RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

download RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

of 32

Embed Size (px)

Transcript of RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  1/32

  UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURETI

  FACULTATEA DE CHIMIE APLICAT I TIINAMATERIALELOR

  RAPORT DE EXPERTIZARE

  CAFEA, DULCIURI SI BUTURIRACORITOARE

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  2/32

  BUCURETI 2012

  UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURETIFACULTATEA DE CHIMIE APLICAT I TIINA

  MATERIALELOR

  EXPERTIZAREA SUCULUI DE ROII

  Master: Expertizarea produselor chimice, alimentelori materialelorAn: IMasterand:

  2

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  3/32

  BUCURETI 2012

  Cupr!"

  Capitolul I

  1# IMPORTANTA, CARACTERISTICILE I VALOAREA NUTRITIV ASUCURILOR I BUTURILOR DIN LE$UME IFRUCTE#################################%

  2# PSTRAREA &N STARE PROASPT A LE$UMELOR I

  FRUCTELOR#########################################################################################################'(# PRE$TIREA MATERIILOR PRIME PENTRUPRELUCRARE#####################################################################################################)

  %# CARACTERISTICILETOMATELOR################################################################*

  '# TEHNOLO$IA SUCURILOR DELE$UME######################################################+ 5.1. Bauturi de legume cu rolnutriti................................................................! 5.". #ehnologia producerii concentratelor delegume.......................................! 5.$. #ehnologia concentratelor detomate........................................................% 5.&. 'actorii care in(luenteaza calitatea sucului detomate.............................1" 5.5. )ropriet*+ile organoleptice si (izicochimice.............................................1")#Tr!"p-r.u/ .-./-r, rp3, p4".rr, "p4/r,5p-6.r, 7/r "uu/u 5.-.############################################################################1%#

  Cp.-/u/ II

  3

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  4/32

  1# C-!.!u.u/ rp-r.u/u 58pr.6###########################################################1*

  2#

  Pr7u/##############################################################################

  ######################1*

  (# Sur"

  /.9u/u############################################################################################1*

  %# Sur. ".-r //.9u/u#############################################################################1

  *

  '# Pr!p// "p. //.9u/u##############################################################1*

  )# Pr-5ur

  !:".9.##########################################################################

  ###1+

  *# C-!"..r/8pr.6##############################################################################

  1;

  +#

  C-!/u6#####################################################################################################20

  ;#

  B7/-9r

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  5/32

  1# IMPORTANTA, CARACTERISTICILE I VALOAREANUTRITIV A SUCURILOR I BUTURILOR DIN LE$UMEI FRUCTE

  -ucurile o+inute din legume i (ructe ocupa un rol important /nalimenta+ia omului. Aceste alimente asigura un necesar energeticsustan+ial: sucurile sunt ade*rate concentrate de itamine, (ermen+i,sustan+e minerale, oligoelemente, acizi organici. 0egumele i (ructele, /n special cele cu consistenta mai tare ridic*proleme de mastica+ie, mai ales copiilor i *trnilor, spre deoseirede sucurile din aceste (ructe i legume, care p*streaz* toat* gama desustan+e nutritie i de itamine, (iind /n acelai timp uor de digerat. 2aloarea nutrutia i energetic* a sucurilor este dat* de con+inutul /nproteine, lipide, glucide, itamine i s*ruri minerale al materiei primedin care sunt realizate. 3rganismul primete primete cea mai mare parte din itamine peaza alimenta+iei de natur* egetal*, respecti din legume i (ructe.

  4n taelul 1, este prezentat -!3!u.u/ >! pr!p// :.!al unor (ructe i legume proaspete:

  Tabelul 1.

  Nr# r.# D!ur V.!, 9 ?

  B1 B2 C

  1 A(ine ,$ ,& 1"" Ananas ,6 ,$ 1!$ Capsune ,$ ,1 6

  & 7rape(ruit ,! ,8 &85 0amai ,8 ,1 58 Mere ,& ,$ 1"6 -truguri ! Castraeti ,$ ,& 6% Morcoi ,5 ,5 &1 P./9/

  r-"0,0% 0,0% 2'

  5

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  6/32

  B*uturile nealcoolice realizate din legume i (ructe reprezint* ungrup de alimente care sat(is(ac, pe lng* neoia de lichide aorganismului i necesarul de sustan+e nutritie, pentru men+inerea

  st*rii de s*n*tate.

  4n taelul ", este prezentat -!3!u.u/ >! "4rur !r/al unor(ructe i legume:

  Tabelul 2.

  Nr#r.#

  D!ur

  Srur !r/, 9?

  N @ C M9 F P C/

  1 A(ine 1 1" " 1 ,8 !,& 1" Ananas 1,1 $ Capsune " 18 "5 1$ ,! " 15& 7rape(ruit & " 15 8 ,& "! "5 0amai $ 16 & 1$ ,8 " 58 Mere $ 1" ! 5 ,& 1 1,56 Morcoi 1 "" 5 15 1 & 5! -truguri " $ 18 1& ,5 "& 1% Castraeti 15 16 "$ % ,$ "6 $

  10 P./9/

  r-"

  2' (10 1' 20 0,) (0 )0

  2# PSTRAREA &N STARE PROASPT A LE$UMELOR IFRUCTELOR

  4n procesul de alori(icare a legumelor i (ructelor, depozitareaproduselor horticole ocupa un rol important i const* /n introducerea imen+inerea acestora /n spa+iile de p*strare.

  Alegerea spa+iului de p*strare i a metodei de depozitare depinde depropriet*+ile (izicochimice i (iziologice ale produsului i de timpul dedepozitare.

  'actorii care in(luen+eaz* p*strarea /n stare proasp*t* a (ructelor ilegumelor:

  6

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  7/32

  1. Caracteristicile de specii i soi9". #emperatura de p*strare, care determin* iteza de des(*urare areac+iilor chimice i iochimice, precum i iteza de eaporare a a peii acre inhia dezoltarea microorganismelor9 $. mezeala relati* a aerului din spa+iul de p*strare: !5%5;9

  &. Compozi+ia atmos(erei. ezin(ectarea se poate (ace prin *ruire i, apoi, tratare cu dioxid desul(9 6. 0umina are rolul de a intensi(ica actiitatea metaolic* a(ructelor i legumelor. >e aceea depozitarea (ructelor i legumelor se

  (ace la /ntuneric9 !. -ustan+ele olatile, precum: etilena care intensi(ic* proceselede m*turare, amoniacul care poate proeni din instala+iile (rigori(ice,ca urmare a unor pierderi accidentale. 4n procesul de industrializare a legumelor i (ructelor, depozitareatreuie s* (ie ct mai scurt* sau chiar suprimat*.

  4n taelul $, se prezint* pierderile /n greutate ale unor specii delegume i (ructe, /n (unc+ie de durat* de depozitare:

  Tabelul 3Nr# r.# D!ur Pr5r ! 9ru.. ?

  Dur. 5 5p-6.r12 -r 2% -r P". 2%

  -r1 Ardei 1, 1,5 ",5" Castraeti 1, 1,5 ",5$ 2inete ,5 1, 1,5& 2arza ,5 1, 1,5' T-. 1,0 1,' 2,'8 Capsune 1,5 6 )ere ,6 ! -truguri ,% % 2isine ,% 1 ?meura 1,5

  (# PRE$TIREA MATERIILOR PRIME PENTRUPRELUCRARE

  7

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  8/32

  [email protected] procedeelor de conserare aplicate /n industriaconserelor egetale con+in aceleai opera+ii de condi+ionare.

  rm*toarele opera+ii sunt aplicaile att legumelor, ct i(ructelor:

  1# S-r.r are rolul de a elimina din masa produselorexemplarele necorespunz*toare sau cu de(ecte92# Sp/r are rolul de a elimina impurit*+ile, de a reducereziduul de pesticide, (iind aproape la (el de e(icient* ca i o trataretermic* timp de "5 minute9(# Cur.r urm*rete /ndep*rtarea p*r+ilor necomestiile saugreu digeraile ale materiei primesi se poate realize prin procedeemecanice, termice, chimice9 >e exemplu, la [email protected] chimic* a tomatelor, treuiescrespecta+i anumi+i parametri, cum sunt: concentra+ia solu+ieiutilizate la /ndep*rtarea pielitei (ructului a 3D 5;, temperaturade %5%! grade, iar durata realiz*rii procedeului s* se /ncadreze/ntre ,51 min.%# D:6r se aplic* (ructelor i legumelor di(eren+iat, pentrut*ierea /n (elii, cuuri, etc9'# Op4rrF se aplic* (ructelor i legumelor /ntregi sau /nsegmente asigurnd: inactiarea enzimelor, eliminarea aerului din+esuturi, reducerea num*rului de microorganisme, (ixarea culoriiproduelor egetale, eliminarea gustului nepl*cut al unor legume.

  Calitatea apei utilizate la op*rire este (oarte important*: deexemplu, apa dur* este contraindicata.

  %# CARACTERISTICILE TOMATELOR

  T-./reprezint* una din principalele legume utilizate /nalimentaGie /n stare proaspat* i and cea mai mare pondere /nindustria conserelor de legume. 'ructul este o ac* de culoare

  erde la /nceput, iar la maturitate rou, roz, galen, datoritapropor+iei /n care se g*sesc /n (ructe pigmen+ii caroten i licopen.)rospe+imea i gustul pl*cut este con(erit de acizii lieri /n

  echiliru cu aromatizan+ii naturali i cu zaharurile soluile.'ermitatea i consisten+a (ructelor, apte pentru transport ip*strare, sunt asigurate de con+inutul /n proteine, aminoacizi,sustan+e pectice, celuloz* i hemiceluloz*.

  8

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  9/32

  4n industria (aric*rii sucului de tomate se utilizeaz* tomate de(orm* rotund*, supra(a+a neted*, culoarea roie intens*, nu seadmite tomate necoapteerzi, treuie s* (ie (*r* semne de(ermentare sau mucegai, neatacate de oli, greutatea treuie s* (iecuprins* /ntre 61g, sustan+a uscat* nu mai mic* de &;.

  -e recomand* soiuri de legume, care /n urma tratamentelormecanice i termice nu su(er* modi(ic*ri esen+iale de culoare igust, au pierderi minime de sustan+e soluile utile z*haruriitamine etc.D i /i p*streaz* textura (*ra /nmuierea excesi* a+esuturilor.

  C-p-6. .-./-r

  Ap* : %&,;9 ?aharuri: ",!;9 Amidon: ,$;9

  Celuloz*: ,!;9 -ustan+e proteice: ,6;9 0ipide: ,";9 -ustan+e minerale: ,6;.

  -ucul are un conGinut mai scazut de hidraGi de caron /n raport cupulpa, dar /n schim este mai ogat /n s*ruri minerale, cu excepGiacelor de (ier concentrat /n pulp*D.

  #omatele sunt /n primul rnd o surs* de itamine. -unt ogate /n

  special /n itamina C, A, B1, B", i sunt o surs* important* de potasiu.4n plus licopenul existent /n compozi+ia acestora o(er* propriet*+iantioxidante care [email protected]* /n cazul olilor cardioasculare. 1 g de roii con+in gama caroten, aproximati 6 mg it. B1,

  "5 mg it. C i cantit*+i mari de it. B", )) si B8. Cu ct roiilesunt mai mici ca olum, cu att cantitatea de it. C este maimare.

  4n rosii se mai gasesc o serie de elemente indispensaile ie+iiomului ca: Cl, -, ), 'e, Ca, Cu, Mg, Br, I, g, 'l etc, precum icantit*+i mici de acid malic, acid citric, acid tartric.

  '# TEHNOLO$IA SUCURILOR DE LE$UME

  '#1# Bu.ur 5 /9u u r-/ !u.r.:

  9

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  10/32

  -ucul natural de legume reprezinta lichidul extras din legumele instare proaspata, dupa ce acestea au (ost conditionate si zdroite.Cantitatea de suc rezultata depinde de (orta cu care se prezeaza, degradul de maruntire a legumelor si de calitatea acestora

  >atorit* con+inutului lor ogat /n sustan+e hr*nitoare ienergetice, *uturile din legume au o aloare alimentar* ridicat*.Acestea sunt o+inute din sucuri de legume /n di(erite propor+ii, lacare se adaug* sucuri din (ructe, legume i (ructe ca atare, precumi o serie de alteproduse de origine animal*, care au ca e((ect/mun*t*+irea gustului, ridicnd totodat* i aloarea nutritie aacestor *uturi. -ucul de tomate deoarece reprezint* o alimenta+ie energetic* i ometod* de preenire a /moln*irilor.

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  11/32

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  12/32

  Figura 1. Schema de concentrare ultrarapida a sucului de tomate

  C-!5.-!r " 7/r p". 5 .-.. In edereaasigurarii stailitatii microiologice a produsului, se (ace tratareatermica a pastei tomate. Conserarea prin termosterilizare se poate(ace prin turnarea pastei de tomate (ierinti in recipiente de $=1 si prinsterilizare propriuzisa a recipientelor de 1=1 si 1=1. 3 linie deconditionare a pastei de tomate este (ormata din azine de colectare apastei de tomate, pompa, preincalzitor de pasta, masina de dozat si

  masina de inchis. )asta de tomate poate (i dozata si in tuuri de aluminiu sipasteurizata. )entru turnarea la rece, pasta de tomate se raceste la " de gradeCelsius si se dozeaza in utoaie para(inate. In prezent, exista tendintapentru conserarea aseptica a pastei de tomate, in rezeroare mari,(olosind linii speciale.

  )entru -7.!r "uu/u 5 .-., industrial se aplica o schematehnologica ce respecta urmatoarele etape .r!"p-r.r, rp./..: " !...:, p".rr, "p/r, !"p.r,

  65r-7r, ".rurr 9r-"r, pr!/6r, 8.r9r"uu/u, --9!6r, pr!/6r, 7/r, ".r/6r,5p-6.r# In (igura ", este ilustrata linia tehnologica de (aricarea a sucului detomate:

  12

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  13/32

  Figura 2.

  1,",$Eaporator&,5,8,6pompa!,%tanc pentru depozitare1condensator11pompa de aspiratie1"pompa1$pasteurizator

  1&masina de umplut15masina de inchidere

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  14/32

  '#%# F.-r r !

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  15/32

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  16/32

  4n microiologie sucul de tomate este utilizat /n prepararea uni mediuce con+ine suc de roii i agar, (olosit pentru determinarea unoracterii din genul 0actoacillus.

  )# Tr!"p-r.u/ .-./-r, rp., p".rr,"p/r, 5p-6.r, 7/r "uu/u 5 .-.

  Tr!"p-r.u/ .-./-r

  -e (ace cu [email protected] de transport acoperite pentru a [email protected] prim* de in(luen+a intemperiilor. )e parcursul transportului,roiile treuie (erite de ocuri i *t*mari mecanice.

  >e aceea, [email protected] recomandate pentru transportul roiilorsunt di(erite tipuri de l*zi pn* la 18 g, containere, ene, cisterne

  i /n rac /n maini sau remorci asculante, /ns* grosimea stratuluinu treuie s* dep*easc* 8 cm. [email protected] treuie s* asigure aerisirea produselor transportate,sa (ie /n stare (unc+ional*, curate, (*r* miros str*in i s* nu modi(icecaracteristicile de calitate ale produsului transportat. 0a interal de ! ore este oligatorie sp*larea i dezin(ectareaenelor i cisternelor de transport a tomatelor. >ezin(ectarea seexecut* cu ap* clorinat* 51 mg clor acti la litruD.

  Rp3

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  17/32

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  18/32

  /n ioxid de caron i ap* /n procesul de respira+ie, reducereacon+inutului de itamine cauzat* de procesul de oxidare

  modificrile microbiologice:muceg*irea, (ermentarea iputre(ac+ia.

  Sp4/r )entru o sp*lare e(icient* se aplic* tratarea termic* la 1 LC timpde "5 min. )entru /mun*t*+irea procesului de sp*lare pot (i (olositesustan+e detergente cu condi+ia c* (aza de cl*tire s* (ie mai intens*.Cl*tirea se e(ectueaz* cu maina de sp*lat cu duuri care pulerizeaz*apa pe tomatele sp*late . )resiunea apei la duuri se recomand* a (ide 11,5 atm. Controlul sp*l*rii se e(ectueaz* izual. E(icien+a sp*l*rii seapreciaz* prin num*rul total de microorganisme de pe supra(a+atomatelor /nainte i dup* sp*lare, care treuie s* scad* de cel pu+inase ori. 4n caz contrar se intensi(ic* procesul de sp*lare.

  Dp-6.r >epozitarea /ndelungat* /n condi+ii necorespunzatoare poate ducela apari+ia unor (enomene microiologice nedorite mucegaire i(ermentareD cu degradarea calit*+ii materiei prime.

  )*strarea tomatelor /n azine cu ap* dureaz* nu mai mult de 1ore, deoarece [email protected] acestei metode const* /n pierdereasustan+elor soluile, glucidelor, itaminelor, sustan+elor minerale,etc. 4n cazul p*str*rii /n containere sau /n l*zi, (iecare lot este /nso+itcu paaport unde este indicat* masa, gospod*ria i calitateatomatelor. A7/r "uu/u 5 .-.

  -e e(ectueaz* /n recipiente de sticl*, cutii metalice i cutiitetrapac. Mai des sunt utilizate pachete #etraBricAsepticN, (aricatedin material de amala@ cominat, con(orm documentelor normatie /nigoare, cu capacitatea de "9 5 i 1 cm$. 4nchiderea recipientelor este (aza tehnologic* cu rol hot*rtor /nasigurarea conser*rii produselor.

  na din cauzele principale ale apari+iei de reuturi i [email protected]

  este calitatea in(erioar* a [email protected].>in punct de edere calitati orcanele, cutiile i capaceleutilizate /n industria conserelor treuie s* corespund* condi+iilortehnice din normatiele de calitate /n igoare.

  Marcarea i etichetarea sucurilor de tomate treuie s* se (ac* curespectarea reglement*rilor /n igoare priind etichetarea alimentelor,/nscrierea tuturor in(orma+iilor necesare, ast(el /nct consumatorul s*(ie in(ormat corect la momentul cump*r*rii produsului.

  18

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  19/32

  S.r/6r

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  20/32

  aza reclamatiei "5="1" emisa de BI3#3MA#3E- -.A, consemnez inprezentul raport rezultatul sarcinii ce mi sa incredintat de catreBI3#3MA#3E- -.A.

  Sur" /.9u/u

  -ursa litigiului este una asupra produsului si anume: prezentaunui miros nespeci(ic si alterarea gustului unui lot de suc de rosii.

  Sur. ".-r / /.9u/u

  )artile a(late in litigiul care (ormeaza oiectul dosarului nr."5="1", in aza reclamatiei "5="1" sunt:R/!.: Codrescu Anghel, cu domiciliul in Bucuresti, in calitatede consumator.Pr.: -C. #3MA#3) -.A, producatoare de suc de rosii.

  Pr!p// "p. / /.9u/u

  0a data de ".5."1", Mihai Cosmin, comerciant, a inregistrat oreclamatie la sediul -C M0#I0AB -.A, aducand la cunostintaconstatarile (acute in momentul eri(icarii calitatii sucului de rosiiachizitionat de la BI3#3MA#3E- -.A. primit de la (irma producatoare-C. #3MA#3) -.A spre a (i dat spre consum. Colaorarea intrecele doua (irme a (unctionat cu succes pana in momentul de (ata,cand sau inregistrat dis(unctionalitati in ceea ce prieste calitateasucului de rosii receptionat pentru a (i dat spre consum.>in ealuarea acestor aspecte sau putut constata urmatoarele:- Alterarea organoleptica a sucului de rosii: miros de ranced, culoare

  usor inchisa, gust alterat, nespeci(ice unui produs de calitate una.

  -

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  21/32

  ". Identi(icarea cauzelor care au dus la modi(icarea calitatiiprodusului suc de rosii receptionat de (irma BI3#3MA#3E--.A

  Pr-5ur !:".9.

  0a data de ".5."1", expertul >ragomir AncaIuliana, a (ostdesemnat pentru ealuarea reclamatiei inregistrate in dosarul"5="1".

  0a data de $.5."1", expertul accepta implicarea insolutionarea reclamatiei.

  0a data de &.5."1" expertul consulta 5-u!./ r

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  22/32

  Expertul eri(ica de asemenea documentatia:- Certi(icat de atestare a dreptului de comercializare la solicitarea

  producatorului

  - Certi(icat de con(ormitate

  - Aiz de insotire a mar(ii

  - Buletin de analiza

  - 'actura

  - )roces eral de receptie.

  A!/6/ ru. p!.ru pr-5u"u/ "u 5 r-"

  Analiza senzoriala SR ISO 1((02200+ 9

  Analize (izicochimice: p SR EN 11(21;;)

  - acizi titraili SR EN 121%*1;;;=C120009

  - sustanta uscata soluila9

  - continutul de apa9

  S.u5r 5-u!./-r -pr.:

  1. >ocumente care reglementeaz* relatia dintre p*rti

  - Contract

  ". >ocumente de lirareprimire:- 'actura (iscal*9

  - )roces eral de receptie

  $. >ocumente care atest* calitatea:

  - Certi(icatul de con(ormitate

  - Buletinul de analiz*

  C-!"..r/ 8pr.6

  In urma eri(icarii etichetei produsului, sa constatat ca aceastaeste con(orma. In urma analizelor preleate din cele doua sursementionate sau constatat conditii necon(orme de depozitare,ast(el sa constatat ca sursa [email protected] aduse produsului estemodalitatea de depozitarea la ene(icia, si anume in depozitul

  22

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  23/32

  (irmei comerciante BI3#3MA#3E- -.A, umiditatea aerului din depozitdepaseste alorile recomandate. Ast(el, ruginirea capacelor metaliceconduce la per(orarea talei si alterarea produsului, aducand modi(icariorganoleptice si (izicochimice din cauza depozitarii in conditiinecorespunzatoare.

  Insa, in urma e(ectuarii analizelor de laorator si a inestigariidocumentelor operatie solicitate, sa constatat ca produsul suc derosii comercializat intruneste conditiile de calitate prescrise.

  C-!/u6

  )e parcursul inestigatiei litigiului sau eri(icat toate

  documentele operatie puse la dispozitie de cele doua parti, saueri(icat conditiile de depozitare, transport si sau e(ectuat si ealuattoate analizele necesare produsului.

  In urma acestor inestigatii sau constatat aateri de la normeleadmise, acestea (iind nerespectarea normelor tehnice de depozitare alotului in cauza, iar nerespectarea acestor conditii a dus la iciereacalitatii sucului de rosii dat spre comercializare.

  In urma acestei expertize, (irma producatoare ia hotararea de aremedia situatia creata prin inlocuirea lotului de suc de rosii in cauza.

  'irma comercianta ia decizia de a colaora cu (irmaproducatoare numai dupa ce a (i despaguita pentru [email protected] de comercializarea lotului de suc de rosii necorespunzator.

  23

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  24/32

  B7/-9r

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  25/32

  ANEXE

  25

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  26/32

  C*tre:Andreescu Mihai-.C. M0#I0AB -.A.

  -tr.Agricultori 116, Bl.!1, -ector $ U cod postal: $$&1Bucuresti E

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  27/32

  &. >etalii cu priire la de(icientele reclamate: nerespectarea conditiilorde >E)3?I#A

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  28/32

  Emilia, persoana de contact desemnat* de -.C. M0#I0AB -.A. pentrudosarul nr. "5="11.

  4n calitate de expert numit /n inestigarea acestei cauze, sunte+i/mputernicit*, prin decizia nr. 8&=!.5."11 a -.C. M0#I0AB -.A., s*contacta+i p*r+ile i oricare alte organiza+ii implicate /n icierea calit*+ii

  produsului suc de rosii, care (ace oiectul litigiului, solicitnd de laacetia documentele pe care le considera+i releante, precum i acces/n loca+iile i la personalul pe care le identi(ica+i drept proatorii pentruspe+a /n cauz*.

  3iectiele expertizei sunt:1. ealuarea documentelor care constituie (ondul spe+ei nr.

  "5="11". stailirea st*rii de calitate a produsului suc de rosii (urnizat de

  -.C. #3MA#3) -.A. Campina.)entru [email protected] de sericii din partea unor organiza+ii de ter+*

  parte, * rug*m s* o+ine+i /n prealail permisiunea scris* a

  reprezentatului desemnat de centrul nostru pentru spe+a nr. "5="11.2* rug*m s* comunica+i /n scris persoanei de contact desemnatede centrul nostru -C M0#I0AB -.A. acceptul dumneaoastr* pentrudes(*urarea lucr*rilor de expertizare /n spe+a nr. "5="11.

  >ata pentru depunerea raportului de expertiz*, /n (ormatelectronic i tip*rit pe hrtie este 18 mai "1", orele 18:, la >na ing.chim. Ionescu Emilia, persoana de contact desemnat* de -C M0#I0AB-.A. pentru dosarul nr. "5="11.

  !.5."1" -emn*tura i tampiladirectorului,

  28

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  29/32

  C4.r,D! !9# # I-!"u E/,

  S.C. MULTILAB S.A.

  Str.Agricultori 11! Bl."1! Sector # $ cod %ostal& '#'#(1Bucuresti ) *omania+)mail& ionescu.emilia,5ahoo.comTel. -secretariat & /( '01 #10 1(( /( '01 #10 1(2Tel.& /( '0" 4(26#22

  -usemnata >ragomir AncaIuliana,Ca urmare a adresei >s. de numire a mea ca expert pentru

  ealuarea reclama+iei "5="11, /nregistrat* miercuri % mai "1" dec*tre -.C. BI3#3MA#3E- -.A. BC

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  30/32

  -.C. BI3#3MA#3E- -.A.-ucursala BCna >irector Amalia )opescu,

  -.C. M0#I0AB -.A.

  -tr.Agricultori 116, Bl.!1, -ector $ U cod postal: $$&1Bucuresti EE E I

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  31/32

  PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

  )rin prezentul proces eral se certi(ic* (aptul c* /ntreprinderea-.C. BI3#3MA#3E- -.A. BCE

 • 8/13/2019 RAPORT de EXPERTIZA-Suc de Rosii

  32/32