CIOBOTEA CV 2009 · 2009-12-17 · Însemn ări doljene pe file de carte veche despre revolu ia din...

Click here to load reader

 • date post

  15-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CIOBOTEA CV 2009 · 2009-12-17 · Însemn ări doljene pe file de carte veche despre revolu ia din...

 • CURRICULUM VITAE

  Numele şi prenumele: CIOBOTEA DINICĂ

  Data şi locul naşterii: 8 ianuarie 1947, comuna Secu, Dolj

  Domiciliul actual: Craiova, str. C. Gherghina, 84; tel. 0721327184

  Starea civilă: căsătorit, 2 copii

  Studii:

  - Liceul din Strehaia, 1965

  - Facultatea de Istorie-Universitatea din Bucureşti, 1975

  Poziţie profesională şi loc de muncă:

  - prof. univ. dr. Catedra de Istorie, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane,

  Universitatea din Craiova

  Titlul ştiinţific:

  -Doctor în istorie, titlul obţinut în 1997, în cadrul Universităţii din Bucureşti,

  având tema Moşnenia în ultima ei fază de existenţă

  Ruta profesională:

  - profesor Şcoala generală Secu (1968-1975)

  - muzeograf principal-Muzeul Olteniei (1975-1980)

  - cercetător ştiinţific principal-Institutul de Cercetări Socio-Umane

  „C.S.Nicolăescu-Plopşor” (1980-1999)

  - conf.univ.dr.1999; prof.univ.dr.2002 şi în prezent

  Domenii de preocupări academice şi de cercetare:

  - Istoria României

  Contribuţii majore în specialitate:

  - elaborarea unor lucrări de istorie socială, istorie economică, istoria Craiovei şi

  istoria relaţiilor româno-franceze

  Preocupări academice şi de cercetare ştiinţifică:

  - nr. cercetărilor ştiinţifice şi a contractelor de cercetare: 14

  - 41 cărţi publicate: 3 ca singur autor; în colaborare: 33; 5 reeditări

 • - 150 studii şi articole ştiinţifice apărute în publicaţii naţionale

  - nr. comunicărilor ştiinţifice şi a participărilor la simpozioane naţionale şi

  internaţionale: 105

  - nr. ediţiilor de carte îngrijite (prefaţă, postfaţă, cuvânt introductiv): 8

  Întemeierea de instituţii:

  - Fondator al Societăţii de istorie din Oltenia „Izvoare”; Editura „Helios”,

  Craiova

  Apartenenţa profesională:

  - Membru al Societăţii de Ştiinţe istorice din România şi al S.N.R.

  Activitatea didactică:

  - disciplinele de curs şi seminar: „Istoria medie a României”; „Ştiinţele auxiliare

  ale istoriei”; „Paleografie româno-chirilică”; „Istoria Bizanţului”; „Istoria Sud-

  Estului European”; „Istoriografie generală”; „Istoriografia medievală

  românească”; „Probleme controversate privind istoria medievală românească”;

  „Oraşul medieval românesc”; ş.a.

  - alte activităţi dictatice: coordonare de lucrări de licenţă şi disertaţie (la master)

  şi pentru obţinerea gradului I didactic

  Responsabilităţi editoriale:

  - directorul Editurii „Helios” din Craiova; membru în comitetele de redacţie a 5

  reviste de specialitate

  Recunoaştere profesională:

  - Premiul „Nicolae Bălcescu”al Academiei Române; Premiul „Lucian Roşu” –

  filiala Academiei Române din Iaşi; Premiile „Gheorghe Brătianu” și „N. Iorga”

  al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România; 10 diplome de onoare şi de

  excelenţă.

  Referinţe: Who’s Who in Romania, București, 2000, s.v.; Emil Lăzărescu,

  Valori româneşti-valori europene, I, Editura „Crăiţa Sudului”, Craiova, 2008,

  (p. 125-127: Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea. Reputat istoric, cercetător şi om

  de catedră), Cezar Avram (coordonator), Alexandru Stuparu, Pavel Cucu, Alina

 • Laura Enache, Interferenţe spirituale oltene /Interférences spirirtuelles oltene,

  Editura Sitech, Craiova, 1999, p. 66-68; Mircea Moisa, Dinamica culturală, vol.

  I şi II, Craiova, 2005, 2007; Istoricul Dumitru Bălașa. O viață în slujba crucii și

  neamului DacoRomân, Rm. Vâlcea, 2009, p. 20-21, 242-247; ş.a.

  LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

 • 1975

  1. Câteva date privind bisericile comunei Secu (Dolj), în “Mitropolia

  Olteniei”, an XXVII, nr. 1-2, 1975, p. 131-136

  2. Câteva monede romane republicane de la Cârna (Dunăreni) - jud.

  Dolj, în “Buletin informativ”, nr. 1, Reprografia Universităţii din Craiova, 1975,

  p. 25

  3. Medalii craiovene. 1750 Pelendava - Craiova 500, Craiova, 1975

  (recenzie în“Buletin informativ”, 1, Craiova, 1975, p. 29)

  4. Lupta poporului român pentru independenţă şi unitate naţională

  oglindită în medalistică, în “Buletin informativ”, 2, Reprografia Universităţii

  din Craiova, 1975, p. 56-63

  1976

  5. Medalii craiovene, în “Buletin informativ”, 2, Craiova, 1976, p. 53-54

  6. Octavian Toropu, Romanitatea târzie si străromânii în Dacia Traiană

  sudcarpatică, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1976, 217 p., 41 fig., 27

  anexe si 20 pl. (recenzie) în “Buletin informativ”, 2, Craiova, 1976, p. 70-71

  1977

  7. Podul de peste Dunăre construit de armata română în timpul

  războiului din 1877- 1878, în “Infinit”, 5, Craiova, 1977, p. 13-15

  8. Scoala de meserii din Craiova - spital pentru răniţi în timpul

  războiului de independenţă, în “Infinit”, 5, Craiova, 1977, p. 26

  9. Contribuţii documentare privind spitalele pentru răniţi si bolnavi din

  Craiova în timpul războiului din 1877-1878, în vol. Contribuţia maselor

 • populare din Oltenia la cucerirea independenţei de stat a României, 1977, p.

  152-154

  10. Contribuţia medicului craiovean Nicolae Roscovschi la războiul

  pentru cucerirea independenţei de stat a României (Ibidem, p. 152-157)

  11. Edificii doljene legate de războiul de independenţă (Ibidem, p. 194-

  199)

  1978

  12. Războiul pentru independenţă oglindit în medalistică, în “Buletin

  informativ”, 3-4, Reprografia Universităţii din Craiova, 1977-1978, p. 44-47

  13. 1 Decembrie 1918 - etapă importantă în circulaţia monetară

  românească, în “Buletin informativ”, 3-4, Craiova, 1977-1978, p. 62-68

  14. Medalii craiovene (II), în “Buletin informativ”, 3-4, Craiova, 1977-

  1978, p. 47-48

  15. Aspecte privind efortul economic al Craiovei pentru susţinerea

  armatei române în războiul de independenţă, în “Buletin informativ”, 3-4,

  Craiova, 1977-1978, p. 53-59

  16. Documente privind aportul maselor populare la sprijinirea armatei

  române în războiul din 1877-1878, în “Buletin informativ”, 3-4, Craiova, p. 59-

  62

  17. Gheorghe Popilian, Ceramică romană din Oltenia, Editura Scrisul

  Românesc, 1976 (recenzie), în “Buletin informativ”, 3-4, Craiova, 1977-1978,

  p. 74-75

  18. Un document inedit despre acţiunea căpitanului C. Merisescu şi a

  dorobanţilor săi în timpul luptelor de la Rahova, în “Studii si articole de

  muzeografie si istorie militară”, M.M.C., nr. 11, Bucureşti, 1978, p. 243-246 (în

  colaborare)

  19. Podul de la Siliştioara - Măgura, în “Studii şi articole de muzeografie

  şi istorie militară”, M.M.C., nr. 11, Bucureşti, 1978, p. 243-246 (în colaborare)

 • 20. Contribuţii documentare privind activitatea Comitetului doamnelor

  române craiovene în timpul războiului de independenţă, în “Muzeul Naţional”,

  IV, Bucureşti, 1978, p.319-323

  1979

  21. Aspecte ale vieţii economico-sociale doljene oglindite în albumele de

  fotografii realizate de Dr. I.C. Drăgescu la începutul secolului al XX-lea, în

  “Oltenia. Studii şi comunicări”, Craiova, 1979, p. 141-150

  22. Craiova, loc de visare şi de acţiune pentru înfăptuirea Unirii tuturor

  românilor, în “Orizonturi noi”, revistă şcolară, 5, Craiova, 1979, p. 6-7

  23. Aspecte privind păstrarea si ocrotirea colecţiei familiei şi “Fundaţiei

  Aman” în timp de război, în vol. Elena Farago. Biblioteca şi societatea,

  Craiova, 1979, p. 75-76

  24. Însemnări doljene pe file de carte veche despre revoluţia din anul

  1821 condusă de Tudor Vladimirescu, în “Analele Universităţii din Craiova.

  Seria filozofie, sociologie, istorie”, an V, 1979, p. 111-118

  1980

  25. Tezaurul medieval de la Afumaţi-Dolj, în “Arhivele Olteniei”, serie

  nouă, I, 1980, p. 85-89

  26. Valori ale patrimoniului cultural naţional în judeţul Dolj, în “Revista

  muzeelor şi monumentelor”, 2, Bucureşti, 1980, p. 88-89

  27. Craiova şi studenţii români de la Viena în al treilea pătrar al

  secolului al XIX-lea, în “Mehedinţi. Istorie şi cultură”, II, Drobeta Turnu

  Severin, 1980

  1981

 • 28. Câteva date despre steagul revoluţiei de la 1821 condusă de Tudor

  Vladimirescu, în “Contribuţii istorice, filozofice, sociologice, economice”, 6,

  Craiova, 1981, p. 30-37 (în colaborare)

  29. Aspecte ale circulaţiei monetare din zona Olteniei (secolele XIV-

  XVI), în “Analele Universităţii din Craiova, Seria Filozofie, Sociologie Istorie”,

  an VI, 1981, p. 20-32

  1982

  30. Un tipar pentru turnarea matricelor de peceţi din vremea voievodului

  Moldovei Iliaş Rareş, în “Revista muzeelor şi monumentelor”, 6, 1982, p. 49-53

  31. Descoperiri arheologice şi numismatice în Oltenia, menţionate în

  documente, în “Mehedinţi. Cultură si civilizaţie”, IV, 1982 (în colaborare)

  32. O mărturie documentară de la începutul secolului al XVIII-lea

  privind tradiţia instituţiilor feudale din Oltenia, în “Mehedinţi. Cultură şi

  civilizaţie”, VI, Drobeta Turnu Severin, 1982, p. 117-120

  33. Cărţile de lectură ale moşnenilor din Secu (secolele XVIII-XIX), în

  “Mehedinţi. Cultură şi civilizaţie”, IV, 1982 (în colaborare)

  1983

  34. Meşteşugurile din Ţara Severinului (Oltenia) în secolele VIII-XIV, în

  “Analele Universităţii din Craiova, Seria Filozofie, Sociologie Istorie”, anii VII-

  VIII, 1982-1983, p. 117-128

  35. Circulaţia monetară în Oltenia în preajma constituirii statului feudal

  independent Ţara Românească (sec. X-XIV), în “Arhivele Olteniei”, serie nouă,

  2, 1983, p. 74-86

  36. Noi descoperiri din tezaurul medieval de la Schela Cladovei, judeţul

  Mehedinţi, în “Arhivele Olteniei”, serie nouă, 4, p. 65-69 (în colaborare)

 • 37. Justin Constantinescu, Florea Firan, Tudor Nedelcea, Arhivele

  Olteniei (1922-1943). Bibliografie…, Editura Stiinţifică şi Enciclopedică,

  Bucureşti, 1983 (recenzie), în “Arhivele Olteniei”, serie nouă, 4, p. 282

  38. Istoria Daciei reflectată în scrieri literare apărută la Craiova la

  sfârşitul secolului al XIX-lea, în “Symposia Thracologica”, nr. 1, Craiova, 1983,

  p. 105

  1984

  39. Cărţile de lectură ale moşnenilor din Secu-Dolj (secolul al XVIII-lea

  – prima jumătate a secolului al XIX-lea), în “Buletin de documente”, Direcţia

  Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 22-25

  40. Noi mărturii referitoare la efervescenţa socială, culturală şi politică

  din Craiova, între anii 1857-1866, în “Revista muzeelor şi monumentelor.

  Muzee”, 4, 1984, p. 76-81 (în colaborare)

  41. Drumurile comerciale din Oltenia (secolul al XVII-lea), în “Analele

  Universităţii din Craiova. Seria Stiinţe Sociale si Economice”, 14, 1984, p. 83-

  89

  42. Vămile din Oltenia în secolul al XVII-lea şi începutul secolului al

  XVIII-lea, în “Arhivele Olteniei”, serie nouă, 3, 1984, p. 89-94

  1986

  43. Unirea Ţărilor Române sub sceptrul voievodului Mihai Viteazul. Noi

  aprecieri contemporane asupra sensului şi consensului istoric asupra acestui

  act epocal, în “Îndrumător bisericesc misionar şi patriotic”, 3, Mitropolia

  Olteniei, Craiova, 1986, p. 64-68

  44. Circulaţia monetară din Oltenia (1601-1716), în “Arhivele Olteniei”,

  serie nouă, 5, Editura Academiei, Bucureşti, 1986, p. 100-106

  1987

 • 45. Contribuţii documentare privind negustorii chiproviceni din Oltenia

  (secolele XVII-XIX), în “Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie, istorie,

  etnografie, artă”, V-VI, 1984-1986, Craiova, 1987

  46. Marele Mircea Voievod, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1987

  [coautor la capitolul Viaţa economică din Ţara Românească în epoca lui

  Mircea cel Mare, p. 53-96]

  47. Les participants au trafic commercial des XVIIe-XVIIIe siecles en

  Oltenia, în “Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, an XXXVI, 1987, p. 48-58

  (în colaborare)

  1988

  48. Structuri administrative, fiscale şi socio-demografice în Oltenia la

  începutul secolului al XVIII-lea, în “Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, an

  XXXVII, 1988, p. 81-90 (în colaborare)

  1989

  49. Judeţul Gorj într-un document statistic din 1727, în “Arhivele

  Olteniei”, serie nouă, 6, 1989, p. 128-140

  1990

  50. Ştefan Pascu. Voievodatul Transilvaniei, vol. III, Editura Dacia, Cluj-

  Napoca (recenzie), în “Arhivele Olteniei”, serie nouă, 6, 1989, p. 283-285

  51. Structuri sociale în zona de câmpie dintre Olt şi Jiu în secolul al XIX-

  lea, în “Oltenia. Studii şi comunicări”, vol. VII-VIII, 1988-1989, Craiova, 1990,

  p. 49-50 (în colaborare)

  52. De la Huhurezi la Horezu, în “Mărturii” - Revistă de istorie şi cultură,

  Râmnicu Vâlcea, 1990, nr. 1, p. 13-14

 • 53. O carte rară: primul dicţionar al localităţilor din judeţul Gorj, în

  “Mitropolia Olteniei”, Serie nouă, an XLII, 1990, nr. 1-3, p. 308-310 (în

  colaborare)

  1991

  54-57. Proprietatea asupra pământului în judeţul Dolj la mijlocul

  secolului al XIX-lea, în “Mitropolia Olteniei”, Serie nouă, an XLIII, 1991, nr. 2,

  p. 92-104; nr. 3, p. 77-99; nr. 4-6, p. 133-147, an XLIV, 1992, nr. 1-6, p. 143-

  154

  58. Proprietatea moşnenească în judeţul Gorj, în vol. Evoluţii şi

  perspective în agricultura românească, Simpozion de istorie şi retrologie

  agrară, Deva, 1991, p. 46-49

  59. Ion Ionescu de la Brad şi Oltenia, în vol. Ion Ionescu de la Brad.

  Simpozion omagial, Universitatea din Craiova, Craiova, 1991, p. 1-9

  60. Craiova de altădată în scrierile literare mai puţin cunoscute, în

  “Mitropolia Olteniei”, Serie nouă, an XLIII, 1991, nr. 3, p. 107-109

  1992

  61. Structura socială în Ţara Românească (1828-1831), în “Revista

  Arhivelor”, an LXIX, vol. LIV, nr. 1-1992, p. 48-71

  62. Statistica moşnenilor din Ţara Românească 1855, în “Litua. Studii şi

  cercetări”, V, Târgu Jiu, 1992, p. 65-93

  1993

  63. Răspândirea tipăriturilor brâncoveneşti, în “Academia”, an III,

  ianuarie 1993, nr. 3 (27), p. 15-17 (în colaborare)

  64. Viaţa economică a Ţării Româneşti în epoca lui Constantin

  Brâncoveanu, în “Revista Arhivelor”, an LXX, vol. LV, nr. 4, 1993, p. 370-423

  (în colaborare)

 • 65. Statistica moşnenilor din 1855, în “Arhivele Olteniei”, Serie nouă, 8,

  1993, p. 85-93

  1994

  66-67. Proprietatea moşnenească în judeţul Dolj, în “Arhivele Olteniei”,

  Serie nouă, nr. 9, 1994, p. 83-98; într-o formă prescurtată în “Studii şi

  comunicări”, vol. I, 1993-1994, Societatea de istorie şi retrologie agrară din

  România, filiala Craiova - Universitatea din Craiova - Muzeul Olteniei,

  Craiova, p. 146-150

  68. Revista “Oltenia” şi cercetarea istorică. Prefaţă la vol. Oltenia.

  Indice bibliografic adnotat alcătuit de Justin Constantinescu, Rodica Lohon,

  Alexandra Diaconescu, Biblioteca Universităţii din Craiova, Craiova, 1994, p.

  III-VIII

  1995

  69. Antroponimia satului Slătioara din judeţul Olt, într-un document

  inedit, data 7 mai 1818, în “Arhivele Olteniei”, Serie nouă, 10, 1995, p. 109-

  122 (în colaborare)

  1996

  70. Proprietatea boierească asupra pământului în Oltenia în prima

  jumătate a secolului al XIX-lea, în “Analele Universităţii din Craiova, Istorie”,

  nr. 1, 1996, p. 67-68

  71. Proprietatea moşnenească în judeţul Mehedinţi la 1864, în “Porţile de

  Fier” -Revistă a Societăţii Naţionale de Stiinţe Istorice din România – Filiala

  Mehedinţi, an I, 1996, nr. 1, p. 15

  72. Numărul moşnenilor şi satelor moşneneşti, în “Lucrările Colocviului

  Naţional de Istorie 20-22 iunie 1996”, vol. V/1997, Muzeul Naţional Cotroceni,

  p. 71-94

 • 73. Structura şi capacitatea juridică a moşnenilor, în “Analele

  Universităţii dinCraiova, Istorie”, nr. 1, 1996, p. 89-90 (în colaborare)

  74. C.D. Aricescu, Istoria revoluţiunii române de la 1821, Ediţie îngrijită,

  cuvânt înainte, note, indice si bibliografie de dr. Vladimir Osiac, dr. Ion Pătroiu

  şi Dinică Ciobotea, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1996

  75. Ideea de Europa în istorie (I), în “Porţile de Fier - Revistă de istorie şi

  cultură”, an I, 1996, nr. 3, p. 3-4

  76. Ideea de Europa în istorie (II), în “Porţile de Fier - Revistă de istorie

  şi cultură”, an I, 1996, nr. 4, p. 14

  77. Adina Berciu-Drăghicescu, Florea Stănculescu, Temeiurile istorice

  ale primei uniri a românilor, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1993

  (recenzie), în “Analele Universităţii din Craiova, Istorie”, nr. 1, 1996

  78. Constantin Giurescu, Studii de istorie. Antologie, îngrijire de ediţie şi

  introducere de Dinu Giurescu, Editura Eminescu, 1993 (recenzie), în “Analele

  Universităţii din Craiova, Istorie”, nr. 1, 1996

  1997

  79. Ideea de Europa în primele şase secole ale mileniului al doilea, în

  “Porţile de Fier. Revistă de istorie şi cultură”, an II, nr. 1, 1997, p. 20-21

  80. Ideea de istorie adevărată astăzi, în “Oltenia. Studii. Documente.

  Culegeri”, Seria a III-a, an I, 1997, nr. 1, p. 8-12

  81. O catagrafie mai puţin cunoscută din martie 1831 referitoare la plasa

  Râmnic, judeţul Vâlcea, în “Arhivele Olteniei”, serie nouă, nr. 12, 1997, p. 45-

  49 (în colaborare)

  82. Întinderea proprietăţii moşneneşti la 1864 în judeţul Gorj, conform

  statisticii din 1899 (I), în “Litua”, VII, Târgu Jiu, 1997, p. 141-158

  83. Din istoria satelor comunei Secu, judeţul Dolj, vol. I, Editura Helios,

  Craiova, 1997, 161 p.

 • 1998

  84. Ioachim Caton Drăgescu (I), în “Sfârşit de mileniu”, an I (1998), nr.

  4, p. 29-30

  85. Din istoria satelor de pe Jilţuri (I), în “Oltenia. Studii. Documente.

  Culegeri”, Seria a III-a, an II, 1998, nr. 1-2, p. 94-131 (în colaborare)

  86. Din istoria satelor de pe valea Amaradiei, în “Arhivele Olteniei”,

  serie nouă, 13, 1998 (în colaborare)

  87-90 Monumentele Craiovei, Editura Helios, Craiova, 1998, 163 p.;

  ediţii: Les Monuments de Craiova, Helios, Craiova, 1998; The Monuments of

  Craiova, The Helios Publishing House, Craiova, 1998; Die Monumente aus

  Craiova, Verlag Helios, Craiova, 1998 [secretar stiinţific, coautor]

  91. Craiova - Pagini de istorie si civilizaţie - I, Alimentarea cu apă,

  Editura Aius, 1998, Craiova, 163 p. [coautor]

  92. Bisericile Craiovei, Editura Helios, Craiova, 1998, 168 p. [secretar

  stiinţific, coautor]

  93. Craiova - Pagini de istorie si civilizaţie - II, 150 de ani de la

  Revoluţia română din 1848, Editura Helios, Craiova, 1998, 377 p. [secretar

  stiinţific, coautor]

  94. Craiova - Pagini de istorie si civilizaţie - III, Amenajarea apelor,

  Canalizarea şi termoficarea oraşului, Editura Helios, Craiova, 1998, 171 p.

  [coautor]

  1999

  95. Mari boieri olteni şi rolul lor cultural - Otetelişenii, în “Anuarul

  Institutului de Cercetări Socio-Umane , I,

  Craiova, 1999, p. 43-46

 • 96. Petre Pandrea despre rolul cultural al Craiovei în istoria neamului,

  în “Sfârşit de mileniu”, an II, 1999, nr. 5-6, p. 20-21

  97. Ioachim Caton Drăgescu (II), în “Sfârşit de mileniu”, an II, 1999, nr.

  5-6, p. 45

  98. Istoria comerţului în sud-vestul României. Secolele VIII-XX, Editura

  de Sud, Craiova, 1999, 392 p. [coautor]

  99. Grădinile si parcurile Craiovei, Editura de Sud, Craiova, 1999, 85 p.

  + 55 p. ilustraţii [coautor]

  100. Istoria moşnenilor, vol. 1, partea I (1829-1912), Editura

  Universitaria, Craiova, 1999, 228 p.

  2000

  101. Întinderea proprietăţii moşneneşti la 1864 în judeţul Gorj, conform

  statisticii din 1899 (II), în “Litua. Studii şi cercetări”, VIII, 2000, p. 123-138

  102. C.S. Nicolăescu-Plopşor, istoric, medievist, paleograf şi editor de

  documente şi cronici, în “Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane , II/2000, 103-106 (în colaborare)

  103. Semnificaţiile tratatului comercial dintre Sracimir şi negustorii

  braşoveni din anul 1369. Consideraţii istorice pe baza circulaţiei monetare din

  a doua jumătate a secolului al XIV-lea, în “Analele Universităţii din Craiova”,

  Seria istorie, anul III, 1999-2000, nr. 3, Editura Universitaria, p. 17-23

  104. Începuturile Camerei de Comerţ si de Industrie din Craiova, în

  “Arhivele Olteniei”, Serie nouă, an 2000, nr. 15, p. 103-130 (în colaborare)

  105. Repere în istoria socială a satului românesc. Diostii din Romanaţi,

  în “Arhivele Olteniei”, Serie nouă, an 2000, nr. 15, p. 61-68 (în colaborare)

  106. Istoria Camerei de Comerţ şi Industrie “Oltenia” din Craiova,

  Editura CCI.O., Craiova, 2000, 304 p. [coautor]

 • 107. Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, Editura Helios,

  Craiova, 2000, 263 p. [coautor]

  108. Despre neamul moşnenilor Schileri din Gorj, în “Anuarul

  Institutului de Cercetări Socio-Umane , II/2000,

  p. 11-28

  2001

  109. Structuri sociale în judeţele Prahova şi Buzău - Obârşia

  multiseculară a unei genealogii, în vol. Centenar. Constantin C. Giurescu,

  Editura Universitaria, Craiova, 2001, p. 101-123

  110. Evul Mediu în Istoria Românilor - Note de curs, Editura

  Universitaria, Craiova, 2001, 250 p.

  111. Craiova - Pages of history and civilisation/Pages d’histoire et de

  civilisation, XVIII, Editura Helios, Craiova, 2001, 104 p. +110 p. ilustraţii

  [secretar stiinţific, coautor]

  112. Vladimir Osiac, Dinică Ciobotea, Din istoria învăţământului în

  Filiaşi, în „Mileniu”, Revistă de cultură, Craiova, anul IV, 2001, nr. 21-22, p.

  24

  113. Obstile moşnenilor proprietari din Chiojdu de pe Bâsca, Editura

  Helios, Craiova, 2001, 369 p. [coautor]

  114. Izvoare narative privind Revoluţia de la 1821, vol. I, Editura

  Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2001, 299 p. [coautor]

  2002

  115. “Aşezământul” social al domnitorului Mihai Viteazul. Note

  bibliografice privind istoria socială a românilor, selectate şi ordonate de

  conf.univ. Dinică Ciobotea, Editura Helios, Craiova, 2002, 103 p.

 • 2003

  116. Un manuscris inedit din 1865 despre istoria bisericilor din Craiova,

  în “Mitropolia Olteniei”, anul LV, 2003, nr. 1-4, p. 93-111 [coautor]

  117. Dinică Ciobotea, Liviu Marius Ilie, Structuri sociale pe valea

  Drincei-Mehedinţi. Documente, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2003,

  223p.

  118. Monumente si locuri istorice craiovene. Istoria locului pe care se

  află astăzi Universitatea din Craiova, în “Mileniu” – Revistă de cultură,

  Craiova, an VII, 2004, nr. 29, p. 11-12

  119. Scrisori de la Aurelian Sacerdoţeanu către Constantin D.

  Fortunescu, în vol. 1904 – Centenar – 2004 Aurelian Sacerdoţeanu – Studii şi

  documente, Editura Almarom, Râmnicu Vâlcea, 2004, p. 68-79 [coautor]

  120. Prefaţă la vol. Bălceştii de pe Olteţ. Monografie istorică, Editura

  Sitech, Craiova, 2004, p. 7-8

  121. Prefaţă la vol. lui Victor Chiriţă, Din istoria satului Bălceţei, Vâlcea.

  Neamul moşnenilor Porojeneşti, Editura Aius, Craiova, 2004, p. 5-6

  122. Proprietatea asupra pământului în judeţul Vâlcea (1722-1912), în

  vol. Istorie şi societate, Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2004, p. 79-152

  123. Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj, vol. I, II, III,

  Editura Alma, Craiova, 2004, 366 p., 378 p., 360 p. [coautor]

  124. Monumentele Craiovei, ediţia a III-a, Editura Helios, Craiova, 2004

  [coautor]

  125. Din istoria instituţiilor administrative ale judeţului Dolj, Editura

  Sitech, Craiova, 2004, 222 p. [coautor]

  126. Constantin Basarab Brâncoveanu, Editura Universitaria, Craiova,

  2004, p. 58-107; 368-379 [secretar stiinţific şi coautor]

  127. Cuvânt despre moşnenii Dobridoreni, prefaţă la vol. lui Ion C.

  Vlăduţ, Dobridor– istorie şi continuitate, Editura Alma, Craiova, 2004, p. 5-6

 • 2005

  128. Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj - Craiova, Editura

  Alma, Craiova, 2005, 300 p. (în colaborare cu C. Avram, P. Barbu, Vl. Osiac)

  129. Bibliografia istorică a judeţului Dolj, Editura Alma, Craiova, 2005,

  101 p. (în colaborare cu C. Avram, P. Barbu, Vl. Osiac)

  130. Camera de Comerţ şi Industrie “Oltenia” – 140 de ani de istorie,

  Agora, 2005, 288 p. (în colaborare cu Ion Zarzără)

  131. Notă redacţională la studiul Dr. Aurel Golimas Priviri noi asupra lui

  Tudor Vladimirescu, în “Mileniu” – Revistă de cultură, Craiova, an VIII, 2005,

  nr. 33-34, p. 15

  132. F.G. Laurençon şi opera sa despre români, în “Anuarul Institutului

  de cercetări socio-umane , VI, 2005, p. 27-34

  [coautor]

  133. Arealul de început al culturii în limba română, în “Mileniu” –

  Revistă de cultură, Craiova, an VIII, 2005, nr. 35-36, p. 36-37

  134. Biserica Sf. Dumitru din Craiova, în “Analele Universităţii din

  Craiova”, Seria Istorie, anul X, 2005, nr. 10, p. 205-210

  2006

  135. Mite Măneanu, Boierimea din Oltenia 1821-1864, Editura MJM,

  Craiova, 2005, 288 p., în “Analele Universităţii din Craiova. Istorie”, an X,

  2006, nr. 11, p. 322-324, recenzie

  136. Stăpânirea asupra pământului în unele sate din marginile drumului

  de la Craiova la Vadul Diiului, în vol. Istorie şi societate, vol. IV, coordonatori

  Gheorghe Buzatu, Marusia Cîrstea, Gheorghe Rotaru, Editura Rottarymond,

  Râmnicu Vâlcea, 2006, p. 100-118 (în colaborare cu Vladimir Osiac)

  137. Devălmăşie şi indiviziune la moşnenii proprietari din Apele Vii,

  EUC, Craiova,2006, 186 p. [coautor]

 • 138. Revoluţie si reformă în spaţiul românesc. In honorem Vladimir

  Osiac, Editura Alma, Craiova, 2006 (realizatorii volumului C. Avram, D.

  Ciobotea)

  139. Prefaţă la vol. Alexandru F. Dinu, Nicolae C. Miu, Băilesti. O

  lume... sub soarele câmpiei, Editura Autograf MGM, Craiova, 2006, p. 8-9

  140. F.G. Laurençon si opera sa despre români/F.G. Laurençon et son

  oeuvre au sujet des Roumains, Studiu introductiv si traduceri de Dinică

  Ciobotea, Ileana Cioarec, Radu Pasalega, Editura Alma, Craiova, 2006, 217 p.

  141. Un eveniment important în istoria Craiovei: vizita lui De Gaulle din

  mai 1968, în “Mileniu”, anul IX, 2006, nr. 41-42, p. 30-31 (în colaborare cu

  Ileana Marinas)

  142. Informaţii documentare şi culturale doljene pentru un portret prin

  timp al domnitorului Ştefan cel Mare, în “Acta Bacoviensis. Anuarul Arhivelor

  Naţionale Bacău”, I, Bacău, 2006, p. 144-152 (în colaborare cu Ion Zarzără)

  143. Câteva consideraţii privind începuturile statului feudal Ţara

  Românească, în „Mileniu”. Revistă de cultură, Craiova, anul IX, 2006, nr. 39-

  40, p. 5

  144. Despre o anume imagine istoriografică referitoare la Revoluţia

  română din 1821, în “Mileniu” – Revistă de cultură, Craiova, an IX, 2006, nr.

  37-38, p. 26-27

  145. Repere în istoria Olteniei, în “Mileniu” – Revistă de cultură,

  Craiova, an IX, 2006, nr. 37-38, p. 29-30

  146. Un manuscris inedit despre Craiova de la sfârşitul secolului XIX si

  din prima jumătate a secolului XX, în vol. Valori bibliofile din patrimoniul

  cultural naţional. Cercetare. Valorificare (coordonator Dorin Teodorescu),

  Slatina, 2006, p. 209-211

  147. Dicţionarul istoric al localităţilor judeţului Olt. Oraşele, Editura

  Alma, Craiova, 2006, 445 p. [coautor]

 • 148. Toma Lungoci, Căldăruşani – domeniul mănăstiresc de la fondare

  până la începutul veacului al XIX-lea, Editura Arves, 2006, 133 p., în „Analele

  Universităţii din Craiova”. Istorie, anul XI, 2006, nr. 11, p. 321-322

  149. Raportul de forţe între marile puteri politice şi militare ale Europei

  (1829-1856), în “Raţiunea”, Craiova, anul IX, 2006, nr. 122-124, p. 14 (în

  colaborare cu Vladimir Osiac)

  150. Dinică Ciobotea, Opinii istoriografice privind definiţia moşnenilor,

  în „Argesis”, Studii şi comunicări, Seria Istorie, XV, Editura Ordessos, Pitesti,

  2006, p. 229-234

  151. Acţiunile locuitorilor Olteniei privind unitatea naţională, înainte şi

  după semnarea Tratatului de la Paris, în “Mileniu”, anul IX, 2006, nr. 43, p. 8-

  10 (în colaborare)

  152. C.A. Protopopescu, Strehaia în istorie, Editura Paco, Bucureşti,

  2005, 625 p. – recenzie, în “Autograf MGM”, Revistă lunară de cultură,

  Craiova, 2006, nr. 9, p. 7; vezi şi “Analele Universităţii din Craiova”, anul XI,

  2006, nr. 11, p. 320-321

  2007

  153. Unul din sensurile istorice ale epocii de Renaştere Naţională, în

  „Raţiunea”, anul X, 2007, nr. 138-140, p. 13

  154. Monumente şi locuri istorice craiovene, în „Raţiunea”, anul X, 2007,

  nr. 138-140, p. 15

  155. Din istoria clădirii Rectoratului Universităţii din Craiova, în

  „Raţiunea”, anul X, 2007, nr. 138-140, p. 15

  156. Cronica iniţiativelor pentru o universitate la Craiova, în „Raţiunea”,

  anul X, 2007, nr. 138-140, p. 16 (în colaborare)

  157. Din istoria învăţământului comercial la Craiova, în „Raţiunea”, anul

  X, 2007, nr. 138-140, p. 17 (în colaborare)

 • 158. Petre Pandrea despre rolul cultural al Craiovei în istoria neamului,

  în „Raţiunea”, anul X, 2007, nr. 138-140, p. 18

  159. Testamentul lui Jean Mihail, în „Raţiunea”, anul X, 2007, nr. 138-

  140, p. 19 (în colaborare)

  160. Dinică Ciobotea, Ileana Marinaş, Din istoria relaţiilor româno-

  franceze. Vizita generalului De Gaulle la Craiova, Editura Aius, Craiova, 2007,

  231 p.

  161. Dinică Ciobotea, Ioan Stroe, Monumente şi locuri istorice din

  împrejurimile Craiovei. Biserica din Preajba, în „Mileniu”. Revistă de cultură,

  anul X, 2007, nr. 48-49, p. 28-30

  162. Dinică Ciobotea, Ion Zarzără, Craiova iniţiativelor pentru o

  Universitate în Craiova, în „Mileniu”. Revistă de cultură, anul X, 2007, nr. 48-

  49, p. 30-32

  163. Gheorghe Nichifor, coordonator ş.a., Târgu-Jiu 600, Editura

  Măiastra, Tg. Jiu, 2007, 279 p., (coautor cu studiul Despre vechimea oraşului

  Târgu Jiu înainte de anul 1406, p. 7-15)

  164. Monumente şi locuri istorice din împrejurimile Craiovei, I, Biserica

  fostei mănăstiri Ciutura din comuna Vârvou de Jos, „Mileniu”. Revistă de

  cultură, anul X, 2007, nr. 46-47, p. 19-20

  165. Portretul lui Mihai Viteazul de la mănăstirea Căluiu (judeţul Olt), în

  „Raţiunea”, anul IX, 2007, nr. 131-134, p. 8 (în colaborare)

  166. Geografie istorică: Bercurile sau Bearcurile din sus de Târgu Jiu, în

  „Raţiunea”, anul IX, 2007, nr. 131-134, p. 9 (în colaborare)

  167. Istoriografie contemporană, în „Raţiunea”, anul IX, 2007, nr. 131-

  134, p. 9 (în colaborare)

  168. Epoca dicţionarelor istorice, în „Raţiunea”, anul IX, 2007, nr. 131-

  134, p. 9 (în colaborare)

  169. Izvoare medalistice pentru o istorie a masoneriei, în „Raţiunea”,

  anul IX, 2007, nr. 131-134, p. 42 (D.C. Smadoviceanu = Dinică Ciobotea)

 • 170. Marea carte a Craiovei, Antologie, Prefaţă [de] Ec. Antonie

  Solomon, Ediţie îngrijită [de] Constantin Barbu, Editura Sitech, Craiova, 2007,

  p. 9-24, 254-259, 260- 261, 497-541

  171. Cuvânt despre ţinutul Vâlcii, prefaţă la vol. lui Eugen Petrescu,

  Vâlcea – ţara lupilor getici sau ţinutul Vâlcilor, vol. I, Editura Conphys, Rm.

  Vâlcea, 2007, p. 11-12

  172. Europa – idee si ideal geopolitic în Antichitate si Evul Mediu, în

  „Mileniu”, an X, 2007, nr. 44-45, p. 6-9

  173. Andrei Potcoavă, Războiul pentru independenţă (Valenţele

  comunicării prin timbru), Editura Sitech, Craiova, 2007, 337 p., în „Analele

  Universităţii din Craiova. Istorie”, 2007, p. 426-427, recenzie

  174. Dinică Ciobotea, Ileana Cioarec, Valoarea juridică a aşezământului

  lui Mihai Viteazul, în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane ”, VIII, Editura Aius, Craiova, 2007, p. 73-80

  175. Dinică Ciobotea, Dan Carigoiu, Cuvânt pentru Caracal, prefaţă la

  Monografia municipiului Caracal, Piteşti, 2007

  176. Dinică Ciobotea, In honorem, în vol. Mircea Moisa la 70 de ani. In

  honorem, Craiova, 2007, p. 73-74

  177. Dinică Ciobotea, Generaţia de ardeleni din Craiova contemporani

  cu I.C.Drăgescu (sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX), în vol.

  Mircea Moisa la 70 de ani. In honorem, Craiova, 2007, p. 75-85

  178. Dinică Ciobotea, Istorie şi civilizaţie pe Valea Raznicului, I, în

  „Mileniu”. Revistă de cultură, Craiova, anul X, 2007, nr. 50, p. 12-13

  179. Dinică Ciobotea, Criza de identitate a românilor în dezbaterile

  istoriografice contemporane sau despre începuturile Evului mediu românesc, în

  vol. Romanitate şi latinitate în Uniunea Europeană, I, Craiova, Fundaţia Scrisul

  Românesc, 2007, p. 70-74

  180. Dinică Ciobotea, A fi istoric în anul 2007, în „Oltul Cultural”,

  Slatina, anul X, 2007, nr. 4 (39), p. 18-19

 • 2008

  181. Dinică Ciobotea (coordonator), Convergenţe culturale şi naţionale

  în istoria Universităţii din Craiova, Editura Aius, Craiova, 2008, 280 p.

  182. Izvoare statistice privind istoria românilor. Cartea istoricilor

  argeşeni deschizători de drumuri, în „Raţiunea”, anul XI, 2008, nr. 148-149, p.5

  183. Anul 1989 în istoria contemporană, în Ibidem, p. 15

  184. Istorie şi civilizaţie pe valea Raznicului (II), în „Mileniu 3”, Craiova,

  anul XI, 2008, nr.51, p. 21-22

  185. „Timpul încremenit sub valuri”, în „Mileniu 3”, Craiova, anul XI,

  2008, nr.52-53, p. 21-22

  186. Istorie şi civilizaţie pe valea Raznicului (III) Bătălia de la Creţeşti

  (1602), în „Mileniu 3”, Craiova, anul XI, 2008, nr.52-53, p. 33-34

  187 Istorie şi civilizaţie pe valea Raznicului (IV) Schitul Trocaia

  (Drogaia) şi Şcoala din Bărboi, în „Mileniu 3”, Craiova, anul XI, 2008, nr.54-

  55, p. 10-12

  188. Izvoare istorice inedite despre evenimentele din 1821 şi Tudor

  Vladimirescu, în „Argesis”. Studii şi comunicări, Seria Istorie, XVI, Editura

  Ordessos, Piteşti, 2007, p. (în colaborare cu C. A: Protopopescu)

  189 Istorie şi civilizaţie pe valea Raznicului (V) Cula de la Cernăteşti, în

  „Mileniu 3”, Craiova, anul XI, 2008, nr.56, p. 13-14

  190. 130 de ani de istorie – Întreprinderea de Maşini Agricole şi

  Tractoare din Craiova, în „Raţiunea”, Craiova, anul XI, nr. 15015.12.2008-

  15.10.2009, p. 2

  191. 500 de ani de tipar în România. Mănăstirea Bistriţa şi Liturghierul

  lui Macarie sau Începuturile tiparului în Ţările Române (1508), în Ibidem, p. 21

  192. Prima unire a tuturor românilor sub sceptrul lui Mihai Viteazul, în

  Ibidem, p. 26

  193. Craiova-loc de visare şi de acţiune pentru înfăpturii uniri tuturor

  românilor, în Ibidem, p. 28

 • 194. Transformări economico-sociale în aşezările de pe malul românesc

  al Dunării la începutul deceniului IV al secolului al XIX-lea, în “Anuarul

  Institutului de Cercetări Socio-Umane , IX/2008,

  p. 5-16 (în colaborare)

  195. Facultatea de ştiinţe socio-umane (2000-2008), coordonator Prof.

  univ. dr. Dumitru Otovescu, Editura Universitaria, Craiova, 2008 (coautor)

  196. Dinică Ciobotea, Alexandru Isvoranu, Ioachim Iulian Voica,

  Bisericile Craiovei – I – Biserica Sf. Spiridon, Editura Universitaria, Craiova,

  2008, 172 p. (coautor)

  197. Jus valachicum şi jus valachorum, în vol. Romanitate şi latinitate în

  Uniunea Europeană, II, Craiova, Fundaţia Scrisul Românesc, 2008, p. 75-90

  198. Ţările Române în contextual internaţional de la sfârşitul secolului

  XIV şi prima jumătate a secolului XV, în vol. Romanitate şi latinitate în

  Uniunea Europeană, II, Craiova, Fundaţia Scrisul Românesc, 2008, p. 249-252

  (în colaborare cu Gabriel Croitoru)

  199. Din istoria monumentelor istorice de la Preajba-Dolj, în „Analele

  Universităţii din Craiova - Istorie”, anul XV, 2008, nr. 1 (13), p. 85-90

  200. Oltenia de lângă cer, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2007 –

  recenzie, în Ibidem, p. 407-408

  201. Politica imperiului ţarist la Dunărea de Jos (1711-1878). Cu privire

  specială la zona Olteniei, Editura aius, craiova, 2008, 306 p. (în colaborarea cu

  Vl. Osiac)

  202. Istoriografia românească privind raporturile româno-ruse între

  1711 şi 1878, în „Analele Universităţii din Craiova - Istorie”, anul XV, 2008,

  nr. 2 (14), p. 101-110 (în colaborare)

  203. Spiridon Crsitocea, Ştefan Trâmbaciu, Câmpulungul Muscelului

  reflectat în Catagrafia din 1838, Piteşti, Editurea Ordessos, 2008, 234 p, în

  Ibidem, p. 345-346 – recenzie

 • 204. Prefaţă la vol. Dr. Mite Măneanu, Repere istorice şi culturale în

  Oltebia Epocii moderne, Editura MJM, Craiova, 2008, p. I-II

  2009

  205. Istoria Întreprinderii de Maşini Agricole şi Tractoare din Craiova,

  Editura Sitech, 2008, 277 p. (în colaborare cu I. Zarzără)

  206. Dezvoltarea industrială a Olteniei în prima jumătate a secolului al

  XIX-lea, în „Analele Universităţii din Craiova - Istorie”, anul XV, 2009, nr. 1

  (15), p. 161-176 (în colaborare)

  207. Bogdan Catană, Relaţii diplomatice româno-sârbe, 1880-1913,

  Craiova, Editura Universitaria, 2009, 363 p, în Ibidem, p. 436 – recenzie

  208. Andrei Potcoavă, Greşeli de machetare pe mărcile poştale

  româneşti (1858-2005)/Design flaws on Romanian postal stamps (2858-2005),

  Craiova, Editura Sitech, 2008, 475 p. – recenzie, în Ibidem, p. 437.

  209. 130 de ani de relaţii diplomatice românoi-ruse, Album de

  documente, Bucureşti, Editura Bucureştilor, 2008, 325 p. – recenzie, în Ibidem,

  p. 437-438

  210. Industria craioveană la sfârşitul secolului XIX-începutul secolului

  XX, în vol. Politică, diplomaţie şi război. Profesorului Gheorghe Buzatu la 70

  de ani, Editura Universitaria, Craiova, 2009, p. 196-205 (în colaborare cu I.

  Zarzără)

  211. Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac, Craiova şi mişcarea unionistă din

  Principate în anii 1856-1857, în Stela Cheptea (coordonator), Paradigmele

  istoriei. Discurs. Metodă. Permanenţe Omagiu Profesorului Gh. Buzatu, Casa

  Editorială Demiurg, Iaşi, 2009, vol. I, p. 108-115

  212. Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac, Oltenia în războiul din 1877-1878,

  în vol. Stat şi societate în Europa I, coordonatori Sorin Liviu Damean, Lucian

  Dindirică, Editura Universitaria, Craiova, 2009, p. 128-139

  213. Dinică Ciobotea, Geneza oraşului Caracal, în „Vitralii romanaţene”,

  an II, nr. 1 (2-3), 2009, Caracal, p. 41-42

 • 214. Dinică Ciobotea, Rostuiri româneşţi din cadrul istoriei universale, în

  în vol. Romanitate şi latinitate în Uniunea Europeană, III, Craiova, Fundaţia

  Scrisul Românesc, 2009, p. 103-109 (în colaborare).

  215. Dinică Ciobotea, Vămile de la Dunăre din zona Porţile de Fier până

  la vărsarea Oltului (secolele XIII-XVIII), în „Arhivele Olteniei”, nr. 23/2009,

  Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 47-57 (în colaborare).

  216. Dinică Ciobotea, Ion Zarzără, Nicolae Iorga și Craiova, în vol.

  Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente, VIII, coordonatori Constantin

  Bușe, Constantin Găucan, Editura Universității din Craiova, 2009, p. 127-138.

  217. Dinică Ciobotea, Daniela Osiac, Evenimentele revoluționare din

  decembrie 1989 în Craiova, în „Clio 1989”, București, an III, 2007, nr. 2(6), p.

  253-259.

  218. Ion Zarzără, Dinică Ciobotea, Craiova și Unirea Principatelor, în

  „Lamura”, Craiova, nr. 1-2-3, 1990, p. 30.

  219. Dinică Ciobotea, Istoricul Dumitru Bălașa/Un izvor inedit, în vol.

  Părintele Dumitru Bălașa. O viață în slujba crucii și a neamului DacoRomân,

  Râmnicu Vâlcea, 2009, p. 73-77.

  220. Dicționarul istoric al localităților din județul Vâlcea. Orașele, Editura

  Sitech, Craiova, 2009, 275 p. – coordonator, coautor.

  221. Dicționarul istoric al localităților din județul Olt, 3 vol., Editura

  Alma, Craiova, 2009, 321 p.; 259 p.; 389 p. – coordonator, coautor.

  222. Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac, 1821. Tabăra pandurilor de la

  Ţânţăreni, în „Analele Universităţii din Craiova”, Seria Istorie, an XIV, nr.

  2(16)/2009, Craiova, Editura Universitaria, pp. 143-154.