Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

21
Permise pentru dispozitivele cu propan folosite la tonete și camioane alimentare Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Transcript of Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Page 1: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Permise pentru dispozitivele cu propan folosite la

tonete și camioane alimentare

Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Page 2: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Pentru fiecare locație / cabină, este necesară o autorizație în fiecare an.

Taxele pentru autorizație se pot găsi în Lista de taxe din regulamentul contraincendiu FIR 12.01, în cererea pentru autorizație, sau contactând centrul de autorizații.

Page 3: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Toți vânzătorii care utilizează propan trebuie să dețină o autorizație pentru propan valabilă, afișată vizibil în fiecare cabină/tonetă.

Dacă nu o pot afișa, operatorii trebuie să aibă autorizația pentru propan disponibilă în locație, pentru a fi prezentată la cerere.

Page 4: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Fiecare locație care funcționează cu propan portabil trebuie să dețină un stingător de incendiu de categoria 2A-10BC sau mai înaltă.

Un stingător de clasa K este necesar dacă preparați alimente cu o friteuză cu grăsime sau orice dispozitiv cu mai mult de ¼ inch (0,63 cm) de untdelemn sau grăsime.

Toate stingătoarele de incendiu trebuie să fie întreținute anual și să aibă o etichetă valabilă de la firma certificată pentru stingătoare de incendiu.

Page 5: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Nu depozitați buteliile cu propan în clădiri sau în structuri închise. Buteliile trebuie amplasate în exteriorul tonetei, într-o zonă ventilată.

Buteliile concepute să funcționeze în poziție verticală, nu trebuie culcate în timpul utilizării.

Buteliile mai mari de 5 galoane trebuie fixate în poziție verticală pentru a se preveni căderea sau răsturnarea lor.

Page 6: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Când aparatul nu este în uz sau când schimbați butelia, alimentarea cu combustibil trebuie oprită de la butelie (nu numai de la aparat).

Page 7: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Toate echipamentele trebuie amplasate departe de flacără sau de dispozitivele care produc scântei, pentru a preveni încălzirea excesivă. Între aparate și combustibil trebuie să fie o distanță de cel puțin 1 foot [30 cm].

Cel puțin1 picior

Page 8: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Toate echipamentele și aparatele utilizate la instalația de combustibil trebuie aprobate pentru utilizarea propanului.

Page 9: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Toate echipamentele trebuie protejate contra deteriorării fizice.

Page 10: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Toate supapele trebuie să fie ușor accesibile.

Page 11: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Aparatele la care flacăra nu este vizibilă în timpul funcționării trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de închidere automată.

Page 12: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Tonetele /camioanele pentru vânzare sunt limitate la o alimentare cu combustibil pentrudouă săptămâni.

Maximum două butelii de 25 de galoane [94,6 l].

Page 13: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Fiecare butelie trebuie dotată cu un regulator.

Dacă se folosește un colector multiplu de gaz, la un regulator se pot conecta până la două butelii.

Page 14: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Toate buteliile trebuie să aibă coliere de protecție în jurul valvelor și trebuie să fie în stare bună.

Toate buteliile trebuie să aibă o ștampilă cu data de testare hidrostatică valabilă.

Page 15: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Buteliile de propan nu trebuie cuplate /așezatealături de buteliile de bioxid de carbon (CO2).

Page 16: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Toate buteliile trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv avertizor de preaplin (OPD).

Nu se admit butelii fără acest dispozitiv.

Identificarea valvelor

Robinet obișnuit de stil vechi

(Fiecare producătorare stilul său)

Robinet nou OPD(Toți producătoriifolosesc aceeași

formă)

OPD forjat din alamă

Robinetul OPD este montat permanent și NU

se poate înlocui.

ștampila“OPD”

Page 17: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Nu puneți bandă pe racordul dintre regulator și butelia cu propan.

Acest racord este conceput pentru îmbinări metal-pe-metal.

Page 18: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Regulatoarele, racordurile și furtunurile trebuie înlocuite dacă sunt deteriorate.

Pe liniile de alimentare se vor folosi numai cleme aprobate pentru propan. Se interzice folosirea clemelor pentru aviație, autovehicule, sau de alt tip.

Page 19: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Liniile de alimentare nu pot fi îmbinate împreună.

Furtunul dintre regulator și colector nu poate depăși lungimea de 2 feet [60,9 cm].

Furtunul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a conecta aparatul la butelie, dar nu mai lung.

Page 20: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Aparatele de încălzirecu propan nu sunt aprobate pentru utilizarea în interior, în nicio situație. Aici sunt incluse, dar fără limitare la acestea,corturile și structurile dedicate pentru utilizare în exterior.

Page 21: Serviciul de Pompieri și Salvare Portland

Sperăm că, având o autorizație, putem preveni scena aceasta...