REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

22
„Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tom. XLVII, 2008, p. 557–578 REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU BIBLIOGRAFIE GENERALĂ Alin Ciupală Bucureşti Izvoare 1. Acte referitoare la Tudor Vladimirescu, „Arhivele Olteniei”, IX, 1930, pp. 44-45. 2. Adăniloaie, Nichita, O scrisoare necunoscută a lui Tudor Vladimirescu de la începutul răscoalei, „Revista de istorie”, XIV, 1961, nr. 3, pp. 591-594. 3. Adăniloaie, Nichita, Duzinchevici, Gh., Noi mărturii contemporane asupra mişcării din 1821, „Revista de istorie”, XXIV, 1971, nr.1, pp. 3-9. 4. Adevărata proclamaţie a lui Tudor Vladimirescu, „Gazeta Transilvaniei”, XLIII, 1880, nr. 84, p.4. 5. Amintiri despre Zavera de la 1821. Moldova şi Muntenia, „Analele Societăţii istorice Iuliu Barasch”, II, 1888, pp. 209-218, III, 1889, pp. 196-199. 6. Aricescu, C. D., Acte justificative la istoria revoluţiunii române de la 1821, Craiova, 1874, 227 p. 7. Bădiţoiu, Bogdan, Un document original din timpul Revoluţiei conduse de Tudor Vladimirescu, „Revista arhivelor”, LII, 1997, nr. 2, pp. 156-163. 8. Bălaşa, Dumitru, Revoluţia din 1821 reflectată în însemnările micilor cronicari, aflate pe filele unor vechi cărţi, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 7-8, pp. 402-408. 9. Bălintescu, Ion, Călin, Ion, Popescu, Ion, Documente noi în legătură cu răscoala poporului de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu, Craiova, 1954, 83 p. 10. Bărcăcilă, Al., Acte vechi inedite, în „Arhivele Olteniei”, I, 1922, pp. 61-65. 11. Bărcăcilă, Al., Cinci scrisori inedite ale lui Tudor Vladimirescu, „Arhivele Olteniei”, II, 1923, nr. 5, pp. 27-28. 12. Bărcăcilă, Al., Acte în legătură cu afaceri comerciale ale lui Nicolae Zoican şi Tudor Vladimirescu 1810-1822, „Oltenia”, 1940, nr. 1, pp. 104-112. 13. Beldiman, Vornicul Alecu, Eteria sau jalnicele scene prilejuite în Moldova din resvrătirile grecilor, prin şeful loru Alesandru Ipsilanti venit din Rusia la anul 1821, Iaşi, 1861, 143 p. 14. Bianu, Ioan, O scrisoare a cavalerului de Gentz despre revoluţia lui Tudor Vladimirescu, în „Analele Academiei Române. Memoriile secţiei literare”, seria 2, XXXV, 1912-1913, pp. 59-60. 15. Bianu, Ioan, O scrisoare a lui Tudor Vladimirescu din 1815, „Analele Academiei Române. Memoriile secţiei literare”, seria 2, XXXIX, 1916-1919, pp. 9-10.

Transcript of REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

Page 1: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

„Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tom. XLVII, 2008, p. 557–578

REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

Alin Ciupală Bucureşti

Izvoare

1. Acte referitoare la Tudor Vladimirescu, „Arhivele Olteniei”, IX, 1930, pp. 44-45. 2. Adăniloaie, Nichita, O scrisoare necunoscută a lui Tudor Vladimirescu de la începutul

răscoalei, „Revista de istorie”, XIV, 1961, nr. 3, pp. 591-594. 3. Adăniloaie, Nichita, Duzinchevici, Gh., Noi mărturii contemporane asupra mişcării

din 1821, „Revista de istorie”, XXIV, 1971, nr.1, pp. 3-9. 4. Adevărata proclamaţie a lui Tudor Vladimirescu, „Gazeta Transilvaniei”, XLIII,

1880, nr. 84, p.4. 5. Amintiri despre Zavera de la 1821. Moldova şi Muntenia, „Analele Societăţii istorice

Iuliu Barasch”, II, 1888, pp. 209-218, III, 1889, pp. 196-199. 6. Aricescu, C. D., Acte justificative la istoria revoluţiunii române de la 1821, Craiova,

1874, 227 p. 7. Bădiţoiu, Bogdan, Un document original din timpul Revoluţiei conduse de Tudor

Vladimirescu, „Revista arhivelor”, LII, 1997, nr. 2, pp. 156-163. 8. Bălaşa, Dumitru, Revoluţia din 1821 reflectată în însemnările micilor cronicari, aflate

pe filele unor vechi cărţi, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 7-8, pp. 402-408. 9. Bălintescu, Ion, Călin, Ion, Popescu, Ion, Documente noi în legătură cu răscoala

poporului de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu, Craiova, 1954, 83 p. 10. Bărcăcilă, Al., Acte vechi inedite, în „Arhivele Olteniei”, I, 1922, pp. 61-65. 11. Bărcăcilă, Al., Cinci scrisori inedite ale lui Tudor Vladimirescu, „Arhivele Olteniei”,

II, 1923, nr. 5, pp. 27-28. 12. Bărcăcilă, Al., Acte în legătură cu afaceri comerciale ale lui Nicolae Zoican şi Tudor

Vladimirescu 1810-1822, „Oltenia”, 1940, nr. 1, pp. 104-112. 13. Beldiman, Vornicul Alecu, Eteria sau jalnicele scene prilejuite în Moldova din

resvrătirile grecilor, prin şeful loru Alesandru Ipsilanti venit din Rusia la anul 1821, Iaşi, 1861, 143 p.

14. Bianu, Ioan, O scrisoare a cavalerului de Gentz despre revoluţia lui Tudor Vladimirescu, în „Analele Academiei Române. Memoriile secţiei literare”, seria 2, XXXV, 1912-1913, pp. 59-60.

15. Bianu, Ioan, O scrisoare a lui Tudor Vladimirescu din 1815, „Analele Academiei Române. Memoriile secţiei literare”, seria 2, XXXIX, 1916-1919, pp. 9-10.

Page 2: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

Alin Ciupală 2 558

16. Bodin, D., Observaţii asupra publicării unor documente despre Tudor Vladimirescu, „Revista istorică română”, V-VI, 1935-1936, pp. 412-414.

17. Bodin, D., Insemnări cu privire la Tudor Vladimirescu în războiul ruso-turc din 1806-1812, „Revista istorică română”, VIII, 1938, pp. 235-239.

18. Bodin, D., Note şi documente în legătură cu Tudor Vladimirescu, „Revista istorică română”, XI-XII, 1941-1942, pp. 313-322.

19. Bodin, D., Tudor Vladimirescu în lumina izvoarelor italiene, „Revista istorică română”, XI-XII, 1941-1942, pp. 46-65.

20. Bogdan-Duică, G., Un cântec de la 1821, „Convorbiri literare”, XXXVI, 1902, pp. 1045-1047.

21. Bortkievici, dr. A., Iordănescu, C., Document din vremea Eteriei. Scrisoarea lui Puşchin către A. N. Rajewski, „Revista Moldovei”, III, 1924, nr. 10, pp. 1-3.

22. Bulat, T. G., Mărturii din timpul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, „Revista istorică”, an XII, 1926, nr. 7-9, pp.199-203.

23. Bulat, Toma C., Noi documente privind bunurile rămase de la Tudor Vladimirescu, în „Revista de istorie”, XXIV, 1971, nr. 1, pp. 33-40.

24. Camariano, Nestor, Un manuscris al unui eterist despre evenimentele de la 1821 din Moldova, „Revista istorică română”, XVII, 1947, fasc. I-II, pp. 80-97.

25. Camariano, Nestor, Laias, Gheorghe, Anekdotes epistoles kai engrapha tou 1821. Istorika dokumenta apo ta austriaka archeia, Atena, 1958, 276 p.

26. Camariano, Nestor, Tudor Vladimirescu în lumina unor documente din Arhivele din Viena, „Revista de istorie”, XVI, 1963, nr. 3, pp. 643-650.

27. Camariano, Nestor, O preţioasă proclamaţie a eteriştilor adresată popoarelor balcanice, „Revista arhivelor”, X, 1967, nr. 1, pp. 97-102.

28. Cărbunaru, Nicolae, Anastasescu, Tiberiu, Un document epigrafic relativ la activitatea lui Tudor Vladimirescu. „Bolovanul” din comuna Balta, jud. Mehedinţi, „Drobeta”, 1974, pp. 267-271.

29. Ciobotea, Dinică, Însemnări doljene pe file de carte veche despre Tudor Vladimirescu şi revoluţia condusă de el, „Analele Universităţii din Craiova. Filosofie, sociologie, istorie”, IV, 1979, pp. 111-118.

30. Cioranu, Mihai, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1858, 120 p. 31. Ciorănescu, Al., O însemnare românească despre Eterie, „Revista istorică”, XX,

1934, pp. 308-311. 32. Ciortan, Ion, Tudor Vladimirescu şi conflictul cu moşnenii din satul Roşiuţa, judeţul

Gorj. Documente inedite, „Arhiva Românească”, I, 1995, nr. 1, pp. 67-73. 33. Corfus, Ilie, O descriere polonă a uniformei armatei lui Ipsilanti, „Revista de istorie”,

XXIV, 1971, nr. 5, pp. 1035-1036. 34. Corivan, N., Informaţii inedite din arhiva Ministerului de Externe de la Viena cu

privire la răscoala lui Tudor Vladimirescu, „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Iaşi”, V, 1968, pp. 195-201.

35. Davidescu, R., Memoriul lui Gheorghe Duncea din Prejna-Mehedinţi, privitor la Tudor Valdimirescu, „Drobeta”, 1978, pp. 154-169.

36. Documente privind istoria României. Colecţia Eudoxiu Hurmuzaki, serie nouă, vol. III, Solidaritatea românilor din Transilvania cu mişcarea lui Tudor Vladimirescu, documente culese şi publicate de acad. A. Oţetea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1967, 687 p.

Page 3: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

3 Revoluţia română de la 1821 559

37. Documente privind istoria României. Răscoala din 1821 (Andrei Oţetea redactor responsabil, Nichita Adăniloaie, Nestor Camariano, Sava Iancovici, Ioan Neacşu, Alexandru Vianu), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1959-1962, vol. I, 422 p., vol. II, 407 p., vol. III, 551 p., vol. IV, 331 p., vol. V, 626 p.

38. Dumbravă, Bucura, Despre scrisorile inedite ale lui Tudor Vladimirescu publicate de N. Iorga, „Viaţa românească”, X, 1915, vol. 36, pp. 35-39.

39. Dumitrescu-Bistriţa, Gh., Din „gura poporului” despre Tudor din Vladimir, „Arhivele Olteniei”, III, 1924, pp. 256-257.

40. Erbiceanu, Constantin, Scrierea ieroschimonahului arhimandrit Chiriac Romniceanu. Istorisirea evenimentelor de la 1821 încoace în Valahia pe care însuşi le-a văzut, publicată după manuscrisul autograf, „Biserica Ortodoxă Română”, XIII, 1889, pp. 25-33, 86-92, 165-175, 215-225, 228-295, 361-377, 412-448.

41. Erbiceanu, Constantin, Câteva notiţe privitoare la Tudor Vladimirescu. Extrase dintr-un manuscris ce posed, „Biserica Ortodoxă Română”, XXVII, 1903, pp. 189-193.

42. Florescu, A., Despre Tudor Vladimirescu. Opinii autentice consemnate pe file de cărţi vechi, „Mitropolia Olteniei”, XLII, 1990, nr. 1-3, pp. 331-333.

43. Fragmente istorice. Acte oficiale relative la întâmplările petrecute în anul 1821, „Buciumul român”, nr. 2, 1875, pp. 65-70.

44. Găzdaru, D., Una relazione manoscritta italiana sulla rivulozione di Tudor Vladimirescu, „Diplomatarium Italicum”, II, 1934, pp. 240-273.

45. Glogoveanu, Maria, Acte referitoare la Tudor Vladimirescu, „Arhivele Olteniei”, IX, 1930, nr. 47-48, pp. 44-45.

46. Grecescu, C., Încă un act în legătură cu mişcarea de la 1821, „Revista istorică română”, XVI, 1946, fasc. 1, pp. 1-9.

47. Grigorescu, Olimpia, Sisu, Vasile, Un document privitor la Tudor Vladimirescu în colecţia de documente a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, „Drobeta”, V, 1982, pp. 143-146.

48. Guboglu, M., Un mănunchi de documente turceşti privind evenimentele din Ţările Româneşti în jurul anului 1821, „Revista arhivelor”, I, 1958, nr. 1, pp. 234-256.

49. Holban, Th., Ştiri despre anul 1821 în Principatele Române, „Arhiva ştiinţifică şi literară”, XXXV, 1928, nr. 2, pp. 140-142.

50. Iancovici, Sava, Unele documente inedite despre T. Vladimirescu, „Studii şi articole de istorie”, XIII, 1960, nr. 5, pp. 121-146.

51. Iancovici, Sava, Date despre Tudor Vladimirescu în publicaţiile sovietice, „Studii şi articole de istorie”, XIV, 1961, pp. 1045-1048.

52. Ilarion, episcop de Râmnic, Un manuscris românesc scris de Arhimandritul Chiriac Romniceanu cuprinzând însemnări asupra genealogiei şi activităţii lui Tudor Vladimirescu, „Biserica ortodoxă română”, XIV, 1890, pp. 400-422.

53. Iorga, Nicolae, Scrisori inedite ale lui Tudor Vladimirescu, „Analele Academiei Române. Memoriile secţiunii istorice”, seria 2, tom. XXXVI, 1913-1914, pp. 121-160.

54. Iorga, Nicolae, Scrisori inedite ale lui T. Vladimirescu din 1814-1815, Bucureşti, 1914, 40 p.

55. Iorga, Nicolae, O scrisoare a lui Tudor către Glogoveanu în 1814, „Analele Academiei Române. Memoriile secţiunii istorice”, seria 2, XXXVII, 1914-1915, pp. 49-50.

56. Iorga, Nicolae, Deux lettres du capitaine Iordaki l’Olimpiote, un des chefs de l’Hétairie en 1821, „Bulletin de l’Institut pour l’étude de l’Europe sud-orientale”, II, 1915, pp. 247-250.

Page 4: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

Alin Ciupală 4 560

57. Iorga, Nicolae, Situaţia agrară, economică şi socială a Olteniei în epoca lui Tudor Vladimirescu. Documente contemporane, Bucureşti, 1915, 423 p.

58. Iorga, Nicolae, Izvoarele contemporane asupra mişcării lui Tudor Vladimirescu. Cu o comunicare făcută la Academia Română, Bucureşti, 1921, 428 p.

59. Iorga, Nicolae, La révolution grecque sur le Danube. Quelques renseignements nouveaux surtout de source roumaine, „Bulletin de l’Institut pour l’étude de l’Europe sud-orientale”, VIII, 1921, nr. 8-9, pp. 91-100.

60. Iorga, Nicolae, Două cântece despre revoluţia de la 1821, „Revista istorică”, XIV, 1928, pp. 348-350.

61. Iorga, Nicolae, Une nouvelle source roumaine sur la révolution grècque de 1821 sur le Danube, „Revue historique du sud-est européen”, VIII, 1931, nr. 7-9, pp. 223-226.

62. Iorga, Nicolae, O cronică în versuri despre 1821, „Revista istorică”, XIX, 1933, nr. pp. 244-245.

63. Iorga, Nicolae, Ştiri noi cu privire la mişcarea grecească din 1821, „Revista istorică”, XXVI, 1940, pp. 52-59.

64. Iscru, Gheorghe D., Originalul „înscrisului” din 23 martie 1821 dat de Tudor Vladimirescu, după intrarea în Bucureşti, „Revista arhivelor”, LIII, 1976, nr. 2, pp. 203-204.

65. Iscru, Gheorghe D., Contribuţii documentare privind steagul revoluţiei din 1821, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 7-8, pp. 381-389.

66. Izvoare narative interne privind Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, reeditate de G. D. Iscru, Natalia Trandafirescu, Marcel Ciucă, Ilie Cristian, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1987, 219 p.

67. Izvoare narative privind revoluţia română din anul 1821 (coordonatori Ion Pătroiu, Vladimir Osiac), Craiova, Fundaţia „Scrisul românesc”, vol. I, 2001, 299 p.

68. Izvoare narative privind revoluţia română din anul 1821 (coordonatori Ion Pătroiu, Vladimir Osiac), Craiova, Fundaţia „Scrisul românesc”, vol. II, 2002, 322 p.

69. Joiţa, Virgil, O mărturie documentară inedită despre începutul revoluţiei din 1821, „Arhivele Olteniei”, II, 1983, pp. 123-128.

70. Joiţa, Virgil, O proclamaţie mai puţin cunoscută a lui Tudor Vladimirescu, „Litua”, 3, 1986, pp. 223-229.

71. Lahovari, George I., Ad acta anni 1821, „Convorbiri literare”, XX, 1887, pp. 935-949. 72. Marinoiu, Vasile, Mărturii referitoare la revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu,

„Litua”, III, 1986, pp. 230-242. 73. Mârţu, Flaminiu, Un izvor narativ extern privind mişcarea revoluţionară condusă de

Tudor Vladimirescu, „Studii şi comunicări”, Piteşti, 1968, pp. 151-159. 74. Mocanu, Pavel, Revoluţia de la 1821 în documente diplomatice portugheze, „Revista

de istorie militară”, 2001, nr. 2, pp. 33-36. 75. Moraru, Cornelia Alexandra, Tudor Vladimirescu în documente italiene, „Tribuna”,

XXIV, 1980, nr. 25, p. 7. 76. Mureşianu, A. A., Ştiri nouă despre refugiaţii munteni la Braşov în secolul al XVIII-

lea şi în răzmeriţa de la 1821, „Ţara Bârsei”, II, 1930, nr. 1, pp. 13-15. 77. Nicolăescu-Plopşor, C. S., Ştiri noi cu privire la 1821, „Revista istorică română”, X,

1940, pp. 360-365. 78. Nicolăescu-Plopşor, C. S., O scrisoare necunoscută a lui Tudor Vladimirescu,

„Revista de istorie”, VIII, 1965, nr. 2, pp.75-80.

Page 5: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

5 Revoluţia română de la 1821 561

79. Papacostea, Victor, Revoluţia din 1821 privită de un misionar catolic, „Revista istorică”, XV, 1929, nr. 1-3, pp. 8-13.

80. Papacostea, Victor, Ştiri din presa rusă cu privire la tulburările revoluţionare din 1821, „Revista istorică română”, XI-XII, 1941-1942, pp. 308-313.

81. Partenie, P., O însemnare despre Zavera lui Tudor, „Neamul românesc literar”, II, 1910, pp. 143-144.

82. Popescu, Dan, Documente bănăţene despre revoluţia de la 1821, „Studii de istoria Banatului”, VI-VII, 1981, pp. 48-58.

83. Popescu, Mihail, Contribuţiuni documentare la istoria revoluţiei din 1821, „Revista arhivelor”, II, 1927-1929, nr. 45, pp. 170-219.

84. Popescu, Nicolae, Cernău, Teodor, Un document despre situaţia socială din Ţara Românească în districtul Braşov, în timpul revoluţiei din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, „Valachica”,1973, nr. 5, pp. 217-222.

85. Potra, George, Noi documente din vremea Eteriei, „Revista istorică”, XIX, 1933, nr. 7-9, pp. 229-233.

86. Regleanu, Mihai, Un nou pamflet moldovenesc din vremea Eteriei, „Revista arhivelor”, IV, 1960, nr. 1, pp. 204-214.

87. Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Documente externe, întocmită de Vasile Arimia, Ieliţa Gămulescu et alii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1980, 496 p.

88. Râmniceanu, Naum, Poesiile Protosinghelului asupra Zaverei, scrise în 1821, publicate după original de Constantin Erbiceanu, Bucureşti, 1890, 15 p.

89. Rusu, Dorina N., Revoluţia de la 1821. Documente de epocă, „Lupta întregului popor. Revista română de istorie militară”, 1986, nr. 1, pp. 22-23.

90. Sabău, Ioan, Alcune testimonianze contemporanee alle vicende della lotta per l’independenza dei Greci negli anni 1821-1822, „Académie Roumaine. Bulletin de la séction historique”, XXI, 1939, pp. 54-64.

91. Samarian, P., Ceva din trecut. Documente inedite din timpul lui Tudor, „Pământul”, II, 1934, nr. 32-43, p. 2.

92. Scriban, August, Căpitanul Iordache la mânăstirea Secul. După un martor ocular, „Arhiva ştiinţifică şi literară”, III, 1892, nr. 67, pp. 424-427.

93. Siruni, H. D., O versiune despre uciderea patriarhului grec în anul 1821. Rolurile lui Mihai Vodă şi Alexandru Ipsilanti în această ocazie, „Revista istorică”, XV, 1929, nr. 4-6, pp. 153-158.

94. Siruni, H. D., Documente turceşti referitoare la evenimentele din 1821-1822, Bucureşti, 1940, 5 p.

95. Sontag, F., Informaţii despre ecoul în Transilvania al mişcării revoluţionare conduse de Tudor Vladimirescu, „Revista arhivelor”, X, 1967, nr. 2, pp. 325-332.

96. Stégulu lui Tudor Vladimirescu, „Transilvania”, XIII, 1882, pp. 106-107. 97. Stroia, Marian, Documente din arhivele spaniole referitoare la revoluţia română din

1821, „Documente recent descoperite şi informaţii arheologice”, 1987, pp. 3-10. 98. Stroia, Marian, Documente noi privitoare la evenimentele din 1821 în Principatele

româneşti: domnitorul Mihai Şuţu şi Eteria, „Revista istorică”, V, 1994, nr. 3-4, pp. 313-318.

99. Stroia, Marian, Corespondenţa Consulatului rus din Bucureşti, o importantă sursă documentară în cunoaşterea evenimentelor revoluţionare de la 1821 în Principatele Române, I, „Revista arhivelor”, LXXIV, 1997, nr. 2, pp. 164-194.

Page 6: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

Alin Ciupală 6 562

100. Stroia, Marian, Corespondenţa consulatului rus din Bucureşti, o importantă sursă documentară în cunoaşterea evenimentelor revoluţionarede la 1821 în Principatele Române, II, „Revista arhivelor”, LXXV, 1998, nr. 1-2, pp. 81-116.

101. Taftă, Lucia, Documente externe referitoare la anul revoluţionar 1821 în sud-estul Europei. Jurnalul lui Grigorie Stroganov, ambasador al Rusiei la Poartă, „Studii şi materiale de istorie modernă”, XI, 1997, pp. 171-205.

102. Tămaş, Corneliu, „Cererile norodului românesc” după varianta păstrată la Arhivele Statului Râmnicu Vâlcea în ms. 151, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 10-12, pp. 559-565.

103. Tocilescu, Gr., Două memorii inedite asupra mişcării române de la 1821 cu istoria haiducului Jianu, „Revista pentru istorie, arheologie şi filologie”, I, 1883, vol. 2, pp. 382-415.

104. Tudor Vladimirescu, Scrieri, ediţie îngrijită de Tudor Nedelcu, prefaţă de Marin Sorescu, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1993, 120 p.

105. Udrişte, Elena, Documente noi referitoare la Tudor Vladimirescu, „Arhivele Olteniei”, III, 1984, pp. 125-129.

106. Ursu, N. A., Manifestul revoluţionar „Trâmbiţă românească” (1821), opera poetului oltean Gheorghe Peşacov, „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol”, XXXVIII, 2001, pp. 67-75.

107. Varta, Ion, Contribuţii documentare la istoria revoluţiei de la 1821 sub conducerea lui Tudor Vladimirescu, „Revista de istorie a Moldovei”, 2002, nr. 3-4, pp. 80-91.

108. Veliman, Valeriu, Tudor Vladimirescu în documente turceşti, „Tribuna”, XXIV, 1980, nr. 25, p. 3.

109. Veliman, Valeriu, Noi documente turceşti privind evenimentele din 1821-1822, „Revista arhivelor”, LXV, 2003, nr. 1-2, pp. 202-220.

110. Vianu, Al., O scrisoare necunoscută a lui T. Vladimirescu de la începutul răscoalei, „Studii şi articole de istorie”, XIV, 1961, nr. 3, pp. 591-594.

111. Vârtosu, Emil, Tudor Vladimirescu. Glose, fapte şi documente noi, Bucureşti, 1927, 187 p.

112. Vârtosu, Emil, Un pamflet moldovenesc din vremea Eteriei, „Viaţa românească”, XXII, 1930, nr. 4-5, pp. 83-100.

113. Vârtosu, Emil, Activitatea departamentului Criminalion din Bucureşti în timpul răzvrătirii de la 1821. Însemnări în preajma lui 1821. Câteva documente, „Arhivele Olteniei”, IX, 1930, pp. 453-458; X, 1931, pp. 84-88.

114. Vârtosu, Emil, Versuri inedite despre 1821, „Revista arhivelor”, III, 1939, nr. 8, pp. 341-349.

115. Vârtosu, Emil, O satiră în versuri din Moldova anului 1821, „Studii şi materiale de istorie modernă”, II, 1957, pp. 465-539.

116. Xenopol. A. D., Note istorice asupra perioadei de la 1821-1848, culese din gura dlui Ioan Ghica, fost ambasador al României la Londra, „Arhiva ştiinţifică şi literară”, III, 1890-1891, pp. 556-561.

Page 7: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

7 Revoluţia română de la 1821 563

Studii şi articole

1. Adăniloaie, Nichita, 140 de ani de la răscoala condusă de Tudor Vladimirescu, „Studii. Revistă de istorie”, XIV, 1961, nr. 3, pp.551-570.

2. Adăniloaie, Nichita, Aspectul naţional al revoluţiei de la 1821, „Studii şi articole de istorie”, 1981, nr. 43-44, pp. 22-27.

3. Adăniloaie, Nichita, Revoluţia din 1821, început al revoluţiei burghezo-democratice din România, „Era socialistă”, LXI, 1981, nr. 5, pp. 33-36.

4. Almaş, Dumitru, Epopeea lui Tudor Vladimirescu reflectată în ştiinţa istorică, creaţia ştiinţifică şi literar-artistică, în vol. 70 de ani de la marea răscoală a ţăranilor din 1907, Bucureşti, Editura Politică, 1977, pp. 90-97.

5. Anastasia, Ion, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu; serbările naţionale, „Oltenia”, III, 1999, nr. 1, pp. 76-86.

6. Ardeleanu, Constantin, Confruntări militare turco-eteriste în regiunea oraşului Galaţi (1821), „Studia Historica. Analele Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi”, tom. I, 2002, pp. 55-68.

7. Aricescu, C. D., Moartea lui Tudor Vladimirescu, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, XXII, 1859, pp. 143-147.

8. Aricescu, C. D., Sabia lui Tudor Vladimirescu, „Columna lui Traian”, III, 1872, nr. 9, p. 45.

9. Aricescu, C. D., Încă sabia lui Tudor Vladimirescu, „Columna lui Traian”, III, 1872, nr. 9, p. 70.

10. Aricescu, C. D., Despre sabia şi sigiliul lui Tudor Vladimirescu, „Columna lui Traian”, IV, 1873, pp. 172-173.

11. Aricescu, C. D., Încă o probă despre neorânduielile zavergiilor de la 1821, „Revista pentru istorie, arheologie şi filologie”, II, 1884, vol. 1, pp. 332-334.

12. Arimia, Vasile, Revoluţia de la 1821 în atenţia străinătăţii, „Tribuna”, XXIV, 1980, nr. 25, p. 3.

13. Barbu, Paul, Informaţii despre Revoluţia de la 1821 în fondul „Gheorghe Magheru” de la Arhivele Statului din Craiova, „Glasul Bisericii”, XL, 1981, nr. 6-8, pp. 675-679.

14. Barbu, Paul-Emanoil, Haiducul Iancu Jianu-participant la Revoluţia de la 1821, „Porţile de Fier”, I, 1996, nr. 3, pp. 7-9.

15. Bălan, Angela Mihaela, Din istoria revoluţiei de la 1821, „Studii şi articole de istorie”, 2001, nr. 66, pp. 139-144.

16. Bălaşa, D., Localizarea „Mănăstirii” Drăgăşanilor în legătură cu lupta dintre panduri şi turci de la 29 mai 1821, „Studii şi articole de istorie”, XXI, 1967, nr. 2, pp. 352-356.

17. Bălaşa, D., Legăturile Domnului Tudor cu Banatul, „Mitropolia Banatului”, XXXII, 1982, nr. 1-3, pp. 118-120.

18. Bălaşa, D., Revoluţia din 1821. Domnul Tudor şi haiducul Iancu Jianu la Muşeteşti şi Cornăţel, „Biserica Ortodoxă Română”, C, 1982, nr. 3-4, pp. 376-379.

19. Bălaşa, D., Arhimandritul Theodosie Bistriceanu, participant la revoluţia din 1821, „Mitropolia Olteniei”, XXVI, 1984, nr. 7-8, pp. 518-519.

20. Bănescu, N., Moştenirea lui Tudor Vladimirescu, „Revista pentru istorie, arheologie şi filologie”, XI, 1911, pp. 334-339.

Page 8: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

Alin Ciupală 8 564

21. Bărbulescu, Constantin, Tudor Vladimirescu, un demn continuator al sarabilor din plaiul Cloşani-Mehedinţi, „Porţile de Fier”, I, 1996, nr. 3, pp. 14-16.

22. Berechet, Şt., A. S. Puşchin despre revoluţia din 1821, „Neamul Românesc literar”, II, 1910, pp. 713-716.

23. Berindei, Dan, Mutaşcu, Tr., Cum s-a desfăşurat prima luptă de la Drăgăşani (29 mai 1821), „Revista de istorie”, XX, 1967, nr. 2, pp. 357-361.

24. Berindei, Dan, Die revolutionären Ereignisse von 1821 in den Rumänischen Fürstentümern, „Southeastern Europe”, vol. 3, 1976, fasc. 2, pp. 153-166.

25. Berindei, Dan, Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, „Revista de istorie”, XXXIII, 1980, nr. 5, pp. 823-845.

26. Berindei, Dan, Tudor Vladimirescu-exponent neînfricat al idealurilor de libertate socială şi naţională ale poporului român, „Era socialistă”, LX, 1980, nr. 12, pp. 36-38.

27. Berindei, Dan, Tudor Vladimirescu şi Eteria, „Studii şi articole de istorie”, 1981, nr. 43-44, pp. 28-32.

28. Berindei, Dan, Despre convenţia dintre Vladimirescu şi Eterie şi alte probleme ale Revoluţiei din 1821, „Revista de istorie”, XXXIV, 1981, nr. 8, pp. 1555-1559.

29. Berindei, Dan, Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu în contextul ei internaţional, „Studii şi articole de istorie”,1982, nr. 45-46, pp. 58-64.

30. Berindei, Dan, „Europa a înregistrat faptele”, „Academica”, I, 1990, nr. 5, p. 17. 31. Berindei, Dan, Locul revoluţiei din 1821 şi a lui Tudor Vladimirescu în istoria

naţională, „Memoriile Secţiei de ştiinţe istorice a Academiei Române”, 1991, vol. 16, pp.7-17.

32. Berindei, Dan, Vladimirescu, „Caiete critice”, 1999, nr. 10-12, pp. 129-132. 33. Berindei, Dan, Croitoru, Gabriel, Avram, Cezar et alii, 180 de ani de la Revoluţia din

1821, „Anuarul Institutului de cerectări socio-umane C. S. Nicolaescu-Plopşor”, III, 2002, pp. 9-130.

34. Bezviconi, Gheorghe, Eteria, „Din trecutul nostru”, III, 1935, nr. 25-27, pp. 1-60. 35. Bieltz, Lucia, Aspecte privind importanţa revoluţiei de la 1821 în lupta de emancipare

naţională, „Muzeul Naţional”, 1978, nr. 4, pp. 119-124. 36. Bieltz, Lucia, Medalii comemorative dedicate lui Tudor Vladimirescu, „Cercetări

numismatice”, 1978, nr. 1, pp. 95-101. 37. Boar, Liviu, Ecoul evenimentelor revoluţionare româneşti din anul 1821 în Scaunele

secuieşti Ciuc şi Giurgeu, „Revista arhivelor”, LVIII, 1981, nr. 2, pp. 189-190. 38. Bob, Vasile Fabian, Moldova la anul 1821, „Amicul poporului”, III, 1870, nr. 2,

pp.14-16. 39. Bodin, D., Tudor Vladimirescu, în vol. Figuri revoluţionare române. Cinci conferinţe

ale Universităţii Libere, Bucureşti, 1937, pp. 43-71. 40. Bodin, D., Tudor Vladimirescu în Bucureşti, „Revista istorică română”, XIII, 1943,

fasc. II, pp. 17-36. 41. Bodin, D., Premise la un curs despre Tudor Vladimirescu, „Revista istorică română”,

XI, 1944, fasc. I, pp. 15-39. 42. Bodin, D., Tudor Vladimirescu şi Constantin Samurcaş, în vol. În amintirea lui

Constantin Giurescu (1875-1919) la douăzeci şi cinci de ani de la moartea lui, Bucureşti, 1944, pp. 157-165.

43. Bodin, D., Elemente naţionale şi influenţe străine în revoluţiile din sud-estul Europei de la începutul secolului al XIX-lea, „Revista istorică română”, XV, 1945, fasc. 2, pp.138-148.

Page 9: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

9 Revoluţia română de la 1821 565

44. Bogdan-Duică, G., Tudor Vladimirescu, „Patria”, Cluj, III, 1921, nr. 55, p. 1. 45. Boldur, Alexandru, Relaţiile lui Tudor Vladimirescu cu Eteria, în vol. Românii în

istoria universală, vol. II/1, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1987, pp. 237-248. 46. Bololoi, Olimpia, Evenimentele din 1821 - aşa cum le-a simţit poporul, „Drobeta”, XI-

XII, 2002, pp. 404-406. 47. Boroş, Ioan, Răscoala lui Tudor Vladimirescu şi refugiaţii în judeţul Caraş-Severin,

„Transilvania”, LII, 1921, nr. 5, pp. 359-377. 48. Brad-Chisacof, Lia, The Language of Tudor Vladimirescu’s and Alexander

Hypsilantis Revolutionary Proclamations, „Revue des études sud-est européenes”, XXVI, 1988, nr. 1, pp. 35-42.

49. Branişte, Marin, Ecouri ale revoluţiei lui Tudor Vladimirescu în presa austriacă a timpului, „Biserica Ortodoxă Română”, XCIX, 1981, nr. 5-6, pp. 618-621.

50. Buzerea, Alexie A., Tudor Vladimirescu şi episcopul Ilarion al Argeşului în creaţia muzicală românească, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 4-6, pp. 204-209.

51. Caleţeanu, Elena, Ciobotea, Dinică, Aspecte publicistice privind steagul revoluţiei din 1821, „Porţile de Fier”, VII, nr. 1, pp. 4-7.

52. Camariano, Nestor, Despre organizarea şi activitatea Eteriei în Rusia înainte de 1821, „Studii şi materiale de istorie medie”, II, 1960, pp. 73-103.

53. Camariano, Nestor, L’activité de Georges Olympios dans les Principautés Roumaines avant la révolution de 1821, „Revue des études sud-est européennes”, II, 1964, nr. 3-4, pp. 433-446.

54. Camariano, Nestor, Les relations de Tudor Vladimirescu avec l’Hétairie avant la révolution de 1821, „Balkan Studies”, 1965, nr. 1, pp. 139-164.

55. Camariano, Nestor, Planurile revoluţionare ale eteriştilor din Bucureşti şi colaborarea lor cu Tudor Vladimirescu, „Studii. Revistă de istorie”, XX, 1967, pp.1163-1175.

56. Camariano, Nestor, Les Principautés Roumaines à la lumière de l’autobiographie de Jean Capodistria, „Revue Roumaine d’Histoire”, VIII, 1969, nr. 2, pp. 263-270.

57. Camariano, Nestor, Un eterist fruntaş din Bucureşti: Nicolae Scufos, „Revista de istorie”, XXVI, 1973, nr. 4, pp. 803-815.

58. Cândea, Spiridon, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu şi episcopul Ilarion al Argeşului, „Mitropolia Ardealului”, XII, 1967, nr. 8-9, pp.715-726.

59. Cândea, Virgil, Aspectele diplomatice ale mişcării revoluţionare din 1821, în vol. Virgil Cândea, Dinu C. Giurescu, Mircea Maliţa, Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti, Bucureşti, Editura Politică, 1966, pp. 218-231.

60. Casselli, D., Zlătarii pe vremea zaverei din 1821, „Gazeta municipală”, II, 1933, nr. 97, p. 1, 5, 7.

61. Ceauşu, Milviuţa, Tudor Vladimirescu între mit şi realitate, în vol. Mituri istorice româneşti (sub direcţia lui Lucian Boia), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 1995, pp. 120-139.

62. Cernatoni, Alexandru, Tudor Vladimirescu, simbol şi istorie, „Revista Comisiei Naţionale Române pentru UNESCO”, vol. 22, 1980, nr. 4, pp. 362-372.

63. Cernovodeanu, Paul, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu (1821) în presa americană, „Studii şi materiale de istorie modernă”, XIV, 2000-2001, pp. 57-61.

64. Chilea, Sebastian, Tudor Vladimirescu şi mănăstirea Tismana, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 4-6, pp. 196-199.

Page 10: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

Alin Ciupală 10 566

65. Ciachir, Nicolae, Rusia şi mişcările revoluţionare de la 1821 din sud-estul Europei, „Revista de istorie”, XXXV, 1982, nr. 9, pp. 1031-1032.

66. Ciobotea, Dinică, Notă privind moşnenii în revoluţia din 1821, „Analele Universităţii din Craiova. Istorie”, VIII, 2003, nr. 8, pp.109-115.

67. Ciubotaru, Iuliu, Un proiect moldovenesc de organizare a statului după Eterie, „Studii şi cercetări ştiinţifice. Academia Română. Filiala Iaşi. Seria istorie”, XII, 1961, nr. 2, pp. 251-257.

68. Ciurea, Al. I., Tudor Vladimirescu, ctitor şi ajutător de lăcaşuri străbune, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 4-6, pp. 186-195.

69. Cliveti, Gheorghe, Poziţiile marilor puteri faţă de revoluţiile română şi greacă la 1821, „Analele Şiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza. Istorie”, L, 2004, pp. 85-110.

70. Comartin, G., Petric, A., Situaţia economică şi socială a ţărilor române în preajma mişcării revoluţionare de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu, „Probleme economice”, 1966, XIX, nr. 10, pp. 98-109.

71. Constantinescu, A., Coman, C. N., Date noi privind participarea unor bulgari la răscoala din 1821 în Ţara Românească, „Romanoslavica”, IV, 1960, pp. 239-249.

72. Constantinescu, G., Domnul Tudor la monastirea Motru, „Amicul poporului”, I, 1998, pp. 47-50.

73. Constantiniu, Florin, Cauzele revoluţiei de emancipare naţională şi socială din 1821, „Studii şi articole de istorie”, 1981, nr. 43-44, pp. 18-21.

74. Corbu, Constantin, Ţărănimea-forţă de bază a revoluţiei române de la 1821, „Revista de istorie”, XXXIV, 1981, nr. 3, pp. 395-416.

75. Corfus, Ilie, Case arse în Bucureşti în timpul uciderii ultimilor eterişti 19-21 august 1821, „Revista istorică română”, vol. XVI, fasc. III, 1946, pp.284-288.

76. Corivan, Nicolae, Tudor Vladimirescu şi istoricii români A. D. Xenopol, N. Iorga, E. Vârtosu, I. C. Filitti, D. Bodin, A. Oţetea, „Studii şi cercetări de istorie”, XX, 1967, pp.96-113.

77. Csetri, Elek, Adatok az 1821 évi népi felkelés erdélyi visszhangjához, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historica”, 1959, fasc. 1, pp. 67-79.

78. Cu privire la Tudor Vladimirescu, „Arhivele Olteniei”, XV, 1936, nr. 86-88, pp. 391-395.

79. David, P. I., Rolul mănăstirii Antim din Bucureşti în revoluţia de la 1821, „Glasul Bisericii”, LI, 1982, nr. 11-12, pp. 857-875.

80. Deac, Augustin, Revoluţia naţională şi socială de la 1821 - început al epocii moderne în istoria României, „Anale de istorie”, XXII, 1976, nr. 5-6, pp. 147-159.

81. Diamandi-Aminceanu, V., Aromânul Riga Percu şi revoluţia grecească de la 1821, „Adevărul literar şi artistic”, IV, 1929, nr. 126, p.3.

82. Drahenberg, Constantin, Istoriografia rusă din secolul al XIX-lea despre revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu, în vol. Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale, Chişinău, Universitas, 1992, pp. 198-205.

83. Economu, General V., Tudor Vladimirescu, figură ostăşească, „România militară”, LXXV, 1939, nr. 7-8, pp. 120-125.

84. Economu, Radu, Politica autohtonă a lui Tudor Vladimirescu văzută de un călugăr în anii 1827-1828, în „Glasul Bisericii”, XL, 1981, nr. 3-5, pp. 442-447.

85. Edroiu, Nicolae, Ecouri ale revoluţiei lui Tudor Vladimirescu în Flandra, „Analele Institutului de Istorie Cluj-Napoca”, XXXV, 1996, pp. 405-420.

Page 11: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

11 Revoluţia română de la 1821 567

86. Edroiu, Nicolae, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu (1821) şi presa belgiană, „Acta Musei Porolissensis”, XX, 1996, pp. 185-196.

87. Edroiu, Nicolae, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu (1821) şi presa europeană, în vol. Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşanu, Cluj-Napoca, 1998, pp. 270-283.

88. Epifanie Norocel-Tomitanul, Manifestări şi ecouri ale Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu în Dobrogea, „Glasul Bisericii”, XL, 1981, nr. 6-8, pp. 672-675.

89. Erbiceanu, C., Istoricul zaverei în Valahia, „Biserica ortodoxă română”, XXIII, 1899, pp. 416-433.

90. Farsolas, James, Rolul Eteriei în pregătirea revoluţiei de la 1821, „Revista de istorie”, XXXII, 1979, nr. 2, pp.231-258.

91. Filitti, I. C., Grecs et Roumains en 1821, „Ellinika”, VI, 1934, pp. 209-220. 92. Florescu, Aurelia, Precizări privind plecarea lui Tudor Vladimirescu din Bucureşti în

ianuarie 1821, „Oltenia”, V-VI, 1986, pp.83-93. 93. Florescu, George D., Alaiul înmormântării lui Alexandru N. Şuţu Voevod la

20 ianuarie 1821, „Urbanismul”, IX, 1932, pp. 441-455. 94. Galaction, Gala, Tudor Vladimirescu, „Lamura”, II, 1920-1921, pp. 714-716. 95. Galeriu, Constantin N., Tudor Vladimirescu şi lupta pentru echitate si dreptate

socială, „Glasul Bisericii”, XL, 1981, nr. 3-5, pp. 426-442. 96. Gărău, Adriana, Gărău, Zaharia, „Stindardul cel Mare” al lui Tudor Vladimirescu,

document programatic al revoluţiei de la 1821, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 7-9, pp. 409-419.

97. Gheorghiu, Smaranda, În jurul morţii lui Tudor Vladimirescu, „Arhivele Olteniei”, XII, 1933, pp. 138-140.

98. Gherasim Piteşteanul, Mănăstirile vâlcene în timpul revoluţiei din 1821, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 4-6, pp. 182-185.

99. Gherghe, Cosmin Lucian, Informaţii şi relatări despre Cerneţi şi revoluţia de la 1821 în opera lui Emanoil Chinezu, „Drobeta”, XI-XII, 2002, pp. 407-412.

100. Ghibu, Onisifor, Contribuţii la istoria revoluţiei din 1821. Legăturile dintre Gheorghe Lazăr şi Tudor Vladimirescu, în vol. Repere sibiene. Studii şi referate, vol. II, Sibiu, 1980, pp. 33-62.

101. Gioca-Sinefache, Nicolae, În legătură cu originea etnică a lui Iordache Olimpiotul (Gheorghe Nicolae), „Revista istorică română”, VII, 1937, pp. 388-392.

102. Glück, Eugen, Câteva date privind răsunetul internaţional al Revoluţiei din 1821, „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi. Seria Istorie”, XXXI, 1985, pp. 53-55.

103. Glück, Eugen, Evenimentele din 1821 văzute la Nürnberg, „Drobeta”, X, 2000, pp. 307-310.

104. Göllner, Carol, Refugiaţii din Ţara Românească la Sibiu în anul 1821, „Studii şi comunicări. Muzeul Brukenthal”, I, 1956, pp. 13-62.

105. Grama, Ana, Momentul transilvan al revoluţiei din 1821, „Transilvania”, X, 1981, nr. 5, pp. 19-22.

106. Guida, Francesco, La Grece, les Principautés roumaines et l’étincelle de la révolution nationale: de Rigas Fereos à Tudor Vladimiresco, „Quaderni della Casa Romena di Venetia”, II, 2003, pp. 136-142.

107. Guşiţă, M., Cu privire la Tudor Vladimirescu, „Arhivele Olteniei”, VIII, 1929, pp. 378-379.

Page 12: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

Alin Ciupală 12 568

108. Haneş, Petre, Scrisorile şi proclamaţiunile lui Tudor Vladimirescu din punct de vedere al formei, „Preocupări literare”, II, 1937, pp. 58-70.

109. Harasim, Adriana, Din istoria Cotrocenilor. Serbarea lui Tudor Vladimirescu, „Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie”, XI, 1992, pp. 104-105.

110. Hasdeu, B. P., Discursul de deschidere la serbarea pe câmpia Cotroceni în memoria lui Tudor Vladimirescu, „Columna lui Traian”, II, 1871, pp. 83-84.

111. Hurdubeţiu, Ion, Un câmpulungean în serviciul Eteriei (Gheorghe Ciontulac), „Studii şi comunicări de istorie”, Goleşti, 1974, pp. 91-93.

112. Iancovici, Sava, Date noi despre Bimbaşa Sava, „Studii. Revistă de istorie”, XIV, 1961, nr. 5, pp. 1187-1201.

113. Iancovici, Sava, Cine este Ghiţă Haiducul din 1821, „Studii şi articole de istorie”, XI, 1968, pp. 211-220.

114. Iancovici, Sava, Complotul împotriva lui Alexandru Şuţu Vv. (febr. 1820), „Revista Arhivelor”, XLVII, 1970, nr. 1, pp. 75-85.

115. Ioniţă, Al. M., Contribuţii la istoria revoluţiei din 1821, „Biserica Ortodoxă Română”, C, 1982, nr. 3-4, pp. 340-375.

116. Iorga, Nicolae, Iordache Olimpiotul, vânzătorul lui Tudor Vladimirescu, „Analele Academiei Române. Memoriile secţiunii istorice”, seria 2, XXXVIII, 1915-1916, pp. 447-460.

117. Iorga, Nicolae, Un prétendent bulgare dans l’armée des paysans de Tudor Vladimirescu en 1821, „Bulletin de l’Institut pour l’étude de l’Europe sud-orientale”, III, 1916, pp. 39-40.

118. Iorga, Nicolae, Comemorarea lui Tudor Vladimirescu, „Analele Academiei Române. Memoriile secţiunii istorice”, seria 3, XLI, 1920-1921, pp. 357-365.

119. Iorga, Nicolae, Părinţii şi satul lui Tudor, „Lamura”, II, 1921, pp. 710-713. 120. Iorga, Nicolae, Tudor şi ardelenii, „Transilvania”, LII, 1921, nr. 5, pp. 346-347. 121. Iorga, Nicolae, Drama lui Tudor într-o nouă lumină, „Revista istorică”, XIV, 1928, nr.

1-3, pp. 27-33. 122. Iorga, Nicolae, Un boier de provincie în timpul Eteriei şi Regulamentului Organic,

„Analele Academiei Române. Memoriile secţiunii istorice”, seria 3, IX, 1928-1929, pp. 239-253.

123. Ipate, Gh., 165 de ani de la revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, LXII, 1986, nr. 3, pp. 88-103.

124. Ipate, Mihai, Tudor Vladimirescu şi Cotrocenii, în vol. Studii şi articole de istoria artei, Bucureşti, 2001, pp. 113-118.

125. Isar, Nicolae, Un iluminist necunoscut din epoca de la 1821: Stolnicul Voinescu, „Revista de istorie”, XXV, 1972, nr. 1, pp. 125-135.

126. Isar, Nicolae, Ideologia generaţiei din epoca de la 1821, „Revista de istorie”, XXXIV, 1981, nr. 3, pp. 417-440.

127. Isar, Nicolae, Note privind ideea naţională după 1821. In marginea unor texte ale iluministului Stanciu Căpăţâneanu, „Revista de filosofie”, XXXIII, 1986, nr. 6, pp. 545-549.

128. Isar, Nicolae, Cauzele revoluţiei din 1821 în viziunea publiciştilor francezi, în vol. Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Focşani, 2000, pp. 84-99.

129. Iscru, G. D., Cu privire la revoluţia burgheză din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie–Iaşi”, XVI, 1979, pp. 345-358.

Page 13: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

13 Revoluţia română de la 1821 569

130. Iscru, G. D., Steagul revoluţiei din 1821, „Revista arhivelor”, LXVIII, 1981, nr. 2, pp. 204-212.

131. Iscru, G. D., Unele aspecte privind mijloacele financiare ale revoluţiei din 1821, „Arhivele Olteniei”, I, 1983, nr. 2, pp. 93-97.

132. Iscru, G. D., Tudor Vladimirescu - pentru noi, cei de azi, „Academica”, I, 1990, nr. 5, p. 16.

133. Iscru, G. D., 1821. Intrarea lui Tudor Vladimirescu în Bucureşti-„Scaunul Oblăduirii Norodului”, „Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie”, XI, 1992, pp. 93-103.

134. Joiţa, Virgil, Revoluţia din 1821 în lumina însemnărilor de pe cărţi vechi, în vol. Contribuţii istorice, filologice, socio-econometrice, vol. III, Universitatea din Craiova. Centrul de ştiinţe sociale, 1977, pp. 76-83.

135. Joiţa, Virgil, Programul revoluţiei din 1821 în contextul ideologiei iluministe româneşti, „Analele Universităţii din Craiova. Filosofie, sociologie, istorie”, IV, 1979, pp. 101-106.

136. Joiţa, Virgil, Trecerea lui Tudor Vladimirescu şi a unui corp de panduri prin Craiova în intervalul 28 februarie-1 martie 1821, „Arhivele Olteniei”, V, 1986, pp.107-115.

137. Joiţa, Virgil, Tudor Vladimirescu şi Revoluţia din 1821 în conştiinţa românilor din Banat şi Transilvania, „Revista de istorie”, XXXVIII, 1986, nr. 8, pp. 795-801.

138. Joiţa, Virgil, Conştiinţa naţională reflectată în documentele revoluţiei de la 1821, „Revista de istorie”, XL, 1987, nr. 9, pp. 898-905.

139. Joiţa, Virgil, Revoluţia din 1821 în contextul afirmării naţiunii române în lupta pentru libertate şi unitate naţională, în „Arhivele Olteniei”, VI, 1989, pp. 78-85.

140. Joiţa, Virgil, Revoluţia română din 1821 în preocupările lui C. S. Nicolăescu-Plopşor, în „Arhivele Olteniei”, VII, 1992, pp. 33-38.

141. Joiţa, Virgil, Semnificaţia politică a editării primei istorii a revoluţiei lui Tudor Vladimirescu (Craiova 1874), „Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol Iaşi”, XXX, 1993, pp. 209-213.

142. Joiţa, Virgil, Revoluţia din 1821-mentalităţi ţărăneşti, „Analele Universităţii din Craiova. Istorie”, I, 1996, nr. 1, pp. 23-30.

143. Joiţa, Virgil, Mentalităţi ale pandurilor în revoluţia română din anul 1821, „Porţile de Fier”, III, 1998, nr. 1, pp. 8-10.

144. Juan-Petroi, Constantin, Locul relaţiilor lui Tudor Vladimirescu printre fruntaşii din sud-estul Banatului în pregătirea revoluţiei din 1821, „Porţile de Fier”, I, 1996, nr. 3, pp. 9-11.

145. Lupaş, I., Câteva cuvinte despre revoluţia lui Tudor Vladimirescu, „Calendarul Amicul Poporului”, LXII, 1922, pp. 69-72.

146. Lupaş, I., Cum trăiau în Braşov boierii refugiaţi din Ţara Românească în timpul revoluţiunii lui Tudor Vladimirescu, în „Ţara Bârsei”, IV, 1930, nr. 1, pp. 13-15.

147. Lupaş, I., Cum e înfăţişat Tudor Vladimirescu în publicaţiuni istorice recente?, în vol. I. Lupaş, Studii, conferinţe şi comunicări istorice, vol. V, Sibiu-Cluj, 1945-1946, pp. 180-203.

148. Maciu, Vasile, Însemnătatea istorică a lui Tudor Vladimirescu, „Revista de istorie”, IV, 1951, nr. 3, pp.138-148.

149. Manoil, L., Un om al revoluţiei din 1821-Ion Cacaleţeanu, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 7-9, pp. 390-391.

150. Martinescu, Pericle, Revoluţia de la 1821 în lumina cercetărilor de azi, „Revista Fundaţiilor Regale”, XII, 1945, nr. 4, pp. 872-878.

Page 14: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

Alin Ciupală 14 570

151. Mateescu, Tudor, Din legăturile episcopului Vasile Moga cu refugiaţii din Ţara Românească la Sibiu în timpul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, „Revista arhivelor”, LXX, 1993, nr. 3, pp. 253-258.

152. Matei, Al., Revoluţia de la 1821-moment al afirmării unităţii şi solidarităţii româneşti, „Tribuna”, XXIV, 1980, nr. 25, pp. 6-7.

153. Mehmed, Mustafa Ali, Acţiuni diplomatice la Poartă în legătură cu mişcarea revoluţionară din 1821, „Revista de istorie”, XXIV, 1971, nr. 1, pp.63-76.

154. Metzulescu, dr. A., Steagul lui Tudor, „Oltenia”, II, 1941, pp. 134-138. 155. Micle, Veniamin, Duhovnicul lui Tudor Vladimirescu (Chiriac Râmniceanu),

„Oltenia”, V, 2001, nr. 1-2, pp. 134-148. 156. Mihai, Gheorghe, Revoluţia din 1821 în însemnările de pe unele cărţi vechi româneşti

aflate pe teritoriul judeţului Prahova, în vol. Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional, vol. II, Bucureşti, 1983, pp. 411-414.

157. Missail, G., Evenimentele de la 1821 şi causele ce le-au provocat, „Revista română”, II, 1862, pp. 419-442, 649-685; III, 1863, pp. 158-190, 224-263, 531-581.

158. Missail, G., Mişcarea din 1821, „Fóia societăţii Românismulu”, II, 1871, pp. 51-72. 159. Moaşa Nazare, Ruxandra, Consecinţele emigraţiei muntene din 1821 în Braşov şi Ţara

Bârsei, „Acta Transylvanica”, I, 2004, pp. 119-130. 160. Moisil, Constantin, Caracterul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, „Transilvania”, LII,

1921, nr. 5, pp. 385-387. 161. Moisil, Constantin, Din epoca lui Tudor Vladimirescu, „Cronica numismatică”, I,

1921, nr. 11-12, pp. 69-72. 162. Moraru, Oana Simona, Anul 1821 în viziunea autorilor de manuale, „Xenopoliana”,

III, 1995, nr. 1-2, pp. 115-120. 163. Neacşu, I., Oastea pandurilor condusă de Tudor Vladimirescu în răscoala din 1821,

„Studii şi referate privind istoria României”, partea II, 1954, pp. 1003-1043. 164. Neacşu, I., Lista cu numele pandurilor şi căpeteniilor care au participat la răscoală

sub conducerea lui Tudor Vladimirescu, „Studii şi materiale de istorie modernă”, I, 1957, pp. 391-451.

165. Neacşu, I., Participarea locuitorilor satelor din Oltenia la răscoala din 1821, „Studii. Revistă de istorie”, XI, 1958, nr. 2, pp.91-114.

166. Neacşu, I., Luptele locuitorilor din Oltenia cu turcii în ultima fază a răscoalei din 1821, „Studii. Revistă de istorie”, XV, 1962, nr.5, pp. 1205-1213.

167. Neacşu, I., Prima luptă a pandurilor români cu turcii la Drăgăşani (29 mai 1821), în „Studii. Revistă de istorie”, XVIII, 1965, nr. 5, pp. 1091-1096.

168. Neacşu, Ioan I., Unele precizări cu privire la prima luptă de la Drăgăşani (29 mai 1821), în vol. Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, Editura Academiei, 1965, pp. 393-395.

169. Neacşu, I., Participarea pandurilor români la cea de-a doua luptă de la Drăgăşani, „Revista de istorie”, XXIV, 1971, nr. 1, pp. 41-51.

170. Nicolăescu-Plopşor, C. S., Câteva rânduri despre Tudor Vladimirescu, „Arhivele Olteniei”, XIII, 1929, pp. 533-534.

171. Nicolăescu-Plopşor, C. S., Pandurul Constantin Pupăzan, „Oltenia”, I, 1940, pp. 28-29. 172. Nistor, Ion I., Tudor Vladimirescu şi Sfânta Alianţă, „Analele Academiei Române.

Memoriile secţiunii istorice”, seria 3, XXII, 1940, pp. 607-631. 173. Nistor, Ion, Călugăriţa Elisabeta Sturdza. Un episod din timpul zaverei, „Analele

Academiei Române. Memoriile secţiunii istorice”, seria 3, XXII, 1940, pp. 1-14.

Page 15: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

15 Revoluţia română de la 1821 571

174. Novac, Vasile, Fraţii Nicolae, Gheorghe şi Constantin R. Golescu şi revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu, „Drobeta”, VIII, 1998, pp. 77-84.

175. Oghină-Pavie, Cristiana, Problema românească în contextul relaţiilor internaţionale (1821-1822), în vol. Identitate naţională şi spirit european. Academicianului Dan Berindei la 80 de ani, volum îngrijit de Ştefan Ştefănescu, Florin Constantiniu şi Dorina N. Rusu, Bucureşti, 2003, pp. 327-345.

176. Oprescu, Anton, Ceva despre revoluţia din 1821 în Ţările Române, „Revista istorică”, VIII, 1922, pp. 95-97.

177. Osiac, Vladimir, Tudor Vladimirescu-comandir de panduri, „Anuarul Institutului de cercetări socio-umane C. S. Nicolaescu-Plopşor”, I, 1999, pp. 23-30.

178. Osiac, Vladimir, Căpitani de panduri, în vol. Identitate naţională şi spirit european. Academicianului Dan Berindei la 80 de ani, volum îngrijit de Ştefan Ştefănescu, Florin Constantiniu şi Dorina N. Rusu, Bucureşti, 2003, pp. 163-181.

179. Oţetea, Andrei, Tudor Vladimirescu, „Balcania”, IV, 1941, pp. 3-408. 180. Oţetea, Andrei, Românii ardeleni şi nemţii (austriecii) în oastea lui Tudor

Vladimirescu, „Apulum”, II, 1943-1945, pp. 251-256. 181. Oţetea, Andrei, Mişcarea eteristă în Moldova, în vol. În amintirea lui Constantin

Giurescu (1875-1919) la douăzeci şi cinci de ani de la moartea lui, Bucureşti, 1944, pp. 363-372.

182. Oţetea, Andrei, Marile puteri şi mişcarea revoluţionară din 1821 în ţările româneşti, „Revista Fundaţiilor Regale”, XI, 1944, nr. 9, pp. 522-541.

183. Oţetea, Andrei, Legământul lui Tudor Vladimirescu faţă de Eterie, în „Studii. Revistă de istorie”, IX, 1956, nr. 2-3, pp.125-133.

184. Oţetea, Andrei, Ţăranii români din Transilvania şi mişcarea lui Tudor Vladimirescu, „Studii şi articole de istorie”, IX, 1956, nr. 6, pp. 51-74.

185. Oţetea, Andrei, O nouă istorie a mişcării din 1821, în „Revista de istorie”, X, 1957, nr. 2, pp. 201-212.

186. Oţetea, Andrei, Valoarea documentară a memoriilor lui I. P. Liprandi, „Studii. Revistă de istorie”, XI, 1958, nr. 3, pp. 77-109.

187. Oţetea, Andrei, Legenda expatrierii lui Tudor Vladimirescu după pacea de la Bucureşti (1812), „Revista arhivelor”, II, 1959, nr. 2, pp. 77-83.

188. Oţetea, Andrei, L’insurrection de 1821 dans les Principautés Danubiennes, „Revue Roumaine d’Histoire” , I, 1962, nr. 1, pp. 77-98.

189. Oţetea, Andrei, Eteria. O sută cincizeci de ani de la întemeierea ei, „Revista de istorie”, XVII, 1964, nr. 6, pp.1237-1252.

190. Oţetea, Andrei, Les grandes puissances et les mouvements hétairistes dans les Principautés Roumaines, „Balkan Studies”, VII, 1966, nr. 2, pp. 379-394.

191. Oţetea, Andrei, Sfânta Alianţă şi insurecţia eteristă din 1821, „Revista română de studii internaţionale”, I, 1967, nr. 1-2, pp. 155-170.

192. Oţetea, Andrei, Caracterul mişcării conduse de Tudor Vladimirescu: răscoală sau revoluţie? „Studii. Revistă de istorie”, XX, 1967, nr. 4, pp.667-679.

193. Panea, Nicolae, Tudor Vladimirescu şi predestinarea – text şi strategii mentalitare, „Arhivele Olteniei”, X, 1995, pp. 181-187.

194. Papacostea, Victor, Ştiri din presa rusă cu privire la tulburările revoluţionare din 1821, „Revista istorică română”, XI-XII, 1941-1942, pp. 308-313.

195. Papacostea, Victor, La participation de l’ecrivain albanais Vechilhardji à la revolution de 1821, „Balcania”, VIII, 1945, pp. 187-191.

Page 16: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

Alin Ciupală 16 572

196. Papazoglu, lt.col. D., Stindardul lui Tudor Vladimirescu, „Observatorul”, 1882, nr. 41, p. 161.

197. Paraschiv, Constantin, Probleme ale revoluţiei de la 1821. Dezbateri, „Revista de istorie”, XXXIV, 1981, nr. 5, pp. 929-934.

198. Pascu, Ştefan, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu şi ţăranii români din Transilvania, „Vatra”, X, 1980, nr. 6, p.111.

199. Pătroiu, Ion, Revoluţia română din 1821 – moment hotărâtor în lupta naţiunii noastre pentru constituirea statului modern unitar, „Analele Universităţii din Craiova. Filosofie, sociologie, istorie”, IV, 1979, pp. 95-99.

200. Penelea, Georgeta, Date noi despre mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu (Refugiaţii în districtul Braşov), „Revista de istorie”, XXIV, 1971, nr. 1, pp.53-61.

201. Penelea, Georgeta, Haşdeu, Titus N., Lista refugiaţilor din Ţara Românească în districtul Braşov, în timpul revoluţiei din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, „Cumidava”, VII, 1973, pp. 293-336.

202. Petrescu, G. D., Tudor Vladimirescu, „Analele Dobrogei”, V, 1921, pp. 248-260. 203. Pippidi, Andrei, Nicolas Soutzo (1798-1871) et la faillité du régime phanariote dans

les Principautés Roumaines, „Revue des études sud-est européennes”, VI, 1968, nr. 2, pp. 313-338.

204. Platon, Gheorghe, Revoluţia din 1821 – fenomen de sinteză, turnantă decisivă în dezvoltarea societăţii româneşti, „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, LVII, 1981, nr. 1-3, pp. 13-26.

205. Platon, Gheorghe, Revoluţia din 1821. Opinii în jurul unei controverse, „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie – Cluj-Napoca”, XXV, 1982, pp. 335-352.

206. Platon, Gh., Despre Tudor Vladimirescu şi revoluţia din 1821, în vol. Istoria ca lectură a lumii, Iaşi, 1994, pp. 201-214.

207. Platon, Gh., Oghină-Pavie, Cristiana, Franţa şi Principatele Române în epoca „restauraţiei naţionale” 1821-1834, în vol. Franţa, model cultural şi politic (editori Alexandru Zub şi Dumitru Ivănescu), Iaşi, Editura Junimea, 2003, pp. 229-250.

208. Pomescu, A., Un călător apusean în Bucureşti pe vremea Eteriei greceşti, „Gazeta municipală”, VII, 1938, nr. 323, pp. 1-2.

209. Popa, Petre, Dicu, Paul, Voinescu, Silvestru, Momente ale revoluţiei conduse de Tudor Vladimirescu desfăşurate în Piteşti, „Argeş”, XXI, 1986, nr. 12, pp. 1-11.

210. Popescu, Ion, Lucrări craiovene mai vechi despre Tudor Vladimirescu, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 10-12, pp. 557-558.

211. Problemele tratatului „Istoria Românei”. Răscoala condusă de Tudor Vladimirescu, „Studii”, XIII, 1960, nr. 5, pp. 191-198.

212. Prodan, Costică, Eroi din oastea lui Tudor Vladimirescu, „Lupta întregului popor. Revista română de istorie militară”, 1986, nr. 1, pp. 19-21.

213. Protopopescu, C. A., Jianu Tutunaru, Elena, Tudor Vladimirescu în opera lui Nicolae Iorga, „Porţile de Fier”, I, 1996, nr. 3, pp. 16-18.

214. Rados, Maria, „Chestiunea română” şi „chestiunea greacă” în orizontul politicii metternichiene 1821-1828, în vol. Interferenţe româno-elene, Iaşi, 2003, pp. 175-193.

215. Radu, Mircea, Răscoala din 1821 şi logica istoriei, „Romanoslavica”, X, 1964, pp. 243-274.

216. Radu, Mircea T., Tudor Vladimirescu, „Litua”, I, 1978, pp. 113-121.

Page 17: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

17 Revoluţia română de la 1821 573

217. Radu, Mircea T., La Révolution de 1821 – début de l’histoire moderne des Roumains, „Roumanie. Pages d’histoire”, V, 1980, nr. 2, pp. 254-287.

218. Rădulescu, Mihai, Prietenia şi colaborarea patriotică dintre Tudor Vladimirescu şi Ilarion al Argeşului în opere literare, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 10-12, pp. 564-568.

219. Răscoala condusă de Tudor Vladimirescu, „Revista de istorie”, XIII, 1960, nr. 5, pp.191-198.

220. Răţoi, Tudor, Succesiunea lui Tudor Vladimirescu de la Cerneţi, „Oltenia”, III, 1999, nr. 2, pp. 71-77.

221. Roman, Louis, „Cererile norodului românesc” şi forţele social-politice la 1821, „Studii şi articole de istorie”, XXIX, 1975, nr. 30-31, pp. 98-113.

222. Romanescu, Marcel, Contribuţii la cunoaşterea lui Tudor Vladimirescu, „Balcania”, V, nr. 1, 1942, pp. 3-32.

223. Romanescu, Marcel, În jurul lui Tudor Vladimirescu, „Arhivele Olteniei”, XXI, 1942, nr. 2, pp. 119-122.

224. Romanescu, Marcel, Tudor Vladimirescu, stâlp al dreptăţii sociale, „Oltenia”, 1943, pp. 343-352.

225. Rusu, Dorina N., Oastea primei revoluţii din epoca modernă a României (1821), în vol. Armata şi societatea românească, Bucureşti, Editura Militară, 1980, pp. 197-204.

226. Savu, Alexandru, 115 ani de la mişcarea democratică a lui Vladimirescu, „Era nouă”, I, 1936, nr. 2, pp. 1-8.

227. Schiţă istorică asupra răscoalei lui Tudor, „Anuarul Prinţipatului Ţării Româneşti”, 1842, pp. 31-36.

228. Schwarzfeld, dr. E., Evreii sub zaveră, „Calendar pentru israeliţi”, VII, 1884-1885, pp. 13-34.

229. Schwarzfeld, Wilhelm, Zavera sau Eteria de la 1821, „Analele Societăţii istorice Iuliu Barasch”, III, 1889, nr. 1-2, pp. 196-199.

230. Scurtescu, N. V., Anulu 1821 în faţa istoriei române, „Columna lui Traian”, II, 1871, pp. 107-109.

231. Simache, I. N., Cum vedeau boierii răscoala poporului de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu, în vol. Din activitatea muzeelor noastre, Ploieşti, 1956, pp. 49-81.

232. Societatea „Românismulu” şi Tudor Vladimirescu, „Transilvania”, IV, 1871, pp. 166-167.

233. Spineanu, I. D., Tudor Vladimirescu şi epoca sa, „Lectura”, I, 1986, nr. 7, pp. 246-259. 234. Stan, Apostol, Revoluţia de la 1821 şi statutul internaţional al Principatelor Române,

„Revista de istorie”, XXXIII, 1980, nr. 5, pp. 847-872. 235. Stan, Apostol, Legături între români în timpul revoluţiei de la 1821, „Destin

românesc”, IV, 1997, nr. 1, pp. 32-50. 236. Stănciulescu-Bârda, Alexandru, Contribuţii privind Revoluţia lui Tudor Vladimirescu,

„Mitropolia Olteniei”, XLII, 1990, nr. 4-6, pp. 100-109. 237. Stoian I. M., Înrâurirea pravilelor asupra lui Tudor Vladimirescu în apărarea

drepturilor poporului şi ale ţării, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 10-12, pp. 548-556.

238. Strachină, Olivia, Strachină, Alexandru, Reconstituirea steagului revoluţiei din 1821, „Revista arhivelor”, LVIII, 1981, nr. 2, pp. 213-216.

239. Stroia, Marian, Revoluţia română de la 1821 în contextul internaţional al epocii. Puncte de vedere, în „Danubius”, XX, 2002, pp. 43-57.

Page 18: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

Alin Ciupală 18 574

240. Stroia, Marian, Împrejurările morţii domnului Alexandru Suţu (ianuarie 1821), în vol. Identitate naţională şi spirit european. Academicianului Dan Berindei la 80 de ani, volum îngrijit de Ştefan Ştefănescu, Florin Constantiniu şi Dorina N. Rusu, Bucureşti, 2003, pp. 159-163.

241. Suru, Claudia, Tudor Vladimirescu şi Ghiţă Opran, în „Oltenia. Studii. Documente. Culegeri”, vol. 15, 2004, pp. 67-69.

242. Şendrulescu, Ion Gh., Caracterul popular şi revoluţionar al cârmuirii instaurate de Tudor Vladimirescu, în „Studii şi articole de istorie”, 1981, nr. 43-44, pp. 33-38.

243. Şerban, Constantin, Şerban, Victoria, Mărturiile lui Ion Voinescu I despre Tudor Vladimirescu şi rostul revoluţiei române din 1821, în vol. Mehedinţi – Istorie şi cultură, vol. III, Drobeta-Turnu Severin, 1981, pp. 55-60.

244. Şerban, Constantin, Proiectul de constituţie al Ţării Româneşti elaborat de Tudor Vladimirescu, „Muzeul Naţional”, V, 1981, pp. 213-216.

245. Şerban, Constantin, Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu reflectată în istoriografia europeană din secolul XX, „Porţile de Fier”, I, 1996, nr. 3, pp. 4-6.

246. Şerban, Constantin, O carte rară despre Tudor Vladimirescu şi revoluţia din 1821, „Porţile de Fier”, VI, 2002, nr. 1, pp. 4-6.

247. Şerban, Constantin, Iordache Golescu, un memorialist mai puţin cunoscut al revoluţiei condusă de Tudor Vladimirescu, în „Porţile de Fier”, VIII, 2004, pp. 2-5.

248. Şerban, Mirela, Un studiu mai puţin cunoscut apărut la Cernăuţi în secolul al XIX-lea, „Porţile de Fier”, III, 1998, nr. 2, pp. 14-15.

249. Şotropa, Virgil, Zavera din 1821 şi regimentul năsăudean, „Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj”, V, 1926-1927, pp. 135-145.

250. Ştirbu, S., Cu privire la influenţa mişcării revoluţionare decembriste asupra evenimentelor revoluţionare din 1821 în ţara noastră, „Revista de istorie”, IV, 1951, nr. 1, pp. 52-67.

251. Ştirbu, S., Uneltirile agenţilor burgheziei engleze împotriva răscoalei conduse de Tudor Vladimirescu, „Revista de istorie”, an V, 1952, nr. 1, pp. 30-59.

252. Taftă, Lucia, Diplomaţia franceză şi criza orientală din 1821, în vol. Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, volum îngrijit de Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu şi Gheorghe Lazăr, Brăila, Editura Istros, 2003, pp. 747-753.

253. Tămaş, C., Tudor Vladimirescu şi Vâlcea, „Studii şi comunicări de istorie. Goleşti”, 1974, pp. 73-79.

254. Tămaş, Corneliu, Tămaş, Cristian, Arhimandritul Theodosie, egumenul mănăstirii Bistriţa, participant la Revoluţia din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, „Mitropolia Olteniei”, XLV, 1993, nr. 1-6, pp. 166-168.

255. Teodorescu, Nicolae Gh., Contribuţia grămăticului Nicolae Popescu din Musăteşti la revoluţia din 1821, „Studii şi comunicări. Muzeul Curtea de Argeş”, IV, 1992, pp. 59-61.

256. Teodorescu, Virgiliu Z., Simboluri ale cinstirii dedicate lui Tudor Vladimirescu, „Oltenia”, V, 2001, nr. 1-2, pp. 31-64.

257. Tucă, Florian, Peste 100 de zile sub steagul lui Tudor. Repere cronologice, „Lupta întregului popor. Revista română de istorie militară”, 1986, nr. 1, pp. 16-18.

258. Tudor Vladimirescu, „Românul”, I, 1911, nr. 138, pp. 1-2. 259. Ungureanu, Octavian, Tudor Vladimirescu în conştiinţa argeşenilor. Momente şi

semnificaţii, „Argessis”, VIII, 1999, pp. 167-171.

Page 19: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

19 Revoluţia română de la 1821 575

260. Ungureanu, Octavian, Domnul Tudor în împrejurări şi popasuri argeşene, „Argessis”, IX, 2000, pp. 291-295.

261. Ungureanu, Octavian, Purtători de făclii elenistice prin Argeşul istoric: Ioan Mavrodolu, un sprijinitor al revoluţiei de la 1821, „Argessis”, X, 2001, pp. 541-542.

262. Vaida, Aurel, Un om peste timpuri – Tudor Vladimirescu 1780-1821, „Pro Unione”, IV, 2001, nr. 3-4, pp. 38-43.

263. Vasile, I. C., Monumentul luptelor din anul 1821 de la Drăgăşani, „Caietele Bălcescu”, XI-XII, 1986, pp. 225-254.

264. Vasile, Ion Constantin, Note istorice răzleţe (1821-1848), „Caietele Bălcescu”, XI-XII, 1986, pp. 367-376.

265. Vasilescu, Gh., Tudor Vladimirescu şi pandurii săi la mănăstirile Tismana, Strehaia, Gura Motrului şi Ţânţăreni în 1821, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 7-9, pp. 391-401.

266. Velcu, Anton D., Sabia lui Tudor Vladimirescu, „Cronica numismatică şi arheologică”, XVIII, 1944, nr. 129, pp. 222-231.

267. Veliman, Valeriu, Tudor Vladimirescu în documente turceşti, „Tribuna”, XXIV, 1980, nr. 25, p. 3.

268. Veliman, Valeriu, Osmanli Devleti ve Roman Prenliklerinde 1821 senesi olaylari, în IX. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 21-25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. II ciet. Türk Tahih Kurumu Basimevi, Ankara, 1988, pp. 967-975.

269. Velter, Tiberiu, Organizarea oastei revoluţionare condusă de Tudor Vladimirescu, „Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară”, XIV-XV, 1981-1982, pp. 103-106.

270. Vianu, Al., O lucrare inedită despre mişcarea revoluţionară de la 1821 în Ţările Române, „Studii. Revistă de istorie”, X, 1958, nr. 1, pp. 67-91.

271. Vianu, Al., Negocierile ruso-turce cu privire la Principatele Române (noiembrie 1821-martie 1822), „Analele româno-sovietice”, XVII, 1963, nr. 2, pp. 105-117.

272. Vârtosu, Emil, Tot despre 1821, „Revista istorică”, XX, 1934, pp. 27-29. 273. Vârtosu, Emil, Un călugăr admirator al lui Tudor Vladimirescu. Arhimandritul

Ghenadie Pârvulescu 1805-1873, „Revista arhivelor”, VI, 1944-1945, nr. 2, pp. 240-255. 274. Vârtosu, Emil, Tudor Vladimirescu, „Revista Fundaţiilor Regale”, XII, 1945, nr. 8, pp.

343-348. 275. Vârtosu, Emil, Tudor Vladimirescu la Viena (iunie-decembrie 1814), „Revista de

istorie”, XXIV, 1971, nr. 1, pp 21-31. 276. Voicu, Şt., 116 ani de la revoluţia lui Vladimirescu, „Viaţa românească”, XXVIII,

1936, nr. 12, pp. 57-62. 277. Voinescu, Colonel I., O aruncătură de ochiu asupra evenimentelor de la 1821,

„Revista Carpaţilor”, I, 1860, vol. II, pp. 130-155. 278. Vornicescu, Nestor, Despre activitatea episcopului Ilarion al Argeşului, sfetnicul lui

Tudor Vladimirescu, din anii 1820 şi 1821. Câteva date noi, „Mitropolia Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 1-3, pp. 7-77.

279. Vornicescu, Nestor, Reprezentarea întregului „norod românesc” pe steagul revoluţiei de la 1821, „Ramuri”, 1981, nr. 4, pp. 11-15.

280. Zaharia, Dumitru, Ecouri ale revoluţiei din 1821 în presa italiană, „Ateneu”, XVII, 1980, nr. 2, p. 13.

Page 20: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

Alin Ciupală 20 576

Lucrări

1. Adăniloaie, Nichita, Boierii şi răscoala condusă de Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1956, 128 p.

2. Afirmarea statelor naţionale independente unitare din centrul şi sud-estul Europei (1821-1923), coordonatori Viorica Moisiuc şi Ion Calafeteanu, Bucureşti, 1979, 274 p.

3. Alexi, Theochar, În preajma expoziţiei. Amintiri reîmprospătate. Domnul Tudor. Cuza Vodă, Braşov, 1905, 84 p.

4. Aricescu, Constantin, Istoria Revoluţiunii române de la 1821, ediţie îngrijită, cuvânt înainte, note, indice şi bibliografie de Vl. Osiac, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, Craiova, Scrisul Românesc, 1996, 334 p.

5. Aricescu, Iulia, Consideraţiuni asupra revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1924, 72 p.

6. Bălan, Teodor, Refugiaţii moldoveni în Bucovina (1821 şi 1848) Bucureşti, 1929, 148 p. 7. Berindei, Dan, Mutaşcu, Traian, Aspecte militare ale răscoalei populare din 1821,

Bucureşti, Editura Militară, 1962, 228 p. 8. Berindei, Dan, L'anné révolutionaire 1821 dans les Pays Roumains, Bucarest, 1973,

246 p. 9. Berindei, Dan, Mutaşcu, Traian, Aspecte militare ale mişcării revoluţionare din 1821,

Bucureşti, Editura Militară, 1973, 220 p. 10. Berindei, Dan, Revoluţia română din 1821, Bucureşti, Editura Academiei Române,

1991, 271 p. 11. Bolliac, Cesar, Domnul Tudor. Episode de la révolution roumaine de 1821, Paris,

1857, 31 p. 12. Burlănescu, Alin, În amintirea domnului Tudor Vladimirescu cu prilejul Serbărei

Naţionale din Novaci-Gorj, unde actualmente strănepotul său se găseşte sub-prefect, Târgu-Jiu, 1902, 7 p.

13. Callimachi, Scarlat, Despre răscoala lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1937, 32 p. 14. Callimachi, Scarlat, Chirtoacă, Pavel, Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1946, 38 p. 15. Cărăbiş, Vasile, Tudor Vladimirescu, Târgu-Jiu, Editura Spicon, 1996, 100 p. 16. Cecropid, Dimitrie, Omagiu lui Tudor Vladimirescu, eroul redeşteptării naţionale din

partea Societăţii institutorilor şi institutoarelor din România, Bucureşti, 1914, 68 p. 17. Ciucă, Ion D., Ciucă, Domnica, Ciucă, Ion M., 1821 Drăgăşani. Mormântul regimului

fanariot, Câmpu Mare, Parohia Câmpu Mare, 2001, 338 p. 18. Constantinescu, N. A., Revoluţia lui Tudor Vladimirescu din 1821, Bucureşti, 1921,

80 p. 19. Cristache-Panait, Ioana, Oraşul Bucureşti şi răscoala poporului din 1821, Bucureşti,

1960, 63 p. 20. Durak, V. Gr., Ilarion, episcop al Argeşului 1820-1821, 1828-1845, Bucureşti, 1900,

39 p. 21. Dvoicenko, Eufrosina, Puşkin şi refugiaţii Eteriei la Chişinău, Bucureşti, 1939, 15 p. cu

ilustraţii. 22. Edroiu, Nicolae, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu (1821) şi presa belgiană,

Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1997, 242 p. 23. Fotino, Ilie, Tudor Vladimirescu şi Alexandru Ipsilanti în revoluţiunea din anul 1821

supranumită Zavera, Bucureşti, 1874, 205 p.

Page 21: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

21 Revoluţia română de la 1821 577

24. Gârleanu, S., Răscoala populară condusă de Tudor Vladimirescu (1821), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966, 103 p.

25. Gârleanu, S. I., Tudor Vladimirecsu. Viaţa şi fapta sa, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1971, 208 p.

26. Georgescu, Ioan, Istoria lui Tudor Vladimirescu. Ce trebuie să ştie poporul despre el?, Sibiu, 1921, 96 p.

27. Hasnaş, Dr. N., Andriescu, N., În amintirea centenarului mişcării lui Tudor Vladimirescu, Târgu-Jiu, f.a., 47 p.

28. Hasdeu, B. Petriceicu, Oltenescele. Patru discursuri. Originile Craiovei. Hristu şi Tudor Vladimirescu, Craiova, 1884, 155 p.

29. Iorga, N., Un apărător al săracilor. „Domnul Tudor” din Vladimiri (c. 1780-1821), Bucureşti, 1906, 109 p.

30. Iorga, Nicolae, Un apărător al săracilor: Domnul Tudor din Vladimiri (c. 1780-1821), Bucureşti, 1921, 128 p.

31. Iorga, Nicolae, Un observator englez asupra românilor din epoca lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1933, 25 p.

32. Isar, Nicolae, Principatele Române de la 1821 la 1848, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, 344 p.

33. Iscru, G. D., 1821 – moment crucial în istoria modernă a României, Bucureşti, Editura Politică, 1981, 84 p.

34. Iscru, Gheorghe D., Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, Bucureşti, Editura Albatros, 1982, 283 p.

35. Iscru, G. D., Revoluţia română din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, Bucureşti, Editura Nicolae Bălcescu, 1996, 385 p.

36. Iscru, Gheorghe D., Ploscaru, Gh., Tudor Vladimirescu în memoria poporului român, Bucureşti, Editura Nicolae Bălcescu, 1996, 304 p.

37. Lungu, Basile J., Les grandes Puissances et les Principautés Roumaines de 1821 à 1826, Paris, 1935, 193 p.

38. Maciu, Vasile, De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907, Craiova, 1973, 399 p. 39. Mada, Georgeta, Tudor Vladimirescu, legendă şi adevăr, Drobeta-Turnu Severin,

Editura Stef, 2005, 150 p. 40. Mănescu, Manea, Cauzele răscoalei condusă de Tudor Vladimirescu, Încercare de

sociologie istorică, Ploieşti, 1946, 40 p. 41. Meitani, George, Acţiunea diplomatică a Europei faţă de Principatele Române între

anii 1821 şi 1834, Bucuresci, 1903, 64 p. 42. Monumentul comemorativ al lui Tudor Vladimirescu la Cerneţi, Bucureşti, 1913, 12 p. 43. Obedeanu, Constantin V., Tudor Vladimirescu în istoria contimporană a României,

Craiova, 1929, 57 p. 44. Oţetea, Andrei, Tudor Vladimirescu şi mişcarea eteristă în ţările româneşti

1821-1822, Bucureşti, Cartea Românească, 1945, 411 p. 45. Panait, I. Panait, Aspecte din lupta populaţiei bucureştene împotriva regimului turco-

fanariot (1716-1821), Bucureşti, 1962, 64 p. 46. Panait-Cristache, Ioana, Răscoala poporului din 1821, Bucureşti, 1960, 63 p. 47. Papazoglu, maior D., Evenimentele insurecţiunei elene şi rescularea lui Tudor

Vladimirescu cerând drepturile românilor în anul 1821, Bucureşti, 1873, 30 p.

Page 22: REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1821. TUDOR VLADIMIRESCU ...

Alin Ciupală 22 578

48. Radu, Mircea T., 1821. Tudor Vladimirescu şi revoluţia din Ţara Românească, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1978, 595 p.

49. Revoluţiunea lui Tudor Vladimirescu (1821), Bucureşti, 1900, 63 p. 50. Romanescu, Marcel, Contribuţii la cunoaşterea lui Tudor Vladimirescu, f.l., 1947, 32 p. 51. Şăineanu, Constantin, Tudor Vladimirescu şi opera sa, Bucureşti, 1906, 32 p. 52. Tămaş, Corneliu, Nestorescu-Bălceşti, Horia, Revoluţia de la 1821 în judeţul Vâlcea.

Studiu şi documente, Bălceşti pe Topolog, 1980, 400 p. 53. Tătărăscu, Ştefan, Gândurile şi faptele lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1931, 36 p. 54. Vârtosu, Emil, 1821. Date şi fapte noi, Bucureşti, 1932, 253 p. 55. Vârtosu, Emil, Tudor Vladimirescu. Pagini de revoltă, Bucureşti, 1936, 79 p. 56. Vârtosu, Emil, Mărturii noi din viaţa lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1941, 135 p. 57. Vârtosu, Emil, Despre Tudor Vladimirescu şi revoluţia de la 1821, Bucureşti, 1947,

124 p. 58. Vornicescu, Nestor, Descătuşarea. 1821, Craiova, Editura Mitropoliei, 1981, 217 p. 59. Zavera şi Tudor Vladimirescu, Braşov, f. a., 8 p.

Bibliografii

1. Liu, Nicolae, Anul revoluţionar 1821 în istoriografia românească (contribuţie bibliografică), „Revista de istorie”, XXIV, 1971, nr. 1, pp.77-92.