Suc de Tomate

37

description

conservare tomate

Transcript of Suc de Tomate

Page 1: Suc de Tomate
Page 2: Suc de Tomate

Introducere

Pentru desfşurarea normală a activităţii zilnice şi menţinerea stării de

sănătate, organismul are nevoie de o anumită cantitate de energie şi de factori

nutritivi ca proteine, glucide, lipide, vitamine, săruri minerale, apă, ş.a.

Deosebit de apreciat este sucul de tomate deoarece reprezintă o alimentaţie

energetică şi o metodă de prevenire a îmbolnăvirilor.

Roşiile reprezintă produsul cu cea mai mare pondere în importul de legume

pe piaţa europeană. 70-90% din europeni consumă roşii, acesta este unul din cel

mai mare nivel al consumului din toate produsele agroalimentare.

Calitatea joasă a sucului din tomate şi în general a produselor obținute din

tomate este strâns legată de procesul de cultivare a tomatelor. În majoritatea

cazurilor cauza o constituie utilizarea ineficientă sau utilizarea redusă a

îngrăşămintelor minerale. Influenţează negativ și utilizarea materialului seminacer

de import, care nu corespunde cerinţelor locale.

Soiurile industriale de tomate, care sunt utilizate la producerea sucului de

tomate deseori nu corespund parametrilor fiziologici, nutritivi și organoleptici.

Nivelul scăzut de aciditate şi densitatea înaltă a tomatelor sunt alţi parametri

importanţi de care trebuie să se ţină cont.

Solurile, temperaturile de zi și de noapte din perioada recoltei, durata

acestor parametri, componența îngrășămintelor, substanțele pesticide, irigarea

corespunzătoare, tehnicile agricole moderne și alți factori joacă un rol decisiv în

Page 3: Suc de Tomate

cultivarea tomatelor de o culoare roșie-închisă, consistente, cu o productivitate

mare la un preț competitiv.

Recoltarea tomatelor în perioada de maturare înfluențează nivelul de

aciditate și densitatea roșiilor, precum culoarea lor intensivă. Nu se admite

producerea sucului de tomate în cazul cînd tomatele se prelucrează doar pentru că

nu au fost vîndute la timp în stare proaspătă.

Calitatea joasă a apei utilizate în procesul de producție și respectiv prezența

în concentratul de tomate a ionilor de metal catalizează reacțiile ce provoacă

apariția nuanțelor cafenii în culoarea sucului de tomate.

Prevenirea acestor urmări negative poate avea loc numai în condițiile

respectării riguroase a parametrilor tehnologici, răcirii rapide a sucului imediat

după ce a fost produs și păstrarea lui la o temperatură mai joasă de +5 / C.

Un alt factor care influențează calitatea sucului din tomate este ambalajul

folosit de către întreprinderi. Sucul de tomate este ambalat de obicei în pachete

tetra-pak, dar mai există întreprinderi care mai produc sucuri ambalate în borcane

de sticlă cu capacitatea de la 1 la 3 litri capsate conform tehnologiilor anilor 60.

Page 4: Suc de Tomate

Cap. I Produsul alimentar

Tomatele

Reprezintă una din principalele legume utilizate în alimentație în stare

proaspată şi având cea mai mare pondere în industria conservelor de legume.

Fructul este o bacă de culoare verde la început, iar la maturitate roşu, roz,

galben.

Se pot întalni fructe de formă sferică, sferic turtită, ovoidă, piriformă etc

Fructul poate fi neted sau încreţit, mic, mijlociu, mare sau foarte mare.

Culoarea fructelor de tomate se datorează proporţiei în care se găsesc în

fructe pigmenţii caroten şi licopen. Pieliţa fructelor nu se colorează în roşu, ci

numai în galben sau rămâne incoloră. Din combinarea culorii pulpei cu cea a

pieliţei rezultă culoarea fructelor diferitelor soiuri de tomate.

Fructul este format din epicarp (pieliţa), mezocarp (pulpă), ţesutul placentar

şi seminţele. În interiorul fructului se găsesc un număr variabil de compartimente

denumite loji.

Prospeţimea şi gustul plăcut este conferit de acizii liberi în echilibru cu

aromatizanţii naturali şi cu zaharurile solubile. Fermitatea şi consistenţa fructelor,

apte pentru transport şi păstrare, sunt asigurate de conţinutul în proteine,

aminoacizi, substanţe pectice, celuloză şi hemiceluloză.

În industria fabricării sucului de tomate se utilizează tomate de formă

rotundă, suprafaţa netedă, culoarea roşie intensă, nu se admite tomate necoapte-

Page 5: Suc de Tomate

verzi, trebuie să fie fără semne de fermentare sau mucegai, neatacate de boli,

greutatea trebuie să fie cuprinsă între 70-100g, substanţa uscată nu mai mică de

4%.

Se recomandă soiuri de legume, care în urma tratamentelor mecanice şi

termice nu suferă modificări esenţiale de culoare şi gust, au pierderi minime de

substanţe solubile utile (zăharuri, vitamine etc.) şi îşi păstrează textura făra

înmuierea excesivă a ţesuturilor.

Sunt în primul rând o sursă de vitamine. Sunt bogate în special în vitamina

C, A, B1, B2, şi sunt o sursă importantă de potasiu.

În plus licopenul existent în compoziţia acestora oferă proprietăţi

antioxidante care ajută în cazul bolilor cardiovasculare.

100 g de roşii conţin gama caroten, aproximativ 70 mg vit. B1, 25 mg vit. C

şi cantităţi mari de vit. B2, PP si B6. Cu cât roşiile sunt mai mici ca volum, cu atât

cantitatea de vit. C este mai mare.

În roşii se mai gasesc o serie de elemente indispensabile vieţii omului ca:

Cl, S, P, Fe, Ca, Cu, Mg, Br, I, Hg, Fl etc, precum şi cantităţi mici de acid malic,

acid citric, acid tartric etc.

Page 6: Suc de Tomate

Compoziţia chimică a tomatelor

Apă 94,0%;

Zaharuri 2,8%;

Amidon 0,3%;

Celuloză 0,8%;

Substanţe proteice 0,7%;

Lipide 0,2%;

Substanţe minerale 0,7%.

Compoziția chimică a fructelor de tomate este neuniformă.

Pereții interiori conțin cantitatea cea mai ridicată de substanță uscată.

Sucul are un conținut mai scazut de hidrați de carbon în raport cu pulpa, dar

în schimb este mai bogat în săruri minerale, cu excepția celor de fier (concentrat în

pulpă).

Vitaminele sunt concentrate în straturi periferice ale pulpei, sub pieliță.

Page 7: Suc de Tomate

Cap. II Metoda de conservare

Caracteristica materiei prime

Sucul de tomate se obţine prin zdrobirea şi strecurarea tomatelor proaspete,

fără adaugarea de coloranţi sau substanţe conservante. Prin excepţie i se poate pune

sare şi zahăr.

Calitatea materiei prime reprezintă un factor important în asigurarea calităţii

produsului finit.

Aprecierea calităţii materiei prime folosite în fabricarea sucului de tomate se

face ţinînd seama de condiţiile impuse prin procesul tehnologic de prelucrare,

calitatea tomatelor proaspete fiind definită de indicatorii generali si individuali ai

speciei soiului.

În cadrul aceluiaşi soi, proprietăţile organoleptice şi fizico-chimice diferă şi

ele în funcţie de factori ca:

Perioada de recoltare

Gradul de maturitate

Conditiile de sol si clima

Agrotehnica aplicata

Etapele de recoltare

Conditiile de transport si stocare temporara

Page 8: Suc de Tomate

Starea igienico-sanitara

Capacitatea de păstrare a tomatelor în stare proaspătă

La fabricarea sucului de tomate se utilizează şi materiale auxiliare cum ar

fi: apa, sarea şi zahărul, care adesea au un rol determinant asupra însuşirilor

calitative şi valorii nutritive a produsului finit.

Din acest motiv cunoaşterea caracteristicilor materialelor auxiliare

contribuie în mod eficient la optimizarea proceselor tehnologice şi evitarea unor

defecte calitative a produsului finit.

APA

Apa reprezintă unul din factorii esenţiali în desfăşurarea proceselor de

producţie în fabricile de conserve.

Apa folosită în procesele tehnologice ale industriei alimentare, trebuie să:

corespundă unor caracteristici care să asigure calitate corespunzătoare a

produselor alimentare,

să fie potabilă şi să aibă caracteristici organoleptice corespunzătoare.

Duritatea apei influenţează direct calitatea sucului de tomate. Se recomandă

utilizarea apei cu duritatea mai ridicată până la 12 grade germane, în care scop se

adauga clorură de calciu. Dacă apa este prea alcalină, produsele se înmoaie şi îşi

pierd forma, iar dacă este prea dură materia prima devine rigidă şi se prelucrează

greu.

Page 9: Suc de Tomate

SAREA

Din punct de vedere chimic, pe lîngă clorura de sodiu (97-98%) sarea

conţine şi săruri de magneziu, calciu şi potasiu sub formă de sulfaţi sau cloruri.

Prezenţa în sare a unei cantităţi de clorură şi sulfat de magneziu peste 0,15% îi

măreşte higroscopicitatea şi îi conferă gust amar.

ZAHĂRUL

Calitatea zahărului se poate stabili rapid chiar şi prin examen organoleptic.

Cristalele trebuie să fie uscate, albe, fără gust şi/sau miros străin. Soluţia de 25%

concentraţie în zahăr trebuie să fie complet solubilă fără sediment şi fără corpuri

străine.

La producerea sucurilor din tomate se interzice utilizarea substanţelor

aromatice, şi anume a celor naturali, sintetici şi/sau identici celor naturali.

Page 10: Suc de Tomate

Schema tehnologica a fabricării sucului de tomate

Transportarea Cantitativă

Recepţia

Calitativă

Păstrarea

Spălarea

Inspectarea

Zdrobirea

Strecurarea grosieră

Preîncălzirea

Page 11: Suc de Tomate

Extragerea sucului

Omogenizare

Preîncălzire

Ambalare

Sterilizare

Depozitare

Page 12: Suc de Tomate

Fig.1 Linia tehnologică de obţinere a sucului de tomate

Transportarea

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite pentru a proteja

materia primă de influenţa intemperiilor. Pe parcursul transportului, roşiile trebuie

ferite de şocuri şi vătămari mecanice. De aceea, ambalajele recomandate pentru

transportul roşiilor sunt diferite tipuri de lăzi până la 16 kg, containere, bene,

cisterne şi în vrac în maşini sau remorci basculante, însă grosimea stratului nu

trebuie să depăşească 60 cm.

În cazul lăzilor sau containerelor, nivelul roşiilor trebuie sa fie cu 5-10 cm

sub înălţimea ambalajului pentru a evita provocarea de vătămări mecanice şi

terciuire prin strivire.

Page 13: Suc de Tomate

Ambalajele trebuie să asigure aerisirea produselor transportate, sa fie în stare

funcţională, curate, fără miros străin şi să nu modifice caracteristicile de calitate ale

produsului transportat.

La interval de 8 ore este obligatorie spălarea şi dezinfectarea benelor şi

cisternelor de transport a tomatelor. Dezinfectarea se execută cu apă clorinată (50-

100 mg clor activ la litru).

Recepţia

Recepţia se realizează în două etape: cantitativ şi calitativ.

Recepţia cantitativă se efectuează cu ajutorul cântarelor de tip pod

basculantă.

Recepţia calitativă se efectuează organoleptic şi conform condiţiilor tehnice

prevazute în standardele pentru tomate prelucrate în industrie.

Tomatele trebuie să fie proaspete, întregi fară lovituri mecanice, neatacate de

boli, curate, fără urme de produse fitofarmaceutice, de culoare, mărime şi forma

specifică soiului, recoltate la stadiul de maturitate industrială cu un conţinut de

substanţă uscată nu mai mică de 4%.

Page 14: Suc de Tomate

Obiectivele urmărite prin recepţia calitativă:

gradul de prospeţime

starea igienico-sanitară:se poate determina prin metode mocrobiologice

rapide de depistare a încărcăturii microbiene de pe suprafaţa tomatelor.

gradul de maturitate:se poate determina vizual sau prin verificarea fermităţii

texturii utilizând maturometrul sau penetrometrul.

aspectul exterior, forma, mărimea şi culoarea

gust şi aromă

substanţa uscată solubilă

Păstrarea

Stocarea legumelor până la introducerea în procesul de industrializare

trebuie limitată, daca este posibil chiar suprimată, astfel încât pe durata păstrării să

nu se producă modificări ale caracteristicilor specifice.

Păstrarea tomatelor se efectuează în bazine cu apă în raport de 1:1, sau în

depozite simple sau frigorifice în containere cu masa 25 kg sau lăzi care trebuie sa

fie curate, cât mai puţin supuse acţiunii directe a radiaţiilor solare şi ploilor cu

posibilităţi bune de ventilaţie naturală sau mecanică a atmosferei interioare.

Depozitarea îndelungată în condiţii necorespunzatoare poate duce la apariţia

unor fenomene microbiologice nedorite (mucegaire şi fermentare) cu degradarea

calităţii materiei prime.

Page 15: Suc de Tomate

Păstrarea tomatelor în bazine cu apă durează nu mai mult de 10 ore,

deoarece dezavantajul acestei metode constă în pierderea substanţelor solubile,

glucidelor, vitaminelor, substanţelor minerale, etc.

În cazul păstrării în containere sau în lăzi, fiecare lot este însoţit cu paşaport

unde este indicată masa, gospodăria şi calitatea tomatelor.

În timpul păstrării temporare, tomatele pot suferi o serie de modificări de

natură fizică, biochimică şi microbiologică.

modificările fizice: pierderea apei datorită evaporării, avînd ca rezultat

scaderea greutăţii şi deshidratarea superficială (zbîrcirea)

transformari biochimice: înmuierea ţesuturilor vegetale ca urmare a

hidrolizei enzimatice sau substanţelor pectice insolubile, pierderi de

substanţe zaharoase prin transformarea lor în bioxid de carbon şi apă în

procesul de respiraţie, reducerea conţinutului de vitamine cauzată de

procesul de oxidare

modificările microbiologice: mucegăirea, fermentarea şi putrefacţia

Spălarea

Spălarea legumelor se face în trei faze: înmuiere, spălarea propriu-zisă şi

clătire. Spălarea se efectuează în două maşini de spălat cu ventilator, care prin

barbotarea apei asigură îndepărtarea impurităţilor aderente care sunt apoi colectate

în bazinul prevăzut cu fund dublu cu sită.

Page 16: Suc de Tomate

Îndepărtarea continuă a impurităţilor din bazinul masinii asigură o spălare

eficienta a tomatelor şi previne reîncărcarea lor cu impurităţile rezultate din

spălările anterioare.

Pentru o spălare mai eficientă se aplică tratarea termică la 100 / C timp de 2-

5 min. Pentru îmbunătăţirea procesului de spălare pot fi folosite substanţe

detergente cu condiţia că faza de clătire să fie mai intensă.

Clătirea se efectuează cu maşina de spălat cu duşuri care pulverizează apa pe

tomatele spălate . Presiunea apei la duşuri se recomandă a fi de 1-1,5 atm.

Controlul spălării se efectuează vizual. Eficienţa spălării se apreciază prin

numărul total de microorganisme de pe suprafaţa tomatelor înainte şi după spălare,

care trebuie să scadă de cel puţin şase ori. În caz contrar se intensifică procesul de

spălare.

Inspectarea

Inspectarea se realizează cu scopul înlăturării părţilor necomestibile şi se

efectuează cu ajutorul transportoarelor cu role. În procesul dat are loc îndepărtarea

tomatelor verzi sau cu defecte, pedunculilor şi obiectelor străine care au putut

rămâne în urma spălării.

Concomitent cu inspectarea se execută separarea pe calităţi şi calibrarea

tomatelor. In majoritatea cazurilor calibrarea se efectueaza cu utilaje adecvate şi

anume sortatoare pentru tomate.

Page 17: Suc de Tomate

Zdrobirea

Scopul operaţiei de zdrobire este în principal acela de a favoriza separarea

sucului brut din masa tomatelor şi în acelaşi timp de a separa seminţele care prin

zdrobire pot provoca un gust astringent şi o închidere la culoare a sucului şi a

pulpei rezultate.

Se recomandă ca separarea seminţelor să se facă înainte de tratamentele

termice de preîncălzire, evitându-se astfel trecerea substanţelor tanante în suc şi

posibilitatea valorificării superioare a seminţelor pentru culturi agricole, producţie

de uleiuri etc.

Liniile continue de prelucrare a tomatelor sunt prevăzute cu un grup de

separare a seminţelor.

Zdrobirea are loc în utilaje cu un singur valţ sau cu două valţuri

confecţionate din bronz, iar scopul este de a facilita operaţia ulterioară.

La zdrobire se distrug mecanic 30-35% din total.

Structurarea grosieră

Strecurarea grosieră se efectuează prin site speciale cu diametrul orificiilor

de 5 mm. În acest mod se îndepărtează părţile verzi de la tomate, pedunculii şi

seminţele.

Astfel se obţin tomate mărunţite.

Page 18: Suc de Tomate

Preîncălzirea

Scopul operaţiei este acela de a determina trecerea protopectinei în pectină,

deoarece protopectina realizează aderenţa pulpei la pieliţă, producînd astfel o

scadere a randamentului de strecurare a zdrobiturii.

Trecând în pectină, ea contribuie la reducerea aderenţei pieliţei de pulpă şi se

obţine un semifabricat cu o consistenţă mai fină şi uniformă. Operaţia data se

realizează în încălzitoare tubulare sau ţeavă în ţeavă, la temperatura 75-80 / C timp

de 1 min.

În timpul operaţiei date are loc îndepărtarea aerului, distrugerea

microorganismelor, inactivarea enzimelor.

Extragerea sucului

La extragere trecerea protopectinei în pectină solubilă influenţează pozitiv

la fabricarea sucului deoarece nu are loc separarea fracţiei solide de cea lichidă.

Sucul se obţine prin presarea masei de tomate marunţită la prese sau

extractoare sau prin folosirea sitelor cu diferite diametre a orificiilor (0,5 mm). În

urma extragerii densitatea sucului este 60-70%, deşeuri 30-40% care se utilizează

la fabricarea pastei de tomate.

Omogenizarea

Page 19: Suc de Tomate

În timpul acestei operaţii, temperatura sucului trebuie sa fie cuprinsa între

65-70˚ C, presiunea de 8-10 MPa şi masa mărunţită trebuie să conţină particule

mai mici de 50 µ. La omogenizare are loc îndepărtarea mai profundă a

impurităţilor. După omogenizare sucul este adus până la presiunea de 100 de

atmosfere şi apoi trece prin operaţia de dezaerare.

Deaerarea se efectuează prin păstrarea la maxim a substanţelor energetice şi

biologic active, în special vitamina C şi vitamina A. Deaerarea are loc la

temperatura de 45-50˚ C şi presiunea de 15-35 KPa.

Preîncălzirea

Temperatura sucului înainte de ambalare depinde de volumul recipientului

şi metoda de conservare.

Dacă ambalarea se efectuează în recipiente cu capac mare de la 3-10 kg,

temperatura sucului trebuie să fie 96/ C.

Operaţia de preîncălzire este absolut necesară la ambalarea în recipiente

mici, deoarece asigură o temperatură iniţială relativ ridicată a produsului înainte de

sterilizare şi uşurează astfel termopenetraţia, iar la turnarea în recipiente mari

(peste 1 kg) temperatura ridicată (85-86°C) asigură o autosterilizare a conţinutului

din recipienţi.

Ambalarea

Ambalarea sucului de tomate se efectuează în recipiente de sticlă, cutii

metalice şi cutii tetrapac. Mai des sunt utilizate pachete “Tetra-Bric-Aseptic”,

Page 20: Suc de Tomate

fabricate din material de ambalaj combinat, conform documentelor normative în

vigoare, cu capacitatea de 200; 500 şi 1 000 cm3.

Închiderea recipientelor este faza tehnologică cu rol hotărâtor în asigurarea

cconservării produselor. Dupa dozare, recipientele se închid imediat.

Staţionarea recipientelor pline înainte de deschidere şi sterilizare are efecte

negative asupra calităţii şi conservabilităţii produselor finite, favorizînd acrirea fară

bombaj, prin dezvoltarea microflorei termofile. De asemenea prin scăderea

temperaturii produsului se îngreunează termopenetraţia şi se reduce vidul din

recipiente.

Închiderea cutiilor, se face la maşini semiautomate şi automate.

Una din cauzele principale ale apariţiei de rebuturi şi bombaje este calitatea

inferioară a ambalajelor.

Din punct de vedere calitativ borcanele, cutiile şi capacele utilizate în

industria conservelor trebuie să corespundă condiţiilor tehnice din normativele de

calitate în vigoare.

Marcarea şi etichetarea sucurilor de tomate trebuie să se facă cu

respectarea reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea

tuturor informaţiilor necesare, astfel încât consumatorul să fie informat corect la

momentul cumpărării produsului.

Sterilizarea

Reprezintă tratamentul termic aplicat produselor ambalate şi închise

ermetic, care împiedică alterarea microbiologică şi le asigură stabilitatea în timp.

Page 21: Suc de Tomate

Prin sterilizare, sunt distruse formele vegetative ale microorganismelor şi parţial

sporii acestora. Sterilizarea termică trebuie să asigure conservabilitatea produselor,

menţinerea calităţii şi valorii nutritive.

Eficienţa procesului de sterilizare creste prin folosirea de materii prime

proaspete şi sănătoase, spălarea corespunzatoarea a legumelor şi ambalajelor,

eliminarea stagnărilor în procesul de producţie, elemente care contribuie la

reducerea gradului de infectare a produselor înainte de sterilizare.

Sterilizarea sucului de tomate se realizează în sistem discontinuu

(autoclave) şi sistem continuu în sterilizatoare de diferite tipuri. Sterilizarea în

autoclave verticale se realizează la temperaturi de 120 / C, la care corespund

presiuni de peste 1 atmosferă, care se dezvoltă în interiorul recipientelor

După sterilizare, recipientele se expun unor operaţii tehnologice care le

asigură aspectul comercial şi anume: spălarea şi uscarea recipientelor, verificarea

aspectului exterior, protejarea suprafeţei exterioare, paletizarea, etichetarea,

paletizarea ambalajelor de transport.

Spălarea recipientelor se face sub duşuri cu apă caldă, iar uscarea în tunel cu

aer cald. Conservele sterilizate în instalaţii continue sunt trecute direct la uscare,

deoarece spălarea se executa în zona finală a sterilizatoarelor.

Tipurile noi de instalaţii continue pentru sterilizare sunt dotate şi cu zona de

uscare. Aspectul exterior este verificat prin examinarea vizuală.

Depozitarea

Page 22: Suc de Tomate

Se face în spaţii închise (magazii) curate, uscate, bine aerisite, ferite de

înghet, la temperaturii de 18-20 / C şi umiditate relativă a aerului de maxim 80%.

Temperatura ridicată pe timpul depozitării provoacă degradarea culorii,

gustului, consistenţei produselor şi reducerea conţinutului de vitamine.

Temperatura scăzută frânează procesele de degradare, în cazul în care

îngheaţă produsele se depreciază prin modificarea consistenţei.

Umiditatea aerului influenţează în special procesele de coroziune.

Se face paletizat, după efectuarea operaţiilor de condiţionare indicate mai

sus. Paletele cu conserve se protejează cu folie de polietilenă prin care se asigură şi

un aspect exterior corespunzător.

Caracteristica produsului finit - sucul de roşii

Proprietăţile organoleptice

Aspectul recipientului: curat, ermetic închis, cu capacul nebombat,

neruginit, cu eticheta curată, vizibil imprimată cu toate elementele de

identificare.

Aspectul conţinutului: Lichid omogen cu miez mărunţit fin şi repartizat

uniform,se admite o stratificare neînsemnată în timpul păstrării

Culoare: de la roşu până la roşu-portocaliu.

Gust şi miros: naturale, bine pronunţate, caracteristice tomatelor din care

este fabricat sucul,nu se admite gust şi miros strain.

Page 23: Suc de Tomate

Proprietati fizico-chimice

Fractia masica de substante uscate solubile, minim 5%

Fractia masica de acizi titrabili: 0,3-0,8%

Fractia masica de miez: 10-25%

pH maxim: 4,2%

Impuritati: nu se admit

Corpuri straine: nu se admit.

Compoziţia chimică a sucului de tomate

Glucide 4,24%;

Lipide 0,05%;

Proteine 0,76%;

Apă 93,9%.

Page 24: Suc de Tomate

Compoziţia sucului este foarte asemănătoare cu cea a tomatelor

proaspete, deoarece substanţele nutritive din fruct trec în suc şi anume:

zăharurile, acizii organici, sărurile minerale, substanţele aromate, pectinele

şi vitaminele.

Utilizările sucului de tomate

Sucul de tomate este mult folosit în alimentaţie, cum am menționat mai

sus, datorită efectului său alcalinizant dat de conţinutul ridicat în săruri minerale,

îndeosebi cu potasiu şi magneziu. Sucul se poate consuma în stare simplă (2-3

pahare pe zi), eventual amestecat cu suc de ţelină, realizând o băutură energizantă,

reconfortantă şi de detoxificare, pentru toate persoanele, indiferent de vârstă.

Page 25: Suc de Tomate

În Canada şi Mexic,sucul de tomate este amestecat cu bere iar această

combinaţie este cunoscută sub denumirile de Calgary Red-Eye (Canada) şi

Cerveza preparada (Mexic).Sucul de roşii este baza unor cockteiluri precum

Bloody Mary şi Bloody Caesar.

Sucul de tomate mai poate fi utilizat şi pentru curaţarea monezilor vechi

datorită aciditaţii pe care o are. Este utilizat şi ca sos in conservele de roşii,

câteodata este înlocuit de piureul de roşii.

În microbiologie sucul de tomate este utilizat în prepararea uni mediu ce

conţine suc de roşii şi agar, folosit pentru determinarea unor bacterii din genul

Lactobacillus.

Concluzii

Sucul de tomate este un produs larg utilizat în toate ţările datorită

proprietăţilor sale nutritive, revitalizante, stimulative.

Deci are o importanţă deosebită în alimentaţia omului deoarece are o

valoare relativă mare, posedă gust şi aromă plăcută, ameliorează pofta şi asimilarea

Page 26: Suc de Tomate

hranei, acţionează favorabil asupra schimbului de substanţe, menţine echilibrul

dintre baze şi acizi in organism.

Sucul de tomate reprezintă o importantă sursă de energie care asigură

desfaşurarea normală a activităţ ii zilnice şi menţinerea stării de sănătate.