Tabel Cutter

download Tabel Cutter

of 13

 • date post

  20-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  252
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Tabel Cutter

 • 7/24/2019 Tabel Cutter

  1/13

  Colecfia

  ibfiotheca

  ibliologica

  apare sub egida

  Asociatiei BibliotecarilordinBibliotecile Publicedin Romania ABBPR)

  in

  colaborare

  cu

  Asociatia Bibliotecarilor

  din Invajamint

  Romania ABIR)

  si Editura

  Iriana

  Coordonatorul

  colectiei

  dr.GHEORGHE

  BULUJA

  ISBN

  973-96098-7-2

  ibliotheca

  ibliologica

  T BELELE DE UTORI

  Anexa

  la

  Clasificarea

  zecimala)

  Prezentare

  de

  Cornelia Olteanu

  i:

  Editura IRI N

 • 7/24/2019 Tabel Cutter

  2/13

  Culegere

  s i

  paginare ADISAN COMPUTER

  Tiparit latipografia

  CURTEA VECHE

  Cuvantintroductiv

  Asezarea

  publicatiilor

  in

  cadrul unei

  bibliotecia impus

  standardiza-

  rea,

  rajionalizarea si

  unificareaprocedurilor,|inandu-se

  cont

  de:

  formatul car^ii

  conjinutul

  spa^iul

  avut

  ladispozijie.

  Spa^iul a

  constituit

  intotdeaunao problema,mai

  ales,

  din

  punct

  de

  vedere alcresteriicolec^iilor, sau,mai

  bine

  zis

  al

  dezvoltariicolec^iilor,

  drept pentru

  care

  s-au impus

  in

  principal

  asezarea publicatiilor pe

  formate

  si

  asezarea

  pe domenii. Prima

  metoda

  are in vedere

  utilizareara^ionala f

  i

  eficienta a

  spafiului,

  iar cea

  de-a doua,

  impusain

  practica biblioteconomi-

  ca

  asezarea sistematica-alfabetica

  constituie

  o sinteza

  intre

  clasificarea

  zecimala sicriteriiledeorganizareacatalogului alfabetic.incazul aeza-

  rii pe

  formate criteriul adoptat este unul formal,

  iar in

  cazulasezarii siste-

  matico-alfabetice se

  imbina

  caracterul sistematic al

  con^inutului,

  cueel

  formal

  al

  alfabetului.

  Asezarea

  sistematico-alfabetica

  si-a

  dovedit utilitatea

  mai

  ales

  in

  conditiile

  adoptarii de

  catre

  bibliotecile

  publice

  a accesului liber la raft,

  asigurandu-se in acest mod orientarea, atat a

  bibliotecarului,

  catsia citito-

  rului

  in complexul proces de asezare la

  raft

  a

  publication

  Libertatea cititorului

  de a alege

  cartea,

  in aceste condifii, impune

  educarea acestuia in

  privinta

  conjinutului

  car{ilor,

  de unde si caracterul di-

  dactic-orientativ al asezarii sistematico-alfabetice. Pentru bibliotecar

  ase-

  zarea sistematico-alfabetica

  apublicafiilorare o

  valoare practica

  si infor-

  mativa, constituind o formula biblioteconomica decunoastere

  f

  i

  orienta-

  re.

  Aceasta

  explica

  faptul

  ca

  asezarea

  sistematico-alfabetica a fost

  adopta-

 • 7/24/2019 Tabel Cutter

  3/13

  ta

  atat inmarile biblioteci, cat iin

  cele

  mici

  i

  mijlocii, datorita posibili-

  tajilor de adaptare

  iorientare

  pe care

  le

  ofera. Afezarea sistematico-alfa-

  betica poate fi utilizata atat in depozite, insalilede lectura cat si in servi-

  ciul de imprumut, constituind metoda ideala in cazul in care institujia bi-

  bliotecaraar poseda

  spajiile

  necesare reclamate de metoda.

  Metoda presupune

  un larg

  perimetru

  de

  depozitare

  $i

  mai ales pre-

  vederea

  la fiecare

  grupa

  a

  unui spajiu

  de

  dezvoltare

  acolectiei.In

  cazul

  accesului liber la

  raft

  metoda se impunefiind curent practicata

  si

  larg ras-

  pandita.

  Pentru

  bibliotecar metodanecesita consultarea

  permanenta

  a ta-

  belelorde

  autori,

  tip de

  standardizare cunoscut

  sisub

  numele ,,cutteriza-

  re",

  de la numele bibliotecarului american Charles Ammi Cutter, care a

  alcatuitprimele asemenea instrumente de

  lucru.

  Charles Ammi Cutter

  (1836-1903)

  a

  fost fondator

  al

  Asociajiei

  Bi -

  bliotecilor Americane(1876),director al Bibliotecii Athenasumdin Boston

  si

  autorul

  unor

  importante lucrari

  de

  biblioteconomie.

  El a

  creat

  sistemul

  ,,Tabelei de autori cu doua

  cifre

  (Cutter Two Figure Author Table) utili-

  zata

  azi si prin amplificarea si detalierea realizata de Kate Emery San-

  born,

  in

  1969, cand

  a

  publicat ,,Tabela

  de

  autori

  cu trei

  cifre

  (Cutter-

  Sanborn

  Three Figure Author Table)

  folosita

  la mari

  colecjii

  pentru apro-

  fundarea in adancime a asezarii alfabetice.

  Tabelele de autori utilizate in biblioteconomia

  romaneasca

  au

  fost

  editate ca anexe la edijiile romanesti de clasificare zecimala

  si

  constituie

  un

  instrument

  de

  luc ru indispensabil.

  Intrucatbibliotecariiin

  formare,

  cei

  aflaji inprimiiani de activitate

  i

  chiarcei cu opracticam ai indelungata

  nu

  po t

  lucra

  fara

  acest instrument, Colecfta

  ibliothecaBibliologica co -

  lec|iede

  traditie

  in bibliologiaromaneasca,

  pune

  ladispozi|iacelor

  intere-

  sa^iaceasta

  lucrare,

  ce

  prezinta intr-o modalitate

  concentrata i uor ma-

  niabila principiile deconceptie siutilizare a tabelelor de autori. Elaborata

  pe baza

  surselor

  documentare cunoscute

  i

  a

  experienfei

  profesionale pro-

  prii de d-na Cornelia Olteanu,

  sefa Serviciului

  Achizifie, Eviden^a,Prelu-

  crare al Bibliotecii Municipale ,,Mihail Sadoveanu din Bucurefti,

  lucra-

  rea raspunde nevoii de instrumente de lucru de

  prima necesitate

  pentru

  toate categoriile de biblioteci.

  Gheorghe

  ulufa

  Tabelele de autori

  Organizarea

  fondurilor

  intr-o

  biblioteca

  impune

  stabilirea

  unui principiu unitar in alcatuirea

  i

  prelucrarea colec^iilor, pe

  care

  aceasta

  lepuneladispozuiacititorilor.

  Aezarea publica^iilor, in

  func^ie

  de specificul

  idestina|ia

  fondurilor,

  determinasistemul de cotare apublica|iilor.

  Cota este

  formula

  prin

  care

  documentelor lisefixeazalocul

  in depozit sau la

  raftul

  cu

  acces

  liber.

  Cotarea

  publica^iilor,

  caoperatede sine statatoare, a

  aparut

  relativ

  tarziu,

  atunci

  cand

  func^ia

  cotei s-a precizat

  si

  s-a delimi-

  tat fa{a

  deaceeaanumaruluide

  inventar

  sia

  indicelui

  de

  clasifi-

  carea

  zecimala.

  Teoria si

  tehnica

  de biblioteca, au cristalizat doua

  mari prin-

  cipii decotare ce

  corespund

  necesita^ilor de conservare si difu-

  zare

  a

  publicatiilor

  de diverse categorii, din toate tipurile de bi-

  blioteci:

  1 Cotarea

  sistematic

  alfabetica

  2 Cotarea pe formate

  Cotarea sistematic alfabeticase practicapentruorganizarea

  publicatiilor din

  rafturile

  cu

  acces

  liber ale sec^iilor de impru-

  mut, ea inlesneste asezareafondurilor dupa

  conjinutul

  acestora,

  facilitand identificarea,regasirea sifolosirea

  acestora.

 • 7/24/2019 Tabel Cutter

  4/13

  Prin acest sistem

  deasezare,

  implicit

  d e

  cotare, cartile

  seTn-

  siruiesc

  in

  ordinea diviziunilor si subdiviziunilor

  clasificarii ze-

  cimalesiin interiorul acestor grupe , in ordinea alfabe tica a auto-

  rilor

  s i a

  t it lur ilor

  de

  anonime .

  Cota va trebui sa indice, asadar, diviziunea in care se inca-

  dreaza publicatia prin continutul ei si locul alfabetic ce i se re-

  zervaprintre celelalte

  publicatii

  clasificate la fel.

  Cota, care indica locul cartii in

  raft,

  nu trebuie

  confundata

  cu indicele de clasificare z ec imala

  care indica loculfisei

  in ca-

  talogul sistematic.

  Ea va fi o

  cota

  compusa,alfa

  numerica (alcatuita

  d in

  cifre

  si

  litere), constituitasub

  forma unei fractii continand

  lanumarator

  indicele

  de

  clasif icare pr incipal prescurtat ,

  ia r lanumitor

  semnul de

  autor (care este

  o

  prescurtare co nventionala

  a

  numelu i

  autorului

  sau a primului cuvant din titlul operelor anonime) cu-

  prins

  in ,,Tabela de

  autori".

  De exemplu:

  r

  '

  Eminescu,

  M.

  ,,Poezii"

  b.4 o

  859.0

  este indicele de clasif icare pe ntru li teratura romana

  E 48 este semnul de autor pentru Eminescu

  Pe fisa, numaratorul cotei, indicele de clasificare zecimala

  prescurta t se scrie in drep tung hiul de sus din stanga, iar num ito-

  ru l

  cotei,

  adica

  semnul de autor, se scrie in dreptunghiul al doilea

  de

  sus din stanga, sub linia despartitoare.

  Primele

  tabele

  de

  autori

  au

  fost alcatuite

  de

  bibliotecarul

  american Charles