PULMONAR 1-

of 54 /54
IMAGISTICA TORACELUI IMAGISTICA TORACELUI APARATUL RESPIRATOR APARATUL RESPIRATOR METODE SI TEHNICI DE EXAMINARE METODE SI TEHNICI DE EXAMINARE A.)IMAGISTICA CU RAZE X: RÖNTGENDIAGNOSTIC - FLUOROSCOPIA AMPLI/TV-DIGITALA; - FLUOROSCOPIA AMPLI/TV-DIGITALA; - RADIOGRAFIA STNDARD/DIGITALA; - RADIOGRAFIA STNDARD/DIGITALA; - COMPUTER TOMOGRAFIA (C.T.); - COMPUTER TOMOGRAFIA (C.T.); - ANGIOGRAFIA STANDARD/D.S.A.:- - ANGIOGRAFIA STANDARD/D.S.A.:- pulmonara, pulmonara, -bronsica -bronsica

Embed Size (px)

description

radiologie

Transcript of PULMONAR 1-

Page 1: PULMONAR 1-

IMAGISTICA TORACELUIIMAGISTICA TORACELUIAPARATUL RESPIRATORAPARATUL RESPIRATOR

METODE SI TEHNICI DE EXAMINAREMETODE SI TEHNICI DE EXAMINARE

A.)IMAGISTICA CU RAZE X: RÖNTGENDIAGNOSTIC

- FLUOROSCOPIA AMPLI/TV-DIGITALA;- FLUOROSCOPIA AMPLI/TV-DIGITALA;

- RADIOGRAFIA STNDARD/DIGITALA;- RADIOGRAFIA STNDARD/DIGITALA;

- COMPUTER TOMOGRAFIA (C.T.);- COMPUTER TOMOGRAFIA (C.T.);

- ANGIOGRAFIA STANDARD/D.S.A.:-- ANGIOGRAFIA STANDARD/D.S.A.:-pulmonara,pulmonara, -bronsica-bronsica

Page 2: PULMONAR 1-

IMAGISTICA TORACELUIIMAGISTICA TORACELUIAPARATUL RESPIRATORAPARATUL RESPIRATOR

METODE SI TEHNICI DE EXAMINAREMETODE SI TEHNICI DE EXAMINARE

B) IMAGISTICA CU IZOTOPI RADIOACTIVI

S.P.E.C.T.==>Single Photon Emission Compu/Tomography

-scintigrafie de perfuzie==>Tc 99;

-scintigrafie de ventilatie=>Xe 133

Page 3: PULMONAR 1-

IMAGISTICA TORACELUIIMAGISTICA TORACELUIAPARATUL RESPIRATORAPARATUL RESPIRATOR

METODE SI TEHNICI DE EXAMINAREMETODE SI TEHNICI DE EXAMINAREC) IMAGISTICA CU REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA

(I.R.M.N.)

-METODA NEINVAZIVA;

-FIDELITATE IN REPRODUCEREA ANATOMIEI IN VIVO,

2 D si reconstructii 3D:

-PARENCHIM PULMONAR/PLEURA/SCHELET;

-MEDIASTIN;

-VASE==>ANGIO-R.M.N.

Page 4: PULMONAR 1-

IMAGISTICA TORACELUIIMAGISTICA TORACELUIAPARATUL RESPIRATORAPARATUL RESPIRATOR

METODE SI TEHNICI DE EXAMINAREMETODE SI TEHNICI DE EXAMINARE

D) ULTRASONOGRAFIA (ECOGRAFIA)=U.S.

- TRANSTEGUMENTARA;-lichid pleural;

-f.exp.la perete;

- TRANS-ESOFAGIANA;-mediastin,cord,vase

- INTRAVASCULARA (I.V.U.S.).

Page 5: PULMONAR 1-

IMAGISTICA TORACELUIIMAGISTICA TORACELUIAPARATUL RESPIRATORAPARATUL RESPIRATOR

METODE SI TEHNICI DE EXAMINAREMETODE SI TEHNICI DE EXAMINARE

Selectia metodelor/tehnicilor de examinareSelectia metodelor/tehnicilor de examinare

Criterii de selectie: dela simplu --> complicatCriterii de selectie: dela simplu --> complicat

(standard=>met.speciale);(standard=>met.speciale);

- risc minim;- risc minim;

- pret minim;- pret minim;

- eficienta maxima.- eficienta maxima.

Page 6: PULMONAR 1-

RADIOANATOMIA APARATULUI

RESPIRATOR

Page 7: PULMONAR 1-

APARAT RESPIRATORSEMIOLOGIE RADIOLOGICA

SEDIUL MODIFICARILOR PATOLOGICE MORFO-SEDIUL MODIFICARILOR PATOLOGICE MORFO-FUNCTIONALEFUNCTIONALE

• spaţiuspaţiul aerian bronho-pulmonar

• interstiţiul pulmonar;interstiţiul pulmonar;

• patul vascular;patul vascular;

• cavitatile pleuralecavitatile pleurale

Page 8: PULMONAR 1-

MODIFICARI ELEMENTAREMODIFICARI ELEMENTARE

I. OPACITAŢI PATOLOGICE

II. HIPERTRANSPARENŢE

III.IMAGINI MIXTE

IV.IMAGINI COMPLEXE

Page 9: PULMONAR 1-

CRITERII DE CLASIFICAREA PROCESELOR PATOLOGICE

1. MARIMEA LEZIUNII1. MARIMEA LEZIUNII

2. FORMA2. FORMA

3. STRUCTURA:omogena,neomogena;3. STRUCTURA:omogena,neomogena;

4. INTENSITATE: mica, medie,mare4. INTENSITATE: mica, medie,mare

5. TOPOGRAFIA:segmentara,lobara;5. TOPOGRAFIA:segmentara,lobara;

6. CONTUR;INTERFATA;VECINATATE;6. CONTUR;INTERFATA;VECINATATE;

7. STAREA ELEM.ANATOMICE VECINE:influenta,7. STAREA ELEM.ANATOMICE VECINE:influenta,

tipul raportului fata de procesul patologic.tipul raportului fata de procesul patologic.

Page 10: PULMONAR 1-

AP.RESPIRATOR SEMIOLOGIE RADIOLOGICA

I).OPACITATI

A)MECANISME B).CLASIFICARE

1)cant.aer alveolar: 1)nodulare

-inlocuire (pneumonia) 2)intinse

-rezorbtie (atelectazia) 3)liniare

2)densit.tes.interstitial. (fibroze,inflamatii) 3)vol.pat vascular(staza)

4) lichide patologice in: -ALVEOLE -BRONSII -PLEURA

Page 11: PULMONAR 1-

I.1).I.1).OPACITATI NODULAREOPACITATI NODULARE

CLASIFICARE:CLASIFICARE:

=>=>MARIME:-grad I -:micronoduli,1-3 mm=>MARIME:-grad I -:micronoduli,1-3 mm=>miliara tbc.miliara tbc. -grad II:-3-10 mm…….=>-grad II:-3-10 mm…….=>infiltrat tbc.infiltrat tbc.

-grad III:-10-30 mm….=>-grad III:-10-30 mm….=>cancer nodularcancer nodular

-grad IV:-30..=>-grad IV:-30..=> mm=> mm=>chist hidaticchist hidatic =>NUMAR: -unici;=>NUMAR: -unici; -multipli;tipul diseminarii;-multipli;tipul diseminarii;

=>NATURA:(apreciind detaliile descriptive)=>NATURA:(apreciind detaliile descriptive) -exsudativi…………bronho-pneumonie;-exsudativi…………bronho-pneumonie; -productivi………… tbc;-productivi………… tbc; -chisturi lichidiene…chist hidatic,bronhocel;-chisturi lichidiene…chist hidatic,bronhocel; -tumori………………primitive,metastatice.-tumori………………primitive,metastatice.

DESCRIERE:DESCRIERE:marime,numar,sediu,structura,contur,marime,numar,sediu,structura,contur, starea elem .anatomice vecine;etiologie.starea elem .anatomice vecine;etiologie.

Page 12: PULMONAR 1-

Gr.IIIGr.IIIGr.IGr.I

OPACITATI MICRONODULAREOPACITATI MICRONODULARE

MILIARA TBC

Page 13: PULMONAR 1-

MACRONODULI Gr.II si IIIMACRONODULI Gr.II si III

Opacitati patologice:Opacitati patologice:

Page 14: PULMONAR 1-

OPACITATI MACRONODULAREOPACITATI MACRONODULARE

METASTAZE

TuberculomTuberculom

Tbc primaraTbc primara

Page 15: PULMONAR 1-

SEMNUL SILUETEI SEMNUL SILUETEI ((FELSONFELSON) ) opacităţile ce se găsesc în opacităţile ce se găsesc în acelaşi plan cu un organ toracic faţă de acelaşi plan cu un organ toracic faţă de planul de proiecţie (cord, aortă, diafragm) planul de proiecţie (cord, aortă, diafragm) şi au acelaşi indice de absorbţie al razelor X şi au acelaşi indice de absorbţie al razelor X (sau foarte asemănător), când se ating, în (sau foarte asemănător), când se ating, în locul de contact le dispar contururile locul de contact le dispar contururile realizându-se o opacitate unică. În cazul în realizându-se o opacitate unică. În cazul în care procesul patologic opac se găseşte într-care procesul patologic opac se găseşte într-un plan diferit faţă de organul toracic din un plan diferit faţă de organul toracic din vecinătate (situat anterior sau posterior), vecinătate (situat anterior sau posterior), opacitatea acestor formaţiuni îşi păstrează opacitatea acestor formaţiuni îşi păstrează contururile, iar teritoriul secantat apare contururile, iar teritoriul secantat apare mai opac.mai opac.

Apartine mediastinuluiApartine mediastinului Apartine plamanuluiApartine plamanului

SEMNUL UNGHIULUI SEMNUL UNGHIULUI OBTUZ: OBTUZ: precizeaza situaţia opacitatilor în funcţie de proiecţia lor faţă de elementele anatomice: coaste, mediastin, diafragm, scizuri, etc. Astfel conturul opacităţilor ce traduc modificări pulmonare realizează cu peretele toracic (respectiv mediastin, diafragm) unghiuri ascuţite, pe când cele ce traduc modificări ale peretelui toracic (respectiv mediastin, diafragm) realizează unghiuri obtuze.

Moduri de localizare a opacităţilor

Page 16: PULMONAR 1-

II.2).II.2).OPACITATI INTINSEOPACITATI INTINSE

a) a) PulmonarePulmonare:-sistematizate=>lobar/segmentar etc.;:-sistematizate=>lobar/segmentar etc.;

-nesistematizate;-nesistematizate;

bb) ) PleuralePleurale: -lichidiene,pahipleurite;: -lichidiene,pahipleurite;

DESCRIEREDESCRIERE:-gradul opacitatii (intensitatea)::-gradul opacitatii (intensitatea):

- minimala => - minimala => voal – orig. pleurala/parenchimatoasavoal – orig. pleurala/parenchimatoasa

- medie => - medie => condensare pneumonicacondensare pneumonica

- mare => - mare => pleurezie,atelectazie.pleurezie,atelectazie.

Page 17: PULMONAR 1-

OPACITATI INTINSEOPACITATI INTINSEATELECTAZIEATELECTAZIE

PNEUMONIEPNEUMONIE

PLEUREZIEPLEUREZIE

Page 18: PULMONAR 1-

OPACITATI INTINSEOPACITATI INTINSE

EXPANSIUNEEXPANSIUNE RETRACTIERETRACTIE

Page 19: PULMONAR 1-

I.3)OPACITATI LINIAREOPACITATI LINIARE

DESCRIERE:DESCRIERE:

a)FINEa)FINE

b)TRABECULAREb)TRABECULARE

c)IN BANDAc)IN BANDA

d)RETICULAREd)RETICULARE

ORIGINEA:ORIGINEA:-VASCULARA;-VASCULARA; -- INTERSTITIALA;INTERSTITIALA;

-PLEURALA;-PLEURALA;

- - PERICARDICA.PERICARDICA.

subtiri

grosieregrosiere

Page 20: PULMONAR 1-

OPACITATI LINIAREOPACITATI LINIARE

Page 21: PULMONAR 1-

SINDROM INTERSTITIALSINDROM INTERSTITIAL

GRIPA

LIMFANGIOZA CARCINOMATOASA

Page 22: PULMONAR 1-

II)HIPERTRANSPARENTEII)HIPERTRANSPARENTE

A)A)MECANISMEMECANISME

1) 1) . TRANSPARENTEI PULMONARE . TRANSPARENTEI PULMONARE

- - AER ALVEOLAR, -AER BRONSICAER ALVEOLAR, -AER BRONSIC

- - VASCULARIZATIEI VASCULARIZATIEI

- DISTRUCTII TISULARE - DISTRUCTII TISULARE

2) AER IN PLEURA=PNEUMOTORAX2) AER IN PLEURA=PNEUMOTORAX

3) AER IN MEDIASTIN=PNEUMOMEDIASTIN3) AER IN MEDIASTIN=PNEUMOMEDIASTIN

4) GAZE IN CAVITATI JUXTA-FRENICE4) GAZE IN CAVITATI JUXTA-FRENICE

(PNEUMOPERITONEU,EVENTRATII,HERNII)(PNEUMOPERITONEU,EVENTRATII,HERNII)

Page 23: PULMONAR 1-

II) II) HIPERTRANSPARENTEHIPERTRANSPARENTE

B) B) CLASIFICARECLASIFICARE

1) HIPERTRANSPARENTE INTINSE 1) HIPERTRANSPARENTE INTINSE

--DIFUZEDIFUZE -SISTEMATIZATE-SISTEMATIZATE -PLEURALE-PLEURALE

2) LOCALIZATE (CIRCUMSCRISE)2) LOCALIZATE (CIRCUMSCRISE)

=>=>BULOASE…………bula de emfizemBULOASE…………bula de emfizem

=>=>CAVITARE………..caverna tbc;chist aerian;CAVITARE………..caverna tbc;chist aerian;

=>=>TUBULARE………..bronsiectazii;TUBULARE………..bronsiectazii;

=>=>LINIARE……………pleura,mediastin..>aer.LINIARE……………pleura,mediastin..>aer.

Page 24: PULMONAR 1-

HIPERTRANSPARENTE INTINSEHIPERTRANSPARENTE INTINSE

PNEUMOTORAXPNEUMOTORAX PNEUMATOCELPNEUMATOCEL

Page 25: PULMONAR 1-

HIPERTRANSPARENTEHIPERTRANSPARENTE

CIRCUMSCRISECIRCUMSCRISE1.Bula de emfizem

2.Chist aerian

3.Caverna tbc

4.Caverna canceroasa

11

22 33 4

331

2233

Chist hidaticChist hidatic

Page 26: PULMONAR 1-

III).IMAGINI MIXTEIII).IMAGINI MIXTE

=>=>DEFINIRE:DEFINIRE:combinatia intre imagini opace si hipertransparente in acelasicombinatia intre imagini opace si hipertransparente in acelasi

proces patologic;proces patologic;exemplu standardexemplu standard::IMAGINE HIDROAERICA.IMAGINE HIDROAERICA.

=>=>CLASIFICARE:(CLASIFICARE:(criteriul=apartenenta anatomica)criteriul=apartenenta anatomica)

PULMONARE………….chist hidatic,abces,caverna,cancer excavat;PULMONARE………….chist hidatic,abces,caverna,cancer excavat;

PLEURALE……………. hidro-/pio-/hemo-/pneumotorax;PLEURALE……………. hidro-/pio-/hemo-/pneumotorax;

MEDIASTINALE………mediastinite,perforatii esofag;MEDIASTINALE………mediastinite,perforatii esofag;

PERICARDICE…………hidro-/pio-/hemo-/pneumopericard;PERICARDICE…………hidro-/pio-/hemo-/pneumopericard;

DE VECINATATE…….. eventratii,hernii diafragmatice.DE VECINATATE…….. eventratii,hernii diafragmatice.

=>=>DESCRIERE: - DESCRIERE: - SEDIU; - MARIME; - FORMA;SEDIU; - MARIME; - FORMA;

Elemente specifice etiologicElemente specifice etiologic: - aspectul nivelului lichidian;: - aspectul nivelului lichidian; - aspectul peretilor cavitatii;- aspectul peretilor cavitatii;

- starea parenchimului juxta-lezional.- starea parenchimului juxta-lezional.

Page 27: PULMONAR 1-

IMAGINI MIXTEIMAGINI MIXTE

HIDROPNEUMOTORAXHIDROPNEUMOTORAX

ABCESABCES

Cancer Cancer abcedatabcedat

HidropneumotoraxHidropneumotorax

Page 28: PULMONAR 1-

ABCESABCES CHIST HIDATICCHIST HIDATICEVACUAT PARTIALEVACUAT PARTIAL

Page 29: PULMONAR 1-

Sindroame radiologice Sindroame radiologice pulmonarepulmonare

SEMIOLOGIE SPECIALA.FIZIOPATOLOGIE

A.SINDROAME ALVEOLARE: I -hiperaeratie;hiperaeratie; II-alveolar retractil;II-alveolar retractil; III-alveolar neretractil.III-alveolar neretractil.

B.SINDROM INTERSTITIAL: 1.-B.SINDROM INTERSTITIAL: 1.-peribronhovascular;peribronhovascular;

2.2.-parenchimatos.-parenchimatos.

C.SD.OBSTRUCTIE BRONSICA: 1.-pe bronsii mici;C.SD.OBSTRUCTIE BRONSICA: 1.-pe bronsii mici;

2.-pe bronsii mari.2.-pe bronsii mari.

D.SINDROM VASCULAR: 1.-de hipovascularizatie;D.SINDROM VASCULAR: 1.-de hipovascularizatie;

2.-de hipervascularizatie2.-de hipervascularizatie

Page 30: PULMONAR 1-

A.SINDROAME ALVEOLARE

A.I) .SINDROMUL DE HIPERAERATIE (hiperinflatie).

Definitie: cantitatii de aer alveolar modif.pereti alveolari.

ASPECT RADIOLOGIC:

- Distensia pulmonara: - aplatizare diafragm;- cranio-podal; - stergerea (deschiderea)sinusurilor; - rotunjirea domului; - aspect de “clopot”,”butoi”…- Hipertransparenta: = gradului de absorbtie la Rx prin: = cantitatii de aer alveolar; = patului vascular si fluxului sanguin arteriolo-capilar.

Page 31: PULMONAR 1-

EXEMPLEEXEMPLE

1.EMFIZEMUL DIN BPOC:bronsita cr.,astm intricat;

Mecanism:-obstructie bronsiolara (congestie,edem,mucus)=> incarcerare(supapa,”AIR TRAPPING”)=>emfizem centrolobular,centroacinar.

2.EMFIZEM SENIL,ATROFIC:panacinar;alveole indemne.

3.ASTMUL ALERGIC:-hiperinflatie doar in criza !

4.OBSTRUCTIE BRONSIE MARE:supapa,ventil expirator,

=>emfizem localizat/sistematizat:cancer endobr.,corp strain.

5.EMFIZEMUL VICARIANT:-atelectazie lob/pulmon.

Page 32: PULMONAR 1-

A.II) Sd.alveolar retractil

Definitie: disparitia aerului alveolar prin rezorbtie lipsa de umplere, pe teritorii variabile (acin=>pulmon).

CUPRINDE:

ATELECTAZIA: -intinsa,sistematizata=>lob,segment; -perilezionala (chist,tumora…); -lamelara (bazala); -acinara……(.bronsiolita);

COLAPS PASIV: -pneumotorax, pleurezii, toracoplastie;

ATELECTAZIE ADEZIVA: retractie alveolara in lipsa

surfactantului pulmonar (nou nascut).

Page 33: PULMONAR 1-

EXEMPLE: ATELECTAZIA SISTEMATIZATA.ATELECTAZIA SISTEMATIZATA.(CANCER BRONSIC).(CANCER BRONSIC).

SEMNE RADIOLOGICE:SEMNE RADIOLOGICE:

-DIRECTE: *condensare=>opacitate pulmonara

*diminuare vol.pulmonar ocupat:

-”in evantai”=>pleura libera,

-”aspiratie” retractila,p.fix la hil=>pl.simfiz.

-INDIRECTE: *tractionari,retractii,deplasari(pleura,

scizuri,coaste,mediastin,diafragm); *emfizem compensator controlateral;

*hernie pulmonara transmediastin .

Page 34: PULMONAR 1-

A.IIIA.III).Sd.alveolar neretractil).Sd.alveolar neretractil

Definire:-obturatie (umplere…)alveolara cu lichid/tesuturi pato -

logice,fara reducere a volumului pulmonar ocupat.

Cauze:-exsudat (inflamator,alergic); -transsudat (edem pulmonar); -bronho-aspirat; -singe; -subst.straine (proteinoze,litiaza alveolara)•BOALA TIP:PNEUMONIA FRANCA BACTERIANA !•Semne radiologice:-OPACITATE SISTEMATIZATA LOBARASEGMENTAR/SUB-SEGMENTAR= PNEUMONIC Weil &Mouriquand; -OPACITATE NESISTEMATIZATA-infiltrat,aripi de fluture,”nouros”…etc.•Semne ajutatoare:=>bronhograma,alveolograma aerica.

Page 35: PULMONAR 1-

Sindrom alveolar retractilSindrom alveolar retractil Sindrom alveolar neretractilSindrom alveolar neretractil

Cancer br.:ATELECTAZIECancer br.:ATELECTAZIE PNEUMONIEPNEUMONIE

Page 36: PULMONAR 1-
Page 37: PULMONAR 1-

B).SINDROMUL INTERSTITIALB).SINDROMUL INTERSTITIAL

Etiologie: inflamatorie,neoplazica,stazica,colagenoze,pneumoconioze etc.

1.1.IMAGINI PERIBRONHOVASCULAREIMAGINI PERIBRONHOVASCULARE

=>=>ingrosare teci conjunctive=>ingrosare teci conjunctive=>hilhil=contur scamosat;=contur scamosat;

=> opacitati hilifuge,hil=>baza;trabecule,”evantai”;=> opacitati hilifuge,hil=>baza;trabecule,”evantai”;

=>linii KERLEY =>linii KERLEY AA=limfatice turgide,cimp mijlociu => =limfatice turgide,cimp mijlociu => ; ;

=>linii KERLEY =>linii KERLEY B=edem cr.veno/limfatic sept interlobular=> B=edem cr.veno/limfatic sept interlobular=>

-- perete axilar,”trepte de scara”; perete axilar,”trepte de scara”;

=>=>linii bordante subpleurale=>sin.costo/cardiofrenicelinii bordante subpleurale=>sin.costo/cardiofrenice

Page 38: PULMONAR 1-

2).2).IMAGINI INTERSTITIALE PARENCHIMATOASEIMAGINI INTERSTITIALE PARENCHIMATOASE

Caractere generale:-ingrosarea peretelui alveolar;

-lipsa sistematizarii; -contur sters,aspect neomogen; -intensitate mica medie.

Aspecte radiologice:-”sticla mata”-infiltratia sept alveolar;

-imagini miliare; -imagini nodulare gr.II(silicoza,carcinoza); -imagini reticulare=“fagure”(viroze,colagenoze) -imagini reticulo-nodulare.

CT=>detalii de finete prin tehnica High Resolution ( HR)

Page 39: PULMONAR 1-

SINDROM INTERSTITIALSINDROM INTERSTITIAL

GRIPA

LIMFANGIOZA CARCINOMATOASA

Page 40: PULMONAR 1-

C).SINDROMUL DE C).SINDROMUL DE OBSTRUCTIE BRONSICAOBSTRUCTIE BRONSICA

II.OBSTRUCTIA BRONSIILOR MARI.OBSTRUCTIA BRONSIILOR MARI

SEDIUL LEZIUNII:-SEDIUL LEZIUNII:-extrabronsic=>extrabronsic=>compresie,tractiune,indoire;compresie,tractiune,indoire;

-mural=>-mural=>tumori,inflamatie;tumori,inflamatie;

-intrabronsic=>-intrabronsic=>secretii,corp strain,tumori;secretii,corp strain,tumori;

-mural+intrabronsic=>-mural+intrabronsic=>cancercancer

SEMNE RADIOLOGICE:SEMNE RADIOLOGICE:

--Dinamice-Dinamice- - - Statice-Statice-

fen.”pendul mediastinal” -emfizem sistematizat(debut)fen.”pendul mediastinal” -emfizem sistematizat(debut)(Holzknecht&Jacobson) (Holzknecht&Jacobson) -atelectazie sistematizata la:-atelectazie sistematizata la:prin stenoza cu ventil. segment,lob.pulmon.prin stenoza cu ventil. segment,lob.pulmon.

Page 41: PULMONAR 1-

SINDROM OBSTRUCTIE BRONSICASINDROM OBSTRUCTIE BRONSICA

Bronsii miciBronsii miciBronsii mariBronsii mari

Page 42: PULMONAR 1-

D).SINDROMUL VASCULARD).SINDROMUL VASCULARFluxul sanguin pulmonar depinde de:Fluxul sanguin pulmonar depinde de:--integritatea patului vasc.;integritatea patului vasc.;-debitul arterial pulm.;-presiunea art/venoasa.-debitul arterial pulm.;-presiunea art/venoasa.Alterarea aces-Alterarea aces-tor factori duce la modif.morfo-funct.,decelabile si imagistic.tor factori duce la modif.morfo-funct.,decelabile si imagistic.

1.1.PLAMINUL HIPOVASCULARIZATPLAMINUL HIPOVASCULARIZAT

Cauze: -Cauze: -hipoplazie art pulm=>hipoplazie art pulm=>Sd.Mc.Leod;Sd.Mc.Leod;

-stenoza art.pulmonare (congenit.,dobindita);-stenoza art.pulmonare (congenit.,dobindita);

-embolia pulmonara;-embolia pulmonara;

-shunturi cardiace dr=>stga.(-shunturi cardiace dr=>stga.(tetrada Fallot)tetrada Fallot)

Aspecte radiologiceAspecte radiologice:-hipertransparenta pulmonara;:-hipertransparenta pulmonara;

-desen pulmonar sarac,difuz/x localizat.-desen pulmonar sarac,difuz/x localizat.Metode imagisticeMetode imagistice:-ecocardio.;scintigrafia perfuzie :-ecocardio.;scintigrafia perfuzie Tc99;DSATc99;DSARad.InterventRad.Intervent.:arterio select.pulm +tromboliza (mec,uroKin.).:arterio select.pulm +tromboliza (mec,uroKin.)

Page 43: PULMONAR 1-

PLAMIN HIPOVASCULARIZAT:PLAMIN HIPOVASCULARIZAT:

EMBOLI IN ARTERA PULMONARAEMBOLI IN ARTERA PULMONARA

Angiografie pulmonara

Page 44: PULMONAR 1-

Plamin hipovascularizatPlamin hipovascularizat::

infarcte multiple post-infarcte multiple post-embolii pulmonare embolii pulmonare repetaterepetate

Radiografie toracica incidenta PARadiografie toracica incidenta PA

Computer tomografie- Computer tomografie- fereastra pulmonarafereastra pulmonara

Page 45: PULMONAR 1-

PLAMIN HIPOVASCULARIZAT:PLAMIN HIPOVASCULARIZAT:hipoplazia art.pulmonarehipoplazia art.pulmonare

Angiocardiografie-timp pulmonarAngiocardiografie-timp pulmonar

APAP

Sindrom Sindrom Mc.LEODMc.LEOD

Page 46: PULMONAR 1-

22.PLAMINUL HIPERVASCULARIZAT.PLAMINUL HIPERVASCULARIZAT

a)a)Tip arterial:Tip arterial:--cord “sportiv”:marire calibru vasc.=>cord “sportiv”:marire calibru vasc.=> flux flux fara fara rezistentei periferice; rezistentei periferice;

-shunt stg/dr. cu-shunt stg/dr. cu rez.periferice( rez.periferice(centralizarecentralizare))

ex.=DSA;DSVex.=DSA;DSV

b)b)Tip venosTip venos:-creste presiunea post-capilara;:-creste presiunea post-capilara;STAZA…STAZA…

-linii Kerley B;-linii Kerley B;

-apicalizarea desenului vascular prin dilatare-apicalizarea desenului vascular prin dilatare

venoasa (venoasa (redistributie apicalaredistributie apicala))

BOALA TIP:BOALA TIP:STENOZA MITRALASTENOZA MITRALA

Page 47: PULMONAR 1-

PLAMIN PLAMIN HIPERVASCULARIZATHIPERVASCULARIZAT

Sindrom vascular pulmonarSindrom vascular pulmonar

Boiala mitrala:edem pulmonarBoiala mitrala:edem pulmonar

Linii KERLEY BLinii KERLEY B

Page 48: PULMONAR 1-

E) SD. PARIETAL• Ansamblul de semne rg care traduc o atingere a peretelui toracic• Se prezinta:• 1. leziuni ale partilor moi:

– crestere localiz/difuza a grosimii peretelui toracic – opacitate proiectata pe un camp pulmonar cu baza de implantare in panta lina cu peretele toracic;

– reduceri de grosime a peretelui toracic = hipertransparenta fara modificari de circulatie pulm (agenezie de m. pectoral, atrofii musc, mastectomie;

– calcificari parietale (adenopatii axilare sau subclavic, parazitoze, hematoame vechi)

– hipertransparente aerice (emfizem subcutanat)

2. leziuni ale scheletului osos toracic- modificari de numar, calibru, pozitie si orientare, de contur, de structura

Page 49: PULMONAR 1-
Page 50: PULMONAR 1-

F) SD. PLEURAL• Inglobează semnele ce traduc prezenţa lichidului, aerului, sau ţesuturilor

anormale în pleură ► Opacităţi pleurale (revărsate lichidiene, tumori, calcific)

- revărsate lichidiene libere: opacitate omogenă la baza plămânului, cu limita superioară concavă în sus, deseori flu, ce şterge cupola diafragmatică, mobilă la schimbarea poziţiei bolnavului.

- revărsatul pleural localizat şi tumorile pleurale: leziunea este localizată pe peretele toracic şi se dezvoltă spre interior, împingând pulmonul. În incidenţă tangenţială, opacitatea este racordată la perete printr-o pantă lină şi este imobilă la schimbarea poziţiei.

► Hipertransparenţe plerale (revărsat gazos / pneumotorax). Semnele unui

pneumotorax total sau parţial, sunt:– prezenţa unei hipertransparenţe în care se remarcă dispariţia structurii

vasculare normale;– pleura viscerală apare sub forma unui lizereu dens, mărginind parenchimul

pulmonar colabat. De multe ori breşa pleuro-pulmonară se însoţeşte de un epanşament lichid seros sau hemoragic: hidropneumotorax sau hemopneumotorax caracterizate radiologic printr-o imagine mixtă hidroaerică.

Page 51: PULMONAR 1-

Pleurezie libera dreaptă

Pleurezie interlobară

Pleurezie închistată laterotoracica

Pneumotorax hidropneumotorax

Pleurezie interlobara

Page 52: PULMONAR 1-

G) SD MEDIASTINALInglobează semnele ce traduc prezenţa aerului, lichidului, sau ţesuturilor anormale în mediastin.

Existenţa unui astfel de sindrom poate fi afirmată numai pe radiografia de faţă, cea de profil sumând imaginile plămânilor şi mediastinului.

► Opacităţi mediastinale: cel mai adesea sunt expresia unor adenopatii. Unice sau multiple,

uneori cu contur policiclic, au caracterele generale ale maselor opace mediastinale: – limita externă netă şi continuă, convexă către plămân, iar limita internă invizibilă (ştearsă

de mediastin); – racordare în pantă lină cu mediastinul; – topografie specifică: adenopatiile pot fi latero-traheale, interbronşice, intertraheobronhice. Calcificări mediastinale (adenopatii, calcificari vasculare/valvulare);

► Hipertransparenţe mediastinale: sunt date de: – pneumomediastin – asociat deseori cu emfizemul subcutanat şi cu pneumotoraxul. Este

imobil la schimbarea poziţiei, prezentându-se de faţă ca o hipertransparenţă liniară verticală ce împinge foiţele pleurale, iar de profil ca o hipertransparenţă liniară verticală cu sediul anterior;

– anomalii esofagiene – megaesofagul antrenează deplasarea interfeţei mediastino-pulmonare drepte şi se traduce printr-o linie opacă groasă, înconjurată de aer pulmonar, pe de o parte şi de aer esofagian pe cealaltă. Deseori în esofag se pot observa imagini hidroaerice, datorate stazei;

– hernia hiatală determină o opacitate retrocardiacă cu conturul drept bine delimitat, ce împinge linia paraesofagiană la partea inferioară şi care prezintă uneori la partea superioară o hipertransparenţă izolată, sau o imagine hidroaerică.

Page 53: PULMONAR 1-

adenopatii hilare - sarcoidoza

Page 54: PULMONAR 1-