sustinere doctorat ionel nitu 2012

of 11 /11
TEZĂ DE DOCTORAT Aspecte manageriale ale schimbării în analiza de intelligence Bucureşti 2012

description

 

Transcript of sustinere doctorat ionel nitu 2012

Page 1: sustinere doctorat ionel nitu 2012

TEZĂ DE DOCTORAT

Aspecte manageriale ale schimbării

în analiza de intelligence

Bucureşti

2012

Page 2: sustinere doctorat ionel nitu 2012

SCHIMBAREA ÎN INTELLIGENCE

• proces inevitabil necesitate + oportunitate

• factori ce determină necesitatea schimbării

• particularităţi

• extinderea ariei riscurilor şi multiplicarea surselor cu potenţial de risc ridicat• accentuarea procesului de globalizare• caracterul greu predictibil al noilor tipuri de riscuri asimetrice şi neconvenţionale• evoluţii non-operaţionale (mai ales în IT&C)• aderarea la organizaţii regionale politico-militare sau economice

exogeniexogeni• • modificări legislative ori ale strategiilor naţionale de securitate • ajustări relevante ale bugetului instituţiilor• reforme• extinderea cooperării• noi necesităţi legate de recrutarea şi pregătirea personalului• modificarea culturii organizaţionale, dar şi a metodelor şi procedurilor standard

endogeniendogeni

Page 3: sustinere doctorat ionel nitu 2012

PARTICULARITĂŢI ALE PROCESULUI DE SCHIMBARE ÎN ANALIZA DE INTELLIGENCE (1)

DihotomiiCINE?- Analiza de intelligence vs. analiza ca proces cognitiv- Analiza vs. opinie- Expertiză vs. experienţă- Analişti vs. formatori de opinie- Ocupaţie vs. calificareCE?- Gândire critică vs. gândire creativă- Gândire divergentă vs. gândire convergentă- Gândire inductivă vs. gândire deductivă- Transpiraţie vs. inspiraţie- Secret vs. nesecret- Compartimentare vs. task force/Need to know vs. need to shareCUM?- Culegere vs. analiză- Gândire reproductivă vs. gândire productivă- Analiză monosursă vs. analiză multisursă- Analist OSINT vs. analist de intelligence- Prelucrare vs. producţie- Agreed vs. nonagreed- Comunitate (integrată) de informaţii vs. comunităţi de informaţiiCÂND?- Urgenţă vs. relevanţă- Noutate vs. news- Neinformare vs. suprainformareDE CE?- Consumatori vs. producători- Informare vs. feedback- Informare directă vs. informare mediată- Informare per se vs. intelligence acţionabil- Persuasiune vs. empatie- Eşec vs. succes- Analiză vs. sinteză

Analiză vs. analiză

Alte dihotomii

Page 4: sustinere doctorat ionel nitu 2012

PARTICULARITĂŢI ALE PROCESULUI DE SCHIMBARE ÎN ANALIZA DE INTELLIGENCE (2)

Page 5: sustinere doctorat ionel nitu 2012

MODELUL CELOR 3 P ÎN MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ANALIZA DE INTELLIGENCE

Abordare sinergică

Page 6: sustinere doctorat ionel nitu 2012

CĂTRE O NOUĂ PARADIGMĂ ÎN ANALIZA DE INTELLIGENCE

Cuvinte cheie

riscuri asimetrice

surprize strategice

incertitudine

human security

task-force

colaborativ şi interactiv

responsability to provide

briefing

networking

Soluţii inovatoare

sisteme de avertizare timpurie

metode alternative de analiză

noi forme parteneriale între “triburi”

operaţionalizarea rezilienţei inteligente

parteneriate extinse cu societatea civilă şi mediul academic

“Nu supravieţuiesc speciile cele mai puternice, nici cele mai inteligente, ci cele mai uşor adaptabile”

Charles Darwin

Cheia este SCHIMBAREA CONTINUĂ!

întreprinderea de securitate naţională

intelligence 2.0

Page 7: sustinere doctorat ionel nitu 2012

CONCLUZII PRIVIND IPOTEZELE DE CERCETARE

Parteneriat public-privat

Atragerea de expertiză din afară

Indigenizarea conceptului de intelligence

Procese de restructurare şi adaptare continuă şi schimbări de mentalitate

Schimbare planificată, orientată concomitent către cei 3 P

Noi forme de inventariere a “viitorilor” (probabili şi improbabili)

Operaţionalizarea conceptului de resilience

Premise Posibile abordări

Page 8: sustinere doctorat ionel nitu 2012

SCHIMBAREA ÎN ANALIZA DE INTELLIGENCE LA NIVELUL SRI – REALIZĂRI

Proces Personal Produs

Page 9: sustinere doctorat ionel nitu 2012

LECŢII ÎNVĂŢATE

“Be the change you want to see in the world!”Mahatma Gandhi

Page 10: sustinere doctorat ionel nitu 2012

SCHIMBAREA DE PARADIGMĂ ÎN ANALIZĂ – TRENDURI

Proces Personal Produs

Page 11: sustinere doctorat ionel nitu 2012

Vă mulţumesc pentru atenţie!