorul matern sunt:a. Insuficienta cardiacab. Insuficienta renalac. Tuberculoza activăd. Infecţia HIVe. Toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: e

464. Care din următoarele afirmaţii sunt caracteristice infecţiei urinare la nou-născut?a. este favorizată numai de existentă unei malformaţii reno-

urinare;b. asocierea cu icterul neonatal este exceptională;c. cel mai frecvent germene implicat este Escherichia coli;d. disuria şi polachiuria orientează diagnosticul;e. urocultura este examenul esenţial pentru susţinerea

diagnosticului.

Răspuns: c, e

465.* Care dintre următoarele este cea mai frecventă cauză de diaree acută la sugari şi copii :a. Greşelile alimentare

Page 116: Teste Licenta 2011 Asm

116

b. Bacteriilec. Virusuriled. Paraziţiie. Substanţele chimice

Răspuns: c

466. Antibioterapia în boala diareică acută la copil se foloseşte în:a. scaune apoase b. febră mai mult de 3 zilec. scaune cu mucus şi sînged. dizenteriee. infecţia cu rotavirus

Răspuns: b, c, d

467. Tabloul clinic sugestiv pentru o pielonefrită acută include: a. tenesm vezical b. febră peste 38,5 ºCc. lombalgiid. disuriee. stare generală influenţată

Răspuns: b, c, e

468.* Sindromul colestatic din hepatopatiile cronice include: a. creşterea sideremiei b. creşterea bilirubinei indirectec. FAL crescutăd. scăderea 5 nucleotidazeie. creşterea colinesterazei

Răspuns: c

469.* Tratamentul medicamentos al hepatitei cronice B presupune: a. Miofilinb. Antiparazitarec. Prednison 3 mg/kgd. antibioticee. nici un raspuns nu este corect

Page 117: Teste Licenta 2011 Asm

117

Răspuns: e

470. Glomerulonefrita acută poststreptococică, în perioada de stare, poate fi sugerată de urmatoarele semne: a. urini limpezi care işi modifică aspectul în timp b. hematurie macroscopicăc. proteinurie masivă -peste 3,5 grame per litrud. oliguriee. uneori valori tensionale crescute

Răspuns: b, d, e 471.* Care din următoarele afirmaţii sunt criterii de definire ale ITU la copil: a. bacteriurie mai mare de 105 colonii/ml b. azotemie crescutăc. proteinurie semnificativă d. hematurie macroscopicăe. uraţi în sediment

Răspuns: a 472. Tratamentul de urgenţă al convulsiilor febrile simple vizează: a. Diazepam i.v.b. Miofilin i.v.c. Dexametazonăd. Diazepam intrarectale. Fenitoin sublingual

Răspuns: a, d

473. Hematuria poate apare în toate entităţile enumerate, în afară de: a. sindrom nefroticb. celiachiec. litiază renală d. hemofiliee. traumatisme

Page 118: Teste Licenta 2011 Asm

118

Răspuns: b

474. Criteriile majore de definire a RAA, după Jones sunt: a. artralgiileb. carditac. eritemul marginatd. febra persistentăe. nodulii subcutanaţi

Răspuns: b, c, e

475. * Sindromul hepatopriv din hepatitele cronice se manifestă prin: a. colinesterază crescută b. albumine scăzutec. transaminaze crescuted. indice Quick crescute. bilirubina indirecta crescuta

Răspuns: b

476. Complicaţiile ulcerului gastroduodenal pot fi:

a. perforaţia b. hemoragia digestivă superioarăc. icteruld. stenoza piloricăe. edeme ale membrelor inferioare

Răspuns: a, b, d

477. În sindromul acut de deshidratare mai mare de 10% se întâlnesc următoarele elemente: a. ochii înfundaţi în orbiteb. fontanela anterioară bombatăc. pliu cutanat persistentd. hipertensiune arterialăe. timp de umplere capilară prelungit

Răspuns: a, c, e

Page 119: Teste Licenta 2011 Asm

119

478. * Care este schema cel mai des folosită pentru eradicarea infecţiei cu Helicobacter pylorii: a. Ampicilină+Claritromicinăl+Metronidazol b. Augmentin +Metronidazolc. Claritromicină+Amoxicilină+Omeprazold. Metronidazol+Amoxicilină+Ranirtidinăe. De-Nol+ Lansoprazol+ Sucralfat

Răspuns: c 479. În tratamentul unei boli diareice simple, cu scaune diareice apoase, la un sugar de 4 luni, se poate administra: a. Miofilinb. Hidrasecc. Tetraciclinăd. Probioticee. Laxative

Răspuns: b, d

480.* Tratamentul anemiei hipocrome feriprive, formă uşoară se poate face cu: a. Fier elementar 6 mg/kg/zi per os b. Masă eritrocitarăc. Sânge integrald. Acid folice. Fier injectabil intravenos

Răspuns: a 481. Helicobacter Pylorii poate fii evidenţiat prin : a. testul ureazei b. spirometriec. anticorpi specifici din sânge, salivăd. examen histopatologic al biopsiatului gastrice. rezonanta magnetica nucleara

Răspuns: a, c, d

Page 120: Teste Licenta 2011 Asm

120

482. * Alimentatia mixta se defineste ca:

a. introducerea sucului de fructe in alimentatia sugarului b. administrarea de lapte de mama si lapte de vaca la mese diferitec. administrarea de lapte de mama si suc de fructed. administrarea de lapte de vaca si suc de fructee. administrarea de lapte praf si suc de fructe

Răspuns: b

483. Laptele de mama are urmatoarele calitati: a. alimentul ideal pentru crestere si dezvoltare b. usor de administratc. permite o dezvoltare neurosenzoriala optimad. temperatura optimae. creste riscul pentru AB, HTA, diabet zaharat

Răspuns: a, b, c, d

484. Ce vaccinuri se pot efectua la sugar: a. antirujeolic b. anti virus imunodeficienta umana (anti HIV)c. antitetanosd. antipertusise. antidifteric

Răspuns:a, c, d, e

485. * Alimentatia diversificata se refera la: a. introducerea sucului de fructeb. alimentatie alternativa lapte de mama si lapte de vacac. alimentatie alternativa lapte de mama si lapte prafd. introducerea altor alimente in afara de laptee. lapte de mama alternand cu ceai

Răspuns:d

486. Urmatoarele afirmatii referitoare la examenul clinic al copilului sunt adevarate: a. copilul sub 6 luni este examinat in bratele parintilor

Page 121: Teste Licenta 2011 Asm

121

b. hainutele sunt scoase gradatc. se examineaza la inceput gatul si urechiled. se incepe cu examinarea zonelor mai putin dureroasee. adolescentul este examinat dezbracat in prezenta parintilor

Răspuns: b, d

487. In eruptia dentara pot apare urmatoarele incidente: a. diaree b. febrac. agitatied. edeme palpebralee. dispnee

Răspuns: a, b, c

488. Contraindicaţiile alimentaţiei la sân pot fi: a. tuberculoza maternă b. prematuritateac. ragadele mamelonare sângerânded. diabetul zaharat dezechilibrat materne. insuficienţa cardiacă maternă

Răspuns: a, c, d, e

489. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate: a. perioada neonatală este cuprinsă între 1-28 zile b. perioada embrionară este cuprinsă între 12-30 săptămâni de

gestaţiec. perioada de sugar este cuprinsă între 29 zile-12 lunid. perioada de şcolar mic este cuprinsă între 6-12 anie. adolescenta apare de la 14 ani la fete si 15 ani la baieti

Răspuns: a, c, d, e

490. La 8 luni, un copil poate primi in alimentatie: a. lapte de vaca b. galbenus de ouc. supa de legumed. smantana

Page 122: Teste Licenta 2011 Asm

122

e. şunca afumata

Răspuns: a, b, c, d

491. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată: a. la 1 an copilul are 70 cm b. la 2 ani copilul are 7 kgc. la 4 luni sugarul îşi dublează greutatea de la naştered. la 1 an îşi triplează greutatea de la naşteree. la 2 ani are o înălţime de 50 cm

Răspuns: a, c, d

492. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate: a. numărul de mese la nou născut este de 7. b. numărul de mese la nou născut este de 4.c. numărul de mese la sugar este de 5-6. d. numărul de mese la copilul mic este de 3.e. numărul de mese la adolescent este de 5.

Răspuns: a, b, e

493. Angina acută streptococică poate fi sugerată de următoarele semne clinice: a. hiperermie faringiană intensa cu microvezicule b. hiperermie faringiană intensăc. conjunctive hiperemiced. depozite pultaceee. adenopatie subangulomandibulară

Răspuns: b, d, e

494. Anginele virale: a. sunt determinate de streptococul hemolitic b. au debut bruscc. faringele este intens congestiv, cu depozite de puroid. se caracterizeaza prin febra, senzatie de uscaciune a gatuluie. se pot insoti de conjunctivita

Răspuns: b, d, e

Page 123: Teste Licenta 2011 Asm

123

495. Anginele pseudomembranoase se caracterizeaza prin: a. membrane care se detaseaza cu usurinta b. febrac. stare toxicad. membrane aderentee. disfagie

Răspuns: b, c, d, e

496. Pentru laringita acută subglotică sunt caracteristice următoarele simptome: a. dispnee expiratorieb. tuse lătrătoarec. dispnee inspiratoried. edeme ale membrelor inferioaree. raguseala

Răspuns: b, c, e

497. In epiglotită: a. starea generală este satisfăcătoare b. apare febra înaltăc. debutul este brutald. apare disfagiae. apare sialoree

Răspuns: b, c, d, e

498. * Care dintre aspectele radiologice enumerate este cel mai sug-estiv pentru pneumonia pneumococică la copilul mare: a. opacitate rotundă paramediastinală b. aspect pseudogranulicc. opacitate triunghiulară cu vârful la hild. desen interstiţial accentuate. opacitate neomogenă la nivelul apexului pulmonar Răspuns: c 499. Pneumonia pneumococica se poate caracteriza prin:

Page 124: Teste Licenta 2011 Asm

124

a. febra b. dispneec. sputa hemoptoicad. junghi toracice. icter tegumentar

Răspuns: a, b, c, d

500. * Bronhopneumonia se caracterizeaza prin urmatoarele, cu ex-ceptia:a. tahipnee b. tahicardiec. cianoza perioronazalad. bradipneee. edem limfatic congenital

Răspuns: e

501. Stomatita micotica:a. este determinata de candida albicans b. mucoasa bucala este cafeniec. depozitele de pe mucoasa sunt maroniid. depozitele sunt usor de inlaturate. tentativa de inlaturare a depozitelor e urmata de sangerari

Răspuns: a, e

502. In diareea acuta a copilului mic se permit urmatoarele ali-mente:a. laptele de vaca b. smantanac. bananad. oreze. mazare

Răspuns: c, d

503. Endocardita bacteriană se poate manifesta prin: a. petesii

Page 125: Teste Licenta 2011 Asm

125

b. splenomegaliec. hematuried. hemoculturi pozitivee. cianoza intensa faciala

Răspuns: a, b, c, d

504. Infectia cu virusul HIV se transmite prin: a. contact sexual b. îmbratisarec. transplantd. vertical mama-fate. stranut

Răspuns: a, c, d

505. ITU joasa se caracterizeaza prin: a. febra inalta b. disuriec. lombalgii intensed. mictiuni frecventee. edeme faciale

Răspuns: b, d

506. Sindromul nefrotic se caracterizeaza prin: a. edeme masive b. oliguriec. tumefactia unilaterala a unui membrud. scadere ponderalae. cianoza intensa

Răspuns: a, b

507. * Hemofilia A se caracterizeaza prin: a. deficit de factor VII b. deficit de proteinec. deficit de fierd. deficit de factor VIIIe. deficit de imunoglobulina A

Page 126: Teste Licenta 2011 Asm

126

Răspuns: d 508.* Pneumonia acuta se manifesta prin toate semnele, cu exceptia: a. tuse b. dispnee c. debrad. stare generala alteratae. edeme palpebrale

Răspuns: e

509. Criteriile majore de definire a RAA, după Jones sunt: a. artrita b. coreeac. eritemul marginatd. convulsiilee. nodulii subcutanaţi

Răspuns: a, b, c, e

510. Antibioterapia în boala diareică acută la copil se foloseşte în: a. scaune apoase b. copil sub 3 lunic. copil din colectivitated. scaune peste 8/zie. infecţia virala digestiva

Răspuns: b, c, d

511. A treia copilarie cuprinde urmatoarele etape: a. adolescenta b. perioada de sugarc. perioada de prescolard. perioada de scolar mice. perioada de scolar mare

Răspuns: a, d, e

Page 127: Teste Licenta 2011 Asm

127

512.* Cresterea in greutate a sugarului intre 5 si 8 luni este de: a. 100 grame pe luna b. 200 grame pe lunac. 300 grame pe lunad. 500 grame pe lunae. 750 grame pe luna

Răspuns: d

513. Fierul injectabil se administreaza: a. intramuscular b. intravenosc. intraarteriald. in formele usoare de anemiee. subcutanat

Răspuns: a, b,

514. Profilaxia cu fier: a. se face la prematuri b. se incepe din luna a 2-a de viatac. se administreaza intramusculard. se administreaza intravenose. se va face timp de 1 saptamana

Răspuns: a, b

515. * Eruptia dentara a primului dinte se produce la: a. 2 lunib. 1 lunac. 6 lunid. 8 lunie. 12 luni

Răspuns: c

516. Eruptia dentara la sugar se poate insoti de: a. febrab. scaune diareicec. sialoree

Page 128: Teste Licenta 2011 Asm

128

d. edeme palpebralee. agitatie

Răspuns: a, b, c, e

517. La 4 luni, un copil poate primi in alimentatie: a. lapte de vacab. pestec. supa de legumed. painee. albus de ou

Răspuns: a, c

518. * Herpangina este determinată cel mai frecvent de: a. adenovirus b. virusul sincitial respiratorc. virusul Coxsackie Bd. virusul gripale. virusul herpetic

Răspuns: c

519. Angina ulceronecrotica se caracterizeaza prin: a. febra inaltab. disfagiec. sialoreed. halena fetidae. conjunctive intens hiperemice

Răspuns: a, b, c, d

520. Care dintre următoarele modificări paraclinice pot fi întâlnite în pneumonia pneumococică: a. VSH crescut b. leucocitoză cu neutrofiliec. deviatie la stânga a formulei leucocitared. limfomonocitozăe. limfopenie

Page 129: Teste Licenta 2011 Asm

129

Răspuns: a, b, c

521. * Cresterea in greutate in primele 4 luni de viata este de: a. 100 grame pe lunab. 200 grame pe lunac. 300 grame pe lunad. 500 grame pe lunae. 750 grame pe luna

Răspuns: e

UROLOGIE

522. *Orhidopexia este indicată la:a. prepubertate;b. între 1-2 ani;c. între 6-7 ani;d. între 14-18 ani;e. între 40-45 ani.

Răspuns: b

523. Care din anomaliile congenitale uro-genitale de mai jos sunt boli urinare obstructive?a. extrofia vezicală;b. epispadiasul;c. refluxul vezico-renal;d. valva uretrală posterioară;e. ureterocelul.

Răspuns: d. e

524. Care din următoarele afirmaţii sunt reale în legătură cu trauma-tismele renale?a. 40% au leziuni asociate;b. rupturile totale apar în 7-8% din cazuri;c. hematomul intrarenal este o leziune gravă;d. hematomul perirenal evoluează de regulă spre resorbţie;e. necesită tratament chirurgical de urgenţă, fără excepţie.

Page 130: Teste Licenta 2011 Asm

130

Răspuns: a, b

525. În care din următoarele situaţii antecedentele heredocolaterale pot fi importante?a. rinichi polichistic; b. malformaţii congenitale uro-genitale;c. tumori vezicale;d. litiază renală;e. infecţie urinară.

Răspuns: a, b, d

526. În cazul unui bolnav cu retenţie acută de urină prin prostatită acută, tratamentul imediat se face prin:a. punerea unei sonde uretero-vezicale;b. efectuarea unei cistostomii percutanate;c. antibioterapia, după efectuarea uroculturii fără să aşteptăm

rezultatul acesteia;d. antibioterapie numai după identificarea germenului prin uro-

cultură;e. medicaţie antiinflamatoare.

Răspuns: b, c, e

527. În cazul unui bolnav cu abces renal cu diametrul 5 cm, care din următoarele procedee sunt indicate?a. antibioterapia;b. drenajul abcesului percutant sau chirurgical clasic;c. nefrectomia;d. drenarea rinichiului cu sondă “duble J”;e. sonda uretro-vezicala Foley.

Răspuns: a, b

528. Care din anomaliile congenitale ale aparatului urinar superior sunt considerate anomalii de “conexiune reciprocă”:a. rinichiul placentar sau concrescent;b. simfiza renală unilaterală;c. rinichiul sigmoid;d. rinichiul în potcoavă;

Page 131: Teste Licenta 2011 Asm

131

e. nici un răspuns corect.

Răspuns: a, b, c, d

529. *În care din stadiile evolutive de mai jos ale adenomului de prostatã apare insuficienţa renală cronică?a. retenţie cronicã incompletã de urinã fãrã distensie vezicalã;b. retenţia cronicã incompletã de urinã cu distensie vezicalã;c. retenţie cronicã de urinã cu distensie urinară (a aparatului urinar superior) ;d. retenţie acută de urină ;e. insuficienţa renală cronică nu apare în adenomul de prostată.

Răspuns : c

530. *Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevãrate în legãturã cu cancerul renal?a.este chimio-rezistent;b.este radio-rezistent;c.tratamentul de bazã este chirurgical, constând din efectuarea unei nefrectomii;d toate afirmaţii sunt adevărate;e nici un răspuns nu este adevărat.

Raspuns : d

531. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate cu privire la tor-siunea de cordon spermatic:a. este consecinţa unei anomalii congenitale de fixaţie a testicu-

lului;b. febra precede tumefierea testiculului;c. se tratează chirurgical dacă antibioterapia nu este eficace

după trei zile ;d. anomalia de fixaţie este întotdeauna bilaterală ;e. apare la vârstnici.

Răspuns : a, b

Page 132: Teste Licenta 2011 Asm

132

532. *Cancerul renal cu invazia venei renale şi a cavei abdominale în porţiunea subdiafragmatică înseamnă după clasificarea TNM o tumoră în :a. T3a;b. T3b;c. T3c;d. T2 ;e. T4.

Răspuns : b

533.Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate cu privire la me-taplazia scuamoasă a vezicii urinare:a. leucoplakia este forma cea mai gravă de metaplazie scuamoasă :b. se poate maligniza ;c. diagnosticul nu poate fi făcut decât histopatologic ;d. se tratează prin antibiotice în cură îndelungată;e. apare în infecţiile cronice.

Răspuns : a, b, c, e

534.Indicatii răspunsurile exacte. În ruptura traumatică a rinichiului:a. prezenţa hematuriei atrage atenţia asupra rupturii renale, iar hematomul perirenal măsoară gradul rupturi;b. în 40% există asociate alte leziuni;c. evacuarea hematomului perirenal prin operaţie este obligatorie;d. evacuarea chirurgicală a hematomului se va face întotdeauna după 14 zile de la accident;e. cele mai frecvente sunt rupturile totale.

Răspuns : a, b

535. Care din afecţiunile de mai jos reprezintă complicaţie acută şi imediată a unei prostatite acute:a. septicemia;b. retenţia acută de urină;c. hematuria totală;d. abcesul de prostată;e. epididimita acută.

Page 133: Teste Licenta 2011 Asm

133

Răspuns : a, b, d, e

536. În care din stadiile de mai jos a cancerului de prostată este indicată prostatectomia totală (radicală)?a. T1;b. T2;c. T3a;d. T3b;e. T4.

Răspuns : a, b 537. *Tumora vezicală urotelială T2 înseamnă invazia tumorii în:a. corion;b. musculatura superficială a vezicii;c. musculatura profundă a vezicii;d. ţesutul celulo-grăsos perivezical;e. perete abdominal sau pelvis.

Răspuns : c

538. Care din examinările de mai jos sunt utile precizării diagnosticului de epididimită acută:a. examenul clinic prin inspecţie şi palpare;b. examenul cito-bacteriologic urinar;c. uretrocistoscopia;d. urografia (în caz de recidivă);e. tuşeu rectal.

Răspuns: a, b, d

539. Care din medicamentele folosite în adenomul de prostată au efect alfa -blocant?a. Proscar (Finasterida);b. Tadenan(Pygeum africanum);c. Alfuzosin;d. Tamsulosin ;e. Vitamina E

Răspuns: c, d

Page 134: Teste Licenta 2011 Asm

134

540. Care din afecţiunile de mai jos sunt considerate complicaţiile unei criptorhidii?a. traumatismul ;b. torsiunea de cordon ;c. degenerescenţa malignă ;d. sterilitatea;e. incontinenţă urinară. Răspuns : a, b, c, d

541. Ce semnificaţie acordaţi hematuriei terminale:a. are cauză cervico-prostatică;b. are cauză vezicală;c. hematuria este renală ;d. poate fi dată de tumora vezicală;e. nici nu răspuns correct.

Răspuns : b, d

OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE

542.Simptomele şi semnele principale în ginecologie sunt:a. nodulii mamarib. durereac. hemoragiad. distociae. leucoreea

Răspuns: b, c, e

543.Leucoreea patologicăa. de obicei este o reacţie de apărare contra agenţilor patogeni

pătrunşi în căile genitaleb. nu deranjează pacientac. poate fi însoţită de arsură, prurit, durered. nu necesită tratamente. etilogia include bacterii, fungi, paraziţi

Page 135: Teste Licenta 2011 Asm

135

Răspuns: a, c, e

544.Testul PAP se caracterizează prin:a. are 5 claseb. stabileşte singur diagnosticul de cancer de col uterinc. este urmat de alte investigaţii paraclinice dacă este anormald. este o metodă de screeninge. este foarte scump

Răspuns: a, c, d

545.Factorii de risc pentru cancerul de col uterin includa. sexualitatea b. vârsta precoce a debutului vieţii sexualec. numărul crescut al partenerilor sexualid. infecţiile transmise sexuale. azbestul

Răspuns: a, b, c, d

546.*Simptomul cel mai frecvent în fibromul uterin este:a. asimptomatic în multe cazurib. hemoragiac. pruritul vulvard. febrae. valori crescute ale TA

Răspuns: b

547.*Medicamentul de elecţie în vaginoza bacteriană este:a. aciclovirulb. podifilinac. tinidazoluld. cloramfenicolule. metronidazolul

Răspuns: e

548.La examinarea ginecologică a unei paciente cu vulvo-vaginită micotică constatăm:

Page 136: Teste Licenta 2011 Asm

136

a. vulva congestionată b. tuşeul vaginal poate fi durerosc. secreţie abundentă albă, brânzoasăd. hemoragiee. febră

Răspuns: a, b, c

549.Factorii de risc pentru carcinomul ovarian includa. absenţa sarcinilorb. menarha precocec. menopauza tardivăd. alimentaţia bogată în carnee. absenţa ovulaţiilor

Răspuns: a, b, c, d

550.Cauzele incontinenţei urinare de efort sunt:a. multiparitateab. rupturile perinealec. leucoreead. fibromu uterine. endometrioza

Răspuns: a, b

551.*Endometrioza estea. inflamaţia endometruluib. endometrul sub-dezvoltatc. dezvoltarea endometrului în afara cavităţii uterined. endometrul hipoplazice. endometrul hiperplazic

Răspuns: c

552.Mastita acutăa. apare practic întotdeauna în perioada postpartumb. tratamentul este antibiotic şi chirurgicalc. este determinată, de obicei, de bacilul Kochd. ridică suspiciunea de malignitate

Page 137: Teste Licenta 2011 Asm

137

e. este întotdeauna bilaterală

Răspuns: a,b

553.*Cresterea în greutate în timpul sarcinii se datorează:a. fătuluib. anexelor fetalec. creşterii în greutate a uteruluid. retenţiei hidrosalinee. tuturor acestora

Răspuns: e

554.*Cel mai important semn prezumtiv de sarcină la femeia fertilă şi cu ciclu menstrual normal este:a. amenoreeab. vărsăturilec. poliuriad. hipotensiunea arterialăe. edemele gambiere

Răspuns: a

555.Urmărirea sarcinii fiziologice se face:a. lunar în primele 6 lunib. zilnic în ultimele 2 săptămânic. săptămânal în luna a 9-ad. bilunar în lunile 7-8 e. în funcţie de preferinţele medicului

Răspuns: a, c, d

556.Modificările organismului matern în sarcina cuprind:a. scăderea volumului plasmaticb. creşterea frecvenţei cardiacec. creşterea debitului ventilatord. un grad de stază urinarăe. depigmentarea tegumentară

Răspuns: b, c, d

Page 138: Teste Licenta 2011 Asm

138

557.Contracţiile uterine de travaliu:a. sunt dureroaseb. intensitatea, durata şi frecvenţa cresc progresiv către faza ex-

pulzivăc. au rol esenţial în producerea culbuteid. dilată colul uterine. sunt voluntare

Răspuns: a, b, d

558.Manevrele Leopold:a. se efectuează cu ajutorul valvelorb. necesită stetoscop obstetricalc. oferă date despre asezarea, prezentaţie şi poziţia fetalăd. se efectuează prin palpare e. toate acestea

Răspuns: c, d

559.Bătăile cordului fetal:a. sunt echidistanteb. sunt ritmicec. sunt sincrone cu pulsul maternd. au o frecvenţă normală de 120-160/mine. focarul de intensitate maximă nu depinde de tipul de prezentaţie

Răspuns: a, b, d

560.Printre perioadele naşterii se numără:a. lăuzia tardivăb. dilatareac. delivrenţad. expulziae. angajarea

Răspuns: b, c, d

561.Lăuzia fiziologică:a. durează 6-8 săptămâni

Page 139: Teste Licenta 2011 Asm

139

b. cuprinde trei etapec. durează doi anid. ovulaţia se reinstalează în prima zi postpartume. orice ascensiune termică este fiziologică

Răspuns: a, b

562.Lactaţia:a. cuprinde declanşarea şi menţinerea secreţiei lactate şi

evacuarea glandei mamareb. are determinism neuro-endocrinc. alăptarea se poate complica cu infecţii ale sânuluid. alăptare nu necesită o igienă deosebităe. ablactarea se face chirurgical

Răspuns: a, b, c

563.Gravidele cu risc obstetrical crescut sunt:a. primiparele sub 20 ani şi peste 35 anib. marile multiparec. cele cu înălţimea sub 1,55 md. cele cu greutatea sub 55 kge. nu există gravide cu risc obstetrical

Răspuns: a, b, c

564.Principalele simptome şi semne în sarcina ectopică (triada clasică) includ:a. durereab. polakiuriac. febrad. amenoreea secundarăe. metroragia

Răspuns: a, c, e

565.Forma gravă a vărsăturilor gravidice:a. cuprinde 3 faze, cu gravitate crescândăb. determină modificări metabolicec. poate duce la întreruperea terapeutică a sarcinii

Page 140: Teste Licenta 2011 Asm

140

d. răsunetul asupra organismului matern este minore. repausul fizic şi psihic sunt suficiente

Răspuns: a, b, c

566.HTA indusă de sarcină:a. TA>140/90 mm Hg la 2 măsurători efectuate la cel puţin 6 oreb. apare după săptămâna 20 şi dispare postpartumc. sindromul HELLP are un prognostic excelentd. nu există tratament profilactice. modalitatea de naştere depinde de gravitate

Răspuns: a, b, e

567.Izoimunizarea Rh se poate produce prin:a. avortb. transfuziec. sarcină ectopicăd. naşteree. nici una dintre acestea

Răspuns: a, b, c, d

568.Ecografia în obstetricăa. are utilitate scăzutăb. poate fi dăunătoarec. oferă date despre embrion şi fătd. oferă date despre anexele fetalee. este o investigaţie neinvazivă

Răspuns: c, d, e

569.Hemoragiile din a doua jumătate a sarcinii:a. sunt hemoragiile apărute după săptămâna 20 de sarcinăb. nu prezintă o gravitate deosebităc. placenta previa este de 4 tipurid. DPPNI prezintă şoc proporţional cu hemoragiae. prognosticul fetal este adesea sever

Răspuns: a, c, d, e

Page 141: Teste Licenta 2011 Asm

141

570.Hemoragiile din prima jumătate a sarcinii:a. una din cauze este sarcina ectopicăb. sarcina molară este rarăc. cauza cea mai frecventă este placenta previad. avortul spontan are o etiologie variatăe. tratamentul curativ este rareori eficient

Răspuns: a, b, d

CHIRURGIE

571.Hidropsul vezicular este ? a. o complicaţie posibilă a litiazei biliare veziculareb. o complicaţie posibilă a litiazei de coledocc. prezenţa unui lichid apos în colecistul destinsd. cauzat de blocarea infundibulo-cistică cu calcule. de regulă nedureros

Răspuns: a, c, d

572.Investigatiile imagistice utile in explorarea ficatului si splinei sunt?a. echografiab. Rx abdominal pe golc. bariu pasajd. CTe. irigografie

Răspuns: a, d

573.Pancreatita acută este caracterizată de?a. durere în bară în etajul abdominal superiorb. creşterea amilazelor sangvinec. dureri intense hipogastriced. scăderea amilazelor e. creşterea bilirubinei indirecte

Page 142: Teste Licenta 2011 Asm

142

Răspuns: a, b

574.*Forma benignă a PA (pancreatită acută) este?a. edematoasă b. flegmonoasăc. necrotico-hemoragicăd. gangrenoasă e. cu forme de abcese

Răspuns: a

575.Gastrostoma este?a. operaţie paleativăb. operaţie radicalăc. utilizată pentru alimentared. o intervenţie rezecţionalăe. o derivaţie internă digestivă

Răspuns: a, c

576.Complicaţiile ulcerului duodenal includ?a. perforaţiab. stenoza piloricăc. stenoza cardialăd. penetraţiae. hemoragia

Răspuns: a, b, d, e

577.Stenoza pilorică organică este caracterizată de ?a. vărsăturib. distensie epigastrică cu clapotajc. apărare muscularăd. „stomac în chiuvetă” pe RXe. scădere ponderală

Răspuns: a, b, d, e

Page 143: Teste Licenta 2011 Asm

143

578.*Cel mai important semn clinic în diagnosticul apendicitei este ?a. hiperestezie cutanatăb. oprirea tranzituluic. vărsaturad. diareeae. apărarea musculară

Răspuns corect: e

579.Semnele de alarmă ale examenului clinic mamar, posibil reve-latoare ale unui cancer, cuprind?a. adenopatia axilarăb. mameloanele în plusc. scurgerile mamelonare sanguinolented. hipertrofia mamarăe. tumorile mamare

Răspuns: a, c, e

580.*Semnul “cojii de portocală”este caracteristic pentru?a.tumorile benigne mamareb.inflamaţiile acute mamarec.neoplasmul mamar cu extensie subtegumentarăd.fibroadenomul mamare.abcesul mamar cronic

Răspuns: c

581.Ginecomastia este?a.hipertrofia glandei mamare la femei în menopauzăb.hipertrofia glandei mamare la fetiţec.hipertrofia glandei mamare la bărbaţid.hipertrofia glandei mamare la femei gravidee.atrofia glandei mamare

Răspuns: c

582.Semnele clinice caracteristice pentru peritonite sunt ?a. greaţa

Page 144: Teste Licenta 2011 Asm

144

b. apărarea muscularăc. oprirea tranzituluid. contractura muscularăe. distensia abdominală

Răspuns: b, d

583.Semnele clinice ale ocluziilor intestinale includ ?a. oprirea tranzitului intestinal pentru fecale şi pentru gazeb. vărsături c. abdomen excavatd. dureri abdominalee. distensie abdominală

Răspuns: a, b, d, e

584.*Pneumoperitoneul apare la Rx abdominal pe gol în ?a. icter mecanicb. ulcer duodenal în puseu algic acutc. apendicită acută perforatăd. ulcer gastric sau duodenal perforate. ocluzie intestinală

Răspuns corect: d

585.*Nivelele hidroaerice apărute pe Rx-ul abdominal sunt caracteristice pentru ?a. peritonitab. pancreatita acutăc. icter mecanicd. ocluzie intestinalăe. gastroduodenită acută

Răspuns: d

586.Caracterele specifice herniilor simple sunt?a. ireductibilitateab. expansiunea la tusec. durerea în repausd. durerea la efort fizic

Page 145: Teste Licenta 2011 Asm

145

e. oprirea tranzitului intestinal

Răspuns: b, d

587.Organele herniate pot să fie?a. anse intestinale subţirib. apendicec. pancreasuld. colone. epiploon

Răspuns corect: a, b, d, e

588.*Varicele sunt?a. dilataţii fusiforme ale venelor profundeb. dilataţii şi alungiri ale venelor superficiale ale membrului

superiorc. dilataţii anevrismale, sacciforme ale venelor superficiale ale

membrului inferiord. dilataţii ale venelor jugulare

Răspuns corect: c

589.*Tratamentul eventraţiei ştrangulate este?a. medicalb. medical şi chirurgical de urgenţăc. posibil prin taxisd. cu posibilitatea de temporizare

Răspuns: b

590.Tromboflebita profundă a membrului inferior este caracterizată de următoarele ?a. absenţa pulsuluib. edemc. durere d. răceala membruluie. risc crescut de tromboembolie pulmonară

Răspuns: b, c, e

Page 146: Teste Licenta 2011 Asm

146

591.Sterilizarea în aparatul Poupinel se realizează prin:a. flambareb. incinerarec. contactul direct cu metale supraîncălzited. aer supraîncălzite. căldură uscată

Răspuns: d, e

592.Autoclavul utilizează:a. fierbereab. vaporii de apă sub presiunec. căldura umedăd. aerul supraîncălzite. căldura uscată

Răspuns: b, c

593.Antisepticele sunrt utilizate la nivelul:a. pieliib. mobilieruluic. pardoseliiid. mucoaselore. plăgilor

Răspuns: a, d, e

594.Apa oxigenată are efect:a. hemostaticb. oxidantc. virulicidd. bactericide. fungicid

Răspuns: a, b, d

595.*Betadina nu este indicată la:a. spălatul mâinilorb. spălături vaginalec. spălături bucale

Page 147: Teste Licenta 2011 Asm

147

d. toaleta plăgilore. dezinfecţie în general

Răspuns: e

596.Printre antibioticele active asupra Stafilococului auriu meticili-norezistent se numără:a. penicilinab. oxacilinac. vancomicinad. linezolidule. ampicilina

Răspuns: c, d

597.În foliculita bărbii se indică următoarele:

a. badijonări cu alcool sanitar.b. bărbierire cu maşina electrică.c. antibioterapie.d. bărbierire cu lama.e. incizii largi cu drenaj.

Răspuns: a, b

598.*Furunculul este produs cel mai frecvent de:a. streptococul beta hemolitic.b. E.coli.c. klebsiella.d. stafilococul auriu.e. proteus.

Răspuns: d

599.Printre panariţiile profunde se numără următoarele forme:a. eritematosb. tenosinovialc. flictenulard. articulare. osos

Page 148: Teste Licenta 2011 Asm

148

Răspuns: b, d, e

600.Tratamentul unghiei încarnate cuprinde;a. excizia colţurilor unghialeb. tratament cu unguente dezodorizantec. tăierea cât mai adâncă a unghieid. ablaţia unghieie. excizia jgheabului unghial.

Răspuns: d, e

NEONATOLOGIE

601.Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing potenţial:a. risc pentru leziuneb. risc pentru sindromul morţii subite la sugarc. salivaţie necorespunzătoared. deficit de îmbrăcate. risc pentru intoxicatie

Răspuns:a,b,e

602.Nou născutul prematur: a. este o categorie de nou născut cu risc b. poate dezvolta boala membranelor hialinec. este născut sub 37 săptămâni de vărstă gestaţionalăd. are vârsta gestaţională peste 38 săptămânie. nu prezintă risc de hipolicemie

Răspuns:a,b,c

603.Nursingul nou-născutului cu greutate mică la naştere are ca obiective:a. menţinerea echilibrului termic b. prevenirea hipoglicemieic. stabilirea modului de alimentaţied. evitarea contactului mamei cu copilule. evitarea stresului prin frig

Page 149: Teste Licenta 2011 Asm

149

Răspuns:a,b,c,e

604.În cursul resuscitării neonatale criteriile clinice de evaluare sunt:a. respiraţiab. frecvenţa cardiacăc. coloraţiad. temperatura corpuluie. dezinfectia materialelor sanitare Răspuns:a,b,c

605.Infecţiile nosocomiale se previn prin:a. spalarea mainilorb. evitarea supraaglomerării secţieic. curăţenie şi dezinfecţie zilncă şi terminalăd. evitarea toaletei zilnice la toţi nou născuţii e. alimentatie corespunzatoare Răspuns: a,b,c

606.*Perioada neonatală se termina la:a. 7 zile împlinite de la naştereb. 6 ore de viaţăc. 6 săptămâni împlinite de la naştered. 28 de zile împlinitee. la implinirea varstei de 1 luna de la nastere Răspuns: d

607.Dintre obiectivele nursingului nou-născutului în prima zi de viaţă fac parte :a. evitarea infecţiilor b. evitarea traumatizăriic. evitarea hipotermizăriid. evitarea toaletei generalee. evitarea alimentaţiei precoce la sân Răspuns: a, b, c

Page 150: Teste Licenta 2011 Asm

150

608.Oxigenul:a. are efect vasodilatator pulmonarb. se administreaza prin CPAP c. administrat prematurului produce retinopatied. este un droge. face parte din categoria fluidelor medicale Răspuns:a,b,c, d

609.Nou nascutul cu asfixie perinatala prezinta:a. cianoza cutaneo mucoasăb. respiratie neregulate/apneec. bradicardied. lanugo pe arii extinsee. reflex de deglutiţie

Răspuns:a,b, c

610.Precizaţi categorile de nou născuţi cu risc:a. nou născuţi cu greutate mică la naştere: prematuri, dismaturi

(SGA) b. nou născuţi din sarcini gemelare, c. nou născuţii din prezentaţie pelviană şi transversăd. nou născuţii plasaţi în Roominge. nou născuţii alimentaţi la sân la cerere

Răspuns:a,b, c

BIOETICA

611.Bioetica:a. cuprinde doar etica medicală tradiţionalăb. se focalizează numai asupra omuluic. cuprinde şi biosfera în întregul eid. cuprinde orice intervenţie ştiinţifică a omului asupra vieţii în

generale. are 5 ramuri

Page 151: Teste Licenta 2011 Asm

151

Răspuns: c, d

612.Revoluţia biologică:a. datează din secolul al XIX-leab. începe de la descoperirea codului geneticc. defineşte „medicina genomică”d. precede revolutia terapeuticae. dateaza din secolul XX

Răspuns: b, c, e

613.Codul lui Hammurabi:a. Este o lege a Statului Israel din 1996b. Dateaza din 1750 î Cc. conţine norme care dirijează activitatea medicalăd. contine o reglementare a taxelor pentru asistenţa sanitarăe. este singurul cod deontologic din vechime

Răspuns: b, c, d

614.Etica Medicală:a. a fost doar apanajul Bisericii catoliceb. a fost o preocupare şi a celorlalte confesiuni religioase creştinec. nu a avut răsunet în lumea islamicăd. face parte din tematica abordata in centrele de bioeticae. nu este relevanta pentru actul medical

Răspuns: b, d

615.Competenţa bioeticii este recunoscută în:a. problemele etice ale profesiunilor sanitareb. problemele etice rezultate în cadrul cercetărilor pe omc. problemele sociale legate de problemele politicii sanitare şi

de medicina locurilor de muncăd. politici de planificare familială şi control demografice. probleme privind intervenţia asupra vieţii altor fiinţe vii

decât omul

Răspuns: a, b, c, d, e

Page 152: Teste Licenta 2011 Asm

152

616.Finalitatea bioeticii constă în:a. analiza raţională a problemelor morale legate de biomedicinăb. conexiunea problemelor morale cu dreptulc. conexiunea problemelor morale cu ştiintele socialed. liniile etice nu au o finalitate aplicativăe. liniile etice au intotdeauna o finalitate aplicativă

Răspuns: a, b, c, e

617.In cazul înrolării unui pacient într-un studiu de cercetare se vor explica:a. beneficiile posibile pentru alţii şi pentru ştiinţă b. dosarele studiului vor putea fi vizualizate de către angajatorc. obligaţia individului de a continua implicarea în studiu, odată

ce a acceptat înrolaread. pe cine să contacteze pentru întrebări în legătură cu cerc-

etarea sau cu posibilitatea apariţiei unei lezări din cauza cercetării

e. posibilele efecte nedorite ale terapiei cercetate

Răspuns: a, d, e

618.Principiile speciale ale transplantului de ţesuturi şi/sau organe sunt:a. să respecte demnitatea persoanei (donator, primitor, medic)b. să aibă scop terapeuticc. să respecte drepturile omuluid. să nu fie determinat de oportunităţi politice sau economicee. poate avea scop pur ştiinţific

Răspuns: a, b, c, d

619.Donarea de organe trebuie să respecte o serie de principii:a. principiul respectării demnităţii umane b. principiul anonimatului donatorilorc. principiul gratuităţiid. principiul “primum non nocere”e. principiile se respecta doar pentru donator, nu si pentru primitor

Page 153: Teste Licenta 2011 Asm

153

Răspuns: a, b, c, d

620.Ce înseamnă „medicina genomică”? a. cunoaşterea codului genetic al omuluib. structura patrimoniului ereditarc. stiiinta care studiaza tipurile de sold. posibilitatea cunoaşterii constituţiei ereditaree. medicina care foloseste cunostintele legate de codul genetic uman

Răspuns: a, b, d, e

621.Definiţia bioeticii este: a. studiul sistematic al conduitei umaneb. perspectiva conduitei umane în cadrul ştiinţelor vieţii şi sănătăţiic. evidenţierea valorilor umane şi moraled. folosirea unei variate metodologii etice într-o abordare multidis-ciplinarăe. cuprinde reguli, norme morale

Răspuns: a, b, c, d, e

622.Ramurile bioeticii sunt:a. bioetica generalăb. bioetica specialăc. bioetica clinică sau decizionalăd. bioetica multilocularae. bioetica geonosiana

Răspuns: a, b, c

623.Clonarea terapeutică:a. foloseşte un embrion-clonăb. embrionul este utilizat drept cultură de celule stemc. ar putea elimina pericolul respingerii materialului transplantat de către organismul umand. este legala in unele state ale UEe. este identica cu clonarea reproductiva

Răspuns: a, b, c, d

Page 154: Teste Licenta 2011 Asm

154

624.Eugenia:a. pozitivă este atunci când se promovează descendenţii

proveniţi din indivizi excepţional dotaţib. negativă este atunci când se elimină efectele transmiterii la

descendenţi a unor însuşiri genetice nefavorabilec. pozitivă a fost practicata de nazisti prin lebensborn-urid. negativă este sterilizarea persoanelor handicapate mintale. nu a fost niciodata aplicata, este o notiune pur teoretica

Răspuns: a, b, c, d

625.Eutanasia activa:a. este legala in Romaniab. nu este legala in Romaniac. este legala in unele state ale UEd. a fost legala in Statele Unite ale Americiie. inseamna decuplarea unui bolnav comatos de la aparatele de sustinere vitala

Răspuns: b, c, d

626.Consimţământul:a. se cere în cazul transplantului de la primitorb. nu este necesar pentru donator în cazul transplantului c. consimţământul trebuie să fie informat d. nu este niciodată nevoie să fie scris, este suficient cel verbale. nu este nevoie sa cerem consimtamantul pacientilor in spital, in-diferent de manopera medicala la care-i supunem

Răspuns: a, c

627.Eutanasia pasiva:a. ridica probleme eticeb. este diferita de eutanasia activac. este decuplarea pacientului de la aparatul de ventilaţied. nu necesita consimtamantul familiei sau apartinatorilor legalie. este o notiune pur teoretica

Page 155: Teste Licenta 2011 Asm

155

Răspuns: a, b, c

628.Bioetica:a. este strict legată de ştiinţa medicalăb. combină cunoaşterea biologică cu cea a sistemului valorilor

umanec. a fost numită ,,ştiinţa supravieţuirii”d. descrie felul în care cunoştiinţele tehnico-ştiinţifice pot fi în-

trebuinţate în folosul omeniriie. se studiaza si se updateaza in centrele de bioetica

Răspuns: b, c, d, e

629.Revoluţia terapeutică:a. înseamnă descoperirea tratamentului pentru infecţia cu HIVb. s-a produs odată cu descoperirea sulfamidelor şi a penicilineic. este premergătoare revoluţiei biologiced. s-a produs in secolul VIIIe. inseamna descoperirea injectiei

Răspuns: b, c

630.Centrele de Bioetică:a. primul centru a fost înfiinţat în SUAb. primul centru a fost înfiinţat în Europac. s-au înfiinţat şi în Asiad. în Europa au apărut doar în Spaniae. exista si in Italia

Răspuns: a, c, e

631.Creştinismul:a. a introdus concepte şi valori noi eticeb. a acţionat prin intermediul învăţământuluic. a acţionat prin practica asistenţialăd. a condus Biserica la a se ocupa de sănătatea publicăe. Biserica nu este implicata in problemele Bioeticii

Răspuns: a, b, c, d

Page 156: Teste Licenta 2011 Asm

156

632.Bioetica este:a. studiul sistematic al dimensiunilor moraleb. se aplică ştiinţelor vieţii şi tratamentelor sanitarec. foloseşte o varietate de metodologii eticed. este o abordare interdisciplinarăe. este o ştiinţă strict medicală

Răspuns: a, b, c, d

633.Bioetica:a. nu are finalitate practicăb. nu este o ştiinţă de factură filosofalăc. este identică cu deontologia medicalăd. are legături cu medicina legalăe. in Romania, centrul de bioetica cel mai valoros este la Iasi

Răspuns: b, d, e

634.În cazul înrolării unui pacient într-un studiu de cercetare se vor explica:a. natura experimentală şi scopul studiuluib. faptul că participarea este voluntarăc. procedurad. disconfortul şi riscurile testelor atât pentru individ, cât şi pen-

tru familiee. sfatul genetic precizeaza exact daca fatul va avea sau nu boala

genetica

Răspuns: a, b, c, d

PSIHIATRIE

635.Episodul depresiv se caracterizează prin următoarele, CU EX-CEPŢIA: a. pacientul prezintă dispoziţie depresivăb. pacientul prezintă dispoziţie elevatăc. nu apar niciodată idei deliranted. pacientul prezintă hipoprosexie

Page 157: Teste Licenta 2011 Asm

157

e. hipomnezia ne poate conduce spre un diagnostic eronat de demenţă

Răspuns: b, c

636.Episodul depresiv moderat se caracterizează prin următoarele: a. nu necesită internare in spitalb. bradilalia şi bradikinezia sunt sesizabile de către anturajc. pacientul poate, cu un anumit efort să facă faţă cerinţelor

profesionaled. insomnii de treziree. dispoziţia depresivă se poate asocia cu anxietate de intensi-

tate moderată

Răspuns: b, d, e

637.*Tulburarea afectivă bipolară se caracterizează prin urmă-toarele, CU EXCEPŢIA: a. în evoluţie apar numai episoade depresiveb. în evoluţie apar atât episoade depresive cât şi maniacalec. în evoluţie pot să apară şi episoade hipomaniacaled. tratamentul de întreţinere este medicaţia timostabilizatoaree. se mai numeşte psihoză afectivă bipolară

Răspuns: a

638.Următoarele corelaţii sunt adevărate: a. bradilalia este consecutivă bradipsihieib. tahilalia este consecutivă bradipsihieic. intreruperea bruscă, de scurtă durată a discursului verbal este consecutivă barajului ideativd. bradilalia este consecutivă tahipsihieie. tahilalia este consecutivă tahipsihiei

Răspuns: a, c, e

639.Următoarele afirmaţii privind ţinuta sunt adevărate: a. reflectă gradul de aderenţă al individului la normele socio-

culturale

Page 158: Teste Licenta 2011 Asm

158

b. analiza ţinutei ia în calcul adecvarea acesteia cu vârsta şi cu sexul persoanei

c. se referă doar la îmbrăcăminted. se referă la îmbrăcăminte, starea de igienă şi coafurăe. ţinuta dezordonată apare în demenţe şi în retard mental

Răspuns: a, b, d, e

640.Hipomimia apare în: a. episodul depresivb. episodul maniacalc. impregnarea neurolepticăd. este reprezentată de surâsul schizofreniculuie. tulburarea psihotica

Răspuns: a, c

641.Următoarele afirmaţii privind agitaţia psihomotorie sunt ade-vărate, CU EXCEPŢIA: a. la pacienţii schizofreni apare în mod imprevizibilb. la pacienţii depresivi apare brusc, la bolnavi aparent liniştiţi

şi se numeşte „furor maniacal”c. pacienţii maniacali pot izbucni într-o stare de agitaţie ex-

tremă numită „furor maniacal”d. la oligofreni agitaţia se manifestă sub formă de acte agresivee. de obicei, pacienţii agitaţi psihomotor vin singuri la spital

Răspuns: a, e

642.Următoarele afirmaţii privind negativismul sunt adevărate: a. se caracterizează prin tendinţa de a repeta aceeaşi mişcare,

de obicei bizarăb. este tendinţa de a opune rezistenţă la orice stimul externc. negativismul intern este negativism activd. negativismul intern se referă la faptul că pacientul refuză să

relaxeze sfincterelee. este cuprins în sfera catatoniei

Răspuns: b, d, e

Page 159: Teste Licenta 2011 Asm

159

643.Euforia: a. este o hipertimie pozitivăb. este o hipertimie negativăc. apare în episodul maniacald. apare în tulburarea afectivă bipolară. e. apare în tulburarea depresivă recurentă.

Răspuns: a, c, d

644.Următoarele afirmaţii privind inversiunea afectivă sunt ade-vărate: a. se caracterizează prin faptul că pacientul trăieşte concomitent

sentimente contrarii faţă de aceeaşi persoană sau situaţieb. e caracterizează prin faptul că pacientul dezvoltă sentimente

de ură faţă de persoane pe care în mod firesc ar trebui să le iubească

c. se caracterizează printr-o trecere facilă de la o stare su-fletească la alta

d. este forma extremă a labilităţii afectivee. apare în schizofrenie

Răspuns: b, e

645.*Următoarele afirmaţii cu privire la ideile delirante de perse-cuţie şi prejudiciu sunt adevărate, CU EXCEPŢIA: a. apar în schizofrenieb. apar în demenţec. nu apar niciodată în episoadele maniacaled. pacientul are convingerea falsă că suferă prejudicii morale,

materiale sau fizicee. în evoluţie poate să apară conversiunea persecutat-persecutor

Răspuns: c

646.Ideile delirante de influenţă se caraterizează prin următoarele: a. pacientul nu recunoaşte realităţi evidente

Page 160: Teste Licenta 2011 Asm

160

b. sunt idei delirante depresivec. sunt idei delirante expansived. sunt idei delirante mixtee. apar în schizofrenie

Răspuns: d, e

647.Halucinaţiile auditive se caracterizează prin următoarele: a. sunt mai frecvente la copiib. sunt mai frecvente la adulţic. halucinaţiile auditive imperative pot avea consecinţe medi-

colegaled. halucinaţiile auditive imperative constituie urgenţă psihi-

atricăe. pacientul care prezintă halucinaţii auditive nu necesiă in-

ternare

Răspuns: b, c, d

648.Următoarele afirmaţii privind halucinaţiile sunt adevărate: a. sunt simptome psihoticeb. de obicei halucinaţiile gustative şi olfactive se asociază şi

sunt plăcutec. senzaţiile de orgasm sau viol direct sau de la distanţă sunt

halucinaţii tactiled. sunt predictori de gravitate ai boliie. după răsunetul afectiv halucinaţiile auditive pot fi favorabile,

nefavorabile sau antagoniste

Răspuns: a, d, e

649.Halucinaţiile propriu-zise: a. sunt percepţii fără un obiect real de perceputb. sunt percepţii reale dar denaturate şi deformate ale unui

obiectc. pentru pacient ele sunt veridice şi nu pot fi dărâmate printr-o

contradicţie logicăd. au proiecţie spaţialăe. sunt percepute pe căile senzoriale normale, prin intermediul

organelor de simţ

Page 161: Teste Licenta 2011 Asm

161

Răspuns: a, c, d, e

650.Hipomnezia: a. este reprezentată de amintiri rapide, involuntare şi cu

conţinut foarte bogatb. reprezintă scăderea de diferite grade a forţei mnezicec. apare în stări de surmenajd. apare datorită unor deficite prosexicee. apare în episoadele maniacale

Răspuns: b, c, d

651.Următoarele afirmaţii privind amnezia sunt adevărate: a. amnezia reprezintă pierderea totală a capacităţii mneziceb. amnezia anterogradă este amnezie de evocarec. amnezia retrogradă este amnezie de fixared. amnezia lacunară apare în TCC sau stări de beţiee. amnezia electivă – unele evenimente şi situaţii neplăcute

(viol, adulter) au fost uitate

Răspuns: a, d, e

652.Următoarele afirmaţii cu privire la ideile delirante sunt ade-vărate: a. sunt tulburări de ritm şi coerenţă ale gândirii.b. sunt impenetrabile la contraargumentec. ideile delirante de grandoare sunt idei expansive.d. ideile delirante expansive se mai numesc micromanice.e. ideile delirante mixte sunt ideile de influenţă şi ideile metafizice

Răspuns: b, c, e

653.* Ideile delirante erotomanice: a. pacientul este convins că este superior din punct de vedere

fizic, material sau mental.b. sunt idei delirante expansivec. sunt idei delirante depresive.d. sunt idei delirante mixte

Page 162: Teste Licenta 2011 Asm

162

e. pacientul are convingerea că este purtătorul unei misiuni reli-gioase

Răspuns: b

654.Ideile delirante de persecuţie: a. pacientul este convins că este iubit de o persoană cu un nivel

socio-cultural superior.b. bolnavul are convingerea delirantă că nu aparţie familiei sale

ci ar fi descendentul unei familii renumite, foarte bogate. c. reprezintă convingerea bolnavului că suferă prejudicii

morale, materiale sau fizice, simţind lumea ca ostilă. d. pacientul este convins că împotriva lui se complotează.e. poate avea loc conversiunea persecutat-persecutor.

Răspuns: c, d, e

655.* Un student de 25 de ani a fost internat într-o clinică de psihia-trie cu un istoric de 6 săptămâni în care a prezentat comportament bizar, “ciudat”. Cu aproximativ 6 săptămâni înainte de internare pa-cientul era convins că nu poate să-şi amintească lecţia deoarece i-au fost furate gândurile de ceilalţi studenţi. O voce de bărbat îl preve-nea să fie suspicios în privinţa oricui. Părinţii pacientului au relatat că de câteva săptămâni fiul lor vorbea incoerent, avea gandire de-zorganizată. Cel mai probabil diagnostic este:a. schizofrenie paranoidab. tulburare schizoafectivăc. tulburare delirantă persistentad. tulburare afectivă bipolarăe. tulburare de personalitate schizoidă

Răspuns: a

656.*Un pacient spitalizat cu o boală mentală cronică nu a vorbit şi nu s-a mobilizat deloc de mai mult de două săptămâni. El se îm-potrivea oricărei tentative de a fi mişcat. Ocazional avea din senin momente de agitaţie şi comportament agresiv. Care este diagnos-ticul: a. tulburare schizoafectivăb. schizofrenie catatona

Page 163: Teste Licenta 2011 Asm

163

c. tulburare schizofreniformăd. tulburare delirantă persistentăe. depresie delirantă

Răspuns: b

657.*Pacientă de 25 de ani, căsătorită, se plânge că de un timp simte dureri precordiale însoţite de palpitaţii, amorţeli în mâini, bufee de căldura, transpiraţii reci. Pacienta acuză un sentiment de teamă de a nu muri şi de a nu înebuni în timpul crizei. Toate aceste simptome ţin aproximativ 10 minute, apar brusc şi dispar lent. Care este diagnosticul: a. schizofrenieb. episod depresivc. episod maniacald. stare de sevraje. atac de panică

Răspuns: e

658.*O femeie de 27 de ani este tristă de aproximativ 2 săptămâni. Prezintă oboseală extremă şi nu se poate concentra la serviciu. Acum câteva săptămâni a fost plină de energie şi entuziasm, a fost în stare să lucreze 10-12 ore pe zi iar seara să meargă la dans. Cel mai probabil diagnostic este: a. tulburare de personalitate de tip borderlineb. tulburare depresivă majoră recurentăc. tulburare schizoafectivăd. tulburare hipomaniacalăe. tulburare afectivă bipolară

Răspuns: e

659.*O tânără de 17 ani roşeşte, se simte stingheră când unul dintre colegi sau profesorul o întreabă ceva. Ea stă în spatele clasei sperând să nu fie văzută, observată. Cel mai probabil diagnostic este: a. agorafobieb. tulburare de panicăc. tulburare obsesiv-compulsivă

Page 164: Teste Licenta 2011 Asm

164

d. fobie socialăe. tulburare actă de stress

Răspuns: d

660.Următoarele sunt simptome care domină tabloul clinic al schizofreniei: a. asociaţii însoliteb. afectivitate platăc. ambivalenţă afectivăd. autisme. tulburări de comunicare

Răspuns: a, b, c, d

661.Următoarele afirmaţii cu privire la schizofrenia paraniodă sunt adevărate: a. debutul este în jurul vîrstei de 15-16 anib. tabloul clinic este dominat de o stare de stupor, poziţii bizare

păstrate timp îndelungatc. este centrată de delirul paraniodd. este indicaţie pentru terapia cu electroşoce. pacientul poate fi heteroagresiv

Răspuns: a, c, e

662.Criteriile de diagnostic ale demenţei Alzheimer cuprind: deficit mnezica. tulburarea de memorie trebuie să se asocieze cu cel puţin una

din următoarele: afazie, apraxie, agnozie şi perturbare în funcţia de execuţie

b. tulburarea de memorie trebuie să se asocieze cu cel puţin două din următoarele: afazie, apraxie, agnozie şi perturbare în funcţia de execuţie

c. tulburarea de memorie trebuie să se asocieze cu cel puţin trei din următoarele: afazie, apraxie, agnozie şi perturbare în funcţia de execuţie

Page 165: Teste Licenta 2011 Asm

165

d. tulburarea de memorie trebuie să se asocieze obligatoriu cu următoarele: afazie, apraxie, agnozie şi perturbare în funcţia de execuţie

e. tulburarea de memorie nu se asociaza cu: afazie, apraxie, ag-nozie şi perturbare în funcţia de execuţie

Răspuns: a, b

663.*Diagnosticul de demenţă vasculară presupune următoarele CU EXCEPTIA: a. deteriorarea memorieib. tulburarea de memorie trebuie să se asocieze cu cel puţin

două din următoarele: afazie, apraxie, agnozie şi perturbare în funcţia de execuţie

c. trebuie să existe proba unei maladii cerebrovasculare care este considerată a fi în relaţie etiologică cu demenţa

d. modificări CT şi RMN (leziuni vasculare multiple şi atrofie corticală)

e. la examenul somatic există proba unei HTA foarte vechi

Răspuns: b

664.Următoarele afirmaţii privind haloperidolul sunt adevărate: a. este un antipsihotic de veche generaţieb. este un antipsihotic de nouă generaţiec. este un neuroleptic cu care se tratează episodul maniacald. este un blocant al receptorilor dopaminergicie. poate induce efecte adverse de tip extrapiramidal

Răspuns: a, c, d, e

OFTALMOLOGIE

665.Zona zoster oftalmică:a. e produsă de virusul herpes simplex Ib. poate să dea complicaţii ocularec. e însoţită de dureri frontale intense

Page 166: Teste Licenta 2011 Asm

166

d. se caracterizează prin apariţia de vezicule la nivelul tegumentului pleoapelor

e. e produsă de virusul varicelo-zosterian

Răspuns: b, c, d, e

666.Diagnosticul pozitiv al corpilor străini intraoculari se face prin:a. echografie ocularăb. tonometriec. radiografie orbităd. coloraţia cu fluoresceínăe. exoftalmometrie

Răspuns: a, c

667.Atitudinea de urgenţă în cazul arsurilor oculare constă în:a. îndepărtarea resturilor de substanţă sau corp străinb. spălătura largă cu apă sau ser fiziologicc. administrare generală de antibioticd. nu ne atingem de ochi şi pansăme. administrare locală de cortizon

Răspuns: a, b, c

668.*. Pansamentul se aplică pe ochi în cazul leziunilor corneene până cânda. corneea nu mai colorează cu fluoresceinăb. bolnavul nu mai prezintă fotofobiec. până când se administrează antibiotic şi midriaticd. până când prezintă lacrimaree. leziunile corneene nu se pansează

Răspuns: a

669.Mediile transparente ale globului ocular sunt:a. cristalinb. scleroticăc. vitrosd. coroidăe. corneea

Page 167: Teste Licenta 2011 Asm

167

Răspuns: a, c, e

670.În caz de traumatisme oculare perforante, care este atitudinea terapeutică de urgenţă?a. profilaxia antitetanicăb. toaleta şi sutura plăgiic. antibioterapia locală şi generalăd. nu ne atingem de glob până nu ştim cauzae. administrarea de antalgice

Răspuns: a, b, c, e

671.Cataracta senilă se caracterizează prin? a. frecvent se manifestă dupa 60 de anib. dureri ocularec. scăderea vederiid. opacifierea cristalinuluie. tensiune intraoculară crescută

Răspuns: a, b, c, e

672.Corneea este un strat al globului oculara. avascularăb. matăc. transparentăd. bine inervatăe. acoperită de conjunctivă

Răspuns: a, c, d

673.Conjunctivită primavaratică? a. este o afecţiune alergicăb. prezinta secreţie mucopurulentăc. are caracter sezonierd. conjunctiva tarsală prezintă papile cu aspect de pavaj

(mozaic)e. are ca simptom principat prurit şi lacrimare

Răspuns: a, c, d, e

Page 168: Teste Licenta 2011 Asm

168

674.Hemoragia subconjunctivală este o afecţiune care apare?a. spontanb. la hipertensivic. la diabeticid. traumatice. la pacienţii cu tuse convulsivă

Răspuns: a, b, c, d, e

DERMATOLOGIE

675.Care din următoarele afirmaţii despre microsporie sunt ade-vărate? a. se manifestă prin plăci alopecice şi scuamoase de talie mare

la nivelul pielii păroase a capuluib. firele de păr sunt rupte inegal de la emergenţa firuluic. parazitarea este de tip endotrixd. la examenul la lampa Wood teritoriile afectate prezintă o flu-

orescenţă verzuie strălucitoare particularăe. tratamentul cu Lindan rezolvă majoritatea cazurilor

Răspuns: a,d

676.Leziunile elementare care apar în sicozisul stafilococic sunt? a. papuleb. pustulec. buled. nodulie. vezicule

Răspuns: a,b,d

677.Furunculul se caracterizează prin:a. se prezintă ca un nodul dur,durerosb. se prezintă ca un placard tumoral, durerosc. epidermul este destins,lucios şi intens hiperemicd. afectează numai copiie. este o streptococie

Page 169: Teste Licenta 2011 Asm

169

Răspuns: a,c

678.Care din următoarele afirmaţii despre erizipel sunt adevărate?a. evoluţie în puseeb. tumefacţie intens inflamatorie în placard reliefat la periferiec. debut acut cu frison,febrăd. poarta de intrare fecventă o constituie o tinea pedis neglijatăe. după vindecare rămân macule pigmentate

Răspuns: b,c,d

679.Herpesul simplex se caracterizează prin:a. apariţia unor vezicule serocitrine grupate în buchete pe un

fond eritematosb. faza erozivo-crustoasă se vindecă mai rapid în cazul aplicaţi-

ilor locale de corticoizic. primoinfecţia herpetică este aproape în 90-95% din cazuri

clinic manifestăd. antiviralele locale aplicate la un interval de 4 ore previn

apariţia recidivelore. sunt contraindicate maltratările locale, spălarea cu apă şi

săpun

Răspuns: a,e

680.Complicaţiile cele mai frecvente în zona zoster sunt:a. generalizareab. ocularec. neurologiced. suprainfecţiilee. lichenificarea

Răspuns: b,c,d

681.Epiteliomul bazocelular se caracterizează prin:a. se localizează frecvent la nivelul buzei inferioareb. evoluţia este cronică, rapid metastazantăc. există o predispoziţie sporită la persoanele cu părul blond şi

roşcat

Page 170: Teste Licenta 2011 Asm

170

d. apare frecvent la bătrânii din mediul agricole. apariţia de adenopatii regionale

Răspuns: c,d

682.Care din următoarele afirmaţii despre carcinomul spinocelular sunt adevărate?a. debutează clinic sub forma unui nodulb. apare frecvent pe terenul unor leziuni preexistentec. nu metastazeazăd. localizarea este în cele 2/3 superioare ale feţeie. prurit local

Răspuns: a,b

683.*Perioada de incubaţie a sifilisului primar este?a. 3-5 zileb. 21 zilec. 42-45 ziled. 65-75 zilee. 7-10 zile

Răspuns: b

684.Caracteristicile clinice ale şancrului sifilitic sunt:a. leziunea este superficială de tip erozivb. fondul leziunii este gangrenosc. culoarea leziunii este roşu musculard. furnizează un prurit supărătore. emană un miros dulceag

Răspuns: a,c,e

685.*Prima manifestare clinica a sifilisului secundar este?a. sifilidele papuloaseb. rozeola sifiliticăc. sifilidele papulo-erozived. sifilidele pigmentaree. sifilidele papulo-scuamoase

Page 171: Teste Licenta 2011 Asm

171

Răspuns: b

686.Penicilina este indicată în:a. scabieb. erizipelc. eczemăd. sifilise. psoriazis

Răspuns: b,d

687.Regiunile patogenice în scabie? a. interdigitalb. pliul axilarc. periombilicald. pielea păroasa a capuluie. faţa laterală a gambelor

Răspuns: a,b,c

688.Candidozele cutaneo-mucoase se caracterizează prin:a. eritemb. eroziunic. depozite brânzoased. cruste gălbui-albicioasee. lichenificare

Răspuns: a,b,c

689. Sondele sunt instrumente destinate pentru:a. explorarea conductelor şi traiectelorb. pentru evacuarea unor cavităţic. pentru introducerea unor medicamente sau lichide în cavităţid. pentru oprirea hemoragiilor gastrice masivee. pentru tratamentul anuriei

Răspuns: a, b, c

690. În casolete se pregătesc următoarele materiale pentru autoclav:a. tampoane

Page 172: Teste Licenta 2011 Asm

172

b. bisturie metalice cu mâner de plasticc. câmpuri şi periid. diferite instrumentee. unele medicamente Răspuns corect: a, c, d

NURSING, TOERII, CONCEPTE

691. Consiliul Internaţional al Nurselor (ICN) în codul de etică pentru nurse, ICN 2007, apreciează că nursele au următoarele responsabilităţi fundamentale :a. de a promova sănătatea şi de a preveni îmbolnăvirile (de a face profilaxie)b. de a păstra sănătatea şi de a alina suferinţac. de a promova politici monetare şi fiscaled. de a elabora conduita terapeutică e. de a stimula internarile in spitale

Răspuns: a,b

692. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. impotenţa funcţionalab. risc pentru hipotermiec. pneumonie d. rinofaringitae. constiparie

Răspuns: a,e

693. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. dentiţie alteratăb. fricăc. astm bronşicd. risc pentru infecţiee. pielonefrita acuta

Răspuns: a,b

Page 173: Teste Licenta 2011 Asm

173

694. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. fatigabilitate b. diareec. emfizem pulmonard. apendicită e. anxietate

Răspuns: a,b,e

695. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. deficit al activităţiib. anxietatec. risc pentru suprasolicitared. atelectazie pulmonarăe. risc de embolie pulmonara

Răspuns: a,b

696. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. alterarea creşterii şi dezvoltăriib. alterarea stării de sănătatec. risc pentru hipotermied. hipotiroidisme. risc de violenta catre sine

Răspuns: a,b

697. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. hipotermia b. exces de volum al fluidelorc. risc pentru reflux urinard. pielonefrităe. retentie urinara

Răspuns: a,b,e

698. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. hipertermiab. deficit al volumului de fluide

Page 174: Teste Licenta 2011 Asm

174

c. rujeolăd. risc pentru tulburări ale balanţei fluidelore. risc de trauma

Răspuns: a,b

699. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. disreflexieb. incontinenţă vezicalăc. tuberculozad. sifilisule. perfuzie tisulara ineficienta

Răspuns: a,b,e

700. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. incontinenţă, funcţională renalăb. infecţiec. risc pentru incontinenţă urinarăd. neoplasmul mamare. managementul eficient al regimului terapeutic

Răspuns: a,b,e

701. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. leziuneb. greaţac. risc pentru intoxicaţied. infarct miocardice. tulburare de deglutitie

Răspuns: a,b,e

702. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. durereb. pentru sufocarec. enterocolită ulcero-necroticăd. greata

Page 175: Teste Licenta 2011 Asm

175

e. imunitate alterata

Răspuns: a,d,e

703. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. integritate cutanată, necorespunzătoareb. deficit de alimentaţiec. risc pentru tulburari termiced. angină pectoralăe. perturbarea motilitatii in pat

Răspuns: a,b,e

704. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. alterarea procesului de gândireb. risc pentru alăptare ineficientăc. retentie urinarad. ulcer gastro-duodenale. risc de disfunctie hepatic

Răspuns: a,c

705. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. inabilitatea unei respiraţii spontaneb. perfuzie tisulară alteratăc. enterocolită ulcero-necroticăd. bronhopneumoniee. crestere si dezvoltare intarziata

Răspuns: a,b,e

706. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. salivaţie necorespunzătoareb. risc pentru comportament dezorganizat infantilc. risc pentru sindrom funcţionald. sexualitate alteratae. risc de necaz

Răspuns: a,d

Page 176: Teste Licenta 2011 Asm

176

707. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. tulburări ale ritmului de somnb. deficit de alimentaţiec. risc pentru singurătated. diabet zaharate. exces de volum de fluid

Răspuns: a,b,e

708. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. alăptarea eficientab. risc pentru sindromul morţii subite la sugarc. suprasolicitared. risc pentru nivel instabil al glucozei în sângee. dentitie deteriorata

Răspuns: a,c,e

709. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing actual:a. debit cardiac, diminuatb. alăptarea, ineficientăc. risc pentru dezechilibru al volumului de fluidd. risc pentru incontinenţă urinarăe. capacitate ineficienta de a reactiona

Răspuns: a,b,e

710. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing potenţial:a. risc pentru impotenţa functionalăb. insomniac. perturbarea schimbului de gazed. capacitate de a face fata a familiei cu dizabilitati e. risc pentru suprasolicitare

Răspuns: a,e

711. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing potenţial:

Page 177: Teste Licenta 2011 Asm

177

a. risc pentru constipaţieb. risc pentru sindrom funcţionalc. incontinenţă urinarăd. respiraţie eficientăe. riscul de contaminare

Răspuns: a,b,e

712. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing potenţial:a. risc pentru deficit al volumului fluidelorb. risc pentru tulburări ale balanţei fluidelorc. infecţied. hipotermiee. contaminarea

Răspuns: a,b

713. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing potenţial:a. risc pentru reflex urinarb. risc pentru infecţiec. alterarea procesului de gândired. risc de constipatiee. integritate tisulară, improprie Răspuns: a,b,d

714. Următoarele diagnostice sunt diagnostice de nursing potenţial:a. risc pentru leziuneb. risc pentru sindromul morţii subite la sugarc. salivaţie necorespunzătoared. deficit de îmbrăcate. riscul de confuzie cronica

Răspuns: a,b,e

Page 178: Teste Licenta 2011 Asm

178

715. Din soluţiile OMS pentru securitatea pacienţilor din spitale, fac parte: a. coerenţa denumirii medicamentelorb. dentificarea bolnavilor (de la internare şi pe parcursul spitalizării)c. administrarea antibioticelor doar pe cale parenteralăd. externarea precoce a pacienţilor e. utilizarea dispozitivelor de unica injectar

Răspuns: a,b,e

716. Din soluţiile OMS pentru securitatea pacienţilor din spitale, fac parte: a. comunicarea în timpul transferului pacienţilor (între secţii)b. prescrierea tratamentului corect şi individualizat la cazc. asigurarea serviciilor de pază şi protecţie în toate spitaleled. interzicerea accesului aparţinătorilor în spitalee. asigurarea iluminatului optim in cabinete

Răspuns: a,b

717. Din soluţiile OMS pentru securitatea pacienţilor din spitale, fac parte: a. verificarea cu atenţie a soluţiilor de electroliţi concentraţi.b. precizarea modificării medicaţiei şi a îngrijirilor medicalec. efectuarea investigaţiilor paraclinced. asigurarea climatului optim în saloanee. Igienizarea mainilor(spalarea corecta a mainilor)

Răspuns: a,b,e

718. Din soluţiile OMS pentru securitatea pacienţilor din spitale,nu fac parte: a. evitarea conectărilor greşite ale cateterelor şi tuburilor (în secţiile de Terapie intensivă cunoaşterea regulilor de utilizare a echipamentelor din dotare – de ex. ventilatoare artificiale) b. utilizarea dispozitivelor de unică injectarec. evitarea consulturilor interdisciplinared. acceptarea colaborării cu diverse ONG-urie. identificarea bolnavilor

Page 179: Teste Licenta 2011 Asm

179

Răspuns: c,d

719. Din soluţiile OMS pentru securitatea pacienţilor din spitale,nu fac parte: a. igienizarea mâinilor (spălarea corectă a mâinilor) - factor important pentru profilaxia infecţiilor spitaliceştib. prescrierea tratamentului corect şi individualizat la cazc. asigurarea resurselor financiare d. efectuarea dezinfecţiei conform politicii fiecărui spitale. tratamentul potrivit acolo unde e potrivit

Răspuns: c,d,

720.Studiind evoluţia demografica şi îmbătrânirea populaţiei în România (2001), s-a constatat ca nevoile de asistenta a unei populaţii în vârsta care necesită îngrijiri de lungă durată, din punct de vedere medical (restrictiv) sunt pentru următoarele boli: a. hipertensiunea arterială b. cardiopatia ischemicăc. hipotensiunea arterialăd. rujeolae. rubeola

Răspuns: a,b

721.Studiind evoluţia demografica şi îmbătrânirea populaţiei în România (2001), s-a constatat ca nevoile de asistenţă a unei populaţii în vârstă, care necesită îngrijiri de lungă durată, din punct de vedere medical (restrictiv) sunt pentru următoarele boli: a. insuficienţă cardiacă b. bolile arteriale periferice c. anomalii congenitale d. varicela e. nevrozele varstei a treia

Răspuns: a,b,e

722.Studiind evoluţia demografica şi îmbătrânirea populaţiei în România (2001), s-a constatat ca nevoile de asistenta a unei

Page 180: Teste Licenta 2011 Asm

180

populaţii în vârsta care necesită îngrijiri de lungă durată, din punct de vedere medical (restrictiv) sunt pentru următoarele boli: a. bolile obstructive ale aparatului respiratorb. cordul pulmonar cronicc. rinofaringita acutad. enterita acutae. insuficienta cardiaca

Răspuns: a,b,e

723.Studiind evoluţia demografica şi îmbătrânirea populaţiei în România (2001), s-a constatat ca nevoile de asistenta a unei populaţii în vârsta care necesită îngrijiri de lungă durată, din punct de vedere medical (restrictiv) sunt pentru următoarele boli: a. infecţiile urinare din cauze diverseb. cordul pulmonar cronicc. tulburările de personalitated. tulburările metabolice e. tulburările de vedere

Răspuns: a,b,c

724.Studiind evoluţia demografica şi îmbătrânirea populaţiei în România (2001), s-a constatat ca nevoile de asistenta a unei populaţii în vârsta care necesită îngrijiri de lungă durată, din punct de vedere medical (restrictiv) sunt pentru următoarele boli: a. stări psihotice senile şi presenile, nevrozele vârstei a treiab. ateroscleroza generalizată cu manifestări clinice diferitec. boala diareică acutăd. boala membranelor hialinee. bolile arteriale periferice

Răspuns: a,b,e

725. Îngrijirea preventivă are ca scop:a. evaluarea factorilor de riscb. intervenţia asupra persoanelor cu risc de îmbolnavire specificăc. administrarea tratamentului medicamentosd. prescrierea tratamentului medicamentose. prevenirea suicidului

Page 181: Teste Licenta 2011 Asm

181

Răspuns: a,b,e

726.Rolul nurselor în promovarea sănătăţii este în următoarele domenii:a. îngrijirea prenatală b. programele de imunizarec. nici una din variantele de mai susd. sanatate ocupationalae. interventia precoce

Răspuns: a,b,d,e

727.Rolul nurselor în promovarea sănătăţii este în următoarele domenii:a. sănătate ocupaţionalăb. educaţie şi recuperare cardiacăc. educaţie civicăd. educaţie juridicăe. Interventia precoce

Răspuns: a,b,e

728.Rolul nurselor în promovarea sănătăţii este în următoarele domenii:a. depistarea cazurilor de îmbolnavireb. intervenţia precocec. recomandarea efectuării investigaţiilor paraclince d. nursele nu au nici un rol în depistarea cazurilor de îmbolnăvire e. programele de imunizare

Răspuns: a,b,e

729.Pentru sugari, promovarea sănătăţii constă în educarea părinţilor asupra:a. îngrijirii prenataleb. ngrijirii de bază a sugaruluic. evitarea consumului de drogurid. evitarea consumului de alcool şi ţigari

Page 182: Teste Licenta 2011 Asm

182

e. alimentatie la san

Răspuns: a,b,e

730.Pentru sugari, promovarea sănătăţii constă în educarea părinţilor asupra:a. alimentaţiei la sân b. nutriţie şi măsuri de siguranţă a sugaruluic. siguranţei în conducerea vehiculelor cu motord. decizii luate cu privire la activitatea sexuală şi contracepţiee. prevenirea suicidului

Răspuns: a,b

731.Factori de risc ai apariţiei cancerului de sân sunt:a. dieta bogată in grăsimi, consumul de alcool b. factorii hormonalic. alăptarea d. abilitati de comunicare redusee. hipertensiunea arterialaRăspuns: a,b

732.Factori de risc ai apariţiei cancerului de sân sunt:a. lipsa lactaţiei (lactaţia pare sa aibă un rol protector)b. istoricul de cancer - femeile cu cancer de sân în antecedente au un risc de aproximativ 50% de a dezvolta ulterior un cancer microscopic la celălalt sânc. vârsta sub 25 de anid. dieta bogata in grasimi ,consumul de alcoole. hipocalcemia

Răspuns: a,b,d

733.Localizările cele mai comune ale fracturilor asociate cu osteoporoza sunt:a. şoldul,b. coloana vertebralăc. articulaţia radio-carpianăd. articulaţia meta-carpianăe. oasele craniului

Page 183: Teste Licenta 2011 Asm

183

Răspuns: a,b,c

734.Fracturile de şold sunt asociate cu:a. rate de mortalitate de până la 24% în primul an de la producerea lorb. doar unu din trei pacienţi revine la nivelul anterior de independenţăc. povara fracturilor osteoporotice in bugetele de sanatate e mai mare decat a cancerului de san si de prostatad. vindecare rapidă, fără sechelee. nici una din afirmatiile de mai sus

Răspuns: a,b,c

735. Factorii de risc stabili pentru osteoporoză sunt:a. vârsta, sexul feminin, istoricul familial; fracturi anterioare rasa/etniab. menopauza/histerectomie,c. tratament îndelungat cu corticosteroizid. nu există factori de risc stabili pentru osteoporozăe. toate afirmatiile de mai sus

Răspuns: a,b,c

736. Factorii de risc modificabili pentru osteoporoză sunt:a. consumul exagerat de alcool, fumatul, IMC redus, b. nutriţie deficitară, deficit de vitamina D, tulburări de alimentaţie, sedentarism, aport alimentar redus de calciuc. varstad. sexul feminine. rasa, etnia

Răspuns: a,b

737.În prevenţia osteoporozei, un rol important au:a. aportul adecvat de calciu şi vitamina Db. să evite subnutriţia/malnutriţia proteicăc. consumul zilnic de alcool în cantitati suficiented. nu se recomanda exercitii fizice

Page 184: Teste Licenta 2011 Asm

184

e. asumarea rasponsabilitatii individuale pentru sanatatea sistemului osos

Răspuns: a,b,e

738.Efectele toxice ale dioxinelor asupra omului :a. apar la expunerea prelungităb. au efect cancerigenc. nu au efecte asupra omuluid. apar la expunerea acutăe. sunt ignorate de specialisti

Răspuns: a,b

739.Calităţile necesare nurselor de domiciliu sunt:a. consecvenţa,b. comunicareac. să fie bine documentată, să cunoască bine specificul cultural al pacientului d. nu sunt necesare abilităţi de comunicaree. specificul cultural al pacientului nu este important pentru nursă

Răspuns: a,b,c

740.Planificarea măsurilor de îngrijire la domiciliu(a scopurilor urmărite) se va realiza:a. împreună cu pacientulb. impreuna cu familia şi îngrijitorii implicaţic. planul se va implementa într-o perioadă de timp bine stabilită d. toate afirmaţiile de mai sus sunt adevaratee. pacientul şi familia acestuia nu au nici un rol în implementarea planului de ingrijiri la domiciliu

Răspuns: a,b,c

741.Intervenţiile realizate de către nursă,pot fi :a. intervenţii cognitive- educarea pacientuluib. ntervenţii psiho-sociale- mecanisme de adaptare, de suport, de reducere a stresului

Page 185: Teste Licenta 2011 Asm

185

c. Interventii tehnice –proceduri de ingrijire a plagilord. nu sunt necesare intervenţii tehnice- proceduri de îngrijire a plăgilor, inserţii de sondee. nici una din afirmaţiile de mai sus este adevărată

Răspuns: a,b,c

742.Educarea pacientului la domiciliu constă in:a. monitorizarea/ tratamentul bolii/ fiziopatologiei/ semnelor şi simptomelor, administrarea tratamentului injectabil sau a unui regim complex de medicaţie oralb. urmărirea diabeticului, c. îngrijirea plăgilor sau a fistulelor externe ale unui organ cavitar, inserţia de sonded. nu este necesară educarea pacientului la domiciliue. educarea nu se referă la alimentaţia prin gastrostomă sau

alimentaţia enterală

Răspuns: a,b,c,

743.Nursa de la nivel comunitar are rol major în:a. colectarea datelor, activităţile de supraveghereb. programele de imunizare si de educaţiec. programe de educatied. în comunitate nursa nu are rol în educaţiee. toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate

Răspuns: a,b,c

744. In ingrijirile la domiciliu nursa trebuie:a. să cunoască şi să urmarească apariţia vreunui semn sau simptom al infecţiei, să încurajeze aplicarea programelor de screening şi profilaxia prin vaccinareb. sa stie ca cel mai important lucru este spălarea corectă pe mâini a tuturor persoanelor de la domiciliul pacientuluic. nu are rol în aplicarea programelor de sceeningd. nu este implicata în depistarea semnelor de infecţie

Page 186: Teste Licenta 2011 Asm

186

e. nu trebuie sa urmareasca modul de alimentatie a pacientului

Răspuns: a,b

745.Realizarea măsurilor de siguranţă, in ingrijirile la domiciliu se referă la: a. pacientii cu deficite senzoriale b. pacientii cu lipotimii, cu tulburări de alimentaţie şi deglutiţiec. modul de folosire a băii -balustrade de sprijin, covoare de baie, capace pentru toaletă, temperatura corespunzătoare a aped. atentie la abuzul si neglijarea copiilor ,persoanelor dependente si femeilore. nici una din afirmatiile de mai sus

Răspuns: a,b,c,d

746.Urgenţa de gradul I, include :a. obstrucţie de căi respiratorii, b. stop cardiac, şoc sever, eclampsiac. leziune de coloana cervicală, traumatism multisistemic, alterarea nivelului de conştienţăd. febrae. arsuri minore

Răspuns: a,b,c

747.Urgenţa de gradul II, include :a. febra, b. arsuri minore, vertijc. leziuni minore musculoscheletice, laceraţiid. şoc severe. eclampsia

Răspuns: a,b,c

Page 187: Teste Licenta 2011 Asm

187

748.Urgenţa de gradul III, include :a. dureri cronice de spate în zona lombară,b. absenţa menstruaţieic. pacienţii care se prezintă pentru administrarea medicaţiei de rutină, probleme dentared. 50% febrae. obstrucţiile căilor respiratorii

Răspuns: a,b,c

749.Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Consiliul Internaţional al Nurselor defineşte nursingul ca o parte integrantă a sistemului de îngrijire a sănătăţii care cuprinde:a. promovarea sănătăţii b. prevenirea îmbolnăvirilorc. îngrijirea bolnavilor de toate vârstele şi în toate stadiile bolilor, chiar şi cel terminald. prescrierea tratamentuluie. planificarea intervenţiilor chirurgicale

Răspuns: a,b,c 750.Consiliul Internaţional al Nurselor (ICN) în codul de etică pentru nurse, ICN 2007, apreciează că nursele au următoarele responsabilităţi fundamentale :a. de a promova sănătatea şi de a preveni îmbolnăvirile (de a face profilaxie)b. de a păstra sănătatea c. de a alina suferinţad. de a promova politici monetare şi fiscalee. de a elabora conduita terapeutică

Răspuns: a,b,c

751.Nursa ca prestator de servicii trebuie să întrunească urmatoarele calităţi:a. competenţă profesională şib. acordarea de îngrijiri de sănătate fără discriminări

Page 188: Teste Licenta 2011 Asm

188

c. să fie informată în problemele de legislaţie d. competenţă legislativăe. competenta administratva

Răspuns: a,b,c

752.Obiectivele de perspectivă în nursing sunt :a. integrarea instruirii cu practica şi cercetare, b. crearea unui sincronizări între cunoştinţe şi practică, munca în echipăc. dezvoltarea nursingului ca ştiinţă, d. specializarea în nursing, menţinerea unui standard înalt de îngrijiree. dezvoltarea unei politici unitare de prescriere a antibioticelor, elaborarea de protocoale terapeutice

Răspuns: a,b,c,d

753.Indiferent că este vorba despre nursing de spital sau nursing comunitar, nursele trebuie să îndeplinească în procesul activităţii următoarele roluri majore, şi anume: a. rol de practicianb. rol activ în cercetare,c. rol de liderd. doar rol delegate. rol de mediator

Răspuns: a,b,c

754.Scopurile cercetării în nursing sunt:a. înţelegerea propriei profesii,b. înţelegerea problemelor de sănătate, sprijinirea deciziilor,c. îmbunătăţirea calităţii îngrijirilor, scăderea costurilord. utilizarea eficientă a resurselor, studiul idiviziilor şi al procesului de nursing, îmbunătăţirea educaţiei, dezvoltarea politicilor de sănătate,protejarea principiilor de eticăe. doar prima variantă

Page 189: Teste Licenta 2011 Asm

189

Răspuns: a,b,c,d

755.Cercetarea in nursing duce la:a. dezvoltarea autonomiei nursingului b. definirea profesiei c. furnizează informaţii pentru nursingul clinic bazat pe dovezid. nu există încă cercetare în nursinge. sincronizarea activitatilor

Răspuns: a,b,c

756.Motivaţia de a învăţa depinde de:a. acceptarea bolii de către pacient sau de felul cum se raportează pacientul la boalăb. recunoaşterea necesităţii procesului de învăţarec. valorile sociale şi culturale d. nici una din variantele de mai suse. nu are legatura cu valorile sociale si culturale

Răspuns: a,b,c

757.Stresul excesiv sau prelungit poate determina:a. discomfort emoţional,b. anxietatec. panică şi îmbolnăvired. confort emoţoinale. stare de siguranţă

Răspuns: a,b,c

758.Tehnicile de relaxare includ:a. relaxarea musculară progresivăb. autosugestia, imaginţia, distragereac. nici una din variantele de mai susd. contractura muscularăe. tehnici de respiratie

Page 190: Teste Licenta 2011 Asm

190

Răspuns: a,b,e

759.Educarea pentru evitarea efectelor stresului cuprinde:a. învăţaţarea pacientului să evite comportamentul negativ cum ar fi fumatul, consumul de alcool, de droguri, enervarea, comportamentul violent asupra altorab. sfătuirea acestuia să folosească tehnicile de relaxare,c. să apeleze la sistemul de suport-familie, prieteni, grupul religios, grupul social sau grupul de suport profesionald. încurajarea pacientului să fumeze, să consume droguri sau alcoole. încurajarea pacientului sa nu apeleze la grupurile de suport

Răspuns: a,b,c