Subiect Anul II Ec

60
CECCAR BRASOV SUBIECTE ANUL II STAGIU COLECTIV CECCAR FILIALA BRASOV SEMESTRUL II 2010 GRUPA I de subiecte CONTABILITATE 1. Efectuati inregistrarile contabile aferentei situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2.000.000 Rezultat brut profit: 1.000.000 Cota impozit pe profit: 16%. Profitul se repartizeaza astfel: la rezerve legale; 1% la rezerve statutare; 10.000 la alte rezerve. Restul se reporteaza in exercitiul urmator, fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor. Rezolvare: Calcul rezerva legala: 1.000.000 lei x 5% = 50.000 lei 2.000.000 lei x 20% = 400.000 lei 1.000.000 lei – 50.000 lei = 950.000 lei / deductibila conform art.22 alin.1 lit.a din Codul fical. 950.000 lei – (950.000x16%) = 950.000 lei – 152.000 lei = 798.000 lei Rezerve statutare 798.000 lei x 1% = 7.980 lei Pentru dividende 798.000 lei – (7.980 lei + 10.000 lei) = 780.020 lei Rezerva legala: 129 “Repartizarea profitului” = 1061 “Rezerve legale” 50.000 1

Transcript of Subiect Anul II Ec

Page 1: Subiect Anul II Ec

CECCAR BRASOV

SUBIECTE ANUL II STAGIU COLECTIV CECCAR

FILIALA BRASOV

SEMESTRUL II 2010

GRUPA I de subiecte

CONTABILITATE

1. Efectuati inregistrarile contabile aferentei situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2.000.000 Rezultat brut profit: 1.000.000 Cota impozit pe profit: 16%. Profitul se repartizeaza astfel:

la rezerve legale; 1% la rezerve statutare; 10.000 la alte rezerve.

Restul se reporteaza in exercitiul urmator, fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor.

Rezolvare:Calcul rezerva legala:

1.000.000 lei x 5% = 50.000 lei2.000.000 lei x 20% = 400.000 lei1.000.000 lei – 50.000 lei = 950.000 lei / deductibila conform art.22 alin.1 lit.a din Codul fical.950.000 lei – (950.000x16%) = 950.000 lei – 152.000 lei = 798.000 leiRezerve statutare 798.000 lei x 1% = 7.980 leiPentru dividende 798.000 lei – (7.980 lei + 10.000 lei) = 780.020 lei

Rezerva legala:

129 “Repartizarea profitului” = 1061 “Rezerve legale” 50.000 lei

Reportarea profitului:

121 “Profit si pierdere” = 117 “Rezultatul reportat” 798.000 lei

Rezervele statutare, si alte rezerve:

117 “Rezultatul reportat” = % 17.980 lei1063 “Rezerve stat. sau contractuale” 7.980 lei 1068 “Alte rezerve” 10.000 lei

1

Page 2: Subiect Anul II Ec

Profitul repartizat pentru rezerve in exercitiul urmator:

121 “Profit si pierdere” = 129 “Repartizarea profitului” 50.000 lei

Repartizarea profitului pentru dividende:

117 “Rezultatul reportat” = 457 “Dividende de plata” 780.020 lei

2. Se constituie o societate comerciala in urmatoarele conditii: capital subscris 40.000 actiuni * 1.000 lei valoare nominala; capitalul este varsat la constituire; aportul este constituit din numerar 20.000.000 lei, mijloace de

transport 10.000.000 lei si materii prime 10.000.000 lei. Cheltuielile ocazionate de constituire sunt de 1.000.000 lei, platibile in numerar de catre asociati. Sa efectueze toate operatiile contabile aferente acestei situatii.

Rezolvare:Subscrierea capitalului:

456 “Decontari cu asociatii privind capitalul”

= 1011 “Capital subscris nevarsat”

40.000.000 lei

(40.000bucx1.000lei)Varsarea capitalului social:

% = 456 “Decontari cu asociatii 40.000.000 lei5121 “Conturi la banci in lei” privind capitalul” 20.000.000 lei2133 “Mijloace de transport” 10.000.000 lei

301 “Materii prime” 10.000.000 lei

Cheltuielile de constituire sunt platite in numerar de catre asociati:

5311 “Casa in lei” = 455 “Decontari cu asociatii privind capitalul”

1.000.000 lei

201 “Conturi la banci in lei” 1.000.000 lei

3. O societate a emis 10.000 actiuni noi, pretul de emisiune fiind de 1.100 lei.

Situatia capitalurilor proprii inainte de de emisiune se prezinta astfel:

capital subscris varsat 30.000.000 ( 30.000 act*1.000 lei valoarea nominala)

rezerve 6.000.000.

Sa se determine valoarea unui DS si sa efectueze operatiile contabile.

2

Page 3: Subiect Anul II Ec

Rezolvare:Cresterea de capital prin emisiunea de noi actiuni in numerar este insotita in mai toate cazurile de masuri de protectie a vechilor actionari. Aceasta protectie este asigurata prin atribuirea acestora a drepturilor preferentiale de subscriere. (DS) care se ataseaza actiunilor.

D.S exprima pierderea de valoare a unei actiuni datorita cresterii numarului de actiuni. Pierderea de valoare se explica prin faptul ca noile actiuni sunt emise la un pret inferior valorii contabile a vechilor actiuni. Pentru compensarea pierderii vechiul actionar primeste pentru fiecare actiune veche un D.S.

D.S. se calculeaza ca diferenta intre valoarea contabila (>), veche si valoarea contabila noua (<). Concomitent D.S. se calculeaza si paritatea de emisiune, raportand numarul de actiuni noi emise la numarul de actiuni vechi existente.

Inainte de majorarea capitalului social:- capitalul social varsat: 30.000.000 lei- rezerve: 6.000.000 lei- numarul de actiuni: 30.000

Dupa majorare:- capitalul social varsat: 40.000.000 lei- rezerve: 6.000.000 lei- numarul de actiuni: 40.000

Valoarea normala a unei actiuni:

Valoarea contabila a unei actiuni.Capitaluri proprii (capital social + rezerve)Nr de actiuni

valoare contabila veche >

valoare contabila noua <

D.S. valoarea contabila veche – valoare contabila noua 1.200 lei – 1.150 lei = 50leiSau

1/3

Paritatea de emisiune 50 lei x 3 buc = 150 lei.

Actiunile pot fi subscrise numai de actionarii vechi sau de actionarii noi.- daca sunt subscrise de vechii actionari pentru ficare actiune noua acestia

platesc valoare lor normala, adica: 1.000 lei + 3 D.S.

3

Page 4: Subiect Anul II Ec

- daca sunt subscrise de noii actionari, acestia platesc valoarea contabila noua: 1.150 lei + 3 D.S.

Operatiunile contabile sunt: - subscrierea capitalului social (noile actiuni):

456 “Decontari cu asociatii privind = % 11.000.000 lei capitalul” 1011 “Capital subscris

nevarsat”10.000.000 lei

1011 “Prime de emisiune” 100.000 lei

- depunerea numerarului:

5121 “Conturi la banci in lei” = 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul”

11.000.000 lei

4. Se dau urmatoarele operatii:

(1)vanzarea unui teren la pretul de vanzare de 1.000.000 lei, TVA 19% (factura); costul de achizitie al activului vandut este de 800.000 lei;

(2)vanzarea de investitii financiare pe termen scurt achizitionate in cursul anului: 100 actiuni la cursul bursier de 10 lei/buc; cursul de la data achizitiei este de 8 lei/buc;

(3)vanzarea de imobilizari financiare: 1.000 actiuni la cursul de 15 lei (acestea fusesera cumparate anul trecut la cursul de 16 lei si depreciate in bilantul anului trecut cu 2 lei/actiune);

(4)la sfarsitul anului intreprinderea detine investitii financiare pe termen scurt cotate: 200 actiuni; cursul bursier la sfarsitul anului este de 20 lei/actiune (ele fusesera cumparate la cursul de 18 lei in cursul anului);

(5)la sfarsitul anului intreprinderea detine 500 actiuni reprezentand imobilizari financiare cumparate in anul anterior; cursul de inchidere este de 15 lei/actiune;

(6)intreprinderea detine o cladire achizitionata in urma cu 5 ani la costul de 500.000 lei. In bilantul anului trecut cladirea fusese adusa la valoarea justa de 700.000 lei, reprezentand o rezerva din reevaluare pozitiva de 200.000 lei. Amortizarea anului curent a fost de 70.000 lei. La sfarsitul anului curent, valoarea justa a fost estimata la 300.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibila este de 180.000 lei;

(7)intreprinderea a vandut in cursul anului produse finite la pret de vanzare de 8.000.000 lei, TVA 19%; costul productiei vandute este de 5.000.000 lei;

(8)intreprinderea a beneficiat in cursul anului de reduceri comerciale in valoare de 200.000 lei, TVA 19%, primite pe facturi ulterioare pentru materiile prime achizitionate de la furnizori;

4

Page 5: Subiect Anul II Ec

(9)intreprinderea a acordat clientilor in cursul anului reduceri comerciale de 600.000 lei, TVA 19%, in baza unor facturi ulterioare, pentru vanzarile efectuate in anul anterior;

(10)intreprinerea a primit factura privind un contract de leasing financiar. Chiria este de 100.000 lei, din care rambursarea de datorie 80.000 lei, dobanda 20.000 lei, TVA 19%;

(11)la sfarsitul anului intreprinderea inregistreaza un provizion pentru litigii estimat la 10.000 lei;

(12)se actualizeaza soldul contului de provizion pentru dezafectarea unei linii de productie ca urmare a trecerii timpului: soldul contului de provizion in bilantul anului anterior era de 15.000 lei, rata efectiva a dobanzii pentru o finantare echivalenta cu rambursare la scadenta este de 12%;

(13)se incaseaza dobanzi aferente obligatiunilor achizitionate de la societatea Gama, rambursabile dupa 5 ani, in suma de 20.000 lei, din care dobanda cuvenita pentru perioada de detinere a instrumentului purtator de dobanda este de 5.000 lei;

(14)in cursul anului s-au obtinut produse finite la costul de 6.000.000 lei;(15)la sfasitul anului, intreprinderea decide ca in anul urmator sa vanda o cladire. Aceasta are un cost de 160.000 lei, amortizare cumulata 40.000 lei. Valoarea justa estimata la 31.12.N este de 110.000 lei iar cheltuielile estimate cu cesiunea sunt de 5.000 lei;

(16)managerii decid ca in anul N+1 sa plateasca suma de 170.000 lei reprezentand prime privind participarea salariatilor la profit;

(17)cheltuiala cu impozitul pe profit este de 842.900 lei.

Se cere: a) sa se contabilizeze operatiile de mai sus; b) sa se prezinte incidenta acestor operatii asupra contului de profit si pierdere intocmit conform OMFP 3055/2009.

Rezolvare:4.1. Vanzarea terenului:

461 “Debitori diversi” = % 1.190.000 lei 7583 “Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de

capital”

1.000.000 lei

4427 “TVA colectata” 190.000 lei

4.2. Vanzarea de investitii financiare pe termen scurt:

5

Page 6: Subiect Anul II Ec

461 “Debitori diversi” = % 1.000 lei 508 “Alte investitii financiare pe termen scurt si creante

asimilate”

800 lei

764 “Venituri din investitii financiare cedate”

200 lei

4.3. Vanzarea de imobilizari financiare:- achizitia de actiuni:

265 “Alte titluri imobilizate” = 5121 “Conturi la banci in lei” 16.000 lei

- reevaluare bilantului anului trecut:

686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele”

= 296 “Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

financiare”

2.000 lei

- vanzarea de imobilizari financiare:

461 “Debitori diversi” = 7641 “Venituri din imobilizari financiare cedate”

15.000 lei

6641 “Cheltuieli privind imobilizarilor financiare cedate”

= 265 “Alte titluri imobilizate” 16.000 lei

296 “Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare”

= 7863 “Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de

valoare a imobilizarilor financiare”

2.000 lei

Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoare de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

La sfarsitul exercitiului financiar se influenteaza rezultatul exercitiului cu pierdere de valoare, astfel:

686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru

pierdere de valoare”

= 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare”

1011 “Capital subscris nevarsat” = 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul”

456 “Decontari cu asociatii privind capitalul”

= 261 “Actiuni detinute la entitatile afiliate”

1012 “Capital subscris varsat” 1011 “Capital subscris nevarsat”

6

Page 7: Subiect Anul II Ec

4.4 achizitia actiunilor (pe termen scurt):

508 “Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”

= 5121 “Conturi la banci in lei” 3.600 lei

sau461 “Debitori diversi” = 5121 “Conturi la banci in lei” 3.600 lei

508 “Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”

= 461 “Debitori diversi”

- evaluarea actiunilor pe termen scurt la cursul bursier din ultima zi a anului:

508 “Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”

= 7642 “Castiguri din investitii pe termen scurt cedate”

400 lei

4.5

265 “Alte titluri imobilizate” = 7.500 lei 4.6.

a) reevaluarea pozitiva a cladirii, anul trecut

212 “Constructii” = 105 “Rezerve din reevaluare” 200.000 lei

b) amortizarea anului curent si trecerea rezervelor din reevaluare la rezerve:

6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”

= 2812 “Amortizarea constructiilor”

70.000 lei

105 “Rezerve din reevaluare” 1065 “Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve

din reevaluare”

70.000 lei

c) inregistrarea unei ajustari de valoare:

6813 “Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea

imobilizarilor”

= 2912 “Ajustari pentru deprecierea constructiilor”

400.000 lei

b) reevaluarea cladirii:

% = 212 “Constructii” 400.000 lei 105 “Rezerve din reevaluare” 180.000 lei

6583 “Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital”

220.000 lei

7

Page 8: Subiect Anul II Ec

c) diminuarea ajustarii de valoare:

2912 “Ajustari pentru deprecierea constructiilor”

= 7813 “Venituri din ajustari pentru deprecierea imobil”

220.000 lei

Conform O.M.F.P. 3055/2009 titlurile pe termen scurt (actiuni si alte investitii financiare) admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.

4.7. Vanzarea de produse finite:

4111 “Clienti” = % 9.520.000 lei 701 “Venituri din vanzarea

produselor finite”8.000.000 lei

4427 “TVA colectata” 1.520.000 lei

711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”

= 345 “Produse finite” 5.000.000 lei

4.8.

401 “Furnizori” = % 238.000 lei

609 “Reduceri comerciale primite”

200.000 lei

4426 “TVA deductibila” 38.000 lei

4.9.% = 4111 “Clienti” 744.000

lei 709 “Reduceri comerciale acordate” 600.000

lei4427 “TVA colectata” 144.000

lei4.10.

% = 404 “Furnizori de imobilizari” 119.000 lei

167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate”

80.000 lei

666 “Cheltuieli privind dobanzile” 20.000 lei4426 “TVA deductibila” 19.000 lei

4.11.

8

Page 9: Subiect Anul II Ec

4118 “Clienți incerți sau in litigiu” = 4111 “Clienti” 10.000 lei

6812 “Cheltuieli de exploatare privind provizioanele”

= 1511 “Provizioane pentru litigii” 10.000 lei

4.12.

6812 “Cheltuieli de exploatare privind provizioanele”

= 1513 “Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si

alte actiuni similare legate de acestea”

1.800 lei

4.13. Se incaseaza dobanzi aferente obligatiunilor.

Achizitia obligatiunilor:

506 “Obligatiuni” = 509 “Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt”

5121 “Conturi la banci in lei” = 766 “Venituri din dobanzi” 20.000 lei

4.14.

345 “Produse finite” = 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de

produse”

6.000.000 lei

- cost cladire: 160.000 lei- amortizare cumulata: 40.000 lei- valoare justa estimata: 110.000 lei- cheltuieli cu cesiune: 5.000 leiTrecere cladirii la stocuri:

In categoria stocurilor se cuprind si activele cu ciclu lung de fabricatie, destinate vanzarii (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinte etc. realizate de entitatile ce au ca activitate principala obtinerea si vanzarea de locuinte). Daca constructiile sunt realizate in scopul exploatarii pe termen lung, de catre entitatea care le-a realizat, ele reprezinta imobilizari.

De asemenea, atunci cand un teren este cumparat in scopul construirii pe acesta de constructii destinate vanzarii, acesta este inregistrat la stocuri.

Atunci cand exista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, in sensul ca aceasta urmeaza a fi imbunatatita in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, in contabilitate se inregistreaza transferul activului din categoria imobilizari corporale in cea de stocuri. Transferul se inregistreaza la valoarea neamortizata a imobilizarii. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

9

Page 10: Subiect Anul II Ec

In cazul in care un activ care a fost initial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuinte destinate vanzarii, in functie de modul de negociere a contractelor de vanzare a bunurilor ce fac obiectul constructiei si vanzarii, valoarea terenului se include in valoarea activului construit sau se evidentiaza distinct la stocuri de natura marfurilor, la valoarea de inregistrare in contabilitate.

Daca terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

% = 212 “Cnstructii” 155.000 lei2812 “Amortizarea constructiilor” 40.000 lei

371 “Marfuri” 115.000 lei

Ajustarea de valoare:

6864 “Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea devaloare a activelor circulante”

= 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor”

10.000 lei

Pentru pierderea estimata intre valoare contabila si valoare justa la 31.12.N

212 “Cnstructii” = 1513 “Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si

alteacțiuni similare legate de acestea”

5.000 lei

4.16.

6812 “Cheltuieli de exploatare privind provizioanele”

= 1518 “Alte provizioane” 170.000 lei

Contul 151 “Provizioane” este un cont de pasiv. In creditul contului 151 “Provizioane” se inregistreaza:

- valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, inclusive a celor corespunzatoare primelor ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (681).

4.17.

691 “Cheltuieli cu impozitul peprofit”

= 441 “Impozitul pe profit/venit” 842.900 lei

5. SC CONTA SA are un capital propriu de 360.000 lei, structurat astfel:

- capital social 300.000 lei (30.000 actiuni, VN = 10 lei/actiune)

- rezerve 60.000 lei

10

Page 11: Subiect Anul II Ec

Se incorporeaza in capitalul social rezerve de 20.000 lei, pentru care se emit 2.000 de actiuni, la valoarea nominala de 10 lei/actiune.

Se cere:

Efectuarea inregistrarilor contabile privind majorarea capitalului, prn operatii interne;

Calculul valorii matematice contabile, inainte si dupa majorare, calculul unui drept de atribuire si al raportului de paritate;

Analiza situatiei unui actionar care detinea, inainte de majorare : 15 actiuni, 14 actiuni, 32 actiuni;

Analiza situatiei unui actionar care vrea sa cumpere : 1 actiune noua, 3 actiuni noi.

Rezolvare:Capitalul social: 300.000 leiNumar actiuni: 30.000 bucValoare nominala: 10 lei actiuneRezerva: 60.000 lei

Capital social înainte: 300.000 leiCapitaluri proprii: 360.000 leiCapital social dupa majorare: - 320.000 leiCapitaluri proprii dupa majorare: - 380.000 lei

D.A. = 12 lei – 11,875 lei = 0,125 lei

sau

valoare contabila noua 0,125 lei x 15 = 1,875 lei + 10 lei(valoare nominala) = 11,875 lei/ actiune

6. Se primeste prin subventie guvernamentala un agregat frigorific evaluat la 6000 lei. Durata de viata utila 4 ani. Se amortizeaza liniar.

Rezolvare:

2131 “Imobilizari corporale în curs de executie”

= 4751 “Subventii guvernamentale pentru investitii

6.000 lei

11

Page 12: Subiect Anul II Ec

6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”

= 2813 “Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor

si plantatiilor”

1.500 lei

4751 “Subventii guvernamentale pentru investitii”

= 7584 “Venituri din subventii pentru investitii”

1.500 lei

7. Societatea Comerciala „Transcom” SA a incasat in anul N subventii, in suma de 20000 lei pentru achizitionarea de mijloace de transport si in suma de 16000 lei, pentru activitatea de transport ca urmare a practicarii unor tarife sub pretul normal, fiind suportate de la bugetul local. La sfarsitul anului se constata ca societatea mai are de incasat subventii de exploatare 4000 lei pentru care nu s-au efectuat cheltuieli. Se incaseaza prin banca.

Rezolvare:

445 “Subventii” = 4751 “Subventii guvernamentale pentru investitii

20.000 lei

5121 “Conturi la banci in lei” = 445 “Subventii” 20.000 lei

445 “Subventii” = 7411“Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de

afaceri”

16.000 lei

445 “Subventii” = 472 “Venituri înregistrate in avans”

4.000 lei

5121 “Conturi la banci in lei” = 445 “Subventii” 4.000 lei

12

Page 13: Subiect Anul II Ec

GRUPA II

Audit

1. In cadrul unei misiuni de audit statutar desfasurate la o societate comerciala ,din testele efectuate constatati ca societatea este in litigiu cu un client pentru incasarea contravalorii unei facturi a carei valoare se situeaza peste pragului de semnificatie. Conducatorii societatii refuza constituirea provizionului motivand ca nu este deductibil fiscal .Ce fel de opinie veti formula in raportul de audit ?

Auditorul va formula o opinie defavorabila mentionand ca acest fapt nu este conform principiilor contabile si incidenta acestuia asupra situatiilor financiare nu dau o imagine fidela a situatiei financiare a societatii.

2. Din motive obiective nu ati putut participa la inventariere anuala (ati fost numit auditor statutar dupa momentul inventarierii.Ce fel de opinie veti formula?

Auditorul va formula o opinie cu rezerve mentionand ca nu a putut participa la inventarierea anuala deoarece a fost numit auditor ulterior datei inventarului.(asta in cazul in care poate controla procesul inventarierii prin alte procedee)

3. Constatati ca societatea la care efectati auditul detine in patrimoniu terenuri si cladiri pentru care s-a procedat la reevaluarea lor in anul 2007 de catre un evaluator autorizat si se regasesc in situatiile financiarela 31.dec 2009 la valoarea reevaluata la 31 dec 2007.Cum abordati aceasta problema in cazul misiunii de audit pentru situatiile financiare ale anului 2009?

4. Se dau urmatoarele informatii aferente anului N:

- venituri totale = 50.000 lei;

- cheltuieli totale = 40.000 lei (inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate pana in luna septembire);

- cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate pana in luna septembrie = 5.000 lei;

- impozitul pe profit platit = 2.000 lei;

- venituri din dividende = 2.000 lei;

- venituri din reluarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor = 4.000 lei;

- cheltuieli de protocol = 100 lei (limita de deductibilitate 2%);

- cheltuieli cu sponsorizari = 450 (limita de deductibilitate 0.3%);

- cheltuieli privind amenzile si penalitati datorate statului = 2.000 lei;

Conform Legii 571/2003; cota de impozit pe profit = 16%;

13

Page 14: Subiect Anul II Ec

In calitate de auditor care este soldul contului 441 si inregistrarea impozitului pe profit in luna decembrie?

5. O societate prezinta urmatoarea situatie:

Contractele de constructie – 20.000 lei, din care garantii acordate – 2.000 lei;

Marfuri – pret de achizitie 10.000 lei; adaos comercial – 2.000 lei;

Minusuri la inventare - 500 lei;

Contracte cu vanzarea in rate – 10.000 lei; rate incasate – 2.000 lei; rate neincasate – 8.00 lei; dobanda 500 lei;

Avize de expeditie – pret de vanzare cu TVA 3.570 lei;

Bonuri fiscale – 238 lei;

Auditorul a verificat TVA neexigibil calculat de entitate si a ajuns la consluzia ca este corecta suma determinata. Care este TVA-ul neexigibil calculat?

6. Auditul financiar al stocurilor: obiective, riscuri, proceduri

Evaluarea stocurilor are ca obiective concluzii asupra :- minimului dintre valoarea netarealizabilasi costul lor;- modul de determinare a costului la iesirea lor pentru productie: FIFO,costul mediu ponderat, costul standard;- verificarea valorii contabile de intrare (facturi de cumparari, calculatiacosturilor prestabilite si postcalculul).

Testele de detaliu i-au permis auditorului sa constate daca intrarile si iesirile de stocuri au fost corect contabilizate si apartin exercitiului curent, astfel incatele sa fie corect evidentiate si evaluate la bilant. De asemenea, stocurile aflate la terti pe baza inventarierii si cele primite de la terti au fost excluse din situatiile financiare si compararea evidentelor contabile cu reflectarea lor in activul bilantier.Auditorul verifica daca toate stocurile au fost identificate si incluse in activul bilantier (exhaustivitatea), daca toate stocurile au fost corect evidentiate in vederea evaluarii de bilant (exactitate), daca costul stocurilor a fost corect calculat prin metoda de evaluare acceptatade procedurile interne ale conducerii.Auditorul verifica daca toate sumele sunt incluse in situatiile financiare sicorespund cu evidentele contabile. Aceste stocuri regasite in activul bilantiertrebuie sa existe si fizic (existenta).Se verifica daca stocurile au fost inregistrate in perioada contabila corecta(independenta exercitiilor).Stocurile cu o miscare lenta sau fara miscare au fost corect evaluate, lavaloarea neta realizabila (evaluare).Auditorul trebuie sa valideze daca toate stocurile firmei sunt incluse inactivul bilantier al societatii auditate. In baza etapelor anterioare, auditorul, prinprocedurile de control, se asigura daca gestiunea si contabilizarea stocurilor au

14

Page 15: Subiect Anul II Ec

fost supuse controlului intern permanent.Testele de control i-au permis auditorului sa observe analiza variatiilor fatade planul de productie cu explicatiile aferente, verificarea periodica a conditiilorde depozitare, modul cum stocurile sunt pastrate in locatii sigure, precum sipersoanele gestionare autorizate care raspund de securitatea lor.Inventarierea fizica periodica sau continua a stocurilor, reconciliereasoldurilor din evidentele contabile cu foile de magazie ii permit auditorului, pebaza testelor de control efectuate in cadrul procedurilor de control intern, satraga concluzii cu privire la gradul rezonabil de asigurare caacestea sunt reflectatecorect in bilant.Indicatorii specifici cu privire la stocuri, viteza de rotatie ii permit auditorului sa constate eventualele discrepante in fluctuatiile lunare si anuale fata de perioadele precedente.

7. Auditul financiar al decontarilor cu tertii: obiective, riscuri, proceduri.

Auditarea conturilor la terti in bilantul contabil are ca obiective:- concordanta balantelor conturilor analitice cu conturile sintetice.- toti debitorii au fost inclusi in situatiile financiare (exhaustivitate).- soldurile conturilor de debitori au fost corect determinate si inregistratein mod corect (exactitate), iar sumele cuprinse in activul bilantier suntconforme cu cele din inregistrarile contabile.- balantele conturilor analitice, asigurandu-se de concordanta lor cuconturile generale, sintetice;- un inventar al creantelor si datoriilor existente la finele exercitiului.Auditorul analizeaza (de obicei, prin sondaj) soldurile conturilor de tertiplecand de la documentele si informatiile contabile puse la dispozitia sa.El cere sa se procedeze la efectuarea corecturilor pe care la gasestenecesare.- la data bilantului debitorii exista in mod real (existenta).- toate tranzactiile cu clientul, vanzarile, titlurile de valoare si incasarile aufost inregistrate in perioada corecta (independenta exercitiilor). Toateplatile in avans au fost corect calculate si evidentiate astfel incat toatecheltuielile se fac reflectate in aceeasi perioada de contabilizare cuserviciile primite.- evaluarea corecta a creantelor cuprinde sumele nete ce urmeaza a fiincasate. Provizioanele pentru clienti incerti, rabaturi si remise,risturne, bunuri returnate sunt corect evidentiate si nu sunt mari.- toti debitorii cuprinsi in bilant reprezinta creante asupra clientilor. Deasemenea, auditorul trebuie sa verifice daca platile in avans, veniturile ceurmeaza a fi incasate si alti debitori inclusi in activul circulant bilantierreprezinta beneficii economice viitoare sau trezorerie (numerar) deincasat.Auditorul trebuie sa ia in considerare eventualele riscuri:- firma auditata poate supraevalua creantele sale in incercarea de a prezenta o situatie financiara mai buna decat in realitate;- exista riscul ca debitorii sa se afle in imposibilitatea de a plati, ceea ceinseamna ca soldurile debitorilor din bilant trebuie micsorate pe baza

15

Page 16: Subiect Anul II Ec

evaluarii proprii a auditorului;- facturile unui an financiar pot fi inregistrate in alta perioada, existandriscul ca acestea sa nu fie evidentiate ca venituri. Daca entitatea vindebunuri, soldul debitorilor este in corelatie cu soldul conturilor de stocuri.- Riscul de frauda trebuie luat in considerare de catre auditor sub aspectulcreantelor fata de terti:- unitatea poate inregistra vanzari fictive;- deturnare de numerar daca acelasi angajat incaseazaconcomitent facturile de la clienti si actualizeaza sijurnalul de vanzari;- furt de bunuri – revederea corespondentei curente cu debitorii;- acordarea de reduceri comerciale si financiare neautorizate;- Solduri anulate – testarea lor printr-un esantion de solduri si ajustarea inregistrarilor operate in conturile debitorilor.Controalele interne specifice clientilor si conturilor asimilate sunt orientatespre operatiunile comerciale cu clienti noi, analiza pe durate a soldurilor clientiprin verificarea unui esantion de facturi. De asemenea, se verifica concordantaintre jurnalul vanzarilor, facturi si registrele contabile.Auditorul poate sugera firmei auditate unele recomandari in ceea ce privestemodul de incasare mai rapida a facturilor, micsorarea riscului de neincasare afacturilor prin evaluarea provizioanelor pentru creante depreciate.Controlul asupra vanzarilor, precum si atentia asupra clientilor incertitrebuie sa fie in atentia conducerii cu scopul de a preveni eventualele creanteincerte. Imbunatatirea decontarilor cu creditorii vizeaza recomandari aleauditorului in ceea ce priveste micsorarea importurilor pentru a minimizacheltuielile cu diferentele de curs valutar, identificarea situatiilor in care clientular avea posibilitatea de a obtine reduceri financiare pentru plata inainte determenul scadent, minimizarea termenului de achitare a datoriilor fata de creditori,fara sa se deterioreze relatiile cu furnizorii sai.Obiectivele de audit cu privire la datoriile pe termen scurt:- toti creditorii au fost inclusi in situatiile financiare si exista in mod real ladata bilantului;- datoriile au fost calculate astfel incat cheltuielile sunt inregistrate potrivitcu serviciile prestate;- au fost constituite provizioane adecvate in legatura cu soldurile debitoareale creditorilor si pentru eventuale pierderi rezultate din tranzactiile decumparare;- datoriile preliminate si alti creditori inclusi in bilant reprezinta obligatiiviitoare sau sume de platit.Auditorul considera principalele riscuri de frauda si implicit care obiectiveau fost afectate prin testele de audit:- o plata eronata este facuta unui salariat sau unui furnizor fara a aveaaprobarea conducerii pentru efectuarea platii; obiectivul afectat in acestesituatii este exhaustivitatea, exactitatea datoriei;- fisa furnizorului nu coincide cu jurnalul cumpararilor, fiind inclusefacturi fictive pentru plata. In aceste situatii sunt afectate exactitatea,existenta, precum si obligatiile entitatii auditate;- existenta furnizorilor fictivi inclusi in jurnalul de cumparari a condus la

16

Page 17: Subiect Anul II Ec

plati facute unor angajati ai firmei auditate, obiectivele auditului deexactitate si existenta a operatiunilor cu terti (creditori) fiind afectate. O revizuire a testelor de audit, pentru a evalua riscurile in situatiile de mai sus impune:- verificarea controlului intern cu privire la autorizarea platilor catrefurnizori;- reconcilierea fiselor analitice ale furnizorilor;- reverificarea jurnalului creditorilor prin urmarirea acelor furnizori carorali s-au facut plati ilegale;- verificarea profitului brut va arata o reducere, ca urmare a cresterii valoriicumpararilor in costul vanzarilor fara un echivalent al valorii vanzarilor.Testarea controlului intern privind autorizarea anularilor de solduri alecreditorilor prin selectarea unui esantion de solduri ale furnizorilor si investigareaoricaror reglari sau tehnici contabile neobisnuite in conturile furnizorilor. Acesteteste elimina riscul ca sumele ce au fost in mod fraudulos anulate in jurnalulfurnizorilor, fara un motiv aparent, sa fie reconsiderate. Poate exista riscul cafacturile de cumparare sa fie inregistrate in jurnal ca fiind platite fara ca inextrasul de cont sa existe evidenta acestor plati.Auditorul va examina facturile primite dupa sfarsitul anului cu scopul de averifica daca sumele au fost ocazionale inainte sau dupa incheierea exercitiuluifinanciar conform documentelor justificative.Revederea soldurilor nerecuperabile si recomandarile auditorului cu privirela acele conturi ce urmeaza a fi trecute pe venituri.

8. Auditul financiar al trezoreriei: obiective, riscuri, proceduri.

Auditul trezoreriei cuprinde lichiditatile in conturi bancare si casa,titlurile de plasament si creditele bancare pe termen scurt.Structura titlurilor de plasament cuprinde:- actiuni cotate sau necotate;- obligatiuni cotate sau necotate;- bonuri de tezaur si bonuri de casa pe termen scurt;- actiuni si obligatiuni emise si rascumparate de societate;- titluri de creante negociabile.Potrivit Standardelor Internationale de Contabilitate, creditele pe termenscurt nu sunt elemente de trezorerie. Restrictiile asupra lichiditatilor bancaretrebuie prezentate in nota aferenta la situatiile financiare.Notele atasate situatiilor financiare cuprind urmatoarele informatii privindtitlurile de plasament:- tratamentele contabile utilizate pentru determinarea valorii contabile,schimbarea valorii de piata pentru evidenta lor la valoarea realizabila,rezervele din reevaluari, cesiunea lor;- cuprinderea in contul de rezultate a dobanzilor, dividendelor si a altorvenituri obtinute din titluri de plasament, profitul sau pierderearezultatelor ca urmare a cesiunii titlurilor;

- daca exista restrictii impuse asupra tranzactiilor unor titluri ;- valoarea de piata a titlurilor de plasament pe piata financiara evaluate lacostul de achizitie;- analiza detaliata a portofoliului de investitii: categoria, denumirea,

17

Page 18: Subiect Anul II Ec

valoarea lor, numarul.Pe baza acestor note auditorul poate face recomandari asupra urmatoarelorelemente:- obtinerea unor venituri financiare cat mai mari;- cum se pot minimiza cheltuielile financiare;- maximizarea fluxului de trezorerie;- cum se pot minimiza riscurile aferente efectelor nefavorabile rezultatedin variatiile cursului valutar.La bilant, auditorul trebuie sa urmareasca daca au fost indeplinite obiectivede audit:

Posturi de verificat Obiectivul auditului

- Toate soldurile conturilor curente si alelichiditatilor, platile si incasarile au fostinregistrate in situatiile financiareRegistrul de banca corespunde cu extraselede cont, inclusiv soldurile conturilor de lichiditate5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321++5322+5323+5328+5411+5412+542

Exhaustivitatea

Soldurile conturilor de lichiditate au fostcorect calculate si inregistrate, iar sumeleprezentate in situatiile financiare cuprindinstrumentari tehnice contabile

Existenta

Provizioanele au fost corect evaluate pentrutoate soldurile de banca

Evaluarea

Toate incasarile si platile au fost inregistratein perioada contabila corespunzatoare si nuau fost incasari sau plati fictive

Independentaexercitiilor

Toate depozitele pe termen scurt, conturilede lichiditati la vedere respecta principiulentitatii patrimoniale. Imprumuturile petermen scurt reprezinta obligatii ale unitatiifata de creditori la data intocmirii bilantului

Drepturi siobligatii

Soldurile conturilor curente la banci au fostcorect prezentate si evidentiate in bilant

Evidentierecorecta

Auditorul trebuie sa evalueze riscurile legate de trezorerie; avand in vedereobiectivele de audit, urmareste:- Clientul poate avea mai multe solduri de banca si casa decat in realitatesau conturile prezentate in situatiile financiare nu sunt reale- In functie de interesul unitatii auditate, profitul poate fi majorat saumicsorat. Firma poate avea incasari anticipate sau plati restante, astfel incatsoldurile bancii la sfarsit de an pot arata o situatie mai favorabila decat in realitate.Verificarile auditorului pot descoperi unele angajamente si evenimenteneprevazute din operatiunile bancare, din tranzactii privind gestionarea lichiditatilor.Atentia auditorului trebuie indreptata si asupra riscurilor de frauda: furturi,conturi bancare fictive, furturi din casa, transferuri in contul personal. Observarea

18

Page 19: Subiect Anul II Ec

directa si controlul asupra accesului la datele din calculator, precum si sumeleintrate si transferate.

Evaluarea soldurilor bancare, inventarierea monetarului, prezentarea exactaa soldurilor conturilor de trezorerie in bilant, analiza detaliata a cecurilor emise siprimite reprezinta pentru auditor teste de audit ce-l conduc la aprecierea in modrezonabil ca toate posturile din bilant aferente trezoreriei redau o imagine fidela,clara si completa a fluxurilor de lichiditati sau ca are indoieli cu privire laposturile bilantiere de trezorerie.

Auditorul se asigura ca intreprinderea intocmeste periodic o situatiecomparativa a soldurilor fiecarui cont de trezorerie din contabilitate cu extraselede cont bancare.Aceste situatii comparative trebuie verificate cel putin o data pe semestru._ Conturi de regularizare si asimilate: auditorul verifica incorporarea sauneincorporarea in aceste conturi a conturilor de cheltuieli si venituri carese refera strict la continutul acestora._ Conturile de provizioane: auditorul verifica constituirea acestora pebaza documentelor justificative necesare si inregistrarea in bilant saunote. El se asigura ca aceste provizioane sunt bine contabilizate, tinandcont de riscurile si pierderile intervenite intre data inchiderii exercitiuluisi intocmirea bilantului sau intre data intocmirii bilantului si dataverificarii acestuia de catre auditor.

19

Page 20: Subiect Anul II Ec

Evaluare

1. Soldul clientilor la 31 decembrie este de 15.375 mii lei, iar rulajul creditor anual al acestora este de 186.150 mii lei. Care a fost durata in zile a incasãrii clientilor?

a) 15 zile;

b) 45 de zile;

c) 30 de zile.

Rezolvare:

Durata medie de incasare a clientilor = sold mediu creante comerciale / cifra de afaceri cu TVA * 360 zile 15.375/186150x360=29.73=> 30 zile

2. Se dau urmãtoarele elemente de bilant:

– total activ = 425.000 mii lei;

– cheltuieli constituire = 2.500 mii lei;

– cheltuieli de cercetare = 15.500 mii lei;

– brevete proprietate = 125.000 mii lei.

Existã un cumpãrãtor pentru o parte din brevete care oferã 75.000 mii lei.

Stabilind bilantul economic al intreprinderii, bilantul contabil va fi ajustat (corijat) in minus cu:

a) 93.000 mii lei;

b) 143.000 mii lei;

c) 118.000 mii lei.

Rezolvare: Se ajusteaza cu 2.500+15.500+125.000=143.000 lei

3. Se constatã cã o halã industrialã, in valoare rãmasã de 145.000 mii lei, nu mai are utilizare de peste trei ani, iar situarea ei in partea perifericã a uzinei face posibilã vanzarea terenului incã liber de orice sarcinã. Cheltuielile de demolare a halei sunt estimate la 85.000 mii lei, iar transportul si taxele materialelor nerecuperabile la suma de 35.000 mii lei. Pentru materialele recuperabile se estimeazã obtinerea din vanzarea acestora a sumei nete de 45.000 mii lei. Stabilind bilantul economic, cu ce sumã urmeazã a fi ajustat (corijat) in minus, bilantul contabil:

20

Page 21: Subiect Anul II Ec

a) 265.000 mii lei;

b) 75.000 mii lei;

c) 220.000 mii lei.

Rezolvare: Se ajusteaza cu 145.000+85.000+35.000-45.000=75.000 lei

4. Activul net corijat al intreprinderii este de 22.000 lei, capacitatea beneficiarã de 3.000 lei, iar rata neutrã de 20%. Superprofitul va fi de:

a) plus 2.000 mii lei;

b) minus 1.400 mii lei;

c) plus 1.400 mii lei.

Rezolvare:

Superprofit =profit obtinut de intreprindere peste pragul de rentabilitate pretins de piata in functie de efortul investitional al intreprinderii

Superprofit =CB-ANCXi

ANC= 22.000 leiCB=3.000 lei I= 20%

Superprofit =3.000 -22.000x20%=3.000-4.400= -1.400 lei

5. Aveti urmãtoarele informatii despre intreprindere: cheltuieli de infiintare 5.000; licente 10.000; clãdiri 50.000; echipamente 100.000; stocuri 200.000; creante 300.000; bãnci 10.000; venituri in avans 80.000; capital social 125.000; rezerve 5.000; furnizori 250.000; imprumuturi bancare 150.000 (din care 75.000 pe termen lung); provizioane pentru riscuri si cheltuieli 65.000.

Eliberati bilantul contabil in principalele sale mase, bilantul financiar si bilantul functional, si explicati rolul acestora in cadrul diagnosticului de evaluare.

Bilantul contabil:

ACTIV PASIV

Cheltuieli de infiintare 5.000 Capital social 125.000

Licente 10.000 Venituri in avans 80.000

21

Page 22: Subiect Anul II Ec

Cladiri 50.000 Rezerve 5.000

Echipamente 100.000 Furnizori 250.000

Stocuri 200.000 Imprumuturi 150.000

Creante 300.000 Provizioane 65.000

Banci 10.000

Total ACTIV 675.000 Total PASIV 675.000

Bilantul financiar:

Bilantul financiar reprezinta un instrument de analiza realizat prin retratarea bilantului contabil. Problemele principale ale analizei pozitiei financiare a intreprinderii rezolvate prin apelarea la bilantul patrimonial sunt: • determinarea patrimoniului net; • analiza structurii financiare; • determinarea lichiditatii si solvabilitatii; • stabilirea gradului de indatorare .

Imobilizari = Echipamente 100.000 + Cladiri 50.000 = 150.000Stocuri+Creante = Stocuri 200.000 + Creante 300.000 = 500.000Disponibilitati = Banci 10.000Capitaluri permanente = Capital social 125.000 + Rezerve 5.000 + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 65.000 + Corijare pozitivaa contului de rezultate 65.000 + Imprumuturi bancare peste un an 75.000 = 335.000 Furnizori 250.000 Imprumuturi bancare 75.000

ACTIV PASIV

Imobilizari 150.000 Capitaluri perm. 335.000

Stocuri&Creante 500.000 Furnizori 250.000

Disponibilitati 10.000 Imprumuturi 75.000

Total ACTIV 660.000 Total PASIV 660.000

Fond de rulment net global = Capitaluri permanente-ImobilizariNecesarul de fond de rulment = Stocuri+Creante-Furnizori Trezoreria = Disponibilitati-Imprumuturi financiare pe termen scurt Fond de rulment net global = 335.000 – 150.000 = 185.000 Rezultacadin capitalurile permanente, respectiv capitaluri proprii si datoriile financiare pe termen lung se acoperaactivele imobilizate ramanInd o resursade 185.000 pentru finantarea activitatii curente (activele circulante) Necesarul de fond de rulment = 500.000 – 250.000 = 250.000

22

Page 23: Subiect Anul II Ec

Rezultacastocurile si creantele sunt finantate doar In parte din obligatiile nefinanciare pe termen scurt, ramanand o diferentaneacoperita250.000 care trebuie acoperitadin alte surse, fie din surse de capital permanent, fie din Imprumuturi financiare pe termen scurt. Trezoreria = 10.000 – 75.000 = -65.000 Iar echilibrul financiar al firmei: Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria Intreprinderii 185.000 - 250.000 = -65.000 Bilantul functional

Bilantul functional reflectaIn activ functiile de investitii, exploatare si trezorerie ale

intreprinderii, iar In pasiv reflecta functia de finantare a intreprinderii (din surse proprii

sau din imprumuturi bancare).

Pentru determinarea bilantului functional este necesar a se elimina influentele

elementelor de activ fictive, prin corijarea contului de rezultate cu valoarea acestora.

Se va corija contul de rezultate cu valoarea activelor fictive (-15.000) si a veniturilor

In avans (+80.000).

Imobilizari = echipamente 100.000 + cladiri 50.000 = 150.000 Stoc+Creante-Obligatii nefinanciare = stocuri 200.000 + creante 300.000 - furnizori 250.000 = 250.000 Disponibilitati = disponibilitati 10.000 = 10.000 Capitaluri proprii = capital social 125.000 + rezerve 5.000 + provizioane pentru riscuri si cheltuieli 65000 + corijare pozitiva a contului de rezultate 65.000 = 260.000 Obligatii financiare = imprumuturi bancare 150.000

ACTIV PASIV

Investitii Imobilizari 150.000 Capitaluri proprii 260.000

Exploatare Stocuri&Creante-Furniz. 250.000

Obilg finaniciare 150.000Trezorerie Disponibilitati 10.000

Total ACTIV 410.000 Total PASIV 410.000

23

Page 24: Subiect Anul II Ec

GRUPA III

Expertiza contabila

1. Ce contine capitolului I al Raportului de expertiza contabila ? (Introducere) Cap. I

Introducerea cuprinde: - datele expertului care efectueaza lucrarea - partile implicate in process - imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul - obiectivele expertizei contabile - perioada si locul desfasurarii expertizei contabile - materialul documentar care a stat la baza efectuarii ei - daca s-au folosit si alte documentatii intocmite de alti experti - data fixate si daca au fost prelungiri perioada expertizei

2. Ce contine cap.II al Raportului de expertiza contabila (Desfasurarea expertizei contabile)?

Cap. II Desfasurarea expertizei contabile - care cuprinde raspunsurile si documentele folosite pentru fiecare obiectiv in parte

3. Ce contine dosarul expertului contabil privind documentarea in expertiza contabila?

Continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile cuprinde dupa caz: Incheierea de sedinta (in cauze civile),Ordonanta organului de urmarire si cercetare penala (in cauzele penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. Raportul de expertiza contabila contine exemplarul expertului contabil care justifica de indeplinirea misiunii, eventuale corespondente , raspunsuri la intrebari suplimentare sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organele in drept , care au dispus efectuarea expertizei contabile, eventuale note contabile, redactate in timpul efectuarii expertizei personale ale expertului contabil, necesare fie redactarii raportului de expertiza contabila , fie urmaririi bugetului de timp si decontarii lucrarilor de expertiza cu beneficiarii acestora.

Studii de fezabilitate

24

Page 25: Subiect Anul II Ec

1. Unul din indicatorii utilizați in evaluarea tradiționala a proiectelor investiționale este indicele de profitabilitate neactualizat. Care este modul de calcul si conținutul indicatorului?

Indicele de profitabilitate neactualizat = suma fluxurilor de numerar/ valoarea

investitiei

– se calculeaza pentru numarul de ani in care se va realiza investitia.

Indicele de profitabilitate (Ip) exprimavaloarea actuala neta scontata pentru o

cheltuiala initiala de investitie egala cu 1, respectiv este un indicator relativ a

investitiei pe intreaga durata de viata a acesteia.

2. Un proiect investitional, cu o valoare totala a investiției de 11.445 lei, prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar:

An Cost investiție

Costuri de exploatare Total cost Total incasari

Cash flow anual net

0 11.445 lei 6.420 lei 17.865 lei 8.520 lei -9.345 lei 1 6.420 lei 6.420 lei 9.440 lei 3.020 lei2 6.420 lei 6.420 lei 9.440 lei 3.020 lei3 6.500 lei 6.500 lei 9.700 lei 3.200 lei4 6.500 lei 6.500 lei 9.700 lei 3.200 lei5 6.500 lei 6.500 lei 9.700 lei 3.200 leiTotal 11.445 lei 38.760 lei 50.205 lei 56.500 lei

6.295 i

Calculați indicele de profitabilitate neactualizat.

Rezolvare:

6295 lei / 11445 lei = 0.55

25

Page 26: Subiect Anul II Ec

Analiza diagnostic a intreprinderii

1. Calculați si interpretați modificarea situației nete a unei intreprinderi care prezinta urmatoarea situație financiara:

Indicator 31.12.n-1 31.12.n Imobilizari 1000 1500 Stocuri 500 400 Creante 200 250 Disponibilitați 20 30 Datorii mai mari de un an 2000 2500 Datorii mai mici de un an 400 350

Rezolvare:

SN = TA - DT

SN (n-1) = 1720 - 2400 = -680

SN (n) = 2180 – 2850 = -670

Δ SN = SN (n) – SN (n-1)

Δ SN = -670 – (-680) = 10

O valoare negativa a situatie nete este consecinta incheierii cu pierderi a

exercitiilor anterioare si poate fi un semnal al aparitiei falimentului.

2. Sa se calculeze si sa se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru intreprinderea ale carei informatii financiare sunt prezentate mai jos:

Indicator u.m. Venituri din vanzarea marfurilor 4000 Producția vanduta 24000 Producția stocata 500 Subvenții de exploatare 2300 Cheltuieli cu materii prime 10000 Costul marfurilor vandute 4200 Cheltuieli salariale 5000 Cheltuieli cu amortizarea 1000 Cheltuieli cu chirii 200 Impozite si taxe 300 Venituri din dobanzi 100

26

Page 27: Subiect Anul II Ec

Cheltuieli cu dobanzi 500 Impozit pe profit 1400

Rezolvare:

ANALIZA FINANCIARA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Marja Comerciala(adaosul comercial)= venituri din vanzari de marfuri-costul marfurilor vandute.

MJ=4000-4200=-200 lei <0,aceasta valoare arata ca exista o insuficienta inactivitatea comerciala a unitatii, adica veniturile nu acopera cheltuielile in ceea ce priveste vanzarea de marfuri.

Productia Exercitiului = + productia vanduta

+ productia stocata

+ productia imobilizata

- variatia stocurilor.

PE=24000+500=24500 lei >0

Productia exercitiului caracterizeaza activitatea de productie a unitatii: ceea ce intreprinderea a fabricat si a vandut, ceea ce ea a fabricat si a ramas in stoc (productia stocata),precum si ceea ce ea a fabricat pentru ea insasi (productia imobilizata).

Valoarea Adaugata = + marja comerciala

+ productia exercitiului

- consumul extern

VA= -200+24500-10000=14300 lei >0

VA a inregistrat valori pozitive lucru care poate insemna cresterea vanzarilor sau aprovizionari mai putin importante.

EBE sau IBE = + valoarea adaugata

+ subventii de exploatare

- impozite, taxe

27

Page 28: Subiect Anul II Ec

- cheltuieli cu personalul

EBE= 14300+ 2300-300-5000=11300 lei >0

Valorile pozitive ale EBE arata ca firma analizata dispune de resurse financiare necesare mentinerii sale sau cresterii acesteia.Existenta EBE demonstreaza performanta economica a unitatii, independenta politicii financiare, a politicii de investitie si a celei de devidend.

Rezultatul din exploatare = +EBE

+ reluari asupra provizioanelor

+ alte venituri din exploatare

- IBE

- provizioane calculate

- alte cheltuieli din exploatare.

RE=11300-1200=11100 lei >0

Datele de mai sus arata ca firma obtine profit din activitatea de exploatare exprimand rentabilitatea activitatii curente rezultata din deducerea tuturor cheltuialelor din veniturile de exploatare.

Rezultatul Curent = +RE

+ venituri financiare

- pierdere din exploatare

- cheltuieli financiare.

RC = 11100+100-500=9700lei >0

RC inregistreaza o valoare pozitiva,dar totusi are o valoare mai mica decat RE lucru datorat faptului ca firma inregistreaza pierdere din activitatea sa financiara.

Rezultatul Net = +RC

+ venituri exceptionale

- cheltuieli exceptionale.

RN = 9700>0

28

Page 29: Subiect Anul II Ec

RN=RC, adica unitatea n-a avut venituri sau cheltuieli exceptionale.

1. + Vanzari de marfuri Vmf 40002 + Productia exercitiului Qex 24000+5003 - Cheltuieli privind marfurile Chmf 42004 - Cheltuieli cu mp Chmp 100005 = Valoarea adaugata Va 143006 - Impozite si taxe Imp 3007 + Subventii pentru exploatare Sbv 23008 - Cheltuieli cu personalul - Chp 50009 = Excedent brut de exploatare EBE 1130010 + Venituri din provizioane Vpv 011 + Alte venituri din expoatare Ave 012 - Alte cheltuieli din exploatare Ace 200(chirii)13 - Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele Cha 100014 = Profit din exploatare Pe 1010015 + Venituri financiare Vf 10016 - Cheltuieli financiare Chf 50017 = Profit curent Pc 970018 ± Rezultatul exceptional Rexc 019 = Profit brut Pb 970020 - Impozit pe profit Ipr 140021 = Profit net Pn 8300Va=Vmf+Qex-Chmf-ChmsEBE=Va-Imp+Sbv-ChpPe=EBE+Ave-Ace-ChaPc=Pe+Vf-ChfPb=Pc+RexcPn=Pb-Ipr

29

Page 30: Subiect Anul II Ec

GRUPA IV Administrarea si lichidarea intreprinderilor

1. Asociatii societatii „X” au decis dizolvarea acesteia. Situatia patrimoniului conform bilantului contabil la data inceperii lichidarii se prezinta astfel:

Constructii 30.000 lei Amortizarea constructiilor 20.000 lei Echipamente tehnologice 15.000 lei Amortizarea echipamentelor tehnologice 10.000 lei Materii prime 3.000 lei Ajustari pentru deprecierea materiilor prime 500 lei Clienti 2000 lei Clienti incerti 700 lei Ajustari pentru deprecierea clientilor incerti 400 lei Conturi la banci in lei 1.300 lei Furnizori 7000 lei Provizioane 1.250 lei Capital subscris varsat 11.000 lei Rezerve legale 1.850 lei

Operatiile de lichidare efectuate de lichidator au fost: a) Constructiile au fost vandute cu 11.000 lei, fata de valoarea ramasa neamortizata de 10.000 lei; b) Echipamentele tehnologice au fost vandute cu 7.000 lei fata de valoarea ramasa neamortizata de 5.000 lei; c) Materiile prime au fost vandute cu 2.850 lei fata de valoarea de 2.500 lei; d) In vederea incasarii inainte de scadenta a creantelor certe au fost acordate sconturi in valoare de 100 lei; e) Din suma clientilor incerti de 700 lei se incaseaza jumatate, restul fiind irecuperabile; f) Pentru plata inainte de termen a datoriilor catre furnizori, acestia au acordat sconturi in suma de 350 lei; g) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societatii au fost in suma de 900 lei. Se cere:

a) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de lichidare. b) Intocmirea bilantului inainte de partaj. c) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de partaj la actionari

Rezolvare:a) Vanzarea constructiilor:

461 Debitori diversi = % 13.090 lei

7583 Venituri din vanzarea activelor 11.000 lei

30

Page 31: Subiect Anul II Ec

4427 TVA colectata 2.090 lei

5121 Conturi curente la banci = 461 Debitori diversi 13.090 lei

Scaderea din gestiune a activelor vandute:

30.000 lei % = 212 Constructii

20.000 lei 2812 Amortizarea constructiilor

10.000 lei 6583 Chelt. privind activele cedate

b) Vanzarea echipamentelor tehnologice:

461 Debitori diversi = % 8.330 lei

7583 Venituri din vanzarea activelor 7.000 lei

4427 TVA colectata 1.330 lei

5121 Conturi curente la banci = 461 Debitori diversi 8.330 lei

Scaderea din gestiune a activelor vandute:

15.000 lei % = 213 Echipamente tehnologice

10.000 lei 2813 Amortizarea instal,mijl.transp

5.000 lei 6583 Chelt. privind activele cedate

c) vanzarea materiilor prime:

4111 Clienti = % 3.391,5 lei

701 Venituri din vanzarea mp 2.850 lei

4427 TVA colectata 541,5 lei

5121 Conturi curente la banci = 4111 Clienti 3.391,5 lei

601 Cheltuieli cu mp = 301Materii prime 3.000 lei

391 Ajustari ptr deprecierea mp =781 Venituri din proviz 500lei

d) incasari de la clienti certi inainte de scadenta cu acordarea de scont:

% = 4111 Clienti

1.900 lei 5121 Conturi curente la banci in lei

100 lei 667 Cheltuieli cu sconturi acordate

e) 416 Clienti incerti = 4111 Clienti 700 lei

5121 Conturi curente la banci in lei = 416 Clienti incerti 350 lei

31

Page 32: Subiect Anul II Ec

654 Pierderi din creante si deb. Diversi =416 Cilenti incerti 350 lei

491 Proviz ptr deprecierea = 7814 Venituri din provizioane ptr 400 lei

creantelor-clienti deprecierea activelor circulante

f) plata furnizorilor inainte de termen:

401 Furnizori = 5121 Conturi curente la banci in lei 6.650 lei

401 Furnizori = 767 Venituri din sconturi acordate 350 lei

g) inreg cheltuielilor cu lichidarea:

628 Alte chelt. cu serv exe. de terti =5121 Conturi crt la banci in lei 900 lei

Anularea provizioanelor:

151 Provizioane = 781Venituri din provizioane 1.250 lei

Regularizarea TVA:

4427 TVA colectata =4423 TVA de plata 3.961,5 lei

Plata TVA:

4423 TVA de plata = 5121 Conturi curente in banci 3.961,5 lei

- Inchiderea conturilor de cheltuieli:

121 = % 19.350

            658      15.000

  601 3.000

654 350

667 100

628 900

- Inchiderea conturilor de venituri:

% = 121 23.350

  7583 18.000

701 2.850

781 2.150

767 350

32

Page 33: Subiect Anul II Ec

Rezultatul lichidarii = 23.350 – 19.350 =4.000 lei

 Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit si a impozitului pe dividende in

urma actiunii de lichidare:

Impozit pe profit pentru profitul din lichidare =4.000 x 16% = 640 lei

691Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozit pe profit 640 lei

  - Inregistrarea platii impozitul pe profit la bugetul statului:

 441 Impozit pe profit= 5121 Conturi curente in banci 640 lei

Situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului

D 121 C D 5121 C

1.300 13.090 6.650 15.000 18.000 8.330 900 3.000 2.850 3.391,5 3.961,5

100 400 1.900

350 350 350 640

900 500 28.361,5 12.151,5

640 1.250 16.210

19.990 23.350

3.360

Intocmirea bilantului inainte de operatiunea de partaj:

 Indicator Valori

Disponibilitati16.210

Total Activ16.210

Capital social11.000

Rezerve1.850

Profitul net3.360

Total Pasiv16.210

33

Page 34: Subiect Anul II Ec

Evidentierea drepturilor actionarilor:

16.210 lei % =456 Decontari cu actionarii privind capitalul

11.000 lei 1012 Capital subscris varsat

1.850 lei 1061 Rezerve legale

3.360 lei 121 Rezultatul exercitiului

 c) calculul si inregistrarea impozitului pe dividende aferent drepturilor evidentiate in

capitalurile proprii:

rezerve -1.850lei

rezultatul net al lichidarii – 3.360 lei

 Total :5.210 x16%= 833,6 lei

456 Decontari cu actionarii privind capitalul = 446 Alte impozite,taxe 833,6 lei446 Alte impozite,taxe = 5121 Conturi curente in banci 833,6 lei

d) plata drepturilor nete catre actionari:

456 Decontari cu actionarii privind capit. = 5121 Conturi crt in banci 15.376,4 lei

2. Societatea „X” nu mai face fata datoriilor sale exigibile. Societatea intra in faliment avand la baza cererea introdusa la tribunal de catre unul dintre creditori. Situatia patrimoniului conform bilantului contabil de incepere a lichidarii se prezinta astfel:

Echipamente tehnologice 30.000 lei Amortizarea echipamentelor tehnologice 15.000 lei Marfuri 900 lei Ajustari pentru deprecierea marfurilor 100 lei Conturi la banci in lei 2.000 lei Cheltuieli in avans 1.000 lei Furnizori 12.000 lei Venituri in avans 1.250 lei Capital subscris varsat 2.500 lei Rezerve legale 200 lei Alte rezerve 4.000 lei Rezultatul reportat 1.150 lei

Aportul asociatilor la capitalul social in baza statutului si contractului de societate se prezinta dupa cum urmeaza:

- asociatul A :1.750 lei (70% din capitalul social) - asociatul B: 750 lei (30% din capitalul social)

Operatiile de lichidare efectuate de lichidator au fost:

34

Page 35: Subiect Anul II Ec

a) Vanzarea echipamentelor tehnologice la pretul de 7.000 lei, TVA 19%; b) Vanzarea marfurilor la pretul de 1.200 lei, TVA 19%; c) Incasarea chiriei platite in avans in suma de 1.000 lei; d) Restituirea chiriei incasate anticipat in suma de 1.250 lei; e) Stabilirea sumelor de acoperit de catre cei doi asociati pentru plata datoriei fata de furnizori; f) Achitarea datoriei fata de furnizori.

Se cere:

a) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de lichidare. b) Intocmirea bilantului inainte de partaj. c) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de partaj la asociati.

Rezolvare:a)Vanzarea echipamentelor tehnologice:

461 Debitori diversi = % 8.330 lei

7583 Venituri din vanzarea activelor 7.000 lei

4427 TVA colectata 1.330 lei

5121 Conturi curente la banci = 461 Debitori diversi 8.330 lei

Scaderea din gestiune a activelor vandute:

30.000 lei % = 213 Echipamente tehnologice

15.000 lei 2813 Amortizarea instal,mijl.transp

15.000 lei 6583 Chelt. privind activele cedate

b)Vanzarea de marfuri:

4111 Clienti = % 1.428 lei

707 Venituri din vanzarea mf 1.200 lei

4427 TVA colectata 228 lei

5121 Conturi curente la banci = 4111 Clienti 1.428 lei

607 Cheltuieli cu mf = 371 Marfuri 900 lei

397 Ajustari ptr deprecierea mf =7814 Venituri din proviz 100 lei

c)Incasarea chiriei inreg in avans:

5121 Conturi curente la banci = 4111 Clienti 1.000 lei

472 Venituri inreg in avans = 706 Venituri din redev si chirii 1.000 lei

d) restituirea chiriei incasate anticipat:

401 Furnizori = 5121 Conturi curente la banci 1.250 lei

472 Venituri inreg in avans =706 Venituri din redev si chirii -1250 lei

35

Page 36: Subiect Anul II Ec

e) stabilirea sumelor de acoperit de catre cei doi actionari ptr plata datoriei fata de

furnizori:suma disponibila ca urmare a operatiunilor de vanzare/incasare este de

9508 lei si 2000 lei sold cont banca=> 11.508 lei

Furnizori de achitat 12.000 lei; dif ramasa de acoperit = 492 lei.Astfel asociatul A va

credita firma cu 70% 344,4 lei din datorie si asociatul B cu 30% 147,6 lei.

5121 Conturi curente la banci = 456 Decontari cu actionarii privind capitalul 492 lei

f) achitarea datoriei fata de furnizori:

401 Furnizori = 5121 Conturi curente la banci 12.000 lei

Regularizarea TVA:

4427 TVA colectata =4423 TVA de plata 1.558 lei

Ptr achitarea TVA actionarii tb sa crediteze firma cu 1.558 lei in cotele mentionate

mai sus: 70% -A(1.090,6 lei) si 30% -B (467,4 lei)

5121 Conturi curente la banci = 456 Decontari cu actionarii privind capitalul 1.558 lei

Plata TVA: 4423 TVA de plata = 5121 Conturi curente in banci 1.558 lei

- Inchiderea conturilor de cheltuieli:

121 = % 15.900

            6583     15.000

  601 900

- Inchiderea conturilor de venituri:

% = 121 8.050

  7583 7.000

707 1.200

7814 100

706 -250

Rezultatul lichidarii = 8.050 – 15.900 =-7.850 lei

Acoperirea pierderii din rezultatul reportat 117=121 1150 lei=> - 6700 lei

36

Page 37: Subiect Anul II Ec

Intocmirea bilantului inainte de operatiunea de partaj:

 Indicator Valori

Disponibilitati0

Total Activ0

Capital social2.500

Rezerve4.200

Profitulpierderea net(a)-6.700

Total Pasiv 0

2.Rolul cenzorilor in cadrul societatii pe actiuni.

Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit. Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorilor financiari. Cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

37

Page 38: Subiect Anul II Ec

GRUPA V Consultanta fiscala acordata contribuabililor

1. Sa se calculeze si inregistreze in contabilitate impozitul pe profit pe baza urmatoarelor date: Venituri totale: 1.200.000 lei, din care:

- venituri din vanzarea produselor finite: 800.000 lei; - venituri din vanzarea ambalajelor: 200.000 lei;- venituri din reluarea unor ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale: 30.000 lei; - venituri din vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt: 170.000 lei;

Cheltuieli totale: 700.000, din care: - cheltuieli cu ambalajele: 180.000 lei; - cheltuieli cu salariile: 300.000 lei; - cheltuieli cu materialele nestocate: 40.000 lei; - cheltuieli cu comisioanele bancare: 7.000 lei;

- cheltuieli cu investitiile financiare pe termen scurt cedate: 150.000 lei; - cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate: 23.000 lei;

Rezolvare:

Rezultatul fiscal= Rezultatul contabil +cheltuielile nedeductible-veniturile neimpozabileVenituri neimpozabile:- venituri din reluarea unor ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale: 30.000 lei;

38

Page 39: Subiect Anul II Ec

Impozit profit =(1.200.000 -700.000-30.000)x16%=75.200 lei 691Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozit pe profit 75.200 lei

2. Se cunosc urmatoarele date despre o entitate: venituri din exploatare 80.000 lei; venituri financiare 50.000 lei; venituri extraordinare 10.000 lei; cheltuieli de exploatare 60.000 lei; cheltuieli financiare 30.000 lei; cheltuieli extraordinare 30.000 lei.

Sa se determine rezultatul entitatii pe tipuri de activitati, precum si impozitul pe profit de platit, daca cheltuielile nedeductibile sunt in suma de 5.000 lei.

Rezolvare:

Rezultatul fiscal= Rezultatul contabil +cheltuielile nedeductible-veniturile neimpozabileRezultatul din exploatare=80.000-60.000 =20.000 leiRezultatul din activ financiare =50.000 -30.000 =20.000 leiRezultatul din activ extraordinare =10.000-30.000 =-20.000 leiRezultatul contabil = Rezultatul din exploatare+ Rezultatul din activ financiare+ Rezultatul din activ extraordinare =40.000 leiImpozitul pe profit =(40.000 +5.000)x16%= 7.200 lei

3.O entitate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte obtine intr-o perioada contabila venituri in suma de 900.000 lei, iar cheltuielile aferente veniturilor sunt de 500.000 lei. Sa se determine valoarea impozitului pe profit de platit de catre entitate.

Rezolvare:

Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte,

cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv

persoanele juridice care realizeaza aceste venituri In baza unui contract de asociere,

si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute In acest articol este

mai mic decat 5 % din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5 %

aplicat acestor venituri realizate.

900.000 - 500.000 = 400.000 lei x16% = 64.000 lei

900.000 x 5% = 45.000 lei

Se va declara impozitul pe profit si nu cel minim.

39

Page 40: Subiect Anul II Ec

4. O entitate acorda unui salariat un avans in valoare de 300 lei. Sa se calculeze toate operatiile in legatura cu salariile stiind ca salariul de incadrare este de 700 lei, sporul de vechime de 85 lei, iar salariatul are in intretinere doi copii si sotia.

641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate 785 lei

(sporul de vechime se considera la salariul de baza si ca atare este un spor

impozabil)

Deducere acordata ptr 3 persoane in intretinere (consideram ca sotia are venit de

pana la 250 lei) =550 lei

Retineri angajat:

CAS individual 10.5% - 82 lei

Somaj 0.5% -4 lei

Asigurari de sanatate -5.5% -43 lei

Deducere personala-550 lei

Impozit salariu -17 lei

Salariu net -639 lei

Retineri angajator:

CASS 5.2% -41 lei

Somaj 0.5%- 4 lei

CAS 20.8% - 163 lei

Fond de risc si accidente 0.4% - 3lei

Comision carti de munca -0.75% - 6 lei

FNUASS 0.85%- 7 lei

421 Personal salarii datorate= % 446 lei

82 lei 4312 Contrib angajatului la asig sociale

43 lei 4314 Contrib angajatului la asig soc de

sanatate

4 lei 4372 Contrib angajatului la fondul de somaj

17 lei 444 Impozitul pe salarii

300 lei 425 Avansuri acordate

6451 C Chelt cu contrib unit la asig soc = 4311 Contrib unit la asig soc 163 lei

40

Page 41: Subiect Anul II Ec

6452 C Chelt cu contrib unit la fond somaj = 4371 Contrib unit la fond somaj 4 lei6453 C Chelt cu contrib unit la asig soc de sanat = 4313 Contrib unit la asig soc sanat 41 lei635 Chelt cu alte impoz, taxe =446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate 6 lei (ITM)6451 C Chelt cu contrib unit la asig soc = 4311 Contrib unit la asig soc 10 lei

5. Un Grup Scolar a realizat in atelierele proprii geamuri si usi din lemn in valoare totala de 26.000 lei. Acestea au rezultat ca urmare a orelor practice efectuate de elevi si sunt destinate vanzarii, fiind produse finite.

Datoreaza TVA aceasta unitate de invatamant pentru produsele realizate? Daca da, care este marimea acesteia?

Potrivit prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal este scutita de taxa pe valoarea adaugata activitatea de invatamant prevazuta de Legea invatamantului nr. 84/1995 desfasurata de unitatile autorizate, inclusiv activitatea caminelor si a cantinelor organizate pe langa aceste unitati, formarea profesionala a adultilor, precum si prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de acestea, efectuate de catre institutiile publice sau de catre alte entitati recunoscute, care au aceste obiective.

Scutirea se refera la orice livrare de bunuri sau prestare de servicii strans legata de activitatea de invatamant, de activitatea caminelor si a cantinelor organizate pe langa aceste unitati, de formarea profesionala a adultilor (cum sunt cercetarea efectuata de universitati, activitatea atelierelor scoalare, venituri obtinute din taxa de participare la diverse conferinte sau alte manifestari organizate in legatura cu activitatea de invatamant sau de formare profesionala) efectuate de catre institutii publice - respectiv scolile, liceele, universitatile de sat sau alte enitati recunoscute care au aceste obiective - respectiv scoli, licee, universitati particulare acreditate, unitati care realizeaza formarea profesionala a adultilor si sunt recunoscute in acest sens, efectuate de unitatile care isi desfasoara activitatea in invatamant sau in domenii strans legate de acestea.

41