Proiect Dezvoltare Institutionala 2012-2016

download Proiect Dezvoltare Institutionala 2012-2016

of 31

 • date post

  12-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Proiect Dezvoltare Institutionala 2012-2016

 • 7/21/2019 Proiect Dezvoltare Institutionala 2012-2016

  1/31

  :

  AHPRF@\E^J\VI @EIJ^ JI DVLFVIVA NJ@VIA@FVI \FEIEOA@ CF^A@A\VI AF^FKAJ

  Nl. Nfivflfrf, hr. ?, 32:21:, EHF\A, dul. Nj`u,tfi./cjx. 2>0:302, f-kjai4ia`UcrafrfkajByjmee.`ek

  wfn4www.ia`fuitfeieoa`cfra`atuiafrfkaj.re

  R^EAF@\ LF LFTSEI\J^F

  AHP\A\VAEHJI

  LEJKHF, \V F\A \J\I HEP\^V7 HEA PVH\FK IV\VI, A \V,EIJ^VI @J^F HF-JA H\E@KA\4 PVH\FK @V \EAA IV@^J^FJ

  KAHAIE^ \JIF(A s 32:>->2:3

  mailto:lic_frieremia@yahoo.commailto:lic_frieremia@yahoo.commailto:lic_frieremia@yahoo.comhttp://www.liceulteologicfericitulieremia.ro/http://www.liceulteologicfericitulieremia.ro/http://www.liceulteologicfericitulieremia.ro/http://www.liceulteologicfericitulieremia.ro/mailto:lic_frieremia@yahoo.com
 • 7/21/2019 Proiect Dezvoltare Institutionala 2012-2016

  2/31

  >

  @VR^AHPLJ\F OFHF^JIF ............................................................................................................................ 0

  A. P@V^\ AP\E^A@ ....................................................................................................................... 0

  AA. LAJOHETJ KFLAVIVA F]\F^H A AH\F^H..................................................................... 6

  AA.:. LAJOHETJ KFLAVIVA F]\F^H. .................................................................................... 6

  AA.>. LAJOHETJ KFLAVIVA AH\F^H....................................................................................... 3

  AA. >.:. Ahcerkjaa lf tap `jhtatjtav............................................................................................. 3

  RERVIJAJ @EIJ^........................................................................................................... 3

  PA\VJAJ IJ HS\V^ H VI\AKAA > JHA ............................................................... ?

  AA.>.>. Ahcerkjaa lf tap `jiatjtav................................................................................................. 1

  AA.>.0. @uiturj erojhazjaehji................................................................................................. ::

  AA.>.< Jhjiazj P._.E.\. .......................................................................................................... :>

  AAA. SATAVHFJ A KAPAVHFJ @EIAA.................................................................................... :=

  AAA.:.SATAVHFJ4 .......................................................................................................................... :=

  AAA.>.KAPAVHFJ ........................................................................................................................... :=

  AS. AH\F/P@ERV^A JIF P\^J\FOAFA LF LFTSEI\J^F............................................ :1

  AS.:. AH\F P\^J\FOA@F........................................................................................................ :1

  AS.>. ERAVHA P\^J\FOA@F.................................................................................................. >2

  AS.0. ENAF@\ASF, LA^F@AA LF J@AVHF,.......................................................................... >:^FTVI\J\F J\FR\J\F....................................................................................................... >:

  AS.6

  SA. E^OJHATJ^FJ KEHA\E^AT^AA, FSJIV^AA A J@\VJIAT^AA RLA-VIVA .. 0:

  SAA. AHLA@J\E^A LF ^FJIATJ^F ......................................................................................... 0:

 • 7/21/2019 Proiect Dezvoltare Institutionala 2012-2016

  3/31

  0

  LJ\F OFHF^JIF

  \atuijturj eca`aji j `eiaa4 IA@FVI \FEIEOA@ CF^A@A\VI AF^FKAJ

  \apui `eiaa4 ia`fu tfeieoa`, caiafr ve`jaehji, precai tfeieoaf rekjhe-`jteia`,`u `ijsfif A]- ]AA7 kflaui urnjhJlrfsj4Ptr. Nfivflfrf, hr. ?, Ehfta, @el petji4 32:21:,dul. Nj`u@eht4 \rfzerfraj Ehfta4 ^E6=\^FT23>>>2]]]]]@el cas`ji4 :63>02>0

  A. P@V^\ AP\E^A@Ia`fui \feieoa` Cfra`atui Afrfkaj, `u sflaui h Ehfta, str. Nfivflfrf,

  hr. ?, cj`f pjrtf lah rffjuj hvkhtuiua lf stjt, caiafrj ve`jaehji, precaitfeieoa`, spf`ajiazjrfj tfeieoaf rekjhe-`jteia`.

  Asteraj ia`fuiua hestru fstf strhs ifojt lf asteraj Pfkahjruiua \feieoa`Ia`fji @jpu`ah, `jrf h`fpf h jhui :11>, jh h `jrf Crjaa @jpu`aha lf ij H j-

  peia, Atjiaj, ju jduhs h ^ekhaj, rspuhzhl ahvatjafa RP. Rftru Omfromfi, Fp a-s`ep lf Aja. h j`fi kekfht s-j avat epertuhatjtfj lf j cerkj `jhlalja ij vajj`ehsj`rjt h sparatui `jraskfa `jpu`ahf, ah ie`e, jla` cr j-a rupf lah rfjia-tjtfj h `jrf s-ju hs`ut a ju `rfs`ut, ecfrahlu-if e cerkjrf lf njz prah lfs-`malfrfj uhua Pfkahjr \feieoa` Ia`fji. J`fjst rfjiatjtf j lfvfhat pesanai a

  prah prespf`tavj a `ehtranuaj hsfkhjt j pr. Flujrl Pf`mfi, pjrem lf Ehfta

  htrf jhaa :1=:-:113, uh jlkarjter a aunater ji `ehcrjtfiua hestru rekh `jpu-`ah, cfra`atui Afrfkaj Sjijmui, a praftfh ji Crjaier @jpu`aha.

  Hffxasthl e `ilarf prepraf, pr. Flujrl Pf`mfi a Crjaa @jpu`aha vfhaapf kfifjouraif hejstrf (pr. Vnjile Eiavafre, pr. Satterae @ifkfhtf a KjraeZufraha) h`marajz uh htrfo ftjd ji `kahuiua lf hfcjkaiata, `jrf jpjrahfj\fmhe`ahuiua, pf kjiui @jahuiua, satujt pf str. ^fpunia`aa, ij `jrf sf h`fp iu-`rraif lf knuhtarf4 sf jkfhjdfjz sia lf `ijs, nu`traf, sji lf kfsf,lerkatejrf a e `jpfi. Cerui tutfijr ie`ji j cest Ia`fui lf @makaf, j`tujiui@eifoau \fmha` Rftru Reha, lf uhlf vfhfju a kjderatjtfj precfseraier pfhtru

  prfljrfj las`apiahfier lf stulau. Rfhtru las`apiahfif tfeieoa`f lf spf`ajiatjtf,cerkjrfj sfkahjrataier j cest jsaourjt lf prfeaalah Rjremaj Ehfta, h spf`ajilf va`jraa pjremajia lah j`fa jha (pr. Cfrfh \jh`u a pr. Ahe`fhau Jr`jhj), lf

  pr. Jhteh Aejh (pjrem lf Rrorfta) a lf pr. Aejh @jatr, prfet pfhsaehjr lahEhfta.

  Ij 02 e`teknraf :11>, RP. Rftru Omfromfi, `fifnrhl e schtIaturomafseifkh praifduat lf jhavfrsjrfj nfjtaca`raa cfra`atuiua Afrfkaj Sjijmui, nahf-`uvhtfjz a ahjuourfjz Pfkahjrui @jpu`ah. Rr. Satterae @ifkfhtf fstf pra-kui larf`ter ji Pfkahjruiua.

  Lah vjrj jhuiua :11< s-j jiturjt f`mapfa ahaajif lf fhtuzajta a cr. Kj-rajh Ajhe, caahl hukat prfcf`t lf stulaa a las`apiah, jvhl e `ehtranuaf kj-

 • 7/21/2019 Proiect Dezvoltare Institutionala 2012-2016

  4/31

  6, `t a prah oradjle`ukfhtjafa hf`fsjrf cuh`aehraa, `ehcerk ifoasijafa h vaoejrf ij j`fj ljt.

  htrf takp, Crjaa @jpu`aha ju h`fput `ehstruarfj prepraaier `ilara, ajr h

  tejkhj jhuiua >222, jtuh`a `hl `ehstru`aj j cest ahjuourjt, Pfkahjrui \fe-ieoa` s-j trjhscfrjt lah ie`jaj akprepraf lf pf str. ^fpunia`aa, h j`tujij ie`jaflah str. Nfivflfrf, hr. ?.

  Eljt `u `rfjrfj spjauiua ieoasta` hf`fsjr, jsaourjt lf `trf Crjaa @j-pu`aha h `ilarfj uhlf cuh`aehfjz ia`fui a jstza, pr. Oausfppf Lehfiia (larf`-terui Pfkahjruiua) j c`ut lfkfrsuraif hf`fsjrf ij juterataif nasfra`fta a `avaifjnaiatjtf pfhtru j trjhscerkj Pfkahjrui \feieoa` h Ia`fu \feieoa` lf sahf st-tter, `jrf s lfj pesanaiatjtfj tahfraier `jteia`a lf pf Sjifj \retuuiua, nafa acftf, s sf cerkfzf htr-uh `jlru jlf`vjt hu hukja lah puh`t lf vflfrf `uiturji,ljr a lah puh`t lf vflfrf `ava`, kerji a rfiaoaes, h sparatui Fvjhomfiafa.

  Enahhl jprenjrfj Fpas`epafa ^ekjhe-@jteia`f lf Aja, ia`fui prakftfa jprenjrfj Kahastfruiua Flu`jafa a @fr`ftraa prah Erlahui hr. 22:, caahl jstcfi ahtforjt h rffjuj hvkhtuiua lf stjt `u pfrsehj-iatjtf durala`. h`fphl `u jhui `eijr >22:->22>, `ijsfif lah caiafrj ve`jaehj-i, precaiui tfeieoa`, rfpjrtazjtf prah pijhui lf `eijrazjrf ij @eifoaui \fmha`Rftru Reha lah Ehfta, suht prfiujtf lf Ia`fui \feieoa` Cfra`atui Afrfkaj.

  Lf ij hcaahjrf, lah jhui >22: a ph h jhui >22?, larf`ter ji ia`fuiua jcest prahtfif Jhteh Aejh, caahl rftrjs lf `trf Fpas`epaj ^ekjhe-@jteia` lfAja lah hf`fsata pjsterjif. Lah jhui >22? a ph h kjrtaf >2:>, larf`ter ji

  ia`fuiua j cest prec. lr. Jpestu Saeiftj. Lah iuhj jpraiaf >2:> a ph h iuhj ju-oust j j`fiuaja jh, `ehlu`frfj ia`fuiua j cest jsaourjt lf prec. RjiatjhAejh.

  Rf :3 juoust >2:>, ij rf`ekjhljrfj Crjaier Kahera @jpu`aha a j`erluiFpas`epafa ^ekjhe-@jteia`f lf Aja, prahtfif Omaur`j @rastahfi fstf hukat, lf`trf APD Nj`u, larf`terui ia`fuiua.

  h prfzfht ia`fui jrf >21 fifva, `upraha h = `ijsf, `u `tfleu `ijsf pfhavfi. h `ijsfif lf precai tfeieoa`, spf`ajiazjrf tfeieoaf rekjhe-`jteia`, suht afifva sfkahjrata. `ejij hejstr sf strluaftf s ecfrf uh hvkht lf `jiatj-tf, tahfraa caahl flu`ja pfhtru j `ehtranua jtt ij lfzveitjrfj se`aftaa, `t a j

  Nasfra`aa.Ia`fui hestru, prah stjtutui pf `jrf i jrf, nfhfca`ajz lf e luni sunerl e-

  hjrf4 Kahastfruiua Flu`jafa Hjaehjif a Fpas`epafa ^ekjhe-@jteia`f lf Aja,prah Erlahui Crjaier Kahera @jpu`aha.

 • 7/21/2019 Proiect Dezvoltare Institutionala 2012-2016

  5/31

  6

  AA. LAJOHETJ KFLAVIVA F]\F^H A AH\F^H

  Cuhljkfhtjrfj j`fstua preaf`t lf lfzveitjrf ahstatuaehji s-j rfjiazjt pf

  jhjiazfif R.F.P.\.F. a P_E\ `jrf ju ecfrat ahcerkjaa rfcfratejrf ij kflaui ah-tfrh a fxtfrh ji uhataa hejstrf a j ahciufhfier j`fsterj jsuprj j`tavataa `eiaa.

  AA.:. LAJOHETJ KFLAVIVA F]\F^H.

  JHJIATJ R.F.P.\.F

  @ehtfxtui Reiata`

  Lah puh`t lf vflfrf peiata`, j`tavatjtfj ahstru`tav-flu`jtav fstf ouvfrhjtlf e sfraf htrfjo lf j`tf herkjtavf, prahtrf `jrf `fif kja akpertjhtf suht4

  - Ifofj Flu`jafa Hjaehjif hr :/>2:: `u kelaca`raif a `ekpiftraif uitf-raejrf7

  - Ptjtutui pfrsehjiuiua lalj`ta`7- ^fouijkfhtui lf erojhazjrf a cuh`aehjrf j uhataier lah hvkhtui

  prfuhavfrsatjr7- Metrra jif Ouvfrhuiua ^ekhafa rfcfratejrf ij erojhazjrfj a cuh`aehj-

  rfj sastfkuiua lf hvkht prfuhavfrsatjr7

  - Erlahf a Hetf fkasf lf KFH7- @elui kuh`aa7- Jitf j`tf herkjtavf h lekfhau.

  h @ehsaiaui lf Jlkahastrjaf ji `eiaa fxast uh rfprfzfhtjht ji prakjruiuaa uh rfprfzfhtjht j