teoreticon 15

download teoreticon 15

of 15

Embed Size (px)

Transcript of teoreticon 15

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  1/15

  CAPITOLUL VIIIGLASURILE GENULUI CROMATIC MOALE CA)

  1. GLASUL AL II-LEA CROMATIC MOALE DE LA DI

  Glas ~ ~ ~ --B--.D o u trepte mai sus de baza de pornire n o n s t r u c i a glasurilor se

  f o r m e a z Glasul al II-lea Diatonic moale. Alternd permanent treaptaa II-a se c r e a z un tetracord cromatic cu structura ton mic, ton r i t

  semiton (cromatic). M r t u r i i l e sunetelor ftoralele glasului suntd o u : pentru treptele impare din fiecare tetracord, semnul este t..:.:...."iar ftoraua este --e--. , iar pentru treptele pare m r t u r i a ftoraua loreste P' .

  O d a t cu elaborarea Noii Metode cu stabilirea treptei Dillsca b a z n c o n s t r u c i a glasurilor, baza Glasului al II-lea Cromatic,pentru faptul c se afla n afara registrului mediu, nu a r m a s pe Zoci s-a transferat pe Di. S-a preferat a c e a s t t r e a p t (n locul lui Vu,baza Plagalului Glasului al II-lea) pentru c ea e v i d e n e a z mai binecaracterul autentic al glasului dar pentru frazele ce m o d u l e a z nGlasul al II-lea Inferior m n n registrul mediu. Cu baza pe Di, acestglas are alterate sunetele Ke (ifes) Zo superior (diez) pornind de la n l i m i l e diatonicului moale. Astfel, n c r i l e de m u z i c de a s t z i ,m r t u r i a ehului r e p r e z i n t :

  Glas '-!.!.., Glasul al II-leabaza t e o r e t i c a glasului se a f l la d o u treptedeasupra lui Di care este baza de formare aehurilor.baza glasului este sunetul Di al registrului mediuftoraua r a t c ehul p a r i n e n u a n e i cromaticului

  ilS Hrisant Miya BEwprrrtKOV 298 celelalte.,

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  2/15

  232 Glasurile genului cromatic moale (A)moale astfel, structura e t r a c o r d i c este ton mic,t e r e n a r m o n i c semitonl19

  ~ ~ ~I 8 I 16 I 6 I 8 I 16 I 6 I 12z' v' Te Il..!:-,,d' l..!:-, /1',d'Atunci cnd melodiile Glasului al II -lea se e s f o a r pe t r u c t u r

  p e n t a c o r d i c , intervalul Ni - Pa superior fiind astfel ton mare, aceastase a r a t de multe ori prin ftoraua exo thematismos ( p u s pe bazas c r i i .

  Glasul al II-lea de la Di se n u m e t e stihiraric, deoarece pe el sep s a l m o d i a z c n t r i l e stihirarice n tact potrivit a p a r i n n d Glasuluial II -lea din Octoih. T o t u i , n acest glas se c n t tropare, sedelne,antifoanele de la Liturghie, imnul trisaghion, prochimene, aliluiare,doxologii, heruvice chinonice.

  Are ca trepte principale ndeosebi pe Di pe Zo superior, iar pe Nisuperior cnd u r c n trifonie, pe Vu (atunci cnd c o b o a r n median)

  pe Ni atunci cnd o d u l e a z n plagal. Pe aceste trepte se r e a l i z e a z ,astfel, c a d e n e l e c o r e s p u n z t o a r e : C a d e n e imperfecte are pe Zosuperior, pe Ni superior, pe Vu pe Ni inferior, iar perfecte finale pe Di.A t r a c i i melodice se ntnesc pe Ga (d' cJ ) spre Di, pe Zo superior119 Va trebui s p r e c i z m faptul c octoihia i s e r i c e a s c s-a construit pe baza

  R o i i (sistemul pentacordiei). Reprezentarea glasuri lor pe sistemul diapazon, nspecial al celor autentice, d n a t e r e unor i n a d v e r t e n e n ceea ce p r i v e t e mersulmelodiei n anumite cazuri. n .acest fel, n cazul glasurilor autentice ale c r o r bazesunt nalte se o b s e r v faptul din punct de vedere teoretic, ambitusul melodiilorpoate ajunge chiar p n n heptafonie (ex. Di-Di'). Acest fenomen este rar (nunele glasuri nu are loc n i c i o d a t de obicei este marcat printr-o ftora). De aceea,n c r i l e teoretice este n o t a t adesea o s c a r ce r e z i n t d e s f u r a r e a " m e l o d i c " aglasului n i c i o d a t aceasta nu ncepe din baza glasului. n acest mod se e x p l i c d i s r , a r i i a s c r i i Glasului al II-lea Cromatic moale de la Ni la Ni superior.

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  3/15

  Glasurile genului cromatic moale (A) 233

  ( o ) spre Ni superior cnd melodia u r c n trifonie, pe Pa ( d" ) (sea l t e r e a z treapta d i a t o n i c ) cnd melodia g r a v i t e a z n jurul lui Vusau s t a i o n e a z pe acesta.Apihima ehului este Neanes

  pentru n t r i l e grabnice:I ~ I.6. ~ - -

  t..:.:., Ne ~ nes t..:.:.,pentru n t r i l e potrivite:

  Cnd cntarea este p r e c e d a t de un stih, acesta din u r m ncepede la sunetul Di, u r c p n la Zo superior, c o b o a r p n la Vu

  c a d e n e a z c o r e s p u n z t o r genului c o m p o z i i o n a l al melodiei, pe Di.

  FRAZE CARACTERISTICE GLASULUI

  Glas ~ Llt --e-.2 .0-I I .. ~ ~ .. 1. r .. ~ I. .6. - - ~ ~ ~ - - - - .6.t..:.:., ~ d " t..:.:.,

  2.

  3.

  pen tru sIa va Ta cea ma a re2 ~I I I " ~

  .6. ~ - " ' - J ~ ~ ~ " - ~ .6.t..:.:.,d' ..... d !-=-.n tru nu me le Do om nu lui.0-1 " I ~ I I

  .6. " ' - J ~ ~ ~ - ~ > ~ ~ ~ > ~ - -t..:.:., d dSfin te f r de moar te mi lu te ne pe~

  - .6.t..:.:.,noi

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  4/15

  234

  4.

  5.

  6.

  Glasurile genului cromatic moale (A)J::J.1 ~ 1 r 1 r -ri. 1d ~ - - - I ~ t - ~ - ~ , C " ' : . .'-"-> ' - - ' ~ ef

  mi lu ie e e te ne e e e pe1- 1' - J ~ d

  t...:.:,no oiJ::J.1 - 11 2 . f ~ II rd ' - J 'C" ' : . . - - ~ " ~ C"':.. ~ '- - '-"-> ef d'

  i e se cu vi i ne cn ta a re1 - r i . ~ r 1~ - - - ' - : : J ' C " ' : . . - ~ ~ dd' " ~ -- , . '-"->e Dum ne e ze u u u le

  ~1 1 12 r 1 ,A ' - J ~ ~ ~ C " ' : . . - - ~ ~ - ~~ d' '' , ef ' ~ d,Doam ne sIa v i i T e e e e

  J::J.1 ~ , . 1 " -ri. , ~ r r 1, p7. d '-J \ . . ~ ~ - - - \ . . ~ I - ~ \ . . -'-"-> ~ d' - - , ,su fie e te 10 or noa a a as T tre

  ~~ - ~"'. " du --1 '-"->e e e

  Din Stihologia Vecerniei, de Macarie leromonahulGlas ~ Llt ~

  J::J.12 ~ 1 ~ 1 1- , ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ' - ~ ~ - '-J' - - ' \. : --1 ~Pu ne Doam ne pa z gu rii me e le u12p 1 11 3 " ~ " ~ , T

  ~ ~ - - - ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ - ~- - ' d' ' - - ' ' - - ' --1 de n g r di re m pre ju rul bu ze lor me e

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  5/15

  Glasurile genului cromatic moale (A) 235

  ~ f , II ~ I ~ I 12 I~ - ~ ~ - ~ - - ~ - ' - J ~ ~ ~ ~r ' - . . . / ' -..... d'S nu a a i i ni ma mea spre cu vin te de vi ele

  I ~ I I I- I : : . . ~ ~ ~ ~ - ' - J ~ - ~ ~ ~ -L!.:.-, r ' - . . . / ' ' - . . . / 'ca s t g du iese r s pun su ri le ceu g2 ,..'l~ r l ~~ ~ ~ ~ 1::..rf' L!.:.-,le din ca a te

  A 2~ ~ r ~ ~ t . - " I I~ ' - - - ' ~ : : : : : : : ; ~ ~ ;? -Cer ta a m va Drep tul cu mi l m va~- -us tra .. 12 I Iz ' ~ ~ ~ ~ ' - J ~ ~ ~ - ~ ~L!.:.-, r ' - . . . / 'iar un tul de lemn al p c to su lui

  I I , ~ I~ : : : : : : : ; ~ ~ ~ - ~ ~ ..fr..s nu u un ca pul meu

  2 A 2~ I ~ ~ ~ ~ ~ t . - " I-- ' - J ~ ' - - - ' ~ ~ ~A u zi se vor gra iu ri le me le c au

  I " I I I ~ II- - ~ ~ ' - J ~ ~ - ~ ~ - - ~ ~ ~ ~-..... ' - . . . / ' d'pu tut ca gro si mea mn tu lui s-au ru upt pe p

  II ~ f II It- I- ~ - - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ -!.:.-, '-.../' ~ '-.../' rf'mnt ri si pi tu s-au oa a se le 10 or ln g ~- 1::..L!.:.-,iad

  A- - I I 12 ~__ ~ __ ~ ~ _ I ~ ~' - . . . / ' ' - . . . / ' d' ..fr..Iz b v e te m de cei ce m go nesc c s-au

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  6/15

  236 Glasurile genului cromatic moale CA)

  1 " 1 1, . ' ~ 1~ ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ \ . . - ~ ~ .!ln rit mai vr 't:' os de ct m ~ i ne

  Dumnezeu este Domnul, de Theodor StupcanuGlas ~ Llt --e--.

  t::..12 ~ 1 .rl 1 12 1~ ~ ~ " - I ~ - ~ " - J ~ ~ ~ ~ -~ d " ~Dum ne ze e e eu e es te Dom nul s-a a r

  1 ~ 1 , 12 1 ~ 1~ - ~ ~ ~ ~ b - ~ ~ ~ ~ - - - ~ --' ~ ' - . / d dta at no o u bi ne es te cu vn tat cel ce1 1 1 " 1 ~ 1- ~ ~ ~ " - J ~ ~ ~ " - ~ " ~ .!l' - . / -.... d ~ r ~vi ne n tru nu me le Do o om nu u l u i

  Sedealna a II-a, de Macarie leromonahulGlas ~ Llt --e--.

  t::..~ : : : ; ~ r 1 _ 1 1

  " - J ~ ~ - , , - " - J ~ - - - -P ~ d M A I .la a a a tra a or man tu U l a se pe 12 .:... 1 ~ r2 ~ ~ r- - - " - J ~ ~ ~ " - J ~ - ~ " \ . . - ~-.... ~cet lu i n-a a p rat pia tra cre di i i i in ~ 1 ~ 1". I! 1 12 ~ 1- - ~ ~ - - ~ - - - " - J ~ ~ ~

  ~ ~ ai n ~ at o ai d ru it tu tu ror1 , ~ 1 1" - J ~ - ~ ~ - - ~' - . / d " ~ ~Doam ne SIa v i i i e

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  7/15

  Glasurile genului cromatic moale (A) 237T o a t suflarea, de Macarie leromonahul

  Glas ~ -e-.a12 ~ 1 1 r 1 1 r~ - ~ ~ ~ ~ ~ ' - ~ - ; - ~ ~ ~ ~ ~~ ~ d'

  L u da i - L pe E el to o o i n ge ri~~ c! 1 r -.... r 1

  2 1 ~ 12 r ~ - ~ ~ ~ ~ ~ " - ~ ~ ' - ' - ~ ~t.=., ~i Lui I u da pre e E el toa a te Pu u1 " 1 r -f r ~ 1-..... -..... -..... " -..... " -.... II . -.... "-- . . . . . . .. - .. - ..---' ~ d' c! t.=., c! ~u te e e ri le e Lu ui i e se cu vi1 12 ~ ~ ~~ ~ ~ - - " - 1~ ' - ~ ~ d' ~-'i i ne cn ta a re Du um ne e ze e e

  1, ~ r r 1, - ~ I - ~ - ~ t.=.,u u u u le

  mi

  Din Doxologia de Nectarie SchimonahulGlas ~ -e-.

  a1 ~ 1 1 1- , ~ ~ - - ~ ~ ~ ~ - - ~SIa v i e Ce lui ce ne-ai a r tat lu

  i na2 r1 . ' - 1 1 " 1z ' - - ~ ~ - - - ~ ~ ~t.=., SIa v n tru cei de sus lui Dum ne

  ~ 1 1 ~ ~ 12 ", '_~ ~ ~ - - - ~ ~ ~ ~ ~ ' - -t.=., d' , ---1zeu pe p mnt pa a ce n tru oa . a

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  8/15

  238 Glasurile genului cromatic moale (A)f ~ 11 2 r f II~ - ~ ~ ~ - ~ ! : ! . .~ d ~ ~

  meni bu n vo i i reI!!t.I ~ r ~ 12 11 3 T r ~~ - ~ ~ - - ~ ~ - - ~ ~ - ~ ~" ~ " ~Doa am ne m p ra te ce re esc Dum ne ze u le

  11 3 , T, r II ~ I- ' - . J ~ - , - - ~ - ~ - ~ " " " > ~ - !:!..P rin te A to o ot i to d'ru le ~

  12 I , , 1 I ~ 11 3~ - - ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ - ' - . J ~~ ~ d'Doam ne Fi u le U nu le N s cut 1 i su seHris toa a seI!!t.

  3 ~II ~ r l ~~ ~ ~ ~ ~ !:!..~ d ~Du hu le Sfi in te

  f- 11 _ ~ I 12 I ~~ - - ' - . J ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - ! : ! . .d' d' ~n toa te zi le le bi ne te vom cu vn taI ~ I 12 II , ~ r I~ ~ - - - ' - ' - - ~ ~ ~ ~ ~ - I ~

  d , d --1 1 T ~ A ~vom a u a nu u me e au m vea a acI , 1, '~ ~ ~ ~ , - - ~ ~ ! : . .

  --1

  n vea cuI vea cu luiSfinte Dumnezeule, de Nectarie Schimonahul

  Glas ~ ~ t -B-.Sfi i in te e e Du um ne ze e e u le

  e e e e Sfi i in te e e Ta a a re e e e

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  9/15

  Glasurile genului cromatic moale (A) 239

  1 r ~ rl rl ~ r i r l" ' - J ~ ~ ' - J ~ ~ ~ " - ~ - ~ , ~ ~r:f - - . - - , '--.Y '-e Sfi i in te e e f r de e moa a a a ar

  1 ~ 1 " 1 ~ 1_ 1~ - ' - - ~ ~ ~ - ~ " ~ ' - J ~ d~ ~ d' ~te mi lu i e te e ne e e pe no oiGLASUL AL II-LEA CROMATIC MEDIAN

  --e--.Glas ~ L l t " ~Multe n t r i ale Glasului al II-lea a d e n e a z pe sunetul Vu. Ehul

  acesta se n u m e t e Glasul al II-lea Cromatic Median (Meaoc:; TOUdWTepou XpwllunKoc:;).120 M r t u r i a lui e p r e z i n t :

  Glas ~ = Glasul al II-lea;= glas autentic, la d o u trepte mai sus de baza

  f o r m r i i glasurilor;= baza glasului este sunetul Di al registrului mediu;ftoraua a r a t structura n t e r v a l i c a s c r i i ;= coborrea n difonie r a t d e p e n d e n a de Glasul alII lea (autentic) c a d e n r i l e melodiilor n scara

  m e d i a n .Structural, se a f l n e g t u r cu glasul autentic de la Di de aceeanu are o s c a r a l c t u i t din tetracorduri, ci de pe treapta Vu se d e z v o l t ascendent o difonie c r o m a t i c (Vu-Di=18 s e c i u n i ) , apoi de la Di untetracord al cromatic ului moale (Di -Ni=30 e c i u n i ) , de la Ni superioro difonie c r o m a t i c (Ni'-Vu'=24 s e c i u n i ) l 2 1 .

  120 Ar fi fost mai corect se n u m e a s c mesazon (fu;aa(wv) nu median ( l E a O C ; )din moment ce nu o n s t r u i e t e niciun tetracord cu pornire din median nici nu

  e x i s t vreun alt glas cromatic cu baza pe sunetul Vu n care ar fi putut se integreze.121 Vezi mai multe n l e g t u r cu e s f a u r a r e a i n t e r v a l i c a glasurilor la p. 85.,

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  10/15

  240 Glasurile genului cromatic moale (A)

  --------- ~ ~6 I 12 I 8 I 16 I 6 I 8 I 16 Ix.P'

  z' v' 1 t ' 6 't...:.!.; P' t...:.!.; P'

  Glasul acesta preia treptele principale a t r a c i i l e glasului autenticde la Di. Are c a d e n e imperfecte pe Di pe Zo superior, iar perfecte

  finale pe Vu. n finalul melodiei (n cazul formulelor c a d e n i a l econclusive,122n.td.), c a d e n e l e se fac pe sunetul Di, cu foarte p u i n ee x c e p i i (de exemplu, Catavasiile Botezului Domnului).

  Pe acest glas se i n t e r p r e t e a z stihirile grabnice, troparele Glasuluial II -lea, precum troparele de u m i l i n , sedelne, condace, doxologii,R s p u n s u r i l e Mari, n tact grabnic pe larg.

  Cnd cntarea este p r e c e d a t de un stih, acesta din u r m ncepede la sunetul Di, u r c pe Zo superior c a d e n e a z , n u n c i e de genul

  c o m p o z i i o n a l al c n t r i i , pe sunetul Vu.Apihima acestui glas p o r n e t e de la Di se ncheie pe Vu.1 t . -" 1, 1~ - ~ ~ \ . . - : '

  t . . . : . ! . ; ~ a a n e es t...:.!.;FRAZE CARACTERISTICE GLASULUI

  -f 8. II 1 1 ~ ~ 11. - - - - ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ tit...:.!.; d' ' - ../ t...:.!.;2.

  de p ca tul meu cu r e e ter:.

  ~ ~ r 1 " ~'---> ~ ~ - - ~ ~ ~~ d' ' - ../Dum ne e e ze u u le122 Formulare r o p u s de Prof. Univ. Dr. Maria Alexandru.

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  11/15

  Glasurile genului cromatic moale (A)

  3. 11 3 l II ~ I- " ~ - - " - ~ ~ 1)~ ~ r:f -- r:f L!:,T o i slu ji to o rii Dom nu lui.o.I ~ I ~ 1 -,4. t:. ~ - ' - J ~ ~ > ~ - - , :.~ r:f ~ mn tu te ne pe no T o oi

  241

  .-r:.o.5. r ~ . . . . : ; ; ; : . . ~ ~ ~ ~ ~ t . . . : : : : . . . ~

  ~ r : f L u d a i pe El n tru pu te ri~ I I ~~ ~ ~ - - " ' - ~ ~~ r:f ~ r rle Lui L u da a i - L pe El du T p

  I I r r rl ~, ~ " " . . . . ! ! . . . " - ~ , ~r:f ~ ' \ . ~ t.ft..mul mea a sIa a ve e ei LuiEXEMPLE MUZICALEDin c n t r i le P a v e c e m i e i Mari, d u p Anton Pann

  --e-.Glas ~ Llt > ~.o. 2 2 o~ 113 ~ r 113 '~ ~ - ~ ~ ' - J , ~ , - - ~r:f " r:fPrea sf n t s t p n de Dum ne zeu N s

  ~II ~ ~ 113 I II I ~ ~ I, - , :. - ' ~ " , ' - J , , - , 1)- - . - , ~ r:f ~ - - . - , ~c toa re roa g te pen tru noi c to

  .o.~ I I I' - J , - _ - ~ , - - ~ , ~r:f r:f r:fStin te Ioa ne Pro o ro cu le2 I 3 . .I 11 _ ~ II II~ ? - ~ d - ~ " t . f t . . ~ : ? - d na in te mer g to ru le bo te z

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  12/15

  242 Glasurile genului cromatic moale (A)

  ,,2 3 II 1 ~- ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - - --./ ' d' d'to rul Dom nu lui nos tru 1 sus Hris tos IId,3II .. I II ~ ,1 . . . 1- ' - ~ ~ ~ - ~ - \ . . - - broa g te pen r u noi p c to ~ t..:.:,

  d1 ~ 1 1 ~ ~ 12- , ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ I : ! . . ~--1' t..:.:,Sfin lor s l vi lor A pos toli pro

  o ro ci lor Mu ce ni ci 102 3II .. I .. ~ .. II .. I II ~- - , , - - - ' - ~ ~ ~ -~

  t o i sfi in ru ga v pen tru noi, - - ~ ~ 1

  ~ ~to

  or i1~ -

  p c

  1 1 3 ~ .... 2 .. ~ .... 113 .. - , - - - - ~ ~ - - - - ~Sfin te s l vi te ma re mu ce . ni ce a 2 II ~ 1 12 113- ~ - ~ - - ~ ~ ~ ~ - - ~d' ~ ' - . / '

  lui Hris tos pur t to ru le de bi ru in 3 2 ~ rI II .... I II ~ " 1. ~ II~ - - - - - ~ - - ~ - ~ ~ - I:!..~ ' - - - ' t..:.:,f c to ru le de mi nuni Ghe o or ghi e3 ~

  II .. I II ~ . ,1. . . 1- ' - ~ ~ ~ - ~ - \ . .- - broa g te pe: tru noi p c t o ~ t..:.:,113 ~ l ~ 112 . f- ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - ~ ~Sfin te vi te ma re mu ce ni ce a

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  13/15

  Glasurile genului cromatic moale (A) 243

  2 r _2 2II . . 113 II _ .~ " ~ - -- - ~ ~ - ~ ~ ..1.-' ~ ~ ~ --- l..!!..; d'lui Hris tos Di mi tri e roa g te pen tru noi~ - t ~ ~ ~

  w w ~ . . l..!!..;pa ca to

  Pentru u g c i u n i l e , din c n t r i l e Sfintei Liturghii--e.Glas ~ . L \ t ' ~

  A .~ 1 ~ 1 "~ ~ - - - ~ ~ ~ - ~ ~d' ' - ./ ' -- 12 1~ ~ ~ d'Pen tru ru g ciu ni le N s c toa rei de Dum ne1 ' 1 ~ 12 1- ~ - - ' - : . > ' ~ - ~ - - ~ ~' l..!!..; ' - . / 'zeu Mn tu i to ru le mn tu i e te nepe no oi

  A~ 1 ~ 113 l~ ~ - - - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ -' '-./ ' '- ' d'Pen tru ru g ciu ni le N s c toa rei de Dum12 1 ~ 1-- z ~ - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~l..!!..; ~ ' \ . . l..!!..;ne zeu Mn tu i to ru u le mn tu i e te

  12 ~ r -,~ , ~ - - ~, d' ~ d,ne pe T no o oi

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  14/15

  244 Glasurile genului cromatic moale (A)Sfnt este Domnul, de Macarie leromonahul

  ~~ ~ ~ _ ~ ~'---' ~

  113 T r ........ II- - ~ ~ ~ - ----' d'"Sfnt es te Dom nul Dum ne ze e ul no os tru2I 1 .. 1.. I r ........ II~ - - ~ ~ - - ~ ~ - - ~ - - --- d' d'" n I a i pe Dom nul Dum ne ze ul no os tru

  II T3

  II II~ ~ - - ' - . J ~ - ' - . J ~ - - - ~ ~d' '--- 'v n ehi n a i a ter nu tu lui pi cioa a re

  f ...... II I r ......~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ ~'---' " tilor Lui c Sf nt e es te ~Din Catavasiile n r i i Sfintei Cruci, de Ioan Zmeu

  ~ II J f ...... II ' I~ - ~ ~ ~ - ~ ' - . J ~ ' - . J ~ ~ ~'---' ~Um bla ta Is ra el prin va luI cel n v luI r

  ~ - ~ - d'"it al m 3 f ~ T

  l - ~ ~ ~ - - ' - . J ~~ '---' d'cel ce sau a r tat usi..,;l1. II ' 2 ..,;l'3 ~ ' - . J ' : ; ~ - ~ _ ~ t . . . . : : ! . . . . ~ ~~ d' d'''n da t iar ne grul lu u ciu pe voat

  11 _ 112 ......~ ' - . J ~ ~ ~ - -d' d'ie vo zii e gip teni ia ne ca at cu

  T ......' - . J ~to tui

  ..,;l112 , f 1. . r 113 ...... ~~ ' - . J ~ ' - . J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' - . J ~~ ~mor mn tui cel a ter nu ut cu a p

 • 7/28/2019 teoreticon 15

  15/15

  Glasurile genului cromatic moale (A)

  l II r I t ,3 ~- ' ~ - I - - ~ " ~-../cJcu pu te e rea cea ta a re, , ~ ( ~ ~ ~ nu lu u ui ~

  245

  , 11 3 ,z , - , , ~ ~ ~ ~~ '-...Y" d'

  a drep tei s t p

  De la s p u n s u r i l e Mari, Liturghia Sf. Vasile cel Mare

  a 2: : : : ; _" p ~ ~ I ~ .., ~ ~ ~ rl ~ r- - ~ - ~ - ~ I --' ' - d' ~ ' - d ' ~A a mi i i i i i i

  I ~ ~ r I ,f r l ~~ - ~ - - - ~ ~ ~ ~ , , - ' ~ ~ ~cJ d' '' d 'r '-ii ii i i iiiii i ii il II ~ r 1.., ~~ - ? - I ~ ~ ~ b. ~ . "'T"-f( . c: - ; - - 1 . ~1111111 In