Sistemul Bancar Romanesc

of 201/201
PLANUL LUCRÃRII CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1 .................................... ....................................1 PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ........... ...........1 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA MODERNÃ............................................................................................... 1 1.2 SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA 1947-1989.............4 1.3 SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC DUPÃ 1990................................... 5 CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 2 .................................... ....................................7 GENERALITÃTI PRIVIND BANCA COMERCIALÃ GENERALITÃTI PRIVIND BANCA COMERCIALÃ ROMÂNÃ S.A. ROMÂNÃ S.A.7 2.1. LOCUL SI ROLUL B.C.R. S.A. ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC............................................................................................. 7 2.2. STRUCTURA ORGANIZATORICÃ A B.C.R. S.A................................10 2.3 PRODUSELE SI SERVICIILE BANCARE ALE BÃNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A......................................................................................... 14 CAPITOLUL 3 CAPITOLUL 3 ................................... ................................... 18 18 CREDITAREA AGENTILOR ECONOMICI DE CÃTRE B.C.R. CREDITAREA AGENTILOR ECONOMICI DE CÃTRE B.C.R. S.A. S.A. ............................................ ............................................ 18 18 3.1. POLITICA GENERALÃ DE CREDITE................................................ 18 3.2. PRINCIPII GENERALE SI CONDITII DE CREDITARE ..................... 20 3.3.CATEGORII DE CREDITE ACORDATE DE BANCA COMERCIALÃ ROMÂNÃ S.A......................................................................................... 22 3.4. GARANTAREA CREDITELOR...........................................................28 3.5. ANALIZA CREDITELOR...................................................................33 3.6. APROBAREA CREDITELOR.............................................................41 3.7. ACORDAREA CREDITELOR............................................................. 43 3.8. RAMBURSAREA ŞI RESCADENŢAREA CREDITELOR.......................46 3.9. EVALUAREA GENERALĂ A RISCULUI CREDITELOR ŞI CONSTITUIREA PROVIZOANELOR SPECIFICE DE RISC....................... 48 3.10. ASPECTE PRIVIND CONTROLUL BANCAR ASUPRA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE...................................................................................... 53 CAPITOLUL 4 CAPITOLUL 4 ................................... ................................... 64 64 METODOLOGIA DE CREDITARE A SOCIETÃTILOR COMERCIALE METODOLOGIA DE CREDITARE A SOCIETÃTILOR COMERCIALE (ANALIZA EFECTUATÃ PE BAZA DATELOR S.C. PRESIDENT (ANALIZA EFECTUATÃ PE BAZA DATELOR S.C. PRESIDENT S.R.L. SIBIU) S.R.L. SIBIU) ................................... ................................... 64 64 4.1. ANALIZA MANAGERIALÃ A S.C. PRESIDENT S.R.L. SIBIU ............64 4.2 ANALIZA FINANCIARÃ A S.C. PRESIDENT SRL............................. 66 4.2.1. ANALIZA INTERNÃ A S.C. PRESIDENT SRL..................................................66 4.2.1.1. BILANT ACTIV S.C. PRESIDENT SRL............................66 4.2.1.2 BILANT PASIV S.C. PRESIDENT SRL.............................67 4.2.1.3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI A SC PRESIDENT SRL...........69 4.2.1.4. ANALIZA INDICATORILOR A SC PRESIDENT SRL...................71 4.2.1.5. SITUATIA FINANCIARÃ SINTETICÃ A CLIENTULUI LA SC PRESIDENT SRL........................................................................75 4.2.1.6. FLUXUL DE FONDURI LA SC PRESIDENT SRL......................77
 • date post

  19-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  466
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Sistemul Bancar Romanesc

PLANUL LUCRRIICAPITOLUL 1 .......................................................PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMNESC

1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMNESC N PERIOADA MODERN .................................................. 1 1.2 SISTEMUL BANCAR ROMNESC N PERIOADA 19471989 .......................................................................... 4 1.3 SISTEMUL BANCAR ROMNESC DUP 1990 ............. 6

................ 1

1

CAPITOLUL 2 .......................................................GENERALITTI PRIVIND BANCA COMERCIAL ROMN S.A.

9

2.1. LOCUL SI ROLUL B.C.R. S.A. N CADRUL SISTEMULUI BANCAR ROMNESC ................................................... 9 2.2. STRUCTURA ORGANIZATORIC A B.C.R. S.A. ........ 12 2.3 PRODUSELE SI SERVICIILE BANCARE ALE BNCII COMERCIALE ROMNE S.A. ........................................ 17

9

CAPITOLUL 3 .....................................................

CREDITAREA AGENTILOR ECONOMICI DE CTRE B.C.R. S.A. ............................................................................................

2222

- COMITETUL DIRECTOR AL SUCURSALEI _ _ _ _ _ 300 MIL. LEI ................................................................................

3.1. POLITICA GENERAL DE CREDITE ........................ 22 3.2. PRINCIPII GENERALE SI CONDITII DE CREDITARE . .24 3.3.CATEGORII DE CREDITE ACORDATE DE BANCA COMERCIAL ROMN S.A. ....................................... 28 3.4. GARANTAREA CREDITELOR .................................. 34 3.5. ANALIZA CREDITELOR ......................................... 40 3.6. APROBAREA CREDITELOR .................................... 50

3.7. ACORDAREA CREDITELOR ................................... 52 3.8. RAMBURSAREA I RESCADENAREA CREDITELOR 56 3.9. EVALUAREA GENERAL A RISCULUI CREDITELOR I CONSTITUIREA PROVIZOANELOR SPECIFICE DE RISC ...58 3.10. ASPECTE PRIVIND CONTROLUL BANCAR ASUPRA ACTIVITII DE CREDITARE ........................................ 65

52

CAPITOLUL 4 .....................................................

METODOLOGIA DE CREDITARE A SOCIETTILOR COMERCIALE (ANALIZA EFECTUAT PE BAZA DATELOR S.C. PRESIDENT S.R.L. SIBIU) .....................................................

7878

4.1. ANALIZA MANAGERIAL A S.C. PRESIDENT S.R.L. SIBIU ........................................................................ 78 4.2 ANALIZA FINANCIAR A S.C. PRESIDENT SRL ....... 804.2.1. ANALIZA INTERN A S.C. PRESIDENT SRL

............................ 80

4.2.1.1. BILANT ACTIV S.C. PRESIDENT SRL ............................................................. 80 4.2.1.2 BILANT PASIV S.C. PRESIDENT SRL .............................................................. 81 4.2.1.3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI A SC PRESIDENT SRL ............................... 83

CLIENTUL: PRESIDENT.SRL ................................................. MII LEI .................................................................................. DOMENII DE ACTIVITATE: COMERT ..................................... PERIOADA ............................................................................ PERIOADA ............................................................................ PERIOADA ............................................................................

84 84 84 84 84 84

ANALIZA DE STRUCTUR .................................................... CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI ......................................... P1 ........................................................................................ P2 ........................................................................................ P3 ........................................................................................ 31-12-96 .............................................................................. 31-12-97 .............................................................................. 28-02-98 .............................................................................. 31-12-96 .............................................................................. 31-12-97 .............................................................................. 28-02-98 .............................................................................. VNZRI DE MRFURI ......................................................... 3299018 .............................................................................. 9830174 .............................................................................. 843953 ................................................................................ -........................................................................................... -........................................................................................... -........................................................................................... -COSTUL MRFURILOR VNDUTE ....................................... 2993444 .............................................................................. 8700218 .............................................................................. 744071 ................................................................................ -........................................................................................... -........................................................................................... -........................................................................................... 1.MARJA COMERCIAL ......................................................... 305574 ................................................................................ 1129956 .............................................................................. 99882 .................................................................................. -........................................................................................... -........................................................................................... -........................................................................................... +PRODUCTIA VNDUT ...................................................... 0.......................................................................................... 0.......................................................................................... 0.......................................................................................... -........................................................................................... -........................................................................................... -........................................................................................... 2.CIFRA DE AFACERI ........................................................... 3299018 .............................................................................. 9830174 .............................................................................. 843953 ................................................................................ -........................................................................................... -........................................................................................... -........................................................................................... +/-PRODUCTIA STOCAT .................................................... 0.......................................................................................... 0.......................................................................................... 0.......................................................................................... -........................................................................................... -........................................................................................... -........................................................................................... +PRODUCTIA IMOBILIZAT ................................................. 0.......................................................................................... 0.......................................................................................... 2

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

0.......................................................................................... 84 -........................................................................................... 84 -........................................................................................... 84 -........................................................................................... 84 3.PRODUCTIA EXERCITIULUI ............................................... 84 0.......................................................................................... 84 0.......................................................................................... 84 0.......................................................................................... 84 -........................................................................................... 84 -........................................................................................... 84 -........................................................................................... 84 3.*PRODUCTIA EXERCITIULUI+VNZRI DE MRFURI ....... 84 3299018 .............................................................................. 84 9830174 .............................................................................. 84 843953 ................................................................................ 84 100.00 ................................................................................. 84 100.00 ................................................................................. 84 100.00 ................................................................................. 84 -CHELT.CU MAT.PRIME,MATERIALE,COMB.ENERGIE ........... 84 47762 .................................................................................. 84 152869 ................................................................................ 84 8378 .................................................................................... 84 1.45 ..................................................................................... 84 1.56 ..................................................................................... 84 0.99 ..................................................................................... 84 -LUCRRI SI SERVICII EXECUTATE DE TERTI ....................... 84 55567 .................................................................................. 84 211470 ................................................................................ 84 10470 .................................................................................. 84 1.68 ..................................................................................... 84 2.15 ..................................................................................... 84 1.24 ..................................................................................... 84 4.MARJA INDUSTRIAL ........................................................ 84 -103329 ............................................................................... 84 -264339 ............................................................................... 84 -18848 ................................................................................. 84 (3.13) ................................................................................... 84 (3.71) ................................................................................... 84 (2.23) ................................................................................... 84 5.VALOAREA ADUGAT ..................................................... 84 202245 ................................................................................ 84 765617 ................................................................................ 84 81034 .................................................................................. 84 6.13 ..................................................................................... 84 7.79 ..................................................................................... 84 9.60 ..................................................................................... 84 +SUBVENTII DIN EXPLOATARE ........................................... 84 0.......................................................................................... 84 0.......................................................................................... 84 0.......................................................................................... 84 -........................................................................................... 84 -........................................................................................... 84 -........................................................................................... 84 -IMPOZITE SI VRSMINTE ASIMILATE ................................ 84 1063 .................................................................................... 84 11453 .................................................................................. 84 3

111 ...................................................................................... 84 0.03 ..................................................................................... 84 0.12 ..................................................................................... 84 0.01 ..................................................................................... 84 -CHELTUIELI CU PERSONALUL ............................................. 84 17725 .................................................................................. 84 74396 .................................................................................. 84 5558 .................................................................................... 84 0.54 ..................................................................................... 84 0.76 ..................................................................................... 84 0.66 ..................................................................................... 84 6.EXCEDENT(INSUFICIENT)BRUT DIN EXPLOATARE ......... 84 183457 ................................................................................ 84 679768 ................................................................................ 84 75365 .................................................................................. 84 5.56 ..................................................................................... 84 6.92 ..................................................................................... 84 8.93 ..................................................................................... 84 +ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE .................................... 84 42 ........................................................................................ 84 385 ...................................................................................... 84 1.......................................................................................... 84 0.00 ..................................................................................... 84 0.00 ..................................................................................... 84 0.00 ..................................................................................... 84 -ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE .................................... 85 6.......................................................................................... 85 88 ........................................................................................ 85 3.......................................................................................... 85 0.00 ..................................................................................... 85 0.00 ..................................................................................... 85 0.00 ..................................................................................... 85 +/-AMORTIZ.SI PROVIZ.DIN EXPLOATARE .......................... 85 -11603 ................................................................................. 85 -43597 ................................................................................. 85 -3584 ................................................................................... 85 (0.35) ................................................................................... 85 (0.44) ................................................................................... 85 (0.42) ................................................................................... 85 VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL ..................................... 85 3299060 .............................................................................. 85 9830559 .............................................................................. 85 843954 ................................................................................ 85 100.00 ................................................................................. 85 100.00 ................................................................................. 85 100.00 ................................................................................. 85 CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL ................................. 85 3127170 .............................................................................. 85 9194091 .............................................................................. 85 772175 ................................................................................ 85 94.79 ................................................................................... 85 93.53 ................................................................................... 85 91.50 ................................................................................... 85 7.REZULTATUL DIN EXPLOATARE ....................................... 85 171890 ................................................................................ 85 636468 ................................................................................ 85 4

71779 .................................................................................. 5.21 ..................................................................................... 6.47 ..................................................................................... 8.51 ..................................................................................... +VENITURI FINANCIARE ...................................................... 5980 .................................................................................... 17457 .................................................................................. 3248 .................................................................................... 0.18 ..................................................................................... 0.18 ..................................................................................... 0.38 ..................................................................................... -CHELTUIELI FINANCIARE,DIN CARE: .................................. 16144 .................................................................................. 43187 .................................................................................. 25405 .................................................................................. 0.49 ..................................................................................... 0.44 ..................................................................................... 3.01 ..................................................................................... -CHELTUIELI CU DOBNZI ................................................. 14589 .................................................................................. 1164 .................................................................................... 1164 .................................................................................... 0.44 ..................................................................................... 0.01 ..................................................................................... 0.14 ..................................................................................... 8.EXCEDENT BRUT FINANCIAR ............................................ -10134 ................................................................................. -25730 ................................................................................. -22157 ................................................................................. (0.31) ................................................................................... (0.26) ................................................................................... (2.63) ................................................................................... +/-AMORTIZRI SI PROVIZIOANE FINANCIARE ................... 0.......................................................................................... 0.......................................................................................... 0.......................................................................................... -........................................................................................... -........................................................................................... -........................................................................................... VENITURI FINANCIARE-TOTAL ............................................. 5980 .................................................................................... 17457 .................................................................................. 3248 .................................................................................... 0.18 ..................................................................................... 0.18 ..................................................................................... 0.38 ..................................................................................... CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL .......................................... 16114 .................................................................................. 43187 .................................................................................. 25405 .................................................................................. 0.49 ..................................................................................... 0.44 ..................................................................................... 3.01 ..................................................................................... 9.REZULTATUL FINANCIAR .................................................. -10134 ................................................................................. -25730 ................................................................................. 5

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

-22157 ................................................................................. (0.31) ................................................................................... (0.26) ................................................................................... (2.63) ................................................................................... 10.EXCEDENT BRUT CURENT(6+8) .................................... 173323 ................................................................................ 654038 ................................................................................ 53208 .................................................................................. 5.25 ..................................................................................... 6.65 ..................................................................................... 6.30 ..................................................................................... 11.REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI(7+9) .............. 161756 ................................................................................ 610738 ................................................................................ 49622 .................................................................................. 4.90 ..................................................................................... 6.21 ..................................................................................... 5.88 ..................................................................................... VENITURI EXCEPTIONALE .................................................... 1020 .................................................................................... 12319 .................................................................................. 0.......................................................................................... 0.03 ..................................................................................... 0.13 ..................................................................................... -........................................................................................... -CHELTUIELI EXCEPTIONALE ............................................... 1380 .................................................................................... 3979 .................................................................................... 0.......................................................................................... 0.04 ..................................................................................... 0.04 ..................................................................................... -........................................................................................... 12.EXCEDENT BRUT EXCEPTIONAL ..................................... -360 ..................................................................................... 8340 .................................................................................... 0.......................................................................................... (0.01) ................................................................................... 0.08 ..................................................................................... -........................................................................................... +/-AMORTIZRI SI PROVIZIOANE EXCEPTIONALE .............. 0.......................................................................................... 0.......................................................................................... 0.......................................................................................... -........................................................................................... -........................................................................................... -........................................................................................... VENITURI EXCEPTIONALE-TOTAL ........................................ 1020 .................................................................................... 12319 .................................................................................. 0.......................................................................................... 0.03 ..................................................................................... 0.13 ..................................................................................... -........................................................................................... CHELTUIELI EXCEPTIONALE-TOTAL ..................................... 1380 .................................................................................... 3979 .................................................................................... 6

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

0.......................................................................................... 85 0.04 ..................................................................................... 85 0.04 ..................................................................................... 85 -........................................................................................... 85 13.REZULTATUL EXCEPTIONAL ........................................... 85 -360 ..................................................................................... 85 8340 .................................................................................... 85 0.......................................................................................... 85 (0.01) ................................................................................... 85 0.08 ..................................................................................... 85 -........................................................................................... 85 14.EXCEDENT BRUT-TOTAL-(10+12) .................................. 85 172963 ................................................................................ 85 662378 ................................................................................ 85 53208 .................................................................................. 85 5.24 ..................................................................................... 85 6.74 ..................................................................................... 85 6.30 ..................................................................................... 85 15.REZ.NAINTEA DOB.SI MP.DE PROFIT(11+13+DOB.) ... 86 175985 ................................................................................ 86 620242 ................................................................................ 86 50786 .................................................................................. 86 5.33 ..................................................................................... 86 6.31 ..................................................................................... 86 6.02 ..................................................................................... 86 VENITURI TOTALE ................................................................ 86 3306060 .............................................................................. 86 9860335 .............................................................................. 86 847202 ................................................................................ 86 100.21 ................................................................................. 86 100.31 ................................................................................. 86 100.38 ................................................................................. 86 CHELTUIELI TOTALE ............................................................ 86 3144664 .............................................................................. 86 9421257 .............................................................................. 86 797580 ................................................................................ 86 95.32 ................................................................................... 86 94.01 ................................................................................... 86 94.51 ................................................................................... 86 16.REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI(11+13) ............... 86 161396 ................................................................................ 86 619078 ................................................................................ 86 49622 .................................................................................. 86 4.89 ..................................................................................... 86 6.30 ..................................................................................... 86 5.88 ..................................................................................... 86 -IMPOZIT PE PROFIT ............................................................ 86 49973 .................................................................................. 86 169511 ................................................................................ 86 16576 .................................................................................. 86 1.51 ..................................................................................... 86 1.72 ..................................................................................... 86 1.96 ..................................................................................... 86 17.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI ............................... 86 111423 ................................................................................ 86 449567 ................................................................................ 86 7

33046 .................................................................................. 3.38 ..................................................................................... 4.57 ..................................................................................... 3.92 ..................................................................................... 18.CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE ............................... 122974 ................................................................................ 489717 ................................................................................ 366630 ................................................................................ 3.73 ..................................................................................... 4.98 ..................................................................................... 4.34 ..................................................................................... 19.CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE NET ..................... 72553 .................................................................................. 489717 ................................................................................ -13791 ................................................................................. 2.20 ..................................................................................... 4.98 ..................................................................................... (1.63) ...................................................................................4.2.1.4. ANALIZA INDICATORILOR A SC PRESIDENT SRL

CLIENTUL: PRESIDENT.SRL ................................................. MII LEI .................................................................................. DOMENII DE ACTIVITATE: COMERT ..................................... PERIOADA ............................................................................ PERIOADA ............................................................................ PERIOADA ............................................................................ PERIOADA ............................................................................ PERIOADA ............................................................................ PERIOADA ............................................................................ P1 ........................................................................................ P2 ........................................................................................ P3 ........................................................................................ P1 ........................................................................................ P2 ........................................................................................ P3 ........................................................................................ 31-12-96 .............................................................................. 31-12-97 .............................................................................. 28-02-98 .............................................................................. 31-12-96 .............................................................................. 31-12-97 .............................................................................. 28-02- .................................................................................. 98 ........................................................................................ C.ANALIZA ........................................................................... C.1.INDICATORI DE PERFORMANT .................................... C.1.1.VALOAREA ADUGAT .............................................. .RATA VALORII ADUGATE(AFERENT CIFREI DE AFACERI)%......................................................................................... 6.13 ..................................................................................... 7.79 ..................................................................................... 9.60 ..................................................................................... .RATA VAL.ADUGATE(AFERENT VNZ.DE MF. +PROD.EXERCITIULUI)-% ................................................... 6.13 ..................................................................................... 7.79 ..................................................................................... 9.60 ..................................................................................... D.1.2.COMPOZITIA SI REPARTITIA VAL.ADUGATE ............ 202245 ................................................................................ 765617 ................................................................................ 8

.........................................

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

87

81034 .................................................................................. 100.00 ................................................................................. 100.00 ................................................................................. 100.00 ................................................................................. 1.CHELTUIELI CU PERSONALUL ........................................... 17725 .................................................................................. 74396 .................................................................................. 5558 .................................................................................... 8.76 ..................................................................................... 9.72 ..................................................................................... 6.86 ..................................................................................... 2.CHELTUIELI FINANCIARE .................................................. 16114 .................................................................................. 43187 .................................................................................. 25405 .................................................................................. 7.97 ..................................................................................... 5.64 ..................................................................................... 31.35 ................................................................................... 3.IMPOZITE TAXE SI VRSMINTE ASIMILATE+IMPOZIT PE PROFIT ................................................................................. 51036 .................................................................................. 180964 ................................................................................ 16687 .................................................................................. 25.23 ................................................................................... 23.64 ................................................................................... 20.59 ................................................................................... 4.REZULTATUL ADUGAT= ................................................. 105767 ................................................................................ 423473 ................................................................................ 29800 .................................................................................. 52.30 ................................................................................... 55.31 ................................................................................... 36.77 ................................................................................... +REZULTATUL EXERCITIULUI ............................................. 111423 ................................................................................ 449567 ................................................................................ 33046 .................................................................................. 55.09 ................................................................................... 58.72 ................................................................................... 40.78 ................................................................................... -ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE ..................................... 42 ........................................................................................ 385 ...................................................................................... 1.......................................................................................... 0.02 ..................................................................................... 0.05 ..................................................................................... 0.00 ..................................................................................... +ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE ................................ 6.......................................................................................... 88 ........................................................................................ 3.......................................................................................... 0.00 ..................................................................................... 0.01 ..................................................................................... 0.00 ..................................................................................... -VENITURI FINANCIARE ...................................................... 5980 .................................................................................... 9

88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

17457 .................................................................................. 88 3248 .................................................................................... 88 2.96 ..................................................................................... 88 2.28 ..................................................................................... 88 4.01 ..................................................................................... 88 -EXCEDENT BRUT EXCEPTIONAL ........................................ 88 -360 ..................................................................................... 88 8340 .................................................................................... 88 0.......................................................................................... 88 (0.18) ................................................................................... 88 1.09 ..................................................................................... 88 -........................................................................................... 88 5.TOTAL AMORIZRI/PROVIZIOANE .................................... 88 11603 .................................................................................. 88 43597 .................................................................................. 88 3584 .................................................................................... 88 5.74 ..................................................................................... 88 5.69 ..................................................................................... 88 4.42 ..................................................................................... 88 C.1.3.RENTABILITATEA DE EXPLOATARE ............................ 88 .BRUT(%) ........................................................................... 88 -........................................................................................... 88 -........................................................................................... 88 .NET(%) ............................................................................. 88 5.21 ..................................................................................... 88 6.47 ..................................................................................... 88 8.51 ..................................................................................... 88 C.1.4.RENTABILITATEA ECONOMIC ................................... 89 .EXCEDENT BRUT CURENT/TOTAL BILANT(-%-) .................. 89 25.41 ................................................................................... 89 38.56 ................................................................................... 89 3.84 ..................................................................................... 89 .REZULTATUL CURENT/TOTAL BILANT(-%-) ........................ 89 23.72 ................................................................................... 89 36.00 ................................................................................... 89 3.58 ..................................................................................... 89 .CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE/TOTAL BILANT(-%-) ... 89 18.03 ................................................................................... 89 28.87 ................................................................................... 89 2.65 ..................................................................................... 89 .REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI/TOTAL BILANT(-%-) ... 89 16.34 ................................................................................... 89 26.50 ................................................................................... 89 2.39 ..................................................................................... 89 C.1.5.RENTABILITATEA FINANCIAR ................................... 89 .CAPACITATEA DE AUTOFIN./CPNSS/CPNSL(-%-) ................ 89 76.38 ................................................................................... 89 46.57 ................................................................................... 89 18.88 ................................................................................... 89 76.38 ................................................................................... 89 46.57 ................................................................................... 89 18.88 ................................................................................... 89 .REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI/CPNSS/CPNSL(-%-) . 89 100.24 ................................................................................. 89 58.87 ................................................................................... 89 25.57 ................................................................................... 89 10

100.24 ................................................................................. 89 58.87 ................................................................................... 89 25.57 ................................................................................... 89 .REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI/CPNSN/CPNSL(NET) (%) ....................................................................................... 89 69.20 ................................................................................... 89 42.75 ................................................................................... 89 17.03 ................................................................................... 89 69.20 ................................................................................... 89 42.75 ................................................................................... 89 17.03 ................................................................................... 89 C.1.6.RISCUL FINANCIAR ..................................................... 89 .GRADUL DE NDATORARE GENERAL(%) .......................... 89 323.56 ................................................................................. 89 61.31 ................................................................................... 89 613.64 ................................................................................. 89 323.56 ................................................................................. 89 61.31 ................................................................................... 89 613.64 ................................................................................. 89 .GRADUL DE NDATORARE FINANCIAR(-%-) ..................... 89 -........................................................................................... 89 -........................................................................................... 89 -........................................................................................... 89 -........................................................................................... 89 -........................................................................................... 89 -........................................................................................... 89 .ACOPERIREA DOBNZII-NR- ............................................... 89 12.06 ................................................................................... 89 523.85 ................................................................................. 89 43.63 ................................................................................... 89 .DATORII FINANCIARE TOTALE/EXCED.BRUT CURENT(-%-) 89 -........................................................................................... 89 -........................................................................................... 89 -........................................................................................... 89 .DATORII FINANCIARE TOTALE/EXCED.BRUT TOTAL(-%-) ... 89 -........................................................................................... 89 -........................................................................................... 89 -........................................................................................... 89 .(CHELT.FIN.+DAT.FIN.1an) .bnci .alte datorii cu scadenta>1an 3.2.Datorii nefinanc.cu scadenta>1an(partea>1an) .furnizori si conturi asimilate cu sc.>1an .avansuri primite>1an 3.DATORII CU SCADENTA>1AN(3.1+3.2) I.PASIVE PE TERMEN LUNG 4.Datorii nefinanciare cu scadenta1an(partea