Secretariatul General al Guvernului

787
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/13 Nr. formular 01 02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 02a Destinatia sumelor prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultura, recreere si religie”, titlul „Alte cheltuieli”, a caror utilizare se aproba prin hotarare a Guvernului 04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 06 Numarul maxim de posturi 07 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 14 Numarul maxim de posturi 15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii 16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare 21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Proiecte cu finantare nerambursabila CUPRINS Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016 Sume alocate din credite externe

Transcript of Secretariatul General al Guvernului

 • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/13

  Nr.formular

  01

  02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  02a Destinatia sumelor prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 Cultura, recreere si religie, titlul Alte cheltuieli, a caror utilizare se aproba prin hotarare a Guvernului

  04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  06 Numarul maxim de posturi

  07 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  14 Numarul maxim de posturi

  15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,

  subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

  Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

  Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

  Proiecte cu finantare nerambursabila

  CUPRINS

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Sume alocate de la bugetul de stat

  Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

  Sume alocate din credite externe

 • 22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

  23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

  26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor

  28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Programe de investitii publice

  Bugetul pe programe

 • Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu

  ale Secretariatului General al Guvernului pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

  1. TITULAR: Secretariatul General al Guvernului COD TITULAR: 13

  2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE

  I. Secretariatul General al Guvernului Conform H.G.nr.405/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, Secretariatul General al Guvernului (SGG) functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea primului-ministru, avand rolul de a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actului de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului si a primului-ministru, reprezentarea Guvernului si a primului-ministru in fata instantelor judecatoresti. Prin Directia Politici Publice asigura coordonarea politicilor publice la nivelul administratiei centrale, cu patru directii de interes:

  - imbunatatirea procedurii de luare a deciziei in sedinta Guvernului, prin reducerea disfunctionalitatilor din circuitul documentelor; - dezvoltarea unui mecanism integrat de coordonare a procesului de planificare si elaborare a politicilor publice si intarirea capacitatii institutionale a Guvernului de formulare a politicilor, planificare strategica, comunicare si coordonare interministeriala; - cresterea eficientei activitatii SGG; - eficientizarea comunicarii interne si externe. Conform H.G. nr.158/2008, Secretariatul General al Guvernului, prin Directia Politici

  Publice, este coordonator al procesului de planificare strategica si elaboreaza planul strategic institutional, proiectul de buget pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014-2016 fiind in concordanta cu Planul strategic al institutiei, componenta de programare bugetara.

  Prin intermediul Departamentului pentru Relatii Interetnice si a Unitatii de Implementare a Proiectului, structuri fara personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, sunt puse in aplicare politica stabilita prin Programul de guvernare in domeniul relatiilor interetnice, precum si strategii si politici pentru pastrarea, afirmarea si dezvoltarea identitatii etnice a persoanelor apartinand minoritatilor nationale.

  II. Institutii in coordonarea/subordonarea, finantate prin bugetul Secretariatului

  General al Guvernului Ca urmare a O.U.G. nr.96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul

  administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, precum si a altor acte normative in vigoare, prin bugetul SGG sunt finantate urmatoarele institutii:

  1. Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul (DRP) Asigura buna desfasurare a raporturilor constitutionale dintre Guvern si Parlament, prin:

  - elaborarea Programului legislativ al Guvernului; - stabilirea prioritatilor legislative ale Guvernului pe perioada sesiunilor parlamentare; - participarea la elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea

  si functionarea intregului sistem de promovare a initiativelor legislative si de urmarire a lor in toate fazele procesului legislativ, pana la publicarea actelor normative in Monitorul

 • Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor Constitutiei, a celorlalte acte normative si proceduri parlamentare;

  - asigurarea sustinerii corespunzatoare a initiativelor legislative guvernamentale, precum si a punctului de vedere al Guvernului in cazul propunerilor legislative parlamentare, pe parcursul dezbaterilor parlamentare;

  - elaborarea punctelor de vedere ale Guvernului asupra propunerilor legislative parlamentare potrivit art. 111 alin.(1) din Constitutie;

  - asigurarea respectarii conditiilor delegarii legislative impuse de art. 115 din Constitutia Romaniei, republicata;

  - asigurarea exercitarii controlului parlamentar de catre deputati si senatori asupra activitatii Guvernului (intrebari, interpelari, motiuni, declaratii politice). 2. Institutul National de Statistica (INS)

  Institutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu rol in organizarea si coordonarea statisticii oficiale in Romania, are misiunea de a produce si furniza date statistice referitoare la cunoasterea realitatilor societatii romanesti necesare fundamentarii deciziilor si politicilor guvernamentale privind dezvoltarea economica si sociala a tarii, respectiv satisfacerii nevoilor de informare ale intregului spectru de utilizatori de date statistice.

  Institutul National de Statistica are obligatia sa asigure coordonarea la nivel national a tuturor activitatilor necesare dezvoltarii, elaborarii statisticilor europene, conform art. 5 alin. (1) din Regulamentul CE nr.223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului, reprezentand punctul de contact pentru COMISIE in probleme de statistica. 3. Agentia Nationala pentru Romi (ANR)

  Agentia Nationala pentru Romi a fost infiintata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2004, obiectivul fiind acela de a rezolva aspectele legate de domeniul protectiei drepturilor minoritatii romilor.

  Atributiile Agentiei Nationale pentru Romi au fost stabilite prin Hotararea Guvernului nr.1703/2004, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.1124/2005.

  Agentia Nationala pentru Romi este structura guvernamentala de reprezentare a romilor pe plan national, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului Romaniei si care aplica, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza domeniile sectoriale de interventie cuprinse in Strategia Guvernului de Imbunatatire a Situatiei Romilor. 4. Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) Potrivit prevederilor Legii nr.61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda DLAF si ale H.G. nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Departamentului pentru lupta antifrauda- DLAF, misiunea Departamentului este de a asigura, sprijini si coordona, dupa caz, indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei privind protectia intereselor financiare ale UE, in conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. 5. Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale (ISPMN) Institutie publica, finantata din venituri proprii si de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se ocupa cu studierea si cercetarea inter- si pluridisciplinara a pastrarii, dezvoltarii si exprimarii identitatii etnice, aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de alta natura ale minoritatilor nationale si ale altor comunitati etnice din Romania. A fost infiintat in 2007 prin Hotararea Guvernului nr.553/2007 si functioneaza in coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice.

 • 6. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) Institutie publica, finantata conform Legii nr.132/2012 pentru aprobarea O.U.G. nr.16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, integral de la bugetul de stat, gestioneaza sistemul de achizitii, avand ca rol fundamental formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii guvernului in domeniul achizitiilor publice. 7. Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) Misiunea Agentiei Nationale Anti-Doping (ANAD) consta in promovarea, coordonarea si monitorizarea, la nivel national, a luptei impotriva dopajului in sport, in toate formele sale, precum si prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in lista interzisa. In vederea realizarii misiunii sale ANAD a elaborat strategia nationala anti-doping pentru perioada 2007-2012 (H.G. nr.894/2007) si planul de actiune pentru implementarea acesteia in vederea realizarii unei concentrari mai eficiente a activitatilor si resurselor pentru urmatorii 6 ani. Strategia respecta prevederile Codului mondial anti-doping, a Conventiei impotriva dopajului in sport a Consiliului Europei (CE) si a Conventiei internationale impotriva dopajului a UNESCO si subliniaza obiectivele cheie ale ANAD, principalele strategii, programele si indicatorii de performanta necesari pentru a directiona si evalua eficienta activitatii Agentiei Nationale Anti-Doping. 8.Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) Conform prevederilor H.G. nr.1419/2009 principalele sarcini, responsabilitati si atributii ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ca autoritate competenta in domeniul resurselor minerale, sunt urmatoarele: - gestionarea resurselor de petrol si a celorlalte resurse minerale utile si a fondului geologic national; - negocierea clauzelor si conditiilor acordurilor petroliere si incheierea acestora; - stabilirea clauzelor si conditiilor permiselor si a licentelor miniere care se supun aprobarii Guvernului; - urmarirea si verificarea productiei petroliere si a celei de resurse minerale pentru calculul redeventei petroliere si redeventei miniere, precum si a taxelor pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare, acestea constituind venituri la bugetul de stat; - controlul respectarii de catre titularii acordurilor petroliere si a licentelor miniere, a prevederilor acestora, precum si a celor din normele, regulamentele si instructiunile din domeniu si dispune masuri pentru respectarea acestora; - gestionarea sistemului national de transport al petrolului (titei si gaze naturale) prin conducte magistrale si reglementarea activitatilor legate de sistem. - elaborarea de legislatie secundara: norme metodologice, instructiuni specifice, regulamente, etc. - stabilirea pretului de referinta al titeiului si gazelor pentru calculul redeventei petroliere.

  9.Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN)

  Conform prevederilor legale, respectiv Legea nr.111/1996 si H.G. nr.1627/2003 responsabilitatile, CNCAN acopera urmatoarele domenii:

  - Legislatia si reglementarile in domeniul desfasurarii in siguranta a activitatilor nucleare in Romania; - Securitatea nucleara; - Protectia la radiatii; - Managementul calitatii in domeniul nuclear; - Garantiile nucleare; - Planurile de urgenta si interventii la accident nuclear sau radiologic;

 • - Protectia fizica a obiectivelor si a instalatiilor nucleare; - Raspunderea civila in caz de daune nucleare; - Transportul materialelor radioactive, materialelor nucleare si/sau de interes nuclear, a surselor si generatoarelor de radiatii ionizante; - Gospodarirea deseurilor radioactive; - Autorizarea personalului operator; - Importul/exportul materialelor radioactive, materialelor nucleare si/sau de interes nuclear, a surselor si generatoarelor de radiatii ionizante; - Tranzitul pe teritoriul Romaniei al materialelor radioactive, materialelor nucleare si/sau de interes nuclear, a surselor si generatoarelor de radiatii ionizante; - Aplicarea tratatelor, conventiilor internationale si a acordurilor bilaterale din domeniul sau de competenta; - Cooperarea cu organizatiile si organismele internationale in domeniu; - Armonizarea legislatiei si a reglementarilor nationale din domeniul nuclear cu legislatia si reglementarile similare din Uniunea Europeana; - Indeplinirea criteriilor de aderare a Romaniei la UE privind securitatea nucleara, radioprotectia si garantiile nucleare;

  Din 1990 si pana in prezent, CNCAN a actionat in mod sistematic pentru indeplinirea stricta a cerintelor si recomandarilor AIEA si ulterior ale Comisiei Europene, in cadrul procesului de aderare. CNCAN este recunoscuta in mod deosebit de catre AIEA si Comisia Europeana pentru modul in care gestioneaza reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare din Romania. De asemenea, trebuie remarcat faptul ca partenerii strategici ai Romaniei considera CNCAN un factor cheie in eliminarea amenintarilor globale la nivel international.

  CNCAN este puternic implicata in supravegherea respectarii cu strictete a obligatiilor asumate de Romania, prin semnarea si ratificarea unor tratate si conventii internationale in domeniul nuclear. In acest sens, CNCAN manifesta o puternica aderenta la actiunile initiate pe plan international pentru intarirea securitatii nucleare, pentru asigurarea protectiei impotriva radiatiilor, pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului ars, pentru eliminarea pericolului proliferarii nucleare, pentru prevenirea si combaterea terorismului nuclear si radiologic. 10.Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER)

  IICCMER, institutie publica, finantata integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului potrivit Legii nr.329/2009 are ca scop: - investigarea stiintifica si identificarea crimelor, abuzurilor si incalcarii drepturilor omului pe intreaga durata a regimului comunist in Romania, precum si sesizarea organelor in drept in acele cazuri in care sunt depistate situatii de incalcare a legii; - activitatea de culegere, arhivare, cercetare si publicare a documentelor referitoare la exilul romanesc din perioada 1940-1989, precum si rezolvarea unor probleme legate de fostul exil romanesc. 11. Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor (CONAS) Institutie publica cu personalitate juridica, in coordonarea primului-ministru, printr-un consilier desemnat in acest sens, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat are ca principala atributie acordarea acreditarii spitalelor in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor medicale spitalicesti, potrivit categoriilor de acreditare. 12. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI)

  Institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, finantata integral de la bugetul de stat prin bugetul

 • Secretariatului General al Guvernului potrivit prevederile O.U.G. nr.16/2012 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, are misiunea de a reglementa si administra Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara, in scopul de a asigura siguranta circuitului civil imobiliar si de a sprijini cresterea economica a Romaniei. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara reprezinta unica autoritate in domeniul cartografiei, cadastrului si publicitatii imobiliare, care stabileste politica in domeniul de specialitate, strategia si reglementarile de dezvoltare si de armonizare a activitatilor specifice in cadrul politicii generale a Guvernului si ia masuri pentru a asigura implementarea acestor politici prin institutiile subordonate. 13. Institutul National pentru Studierea Holocaustului in Romania Elie Wiesel (INSHR) Institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului potrivit prevederilor O.U.G. nr.16/2012 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale. INSHR are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, cercetarea, arhivarea, publicarea si rezolvarea unor probleme stiintifice referitoare la holocaust. 14. Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine (DPIIS) DPIIS organ de specialitate cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, infiintat ca urmare a O.U.G 96/2012, are atributii in coordonarea proiectelor la nivel national a pregatirii, executiei si implementarii proiectelor de infrastructura stabilite prin hotarare a Guvernului precum si de coordonare a aplicarii coerente a politicii Guvernului in domeniul stimularii, promovarii si implementarii investitiilor straine si in domeniul parteneriatului public-privat. Institutia preia activitatile in domeniul investitiilor straine, respectiv al serviciilor generale, precum si structurile specializate in aceste domenii de la Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Unitatea centrala pentru coordonarea parteneriatului public-privat. Prin bugetul DPIIS se aloca sume Companiei Nationale de Autostrazi-SA, constituita in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 prin divizarea societatii Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania-SA. 15.Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC)

  Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al administratiei publice centarle, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care elaboreaza si asigura aplicarea politicilor si strategiilor in domeniul cultelor.

  Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte, conform H.G nr. 22/2010, este dezvoltarea parteneriatului dintre autoritatile administratiei publice centrale si locale si cultele religioase recunoscute de lege in domeniul social, cultural si educational, prin promovarea in beneficiul intregii societati a relatiei de respect si cooperare intre cultele recunoscute de lege. 16. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) Misiunea ANRP, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, este aceea de a coordona procesul de restituire a proprietatilor preluate in mod abuziv in perioada regimului totalitar comunist si de a acorda despagubirile cuvenite persoanelor indreptatite. Ca obiective majore se pot enumera:

  - Coordonarea unitara a activitatilor specifice domeniului sau - Dezvoltarea unui climat favorabil prin cooperare cu autoritatile centrale si locale in vederea urgentarii procesului de restituire

 • - Mobilizarea diverselor entitati implicate - Promovarea unui dialog continuu si transparent pentru identificarea celor mai bune solutii - Initierea de parteneriate si protocoale de colaborare - Cercetarea, documentarea si promovarea de initiative de imbunatatire a legislatiei in domeniu.

  3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

  I. Secretariatul General al Guvernului

  Secretariatul General al Guvernului are ca prioritati pe termen mediu, conform Programului de Guvernare si Strategiei pentru o reglementare mai buna la nivelul administratiei publice centrale, urmatoarele: - Cresterea eficientei si a transparentei in activitate a institutiilor din administratia publica - "Dezvoltarea capacitatii administrative a institutiilor publice centrale si locale in vederea planificarii si implementarii politicilor de dezvoltare, precum si a furnizarii serviciilor publice la standardele de calitate prevazute de legislatia in vigoare. - Secretariatul General al Guvernului a initiat o serie de proiecte pentru intarirea capacitatii administrative la nivel central, in special dezvoltarea capacitatii ministerelor de a elabora politici publice mai bine fundamentate si coordonate. - Pentru a veni in sprijinul mediului de afaceri din Romania, Secretariatul General al Guvernului a initiat un amplu proces de masurare si ulterior de reducere a costurilor administrative generate de legislatia romaneasca si suportate de catre firmele din Romania. II. Institutii in coordonarea/subordonarea, finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

  1. Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul - respectarea angajamentelor asumate prin Programul de guvernare; - asigurarea unui proces legislativ mai rapid in cazurile relevate ca fiind prioritare pentru asigurarea realizarii reformelor propuse de Guvern; - asigurarea cunoasterii de catre Guvern a stadiului tuturor initiativelor legislative guvernamentale promovate la Parlament; - asigurarea unui proces legislativ rapid, eficient si coerent; - asigurarea adoptarii unei legislatii unitare si coerente, in deplina concordanta cu prevederile Programului de guvernare; - asigurarea adoptarii unei legislatii conforme cu prevederile constitutionale in situatii de urgenta si pe perioada cand Parlamentul se afla in vacanta, in vederea asigurarii continuitatii actului de guvernare; - asigurarea adoptarii unei legislatii conforme cu prevederile constitutionale in situatii de urgenta si pe perioada cand Parlamentul se afla in vacanta, in vederea asigurarii continuitatii actului de guvernare; - desfasurarea unui control parlamentar transparent si eficient. 2. Institutul National de Statistica

  Institutul National de Statistica a avut si are ca prioritate permanenta realizarea obiectivelor si sarcinilor ce-i revin in indeplinirea misiunii sale de consolidare si dezvoltare a Sistemului Statistic National in conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale: independenta profesionala, impartialitatea, obiectivitatea, fiabilitatea, confidentialitatea, eficienta costurilor.

 • Strategia adoptata de Institutul National de Statistica are in vedere, pe termen scurt si mediu, atingerea obiectivelor generale stabilite pentru perioada 2013-2017, obiective corelate cu cele ale Programului Statistic European , respectiv:

  - Furnizarea informatiilor statistice de calitate pentru a sprijini dezvoltarea, monitorizarea si evaluarea politicilor nationale si ale Uniunii Europene; - Punerea in aplicare a noi metode de producere a statisticilor; - Consolidarea parteneriatului in cadrul SSN si in afara lui.

  3. Agentia Nationala pentru Romi - elaborarea strategiilor si programelor nationale si internationale in domeniul incluziunii romilor, in conformitate cu principiile, politicile, normele si acordurile interne si internationale; - initierea, negocierea, incheierea, prin imputernicirea Guvernului, a unor documente de cooperare interna si internationala privind, finantarea/co-finantarea, implementarea unor proiecte si programe cu finantare externa in domeniul incluziunii sociale a romilor. - participarea la dezvoltarea unei baze de date, a unui sistem de informare, formare, consultanta, monitorizare, evaluare si raportare privind stadiul implementarii politicilor, strategiilor, masurilor din domeniul incluziunii romilor in plan national si international. Principalele obiective ale politicilor sectoriale derulate de ANR A. In plan intern Principalul obiectiv al ANR, conform actului de infiintare, este sprijinul pentru implementarea si monitorizarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2012-2020, adoptata prin H.G. 1221/2011. ANR este implicata in procesul de implementare a Strategiei pentru romi in calitate de catalizator al activitatilor intreprinse de autoritatile centrale si locale ce au in sarcina implementarea masurilor concrete menite sa imbunatateasca situatia romilor, potrivit expertizei institutionale. Scopul Strategiei Guvernului de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2012 2020 este asigurarea incluziunii socio economice si culturale a romilor prin implementarea unor politici integrate, in domeniul educatiei, ocuparii fortei de munca, sanatatii, locuirii, culturii, infrastructurii sociale. Strategia Guvernului urmareste institutionalizarea obiectivelor politice asumate de Guvern referitoare la cetatenii romani apartinand minoritatii romilor, prin responsabilizarea autoritatilor publice centrale si locale si a minoritatii romilor si includerea ca prioritate pe agenda autoritatilor publice centrale si locale, a unor masuri concrete care sa conduca pana in anul 2020 catre cresterea gradului de incluziune socio - economica si culturala a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor. Obiectivele Strategiei pe domenii: Educatie Asigurarea accesului gratuit si universal al copiilor/tinerilor apartinand minoritatii romilor la un invatamant de calitate, la toate nivelurile, inclusiv la educatie prescolara, in sistemul public de invatamant, pentru a sprijini cresterea economica si dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere. Promovarea educatiei incluzive in cadrul sistemului educational, inclusiv prin eliminarea segregarii si combaterea discriminarii pe baze etnice, de statut social, dizabilitati sau alte criterii care afecteaza copiii si tinerii proveniti din grupuri dezavantajate, inclusiv romi. Ocupare Stimularea cresterii ocuparii fortei de munca a persoanelor apartinand minoritatii romilor si cresterea atractivitatii pentru investitii. Sanatate

 • Stimularea masurilor de promovare a sanatatii care sa contribuie la cresterea accesului categoriilor defavorizate inclusiv a cetatenilor apartinand minoritatii romilor la serviciile de sanatate publica si la cresterea sperantei de viata. Locuire si mica infrastructura Asigurarea conditiilor de locuit decente in comunitatile defavorizate din punct de vedere economic si social, precum si asigurarea accesului la servicii publice si mica infrastructura. Cultura Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii minoritatii romilor Infrastructura sociala Dezvoltarea de catre institutii, a unor masuri care prin serviciile pe care le ofera, raspund unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv a membrilor minoritatii romilor in domeniile: dezvoltare comunitara, protectia copilului, justitie si ordine publica. Rezultatele actiunilor propuse prin Strategia Guvernului: 1. Asigurarea participarii cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor la viata economica, sociala, educationala, culturala si politica a societatii romanesti. 2. Formarea unei elite intelectuala si economica in randul cetatenilor apartinand minoritatii romilor care va functiona ca o interfata intre autoritatile publice si minoritatea romilor pentru implementarea politicilor de incluziune sociala. 3. Schimbarea opiniei publice in legatura cu minoritatea romilor, pe baza principiilor tolerantei active, parteneriatului si solidaritatii sociale. 4. Cresterea accesului cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor la serviciile publice. 5. Atragerea si valorificarea oportunitatilor de dezvoltare pentru cetatenii romani apartinand minoritatii romilor si a comunitatilor in care acestia traiesc. 6. Cresterea standardului de viata pentru minoritatea romilor fata de perioada anterioara. 7. Reducerea procentului atitudinilor romofobe, a actelor si faptelor de discriminare la adresa minoritatii romilor. Obiectivele programului bugetar pentru anul 2013 1. Optimizarea capacitatii institutionale a Agentiei Nationale pentru Romi 2. Cresterea responsabilizarii autoritatilor publice locale si centrale in procesul de implementare a masurilor de imbunatatire a situatiei romilor 3. Cresterea nivelului de educatie si calificare al cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor, dobandirea abilitatilor si competentelor pentru viata si societate, prin sporirea investitiilor in dezvoltarea educatiei formale si nonformale. 4. Cresterea ratei de ocupare a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor. 5. Diminuarea saraciei si a excluziunii sociale care afecteaza minoritatea romilor. 6. Diminuarea discriminarii care afecteaza minoritatea romilor. Conform cap. 3 din Strategie - Prioritati, politici, cadrul juridic existent, problematica legata de incluziunea romilor se regaseste in strategiile ministerelor de resort semnatare ale Strategiei si cuprinde masuri bugetate destinate romilor in domeniile: educatie, ocupare, sanatate, locuire. In acest sens, ANR finanteaza programe si proiecte destinate persoanelor apartinand minoritatii romilor, pe mai multe domenii educatie, sanatate, sport, formare profesionala, media, cultura, dezvoltare comunitara. In cap. 9 al Strategiei Implicatii pentru buget, pentru anul 2013, la nivel national, pentru toate institutiile implicate in implementarea Strategiei este prevazuta suma de 55.592 mii lei. In baza Strategiei, fiecare minister, conform planului de masuri, trebuie sa-si identifice masurile specifice si bugetul aferent. B. In plan extern Deceniul de Incluziune a Romilor ( 2005-2015), angajament politic al statului roman

 • Deceniul este o initiativa comuna a 8 state din Europa Centrala si de Est, ce isi propune reducerea decalajelor socio-economice si de oportunitati existente intre romi si majoritari, se afla in plina desfasurare. Concret, se urmareste realizarea de interventii majore in domeniile: sanatate, educatie, locuire si ocuparea fortei de munca. Romania, prin Agentia Nationala pentru Romi, este un actor activ in cadrul acestui proces. Buna desfasurare a procesului, indeplinirea obiectivelor propuse, presupune, la nivel international, o consultare permanenta intre ANR si omologii din statele partenere in Deceniu. De asemenea, la nivel national este necesara consultarea si munca de echipa intre ANR, institutiile responsabile de imbunatatirea situatiei romilor si societatea civila a romilor, in calitate de partener de dialog al Guvernului. In acest sens ANR participa la evenimentele organizate in cadrul Decadei: conferinte, intalniri de lucru, seminarii, deplasari in tarile partenere, evenimente culturale. 4. Departamentul pentru Lupta Antifrauda

  In stadiul actual al proiectului elaborarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2011 2014, in cadrul capitolului 6 Obiectivul general 3 Combaterea Coruptiei prin masuri administrative si penale, indeplinirea Obiectivului specific 3: Asigurarea protectiei efective a intereselor financiare ale UE in Romania, prin mijloace legislative, operationale si informationale specifice (BM 4) se afla in sarcina DLAF. Aceasta vizeaza, printre altele, organizarea a doua sesiuni de pregatire profesionala pentru reprezentantii puterii legislative si judecatoresti in vederea familiarizarii acestora cu initiativele europene in domeniul protejarii intereselor financiare ale Uniunii Europene.

  DLAF intentioneaza sa depuna o aplicatie la Comisia Europeana in parteneriat cu AFCOS Croatia, avand tema Sharing the Romanian experience in fighting against irregularities and frauds affecting EUs budget with the Croatian authorities (Impartasirea experientei Romaniei in lupta impotriva fraudei si neregulilor ce afecteaza bugetul UE, cu autoritatile din Croatia), in baza Apelului la propuneri de proiecte sectiunea Training, lansat de OLAF, pentru Programul HERCULE II 2011. DLAF intentioneaza sa organizeze in anul 2013 sase seminarii/ intilniri profesionale /reuniuni de lucru in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii europene pentru reprezentantii institutiilor nationale cu atributii in domeniu.

  5. Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale - Dezvoltarea unui Centru de Documentare pentru minoritatile nationale din Romania, carti si reviste de specialitate, rapoarte si materiale audiovizuale. Oferire acces la baza de date JSTOR, respectiv la cateva reviste de circulatie internationala in domeniul cercetarii minoritatilor. - Monitorizarea implementarii Cartei Limbilor Regionale, elaborarea de recomandari si masuri pentru imbunatatirea implementarii. - Facilitarea procesului de autocunoastere identitara a minoritatilor nationale din Romania prin publicatii specifice si conferinte stiintifice, dezbateri, mese rotunde si ateliere de lucru. - Analiza sistemului de reprezentare politica a minoritatilor nationale din Romania, la nivel parlamentar si nivelul administratiilor publice locale. - Analiza si recomandari privind imbunatatirea politicilor de insusire a limbii romane de catre elevii apartinand minoritatilor nationale. 6. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice Obiectivele politicilor sectoriale derulate de ANRMAP si masurile de implementare a acestora sunt: -Implementarea unei platforme electronice in vederea desfasurarii activitatii de monitorizare si prelucrare a informatiilor din sistemul national al achizitiilor publice. Masuri: Achizitionarea unor servicii de consultanta care sa identifice solutia necesara

 • implementarii acestui obiectiv, respectiv pentru achizitia de echipamente hardware si software in acest sens. - Actualizarea legislatiei secundare si tertiare in materia achizitiilor publice, in scopul alinierii acesteia cu modificarile aduse legislatiei primare (O.U.G. nr. 34/2006), pentru ducerea la indeplinire a recomandarilor Comisiei Europene precum si pentru facilitarea aplicarii legislatiei in domeniu. Masuri: elaborarea un proiect de hotarare a Guvernului de modificarea a H.G. nr.925/2006; adoptarea unui set de instructiuni cu privire la aplicarea prevederilor legislatiei primare si secundare; actualizarea Manualului Operational pentru atribuirea contractelor de achizitii publice; elaborarea unor documentatii standard pentru atribuirea contractelor de servicii si lucrari in domeniul energiei; elaborarea unui Cod al achizitiilor publice; realizarea unei culegeri de jurisprudenta cuprinzand cazurile solutionate de Curtea Europeana de Justitie in materia achizitiilor publice; elaborarea unui Ghid privind modul de adresare la Curtea Europeana de Justitie; - Derularea in continuare a activitatii de formare a specialistilor si formatorilor in domeniul achizitiilor publice. Masuri: Organizarea de cursuri de formare profesionala. - Abordarea unitara a aspectelor legate de aplicarea legislatiei in materia achizitiilor publice. Masuri: Organizarea de intalniri interinstitutionale precum si cu ceilalti actori implicati in sistemul achizitiilor publice, prin Comitetul National Consultativ al Achizitiilor Publice. - Alinierea legislatiei in materia achizitiilor publice cu noul aquis comunitar in domeniu. Masuri: Elaborarea unei noi legislatii in materia achizitiilor publice in vederea adoptarii noilor Directive privind atribuirea contractelor de achizitii publice si a contractelor de concesiune. Obiectiv previzionat pentru perioada 2014 2016.

  7. Agentia Nationala Anti-Doping - Mentinerea acreditarii internationale din partea Agentiei Mondiale Anti-Doping (WADA) a Laboratorului de Control Doping din cadrul ANAD, Romania fiind singura tara din estul Europei cu un laborator de control doping acreditat si in acelasi timp, o institutie cu o recunoastere internationala deosebita in domeniul anti-doping in zona geografica in care ne situam; - Una din prioritatile strategice ale ANAD consta in asigurarea permanenta a unor servicii ce satisfac cerintele clientilor privind calitatea si sunt in concordanta cu legislatia si cu obiectivele organizatiei. Sistemul de management al calitatii implementat de ANAD a fost certificat in noiembrie 2007, in conformitate cu ISO 9001:2000 de catre organismul de certificare TUV Rheinland InterCert. Dupa cele doua audituri de supraveghere din anii 2008, respectiv 2009, in urma carora nu s-au constatat necoformitati, in noiembrie 2010, sistemul de management al ANAD a fost recertificat. Aceasta recunoastere internationala a sistemului de management al calitatii implementat de ANAD reprezinta o garantie a calitatii serviciilor oferite beneficiarilor nostri. In perioada 2011-2013 ANAD va fi supusa auditului de supraveghere in vederea recertificarii in 2013. - Armonizarea continua a legislatiei nationale anti-doping si a activitatilor ANAD cu reglementarile internationale, respectand astfel angajamentele Romaniei asumate prin semnarea, ratificarea si acceptarea acordurilor internationale; - Desfasurarea permanenta a Campaniei Nationale Educative a ANAD NU DOPAJULUI! pe 2 module: primul se adreseaza sportivilor si personalului asistent al sportivilor, iar cel de-al doilea se adreseaza managerilor cluburilor sportive si Directiilor Judetene pentru sport; - Desfasurarea Campaniei Nationale Educative Primii pasi pentru un sport curat ale carei obiective sunt: Informarea elevilor cu privire la riscul utilizarii substantelor si/sau metodelor interzise; Educarea elevilor in vederea respectarii exigentelor competitiilor sportive si respectarii valorilor in sport; intarirea atitudinilor elevilor de a practica un sport curat, fara dopaj;

 • - Conferinta nationala anuala cu privire la desfasurarea activitatii anti-doping in Romania - frecventa anuala de desfasurare. Evenimentul va fi structurat pe doua sesiuni: in prima parte vor fi invitati sa participe presedintii si secretarii generali ai federatiilor sportive nationale, iar in a doua parte se vor intalni medicii structurilor sportive; - 5 (cinci) ani de activitate a Agentiei Nationale Anti-Doping (ANAD) in slujba politicilor anti-doping desfasurare in semestrul trei al anului 2011. Evenimentul va cuprinde o retrospectiva a activitatii ANAD si a Laboratorului de Control Doping, punctele forte si slabe, realizarile esentiale de pana acum si perspectivele. Cu prilejul acestui eveniment ANAD in parteneriat cu Romfilatelia va lansa si un intreg postal care va marca implinirea a 5 ani de activitate in slujba politicilor anti-doping; - Constientizarea elevilor privind potentiale riscuri ale utilizarii suplimentelor nutritive ce contin prohormoni si substante interzise desfasurat cu sprijin financiar din partea UNESCO; - Program de informare a medicilor despre Lista interzisa si reglementarile anti-doping desfasurat in parteneriat cu Ministerul Sanatatii; - Lansarea si derularea Campaniei Nationale Educative Primii pasi pentru un sport curat!, campanie ce se va desfasura pe II module, primul modul se adreseaza elevilor din scolile cu profil sportiv, clasele V-VIII, iar cel de-al doilea modul se adreseaza elevilor din liceele cu profil sportiv, clasele IX-XII; - Organizarea si desfasurarea Conferintei Internationale Provocari actuale in activitatea anti-doping, din doi in doi ani, conferinta ce se va bucura de prezenta unor personalitati marcante din domeniul anti-doping si nu numai, atat la nivel national, cat si la nivel international. - Desfaturarea Campaniei de informare si educatie Athlete Outreach Program, campanie derulata in colaborare cu Agentia Mondiala Anti-Doping, prin care se realizeaza informarea si educarea sportivilor care participa la competitiile majore desfasurate pe teritoriul Romaniei. - Unul din obiectivele Strategiei Nationale Anti-Doping pe perioada 2007-2013 este legat de formarea cadrelor didactice in domeniul educatiei anti-doping, cu accent pe problematica prevenirii si combaterii consumului de substante interzise. Astfel, conform Legii nr. 227/2006, republicata, toate institutiile de invatamant superior de educatie fizica si sport din tara si Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor au obligativitatea sa introduca in programele de invatamant disciplina Dopajul in sport, prevenire si combatere; - Editarea lunara a Buletinul Informativ SPORT CURAT publicatie oficiala a Agentiei Nationale Anti-Doping, bilingva (romana si engleza), fiind postat si pe site-ul oficial al WADA, in care pot fi regasite aspecte ale activitatii Agentiei, noutatile in domeniu la nivel national si international, cazurile de incalcari ale reglementarilor anti-doping la nivel national, statistici lunare ale testelor doping, informatii cu privire la efectele adverse ale substantelor interzise, precum si multe alte stiri internationale; - Intocmirea Lotului de testare integistrat in conformitate cu prevederile legale nationale si internationale; - Utilizarea incepand cu anul 2008 de catre ANAD a programului informatizat ADAMS al Agentiei Mondiale Ant-Doping prin care o parte din sportivii din Lotul de testare inregistrat isi pot transmite trimestrial informatiile de localizare, precum si orice solicitare de Scutire de Uz Terapeutic (SUT) pentru substantele interzise asa cum prevede Standardul International pentru acordarea SUT sau regulamentul propriu al fiecarei federatii internationale de specialitate; - Efectuarea testarilor doping pe plan international, atat la Campionate Internationale desfasurate in tara si in strainatate, fie la solicitarea directa a Federatiilor internationale. In perioada 2007-2011, ANAD a recoltat 966 probe de urina si sange la solicitarea structurilor externe;

 • - Efectuarea unui numar de minim 3000 de teste de control doping anual, conditie obligatorie pentru mentinerea acreditarii internationale a Laboratorului de Control Doping; - Organizarea cursului de formare si perfectionare a OCD in conformitate cu Standardul OCD aprobat de UECNFPA; - Gestionarea cazurilor de incalcari ale reglementarilor anti-doping, ca urmare a cresterii numarului de controale doping; - Mentinerea acreditarii ISO 17025:2005 prin audit-uri de extindere si supraveghere RENAR, ca urmare a actualizarii permanente a documentelor calitatii si includerea in scopul acreditarii de noi proceduri operationale, conform cerintelor WADA; - Participarea eficienta la schemele externe de asigurare a calitatii in vederea mentinerii acreditarii internationale; - Elaborarea si dezvoltarea temelor de cercetare stiintifica pentru aprofundarea cunostintelor in domeniul controlului doping prin aplicarea la competitiile lansate, pe plan intern si international, pentru proiecte finantate; - Diseminarea rezultatelor cercetarii prin elaborarea si publicarea de lucrari stiintifice; - Efectuarea anuala de teste de control doping in matrice de urina si in sange, pentru evidentierea substantelor dopante incluse pe Lista Interzisa elaborata de WADA; - Largirea continua a meniu-ului analizelor prin dezvoltarea metodelor de detectie si cuantificare a substantelor dopante incluse pe Lista Interzisa, ca urmare a dotarii laboratorului cu echipamente analitice performante, la nivelul exigentelor celor mai moderne laboratoare de control doping pe plan mondial, de ex. metoda de detectie a abuzului de hormoni endogeni prin spectrometrie de masa cu raport izotopic; - Extinderea gamei de analize de control doping cu analize imunologice si hematologice, in scopul introducerii Pasaportului Biologic al Sportivului, program complex compus din modulul endocrin, modulul steroidic si modulul hematologic; - Perfectionarea personalului din Laboratorul de Control Doping prin cursuri de specializare in tara si strainatate, prin participarea la workshop-uri si simpozioane nationale si internationale si publicarea de articole in reviste de specialitate; - Atragerea, incepand cu anul 2010, de fonduri externe la bugetul Agentiei Nationale Anti-Doping prin analiza probelor primite la cererea autoritatilor de testare din tarile din regiune, a federatiilor sportive internationale si a organismelor anti-doping internationale. - Extinderea portofoliului de clienti la nivel international; - Autorizarea salilor de culturism si de fitness din punct de vedere al reglementarilor anti-doping ; - Prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante interzise la nivel national; - Colaborarea si semnarea de protocoale cu Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul General al Politiei Romane, Autoritatea Nationala a Vamilor la combaterea traficului de substante interzise. 8.Agentia Nationala pentru Resurse Minerale Obiectivul programului de finantare pe anul 2013 il constituie gestionarea resurselor de petrol si a resurselor minerale utile, a fondului geologic national si controlul respectarii de catre titulari a prevederilor acordurilor petroliere si licentelor miniere. Acordurile petroliere, licentele miniere, precum si actele emise pe baza carora se desfasoara activitatea agentilor economici in domeniul resurselor minerale constituie indicatori fizici specifici activitatii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Datorita specificului activitatii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ale carei atributii au fost prezentate mai sus, nu pot fi stabiliti indicatori de eficienta exprimati prin costuri unitare sau productivitatea muncii. Indicatorul de eficienta al activitatii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale il constituie crearea de venituri la bugetul de stat prin taxe si redevente miniere si petroliere, ale caror valori estimate sunt urmatoarele:

 • - redeventa 1.286 milioane lei - taxa de exploatare 13 milioane lei

  Venituri anuale pentru bugetul de stat evaluat a se incasa din taxe si redevente miniere sunt in anul 2012 in suma de 1.299 milioane lei iar pentru anul 2013 de 1.300 milione lei. 9.Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare - implementarea recomandarilor continute in Raportul Consiliului privind securitatea nucleara in contextul extinderii (CONF RO 28/01), - finalizarea actiunilor cuprinse in planurile de implementare aferente Capitolului 22 Protectia mediului, cu respectarea calendarului stabilit, - transpunerea acquis-ului comunitar pe 2003 aferent Capitolului 22 (Directiva 2003/122/Euratom privind controlul surselor inchise inalt active si al surselor orfane), - implementarea recomandarilor misiunii IRRT (International Regulatory Review Team) full scope, organizata de Agentia Internationala pentru Energia Atomica in 2011, la cererea CNCAN, - pregatirea activitatilor de reglementare si control legate de constructia si punerea in functiune a Unitatilor 3 si 4 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda, - continuarea procesului de revizuire a cadrului national de reglementare in domeniul nuclear in scopul alinierii la practicile Uniunii Europene; - instruirea personalului CNCAN in vederea atingerii nivelului de performanta al organismelor de reglementare si control din statele membre ale Uniunii Europene - cresterea capacitatii CNCAN de evaluare independenta; - obtinerea de echipamente si software specializate pentru pregatirea personalului, evalarea securitatii nucleare si radiologice (de exemplu: software pentru analize mecanice, termohidraulice, analize de accident sever si baza de proiect, evaluare consecinte radiologice, minisimulatoare pentru regimurile normale si accidentale de functionare ale CNE Cernavoda); - cresterea capacitatii CNCAN de interventie in caz de urgenta radiologica - intarirea capacitatii de inspectie a CNCAN; - continuarea activitatilor de transpunere a acquis-ului comunitar - imbunatatirea capacitatii CNCAN cu privire la aspectele specifice de reglementare, autorizare si control in domeniul managementului in siguranta al deseurilor radioactive si combustibilului nuclear uzat si al dezafectarii instalatiilor nucleare; modernizarea Centrului de Urgenta CNCAN; - construirea Centrului de Supraveghere in timp real a transporturilor de deseuri si materiale radioactive si de combustibil nuclear; - securizarea electronica a surselor radioactive din tara; - misiuni de experti internationali pentru CNCAN pentru procesul de autorizare a Unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda. 10.Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc O prioritate o constituie demararea lucrarilor de reparatii la inchisoarea Ramnicu Sarat, monument istoric in administrarea IICCMER, aflat intr-o stare avansata de degradare. Monumentul urmeaza sa fie transformat in memorial. 11. Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor - Realizarea activitatii de acreditare conform documentului programatic - Armonizarea standardelor, criteriilor si indicatorilor de acreditare la nivel international - Elaborarea Strategiei Nationale de Acreditare - Elaborarea si implementarea Hartii digitale a spitalelor 12. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 • Pe termen scurt si mediu prioritatile ANCPI sunt canalizate catre realizarea si perfectionarea unui sistem eficient de inregistrare a proprietatilor la nivelul intregii tari, in conformitate cu standardele europene in domeniul cadastrului si publicitatii imobiliare. Pe termen lung se doreste construirea unei baze de date complet informatizate, unitara din pdv al informatiilor cadastrale si publicitatii imobiliare, usor accesibila si usor de intretinut. Categoriile majore de reforme sunt:

  -Introducerea de limite maximale obligatorii de prestare a serviciului public, -Simplificarea procedurilor de lucru si a proceselor, -Utilizarea de sisteme informatice, -Trecerea la interactiunea on-line (e-Guvernare).

  Prioritatile pe termen mediu ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara sunt: -Inregistrarea sistematica in sistemul de cadastru si carte funciara a proprietatilor imobiliare (introducerea cadastrului unitar), -Asigurarea finantarii Programului National de Cadastru si Carte Funciara, -Imbunatatirea calitatii serviciilor publice si a colaborarii cu principalii parteneri: notari, autorizati, institutii etc., -Facilitarea accesului la informatiile despre proprietati, -Pregatirea profesionala continua a personalului, -Implementarea Directivei INSPIRE - 2007/2/EC a Parlamentului European si Consiliului din 14 martie 2007 si stabilirea Infrastructurii Nationale de Informatii Spatiale, -Stabilirea de termene maximale si unitare pentru serviciile publice, -Reducerea costurilor de inregistrare, -Simplificarea procedurilor de receptie cadastrala si inscriere in cartea funciara, -Informatizarea completa a sistemului de cadastru si carte funciara, -Trecerea la inregistrarea electronica (e-Inregistrare). Un obiectiv major prevazut de art.8, alin.(15), din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, este realizarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara, in scopul eliberarii certificatelor pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari si, dupa caz, a dezbaterilor succesorale, a intocmirii documentatiilor cadastrale si a inregistrarii gratuite a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

  La realizarea acestui program pot participa si organele si autoritatile administratiei publice centrale, unitatile administrativ-teritoriale, precum si alte persoane juridice interesate, care au resurse financiare. Acestea vor incheia protocoale de colaborare cu ANCPI cu privire la caietul de sarcini, modalitatile de avizare, de verificare, de receptie si de inscriere in cartea funciara, precum si cu privire la utilizarea acestor informatii.

  Finantarea cheltuielilor privind realizarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara se asigura din bugetul de stat, precum si din alte surse financiare alocate din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale sau din surse internationale.

  13. Institutul National pentru Studierea Holocaustului in Romania Elie Wiesel (INSHR) Ca prioritati institutul isi propune sustinerea activitatii stiintifice si editoriale, activitati si proiecte educationale si culturale. 14. Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine Prioritatile stategice n domeniul infrastructurii rutiere urmaresc reabilitarea/modernizarea i dezvoltarea infrastructurilor care, conectate la reteaua

 • europeana de transport, permit o dezvoltare semnificativa a competitivitatii economice i, implicit, crearea premizelor integrarii rapide a economiei romanesti n piata europeana. Se au n vedere, cu prioritate, urmatoarele: modernizarea drumurilor nationale, siguranta circulatiei rutiere, dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, repararea, consolidarea, intretinerea infrastructurii rutiere. Coroborat cu politicile stabilite, prioritatile strategice sunt focalizate in principal pe:

  - finalizarea lucrarilor la obiectivele/proiectele de investitii aflate intr-un stadiu avansat de realizare, cu finantare asigurata; - continuarea lucrarilor la obiectivele/proiectele de investitii aflate in derulare, precum si inceperea de noi lucrari, cu finantare asigurata din fonduri nerambursabile si fonduri rambursabile; - derularea proiectelor privind sistemele inteligente de transport pentru managementul traficului rutier; - pregatirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2014-2020.

  15.Secretariatul de Stat pentru Culte

  Obiectivele generale principale asumate care au fost indeplinite pana in prezent: 1. Imbunatatirea cadrului legislativ; 2. Imbunatatirea cadrului institutional; 3. Aplicarea principiilor si legislatiei internationale privind respectarea

  drepturilor si libertatilor religioase pentru toti cetatenii Romani indiferent de etnie sau confesiunea acestora;

  4. Restabilirea drepturilor patrimoniale ale cultelor religioase; 5. Sprijinirea unor activitati de reconstructie si de restaurare a spatiului

  eclezial; 6. Sprijinirea construirii si finalizarii unor noi lacasuri de cult; 7. Incheierea retrocedarii imobilelor cultelor religioase conform OG nr.

  94/2000; 8. Sustinerea finalizarii integrale a reglementarii regimului juridic a unor

  bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult, conform Legii 239/2007;

  9. Sprijinirea cu contributii in cuantum mai mare salarizarea personalului de cult a unitatilor cu venituri reduse, in conditiile stabilite prin lege.

  16) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP)

  Principalele obiective si prioritati Obiectiv 1: Acordarea despagubirilor persoanelor indreptatite carora le-au fost

  preluate in mod abuziv proprietatile urbane, agricole si forestiere (stabilite prin Titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare);

  In vederea atingerii obiectivului propus, prioritatile pe termen scurt vizeaza modificarea si completarea cadrului normativ ce reglementeaza procesul de retrocedare.

  Obiectiv 2: Solutionarea dosarelor constituite in baza Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;

  In vederea atingerii obiectivului propus, prioritatile pe termen mediu vizeaza :

 • - Accelerarea ritmului de solutionare a dosarelor de despagubiri intocmite in baza Legii nr. 290/2003 aflate in evidenta serviciului si a dosarelor aflate in curs de solutionare la Comisiile locale de aplicare a Legii nr.290/2003 si Legii nr. 9/1998 ce urmeaza sa fie transmise la Autoritatea Nationala pentru Restituiea Proprietatilor;

  - modificarea cadrului normativ in vederea esalonarii platilor despagubirilor pe o perioada de 10 ani.

  Obiectiv 3: Solutionarea cererilor de retrocedare depuse de catre cultele religioase din Romania in temeiul O.U.G. nr. 94/2000, aprobata prin Legea nr. 501/2002 si republicata precum si solutionarea cererilor de retrocedare depuse de catre comunitatile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania in temeiul O.U.G. nr.83/1999, aprobata prin Legea nr. 66/2004, republicata;

  In vederea atingerii obiectivului propus, prioritatile pe termen mediu vizeaza : - Urgentarea procesului de restituire a proprietatilor care au apartinut cultelor

  religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania; Obiectiv 4: Desfasurarea de actiuni de control In vederea atingerii obiectivului propus, prioritatile pe termen mediu vizeaza : - Desfasurarea unor actiuni de control in vederea asigurarii respectarii termenelor

  acordate de lege autoritatilor publice centrale si locale cu atributii in domeniul restituirii proprietatilor;

  4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

  I. Din punct de vedere al surselor de finantare, bugetul Secretariatul General al Guvernului ca ordonator principal de credite este structurat astfel:

  Surse de finantare: Pondere - % -

  Buget de stat 98,56 Fonduri externe nerambursabile 1,2 Venituri proprii 0,24

  din care, bugetul alocat pentru activitate proprie:

  Surse de finantare: Pondere - % -

  Buget de stat 99,3 Fonduri externe nerambursabile 0,7

  II. Institutii in coordonarea, in subordonarea sau finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 1. Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul

  Surse de finantare: Pondere - % -

  Buget de stat 100 2. Institutul National de Statistica

 • Surse de finantare: Pondere

  - % - - buget de stat 93,35 - fonduri externe nerambursabile 5,35

  - venituri proprii 1,31 3. Agentia Nationala pentru Romi

  4. Departamentul pentru Lupta Antifrauda

  Surse de finantare Pondere %

  Buget de stat 100 5. Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale

  Surse de finantare: Pondere - % -

  Buget de stat 73,07 Venituri proprii 26,93

  6. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

  Surse de finantare: Pondere - % -

  Buget de stat 100 7. Agentia Nationala Anti-Doping

  Surse de finantare: Pondere - % -

  Buget de stat 64,93 % Venituri proprii 35,07 %

  8.Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

  Surse de finantare: Pondere - % -

  Buget de stat 100 9.Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

  Surse de finantare: Pondere

  - % - Buget de stat 100

  Surse de finantare: Pondere - % -

  Buget de stat 100

 • 10.Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc

  Surse de finantare: Pondere - % -

  Buget de stat 92,25 Fonduri externe nerambursabile 7,75

  11.Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor

  Surse de finantare: Pondere - % -

  Buget de stat 40,62Venituri proprii 59,38

  12. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

  Surse de finantare Pondere -%-

  Buget de stat 100 13. Institutul National pentru Studierea Holocaustului in Romania Elie Wiesel (INSHR)

  Surse de finantare Pondere -%-

  Buget de stat 97,37 Venituri proprii 2,63

  14. Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine

  Surse de finantare Pondere -%-

  Buget de stat 100 15.Secretariatul de Stat pentru Culte

  Surse de finantare Pondere -%-

  Buget de stat 100 16. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

  Surse de finantare Pondere -%-

  Buget de stat 100 5. MENTIUNI SPECIALE Secretariatul General al Guvernului are calitatea de beneficiar pentru programele aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricola si de Pescuit.

 • Dintre proiectele relevante cuprinse in proiectul de buget, detaliate pe programe operationale, mentionam: 1. POS CCE Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice - Centrul virtual de instruire a personalului 2. PODCA Programul operational Dezvoltarea capacitatii administrative - Reducerea costurilor administrative in administratia centrala (8 proiecte) - SAUP sistem de administrare si urmarire a procesului de elaborare de politici - RENNS Registrul electronic national al nomenclaturilor stradale - Realizarea unui sistem de plata online a serviciilor ANCPI - INSPIRE decizii fundamentale, politici coerente la nivel national - Imbunatatirea capacitatii administratiei publice de masurare a performantelor administrative - Imbunatatirea activitatii de decizie manageriala la nivelul ANRM 3. POSDRU Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane: - Promovarea grupurilor vulnerabile in economia sociala 4. Asistenta tehnica in cadrul POAT - Sprijin pentru factorii implicati in gestionarea instrumentelor structurale in vederea optimizarii sistemului de achizitii publice - Dezvoltarea capacitatii ministerelor de a elabora analize economice si financiare in vederea sprijinirii procesului de formulare a politicilor publice relevante pentru programarea si implementarea instrumentelor structurale 5. POS T Programul operational sectorial Transporturi - Proiectele DPIIS.

  6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE I. Secretariatul General al Guvernului Pentru activitatea proprie sunt propuse fonduri pentru dotari independente, alte cheltuieli asimilate investitiilor (software) si pentru finalizarea obiectivului de investitii Reparatii capitale Palat Elisabeta. II. Institutii in coordonarea, in subordonarea sau finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 1. Fondurile de investitii alocate pentru Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, Oficiul Roman pentru Adoptii, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Departamentul de Lupta Anti-Frauda, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, CNCAN, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc sunt directionate catre Alte cheltuieli de investitii, respectiv Dotari independente, functie de necesitatile reale ale institutiei si cu asigurarea si mentinerea disciplinei financiare prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2009. 2. Institutul National de Statistica

 • Prioritate este dezvoltarea si perfectionarea sistemului informatic statistic national, prin implementarea la maximum a facilitatilor oferite de internet si prin aplicarea noilor tehnologii informatice si de comunicatii.

  Aceasta strategie s-a dezvoltat in special pe programe postaderare, cu finantare externa nerambursabila (granturi), prin care au fost introduse treptat solutii noi de colectare si gestiune centralizata a datelor, in scopul reducerii costurilor si timpului alocat productiei si diseminarii datelor statistice oficiale. Aceasta prioritate strategica trebuie sustinuta pentru: Realizarea si dezvoltarea retelei de curenti slabi din sediul central. Se impune upgradarea de urgenta a retelei LAN deoarece:

  -cablarea existenta in cadrul institutiei a fost realizata la finele anilor 90 si nu mai corespunde cerintelor actuale, ea nefiind corespunzatoare vitezelor actuale. Mai mult, calitatea cablului scade prin procesul de imbatranire, cu efecte in pierderi de date, retransmisii de date si incarcarea nejustificata a retelei. -echipamentele active de retea sunt la nivelul anului 2003, fiind uzate atat fizic, cat si moral. Ele nu mai corespund cerintelor actuale de trafic, inregistrandu-se dese intreruperi ale activitatii in retea, cauzate de blocarea acestora.

  In aceasta situatie, desi INS a implementat in ultimii ani tehnologii de ultima generatie, cum ar fi virtualizarea si utilizarea echipamentelor de stocare de mare capacitate, utilizarea acestora este limitata de posibilitatile retelei.

  Termen 2013 Implementarea unei solutii de recuperare in caz de dezastre;

  Scurt istoric: Sistemul de gestiune electronica a informatiei statistice cuprinde peste 96% din arhiva functionala a institutului, ceea ce impune cu stringenta implementarea unei solutii de stocare externa a fondului national de date statistice, in conditii de siguranta si confidentialitate.

  Termen 2014

  Introducerea noilor tehnologii de culegere si procesare a datelor statistice, inclusiv prin utilizarea calculatoarelor portabile;

  Scurt istoric: In prezent, procesarea datelor obtinute din cercetarile statistice organizate in gospodariile populatiei dureaza intre 90 si 120 de zile de la data obtinerii acestora. Tinand cont ca in majoritatea cazurilor datele sunt disponibile la cca. 30 de zile de la producerea lor efectiva, rezulta ca informatiile prelucrate sunt disponibile pentru utilizatori la cca. 150 de zile de la producerea fenomenelor. Culegerea informatiilor cu ajutorul laptopurilor si a unor solutii IT performante ar scurta considerabil perioada de procesare, crescand in acelasi timp si calitatea informatiilor obtinute.

  Termen de realizare 2014

  Reabilitarea si extinderea sistemului de videoconferinte al Institutului National de Statistica, pentru cresterea capacitatii de comunicare intre sediul central si unitatile teritoriale si intre directiile regionale si cele judetene.

  -Scurt istoric: Actualul sistem de videoconferinte nu asigura organizarea de sesiuni de instruire/comunicare decat intre sediul central si 12 locatii teritoriale (2 au aparatura defecta), in conditiile in care modificarile dese intervenite in structura cercetarilor statistice curente si in derularea unor proiecte la nivel national, necesita intalniri intre personalul de specialitate din sediul central si teritoriu, iar cheltuielile de deplasare ale personalului presupun, pe langa existenta unor fonduri substantiale, si intreruperea activitatii curente.

  Termen de implementare 2015

 • 5. Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine Concret, prioritatile strategice sunt reprezentate de urmatoarele proiecte investitionale: Obiective de investitii in continuare: - Autostrada Brasov - Cluj - Bors - Autostrada Bucuresti - Brasov km. 0+000-173+300 - Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100-17+100 100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti (ob.1a,1b,1c,5a,5b) -Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100-17+100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti- Obiect 6- Fluidizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste CF la Otopeni - Varianta de ocolire Cluj Est - Sporirea capac. de circulatie pe Centura Ploiesti Vest km 0+000 - km 12+850 (DN 1 km 53+650-66+500) - Drum de centura in municipiul Oradea - etapa a IIa - Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100-17+100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti- Ob.7 ( Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin construirea sectorului cuprins intre DN 7- DN 1A/ 4 benzi) -Varianta de ocolire Suceava -Varianta de ocolire a municipiului Iasi -etapa I - Varianta Sud -Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 -DN 7 si DN 2 -A2 - Centura de ocolire Craiova varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6 -Drum de legatura DN 1A - Ocolitoarea mica a municipiului Sacele - Platforma Electroprecizia -Largire la 4 benzi de circulatie DN 73 intre km. 7+000-11+100 si drum de legatura cu DN 73D -Autostrada de centura a municipiului Bucuresti/ sector centura sud km 52+770-100+900 -Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250 -Largire la 4 benzi DN 7, Baldana - Titu km 30+950-52+350 -Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520 -Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad- CF Curtici - DJ 709 B, jud.Arad -Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti, jud.Arad -Pasaj denivelat pe DN 19 km. 108+746 la Moftin, jud. Satu Mare -Reabilitare DN 2D Focsani - Ojdula intre km 0+000- km 118+873 -Modernizare DN 72 Gaesti - Ploiesti km 0+000-76+180 -Centura municipiului Radauti -Modernizare DN 71 Baldana - Targoviste - Sinaia km 0+000-44+130; km 51+041-109+905 -Agentie de control si incasare Sculeni -Pod pe DN 61 km 74+015 peste raul Arges la Ionesti -Modernizare DN 29, Suceava - Botosani km 0+000-39+071 -Pod pe DN 13C, Cristuru Secuiesc - Bisericani km 26+248 peste paraul Salon la Mihaileni, jud.Harghita -Pod pe DN 13C, Cristuru Secuiesc - Bisericani, km 27+164 peste paraul Gada la Mihaileni, jud.Harghita -Modernizare DN 67B Scoarta - Pitesti km 0+000-188+200 -Pod pe DN 54 km 67+774 peste raul Sai si varianta noua de traseu DN 54 km 65+950-70+600 la Turnu Magurele

 • -Varianta ocolitoare Cluj Nord Est km 1+600-4+520 Alte cheltuieli de investitii - elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate - consolidari si interventii pentru inlaturare efecte produse de actiuni accidentale -deviere traseu DN 29D km 18+500-20+816 Proiecte cu finantare rambursabila, proiecte cu dubla finantare (rambursabila si nerambursabila FEN postaderare) si proiecte cu finantare nerambursabila FEN postaderare -Varianta de ocolire a municipiului Pitesti -Autostrada Arad-Timisoara si By-Pass Arad: -Autostrada Cernavoda Constanta -Varianta de ocolire a municipiului Constanta -Drum de centura in municipiul Tecuci intre DN 25 DN 24, jud.Galati -Varianta de ocolire Craiova sud -Varianta ocolitoare a orasului Bacau pe DN2 -Varianta de ocolire a municipiului Caracal -Varianta ocolitoare Carei km 0+000-km 10+459 -Varianta ocolitoare Sacueni km 0+000-km 7+623 -Reabilitare DN 24 limita de judet Galati/Vaslui pina la Crasna (km 51+000-km 105+070) si DN 24B Crasna-Albita ( km0+000-km 47+881) -Reabilitare DN 1H Zalau Alesd (km0+000-km 69+334) -Reabilitare DN 6 Alexandria Craiova km 90+190 km 222+183 -Varianta de ocolire a municipiului Alexandria -Modernizare DN5,sectorul Bucuresti-Adunatii Copaceni km 7+573 km 19+220 -Autostrada Lugoj - Deva -Autostrada Orastie - Sibiu -Autostrada Timisoara -Lugoj -Autostrada Nadlac - Arad -Varianta de ocolire Mihailesti -Varianta ocolitoare a orasului Brasov -Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures pe DN 13 si DN 15 -Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN1, in satele lineare si puncte negre -Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare -Varianta de ocolire Targu Jiu 6. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

  Prioritati investitionale pentru perioada 2013 -2016 obiective/proiecte/programe de investitii (in continuare si noi): Obiective de investitii in continuare: Constructie sediu administrativ OCPI Cluj Constructie sediu administrativ OCPI Constanta Constructie sediu administrativ OCPI Galati Obiective de investitii noi: Lucrari pentru asigurare spor putere in alimentarea cu energie electrica a CNC Alte cheltuieli de investitii: Achizitie imobil sediu administrativ OCPI Dolj Reparatii capitale Reparatie capitala sediu OCPI Covasna Reparatie capitala sediu OCPI Mehedinti 7. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

 • Ca obiectiv de investitii cu finantare certa in anul 2013 este realizarea Conductei de interconectare a Sistemului de transport gaze pe directia Iasi-Ungheni, Republica Moldova, obiectiv ce urmeaza sa se realizeze in proportie de 90% in cursul anului 2013.

 • SI

  NT

  EZA

  PO

  LIT

  ICIL

  OR

  PU

  BL

  ICE

  FIN

  AN

  TA

  TE

  PR

  IN P

  RO

  IEC

  TU

  L D

  E B

  UG

  ET

  m

  ii le

  i C

  adru

  l de

  chel

  tuie

  li pe

  term

  en m

  ediu

  C

  apito

  l bu

  geta

  r Pr

  ogra

  me

  buge

  tare

  O

  biec

  tive

  ale

  Rea

  lizar

  i Pr

  elim

  inat

  Pr

  opun

  eri

  Estim

  ari p

  e te

  rmen

  med

  iu (2

  013

  20

  15)

  prog

  ram

  elor

  pa

  na in

  201

  1 20

  12

  2013

  20

  13

  2014

  20

  15

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

  9 Se

  cret

  aria

  tul G

  ener

  al a

  l Guv

  ernu

  lui

  51.0

  1

  Asi

  gura

  rea

  si

  imbu

  nata

  tirea

  ca

  drul

  ui

  nece

  sar

  sist

  emul

  ui d

  e lu

  are

  a de

  cizi

  ei la

  niv

  elul

  Guv

  ernu

  lui

  -Int

  arire

  a ca

  paci

  tatii

  inst

  itutio

  nale

  a

  Guv

  ernu

  lui i

  n pr

  ivin

  ta p

  lani

  ficar

  ii,

  elab

  orar

  ii, m

  onito

  rizar

  ii si

  eva

  luar

  ii po

  litic

  ilor p

  ublic

  e.

  -Dez

  volta

  rea

  sist

  emul

  ui d

  e p

  lani

  ficar

  e st

  rate

  gica

  . -D

  ezvo

  ltare

  a un

  ei m

  ai b

  une

  regl

  emen

  tari

  prin

  inta

  rirea

  cap

  acita

  tii d

  e an

  aliz

  a ex

  -ant

  e a

  polit

  icilo

  r pub

  lice

  si a

  pro

  iect

  elor

  de

  acte

  no

  rmat

  ive

  si p

  rin c

  uant

  ifica

  rea

  cost

  urilo

  r re

  glem

  enta

  rilor

  . -A

  plic

  area

  de

  proc

  edur

  i coe

  rent

  e cu

  pr

  ivire

  la p

  roie

  ctel

  e as

  upra

  car

  ora

  se

  deci

  de in

  Sed

  inta

  Guv

  ernu

  lui.

  -Efic

  ient

  izar

  ea fl

  uxul

  ui e

  lect

  roni

  c pr

  ivin

  d ci

  rcul

  atia

  doc

  umen

  telo

  r la

  nive

  l int

  ern

  si

  inte

  rinst

  itutio

  nal.

  408.

  574

  70.7

  91

  74.1

  16

  75.2

  47

  74.8

  55

  75.9

  69

  51.0

  1

  Coo

  rdon

  area

  si

  m

  onito

  rizar

  ea

  prog

  ram

  arii,

  im

  plem

  enta

  rii

  tehn

  ice,

  ra

  porta

  rii

  si

  eval

  uarii

  as

  iste

  ntei

  fin

  anci

  are

  nera

  mbu

  rsab

  ile

  com

  unita

  re

  aloc

  ate

  sect

  orul

  ui

  min

  orita

  ti-ro

  mi

  .

  Imbu

  nata

  tirea

  con

  ditii

  lor r

  omilo

  r la

  nive

  lul c

  omun

  itatil

  or si

  a p

  erce

  ptie

  i lor

  in

  rand

  ul p

  opul

  atie

  i maj

  orita

  re

  7.30

  3 -

  - -

  - -

  67.0

  1 Pr

  omov

  area

  div

  ersi

  tatii

  etn

  o-cu

  ltura

  le s

  i a d

  ialo

  gulu

  i in

  terc

  ultu

  ral

  Prom

  ovar

  ea d

  iver

  sita

  tii e

  tnic

  e di

  n R

  oman

  ia, p

  reve

  nire

  a si

  com

  bate

  rea

  rasi

  smul

  ui si

  xen

  ofob

  iei,

  culti

  vare

  a va

  loril

  or c

  omun

  e in

  scop

  ul c

  onso

  lidar

  ii si

  stem

  ului

  de

  prot

  ectie

  a m

  inor

  itatil

  or

  natio

  nale

  din

  Rom

  ania

  380.

  479

  83

  .000

  86

  .960

  85

  .500

  84.0

  0084

  .000

  67.0

  1 Pr

  ogra

  mul

  de

  com

  unic

  are

  publ

  ica,

  tra

  nspa

  rent

  a si

  op

  timiz

  are

  a po

  litic

  ilor p

  ublic

  e In

  form

  area

  cet

  aten

  ilor

  18.4

  39

  450

  1.60

  0 1.

  600

  1.60

  01.

  600

  67.0

  1 In

  form

  are

  si e

  duca

  re a

  supr

  a po

  litic

  ilor

  publ

  ice

  la

  nive

  l nat

  iona

  l In

  form

  are

  si

  educ

  are

  asup

  ra

  polit

  icilo

  r pu

  blic

  e la

  niv

  el n

  atio

  nal

  4.84

  7 2.

  500

  2.50

  0 1.

  500

  1.50

  0 1.

  500

 • 67.0

  1 67

  .10

  Prom

  ovar

  ea,

  coor

  dona

  rea

  si

  mon

  itoriz

  area

  lu

  ptei

  im

  potri

  va

  dopa

  julu

  i in

  sp

  ort,

  prev

  enire

  a si

  co

  mba

  tere

  a tra

  ficul

  ui i

  licit

  de s

  ubst

  ante

  cup

  rinse

  in

  lis

  ta in

  terz

  isa

  prin

  Age

  ntia

  Nat

  iona

  la A

  nti-D

  opin

  g (A

  NA

  D)

  Prom

  ovar

  ea, c

  oord

  onar

  ea si

  mon

  itoriz

  area

  lu

  ptei

  impo

  triva

  dop

  ajul

  ui in

  spor

  t, pr

  even

  irea

  si c

  omba

  tere

  a tra

  ficul

  ui il

  icit

  de su

  bsta

  nte

  15.4

  90

  7.12

  6 6.

  400

  6.87

  4

  10.3

  45

  10.3

  45

  51.0

  1 51

  .10

  Prom

  ovar

  ea s

  i im

  plem

  enta

  rea

  polit

  icii

  in d

  omen

  iul

  achi

  zitii

  lor

  publ

  ice

  prin

  Aut

  orita

  tea

  Nat

  iona

  la p

  entru

  R

  egle

  men

  tare

  a si

  Mon

  itoriz

  area

  Ach

  iziti

  ilor

  Publ

  ice

  (AN

  RM

  AP)

  Prom

  ovar

  ea si

  impl

  emen

  tare

  a po

  litic

  ii in

  do

  men

  iul a

  chiz

  itiilo

  r pub

  lice

  14.5

  58

  12.8

  26

  20.1

  00

  17.9

  40

  19.0

  00

  19.0

  00

  67.0

  1 67

  .10

  Imbu

  nata

  tirea

  cl

  imat

  ului

  in

  tere

  tnic

  si

  im

  boga

  tirea

  pa

  trim

  oniu

  lui

  cultu

  ral

  prin

  val

  orifi

  care

  a di

  fere

  ntel

  or

  cultu

  rale

  ale

  min

  orita

  tilor

  etn

  ice

  prin

  Inst

  itutu

  l pen

  tru

  Stud

  iere

  a Pr

  oble

  mel

  or

  Min

  orita

  tilor

  N

  atio

  nale

  (I

  SPM

  N)

  Imbu

  nata

  tirea

  clim

  atul

  ui in

  tere

  tnic

  si

  imbo

  gatir

  ea p

  atrim

  oniu

  lui c

  ultu

  ral p

  rin

  valo

  rific

  area

  dife

  rent

  elor

  cul

  tura

  le a

  le

  min

  orita

  tilor

  4.03

  7 2.

  500

  2.48

  6

  2.68

  5

  4.04

  1

  4.04

  1

  Inst

  itutii

  fina

  ntat

  e pr

  in b

  uget

  ul S

  ecre

  tari

  atul

  ui G

  ener

  al a

  l Guv

  ernu

  lui

  Age

  ntia

  Nat

  iona

  la p

  entru

  Rom

  i 51

  .01

  Elab

  orar

  ea

  polit

  icii

  si

  stra

  tegi

  ei

  Guv

  ernu

  lui

  in

  dom

  eniu

  l pro

  tect

  iei d

  rept

  urilo

  r min

  orita

  tii ro

  milo

  r -O

  ptim

  izar

  ea c

  apac

  itatii

  inst

  itutio

  nale

  a

  Age

  ntie

  i Nat

  iona

  le p

  entru

  Rom

  i -C

  rest

  erea

  resp

  onsa

  biliz

  arii

  auto

  ritat

  ilor

  publ

  ice

  loca

  le si

  cen

  trale

  in p

  roce

  sul d

  e im

  plem

  enta

  re a

  mas

  urilo

  r de

  imbu

  nata

  tire

  a si

  tuat

  iei r

  omilo

  r

  12.7

  68

  2.15

  0 4.

  300

  4.42

  0 4.

  465

  3.96

  5

  Dep

  arta

  men

  tul p

  entru

  Rel

  atia

  cu

  Parla

  men

  tul

  51.0

  1 A

  sigu

  rare

  a bu

  nei

  desf

  asur

  ari

  a ra

  portu

  rilor

  co

  nstit

  utio

  nale

  din

  tre G

  uver

  n si

  Par

  lam

  ent

  -Ela

  bora

  rea

  Prog

  ram

  ului

  leg

  isla

  tiv a

  l G

  uver

  nulu

  i -S

  tabi

  lirea

  prio

  ritat

  ilor l

  egis

  lativ

  e al

  e G

  uver

  nulu

  i pe

  perio

  ada

  sesi

  unilo

  r pa

  rlam

  enta

  re

  -Urm

  arire

  a tra

  nsm

  iterii

  pro

  iect

  elor

  de

  legi

  in

  itiat

  e de

  Guv

  ern

  catre

  Cam

  era

  Parla

  men

  tulu

  i si t

  rece

  rea

  aces

  tora

  prin

  fa

  zele

  pro

  cedu

  rii le

  gisl

  ativ

  e, p

  ana

  la

  prom

  ulga

  rea

  legi

  i si p

  ublic

  area

  ace

  stei

  a in

  M

  onito

  rul O

  ficia

  l al R

  oman

  iei,

  Parte

  a I

  -Asi

  gura

  rea

  sust

  iner

  ii co

  resp

  unza

  toar

  e a

  initi

  ativ

  elor

  legi

  slat

  ive

  guve

  rnam

  enta

  le,

  prec

  um si

  a p

  unct

  ului

  de

  vede

  re a

  l G

  uver

  nulu

  i in

  cazu

  l pro

  pune

  rilor

  le

  gisl

  ativ

  e pa

  rlam

  enta

  re, p

  e pa

  rcur

  sul

  dezb

  ater

  ilor p

  arla

  men

  tare

  . -E

  labo

  rare

  a pu

  ncte

  lor d

  e ve

  dere

  ale

  G

  uver

  nulu

  i asu

  pra

  prop

  uner

  ilor l

  egis

  lativ

  e pa

  rlam

  enta

  re

  26.1

  35

  3.74

  0 4.

  400

  4.64

  8 4.

  724

  4.72

  4

 • -Asi

  gura

  rea

  resp

  ecta

  rii c

  ondi

  tiilo

  r de

  lega

  rii le

  gisl

  ativ

  e -A

  sigu

  rare

  a ex

  erci

  tarii

  con

  trolu

  lui p

  arla

  men

  tar d

  e ca

  tre d

  eput

  ati s

  i sen

  ator

  i asu

  pra

  activ

  itatii

  G

  uver

  nulu

  i

  Inst

  itutu

  l Nat

  iona

  l de

  Stat

  istic

  a 51

  .01

  51.0

  8 51

  .10

  Prod

  ucer

  ea s

  i fu

  rniz

  area

  de

  date

  sta

  tistic

  e co

  rect

  e,

  cred

  ibile

  si l

  a tim

  p, n

  eces

  are

  fund

  amen

  tarii

  dec

  iziil

  or

  priv

  ind

  dezv

  olta

  rea

  econ

  omic

  a si

  soc

  iala

  a t

  arii

  si

  cuno

  aste

  rii re

  alita

  tilor

  soci

  etat

  ii ro

  man

  esti

  -Tra

  nspu

  nere

  a in

  act

  ivita

  tea

  cure

  nta

  a A

  cqui

  s-ul

  ui st

  atis

  tic c

  omun

  itar;

  -Pro

  duct

  ia d

  e da

  te st

  atis

  tice;

  -P

  artic

  ipar

  ea p

  ro-a

  ctiv

  a a

  stat

  istic

  ii ro

  man

  esti

  in o

  rgan

  ism

  ele

  euro

  pene

  cu

  inci

  dent

  a in

  dom

  eniu

  l sta

  tistic

  ,; -P

  rega

  tirea

  pro

  gram

  elor

  de

  activ

  itate

  m

  ulti-

  anua

  le;

  -Asi

  gura

  rea

  trans

  feru

  lui d

  e kn

  ow-h

  ow

  pent

  ru c

  at m

  ai m

  ulte

  dom

  enii

  stat

  istic

  e si

  pr

  egat

  irea

  adec

  vata

  a p

  erso

  nalu

  lui;

  -Con

  cent

  rare

  a pe

  imbu

  nata

  tirea

  cal

  itatii

  st

  atis

  ticii

  prin

  tran

  spun

  erea

  stan

  dard

  elor

  ad

  opta

  te d

  e O

  ficiu

  l de

  Stat

  istic

  a a

  Com

  unita

  tii E

  urop

  ene

  EU

  RO

  STA

  T si

  st

  atel

  e m

  embr

  e al

  e U

  niun

  ii Eu

  rope

  ne, c

  u fo

  caliz

  are

  pe im

  plem

  enta

  re

  797.

  905

  116.

  330

  135.

  632

  109.

  246

  108.

  321

  103.

  376

  Secr

  etar

  iatu

  l de

  Stat

  pen

  tru C

  ulte

  67

  .01

  Sprij

  in f

  inan

  ciar

  pen

  tru s

  alar

  izar

  ea p

  erso

  nalu

  lui

  de

  cult,

  aco

  rdat

  de

  la b

  uget

  ul d

  e st

  at p

  rin b

  uget

  ul

  Secr

  etar

  iatu

  lui d

  e St

  at p

  entru

  Cul

  te

  -spr

  ijin

  pent

  ru sa

  lariz

  area

  cle

  rulu

  i din

  tara

  -s

  priji

  nire

  a B

  OR

  din

  afa

  ra g

  rani

  telo

  r 1.

  420.

  053

  248.

  119

  274.

  803

  235.

  511

  243.

  771

  331.

  522

  67.0

  1 A

  loca

  tii b

  uget

  are

  pent

  ru s

  alar

  izar

  ea p

  erso

  nalu

  lui d

  in

  inva

  tam

  antu

  l teo

  logi

  c Su

  stin

  erea

  sala

  rizar

  ea p

  erso

  nalu

  lui

  necl

  eric

  al d

  in u

  nita

  tile

  si in

  stitu

  tiile

  de

  inva

  tam

  ant t

  eolo

  gic

  auto

  rizat

  e si

  ac

  redi

  tate

  9.52

  5 1.

  814

  2.10

  1 3.

  145

  4.40

  3 4.

  579

  67.0

  1 La

  casu

  ri de

  cul

  t -r

  esta

  urar

  ea si

  con

  serv

  area

  l