PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S....

15
PROIECT EDUCATIV ”S.O.S. POMPIERII!” ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGĂNEȘTI GRĂDINIȚA P.N. DRĂGĂNEȘTI 23 mai 2019

Transcript of PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S....

Page 1: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând

PROIECT EDUCATIV

”S.O.S. POMPIERII!”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGĂNEȘTI

GRĂDINIȚA P.N. DRĂGĂNEȘTI23 mai 2019

Page 2: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând

ARGUMENT

Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!” are scopul de a contribui la educarea comunităţii şi a

copiilor, utilizând modalităţi interactive privind managementul riscului.

Cutremurele, inundaţiile, alunecările de teren sunt exemple de fenomene naturale produse de-a lungul

evoluţiei pământului. Creşterea rapidă a populaţiei, mărirea gradului de sărăcie, poluarea şi degradarea

mediului au contribuit la transformarea acestor fenomene naturale în dezastre ce au provocat pierderi

enorme de vieţi omeneşti şi bunuri materiale, precum şi pagube importante asupra infrastructurii.

Colaborarea permanentă în cadrul comunităţii cu pompierii locali din comuna Drăgănești, poate

contribui la reducerea impactului dezastrelor, iar copiii joacă un rol important în acest proces.

Page 3: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând

COMPETENȚĂ GENERALĂ / SCOP: Educarea şi informarea copiilor cu privire la tipurile de risc generatoare de situaţii de urgenţă

Cunoaşterea măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă

Dezvoltarea capacităţii de răspuns, autosusţinere şi prim ajutor

Formarea unui comportament adecvat în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, atât în cazul preșcolarilor, elevilor, cât

şi al cadrelor didactice şi părinţilor.

OBIECTIVE CADRU: Cunoaşterea principalelor tipuri de riscuri, a formelor de manifestare a acestora, precum şi a terminologiei specifice,

respectiv a măsurilor de protecţie, modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii lor

Formarea şi perfecţionarea unor atitudini şi comportamente responsabile în situaţii de urgenţă

Dezvoltarea capacităţii de a folosi cunoştinţele dobândite, din domeniul situaţiilor de urgenţă, pentru reglarea şi

influenţarea comportamentului propriu şi de grup, dezvoltarea spiritului de solidaritate

Implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa unității școlare.

Page 4: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând

ÎN CURTEA GRĂDINIȚEI

Vizita reprezentanților pompieri din comuna Drăgănești

Expunere: Focul, prieten sau dușman?

Page 5: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând
Page 6: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând
Page 7: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând
Page 8: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând
Page 9: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând

ÎN SALA DE CLASĂ

Realizare machetă “Castelul pisicuței a luat foc!”

Page 10: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând
Page 11: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând
Page 12: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând
Page 13: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând

REZULTATE AȘTEPTATE:

• Formarea unor atitudini și deprinderi referitoare la utilizarea

focului și impactul acestuia asupra omului, mediului, societății

• Adoptarea unui comportament responsabil în cazul folosirii

focului în natură

• Aprecierea, ințelegerea și toleranța față de persoane aflate în

situații limită.

Page 14: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând

Mulțumim pentru sprijinul acordat

Primăriei Drăgănești și

Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență Drăgănești!

Page 15: PROIECT EDUCATIV S.O.S. POMPIERII! - Scoala Draganesti · ARGUMENT Proiectul educativ ”S.O.S. POMPIERII!”are scopul de a contribui la educarea comunităţiişia copiilor, utilizând

CUVÂNT DE FINAL...”Nu aprinde focul dacă nu ești în stare să stăpânești flăcările!”

(proverb popular)

Coordonatori proiect:

Material realizat de prof. Mereu Nicoleta

GRĂDINIȚA P.N. DRĂGĂNEȘTI

An școlar 2018 - 2019

Nivel I: Grupa mică - ”Florilor” Prof. înv. preșcolar Mereu Nicoleta

Nivel I: Grupa mijlocie - ”Piticilor” Ed. Stan Mihaela

Nivel ll: Grupa mare - ”Buburuze”

Clasa Pregătitoare a Școlii Gimnaziale Drăgănești

Ed. Sandu Cristina

Prof. înv. primar Petruc Mădălina