Termotehnica şi Mecanica Fluidelor - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Cercetare/GRUPURI...

3
Termotehnica şi Mecanica Fluidelor Aria de activitate, obiective de cercetare Cuvinte cheie studii experimentale ale profilelor aerodinamice analiza numerică a proceselor de transfer de căldură şi masă aerodinamica experimentală a autovehiculelor, aeronavelor şi a turbinelor eoliene aspecte teoretice si numerice ale fenomenelor de interacțiune fluid-structura modelare fizico-numerică in hemodinamică optimizarea transferului de căldura prin dispozitive bazate pe schimbarea de faza nanofluide Termotehnică, Mecanica fluidelor, Maşini termice, Maşini hidraulice ,Transfer de căldură şi masă, Stare critică, Nanofluide, Schimbătoare de căldură Aerodinamica Profilul grupului de cercetare Grupul de lucru este format din specialişti în domeniile termotehnicii și transferului de căldură, aerodinamicii şi mecanica fluidelor. Cercetările colectivului s-au materializat prin aplicaţii interdisciplinare în domenii precum medicina, materiale speciale şi compozite, mecanica fluidelor şi termotehnica, instalaţii frigotehnice, nanomateriale. În colectivele de cercetare au fost incluşi doctoranzi şi studenţi masteranzi. Produse de cercetare-dezvoltare, invenţii, use cases 1. Brevet OSIM RO 102341. Procedeu şi instalaţie pentru fabricarea tuburilor termice. Autori: Fetcu, D., Ungureanu, V.B., Maican, G. 2. Brevet OSIM RO 115460. Motor cu aprindere prin comprimare cu ardere fracţionată. Autori: Veştemean, N., Tomescu, G., Radu G.A., Ungureanu, V.B. 3. Brevet OSIM 2010 00732, BOPI nr.2/2011. Tub termic cu nanoparticule magnetice. Huminic G., Huminic A. Proiecte de cercetare finalizate şi în derulare la nivel naţional şi internaţional 1. Contract CNCSIS Grant A1 / GR 106 / 19.05.2006 2006-2008 Modelarea dinamicii curgerii sângelui in poligonul lui Willis, cu aplicații clinice in accidentul vascular cerebral , coordonator profesor Adrian Postelnicu Simularea curgerii sângelui prin carotidă 2. Proiecte de cercetare exploratorie de tip IDEI - Aplicarea metodei termodinamicii proceselor ireversibile la optimizarea procesului de uscare a materialelor capilar-poroase. Proiectul a fost finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învățământul Superior (CNCSIS), în perioada 2009-2010, cu 215978.35 lei. În acest proiect a fost utilizată metoda termodinamicii proceselor ireversibile pentru studiul transferului de căldură şi de masă în stratul limită format la suprafaţa de evaporare a materialelor capilar-poroase pe durata uscării. Utilizarea acestei metode permite determinarea caracteristicilor straturilor limită de viteză, temperatură şi concentraţie, dar şi a relaţiilor fenomenologice de exprimare a fluxurilor conjugate de căldură şi de masă. De asemenea, pentru acest studiu a fost dezvoltată o instalaţie experimentală de uscare care constă dintr -un tunel aerodinamic cu circuit închis şi un singur corp de probă.

Transcript of Termotehnica şi Mecanica Fluidelor - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Cercetare/GRUPURI...

Page 1: Termotehnica şi Mecanica Fluidelor - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Cercetare/GRUPURI CERCETARE/1 IM/Termotehnica... · Termotehnica şi Mecanica Fluidelor Aria de activitate,

Termotehnica şi Mecanica Fluidelor

Aria de activitate, obiective de cercetare Cuvinte cheie

studii experimentale ale profilelor aerodinamice analiza numerică a proceselor de transfer de căldură şi masă aerodinamica experimentală a autovehiculelor, aeronavelor şi a

turbinelor eoliene aspecte teoretice si numerice ale fenomenelor de interacțiune

fluid-structura modelare fizico-numerică in hemodinamică optimizarea transferului de căldura prin dispozitive bazate pe

schimbarea de faza nanofluide

Termotehnică, Mecanica fluidelor, Maşini termice, Maşini hidraulice ,Transfer de căldură şi masă, Stare critică, Nanofluide, Schimbătoare de căldură Aerodinamica

Profilul grupului de cercetare

Grupul de lucru este format din specialişti în domeniile termotehnicii și transferului de căldură, aerodinamicii şi mecanica fluidelor. Cercetările colectivului s-au materializat prin aplicaţii interdisciplinare în domenii precum medicina, materiale speciale şi compozite, mecanica fluidelor şi termotehnica, instalaţii frigotehnice, nanomateriale. În colectivele de cercetare au fost incluşi doctoranzi şi studenţi masteranzi.

Produse de cercetare-dezvoltare, invenţii, use cases

1. Brevet OSIM RO 102341. Procedeu şi instalaţie pentru fabricarea tuburilor termice. Autori: Fetcu, D., Ungureanu, V.B., Maican, G.

2. Brevet OSIM RO 115460. Motor cu aprindere prin comprimare cu ardere fracţionată. Autori: Veştemean, N., Tomescu, G., Radu G.A., Ungureanu, V.B.

3. Brevet OSIM 2010 00732, BOPI nr.2/2011. Tub termic cu nanoparticule magnetice. Huminic G., Huminic A.

Proiecte de cercetare finalizate şi în derulare la nivel naţional şi internaţional

1. Contract CNCSIS Grant A1 / GR 106 / 19.05.2006 2006-2008 Modelarea dinamicii curgerii sângelui in poligonul lui Willis, cu aplicații clinice in accidentul vascular cerebral, coordonator profesor Adrian Postelnicu Simularea curgerii sângelui prin carotidă

2. Proiecte de cercetare exploratorie de tip IDEI - Aplicarea metodei termodinamicii proceselor ireversibile la optimizarea procesului de uscare a materialelor capilar-poroase. Proiectul a fost finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învățământul Superior (CNCSIS), în perioada 2009-2010, cu 215978.35 lei. În acest proiect a fost utilizată metoda termodinamicii proceselor ireversibile pentru studiul transferului de căldură şi de masă în stratul limită format la suprafaţa de evaporare a materialelor capilar-poroase pe durata uscării. Utilizarea acestei metode permite determinarea caracteristicilor straturilor limită de viteză, temperatură şi concentraţie, dar şi a relaţiilor fenomenologice de exprimare a fluxurilor conjugate de căldură şi de masă. De asemenea, pentru acest studiu a fost dezvoltată o instalaţie experimentală de uscare care constă dintr-un tunel aerodinamic cu circuit închis şi un singur corp de probă.

Page 2: Termotehnica şi Mecanica Fluidelor - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Cercetare/GRUPURI CERCETARE/1 IM/Termotehnica... · Termotehnica şi Mecanica Fluidelor Aria de activitate,

Tunel aerodinamic de uscare

Echipa proiectului: conf. dr. ing. Daniela Şova (coordonator), prof. dr. ing. Adrian Postelnicu, prof. Virgil-Barbu Ungureanu ,prof. dr. ing. Mihaela Câmpean, asist. dr. ing. Bogdan Bedelean, asist. ing. Gabriel Năstase. 3. Contract CNCSIS, nr.945/2007, Tehnologie ecologica de folosire eficienta si durabila a biomasei lemnoase ca material combustibil regenerabil in vederea creării unei noi viziuni in domeniu. Proiectul a urmărit crearea unei noi viziuni în domeniu care să asigure dezvoltarea de tehnologii eficiente şi durabile pentru utilizarea biomasei lemnoase ca şi combustibil ecologic şi regenerabil. Astfel, s-au realizat eşantioane din diverse specii de biomasă şi combinaţii ale acestor specii pentru a evidenţia puterea calorică a acestora prin determinarea experimentală a acesteia cu ajutorul bombei calorimetrice.

Standul experimental pentru determinarea puterii calorice a combustibililor solizi

Echipa proiectului: prof dr. ing. Aurel Lunguleasa, conf. dr. ing. Liviu Costiuc 4. Proiect PNII_IDEI - Aplicarea nanofluidelor la tuburile termice în vederea îmbunătățirii performanţelor de sistemelor de răcire . Acest proiect este în curs de desfăşurare, fiind finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS). Perioada de desfășurare este 2011-2014, iar valoarea finanțării este de 1.430.000,00 lei. Obiectivele acestui proiect sunt: modelarea numerică a tuburilor termice cu structură capilară şi nanofluide; sinteza, caracterizarea şi prepararea nanofluidelor; determinarea proprietăţilor termo-fizice ale nanofluidelor; realizarea, testarea şi implementarea tuburilor termice cu structură capilară şi nanofluide la sistemele de răcire. Echipa proiectului este condusă de sef lucr. Dr. ing. Gabriela Huminic Echipa de cercetare a proiectelor:

Prof.dr.ing. Adrian Postelnicu

Prof. dr. ing. Gheorghe Băcanu

Prof. dr. ing. Virgil Ungureanu

Conf.dr.ing. Daniela Şova

Conf.dr.ing. Veneţia Sandu

Conf.dr.ing. Liviu Costiuc

Page 3: Termotehnica şi Mecanica Fluidelor - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Cercetare/GRUPURI CERCETARE/1 IM/Termotehnica... · Termotehnica şi Mecanica Fluidelor Aria de activitate,

Selecţie a 7 publicaţii recente reprezentative ale grupului de cercetare 1. Postelnicu, A., Onset of convection in a horizontal porous layer driven by catalytic surface reaction on the lower wall, Int. J. Heat Mass

Transfer (2009), doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.01.021, Factor de impact 2.913. 2. Huminic G., Huminic A., Heat transfer characteristics in double tube helical heat exchangers using nanofluids, International Journal of

Heat and Mass Transfer 54 (19-20) 2011; 4280-4287. Factor de impact: 2.401 3. Postelnicu, A., The onset of a Darcy–Brinkman convection using a thermal nonequilibrium model. Part II, International Journal of

Thermal Sciences 47(12), pp. 1587–1594, 2008, Factor de impact 2.142. 4. Huminic A., Huminic G., Şoica A., Study of aerodynamics for a simplified car model with the underbody shaped as a Venturi nozzle,

International Journal of Vehicle Design 58 (1) 2012; 15 - 32, DOI: 10.1504/IJVD.2012.045927 5. Postelnicu, A., Influence of a magnetic field on heat and mass transfer by natural convection from vertical surfaces in porous media

considering Soret and Dufour effects, Int. Jo Heat and Mass Transfer, Vol. 47, Issues 6-7 , March 2004, pp. 1467-1472. Factor de impact 2.913.

6. Sandu V., D. Florea, L.Georgescu, M.Comănescu, Dezvoltarea unor catalizatori pentru purificarea gazelor de evacuare emise de motoarele diesel, Revista de chimie, vol.58, 2007, pg.760-764, Factor de impact 0,261.

7. Şova, D., Postelnicu, A., Bedelean, I.B. Assessment of drying quality by Kirpichev number. International Wood Products Journal. Vol.1, issue 2, 2010, ISSN 2042-6445, pg. 70-74.

Date de contact

Nume: Prof.dr.ing. Gheorghe Băcanu email: [email protected]

web: Tel: +40 268 412921 Fax: +40 268 412921 Locaţie: Colina Universității, Corpul H