Proiect Civica Nou

11
Proiect didactic   Data: 21 octombrie 2014  Şcoala : „B.P.Haşdeu” Iaşi  Clasa: a IV-a A  Profesor învaţămnt !rimar:  Ştefan Liviu  "#iectul: Educaţie civică  $nitatea de învăţare: Raorturi!e noa"tre cu cei!a!ţi  %u#iectul: #e"re $ru %i conducătoru! $ruu!ui&re!aţii de autoritate  &i!ul de lecţie:  redare- 'nvăţare  "#iective o!eraţionale:  (1- "ă identifice tiuri!e de re!aţii ce trebuie "ă e)i"te 'ntre conducători %i membrii $ruu!ui&*  (2- "ă "tabi!ea"că ca!ităţi!e nece"are unei er"oane entru a deveni conducatoru! unui $ru&  (+- "ă "tabi!ea"că dreturi!e %i 'ndatoriri!e conducătoru!ui de $ru&  (4- "ă e)er"e,e io"ta,e!e de conducătorcondu"& (.- "a identifice e te)te conduitecomo rtamente autoritare "au 'n care e re,entă !i"a autorităţii* %trate'ie didactică: activ-artici ativă  (eto de şi !ro ced ee: conver"aţia/ e)!icaţia/ rob!emati,area/ ocu! de ro!/ ciorcine!e/  brainstorming, andiţi-!ucraţi 'n ereci-comunicaţi/ "tudiu de ca,  )orme de or'ani*are:!ucru! 'n ereci/ activitate fronta!ă/ munca indeendentă*  +esurse:  , umane: +3 de e!evi  , tem!orale: .0  , materiale: - fi%e de !ucru & "!aiduri PP5& video!roiector-diferite dicţionare *  , #i#lio'rafice:  - 6arce!a Pene"-6anua ! de educaţie civică /c!a"a a IV-a/ Editura Ana/ 2003  

Transcript of Proiect Civica Nou

Page 1: Proiect Civica Nou

8/18/2019 Proiect Civica Nou

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-civica-nou 1/10

Proiect didactic

 

 Data: 21 octombrie 2014  Şcoala : „B.P.Haşdeu” Iaşi  Clasa: a IV-a A  Profesor învaţămnt !rimar: Ştefan Liviu  "#iectul: Educaţie civică  $nitatea de învăţare: Raorturi!e noa"tre cu cei!a!ţi  %u#iectul: #e"re $ru %i conducătoru! $ruu!ui&re!aţii de autoritate  &i!ul de lecţie: redare- 'nvăţare  "#iective o!eraţionale:  (1- "ă identifice tiuri!e de re!aţii ce trebuie "ă e)i"te 'ntre conducători %i membrii $ruu!ui&*

 (2- "ă "tabi!ea"că ca!ităţi!e nece"are unei er"oane entru a deveni conducatoru! unui $ru&

  (+- "ă "tabi!ea"că dreturi!e %i 'ndatoriri!e conducătoru!ui de $ru&  (4- "ă e)er"e,e io"ta,e!e de conducătorcondu"&

(.- "a identifice e te)te conduitecomortamente autoritare "au 'n care e re,entă !i"a autorităţii*

%trate'ie didactică: activ-articiativă  (etode şi !rocedee: conver"aţia/ e)!icaţia/ rob!emati,area/ ocu! de ro!/ ciorcine!e/  brainstorming, andiţi-!ucraţi'n ereci-comunicaţi/ "tudiu de ca,

 )orme de or'ani*are:!ucru! 'n ereci/ activitate fronta!ă/ munca indeendentă* +esurse:

 , umane: +3 de e!evi , tem!orale: .0 , materiale: - fi%e de !ucru & "!aiduri PP5& video!roiector-diferite dicţionare* , #i#lio'rafice: - 6arce!a Pene"-6anua! de educaţie civică /c!a"a a IV-a/ Editura Ana/ 2003

 

Page 2: Proiect Civica Nou

8/18/2019 Proiect Civica Nou

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-civica-nou 2/10

  DEMERSUL DIDACTIC

 Etapele lecţiei Ob. Con inutul instructiv-educativț    Strategia didactică Evalu

 format

Forme deorganizare

 Resurse procedurale

 Resursemateriale

1.Momentorganizatoric2. Verificareacunoştinţeoranterioare

!.Ca"tareaatentiei

!. Anunţarea

conţinuui i aș

o#iecti$eor

%. Diri&area 'n$(ţ(rii

)1

)2

)1

7e a"i$ură c!imatu! favorabi! de"fă urării !ecţiei*ș

averificarea temei !entru acasă/Rea!i,area unei comuneri ornind de !acuvinte!e !ui Pierre de 8oubertin 9Ai c%ti$at/ continuă&ai ierdut/continuă;<7e cite"c două trei comuneri %i "e fac arecieri duă criterii!eindicate*#verificarea cunostintelor anterioare: Re!aţii!e de co!aborare %i de

cometiţie* 7e arată diferenţa dintre coeciieri %i adver"ari* 7e reci,ea,ă ca ace"te re!aţii au ca re,u!tat ro$re"u!*

8I(R8=I>ELE-PER7(>ALI5A5I R(6A>E75I

7e dau e)em!e de er"ona!itaţi din ce!e "tudiate !a ce!e!a!te obiecte/cerndu-!i-"e "ă reci,e,e rin ce ca!ităţi au răma" 'n memoria ooru!uiromn* 7e roiectea,ă un "!aid*?Ane)a 1@ cu fi$uri!e !uiV!ad ee%/Ştefan ce! 6are %i 7fnt/ 6u$ur I"ăre"cu/ re$e!e 8aro! I/ A!e)andru Ioan

8u,a/ Avram Iancu %i Emi! 8on"tantine"cu* 7e reci,ea,ă ro!u! !or deconducător %i $ruu! condu" de fiecare*7e va "coate in evidenta tra"aturacomuna a ace"tora:Sunt con*uc(tori*7e com!etea,ă Bi%a de !ucru A- +

7e anunţă tit!u! noii !ectii 9#e"re $ru "i conducatoru! $ruu!ui&re!atiide autoritate<%i "e notea,ă tit!u! !a tab!ă*

7e re,intă materia!u! PP5*?Ane)a 1@ 7e orne%te de !a e)!icarea

unor termeni Con*uc(tor: er"oană care 'ndrumă/ conduce un

fronta!

fronta!

fronta!

8onver"a iaț

8iorcine!e

7!aiduri t

Ccaaciteae!evi!o

de adiferentiuri dre!aţiidintr-u$ru

Ccaacitea

e!evi!o

de arecunote fi$ur unorconductori

Page 3: Proiect Civica Nou

8/18/2019 Proiect Civica Nou

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-civica-nou 3/10

)%

)+

)1

$ru de oameni/ o in"tituţie %i oartă ră"underea activităţii "a!e*Autoritate: dretu!/ uterea de a conduce/ de a da di"o,iţii/ de aimune a"cu!tare* Autoritar: er"oană care '%i imune autoritatea*

7e reci,ea,ă aoi 'n ce con"tă conducerea unui $ru:

(rice $ru are un conducător/ un !ider*8onducătoru! e"te/ deobicei/ a!e" de către cei!a!ţi membri ai $ruu!ui*A!teoriconducătoru! unui $ru e"te numit / "e imune "au i "e de!e$ăautoritatea*(rice membru a! unui $ru are dretu! de a a!e$e %i dea fi a!e" conducător* 8onducătoru! oate fi "tabi!it rin 'nţe!e$ereadintre membrii $ruu!ui "au rin vot*

Li "e cere e!evi!or "ă indice ca!ităţi!e unui bun conducător* 7e

notea,ă e tab!ă %i e caiete ce!e mai imortante: Autoritar/Prieteno" / 8ometent Dun or$ani,ator/ 8orect/ Imarţia!/ =otărt/nţe!e$ător/Per"everent/ 8ooerant / 5enace /Vi,ionar* ,oc *ero: 8onducătoru! autoritar Daia,id - Scri-oarea III/ de6*Emine"cu

Re!aţii!e de autoritate n urma di"cuţii!or cu e!evii "e "ub!inia,ă

următoare!e a"ecte:Porne"c/ de obicei/ de !a cei mai 'n vr"tăcătre cei mai tineri/ de !a cei mai in"truiţi către cei mai uţinin"truiţi/ de !a cei care au o funcţie către "uba!terni* Cine "oateaa$ea autoritate  Părinţii a"ura coii!or/bunicii a"ura neoţi!or/'nvăţătoru! a"ura %co!ari!or/ o!iţi"tu! de circu!aţie a"ura%oferi!or %i ietoni!or/ !ideru! a"ura membri!or $ruu!ui*7eintonea,a cantecu! F6ar"u! !ui Iancu< "i "e arata mode!u! de bunconducator a! F8rai"oru!ui munti!or<*Li "e cere e!evi!or "ă aratecnd e"te uti!ă autoritatea %i cnd nu*

fronta!

Lucru 'n ereci

E)!ica iaț

8onver"a iaț

8iorcine

Goc de ro!

Drain"tor-min$

Ima$ini/

fi e deș

!ucru

romni

Ccaacitea

e!evi!oa fo!o"iinterdi" !inarcuno%tiţe deadobnd

Ccaacitea dee)rimre core%icoerentfo!o"in

!imbaadecva

Ccaaciteae!evi!o

Page 4: Proiect Civica Nou

8/18/2019 Proiect Civica Nou

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-civica-nou 4/10

+. )#ţinerea"erformanţei

 

/. 0nceiereaacti$itţii

)!

)!

 

)+

E-te #ine:8nd "uu%ii/ membrii $ruu!ui !ucrea,ă cu bucurie 'nrea!i,area "cou!ui comun&8nd autoritatea "e ba,ea,ă e re!aţii o,itive&8nd !ideru! menţine re!aţii!e de co!aborare& 8nd !ideru!intervine cu autoritate 'n "ituaţii "ecia!e* 3u e-te #ine:8nd

autoritatea e"te e)a$erată&8nd e"te 'n"oţită de vio!enţă&8nd nu"e ba,ea,ă e convin$ere %i 'nţe!e$ere&8nd nu oate fi "cimbat!ideru! fără rea!e ca!ităţi*

7e re,intă din manua! -tu*iu *e caz: %efii c!a"e!or a IV-aA&D:8*%i "ti!uri!e de conducere autoritar/ cooerant %i neotărt*?a$*14/ manua!@*

Li "e cere e!evi!or "ă "tabi!ea"că dreturi!e %i 'ndatoriri!e

conducătoru!ui*Ane)a 4 Lucru 'n ereci: Preci,ea,ă dreturi!e%i 'ndatoriri!e conducătoru!ui/ dacă ai fi:

ŞEBHL 8LA7EI&

LI#ERHL H>HI RHP AR5I75I8&

8PI5A>HL E8=IPEI #E B(5DAL AL 8LA7EI&

8(>#H85(RHL H>HI RHP #E EJ8HR7I(>IŞ5I&

8(>#H85(RHL H>EI BA6ILII*7e verifică ră"un"uri!e e!evi!or*

7e fac arecieri adura comortamentu!ui "i articiarii e!evi!or e arcur"u! orei de educaţie civică/7e roiectea,ă u!timu! "!aid %i !i "e ceree!evi!or "ă reci,e,e ce ima$ini !e "u$erea,ă autoritatea*Ane)a 2*7e datema entru aca"ă: Lectura 9Autoritatea !ui arrone</ din vo!umu! Cuorede Edmondo de Amici"/ de !a a$ina 13/ din manua!*

Individua!

Bronta!

Lucru 'n ereci

6unca cumanua!u!

E)!ica iaț

anditi-!ucrati in

 ereci-comunicati

8onver"aţia

Bi%e de!ucru

a "intetcorecte!emendate

Ccaaci

tea dee)rimre core%icoerentfo!o"in!imbaadecva

Page 5: Proiect Civica Nou

8/18/2019 Proiect Civica Nou

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-civica-nou 5/10

ANEXA 1 Despre grup şi conducătorul grupului Autoritatea

Material realizat de prof. L. Ştefan

Slaid 1 Diferiţi conducători

Slaid 2 Vocabular

Conducător: persoană care îndrumă, conduce un grup de oameni, o instituţie şi poartă răspunderea actiităţii

sale.

Autoritate: dreptul, puterea de a conduce, de a da dispoziţii, de a impune ascultare.

Autoritar: persoană care îşi impune autoritatea

Slaid3 Conducerea rupului

!rice grup are un conducător, un lider.

Conducătorul este, de obicei, ales de către ceilalţi membri ai grupului.

Alteori conducătorul unui grup este numit , se impune sau i se delegă autoritatea.

!rice membru al unui grup are dreptul de a alege şi de a " ales conducător.

Conducătorul poate " stabilit prin înţelegerea dintre membrii grupului sau prin ot.

Page 6: Proiect Civica Nou

8/18/2019 Proiect Civica Nou

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-civica-nou 6/10

Slaid ! Calităţile unui conducător

Autoritar "rietenos Co#petent $un organi%ator Corect Vi%ionar

&#parţial 'otăr(t )nţelegător"erse*erent Cooperant +enace

Slaid, -elaţiile de autoritate

# $ornesc, de obicei, de la cei mai în %rstă către cei mai tineri, de la cei mai instruiţi către cei mai puţin instruiţi, dela cei care au o funcţie către subalterni.

  Cine poatea a*ea autoritate.

 # $ărinţii asupra copiilor,bunicii asupra nepoţilor, înăţătorul asupra şcolarilor, poliţistul de circulaţie asupra

şoferilor şi pietonilor, liderul asupra membrilor grupului, etc

.

Slaid /  Cand este rea autoritatea. 

Page 7: Proiect Civica Nou

8/18/2019 Proiect Civica Nou

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-civica-nou 7/10

C(nd este e0agerată

C(nd este nsoţită de *iolenţă

C(nd nu se ba%ea%ă pe con*ingere şi nţelegere

C(nd nu poate sc4i#bat liderul fără reale calităţi5

Cand este bună autoritatea.  C(nd supuşii6 #e#brii grupului lucrea%ă cu bucurie n reali%area scopului co#un

C(nd se ba%ea%ă pe relaţii po%iti*e

C(nd liderul #enţine relaţiile de colaborare

C(nd liderul inter*ine cu autoritate n situaţii speciale5

Slaid 7 D-E"+8-&9E :& )NDA+;-&-&9E C;ND8C<+;-898& )N CAD-89 -8"898&

9ucru n perec4i= "reci%ea%ă drepturile şi ndatoririle conducătorului6 dacă ai =

:E>89 C9ASE&

9&DE-89 8N8& -8" A-+&S+&C

C<"&+AN89 EC'&"E& DE >;+$A9 A9 C9ASE&

C;ND8C<+;-89 8N8& -8" DE EXC8-S&;N&:+&

C;ND8C<+;-89 8NE& >A?&9&&5

Page 8: Proiect Civica Nou

8/18/2019 Proiect Civica Nou

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-civica-nou 8/10

Ane0a 2

Slaid @ Care i#agini *ă sugerea%ă autoritatea.

 

Page 9: Proiect Civica Nou

8/18/2019 Proiect Civica Nou

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-civica-nou 9/10

Ane&a '

Aram (ancu )mil Constantinescu *tefan cel

Mare şi *f%nt

 

Conducători rom%ni

Ale&andru (oan Cuza +lad epes Carol (

Page 10: Proiect Civica Nou

8/18/2019 Proiect Civica Nou

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-civica-nou 10/10

Ane)a 4

8(>#H85(RHL H>EIBA6ILII*

Lucru 'n ereci: Preci,ea,ă dreturi!e %i 'ndatoriri!e conducătoru!ui/ dacă ai fi: ŞEBHL 8LA7EI&

LI#ERHL H>HI RHP AR5I75I8&

8PI5A>HL E8=IPEI #E B(5DAL AL 8LA7EI&

8(>#H85(RHL H>HI RHP #EEJ8HR7I(>IŞ5I&