Manual de Utilizare ASM

195
ASM MANUAL DE UTILIZARE Versiunea 5.3 Februarie 2012 © 2001-2012 SIVECO România SA. Toate drepturile rezervate

Transcript of Manual de Utilizare ASM

Page 1: Manual de Utilizare ASM

ASM

MANUAL DE UTILIZARE

Versiunea 5.3

Februarie 2012

© 2001-2012 SIVECO România SA. Toate drepturile rezervate

Page 2: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 2 din 195

CUPRINS

CUPRINS ................................................................................................................................ 2

1. INTRODUCERE ................................................................................................................ 13

1.1. CONECTAREA ÎN SISTEM .................................................................................................... 14 1.1.1. Precondiţii ................................................................................................................ 14 1.1.2. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................... 14 1.1.3. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 14 1.1.4. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 14

1.2. MENIURI ĄI COMENZI CORESPUNZĂTOARE ROLURILOR ........................................................ 15 1.3. DECONECTAREA DIN SISTEM .............................................................................................. 20

1.3.1. Precondiţii ................................................................................................................ 20 1.3.2. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................... 20 1.3.3. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 20

1.4. ÎNCHIDEREA APLICAŢIEI .................................................................................................... 21 1.4.1. Precondiţii ................................................................................................................ 21 1.4.2. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................... 21 1.4.3. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 21

1.5. AJUTOR ASM ................................................................................................................... 21 1.5.1. Precondiţii ................................................................................................................ 21 1.5.2. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................... 21 1.5.3. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 21

1.6. INFORMAŢII DESPRE APLICAŢIA ASM ................................................................................. 22 1.6.1. Precondiţii ................................................................................................................ 22 1.6.2. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................... 22 1.6.3. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 22

1.7. MODURI DE LUCRU ........................................................................................................... 23 1.7.1. Moduri de lucru generale ......................................................................................... 23 1.7.2. Moduri de lucru specifice ......................................................................................... 29

2. UNITĂŢI ARONDATE ....................................................................................................... 33

2.1. ARONDAREA UNEI UNITĂŢI DE ÎNVAŢĂMÂNT ........................................................................ 33 2.1.1. Precondiţii ................................................................................................................ 33 2.1.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 33 2.1.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 35

3. INFRASTRUCTURĂ ......................................................................................................... 36

3.1. ASOCIEREA DISCIPLINELOR DE STUDIU ............................................................................... 36 3.1.1. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 36 3.1.2. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 38

4. ADMINISTRARE DREPTURI ........................................................................................... 40

4.1. ALOCAREA CONTURILOR PENTRU UTILIZATORII DIN SISTEM ................................................. 40 4.1.1. Precondiţii ................................................................................................................ 40 4.1.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 40 4.1.3. Crearea automată a conturilor de utilizator ............................................................. 43 4.1.4. Filtrarea înregistrărilor afişate ................................................................................ 44 4.1.5. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 45

4.2. ĄTERGEREA CONTULUI DE UTILIZATOR ............................................................................... 45 4.2.1. Precondiţii ................................................................................................................ 46 4.2.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 46 4.2.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 47

4.3. ADĂUGAREA UNUI GRUP .................................................................................................... 47

Page 3: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 3 din 195

4.3.1. Precondiţii ................................................................................................................ 48 4.3.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 48

4.4. ADMINISTRAREA ROLURILOR ............................................................................................. 53 4.4.1. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 54 4.4.2. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 56

5. MODULUL DE IMPORT ................................................................................................... 57

5.1. IMPORT NOMENCLATOR .................................................................................................. 57 5.1.1. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................... 57 5.1.2. Precondiţii ................................................................................................................ 57 5.1.3. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 57

5.2. IMPORT BAZĂ DE DATE ................................................................................................... 59 5.2.1. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................... 59 5.2.2. Precondiţii ................................................................................................................ 59 5.2.3. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 60 5.2.4. Descrierea procesului de import a datelor ............................................................... 61 5.2.5. Importul elevilor/personalului .................................................................................. 62 5.2.6. Importul unităţii ........................................................................................................ 64 5.2.7. Mesaje de eroare ...................................................................................................... 66

6. GESTIUNEA ELEVILOR ................................................................................................... 67

6.1. ADĂUGARE ELEVI .............................................................................................................. 67 6.1.1. Precondiţii ................................................................................................................ 67 6.1.2. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................... 68 6.1.3. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 68 6.1.4. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 69

6.2. GESTIUNEA INFORMAŢIILOR DE BAZĂ ALE ELEVILOR ............................................................ 69 6.2.1. Precondiţii ................................................................................................................ 69 6.2.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 69 6.2.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 70

6.3. GESTIUNEA ADRESELOR ELEVILOR ..................................................................................... 70 6.3.1. Precondiţii ................................................................................................................ 70 6.3.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 70 6.3.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 71

6.4. GESTIUNEA ATRIBUTELOR ASOCIATE ELEVILOR ................................................................... 71 6.4.1. Precondiţii ................................................................................................................ 71 6.4.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 72 6.4.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 72

6.5. VIZUALIZARE DEFICIENŢE .................................................................................................. 73 6.5.1. Precondiţii ................................................................................................................ 73 6.5.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 73 6.5.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 73

6.6. VIZUALIZARE LIMBI MODERNE STUDIATE ............................................................................ 73 6.6.1. Precondiţii ................................................................................................................ 73 6.6.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 73 6.6.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 74

6.7. GESTIUNEA STUDIILOR ELEVILOR ....................................................................................... 74 6.7.1. Precondiţii ................................................................................................................ 74 6.7.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 74 6.7.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 76

6.8. GESTIUNEA DETALIILOR DESPRE PĂRINŢI ........................................................................... 77 6.8.1. Precondiţii ................................................................................................................ 77 6.8.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 77 6.8.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 78

6.9. ĄTERGEREA UNUI ELEV ..................................................................................................... 78 6.9.1. Precondiţii ................................................................................................................ 78 6.9.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 78 6.9.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 79

Page 4: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 4 din 195

6.10. ARHIVAREA ELEVILOR ...................................................................................................... 80 6.10.1. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................. 80 6.10.2. Precondiţii .............................................................................................................. 80 6.10.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 80 6.10.4. Rezolvarea eventualelor probleme .......................................................................... 80

6.11. EXPORTUL ELEVILOR ....................................................................................................... 81 6.11.1. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................. 81 6.11.2. Precondiţii .............................................................................................................. 81 6.11.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 81

6.12. IMPORTUL ELEVILOR ....................................................................................................... 82 6.12.1. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................. 82 6.12.2. Precondiţii .............................................................................................................. 82 6.12.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 82 6.12.4. Rezolvarea eventualelor probleme .......................................................................... 83

6.13. GENERAREA FOII MATRICOLE ........................................................................................... 83 6.13.1. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................. 83 6.13.2. Precondiţii .............................................................................................................. 83 6.13.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 83

7. GESTIUNEA PERSONALULUI ........................................................................................ 85

7.1. ADĂUGARE PERSONAL ...................................................................................................... 86 7.1.1. Precondiţii ................................................................................................................ 86 7.1.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 86 7.1.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 87

7.2. GESTIUNEA INFORMAŢIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI ................................................... 87 7.2.1. Precondiţii ................................................................................................................ 87 7.2.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 87 7.2.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 88

7.3. GESTIUNEA ÎNCADRĂRILOR PERSONALULUI ........................................................................ 88 7.3.1. Precondiţii ................................................................................................................ 88 7.3.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 88 7.3.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 92

7.4. GESTIUNEA ADRESELOR PERSONALULUI ............................................................................ 92 7.4.1. Precondiţii ................................................................................................................ 92 7.4.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 92 7.4.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 92

7.5. GESTIUNEA VECHIMII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ................................................................................. 92 7.5.1. Precondiţii ................................................................................................................ 92 7.5.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 92 7.5.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 93

7.6. GESTIUNEA VECHIMII ÎN MUNCĂ ......................................................................................... 93 7.6.1. Precondiţii ................................................................................................................ 93 7.6.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 93

7.7. GESTIUNEA ATRIBUTELOR ASOCIATE PERSONALULUI .......................................................... 93 7.7.1. Precondiţii ................................................................................................................ 94 7.7.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 94 7.7.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 95

7.8. GESTIUNEA STUDIILOR ABSOLVITE DE CĂTRE PERSONAL ..................................................... 95 7.8.1. Precondiţii ................................................................................................................ 95 7.8.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 95 7.8.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 95

7.9. GESTIUNEA LIMBILOR MODERNE CUNOSCUTE ..................................................................... 96 7.9.1. Precondiţii ................................................................................................................ 96 7.9.2. Cum se efectuează operaţia ...................................................................................... 96 7.9.3. Rezolvarea eventualelor probleme............................................................................ 96

7.10. GESTIUNEA GRADELOR PROFESIONALE OBŢINUTE ............................................................ 96 7.10.1. Precondiţii .............................................................................................................. 97

Page 5: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 5 din 195

7.10.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 97 7.10.3. Rezolvarea eventualelor probleme .......................................................................... 97

7.11. GESTIUNEA SPECIALIZĂRILOR PERSONALULUI .................................................................. 97 7.11.1. Precondiţii .............................................................................................................. 98 7.11.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 98 7.11.3. Rezolvarea eventualelor probleme .......................................................................... 98

7.12. ĄTERGEREA UNEI PERSOANE ........................................................................................... 98 7.12.1. Precondiţii .............................................................................................................. 99 7.12.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 99

7.13. ARHIVAREA PERSOANELOR .............................................................................................. 99 7.13.1. Precondiţii .............................................................................................................. 99 7.13.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 99

7.14. EXPORTUL PERSONALULUI .............................................................................................. 99 7.14.1. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................. 99 7.14.2. Precondiţii .............................................................................................................. 99 7.14.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 99

7.15. IMPORTUL PERSONALULUI .............................................................................................. 99 7.15.1. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................. 99 7.15.2. Precondiţii ............................................................................................................ 100 7.15.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 100 7.15.4. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 100

8. CONFIGURAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ........................................................... 100

8.1. MODIFICAREA DETALIILOR UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ......................................................... 101 8.1.1. Precondiţii .............................................................................................................. 101 8.1.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 101 8.1.3. Rezolvarea eventualelor probleme.......................................................................... 104

8.2. ADĂUGAREA UNEI SUBUNITĂŢI......................................................................................... 104 8.2.1. Precondiţii .............................................................................................................. 104 8.2.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 104 8.2.3. Rezolvarea eventualelor probleme.......................................................................... 107

8.3. GESTIUNEA ADRESELOR UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ............................................................ 107 8.3.1. Precondiţii .............................................................................................................. 107 8.3.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 107 8.3.3. Rezolvarea eventualelor probleme.......................................................................... 109

8.4. GESTIUNEA ATRIBUTELOR ASOCIATE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT .......................................... 109 8.4.1. Precondiţii .............................................................................................................. 109 8.4.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 109 8.4.3. Rezolvarea eventualelor probleme.......................................................................... 110

9. ASOCIEREA FORMAŢIUNILOR DE STUDIU LA UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ...... 111

9.1. DEFINIREA PERIOADELOR GENERICE ................................................................................ 111 9.1.1. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................. 111 9.1.2. Precondiţii .............................................................................................................. 111 9.1.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 112 9.1.4. Rezolvarea eventualelor probleme.......................................................................... 113

9.2. DEFINIREA PERIOADELOR CALENDARISTICE ĄCOLARE ....................................................... 113 9.2.1. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................. 113 9.2.2. Precondiţii .............................................................................................................. 113 9.2.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 113 9.2.4. Copierea perioadelor şcolare ................................................................................. 114 9.2.5. Rezolvarea eventualelor probleme.......................................................................... 115

9.3. ADĂUGAREA FORMAŢIUNILOR DE STUDIU LA UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ............................ 115 9.3.1. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................. 115 9.3.2. Precondiţii .............................................................................................................. 115 9.3.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 116 9.3.4. Rezolvarea eventualelor probleme.......................................................................... 117

Page 6: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 6 din 195

9.4. MANAGEMENTUL DISCIPLINELOR .................................................................................... 117 9.4.1. Când trebuie efectuată operaţia ............................................................................. 117 9.4.2. Precondiţii .............................................................................................................. 117 9.4.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................... 117

10. GESTIUNEA ELEVILOR ÎN CADRUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ................... 119

10.1. ASOCIEREA ELEVILOR LA NIVELUL UNEI FORMAŢIUNI DE STUDIU ...................................... 119 10.1.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 119 10.1.2. Precondiţii ............................................................................................................ 119 10.1.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 119 10.1.4. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 122

10.2. DEFINIREA SITUAŢIEI ĄCOLARE A UNUI ELEV ................................................................... 122 10.2.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 122 10.2.2. Precondiţii ............................................................................................................ 122 10.2.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 122 10.2.4. \Rezolvarea eventualelor probleme ...................................................................... 123

10.3. SPECIFICAREA LIMBILOR MODERNE STUDIATE DE UN ELEV .............................................. 123 10.3.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 124 10.3.2. Precondiţii ............................................................................................................ 124 10.3.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 124 10.3.4. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 124

10.4. SPECIFICAREA DEFICIENŢELOR UNUI ELEV ..................................................................... 125 10.4.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 125 10.4.2. Precondiţii ............................................................................................................ 125 10.4.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 125 10.4.4. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 126

11. GESTIUNEA POSTURILOR ĄI A PERSONALULUI ÎN CADRUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT............................................................................................................. 127

11.1. GESTIUNEA POSTURILOR DIDACTICE APROBATE .............................................................. 127 11.1.1. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 127 11.1.2. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 128

11.2. GESTIUNEA POSTURILOR DIDACTICE AUXILIARE ĄI NEDIDACTICE ...................................... 129 11.2.1. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 129 11.2.2. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 129

11.3. GESTIUNEA POSTURILOR DE CONDUCERE ....................................................................... 130 11.3.1. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 130 11.3.2. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 130

11.4. ASOCIEREA UNUI CADRU DIDACTIC LA O UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ................................... 131 11.4.1. Precondiţii ............................................................................................................ 131 11.4.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 131 11.4.3. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 132

11.5. GESTIUNEA DISCIPLINELOR PREDATE DE UN CADRU DIDACTIC ......................................... 132 11.5.1. Precondiţii ............................................................................................................ 132 11.5.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 132 11.5.3. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 133

11.6. GESTIUNEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC ĄI DE CONDUCERE .............. 133 11.6.1. Precondiţii ............................................................................................................ 133 11.6.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 134 11.6.3. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 134

12. PROMOVAREA ELEVILOR .......................................................................................... 135

12.1.1. Precondiţii ............................................................................................................ 136 12.1.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 136 12.1.3. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 140

13. DEFINIREA ORELOR ÎN UNITATE ............................................................................. 141

13.1.1. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 141

Page 7: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 7 din 195

13.1.2. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 141

14. DEFINIREA SĂLILOR DE CLASĂ ............................................................................... 142

14.1.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 142 14.1.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 142 14.1.3. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 143

15. VIZUALIZAREA CATEDRELOR ................................................................................... 144

15.1.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 144 15.1.2. Precondiţii ............................................................................................................ 144 15.1.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 144

16. DEFINIREA RESPONSABILILOR DE CLASE ............................................................ 145

16.1.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 145 16.1.2. Precondiţii ............................................................................................................ 145 16.1.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 145 16.1.4. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 146

17. GESTIUNEA ORARULUI .............................................................................................. 147

17.1. CREAREA SUBGRUPELOR .............................................................................................. 147 17.1.1. Precondiţii ............................................................................................................ 147 17.1.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 147 17.1.3. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 151

17.2. MODUL GENERARE ORAR .............................................................................................. 152 17.2.1. Precondiţii ............................................................................................................ 152 17.2.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 152

17.3. CREAREA ORARULUI GENERIC ....................................................................................... 154 17.3.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 154 17.3.2. Precondiţii ............................................................................................................ 154 17.3.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 155 17.3.4. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 160

17.4. EDITAREA ORARULUI GENERAT ...................................................................................... 162 17.4.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 162 17.4.2. Precondiţii ............................................................................................................ 162 17.4.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 162 17.4.4. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 166

17.5. AFIĄAREA ORARULUI GENERIC PE CADRE DIDACTICE ....................................................... 166 17.5.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 166 17.5.2. Precondiţii ............................................................................................................ 166 17.5.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 166

17.6. AFIĄAREA ORARULUI GENERAT PE CADRE DIDACTICE ...................................................... 167 17.6.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 167 17.6.2. Precondiţii ............................................................................................................ 167 17.6.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 167

17.7. AFIĄAREA ORARULUI GENERAT PE ELEVI ........................................................................ 168 17.7.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 168 17.7.2. Precondiţii ............................................................................................................ 168 17.7.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 168

18. GESTIUNEA CATALOAGELOR ................................................................................... 169

18.1. VIZUALIZARE CATALOG .................................................................................................. 169 18.1.1. Precondiţii ............................................................................................................ 169 18.1.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 169

18.2. ADĂUGARE NOTE ÎN CATALOG ........................................................................................ 171 18.2.1. Precondiţii ............................................................................................................ 171 18.2.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 171 18.2.3. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 173

18.3. ADĂUGAREA ABSENŢELOR ÎN CATALOG .......................................................................... 174 18.3.1. Precondiţii ............................................................................................................ 174

Page 8: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 8 din 195

18.3.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 174 18.4. ÎNCHIDEREA SITUAŢIEI ĄCOLARE .................................................................................... 175

18.4.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 175 18.4.2. Precondiţii ............................................................................................................ 175 18.4.3. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 176

18.5. ADĂUGARE DE ADNOTĂRI .............................................................................................. 180 18.5.1. Precondiţii ............................................................................................................ 180 18.5.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 180

18.6. VIZUALIZARE CARNET DE NOTE ...................................................................................... 182 18.6.1. Precondiţii ............................................................................................................ 182 18.6.2. Cum se efectuează operaţia .................................................................................. 182

18.7. EXPORT CATALOG ....................................................................................................... 184 18.7.1. Precondiţii ............................................................................................................ 184 18.7.2. Cum se realizează operaţia ................................................................................... 184 18.7.3. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 186

18.8. IMPORT CATALOG ....................................................................................................... 186 18.8.1. Când trebuie efectuată operaţia ........................................................................... 186 La încheierea anului şcolar, înainte de realizarea paşilor necesari parcurgerii etapei de

promovare. .................................................................................................................. 186 18.8.2. Precondiţii ............................................................................................................ 186 18.8.3. Cum se realizează operaţia ................................................................................... 186 18.8.4. Rezolvarea eventualelor probleme ........................................................................ 187

19. RAPOARTE ................................................................................................................... 189

19.1. RAPOARTE.................................................................................................................... 189 19.1.1. Execuţia unui raport ............................................................................................. 189 19.1.2. Adăugarea unui raport ......................................................................................... 191 Utilizatorii care au cunoştinţe medii de interogare a bazelor de date pot adăuga propriul

raport pentru a răspunde propriilor cerinţe. .............................................................. 191 19.1.3. Alte operaţii posibile cu rapoarte ......................................................................... 193

19.2. RAPOARTE EXTINSE ...................................................................................................... 193 19.2.1. Adăugarea rapoartelor extinse ............................................................................. 193 19.2.2. Execuţia rapoartelor extinse ................................................................................. 194

Page 9: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 9 din 195

Lista figurilor Figura 1.1 - Fereastra de conectare ....................................................................................................... 14 Figura 1.2 - Fereastra principală .......................................................................................................... 15 Figura 1.3 - Ecran corespunzător unui Administrator ........................................................................... 16 Figura 1.4 - Meniul principal al operatorului ........................................................................................ 17 Figura 1.5 - Ecran principal .................................................................................................................. 17 Figura 1.6 - Confirmarea deconectării .................................................................................................. 20 Figura 1.7 - Deconectare din aplicaţie .................................................................................................. 20 Figura 1.8 - Ajutor ASM ......................................................................................................................... 22 Figura 1.9 - Fereastra Despre ASM versiunea 1.0 ................................................................................ 23 Figura 1.10 - Confirmare ştergere ......................................................................................................... 25 Figura 1.11 - Eroare la ştergere ............................................................................................................ 26 Figura 1.12 - Ecran de filtrare ............................................................................................................... 27 Figura 1.13 - Mesaj la filtrare ................................................................................................................ 28 Figura 1.14 - Selecţie locaţie şi nume fişier pentru exportul datelor ..................................................... 29 Figura 1.15 - Selectare fişier pentru import ........................................................................................... 30 Figura 1.16 – Fişier incorect la import .................................................................................................. 30 Figura 1.17 - Invalidare date la import .................................................................................................. 31 Figura 1.18 - Mesaje la arhivare/dezarhivare ....................................................................................... 31 Figura 2.1 - Unităţi de învăţământ arondate ......................................................................................... 34 Figura 2.2 - Erori la introducerea datelor ............................................................................................ 35 Figura 3.1 - Lista disciplinelor de studiu ............................................................................................... 36 Figura 3.2 - Asocierea disciplinelor de studiu ....................................................................................... 37 Figura 3.3 - Ecran de asociere disciplină cu structura şi tip formaţiune............................................... 38 Figura 3.4 - Erori la introducerea datelor ............................................................................................. 39 Figura 4.1 - Lista utilizatorilor .............................................................................................................. 41 Figura 4.2 - Ecran de selecţie elevi (personal) ...................................................................................... 42 Figura 4.3 - Fereastra editare utilizatori ............................................................................................... 43 Figura 4.4 - Eroare la creare automată a contuluide utilizator ............................................................. 44 Figura 4.5 - Finalizarea cu succes a creării automatate a contului de utilizator .................................. 44 Figura 4.6 - Filtrare după formaţiunea ascoiată entităţii elev ............................................................... 45 Figura 4.7 - Erori la introducerea datelor ............................................................................................. 45 Figura 4.8 - Confirmarea ştergerii unei înregistrări.............................................................................. 46 Figura 4.9 - Confirmarea ştergerii unei înregistrări.............................................................................. 46 Figura 4.10 - Eroare la ştergere ............................................................................................................ 47 Figura 4.11 - Grupuri ............................................................................................................................. 48 Figura 4.12 - Adăugarea unui grup ....................................................................................................... 49 Figura 4.13 - Fereastra editare grupuri ................................................................................................. 50 Figura 4.14 - Managementul grupurilor ................................................................................................ 51 Figura 4.15 - Managementul rolurilor ................................................................................................... 52 Figura 4.16 - Funcţiile grupului ............................................................................................................. 53 Figura 4.17 - Rolurile utilizatorilor ASM ............................................................................................... 54 Figura 4.18 - Administrare roluri .......................................................................................................... 55 Figura 4.19 - Managementul funcţiilor .................................................................................................. 55 Figura 4.20 - Funcţiile asignate unui rol ............................................................................................... 56 Figura 4.21 - Erori la introducerea datelor ........................................................................................... 56 Figura 5.1 - Selectarea fişierului de import ........................................................................................... 58 Figura 5.2 - Status import ...................................................................................................................... 58 Figura 5.3 - Reasocierea elementelor care nu mai există în BDNE ....................................................... 59 Figura 5.4 - Import bază de date din BDNE .......................................................................................... 60 Figura 5.5 - Fereastră premergătoare importului ................................................................................. 61 Figura 5.6 - Interfaţa de import ............................................................................................................. 62 Figura 5.7 - Import unităţi ..................................................................................................................... 64 Figura 6.1 - Operaţii asociate gestiunii elevilor .................................................................................... 67 Figura 6.2 - Detalii elev ......................................................................................................................... 68 Figura 6.3 - Modificare detalii elev ....................................................................................................... 70 Figura 6.4 - Ecran pentru adăugare adrese ........................................................................................... 70

Page 10: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 10 din 195

Figura 6.5 - Ecran de modificare a adresei ........................................................................................... 71 Figura 6.6 - Atribute elev ....................................................................................................................... 72 Figura 6.7 - Vizualizare deficienţe ......................................................................................................... 73 Figura 6.8 - Vizualizare limbi moderne studiate .................................................................................... 74 Figura 6.9 - Adăugarea studiilor unui elev ........................................................................................... 75 Figura 6.10 - Asocierea elevului la o clasă ............................................................................................ 75 Figura 6.11 - Ecranul de detalii corespunzător asocierii unui elev la o clasă în modul de lucru

„Vizualizare” ......................................................................................................................................... 76 Figura 6.12 - Eroare la ştergere ............................................................................................................ 76 Figura 6.13 - Ecran pentru adăugare date despre părinţi ..................................................................... 77 Figura 6.14 – Modificare detalii despre părinţii elevului ...................................................................... 78 Figura 6.15 - Confirmarea ştergerii unei înregistrări............................................................................ 79 Figura 6.16 - Confirmarea ştergerii unei înregistrări............................................................................ 79 Figura 6.17 - Eroare la ştergere ............................................................................................................ 80 Figura 6.18 - Selecţie coloane pentru afişare ........................................................................................ 81 Figura 6.19 - Fişier rezultat în urma exportului .................................................................................... 82 Figura 6.20 - Selecţie/creare fişier cu foaie matricolă ........................................................................... 84 Figura 6.21 - Mesaj de generare cu succes a foii matricole .................................................................. 84 Figura 6.22 - Foaie matricolă generată pentru un elev ......................................................................... 84 Figura 7.1 - Operaţii asociate gestiunii personalului ............................................................................ 85 Figura 7.2 - Detalii personal .................................................................................................................. 86 Figura 7.3 - Modificare detalii personal ................................................................................................ 87 Figura 7.4 - Încadrarea personalului didactic ....................................................................................... 88 Figura 7.5 - Detalii încadrare personal didactic ................................................................................... 89 Figura 7.6 - Adăugarea disciplinelor predate ........................................................................................ 89 Figura 7.7 - Încadrarea personalului nedidactic ................................................................................... 90 Figura 7.8 - Detalii încadrare personal nedidactic................................................................................ 91 Figura 7.9 - Listă încadrări .................................................................................................................... 91 Figura 7.10 - Vizualizare detalii vechime în învăţământ ....................................................................... 93 Figura 7.11 – Atribute personal ............................................................................................................. 94 Figura 7.12 - Ecran de adăugare a studiilor personalului .................................................................... 95 Figura 7.13 - Ecran de adăugare a limbilor moderne cunoscute .......................................................... 96 Figura 7.14 - Ecran de adăugare a gradelor profesionale .................................................................... 97 Figura 7.15 - Ecran de adăugare a specializărilor ................................................................................ 98 Figura 8.1 - Ecran de detalii pentru unitatea de învăţământ ............................................................... 102 Figura 8.2 – Erori la introducerea datelor .......................................................................................... 104 Figura 8.3 - Adăugarea unei subunităţi .............................................................................................. 105 Figura 8.4 - Completarea detaliilor subunităţii .................................................................................. 105 Figura 8.5 - Lista structuri de învăţământ .......................................................................................... 106 Figura 8.6 - Erori la introducerea datelor .......................................................................................... 107 Figura 8.7 - Ecran de detalii pentru unitatea de învăţământ ............................................................... 108 Figura 8.8 - Ecran pentru adăugare adrese ......................................................................................... 108 Figura 8.9 - Atribute unitate de învăţământ ......................................................................................... 110 Figura 9.1 – Arbore de structură a anului şcolar ................................................................................ 111 Figura 9.2 - Adăugare perioadă generică ............................................................................................ 112 Figura 9.3 - Ecran de asociere a perioadei şcolare la tipurile de formaţiuni de studiu ...................... 113 Figura 9.4 - Selecţia perioadelor în vederea copierii .......................................................................... 114 Figura 9.5 - Selecţia formaţiunilor de studiu are se vor asocia cu perioadele şcolare ........................ 115 Figura 9.6 - Mesaj de atenţionare la asocierea formaţiunilor de studiu.............................................. 116 Figura 9.7 - Ecran de adăugare a unei formaţiuni de studiu ............................................................... 116 Figura 9.8 - Ecran de asociere discipline ............................................................................................ 117 Figura 10.1 - Selecţia unei formaţiuni de studiu .................................................................................. 120 Figura 10.2 - Ecran de detaliu al unei formaţiuni de studiu în mod de lucru „Vizualizare” ............... 120 Figura 10.3 - Ecran de adăugare elev la o clasă ................................................................................. 121 Figura 10.4 - Selecţia multiplă a elevilor pentru asocierea la o clasă................................................. 121 Figura 10.5 - Ecran de adăugare a situaţiei şcolare............................................................................ 123 Figura 10.6 - Ecran de adăugare a limbilor moderne studiate ............................................................ 124

Page 11: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 11 din 195

Figura 10.7 - Ecran de adăugare a deficienţelor unui elev ................................................................. 125 Figura 11.1 - Ecran de adăugare a posturilor didactice ...................................................................... 128 Figura 11.2 - Ecran de adăugare a posturilor auxiliare şi nedidactice ............................................... 129 Figura 11.3 - Ecran de adăugare a posturilor de conducere ............................................................... 130 Figura 11.4 - Ecran de asociere a personalului didactic la unitatea de învăţământ ........................... 131 Figura 11.5 - Ecran de detalii pentru personalul didactic, în mod de lucru "Vizualizare" ................. 132 Figura 11.6 - Ecran de adăugare discipline predate unui cadru didactic ........................................... 133 Figura 11.7 - Ecran de adăugare a personalului, altul decât cel didactic ........................................... 134 Figura 12.1 - Promovarea elevilor din Unităţi Învăţământ ................................................................. 135 Figura 12.2 - Promovarea elevilor din Catalog ................................................................................... 135 Figura 12.3 - Promovarea elevilor - pasul 1 ........................................................................................ 137 Figura 12.4 - Promovarea elevilor - pasul 2 ....................................................................................... 138 Figura 5 – Confirmare salvare ............................................................................................................. 139 Figura 13.1 - Ecran de adăugare a orelor în unitate ........................................................................... 141 Figura 14.1 - Adăugarea sălilor de clasă............................................................................................. 142 Figura 15.1 - Repartizarea cadrelor didactice pe discipline................................................................ 144 Figura 16.1 - Ecran de asociere clase – responsabili .......................................................................... 145 Figura 17.1 - Lista formaţiunilor de studi/Selecţie Grupe ................................................................... 147 Figura 17.2 - Ecran de editare a grupelor ........................................................................................... 148 Figura 17.3 - Grupa principală ............................................................................................................ 149 Figura 17.4 - Creare subgrupă ............................................................................................................ 150 Figura 17.5 - Crearea unei diviziuni pentru o subgrupă ...................................................................... 151 Figura 17.6 - Lista orarelor ................................................................................................................. 152 Figura 17.7 - Detalii generare orar ..................................................................................................... 153 Figura 17.8 - Mesaj după generarea intrărilor orar ............................................................................ 153 Figura 17.9 - Vizualizarea orarului generat pe grupe ......................................................................... 154 Figura 17.10 - Ecran - filtru pentru orar generic ................................................................................ 155 Figura 17.11 - Orar generic inţial (pentru anumite criterii de selecţie) .............................................. 156 Figura 17.12 - Ecran de editare a orarului ..................................................................................... 157 Figura 17.13 - Editarea/Ştergerea unei intrări din orar ...................................................................... 158 Figura 17.14 - Generare orar .............................................................................................................. 158 Figura 17.15 - Duplicare orar ............................................................................................................. 158 Figura 17.16 - Mesaj de confirmare a suprascrierii unui orar generat ............................................... 159 Figura 17.17 - Mesaj de confirmare duplicare simplă ......................................................................... 159 Figura 17.18 - Duplicare multiplă ....................................................................................................... 160 Figura 17.19 - Mesaj confirmare duplicare multiplă ........................................................................... 160 Figura 17.20 - Eroare asignare cadru didactic ................................................................................... 160 Figura 17.21 - Eroare asignare sală .................................................................................................... 161 Figura 17.22 - Eroare la aplicarea filtrului ......................................................................................... 161 Figura 17.23 - Mesaj de eşuare a generării orarului ........................................................................... 161 Figura 17.24 - Ecran - filtru pentru orarul generat ............................................................................. 162 Figura 17.25 - Vizualizare a unei săptămâni a orarului generat ......................................................... 163 Figura 17.26 - Comanda pentru editarea unei celule din orarul generat ............................................ 164 Figura 17.27 - Ecran de editare a orarului .......................................................................................... 164 Figura 17.28 - Comanda pentru replicarea unei celule din orarul generat ......................................... 165 Figura 17.29 - Ecran pentru replicare ................................................................................................. 165 Figura 17.30 - Comanda de ştergere repetată a unei ore .................................................................... 166 Figura 17.31 - Replicarea ştergerii unei ore ........................................................................................ 166 Figura 17.32 - Filtrare după cadre didactice pentru afişarea orarului generic .................................. 167 Figura 17.33 - Filtrare după cadre didactice pentru afişarea orarului generat .................................. 167 Figura 17.34 - Filtrare după elevi pentru afişarea orarului generat ................................................... 168 Figura 18.1 - Lista formaţiunilor de studiu/Selecţie catalog................................................................ 169 Figura 18.2 - Ecranul de filtrare pentru catalog .................................................................................. 169 Figura 18.3 - Ecran de vizualizare a catalogului ................................................................................. 170 Figura 18.4 - Adăugare notă în catalog ............................................................................................... 171 Figura 18.5 - Ecran de detalii ale notei ............................................................................................... 172 Figura 18.6 - Consola extinsă pentru ghidarea operatorului .............................................................. 173

Page 12: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 12 din 195

Figura 18.7 - Ecran de detalii ale absenţei .......................................................................................... 174 Figura 18.8 – Adăugare medie în catalog ............................................................................................ 176 Figura 18.9 - Ecran cu media calculată ............................................................................................... 177 Figura 18.10 – Închiderea mediilor pe o disciplină ............................................................................. 177 Figura 18.11 - Mesaje la închiderea mediilor pe disciplină ................................................................ 178 Figura 12 – Închide situaţia şcolară .................................................................................................... 180 Figura 18.13 - Comanda de adăugare de adnotare pentru un elev ..................................................... 180 Figura 18.14 - Ecran de adăugare a unei adnotări ............................................................................. 181 Figura 18.15 - Lista adnotărilor făcute pentru un elev ........................................................................ 181 Figura 18.16 - Carnet de note .............................................................................................................. 182 Figura 18.17 - Detalii adnotare ........................................................................................................... 183 Figura 18.18 - Vizualizarea carnetului de note de pe contul de Elev................................................... 184 Figura 18.19 - Selectare date pentru export catalog ............................................................................ 185 Figura 18.20 - Structura fişier .xls de catalog exportat ....................................................................... 185 Figura 18.21 - Eroare la export ........................................................................................................... 186 Figura 18.22 - Selectarea fişierului de importat .................................................................................. 187 Figura 18.23 - Eroare la import 1 ........................................................................................................ 187 Figura 18.24 - Eroare la import 2 ........................................................................................................ 188 Figura 19.1 - Lista rapoartelor existente în sistem .............................................................................. 190 Figura 19.2 - Alegerea parametrilor unui raport ................................................................................. 190 Figura 19.3 - Rezultatul în urma execuţiei unui raport ........................................................................ 191 Figura 19.4 - Adăugarea unui raport ................................................................................................... 191 Figura 19.5 - Query Builder ................................................................................................................. 192 Figura 19.6 - Adăugarea de parametri raportului ............................................................................... 193 Figura 19.7 - Adăugarea rapoartelor extinse în aplicaţie ................................................................... 194

Page 13: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 13 din 195

1. INTRODUCERE

Activităţile cărora sistemul informatic ASM le oferă suport sunt:

Gestiunea elevilor din sistemul de învăţământ

Gestiunea personalului din sistemul de învăţământ

Gestiunea unităţilor de învăţământ

ASM poate funcţiona împreună cu aplicaţia AeL 5, îndeplinind funcţionalităţile specifice modulului de secretariat din AeL.

În sistemul ASM există două tipuri principale de utilizatori, respectiv Administrator ąi Operator.

Administratorul are acces cu drepturi depline asupra tuturor înregistrărilor privind unităţile de învăţământ ąi a entităţilor asociate, nomenclatoarelor, elevilor, personalului.

Operatorii au acces diferenţiat în sistem, în funcţie de rolul asociat. Există predefinite 3 tipuri de operatori: Secretară, Elev, Profesor.

Pentru administrator ąi cele trei tipuri de operatori, sistemul oferă meniuri distincte. În funcţie de rolurile asociate unui utilizator, din aplicaţie pot fi accesate unul sau mai multe meniuri.

Manualul de faţă îąi propune prezentarea celor mai importante ąi uzuale ecrane din cadrul aplicaţiei, acţiunile care se pot executa ąi modul de lucru cu acestea.

Page 14: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 14 din 195

1.1. CONECTAREA ÎN SISTEM

1.1.1. Precondiţii

Serverul de aplicaţie trebuie să fie pornit ąi aplicaţia lansată din Internet Explorer.

1.1.2. Când trebuie efectuată operaţia

Atunci când utilizatorul doreąte să se aibă acces la informaţiile din sistem, conform drepturilor alocate rolului pe care îl îndeplineąte.

1.1.3. Cum se efectuează operaţia

După lansarea aplicaţiei, se deschide automat fereastra de autentificare (Figura 1.1 - Fereastra de conectare). Utilizatorul trebuie să introducă numele de utilizator ąi parola. Numele de utilizator ąi parola sunt date de către administratorul de sistem. Numai după autentificarea de către sistem a combinaţiei nume - parolă, poate fi selectată din listă unitatea de învăţământ curentă (în listă vor fi disponibile unităţile de învăţământ pentru care sunt definite grupuri care, la rândul lor, sunt asociate utilizatorului respectiv).

Conectarea se realizează în unul din următoarele moduri:

prin apăsarea tastei Enter

prin utilizarea combinaţiei de taste Alt+C

click cu mouse-ul pe butonul [Conectare] -

Figura 1.1 - Fereastra de conectare

1.1.4. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă numele de utilizator ąi parola nu sunt recunoscute, verificaţi dacă:

Acestea sunt corecte

Pentru parolă aţi folosit în mod greąit majusculele.

Dacă nu se afiąează nici o unitate de învăţământ, întrebaţi administratorul de sistem dacă este definită o unitate independentă în baza de date.

Page 15: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 15 din 195

1.2. MENIURI ĄI COMENZI CORESPUNZĂTOARE ROLURILOR

După conectare se deschide fereastra principală a aplicaţiei (Figura 1.2 - Fereastra principală). Bara de titlu conţine numele aplicaţiei (ASM - AeL School Manager), urmată de numărul versiunii, unitatea de învăţământ curentă ąi numele utilizatorului conectat.

Figura 1.2 - Fereastra principală

Fereastra principală este împărţită în trei zone:

meniul principal

bara de instrumente

ecranul de afiąare

Meniul principal afiąează o listă de comenzi corespunzătoare secţiunilor aplicaţiei.

Bara de instrumente conţine butoane cu imagini, corespunzătoare unor comenzi din meniu:

- Autentificare - Deconectare

- Administrator - Secretară

- Elev - Profesor

Comenzile de Autentificare ąi Deconectare se regăsesc în meniul {Fiąier}; acest meniu conţine ąi comenzile Ieąire (prin care se realizează închiderea aplicaţiei ASM) ąi Exportă în format DCC (prin care se creează o arhivă a bazei de date importabilă în aplicaţia DCC).

Page 16: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 16 din 195

Comenzile corespunzătoare diferitelor roluri se regăsesc în meniul {Roluri} ąi vor fi afiąate doar pentru rolurile pe care le îndeplineąte utilizatorul conectat în sistem.

Pentru utilizatorul cu rolul „Administrator”, meniul {Roluri} conţine comanda Administrator. Prin accesarea comenzii sau a butonului cu imagine corepunzător, în fereastra principală va fi afiąat – în partea stângă - meniul extensibil, conţinând comenzile corespunzătoare rolului de „Administrator”, iar în partea dreaptă, ecranul corespunzător sub-meniului selectat în stânga:

Figura 1.3 - Ecran corespunzător unui Administrator

Meniul extensibil conţine patru grupe de comenzi:

Unităţi arondate a cărei comandă asociată este Arondare unităţi

Infrastructură a cărei comandă asociată este Discipline de studiu

Administrare drepturi având asociate comenzile:

o Utilizatori

o Grupuri

o Roluri

Modul importuri a cărei comandă asociată este Import nomenclatoare

Pentru utilizatorul cu rol de operator, în meniul {Roluri} ąi în bara de instrumente vor exista doar comenzile – respectiv butoanele cu imagine – care corespund rolului sau rolurilor asociate utilizatorului conectat. De exemplu, dacă unui utilizator, administratorul de sistem i-a asociat rol de „Secretară” ąi de „Profesor”, meniul {Roluri} va avea doar comenzile cu

acelaąi nume, iar bara de instrumente doar butoanele cu imagine: ąi .

Page 17: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 17 din 195

Prin accesarea unui buton sau a oricărei comenzi corespunzătoare unui operator cu rol de secretară, în fereastra principală va fi afiąat – în partea stângă - meniul extensibil, conţinând următoarele meniuri principale (sau grupe de comenzi):

Entităţi principale Unitate curentă Orar Caiete statistice Rapoarte

Figura 1.4 - Meniul principal al operatorului

În partea dreaptă este afiąat ecranul corespunzător comenzii selectate în stânga:

Figura 1.5 - Ecran principal

Page 18: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 18 din 195

La limita celor două zone de ecran sunt afiąate două săgeţi: stânga / dreapta:

Partea din stânga poate fi ascunsă vederii, prin click cu mouse-ul pe săgeata-stânga; în acest fel, ecranul principal (de lucru) devine mult mai accesibil utilizatorului. Când utilizatorul trebuie să acceseze alte entităţi sau sub-meniuri, zona din stânga este afiąată prin click cu mouse-ul pe săgeata-dreapta.

Meniul {Entităţi principale} conţine entităţile definite în sistemul ASM:

Elevi

Personal

Unităţi de învăţământ

Acest meniu nu este afiąat pentru un utilizator care are doar rolul de elev.

Meniul {Unitate curentă} permite gestionarea diverselor categorii de informaţii legate de unitatea de învăţământ căreia îi aparţine utilizatorul conectat la aplicaţie.

Comenzile disponibile la acest nivel diferă în funcţie de rolurile asociate utilizatorului. Astfel, pentru rolul:

„Secretară”, sunt disponibile comenzile:

Editează unitatea curentă

Catalog

Catedre

Responsabili de clasă

Carnet de note

Săli de clasă

Perioade generice

Calendar

Ore în unitate

„Profesor” (cadru didactic), sunt disponibile comenzile:

Catalog

Catedre

Responsabili de clasă

Carnet de note

Calendar

„Elev”, sunt disponibile comenzile:

Catedre

Responsabili de clase

Carnet de note

Meniul {Orar} permite definirea, generarea ąi vizualizarea orarelor ącolare.

Comenzile disponibile la acest nivel diferă în funcţie de rolurile asociate utilizatorului. Astfel, pentru rolul:

Page 19: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 19 din 195

„Secretară”, sunt disponibile comenzile:

Editează orar generic pe grupe

Afiąează orar generic pe cadre didactice

Editează orar generat pe grupe

Afiąează orar generat pe cadre didactice

Afiąează orar generat pe elevi

Generează orar

„Profesor”, sunt disponibile comenzile:

Afiąează orar generic pe cadre didactice

Afiąează orar generat pe cadre didactice

„Elev”, este disponibilă comanda:

Afiąează orar generat pe elevi

Meniul {Rapoarte} permite obţinerea unor situaţii folosind informaţiile introduse în baza de date, prin folosirea unui raport deja existent sau prin crearea unui raport nou.

Numai utilizatorul cu rol de secretară poate acessa acest meniu, având disponibile următoarele comenzi:

Rapoarte

Rapoarte extinse

Page 20: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 20 din 195

1.3. DECONECTAREA DIN SISTEM

1.3.1. Precondiţii

Utilizatorul este conectat la aplicaţie; în meniul {Fiąier}, comanda Deconectare este

activă, iar butonul cu imagine [Deconectare] este ąi el activ.

1.3.2. Când trebuie efectuată operaţia

Atunci când utilizatorul doreąte să întrerupă accesul la sistem.

1.3.3. Cum se efectuează operaţia

1. Această operaţie poate fi efectuată într-unul din următoarele moduri:

se accesează cu mouse-ul comanda Deconectare din meniul {Fiąier}

se acceseasă cu mouse-ul butonul cu imagine din bara de instrumente

se foloseąte combinaţia de taste Alt+D.

2. Se afiąează dialogul pentru confirmarea deconectării:

Figura 1.6 - Confirmarea deconectării

Dacă utilizatorul alege opţiunea „Nu”, dialogul de confirmare se închide ąi se revine în starea anterioară accesării comenzii de deconectare.

Dacă utilizatorul alege opţiunea „Da”:

3. Fereastra afiąată este închisă, meniul principal conţine doar comenzile Fiąier ąi Ajutor, bara de instrumente are butoanele [Deconectare] – inactiv ąi [Autentificare] – activ ąi se afiąează fereastra de informare a efectuării deconectării (Figura 1.7)

Figura 1.7 - Deconectare din aplicaţie

Page 21: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 21 din 195

1.4. ÎNCHIDEREA APLICAŢIEI

1.4.1. Precondiţii

Operaţia poate fi efectuată în orice moment, indiferent de numărul de utilizatori conectaţi în sistem.

1.4.2. Când trebuie efectuată operaţia

Atunci când utilizatorul doreąte să închidă aplicaţia.

1.4.3. Cum se efectuează operaţia

Această operaţie poate fi efectuată într-unul din următoarele moduri:

Se accesează comanda Ieąire din meniul {Fiąier}

Se foloseąte combinaţia de taste Alt+E.

Se apasă icoana de închidere a ferestrei active, X, din colţul dreapta sus al ecranului.

Deconectarea se realizează implicit, fără a mai fi necesară confirmarea acţiunii.

1.5. AJUTOR ASM

1.5.1. Precondiţii

Nu sunt necesare, obţinerea informaţiilor legate de aplicaţia ASM fiind permisă în orice moment, indiferent de numărul de utilizatori conectaţi în sistem.

1.5.2. Când trebuie efectuată operaţia

Atunci când utilizatorul doreąte să obţină detalii legate de o anumită acţiune.

1.5.3. Cum se efectuează operaţia

1. Această operaţie poate fi efectuată într-unul din următoarele moduri:

Se accesează comanda Ajutor din meniul {Fiąier}

Se foloseąte combinaţia de taste Alt+J urmată de apăsarea tastei F1.

2. Se afiąează fereastra Ajutor ASM.

Page 22: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 22 din 195

Figura 1.8 - Ajutor ASM

3. Operatorul poate naviga în această fereastră către informaţia de interes.

1.6. INFORMAŢII DESPRE APLICAŢIA ASM

1.6.1. Precondiţii

Nu sunt necesare, obţinerea informaţiilor despre aplicaţia ASM fiind permisă în orice moment, indiferent de numărul de utilizatori conectaţi în sistem.

1.6.2. Când trebuie efectuată operaţia

Atunci când utilizatorul doreąte să obţină informaţii despre aplicaţia ASM.

1.6.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Ajutor din meniul {Fiąier}.

2. Se accesează opţiunea Despre aplicaţie.

3. Se afiąează fereastra AeL School Manager versiunea 1.0.

Page 23: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 23 din 195

Figura 1.9 - Fereastra Despre ASM versiunea 1.0

1.7. MODURI DE LUCRU

În funcţie de rolurile utilizatorului conectat în sistem, accesul la ecranele ąi acţiunile din aplicaţie se face în mai multe moduri de lucru. Fiecărui mod de lucru îi este asociat un buton prin intermediul căruia se efectuează o acţiune. Există moduri de lucru (acţiuni) generale ąi moduri de lucru (acţiuni) specifice anumitor module sau entităţi din aplicaţie.

Dacă într-un ecran nu este permis lucrul într-un anumit mod, deci o anumită acţiune nu este permisă, butonul corespunzător este afiąat, dar nu este activ.

1.7.1. Moduri de lucru generale

1.7.1.1 Adăugare

Modul de lucru „Adăugare" se referă la posibilitatea de a crea noi înregistrări într-o listă; acţiunea corespunzătoare este „Adaugă"; comanda poate fi lansată fie din ecranul principal care afiąează o listă corespunzătoare unei comenzi din meniul administratorului sau al operatorului, fie din tab-paginile de detalii corespunzătoare unei înregistrări, dacă aceasta este în mod de lucru „Vizualizare”; se utilizează combinaţia de taste Alt + A sau se face click

cu mouse-ul pe butonul .

În modul de lucru „Adăugare”, se deschide ecranul de detaliu asociat; acesta conţine valorile implicite pentru câmpuri (de obicei, valoarea implicită este nulă).

Valorile introduse vor putea fi salvate doar dacă utilizatorul completează cel puţin câmpurile obligatorii cu valori valide.

Câmpurile obligatorii sunt marcate astfel: .

În modul de lucru „Adăugare", după completarea valorilor, utilizatorul are următoarele posibilităţi:

Page 24: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 24 din 195

să salveze înregistrarea în listă (ąi în baza de date) prin accesarea butonului

; după validarea valorilor, ecranul de detaliu trece în mod de lucru „Vizualizare” .

să renunţe la acţiunea de adăugare a înregistrării, caz în care se accesează butonul

.

1.7.1.2 Vizualizare

Modul de lucru „Vizualizare" se referă la posibilitatea de a avea acces la detaliile unei înregistrări într-o listă; acţiunea corespunzătoare este „Vizualizează"; comanda poate fi lansată din ecranul principal care afiąează o listă corespunzătoare unei comenzi din meniul administratorului sau al operatorului, doar dacă este selectată o înregistrare din listă; se utilizează combinaţia de taste Alt+V sau se face click cu mouse-ul pe butonul

.

În modul de lucru „Vizualizare”, se deschide ecranul de detaliu asociat având toate valorile ne-editabile; utilizatorul are următoarele posibilităţi:

să modifice informaţiile înregistrării curente prin accesarea butonului

; astfel se trece în mod de lucru Modificare

să ąteargă înregistrarea curentă, trecând astfel în modul de lucru Ątergere

să afiąeze detaliile înregistrării anterioare sau următoare, prin accesarea butoanelor

săgeată , respectiv .

să revină în ecranul anterior cu lista din care a fost selectată înregistrarea, prin

accesarea butonului .

1.7.1.3 Modificare

Modul de lucru „Modificare" se referă la posibilitatea de a modifica (edita) detaliile unei înregistrări dntr-o listă.

În modul de lucru „Modificare" se ajunge doar din modul de lucru "Vizualizare"; modificările se pot face doar în ecranele de detalii, nu direct în liste.

Pentru modificarea informaţiilor de bază ale unei înregistrări, se trece în modul de lucru

„Vizualizare” pentru acea înregistrare ąi se accesează butonul din ecranul de detaliu al acesteia. Pentru modificarea informaţiilor de detaliu din tab-paginile asociate, se face dublu-click pe înregistrările din listă, dacă acestea sunt editabile.

În modul de lucru „Modificare”, în ecranele de detaliu asociate, câmpurile devin editabile, iar utilizatorul are următoarele posibilităţi după ce a efectuat modificări ale valorilor:

Page 25: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 25 din 195

să salveze modificările prin accesarea butonului ; după validarea valorilor, ecranul de detaliu trece în mod de lucru Vizualizare

să renunţe la valorile modificare ąi să revină la valorile anterioare, caz în care se

accesează butonul ; ecranul rămâne în modul de lucru „Modificare”.

să renunţe la modificarea înregistrării, caz în care se accesează butonul

; ecranul trece în modul de lucru „Vizualizare”.

să ąteargă înregistrarea curentă, trecând astfel în modul de lucru „Ątergere”.

1.7.1.4 Ątergere

Modul de lucru „Ątergere" se referă la posibilitatea eliminării unei înregistrări dintr-o listă; acţiunea corespunzătoare este „Ąterge".

Comanda poate fi lansată din:

ecranul principal care afiąează o listă corespunzătoare unei comenzi din meniul administratorului sau al operatorului, doar dacă este selectată o înregistrare din listă; se utilizează combinaţia de taste Alt+T sau se face click cu mouse-ul pe butonul

ecranul de detaliu – indiferent de modul de lucru („Vizualizare” sau „Modificare”) - prin utilizarea aceleiaąi combinaţii de taste Alt+T sau a butonului [Ąterge]; după efectuarea acestei operaţii, se revine în lista din care a fost selectată înregistrarea

La trecerea în modul de lucru "Ątergere", se deschide un dialog de confirmare a acţiunii care este ireversibilă:

Figura 1.10 - Confirmare ątergere

Dacă utilizatorul optează pentru „Nu” (prin click cu mouse-ul sau apăsând tasta N), dialogul se închide ąi se revine în ecranul anterior, nemodificat. Dacă utilizatorul optează pentru „Da” (prin click cu mouse-ul, tasta Enter sau apăsând tasta D), înregistrarea este scoasă din baza de date ąi din listă doar dacă operaţia este posibilă. Dacă acţiunea de „Ątergere” a fost făcută din ecranul de detaliu, acesta se închide ąi se revine în ecranul listei de unde a fost ątearsă înregistrarea (în listă, nici o înregistrare nu este selectată iar criteriile de sortare ąi filtrare sunt cele aplicate la ultima accesare a listei).

Dacă înregistrarea este folosită în alte module ale aplicaţiei, operaţia de ątergere nu este posibilă decât dacă în prealabil se ąterg referinţele existente; în acest caz se afiąează mesajul de mai jos:

Page 26: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 26 din 195

Figura 1.11 - Eroare la ątergere

De asemenea, există posibilitatea ątergerii multiple, prin apăsarea tastei Ctrl ąi selectarea cu butonul stâng al mouse-ului a entităţilor dorite. În cazul în care o parte din aceste entităţi sunt referite, se va afiąa o fereastra asemănătoare celei de mai sus. Restul entităţilor selectate (nereferite) vor fi ąterse, indiferent de alegerea făcută pentru obiectele referite.

1.7.1.5 Filtrare

Modul de lucru „Filtrare" se asociază doar listelor ąi se referă la afiąarea unui anume set de înregistrări, selectat în funcţie de anumite criterii. Scopul acestui mod de lucru este de a îmbunătăţi acţiunea de căutare a anumitor informaţii din baza de date. După ce este aplicat un criteriu de filtrare, numai înregistrările care îndeplinesc acel criteriu sunt afiąate în listă. Fiecărei coloane i se pot asocia unul sau mai multe criterii de filtrare.

Trecerea în modul de lucru „Filtrare" se face prin accesarea comenzii „Filtrează” asociată unei liste; se utilizează combinaţia de taste Alt+Z sau se face click cu mouse-ul pe

butonul .

Se deschide un ecran specific care permite aplicarea criteriilor de filtrare pentru toate coloanele listei din care a fost lansată comanda.

Page 27: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 27 din 195

Figura 1.12 - Ecran de filtrare

Modul de lucru „Filtrare" permite:

alegerea numărului de înregistrări care să fie afiąate pe o pagină de ecran:

adăugarea unui criteriu de căutare pentru fiecare coloană ąi selectarea operatorului corespunzător

adăugarea unui nou criteriu de căutare pentru aceeąi coloană prin accesarea

butonului asociat fiecărei denumiri de coloană:

Page 28: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 28 din 195

alegerea tipului de sortare pentru una sau mai multe coloane:

ątergerea unui criteriu de căutare sau de sortare prin accesarea butonului corespunzător

renunţarea la toate criteriile de filtrare aplicate anterior prin accesarea butonului

Filtrarea propriu-zisă se efectuează după accesarea butonului ; în urma acestei acţiuni, se iese din modul de lucru „Filtrare” ąi se revine în lista anterioară care afiąează doar înregistrările care corespund criteriilor de căutare adăugate în filtru.

În cazul în care nici o înregistrare nu corespunde criteriilor, lista este goală, iar utilizatorul este atenţionat prin mesajul:

Figura 1.13 - Mesaj la filtrare

Unele ecrane, în modul de lucru „Filtrare”, conţin o opţiune suplimentară privind includerea sau excluderea înregistrărilor care anterior au suferit o acţiune de arhivare sau închidere:

Aceste opţiuni sunt asociate filtrării listelor din care sunt posibile acţiuni de arhivare, respectiv de închidere a unor înregistrări.

Dacă a fost bifată caseta „Include înregistrările arhivate”, în listă vor fi aduse ąi înregistrările arhivate anterior, dar vor fi marcate prin fond gri în listă:

Dacă a fost bifată caseta „Include înregistrările închise”, în listă vor fi aduse ąi înregistrările închise anterior, dar vor fi marcate prin fond albastru în listă.

Dacă au fost bifate ambele casete, „Include înregistrările arhivate” ąi „Include înregistrările închise”, în listă vor fi aduse ąi înregistrările închise ąi arhivate, dar vor fi marcate prin fond portocaliu în listă.

Page 29: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 29 din 195

1.7.1.6 Export

Modul de lucru „Export" se asociază listelor ąi se referă la exportul într-un fiąier în format csv a înregistrărilor afiąate în listă. Vor fi exportate doar înregistrările care respectă criteriile de filtrare aplicate (în cazul în care au fost aplicate) ąi doar coloanele vizibile în ecran. Dacă unele coloane ale listei au fost ascunse anterior, valorile corespunzătoare acestora nu vor fi exportate.

Pentru trecerea în modul de lucru „Export" se utilizează combinaţia de taste Alt+X sau se

face click cu mouse-ul pe butonul .

Utilizatorul trebuie să completeze numele fiąierului ąi să aleagă o locaţie pentru salvarea acestuia:

Figura 1.14 - Selecţie locaţie ąi nume fiąier pentru exportul datelor

Fiąierul va avea extensia csv ąi va conţine toate informaţiile vizibile în listă, respectând ordinea coloanelor ąi a înregistrărilor

1.7.2. Moduri de lucru specifice

Faţă de cele generale, modurile de lucru specifice au anumite particularităţi care depind de context, deci nu sunt disponibile decât pentru anumite module ale aplicaţiei. În acest paragraf vor fi descrise caracteristicile comune ale modurilor de lucru, urmând ca fiecare situaţie particulară să fie prezentată în cadrul fluxului respectiv de lucru.

1.7.2.1 Import

Modulul de lucru „Import" se asociază entităţilor Elevi sau Personal ąi se referă la adăugarea de înregistrări dintr-un fiąier în format csv, având o anumită structură.

Trecerea în modul de lucru „Import" se face prin accesarea butonului [Importă] asociată uneia dintre liste; se utilizează combinaţia de taste Alt+I sau se face click cu mouse-ul pe

Page 30: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 30 din 195

butonul . Utilizatorul trebuie să aleagă o locaţie ąi numele fiąierului care urmează a fi importat:

Figura 1.15 - Selectare fiąier pentru import

După selectarea fiąierului dorit din listă, operatorul apasă butonul [Deschide].

La lansarea unui import, sistemul efectuează anumite operaţii de validare a datelor conţinute în fiąierele importate:

validări de structură a fiąierului

validări semantice la nivelul datelor conţinute în fiąier

Dacă fiąierul care se doreąte a fi importat nu are formatul corespunzător, se afiąează un mesaj de forma:

Figura 1.16 – Fiąier incorect la import

În urma importului, sistemul afiąează rezultatul operaţiei; în cazul în care unele înregistrări sunt incorecte, se afiąează mesaje de eroare de genul:

Page 31: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 31 din 195

Figura 1.17 - Invalidare date la import

Se poate bifa caseta „Arată toate detaliile” pentru a vedea care este cauza exactă a invalidării fiecărei înregistrări în parte.

1.7.2.2 Arhivare

Modul de lucru „Arhivare" se asociază listelor ąi presupune- pe de o parte – eliminarea din listă a înregistrărilor care nu mai sunt de actualitate, ąi - pe de altă parte – readucerea în listă a înregistrărilor arhivate anterior.

Trecerea în modul de lucru „Arhivare" se face prin selectarea uneia sau mai multor înregistrări din listă ąi accesarea comenzilor corespunzătoare:

„Arhivează”, dacă a fost selectată o înregistrare nearhivată la momentul operării; se utilizează combinaţia de taste Alt+H sau se face click cu mouse-ul pe butonul

;

„Dezarhivează”, dacă în modul de lucru „Filtrare” s-a bifat caseta „Include înregistrările arhivate” ąi au fost selectate înregistrări deja arhivate; se face click cu

mouse-ul pe butonul .

Utilizatorul este înątiinţat de rezultatul operaţiei de arhivare prin mesaje de genul celor din Figura 1.18.

În urma arhivării, înregistrările sunt scoase din listă, ele putând fi vizualizate doar când se aplică o filtrare în care se bifează caseta „Include înregistrările arhivate”.

Figura 1.18 - Mesaje la arhivare/dezarhivare

Page 32: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 32 din 195

După dezarhivare, înregistrările sunt aduse din nou în listă (caseta „Include înregistrările arhivate” poate să nu fie bifată).

Page 33: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 33 din 195

A . Administrare

2. UNITĂŢI ARONDATE

2.1. ARONDAREA UNEI UNITĂŢI DE ÎNVAŢĂMÂNT

Sistemul ASM dispune de nomenclatorul unităţilor de învăţământ, grupate pe judeţe.

Arondarea unităţilor de învăţământ se face doar pentru unităţi de învăţământ din cadrul aceluiaąi judeţ. După instalare, aplicaţia dispune de o unitate de învăţământ care poate fi folosită drept model.

2.1.1. Precondiţii

Câmpul Judeţ selectat trebuie să conţină numele judeţului curent. În caz contrar, se selectează judeţul dorit din lista Judeţ.

2.1.2. Cum se efectuează operaţia

Pentru arondarea unei unităţi de învăţământ se procedează astfel:

1. Se accesează comanda Arondare unităţi din meniul {Unităţi arondate}. 2. Se deschide ecranul conţinând lista unităţilor de învăţământ arondate, în mod de

lucru „Vizualizare” . În partea inferioară a ecranului se vizualizează, sub formă de listă, unităţile arondate. Iniţial, aplicaţia ASM are arondată Unitatea Demo AeL.

3. Se face click pe butonul . Se deschide ecranul de detalii, în modul de lucru de „Adăugare”.

Page 34: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 34 din 195

Figura 2.1 - Unităţi de învăţământ arondate

4. Se accesează lista unităţilor de învăţământ, executând click pe butonul . Ca urmare, se va deschide fereastra Lista unităţi învăţământ. Navigarea în listă se face folosind tastele săgeată-jos sau săgeată-sus. Se selectează o înregistrare din listă,

apoi se apasă butonul . 5. Unitatea arondată poate fi marcată ca fiind unitate curentă, prin bifarea opţiunii

Unitate curentă din formularul de adăugare date.

6. Dacă se doreąte resetarea valorilor introduse ąi revenirea la valorile implicite, se

accesează butonul .

7. Dacă se doreąte întreruperea operaţiei de adăugare ąi revenirea în modul

„Vizualizare”, se accesează butonul .

8. După validarea datelor, butonul [Salvează] devine activ. Pentru salvarea lor, se

accesează butonul . 9. Ecranul trece în mod de lucru „Vizualizare”, iar unitatea selectată este adăugată în

lista unităţilor de învăţământ arondate.

Notă:

Implicit, prima unitate de învăţământ arondată va fi marcată drept unitate curentă. De menţionat că, ulterior, oricare unitate arondată poate fi marcată drept unitate curentă,

Page 35: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 35 din 195

prin bifarea opţiunii Unitate curentă din formularul de adăugare/modificare date. Toate grupurile asociate unităţii curente rămân asociate, în continuare, unităţii respective.

Arondarea unităţilor de învăţământ trebuie să fie urmată de configurarea grupurilor, prin intermediul comenzii Grupuri din meniul {Administrare drepturi.} De menţionat că grupurile sunt asociate unei unităţi (ąi, implicit, unităţii curente).

2.1.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte ; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu semnul . La trecerea cu mouse-ul peste colţul marcat se afiąează o etichetă albastră care indică eroarea:

Figura 2.2 - Erori la introducerea datelor

Dacă un selector sau o listă derulantă nu conţin valori, se atenţionează administratorul de sistem.

Page 36: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 36 din 195

3. INFRASTRUCTURĂ

3.1. ASOCIEREA DISCIPLINELOR DE STUDIU

Prin accesarea comenzii Discipline studiu din meniul {Infrastructură} se realizează vizualizarea nomenclatorului de discipline de studiu, precum ąi asocierea disciplinelor cu formaţiunile de studiu corespunzătoare.

3.1.1. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează comanda Discipline studiu din meniul {Infrastructură}. 2. Se deschide ecranul conţinând lista disciplinelor de studiu în mod de lucru

„Vizualizare” .

Figura 3.1 - Lista disciplinelor de studiu

3. Se plasează mouse-ul pe înregistrarea dorită ąi se face click pe butonul [Vizualizează] (sau dublu click pe înregistrarea respectivă) .

4. Se deschide fereastra Discipline studiu în mod de lucru „Vizualizare”. În acestă pagină se pot face asocieri de discipline pentru diverse formaţiuni de studiu.

Page 37: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 37 din 195

Figura 3.2 - Asocierea disciplinelor de studiu

5. Se accesează butonul ąi se intră in mod de lucru „Editare”. Câmpurile Tip formaţiune, De la ąi Până la sunt editabile.

6. Completarea câmpului Tip formaţiune este obligatorie ąi se face automat, după

apăsarea butonului . 7. Se selectează din listă structura de învăţământ ąi tipul de formaţiune pentru care se

doreąte a se efectua asocierea disciplinei.

Page 38: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 38 din 195

Figura 3.3 - Ecran de asociere disciplină cu structura ąi tip formaţiune

8. Se apasă butonul 9. Câmpul Tip formaţiune se actualizează cu datele astfel selectate.

10. Se completează perioada de valabilitate.

11. Dacă se doreąte resetarea valorilor introduse ąi revenirea la valorile implicite, se

accesează butonul

12. Dacă se doreąte întreruperea operaţiei de adăugare ąi revenirea în modul

„Vizualizare”, se accesează butonul

13. Dacă datele introduse sunt valide, butonul [Salvează] devine activ. Se accesează

butonul

14. Ecranul trece în mod de lucru „Vizualizare”. Se observă actualizarea listei de asocieri cu datele anterior introduse.

15. Dacă se doreąte asocierea mai multor structuri ąi tipuri de formaţuni pentru o disciplină, se repetă paąii 3 10.

3.1.2. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu semnul . La trecerea cu mouse-ul peste colţul marcat se afiąează o etichetă albastră care indică eroarea:

Page 39: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 39 din 195

Figura 3.4 - Erori la introducerea datelor

Page 40: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 40 din 195

4. ADMINISTRARE DREPTURI

Prin accesarea comenzilor din meniul {Administrare drepturi} se configurează utilizatorii, grupurile de utilizatori, precum ąi rolurile asociate acestora.

4.1. ALOCAREA CONTURILOR PENTRU UTILIZATORII DIN SISTEM Prin accesarea comenzii Utilizatori din meniul {Administrare drepturi}, administratorul

poate să aloce conturi utilizatorilor (elevi, profesori) din sistem. Contul, odată creat, poate fi vizualizat, modificat, exportat sau ąters.

Administratorul poate efectua următoarele operaţii referitoare la utilizatori:

Adăugare

Modificare

Ątergere

Căutare (Filtrare)

Export

4.1.1. Precondiţii

Baza de date trebuie să fie populată (cu elevi, respectiv personal).

4.1.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează comanda Utilizatori din meniul {Administrare drepturi}.

Page 41: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 41 din 195

Figura 4.1 - Lista utilizatorilor

2. Se accesează butonul ; se deschide fereastra Utilizatori, în mod de lucru „Editare”.

3. Se completează câmpurile obligatorii Nume utilizator ąi Parola. Butonul [Salvează] devine activ.Se selectează din lista derulantă tipul de utilizator pentru care se creează contul(elev/personal didactic).

4. Se apasă butonul , care va duce la deschiderea ferestrei conţinând Lista elevilor/personalului din care se va alege persoana căreia îi corespunde contul. Se

plasează mouse-ul pe înregistrarea dorită, apoi se accesează butonul .

Page 42: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 42 din 195

Figura 4.2 - Ecran de selecţie elevi (personal)

5. Dacă se doreąte întreruperea operaţiei de adăugare ąi revenirea în pagina Utilizatori,

se accesează butonul .

6. Pentru salvarea datelor, după validarea acestora, butonul [Salvează] devine activ. Se

accesează butonul .

7. Se afiąează fereastra detaliată a utilizatorului nou creat, în modul de lucru „Vizualizare”. Fereastra conţine trei tab-pagini, prin intermediul cărora administratorul are acces la:

Managementul grupurilor

Rolurile asociate utilizatorului

Drepturile asociate utilizatorului.

Iniţial, utilizatorul nou creat nu face parte din nici un grup.

Page 43: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 43 din 195

Figura 4.3 - Fereastra editare utilizatori

În lista Grupuri din care utilizatorul nu face parte se află toate grupurile din sistem.

8. Pentru a adăuga un utilizator într-un grup se selectează înregistrările dorite, apoi se face click pe butonul . Lista Grupuri din care utilizatorul face parte se actulizează corespunzător.

9. Pentru a exclude un utilizator dintr-un grup se selectează înregistrările dorite din lista Grupuri din care utilizatorul face parte, iar apoi se face click pe butonul .

4.1.3. Crearea automată a conturilor de utilizator

Alternativ, se pot crea conturi ąi automat, prin următoarele metode:

La crearea unei noi entităţi Elev, respectiv Profesor, se bifează opţiunea

.

În fereastra principală a entităţii Elev, respectiv Profesor, se selectează obiectul dorit,

apoi se apasă butonul . În cazul în care există deja un cont de utilizator pentru entitatea respectivă, va apărea un mesaj de eroare:

Page 44: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 44 din 195

Figura 4.4 - Eroare la creare automată a contuluide utilizator

Altfel, va apărea fereastra de confirmare:

Figura 4.5 - Finalizarea cu succes a creării automatate a contului de utilizator

În cazul generării automate, se va crea un cont cu numele de utilizator format din câmpurile Nume, Prenume ąi Iniţială tată ale entităţii respective, astfel:

primul prenume + primul nume, parola “123456”, iar în câmpul descriere va apărea „Generat”

sau

primul prenume + iniţială tată + primul nume (dacă există deja un cont creat conform tiparului anterior), parola “123456”, iar în câmpul descriere va apărea „Generat”.

4.1.4. Filtrarea înregistrărilor afiąate

Modul de lucru „Filtrare” asociat alocării conturilor de utilizator permite filtrarea înregistrilor după entităţi asociate unei formaţiuni de studiu.

Page 45: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 45 din 195

Figura 4.6 - Filtrare după formaţiunea ascoiată entităţii elev

4.1.5. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu semnul . La trecerea cu mouse-ul peste colţul marcat se afiąează o etichetă albastră care indică eroarea:

Figura 4.7 - Erori la introducerea datelor

Dacă un selector sau o listă derulantă nu au valori, se contactează administratorul de sistem.

4.2. ĄTERGEREA CONTULUI DE UTILIZATOR

Ątergerea unui cont al unui utilizator presupune eliminarea înregistrării, precum ąi a tuturor informaţiilor asociate.

Page 46: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 46 din 195

4.2.1. Precondiţii

Contul asociat unui utilizator poate fi ąters doar dacă nu are o asociere activă sau arhivată cu un utilizator (elev, cadru didactic etc) existent în sistem.

4.2.2. Cum se efectuează operaţia

Ątergerea contul asociat unui utilizator se poate efectua în două moduri:

Varianta A:

1. Administratorul accesează comanda Utilizatori din meniul {Administrare drepturi}.

2. Se selectează o înregistrare din lista utilizatorilor ąi se accesează butonul [Ąterge] din această pagină.

3. Sistemul afiąează dialogul de confirmare a ątergerii:

Figura 4.8 - Confirmarea ątergerii unei înregistrări

4. Dacă administratorul alege „Da”, înregistrarea este ątearsă din sistem ąi se revine în lista utilizatorilor; nicio înregistrare nu este selectată.

5. Dacă administratorul alege „Nu”, înregistrarea nu este ątearsă din sistem, dialogul de confirmare se închide ąi se revine în lista utilizatorilor cu înregistrarea selectată.

Varianta B:

1. Este deschis ecranul de detaliu al unui utilizator care se doreąte a fi ąters din sistem, în mod de lucru „Vizualizare”.

2. Administratorul accesează butonul [Ąterge] din această pagină.

3. Sistemul afiąează dialogul de confirmare a ątergerii:

Figura 4.9 - Confirmarea ątergerii unei înregistrări

4. Dacă administratorul alege „Da”, înregistrarea este ątearsă din sistem ąi se revine în lista utilizatorilor; nici o înregistrare nu este selectată.

5. Dacă administratorul alege „Nu”, înregistrarea nu este ątearsă din sistem, dialogul de confirmare ąi ecranul de detaliu se închid ąi se revine în lista utilizatorilor; nici o înregistrare nu este selectată.

Page 47: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 47 din 195

4.2.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă ątergerea nu se efectuează ąi se afiąează mesajul:

Figura 4.10 - Eroare la ątergere

utilizatorul trebuie mai întâi să fie exclus din grupurile din care face parte (prin accesarea tab- paginii Managementul grupurilor ąi eliminarea tuturor înregistrărilor din lista Grupuri din care utilizatorul face parte).

4.3. ADĂUGAREA UNUI GRUP

După adăugarea unui cont de acces în sistem pentru un utilizator, administratorul stabileąte apartenenţa acestuia la unul sau mai multe grupuri existente în sistem.

Aplicaţia ASM dispune, după instalare, de următoarele grupuri implicite:

Administratori

Secretare

Profesori

Elevi

Părinţi

Pe lângă grupurile implicite, existente la instalarea aplicaţiei ASM, sistemul permite adăugarea de noi grupuri ąi realizarea managementului acestora, prin intermediul comenzii Grupuri din meniul {Administrare drepturi}.

Administratorul poate efectua următoarele operaţii referitoare la grupuri:

Adăugare

Modificare

Ątergere

Căutare (Filtrare)

Export

Page 48: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 48 din 195

4.3.1. Precondiţii

Existenţa conturilor utilizatorilor.

4.3.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează comanda Grupuri din meniul {Administrare drepturi}. Se deschide fereastra Grupuri, în care butonul [Adaugă] este activ.

Figura 4.11 - Grupuri

2. Se apasă butonul . Se deschide fereastra Administrare grupuri, în mod

de lucru „Editare”.

Page 49: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 49 din 195

Figura 4.12 - Adăugarea unui grup

3. Se introduc date în câmpurile (obligatorii) Nume ąi Descriere.

4. Se selectează din lista derulantă unitatea de învăţământ căreia i se va asocia grupul curent.

5. Dacă se doreąte întreruperea operaţiei de adăugare a unui grup ąi revenirea în pagina

conţinând lista grupurilor existente în sistem, se accesează butonul .

6. Pentru salvarea datelor, după validarea acestora, butonul [Salvează] devine activ. Se

accesează butonul .

7. Se afiąează pagina de detaliu a grupului. Pagina conţine 4 tab-pagini, prin intermediul cărora administratorul are acces la:

Managementul utilizatorilor

Managementul grupurilor

Managementul rolurilor

Funcţiile grupului

În mod implicit este deschisă pagina Managementul utilizatorilor. Un grup nou adăugat nu are asociaţi utilizatori.

Page 50: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 50 din 195

Figura 4.13 - Fereastra editare grupuri

8. În lista Utilizatori neasociaţi se află toţi utilizatorii din sistem. 9. Pentru a asocia utilizatori unui grup se selectează înregistrările dorite, apoi se face

click pe butonul . Lista Utilizatori asociaţi grupului se actualizează

corespunzător. 10. Pentru a exclude un utilizator dintr-un grup se selectează înregistrarea dorită din

lista Utilizatori asociaţi grupului, iar apoi se face click pe butonul . Lista

Utilizatori asociaţi grupului se actualizează corespunzător. 11. Se face click pe tab-pagina Managementul grupurilor, pentru a realiza asocierea

grupului curent la grupurile deja existente în sistem.

Page 51: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 51 din 195

Figura 4.14 - Managementul grupurilor

11. Se face click pe tab-pagina Managementul rolurilor, pentru a realiza asocierea de roluri grupului curent.

Page 52: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 52 din 195

Figura 4.15 - Managementul rolurilor

Informaţiile cuprinse în pagina accesată prin tab-pagina Funcţiile grupului nu sunt

editabile. Ele se actualizează automat de către sistem, în funcţie de asocierile existente între grupul curent ąi grupurile de bază din sistem.

Page 53: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 53 din 195

Figura 4.16 - Funcţiile grupului

4.4. ADMINISTRAREA ROLURILOR

În sistemul ASM sunt predefinite 5 roluri de bază. Vom descrie în cele ce urmează procedura de adăugare a unui nou rol.

Page 54: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 54 din 195

Figura 4.17 - Rolurile utilizatorilor ASM

Administratorul poate efectua următoarele operaţii referitoare la rolurile utilizatorilor:

Adăugare

Modificare

Ątergere

Căutare (Filtrare)

Export

4.4.1. Cum se efectuează operaţia

Pentru adăugarea unui nou rol se procedează atfel:

1. Se accesează comanda Roluri din meniul {Administrare roluri}. 2. Se deschide ecranul conţinând lista rolurilor utilizatorilor din sistem, în mod de lucru

„Vizualizare” .

3. Se face click pe butonul ąi se intră în mod de lucru de „Adăugare”, afiąându-se pagina Administrare roluri.

Page 55: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 55 din 195

Figura 4.18 - Administrare roluri

4. Se introduc date în câmpurile obligatorii Nume ąi Descriere. 5. Dacă se doreąte întreruperea operaţiei de adăugare ąi revenirea în modul

„Vizualizare”, se accesează butonul .

6. Dacă datele introduse sunt valide, butonul [Salvează] devine activ. Se accesează

butonul .

7. Noul rol este creat ąi se afiąează pagina Managementul funcţiilor, în care se pot asigna funcţii rolului creat. După adăugarea unui rol nou, acesta nu are asignată nici o funcţie.

Figura 4.19 - Managementul funcţiilor

Page 56: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 56 din 195

8. În lista Funcţii neasignate se află toate funcţiile disponibile din sistem. 9. Pentru a asigna o funcţie rolului curent se selectează înregistrările dorite din această

listă, apoi se face click pe butonul . Lista Funcţii asignate se actualizează corespunzător.

Figura 4.20 - Funcţiile asignate unui rol

10. Pentru a exclude o funcţie asociată rolului curent se selectează înregistrarea respectivă din lista Funcţii asignate , iar apoi se face click pe butonul .

4.4.2. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu semnul . La trecerea cu mouse-ul peste colţul marcat se afiąează o etichetă albastră care indică eroarea:

Figura 4.21 - Erori la introducerea datelor

Page 57: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 57 din 195

5. MODULUL DE IMPORT

Modulul de import este destinat atât actualizării nomenclatoarelor existente în ASM cu cele din BDNE (Baza de Date Naţională a Educaţiei), cât ąi actualizării bazei de date (unitate de învăţământ, elevi, personal).

5.1. IMPORT NOMENCLATOR

Atenţie! În timpul procesului de import nu trebuie să se execute nicio altă

operaţie în aplicaţia ASM.

5.1.1. Când trebuie efectuată operaţia

Operaţia trebuie efectuată în momentul în care unitatea de învăţământ a primit de la ISJ un fiąier cu extensia ZIP care conţine nomenclatoarele extrase din BDNE .

5.1.2. Precondiţii

Utilizatorul conectat să aibă rol de Administrator.

5.1.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Import date din BDNE din meniul {Modul importuri}

2. Se deschide o fereastră cu lista importurilor efectuate (care iniţial este vidă)

3. Se apasă butonul

4. Se selectează fiąierul ce conţine nomenclatoarele exportate din BDNE (arhivă de tip ZIP, exportată din aplicaţia BDNE)

Atenţie! Acest fiąier nu trebuie modificat în niciun fel înainte de import.

5. Se apasă butonul [Deschide].

Page 58: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 58 din 195

Figura 5.1 - Selectarea fiąierului de import

6. În fereastra de confirmare, se apasă butonul [OK]

Figura 5.2 - Status import

În acest moment procesul de import verifică dacă în nomenclatoarele bazei de date actuale există valori care urmează să fie ąterse de către procesul de import, iar aceste valori sunt referite de către alte entităţi(e.g: în cazul în care din nomenclatorul de localităţi urmează să fie ątearsă o localitate, iar în baza de date locală există adrese ale elevilor ąi/sau ale cadrelor care referă această localitate).

6.1. În cazul în care există asemenea situaţii apare o fereastră de dialog în care se cere utilizatorului să înlocuiască toate valorile respective ale nomenclatoarelor cu altele din cele nou importate.

Page 59: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 59 din 195

Figura 5.3 - Reasocierea elementelor care nu mai există în BDNE

Lista de localităţi din figura de mai sus (date prin Cod Siruta ąi prin Denumire) nu mai există (ca denumire sau deloc) în BDNE ąi trebuie înlocuite cu altele. Această operaţie se

realizează prin apăsarea butonului . După reasocierea tuturor elementelor din fereastră se apasă butonul [OK].

6.2. În cazul în care nu există date ce necesită actualizare, după verificarea automată, procesul se opreąte temporar ąi apare o fereastră pentru continuarea acţiunii.

7. Se apasă butonul [OK] pentru continuarea procesului de import sau butonul [Renunţă] pentru oprirea acestuia.

Operaţia de oprire a importului lasă datele locale nemodificate.

8. Dacă în timpul procesului de import apare o eroare (fiąier defect, date incorecte, etc), acesta nu afectează funcţionarea aplicaţiei ASM, sistemul revenind la fiąierele existente înainte de începerea importului.

La sfârąitul procesului de import, este necesar ca aplicaţia server ASM ąi toate aplicaţile client ce rulează sa fie repornite, pentru a lua în considerare noile nomenclatoare.

5.2. IMPORT BAZĂ DE DATE

5.2.1. Când trebuie efectuată operaţia

Operaţia trebuie efectuată în momentul în care unitatea de învăţământ a primit de la ISJ un fiąier cu extensia ZIP care conţine baza de date (unitatea de învăţământ, personal, elevi) exportată din BDNE .

5.2.2. Precondiţii

Utilizatorul conectat să aibă un rol de Administrator.

Unitatea arondată în ASM să aibă acelaąi judeţ enitate cu cel al unităţii din baza de date ce urmează să fie importată.

Page 60: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 60 din 195

5.2.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează secţiunea {Modul Importuri}\{Importă date din BDNE}

Figura 5.4 - Import bază de date din BDNE

2. Se accesează butonul [Importă]

3. Se selectează fiąierul ce baza de date (unitatea de învăţământ, personal, elevi) exportată din BDNE (arhivă de tip ZIP, exportată din aplicaţia BDNE)

Atenţie! Acest fiąier nu trebuie modificat în niciun fel înainte de import.

4. Se accesează butonul [Deschide]

5. Apare o fereastră de dialog premergătoare importului.

Page 61: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 61 din 195

Figura 5.5 - Fereastră premergătoare importului

5.2.4. Descrierea procesului de import a datelor

Procesul de import al datelor din aplicaţia BDNE în ASM este foarte complex, implicând căutări de informaţii, exacte ąi aproximative urmate de inserări sau modificări, multe operaţii desfăąurându-se cu participarea directă a operatorului. Într-o situaţie în care există diferenţe între datele din cele 2 aplicaţii, factorul uman este singurul care poate decide care dintre acestea sunt corecte ąi trebuie păstrate, care trebuie updatate sau ignorate.

În orice moment, după o intervenţie a operatorului, acesta poate alege să salveze modificările realizate (prin apăsarea butonului Aplică operaţiile), mesajele de avertizare eliberându-se de modificările salvate. Întreruperea unui import nu implică pierderi sau alterări ale datelor. La repornire, procesul se desfăąoară mult mai rapid până la momentul întreruperii anterioare.

În prima etapă se importă informaţiile referitoare la elevi ąi personal, dar fără să fie transferate ąi asocierile elevilor la formaţiunile de studiu asociate unitatăţii.

Bara de progres indică starea curentă a importului.

Etapa a 2-a de import se realizează printr-o interfaţă dedicată ce permite utilizatorului intervenţia directă în această operaţie.

Modulul de import încearcă completarea informaţiilor existente în ASM cu cele din BDNE, fie prin inserarea noilor valori, fie prin modificarea celor existente.

Există trei mari categorii de informaţii diferenţiate în cadrul operaţiei de import: date elevi, date personal ąi structură unităţi, separate prin tab-uri.

Page 62: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 62 din 195

De asemenea, în fereastra de import există 2 secţiuni separate dedicate mesajelor rezultate după prima etapă a importului. Secţiunea dedicată mesajelor de avertizare este împărţită în două ferestre- în partea stângă apar datele din ASM, iar în partea dreaptă datele din BDNE, separate prin patru butoane.

Mesajele care pot fi obţinute sunt de eroare sau de avertizare.

Mesajele de eroare indică operatorului informaţiile care nu au putut fi importate din diverse motive prezentate în secţiunea 5.2.7. Aceste date trebuie introduse manual în ASM, algoritmul neputând realiza corespondenţa dintre entităţi sau informaţii.

Pe de altă parte, mesajele de avertizare exprimă neconcordanţe între datele existente în ASM ąi cele din fiąierul de import ąi sunt lăsate spre rezolvare utilizatorului. Acesta va trebui să modifice/insereze datele manual, prin interfaţa de import.

Figura 5.6 - Interfaţa de import

5.2.5. Importul elevilor/personalului

Căutarea unui elev/personal în ASM se realizează după CNP, Nume, Iniţiala Tată, Prenume ąi Data naąterii.

1) În cazul în care acesta este regăsit (conform criteriilor de căutare specificate mai sus):

a) Câmpurile diferite (dacă există) sunt suprascrise cu cele din export. Aceste câmpuri se referă strict la informaţiile generale(Nume, Prenume, Naţionalitate, Judeţ, CNP, Cod, etc) despre elev/personal.

b) Atributele, adresele elevului/personalului sunt căutate în ASM (ţinându-se cont inclusiv de perioada de valabilitate ).

i) Dacă sunt găsite ąi perioada de valabilitate este identică, acestea sunt suprascrise.

ii) Dacă sunt găsite ąi perioada de valabilitate nu este identică, vor fi întoarse ca mesaje de avertizare, permiţând utilizatorului să realizeze operaţia de adăugare/modificare a respectivelor atribute/adrese.

Page 63: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 63 din 195

iii) Dacă acestea nu sunt găsite, algoritmul încearcă inserarea acestora ąi reuąeąte numai în cazul în care nu mai există alte atribute/adrese de acelaąi tip dar cu o perioadă de valabilitate disjunctă. Altfel, sunt întoarse ca mesaje de avertizare, permiţând utilizatorului să realizeze operaţia de adăugare/modificare a respectivelor atribute/adrese.

2) În cazul în care acesta nu este regăsit, se va realiza o nouă căutare, de data aceasta aproximativă, diferenţele foarte mici fiind neglijate.

a) Dacă va fi găsit prin această metodă, nu se realizează nici o modificare ąi va fi întors ca mesaj de avertizare care va permite luarea unei decizii de către utilizator.

b) Dacă nu este găsit nici prin această metodă, elevul/personalul este inserat în ASM.

Interfaţa apărută după terminarea etapei 1 de import conţine mesaje de avertizare ąi/sau de eroare (Figura 5.6).

Regulile 1)b)ii), 1)b)iii), 2)a), descrise mai sus generează mesaje de avertizare (Figura 5.6) pe care utilizatorul le poate rezolva manual prin aplicarea unor operaţii de adăugare ąi/sau modificare.

Pentru fiecare elev/personal care apare în fereastra cu mesajele de avertizare se urmează paąii:

În partea stângă (dedicată informaţiilor din ASM) se face click pe semnul din faţa acestuia ąi vor apare informaţiile grupate pe categorii , informaţii care au cauzat mesajele de avertizare. Se expandează datele până se pot accesa informaţiile propriu-zise (frunze) semnalate prin pictograma . Se observă că expandarea se realizează în acelaąi timp în ambele ferestre, semnalizând operatorului datele considerate similare de către algoritmul de import.

În cazul în care se doreąte updatarea informaţiei existente în ASM cu cea din BDNE, aceasta se selectează în partea stângă împreună cu corespondenta ei

din partea dreaptă ąi se apasă butonul . Updatarea informaţiei se poate realiza ąi prin selectarea directă a informaţiei din BDNE (partea dreaptă) ąi apăsarea butonului Modifică (se va updata automat cu corespondentul din ASM). Pictograma care marchează o operaţie de

modificare este .

În cazul în care se doreąte adăugarea în ASM a informaţiei existente în BDNE, aceasta se selectează în meniul din partea stângă, se alege din partea dreaptă entitatea părinte care va conţine această informaţie ąi se apasă

butonul . Pictograma care marchează o operaţie de adăugare

este .

Modificările/inserările realizate se pot anula prin selectarea informaţiilor din ambele

ferestre ąi apăsarea butonul . Există posibilitatea eliminării mai multor informaţii simultan prin selectarea acestora ţinând tasta CTRL apăsată ąi alegerea butonului de ątergere.

Page 64: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 64 din 195

5.2.6. Importul unităţii

Unităţile din import apar sub forma unor mesaje de avertizare în tab-ul repartizat lor datorită faptului că algoritmul nu realizează nici o modificare/suprascriere a acestora până când ele nu sunt vizualizate ąi acceptate de utilizator.

În cadrul algoritmului de import a unităţilor se caută iniţial numai unităţile PJ.

Figura 5.7 - Import unităţi

Căutarea unei unităţi se realizează după Cod Unitate, Cod Sirues, Fel Unitate, Tip Unitate, Denumire Lungă, Denumire Scurtă, Judeţ.

1) În cazul în care aceasta este regăsită, (conform criteriilor de căutare specificate mai sus) exact sau aproximativ:

a) Pentru fiecare subunitate a PJ-ului din BDNE, algoritmul încearcă să-i găsească o subunitate-corespondent în ASM.

b) Subunităţile (de tip frunză) identificate la punctul a) sunt marcate cu simbolul , corespunzător operaţiei de modificare. Subunităţile părinte sunt marcate cu

simbolul .

2) În cazul în care unitatea nu este găsită în ASM, se afiąează butonul

. După alegerea unităţii din listă, algoritmul parcurge paąii 1)a) ąi 1)b).

Fiecare PJ se desface sub forma unui arbore la apăsarea semnului , iar expandarea se realizează în acelaąi timp în ambele ferestre, semnalizând operatorului datele considerate similare de către algoritmul de import.

Page 65: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 65 din 195

Operaţiile posibil de aplicat unităţilor/subunităţilor sunt următoarele:

Adăugare (butonul Adaugă) - În cazul în care o subunitate nu este regăsită în ASM, ea poate fi adăugată. Pentru realizarea acestei operaţii, se selectează subunitatea

respectivă în BDNE, viitorul părinte din ASM ąi se apasă butonul .

Inserarea va fi marcată prin simbolul .

Operaţia de adăugare poate copia în ASM nu numai o frunză, ci ąi un întreg subarbore, în cazul în care este bifată opţiunea Recursiv.

Modificare(butonul Modifică) – Operaţia se foloseąte pentru a updata o subunitate din ASM cu corespondenta ei din BDNE. Algoritmul marchează în vederea modificării subunităţile corespondente de tip frunză din cele două ferestre. În cazul în care operatorul decide o altă modificare selectează subunitatea din BDNE, împreună cu

corespondenta ei din ASM ąi apasă butonul .

Modificarea subentităţilor unei unităţi/subunităţi (butonul Subentităţi) - Se updatează toate informaţiile(adresa, atribute, asocierile personalului cu unitatea, asocierea între unitate ąi elementul de structură asociat, posturi didactice/conducere/auxiliare), mai puţin cele existente în tab-ul cu Detaliile unităţii. Pentru realizarea acestei operaţii, se procedează similar operaţiei de Modificare ąi

apăsarea butonului .

Ątergerea unei/unor operaţii executate (butonul Ąterge op.) – Permite anularea unei/unor inserări/modificări efectuate. Se selectează o pereche de elemente corespondente (sau mai multe perechi, ţinând tasta CTRL apăsată ) ąi se apasă

butonul . Există ąi posibilitatea efectuării acestei operaţii pentru un întreg subarbore, în cazul în care este bifată opţiunea Recursiv.

Revenirea la starea iniţială (butonul Revenire) - Permite operatorului să renunţe la toate modificările efectuate ąi să revină în starea iniţială prin apăsarea butonului

.

Unitatea preluată din BDNE se va aronda în meniul {Unităţi arondate} ąi va deveni Unitate curentă.

Suprascrie SC-urile - bifarea opţiunii implică înlocuirea caietelor statistice din ASM cu corespondentele lor din BDNE pentru toate unităţile marcate pentru modificare.

În această etapă se încearcă suprapunerea informaţiilor din BDNE peste informaţiile din ASM conform celor alese de operator în Interfaţa de import. Erorile ąi neconcordanţele vor fi întoarse ca mesaje în Interfaţa de import, singura deosebire faţă de etapa anterioară fiind activarea unui nou tab Detalii unităţi. În acest tab vor apare erorile ąi mesajele de avertizare obţinute ca urmare importului unităţilor.

Page 66: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 66 din 195

5.2.7. Mesaje de eroare

Mesajele de eroare pot apare în cazurile:

Dacă se încearcă inserarea/update-ul unei entităţi ąi nu sunt regăsite asocierile către nomenclatoare sau către entităţi părinte

Dacă se încearcă inserarea unei entităţi ce are o valoare a unui câmp egală cu cea a unei entităţi diferite din ASM. De exemplu, se încearcă inserarea unui elev sau cadru cu nume foarte diferit, dar cu cnp-ul identic cu al altuia care există deja. În cazul acesta, nu este găsit nici măcar de o căutare aproximativă ąi algoritmul va încerca să-l insereze ąi nu va reuąi din cauza unicităţii cnp-ului. Elevul/cadrul respectiv va fi întors ca eroare, pentru că din interfaţa de import nu se poate modifica cnp-ul. Singura soluţie pentru a-l introduce este modificarea din BDNE fie a numelui astfel încât să corespundă cu cel aflat deja în ASM, fie a cnp-ului astfel încât algoritmul să-l poată insera.

Dacă se încearcă inserarea manuală(butonul Adaugă) a unei unităţi de tip PJ sau structură. Erorile respective vor apare ąi pe subunităţile acestora. Se poate face totuąi update pe acest tip de unităţi, algoritmul va ignora modificările asupra entităţii propriu-zise, dar îi va procesa subentităţile(butonul Subentităţi)

Mesajele de eroare pot fi selectate ąi copiate, utilizând combinaţia de taste CTRL+C, într-un fiąier text(word, etc) pentru a fi rezolvate manual din ASM după finalizarea importului.

Page 67: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 67 din 195

A . Operare

6. GESTIUNEA ELEVILOR

Prin accesarea meniului {Entităţi principale}/{Elevi}, operatorul are acces la lista elevilor înregistraţi în sistem.

Un utilizator cu rol de operator (Secretară) poate efectua următoarele acţiuni asupra unei entităţi de tip elev: Adăugare, Modificare, Ątergere, Filtrare (căutare), Vizualizare, Arhivare, Export, Import, Generarea foii matricole.

Lista elevilor

Vreti sa salvati

datele?

Inchide

NU

Editare elevAdaugare elev

Salveaza

elev

Date valide?

Salveaza

DA

DA

NU

Vizualizeaza

Adauga

Vreti sa salvati

datele?

Inchide

NUDA

Salveaza

elev

Date valide?

DA

Salveaza

NU

Entitati principale

Detalii

elev

Sterge

EleviExporta

ImportaFiltreaza

Selectie fisier Filtru

Confirmare

stergere

Vizualizare elev

Selectie elev

Editeaza

Arhiveaza/

Dezarhiveaza

Rezultat

arhivare/

dezarhivare

Generare foaie matricola

Figura 6.1 - Operaţii asociate gestiunii elevilor

6.1. ADĂUGARE ELEVI

6.1.1. Precondiţii

Utilizatorul conectat trebuie să fie operator cu rol de Secretară.

Page 68: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 68 din 195

Operatorul accesează opţiunea Elevi din meniul {Entităţi principale}.

6.1.2. Când trebuie efectuată operaţia

Adăugarea elevilor în această secţiune reprezintă evidenţa copiilor ącolarizaţi ąi se efectuează ori de cîte ori trebuie înregistraţi elevi în sistem. Ulterior, din această evidenţă, elevii vor fi distribuiţi (asociaţi) în unităţile de învăţământ, respectiv formaţiuni de studiu (aąa cum se prezintă în capitolul 10.1).

6.1.3. Cum se efectuează operaţia

1. Sistemul afiąează o listă paginată, cu primele înregistrări (dacă există) ordonate conform criteriului implicit de ordonare. Operatorul intră în modul de lucru „Adăugare” (conform capitolului 1.7.1.1)

2. Sistemul afiąează pagina de adăugare; se completează informaţiile de bază aferente unui elev:

Figura 6.2 - Detalii elev

Cod – obligatoriu, valoarea este introdusă liber

CNP – obligatoriu, 13 caractere numerice

Data naąterii – obligatoriu, valoare se completează automat la editarea CNP-ului

Nume – obligatoriu, valoare introdusă liber

Iniţiala tatălui – obligatoriu, valoare introdusă liber

Prenume – obligatoriu, valoare introdusă liber

Naţionalitate – obligatoriu, valoare selectată din nomenclatorul de profil

Ţara de origine - obligatoriu, valoare selectată din nomenclatorul de profil

Sex – obligatoriu, valoare se completează automat la editarea CNP-ului

Dată valabilitate – dacă este cazul.

Adaugă utilizator pentru această entitate – opţional, dacă se bifează se creează, automat, un cont de utilizator asociat entităţii (vezi 4.1.3)

3. Dacă toate datele introduse sunt valide, atunci butonul [Salvează] devine activ ąi operatorul îl poate apăsa pentru salvarea înregistrării curente în baza de date.

4. Sistemul verifică dacă toate câmpurile obligatorii au fost completate: se verifică structura CNP, precum ąi unicitatea acestuia, atât în lista elevilor activi, cât ąi în lista celor arhivaţi. Sistemul verifică ąi unicitatea setului: nume, prenume, iniţiala tatălui ąi data naąterii, în lista activă ąi arhivă. Dacă toate verificările se încheie fără

Page 69: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 69 din 195

identificarea unei erori, sistemul salvează înregistrarea. Sistemul ASM face validări la nivelul fiecărui câmp, astfel încât nu există riscul de a introduce date invalide în baza de date.

5. Sistemul menţine deschisă pagina de detalii a înregistrării, în mod de lucru „Vizualizare”.

Sunt afiąate suplimentar tab-paginile: Adrese, Atribute, Deficienţe, Limbi moderne studiate, Studii, Detalii părinţi (paragrafele 6.3 6.8).

Tab-paginile Deficienţe ąi Limbi moderne studiate nu sunt modificabile din această interfaţă, informaţiile acestora fiind completate pentru elevii asociaţi formaţiunilor de studiu din fereastrele deschise ulterior operaţiilor de asociere elev-formaţiune de studiu.

6.1.4. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; erorile introduse la completarea valorilor sunt afiąate în partea de sus a ecranului ąi sunt

precedate de semnul .

(Exemplu de eroare apărută la modificarea CNP după completarea datei de naątere:

)

6.2. GESTIUNEA INFORMAŢIILOR DE BAZĂ ALE ELEVILOR

Sistemul ASM permite următoarele operaţii de modificare pentru entitatea elev:

modificarea informaţiilor de bază

adăugarea sau actualizarea celorlalte categorii de informaţii disponibile în tab-paginile din fereastra de detalii a elevului

Paragraful curent se referă la modificarea informaţiilor de bază, celelalte informaţii fiind actualizate conform celor prezentate în paragrafele 6.3 , 6.4 ąi 6.8.

6.2.1. Precondiţii

Să existe elevi înregistraţi în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Elevi din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru „Vizualizare”.

6.2.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii elev, operatorul accesează butonul [Editează]

2. Ecranul trece în mod de lucru „Modificare”; câmpurile care pot fi modificate sunt marcate prin culoarea albă a fondului.

Page 70: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 70 din 195

Figura 6.3 - Modificare detalii elev

3. Se fac modificările dorite ąi se accesează butonul [Salvează].

6.2.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; erorile apărute la completarea valorilor sunt afiąate în partea de sus a ecranului ąi sunt

precedate de semnul .

6.3. GESTIUNEA ADRESELOR ELEVILOR

6.3.1. Precondiţii

Să existe elevi înregistraţi în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să aibă rol de operator (Secretară)

Operatorul accesează opţiunea Elevi din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru „Vizualizare”.

6.3.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii elev, operatorul accesează tab-pagina Adrese

2. Pentru adăugarea unei adrese se accesează butonul [Adaugă], trecându-se în modul de lucru „Adăugare”.

Figura 6.4 - Ecran pentru adăugare adrese

Adresa este constituită din două tipuri de elemente:

elemente care pot lua valori conform nomenclatoarelor asociate

elemente ale căror valori pot fi introduse liber

Anumite câmpuri din această pagină au caracter obligatoriu, iar sistemul nu salvează datele introduse dacă aceste câmpuri nu sunt completate.

Page 71: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 71 din 195

Sistemul permite menţinerea unui istoric al adreselor elevului, fiecare înregistrare având o perioadă de valabilitate.

3. Pentru modificarea unei adrese, se selectează o înregistrare din lista de adrese, se face dublu-click cu mouse-ul pe acea înregistrare ąi se trece în modul de lucru „Modificare”.

Figura 6.5 - Ecran de modificare a adresei

4. Pentru ątergerea unei adrese, se selectează o înregistrare din lista de adrese ąi se trece în modul de lucru „Ątergere”.

6.3.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu

semnul în colţul din stânga-jos: .

6.4. GESTIUNEA ATRIBUTELOR ASOCIATE ELEVILOR

Atributele sunt predefinite în aplicaţie, un utilizator obiąnuit neavând dreptul de a le configura sau modifica.

Predefinite sunt ąi asocierile atributelor la entităţile din sistem. Utilizatorul nu poate adăuga sau ąterge atribute, ci doar asocia valori acestora, la nivelul înregistrării selectate.

Valorile atributelor pot fi introduse direct, dacă atributul permite acest lucru, sau pot fi selectate dintr-o listă de valori. Un atribut personal, în funcţie de definirea lui, poate admite o valoare sau o listă de valori.

6.4.1. Precondiţii

Să existe elevi înregistraţi în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Elevi din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru „Vizualizare”.

Page 72: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 72 din 195

6.4.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii elev, operatorul accesează tab-pagina Atribute

Figura 6.6 - Atribute elev

2. Atributele sunt prezentate în partea stângă a paginii, sub forma unei liste. Implicit este selectat primul atribut. În partea dreaptă a paginii este afiąat ecranul de valori asociate primului atribut din listă.

3. Se selectează un atribut din listă ąi se face dublu-click pe înregistrare.

4. Pentru asocierea de valori atributului, se trece în modul de lucru „Adăugare” prin accesare butonului [Adaugă], aflat în partea dreaptă a paginii.

Dacă valoarea unui atribut nu mai este de actualitate (numărul de telefon a fost schimbat, de exemplu), utilizatorul poate închide perioada de valabilitate a valorii (a vechiului număr, în exemplul de faţă) ąi poate asocia o valoare nouă.

Dacă atributul admite o listă de valori, utilizatorul poate asocia o nouă valoare, fără a încheia perioada de valabilitate a valorii precedente. Conform exemplului anterior, dacă elevul respectiv are un număr nou de telefon, dar ąi cel existent este în continuare valabil, utilizatorul poate adăuga noul număr, neînchizând perioada de valabilitate a precedentului, lăsându-l astfel disponibil ąi pe acesta.

5. Pentru modificarea unei valori a atributului, se trece în modul de lucru „Modificare” prin dublu-click cu mouse-ul pe una dintre valorile din lista din partea dreaptă a paginii.

Pentru a salva toate modificările, utilizatorul trebuie să apese butonul [Salvează]. Sistemul verifică dacă data de început a perioadei de valabilitate a valorii este completată.

6.4.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu

semnul în colţul din stânga-jos: .

Page 73: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 73 din 195

6.5. VIZUALIZARE DEFICIENŢE

6.5.1. Precondiţii

Să existe elevi înregistraţi în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie operator cu rol de Secretară sau Profesor.

Informaţiile privind deficienţele asociate unui elev sunt introduse în sistem la nivelul formaţiunilor de studiu ale unităţii de învăţământ (Capitolul 10.4.Specificarea deficienţelor unui elev)

Operatorul accesează opţiunea Elevi din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru „Vizualizare”.

6.5.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii elev, operatorul accesează tab-pagina Deficienţe

2. Dacă în entitatea Unitate de învăţământ au fost asociate deficienţe elevului selectat, acestea apar în listă; operatorul poate vizualiza, pentru fiecare deficienţă în parte: Tipul deficienţei ąi Nivelul deficienţei.

Figura 6.7 - Vizualizare deficienţe

6.5.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă nu sunt înregistrări în listă, se verifică în entitatea Unitate de învăţământ – tab-pagina Formaţiuni de studiu, să fie asociate deficienţe elevului respectiv.

6.6. VIZUALIZARE LIMBI MODERNE STUDIATE

6.6.1. Precondiţii

Să existe elevi înregistraţi în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară sau Profesor.

Informaţiile privind limbile moderne studiate de un elev sunt introduse în sistem la nivelul formaţiunilor de studiu ale unităţii de învăţământ (Capitolul 10.3. Specificarea limbilor moderne studiate de un elev)

Operatorul accesează opţiunea Elevi din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru „Vizualizare”.

6.6.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii elev, operatorul accesează tab-pagina Limbi moderne studiate

Page 74: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 74 din 195

2. Sistemul afiąează toate limbile moderne studiate (dacă există) asociate elevului. Operatorul poate vizualiza, pentru fiecare limbă modernă studiată, în parte: Limba modernă, Nivelul cunoaąterii limbii respective.

Figura 6.8 - Vizualizare limbi moderne studiate

6.6.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă nu sunt înregistrări în listă, , se verifică în entitatea Unitate de învăţământ – tab-pagina Formaţiuni de studiu, acestea să fie asociate elevului respectiv.

6.7. GESTIUNEA STUDIILOR ELEVILOR

În această secţiune sunt posibile mai multe tipuri de operaţii referitoare la studiile unui elev:

Adăugare (Încadrarea unui elev într-o formaţiune)

Vizualizarea studiilor unui elev

Ątergerea asocierii elevului la o formaţiune

Arhivare

Export

Căutare (Filtrare)

Informaţiile privind studiile unui elev (clasele din care a făcut/face parte) pot fi introduse ąi din meniul {Unitate curentă}, în tab-pagina referitoare la formaţiunea de studiu la care va fi asociat(Capitolul 10.1. Asocierea elevilor la nivelul unei formaţiuni de studiu).

6.7.1. Precondiţii

Să existe elevi înregistraţi în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară sau Administrator

Operatorul accesează opţiunea Elevi din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru „Vizualizare”.

6.7.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii elev, operatorul accesează tab-pagina Studii

2. Pentru asocierea unui elev la o clasă, se apasă butonul , trecându-se în modul de lucru „Adăugare”. În continuare, din lista unităţilor de învăţământ, se alege unitatea curentă ąi apoi clasa în care se va adăuga elevul respectiv.

Page 75: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 75 din 195

Figura 6.9 - Adăugarea studiilor unui elev

3. Se apasă butonul

4. Se deschide fereastra Detalii elev, în care se mai pot completa informaţii legate de regimul elevului în clasă (temporar, permanent, familial) ąi de statutul de bursier al

elevului. Se apasă butonul .

Figura 6.10 - Asocierea elevului la o clasă

Page 76: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 76 din 195

5. În modul de lucru „Vizualizare“, se pot introduce informaţii legate de Situaţia ącolară, Limbi moderne studiate ąi Deficienţe. Detalii despre introducerea acestor informaţii se găsesc în capitolele 10.2 Definirea situaţiei ącolare a unui elev, 10.3 Specificarea limbilor moderne studiate de un elev, 10.4 Specificarea deficienţelor unui elev

Figura 6.11 - Ecranul de detalii corespunzător asocierii unui elev la o clasă în modul de lucru „Vizualizare”

6. Pentru ątergerea unei asocieri a elevului la o formaţiune, se selectează înregistrarea ąi se apasă butonul [Ąterge]

6.7.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă ątergerea nu se efectuează ąi se afiąează mesajul:

Figura 6.12 - Eroare la ątergere

Page 77: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 77 din 195

trebuie mai întâi ąterse informaţiile de la nivelul formaţiunilor de studiu ale unităţii de învăţământ, pentru elevul selectat (limbile moderne, situaţia ącolară sau deficienţele introduse).

6.8. GESTIUNEA DETALIILOR DESPRE PĂRINŢI

6.8.1. Precondiţii

Să existe elevi înregistraţi în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară sau Profesor.

Operatorul accesează opţiunea Elevi din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru „Vizualizare”.

6.8.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii elev, operatorul accesează tab-pagina Studii

2. Pentru adăugarea dinformaţiilor despre părinţi se accesează butonul [Adaugă] trecându-se în modul de lucru „Adăugare”.

Figura 6.13 - Ecran pentru adăugare date despre părinţi

Anumite câmpuri din această pagină au caracter obligatoriu, iar sistemul nu salvează datele introduse dacă aceste câmpuri nu sunt completate.

3. Pentru modificarea detaliilor legate de părinţi, se selectează o înregistrare din listă, se face dublu-click cu mouse-ul pe acea înregistrare ąi se trece în modul de lucru „Modificare”.

Page 78: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 78 din 195

Figura 6.14 – Modificare detalii despre părinţii elevului

4. Pentru ątergerea unor detalii despre părinţi, se selectează o înregistrare din listă ąi se trece în modul de lucru „Ątergere”.

6.8.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu

semnul în colţul din stânga-jos: .

6.9. ĄTERGEREA UNUI ELEV

Ątergerea unui elev presupune eliminarea înregistrării, precum ąi a tuturor informaţiilor asociate.

6.9.1. Precondiţii

Un elev poate fi ąters doar dacă nu are o asociere activă sau arhivată cu una din unităţile de învăţământ, la nivelul formaţiunilor de studiu.

6.9.2. Cum se efectuează operaţia

Ątergerea se poate efectua în două moduri:

Varianta A:

Operatorul accesează opţiunea Elevi din meniul {Entităţi principale}.

1. Operatorul selectează o înregistrare din lista de elevi ąi accesează butonul [Ąterge] din această pagină.

2. Sistemul afiąează dialogul de confirmare a ątergerii:

Page 79: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 79 din 195

Figura 6.15 - Confirmarea ątergerii unei înregistrări

3. Dacă operatorul alege „Da”, înregistrarea este ątearsă din sistem ąi se revine în lista elevilor; nici o înregistrare nu este selectată.

4. Dacă operatorul alege „Nu”, înregistrarea nu este ątearsă din sistem, dialogul de confirmare se închide ąi se revine în lista elevilor cu înregistrarea selectată.

Varianta B:

1. Este deschis ecranul de detaliu al unui elev care se doreąte a fi ąters din sistem, în mod de lucru „Vizualizare”.

2. Operatorul accesează butonul [Ąterge] din această pagină.

3. Sistemul afiąează dialogul de confirmare a ątergerii:

Figura 6.16 - Confirmarea ątergerii unei înregistrări

4. Dacă operatorul alege „Da”, înregistrarea este ątearsă din sistem ąi se revine în lista elevilor; nici o înregistrare nu este selectată.

5. Dacă operatorul alege „Nu”, înregistrarea nu este ątearsă din sistem, dialogul de confirmare ąi ecranul de detaliu se închid ąi se revine în lista elevilor; nici o înregistrare nu este selectată.

6.9.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă ątergerea nu se efectuează ąi se afiąează mesajul:

Page 80: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 80 din 195

Figura 6.17 - Eroare la ątergere

trebuie mai întâi ąterse informaţiile de la nivelul formaţiunilor de studiu ale unităţii de învăţământ, detaliile parinţilor, limbile moderne studiate, pentru elevul selectat.

6.10. ARHIVAREA ELEVILOR

6.10.1. Când trebuie efectuată operaţia

Un elev, dacă nu mai are nici o asociere valabilă cu o unitate de învăţământ, poate fi arhivat de către operator. Prin arhivare, elevul este eliminat din lista elevilor activi ąi introdus în arhiva sistemului.

6.10.2. Precondiţii

Să existe elevi înregistraţi în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Elevi din meniul {Entităţi principale} ąi selectează una sau mai multe înregistrări din listă.

Elevul nu este asociat în mod activ la nici o unitate de învăţământ (a terminat studiile, de exemplu).

6.10.3. Cum se efectuează operaţia

Se procedează conform detaliilor din capitolul 1.7.2.2 Arhivare ąi se trece în mod de lucru „Arhivare”.

6.10.4. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă arhivarea nu se efectuează, se verifică precondiţia.

Page 81: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 81 din 195

6.11. EXPORTUL ELEVILOR

6.11.1. Când trebuie efectuată operaţia

Utilizatorii aplicaţiilor locale realizează exporturi cu informaţii actualizate despre elevi, sub forma unor fiąiere. Aceste informaţii vor fi transmise nivelului ierarhic superior, pentru actualizarea bazelor de date.

6.11.2. Precondiţii

Să existe elevi înregistraţi în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară sau Profesor.

Operatorul accesează opţiunea Elevi din meniul {Entităţi principale}.

6.11.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează modul de lucru „Filtrare” ąi se aplică un filtru pentru restrângerea înregistrărilor din listă

2. Se aleg coloanele care urmează să fie afiąate în listă prin click pe butonul-dreapta al mouse-ului poziţionat pe o coloană:

Figura 6.18 - Selecţie coloane pentru afiąare

3. Se trece în modul de lucru „Export”, procedând conform capitolului 1.7.1.6 Export.

Fiąierul exportat este în format CSV; importat în Microsoft Excel, fiąierul arată astfel:

Page 82: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 82 din 195

Figura 6.19 - Fiąier rezultat în urma exportului

6.12. IMPORTUL ELEVILOR

6.12.1. Când trebuie efectuată operaţia

Utilizatorii aplicaţiilor locale pot prelua datele despre elevi din fiąiere externe aplicaţiei; astfel nu se mai introduc manual informaţiile despre fiecare elev în parte, aąa cum a fost descris în capitolul 6.1.

6.12.2. Precondiţii

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară sau Profesor.

Operatorul accesează submeniul „Elevi” din meniul {Entităţi principale}.

Formatul fiąierului importat este CSV; fiąierul conţine – pentru fiecare înregistrare – următoarele informaţii obligatorii:

cod import

nume

iniţiala tatălui

prenume

CNP

data naąterii în format zz-ll-aaaa

sex

cod naţionalitate

cod judeţ

6.12.3. Cum se efectuează operaţia

Se accesează modul de lucru „Import”, procedându-se conform celor descrise în capitolul 1.7.2.1.

Page 83: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 83 din 195

6.12.4. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă fiąierul nu are formatul corespunzător, se verifică dacă a fost selectat pentru import fiąierul corect.

Dacă eąuează importul unor înregistrări, se verifică conţinutul fiąierului ąi – eventual – se corecteză doar înregistrările eronate; se va avea în vedere să se facă salvarea fiąierului în format Unicode, cu extensia CSV.

6.13. GENERAREA FOII MATRICOLE

6.13.1. Când trebuie efectuată operaţia

Ecranul conţinând Lista elevilor permite ąi accesarea comenzii de generare automată a foii matricole pentru un elev. Generarea se bazează pe un ąablon (formular tipizat) care se completează cu datele din baza de date corespunzătoare elevului selectat, ąi se efectuează, de regulă la terminarea studiilor sau când un elev se transferă dintr-o unitate de învăţământ în alta.

6.13.2. Precondiţii

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară sau Profesor.

Operatorul accesează opţiunea Elevi din meniul {Entităţi principale}.

6.13.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se selectează un elev din listă ąi se acţionează butonul de generare a foii matricole

.

2. Se deschide dialogul de selecţie a locaţiei ąi a fiąierului în format XLS, peste care să se suprascrie noua foaie matricolă generată:

Page 84: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 84 din 195

Figura 6.20 - Selecţie/creare fiąier cu foaie matricolă

Dacă foaia matricolă se generează pentru prima dată pentru acel elev, la „Numele fiąierului” se va completa numele sub care se doreąte salvarea fiąierului. Se accesează comanda Deschide.

3. Se generează foaia matricolă ąi utilizatorul este atenţionat de terminarea operaţiei prin mesajul:

Figura 6.21 - Mesaj de generare cu succes a foii matricole

4. Foaia matricolă generată arată astfel:

Figura 6.22 - Foaie matricolă generată pentru un elev

Page 85: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 85 din 195

7. GESTIUNEA PERSONALULUI

Pentru gestiunea personalului din învăţământ (persoane fizice), sistemul informatic pune la dispoziţia utilizatorilor săi posibilitatea operării asupra entităţilor majore implicate la nivelul unităţilor din sistemul de învăţământ preuniversitar.

Toate categoriile de personal sunt tratate în mod unitar, sistemul gestionând astfel:

Personalul didactic

Personalul de conducere

Personalul de îndrumare ąi control

Personalul didactic auxiliar

Personalul administrativ

Personalul de întreţinere ąi operaţional

Un operator cu rol de Secretară poate efectua următoarele acţiuni asupra unei entităţi de tip Personal: Adăugare, Modificare, Ątergere, Filtrare (căutare), Vizualizare, Arhivare, Export, Import.

Lista

personalului

Vreti sa salvati

datele?

Inchide

NU

Editare personalAdaugare

personal

Salveaza

personal

Date valide?

Salveaza

DA

DA

NU

Vizualizeaza

Adauga

Vreti sa salvati

datele?

Inchide

NUDA

Salveaza

personal

Date valide?

DA

Salveaza

NU

Entitati principale

Detalii

personal

Sterge

Perso

nal

Exporta

ImportaFiltreaza

Selectie fisier Filtru

Confirmare

stergere

Vizualizare

personal

Selectie

personal

Editeaza

Arhiveaza/

Dezarhiveaza

Rezultat

arhivare/

dezarhivare

Figura 7.1 - Operaţii asociate gestiunii personalului

Page 86: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 86 din 195

7.1. ADĂUGARE PERSONAL

7.1.1. Precondiţii

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale}.

7.1.2. Cum se efectuează operaţia

1. Sistemul afiąează o listă paginată, cu primele înregistrări (dacă există) ordonate conform criteriului implicit de ordonare. Operatorul intră în modul de lucru „Adăugare” (conform capitolului 1.7.1.1)

2. Sistemul afiąează pagina de adăugare; se completează informaţiile de bază aferente unei persoane:

Figura 7.2 - Detalii personal

Cod – obligatoriu, valoarea este introdusă liber

CNP – obligatoriu, 13 caractere numerice

Nume – obligatoriu, valoare introdusă liber

Iniţiala tatălui – obligatoriu, valoare introdusă liber

Prenume – obligatoriu, valoare introdusă liber

Naţionalitate – obligatoriu, valoare selectată din nomenclatorul “Naţionalităţi”

Data naąterii – obligatoriu, valoarea se completează automat la editarea CNP-ului

Sex – obligatoriu, valoarea se completează automat la editarea CNP-ului

Dată valabilitate – opţional (dacă este cazul).

Adaugă utilizator pentru această entitate – opţional, dacă se bifează se creează, automat, un cont de utilizator asociat entităţii (vezi 4.1.3)

3. Dacă toate datele introduse sunt valide, atunci butonul [Salvează] devine activ ąi operatorul îl poate apăsa pentru salvarea înregistrării curente în baza de date.

4. Sistemul verifică dacă toate câmpurile obligatorii au fost completate: se verifică structura CNP, precum ąi unicitatea acestuia, atât în lista personalului activ, cât ąi în lista personalului arhivat. Sistemul verifică ąi unicitatea setului: nume, prenume, iniţiala tatălui ąi data naąterii, în lista activă ąi arhivă. Dacă toate verificările se încheie fără identificarea unei erori, sistemul salvează înregistrarea.

Page 87: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 87 din 195

5. Sistemul menţine deschisă pagina de detalii a înregistrării, în mod de lucru „Vizualizare”.

După salvarea datelor, ecranul trece în mod de lucru „Vizualizare” ąi sunt afiąate suplimentar tab-paginile: Adrese, Vechime în învăţământ, Vechime în muncă, Atribute, Studii absolvite, Limbi moderne, Grade profesionale, Specializări (paragrafele 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 ąi 7.11).

7.1.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; erorile introduse la completarea valorilor sunt afiąate în partea de sus a ecranului ąi sunt

precedate de semnul .

(Exemplu de eroare apărută la modificarea CNP:

)

7.2. GESTIUNEA INFORMAŢIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI

Sistemul ASM permite următoarele operaţii de modificare pentru entitatea Personal:

modificarea informaţiilor de bază

adăugarea sau actualizarea celorlalte categorii de informaţii disponibile în tab-pagina cu detaliile personalului

Paragraful curent se referă la modificarea informaţiilor de bază, celelalte informaţii fiind actualizate conform celor prezentate în paragrafele 7.4 7.11.

7.2.1. Precondiţii

Să existe personal înregistrat în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru „Vizualizare”.

7.2.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii personal, operatorul accesează butonul [Editează]

2. Ecranul trece în mod de lucru „Modificare”; câmpurile care pot fi modificate sunt marcate prin culoarea albă a fondului.

Figura 7.3 - Modificare detalii personal

3. Se fac modificările dorite şi se accesează butonul [Salvează].

Page 88: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 88 din 195

7.2.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; erorile apărute la completarea valorilor sunt afiąate în partea de sus a ecranului ąi sunt

precedate de semnul .

7.3. GESTIUNEA ÎNCADRĂRILOR PERSONALULUI

7.3.1. Precondiţii

Să existe Personal înregistrat în sistem.

Unitatea de învăţământ să fie configurată (Capitolul 8 Configurarea unităţii de învăţământ)

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru Vizualizare.

7.3.2. Cum se efectuează operaţia

7.3.2.1 Încadrarea personalului didactic

1. Se apasă butonul

2. Se deschide lista unităţilor arondate anterior. Unităţile pot fi expandate până la nivelele terminale

Figura 7.4 - Încadrarea personalului didactic

Page 89: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 89 din 195

3. Se alege unitatea/subunitatea (Secţia, Componenta, etc) pe care va fi încadrată

persoana respectivă ąi se apasă butonul .

!!! De obicei, personalul NU este încadrat la nivelul unităţii, ci la nivelul subunităţilor la care există definite clase (secţii, grupuri de formaţiuni de studiu)

4. Se deschide o fereastră, în care se completează obligatoriu câmpul „Funcţia” ąi opţional alte informaţii („Observaţii”, „Decizii încadrare”, „Până la”). Câmpul

„Funcţia” se alege dintr-o listă derulantă prin apăsarea butonului .

Figura 7.5 - Detalii încadrare personal didactic

5. Se apasă butonul .

6. Se deschide o fereastră de adăugare a disciplinelor predate la unitatea/subunitatea respectivă

Figura 7.6 - Adăugarea disciplinelor predate

Page 90: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 90 din 195

7. Se completează câmpurile astfel:

Valoarea câmpului „Structura de învăţământ“(Gimnaziu, Primar, etc) se alege

din lista derulantă prin apăsarea butonului .

Analog, se aleg din lista derulantă câmpurile „Tipul formaţiunii” la care va preda ąi „Disciplina de studiu”

8. Se completează obligatoriu începutul perioadei de valabilitate a asocierii, câmpul „De la”.

9. Se apasă butonul

O persoană poate fi încadrată la mai multe unităţi/subunităţi.

7.3.2.2 Încadrarea personalului nedidactic

1. Se apasă butonul

2. Se deschide lista unităţilor arondate anterior. Unităţile pot fi expandate până la nivelele terminale

Figura 7.7 - Încadrarea personalului nedidactic

3. Se alege unitatea/subunitatea (Secţia, Componenta, etc) pe care va fi încadrată

persoana respectivă ąi se apasă butonul

4. Se deschide o fereastră, în care se completează obligatoriu câmpurile „Funcţie”, „Mod de salarizare”, „Norma” ąi opţional alte informaţii („Observaţii”, „Decizii încadrare”, „Până la”).

Page 91: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 91 din 195

Figura 7.8 - Detalii încadrare personal nedidactic

5. Se apasă butonul .

O perso ană poate fi încadrată la mai multe unităţi/subunităţi.

7.3.2.3 Listă încadrări

Prin apăsarea butonului , se vizualizează încadrările curente ale unei persoane.

Figura 7.9 - Listă încadrări

Pentru a obţine mai multe detalii privitoare la încadrarea respectivă (disciplinele ąi clasele la care predă), se selectează încadrarea respectivă ąi se apasă butonul

.

Page 92: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 92 din 195

7.3.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; erorile apărute la completarea valorilor sunt afiąate în partea de sus a ecranului ąi sunt

precedate de semnul .

7.4. GESTIUNEA ADRESELOR PERSONALULUI

7.4.1. Precondiţii

Să existe Personal înregistrat în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru Vizualizare.

7.4.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii personal, operatorul accesează tab-pagina Adrese (Figura 6.4).

2. Pentru adăugarea unei adrese, se accesează butonul [Adaugă] trecându-se în modul de lucru „Adăugare”

Anumite câmpuri din această pagină au caracter obligatoriu, iar sistemul nu salvează datele introduse dacă aceste câmpuri nu sunt completate.

Sistemul permite menţinerea unui istoric al adreselor personalului, fiecare înregistrare având o perioadă de valabilitate.

3. Pentru modificarea unei adrese, se selectează o înregistrare din lista de adrese, se face dublu-click cu mouse-ul pe acea înregistrare ąi se trece în modul de lucru „Modificare” (Figura 6.5)

4. Pentru ątergerea unei adrese, se selectează o înregistrare din lista de adrese ąi se trece în modul de lucru „Ątergere”.

7.4.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; erorile apărute la completarea valorilor sunt afiąate în partea de sus a ecranului ąi sunt

precedate de semnul .

7.5. GESTIUNEA VECHIMII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

7.5.1. Precondiţii

Să existe personal înregistrat în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru Vizualizare.

7.5.2. Cum se efectuează operaţia

Page 93: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 93 din 195

1. În ecranul Detalii personal, operatorul accesează tab-pagina Vechime în învăţământ

Figura 7.10 - Vizualizare detalii vechime în învăţământ

2. Se trece în modul de lucru „Adăugare”

3. Pentru modificarea unei înregistrări, se selectează o înregistrare din listă, se face dublu-click cu mouse-ul pe acea înregistrare ąi se trece în modul de lucru „Modificare”.

4. Pentru ątergerea unei înregistrări, se selectează o înregistrare din listă ąi se trece în modul de lucru „Ątergere”.

7.5.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu

semnul în colţul din stânga-jos: .

7.6. GESTIUNEA VECHIMII ÎN MUNCĂ

7.6.1. Precondiţii

Să existe personal înregistrat în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru Vizualizare.

7.6.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii personal, operatorul accesează tab-pagina Vechime în muncă. Tab-pagina este identică – din punctul de vedere al interfeţei ąi a modurilor de lucru - cu tab-pagina Vechime în învăţământ.

2. Se procedează ca în capitolul 7.5 Gestiunea vechimii în învăţământ.

7.7. GESTIUNEA ATRIBUTELOR ASOCIATE PERSONALULUI

Atributele sunt predefinite în aplicaţie, un utilizator obiąnuit neavând dreptul de a le configura sau modifica.

Page 94: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 94 din 195

Predefinite sunt ąi asocierile atributelor la entităţile din sistem. Utilizatorul nu poate adăuga sau ąterge atribute, ci doar asocia valori acestora, la nivelul înregistrării selectate.

Valorile atributelor pot fi introduse direct, dacă atributul permite acest lucru, sau pot fi selectate dintr-o listă de valori. Un atribut personal, în funcţie de definirea lui, poate admite o valoare sau o listă de valori.

7.7.1. Precondiţii

Să existe personal înregistrat în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru Vizualizare.

7.7.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii personal, operatorul accesează tab-pagina Atribute

Figura 7.11 – Atribute personal

Atributele sunt prezentate în partea stângă a paginii, sub forma unei liste. Implicit este selectat primul atribut. În partea dreaptă a paginii este afiąat ecranul de valori asociate primului atribut din listă.

2. Se selectează un atribut din listă ąi se face dublu-click pe înregistrare.

3. Pentru asocierea de valori atributului, se trece în modul de lucru „Adăugare” prin accesare butonului [Adaugă] aflat în partea dreaptă a paginii.

Dacă valoarea unui atribut nu mai este de actualitate (numărul de telefon a fost schimbat, de exemplu), utilizatorul poate închide perioada de valabilitate a valorii (a vechiului număr, în exemplul de faţă) ąi poate asocia o valoare nouă.

Dacă atributul admite o listă de valori, utilizatorul poate asocia o nouă valoare, fără a încheia perioada de valabilitate a valorii precedente. Conform exemplului anterior, dacă persoana respectivă are un număr nou de telefon, dar ąi cel existent este în continuare valabil, utilizatorul poate adăuga noul număr, neînchizând perioada de valabilitate a precedentului, lăsându-l astfel disponibil ąi pe acesta.

4. Pentru modificarea unei valori a atributului, se trece în modul de lucru „Modificare” prin dublu-click cu mouse-ul pe una dintre valorile din lista din partea dreaptă a paginii.

Pentru a salva toate modificările, utilizatorul trebuie să apese butonul [Salvează]. Sistemul verifică dacă data de început a perioadei de valabilitate a valorii este completată.

Page 95: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 95 din 195

7.7.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu

semnul în colţul din stânga-jos: .

7.8. GESTIUNEA STUDIILOR ABSOLVITE DE CĂTRE PERSONAL

7.8.1. Precondiţii

Să existe personal înregistrat în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară .

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru Vizualizare.

7.8.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii personal, operatorul accesează tab-pagina Studii absolvite

2. Se trece în modul de lucru „Adăugare” :

Figura 7.12 - Ecran de adăugare a studiilor personalului

Se completează următoarele informaţii:

Tip studiu - obligatoriu, valoare selectată din nomenclatorul de profil

Perioada de valabilitate:

De la – obligatoriu, valoarea implicită este data curentă

Până la – obligatoriu

Observaţii – opţional

3. Pentru modificarea unei înregistrări, se selectează o înregistrare din listă, se face dublu-click cu mouse-ul pe acea înregistrare ąi se trece în modul de lucru „Modificare”.

4. Pentru ątergerea unei înregistrări, se selectează o înregistrare din listă ąi se trece în modul de lucru „Ątergere”.

7.8.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu

semnul în colţul din stânga-jos: .

Page 96: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 96 din 195

7.9. GESTIUNEA LIMBILOR MODERNE CUNOSCUTE

7.9.1. Precondiţii

Să existe personal înregistrat în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru Vizualizare.

7.9.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii personal, operatorul accesează tab-pagina Limbi moderne

2. Se trece în modul de lucru „Adăugare” :

Figura 7.13 - Ecran de adăugare a limbilor moderne cunoscute

Se completează următoarele informaţii:

Limba modernă - obligatoriu, valoare selectată din nomenclatorul de profil

Nivelul de cunoaątere - obligatoriu, valoarea selectabilă dintr-o listă predefinită

Observaţii – opţional

3. Pentru modificarea unei înregistrări, se selectează o înregistrare din listă, se face dublu-click cu mouse-ul pe acea înregistrare ąi se trece în modul de lucru „Modificare”.

4. Pentru ątergerea unei înregistrări, se selectează o înregistrare din listă ąi se trece în modul de lucru „Ątergere”.

7.9.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu

semnul în colţul din stânga-jos: .

7.10. GESTIUNEA GRADELOR PROFESIONALE OBŢINUTE

Va fi completat doar pentru personalul didactic.

Page 97: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 97 din 195

7.10.1. Precondiţii

Să existe personal înregistrat în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară .

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru Vizualizare.

7.10.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii personal, operatorul accesează tab-pagina Grade profesionale

2. Se trece în modul de lucru „Adăugare” :

Figura 7.14 - Ecran de adăugare a gradelor profesionale

Se completează următoarele informaţii:

Specializarea - obligatoriu, valoare selectată din nomenclatorul de profil

Gradul profesional - obligatoriu, valoarea selectabilă dintr-o listă predefinită; valoare implicită este „Definitivat”

Perioada de valabilitate:

o De la – obligatoriu, valoarea implicită este data curentă

o Până la – opţional

Observaţii – opţional

3. Pentru modificarea unei înregistrări, se selectează o înregistrare din listă, se face dublu-click cu mouse-ul pe acea înregistrare ąi se trece în modul de lucru „Modificare”.

4. Pentru ątergerea unei înregistrări, se selectează o înregistrare din listă ąi se trece în modul de lucru „Ątergere”.

7.10.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu

semnul în colţul din stânga-jos: .

7.11. GESTIUNEA SPECIALIZĂRILOR PERSONALULUI

Va fi completat doar pentru personalul didactic.

Page 98: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 98 din 195

7.11.1. Precondiţii

Să existe personal înregistrat în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale}, selectează o înregistrare din listă ąi intră în modul de lucru Vizualizare.

7.11.2. Cum se efectuează operaţia

1. În ecranul Detalii personal, operatorul accesează tab-pagina Specializări

2. Se trece în modul de lucru „Adăugare” :

Figura 7.15 - Ecran de adăugare a specializărilor

Se completează următoarele informaţii:

Specializarea - obligatoriu, valoare selectată din nomenclatorul de profil

Perioada de valabilitate:

o De la – obligatoriu, valoarea implicită este data curentă

o Până la – opţional

Observaţii – opţional

3. Pentru modificarea unei înregistrări, se selectează o înregistrare din listă, se face dublu-click cu mouse-ul pe acea înregistrare ąi se trece în modul de lucru „Modificare”.

4. Pentru ątergerea unei înregistrări, se selectează o înregistrare din listă ąi se trece în modul de lucru „Ątergere”.

7.11.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu

semnul în colţul din stânga-jos: .

7.12. ĄTERGEREA UNEI PERSOANE

Ątergerea unei persoane din lista personalului presupune eliminarea înregistrării, precum ąi a tuturor informaţiilor asociate.

Page 99: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 99 din 195

7.12.1. Precondiţii

O persoană înregistrată în lista de personal poate fi ątearsă doar dacă nu are o asociere activă sau arhivată cu una din unităţile de învăţământ, la nivelul formaţiunilor de studiu.

7.12.2. Cum se efectuează operaţia

Ątergerea se efectuează conform specificaţiilor din capitolul 1.7.1.4 Ątergere.

7.13. ARHIVAREA PERSOANELOR

Prin arhivare, persoana este eliminată din lista personalului activ ąi introdus în arhiva sistemului.

7.13.1. Precondiţii

Să existe Personal înregistrat în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale} ąi selectează una sau mai multe înregistrări din listă.

7.13.2. Cum se efectuează operaţia

Se procedează conform detaliilor din capitolul 1.7.2.2 Arhivare ąi se trece în mod de lucru „Arhivare”.

7.14. EXPORTUL PERSONALULUI

7.14.1. Când trebuie efectuată operaţia

Utilizatorii aplicaţiilor locale realizează exporturi cu informaţii actualizate despre personalul angajat, sub forma unor fiąiere. Aceste informaţii vor fi transmise nivelului ierarhic superior, pentru actualizarea bazelor de date.

7.14.2. Precondiţii

Să existe personal înregistrat în sistem.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară sau Profesor.

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale}.

7.14.3. Cum se efectuează operaţia

Se procedează la fel ca în capitolul 6.11 Exportul elevilor.

7.15. IMPORTUL PERSONALULUI

7.15.1. Când trebuie efectuată operaţia

Page 100: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 100 din 195

În mod uzual, la instalarea aplicaţiei pentru o unitate de învăţământ, pentru a se uąura munca operatorilor, lista de personal este importată dintr-un fiąier.

7.15.2. Precondiţii

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară sau Profesor.

Operatorul accesează opţiunea Personal din meniul {Entităţi principale}.

Formatul fiąierului importat este CSV; fiąierul conţine – pentru fiecare înregistrare – următoarele informaţii obligatorii:

cod import

nume

iniţiala tatălui

prenume

CNP

data naąterii în format zz-ll-aaaa

sex

cod naţionalitate

cod judeţ

7.15.3. Cum se efectuează operaţia

Se accesează modul de lucru „Import”, procedându-se conform celor descrise în capitolul 1.7.2.1.

7.15.4. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă fiąierul nu are formatul corespunzător, se verifică dacă a fost selectat pentru import fiąierul corect.

Dacă eąuează importul unor înregistrări, se verifică conţinutul fiąierului ąi – eventual – se corectează doar înregistrările eronate; se va avea în vedere să se facă salvarea fiąierului în format Unicode, cu extensia CSV.

8. CONFIGURAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Organizarea unităţilor de învăţământ este sub forma unei structuri arborescente care are ca nod rădăcină Unitatea de Învăţământ cu personalitate juridică. Fiecare unitate de învăţământ are asociată o serie de elemente de structură, care sunt de tip: nivel, subnivel, ciclu, filieră

Page 101: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 101 din 195

Există 5 feluri de unităţi de învăţământ care sunt folosite:

Unitate independentă -UIND - unitate cu personalitate juridică fără părinte Structură învăţământ - STRUCT - o unitate fără personalitate juridică arondată la un părinte

de fel UIND

Componentă - COMP - un container pentru mai multe elemente de fel ST Secţie - ST - o secţie a unei unităţi de fel UIND, STRUCT sau COMP

Grup de formaţiuni de studiu - componenta organizatorică elementară a unei unităţi de învăţământ caracterizată de o serie de proprietăţi comune ( profil, limba de predare, forma de învăţământ, mod de predare a limbii de circulaţie internaţională, tip de unitate de învăţământ, forma de finanţare).

8.1. MODIFICAREA DETALIILOR UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

8.1.1. Precondiţii

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară

8.1.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Unităţi de învăţământ din meniul {Entităţi principale}. Se selectează o unitate independentă de învăţământ din listă; Se accesează butonul [Vizualizează].

sau

Din meniul {Unitate curentă} se accesează opţiunea Editează unitatea curentă.

2. Se deschide fereastra corespunzătoare unităţii de învăţământîn mod de lucru „Vizualizare” (Figura 8.1 - Ecran de detalii pentru unitatea de învăţământ).

În partea de sus a ecranului se vizualizează structura arborescentă a unităţii selectate (respectiv, unitatea curentă) sub formă de listă; fiecare subunitate apare în listă identată spre dreapta. Navigarea în listă se face prin tastele săgeată-jos sau săgeată-sus. Se selectează o înregistrare. În partea de jos a ecranului se regăsesc toate detaliile legate de unitatea sau subunitatea de învăţământ selectată în partea de sus a ecranului, sub formă de tab-pagini.

!!! Dacă unitatea de învăţământ are arborele de structură deja construit (structura este

similară celei din BDNE), se recomandă păstrarea acestei structuri ąi, dacă este cazul, modificarea acesteia (redenumirea secţiilor astfel încât să conţină ąi numele unităţii, ątergerea unei secţii dacă aceasta nu mai este de actualitate, etc)

Page 102: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 102 din 195

Figura 8.1 - Ecran de detalii pentru unitatea de învăţământ

3. Se selectează unitatea/subunitatea căreia i se vor aduce modificări

4. Se accesează tab-pagina Detalii a acesteia

5. Se accesează butonul [Editează]

Unele valori sunt preluate din înregistrarea selectată la punctul 1, de la a cărei definire se pleacă ąi care va fi considerată „unitate părinte”.

Câmpurile afiąate în ecran sunt:

a. Cod – câmp opţional; valoarea implicită este codul SIRUES al unităţii părinte de la care este preluată

b. Cod SIRUES - câmp opţional;

c. Denumire completă – câmp obligatoriu, precompletat

d. Denumire scurtă – câmp obligatoriu, precompletat

e. Fel – câmp obligatoriu, precompletat; pentru modificarea acestuia se apasă

butonului de selectare care accesează nomenclatorul „Feluri unităţi de învăţământ”

f. Tip U.I. – câmp obligatoriu, precompletat cu valoarea preluată de la unitatea părinte; pentru modificare, valoarea se preia din nomenclatorul „Tipuri unităţi de

învăţământ” prin intermediul butonului de selectare

g. Mod de funcţionare - câmp de tip listă derulantă, precompletat cu valoarea preluată de la unitatea părinte; pentru modificare, valoarea se preia din nomenclatorul „Moduri de funcţionare”

Page 103: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 103 din 195

h. Tip de predare - câmp de tip listă derulantă, precompletat cu valoarea preluată de la unitatea părinte; pentru modificare, valoarea se preia din nomenclatorul „Tipuri de predare” ale cărui înregistrări se regăsesc în lista derulantă

i. Formă de învăţământ - câmp de tip listă derulantă, precompletat cu valoarea preluată de la unitatea părinte; pentru modificare, valoarea se preia din nomenclatorul „Forme de învăţământ” ale cărui înregistrări se regăsesc în lista derulantă

j. Limba de predare – câmp obligatoriu, precompletat; pentru modificare, valoarea se preia din nomenclatorul „Limbi predate” prin intermediul butonului de

selectare

k. Limba a doua –câmp opţional în care se completează (dacă este cazul) a doua limbă în care realizează predarea

l. Mod predare - câmp de tip listă derulantă, precompletat; pentru modificare, valoarea se preia din nomenclatorul „Mod de predare limbi moderne” ale cărui înregistrări se regăsesc în lista derulantă

m. Formă finanţare - câmp de tip listă derulantă, precompletat cu valoarea preluată de la unitatea părinte

n. Formă proprietate - câmp de tip listă derulantă, precompletat cu valoarea preluată de la unitatea părinte

o. Perioada de valabilitate – reprezentată de două câmpuri de tip dată:

i. De la – obligatoriu; valoarea nu trebuie să fie mai mică decât cea mai mică valoare de început de valabilitate pentru elementele extrase din nomenclatoare

ii. Până la - opţional

p. Elemente de structură – câmp obligatoriu, precompletat; pentru modificarea valorii, aceasta se preia dintr-un selector care conţine toate nivelurile ierarhic-inferioare ale unităţii părinte, extrase din nomenclatorul „Structura de învăţământ” (vezi subcapitolul Adăugarea unei subunităţi)

q. Principal – casetă bifabilă; în cazul în care unei unităţi i se adaugă mai multe elemente de structură, elementul de structură căruia i se asociază bifa este considerat ca fiind structura de învăţământ principală; această opţiune ajută la generarea raportărilor ąi la crearea statisticilor.

r. U.I.superioară ąi Denumire – sunt câmpuri needitabile, ale căror valori se completează după salvare, cu codul, respectiv denumirea completă ale unităţii părinte

6. Se completează sau se modifică câmpurile prezentate mai sus

7. Pentru salvarea modificărilor, se apasă butonul .

8. Dacă se doreąte întreruperea operaţiei de adăugare ąi revenirea în modul

„Vizualizare”, se accesează butonul .

9. Dacă se doreąte resetarea valorilor introduse ąi revenirea la valorile implicite, se

accesează butonul .

Page 104: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 104 din 195

8.1.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu semnul . La trecerea cu mouse-ul peste colţul marcat, se afiąează o etichetă albastră care indică eroarea:

Figura 8.2 – Erori la introducerea datelor

Dacă un selector sau o listă derulantă nu au valori, se comunică administratorului de sistem.

8.2. ADĂUGAREA UNEI SUBUNITĂŢI

8.2.1. Precondiţii

Există definită o unitate independentă.

Utilizatorul conectat trebuie să fie un operator cu rol de Secretară.

Operatorul accesează opţiunea Editează unitatea curentă din meniul {Unitate curentă}

8.2.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se selectează unitatea/subunitatea căreia i se va adăuga o subunitate

2. Se accesează butonul

Page 105: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 105 din 195

Figura 8.3 - Adăugarea unei subunităţi

3. Se completează câmpurile obligatorii ąi se modifică, dacă este cazul, câmpurile precompletate

Figura 8.4 - Completarea detaliilor subunităţii

Page 106: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 106 din 195

4. Se adaugă un element de structură astfel:

Se accesează butonul

Se alege din listă elementul de structură adecvat ąi apoi se apasă butonul

Figura 8.5 - Lista structuri de învăţământ

Codul structurii selectate ąi denumirea acesteia sunt completate în casetele corespunzătoare:

Se accesează butonul ; codul elementului de structură este adăugat în lista elementelor:

Dacă se doreąte asocierea mai multor elemente de structură, se repetă paąii anteriori

5. Pentru salvarea modificărilor, se apasă butonul .

6. Dacă se doreąte întreruperea operaţiei de adăugare ąi revenirea în modul

„Vizualizare”, se accesează butonul .

Page 107: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 107 din 195

7. Dacă se doreąte resetarea valorilor introduse ąi revenirea la valorile implicite, se

accesează butonul .

8.2.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu semnul . La trecerea cu mouse-ul peste colţul marcat, se afiąează o etichetă albastră care indică eroarea:

Figura 8.6 - Erori la introducerea datelor

Dacă un selector sau o listă derulantă nu au valori, se comunică administratorului de sistem.

8.3. GESTIUNEA ADRESELOR UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

8.3.1. Precondiţii

Să existe definită o „unitatea independentă” (conform nomenclatorului de feluri de unităţi de învăţământ), precum ąi cel puţin o unitate componentă a acesteia.

Utilizatorul conectat trebuie să aibă rol de Secretară.

8.3.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Unităţi de învăţământ din meniul {Entităţi principale}. Se selectează o unitate independentă de învăţământ din listă. Se accesează butonul [Vizualizează].

sau:

Din meniul {Unitate curentă} se accesează opţiunea Editează unitatea curentă.

2. Se deschide fereastra de detalii a unităţii de învăţământ în mod de lucru „Vizualizare” (Figura 8.1 - Ecran de detalii pentru unitatea de învăţământ).

Page 108: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 108 din 195

Figura 8.7 - Ecran de detalii pentru unitatea de învăţământ

3. Se accesează tab-pagina „Adresă”.

4. Se accesează butonul [Adaugă].

Figura 8.8 - Ecran pentru adăugare adrese

Adresa este constituită din două tipuri de elemente:

elemente care pot lua valori conform nomenclatoarelor asociate

elemente ale căror valori pot fi introduse liber

Anumite câmpuri din această pagină au caracter obligatoriu, iar sistemul nu salvează datele introduse dacă aceste câmpuri nu sunt completate.

Sistemul permite menţinerea unui istoric al adreselor unităţii de învăţământ, fiecare înregistrare având o perioadă de valabilitate.

Page 109: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 109 din 195

5. Pentru modificarea unei adrese, se selectează o înregistrare din lista de adrese, se face dublu-click cu mouse-ul pe acea înregistrare ąi se trece în modul de lucru „Modificare”.

6. Pentru ątergerea unei adrese, se selectează o înregistrare din lista de adrese ąi se trece în modul de lucru „Ątergere”.

8.3.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu

semnul în colţul din stânga-jos: .

8.4. GESTIUNEA ATRIBUTELOR ASOCIATE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Atributele sunt predefinite în aplicaţie, un utilizator obiąnuit neavând dreptul de a le configura sau modifica.

Tot predefinite sunt ąi asocierile atributelor la entităţile din sistem. Utilizatorul nu poate adăuga sau ąterge atribute, ci doar asocia valori acestora, la nivelul înregistrării selectate.

Valorile atributelor pot fi introduse direct, dacă atributul permite acest lucru, sau pot fi selectate dintr-o listă de valori. Un atribut personal, în funcţie de definirea lui, poate admite o valoare sau o listă de valori.

8.4.1. Precondiţii

Să existe definită o „unitate independentă” (conform nomenclatorului de feluri de unităţi de învăţământ), precum ąi cel puţin o unitate componentă a acesteia

Utilizatorul conectat trebuie să fie operator cu rol de Secretară.

8.4.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Unităţi de învăţământ din meniul {Entităţi principale}. Se selectează o unitate independentă de învăţământ din listă. Se accesează butonul [Vizualizează].

sau:

Din meniul {Unitate curentă} se accesează opţiunea Editează unitatea curentă.

2. Se deschide fereastra de detalii a unităţii de învăţământ în mod de lucru „Vizualizare” (Figura 8.1 - Ecran de detalii pentru unitatea de învăţământ).

3. Se accesează tab-pagina Atribute.

4. Se accesează butonul [Adaugă].

Page 110: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 110 din 195

Figura 8.9 - Atribute unitate de învăţământ

Atributele sunt prezentate în partea stângă a paginii, sub forma unei liste. Implicit este selectat primul atribut. În partea dreaptă a paginii este afiąat ecranul de valori asociate primului atribut din listă.

6. Se selectează un atribut din listă ąi se face dublu-click pe înregistrare.

7. Pentru asocierea de valori atributului, se trece în modul de lucru „Adăugare” prin accesare butonului [Adaugă] aflat în partea dreaptă a paginii.

Dacă valoarea unui atribut nu mai este de actualitate (numărul de telefon a fost schimbat, de exemplu), utilizatorul poate închide perioada de valabilitate a valorii (a vechiului număr, în exemplul de faţă) ąi poate asocia o valoare nouă.

Dacă atributul admite o listă de valori, utilizatorul poate asocia o nouă valoare, fără a încheia perioada de valabilitate a valorii precedente.

3. Pentru modificarea unei valori a atributului, se trece în modul de lucru „Modifcare” prin dublu-click cu mouse-ul pe una dintre valorile din lista din partea dreaptă a paginii.

4. Pentru a salva toate modificările, utilizatorul trebuie să apese butonul [Salvează]. Sistemul verifică dacă data de început a perioadei de valabilitate a valorii este completată.

8.4.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu

semnul în colţul din stânga-jos: .

Page 111: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 111 din 195

9. ASOCIEREA FORMAŢIUNILOR DE STUDIU LA

UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Prin această funcţionalitate, utilizatorii sistemului pot asocia formaţiuni de studiu (clasele sau grupele efectiv) unităţii de învăţământ.

În acest capitol vor fi definite:

perioadele generice care reflectă structura unui an ącolar

asocierile dintre aceste perioade ąi toate tipurile de formaţiuni de studiu care se pot ataąa unităţilor de învăţământ definite conform capitolului 8

formaţiunile de studiu

9.1. DEFINIREA PERIOADELOR GENERICE

9.1.1. Când trebuie efectuată operaţia

Perioadele generice sunt perioade de tip părinte; ele se definesc o singură dată la începutul anului ącolar ąi reflectă structura acestuia.

Perioadele generice sunt de mai multe tipuri: an ącolar, perioadă de notare – semestru, perioadă de ącoală – semestru, perioadă de notare – trimestru, perioadă de ącoală – trimestru

În total se vor adăuga 7 perioade generice organizate conform arborelui din figura următoare:

Figura 9.1 – Arbore de structură a anului ącolar

9.1.2. Precondiţii

Operaţia este posibilă doar dacă utilizatorul conectat are rolul de Secretară, asociat unităţii de învăţământ la care s-a conectat.

Page 112: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 112 din 195

Perioada de valabilitate a perioadei generice trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate a perioadei generice – părinte.

9.1.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Perioade generice din meniul {Unitate curentă}. Se afiąează lista perioadelor generice. Dacă nu au fost adăugate anterior alte perioade generice, lista este vidă.

2. Se intră în modul de lucru „Adăugare”. Se deschide ecranul de adăugare a perioadei generice:

Figura 9.2 - Adăugare perioadă generică

3. Se selectează o valoare din lista derulantă „Tip perioadă”. Automat se actualizează valorile listei derulante „Perioadă generică părinte” cu denumirile perioadelor generice definite anterior, conform ierarhiei prezentate în Figura 9.1 – Arbore de structură a anului ącolar.

4. Întâi va fi definită o perioadă de tip „An ącolar”, care nu are părinte; câmpul „Perioadă generică părinte” va avea valoare nulă.

5. Se completează cu valori valide câmpurile:

i. Denumire - câmp obligatoriu

ii. Perioada de valabilitate: De la ąi Până la

6. Se apasă butonul [Salvează], trecându-se în modul de lucru „Vizualizare”.

7. Se repetă operaţia pentru toate perioadele generice care descriu structura unui an ącolar, în ordinea: perioade notare, perioade de ącoală.

8. După definirea perioadelor de notare, la definirea perioadelor de ącoală, valoarea câmpului „Perioadă generică părinte” va arăta astfel:

Page 113: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 113 din 195

9.1.4. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Adaugă] nu este activ, utilizatorul nu are rol de Secretară sau Administrator.

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte: valoarea introdusă în câmpul „Până la” să fie mai care ca cea din câmpul „De la” ąi această perioadă să corespundă perioadei de valabilitate a perioadei generice părinte.

9.2. DEFINIREA PERIOADELOR CALENDARISTICE ĄCOLARE

9.2.1. Când trebuie efectuată operaţia

Pentru fiecare tip de formaţiune se definesc câte 7 perioade ącolare organizate conform arborelui prezentat în Figura 9.1 – Arbore de structură a anului ącolar. La începutul anului ącolar trebuie făcute asocierile dintre perioadele generice ąi fiecare formaţiune de studiu a unei unităţi de învăţământ.

9.2.2. Precondiţii

Operaţia este posibilă dacă utilizatorul conectat are rol de Secretară pentru unitatea de învăţământ la care s-a conectat.

A fost definită o unitate de învăţământ ąi subunităţile acesteia (dacă era cazul).

Au fost definite perioadele generice.

Perioada de valabilitate a perioadei ącolare trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate a perioadei generice care îi este asociată.

9.2.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Calendar din meniul {Unitate curentă}. Se afiąează lista calendarelor. Dacă nu au fost adăugate anterior alte perioade ącolare, lista este vidă.

2. Se intră în mod de lucru „Adăugare”. Se deschide ecranul de adăugare a perioadei ącolare:

Figura 9.3 - Ecran de asociere a perioadei ącolare la tipurile de formaţiuni de studiu

Page 114: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 114 din 195

Câmpul „Element structură” este o listă derulantă care conţine toate unităţile/subunităţile de învăţământ definite conform capitolului 8.Configurarea unităţii de învăţământ care au asociat un singur element de structură. În interfaţă se afiąează denumirea scurtă a unităţii de învăţământ urmată de numele elementului de structură asociat.

Câmpul „Tip formaţiune” este o listă derulantă care conţine înregistrările din nomenclatorul de „Tipuri de formaţiuni de studiu asociate unui element de structură de învăţământ” care corespund elementului de structură asociat unităţii respective.

Câmpul „Perioadă generică” este o listă derulantă care conţine denumirile perioadelor generice definite conform capitolului 9.1.

3. Se aleg din listele derulante valorile dorite. Se completează câmpurile cu denumirea ąi perioada de valabilitate.

4. Se apasă butonul [Salvează].

5. Se repetă operaţia pentru toate perioadele unui an de studiu.

După adăugarea cel puţin a unei perioade, aceasta se poate copia pentru toţi anii de studiu.

9.2.4. Copierea perioadelor ącolare

1. Se selectează perioada/perioadele care urmează să se copieze ąi se apasă butonul [Copiază]:

Figura 9.4 - Selecţia perioadelor în vederea copierii

Page 115: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 115 din 195

2. În ecranul de copiere se aleg anii de studiu pentru care se vor copia perioadele selectate mai sus ąi se apasă butonul [OK]:

Figura 9.5 - Selecţia formaţiunilor de studiu are se vor asocia cu perioadele ącolare

Noile asocieri se adaugă în lista de calendare.

9.2.5. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte: valoarea introdusă în câmpul „Până la” să fie mai mare decât cea din câmpul „De la” ąi această perioadă să se încadreze în perioada de valabilitate a perioadei generice.

9.3. ADĂUGAREA FORMAŢIUNILOR DE STUDIU LA UNITĂŢILE DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

9.3.1. Când trebuie efectuată operaţia

Operaţia de introducere a formaţiunilor de studiu se efectuează la începutul fiecărui an ącolar. La încheierea unui an ącolar, formaţiunile introduse, alături de elevii asociaţi, ies din perioada de valabilitate (fiind automat închise de către sistem)

9.3.2. Precondiţii

Operaţia este posibilă dacă utilizatorul conectat are rol de Secretară pentru unitatea de învăţământ la care s-a conectat.

Unitatea/subunitatea de învăţământ căreia urmează să i se adauge formaţiuni de studiu are asociat un singur element de structură.

Perioada de valabilitate a perioadei ącolare trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate a perioadei generice care îi este asociată.

Page 116: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 116 din 195

9.3.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unei unităţi de învăţământ (din meniul {Entităţi principale} – Unităţi de învăţământ sau din meniul {Unitate curentă} – Editează unitatea curentă).

2. Se selectează unitatea independentă sau una dintre subunităţile sale, dacă există ąi se accesează tab-pagina Formaţiuni de studiu

3. Se intră în mod de lucru „Adăugare”.

Dacă unitatea selectată are asociate mai multe elemente de structură, se afiąează mesajul:

Figura 9.6 - Mesaj de atenţionare la asocierea formaţiunilor de studiu

Dacă este asociat doar un element de structură, se afiąează ecranul de adăugare:

Figura 9.7 - Ecran de adăugare a unei formaţiuni de studiu

Câmpurile afiąate sunt:

Cod - câmp obligatoriu, poate conţine caractere numerice sau alfanumerice

Nume - câmp obligatoriu, poate conţine caractere numerice sau alfanumerice

Tip formaţiune - listă derulantă care conţine înregistrările din nomenclatorul de „Tipuri de formaţiuni de studiu asociate unui element de structură de învăţământ” care corespund elementului de structură asociat unităţii selectate

Specialitate - listă derulantă care conţine înregistrările din nomenclatorul de „Specialităţi” care corespund tipului de formaţiune ales din listă

Perioada de valabilitate, reprezentată de două câmpuri de tip data: De la ąi Până la

An ącolar – listă derulantă care conţine toate calendarele de tip an ącolar definite în capitolul 9.2.Definirea perioadelor calendaristice ącolare; în lista derulantă acestea apar cu denumirea calendarului, urmată de numele perioadei generice

4. Se completează valorile ąi se apasă butonul [Salvează].

Page 117: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 117 din 195

5. Se repetă operaţia pentru fiecare tip de formaţiune.

6. După adăugarea unei formaţiuni de studiu, se deschide în mod de lucru „Vizualizare”, fereastra de Detalii formaţiune de studiu care conţine ąi două tab-pagini Elevi (Gestiunea elevilor în cadrul unităţilor de învăţământ) ąi Managementul disciplinelor (Managementul disciplinelor), care vor fi tratate în capitolele ce urmează.

9.3.4. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte: valoarea introdusă în câmpul „Până la” să fie mai mare decât cea din câmpul „De la” ąi această perioadă să se încadreze în perioada de valabilitate a anului ącolar.

9.4. MANAGEMENTUL DISCIPLINELOR

9.4.1. Când trebuie efectuată operaţia

După adăugarea unei formaţiuni de studiu.

9.4.2. Precondiţii

Sunt asociate formaţiunile de studiu la unitatea de învăţământ.

9.4.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Editează unitate curentă din meniul {Unitate curentă}. Se afiąează pagina de detalii, apoi se face click pe tab-pagina Formaţiuni studiu. Se alege o formaţiune de studiu din listă ąi se face dublu click.

2. Se deschide ecranul de asociere disciplinelor de studiu la grupa principală a formaţiunii de studiu selectate:

Figura 9.8 - Ecran de asociere discipline

Page 118: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 118 din 195

În partea stîngă a ecranului se prezintă lista tuturor disciplinelor, din care operatorul poate selecta disciplinele pe care doreąte a le asocia grupei principale, utilizând butoanele

ąi .

Page 119: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 119 din 195

10. GESTIUNEA ELEVILOR ÎN CADRUL UNITĂŢILOR

DE ÎNVĂŢĂMÂNT

10.1. ASOCIEREA ELEVILOR LA NIVELUL UNEI FORMAŢIUNI DE

STUDIU

Gestionarea elevilor unei unităţi de învăţământ este permisă doar utilizatorilor care au rol de Secretară pentru acea unitate.

10.1.1. Când trebuie efectuată operaţia

Prin această funcţionalitate, utilizatorii sistemului pot asocia elevi formaţiunilor de studiu ale unităţii de învăţământ.

Operaţia de introducere a elevilor în formaţiunile de studiu se efectuează la începutul fiecărui an ącolar. La încheierea unui an ącolar, elevii (ca ąi formaţiunile introduse) ies din perioada de valabilitate (formaţiunile de studiu sunt automat închise).

10.1.2. Precondiţii

Să existe o formaţiune de studiu asociată unităţii de învăţământ.

Să existe elevi adăugaţi în sistem (conform capitolului 6. Gestiunea elevilor) .

Gestionarea elevilor unei unităţi de învăţământ este permisă doar utilizatorilor care au rol de Secretară pentru acea unitate.

10.1.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unei unităţi de învăţământ (din meniul {Entităţi principale}/{Unităţi de învăţământ} sau din meniul {Unitate curentă}/{Editează unitatea curentă})

2. Se selectează subunitatea în a cărei formaţiunea de studiu se vor adăuga elevii ąi se accesează tab-pagina Formaţiuni de studiu; se selectează o formaţiune de studiu:

Page 120: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 120 din 195

Figura 10.1 - Selecţia unei formaţiuni de studiu

3. Se intră în modul de lucru „Vizualizare” în ecranul de detaliu al formaţiunii de studiu:

Figura 10.2 - Ecran de detaliu al unei formaţiuni de studiu în mod de lucru „Vizualizare”

4. Pentru asocierea unui singur elev, în tab-pagina Elevi se apasă butonul [Adaugă] (mod de lucru „Adăugare”)

Se deschide ecranul de asociere a elevilor la formaţiunea de studiu selectată:

Page 121: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 121 din 195

Figura 10.3 - Ecran de adăugare elev la o clasă

Prin accesarea butonului de selecţie , se deschide ecranul selector conţinînd lista elevilor definiţi în entitatea „Elevi” ąi care nu au fost asociaţi vreunei clase.

Dacă se doreąte afiąarea atât a elevilor neasociaţi cât ąi a celor asociaţi, se bifează opţiunea „Afiąează ąi elevii deja asociaţi”.

Se selectează un elev din listă ąi se vor autocompleta câmpurile, în ordine, cu valorile: CNP, nume, prenume

Opţional, se pot completa câmpurile:

o Regim – valoare selectabilă din lista de valori „Provine din centru de plasament temporar”, „Provine din centru de plasament permanent”, „Provine din plasament familial”

o Bursier – dacă este bifat, semnifică faptul că elevul este bursier

Se apasă butonul .

Se închide ecranul de detalii pentru elev ąi se revine în ecranul de detaliu al formaţiunii de studiu.

5. Pentru asocierea mai multor elevi, se apasă butonul [Adăugare multiplă]

Se deschide un ecran selector conţinînd lista elevilor definiţi în entitatea Elevi ąi care nu au fost asociaţi vreunei clase; se selectează mai multe înregistrări:

Figura 10.4 - Selecţia multiplă a elevilor pentru asocierea la o clasă

Page 122: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 122 din 195

Dacă se doreąte afiąarea atât a elevilor neasociaţi cât ąi a celor asociaţi, se bifează opţiunea „Afiąează ąi elevii deja asociaţi”.

Se apasă butonul [Adaugă]; înregistrările selectate au fost excluse din lista de selecţie.

Se închide ecranul de selecţie multiplă ąi se revine în ecranul de detaliu al formaţiunii de studiu, în care se observă că au fost adăugate în lista de elevi înregistrările selectate anterior.

6. După asocierea unui elev (sau a mai multor elevi) la o formaţiune de studiu, se pot completa anumite informaţii referitoare la acesta (aceątia): situaţia ącolară, limbile moderne studiate ąi deficienţele.

10.1.4. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă ecranul selector de elevi nu are nici o înregistrare în listă, înseamnă că toţi elevii înregistraţi în sistem au fost asociaţi formaţiunilor de studiu existente .

10.2. DEFINIREA SITUAŢIEI ĄCOLARE A UNUI ELEV

Gestionarea elevilor unei unităţi de învăţământ este permisă doar utilizatorilor care au rol de Secretară pentru acea unitate.

10.2.1. Când trebuie efectuată operaţia

De regulă, la terminarea unui an ącolar se actualizează situaţia ącolară a fiecărui elev.

Situaţia ącolară este compusă din totalitatea operaţiilor de tip situaţie ącolară efectuate asupra elevului, eventual pentru o anumită disciplină.

Informaţiile introduse prin această procedură, pot fi urmărite, în mod vizualizare, la nivelul elevului (meniul principal {Elevi}), tab-pagina Studii (6.7 Gestiunea studiilor )

10.2.2. Precondiţii

Gestionarea elevilor unei unităţi de învăţământ este permisă doar utilizatorilor care au rol de Secretară pentru acea unitate.

Să existe elevi asociaţi unei formaţiuni de studiu a unei unităţi de învăţământ.

Data înregistrării situaţiei ącolare nu trebuie să fie mai mică decât data de început a valabilităţii formaţiunii de studiu la care elevul este asociat.

10.2.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unei unităţi de învăţământ (din meniul {Entităţi principale}/{Unităţi de învăţământ} sau din meniul {Unitate curentă}/{Editează unitatea curentă}), se selectează unitatea independentă sau una dintre subunităţile sale ąi se accesează tab-pagina Formaţiuni de studiu; se selectează o formaţiune de studiu (Figura 10.1 - Selecţia unei formaţiuni de studiu)

2. Se intră în modul de lucru „Vizualizare” în ecranul de detaliu al formaţiunii de studiu (Figura 10.2 - Ecran de detaliu al unei formaţiuni de studiu în mod de lucru „Vizualizare”)

Page 123: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 123 din 195

3. Se selectează un elev din lista afiąată în tab-pagina Elevi ąi se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unui elev.

4. Se accesează tab-pagina Situaţie ącolară ąi se trece în mod de lucru „Adăugare”:

Figura 10.5 - Ecran de adăugare a situaţiei ącolare

Câmpurile afiąate sunt:

Disciplină – câmp opţional, selectabil din nomenclatorul „Discipline de studiu”

Tip operaţie - câmp obligatoriu, selectabil din nomenclatorul „Tipuri de operaţii ącolare”

Media generală – câmp opţional, de tip numeric cu 3 zecimale

Media purtare – câmp opţional, de tip numeric cu 3 zecimale

Data - câmp obligatoriu, de tip dată, a cărui valoare reprezintă data operaţiei ącolare

5. Se apasă butonul [Salvează]

10.2.4. \Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile în care valorile obligatorii lipsesc sau care au date invalide, sunt marcate cu semnul . La trecerea cu mouse-ul peste colţul marcat se afiąează o etichetă albastră care indică eroarea.

10.3. SPECIFICAREA LIMBILOR MODERNE STUDIATE DE UN ELEV

Gestionarea elevilor unei unităţi de învăţământ este permisă doar utilizatorilor care au rol de Secretară pentru acea unitate.

Page 124: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 124 din 195

10.3.1. Când trebuie efectuată operaţia

Când trebuie adăugate în sistem informaţii cu privire la limbile moderne studiate de un elev, precum ąi despre nivelul cunoaąterii acestora.

Informaţiile introduse prin această procedură, pot fi urmărite ąi adăugate ąi la nivelul elevului (meniul principal {Elevi}), tab-pagina „Limbi Moderne Studiate” (6.6 Vizualizare limbi moderne studiate, 6.7 Gestiunea studiilor elevilor).

10.3.2. Precondiţii

Asocierea formaţiune de studiu – elev să fie deja definită.

Gestionarea elevilor unei unităţi de învăţământ este permisă doar utilizatorilor care au rol de Secretară pentru acea unitate.

10.3.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unei unităţi de învăţămînt (din meniul {Entităţi principale}/{Unităţi de învăţământ} sau din meniul {Unitate curentă}/{Editează unitatea curentă}), se selectează unitatea independentă sau una dintre subunităţile sale ąi se accesează tab-pagina Formaţiuni de studiu; se selectează o formaţiune de studiu (Figura 10.1 - Selecţia unei formaţiuni de studiu)

2. Se intră în modul de lucru „Vizualizare” în ecranul de detaliu al formaţiunii de studiu (Figura 10.2 - Ecran de detaliu al unei formaţiuni de studiu în mod de lucru „Vizualizare”)

3. Se selectează un elev din lista afiąată în tab-pagina Elevi ąi se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unui elev.

4. Se accesează tab-pagina Limbi moderne studiate ąi se trece în mod de lucru „Adăugare”:

Figura 10.6 - Ecran de adăugare a limbilor moderne studiate

Câmpurile afiąate sunt:

Limbă modernă - câmp obligatoriu, selectabil din nomenclatorul „Limbi moderne studiate”

Nivel - câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, care conţine înregistrările din nomenclatorul „Nivel cunoaątere limbi studiate”

5. Se apasă butonul [Salvează].

10.3.4. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, este necesară introducerea unei valoari valide în câmpul „Limba modernă”.

Page 125: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 125 din 195

10.4. SPECIFICAREA DEFICIENŢELOR UNUI ELEV

Gestionarea elevilor unei unităţi de învăţământ este permisă doar utilizatorilor care au rol de Secretară pentru acea unitate.

10.4.1. Când trebuie efectuată operaţia

După asocierea unui elev la nivelul formaţiunii de studiu, operatorul poate completa informaţii despre eventualele deficienţe pe care le are elevul.

Informaţiile introduse prin această procedură, pot fi urmărite/adăugate ąi la nivelul elevului (meniul principal {Elevi}), tab-pagina Deficienţe (6.5 Vizualizare deficienţe, 6.7 Gestiunea studiilor elevilor).

10.4.2. Precondiţii

Asocierea formaţiune de studiu – elev să fie deja definită.

Gestionarea elevilor unei unităţi de învăţământ este permisă doar utilizatorilor care au rol de Secretară pentru acea unitate.

10.4.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unei unităţi de învăţămînt (din meniul {Entităţi principale}/{Unităţi de învăţământ} sau din meniul {Unitate curentă}/{Editează unitatea curentă}), se selectează unitatea independentă sau una dintre subunităţile sale ąi se accesează tab-pagina Formaţiuni de studiu; se selectează o formaţiune de studiu (Figura 10.1 - Selecţia unei formaţiuni de studiu)

2. Se intră în modul de lucru „Vizualizare” în ecranul de detaliu al formaţiunii de studiu (Figura 10.2 - Ecran de detaliu al unei formaţiuni de studiu în mod de lucru „Vizualizare”)

3. Se selectează un elev din lista afiąată în tab-pagina Elevi ąi se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unui elev.

4. Se accesează tab-pagina Deficienţe ąi se trece în mod de lucru „Adăugare”:

Figura 10.7 - Ecran de adăugare a deficienţelor unui elev

Câmpurile afiąate sunt:

Nivel deficienţă - câmp obligatoriu, selectabil din nomenclatorul „Niveluri ale deficienţelor”

Page 126: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 126 din 195

Tip deficienţă - câmp obligatoriu, selectabil din nomenclatorul „Tipuri de deficienţe”

5. Se apasă butonul [Salvează].

10.4.4. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă au fost introduse valori valide în cele două câmpuri.

Page 127: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 127 din 195

11. GESTIUNEA POSTURILOR ĄI A PERSONALULUI

ÎN CADRUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ este aprobat un anumit număr de posturi, pentru fiecare categorie de personal (didactic, conducere, didactic auxiliar, administrativ, întreţinere ąi operaţional) necesare funcţionării în condiţii optime a unităţii. Sistemul pune la dispoziţia utilizatorilor o funcţionalitate prin care aceątia pot gestiona lista posturilor aprobate pentru fiecare unitate de învăţământ în parte.

Pentru a fi gestionate mai uąor de către utilizator, sunt disponibile în sistem interfeţe specializate pentru:

posturi didactice

posturi didactice auxiliare ąi nedidactice

posturi de conducere

Pentru gestionarea uąoară a posturilor, acestea se pot introduce la nivelul unităţii independente. Dacă pentru anumite elemente ale structurii unităţii se aprobă posturi diferite, atunci este necesară introducerea acestora la nivelul respectivelor elemente de structură.

11.1. GESTIUNEA POSTURILOR DIDACTICE APROBATE

11.1.1. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unei unităţi de învăţământ (din meniul {Entităţi principale}/{Unităţi de învăţământ} sau din meniul {Unitate curentă}/{Editează unitatea curentă})

2. Se selectează unitatea independentă sau una dintre subunităţile sale, dacă există

3. Se accesează tab-pagina Posturi didactice ąi se trece în mod de lucru „Adăugare”:

Page 128: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 128 din 195

Figura 11.1 - Ecran de adăugare a posturilor didactice

Câmpurile afiąate sunt:

Funcţie - câmp obligatoriu, selectabil din nomenclatorul „Funcţiile de personal din unităţile de învăţământ” care corespund categoriei „Personal didactic”

Disciplină - câmp obligatoriu, selectabil din nomenclatorul „Discipline de studiu”

Număr posturi – câmp obligatoriu, de tip numeric, care admite valori mai mici decât 100

Observaţii – câmp opţional, de tip text

Perioada de valabilitate:

o De la – obligatoriu, valoarea implicită este „1 septembrie”

o Până la – opţional

4. Se completează câmpurile obligatorii ąi se apasă butonul [Salvează]. Înregistrarea se adaugă în lista din tab-pagina Posturi didactice

5. Se repetă operaţia pentru toate posturile didactice aprobate.

11.1.2. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă au fost introduse valori valide în toate câmpurile.

Page 129: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 129 din 195

11.2. GESTIUNEA POSTURILOR DIDACTICE AUXILIARE ĄI

NEDIDACTICE

11.2.1. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unei unităţi de învăţământ (din meniul {Entităţi principale}/{Unităţi de învăţământ} sau din meniul {Unitate curentă}/{Editează unitatea curentă})

2. Se selectează unitatea independentă sau una dintre subunităţile sale, dacă există

3. Se accesează tab-pagina „Posturi didactice aux. ąi nedidactice” ąi se trece în mod de lucru „Adăugare”:

Figura 11.2 - Ecran de adăugare a posturilor auxiliare ąi nedidactice

Câmpurile afiąate sunt:

Funcţie - câmp obligatoriu, selectabil din nomenclatorul „Funcţiile de personal din unităţile de învăţământ” care corespund categoriilor „Didactic auxiliar”, „Administrativ”, „Întreţinere”, etc.

Număr posturi – câmp obligatoriu, de tip numeric, care admite valori mai mici decât 100

Observaţii – câmp opţional, de tip text

Perioada de valabilitate:

o De la – obligatoriu, valoarea implicită este „1 septembrie”

o Până la – opţional

4. Se completează câmpurile obligatorii ąi se apasă butonul [Salvează]. Înregistrarea se adaugă în lista din tab-pagina Posturi didactice aux. ąi nedidactice

5. Se repetă operaţia pentru toate posturile nedidactice aprobate.

11.2.2. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă au fost introduse valori valide în toate câmpurile.

Page 130: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 130 din 195

11.3. GESTIUNEA POSTURILOR DE CONDUCERE

11.3.1. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unei unităţi de învăţămînt (din meniul {Entităţi principale}/{Unităţi de învăţământ} sau din meniul {Unitate curentă}/{Editează unitatea curentă}).

2. Se selectează unitatea independentă sau una dintre subunităţile sale, dacă există.

3. Se selectează tab-pagina „Posturi de conducere” ąi se trece în mod de lucru „Adăugare”:

Figura 11.3 - Ecran de adăugare a posturilor de conducere

Câmpurile afiąate sunt:

Funcţie - câmp obligatoriu, selectabil din nomenclatorul „Funcţiile de personal din unităţile de învăţământ” care corespund categoriei de personal „Conducere”.

Număr posturi – câmp obligatoriu, de tip numeric, care admite valori mai mici decât 100

Observaţii – câmp opţional, de tip text

Perioada de valabilitate:

o De la – obligatoriu, valoarea implicită este „1 septembrie”

o Până la – opţional

4. Se completează câmpurile obligatorii ąi se apasă butonul [Salvează]. Înregistrarea se adaugă în lista din tab-pagina Posturi didactice aux. ąi nedidactice

5. Se repetă operaţia pentru toate posturile didactice aprobate.

11.3.2. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă au fost introduse valori valide în toate câmpurile.

Page 131: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 131 din 195

11.4. ASOCIEREA UNUI CADRU DIDACTIC LA O UNITATE DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

11.4.1. Precondiţii

Cadrul didactic trebuie să fie definit în sistem (conform capitolului 0.

Gestiunea personalului).

!!! Se recomandă asocierea cadrului didactic la nivelul subunităţilor pe care există definite

formaţiuni de studiu, nu la nivelul părinţilor sau a unităţii independente

11.4.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unei unităţi de învăţămînt (din meniul {Entităţi principale}/{Unităţi de învăţământ} sau din meniul {Unitate curentă}/{Editează unitatea curentă})

2. Se selectează unitatea independentă sau una dintre subunităţile sale, dacă există.

3. Se selectează tab-pagina Personal didactic ąi se trece în mod de lucru „Adăugare”:

Figura 11.4 - Ecran de asociere a personalului didactic la unitatea de învăţământ

Câmpurile afiąate sunt:

Personal - câmp obligatoriu, selectabil din lista personalului didactic existent în sistem ąi care nu a fost deja înregistrat ca personal didactic la unitatea de învăţământ selectată.

Funcţie – câmp obligatoriu, selectabil din nomenclatorul „Funcţiile de personal din unităţile de învăţământ” care corespund categoriei de personal „Didactic”.

Observaţii – câmp opţional, de tip text

Decizie încadrare - câmp opţional, de tip text

Perioada de valabilitate:

o De la – obligatoriu, valoarea implicită este „1 septembrie”; valoarea sa trebuie să fie mai mare decât începutul valabilităţii unităţii de învăţământ selectată

o Până la – opţional

Page 132: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 132 din 195

4. Se completează câmpurile obligatorii ąi se apasă butonul [Salvează].

5. Ecranul trece în mod de lucru „Vizualizare”; ecranul afiąează tab-pagina Discipline predate:

Figura 11.5 - Ecran de detalii pentru personalul didactic, în mod de lucru "Vizualizare"

11.4.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă au fost introduse valori valide în toate câmpurile.

11.5. GESTIUNEA DISCIPLINELOR PREDATE DE UN CADRU DIDACTIC

Utilizatorul poate asocia fiecărui membru al personalului didactic din cadrul unei unităţi de învăţământ disciplinele pe care acesta le predă.

11.5.1. Precondiţii

Să existe personal didactic asociat unităţii de învăţământ (conform capitolului 11.4 Asocierea unui cadru didactic la o unitate de învăţământ).

11.5.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unui cadru didactic

2. Se trece în mod de lucru „Adăugare”:

Page 133: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 133 din 195

Figura 11.6 - Ecran de adăugare discipline predate unui cadru didactic

Câmpurile afiąate sunt:

Structură de învăţământ - câmp de tip listă derulantă; valorile din listă sunt structurile de învăţământ asociate unităţii selectate

Tip formaţiune – Câmp de tip listă derulantă care conţine înregistrările din nomenclatorul de „Tipuri de formaţiuni de studiu asociate unui element de structură de învăţământ”, care corespund elementului de structură selectat din lista „Structură de învăţământ”

Disciplină de studiu – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă care conţine înregistrările din nomenclatorul „Discipline de studiu” care corespund tipului de formaţiune selectat anterior

Perioada de valabilitate:

o De la – obligatoriu, valoarea implicită este nulă

o Până la – opţional

3. Se completează câmpurile obligatorii ąi se apasă butonul [Salvează].

4. Operaţia se poate repeta pentru toate disciplinele care se pot asocia cadrului didactic respectiv.

11.5.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă au fost introduse valori valide în toate câmpurile.

11.6. GESTIUNEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC

ĄI DE CONDUCERE

Această secţiune descrie asocierea unui membru al personalului, altul decât didactic, la nivelul ierarhic superior al structurii unităţii de învăţământ.

11.6.1. Precondiţii

Să fie adăugate înregistrări în entitatea „Personal”.

Page 134: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 134 din 195

11.6.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide în mod de lucru „Vizualizare” ecranul de detaliu al unei unităţi de învăţământ (din meniul {Entităţi principale}/{Unităţi de învăţământ} sau din meniul {Unitate curentă}/{Editează unitatea curentă}).

2. Se selectează unitatea independentă sau una dintre subunităţile sale, dacă există.

3. Se selectează tab-pagina Posturi de conducere ąi se trece în mod de lucru „Adăugare”:

Figura 11.7 - Ecran de adăugare a personalului, altul decât cel didactic

Câmpurile afiąate sunt:

Personal - câmp obligatoriu, selectabil din lista personalului înregistrat în sistem, conform capitolului 0.

Gestiunea personalului.

Funcţie - câmp obligatoriu, selectabil din nomenclatorul „Funcţiile de personal din unităţile de învăţământ” care nu corespund categoriei de personal „Didactic”.

Mod de salarizare - câmp obligatoriu, selectabil din nomenclatorul „Moduri de salarizare”

Normă – câmp obligatoriu, de tip numeric, care admite valori mai mici decât 100

Observaţii – câmp opţional, de tip text

Decizie încadrare - câmp opţional, de tip text

Perioada de valabilitate:

o De la – obligatoriu, valoarea implicită este 1 septembrie

o Până la – opţional

4. Se completează câmpurile obligatorii ąi se apasă butonul [Salvează]. Înregistrarea se adaugă în lista din tab-pagina „Posturi didactice aux. ąi nedidactice”.

5. Se repetă operaţia pentru toate posturile didactice aprobate.

11.6.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă au fost introduse valori valide în toate câmpurile.

Page 135: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 135 din 195

12. PROMOVAREA ELEVILOR

Operaţia de promovarea se execută la sfârąitul unui an ącolar, după clarificarea situaţiei ącolare a tuturor elevilor ąi a elevilor veniţi ca urmare a examenului de capacitate. Se ţine cont ąi de notele obţinute în sesiunea de corigenţe din toamnă.

Această operaţie constă în promovarea automată, în anul ącolar următor, a elevilor existenţi în unitatea, respectiv în formaţiunile selectate la sfârąitul anului ącolar.

Operaţia de promovare pe o unitate de învăţământ se lansează din secţiunea Unităţi de învăţământ, iar cea pe formaţiuni din meniul {Unitate curentă}>{Catalog}. În lista de formaţiuni ce apare la lansarea comenzii Catalog se permite selecţie multiplă.

Figura 12.1 - Promovarea elevilor din Unităţi Învăţământ

Figura 12.2 - Promovarea elevilor din Catalog

Procesul de promovare presupune realizarea următoarelor operaţii:

se creează, în Calendar, o perioadă ącolară de tip an ącolar pentru clasa în care va fi promovat elevul, dacă aceasta nu există deja. Această perioadă va avea aceeaąi perioadă de valabilitate ca ąi perioada generică an ącolar.

se creează formaţiunile validate de utilizator, dacă acestea nu există deja. Ele se vor afla pe aceleaąi nivele în organizarea unităţii ca ąi cele existente pe anul ącolar trecut (de exemplu: clasa a V-a A aflată la nivelul secţiei GIM se va transforma în clasa a VI-a A la nivelul secţiei GIM).

se asociază elevii la formaţiuni întocmai cum aceątia au fost asociaţi în pasul de configurare;

se asociază fiecărui elev statusul „repetent” sau „promovat” în tab-pagina situaţia ącolară;

în cazul în care nu este încheiată media generală se verifică dacă elevul a avut una din operaţiile: abandon, decedat, exmatriculat, transfer out adăugate pe anul curent. În caz afirmativ, acest elev va fi ignorat în timpul procesului de promovare ąi nu va mai fi asociat unei formaţiuni de studiu în noul an ącolar. Dacă nu are niciuna din aceste operaţii, se poate opta pentru ignorarea elevului (dacă situaţia sa nu este definitivă) sau pentru marcarea sa ca repetent.

Promovarea va rămâne o operaţie unidirecţională, odată realizată nu se va mai putea reveni la configuraţia iniţială ąi de aceea se recomandă ca situaţiile tuturor elevilor să fie încheiate. Altfel, operaţiile efectuate de promovare vor trebui corectate/efectuate separat pentru fiecare dintre elevii a căror situaţie scolară nu a fost corect încheiată.

Page 136: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 136 din 195

12.1.1. Precondiţii

Utilizatorul conectat are rol de Secretară.

Sunt definite perioadele generice corespunzătoare noului an ącolar (este necesară doar existenţa periodei generice de tip an ącolar).

12.1.2. Cum se efectuează operaţia

În continuare se va detalia efectuarea unui proces de promovare pe formaţiuni, prin accesarea secţiunii Catalog. Operaţia de promovare pe unitate (prin accesarea secţiunii Unităţi de învăţământ) este identică, cu menţiunea că vor fi promovaţi elevii din toate formaţiunile prezente în unitate.

1. Se accesează secţiunea Catalog, apoi se selectează formaţiunile dorite ąi se apasă

butonul .

În cazul în care formaţiunile selectate aparţin unor ani ącolari diferiţi, sau nu există perioadă generică de tip an ącolar pentru anul următor, va apărea un mesaj de eroare:

respectiv:

2. În caz de succes, se afiąează dialogul de promovare (Pasul 1):

Page 137: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 137 din 195

Figura 12.3 - Promovarea elevilor - pasul 1

În partea stângă se află structura actuală a unităţii de învăţământ, detaliată la nivelul formaţiunilor de studiu selectate pentru promovare (în cazul de faţă a fost selectată o singură formaţiune).

În partea dreaptă se află o listă cu situaţia elevilor din clasa selectată în stânga.

Fiecare elev are asociată o pictogramă care specifică starea lui din punct de vedere al promovării, precum ąi un text descriptiv care apare în momentul poziţionării mouse-ului deasupra elevului: promovat, repetent, fără medie finală încheiată sau elev care nu este asociat la nici o clasă în anul următor (deoarece i-a fost adăugată manual una din operaţiile abandon, decedat, exmatriculat, transfer out):

- promovat

- repetent

- corigent

- nu are media finală încheiată

- abandonat

- decedat

- exmatriculat

- transferat

- elevul are deja situaţia de promovat/repetent pentru clasa respectivă

Page 138: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 138 din 195

După necesitate, se va bifa , caz în care elevii corigenţi sau cu situaţia ącolară neîncheiată vor fi consideraţi repetenţi ąi prin urmare vor fi trecuţi într-o formaţiune de acelaąi tip cu cea din anul ącolar în curs (de exemplu, dacă erau în clasa a X-a în anul ącolar 2005-2006, vor fi trecuţi în clasa a X-a pe anul ącolar 2006-2007). În cazul în care căsuţa se lasă nebifată, aceąti elevi vor rămâne în clasa curentă, deoarece înseamnă că situaţia acestora nu este încă definitivă. Se recomandă bifarea acestei opţiuni doar în momentul în care toţi elevii au situaţiile ącolare încheiate.

3. Se apasă butonul :

Figura 12.4 - Promovarea elevilor - pasul 2

La Pasul 2, sunt afiąaţi 2 arbori: în partea stângă este structura actuală, iar în dreapta este structura obţinută în urma promovării, unde sunt afiąaţi doar elevii existenţi în anul ącolar umător.

Dacă au existat elevi corigenţi sau cu situaţia ącolară neîncheiată ąi nu s-a bifat căsuţa de la pasul 1, aceątia nu se vor regăsi în arborele din dreapta.

Pentru formaţiunile selectate pentru promovare, se vor căuta formaţiunile imediat următoare, de tipul corespunzător ąi care să aibă acelaąi element de structură, aceeaąi specializare ąi acelaąi nume cu formaţiunea de promovat. Pentru clasele terminale de pe un element de structură inferior, se va căuta o formaţiune corespunzătoare pe elementul de structură superior (clasa a X-a va fi promovată în clasa a XI-a). Dacă formaţiunea dorită nu

există, va fi creată ąi marcată cu .

Există ąi cazuri în care nu se poate decide formaţiunea în care vor fi trecuţi elevii promovaţi. În acest caz, aceątia vor fi plasaţi într-o clasă care nu va fi salvată în bază, marcată

Page 139: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 139 din 195

prin , de unde vor putea fi mutaţi manual într-o clasă validă. Se va crea câte o astfel de clasă pentru fiecare tip de formaţiune pentru care nu s-a găsit o clasă corespunzătoare.

În partea dreaptă se pot face următoarele operaţii:

ątergerea/redenumirea unei clase existente, prin click dreapta pe formaţiune.

crearea unei noi formaţiuni, prin click dreapta pe o subunitate.

selecţia multiplă a formaţiunilor, cu condiţia ca formaţiunile respective să fie de acelaąi tip.

mutarea formaţiunilor de pe o subunitate pe alta, prin drag & drop. O formaţiune se poate muta de pe o subunitate pe alta, dacă noua subunitate are un element de structură care are asociat tipul respectiv de formaţiune.

selecţia multiplă a elevilor, cu condiţia ca elevii respectivi să fie în formaţiuni de acelaąi tip.

mutarea elevilor dintr-o clasă în alta, prin drag & drop. Elevii nu pot fi mutaţi decât într-o formaţiune de acelaąi tip (din clasa a X-a în clasa a X-a etc.).

Sunt marcate prin:

- formaţiunile deja existente

- formaţiunile noi (care nu au fost încă salvate în bază)

- formaţiunile care nu vor fi salvate în bază

- elevii a căror asociere la clasă e deja salvată în bază

- elevii promovaţi

- elevii repetenţi (corigenţi sau cu media finală neîncheiată)

4. Se apasă butonul , după care se cere confirmarea efectuării operaţillor afiąate:

Figura 5 – Confirmare salvare

5. Se apasă butonul , care va duce la operarea modificărilor în baza de date.

6. Se apasă butonul .

Page 140: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 140 din 195

12.1.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Mesajele de eroare care pot apărea se datorează neîndeplinirii precondiţiilor. Aceste mesaje vor fi detaliate, precizând exact condiţiile care mai trebuie îndeplinite.

Atenţie: odată efectuată operaţia de promovare nu există posibilitatea de revenire.

Precizări:

Elevii aflaţi în clasa a VIII-a vor fi trecuţi în formaţiunea „Teste naţionale”.

Promovarea se poate face în orice moment; de exemplu atunci când s-a modificat situaţia unui elev corigent ąi situaţia actuală este considerată definitivă, iar la promovările anterioare nu s-a bifat căsuţa de la pasul 1, se poate realiza o nouă promovare, caz în care elevul va fi marcat promovat, respectiv repetent, în funcţie de situaţia sa ącolară ąi de starea bifei.

Page 141: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 141 din 195

13. DEFINIREA ORELOR ÎN UNITATE

Cu ajutorul acestei opţiuni, operatorul poate defini structura orelor (ąi, implicit, a pauzelor) pentru unitatea de învăţământ curentă.

13.1.1. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Ore în unitate din meniul {Unitate curentă}. Se afiąează lista orelor de curs. Dacă nu au fost adăugate anterior alte ore, lista este vidă.

2. Se intră în modul de lucru „Adăugare”. Se deschide ecranul de adăugare a unei ore ącolare:

Figura 13.1 - Ecran de adăugare a orelor în unitate

Câmpurile afiąate în ecran sunt:

De la – câmp obligatoriu, de tip hh:mm (oră:minute) reprezentând începutul orei

Până la - câmp obligatoriu, de tip hh:mm (oră:minute) reprezentând sfârąitul orei.

13.1.2. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte; câmpurile de date trebuie să aibă formatul hh:mm, iar valorile hh să fie între 00 ąi 23, iar valorile mm să fie între 00 ąi 59.

Page 142: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 142 din 195

14. DEFINIREA SĂLILOR DE CLASĂ

14.1.1. Când trebuie efectuată operaţia

Definirea sălilor de clasă se realizează înainte de a adăuga orarul în respectiva unitate.

14.1.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Săli de clasă din meniul {Unitate curentă}. Se afiąează lista sălilor de curs. Dacă nu au fost adăugate anterior alte săli, lista este vidă.

2. Se intră în mod de lucru „Adăugare”. Se deschidefereastra de adăugare a unei săli de clasă:

Figura 14.1 - Adăugarea sălilor de clasă

Câmpurile afiąate sunt:

Denumire – câmp obligatoriu

Adresa sălii – câmp opţional

Etajul sălii- câmp obligatoriu

Capacitatea sălii – câmp obligatoriu

Tipul sălii – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, conţinînd înregistrările din nomenclatorul de „Tipuri de săli”

Descriere – câmp opţional

Page 143: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 143 din 195

De la – câmp obligatoriu, de tip dată

Până la – câmp opţional, de tip dată

3. Se accesează butonul [Salvează].

14.1.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte.

Page 144: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 144 din 195

15. VIZUALIZAREA CATEDRELOR

15.1.1. Când trebuie efectuată operaţia

Dacă se doreąte vizualizarea cadrelor didactice repartizate pe catedre.

15.1.2. Precondiţii

Unitatea de învăţământ ąi subunităţile ei (dacă există) trebuie sa aibă asociat personal didactic .

Personalul didactic trebuie să fie asociat formaţiunilor de studiu, având asociată cel puţin o disciplină .

15.1.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Catedre din meniul {Unitate curentă}.

Figura 15.1 - Repartizarea cadrelor didactice pe discipline

2. Este afiąată lista cadrelor didactice grupate după disciplină

Page 145: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 145 din 195

16. DEFINIREA RESPONSABILILOR DE CLASE

16.1.1. Când trebuie efectuată operaţia

Dacă pentru clase se doreąte desemnarea unor responsabili, aceątia pot fi asignaţi atât din partea personalului didactic, cât ąi din partea elevilor.

16.1.2. Precondiţii

Sunt asociate formaţiunile de studiu la unitatea de învăţământ.

Unitatea de învăţământ ąi subunităţile ei (dacă există) trebuie sa aibă asociat personal didactic ąi nedidactic.

Formaţiunilor de studiu trebuie să aibă asociaţi elevi.

Un elev poate fi „Ąef de grupă”.

Un cadru didactic poate fi „Diriginte”, „Educator”, „Învăţător”.

16.1.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Responsabili de clase din meniul {Unitate curentă}. Se afiąează lista responsabililor desemnaţi. Dacă nu au fost adăugate anterior alte înregistrări, lista este vidă.

2. Se intră în modul de lucru „Adăugare”. Se deschide ecranul de asociere a unui responsabil la o clasă:

Figura 16.1 - Ecran de asociere clase – responsabili

Câmpurile afiąate sunt:

Page 146: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 146 din 195

Formaţiune de studiu - câmp obligatoriu, selectabil dintr-o listă derulantă; aceasta afiąează formaţiunile de studiu (clasele) asociate unităţii de învăţământ, conform capitolului 9.

Tipul de responsabil - câmp obligatoriu, de tip listă derulantă; aceasta conţine înregistrările din nomenclatorul „Tipuri de responsabili”; valorile acestuia sunt: Diriginte, Educator, Învăţător, Ąef de grupă.

Observaţii – câmp opţional, de tip text

CNP - câmp obligatoriu, selectabil dintr-un ecran selector.

o dacă Tipul de responsabil este Diriginte, Învăţător sau Educator, eticheta câmpului este CNP cadru iar ecranul selector conţine lista personalului asociat unităţii de învăţământ curente ąi a subunităţilor acesteia

o dacă Tipul de responsabil este Ąef de grupă, eticheta câmpului este CNP elev iar ecranul selector conţine lista elevilor asociaţi formaţiunii de studiu selectată

Perioada de valabilitate care trebuie să fie inclusă în perioada de valabilitate a tipului de responsabil selectat:

o De la – obligatoriu

o Până la – opţional

3. Se completează câmpurile obligatorii ąi se apasă butonul [Salvează].

16.1.4. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă butonul [Salvează] nu este activ, se verifică dacă datele introduse sunt corecte.

Page 147: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 147 din 195

17. GESTIUNEA ORARULUI

17.1. CREAREA SUBGRUPELOR

Sistemul permite crearea de subgrupe ale unei clase la nivel de catalog ąi orar. Utilizatorul poate defini structura grupelor componente ale unei clase de elevi, precum ąi materiile studiate de către elevii respectivi.

17.1.1. Precondiţii

Să fie definite formaţiuni de studiu.

Să fie asociaţi elevi acestor formaţiuni (capitolul 10.1).

Nu se pot crea subgrupe dacă este doar un singur elev asociat unei clase.

Implicit, unei clase îi corespunde o „Grupă principală”.

17.1.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Catalog din meniul {Unitate curentă}. Se afiąează lista formaţiunilor de studiu asociate unităţii de învăţământ ąi subunităţilor acesteia, dacă au fost definite.

2. Se selectează din listă o formaţiune ąi se apasă butonul (sau se face click pe butonul din dreapta al mouse-ului ąi se alege opţiunea Grupe)

Figura 17.1 - Lista formaţiunilor de studi/Selecţie Grupe

3. Se deschide ecranul de editare a grupelor ąi subgrupelor clasei respective:

Page 148: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 148 din 195

Figura 17.2 - Ecran de editare a grupelor

Ecranul conţine 3 zone:

zona Grupe – unde se definesc grupele ąi subgrupele; iniţial conţine doar articolul „Grupa principală”

zona Discipline – unde se afiąează disciplinele asociate fiecărei grupe ąi subgrupe; iniţial caseta este goală

zona Elevi – unde sunt afiąaţi elevii, în funcţie de grupare: caseta din stânga este iniţial goală, iar cea din dreapta conţine elevii asociaţi formaţiunii de studiu (clasei) selectate

4. Se selectează – în zona Grupe – Grupa principală; în zona Discipline se afiąează disciplinele conţinute în nomenclatorul „Discipline de studiu”, care corespund tipului de formaţiune selectat anterior.

Page 149: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 149 din 195

Figura 17.3 - Grupa principală

5. În lista Discipline grupă selectată se selectează materiile pe care le vor studia elevii din subgrupa care va fi creată (permite selecţie multiplă).

6. În lista Elevi grupă selectată se selectează elevii care vor face parte din noua subgrupă.

7. În caseta Nume subgrupă se introduce numele subgrupei pe care dorim să o

formăm; butonul de formare a grupei se activează.

Page 150: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 150 din 195

Figura 17.4 - Creare subgrupă

8. Se poate bifa opţiunea Extrage materie

9. Se apasă butonul de formare a subgrupei .

Rezultat:

În lista Grupe se adaugă grupa nou formată; prin selecţia acesteia, în lista Discipline grupă selectată vor fi afiąate doar disciplinele selectate anterior, iar în lista Elevi grupă selectată vor fi afiąaţi elevii selectaţi.

Dacă a fost bifată caseta Extrage materie, disciplinele asociate noii grupe nu vor mai fi afiąate în lista de materii a grupei principale; dacă nu a fost bifată, grupa principală va conţine toate disciplinele existente iniţial.

10. Dacă se doreąte divizarea unei subgrupe, se selectează acea subgrupă, se selectează disciplinele, se selectează elevii ąi se completează numele diviziunii în câmpul „Nume subgrupă”:

Page 151: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 151 din 195

Figura 17.5 - Crearea unei diviziuni pentru o subgrupă

Butonul de divizare a subgrupei se activează.

11. Se accesează butonul de divizare a subgrupei . Numele diviziunii se afiąează în lista grupelor.

17.1.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă la selecţia grupei principale nu se afiąează elevi în listele de Elevi grupă selectată/ Elevi grupă principală, înseamnă că nu au fost elevi asociaţi.

Dacă butonul nu se activează, înseamnă că doar un elev este asociat formaţiunii de studiu selectate.

Dacă butonul nu se activează, înseamnă că doar un elev este asociat subgrupei care urmează să se dividă.

Page 152: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 152 din 195

17.2. MODUL GENERARE ORAR

Acest modul permite preluarea în ASM a orarului generat cu ajutorul aplicaţiei aSc Orare.

17.2.1. Precondiţii

Există un orar generat în aplicaţia aSc Orare

Utilizatorul conectat are rol de Secretară

17.2.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se alege opţiunea Generează orar din meniul {Orar}

Figura 17.6 - Lista orarelor

2. Se alege din Lista orarelor orarul care va fi generat ąi se apasă butonul

.

3. Din fereastra Detalii generare orar, se aleg anul ącolar, perioada de notare ąi clasa

pentru care se va genera orarul ąi se apasă butonul .

Page 153: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 153 din 195

Figura 17.7 - Detalii generare orar

4. Câmpul Detalii generare orar se va autocompleta astfel încât va conţine numărul de intrări orar care au fost generate

Figura 17.8 - Mesaj după generarea intrărilor orar

Page 154: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 154 din 195

5. Orarul generat se regăseąte în meniul {Orar}/{Editează orar generic pe grupe}, în care se realizează filtrarea după formaţiunea de studiu pentru care a fost generat orarul anterior.

Figura 17.9 - Vizualizarea orarului generat pe grupe

6. Pentru a genera orarul pentru altă clasă, se urmează din nou paąii 2-4.

17.3. CREAREA ORARULUI GENERIC

Această facilitate este disponibilă doar pe sistemele cu baza de date Oracle/Postgres.

17.3.1. Când trebuie efectuată operaţia

Planificarea orelor (la nivel de grupă asociată unei clase) ąi generarea orarului astfel definit se efectuează la începutul fiecărei perioade ącolare. Atunci se creează o schemă săptămânală a orarului, care ulterior va fi aplicată întregii perioade ącolare prin operaţia de generare.

Se foloseąte în momentul în care nu e folosită aplicaţia de generare orar aSc Orare

17.3.2. Precondiţii

Utilizatorul conectat în aplicaţie trebuie să aibă rol de Secretară pentru unitatea curentă.

Page 155: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 155 din 195

Au fost definite formaţiuni de studiu.

Au fost asociate cadre didactice (capitolul 11.4) unităţilor de învăţământ pentru care s-au adăugat formaţiuni de studiu, iar acestora li s-au asociat disciplinele predate.

Au fost definite toate perioade calendaristice pentru clasele aparţinând formaţiunilor de studiu.

Au fost definite sălile de clasă (cap. 14)

17.3.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Editează orar generic pe grupe din meniul {Orar}. Se afiąează ecranul de selecţie a orarului generic:

Figura 17.10 - Ecran - filtru pentru orar generic

Ecranul afiąează:

Ani ącolari – câmp de tip listă derulantă, conţinând calendarele definite pentru perioadele ącolare anuale (conform cap. 9.2)

Perioade notare – câmp de tip listă derulantă, conţinând perioadele de notare definite (conform cap. 9.2) pentru calendarul de an ącolar selectat în câmpul „Ani ącolari”

Clase – conţine formaţiunile de studiu definite pentru unitatea de învăţământ curentă

Grupe – conţine grupele asociate fiecărei clase (conform cap. 17.1)

Ore – lista orelor asociate unităţii de învăţământ (conform cap. 12) – permite selecţie multiplă

Zile – lista zilelor săptămânii – permite selecţie multiplă

Informaţii afiąate – conţine lista informaţiilor care se afiąează în orar, corespunzătoare clasei, grupei ąi orelor din zi selectate – permite selecţie multiplă

2. Se selectează anul ącolar, perioada de notare, clasa, grupa, ora ąi ziua (se pot selecta ąi tipurile de informaţii care urmează să se afiąeze) ąi se accesează

butonul . Orarul se generează pentru perioada de notare corespunzătoare semestrului I ąi apoi se poate duplica pe semestrul al II-lea.

Se afiąează orarul corespunzător criteriilor selectate anterior; dacă nu a fost creat anterior nici un orar generic care să respecte criteriile selectate, acesta este gol:

Page 156: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 156 din 195

Figura 17.11 - Orar generic inţial (pentru anumite criterii de selecţie)

3. Pentru editarea orarului, în fiecare celulă se accesează butonul-dreapta al mouse-ului ąi din meniul contextual se alege opţiunea Adaugă:

Se deschide o fereastră în care se aleg din listele derulante detaliile intrării respective din orar.

Page 157: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 157 din 195

Figura 17.12 - Ecran de editare a orarului

Câmpurile afiąate sunt:

Zi săptămână – needitabil, conţine ziua corespunzătoare celulei în care se face editarea

Oră unitate – needitabil, conţine intervalul orar corespunzător celulei în care se face editarea

Denumire grupă – needitabil, conţine grupa selectată în filtru

Cadru didactic – obligatoriu, de tip listă derulantă; conţine lista cadrelor didactice ąi nedidactice asociate unităţii de învăţământ din care face parte clasa selectată

Sală clasă – obligatoriu, de tip listă derulantă; conţine lista sălilor de clasă definite în capitolul 14

Disciplină studiu – obligatoriu, de tip listă derulantă; conţine lista disciplinelor asociate cadrului didactic selectat

Tip oră – obligatoriu, de tip listă derulantă; conţine valori din nomenclatorul „Tipuri de ore”

Regulă orar – obligatoriu, de tip listă derulantă; conţine valori din nomenclatorul „Reguli orar”; valorile acestuia sunt:

o 1/1 – în fiecare săptămână

o 1/2 – la două săptămâni, în săptămâna impară

o 2/2 – la două săptămâni, în săptămâna pară

o 1/3 – la trei săptămâni, în prima săptămână

o 2/3 – la trei săptămâni, în a doua săptămână

o 3/3 – la trei săptămâni, în treia săptămână

4. Se selectează informaţiile dorite ąi se apasă butonul [Salvează].

5. Operaţia se repetă pentru tot orarul din decursul unei săptămâni; ulterior se pot face modificări în orar prin selecţia unei celule ąi din meniul contextual (deschis prin click pe butonul-dreapta al mouse-ului) alegerea uneia dintre comenzile Vizualizează sau Ąterge:

Page 158: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 158 din 195

Figura 17.13 - Editarea/Ątergerea unei intrări din orar

6. Când orarul este complet definit, operatorul poate decide să genereze orarul,

apăsând butonul .

Se va genera pentru fiecare perioadă de ącoală în parte.

Figura 17.14 - Generare orar

După generarea orarului pe un semestru, acesta se poate duplica simplu sau multiplu.

Duplicarea simplă se realizează astfel:

Se accesează butonul [Duplică orar]

Se alege perioada de notare de duplicat

Se apasă butonul [Duplică orar].

Figura 17.15 - Duplicare orar

Dacă nu este prima generare pentru acea perioadă, utilizatorul decide dacă informaţia poate fi suprascrisă sau nu:

Page 159: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 159 din 195

Figura 17.16 - Mesaj de confirmare a suprascrierii unui orar generat

Dacă utilizatorul confirmă suprascrierea, se generează noul orar ąi se afiąează mesajul:

Figura 17.17 - Mesaj de confirmare duplicare simplă

Duplicarea multiplă, pentru altă(e) formaţiune(i) de studiu, se realizează astfel:

1. Se accesează butonul [Duplicare multiplă]

2. Se selectează formaţiunea(ile) de studiu

3. Se selectează perioada sursă (semestrul I sau II)

4. Se autocompletează perioada destinaţie, în funcţie de perioada sursă selectată.

5. Se accesează butonul [Duplică orar]

Page 160: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 160 din 195

Figura 17.18 - Duplicare multiplă

Se generează orarul ąi se afiąează mesajul:

Figura 17.19 - Mesaj confirmare duplicare multiplă

17.3.4. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă personalul didactic a mai fost asignat la o altă clasă sau grupă, se afiąează mesajul:

Figura 17.20 - Eroare asignare cadru didactic

Page 161: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 161 din 195

Dacă sala aleasă a fost deja rezervată pentru o altă clasă, se afiąează mesajul:

Figura 17.21 - Eroare asignare sală

Dacă nu a fost definită o anumită perioadă în calendar, pentru o anumită clasă, la accesarea butonului de filtrare, se afiąează mesajul:

Figura 17.22 - Eroare la aplicarea filtrului

Dacă generarea eąuează cu mesajul:

Figura 17.23 - Mesaj de eąuare a generării orarului

înseamnă că au fost adăugate deja note sau absenţe ąi orarul nu mai poate fi generat; modificări se vor face în orarul deja generat.

Page 162: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 162 din 195

17.4. EDITAREA ORARULUI GENERAT

17.4.1. Când trebuie efectuată operaţia

Deoarece orarul generic este doar o schemă a orarului pentru unitatea de învăţământ curentă, lucrul efectiv în unitate se face după orarul generat, în care, schema săptămânală este multiplicată pentru toată perioada ącolară, permiţând efectuarea de modificări pentru anumite zile din orar.

17.4.2. Precondiţii

Utilizatorul conectat în aplicaţie trebuie să aibă rol de Secretară pentru unitatea curentă.

A fost generat orarul generic (cap. 0).

17.4.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Editează orar generat pe grupe din meniul {Orar}. Se afiąează ecranul de selecţie a orarului generat:

Figura 17.24 - Ecran - filtru pentru orarul generat

Ecranul afiąează:

Ani ącolari – câmp de tip listă derulantă, conţinând calendarele definite pentru perioadele ącolare anuale (conform cap. 9.2)

Perioade notare – câmp de tip listă derulantă, conţinând perioadele de notare definite (conform cap. 9.2) pentru calendarul de an ącolar selectat în câmpul „Ani ącolari”

Perioade ącolare – câmp de tip listă derulantă, conţinând perioadele ącolare definite (conform cap. 9.2) pentru perioada de notare selectată în câmpul „Perioade notare”

Săptămâna – câmp de tip listă derulantă, conţinând săptămânile calendaristice aparţinând perioadei ącolare selectate

Clase – conţine formaţiunile de studiu definite pentru unitatea de învăţământ curentă

Grupe – conţine grupele asociate fiecărei clase (conform cap. 17.1)

Ore – lista orelor asociate unităţii de învăţământ (conform cap. 12) – permite selecţie multiplă

Zile – lista zilelor săptămânii – permite selecţie multiplă

Informaţii afiąate – conţine lista informaţiilor care se afiąează în orar, corespunzătoare clasei, grupei ąi orelor din zi selectate – permite selecţie multiplă

Page 163: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 163 din 195

2. Se selectează anul ącolar, perioada de notare, perioada ącolară, săptămâna, clasa ąi grupa; orele, zilele ąi tipurile de informaţii care urmeză să se afiąeze pot fi sau nu selectate; dacă nu se selectează, implicit se consideră toate orele, toate zilele lucrătoare: luni – vineri, iar ca informaţii afiąate: materie, cadru didactic, variantă.

3. Se accesează butonul .

Se afiąează orarul corespunzător criteriilor selectate anterior:

Figura 17.25 - Vizualizare a unei săptămâni a orarului generat

În fereastră se regăsesc următoarele date:

clasa selectată

grupa de elevi selectată

orele selectate

zilele din săptămână selectate ąi asociate cu data corespunzătoare numărului de săptămână selectat

în fiecare celulă aflată la intersecţia zilei ąi a orei de curs se afiąează tipurile de informaţii selectate pentru afiąare ąi valorile lor asociate, aąa cum au fost editate în orarul generic (cap.0)

4. Pentru adăugarea unei ore de curs într-o celulă se procedează ca în capitolul 17.3.3 – paąii 3 – 4; dacă în celulă mai există ore având regula „la două săptămâni” sau „la trei săptămâni”, în lista derulantă „Regulă orar” se vor afiąa doar variantele care se potrivesc

5. Pentru modificarea unei celule, se selectează celula ąi se accesează comanda Vizualizează:

Page 164: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 164 din 195

Figura 17.26 - Comanda pentru editarea unei celule din orarul generat

Se deschide ecranul de editare a orarului în mod de lucru „Vizualizare”.

6. Se intră în mod de lucru „Modificare” prin accesarea butonului [Editează]:

Figura 17.27 - Ecran de editare a orarului

Câmpurile sunt cele descrise în capitolul 17.3.3 – pasul 3; ziua din săptămână, ora, grupa ąi regula orarului nu pot fi modificate. Pot fi schimbate: cadrul didactic, sala sau disciplina.

7. Se salvează modificările ąi se închide ecranul.

8. Dacă se doreąte repetarea în orar a modificărilor sau adăugărilor - efectuate din orarul generat – la anumite intervale de timp, se selectează celula ąi se accesează comanda Replică:

Page 165: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 165 din 195

Figura 17.28 - Comanda pentru replicarea unei celule din orarul generat

Se deschide ecranul de replicare:

Figura 17.29 - Ecran pentru replicare

Ecranul afiąează:

Perioada ącolară – denumirea ąi perioada calendaristică; valori informative, needitabile

Replica la... – perioada la care să se repete ora respectivă: la o săptămână, la două sau la trei săptămâni

Perioada în care să fie aplicată – reprezentată de două câmpuri: De la ąi Până la, ale căror valori trebuie să fie cuprinse în perioada ącolară selectată ( valorile lor implicite sunt limitele perioadei ącolare)

9. Se aleg valorile dorite ąi se apasă butonul [Replică].

10. Dacă se doreąte ątergerea unei ore din tot orarul, se selectează celula ąi se accesează comanda Ąterge ąi replică:

Page 166: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 166 din 195

Figura 17.30 - Comanda de ątergere repetată a unei ore

Se deschide ecranul de replicare a ątergerii:

Figura 17.31 - Replicarea ątergerii unei ore

Sunt afiąate:

Perioada ącolară – denumirea ąi perioada calendaristică; valori informative, needitabile

Perioada în care să fie aplicată – reprezentată de două câmpuri: De la ąi Până la, ale căror valori trebuie să fie cuprinse în perioada ącolară selectată ( valorile lor implicite sunt limitele perioadei ącolare)

11. Se aleg valorile dorite ąi se apasă butonul [Replică ątergere].

17.4.4. Rezolvarea eventualelor probleme

În cazul în care comanda Adaugă nu este activă, fie celula nu este goală, fie a fost deja adăugată o oră de curs în varianta 1/1.

17.5. AFIĄAREA ORARULUI GENERIC PE CADRE DIDACTICE

17.5.1. Când trebuie efectuată operaţia

Când un cadru didactic doreąte vizualizarea rapidă a schemei orarului de predare a orelor proprii.

17.5.2. Precondiţii

Utilizatorul conectat în aplicaţie trebuie să aibă rol de Secretară sau Profesor pentru unitatea curentă.

17.5.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează comanda Afiąează orar generic pe cadre didactice din meniul [Orar]. Se afiąează ecranul de selecţie:

Page 167: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 167 din 195

Figura 17.32 - Filtrare după cadre didactice pentru afiąarea orarului generic

2. Se aleg anul, perioada de notare ąi se selectează obligatoriu cadrul didactic; celelalte criterii sunt opţionale.

3. Se apasă butonul [Filtrează].

Se afiąează orarul săptămânal pentru cadrul didactic specificat.

17.6. AFIĄAREA ORARULUI GENERAT PE CADRE DIDACTICE

17.6.1. Când trebuie efectuată operaţia

Când un cadru didactic doreąte vizualizarea rapidă a orarului zilnic generat ąi – eventual – modificat pentru orele proprii.

17.6.2. Precondiţii

Utilizatorul conectat în aplicaţie trebuie să aibă rol de Secretară sau Profesor pentru unitatea curentă.

17.6.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează comanda Afiąează orar generat pe cadre didactice din meniul [Orar]. Se afiąează ecranul de selecţie:

Figura 17.33 - Filtrare după cadre didactice pentru afiąarea orarului generat

2. Se aleg anul, perioada de notare, perioada ącolară, săptămâna ąi se selectează obligatoriu cadrul didactic; celelalte criterii sunt opţionale.

Page 168: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 168 din 195

3. Se apasă butonul [Filtrează].

Se afiąează orarul săptămânal pentru cadrul didactic specificat.

17.7. AFIĄAREA ORARULUI GENERAT PE ELEVI

17.7.1. Când trebuie efectuată operaţia

Când un elev sau secretara doresc vizualizarea rapidă a orarului dintr-o zi sau săptămână, pentru o anumită clasă.

17.7.2. Precondiţii

Utilizatorul conectat în aplicaţie trebuie să aibă rol de Secretară sau Elev pentru unitatea curentă.

17.7.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează comanda Afiąează orar generat pe elevi din meniul [Orar]. Se afiąează ecranul de selecţie:

Figura 17.34 - Filtrare după elevi pentru afiąarea orarului generat

2. Se aleg anul, perioada de notare, perioada ącolară, săptămâna ąi se selectează obligatoriu elevul; celelalte criterii sunt opţionale.

3. Se apasă butonul [Filtrează].

Se afiąează orarul săptămânal pentru elevul specificat.

Page 169: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 169 din 195

18. GESTIUNEA CATALOAGELOR

18.1. VIZUALIZARE CATALOG

18.1.1. Precondiţii

Utilizatorul conectat în aplicaţie are rol de Profesor sau Secretară.

Au fost definite formaţiuni de studiu.

Au fost asociaţi elevi acestor formaţiuni (capitolul 10.1).

Au fost definite calendarele ącolare.

În orarul generat există ore la care să fie asignat profesorul

18.1.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se accesează opţiunea Catalog din meniul {Unitate curentă}. Se afiąează lista formaţiunilor de studiu asociate unităţii de învăţământ ąi subunităţilor acesteia, dacă au fost definite.

2. Se selectează din listă o formaţiune ąi se apasă butonul (sau se face click pe butonul din dreapta al mouse-ului ąi se selectează Catalog din meniul contextual):

Figura 18.1 - Lista formaţiunilor de studiu/Selecţie catalog

3. Se deschide fereastra Catalog, care conţine zona de filtrare a criteriilor de afiąare a catalogului:

Figura 18.2 - Ecranul de filtrare pentru catalog

Fereastra conţine:

Perioada – listă derulantă având valorile asociate formaţiunii selectate în calendarele ącolare definite conform capitolului 9.2; dacă au fost definite mai multe perioade ącolare, acestea vor fi afiąate în listă astfel:

Page 170: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 170 din 195

Grupe – listă derulantă conţinând grupele ąi subgrupele definite conform capitolului 17.1; acestea sunt afiąate în listă astfel:

Această opţiune permite restrângerea listei de elevi ąi o mai uąoară gestionare a cataloagelor.

Lista elevilor – elevii asociaţi grupei/subgrupei selectate (conform capitolului 17.1)

Lista disciplinelor de studiu – materiile asociate grupei/subgrupei selectate (conform capitolului 17.1)

Casete bifabile, a căror bifă semnifică afiąarea elementelor respective în catalog:

Reexaminare

Teză

Media notelor

Note

Absenţe

4. Se selectează o perioadă, o grupă, unul sau mai mulţi elevi, una sau mai multe

materii ąi se accesează butonul .

Se va afiąa catalogul pentru perioada, elevii ąi materiile selectate; acesta va conţine doar informaţiile pentru care s-a optat prin intermediul bifelor:

Figura 18.3 - Ecran de vizualizare a catalogului

Page 171: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 171 din 195

18.2. ADĂUGARE NOTE ÎN CATALOG

18.2.1. Precondiţii

Utilizatorul conectat în aplicaţie are rol de Profesor ąi are asociat un cadru didactic; acest cadru didactic are asociată cel puţin o disciplină de studiu în cadrul unităţii de învăţământ în al cărei catalog operează.

Un cadru didactic nu poate gestiona notele ąi absenţele decât pentru clasele la care este asignat în orar, la orele asignate lui ąi la disciplina care îi este asociată.

Este deschis ecranul de vizualizare a catalogului.

În ecranul de filtrare a fost bifată opţiunea „Note”.

18.2.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide catalogul în mod de lucru „Vizualizare” conform capitolului 18.1.

2. Se caută rubrica destinată materiei predate de utlizatorul-profesor conectat

3. În dreptul unui elev, în coloana Note, se apasă butonul drept al mouse-ului ąi se alege opţiunea Adaugă

Figura 18.4 - Adăugare notă în catalog

4. Se deschide ecranul de detalii pentru notă, în mod de lucru „Adăugare”:

Page 172: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 172 din 195

Figura 18.5 - Ecran de detalii ale notei

Acesta conţine:

Nume ąi prenume elev – needitabile, conţin numele ąi prenumele corespunzătoare celulei selectate

Disciplină – needitabil, conţine disciplina pentru care se adaugă nota (corespunzătoare celulei selectate)

Tip notă – câmp de tip listă derulantă, conţinând valorile nomenclatorului „Tipuri de note”

Nota – câmp obligatoriu, numeric fără zecimale

Descriere – câmp opţional

Data – câmp obligatoriu de tip dată, a cărui valoare trebuie să corespundă intervalului de valabilitate al perioadei ącolare selectate la filtrarea catalogului

Ora unitate – câmp obligatoriu, de tip oră:minute, a cărui valoare se completează din orarul generat, cu orele setate pentru acea materie, în data respectivă

5. După completarea valorilor se apasă butonul [Salvează]; nota este adăugată în catalog sub următoarea formă:

Page 173: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 173 din 195

6. Dacă în ecranul de filtrare al catalogului a fost bifată opţiunea „Teză”, în mod identic se adaugă ąi notele pentru teze, doar că meniul contextual se deschide din celula corespunzătoare tezei.

7. Dacă în ecranul de filtrare al catalogului a fost bifată opţiunea „Reexaminare”, în mod identic se adaugă ąi notele pentru corijenţe, doar că meniul contextual se deschide din celula corespunzătoare reexaminării ąi adăugarea notei nu este posibilă decât dacă nu există medie calculată.

Notă: Pentru clasele I-IV se pot adăuga doar calificative, iar mediile vor fi adăugate manual

(nu se calculează).

18.2.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Adăugarea notelor ąi/sau absenţelor în catalog nu este posibilă în orice context în cadrul sistemului ASM.

Pentru a ghida acţiunile operatorului, în ecranul care prezintă catalogul se afiąează caseta Consola.

Executând click pe această caseta, deasupra ei se afiąează o nouă fereastră, care conţine informaţii utile pentru ghidarea acţiunilor operatorului, aąa cum se observă în figura de mai jos:

Figura 18.6 - Consola extinsă pentru ghidarea operatorului

Page 174: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 174 din 195

18.3. ADĂUGAREA ABSENŢELOR ÎN CATALOG

18.3.1. Precondiţii

Utilizatorul conectat în aplicaţie are rol de Profesor ąi are asociat un cadru didactic; acest cadru didactic are asociată cel puţin o disciplină de studiu în cadrul unităţii de învăţământ în al cărei catalog operează.

Un cadru didactic nu poate gestiona notele ąi absenţele decât pentru clasele la care este asignat în orar, la orele asignate lui ąi la disciplina care îi este asociată.

Este deschis ecranul de vizualizare a catalogului.

18.3.2. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide catalogul în mod de lucru „Vizualizare” conform capitolului 18.1.

2. Se caută rubrica destinată materiei predate de utlizatorul-profesor conectat

3. În dreptul unui elev, în coloana Absenţe, se apasă butonul drept al mouse-ului ąi se alege opţiunea Adaugă

4. Se deschide ecranul de detalii pentru absenţă, în mod de lucru „Adăugare”:

Figura 18.7 - Ecran de detalii ale absenţei

Acesta conţine:

Nume ąi prenume elev – needitabile, conţin numele ąi prenumele corespunzătoare celulei selectate

Disciplină – needitabil, conţine disciplina pentru care se adaugă absenţa (corespunzătoare celulei selectate)

Descriere – câmp opţional

Page 175: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 175 din 195

Data – câmp obligatoriu de tip dată, a cărui valoare trebuie să corespundă intervalului de valabilitate al perioadei ącolare selectate la filtrarea catalogului

Ora unitate – câmp obligatoriu, de tip oră:minute, a cărui valoare se completează din orarul generat, cu orele setate pentru acea materie, în data respectivă

Motivată – casetă bifabilă; bifa se pune când absenţa este motivată

Descriere – câmp editabil, opţional, unde se pot adăuga comentarii cu privire la absenţă

5. După completarea valorilor se apasă butonul [Salvează]; absenţa este adăugată în catalog sub următoarea formă:

18.4. ÎNCHIDEREA SITUAŢIEI ĄCOLARE

18.4.1. Când trebuie efectuată operaţia

La încheierea fiecărei perioade ącolare, profesorii (sau diriginţii / secretarele) trebuie să încheie situaţia ącolară. Aceasta presupune calcularea mediei.

18.4.2. Precondiţii

Utilizatorul conectat în aplicaţie are rol de Secretară sau are rol de Profesor ąi are asociat un cadru didactic; acest cadru didactic are asociată cel puţin o disciplină de studiu în cadrul unităţii de învăţământ în al cărei catalog operează.

Mediile pot fi calculate de către secretară sau de către un cadru didactic care este fie Responsabil de clasă, fie chiar cadrul didactic care are asociată disciplina respectivă. Pentru închiderea simultană a mediilor la mai multe discipline, utilizatorul trebuie să fie secretară sau responsabil de clasă.

Este deschis ecranul de vizualizare a catalogului.

În cazul închiderii situaţiei ącolare pe semestru, trebuie ca la disciplina respectivă, pe perioada selectată, fie să existe cel puţin 2 note, caz în care media se va calcula, fie să nu existe nici o notă, caz în care media se va introduce manual.

Similar, în cazul închiderii situaţiei ącolare pe an, se poate alege între calculul mediei generale, dacă sunt încheiate mediile pe ambele semestre, sau adăugarea manuală a acesteia, dacă nu este prezentă media pe nici un semestru.

Pentru închiderea mediei generale a unui elev, trebuie ca în prealabil să se închidă situaţia ącolară pe an la toate disciplinele de studiu.

Notă: Pentru clasele I-IV mediile sunt sub formă de calificative, ąi se adaugă manual

conform variantei A prezentate mai jos (nu se calculează).

Page 176: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 176 din 195

18.4.3. Cum se efectuează operaţia

1. Se deschide catalogul în mod de lucru „Vizualizare” conform capitolului 18.1.

Varianta A: Calculul mediei la o materie, per elev, dacă în ecranul de filtrare a fost bifată opţiunea „Media notelor”

2. Se caută rubrica destinată materiei predate de utlizatorul-profesor conectat

3. În dreptul unui elev, în secţiunea „Media”, se apasă butonul drept al mouse-ului:

Figura 18.8 – Adăugare medie în catalog

4. Din meniul contextual afiąat, se selectează opţiunea „Calculează media”. Alternativ, dacă nu există nici o notă la această disciplină pentru acest elev pe perioada curentă, media se poate adăuga manual, prin selectarea butonului „Adaugă”.

Media este adăugată ąi marcată cu verde:

Page 177: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 177 din 195

Figura 18.9 - Ecran cu media calculată

Se va proceda similar şi pentru calculul / adăugarea mediei generale (anuale) la o

materie, per elev, caz în care perioada curentă va trebui să fie de tip an şcolar.

Varianta B: Închiderea mediei la o materie pentru toţi elevii selectaţi

2. În secţiunea cu numele materiei pe care o predă profesorul conectat în sistem se face click pe butonul-dreapta al mouse-ului:

Figura 18.10 – Închiderea mediilor pe o disciplină

Page 178: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 178 din 195

3. Din meniul contextual afiąat se selectează comanda „Închide media pe disciplină”, care va închide media pentru disciplina respectivă ąi elevul curent, pe semestru sau pe an, în funcţie de tipul perioadei curente. Se afiąează rezultatul calculului:

Figura 18.11 - Mesaje la închiderea mediilor pe disciplină

Dacă în ecranul de filtrare a fost bifată opţiunea „Media notelor”, după apăsarea butonului „Execută operaţii” media este adăugată ąi marcată cu verde în caseta corespunzătoare.

Varianta C: Închiderea mediei la toate materiile pentru elevul selectat

2. În secţiunea cu numele elevului se face click pe butonul-dreapta al mouse-ului:

3. Din meniul contextual afiąat se selectează comanda „Închide situaţia ącolară”, care va închide media elevului curent la toate disciplinele, pe semestru sau pe an, în funcţie de tipul perioadei curente. Se afiąează rezultatul calculului:

Page 179: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 179 din 195

Dacă în ecranul de filtrare a fost bifată opţiunea „Media notelor”, după apăsarea butonului „Execută operaţii” media este adăugată ąi marcată cu verde în caseta corespunzătoare.

Varianta D: Închiderea mediei la toate materiile pentru toţi elevii selectaţi

2. Se face click pe butonul-dreapta al mouse-ului în colţul din stânga sus al catalogului, unde scrie “Elevi”:

3. Se selectează „Închide situaţiile ącolare”, comandă care, în funcţie de tipul periodei curente, va închide situaţiile ącolare pe semestru, respectiv pe an, pentru toţi elevii selectaţi, ąi la toate materiile. Dacă perioada ącolară curentă este de tip an ącolar, se poate accesa ulterior comanda „Închide medii generale”, pentru închiderea mediilor generale ale tuturor elevilor selectaţi.

Se selectează comanda dorită, după care se va afiąa o fereastră cu rezultatele:

Page 180: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 180 din 195

Figura 12 – Închide situaţia ącolară

Dacă în ecranul de filtrare a fost bifată opţiunea „Media notelor”, după apăsarea butonului „Execută operaţii” media este adăugată ąi marcată cu verde în caseta corespunzătoare.

18.5. ADĂUGARE DE ADNOTĂRI

18.5.1. Precondiţii

Utilizatorul conectat în aplicaţie are rol de Profesor ąi are asociat un cadru didactic; acest cadru didactic are asociată cel puţin o disciplină de studiu în cadrul unităţii de învăţământ în al cărei catalog operează.

Este deschis ecranul de vizualizare a catalogului.

18.5.2. Cum se efectuează operaţia

4. Se deschide catalogul în mod de lucru „Vizualizare” conform capitolului 18.1.

5. Pe o celulă conţinând numele unui elev se face click pe butonul-dreapta al mouse-ului:

Figura 18.13 - Comanda de adăugare de adnotare pentru un elev

3. Se deschide ecranul de adnotări în mod de lucru „Vizualizare”. Se trece în mod de

lucru „Adăugare” prin accesarea comenzii :

Page 181: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 181 din 195

Figura 18.14 - Ecran de adăugare a unei adnotări

Acesta conţine:

Numele complet al elevului

Titlu – câmp obligatoriu, de max.30 de caractere

Data creare – iniţial este nul, needitabil

Data modificare – iniţial este nul, needitabil

Trei casete bifabile care indică utilizatorii care pot vizualiza adnotările (inclusiv în carnetul de note):

o Vizualizare personal

o Vizualizare elev

o Vizualizare public

Descriere – câmp opţional; conţine ca valoare implicită data adăugării adnotării

4. Se completează câmpurile ąi se salvează. În lista din partea inferioară a ecranului se completează detaliile adnotării:

Figura 18.15 - Lista adnotărilor făcute pentru un elev

Page 182: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 182 din 195

18.6. VIZUALIZARE CARNET DE NOTE

18.6.1. Precondiţii

Au fost definite formaţiuni de studiu.

Au fost asociaţi elevi acestor formaţiuni (capitolul 10.1).

Au fost definite în calendar perioade de notare.

Utilizatorul conectat are rol de Profesor sau de Elev

18.6.2. Cum se efectuează operaţia

A). În cazul în care utilizatorul conectat este Profesor

1. Se accesează opţiunea Carnet de note din meniul {Unitate curentă}. Este afiąată lista elevilor asociaţi unităţii de învăţământ curente ąi subunităţilor acesteia, dacă au fost definite.

Se selectează din listă un elev ąi se face dublu-click cu mouse-ul.

Figura 18.16 - Carnet de note

Ecranul conţine:

numele elevului

clasa la care este asignat

perioadele de notare asociate clasei - selectabile din lista derulantă

2 tab-pagini:

o Carnet – conţinând sub formă tabelară pentru toate materiile clasei respective: profesorii care predau, notele obţinute (oral, scris, teze, reexaminări, medii) ąi absenţele

Page 183: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 183 din 195

o Adnotări – conţinând lista adnotărilor din catalog (ca în Figura 18.15 - Lista adnotărilor făcute pentru un elev)

2. În tab-pagina „Carnet” se navighează pentru vizualizarea situaţiei elevului respectiv.

3. În tab-pagina „Adnotări” se poate face dublu-click pe o adnotare pentru a vizualiza detaliile:

Figura 18.17 - Detalii adnotare

B). În cazul în care utilizatorul conectat este Elev

Un elev poate vizualiza numai carnetul propriu de note.

Page 184: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 184 din 195

Figura 18.18 - Vizualizarea carnetului de note de pe contul de Elev

18.7. EXPORT CATALOG

18.7.1. Precondiţii

Utilizatorul conectat în aplicaţie are rol de Secretară sau are rol de Profesor ąi are asociat un cadru didactic; acest cadru didactic are asociată cel puţin o disciplină de studiu în cadrul unităţii de învăţământ în al cărei catalog operează.

Mediile generale anuale ale elevilor să fie încheiate (vezi 18.4).

Este deschis ecranul de vizualizare a catalogului.

Observaţie: se poate exporta ąi un catalog gol (fără medii anuale completate)

18.7.2. Cum se realizează operaţia

1. Se deschide catalogul în mod de lucru „Vizualizare” conform capitolului 18.1.

2. Se selectează, în caseta Perioadă, anul ącolar curent.

3. Se selectează elevii ąi materiile pentru care se doreąte realizarea exportului de catalog (mediile generale/materie selectată).

Page 185: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 185 din 195

Figura 18.19 - Selectare date pentru export catalog

4. Se accesează butonul [Exportă catalogul]

5. Se selectează calea de salvare a fiąierului .xls, se introduce denumirea ąi se accesează butonul [Salvează]

Rezultă o templată de fiąier .xls care are următoarea structură:

Figura 18.20 - Structura fiąier .xls de catalog exportat

Important!Pentru a se putea importa fiąierul exportat este necesară păstrarea structurii fiąierului .xls.

Page 186: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 186 din 195

18.7.3. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă nu s-au selectat elevi şi/sau materii apare mesajul:

Figura 18.21 - Eroare la export

18.8. IMPORT CATALOG

18.8.1. Când trebuie efectuată operaţia

La încheierea anului ącolar, înainte de realizarea paąilor necesari parcurgerii etapei de promovare.

18.8.2. Precondiţii

Utilizatorul conectat în aplicaţie are rol de Secretară sau are rol de Profesor ąi are asociat un cadru didactic; acest cadru didactic are asociată cel puţin o disciplină de studiu în cadrul unităţii de învăţământ în al cărei catalog operează.

Fiąierul .xls de importat să corespundă, ca structură, cu cel din Figura 18.20.

Observaţie: anterior importului se poate exporta un catalog gol (conform paąilor descriąi în paragraful 18.7.2) în vederea completării lui cu datele concrete.

18.8.3. Cum se realizează operaţia

1. Se deschide catalogul în mod de lucru „Vizualizare” conform capitolului 18.1.

2. Se selectează, în caseta Perioadă, anul ącolar curent.

3. Se accesează butonul [Importă catalog]

4. Se selectează calea în care este salvat fiąierul .xls ąi se accesează butonul [Deschide]

Page 187: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 187 din 195

Figura 18.22 - Selectarea fiąierului de importat

În acest moment se afiąează catalogul cu evidenţierea tuturor mediilor generale importate.

18.8.4. Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă fiąierul de import nu corespunde ca structură cu cel din Figura 18.20 apare mesajul sau nu conţine datele tuturor elevilor din formaţiunea de studiu

Figura 18.23 - Eroare la import 1

Dacă fiąierul nu conţine coloane cu toate materiile din lista de disciplinele care apar în catalogul formaţiunii de studiu apare mesajul

Page 188: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 188 din 195

Figura 18.24 - Eroare la import 2

Page 189: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 189 din 195

19. RAPOARTE

Meniul {Rapoarte} cuprinde o listă de situaţii (rapoarte) disponibile deja în aplicaţie ąi de asemenea permite utilizatorului să-ąi construiască propriul raport, eventual folosind instrumentul pus la dispoziţie de realizatorii aplicaţiei.

19.1. RAPOARTE

Dacă se accesează secţiunea {Rapoarte}/{Rapoarte}, în partea dreaptă a ecranului apare lista rapoartelor disponibile în sistem. În afara operaţiilor întâlnite până în acest moment în aplicaţie (Adăugare, Vizualizare, Ątergere,Filtrare, Export, Arhivare) există o operaţie nouă ąi anume cea de Rulare(sau Execuţie).

19.1.1. Execuţia unui raport

19.1.1.1 Precondiţii

Să existe cel puţin un raport disponibil

Utilizatorul conectat are rolul de Secretară

Se accesează opţiunea Rapoarte din meniul {Rapoarte}

19.1.1.2 Cum se efectuează operaţia

Page 190: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 190 din 195

Figura 19.1 - Lista rapoartelor existente în sistem

1. Se selectează din lista rapoartelor disponibile în sistem, acela care prezintă interes pentru utilizator

2. Se apasă butonul .

3. Operatorul este invitat să aleagă valori pentru parametrii raportului ca în figura de mai jos:

Figura 19.2 - Alegerea parametrilor unui raport

4. Utilizatorul poate apăsa butonul [Preview] pentru a vizualiza datele rezultate în urma acestui raport.

5. Dacă se doreąte salvarea rezultatelor, se apasă butonul [Rulează]

6. Rezultatul execuţiei unui raport este un fiąier cu extensia xls sau cu extensia csv (fiąier care poate fi deschis cu Microsoft Excel).

Page 191: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 191 din 195

Figura 19.3 - Rezultatul în urma execuţiei unui raport

19.1.2. Adăugarea unui raport

Utilizatorii care au cunoątinţe medii de interogare a bazelor de date pot adăuga propriul

raport pentru a răspunde propriilor cerinţe.

19.1.2.1 Cum se efectuează operaţia

1. În meniul {Rapoarte}/{Rapoarte} se accesează butonul .

2. Apare fereastra de detalii a raportului :

Figura 19.4 - Adăugarea unui raport

3. Informaţiile care pot fi completate sunt următoarele:

Nume – câmp obligatoriu ce desemnează o denumire semnificativă a acţiunii raportului

Page 192: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 192 din 195

Descriere – câmp obligatoriu ce conţine mai multe detalii despre raport

Raport privat – se bifează în cazul în care raportul va fi disponibil numai pentru operatorii din judeţul curent (valabil pentru operatorii BDNE)

Judeţ – se alege din listă, aceasta fiind populată conform judeţului de care aparţine unitatea curentă pe care este conectat utilizatorul

Categorie raport – se alege din listă; desemnează entităţile la care se referă raportul: cadre, elevi, etc.

Sql – câmp care conţine instrucţiunile de interogare în limbajul SQL. Aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorilor un instrument ajutător pentru construirea rapoartelor . Prin apăsarea butonului [Query], se deschide asistentul de construire a rapoartelor, Query Builder .

Figura 19.5 - Query Builder

4. Butonul [Copiază SQL] se foloseąte dacă se doreąte copierea codului SQL dintr-un raport existent într-un raport nou. Prin apăsarea butonului [Copiază SQL], textul este copiat în clipboard ąi pentru a fi pus într-un raport nou se apasă butonul dreapta al mouse-ului ąi se alege opţiunea Lipire (sau se apasă combinaţia de taste CTRL+V).

5. După completarea tuturor câmpurilor obligatorii, se apasă butonul .

6. Se deschide o fereastră care permite adăugarea de parametrii raportului deja creat. Un parametru va apare la execuţie (rulare) ca o listă derulantă din care utlizatorul va alege o valoare.

Page 193: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 193 din 195

Figura 19.6 - Adăugarea de parametri raportului

19.1.3. Alte operaţii posibile cu rapoarte

19.1.3.1 Vizualizare

Se deschide fereastra de detalii a raportului în mod de lucru „Vizualizare”. Pentru modificarea anumitor câmpuri se trece în mod de lucru „Modificare”.

19.1.3.2 Ątergere

Se deschide fereastra de detalii a raportului în mod de lucru „Ątergere”. Dacă un raport conţine parametrii, acesta nu poate fi ąters decât după ątergerea parametrilor.

19.1.3.3 Copiere

Dacă se selectează un raport ąi se apasă butonul , în lista rapoartelor va apărea încă un raport identic cu cel copiat ąi de la care poate fi pornită acţiunea de creare a unui raport nou.

19.2. RAPOARTE EXTINSE

Modulul Rapoarte extinse conţine rapoarte predefinite care pot fi rulate, vizualizate ąi salvate în mai multe formate decât rapoartele simple.

Aceste rapoarte sunt formatate ąi pot fi imprimate în această formă, fără alte modificări.

19.2.1. Adăugarea rapoartelor extinse

Iniţial, nu există nici un raport adăugat în sistem. Acestea se găsesc pe CD-ul de instalare al aplicaţiei AeL în directorul /rapoarte extinse ąi se copiază pe o staţie conform indicaţiilor din ghidul de AeL 5 care însoţeąte pachetul de cd-uri.

Page 194: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 194 din 195

19.2.1.1 Precondiţii

Utilizatorul conectat are rol de Secretară

Se accesează opţiunea Rapoarte extinse din meniul {Rapoarte}

19.2.1.2 Cum se realizează operaţia

1. Se apasă butonul

2. Se caută directorul pe care s-au salvat rapoartele extinse

Figura 19.7 - Adăugarea rapoartelor extinse în aplicaţie

3. Se alege o arhivă ąi se apasă butonul [Deschide]

4. Pentru a adăuga în ASM toate rapoartele existente, se urmează paąii 1-3.

5. Un raport extins poate fi ąters din listă cu ajutorul butonului [Ąterge]

19.2.2. Execuţia rapoartelor extinse

19.2.2.1 Precondiţii

Utilizatorul conectat are rol de Secretară

Se accesează opţiunea Rapoarte extinse din meniul {Rapoarte}

Există rapoarte extinse în sistem.

Page 195: Manual de Utilizare ASM

ASM – Manual de utilizare

2012-02-13 ASM - Manual de utilizare v5.3.doc Pagina 195 din 195

19.2.2.2 Cum se realizează operaţia

1. Se alege un raport disponibil ąi se apasă butonul .

2. Apare o fereastră cu numele ąi descrierea raportului în care utilizatorul este invitat să aleagă dintr-o listă derulantă parametrul pentru care se va executa raportul (în acest caz grupa).

3. Se poate apăsa butonul [Preview] pentru o previzualizare sau direct butonul [Salvează] pentru execuţia acestuia.

4. Rezultatul execuţiei este un fiąier cu extensia pdf, csv, xml sau html