· SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie...

195
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 buget de stat 02 sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii 04 fonduri externe nerambursabile 05 Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 06 Cheltuieli cu salariile 07 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 08 Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat Veniturile, subventiile si cheltuielile institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la buget 09 Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 15 Cheltuieli cu salariile 16 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 17 Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 18 Cheltuieli cu salariile 19 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 20 Proiecte cu finantare nerambursabila Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila 21 Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila 22 Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor 23 Fisele programelor 24 Cheltuieli de capital Programele de investitii publice 25 Programele sectoriale de investitii publice 26 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27

Transcript of  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie...

Page 1:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12

CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004

si perspectiva 2005-2007

♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri

proprii

04 Ø fonduri externe nerambursabile 05 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de

baza

08 ♦ Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la

bugetul de stat

Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la buget

09

♦ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

15

Ø Cheltuieli cu salariile 16 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de

baza

17 ♦ Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

18 Ø Cheltuieli cu salariile 19 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de

baza

20 ♦ Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila 21 Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila 22 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27

Page 2:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Anexa nr.3/12

- 2 -

♦ Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana 28 ♦ Bugetul Institutului National de Statistica ♦ Bugetul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale ♦ Bugetul Agentiei Nationale pentru Sport ♦ Bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ♦ Bugetul Comisiei Nationale de Prognoza ♦ Bugetul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si

Cooperatie

♦ Bugetul Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

Page 3:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

Page 4:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

1

DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1. TITULAR: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI COD TITULAR: 12 2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI

Secretariatul General al Guvernului functioneaza ca structura in aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridica, avand rolul de a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti. Secretariatul General al Guvernului constituie elementul de legatura si stabilitate a guvernarii.

Secretariatul General al Guvernului are urmatoarele atributii principale: • Asigura armonizarea proiectelor de acte normative inaintate de ministere; • Organizeaza si pregateste sedintele de Guvern; • Asigura respectarea procedurilor pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare

Guvernului, potrivit reglementarilor in vigoare; • Asigura reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti, impreuna cu ministerele care au

obligatia de a pune in executare hotararile Guvernului impotriva carora s-au formulat actiuni in justitie; • Elaboreaza proiectul bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului, pentru institutiile publice

din subordine, precum si pentru unele organe de specialitate ale administratiei publice centrale, potrivit legii.

• Elaboreaza si urmareste realizarea planului de investitii in domeniul sau de activitate; • Executa operatiile financiare privind fondurile prevazute in bugetul propriu si destinate realizarii

actiunilor initiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului si de alte structuri stabilite prin alte acte normative;

• Gestioneaza fondul pentru realizarea programelor de informare si prezentare a imaginii Romaniei; • Urmareste modul de realizare a Programului de Guvernare; • Asigura rezolvarea in mod operativ si potrivit reglementarilor in vigoare a problemelor privind

veteranii de razboi, precum si invalizii si vaduvele de razboi ; • Gestioneaza, in conformitate cu Programul de guvernare, strategiile si programele aprobate de

Guvern, a tematicii comunitatii romilor ; • Organizeaza videoconferintele Guvernului ; • Coordoneaza activitatile unitatilor care functioneaza sub autoritatea sa ; • Indeplineste orice alte atributii specifice, prevazute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a

primului-ministru;

Page 5:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

2

3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2003 Guvernul a stabilit noi masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice. Astfel, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt finantate urmatoarele institutii publice:

Ø Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Ø Agentia Nationala pentru Sport Ø Agentia pentru Strategii Guvernamentale Ø Comisia Nationala de Prognoza Ø Institutul National de Statistica Ø Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Ø Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul Ø Redactia Publicatiilor pentru Strainatate Ø Centrul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni

4. POLITICA SI STRATEGIA SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI

Secretariatul General al Guvernului, prin legatura permanenta pe care o are cu ministerele, urmareste realizarea programului de guvernare in toate domeniile.

Realizarea programului de guvernare presupune o viziune noua asupra activitatii Executivului, care se bazeaza pe o serie de solutii novatoare, dar care iau in considerare sugestii si recomandari ale Uniunii Europene, precum si cerinte ale Fondului Monetar International si ale Bancii Mondiale.

4.1. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL STATISTICII OFICIALE

Anul 2004 coincide cu realizarea unor activitati de mare importanta si extrem de complexe: Obtinerea si publicarea rezultatelor finale ale:

• Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2002; • Recensamantul General Agricol 2002; • lansarea programelor Phare National 2001 si 2003 in care sunt abordate in principal problemele de

calitate a sistemului national statistic si statisticii financiare guvernamentale; • implementarea in statistica curenta a proiectelor pilot realizate cu finantare externa in cadrul

programului Phare National 2000, Proiecte prin care practic s-a finalizat procesul de armonizare a sistemului statistic romanesc cu principalele norme si standarde ale Uniunii Europene in domeniile:statistica agricola, regionala.

In acelasi timp, este imperativa, in anul 2004, atragerea de personal calificat si cresterea competentelor celui existent pentru modernizarea tehnologiilor statistice si informatice de fond a managementului statistic si al calitatii.

Page 6:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

3

4.2 POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL IMM, COMERTULUI INTERIOR SI COOPERATIEI Perspectiva dezvoltarii pe termen lung a sectorului IMM vizeaza urmatoarele obiective generale:

- Consolidarea unui sector dinamic al intreprinderilor mici si mijlocii, capabil sa faca fata fortelor concurentiale si competitiei internationale;

- Integrarea sectorului IMM in domeniul economic al Uniunii Europene; - Crearea de noi locuri de munca si implicarea activa a tinerilor; - Imbunatatirea culturii de afaceri; - Dezvoltarea infrastructurii de afaceri; - Deschiderea de noi piete; - Cresterea coeziunii economice si sociale la nivel regional; - Formarea clasei de mijloc.

Pentru realizarea obiectivelor generale ale dezvoltarii sectorului IMM, se au in vedere urmatoarele directii strategice:

1. Crearea unui mediu de afaceri favorabil infiintarii si dezvoltarii IMM 2. Dezvoltarea activitatilor productive si inovative ale IMM; cresterea competitivitatii IMM pe

diverse piete 3. Imbunatatirea accesului IMM pe pietele externe 4. Promovarea culturii antreprenoriale

4.3. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI

Politica specifica domeniului se bazeaza pe organizarea, functionarea si conducerea sistemului national de educatie fizica si sport, avand ca baza legislative in principal prevederile Legii nr.69/2000.

Sunt vizate urmatoarele obiective: a) finalizarea procesului de reforma structurala, insemnand: aplicarea principiilor moderne de

organizare si conducere pe baze democratice, crearea unui mediu sportiv bazat pe regulile vietii asociative si realizarea unui management performant;

b) sustinerea si realizarea procesului de finantare a reformei structurale, pentru dezvoltarea si perfectionarea educatiei fizice si sportului ca activitati de interes national, sprijinite de stat;

c) promovarea si modernizarea educatiei fizice scolare, ca disciplina obligatorie ; d) eficientizarea activitatii Federatiei Romane Sportul pentru Toti, pentru asigurarea conditiilor

de practicare a exercitiilor fizice si a sportului in comunitatile locale ; e) sustinerea sportului de performanta f) formarea si perfectionarea specialistilor in educatie fizica g) sustinerea cercetarii stiintifice in domeniul educatiei fizice si sportului; h) medicina sportiva; i) intretinerea si modernizarea bazei materiale a activitatii de educatie fizica si sport; j) pastrarea si promovarea valorilor etice si a principiilor fundamentale ale olimpismului in

toate domeniile educatiei fizice si sportului, imbunatatirea activitatilor de mediere si publicitate, promovarea rolului educativ al sportului;

k) extinderea si imbunatatirea calitatii relatiilor si schimburilor sportive internationale.

Page 7:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

4

4.4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL PROGNOZEI

In concordanta cu obietivul general al politicilor de dezvoltare economica, strategia in domeniul prognozei macroeconomice prevede actiuni de perfectionare profesionala, de imbunatatire a metodelor si tehnicilor de analiza si previziune, de convergenta a acestora cu metodologiile Comisiei Europene, astfel incat sa se imbunatateasca calitatea studiilor economice, in sensul evaluarii efectelor principalelor masuri de politica economica asupra cresterii economice, prin prisma obiectivelor prevazute in programele nationale si regionale de dezvoltare, precum si gradul de predictibilitate al prognozelor nacroeconomice. 4.5. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL PROTECTIEI CONSUMATORILOR Strategia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru perioada 2001-2004, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.574/2001, prevede urmatoarele obiective:

a) ridicarea calitatii vietii prin masuri de protejare a consumatorilor impotriva riscului de a achizitiona produse sau de a li se presta servicii care ar putea sa le afecteze viata, sanatatea, securitatea sau interesele economice ;

b) intarirea sistemului de supraveghere a pietei ; c) asigurarea dreptului consumatorilor de a fi informati asupra caracteristicilor esentiale ale

produselor si serviciilor, de a fi educati in calittea lor de consumatori, precum si de a fi despagubiti pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor ;

d) inchiderea provizorie, in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, a capitolului privind protectia consumatorilor si a sanatatii, adoptarea acquis-ului comunitar , respectiv armonizarea cadrului legislativ intern cu reglementarile din Uniunea Europeana in domeniul protectiei consumatorilor;

e) extinderea cooperarii si dialogului cu celelalte institutii ale statului care au atributii in domeniul protejarii vietii, sanatatii, securitatii sau intereselor economice ale consumatorilor ;

5. PRIORITATI STABILITE DE SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI pentru anul 2004 si perioada 2005-2007

Prioritatile stabilite sunt cele cuprinse in Programul de Guvernare pe perioada 2001-2004, Foaia de

parcurs pentru Romania, Parteneriatul de Aderare dintre Romania si Uniunea Europeana, vizand domenii prioritare precum : sanatate, invatamant, bugete publice, investitii, cultura, transparenta, reforma justitiei, reforma administratiei.

Guvernul isi propune realizarea unui bilant riguros in perioada electorala de la sfarsitul lui 2004 a tuturor activitatilor depuse de autoritatile publice in sensul deschiderii catre societatea civila.

Page 8:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

5

5.1 PRIORITATILE PROPUNERILOR DE BUGET ALE INSTITUTULUI NATIONAL DE STATISTICA pentru anul 2004 si perioada 2005-2007

Fundamentarea bugetului Institutului National de Statistica pentru anul 2004 si perioada

2005-2007 s-a facut pe urmatoarele prioritati :

a) adoptarea acquis-ului comunitar in domeniul statisticii, implementarea standardelor, metodologiilor si clasificarilor EUROSTAT in sistemul statistic national;

b) perfectionarea reglementarilor administrative si legislative in domeniul statisticii; c) cresterea capacitatii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale; d) dezvoltarea tehnologiilor statistice si informatice; e) perfectionarea sistemului de difuzare a datelor statistice.

5.2. PRIORITATILE STABILITE DE AGENTIA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE pentru anul 2004 si perioada 2005-2007 Pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare care au ca scop dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, principala prioritate a agentiei pentru perioada 2004 –2007 o constituie implementarea urmatoarelor programe multianuale destinate sustinerii dezvoltarii sectorului IMM, cooperatie si comert interior:

a) Constituirea si functionarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii;

b) Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii;

c) Program national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului; d) Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare

tehnologice si de afaceri; e) Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a intreprinderilor mici si

mijlocii in dezvoltarea exportului; f) Programul national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului

intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta; g) Programul multianual pentru intreprinderi si spirit antreprenorial, in special pentru IMM (2001 –

2005) cu sprijinul Comisiei Europene; h) Program pentru organizarea Targului pentru intreprinderile mici si mijlocii; i) Program UNCTAD/EMPRETEC – Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM; j) Program national pentru informarea si educarea comerciantilor; k) Program pentru ridicarea nivelului de asigurare a calitatii in sectorul IMM din industria

orizontala auto si formarea de lanturi de furnizori; l) Program pentru sustinerea IMM in utilizarea drepturilor de proprietate intelectuala.

Page 9:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

6

5.3. PRIORITATILE STABILITE DE AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT pentru anul 2004 si perioada 2005-2007

Agentia Nationala pentru Sport isi propune sa realizeze obiectivele prevazute in urmatoarele

programe: a) Programul privind promovarea sportului de performanta -adresat prioritar federatiilor

sportive persoane juridice de drept privat de interes national, cluburilor sportive din subordinea Agentiei Nationale pentru Sport, directiilor pentru sport judetene si a municipiului Bucuresti;

b) Programul Sportul pentru Toti, adresat prioritar Federatiei Sportive Nationale Sportul pentru Toti, persoana juridica de drept privat, de interes national, precum si directiilor pentru sport judetene si a municipiului Bucuresti;

c) Programul Intretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale - adresat prioritar directiilor pentru sport judetene si a municipiului Bucuresti, cluburilor sportive (de drept public) direct subordonate Agentiei Nationale pentru Sport si complexurilor sportive nationale.

Pentru anul 2004, au prioritate actiunile orientate spre asigurarea participarii cu bune rezultate la Jocurile Olimpice de Vara de la Atena.

5.4. PRIORITATILE STABILITE DE COMISIA NATIONALA DE PROGNOZA

a) actiuni de perfectionare profesionala ; b) imbunatatirea metodelor si tehnicilor de analiza si previziune ; c) convergenta cu metodologiile Comisiei Europene ; d) elaborarea de lucrari privind strategia dezvoltarii durabile pana in 2025 si realizarea de

studii si prognoze regionale.

5.5.PRIORITATILE STABILITE DE AGENTIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE

Agentia isi propune realizarea cu prioritate a “Managementului strategic al dezvoltarii si planificarii in Romania” prin :

a) Strategia guvernamentala de amenajare a teritoriului si combatere a dezastrelor naturale; b) Programul « Proiectul Bucuresti », consacrat politicilor de gestionare a problemelor

capitalei; c) Programul « E-corect » - campanie de sensibilizare a opiniei publice impotriva pirateriei

informatice; d) Programul « Romani pentru Romania » - strategie de institutionalizare a comunicarii cu

principalele asociatii si grupuri romanesti din diaspora; e) Strategia guvernamentala pentru siguranta pe drumurile publice; f) Programul « Tineri rromi in administratia publica »; g) Programul guvernamental pentru transparenta si comunicare cu societatea civila; h) Programul « Europa pe intelesul tuturor » - demontarea limbajului de lemn al procesului

de integrare;

Page 10:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

7

i) Programul « Calitatea incepe cu un nume » - strategie nationala de protejare a produselor romanesti prin marci proprii;

j) Programul « Spre ce societate ne indreptam »; k) Programul « Presa si Uniunea Europeana »; l) Programul « Pentru un mediu mai curat » - promovarea standardelor de mediu din

reglementarile europene. 6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

In sinteza, propunerile pentru bugetul pe anul 2004 al Secretariatului General al Guvernului, inclusiv al institutiilor finantate prin acest buget, comparativ cu realizarile anului 2002 si cu programul pe anul 2003, precum si cu perspectiva financiara pentru perioada 2005-2007 sunt prezentate in tabelul de mai jos :

mii lei Perspectiva financiara

Realizari

2002 Program

2003 Propunere

2004 2005 2006 2007

TOTAL GENERAL 2.654.562.387 4.187.801.570 5.007.851.326 5.073.824.693 5.404.595.483 5.351.429.577

BUGETUL DE STAT 2.537.171.772 3.508.359.918 4.300.758.044 4.491.251.368 4.834.393.263 5.032.965.452

CAPITOL 51.01 1.034.331.136 1.371.482.662 1.520.126.872 1.485.578.368 1.646.835.728 1.716.317.024

CAPITOL 59.01 1.115.089.592 1.381.473.750 2.026.331.172 2.190.489.000 2.322.861.715 2.416.643.987

CAPITOL 60.01 33.740.635 46.199.784 44.400.000 47.952.000 50.829.000 52.862.000

CAPITOL 69.01 198.597.454 406.291.463 474.600.000 513.108.000 544.495.820 566.996.441

CAPITOL 72.01 147.054.598 298.087.259 235.300.000 254.124.000 269.371.000 280.146.000

CAPITOL 75.01 8.358.357 4.825.000

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII

112.422.661 239.760.906 257.554.315 268.473.325 294.763.220 318.464.125

CAPITOL 51.03 6.132.712 39.760.906 57.554.315 46.425.325 54.199.527 64.461.473

CAPITOL 59.03 106.289.949 200.000.000 200.000.000 222.048.000 240.563.693 254.002.652

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

4.967.954 439.680.746 449.538.967 314.100.000 275.439.000

CAPITOL 51.30 4.967.954 225.822.466 208.938.967 54.252.000

CAPITOL 59.30 213.858.280 240.600.000 259.848.000 275.439.000

Page 11:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Sume alocate pentru activitati finantate integral

din venituri proprii Ø Fonduri externe nerambursabile

Page 12:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007

SINTEZA

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 1

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

12

TOTAL GENERAL5000______________ 2.654.562.387 4.187.801.570 119,58 5.351.429.577 5.007.851.326 5.073.824.693 5.404.595.483

CHELTUIELI CURENTE 2.429.593.086 3.738.820.740 120,72 4.913.455.47301 4.513.670.757 4.746.080.325 4.992.131.807

CHELTUIELI DE PERSONAL 565.485.640 771.447.234 108,77 963.843.19302 839.097.491 879.208.325 923.941.727

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 566.959.070 855.634.937 76,55 684.018.780 654.966.874 635.544.000 652.759.080

SUBVENTII 532.482.860 591.035.205 137,07 964.560.00034 810.151.172 874.963.000 927.461.000

TRANSFERURI 764.665.516 1.520.703.364 145,29 2.301.033.50038 2.209.455.220 2.356.365.000 2.487.970.000

Transferuri neconsolidabile 764.665.516 1.520.703.364 145,29 2.301.033.50040 2.209.455.220 2.356.365.000 2.487.970.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 224.969.301 448.980.830 110,07 437.974.10470 494.180.569 327.744.368 412.463.676

BUGET DE STAT5001______________ 2.537.171.772 3.508.359.918 122,59 5.032.965.452 4.300.758.044 4.491.251.368 4.834.393.263

CHELTUIELI CURENTE 2.360.717.733 3.188.096.548 123,67 4.694.217.00001 3.942.758.044 4.258.178.000 4.513.669.280

CHELTUIELI DE PERSONAL 560.393.941 742.639.020 106,10 938.096.00002 787.924.047 850.958.000 902.016.200

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 516.783.958 567.051.089 84,12 567.916.000 477.002.825 515.163.000 546.073.080

SUBVENTII 532.482.860 591.035.205 137,07 964.560.00034 810.151.172 874.963.000 927.461.000

TRANSFERURI 751.056.974 1.287.371.234 145,08 2.223.645.00038 1.867.680.000 2.017.094.000 2.138.119.000

Transferuri neconsolidabile 751.056.974 1.287.371.234 145,08 2.223.645.00040 1.867.680.000 2.017.094.000 2.138.119.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 176.454.039 320.263.370 111,78 338.748.45270 358.000.000 233.073.368 320.723.983

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003__________________________________ 112.422.661 239.760.906 107,42 318.464.125 257.554.315 268.473.325 294.763.220

Page 13:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 2

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

12

CHELTUIELI CURENTE 63.907.399 138.660.906 122,76 219.238.47301 170.219.029 186.825.325 203.023.527

CHELTUIELI DE PERSONAL 123.745 13.239.500 118,73 25.747.19302 15.719.029 19.030.325 21.925.527

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 50.175.112 125.421.406 71,36 116.102.780 89.500.000 97.595.000 106.686.000

TRANSFERURI 13.608.542 77.388.50038 65.000.000 70.200.000 74.412.000

Transferuri neconsolidabile 13.608.542 77.388.50040 65.000.000 70.200.000 74.412.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 48.515.262 101.100.000 86,39 99.225.65270 87.335.286 81.648.000 91.739.693

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030_______________________________ 4.967.954 439.680.746 102,24 449.538.967 314.100.000 275.439.000

CHELTUIELI CURENTE 4.967.954 412.063.286 97,2401 400.693.684 301.077.000 275.439.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 4.967.954 15.568.714 227,7302 35.454.415 9.220.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 163.162.442 54,22 88.464.049 22.786.000

TRANSFERURI 233.332.130 118,6238 276.775.220 269.071.000 275.439.000

Transferuri neconsolidabile 233.332.130 118,6240 276.775.220 269.071.000 275.439.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 27.617.460 176,8670 48.845.283 13.023.000

Page 14:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate de la bugetul de stat)

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

12

BUGET DE STAT5001

______________ 100,00 100,00 2.537.171.772 100,00 3.508.359.918 4.300.758.044 4.491.251.368 4.834.393.263 5.032.965.452

CHELTUIELI CURENTE 93,05 90,8701 2.360.717.733 91,68 3.188.096.548 3.942.758.044 4.258.178.000 4.513.669.280 4.694.217.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 22,09 21,1702 560.393.941 18,32 742.639.020 787.924.047 850.958.000 902.016.200 938.096.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 20,37 16,16 516.783.958 11,09 567.051.089 477.002.825 515.163.000 546.073.080 567.916.000

SUBVENTII 20,99 16,8534 532.482.860 18,84 591.035.205 810.151.172 874.963.000 927.461.000 964.560.000

TRANSFERURI 29,60 36,6938 751.056.974 43,43 1.287.371.234 1.867.680.000 2.017.094.000 2.138.119.000 2.223.645.000

Transferuri neconsolidabile 29,60 36,6940 751.056.974 43,43 1.287.371.234 1.867.680.000 2.017.094.000 2.138.119.000 2.223.645.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 6,95 9,1370 176.454.039 8,32 320.263.370 358.000.000 233.073.368 320.723.983 338.748.452

Partea a I-a SERVICII PUBLICE5100

GENERALE 100,00 100,00 1.034.331.136 100,00 1.371.482.662 1.520.126.872 1.485.578.368 1.646.835.728 1.716.317.024

AUTORITATI PUBLICE 100,00 100,005101 1.034.331.136 100,00 1.371.482.662 1.520.126.872 1.485.578.368 1.646.835.728 1.716.317.024

CHELTUIELI CURENTE 88,79 77,8501 918.384.502 77,30 1.067.732.042 1.175.126.872 1.269.137.000 1.345.286.000 1.399.098.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 45,42 48,2302 469.752.042 46,37 661.476.540 704.824.047 761.210.000 806.883.000 839.158.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 41,03 27,06 424.393.811 28,38 371.061.955 431.402.825 465.915.000 493.870.000 513.625.000

SUBVENTII 0,85 0,4934 8.750.000 0,39 6.684.500 6.000.000 6.480.000 6.869.000 7.144.000

TRANSFERURI 1,50 2,0838 15.488.649 2,16 28.509.047 32.900.000 35.532.000 37.664.000 39.171.000

Transferuri neconsolidabile 1,50 2,0840 15.488.649 2,16 28.509.047 32.900.000 35.532.000 37.664.000 39.171.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 11,21 22,1570 115.946.634 22,70 303.750.620 345.000.000 216.441.368 301.549.728 317.219.024

Autoritati executive 100,00 100,0005 1.034.331.136 100,00 1.371.482.662 1.520.126.872 1.485.578.368 1.646.835.728 1.716.317.024

Partea a III-a CHELTUIELI5700

SOCIAL-CULTURALE 100,00 100,00 1.148.830.227 100,00 1.427.673.534 2.070.731.172 2.238.441.000 2.373.690.715 2.469.505.987

Page 15:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 2

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

12

CHELTUIELI CURENTE 95,02 99,0301 1.091.673.505 99,52 1.413.792.534 2.060.731.172 2.225.589.000 2.359.124.280 2.453.489.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 6,72 4,2302 77.195.361 2,78 60.435.423 57.500.000 62.100.000 65.826.200 68.459.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 3,49 1,62 40.044.203 1,19 23.194.252 24.600.000 26.568.000 28.162.080 29.288.000

SUBVENTII 45,59 40,9334 523.732.860 38,83 584.350.705 804.151.172 868.483.000 920.592.000 957.416.000

TRANSFERURI 39,23 52,2438 450.701.081 56,72 745.812.154 1.174.480.000 1.268.438.000 1.344.544.000 1.398.326.000

Transferuri neconsolidabile 39,23 52,2440 450.701.081 56,72 745.812.154 1.174.480.000 1.268.438.000 1.344.544.000 1.398.326.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 4,98 0,9770 57.156.722 0,48 13.881.000 10.000.000 12.852.000 14.566.435 16.016.987

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5901

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET 100,00 100,00 1.115.089.592 100,00 1.381.473.750 2.026.331.172 2.190.489.000 2.322.861.715 2.416.643.987

CHELTUIELI CURENTE 94,87 99,0001 1.057.932.870 99,51 1.367.592.750 2.016.331.172 2.177.637.000 2.308.295.280 2.400.627.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 6,92 4,3702 77.195.361 2,84 60.435.423 57.500.000 62.100.000 65.826.200 68.459.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 3,59 1,68 40.044.203 1,21 23.194.252 24.600.000 26.568.000 28.162.080 29.288.000

SUBVENTII 46,97 42,3034 523.732.860 39,69 584.350.705 804.151.172 868.483.000 920.592.000 957.416.000

TRANSFERURI 37,39 50,6438 416.960.446 55,77 699.612.370 1.130.080.000 1.220.486.000 1.293.715.000 1.345.464.000

Transferuri neconsolidabile 37,39 50,6440 416.960.446 55,77 699.612.370 1.130.080.000 1.220.486.000 1.293.715.000 1.345.464.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 5,13 1,0070 57.156.722 0,49 13.881.000 10.000.000 12.852.000 14.566.435 16.016.987

Administratie centrala 7,36 7,6401 82.079.950 2,03 105.490.677 41.100.000 44.388.000 47.051.280 48.933.331

Muzee 0,11 0,0704 1.220.000 0,06 935.000 1.200.000 1.296.000 1.373.760 1.428.710

Activitatea sportiva 62,80 62,3920 700.282.058 70,86 861.939.000 1.435.780.172 1.550.642.586 1.643.681.141 1.709.428.387

Servicii publice descentralizate 4,54 4,4925 50.614.728 4,49 62.000.000 91.051.000 98.335.080 104.235.185 108.404.592

Alte institutii si actiuni privind50

cultura, religia si activitatea

sportiva si de tineret 25,19 25,42 280.892.856 22,56 351.109.073 457.200.000 495.827.334 526.520.349 548.448.967

ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,6001

PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 100,00 100,00 33.740.635 100,00 46.199.784 44.400.000 47.952.000 50.829.000 52.862.000

CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 33.740.635 100,00 46.199.784 44.400.000 47.952.000 50.829.000 52.862.000

TRANSFERURI 100,00 100,0038 33.740.635 100,00 46.199.784 44.400.000 47.952.000 50.829.000 52.862.000

Transferuri neconsolidabile 100,00 100,0040 33.740.635 100,00 46.199.784 44.400.000 47.952.000 50.829.000 52.862.000

Page 16:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 3

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

12

Alte actiuni privind asistenta sociala,50

alocatii, pensii, ajutoare si

indemnizatii 100,00 100,00 33.740.635 100,00 46.199.784 44.400.000 47.952.000 50.829.000 52.862.000

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006600 198.597.454 100,00 406.291.463 474.600.000 513.108.000 544.495.820 566.996.441

CHELTUIELI CURENTE 98,80 99,3501 196.212.712 99,37 403.659.713 471.600.000 509.328.000 539.888.000 561.484.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 6,77 5,1002 13.446.538 5,39 20.727.057 25.600.000 27.648.000 29.307.000 30.479.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 8,15 3,42 16.190.710 3,37 13.894.882 16.000.000 17.280.000 18.317.000 19.050.000

TRANSFERURI 83,88 90,8338 166.575.464 90,60 369.037.774 430.000.000 464.400.000 492.264.000 511.955.000

Transferuri neconsolidabile 83,88 90,8340 166.575.464 90,60 369.037.774 430.000.000 464.400.000 492.264.000 511.955.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 1,20 0,6570 2.384.742 0,63 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006901 198.597.454 100,00 406.291.463 474.600.000 513.108.000 544.495.820 566.996.441

CHELTUIELI CURENTE 98,80 99,3501 196.212.712 99,37 403.659.713 471.600.000 509.328.000 539.888.000 561.484.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 6,77 5,1002 13.446.538 5,39 20.727.057 25.600.000 27.648.000 29.307.000 30.479.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 8,15 3,42 16.190.710 3,37 13.894.882 16.000.000 17.280.000 18.317.000 19.050.000

TRANSFERURI 83,88 90,8338 166.575.464 90,60 369.037.774 430.000.000 464.400.000 492.264.000 511.955.000

Transferuri neconsolidabile 83,88 90,8340 166.575.464 90,60 369.037.774 430.000.000 464.400.000 492.264.000 511.955.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 1,20 0,6570 2.384.742 0,63 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441

Administratie centrala 27,49 17,7001 54.597.454 33,61 71.923.689 159.510.000 172.810.800 183.780.820 191.852.441

Sprijinirea infiintarii de noi07

intreprinderi si sustinerea dez-

voltarii intreprinderilor mici si

mijlocii 72,51 82,30 144.000.000 66,39 334.367.774 315.090.000 340.297.200 360.715.000 375.144.000

Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 100,00 100,007100 147.054.598 100,00 298.087.259 235.300.000 254.124.000 269.371.000 280.146.000

CHELTUIELI CURENTE 99,34 100,0001 146.088.657 100,00 298.087.259 235.300.000 254.124.000 269.371.000 280.146.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 24,59 53,31 36.155.234 2,12 158.900.000 5.000.000 5.400.000 5.724.000 5.953.000

TRANSFERURI 74,76 46,6938 109.933.423 97,88 139.187.259 230.300.000 248.724.000 263.647.000 274.193.000

Transferuri neconsolidabile 74,76 46,6940 109.933.423 97,88 139.187.259 230.300.000 248.724.000 263.647.000 274.193.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 0,6670 965.941

Page 17:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 4

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

12

ALTE ACTIUNI 100,00 100,007201 147.054.598 100,00 298.087.259 235.300.000 254.124.000 269.371.000 280.146.000

CHELTUIELI CURENTE 99,34 100,0001 146.088.657 100,00 298.087.259 235.300.000 254.124.000 269.371.000 280.146.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 24,59 53,31 36.155.234 2,12 158.900.000 5.000.000 5.400.000 5.724.000 5.953.000

TRANSFERURI 74,76 46,6938 109.933.423 97,88 139.187.259 230.300.000 248.724.000 263.647.000 274.193.000

Transferuri neconsolidabile 74,76 46,6940 109.933.423 97,88 139.187.259 230.300.000 248.724.000 263.647.000 274.193.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 0,6670 965.941

Programe de informare si prezentare13

a imaginii Romaniei 26,95 76,42 39.633.423 68,00 227.787.259 160.000.000 172.800.000 183.168.000 190.495.000

Alte cheltuieli 73,05 23,5850 107.421.175 32,00 70.300.000 75.300.000 81.324.000 86.203.000 89.651.000

Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN7500

FONDURI LA DISPOZITIA

GUVERNULUI 100,00 100,00 8.358.357 4.825.000

CHELTUIELI DIN FONDURI LA7501

DISPOZITIA GUVERNULUI 100,00 100,00 8.358.357 4.825.000

CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 8.358.357 4.825.000

TRANSFERURI 100,00 100,0038 8.358.357 4.825.000

Transferuri neconsolidabile 100,00 100,0040 8.358.357 4.825.000

Cheltuieli din fondul pentru relatiile02

cu Republica Moldova 100,00 100,00 8.358.357 4.825.000

Page 18:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 04

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

12

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003

__________________________________ 100,00 100,00 112.422.661 100,00 239.760.906 257.554.315 268.473.325 294.763.220 318.464.125

CHELTUIELI CURENTE 56,85 57,8301 63.907.399 66,09 138.660.906 170.219.029 186.825.325 203.023.527 219.238.473

CHELTUIELI DE PERSONAL 0,11 5,5202 123.745 6,10 13.239.500 15.719.029 19.030.325 21.925.527 25.747.193

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 44,63 52,31 50.175.112 34,75 125.421.406 89.500.000 97.595.000 106.686.000 116.102.780

TRANSFERURI 12,1038 13.608.542 25,24 65.000.000 70.200.000 74.412.000 77.388.500

Transferuri neconsolidabile 12,1040 13.608.542 25,24 65.000.000 70.200.000 74.412.000 77.388.500

CHELTUIELI DE CAPITAL 43,15 42,1770 48.515.262 33,91 101.100.000 87.335.286 81.648.000 91.739.693 99.225.652

AUTORITATI PUBLICE 100,00 100,005103 6.132.712 100,00 39.760.906 57.554.315 46.425.325 54.199.527 64.461.473

CHELTUIELI CURENTE 98,20 84,6601 6.022.301 69,88 33.660.906 40.219.029 46.425.325 54.199.527 64.461.473

CHELTUIELI DE PERSONAL 2,02 33,3002 123.745 27,31 13.239.500 15.719.029 19.030.325 21.925.527 25.747.193

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 96,18 51,36 5.898.556 42,57 20.421.406 24.500.000 27.395.000 32.274.000 38.714.280

CHELTUIELI DE CAPITAL 1,80 15,3470 110.411 30,12 6.100.000 17.335.286

Autoritati executive 100,00 100,0005 6.132.712 100,00 39.760.906 57.554.315 46.425.325 54.199.527 64.461.473

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5903

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET 100,00 100,00 106.289.949 100,00 200.000.000 200.000.000 222.048.000 240.563.693 254.002.652

CHELTUIELI CURENTE 54,46 52,5001 57.885.098 65,00 105.000.000 130.000.000 140.400.000 148.824.000 154.777.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 41,66 52,50 44.276.556 32,50 105.000.000 65.000.000 70.200.000 74.412.000 77.388.500

TRANSFERURI 12,8038 13.608.542 32,50 65.000.000 70.200.000 74.412.000 77.388.500

Transferuri neconsolidabile 12,8040 13.608.542 32,50 65.000.000 70.200.000 74.412.000 77.388.500

Page 19:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 2

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 04

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

12

CHELTUIELI DE CAPITAL 45,54 47,5070 48.404.851 35,00 95.000.000 70.000.000 81.648.000 91.739.693 99.225.652

Activitatea sportiva 100,00 100,0020 106.289.949 100,00 200.000.000 200.000.000 222.048.000 240.563.693 254.002.652

Page 20:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 05

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

12

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030

_______________________________ 100,00 100,00 4.967.954 100,00 439.680.746 449.538.967 314.100.000 275.439.000

CHELTUIELI CURENTE 100,00 93,7201 4.967.954 89,13 412.063.286 400.693.684 301.077.000 275.439.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 100,00 3,5402 4.967.954 7,89 15.568.714 35.454.415 9.220.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 37,11 19,68 163.162.442 88.464.049 22.786.000

TRANSFERURI 53,0738 61,57 233.332.130 276.775.220 269.071.000 275.439.000

Transferuri neconsolidabile 53,0740 61,57 233.332.130 276.775.220 269.071.000 275.439.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 6,2870 10,87 27.617.460 48.845.283 13.023.000

AUTORITATI PUBLICE 100,00 100,005130 4.967.954 100,00 225.822.466 208.938.967 54.252.000

CHELTUIELI CURENTE 100,00 87,7701 4.967.954 76,62 198.205.006 160.093.684 41.229.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 100,00 6,8902 4.967.954 16,97 15.568.714 35.454.415 9.220.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 72,25 42,34 163.162.442 88.464.049 22.786.000

TRANSFERURI 8,6238 17,31 19.473.850 36.175.220 9.223.000

Transferuri neconsolidabile 8,6240 17,31 19.473.850 36.175.220 9.223.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 12,2370 23,38 27.617.460 48.845.283 13.023.000

Autoritati executive 100,00 100,0005 4.967.954 100,00 225.822.466 208.938.967 54.252.000

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5930

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET 100,00 100,00 213.858.280 240.600.000 259.848.000 275.439.000

CHELTUIELI CURENTE 100,0001 100,00 213.858.280 240.600.000 259.848.000 275.439.000

TRANSFERURI 100,0038 100,00 213.858.280 240.600.000 259.848.000 275.439.000

Transferuri neconsolidabile 100,0040 100,00 213.858.280 240.600.000 259.848.000 275.439.000

Page 21:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 2

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 05

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

12

Alte institutii si actiuni privind50

cultura, religia si activitatea

sportiva si de tineret 100,00 100,00 213.858.280 240.600.000 259.848.000 275.439.000

Page 22:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent

salariilor de baza

Page 23:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

(sumele alocate de la bugetul de stat)

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0612

5001 BUGET DE STAT

______________ 2.537.171.772 3.508.359.918 122,59 4.300.758.044

01 CHELTUIELI CURENTE 2.360.717.733 3.188.096.548 123,67 3.942.758.044

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 560.393.941 742.639.020 106,10 787.924.047

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 516.783.958 567.051.089 84,12 477.002.825

34 SUBVENTII 532.482.860 591.035.205 137,07 810.151.172

35 01 Subventii de la buget pentru

institutii publice 532.482.860 591.035.205 137,07 810.151.172

38 TRANSFERURI 751.056.974 1.287.371.234 145,08 1.867.680.000

40 Transferuri neconsolidabile 751.056.974 1.287.371.234 145,08 1.867.680.000

40 11 Contributii si cotizatii la

organisme internationale 12.486.638 8.072.939 18,90 1.525.664

40 32 Sprijinirea organizatiilor

cetatenilor apartinand minori-

tatilor nationale, altele decat

cele care primesc subventii de

la bugetul de stat, potrivit

legii 130.898.435 196.052.808 112,21 220.000.000

40 33 Proiecte de comunicare, informare

publica si promovarea imaginii si

intereselor romanesti peste

hotare 36.572.151 56.699.662 114,64 65.000.000

40 34 Sprijinirea activitatii romanilor

de pretutindeni si a organizatii-

lor reprezentative ale acestora 12.397.635 15.000.000 200,00 30.000.000

40 35 Finantarea partidelor politice 70.300.000 70.300.000 100,00 70.300.000

40 36 Finantarea actiunilor cu caracter

stiintific si social-cultural 1.937.233 4.700.000 106,38 5.000.000

40 37 Finantarea unor programe si pro-

iecte interetnice si combatere

a intolerantei 2.665.971 3.170.000 157,73 5.000.000

40 41 Asociatii si fundatii 456.000 949.479 126,39 1.200.000

40 46 Sprijin financiar pentru activi-

tatea Comitetului Olimpic Roman 37.400.000 65.956.900 347,20 229.000.000

40 55 Programe cu finantare rambur-

sabila 370.000 108,11 400.000

40 62 Stimularea exporturilor 20.000.000 500,00 100.000.000

40 64 Fondul la dispozitia primului

ministru pentru sprijinirea

comunitatilor romanesti de

pretutindeni 1.000.000 100,00 1.000.000

Page 24:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 0612

40 71 Indemnizatia de merit 10.080.000

40 80 Alte transferuri 59.764.745 77.512.259 208,23 161.400.000

40 81 Fond de garantare a imprumuturilor

pentru intreprinderi mici si

mijlocii 144.000.000 196.857.860 116,62 229.566.000

40 87 Sume destinate finantarii pro-

gramelor sportive realizate de

structurile sportive de drept

privat 194.109.876 296.093.100 168,87 500.000.000

40 91 Renta viagera 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000

40 93 Programe comunitare 14.300.000 101,47 14.510.000

40 94 Programe cu finantare nerambur-

sabila 14.327.655 76.626.529 122,38 93.774.336

40 98 Sprijinirea infiintarii de noi

intreprinderi si sustinerea dez-

voltarii intreprinderilor mici

si mijlocii 137.509.914 62,19 85.524.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 176.454.039 320.263.370 111,78 358.000.000

5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE

GENERALE 1.034.331.136 1.371.482.662 110,84 1.520.126.872

5101 AUTORITATI PUBLICE 1.034.331.136 1.371.482.662 110,84 1.520.126.872

01 CHELTUIELI CURENTE 918.384.502 1.067.732.042 110,06 1.175.126.872

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 469.752.042 661.476.540 106,55 704.824.047

10 Cheltuieli cu salariile 337.276.743 467.177.876 106,21 496.168.848

11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 67.754.398 104.809.569 97,84 102.544.735

12 Contributii pentru asigurarile

de somaj 14.633.531 14.633.036 109,23 15.983.026

13 Contributii pentru asigu-

rarile sociale de sanatate 23.311.479 29.301.492 118,59 34.747.920

14 Deplasari, detasari, transferari 26.775.891 45.554.567 121,57 55.379.518

14 01 -deplasari, detasari, transferari

in tara 7.000.360 9.553.240 263,72 25.193.942

14 02 -deplasari, detasari, transferari

in strainatate 19.775.531 36.001.327 83,85 30.185.576

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 424.393.811 371.061.955 116,26 431.402.825

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 65.517.378 94.069.697 106,94 100.600.000

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 143.258.121 181.420.571 121,49 220.400.000

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 6.655.495 8.500.000 122,35 10.400.000

27 Reparatii curente 14.584.463 13.096.595 72,56 9.502.825

28 Reparatii capitale 400.000 450.000 666,67 3.000.000

29 Carti si publicatii 3.652.415 5.180.000 117,76 6.100.000

30 Alte cheltuieli 186.143.511 62.345.092 119,34 74.400.000

33 Fondul Primului Ministru 4.182.428 6.000.000 116,67 7.000.000

34 SUBVENTII 8.750.000 6.684.500 89,76 6.000.000

Page 25:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 3Anexa nr. 3 / Pag./ 0612

35 01 Subventii de la buget pentru

institutii publice 8.750.000 6.684.500 89,76 6.000.000

38 TRANSFERURI 15.488.649 28.509.047 115,40 32.900.000

40 Transferuri neconsolidabile 15.488.649 28.509.047 115,40 32.900.000

40 11 Contributii si cotizatii la

organisme internationale 879.609 7.324.939 7,18 525.664

40 41 Asociatii si fundatii 456.000 949.479 126,39 1.200.000

40 80 Alte transferuri 3.800.000 36,84 1.400.000

40 94 Programe cu finantare nerambur-

sabila 14.153.040 16.434.629 181,17 29.774.336

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 115.946.634 303.750.620 113,58 345.000.000

72 Investitii ale institutiilor publice 94.669.699 160.750.620 70,30 113.000.000

73 Investitii ale regiilor autonome,

societatilor si companiilor natio-

nale si societatilor comerciale cu

capital majoritar de stat 21.276.935 143.000.000 162,24 232.000.000

05 Autoritati executive 1.034.331.136 1.371.482.662 110,84 1.520.126.872

5700 Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE 1.148.830.227 1.427.673.534 145,04 2.070.731.172

01 CHELTUIELI CURENTE 1.091.673.505 1.413.792.534 145,76 2.060.731.172

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 77.195.361 60.435.423 95,14 57.500.000

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 40.044.203 23.194.252 106,06 24.600.000

34 SUBVENTII 523.732.860 584.350.705 137,61 804.151.172

35 01 Subventii de la buget pentru

institutii publice 523.732.860 584.350.705 137,61 804.151.172

38 TRANSFERURI 450.701.081 745.812.154 157,48 1.174.480.000

40 Transferuri neconsolidabile 450.701.081 745.812.154 157,48 1.174.480.000

40 11 Contributii si cotizatii la

organisme internationale 804.530 748.000 133,69 1.000.000

40 32 Sprijinirea organizatiilor

cetatenilor apartinand minori-

tatilor nationale, altele decat

cele care primesc subventii de

la bugetul de stat, potrivit

legii 130.898.435 196.052.808 112,21 220.000.000

40 33 Proiecte de comunicare, informare

publica si promovarea imaginii si

intereselor romanesti peste

hotare 36.572.151 56.699.662 114,64 65.000.000

40 34 Sprijinirea activitatii romanilor

de pretutindeni si a organizatii-

lor reprezentative ale acestora 12.397.635 15.000.000 200,00 30.000.000

40 36 Finantarea actiunilor cu caracter

stiintific si social-cultural 1.937.233 4.700.000 106,38 5.000.000

40 37 Finantarea unor programe si pro-

iecte interetnice si combatere

a intolerantei 2.665.971 3.170.000 157,73 5.000.000

40 46 Sprijin financiar pentru activi-

Page 26:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 4Anexa nr. 3 / Pag./ 0612

tatea Comitetului Olimpic Roman 37.400.000 65.956.900 347,20 229.000.000

40 64 Fondul la dispozitia primului

ministru pentru sprijinirea

comunitatilor romanesti de

pretutindeni 1.000.000 100,00 1.000.000

40 71 Indemnizatia de merit 10.080.000

40 87 Sume destinate finantarii pro-

gramelor sportive realizate de

structurile sportive de drept

privat 194.109.876 296.093.100 168,87 500.000.000

40 91 Renta viagera 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000

40 94 Programe cu finantare nerambur-

sabila 174.615 60.191.900 106,33 64.000.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 57.156.722 13.881.000 72,04 10.000.000

5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET 1.115.089.592 1.381.473.750 146,68 2.026.331.172

01 CHELTUIELI CURENTE 1.057.932.870 1.367.592.750 147,44 2.016.331.172

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 77.195.361 60.435.423 95,14 57.500.000

10 Cheltuieli cu salariile 52.196.478 38.952.372 100,12 39.000.000

11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 11.827.370 10.968.238 82,88 9.090.000

12 Contributii pentru asigurarile

de somaj 2.596.917 1.538.218 92,31 1.420.000

13 Contributii pentru asigu-

rarile sociale de sanatate 3.697.161 3.076.595 89,38 2.750.000

14 Deplasari, detasari, transferari 6.877.435 5.900.000 88,81 5.240.000

14 01 -deplasari, detasari, transferari

in tara 2.122.768 2.596.000 84,75 2.200.000

14 02 -deplasari, detasari, transferari

in strainatate 4.754.667 3.304.000 92,01 3.040.000

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 40.044.203 23.194.252 106,06 24.600.000

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 27.332.074 11.225.042 137,91 15.480.000

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 6.538.459 3.758.452 106,43 4.000.000

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 4.693.255 3.544.025 28,22 1.000.000

27 Reparatii curente 277.925 1.178.500 49,22 580.000

28 Reparatii capitale 10.794 151.500

29 Carti si publicatii 463.200 1.572.500 48,97 770.000

30 Alte cheltuieli 728.496 1.764.233 157,01 2.770.000

34 SUBVENTII 523.732.860 584.350.705 137,61 804.151.172

35 01 Subventii de la buget pentru

institutii publice 523.732.860 584.350.705 137,61 804.151.172

38 TRANSFERURI 416.960.446 699.612.370 161,53 1.130.080.000

40 Transferuri neconsolidabile 416.960.446 699.612.370 161,53 1.130.080.000

40 11 Contributii si cotizatii la

Page 27:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 5Anexa nr. 3 / Pag./ 0612

organisme internationale 804.530 748.000 133,69 1.000.000

40 32 Sprijinirea organizatiilor

cetatenilor apartinand minori-

tatilor nationale, altele decat

cele care primesc subventii de

la bugetul de stat, potrivit

legii 130.898.435 196.052.808 112,21 220.000.000

40 33 Proiecte de comunicare, informare

publica si promovarea imaginii si

intereselor romanesti peste

hotare 36.572.151 56.699.662 114,64 65.000.000

40 34 Sprijinirea activitatii romanilor

de pretutindeni si a organizatii-

lor reprezentative ale acestora 12.397.635 15.000.000 200,00 30.000.000

40 36 Finantarea actiunilor cu caracter

stiintific si social-cultural 1.937.233 4.700.000 106,38 5.000.000

40 37 Finantarea unor programe si pro-

iecte interetnice si combatere

a intolerantei 2.665.971 3.170.000 157,73 5.000.000

40 46 Sprijin financiar pentru activi-

tatea Comitetului Olimpic Roman 37.400.000 65.956.900 347,20 229.000.000

40 64 Fondul la dispozitia primului

ministru pentru sprijinirea

comunitatilor romanesti de

pretutindeni 1.000.000 100,00 1.000.000

40 71 Indemnizatia de merit 10.080.000

40 87 Sume destinate finantarii pro-

gramelor sportive realizate de

structurile sportive de drept

privat 194.109.876 296.093.100 168,87 500.000.000

40 94 Programe cu finantare nerambur-

sabila 174.615 60.191.900 106,33 64.000.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 57.156.722 13.881.000 72,04 10.000.000

72 Investitii ale institutiilor publice 57.156.722 13.881.000 72,04 10.000.000

01 Administratie centrala 82.079.950 105.490.677 38,96 41.100.000

04 Muzee 1.220.000 935.000 128,34 1.200.000

20 Activitatea sportiva 700.282.058 861.939.000 166,58 1.435.780.172

25 Servicii publice descentralizate 50.614.728 62.000.000 146,86 91.051.000

50 Alte institutii si actiuni privind

cultura, religia si activitatea

sportiva si de tineret 280.892.856 351.109.073 130,22 457.200.000

6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,

PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000

01 CHELTUIELI CURENTE 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000

38 TRANSFERURI 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000

40 Transferuri neconsolidabile 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000

40 91 Renta viagera 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000

50 Alte actiuni privind asistenta sociala,

alocatii, pensii, ajutoare si

Page 28:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 6Anexa nr. 3 / Pag./ 0612

indemnizatii 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000

6600 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 198.597.454 406.291.463 116,81 474.600.000

01 CHELTUIELI CURENTE 196.212.712 403.659.713 116,83 471.600.000

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.446.538 20.727.057 123,51 25.600.000

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 16.190.710 13.894.882 115,15 16.000.000

38 TRANSFERURI 166.575.464 369.037.774 116,52 430.000.000

40 Transferuri neconsolidabile 166.575.464 369.037.774 116,52 430.000.000

40 11 Contributii si cotizatii la

organisme internationale 10.802.499

40 55 Programe cu finantare rambur-

sabila 370.000 108,11 400.000

40 62 Stimularea exporturilor 20.000.000 500,00 100.000.000

40 80 Alte transferuri 11.772.965

40 81 Fond de garantare a imprumuturilor

pentru intreprinderi mici si

mijlocii 144.000.000 196.857.860 116,62 229.566.000

40 93 Programe comunitare 14.300.000 101,47 14.510.000

40 98 Sprijinirea infiintarii de noi

intreprinderi si sustinerea dez-

voltarii intreprinderilor mici

si mijlocii 137.509.914 62,19 85.524.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.384.742 2.631.750 113,99 3.000.000

6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 198.597.454 406.291.463 116,81 474.600.000

01 CHELTUIELI CURENTE 196.212.712 403.659.713 116,83 471.600.000

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.446.538 20.727.057 123,51 25.600.000

10 Cheltuieli cu salariile 8.707.707 13.037.538 128,86 16.800.000

11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 2.059.343 3.259.385 122,72 4.000.000

12 Contributii pentru asigurarile

de somaj 436.220 456.314 131,49 600.000

13 Contributii pentru asigu-

rarile sociale de sanatate 610.708 912.627 131,49 1.200.000

14 Deplasari, detasari, transferari 1.632.560 3.061.193 98,00 3.000.000

14 01 -deplasari, detasari, transferari

in tara 314.979 861.193 92,89 800.000

14 02 -deplasari, detasari, transferari

in strainatate 1.317.581 2.200.000 100,00 2.200.000

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 16.190.710 13.894.882 115,15 16.000.000

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 5.408.688 7.063.882 118,91 8.400.000

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 6.467 300.000 100,00 300.000

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 66.640 350.000 114,29 400.000

27 Reparatii curente 39.566 300.000 33,33 100.000

29 Carti si publicatii 265.125 250.000 120,00 300.000

30 Alte cheltuieli 10.404.224 5.631.000 115,43 6.500.000

Page 29:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 7Anexa nr. 3 / Pag./ 0612

38 TRANSFERURI 166.575.464 369.037.774 116,52 430.000.000

40 Transferuri neconsolidabile 166.575.464 369.037.774 116,52 430.000.000

40 11 Contributii si cotizatii la

organisme internationale 10.802.499

40 55 Programe cu finantare rambur-

sabila 370.000 108,11 400.000

40 62 Stimularea exporturilor 20.000.000 500,00 100.000.000

40 80 Alte transferuri 11.772.965

40 81 Fond de garantare a imprumuturilor

pentru intreprinderi mici si

mijlocii 144.000.000 196.857.860 116,62 229.566.000

40 93 Programe comunitare 14.300.000 101,47 14.510.000

40 98 Sprijinirea infiintarii de noi

intreprinderi si sustinerea dez-

voltarii intreprinderilor mici

si mijlocii 137.509.914 62,19 85.524.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.384.742 2.631.750 113,99 3.000.000

72 Investitii ale institutiilor publice 2.384.742 2.631.750 113,99 3.000.000

01 Administratie centrala 54.597.454 71.923.689 221,78 159.510.000

07 Sprijinirea infiintarii de noi

intreprinderi si sustinerea dez-

voltarii intreprinderilor mici si

mijlocii 144.000.000 334.367.774 94,23 315.090.000

7100 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 147.054.598 298.087.259 78,94 235.300.000

01 CHELTUIELI CURENTE 146.088.657 298.087.259 78,94 235.300.000

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 36.155.234 158.900.000 3,15 5.000.000

38 TRANSFERURI 109.933.423 139.187.259 165,46 230.300.000

40 Transferuri neconsolidabile 109.933.423 139.187.259 165,46 230.300.000

40 35 Finantarea partidelor politice 70.300.000 70.300.000 100,00 70.300.000

40 80 Alte transferuri 39.633.423 68.887.259 232,26 160.000.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 965.941

7201 ALTE ACTIUNI 147.054.598 298.087.259 78,94 235.300.000

01 CHELTUIELI CURENTE 146.088.657 298.087.259 78,94 235.300.000

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 36.155.234 158.900.000 3,15 5.000.000

29 Carti si publicatii 100.000

30 Alte cheltuieli 36.055.234 158.900.000 3,15 5.000.000

38 TRANSFERURI 109.933.423 139.187.259 165,46 230.300.000

40 Transferuri neconsolidabile 109.933.423 139.187.259 165,46 230.300.000

40 35 Finantarea partidelor politice 70.300.000 70.300.000 100,00 70.300.000

40 80 Alte transferuri 39.633.423 68.887.259 232,26 160.000.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 965.941

72 Investitii ale institutiilor publice 965.941

13 Programe de informare si prezentare

a imaginii Romaniei 39.633.423 227.787.259 70,24 160.000.000

50 Alte cheltuieli 107.421.175 70.300.000 107,11 75.300.000

7500 Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN

FONDURI LA DISPOZITIA

Page 30:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 8Anexa nr. 3 / Pag./ 0612

GUVERNULUI 8.358.357 4.825.000

7501 CHELTUIELI DIN FONDURI LA

DISPOZITIA GUVERNULUI 8.358.357 4.825.000

01 CHELTUIELI CURENTE 8.358.357 4.825.000

38 TRANSFERURI 8.358.357 4.825.000

40 Transferuri neconsolidabile 8.358.357 4.825.000

40 80 Alte transferuri 8.358.357 4.825.000

02 Cheltuieli din fondul pentru relatiile

cu Republica Moldova 8.358.357 4.825.000

Page 31:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/06

DESTINATIA SUMELORprevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului lacapitolul 59.01 "Cultura, religie si actiuni privind activitateasportiva si de tineret", titlul "Transferuri", a caror utilizare

se aproba prin hotarare a Guvernului

-mii lei-2002 2003 2004 %

Realizari Program Propuneri 2004/2003

CHELTUIELI - TOTAL 184.471.425 275.622.470 325.000.000 117,91din care, pentru:

a) Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat in baza dispozitiilorLegii nr.27/1996 a partidelor politice, prin acoperirea partiala a cheltuielilor materiale pentru functionarea sediilor organizatiilor si filialelor acestora, precum si pentru lucrarile de intretinere si reparatii ale acestora, cheltuieli depersonal, cheltuieli pentru presa, carte, publicatii, cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpo-zioane, intruniri ale membrilor conform statutului si alte asemenea manifestariorganizate in tara si in strainatate, cheltuieli pentru investitii in bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii organizatiilor 126.498.435 190.000.000 220.000.000 115,79

b) Finantarea unor proiecte si programe interetnice 4.400.000 6.052.808

c) Finantarea unor programe si proiecte in cadrul "Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei" 2.665.971 3.170.000

d) Finantarea unor programe si proiecteinteretnice si de combatere a intolerantei 5.000.000

Indicatori

Page 32:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

- 2 - Anexa nr.3/12/06

-mii lei-2002 2003 2004 %

Realizari Program Propuneri 2004/2003

e) Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora 12.397.635 15.000.000 30.000.000 200,00

f) Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare 36.572.151 56.699.662 65.000.000 114,64

g) Finantarea actiunilor cu caracter social-cultural 1.937.233 4.700.000 5.000.000 106,38

Indicatori

Page 33:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/06

Sume pentru Comitetul Olimpic Roman si categoriile de cheltuieli finantate din acestea de la capitolul 59.01"Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret",

titlul "Transferuri" pe anul 2004

-mii lei-2002 2003 2004 %

Realizari Program Propuneri 2004/2003

CHELTUIELI - TOTAL 37.400.000 65.956.900 229.000.000 347,20din care: 37.400.000 65.956.900 229.000.000 347,20

CHELTUIELI CURENTE 35.400.000 38.526.900 79.000.000 205,05CHELTUIELI DE PERSONAL 3.400.000 4.000.000 5.000.000 125,00CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 32.000.000 34.526.900 74.000.000 *) 214,33

CHELTUIELI DE CAPITAL 2.000.000 27.430.000 150.000.000 546,85

*) Din aceasta, suma de 24,0 miliarde lei este destinata acordarii premiilor cuvenite sportivilor ocupanti aiprimelor 6 locuri la Jocurile Olimpice de Vara de la Atena din anul 2004, potrivit normelor financiare invigoare.

Indicatori

Page 34:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)

CHELTUIELI CU SALARIILE

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 0712

BUGET DE STAT 5001

______________

Fond aferent salariilor de baza 297.017.999 301.285.836001 101,44

Salarii de merit 5.991.985 9.383.900002 156,61

Indemnizatie de conducere 23.713.289 16.240.109003 68,49

Spor de vechime 54.972.030 59.075.524004 107,46

Sporuri pentru conditii de munca 178.600 107.800005 60,36

Alte sporuri 1.341.744 3.674.893006 273,89

Ore suplimentare 14.510.670 20.029.393007 138,03

Fond de premii 31.681.555 63.344.068008 199,94

Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 1.200.000010

Fond pentru conventii civile 22.364.650012

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 25.337.788 42.931.228 169,44

Alte drepturi salariale 40.857.476 35.896.097014 87,86

Cheltuieli cu salariile 519.167.786 551.968.848020 106,32

AUTORITATI PUBLICE 5101

Fond aferent salariilor de baza 267.349.247 269.404.512001 100,77

Salarii de merit 5.000.000 8.236.900002 164,74

Indemnizatie de conducere 20.185.729 14.290.109003 70,79

Spor de vechime 48.448.603 52.901.524004 109,19

Sporuri pentru conditii de munca 178.600 107.800005 60,36

Alte sporuri 780.744 3.137.641006 401,88

Ore suplimentare 12.921.734 16.629.393007 128,69

Fond de premii 26.953.286 57.144.068008 212,01

Fond pentru conventii civile 22.085.650012

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 24.938.788 42.512.528 170,47

Alte drepturi salariale 38.335.495 31.804.373014 82,96

Cheltuieli cu salariile 467.177.876 496.168.848020 106,21

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

Fond aferent salariilor de baza 20.754.528 22.287.576001 107,39

Salarii de merit 808.985 806.000002 99,63

Indemnizatie de conducere 2.706.560 1.400.000003 51,73

Spor de vechime 5.907.113 4.600.000004 77,87

Alte sporuri 515.000 460.000006 89,32

Page 35:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 2Anexa nr. 3 / / 0712

Ore suplimentare 1.221.936 2.300.000007 188,23

Fond de premii 3.838.269 4.100.000008 106,82

Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 1.200.000010

Fond pentru conventii civile 247.000012

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 234.000 258.700 110,56

Alte drepturi salariale 1.518.981 2.787.724014 183,53

Cheltuieli cu salariile 38.952.372 39.000.000020 100,12

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6901

Fond aferent salariilor de baza 8.914.224 9.593.748001 107,62

Salarii de merit 183.000 341.000002 186,34

Indemnizatie de conducere 821.000 550.000003 66,99

Spor de vechime 616.314 1.574.000004 255,39

Alte sporuri 46.000 77.252006 167,94

Ore suplimentare 367.000 1.100.000007 299,73

Fond de premii 890.000 2.100.000008 235,96

Fond pentru conventii civile 32.000012

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 165.000 160.000 96,97

Alte drepturi salariale 1.003.000 1.304.000014 130,01

Cheltuieli cu salariile 13.037.538 16.800.000020 128,86

Page 36:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Secretariatul General al GuvernuluiNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

108/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

3.441 150 3.591 297.874.236TOTAL:din care:

5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT 3.133 150 3.283 265.992.912

din care: 37 37 14.419.032I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica

Prim-ministru 1 43.011 1 516.132

Ministru 2 37.290 2 894.960

Secretar de stat 12 32.630 12 4.698.720

Subsecretar de stat 5 27.545 5 1.652.700

Consilier de stat 17 32.630 17 6.656.520

65 65 8.152.044III. Cabinetul demnitarului

Sef cabinet 7 6.540 7 549.360

Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal) 1 5.403 1 64.836

Director de cabinet 4 13.238 4 635.424

Consilier (consilier personal) 35 13.173 -1 34 5.374.584

Consultant (asistent de cabinet) 7 8.280 4 11 1.092.960

Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) 11 4.530 -3 8 434.880

Page 37:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

208/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

114 -114IV. Functionari publici

Consilier A/I/1 41 7.800 -41

Consilier A/I/2 14 6.800 -14

Consilier A/I/3 6 6.200 -6

Expert A/II/1 6 5.500 -6

Expert A/II/2 6 5.000 -6

Expert A/II/3 4 4.900 -4

Expert A/III/1 5 4.800 -5

Expert A/III/3 3 4.600 -3

Expert A/-/Debutant 3 2.057 -3

Inspector de specialitate A/II/1 2 5.000 -2

Consilier juridic A/III/3 2 4.800 -2

Auditor A/I/2 1 6.800 -1

Referent de specialitate B/I/2 1 5.500 -1

Referent de specialitate B/II/1 1 4.500 -1

Referent C/I/1 10 3.900 -10

Referent C/I/2 6 3.400 -6

Referent C/II/1 1 2.800 -1

Referent C/II/3 1 2.500 -1

Referent C/-/Debutant 1 2.057 -1

2.708 198 2.906 219.205.188V. A.Functii publice generale

1. Inalti functionari publici 14 1 15 1.882.536

Director general 13.238 1 1 158.856

Page 38:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

308/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Secretar general 2 21.000 2 504.000

Director general 12 8.470 12 1.219.680

2. Functii publice de conducere 314 13 327 33.013.860

Director general adjunct 11 8.470 -11

Director 23 13.238 -12 11 1.747.416

Director adjunct 2 12.000 -2

Sef serviciu 41 13.238 -29 12 1.906.272

Director general adjunct 8.470 12 12 1.219.680

Director 8.513 15 15 1.532.340

Director adjunct 8.470 3 3 304.920

Sef serviciu 8.470 14 14 1.422.960

Director executiv 84 8.181 84 8.246.448

Director executiv adjunct 56 7.987 56 5.367.264

Sef serviciu 97 7.824 23 120 11.266.560

3. Functii publice de executie 2.380 184 2.564 184.308.792

a. Clasa I - studii superioare 1.602 163 1.765 146.079.300

Expert superior 6 11.820 6 851.040

Expert principal 46 11.820 46 6.524.640

Expert asistent 38 11.669 38 5.321.064

Expert debutant 8 10.712 8 1.028.352

Consilier superior 48 13.238 48 7.625.088

Consilier juridic superior 3 13.238 3 476.568

Consilier juridic principal 13 11.820 13 1.843.920

Consilier juridic asistent 3 11.820 3 425.520

Auditor superior 4 12.884 4 618.432

Expert superior 87 7.765 24 111 10.342.980

Expert principal 49 6.152 17 66 4.872.384

Page 39:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

408/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Expert asistent 34 5.000 17 51 3.060.000

Expert debutant 10 3.000 -7 3 108.000

Consilier superior 78 8.048 22 100 9.657.600

Consilier principal 41 7.121 12 53 4.528.956

Consilier asistent 11 6.865 9 20 1.647.600

Consilier debutant 3.000 4 4 144.000

Consilier juridic principal 4 7.060 2 6 508.320

Consilier juridic asistent 2 4.655 2 111.720

Auditor superior 7 12.149 1 8 1.166.304

Auditor principal 5 9.538 5 572.280

Auditor asistent 3 7.796 3 280.656

Inspector superior 6.013 1 1 72.156

Inspector principal 1 5.403 1 2 129.672

Inspector asistent 6 5.000 6 360.000

Inspector debutant 4 3.000 4 144.000

Expert superior 47 7.770 60 107 9.976.680

Expert principal 43 6.170 43 3.183.720

Expert asistent 4 4.935 4 236.880

Consilier superior 134 7.920 134 12.735.360

Consilier principal 47 6.790 47 3.829.560

Consilier asistent 2 6.213 2 149.112

Consilier juridic superior 14 6.235 14 1.047.480

Consilier juridic principal 4 4.800 4 230.400

Consilier juridic asistent 15 4.174 15 751.320

Consilier juridic debutant 10 3.000 10 360.000

Auditor principal 1 7.405 1 88.860

Inspector superior 100 6.328 100 7.593.600

Page 40:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

508/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Inspector principal 375 5.860 375 26.370.000

Inspector asistent 276 4.937 3 279 16.529.076

Inspector debutant 19 3.000 -3 16 576.000

b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 49 2 51 3.540.432

Referent de specialitate superior 1 7.405 1 2 177.720

Referent de specialitate principal 6.014 1 1 72.168

Referent de specialitate superior 22 7.405 -20 2 177.720

Referent de specialitate principal 5 5.000 -4 1 60.000

Referent de specialitate asistent 1 4.978 1 59.736

Referent de specialitate superior 2 6.367 20 22 1.680.888

Referent de specialitate principal 8 5.154 4 12 742.176

Referent de specialitate asistent 9 4.978 9 537.624

Referent de specialitate debutant 1 2.700 1 32.400

c. Clasa III - studii medii 729 19 748 34.689.060

Referent superior 28 5.403 28 1.815.408

Referent principal 2 5.290 2 4 253.920

Referent asistent 2 5.170 2 124.080

Referent debutant 1 2.600 1 31.200

Referent superior 54 4.054 21 75 3.648.600

Referent principal 4 3.920 35 39 1.834.560

Referent asistent 1 3.535 21 22 933.240

Referent debutant 2 2.600 2 4 124.800

Referent superior 203 4.118 -16 187 9.240.792

Referent principal 350 3.605 -29 321 13.886.460

Referent asistent 81 3.600 -17 64 2.764.800

Referent debutant 1 2.600 1 31.200

Page 41:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

608/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

VII. Personal cu contract de munca

112 57 169 19.731.636 a)Personal de specialitate

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 1 8.470 40 41 4.167.240

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 7.405 15 15 1.332.900

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul II 6.707 1 1 80.484

Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul III 6.013 1 1 72.156

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA 1 7.405 1 88.860

Referent IA 3 4.311 3 155.196

Stenodactilograf, sef cabinet, referent 2 6.194 2 148.656

Stenodactilograf, sef cabinet, referent 2 5.403 2 129.672

Stenodactilograf, sef cabinet, referent 27 6.194 27 2.006.856

Consilier 43 13.238 43 6.830.808

Expert 31 12.120 31 4.508.640

Laborant I 1 3.750 1 45.000

Consilier diplomatic,consul general,consilier negociator,consilier armonizare legislativa, consilier evaluare-examinare 1 13.764 1 165.168

VII. Personal cu contract de munca

97 9 106 4.485.012 b)care ocupa functii comune

Stenodactilograf IA 1 3.374 -1

Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 1 3.574 1 2 85.776

Page 42:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

708/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Secretar-dactilograf, dactilograf; I 4 3.326 4 159.648

Secretar-dactilograf, dactilograf; II 9 3.035 9 327.780

Casier magaziner; II 2 3.201 2 76.824

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 1 2.889 1 34.668

Sofer IA 8 4.594 -2 6 330.768

Sofer I 4.020 3 3 144.720

Sofer II 4 3.856 -1 3 138.816

Muncitor calificat I 2 3.856 4 6 277.632

Muncitor calificat II 25 3.654 25 1.096.200

Muncitor calificat III 40 3.406 40 1.634.880

Muncitor calificat V 2.955 5 5 177.300

ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET-BUGET DE STAT 207 207 22.287.576

5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND

din care: 1 2 3 1.113.660I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica

Secretar de stat 1 32.630 1 2 783.120

Subsecretar de stat 27.545 1 1 330.540

II. Persoane asimilate celor care ocupa functii

2 -2de demnitate publica

Conducatorul institutiei (presedinte) 1 32.630 -1

Adjunctul conducatorului institutiei (vicepresedinte) 1 27.545 -1

8 8 873.816III. Cabinetul demnitarului

Page 43:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

808/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Consilier (consilier personal) 4 13.238 4 635.424

Consultant (asistent de cabinet) 2 5.403 2 129.672

Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) 2 4.530 2 108.720

161 -2 159 17.127.408V. A.Functii publice generale

1. Inalti functionari publici 4 4 614.136

Director general 13.238 1 1 158.856

Secretar general 1 21.000 1 252.000

Director general 3 8.470 -1 2 203.280

2. Functii publice de conducere 16 16 2.083.968

Director 13.238 4 4 635.424

Sef serviciu 13.238 1 1 158.856

Sef birou 13.238 3 3 476.568

Director 4 8.470 4 406.560

Sef serviciu 1 8.470 3 4 406.560

Sef birou 3 13.238 -3

Director executiv 4 8.470 -4

Sef serviciu 4 8.470 -4

3. Functii publice de executie 141 -2 139 14.429.304

a. Clasa I - studii superioare 117 117 13.139.808

Expert superior 13.238 14 14 2.223.984

Expert principal 11.820 19 19 2.694.960

Expert asistent 9.200 17 17 1.876.800

Auditor superior 13.238 1 1 158.856

Expert superior 14 13.238 -14

Page 44:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

908/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Expert principal 20 7.405 1 21 1.866.060

Expert asistent 16 9.200 -16

Consilier superior 17 8.470 17 1.727.880

Consilier juridic superior 1 8.470 1 101.640

Consilier juridic principal 1 7.405 1 88.860

Consilier juridic asistent 1 6.707 1 80.484

Consilier juridic debutant 1 3.000 1 36.000

Auditor superior 1 13.238 -1

Auditor principal 8 10.844 8 1.041.024

Inspector asistent 15 6.707 15 1.207.260

Inspector debutant 1 3.000 1 36.000

Expert principal 21 7.405 -21

b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 1 1 88.860

Referent de specialitate principal 1 7.405 1 88.860

c. Clasa III - studii medii 23 -2 21 1.200.636

Referent superior 5.462 5 5 327.720

Referent principal 5.062 1 1 60.744

Referent asistent 4.849 1 1 58.188

Referent superior 12 4.532 -6 6 326.304

Referent principal 9 4.532 -2 7 380.688

Referent asistent 2 3.916 -1 1 46.992

VII. Personal cu contract de munca

22 2 24 2.558.880 a)Personal de specialitate

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 2 7.405 2 177.720

Referent IA 3 4.311 3 155.196

Page 45:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

1008/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Stenodactilograf, sef cabinet, referent 6 5.403 1 7 453.852

Consilier 2 13.238 2 317.712

Expert 9 12.120 1 10 1.454.400

VII. Personal cu contract de munca

13 13 613.812 b)care ocupa functii comune

Casier magaziner; II 1 3.201 1 38.412

Functionar arhivar; I 1 3.490 1 41.880

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 2 2.889 2 69.336

Sofer IA 6 4.594 6 330.768

Muncitor calificat I 2 3.856 2 92.544

Muncitor calificat III 1 3.406 1 40.872

6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUGET DE STAT 101 101 9.593.748

din care: 2 2 722.100I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica

Secretar de stat 1 32.630 1 391.560

Subsecretar de stat 1 27.545 1 330.540

6 6 848.640III. Cabinetul demnitarului

Director de cabinet 1 13.238 1 158.856

Consilier (consilier personal) 4 13.238 4 635.424

Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) 1 4.530 1 54.360

Page 46:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

1108/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

87 87 7.649.124V. A.Functii publice generale

1. Inalti functionari publici 1 1 252.000

Secretar general 1 21.000 1 252.000

2. Functii publice de conducere 9 9 914.760

Director 5 8.470 -5

Director adjunct 2 8.470 -2

Sef serviciu 2 8.470 -2

Director 8.470 5 5 508.200

Director adjunct 8.470 2 2 203.280

Sef serviciu 8.470 2 2 203.280

3. Functii publice de executie 77 77 6.482.364

a. Clasa I - studii superioare 69 69 6.125.004

Expert principal 13 8.470 13 1.321.320

Expert asistent 9 7.405 9 799.740

Expert debutant 4 3.000 4 144.000

Consilier superior 13 8.470 13 1.321.320

Consilier principal 10 8.470 10 1.016.400

Consilier asistent 10 6.707 10 804.840

Consilier debutant 1 3.000 1 36.000

Consilier juridic superior 4 5.025 -4

Consilier juridic principal 7.405 4 4 355.440

Consilier juridic asistent 1 6.013 1 72.156

Consilier juridic debutant 3 3.000 3 108.000

Auditor superior 1 12.149 1 145.788

b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 1 1 2 76.920

Page 47:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

1208/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Referent de specialitate asistent 3.710 1 1 44.520

Referent de specialitate debutant 1 2.700 1 32.400

c. Clasa III - studii medii 7 -1 6 280.440

Referent superior 1 4.532 1 54.384

Referent principal 3 3.916 3 140.976

Referent asistent 3 3.545 -1 2 85.080

VII. Personal cu contract de munca

2 2 153.372 a)Personal de specialitate

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 1 8.470 1 101.640

Referent IA 1 4.311 1 51.732

VII. Personal cu contract de munca

4 4 220.512 b)care ocupa functii comune

Sofer IA 4 4.594 4 220.512

Page 48:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile

institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la buget

Page 49:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

finantate din venituri proprii si subventii de la buget

VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI CENTRUL "EUDOXIU HURMUZACHI" PENTRU ROMANII DE PRETUTINDENI

-mii lei-

Denumire indicator Cod2004

12 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 14.640.596001 21.465.205 17.987.182 83,80

Disponibil la inceputul anului 69.816002

Venituri proprii 683.452003 1.450.000 1.750.104 120,70

Subventii de la buget 13.887.328004 20.015.205 16.237.078 81,12

CHELTUIELI - TOTAL 14.640.596007 21.465.205 17.987.182 83,80

Cheltuieli curente 14.147.811008 20.915.205 17.987.182 86,00

Cheltuieli de personal 4.515.520009 6.158.250 7.364.382 119,59

Cheltuieli materiale si servicii 7.740.768010 11.000.125 8.085.300 73,50

Transferuri 1.891.523011 3.756.830 2.537.500 67,54

Cheltuieli de capital 492.785012 550.000

Gradul de acoperire cu venituri proprii 4020 6 9 143,93

Page 50:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

finantate din venituri proprii si subventii de la buget

VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT

-mii lei-

Denumire indicator Cod2004

12 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 12.717.272001 20.500.000 33.200.000 161,95

Venituri proprii 4.717.272003 10.500.000 15.200.000 144,76

Subventii de la buget 8.000.000004 10.000.000 18.000.000 180,00

CHELTUIELI - TOTAL 12.717.272007 20.500.000 33.200.000 161,95

Cheltuieli curente 11.649.751008 17.280.000 24.500.000 141,78

Cheltuieli de personal 7.257.758009 10.400.000 16.220.000 155,96

Cheltuieli materiale si servicii 4.391.993010 6.880.000 8.280.000 120,35

Cheltuieli de capital 1.067.521012 3.220.000 8.700.000 270,19

Gradul de acoperire cu venituri proprii 37020 51 45 89,38

Page 51:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

finantate din venituri proprii si subventii de la buget

VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI CENTRUL NATIONAL DE FORMARE SI PERFECTIONARE A ANTRENORILOR

-mii lei-

Denumire indicator Cod2004

12 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 1.812.408001 2.200.000 3.700.000 168,18

Venituri proprii 612.408003 700.000 1.000.000 142,86

Subventii de la buget 1.200.000004 1.500.000 2.700.000 180,00

CHELTUIELI - TOTAL 1.812.408007 2.200.000 3.700.000 168,18

Cheltuieli curente 1.664.252008 1.950.000 3.450.000 176,92

Cheltuieli de personal 849.589009 1.156.000 1.500.000 129,76

Cheltuieli materiale si servicii 814.663010 794.000 1.950.000 245,59

Cheltuieli de capital 148.156012 250.000 250.000 100,00

Gradul de acoperire cu venituri proprii 33020 31 27 84,95

Page 52:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

finantate din venituri proprii si subventii de la buget

VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI MUZEUL SPORTULUI

-mii lei-

Denumire indicator Cod2004

12 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 1.223.300001 1.200.000 1.250.000 104,17

Venituri proprii 3.300003 265.000 50.000 18,87

Subventii de la buget 1.220.000004 935.000 1.200.000 128,34

CHELTUIELI - TOTAL 1.223.300007 1.200.000 1.250.000 104,17

Cheltuieli curente 1.073.533008 1.085.000 1.150.000 105,99

Cheltuieli de personal 629.375009 685.000 900.000 131,39

Cheltuieli materiale si servicii 444.158010 400.000 250.000 62,50

Cheltuieli de capital 149.767012 115.000 100.000 86,96

Gradul de acoperire cu venituri proprii 0020 22 4 18,12

Page 53:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

finantate din venituri proprii si subventii de la buget

VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI DIRECTII PENTRU TINERET SI SPORT JUDETENE SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI

-mii lei-

Denumire indicator Cod2004

12 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 51.647.749001 64.100.000 92.664.000 144,56

Venituri proprii 1.285.217003 2.100.000 1.613.000 76,81

Subventii de la buget 50.362.532004 62.000.000 91.051.000 146,86

CHELTUIELI - TOTAL 51.647.749007 64.100.000 92.664.000 144,56

Cheltuieli curente 51.225.324008 62.000.000 75.000.000 120,97

Cheltuieli de personal 36.870.716009 45.000.000 51.800.000 115,11

Cheltuieli materiale si servicii 14.354.608010 17.000.000 23.200.000 136,47

Cheltuieli de capital 422.425012 2.100.000 17.664.000 841,14

Gradul de acoperire cu venituri proprii 2020 3 1 53,05

Page 54:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

finantate din venituri proprii si subventii de la buget

VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI REDACTIA PUBLICATIILOR PENTRU STRAINATATE

-mii lei-

Denumire indicator Cod2004

12 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

AUTORITATI PUBLICE 5101

VENITURI - TOTAL 6.997.371001 7.519.000 10.500.000 139,65

Venituri proprii 3.200.031003 3.000.000 3.500.000 116,67

Subventii de la buget 3.797.340004 4.519.000 7.000.000 154,90

CHELTUIELI - TOTAL 6.997.371007 7.519.000 10.500.000 139,65

Cheltuieli curente 6.997.371008 7.519.000 10.500.000 139,65

Cheltuieli de personal 3.341.043009 3.900.000 7.000.000 179,49

Cheltuieli materiale si servicii 3.656.328010 3.619.000 3.500.000 96,71

Gradul de acoperire cu venituri proprii 45020 39 33 83,53

Page 55:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent

salariilor de baza

Page 56:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

(veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii)

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicatorcapi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1512

0001 03 VENITURI - TOTAL 112.422.661 239.760.906 107,42 257.554.315

0002 I. VENITURI CURENTE 112.272.661 238.760.906 107,66 257.054.315

0003 A. VENITURI FISCALE 95.011.459 215.000.000 103,02 221.500.000

1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 95.011.459 215.000.000 103,02 221.500.000

1403 ACCIZE 94.266.635 196.500.000 100,76 198.000.000

02 Accize incasate din vanzarea de

alcool si bauturi alcoolice 94.266.635 196.500.000 100,76 198.000.000

1703 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 744.824 18.500.000 127,03 23.500.000

03 Taxe si tarife pentru eliberarea de

licente si autorizatii de functionare 10.000.000 140,00 14.000.000

30 Alte incasari din impozite indirecte 744.824 8.500.000 111,76 9.500.000

1900 03 B. VENITURI NEFISCALE 17.261.202 23.760.906 149,63 35.554.315

2103 VARSAMINTE DE LA

INSTITUTIILE PUBLICE 20.000.000 140,00 28.000.000

20 Venituri din prestari de servicii 20.000.000 140,00 28.000.000

2203 DIVERSE VENITURI 17.261.202 3.760.906 200,86 7.554.315

30 Incasari din alte surse 17.261.202 3.760.906 200,86 7.554.315

4000 03 VII. DONATII SI SPONSORIZARI 150.000 1.000.000 50,00 500.000

4003 DONATII SI SPONSORIZARI 150.000 1.000.000 50,00 500.000

01 Donatii si sponsorizari 150.000 1.000.000 50,00 500.000

Page 57:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicatorcapi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1512

5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII

__________________________________ 112.422.661 239.760.906 107,42 257.554.315

01 CHELTUIELI CURENTE 63.907.399 138.660.906 122,76 170.219.029

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 123.745 13.239.500 118,73 15.719.029

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 50.175.112 125.421.406 71,36 89.500.000

38 TRANSFERURI 13.608.542 65.000.000

40 Transferuri neconsolidabile 13.608.542 65.000.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 48.515.262 101.100.000 86,39 87.335.286

5103 AUTORITATI PUBLICE 6.132.712 39.760.906 144,75 57.554.315

01 CHELTUIELI CURENTE 6.022.301 33.660.906 119,48 40.219.029

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 123.745 13.239.500 118,73 15.719.029

10 Cheltuieli cu salariile 94.071 9.018.081 122,85 11.078.513

11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 19.303 2.254.520 108,11 2.437.272

12 Contributii pentru asigurarile

de somaj 4.138 315.633 122,85 387.748

13 Contributii pentru asigu-

rarile sociale de sanatate 5.793 631.266 122,85 775.496

14 Deplasari, detasari, transferari 440 1.020.000 101,96 1.040.000

14 01 -deplasari, detasari, transferari

in tara 440 1.020.000 43,14 440.000

14 02 -deplasari, detasari, transferari

in strainatate 600.000

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 5.898.556 20.421.406 119,97 24.500.000

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 584.135 8.200.000 137,20 11.250.000

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 4.832.685 10.506.406 28,08 2.950.000

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 335.777 500.000 620,00 3.100.000

27 Reparatii curente 67.723 200.000 50,00 100.000

29 Carti si publicatii 72.236 300.000 333,33 1.000.000

30 Alte cheltuieli 6.000 715.000 853,15 6.100.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 110.411 6.100.000 284,19 17.335.286

72 Investitii ale institutiilor publice 110.411 6.100.000 284,19 17.335.286

05 Autoritati executive 6.132.712 39.760.906 144,75 57.554.315

5903 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET 106.289.949 200.000.000 100,00 200.000.000

01 CHELTUIELI CURENTE 57.885.098 105.000.000 123,81 130.000.000

Page 58:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicatorcapi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 1512

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 44.276.556 105.000.000 61,90 65.000.000

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 44.276.556

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 80.000.000 56,25 45.000.000

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 25.000.000 80,00 20.000.000

38 TRANSFERURI 13.608.542 65.000.000

40 Transferuri neconsolidabile 13.608.542 65.000.000

40 46 Sprijin financiar pentru activi-

tatea Comitetului Olimpic Roman 50.000.000

40 87 Sume destinate finantarii pro-

gramelor sportive realizate de

structurile sportive de drept

privat 13.608.542 15.000.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 48.404.851 95.000.000 73,68 70.000.000

72 Investitii ale institutiilor publice 48.404.851 95.000.000 73,68 70.000.000

20 Activitatea sportiva 106.289.949 200.000.000 100,00 200.000.000

Page 59:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

pe anii 2003 - 2004(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii )

CHELTUIELI CU SALARIILE

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 1612

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003

__________________________________

Fond aferent salariilor de baza 3.261.684 5.783.604001 177,32

Salarii de merit 62.566 208.920002 333,92

Indemnizatie de conducere 65.548 231.058003 352,50

Spor de vechime 701.016 1.293.086004 184,46

Sporuri pentru conditii de munca 75.000005

Ore suplimentare 539.664 834.143007 154,57

Fond de premii 163.633 933.076008 570,22

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 45.000

Alte drepturi salariale 4.223.970 1.674.626014 39,65

Cheltuieli cu salariile 9.018.081 11.078.513020 122,85

AUTORITATI PUBLICE 5103

Fond aferent salariilor de baza 3.261.684 5.783.604001 177,32

Salarii de merit 62.566 208.920002 333,92

Indemnizatie de conducere 65.548 231.058003 352,50

Spor de vechime 701.016 1.293.086004 184,46

Sporuri pentru conditii de munca 75.000005

Ore suplimentare 539.664 834.143007 154,57

Fond de premii 163.633 933.076008 570,22

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 45.000

Alte drepturi salariale 4.223.970 1.674.626014 39,65

Cheltuieli cu salariile 9.018.081 11.078.513020 122,85

Page 60:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Secretariatul General al GuvernuluiNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII)pe anii 2003 - 2004

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

117/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

65 9 74 5.783.604TOTAL:din care:

5103 AUTORITATI PUBLICE-ACTIVITATI 65 9 74 5.783.604

din care:VII. Personal cu contract de munca

55 10 65 5.421.216 a)Personal de specialitate

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 31 8.081 5 36 3.490.992

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 7.405 3 3 266.580

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul II 2 6.521 1 3 234.756

Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul III 3 5.751 -2 1 69.012

Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul IV 11 5.127 -1 10 615.240

Consilier juridic debutant 1 5.403 1 64.836

Referent IA 6 4.234 1 7 355.656

Referent IV 1 2.676 1 32.112

Director 8.112 1 1 97.344

Page 61:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

217/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Sef serviciu 8.112 2 2 194.688

VII. Personal cu contract de munca

10 -1 9 362.388 b)care ocupa functii comune

Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 1 4.020 -1

Muncitor calificat I 4 3.856 4 185.088

Muncitor calificat V 5 2.955 5 177.300

Page 62:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent

salariilor de baza

Page 63:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1812

5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

_______________________________ 4.967.954 439.680.746 102,24 449.538.967

01 CHELTUIELI CURENTE 4.967.954 412.063.286 97,24 400.693.684

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.967.954 15.568.714 227,73 35.454.415

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 163.162.442 54,22 88.464.049

38 TRANSFERURI 233.332.130 118,62 276.775.220

40 Transferuri neconsolidabile 233.332.130 118,62 276.775.220

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 27.617.460 176,86 48.845.283

5130 AUTORITATI PUBLICE 4.967.954 225.822.466 92,52 208.938.967

01 CHELTUIELI CURENTE 4.967.954 198.205.006 80,77 160.093.684

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.967.954 15.568.714 227,73 35.454.415

10 Cheltuieli cu salariile 15.471.488

11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 3.403.727

12 Contributii pentru asigurarile

de somaj 541.502

13 Contributii pentru asigu-

rarile sociale de sanatate 1.083.004

14 Deplasari, detasari, transferari 4.967.954 15.568.714 96,06 14.954.694

14 02 -deplasari, detasari, transferari

in strainatate 4.967.954 15.568.714 96,06 14.954.694

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 163.162.442 54,22 88.464.049

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 163.162.442 54,22 88.464.049

38 TRANSFERURI 19.473.850 185,76 36.175.220

40 Transferuri neconsolidabile 19.473.850 185,76 36.175.220

40 94 Programe cu finantare nerambur-

sabila 19.473.850 185,76 36.175.220

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 27.617.460 176,86 48.845.283

72 Investitii ale institutiilor publice 27.617.460 176,86 48.845.283

05 Autoritati executive 4.967.954 225.822.466 92,52 208.938.967

5930 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET 213.858.280 112,50 240.600.000

01 CHELTUIELI CURENTE 213.858.280 112,50 240.600.000

38 TRANSFERURI 213.858.280 112,50 240.600.000

40 Transferuri neconsolidabile 213.858.280 112,50 240.600.000

40 94 Programe cu finantare nerambur-

sabila 213.858.280 112,50 240.600.000

50 Alte institutii si actiuni privind

Page 64:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 1812

cultura, religia si activitatea

sportiva si de tineret 213.858.280 112,50 240.600.000

Page 65:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

pe anii 2003 - 2004(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

CHELTUIELI CU SALARIILE

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 1912

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 5030

_______________________________

Fond aferent salariilor de baza 10.164.000001

Spor de vechime 2.541.000004

Alte sporuri 1.905.750006

Alte drepturi salariale 860.738014

Cheltuieli cu salariile 15.471.488020

AUTORITATI PUBLICE 5130

Fond aferent salariilor de baza 10.164.000001

Spor de vechime 2.541.000004

Alte sporuri 1.905.750006

Alte drepturi salariale 860.738014

Cheltuieli cu salariile 15.471.488020

Page 66:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Secretariatul General al GuvernuluiNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE)pe anii 2003 - 2004

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

120/12 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

100 100 10.164.000TOTAL:din care:

5130 100 100 10.164.000

din care:VII. Personal cu contract de munca

100 100 10.164.000 a)Personal de specialitate

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 8.470 100 100 10.164.000

Page 67:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila

Page 68:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.1S I N T E Z A

PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Realizatpana la

31.12.2002

Program2003

Propuneri2004

9

Estimari

2005 2006 2007ulteriori

Denumirea proiectului /anii

ANEXA nr.3/

surse de finantare

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 21

TOTAL 1.904.097.896 59.144.047 516.307.275 543.313.303 421.064.271 364.269.000 I1.904.097.896 59.144.047 516.307.275 543.313.303 421.064.271 364.269.000II

din care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 1.523.575.105 44.816.392 439.680.746 449.538.967 314.100.000 275.439.000 I

1.523.575.105 44.816.392 439.680.746 449.538.967 314.100.000 275.439.000II din care: - Uniunea Europeana 1.523.575.105 44.816.392 439.680.746 449.538.967 314.100.000 275.439.000 I

1.523.575.105 44.816.392 439.680.746 449.538.967 314.100.000 275.439.000II - Bugetul de stat 380.522.791 14.327.655 76.626.529 93.774.336 106.964.271 88.830.000 I

380.522.791 14.327.655 76.626.529 93.774.336 106.964.271 88.830.000II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 380.522.791 14.327.655 76.626.529 93.774.336 106.964.271 88.830.000 I

380.522.791 14.327.655 76.626.529 93.774.336 106.964.271 88.830.000IIProiectul: PHARE national RO 0006.13TOTAL 179.748.644 35.137.435 120.211.722 24.399.487 I

179.748.644 35.137.435 120.211.722 24.399.487IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 170.852.047 27.671.329 118.881.481 24.299.237 I

170.852.047 27.671.329 118.881.481 24.299.237II din care: - Uniunea Europeana 170.852.047 27.671.329 118.881.481 24.299.237 I

170.852.047 27.671.329 118.881.481 24.299.237II - Bugetul de stat 8.896.597 7.466.106 1.330.241 100.250 I

8.896.597 7.466.106 1.330.241 100.250II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 8.896.597 7.466.106 1.330.241 100.250 I

8.896.597 7.466.106 1.330.241 100.250IIProiectul: PHARE multibeneficiar pentru statisticaTOTAL 29.921.209 3.738.557 14.954.652 11.228.000 I

29.921.209 3.738.557 14.954.652 11.228.000IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 26.599.788 3.696.788 13.680.000 9.223.000 I

Page 69:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.2S I N T E Z A

PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Realizatpana la

31.12.2002

Program2003

Propuneri2004

9

Estimari

2005 2006 2007ulteriori

Denumirea proiectului /anii

ANEXA nr.3/

surse de finantare

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 21

26.599.788 3.696.788 13.680.000 9.223.000II din care: - Uniunea Europeana 26.599.788 3.696.788 13.680.000 9.223.000 I

26.599.788 3.696.788 13.680.000 9.223.000II - Bugetul de stat 3.321.421 41.769 1.274.652 2.005.000 I

3.321.421 41.769 1.274.652 2.005.000II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 3.321.421 41.769 1.274.652 2.005.000 I

3.321.421 41.769 1.274.652 2.005.000IIProiectul: PHARE national 2003TOTAL 153.902.537 91.326.266 62.576.271 I

153.902.537 91.326.266 62.576.271IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 133.650.000 79.398.000 54.252.000 I

133.650.000 79.398.000 54.252.000II din care: - Uniunea Europeana 133.650.000 79.398.000 54.252.000 I

133.650.000 79.398.000 54.252.000II - Bugetul de stat 20.252.537 11.928.266 8.324.271 I

20.252.537 11.928.266 8.324.271II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 20.252.537 11.928.266 8.324.271 I

20.252.537 11.928.266 8.324.271IIProiectul: GRANT pt. Registrul de Intr. pt. tarile candidateTOTAL 1.351.370 1.351.370 I

1.351.370 1.351.370IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 1.203.000 1.203.000 I

1.203.000 1.203.000II din care: - Uniunea Europeana 1.203.000 1.203.000 I

1.203.000 1.203.000II - Bugetul de stat 148.370 148.370 I

Page 70:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.3S I N T E Z A

PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Realizatpana la

31.12.2002

Program2003

Propuneri2004

9

Estimari

2005 2006 2007ulteriori

Denumirea proiectului /anii

ANEXA nr.3/

surse de finantare

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 21

148.370 148.370II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 148.370 148.370 I

148.370 148.370IIProiectul: Privind anchetele in industrie,constructii,comertul cu amanuntulTOTAL 26.873.634 6.510.496 9.616.338 10.746.800 I

26.873.634 6.510.496 9.616.338 10.746.800IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 6.785.453 3.697.753 3.087.700 I

6.785.453 3.697.753 3.087.700II din care: - Uniunea Europeana 6.785.453 3.697.753 3.087.700 I

6.785.453 3.697.753 3.087.700II - Bugetul de stat 20.088.181 6.510.496 5.918.585 7.659.100 I

20.088.181 6.510.496 5.918.585 7.659.100II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 20.088.181 6.510.496 5.918.585 7.659.100 I

20.088.181 6.510.496 5.918.585 7.659.100IIProiectul: PHARE multibeneficiar pt. statistica- proiecte pilotTOTAL 16.578.594 14.172.594 2.406.000 I

16.578.594 14.172.594 2.406.000IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 16.578.594 14.172.594 2.406.000 I

16.578.594 14.172.594 2.406.000II din care: - Uniunea Europeana 16.578.594 14.172.594 2.406.000 I

16.578.594 14.172.594 2.406.000IIProiectul: GRANT pentru ancheta serviciilor in intreprinderiTOTAL 753.880 753.880 I

753.880 753.880IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 613.530 613.530 I

613.530 613.530II

Page 71:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.4S I N T E Z A

PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Realizatpana la

31.12.2002

Program2003

Propuneri2004

9

Estimari

2005 2006 2007ulteriori

Denumirea proiectului /anii

ANEXA nr.3/

surse de finantare

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 21

din care: - Uniunea Europeana 613.530 613.530 I

613.530 613.530II - Bugetul de stat 140.350 140.350 I

140.350 140.350II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 140.350 140.350 I

140.350 140.350IIProiectul: PHARE national RO 0107.04TOTAL 103.715.352 13.582.944 52.037.408 38.095.000 I

103.715.352 13.582.944 52.037.408 38.095.000IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 96.603.313 13.448.275 47.065.038 36.090.000 I

96.603.313 13.448.275 47.065.038 36.090.000II din care: - Uniunea Europeana 96.603.313 13.448.275 47.065.038 36.090.000 I

96.603.313 13.448.275 47.065.038 36.090.000II - Bugetul de stat 7.112.039 134.669 4.972.370 2.005.000 I

7.112.039 134.669 4.972.370 2.005.000II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 7.112.039 134.669 4.972.370 2.005.000 I

7.112.039 134.669 4.972.370 2.005.000IIProiectul: Program comunitar de actiune pentru combaterea discriminariiTOTAL 4.956.980 4.956.980 I

4.956.980 4.956.980IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 1.416.280 1.416.280 I

1.416.280 1.416.280II din care: - Uniunea Europeana 1.416.280 1.416.280 I

1.416.280 1.416.280II - Bugetul de stat 3.540.700 3.540.700 I

3.540.700 3.540.700II

Page 72:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.5S I N T E Z A

PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Realizatpana la

31.12.2002

Program2003

Propuneri2004

9

Estimari

2005 2006 2007ulteriori

Denumirea proiectului /anii

ANEXA nr.3/

surse de finantare

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 21

din care: - Programe cu finantarenerambursabila 3.540.700 3.540.700 I

3.540.700 3.540.700IIProiectul: Sustinerea activitatilor de implementare si monitorizare a strategiei privind imbunatatirea situatiei romilorTOTAL 1.296.624.815 174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.000 I

1.296.624.815 174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.000IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 988.329.000 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.000 I

988.329.000 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.000II din care: - Uniunea Europeana 988.329.000 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.000 I

988.329.000 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.000II - Bugetul de stat 308.295.815 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.000 I

308.295.815 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.000II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 308.295.815 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.000 I

308.295.815 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.000IIProiectul: PHARE 2002TOTAL 89.670.881 31.264.381 58.406.500 I

89.670.881 31.264.381 58.406.500IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 80.944.100 28.325.600 52.618.500 I

80.944.100 28.325.600 52.618.500II din care: - Uniunea Europeana 80.944.100 28.325.600 52.618.500 I

80.944.100 28.325.600 52.618.500II - Bugetul de stat 8.726.781 2.938.781 5.788.000 I

8.726.781 2.938.781 5.788.000II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 8.726.781 2.938.781 5.788.000 I

8.726.781 2.938.781 5.788.000II

Page 73:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: PHARE national RO 0006.13

PAG.1

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 1.109 3.396 60800 5.113I

1.109 3.396 60800 5.113II - mii lei, din care: 35.137.435 120.211.722 24.399.48700 179.748.644I

35.137.435 120.211.722 24.399.48700 179.748.644II CHELTUIELI CURENTE 25.857.524 115.608.812 23.435.88401 164.902.220I

25.857.524 115.608.812 23.435.88401 164.902.220II CHELTUIELI DE PERSONAL 18.391.418 4.571.40002 22.962.818I

18.391.418 4.571.40002 22.962.818II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 114.278.571 18.764.23420 133.042.805I

114.278.571 18.764.23420 133.042.805II TRANSFERURI 7.466.106 1.330.241 100.25038 8.896.597I

7.466.106 1.330.241 100.25038 8.896.597II CHELTUIELI DE CAPITAL 9.279.911 4.602.910 963.60370 14.846.424I

9.279.911 4.602.910 963.60370 14.846.424IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 874 3.358 60600 4.838I

874 3.358 60600 4.838II - mii lei 27.671.329 118.881.481 24.299.23700 170.852.047I

27.671.329 118.881.481 24.299.23700 170.852.047II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 874 3.358 60600 4.838I

874 3.358 60600 4.838II - mii lei, din care: 27.671.329 118.881.481 24.299.23700 170.852.047I

27.671.329 118.881.481 24.299.23700 170.852.047II CHELTUIELI CURENTE 18.391.418 114.278.571 23.335.63401 156.005.623I

18.391.418 114.278.571 23.335.63401 156.005.623II CHELTUIELI DE PERSONAL 18.391.418 4.571.40002 22.962.818I

18.391.418 4.571.40002 22.962.818II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 114.278.571 18.764.23420 133.042.805I

Page 74:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: PHARE national RO 0006.13

PAG.2

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

114.278.571 18.764.23420 133.042.805II CHELTUIELI DE CAPITAL 9.279.911 4.602.910 963.60370 14.846.424I

9.279.911 4.602.910 963.60370 14.846.424II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 235 38 200 275I

235 38 200 275II - mii lei, din care: 7.466.106 1.330.241 100.25000 8.896.597I

7.466.106 1.330.241 100.25000 8.896.597II CHELTUIELI CURENTE 7.466.106 1.330.241 100.25001 8.896.597I

7.466.106 1.330.241 100.25001 8.896.597II TRANSFERURI 7.466.106 1.330.241 100.25038 8.896.597I

7.466.106 1.330.241 100.25038 8.896.597II din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 235 38 200 275I

235 38 200 275II - mii lei, din care: 7.466.106 1.330.241 100.25000 8.896.597I

7.466.106 1.330.241 100.25000 8.896.597II CHELTUIELI CURENTE 7.466.106 1.330.241 100.25001 8.896.597I

7.466.106 1.330.241 100.25001 8.896.597II TRANSFERURI 7.466.106 1.330.241 100.25038 8.896.597I

7.466.106 1.330.241 100.25038 8.896.597II

Page 75:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: PHARE multibeneficiar pentru statistica

PAG.3

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 117 396 26400 777I

117 396 26400 777II - mii lei, din care: 3.738.557 14.954.652 11.228.00000 29.921.209I

3.738.557 14.954.652 11.228.00000 29.921.209II CHELTUIELI CURENTE 3.738.557 14.954.652 11.228.00001 29.921.209I

3.738.557 14.954.652 11.228.00001 29.921.209II CHELTUIELI DE PERSONAL 3.696.788 13.324.700 8.481.15002 25.502.638I

3.696.788 13.324.700 8.481.15002 25.502.638II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 355.300 741.85020 1.097.150I

355.300 741.85020 1.097.150II TRANSFERURI 41.769 1.274.652 2.005.00038 3.321.421I

41.769 1.274.652 2.005.00038 3.321.421IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 116 360 24000 716I

116 360 24000 716II - mii lei 3.696.788 13.680.000 9.223.00000 26.599.788I

3.696.788 13.680.000 9.223.00000 26.599.788II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 116 360 24000 716I

116 360 24000 716II - mii lei, din care: 3.696.788 13.680.000 9.223.00000 26.599.788I

3.696.788 13.680.000 9.223.00000 26.599.788II CHELTUIELI CURENTE 3.696.788 13.680.000 9.223.00001 26.599.788I

3.696.788 13.680.000 9.223.00001 26.599.788II CHELTUIELI DE PERSONAL 3.696.788 13.324.700 8.481.15002 25.502.638I

3.696.788 13.324.700 8.481.15002 25.502.638II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 355.300 741.85020 1.097.150I

355.300 741.85020 1.097.150II2. BUGETUL DE STAT

Page 76:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: PHARE multibeneficiar pentru statistica

PAG.4

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

- valuta mii EUR 1 36 2400 61I1 36 2400 61II

- mii lei, din care: 41.769 1.274.652 2.005.00000 3.321.421I41.769 1.274.652 2.005.00000 3.321.421II

CHELTUIELI CURENTE 41.769 1.274.652 2.005.00001 3.321.421I41.769 1.274.652 2.005.00001 3.321.421II

TRANSFERURI 41.769 1.274.652 2.005.00038 3.321.421I41.769 1.274.652 2.005.00038 3.321.421II

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 1 36 2400 61I

1 36 2400 61II - mii lei, din care: 41.769 1.274.652 2.005.00000 3.321.421I

41.769 1.274.652 2.005.00000 3.321.421II CHELTUIELI CURENTE 41.769 1.274.652 2.005.00001 3.321.421I

41.769 1.274.652 2.005.00001 3.321.421II TRANSFERURI 41.769 1.274.652 2.005.00038 3.321.421I

41.769 1.274.652 2.005.00038 3.321.421II

Page 77:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: PHARE national 2003

PAG.5

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 2.277 1.52300 3.800I

2.277 1.52300 3.800II - mii lei, din care: 91.326.266 62.576.27100 153.902.537I

91.326.266 62.576.27100 153.902.537II CHELTUIELI CURENTE 66.303.866 45.478.67101 111.782.537I

66.303.866 45.478.67101 111.782.537II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 54.375.600 37.154.40020 91.530.000I

54.375.600 37.154.40020 91.530.000II TRANSFERURI 11.928.266 8.324.27138 20.252.537I

11.928.266 8.324.27138 20.252.537II CHELTUIELI DE CAPITAL 25.022.400 17.097.60070 42.120.000I

25.022.400 17.097.60070 42.120.000IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 1.980 1.32000 3.300I

1.980 1.32000 3.300II - mii lei 79.398.000 54.252.00000 133.650.000I

79.398.000 54.252.00000 133.650.000II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 1.980 1.32000 3.300I

1.980 1.32000 3.300II - mii lei, din care: 79.398.000 54.252.00000 133.650.000I

79.398.000 54.252.00000 133.650.000II CHELTUIELI CURENTE 54.375.600 37.154.40001 91.530.000I

54.375.600 37.154.40001 91.530.000II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 54.375.600 37.154.40020 91.530.000I

54.375.600 37.154.40020 91.530.000II CHELTUIELI DE CAPITAL 25.022.400 17.097.60070 42.120.000I

25.022.400 17.097.60070 42.120.000II2. BUGETUL DE STAT

Page 78:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: PHARE national 2003

PAG.6

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

- valuta mii EUR 297 20300 500I297 20300 500II

- mii lei, din care: 11.928.266 8.324.27100 20.252.537I11.928.266 8.324.27100 20.252.537II

CHELTUIELI CURENTE 11.928.266 8.324.27101 20.252.537I11.928.266 8.324.27101 20.252.537II

TRANSFERURI 11.928.266 8.324.27138 20.252.537I11.928.266 8.324.27138 20.252.537II

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 297 20300 500I

297 20300 500II - mii lei, din care: 11.928.266 8.324.27100 20.252.537I

11.928.266 8.324.27100 20.252.537II CHELTUIELI CURENTE 11.928.266 8.324.27101 20.252.537I

11.928.266 8.324.27101 20.252.537II TRANSFERURI 11.928.266 8.324.27138 20.252.537I

11.928.266 8.324.27138 20.252.537II

Page 79:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: GRANT pt. Registrul de Intr. pt. tarile candidate

PAG.7

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 3.73000 3.730I

3.73000 3.730II - mii lei, din care: 1.351.37000 1.351.370I

1.351.37000 1.351.370II CHELTUIELI CURENTE 1.351.37001 1.351.370I

1.351.37001 1.351.370II CHELTUIELI DE PERSONAL 621.55002 621.550I

621.55002 621.550II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 581.45020 581.450I

581.45020 581.450II TRANSFERURI 148.37038 148.370I

148.37038 148.370IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 3000 30I

3000 30II - mii lei 1.203.00000 1.203.000I

1.203.00000 1.203.000II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 3000 30I

3000 30II - mii lei, din care: 1.203.00000 1.203.000I

1.203.00000 1.203.000II CHELTUIELI CURENTE 1.203.00001 1.203.000I

1.203.00001 1.203.000II CHELTUIELI DE PERSONAL 621.55002 621.550I

621.55002 621.550II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 581.45020 581.450I

581.45020 581.450II2. BUGETUL DE STAT

Page 80:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: GRANT pt. Registrul de Intr. pt. tarile candidate

PAG.8

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

- valuta mii EUR 3.70000 3.700I3.70000 3.700II

- mii lei, din care: 148.37000 148.370I148.37000 148.370II

CHELTUIELI CURENTE 148.37001 148.370I148.37001 148.370II

TRANSFERURI 148.37038 148.370I148.37038 148.370II

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 3.70000 3.700I

3.70000 3.700II - mii lei, din care: 148.37000 148.370I

148.37000 148.370II CHELTUIELI CURENTE 148.37001 148.370I

148.37001 148.370II TRANSFERURI 148.37038 148.370I

148.37038 148.370II

Page 81:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: Privind anchetele in industrie,constructii,comertul cu amanuntul

PAG.9

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 205 184 26800 657I

205 184 26800 657II - mii lei, din care: 6.510.496 9.616.338 10.746.80000 26.873.634I

6.510.496 9.616.338 10.746.80000 26.873.634II CHELTUIELI CURENTE 6.510.496 9.616.338 10.746.80001 26.873.634I

6.510.496 9.616.338 10.746.80001 26.873.634II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 3.697.753 3.087.70020 6.785.453I

3.697.753 3.087.70020 6.785.453II TRANSFERURI 6.510.496 5.918.585 7.659.10038 20.088.181I

6.510.496 5.918.585 7.659.10038 20.088.181IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 79 7700 156I

79 7700 156II - mii lei 3.697.753 3.087.70000 6.785.453I

3.697.753 3.087.70000 6.785.453II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 79 7700 156I

79 7700 156II - mii lei, din care: 3.697.753 3.087.70000 6.785.453I

3.697.753 3.087.70000 6.785.453II CHELTUIELI CURENTE 3.697.753 3.087.70001 6.785.453I

3.697.753 3.087.70001 6.785.453II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 3.697.753 3.087.70020 6.785.453I

3.697.753 3.087.70020 6.785.453II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 205 105 19100 501I

205 105 19100 501II - mii lei, din care: 6.510.496 5.918.585 7.659.10000 20.088.181I

6.510.496 5.918.585 7.659.10000 20.088.181II

Page 82:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: Privind anchetele in industrie,constructii,comertul cu amanuntul

PAG.10

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

CHELTUIELI CURENTE 6.510.496 5.918.585 7.659.10001 20.088.181I6.510.496 5.918.585 7.659.10001 20.088.181II

TRANSFERURI 6.510.496 5.918.585 7.659.10038 20.088.181I6.510.496 5.918.585 7.659.10038 20.088.181II

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 205 105 19100 501I

205 105 19100 501II - mii lei, din care: 6.510.496 5.918.585 7.659.10000 20.088.181I

6.510.496 5.918.585 7.659.10000 20.088.181II CHELTUIELI CURENTE 6.510.496 5.918.585 7.659.10001 20.088.181I

6.510.496 5.918.585 7.659.10001 20.088.181II TRANSFERURI 6.510.496 5.918.585 7.659.10038 20.088.181I

6.510.496 5.918.585 7.659.10038 20.088.181II

Page 83:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: PHARE multibeneficiar pt. statistica- proiecte pilot

PAG.11

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 373 6000 433I

373 6000 433II - mii lei, din care: 14.172.594 2.406.00000 16.578.594I

14.172.594 2.406.00000 16.578.594II CHELTUIELI CURENTE 14.172.594 2.406.00001 16.578.594I

14.172.594 2.406.00001 16.578.594II CHELTUIELI DE PERSONAL 2.244.014 1.203.00002 3.447.014I

2.244.014 1.203.00002 3.447.014II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 11.928.580 1.203.00020 13.131.580I

11.928.580 1.203.00020 13.131.580IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 373 6000 433I

373 6000 433II - mii lei 14.172.594 2.406.00000 16.578.594I

14.172.594 2.406.00000 16.578.594II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 373 6000 433I

373 6000 433II - mii lei, din care: 14.172.594 2.406.00000 16.578.594I

14.172.594 2.406.00000 16.578.594II CHELTUIELI CURENTE 14.172.594 2.406.00001 16.578.594I

14.172.594 2.406.00001 16.578.594II CHELTUIELI DE PERSONAL 2.244.014 1.203.00002 3.447.014I

2.244.014 1.203.00002 3.447.014II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 11.928.580 1.203.00020 13.131.580I

11.928.580 1.203.00020 13.131.580II

Page 84:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: GRANT pentru ancheta serviciilor in intreprinderi

PAG.12

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 1900 19I

1900 19II - mii lei, din care: 753.88000 753.880I

753.88000 753.880II CHELTUIELI CURENTE 753.88001 753.880I

753.88001 753.880II CHELTUIELI DE PERSONAL 527.31502 527.315I

527.31502 527.315II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 86.21520 86.215I

86.21520 86.215II TRANSFERURI 140.35038 140.350I

140.35038 140.350IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 1500 15I

1500 15II - mii lei 613.53000 613.530I

613.53000 613.530II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 1500 15I

1500 15II - mii lei, din care: 613.53000 613.530I

613.53000 613.530II CHELTUIELI CURENTE 613.53001 613.530I

613.53001 613.530II CHELTUIELI DE PERSONAL 527.31502 527.315I

527.31502 527.315II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 86.21520 86.215I

86.21520 86.215II2. BUGETUL DE STAT

Page 85:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: GRANT pentru ancheta serviciilor in intreprinderi

PAG.13

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

- valuta mii EUR 400 4I400 4II

- mii lei, din care: 140.35000 140.350I140.35000 140.350II

CHELTUIELI CURENTE 140.35001 140.350I140.35001 140.350II

TRANSFERURI 140.35038 140.350I140.35038 140.350II

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 400 4I

400 4II - mii lei, din care: 140.35000 140.350I

140.35000 140.350II CHELTUIELI CURENTE 140.35001 140.350I

140.35001 140.350II TRANSFERURI 140.35038 140.350I

140.35038 140.350II

Page 86:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: PHARE national RO 0107.04

PAG.14

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 429 1.470 95000 2.849I

429 1.470 95000 2.849II - mii lei, din care: 13.582.944 52.037.408 38.095.00000 103.715.352I

13.582.944 52.037.408 38.095.00000 103.715.352II CHELTUIELI CURENTE 13.582.944 37.874.608 31.679.00001 83.136.552I

13.582.944 37.874.608 31.679.00001 83.136.552II CHELTUIELI DE PERSONAL 20.050.00002 20.050.000I

20.050.00002 20.050.000II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 13.448.275 32.902.238 9.624.00020 55.974.513I

13.448.275 32.902.238 9.624.00020 55.974.513II TRANSFERURI 134.669 4.972.370 2.005.00038 7.112.039I

134.669 4.972.370 2.005.00038 7.112.039II CHELTUIELI DE CAPITAL 14.162.800 6.416.00070 20.578.800I

14.162.800 6.416.00070 20.578.800IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 425 1.329 90000 2.654I

425 1.329 90000 2.654II - mii lei 13.448.275 47.065.038 36.090.00000 96.603.313I

13.448.275 47.065.038 36.090.00000 96.603.313II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 425 1.329 90000 2.654I

425 1.329 90000 2.654II - mii lei, din care: 13.448.275 47.065.038 36.090.00000 96.603.313I

13.448.275 47.065.038 36.090.00000 96.603.313II CHELTUIELI CURENTE 13.448.275 32.902.238 29.674.00001 76.024.513I

13.448.275 32.902.238 29.674.00001 76.024.513II CHELTUIELI DE PERSONAL 20.050.00002 20.050.000I

20.050.00002 20.050.000II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 13.448.275 32.902.238 9.624.00020 55.974.513I

Page 87:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: PHARE national RO 0107.04

PAG.15

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

13.448.275 32.902.238 9.624.00020 55.974.513II CHELTUIELI DE CAPITAL 14.162.800 6.416.00070 20.578.800I

14.162.800 6.416.00070 20.578.800II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 4 141 5000 195I

4 141 5000 195II - mii lei, din care: 134.669 4.972.370 2.005.00000 7.112.039I

134.669 4.972.370 2.005.00000 7.112.039II CHELTUIELI CURENTE 134.669 4.972.370 2.005.00001 7.112.039I

134.669 4.972.370 2.005.00001 7.112.039II TRANSFERURI 134.669 4.972.370 2.005.00038 7.112.039I

134.669 4.972.370 2.005.00038 7.112.039II din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 4 141 5000 195I

4 141 5000 195II - mii lei, din care: 134.669 4.972.370 2.005.00000 7.112.039I

134.669 4.972.370 2.005.00000 7.112.039II CHELTUIELI CURENTE 134.669 4.972.370 2.005.00001 7.112.039I

134.669 4.972.370 2.005.00001 7.112.039II TRANSFERURI 134.669 4.972.370 2.005.00038 7.112.039I

134.669 4.972.370 2.005.00038 7.112.039II

Page 88:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: Program comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii

PAG.16

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 14000 140I

14000 140II - mii lei, din care: 4.956.98000 4.956.980I

4.956.98000 4.956.980II CHELTUIELI CURENTE 4.956.98001 4.956.980I

4.956.98001 4.956.980II TRANSFERURI 4.956.98038 4.956.980I

4.956.98038 4.956.980IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 4000 40I

4000 40II - mii lei 1.416.28000 1.416.280I

1.416.28000 1.416.280II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 4000 40I

4000 40II - mii lei, din care: 1.416.28000 1.416.280I

1.416.28000 1.416.280II CHELTUIELI CURENTE 1.416.28001 1.416.280I

1.416.28001 1.416.280II TRANSFERURI 1.416.28038 1.416.280I

1.416.28038 1.416.280II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 10000 100I

10000 100II - mii lei, din care: 3.540.70000 3.540.700I

3.540.70000 3.540.700II CHELTUIELI CURENTE 3.540.70001 3.540.700I

3.540.70001 3.540.700II TRANSFERURI 3.540.70038 3.540.700I

3.540.70038 3.540.700II

Page 89:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: Program comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii

PAG.17

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 10000 100I

10000 100II - mii lei, din care: 3.540.70000 3.540.700I

3.540.70000 3.540.700II CHELTUIELI CURENTE 3.540.70001 3.540.700I

3.540.70001 3.540.700II TRANSFERURI 3.540.70038 3.540.700I

3.540.70038 3.540.700II

Page 90:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: Sustinerea activitatilor de implementare si monitorizare a strategiei privind imbunatatirea situatiei romilor

PAG.18

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 5 7.600 7.600 7.600 7.60000 30.405I

5 7.600 7.600 7.600 7.60000 30.405II - mii lei, din care: 174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.00000 1.296.624.815I

174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.00000 1.296.624.815II CHELTUIELI CURENTE 174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.00001 1.296.624.815I

174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.00001 1.296.624.815II TRANSFERURI 174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.00038 1.296.624.815I

174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.00038 1.296.624.815IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 6.000 6.000 6.000 6.00000 24.000I

6.000 6.000 6.000 6.00000 24.000II - mii lei 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00000 988.329.000I

212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00000 988.329.000II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 6.000 6.000 6.000 6.00000 24.000I

6.000 6.000 6.000 6.00000 24.000II - mii lei, din care: 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00000 988.329.000I

212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00000 988.329.000II CHELTUIELI CURENTE 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00001 988.329.000I

212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00001 988.329.000II TRANSFERURI 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00038 988.329.000I

212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00038 988.329.000II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 5 1.600 1.600 1.600 1.60000 6.405I

5 1.600 1.600 1.600 1.60000 6.405II - mii lei, din care: 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00000 308.295.815I

174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00000 308.295.815II CHELTUIELI CURENTE 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00001 308.295.815I

174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00001 308.295.815II TRANSFERURI 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00038 308.295.815I

174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00038 308.295.815II

Page 91:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: Sustinerea activitatilor de implementare si monitorizare a strategiei privind imbunatatirea situatiei romilor

PAG.19

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 5 1.600 1.600 1.600 1.60000 6.405I

5 1.600 1.600 1.600 1.60000 6.405II - mii lei, din care: 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00000 308.295.815I

174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00000 308.295.815II CHELTUIELI CURENTE 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00001 308.295.815I

174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00001 308.295.815II TRANSFERURI 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00038 308.295.815I

174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00038 308.295.815II

Page 92:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: PHARE 2002

PAG.20

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 883 1.33700 2.220I

883 1.33700 2.220II - mii lei, din care: 31.264.381 58.406.50000 89.670.881I

31.264.381 58.406.50000 89.670.881II CHELTUIELI CURENTE 22.412.631 41.963.22001 64.375.851I

22.412.631 41.963.22001 64.375.851II TRANSFERURI 22.412.631 41.963.22038 64.375.851I

22.412.631 41.963.22038 64.375.851II CHELTUIELI DE CAPITAL 8.851.750 16.443.28070 25.295.030I

8.851.750 16.443.28070 25.295.030IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 800 1.20000 2.000I

800 1.20000 2.000II - mii lei 28.325.600 52.618.50000 80.944.100I

28.325.600 52.618.50000 80.944.100II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 800 1.20000 2.000I

800 1.20000 2.000II - mii lei, din care: 28.325.600 52.618.50000 80.944.100I

28.325.600 52.618.50000 80.944.100II CHELTUIELI CURENTE 19.473.850 36.175.22001 55.649.070I

19.473.850 36.175.22001 55.649.070II TRANSFERURI 19.473.850 36.175.22038 55.649.070I

19.473.850 36.175.22038 55.649.070II CHELTUIELI DE CAPITAL 8.851.750 16.443.28070 25.295.030I

8.851.750 16.443.28070 25.295.030II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 83 13700 220I

83 13700 220II - mii lei, din care: 2.938.781 5.788.00000 8.726.781I

2.938.781 5.788.00000 8.726.781II

Page 93:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: PHARE 2002

PAG.21

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

12 / 22

CHELTUIELI CURENTE 2.938.781 5.788.00001 8.726.781I2.938.781 5.788.00001 8.726.781II

TRANSFERURI 2.938.781 5.788.00038 8.726.781I2.938.781 5.788.00038 8.726.781II

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 83 13700 220I

83 13700 220II - mii lei, din care: 2.938.781 5.788.00000 8.726.781I

2.938.781 5.788.00000 8.726.781II CHELTUIELI CURENTE 2.938.781 5.788.00001 8.726.781I

2.938.781 5.788.00001 8.726.781II TRANSFERURI 2.938.781 5.788.00038 8.726.781I

2.938.781 5.788.00038 8.726.781II

Page 94:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor

Page 95:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 123 / / 23

Pag 1 din 6

112

0

00

01

03

30

310

00

01

335

00

01

336

00

01

337

00

01

338

Cod

Secretariatul General al Guvernului TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Asistenta financiara externa nerambursabila(fonduri PHARE, s.a.)

Festivalul international "George Enescu" TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program de promovare a exporturilor TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Constituirea si functionarea Fondului Nationalde Garantare a Creditelor pentru IntreprinderileMici si Mijlocii TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program national multianual pe perioada2002-2005 de sustinere a investitiilor realizatede catre intreprinderi nou infiintate si micro-intreprinderi, precum si a investitiilor demodernizare/retehnologizare a IMM TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program national multianual pe perioada2002-2005 de infiintare si dezvoltare deincubatoare tehnologice si de afaceri

Denumire

1.516.788.839

1.399.398.224

112.422.661

4.967.954

2.843.257.316

2.441.999.544

203.760.906

197.496.866

157.000.000

157.000.000

13.968.506

13.968.506

196.857.860

196.857.860

90.000.000

90.000.000

2.716.619.887

2.402.745.105

157.554.315

156.320.467

5.000.000

5.000.000

229.566.000

229.566.000

39.524.000

39.524.000

2.872.382.117

2.665.673.402

169.554.315

37.154.400

170.000.000

170.000.000

216.153.000

216.153.000

129.085.000

129.085.000

2.814.672.967

2.635.398.652

179.274.315

10.000.000

10.000.000

247.698.000

247.698.000

136.830.000

136.830.000

2.891.278.519

2.705.135.404

186.143.115

200.000.000

200.000.000

142.303.000

142.303.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 96:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 123 / / 23

Pag 2 din 6

00

01

339

00

01

340

00

01

341

00

01

342

00

01

343

00

01

344

00

01

Cod

TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program national multianual pe perioada2002-2005 de sprijinire a IMM in dezvoltareaexportului TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program national multianual pe perioada2002-2005 pentru sustinerea accesului IMM laservicii de instruire si coonsultanta TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program multianual pentru intreprinderi sispirit antreprenorial si in particular pentru IMM(2001-2005) TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program national pentru sustinereamestegurilor si artizanatului TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program pentru organizarea TarguluiIntreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program UNCTAD EMPRETEC Romaniapentru sprijinirea dezvoltarii IMM TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Denumire

10.000.000

10.000.000

20.000.000

20.000.000

12.241.214

12.241.214

14.300.000

14.300.000

5.000.000

5.000.000

7.000.000

7.000.000

4.000.000

4.000.000

10.000.000

10.000.000

100.000.000

100.000.000

10.000.000

10.000.000

14.510.000

14.510.000

5.000.000

5.000.000

8.000.000

8.000.000

4.000.000

4.000.000

10.800.000

10.800.000

21.600.000

21.600.000

10.800.000

10.800.000

15.330.000

15.330.000

5.400.000

5.400.000

8.600.000

8.600.000

11.448.000

11.448.000

22.800.000

22.800.000

11.448.000

11.448.000

5.700.000

5.700.000

9.100.000

9.100.000

11.900.000

11.900.000

23.700.000

23.700.000

11.900.000

11.900.000

17.275.000

17.275.000

9.400.000

9.400.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 97:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 123 / / 23

Pag 3 din 6

345

00

01

346

00

01

361

00

01

03

362

00

01

363

00

01

03

364

00

01

371

00

01

Cod

Program pentru informarea si educareacomerciantilor TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program pentru constituirea retelei in teritoriua ANIMMC TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

PROMOVAREA SPORTULUI DEPERFORMANTA TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

SPORTUL PENTRU TOTI TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

INTRETINEREA, FUNCTIONAREA SIDEZVOLTAREA BAZEI MATERIALESPORTIVE TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Activitatea Comitetului Olimpic Roman TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Supravegherea asigurarii securitatii produselorsi serviciilor TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Denumire

382.439.243

325.562.293

56.876.950

2.471.665

2.471.665

365.096.046

315.683.047

49.412.999

37.400.000

37.400.000

20.653.165

20.653.165

3.611.700

3.611.700

5.657.000

5.657.000

567.286.100

462.286.100

105.000.000

4.080.000

4.080.000

413.116.000

318.116.000

95.000.000

65.956.900

65.956.900

38.838.120

38.838.120

4.000.000

4.000.000

825.000.000

745.000.000

80.000.000

7.500.000

7.500.000

492.500.000

422.500.000

70.000.000

49.459.017

49.459.017

4.300.000

4.300.000

5.000.000

5.000.000

891.000.000

804.600.000

86.400.000

8.100.000

8.100.000

531.900.000

456.300.000

75.600.000

60.022.656

60.022.656

4.500.000

4.500.000

5.000.000

5.000.000

944.184.000

852.600.000

91.584.000

8.586.000

8.586.000

563.814.000

483.678.000

80.136.000

67.983.630

67.983.630

4.600.000

4.600.000

5.000.000

5.000.000

982.238.400

886.991.040

95.247.360

8.929.440

8.929.440

586.366.560

503.025.120

83.341.440

82.260.192

82.260.192

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 98:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 123 / / 23

Pag 4 din 6

372

00

01

373

00

01

374

00

01

375

00

01

376

00

01

03

377

00

01

30

405

00

Cod

Protejarea consumatorilor prin controaletematice TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Continuarea procesului de armonizare TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Informarea si educarea permanenta aconsumatorilor TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Ridicarea nivelului de asigurare a calitatii insectorul IMM din industria orizontala auto siformarea lantului de furnizori TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Pregatirea si organizarea programului anual alcercetarilor statistice. TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Armonizarea statisticii agriculturii si statisticiiregionale cu normele si standardele sistemuluistatistic european. TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Asistenta financiara externa nerambursabila(fonduri PHARE, s.a.)

Reprezentarea Guvernului in Parlament TOTAL PROGRAM

Denumire

26.563.685

26.563.685

4.996.270

4.996.270

24.974.869

24.974.869

386.176.664

380.043.952

6.132.712

19.120.994

14.153.040

4.967.954

13.699.127

54.520.617

54.520.617

8.106.163

8.106.163

31.756.700

31.756.700

370.000

370.000

469.640.493

465.879.587

3.760.906

210.992.714

13.495.848

197.496.866

26.012.460

70.502.414

70.502.414

10.197.822

10.197.822

42.840.747

42.840.747

400.000

400.000

593.493.436

585.939.121

7.554.315

88.980.537

12.058.070

76.922.467

9.819.648

84.258.219

84.258.219

12.539.896

12.539.896

49.088.855

49.088.855

432.000

432.000

543.248.079

535.693.764

7.554.315

12.345.741

95.433.624

95.433.624

14.203.098

14.203.098

55.599.648

55.599.648

549.333.476

541.779.161

7.554.315

13.271.491

115.474.685

115.474.685

17.185.749

17.185.749

67.275.574

67.275.574

552.902.873

545.348.558

7.554.315

14.267.046

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 99:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 123 / / 23

Pag 5 din 6

01

406

00

01

428

00

01

432

00

01

30

437

00

01

439

00

01

440

00

01

441

Cod

Bugetul de stat

Programul de comunicare, informare publica,promovarea imaginii si relatiilor Romaniei TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program pentru sustinerea IMM in utilizareadrepturilor de proprietate intelectuala TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Dezvoltarea durabila a statisticii romanesti TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Asistenta financiara externa nerambursabila(fonduri PHARE, s.a.)

Program pentru realizarea bazei de dateprivind structurile de distributie si promovareaactiunilor in vederea sustinerii dezvoltariisistemului de distributie in Romania TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program de sprijinire a comerciantilor inutilizarea comertului electronic TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program pentru organizarea Targului NationalCooperatist TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Program pentru dezvoltarea culturiiantreprenoriale in randul femeilor manager din

Denumire

13.699.127

233.197.111

233.197.111

26.012.460

412.944.769

412.944.769

9.819.648

5.000.000

5.000.000

91.326.266

11.928.266

79.398.000

12.345.741

5.400.000

5.400.000

45.478.671

8.324.271

37.154.400

8.500.000

8.500.000

3.000.000

3.000.000

6.000.000

6.000.000

13.271.491

5.700.000

5.700.000

8.500.000

8.500.000

3.180.000

3.180.000

6.360.000

6.360.000

14.267.046

5.900.000

5.900.000

8.500.000

8.500.000

3.300.000

3.300.000

6.600.000

6.600.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 100:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 123 / / 23

Pag 6 din 6

00

01

443

00

01

Cod

sectorul IMM TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Servicii suport pentru intreprinderi mici -implementarea CEIM TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Denumire

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 101:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 1 din 40

112

Codordo-nator

0

Codprogram

Secretariatul General alGuvernuluiSCOP:

Realizarea unei imaginipozitive in lumeOBIECTIVE:

-Promovarea creatieiartistice si a valorilorinterpretative romanesti-Participarea la targuri siexpozitii internationale-Sustinerea procesului dedezvoltare a sectoruluiIMM prin facilitareaaccesului IMM lainstrumentele de finantareoferite de bancilecomerciale si alte institutiifinantatoare in conditiileasumarii unui risc minim sia unei eficiente maxime inactivitatea de garantare-Acordarea de alocatiifinanciare nerambursabilecorelate cu un credit bancarpentru acoperirea partiala acosturilor legate deinvestitiile realizate deintreprinderile mici simijlocii in domeniulproductiei si serviciilor sicresterea implicarii bancilorin finantarea IMM

Denumire Codindica-tor

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 102:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 2 din 40

112

Codordo-nator

0

Codprogram

-Acordarea de sprijinfinanciar nerambursabilpentru acoperirea partiala acosturilor de infiintare sifunctionare aincubatoarelor tehnologicesi de afaceri pentru apermite infiintarea sidezvoltarea de IMM-uri noi si desucces care sa contribuie ladezvoltarea economica sisociala -Sustinerea sectoruluiIMM prin dezvoltareaactivitatilor de export-Afirmarea si valorificareapotentialului de productie siservicii prin diminuareadecalajului de instruire apersonalului de decizie side executie din IMM-urileromanesti fata de cele dinUE si facilitarea accesuluiIMM la servicii deconsultanta-Integrarea in practicile UEreferitoare la dezvoltareaintreprinderilor, a sectoruluiIMM in particular-Promovareamestesugurilor traditionalepe pietele externe in cadrulexpozitiilor nationale siinternationale, mentinereasi dezvoltarea

Denumire Codindica-tor

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 103:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 3 din 40

112

Codordo-nator

0

Codprogram

mestesugurilor artisticetraditionale, promovarearealizarii transferuluitehnologic si/sauretehnologizareacooperativelormestesugaresti; sustinereaunor investitii constand indemonstratii practicerealizate cu ocazia unormanifestari expozitionale,festivaluri sau targurisatesti in zone turistice;asigurarea de servicii deconsultanta si training-Promovarea spirituluiantreprenorial si a ocupariifortei de munca in sectorulIMM; Diseminarea celormai bune practici indomeniul antreprenoriatuluisi politicilor pentru sectorulIMM; Popularizareaprogramelor si masurilor desprijin pentru IMM-Sustinerea dezvoltariiIMM, crearea de noi locuride munca, crestereanumarului de IMM capabilesa faca fatacompetitiei si fortelorconcurentiale in conditiileliberalizarii pietelor si aleintegrarii Romaniei in UE-Favorizarea cresteriieficacitatii pietei produselor

Denumire Codindica-tor

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 104:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 4 din 40

112

Codordo-nator

0

Codprogram

si serviciilor

-Verificarea modului deaplicare a Legii nr.133/1999cu modificarile sicompletarile ulterioare,precum si aplicareasanctiunilor prevazutepentru nerespectareaprevederilor acestui actnormativ; Elaborarea, incolaborare cu reprezentantiiadministratiei publicelocale si ai mediului deafaceri si propunerea catreANIMMC, spre aprobare, astrategiei de dezvoltarelocala in domeniul specificde activitate al agentiei;Furnizarea de informatiireferitoare la domeniulspecific de activitate alANIMMC catre agentiieconomici si asigurareaculegerii informatiilorrelevante din mediul deafaceri, a observatiilor sipropunerilor referitoare laproiecte derulate deANIMMC, precum sitransmiterea acestora catreANIMMC-Realizarea unorperformante de natura asitua Romania in randultarilor cu cele mai bune

Denumire Codindica-tor

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 105:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 5 din 40

112

Codordo-nator

0

Codprogram

rezultate in domeniulsportului-Functionarea sidezvoltarea bazei materialesportive aflata inadministrarea AgentieiNationale pentru Sport si aunitatilor subordonate-Dezvoltarea activitatiisportive pe plan national siasigurarea reprezentariiRomâniei pe planinternational.-Atragerea populatiei detoate categoriile in activitatide practicare a sportuluipentru sanatate si recreere-Elaborarea a 3 actenormative armonizate indomeniul protectieiconsumatorilor, care seregasesc atat in StrategiaA.N.P.C. si P.N.A.R.-Realizarea in 2004 a unuinumar de actiuni deinformare si educare aconsumatorilor cu 10% maimare decat in 2003-Cresterea numarului totalde actiuni de control sisupraveghere a pietei cu10% in 2004-Ridicarea nivelului deasigurare a calitatii insectorul IMM din industria

Denumire Codindica-tor

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 106:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 6 din 40

112

Codordo-nator

0

Codprogram

orizontala auto si formarealantului de furnizori-Producerea datelorstatistice pe domenii decercetare care sa serveascala fundamentareastrategiilor nationale sisectoriale, la luareadeciziilor in sistemuladministratiei publice si celprivat.-Adoptarea Acquis-uluiComunitar in domeniulstatisticii, agriculturii sistatisticii regionale.-Transmiterearaspunsurilor la intrebarilesi interpelarile adresate deParlament Guvernuluisi/sau membrilor acestuia-Finantarea unor programede comunicare, informarepublica si promovareaimaginii si intereselorromanesti in tara si pestehotare-Afirmarea si valorificareapotentialului de productie siservicii prin diminuareadecalajului de instruire apersonalului de decizie side executie dinintreprinderile mici simijlocii romanesti fata decele din UniuneaEuropeana precum si

Denumire Codindica-tor

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 107:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 7 din 40

112

Codordo-nator

0

Codprogram

facilitarea accesuluiintreprinderilor mici simijlocii la servicii deconsultanta.-Acesta Agentie va facilitaschimbul de informatiidintreinventatori,detinatorii unordrepturi de proprietateintelectuala si mediulacademic in care sedesfasoara activitati deinovare si cercetare simediul de afaceri. Nunumai ca Agentia vaasigura cunoastereadrepturilor si obligatiilorlegate de utilizarea deproprietate intelectuala, darea va constitui uninstrument indispensabilintreprinderilor mici simijlocii care doresc sa isidiversifice activitatea si sainvesteasca in nouatehnologie si tehnica. Inacelasi timp, Agentia vaoferi servicii de consilierein privinta apararii siutilizarii comerciale adrepturilor de proprietateintelectuala. -Consolidarea sistemuluiromanesc in vedereaarmonizarii complete cunormele si standardele

Denumire Codindica-tor

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 108:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 8 din 40

112

Codordo-nator

0

Codprogram

Uniunii Europene siabilitatea statisticii de aabsorbi noul aquiscomunitar-Crearea si gestionareaunei baze de date privindreteaua de distributie;informarea comerciantilor,a mediului de afaceri;promovarea investitiilorautohtone si straine incomert; evaluarea stadiuluidezvoltarii in comparatie cualte state-Training pentrucomercianti, sprijinireacomerciantilor inconstruirea si intretinereaunor portaluri pentrucomertul electronic;organizarea de actiuni depromovare a comertuluielectronic-Sustinerea dezvoltariiactivitatilor cooreratiste-Prezentul program doresteimbunatatirea activitatiiantreprenoriale in randulfemeiolor manageri dinsectorul IMM. Se vizeazarevitalizarea si acclerareaspiritului antreprenorial lanivel local prin instruireafemeilor manageri sau caredoresc sa devina manageri,mediatizarea succesului

Denumire Codindica-tor

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 109:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 9 din 40

112

Codordo-nator

0

310

335

Codprogram

unor femei de afaceri,organizarea de seminarii siconferinte dedicatefemeilor manageri-Se are in vedereaccelerarea implemenariiprevederilor CartiiEuropene pentruIntreprinderile Mici directia1 Traning and educationentrepreneurshipPROGRAM:

Festivalul international "GeorgeEnescu"

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Numar de spectatori

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI

Cheltuieli curente

Cheltuieli materiale si servicii

TOTAL PROGRAM310PROGRAM:

Denumire

FIZ

00

01

5001

7201

720101

720120

999999

Codindica-tor

300.000

157.000.000

157.000.000

157.000.000

157.000.000

157.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

320.000

170.000.000

170.000.000

170.000.000

170.000.000

170.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 110:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 10 din 40

112

Codordo-nator

335

336

Codprogram

Program de promovare a exporturilor

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cresterea exporturilor (%)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

TOTAL PROGRAM335PROGRAM:

Constituirea si functionarea FonduluiNational de Garantare a Creditelorpentru Intreprinderile Mici si MijlociiINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Acordarea de garantii din valoareaunui credit pentru IMM existente (%)

Acordarea de garantii din valoareaunui credit pentru IMM nou infiintate(%)Atingerea unei cote din piatafondurilor de garantare in 2006 de celputin (%)

Denumire

REZ

00

01

5001

5101

510101

510102

510120

999999

EFI

EFI

REZ

Codindica-tor

9

13.968.506

13.968.506

13.968.506

127.894

13.840.612

13.968.506

75

80

35

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 111:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 11 din 40

112

Codordo-nator

336

337

Codprogram

Infiintarea pana in anul 2006 de filialejudetene sub forma societatilorcomerciale pe actiuni sub controlul FNGCIMM (nr.)SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM336PROGRAM:

Program national multianual peperioada 2002-2005 de sustinere ainvestitiilor realizate de catreintreprinderi nou infiintate si micro-intreprinderi, precum si a investitiilorde modernizare/retehnologizare a IMMINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile/beneficiar eligibil(EURO)Volumul minim total al investitiilor(mii lei)

Numar mediu de beneficiari aifinantarii

Valoarea minima a contributieibeneficiarului (%)

Valoarea minima a creditului bancarde completare (%)

Denumire

REZ

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

Codindica-tor

196.857.860

196.857.860

196.857.860

196.857.860

196.857.860

50.000

216.000.000

48

15

45

40

229.566.000

229.566.000

229.566.000

229.566.000

229.566.000

50.000

60

216.153.000

216.153.000

216.153.000

216.153.000

216.153.000

247.698.000

247.698.000

247.698.000

247.698.000

247.698.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 112:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 12 din 40

112

Codordo-nator

337

338

Codprogram

Numar locuri de munca nou create

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM337PROGRAM:

Program national multianual peperioada 2002-2005 de infiintare sidezvoltare de incubatoare tehnologicesi de afaceri

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Numar de locuri de munca nou create

Numar minim de incubatoare infiintate

Numar mediu de IMM incubate

Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile pentru fiecare IMMincubata - din valoarea cheltuieliloraferente spatiilor de productieindependente(%)Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile pentru fiecare IMMincubata - din valoarea cheltuielilor

Denumire

REZ

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

Codindica-tor

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

3

60

50

50

1.500

39.524.000

39.524.000

39.524.000

39.524.000

39.524.000

130

20

129.085.000

129.085.000

129.085.000

129.085.000

129.085.000

136.830.000

136.830.000

136.830.000

136.830.000

136.830.000

142.303.000

142.303.000

142.303.000

142.303.000

142.303.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 113:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 13 din 40

112

Codordo-nator

338

339

Codprogram

aferente serviciilor si facilitatilorcomune (%)

Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile pentru fiecare IMMincubata - din valoarea cheltuieliloraferente serviciilor specializate (%)Numarul de IMM sustenabile in urmaprocesului de incubare

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM338PROGRAM:

Program national multianual peperioada 2002-2005 de sprijinire aIMM in dezvoltarea exportuluiINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Valoarea cresterii cifrei de afaceri laexport a IMM-urilor beneficiare (%)

Numar mediu de beneficiari

Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile/beneficiar eligibil(EURO)Valoarea minima a contributieibeneficiarilor eligibili (%)

Denumire

FIZ

REZ

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

Codindica-tor

70

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

247

80.000

40

40

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10

250

50.000

10.800.000

10.800.000

10.800.000

10.800.000

10.800.000

11.448.000

11.448.000

11.448.000

11.448.000

11.448.000

11.900.000

11.900.000

11.900.000

11.900.000

11.900.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 114:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 14 din 40

112

Codordo-nator

339

340

Codprogram

Numarul minim de beneficiari care si-au majorat cifra de afaceri la export

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM339PROGRAM:

Program national multianual peperioada 2002-2005 pentru sustinereaaccesului IMM la servicii de instruiresi coonsultantaINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Numar minim de beneficiari

Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile/beneficiar eligibil (miilei)Valoarea minima a contributieibeneficiarilor eligibili (%)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

Denumire

REZ

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

FIZ

FIZ

FIZ

00

01

5001

Codindica-tor

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

150

80.000

40

12.241.214

100

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

125

80.000

10.000.000

21.600.000

21.600.000

21.600.000

21.600.000

21.600.000

10.800.000

22.800.000

22.800.000

22.800.000

22.800.000

22.800.000

11.448.000

23.700.000

23.700.000

23.700.000

23.700.000

23.700.000

11.900.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 115:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 15 din 40

112

Codordo-nator

340

341

342

Codprogram

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM340PROGRAM:

Program multianual pentruintreprinderi si spirit antreprenorial siin particular pentru IMM (2001-2005)INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

IMM-uri asistate de reteaua EUROINFO in probleme europene (nr.)

Participare in proiecte comunitarepentru politica intreprinderii siinstrumente financiare (nr.)SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM341PROGRAM:

Denumire

6901

690101

690138

999999

FIZ

FIZ

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

Codindica-tor

12.241.214

12.241.214

12.241.214

12.241.214

14.300.000

14.300.000

14.300.000

14.300.000

14.300.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

300

10

14.510.000

14.510.000

14.510.000

14.510.000

14.510.000

10.800.000

10.800.000

10.800.000

10.800.000

15.330.000

15.330.000

15.330.000

15.330.000

15.330.000

11.448.000

11.448.000

11.448.000

11.448.000

11.900.000

11.900.000

11.900.000

11.900.000

17.275.000

17.275.000

17.275.000

17.275.000

17.275.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 116:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 16 din 40

112

Codordo-nator

342

343

Codprogram

Program national pentru sustinereamestegurilor si artizanatului

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile/beneficiar eligibil(EURO)Nuamr de beneficiari eligibili

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM342PROGRAM:

Program pentru organizarea TarguluiIntreprinderilor Mici si Mijlocii -TIMMINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Numar mediu de vizitatori

Numar mediu de expozanti

Numar seminarii si mese rotundeorganizate pe teme de initiere a uneiafaceri, dezvoltarea a IMM si cresterea competentei profesionale inrandul personalului cu functie de

Denumire

EFI

FIZ

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

EFI

FIZ

FIZ

Codindica-tor

10.000

40

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000

100

44

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000

100

5.400.000

5.400.000

5.400.000

5.400.000

5.400.000

5.700.000

5.700.000

5.700.000

5.700.000

5.700.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 117:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 17 din 40

112

Codordo-nator

343

344

Codprogram

decizie si executie din IMM (nr)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM343PROGRAM:

Program UNCTAD EMPRETECRomania pentru sprijinirea dezvoltariiIMMINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Numar de afaceri nou create

Numar cursanti

Numar de locuri de munca nou create

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

Denumire

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

Codindica-tor

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

200

4.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

50

150

4.000.000

8.600.000

8.600.000

8.600.000

8.600.000

8.600.000

9.100.000

9.100.000

9.100.000

9.100.000

9.100.000

9.400.000

9.400.000

9.400.000

9.400.000

9.400.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 118:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 18 din 40

112

Codordo-nator

344

345

346

Codprogram

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM344PROGRAM:

Program pentru informarea sieducarea comerciantilor

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Valoarea medie a alocatiei financiare/cursant (mii lei)

Numar cursanti (nr)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM345PROGRAM:

Denumire

6901

690101

690138

999999

EFI

FIZ

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

Codindica-tor

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

1.700

2.000

3.611.700

3.611.700

3.611.700

3.611.700

3.611.700

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.300.000

4.300.000

4.300.000

4.300.000

4.300.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 119:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 19 din 40

112

Codordo-nator

346

361

Codprogram

Program pentru constituirea retelei interitoriu a ANIMMC

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Numar oficii teritoriale infiintate

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM346PROGRAM:

PROMOVAREA SPORTULUI DEPERFORMANTA

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cost mediu actiune de participare lacompetitii sportive internationale /persoana (mii lei) Cost mediu de actiune de participare lacompetitiile sportive nationale /persoana (mii lei) Cost mediu organizare competitii dincalendarul sportiv national (miilei/actiune) Cost mediu organizare competitiisportive nationale (mii lei/actiune)

Denumire

FIZ

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

EFI

EFI

EFI

EFI

Codindica-tor

12.985

6.538

27.453

27.453

41

5.657.000

5.657.000

5.657.000

5.657.000

5.657.000

37.000

25.000

41

35.000

19.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

35.000

20.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

35.000

20.500

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

35.000

21.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 120:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 20 din 40

112

Codordo-nator

361

Codprogram

Cost mediu zilnic de pregatire laloturile nationale / persoana (mii lei)

Cost mediude actiune de participare lacompetitiile din calendarul sportivnational(mii lei/actiune) Numar competitii din calendarulsportiv national finantate din bugetulAgentiei Nationale pentru Sport(nr.competitii) Numar competitii din calendarulsportiv national realizate(nr.competitii) Numar competitii prevazute incalendarul sportiv national(nr.competitii)Numar medalii la competitii sportiveinternationale oficiale (nr.medalii)

Gradul de finantare a competitiilorprevazute in calendarul sportivnational din bugetul Agentiei Nationalepentru Sport (%) Gradul de realizare a competitiilor dincalendarul sportiv national(%)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente

Subventii

Transferuri

Venituri Proprii

Denumire

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

00

01

5001

5901

590101

590134

590138

03

Codindica-tor

368

842

753

90

325.562.293

325.562.293

325.562.293

135.537.000

190.025.293

700

7.000

1.000

1.550

200

40

62

462.286.100

462.286.100

462.286.100

168.025.000

294.261.100

1.100

10.000

2.900

5.250

250

55

745.000.000

745.000.000

745.000.000

260.000.000

485.000.000

1.100

11.000

2.950

5.300

300

56

804.600.000

804.600.000

804.600.000

280.800.000

523.800.000

1.200

11.000

3.000

5.350

300

56

852.600.000

852.600.000

852.600.000

297.372.000

555.228.000

1.200

11.000

3.100

5.400

300

57

886.991.040

886.991.040

886.991.040

309.553.920

577.437.120

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 121:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 21 din 40

112

Codordo-nator

361

362

Codprogram

CHELTUIELI TOTALE

CULTURA, RELIGIA SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri

TOTAL PROGRAM361PROGRAM:

SPORTUL PENTRU TOTI

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cost mediu actiune de nivel judetean lasporturi traditionale (mii lei)

Cost mediu actiune sportiv – recreativade nivel judetean (mii lei)

Cost mediu actiune sportiv – recreativade nivel national (mii lei)

Numar actiuni sportiv – recreative denivel judetean (nr)

Numar actiuni sportiv – recreative denivel national (nr)

Numar de actiuni de nivel judetean –sporturi traditionale (nr)

Numarul de participanti la actiunilesportiv-recreative

Gradul de participare a populatiei laactiunile sportiv-recreative(nr.participanti /100.000 locuitori)

Denumire

5003

5903

590301

590320

590338

999999

EFI

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

Codindica-tor

56.876.950

56.876.950

56.876.950

43.268.408

13.608.542

382.439.243

3.414

1.842

86.492

568

10

283

312.498

312

105.000.000

105.000.000

105.000.000

105.000.000

567.286.100

5.000

200.000

200

6

50.000

217

80.000.000

80.000.000

80.000.000

65.000.000

15.000.000

825.000.000

3.125

230.000

800

15

2.902.000

12.617

86.400.000

86.400.000

86.400.000

70.200.000

16.200.000

891.000.000

269.000

930

16

3.204.000

13.930

91.584.000

91.584.000

91.584.000

74.412.000

17.172.000

944.184.000

299.600

970

18

3.300.000

14.350

95.247.360

95.247.360

95.247.360

77.388.480

17.858.880

982.238.400

306.400

1.010

22

3.510.000

15.260

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 122:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 22 din 40

112

Codordo-nator

362

363

Codprogram

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente

Subventii

Transferuri

TOTAL PROGRAM362PROGRAM:

INTRETINEREA, FUNCTIONAREASI DEZVOLTAREA BAZEIMATERIALE SPORTIVEINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cost mediu / mp construit la obiectivelede investitii in continuare si noi (miilei/mp) Cost mediu / mp reparatii capitale (miilei/mp)

Nr. de obiective de investitii noi (nr)

Nr. de reparatii capitale efectuate (nr)

Nr. de unitati dotate pentru ridicareastandardelor de pregatire sicompetitionale (nr) Numar de baze sportive administrate

Denumire

00

01

5001

5901

590101

590134

590138

999999

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

Codindica-tor

2.471.665

2.471.665

2.471.665

503.842

1.967.823

2.471.665

12.000

7.000

8

7

10

360

4.080.000

4.080.000

4.080.000

1.500.000

2.580.000

4.080.000

12.000

7.000

2

10

211

7.500.000

7.500.000

7.500.000

2.500.000

5.000.000

7.500.000

13.400

7.800

2

10

198

8.100.000

8.100.000

8.100.000

2.700.000

5.400.000

8.100.000

14.500

8.400

2

12

198

8.586.000

8.586.000

8.586.000

2.862.000

5.724.000

8.586.000

15.400

9.000

3

12

198

8.929.440

8.929.440

8.929.440

2.976.480

5.952.960

8.929.440

16.000

9.400

3

12

198

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 123:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 23 din 40

112

Codordo-nator

363

Codprogram

Numar obiective de investitii incontinuare (nr.)

Gradul de functionare a bazelorsportive (%)

Gradul de realizare a investitiilor (%)

Gradul de realizare a reparatiilorcapitale(%)

Proportia dintre numarul bazelorsportive utilizabile si numarul total debaze sportive administrate(%) SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente

Subventii

Transferuri

Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE

CULTURA, RELIGIA SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente

Cheltuieli materiale si servicii

Denumire

FIZ

REZ

REZ

REZ

REZ

00

01

5001

5901

590101

590134

590138

03

5003

5903

590301

590320

Codindica-tor

8

75

315.683.047

315.683.047

315.683.047

315.683.047

49.412.999

49.412.999

1.008.148

1.008.148

3

75

16

16

318.116.000

318.116.000

318.116.000

318.116.000

95.000.000

95.000.000

4

75

24

18

422.500.000

422.500.000

422.500.000

412.500.000

10.000.000

70.000.000

70.000.000

4

80

22

22

456.300.000

456.300.000

456.300.000

445.500.000

10.800.000

75.600.000

75.600.000

3

85

20

22

483.678.000

483.678.000

483.678.000

472.230.000

11.448.000

80.136.000

80.136.000

3

90

18

22

503.025.120

503.025.120

503.025.120

491.119.200

11.905.920

83.341.440

83.341.440

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 124:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 24 din 40

112

Codordo-nator

363

364

Codprogram

Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital

TOTAL PROGRAM363PROGRAM:

Activitatea Comitetului OlimpicRoman

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cheltuieli medii pe persoana juniori(mii lei)

Cheltuieli medii pe persoana seniori(mii lei)

Numar de persoane din CNOPJ sibursieri olimpici a caror pregatire estesprijinita de COR Numar de persoane din loturileolimpice a caror pregatire estesprijinita de COR Nivelul de indeplinire al obiectivelorprevazute in planurile de pregatire (%) Numar de sportivi promovati catreloturile nationale si olimpice, ce revinein medie la 100 de sportivi din centrelenationale olimpice SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente

Denumire

590369

590370

999999

EFI

EFI

FIZ

FIZ

REZ

REZ

00

01

5001

5901

590101

Codindica-tor

48.404.851

48.404.851

365.096.046

4.600

6.100

471

388

70

37.400.000

37.400.000

37.400.000

95.000.000

95.000.000

413.116.000

4.063

4.862

400

300

70

65.956.900

65.956.900

65.956.900

70.000.000

70.000.000

492.500.000

75.600.000

75.600.000

531.900.000

80.136.000

80.136.000

563.814.000

83.341.440

83.341.440

586.366.560

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 125:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 25 din 40

112

Codordo-nator

364

371

Codprogram

Transferuri

TOTAL PROGRAM364PROGRAM:

Supravegherea asigurarii securitatiiproduselor si serviciilor

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Valoarea marfurilor oprite de lacomercializare/Numar probeprelevate(lei)Numar probe prelevate

Valoarea marfurilor oprite definitiv dela comercializare (lei)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri

Cheltuieli de capital

Denumire

590138

999999

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

5101

510101

510102

510120

510138

510169

Codindica-tor

37.400.000

37.400.000

6.213.000

8.369

52.000.000.000

20.653.165

20.653.165

20.127.274

16.290.664

3.836.610

525.891

65.956.900

65.956.900

100

100

100

38.838.120

38.838.120

37.838.120

28.989.320

5.848.800

3.000.000

1.000.000

100

100

100

49.459.017

49.459.017

45.971.431

34.625.804

6.143.737

5.201.890

3.487.586

100

100

100

60.022.656

60.022.656

57.022.656

42.238.350

11.877.680

2.906.626

3.000.000

100

100

100

67.983.630

67.983.630

64.296.155

48.574.103

15.722.052

3.687.475

100

100

100

82.260.192

82.260.192

76.784.292

58.774.664

18.009.628

5.475.900

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 126:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 26 din 40

112

Codordo-nator

371

372

Codprogram

Cheltuieli de capital

TOTAL PROGRAM371PROGRAM:

Protejarea consumatorilor princontroale tematice

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Valoare amenzi/Control

Numar controale

Cuantumul amenzilor aplicate

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri

Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital

Denumire

510170

999999

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

5101

510101

510102

510120

510138

510169

510170

Codindica-tor

525.891

20.653.165

1.779.000

104.000

185.000.000.000

26.563.685

26.563.685

25.748.029

17.769.110

7.978.919

815.656

815.656

1.000.000

38.838.120

100

100

100

54.520.617

54.520.617

49.320.997

35.560.678

13.760.319

5.199.620

5.199.620

3.487.586

49.459.017

100

100

100

70.502.414

70.502.414

64.990.000

48.606.788

16.383.212

5.512.414

5.512.414

3.000.000

60.022.656

100

100

100

84.258.219

84.258.219

77.461.560

59.293.080

18.168.480

6.796.659

6.796.659

3.687.475

67.983.630

100

100

100

95.433.624

95.433.624

87.955.794

68.187.042

16.893.752

2.875.000

7.477.830

7.477.830

5.475.900

82.260.192

100

100

100

115.474.685

115.474.685

109.266.511

82.506.321

23.281.440

3.478.750

6.208.174

6.208.174

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 127:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 27 din 40

112

Codordo-nator

372

373

Codprogram

TOTAL PROGRAM372PROGRAM:

Continuarea procesului de armonizare

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Numar acte normative armonizate/Numar acte normative de armonizatpina in 2005 (%)Numar acte normative elaborate

Gradul de armonizare

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri

Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital

Denumire

999999

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

5101

510101

510102

510120

510138

510169

510170

Codindica-tor

26.563.685

27

3

4.996.270

4.996.270

4.894.242

3.955.127

517.958

421.157

102.028

102.028

54.520.617

100

100

100

8.106.163

8.106.163

8.106.163

7.089.178

1.016.985

70.502.414

100

100

100

10.197.822

10.197.822

10.197.822

7.875.765

2.322.057

84.258.219

100

100

100

12.539.896

12.539.896

12.539.896

8.824.410

3.715.486

95.433.624

100

100

100

14.203.098

14.203.098

14.203.098

10.148.072

4.055.026

115.474.685

100

100

100

17.185.749

17.185.749

16.185.749

12.279.167

3.906.582

1.000.000

1.000.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 128:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 28 din 40

112

Codordo-nator

373

374

375

Codprogram

TOTAL PROGRAM373PROGRAM:

Informarea si educarea permanenta aconsumatorilor

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Numar actiuni de informare

Numar persoane informate

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri

Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital

TOTAL PROGRAM374

Denumire

999999

FIZ

REZ

00

01

5001

5101

510101

510102

510120

510138

510169

510170

999999

Codindica-tor

4.996.270

29.600

12.250.000

24.974.869

24.974.869

24.778.368

19.718.725

5.059.643

196.501

196.501

24.974.869

8.106.163

100

100

31.756.700

31.756.700

31.756.700

24.618.174

6.238.526

900.000

31.756.700

10.197.822

100

100

42.840.747

42.840.747

42.840.747

30.391.643

10.650.994

1.798.110

42.840.747

12.539.896

100

100

49.088.855

49.088.855

47.885.514

34.544.160

10.638.354

2.703.000

1.203.341

1.203.341

49.088.855

14.203.098

100

100

55.599.648

55.599.648

54.114.953

39.725.783

14.389.170

1.484.695

1.484.695

55.599.648

17.185.749

100

100

67.275.574

67.275.574

64.653.148

48.068.198

16.584.950

2.622.426

2.622.426

67.275.574

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 129:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 29 din 40

112

Codordo-nator

375

376

Codprogram

PROGRAM:

Ridicarea nivelului de asigurare acalitatii in sectorul IMM din industriaorizontala auto si formarea lantului defurnizoriINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cost mediu/beneficiar (mii lei)

Valoarea cresterii cifrei de afaceri aIMM beneficiare (%)

Numar cursuri perfectionare

Numar de instructori formatori

Numar mediu de IMM beneficiare

Numar de lanturi de furnizori realizate

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM375PROGRAM:

Denumire

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

Codindica-tor

37.000

2

10

10

370.000

370.000

370.000

370.000

370.000

5

20

3

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

432.000

432.000

432.000

432.000

432.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 130:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 30 din 40

112

Codordo-nator

376

Codprogram

Pregatirea si organizarea programuluianual al cercetarilor statistice.

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Consum mediu de om-ore pe lucrarede sinteza si analiza

Consum mediu de om-ore pepublicatie statistica

Consumul mediu pe om-ore peunitatea statistica cercetata

Lucrari de sinteza si analiza(nr.)

Ore-om consumate

Ore-om consumate lucrari sinteza sianaliza

Ore-om consumate publicatii statistice

Publicatii statistice (nr.)

Unitati statistice cercetate

Cercetari statistice armonizate cuAquis-ul comunitar (nr.)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Denumire

EFI

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

00

01

5001

5101

510101

510102

Codindica-tor

380.043.952

380.043.952

369.260.546

245.247.369

1.129

366

1

238

181

2.396.954

465.879.587

465.879.587

421.079.587

311.257.737

2.290

331

1

139

4.170.432

318.273

78.411

237

3.254.828

72

585.939.121

585.939.121

500.939.121

373.925.487

535.693.764

535.693.764

521.393.764

384.087.764

541.779.161

541.779.161

527.179.161

381.635.161

545.348.558

545.348.558

530.548.558

379.182.558

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 131:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 31 din 40

112

Codordo-nator

376

377

Codprogram

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri

Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital

Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital

TOTAL PROGRAM376PROGRAM:

Armonizarea statisticii agriculturii sistatisticii regionale cu normele sistandardele sistemului statisticeuropean.INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Numar cercetari statistice armonizatecu Aquis-ul comunitar (nr.)

Denumire

510120

510138

510169

510170

03

5003

5103

510301

510302

510320

510369

510370

999999

FIZ

Codindica-tor

124.001.948

11.229

10.783.406

10.783.406

6.132.712

6.132.712

6.022.301

123.745

5.898.556

110.411

110.411

386.176.664

109.808.651

13.199

44.800.000

44.800.000

3.760.906

3.760.906

3.660.906

1.239.500

2.421.406

100.000

100.000

469.640.493

127.000.000

13.634

85.000.000

85.000.000

7.554.315

7.554.315

7.554.315

4.554.315

3.000.000

593.493.436

8

137.306.000

14.300.000

14.300.000

7.554.315

7.554.315

7.554.315

4.554.315

3.000.000

543.248.079

145.544.000

14.600.000

14.600.000

7.554.315

7.554.315

7.554.315

4.554.315

3.000.000

549.333.476

151.366.000

14.800.000

14.800.000

7.554.315

7.554.315

7.554.315

4.554.315

3.000.000

552.902.873

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 132:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 32 din 40

112

Codordo-nator

377

405

Codprogram

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Transferuri

Asistenta financiara externanerambursabila(fonduriPHARE, s.a.)CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital

TOTAL PROGRAM377PROGRAM:

Reprezentarea Guvernului inParlament

Denumire

00

01

5001

5101

510101

510138

30

5030

5130

513001

513002

513020

513069

513070

999999

Codindica-tor

14.153.040

14.153.040

14.153.040

14.153.040

4.967.954

4.967.954

4.967.954

4.967.954

19.120.994

13.495.848

13.495.848

13.495.848

13.495.848

197.496.866

197.496.866

178.731.156

15.568.714

163.162.442

18.765.710

18.765.710

210.992.714

12.058.070

12.058.070

12.058.070

12.058.070

76.922.467

76.922.467

69.542.864

35.454.415

34.088.449

7.379.603

7.379.603

88.980.537

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 133:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 33 din 40

112

Codordo-nator

405

406

Codprogram

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Eficienta timpului mediu de raspuns laintrebari si interpelari (%)

Timpul mediu de raspuns la intrebarisi interpelari (zile)

Numarul de intrebari si interpelariadresate Guvernului

Numarul de raspunsuri la intrebarile siinterpelarile adresate Guvernului

Gradul de formulare a raspunsurilor laintrebarile si interpelarile adresateGuvernului (%) SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital

TOTAL PROGRAM405PROGRAM:

Denumire

EFI

EFI

FIZ

FIZ

REZ

00

01

5001

5101

510101

510102

510120

510169

510170

999999

Codindica-tor

13.699.127

13.699.127

11.682.640

7.982.505

3.700.135

2.016.487

2.016.487

13.699.127

91

14

1.850

1.800

97

26.012.460

26.012.460

23.597.460

13.486.272

10.111.188

2.415.000

2.415.000

26.012.460

100

15

1.950

1.930

100

9.819.648

9.819.648

8.219.648

8.219.648

1.600.000

1.600.000

9.819.648

100

15

2.100

2.080

100

12.345.741

12.345.741

10.195.741

10.195.741

2.150.000

2.150.000

12.345.741

2.300

2.290

100

13.271.491

13.271.491

10.960.241

10.960.241

2.311.250

2.311.250

13.271.491

14.267.046

14.267.046

11.782.452

11.782.452

2.484.594

2.484.594

14.267.046

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 134:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 34 din 40

112

Codordo-nator

406

428

Codprogram

Programul de comunicare, informarepublica, promovarea imaginii sirelatiilor RomanieiINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cost mediu/proiect (mii lei)

Numar total proiecte finantate

Gradul de acoperire la finantare alproiectelor potential de realizat(%)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Subventii

Transferuri

Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital

TOTAL PROGRAM406

Denumire

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

5901

590101

590102

590120

590134

590138

590169

590170

999999

Codindica-tor

2.268.606

105

55

233.197.111

233.197.111

227.580.150

56.690.150

30.009.225

3.797.340

137.083.435

5.616.961

5.616.961

233.197.111

2.149.160

200

77

412.944.769

412.944.769

407.572.769

52.592.499

18.646.900

4.519.000

331.814.370

5.372.000

5.372.000

412.944.769

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 135:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 35 din 40

112

Codordo-nator

428

432

Codprogram

PROGRAM:

Program pentru sustinerea IMM inutilizarea drepturilor de proprietateintelectualaINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Valorificarea a (%) din breveteleinregistrate la OSIM

Prototipuri lansate pe piata - (UM)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM428PROGRAM:

Dezvoltarea durabila a statisticiiromanesti

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Numar cercetari statistice armonizatecu Aquis-ul comunitar (nr.)

SURSE DE FINANTARE:

Denumire

EFI

FIZ

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

FIZ

00

Codindica-tor

3

5

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4

5.400.000

5.400.000

5.400.000

5.400.000

5.400.000

5.700.000

5.700.000

5.700.000

5.700.000

5.700.000

5.900.000

5.900.000

5.900.000

5.900.000

5.900.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 136:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 36 din 40

112

Codordo-nator

432

437

Codprogram

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Transferuri

Asistenta financiara externanerambursabila(fonduriPHARE, s.a.)CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Cheltuieli materiale si servicii

Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital

TOTAL PROGRAM432PROGRAM:

Program pentru realizarea bazei dedate privind structurile de distributie sipromovarea actiunilor in vedereasustinerii dezvoltarii sistemului dedistributie in RomaniaINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Denumire

01

5001

5101

510101

510138

30

5030

5130

513001

513020

513069

513070

999999

Codindica-tor

11.928.266

11.928.266

11.928.266

11.928.266

79.398.000

79.398.000

54.375.600

54.375.600

25.022.400

25.022.400

91.326.266

8.324.271

8.324.271

8.324.271

8.324.271

37.154.400

37.154.400

37.154.400

37.154.400

45.478.671

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 137:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 37 din 40

112

Codordo-nator

437

439

440

Codprogram

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM437PROGRAM:

Program de sprijinire a comerciantilorin utilizarea comertului electronic

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM439

Denumire

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

Codindica-tor

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

3.180.000

3.180.000

3.180.000

3.180.000

3.180.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 138:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 38 din 40

112

Codordo-nator

440

441

Codprogram

PROGRAM:

Program pentru organizarea TarguluiNational Cooperatist

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Numar vizitatori(nr.)

Numarul de expozanti (nr.)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM440PROGRAM:

Program pentru dezvoltarea culturiiantreprenoriale in randul femeilormanager din sectorul IMMINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Numar de firme infiintate(nr.)

Numar de intreprinzatori(nr.)

Denumire

FIZ

FIZ

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

EFI

FIZ

Codindica-tor

5.000

100

10

80

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.360.000

6.360.000

6.360.000

6.360.000

6.360.000

6.600.000

6.600.000

6.600.000

6.600.000

6.600.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 139:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 39 din 40

112

Codordo-nator

441

443

Codprogram

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM441PROGRAM:

Servicii suport pentru intreprinderimici - implementarea CEIM

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Diminuarea ratei falimentelor la acestecategorii de agenti economici(%)

Numar de persoane fizice simicrointreprinderi asistate(nr.)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Transferuri

Denumire

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

EFI

FIZ

00

01

5001

6901

690101

690138

Codindica-tor

1

80

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 140:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24

Pag 40 din 40

112

Codordo-nator

443

Codprogram

TOTAL PROGRAM443

Denumire

999999

Codindica-tor

7.000.000 7.000.000 7.000.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

Page 141:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor

de investitii

Page 142:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 1SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3 / 12 / 25

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 2.257.517.226 232.492.634 346.273.746 494.180.569 333.186.776 412.463.676 437.974.104 945.721 II 2.257.517.226 232.492.634 346.273.746 494.180.569 333.186.776 412.463.676 437.974.104 945.721____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 1.625.109.133 124.546.319 234.760.996 411.180.569 234.906.776 301.549.728 317.219.024 945.721 II 1.625.109.133 124.546.319 234.760.996 411.180.569 234.906.776 301.549.728 317.219.024 945.721____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 610.491.340 105.561.573 108.881.000 80.000.000 94.500.000 106.306.128 115.242.639 II 610.491.340 105.561.573 108.881.000 80.000.000 94.500.000 106.306.128 115.242.639 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 II 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 15 fise.

Page 143:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 1SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3 / 12 / 26

PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 2.257.517.226 232.492.634 346.273.746 494.180.569 333.186.776 412.463.676 437.974.104 945.721 finantare II 2.257.517.226 232.492.634 346.273.746 494.180.569 333.186.776 412.463.676 437.974.104 945.7211.1 Surse proprii I 509.453.482 48.404.851 101.100.000 87.335.286 81.648.000 91.739.693 99.225.652 II 509.453.482 48.404.851 101.100.000 87.335.286 81.648.000 91.739.693 99.225.652 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.653.135.593 184.087.783 217.556.286 358.000.000 233.073.368 320.723.983 338.748.452 945.721 II 1.653.135.593 184.087.783 217.556.286 358.000.000 233.073.368 320.723.983 338.748.452 945.7211.5 Alte surse I 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 II 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.721 finantare II 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.7211.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.721 II 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.7211.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 144:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 2SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3 / 12 / 26

PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.751.288.493 180.290.459 178.473.746 220.767.722 329.730.776 408.456.876 433.568.914 finantare II 1.751.288.493 180.290.459 178.473.746 220.767.722 329.730.776 408.456.876 433.568.914 1.1 Surse proprii I 509.453.482 48.404.851 101.100.000 87.335.286 81.648.000 91.739.693 99.225.652 II 509.453.482 48.404.851 101.100.000 87.335.286 81.648.000 91.739.693 99.225.652 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.146.906.860 131.885.608 49.756.286 84.587.153 229.617.368 316.717.183 334.343.262 II 1.146.906.860 131.885.608 49.756.286 84.587.153 229.617.368 316.717.183 334.343.262 1.5 Alte surse I 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 II 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.625.109.133 124.546.319 234.760.996 411.180.569 234.906.776 301.549.728 317.219.024 945.721 finantare II 1.625.109.133 124.546.319 234.760.996 411.180.569 234.906.776 301.549.728 317.219.024 945.7211.1 Surse proprii I 23.435.286 6.100.000 17.335.286 II 23.435.286 6.100.000 17.335.286 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.506.745.696 124.546.319 201.043.536 345.000.000 216.441.368 301.549.728 317.219.024 945.721 II 1.506.745.696 124.546.319 201.043.536 345.000.000 216.441.368 301.549.728 317.219.024 945.7211.5 Alte surse I 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 II 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 145:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 3SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3 / 12 / 26

PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.721 finantare II 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.7211.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.721 II 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.7211.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.118.880.400 72.344.144 66.960.996 137.767.722 231.450.776 297.542.928 312.813.834 finantare II 1.118.880.400 72.344.144 66.960.996 137.767.722 231.450.776 297.542.928 312.813.834 1.1 Surse proprii I 23.435.286 6.100.000 17.335.286 II 23.435.286 6.100.000 17.335.286 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.000.516.963 72.344.144 33.243.536 71.587.153 212.985.368 297.542.928 312.813.834 II 1.000.516.963 72.344.144 33.243.536 71.587.153 212.985.368 297.542.928 312.813.834 1.5 Alte surse I 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 II 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 146:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 4SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3 / 12 / 26

PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 610.491.340 105.561.573 108.881.000 80.000.000 94.500.000 106.306.128 115.242.639 finantare II 610.491.340 105.561.573 108.881.000 80.000.000 94.500.000 106.306.128 115.242.639 1.1 Surse proprii I 486.018.196 48.404.851 95.000.000 70.000.000 81.648.000 91.739.693 99.225.652 II 486.018.196 48.404.851 95.000.000 70.000.000 81.648.000 91.739.693 99.225.652 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 124.473.144 57.156.722 13.881.000 10.000.000 12.852.000 14.566.435 16.016.987 II 124.473.144 57.156.722 13.881.000 10.000.000 12.852.000 14.566.435 16.016.987 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 610.491.340 105.561.573 108.881.000 80.000.000 94.500.000 106.306.128 115.242.639 finantare II 610.491.340 105.561.573 108.881.000 80.000.000 94.500.000 106.306.128 115.242.639 1.1 Surse proprii I 486.018.196 48.404.851 95.000.000 70.000.000 81.648.000 91.739.693 99.225.652 II 486.018.196 48.404.851 95.000.000 70.000.000 81.648.000 91.739.693 99.225.652 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 124.473.144 57.156.722 13.881.000 10.000.000 12.852.000 14.566.435 16.016.987 II 124.473.144 57.156.722 13.881.000 10.000.000 12.852.000 14.566.435 16.016.987 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 147:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 5SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3 / 12 / 26

PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 finantare II 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 II 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 finantare II 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 II 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 148:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 1SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01. INS CLUJ

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU DIRECTIA REGIONALA DE STATISTICA CLUJ Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 9.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 11.000.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 149:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 2

(Cod obiectiv : 12.51.01. INS CLUJ)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 20.000.000 9.000.000 11.000.000 finantare II 20.000.000 9.000.000 11.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 20.000.000 9.000.000 11.000.000 II 20.000.000 9.000.000 11.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 150:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 3SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01. INS sala

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII SALA DE CONFERINTE SEDIU INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 4.805.131 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 16.800.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 50.212.847 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 151:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 4

(Cod obiectiv : 12.51.01. INS sala)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 71.817.978 4.805.131 16.800.000 50.212.847 finantare II 71.817.978 4.805.131 16.800.000 50.212.847 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 71.817.978 4.805.131 16.800.000 50.212.847 II 71.817.978 4.805.131 16.800.000 50.212.847 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 152:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 5SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.Hunedoara

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA HUNEDOARA Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 2.397.044 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 2.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 14.045.721 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 153:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 6

(Cod obiectiv : 12.51.01.Hunedoara)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 18.442.765 2.397.044 2.000.000 2.700.000 3.200.000 3.500.000 3.700.000 945.721 finantare II 18.442.765 2.397.044 2.000.000 2.700.000 3.200.000 3.500.000 3.700.000 945.721 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 18.442.765 2.397.044 2.000.000 2.700.000 3.200.000 3.500.000 3.700.000 945.721 II 18.442.765 2.397.044 2.000.000 2.700.000 3.200.000 3.500.000 3.700.000 945.7211.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 154:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 7SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.MUZEU

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII MUZEUL NATIONAL DE ARTA CONTEMPORANA Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 45.000.000 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 140.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 209.500.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 155:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 8

(Cod obiectiv : 12.51.01.MUZEU)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 394.500.000 45.000.000 140.000.000 209.500.000 finantare II 394.500.000 45.000.000 140.000.000 209.500.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 394.500.000 45.000.000 140.000.000 209.500.000 II 394.500.000 45.000.000 140.000.000 209.500.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 156:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 9SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01. CARAS SEV

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 1.000.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 157:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 10

(Cod obiectiv : 12.51.01. CARAS SEV)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.000.000 1.000.000 finantare II 1.000.000 1.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.000.000 1.000.000 II 1.000.000 1.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 158:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 11SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01. INS dotari

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 33.010.617 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 25.865.710 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 95.399.603 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 159:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 12

(Cod obiectiv : 12.51.01. INS dotari)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 154.275.930 33.010.617 25.865.710 45.002.003 28.197.600 11.100.000 11.100.000 finantare II 154.275.930 33.010.617 25.865.710 45.002.003 28.197.600 11.100.000 11.100.000 din care: 1.1 Surse proprii I 100.000 100.000 II 100.000 100.000 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 85.910.617 33.010.617 7.000.000 12.600.000 11.100.000 11.100.000 11.100.000 II 85.910.617 33.010.617 7.000.000 12.600.000 11.100.000 11.100.000 11.100.000 1.5 Alte surse I 68.265.313 18.765.710 32.402.003 17.097.600 II 68.265.313 18.765.710 32.402.003 17.097.600 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 160:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 13SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.ANPC

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 1.646.000 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 21.051.370 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 81.735.066 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 161:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 14

(Cod obiectiv : 12.51.01.ANPC)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 104.432.436 1.646.000 21.051.370 42.778.566 11.000.000 12.650.000 15.306.500 finantare II 104.432.436 1.646.000 21.051.370 42.778.566 11.000.000 12.650.000 15.306.500 din care: 1.1 Surse proprii I 23.335.286 6.000.000 17.335.286 II 23.335.286 6.000.000 17.335.286 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 55.802.120 1.646.000 6.199.620 9.000.000 11.000.000 12.650.000 15.306.500 II 55.802.120 1.646.000 6.199.620 9.000.000 11.000.000 12.650.000 15.306.500 1.5 Alte surse I 25.295.030 8.851.750 16.443.280 II 25.295.030 8.851.750 16.443.280 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 162:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 15SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.CNP

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 3.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 20.500.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 163:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 16

(Cod obiectiv : 12.51.01.CNP)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 23.500.000 3.000.000 3.000.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 finantare II 23.500.000 3.000.000 3.000.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 23.500.000 3.000.000 3.000.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 II 23.500.000 3.000.000 3.000.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 164:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 17SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.DOLJ

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 7.487.153 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 165:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 18

(Cod obiectiv : 12.51.01.DOLJ)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 7.487.153 7.487.153 finantare II 7.487.153 7.487.153 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 7.487.153 7.487.153 II 7.487.153 7.487.153 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 166:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 19SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.DOTARI SGG

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 35.671.040 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 11.628.916 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 638.152.610 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 167:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 20

(Cod obiectiv : 12.51.01.DOTARI SGG)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 685.452.566 35.671.040 11.628.916 15.000.000 167.458.674 227.846.968 227.846.968 finantare II 685.452.566 35.671.040 11.628.916 15.000.000 167.458.674 227.846.968 227.846.968 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 685.452.566 35.671.040 11.628.916 15.000.000 167.458.674 227.846.968 227.846.968 II 685.452.566 35.671.040 11.628.916 15.000.000 167.458.674 227.846.968 227.846.968 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 168:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 21SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.DRP

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 2.016.487 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 2.415.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 7.945.844 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 169:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 22

(Cod obiectiv : 12.51.01.DRP)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 12.377.331 2.016.487 2.415.000 1.000.000 2.150.000 2.311.250 2.484.594 finantare II 12.377.331 2.016.487 2.415.000 1.000.000 2.150.000 2.311.250 2.484.594 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 12.377.331 2.016.487 2.415.000 1.000.000 2.150.000 2.311.250 2.484.594 II 12.377.331 2.016.487 2.415.000 1.000.000 2.150.000 2.311.250 2.484.594 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 170:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 23SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.expertiza

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 3.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 22.500.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 171:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 24

(Cod obiectiv : 12.51.01.expertiza)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 25.500.000 3.000.000 22.500.000 finantare II 25.500.000 3.000.000 22.500.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 25.500.000 3.000.000 22.500.000 II 25.500.000 3.000.000 22.500.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 172:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 25SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.59.01.001 AgSG

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 5.616.961 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 4.381.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 26.000.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 173:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 26

(Cod obiectiv : 12.59.01.001 AgSG)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 35.997.961 5.616.961 4.381.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 finantare II 35.997.961 5.616.961 4.381.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 35.997.961 5.616.961 4.381.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 II 35.997.961 5.616.961 4.381.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 174:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 27SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.59.01.ANSport

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 99.944.612 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 104.500.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 331.154.400 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 175:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 28

(Cod obiectiv : 12.59.01.ANSport)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 535.599.012 99.944.612 104.500.000 75.000.000 81.000.000 85.860.000 89.294.400 finantare II 535.599.012 99.944.612 104.500.000 75.000.000 81.000.000 85.860.000 89.294.400 din care: 1.1 Surse proprii I 452.482.291 48.404.851 95.000.000 70.000.000 75.600.000 80.136.000 83.341.440 II 452.482.291 48.404.851 95.000.000 70.000.000 75.600.000 80.136.000 83.341.440 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 83.116.721 51.539.761 9.500.000 5.000.000 5.400.000 5.724.000 5.952.960 II 83.116.721 51.539.761 9.500.000 5.000.000 5.400.000 5.724.000 5.952.960 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 176:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 29SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.69.01.001 IMM

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 2.384.742 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 2.631.750 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 15.155.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Page 177:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Pag. 30

(Cod obiectiv : 12.69.01.001 IMM)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 20.171.492 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.500.000 4.025.000 4.630.000 finantare II 20.171.492 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.500.000 4.025.000 4.630.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 20.171.492 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.500.000 4.025.000 4.630.000 II 20.171.492 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.500.000 4.025.000 4.630.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 178:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana

Page 179:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

PAG.1

ANEXA nr 3 / 12 / 28

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

Sprijin pentru strategia nationala de imbunatatire a situatiei rromilor- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulMemorandum de finantare PHARE Cod 2000/000-586.01.02

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraProiectul are doi contractori , primul va derula actv. Trainning in valoare de 1,2 Meuro,iar cel de al doilea vaderula actv. granturi in valoare de 4,8Meuro.

- Descrierea stadiuluiA inceput in 13.05.2003 cu componenta de cofinantare si se va incheia in data de 28.11.2003. Activitatea Trainningincepe in 16.10.2003 si va dura 9 luni; actv.Granturi va incepe in martie 2004 si se va incheia in oct.2005

- Rezultate asteptateinstruire 500 pers.; granturi = 130 proiecte de investitii pt. circa 65000pers., cofinantare circa 30 proiecte

Programare multianuala (2004-2006) PHARE - accelerarea implementarii strategiei de imbunatatire a situatieirromilor

- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulExercitii de programare 2004 - 2006

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraTrainning , creare de institutii granturi / fonduri - 2004=6Meuro(240000 Mil.lei) + cofinantare 64000 Mil.lei; anul2005= 8 Meuro (328800 MIL. lei) + cofinantare 98640Mil.lei ;anul 2006 = 7Meuro (296100 Mil. lei ) + cofin. 88830mil.lei

- Descrierea stadiuluiExercitii de programare 2004- 2006

- Rezultate asteptateTrainning 1450 pers.Granturi si cofinantare circa 150 proiecte de investitii in domeniilesanatate,locuinte,infrastructura locala , educatie , actv. aducatoare de venituri

Page 180:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

PAG.2

ANEXA nr 3 / 12 / 28

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

Recensamantul general agricol - 2002- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPNAR 2002

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestora2002 - pregatirea si organiz.recensamantului general agricol; 15-20 august 2002 - ancheta pilot pt.testareainstrumentarului si procedurilor pt.realizarea Recensamantului General Agricol; 2 dec.2002-31 ian.2003: colectareadatelor si inform.pe teren;

- Descrierea stadiuluiAdoptarea cadrului legisl.: O.U.G. nr.70/2002 privind efectuarea Recensamantului Gen.Agricol din Romania si H.G.nr.704/2002 privind org.si desf.Recens.Gen.Agr.din Romania; Realiz.planului gen.de organiz.si desf.aRecens.Gen.Agricol.

- Rezultate asteptateAsig.datelor statistice pt.fundam.politicilor nat.in dom.agricol si pt.desf.negocierilor de aderare a Romaniei laU.E., prin inventarierea terenurilor si mijl.de productie agr., a efectivelor de animale aflate in propr.privata, inadm. expl. agricola.

Recensamantul populatiei si locuintelor- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPNAR 2002 - Parteneriat pentru aderare

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraOrganiz.in teritoriu a struct.lucrative; Tiparirea materialelor de inregistrare si a centralizatoarelor; Instruireapersonalului; Actiuni de popularizare; Efectuarea recens. propriu-zis; efectuarea microrecensamantului copiilorprotejati

- Descrierea stadiului2001: Pregatirea recensamantului populatiei si locuintelor; 2002: Efectuarea, introducerea si publicarea rezultateloranchetelor de ctrl; 2003: Publicarea analizei si rezultatelor vol.I - Structura demografica

- Rezultate asteptateTehnoredactarea, editarea si tiparirea volumelor de recensamant: structura demografica, struct. etnica siconfesionala, struct. social-ec.a populatiei, nr.cladirilor, locuintelor si gospodariilor; incarcarea si actualiz.site-ului INS.

Page 181:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

PAG.3

ANEXA nr 3 / 12 / 28

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

Continuarea armonizarii statisticii romanesti cu normele si standardele europene- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPNAR 2002 - Parteneriat de aderare

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraRealiz.unui sistem statistic al principalelor anchete agr.; initierea si realiz.de anchete in profil regional;armonizarea statisticii mediului; armoniz.statisticii finantelor guv.; imbunatatirea calitatii statisticilor,reproiectarea website-ului INS

- Descrierea stadiuluiProgram Phare 2000-inceput in 2002-referitor la anchetele agr.si anchetele reg; Prg.Phare 2001-inceput in2002-anchete de mediu si ancheta de opinie priv.calit.statistica sunt in faza de contr. Prg.Phare 2003:INS aelab.Fisa standard a proiectului.

- Rezultate asteptateDefinirea unui set adecvat si cuprinzator de instrumente si metodologii statistice care permit realizarea periodicasi operativa a principalelor statistici agr.si care sa reprezinte baza dezv.si implementarii politicilor agricole.

Intarirea capacitatii administrative- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPNAR 2002

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraOrganizarea si desfasurarea cursurilor de instruire a personalului INS, inclusiv in domeniul IT; Intarireacapacitatii INS de a realiza studii statistice in domeniile ec.si soc.; Achiz.de echipament tipografic; Imbunatatireainfrastruct. sist.statistic

- Descrierea stadiuluiDerularea efectiva a prg. de pregatire a personalului din INS si directiile regionale prin Centrul National dePregatire in Statistica. Participarea la grupe de lucru si cursuri in cadrul prg.Phare multi-beneficiarpt.statistica; achiz.si instal.echip.

- Rezultate asteptateCrearea infrastruct.statistice; evaluarea necesit.de pregatire profes; elab.unui prg.complex de pregatire profes, inspecial pt.statistica regionala;

Page 182:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

PAG.4

ANEXA nr 3 / 12 / 28

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

Program national multianual 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderinou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare /retehnologizare a IMM

- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulDocument de pozitie RO 06/00; PNAR 2002-capitolul 3.3; 4.3.16 si PEP 2002; 2003 capitolul 4.14 plus anexe. Raportulde implementare al Cartei europene pt.intreprinderile mici - sectiunea etalonare.

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraPrin acest prg.se acorda alocatii financ.neramb.corelate cu un credit bancar pt.acop.partiala a costurilor legate deinvest. Benefic.va acoperi din surse propr.cel putin 15% din val. proiect.de inv,niv.aloc.fin.este de 40%,dar num.mult de 20000 EURO

- Descrierea stadiului2003-2005

- Rezultate asteptateCresterea vol.de investitii realizate de sect.IMM; Dezv si cresterea competitivitatii IMM-urilor nou infiintate simicrointreprinderilor.

Program national multianual pe perioada 2002-2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si deafaceri

- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulDoc.suplimentar de pozitie RO 5/01; PNAR 2002 cap.3.3; 4.3.16; PEP 2002-2003 cap.4.14 plus anexe.

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraSe adreseaza microintreprinderilor sau intreprinderilor care se afla in primii doi ani de la infiintare in zoneletinta de crest.ec, cu cond.exist.unui proiect de dezv.fezabil,pt.a carui finaliz.intrep.are nevoie de serv.siutil.oferite de incubator.

- Descrierea stadiuluiTermen de incepere 2002 si finalizare 2005.

- Rezultate asteptateInfiint.si dezv.de incubatoare cu scopul stimularii si dezv. afacerilor; Crearea de noi locuri de munca; Crearea sidezv. de legaturi intre potentialul tehnologic si anteprenorial.

Page 183:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

PAG.5

ANEXA nr 3 / 12 / 28

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

Program national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a IMM-urilor in dezvoltarea exporturilor- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulDoc.suplimentar de pozitie RO 55/01; PNAR 2002 cap.3.3; 4.3.16; PEP 2002-2003 cap.4.1 plus anexe; Raportulpt.implementarea Cartei europene pt.intrepr.mici 2003-sectiunea etalonare.

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraFacilizarea accesului IMM romanesti pe pietele externe si reduc.decalaj.de inform.pe piata serv.de consultanta siinstruire; afirmarea si valorif.potentialului de export al imm romanesti fata de cele din UE.

- Descrierea stadiului2002-2005

- Rezultate asteptateFacilitarea participarii la targuri si expozitii organizate in tara si strainatate; Elab.si productia de materialetiparite de promovare a ag.ec.; realiz.unui site pt.prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate.

Program national multianual 2002-2005 pt.sustinerea accesului IMM-urilor la servicii de instruire siconsultantaDoc.s

- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulDocument suplimentar de pozitie RO 55/01; PNAR 2002; PEP 2002-2003

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraInstruirea personalului IMM in domeniile: management, marketing, strategie si planificare, surse si metode definantare a investitiilor, legislatiei si practicii in UE.

- Descrierea stadiului2002: alocatia bugetara acordata a fost de 2,9 miliarde lei; august 2003: alocatia bug.acordata a ajuns la 7,8miliarde lei.

- Rezultate asteptateInstruirea personalului IMM cu functii de decizie si/sau de executie la cursuri de pregatire organiz.pe tematiciprioritare Facilit.acces.la serv.de consult.pt.elab. planurilor de afaceri si de marketing in dom.cooperarii internesi internationale.

Page 184:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

PAG.6

ANEXA nr 3 / 12 / 28

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

Ridicarea nivelului de asigurare a calitatii in sectorul IMM din industria orizontala auto si formarea delanturi de furnizori (CURAS)

- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPNAR-Parteneriat pt.Aderare, Acordul de Cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Flamand aprobat prin HG632/1997.

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraCresterea nivelului de asigurare a calitatii si eficientizarea utiliz.resurselor in ved.ridic.niv.inovativ al IMM dinind.orizontala auto romaneasca; Gruparea IMM din ind.auto romaneasca in lanturi de furnz.pt.crest.complex.subansamblelor produse.

- Descrierea stadiuluiInitializare linie 2003

- Rezultate asteptateImbunatatirea performantelor furnizorilor IMM din industria auto, constituirea lantului de furnizori de piese sicomponente auto din Romania, introducerea standardelor internat.de calitate.

Program pentru educarea si informarea comerciantilor- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulde pozitie 05/01, PNAR si PEP 2002-2003, cap.4.3.16

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraFacilitarea accesului comerciantilor, persoane fizice sau jrd. autorizate, la cursuri de pregatire si specializareprofes.

- Descrierea stadiuluiLansat in 2003 - in curs de derulare

- Rezultate asteptateCresterea gradului de educare si informare a comerciantilor care functioneaza in peste 200 mii de IMM; Crestereaabilitatilor manageriale si a competentelor profesionale.

Page 185:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

PAG.7

ANEXA nr 3 / 12 / 28

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

Program pentru sustinerea IMM in utilizarea drepturilor de proprietate intelectuala- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPEP 2003, Planul de actiuni pe perioada 2003-2004 in cadrul Directiei de integrare europeana.

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraFacilitarea schimbului de informatii intre inventatori, detinatorii unor drepturi de proprietate intelectuala simediul academic in care se desfasoara activitati de afaceri.

- Descrierea stadiuluiLa sfarsitul anului 2003 va fi creata Agentia Nationala pentru Protectia Proprietatii Intelectuale; Inceputul anului2004 - Agentia va incepe sa functioneze.

- Rezultate asteptateaccelerarea preluarii instrumentelor societatii bazate pe cunoastere de catre IMM-le din Romania,cresterea cifrei deafaceri a IMM-urilor,diversificarea activitatii IMM-lor,imbunatatirea produselor si serv. oferite de acestea

Programul multianual pt. intreprinderi si spirit antreprenorial si in particular pt.IMM-uri- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulsuplimentar de pozitie RO 55/01;PNAR 2002 cap.3.3;4.3.16;PEPed.2002-2003 cap.4.1.4 plus anexe

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestora Participarea Romaniei la acest program a definit efectiva, ca urmare a semnarii Memorandumului de Intelegere pt.participarea Romaniei la Prog.Comunitar in domeniul intreprinderilor si al spiritului antreprenorial.

- Descrierea stadiului2001-2005

- Rezultate asteptatedezvoltarea si cresterea competitivitatii intreprinderilor pt.a raspunde provocarilor impuse de noua economieinternationalizata bazata pe cunoastere;Promovarea antreprenoriatului;Simplificarea si imbunat.cadrului legislativ

Page 186:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

PAG.8

ANEXA nr 3 / 12 / 28

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

Fondul de garantare a imprumuturilor acordate intreprinderilor mici si mijlocii- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentul de pozitie RO 55/01;PNAR 2002 cap.3.3;4.3.16;PEP ed.2002-2003 cap.4.1.4+anexe; Raportul de implementare al Carteieuropene pt. intreprinderile mici-sect. etalonare

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraCrearea si functionarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Imm-uri, cu filiale jud.,avand ca obiectde activ.exclusiv garantarea creditelor sau a altor instrum.de finant.care pot fi obt.de IMM de la bancile comerc.ori din alte surse.

- Descrierea stadiuluiIn anul 2001 au fost alocate pt. maj.capitalului social al FNGCIMM-50 mld lei conform H.G nr. 1211/2001

- Rezultate asteptate Dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii prin cresterea importantei acestui sector in ec nat.sicresterea valorii adaugate la PIB; asigurarea viabilitatii financiare a Fondului pe termen lung;mentinerea statuluica act. maj.la FNGCIMM.

Page 187:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI

Realizari EstimariProgram Propunerianii2005 2006

ulteriori

2003 2004

4 5 6 71 2 3 8

Cod2007

9

DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI

- mii lei -

2002

Estimari Estimari

Estimari

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

PAG.9

ANEXA nr 3 / 12 / 28

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

TOTAL 227.908.570 1.047.274.699 1.086.842.893 1.031.575.491 1.024.641.495 728.663.250 I 00

227.908.570 1.047.274.699 1.086.842.893 1.031.575.491 1.024.641.495 728.663.250II 00

CHELTUIELI CURENTE 217.098.659 1.025.287.944 1.086.842.893 1.031.575.491 1.024.641.495 728.663.250 I 01

217.098.659 1.025.287.944 1.086.842.893 1.031.575.491 1.024.641.495 728.663.250II 01

CHELTUIELI DE PERSONAL 114.904.043 149.709.891 171.877.071 129.540.492 133.322.697 136.159.350 I 02

114.904.043 149.709.891 171.877.071 129.540.492 133.322.697 136.159.350II 02

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 88.041.576 245.608.231 173.379.486 121.322.728 86.625.798 88.468.900 I 20

88.041.576 245.608.231 173.379.486 121.322.728 86.625.798 88.468.900II 20

TRANSFERURI 14.153.040 629.969.822 741.586.336 780.712.271 804.693.000 504.035.000 I 38

14.153.040 629.969.822 741.586.336 780.712.271 804.693.000 504.035.000II 38

CHELTUIELI DE CAPITAL 10.809.911 21.986.755 I 70

10.809.911 21.986.755II 70.

Din total,din care, pe surse de finantare:.

1. BUGETUL DE STAT 183.092.178 626.756.292 722.324.429 734.573.091 749.202.495 442.206.250 I 00

183.092.178 626.756.292 722.324.429 734.573.091 749.202.495 442.206.250II 00

CHELTUIELI CURENTE 181.562.178 626.756.292 722.324.429 734.573.091 749.202.495 442.206.250 I 01

181.562.178 626.756.292 722.324.429 734.573.091 749.202.495 442.206.250II 01

CHELTUIELI DE PERSONAL 79.367.562 106.614.783 136.422.656 129.540.492 133.322.697 136.159.350 I 02

79.367.562 106.614.783 136.422.656 129.540.492 133.322.697 136.159.350II 02

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 88.041.576 102.613.687 84.915.437 84.168.328 86.625.798 88.468.900 I 20

88.041.576 102.613.687 84.915.437 84.168.328 86.625.798 88.468.900II 20

TRANSFERURI 14.153.040 417.527.822 500.986.336 520.864.271 529.254.000 217.578.000 I 38

14.153.040 417.527.822 500.986.336 520.864.271 529.254.000 217.578.000II 38

CHELTUIELI DE CAPITAL 1.530.000 I 70

1.530.000II 70.

4. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 44.816.392 420.518.407 364.518.464 297.002.400 275.439.000 286.457.000 I 00

44.816.392 420.518.407 364.518.464 297.002.400 275.439.000 286.457.000II 00

Page 188:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI

Realizari EstimariProgram Propunerianii2005 2006

ulteriori

2003 2004

4 5 6 71 2 3 8

Cod2007

9

DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI

- mii lei -

2002

Estimari Estimari

Estimari

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

PAG.2

ANEXA nr 3 / 12 / 28

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE 35.536.481 398.531.652 364.518.464 297.002.400 275.439.000 286.457.000 I 01

35.536.481 398.531.652 364.518.464 297.002.400 275.439.000 286.457.000II 01

CHELTUIELI DE PERSONAL 35.536.481 43.095.108 35.454.415 I 02

35.536.481 43.095.108 35.454.415II 02

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 142.994.544 88.464.049 37.154.400 I 20

142.994.544 88.464.049 37.154.400II 20

TRANSFERURI 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.000 286.457.000 I 38

212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.000 286.457.000II 38

CHELTUIELI DE CAPITAL 9.279.911 21.986.755 I 70

9.279.911 21.986.755II 70

Page 189:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/INS

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli

pe anul 2004

-mii lei-Cod Program Propuneri %

2003 2004 2004/2003

TOTAL GENERAL 5000 680.633.207 768.401.654 112,9 CHELTUIELI CURENTE 01 616.967.497 650.999.651 105,5

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 328.065.951 413.932.777 126,2 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 275.392.499 213.066.874 77,4 TRANSFERURI 38 13.509.047 24.000.000 177,7

Transferuri neconsolidabile 40 13.509.047 24.000.000 177,7 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 63.665.710 117.402.003 184,4

BUGET DE STAT 5001 479.375.435 604.526.872 126,1 CHELTUIELI CURENTE 01 434.575.435 519.526.872 119,5

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 311.257.737 373.924.047 120,1 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 109.808.651 121.602.825 110,7 TRANSFERURI 38 13.509.047 24.000.000 177,7

Transferuri neconsolidabile 40 13.509.047 24.000.000 177,7 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 44.800.000 85.000.000 189,7

AUTORITATI PUBLICE 5101 479.375.435 604.526.872 126,1 CHELTUIELI CURENTE 01 434.575.435 519.526.872 119,5

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 311.257.737 373.924.047 120,1 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 109.808.651 121.602.825 110,7 TRANSFERURI 38 13.509.047 24.000.000 177,7

Transferuri neconsolidabile 40 13.509.047 24.000.000 177,7 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 44.800.000 85.000.000 189,7

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003 3.760.906 7.554.315 200,9 CHELTUIELI CURENTE 01 3.660.906 7.554.315 206,4

CHELTUIELI DE PERSONAL 1.239.500 4.554.315 367,4 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 2.421.406 3.000.000 123,9

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 100.000AUTORITATI PUBLICE 5103 3.760.906 7.554.315 200,9

CHELTUIELI CURENTE 01 3.660.906 7.554.315 206,4 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 1.239.500 4.554.315 367,4 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 2.421.406 3.000.000 123,9

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 100.000

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(de la Uniunea Europeana si alti donatori) 5030 197.496.866 156.320.467 79,2

CHELTUIELI CURENTE 01 197.496.866 156.320.467 79,2 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 15.568.714 35.454.415 227,7 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 163.162.442 88.464.049 54,2 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 18.765.710 32.402.003 172,7

AUTORITATI PUBLICE 5130 197.496.866 156.320.467 79,2 CHELTUIELI CURENTE 01 197.496.866 156.320.467 79,2

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 15.568.714 35.454.415 227,7 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 163.162.442 88.464.049 54,2 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 18.765.710 32.402.003 172,7

Denumire indicator

Page 190:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/ASG

AGENTIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE

SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli

pe anul 2004

-mii lei-Cod Program Propuneri %

2003 2004 2004/2003

TOTAL GENERAL 5000 246.226.549 121.000.000 49,1 CHELTUIELI CURENTE 01 241.845.549 116.000.000 48,0

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 36.944.913 31.000.000 83,9 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 14.529.252 15.000.000 103,2 SUBVENTII 34 2.259.500TRANSFERURI 38 188.111.884 70.000.000 37,2

Transferuri neconsolidabile 40 188.111.884 70.000.000 37,2 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4.381.000 5.000.000 114,1

BUGET DE STAT 5001 244.810.269 121.000.000 49,4 CHELTUIELI CURENTE 01 240.429.269 116.000.000 48,2

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 36.944.913 31.000.000 83,9 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 14.529.252 15.000.000 103,2 SUBVENTII 34 2.259.500TRANSFERURI 38 186.695.604 70.000.000 37,5

Transferuri neconsolidabile 40 186.695.604 70.000.000 37,5 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4.381.000 5.000.000 114,1

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVINDACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 5901 217.264.136 121.000.000 55,7

CHELTUIELI CURENTE 01 212.883.136 116.000.000 54,5 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 36.944.913 31.000.000 83,9 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 14.529.252 15.000.000 103,2 SUBVENTII 34 2.259.500TRANSFERURI 38 159.149.471 70.000.000 44,0

Transferuri neconsolidabile 40 159.149.471 70.000.000 44,0 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4.381.000 5.000.000 114,1

ALTE ACTIUNI 7201 27.546.133CHELTUIELI CURENTE 01 27.546.133

TRANSFERURI 38 27.546.133Transferuri neconsolidabile 40 27.546.133

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(de la Uniunea Europeana si alti donatori) 5030 1.416.280

CHELTUIELI CURENTE 01 1.416.280TRANSFERURI 38 1.416.280

Transferuri neconsolidabile 40 1.416.280AUTORITATI PUBLICE 5930 1.416.280

CHELTUIELI CURENTE 01 1.416.280TRANSFERURI 38 1.416.280

Transferuri neconsolidabile 40 1.416.280

Denumire indicator

Page 191:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/ANS

AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT

SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli

pe anul 2004 -mii lei-

Cod Program Propuneri % 2003 2004 2004/2003

TOTAL GENERAL 5000 1.217.929.294 1.813.531.172 148,9 CHELTUIELI CURENTE 01 1.113.429.294 1.738.531.172 156,1

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 23.490.510 26.500.000 112,8 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 113.665.000 74.600.000 65,6 SUBVENTII 34 562.076.000 787.951.172 140,2 TRANSFERURI 38 414.197.784 849.480.000 205,1

Transferuri neconsolidabile 40 414.197.784 849.480.000 205,1 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 104.500.000 75.000.000 71,8

BUGET DE STAT 5001 1.017.929.294 1.613.531.172 158,5 CHELTUIELI CURENTE 01 1.008.429.294 1.608.531.172 159,5

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 23.490.510 26.500.000 112,8 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 8.665.000 9.600.000 110,8 SUBVENTII 34 562.076.000 787.951.172 140,2 TRANSFERURI 38 414.197.784 784.480.000 189,4

Transferuri neconsolidabile 40 414.197.784 784.480.000 189,4 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 9.500.000 5.000.000 52,6

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVINDACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 5901 966.529.510 1.569.131.172 162,3

CHELTUIELI CURENTE 01 957.029.510 1.564.131.172 163,4 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 23.490.510 26.500.000 112,8 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 8.665.000 9.600.000 110,8 SUBVENTII 34 562.076.000 787.951.172 140,2 TRANSFERURI 38 362.798.000 740.080.000 204,0

Transferuri neconsolidabile 40 362.798.000 740.080.000 204,0 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 9.500.000 5.000.000 52,6

ASISTENTA SOCIALA, PENSII, AJUTOARESI INDEMNIZATII 6001 46.199.784 44.400.000 96,1

CHELTUIELI CURENTE 01 46.199.784 44.400.000 96,1 TRANSFERURI 38 46.199.784 44.400.000 96,1

Transferuri neconsolidabile 40 46.199.784 44.400.000 96,1 ALTE ACTIUNI 7201 4.900.000

CHELTUIELI CURENTE 01 4.900.000TRANSFERURI 38 4.900.000

Transferuri neconsolidabile 40 4.900.000CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZITIA GUVERNULUI 7501 300.000

CHELTUIELI CURENTE 01 300.000TRANSFERURI 38 300.000

Transferuri neconsolidabile 40 300.000SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003 200.000.000 200.000.000 100,0

CHELTUIELI CURENTE 01 105.000.000 130.000.000 123,8 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 105.000.000 65.000.000 61,9 TRANSFERURI 38 65.000.000

Transferuri neconsolidabile 40 65.000.000CHELTUIELI DE CAPITAL 70 95.000.000 70.000.000 73,7

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 5903 200.000.000 200.000.000 100,0

CHELTUIELI CURENTE 01 105.000.000 130.000.000 123,8 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 105.000.000 65.000.000 61,9 TRANSFERURI 38 65.000.000

Transferuri neconsolidabile 40 65.000.000CHELTUIELI DE CAPITAL 70 95.000.000 70.000.000 73,7

Denumire indicator

Page 192:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/ANPC

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli

pe anul 2004

-mii lei-Cod Program Propuneri %

2003 2004 2004/2003

TOTAL GENERAL 5000 197.547.200 275.618.500 139,5 CHELTUIELI CURENTE 01 176.495.830 232.839.934 131,9

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 108.257.350 132.664.714 122,5 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 44.864.630 57.000.000 127,0 TRANSFERURI 38 23.373.850 43.175.220 184,7

Transferuri neconsolidabile 40 23.373.850 43.175.220 184,7 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 21.051.370 42.778.566 203,2

BUGET DE STAT 5001 133.221.600 173.000.000 129,9 CHELTUIELI CURENTE 01 127.021.980 164.000.000 129,1

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 96.257.350 121.500.000 126,2 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 26.864.630 35.500.000 132,1 TRANSFERURI 38 3.900.000 7.000.000 179,5

Transferuri neconsolidabile 40 3.900.000 7.000.000 179,5 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.199.620 9.000.000 145,2

AUTORITATI PUBLICE 5101 133.221.600 173.000.000 129,9 CHELTUIELI CURENTE 01 127.021.980 164.000.000 129,1

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 96.257.350 121.500.000 126,2 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 26.864.630 35.500.000 132,1 TRANSFERURI 38 3.900.000 7.000.000 179,5

Transferuri neconsolidabile 40 3.900.000 7.000.000 179,5 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.199.620 9.000.000 145,2

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003 36.000.000 50.000.000 138,9 CHELTUIELI CURENTE 01 30.000.000 32.664.714 108,9

CHELTUIELI DE PERSONAL 12.000.000 11.164.714 93,0 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 18.000.000 21.500.000 119,4

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.000.000 17.335.286 288,9 AUTORITATI PUBLICE 5103 36.000.000 50.000.000 138,9

CHELTUIELI CURENTE 01 30.000.000 32.664.714 108,9 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 12.000.000 11.164.714 93,0 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 18.000.000 21.500.000 119,4

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.000.000 17.335.286 288,9

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(de la Uniunea Europeana si alti donatori) 5030 28.325.600 52.618.500 185,8

CHELTUIELI CURENTE 01 19.473.850 36.175.220 185,8 TRANSFERURI 38 19.473.850 36.175.220 185,8

Transferuri neconsolidabile 40 19.473.850 36.175.220 185,8 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 8.851.750 16.443.280 185,8

AUTORITATI PUBLICE 5130 28.325.600 52.618.500 185,8 CHELTUIELI CURENTE 01 19.473.850 36.175.220 185,8

TRANSFERURI 38 19.473.850 36.175.220 185,8 Transferuri neconsolidabile 40 19.473.850 36.175.220 185,8

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 8.851.750 16.443.280 185,8

Denumire indicator

Page 193:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/CNP

COMISIA NATIONALA DE PROGNOZA

SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli

pe anul 2004

-mii lei-Cod Program Propuneri %

2003 2004 2004/2003

TOTAL GENERAL 5000 47.388.301 38.800.000 81,9 CHELTUIELI CURENTE 01 44.388.301 35.800.000 80,7

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 31.688.301 24.800.000 78,3 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 12.700.000 11.000.000 86,6

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.000.000 3.000.000 100,0

BUGET DE STAT 5001 47.388.301 38.800.000 81,9 CHELTUIELI CURENTE 01 44.388.301 35.800.000 80,7

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 31.688.301 24.800.000 78,3 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 12.700.000 11.000.000 86,6

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.000.000 3.000.000 100,0 AUTORITATI PUBLICE 5101 47.388.301 38.800.000 81,9

CHELTUIELI CURENTE 01 44.388.301 35.800.000 80,7 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 31.688.301 24.800.000 78,3 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 12.700.000 11.000.000 86,6

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.000.000 3.000.000 100,0

Denumire indicator

Page 194:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/ANIMMC

AGENTIA NATIONALA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli

pe anul 2004

-mii lei-Cod Program Propuneri %

2003 2004 2004/2003

TOTAL GENERAL 5000 406.291.463 474.600.000 116,8 CHELTUIELI CURENTE 01 403.659.713 471.600.000 116,8

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 20.727.057 25.600.000 123,5 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 13.894.882 16.000.000 115,2 TRANSFERURI 38 369.037.774 430.000.000 116,5

Transferuri neconsolidabile 40 369.037.774 430.000.000 116,5 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.631.750 3.000.000 114,0

BUGET DE STAT 5001 406.291.463 474.600.000 116,8 CHELTUIELI CURENTE 01 403.659.713 471.600.000 116,8

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 20.727.057 25.600.000 123,5 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 13.894.882 16.000.000 115,2 TRANSFERURI 38 369.037.774 430.000.000 116,5

Transferuri neconsolidabile 40 369.037.774 430.000.000 116,5 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.631.750 3.000.000 114,0

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6901 406.291.463 474.600.000 116,8 CHELTUIELI CURENTE 01 403.659.713 471.600.000 116,8

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 20.727.057 25.600.000 123,5 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 13.894.882 16.000.000 115,2 TRANSFERURI 38 369.037.774 430.000.000 116,5

Transferuri neconsolidabile 40 369.037.774 430.000.000 116,5 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.631.750 3.000.000 114,0

Denumire indicator

Page 195:  · SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 ♦ Sinteza fondurilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/DRP

DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli

pe anul 2004

-mii lei-Cod Program Propuneri %

2003 2004 2004/2003

TOTAL GENERAL 5000 26.012.460 23.500.000 90,3 CHELTUIELI CURENTE 01 23.597.460 22.500.000 95,3

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 13.486.272 14.200.000 105,3 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 10.111.188 8.300.000 82,1

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.415.000 1.000.000 41,4

BUGET DE STAT 5001 26.012.460 23.500.000 90,3 CHELTUIELI CURENTE 01 23.597.460 22.500.000 95,3

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 13.486.272 14.200.000 105,3 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 10.111.188 8.300.000 82,1

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.415.000 1.000.000 41,4 AUTORITATI PUBLICE 5101 26.012.460 23.500.000 90,3

CHELTUIELI CURENTE 01 23.597.460 22.500.000 95,3 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 13.486.272 14.200.000 105,3 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 10.111.188 8.300.000 82,1

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.415.000 1.000.000 41,4

Denumire indicator