Proiect Civica Nou

of 11 /11
Proiect didactic   Data: 21 octombrie 2014  Şcoala : „B.P.Haşdeu” Iaşi  Clasa: a IV-a A  Profesor învaţămnt !rimar:  Ştefan Liviu  "#iectul: Educaţie civică  $nitatea de învăţare: Raorturi!e noa"tre cu cei!a!ţi  %u#iectul: #e"re $ru %i conducătoru! $ruu!ui&re!aţii de autoritate  &i!ul de lecţie:  redare- 'nvăţare  "#iective o!eraţionale:  (1- "ă identifice tiuri!e de re!aţii ce trebuie "ă e)i"te 'ntre conducători %i membrii $ruu!ui&*  (2- "ă "tabi!ea"că ca!ităţi!e nece"are unei er"oane entru a deveni conducatoru! unui $ru&  (+- "ă "tabi!ea"că dreturi!e %i 'ndatoriri!e conducătoru!ui de $ru&  (4- "ă e)er"e,e io"ta,e!e de conducătorcondu"& (.- "a identifice e te)te conduitecomo rtamente autoritare "au 'n care e re,entă !i"a autorităţii* %trate'ie didactică: activ-artici ativă  (eto de şi !ro ced ee: conver"aţia/ e)!icaţia/ rob!emati,area/ ocu! de ro!/ ciorcine!e/  brainstorming, andiţi-!ucraţi 'n ereci-comunicaţi/ "tudiu de ca,  )orme de or'ani*are:!ucru! 'n ereci/ activitate fronta!ă/ munca indeendentă*  +esurse:  , umane: +3 de e!evi  , tem!orale: .0  , materiale: - fi%e de !ucru & "!aiduri PP5& video!roiector-diferite dicţionare *  , #i#lio'rafice:  - 6arce!a Pene"-6anua ! de educaţie civică /c!a"a a IV-a/ Editura Ana/ 2003  

Embed Size (px)

Transcript of Proiect Civica Nou

 
 Data: 21 octombrie 2014   coala : „B.P.Hadeu” Iai   Clasa: a IV-a A   Profesor învamnt !rimar: tefan Liviu   "#iectul: Educaie civic   $nitatea de învare: Raorturi!e noa"tre cu cei!a!i   %u#iectul: #e"re $ru %i conductoru! $ruu!ui&re!aii de autoritate   &i!ul de lecie: redare- 'nvare   "#iective o!eraionale:   (1- " identifice tiuri!e de re!aii ce trebuie " e)i"te 'ntre conductori %i membrii $ruu!ui&*
 (2- " "tabi!ea"c ca!iti!e nece"are unei er"oane entru a deveni conducatoru! unui $ru&
  (+- " "tabi!ea"c dreturi!e %i 'ndatoriri!e conductoru!ui de $ru&   (4- " e)er"e,e io"ta,e!e de conductorcondu"&
(.- "a identifice e te)te conduitecomortamente autoritare "au 'n care e re,ent !i"a autoritii*
%trate'ie didactic: activ-articiativ   (etode i !rocedee: conver"aia/ e)!icaia/ rob!emati,area/ ocu! de ro!/ ciorcine!e/  brainstorming, andii-!ucrai 'n ereci-comunicai/ "tudiu de ca,
 )orme de or'ani*are:!ucru! 'n ereci/ activitate fronta!/ munca indeendent*  +esurse:
 
 format
!.Ca"tarea atentiei
7e a"i$ur c!imatu! favorabi! de"f urrii !eciei*
averificarea temei !entru acas/Rea!i,area unei comuneri ornind de !a cuvinte!e !ui Pierre de 8oubertin 9Ai c%ti$at/ continu&ai ierdut/ continu;<7e cite"c dou trei comuneri %i "e fac arecieri du criterii!e indicate* #verificarea cunostintelor anterioare: Re!aii!e de co!aborare %i de
cometiie* 7e arat diferena dintre coeciieri %i adver"ari* 7e  reci,ea, ca ace"te re!aii au ca re,u!tat ro$re"u!*
8I(R8=I>ELE-PER7(>ALI5A5I R(6A>E75I
7e dau e)em!e de er"ona!itai din ce!e "tudiate !a ce!e!a!te obiecte/ cerndu-!i-"e " reci,e,e rin ce ca!iti au rma" 'n memoria ooru!ui romn* 7e roiectea, un "!aid*?Ane)a [email protected] cu fi$uri!e !uiV!ad ee%/ tefan ce! 6are %i 7fnt/ 6u$ur I"re"cu/ re$e!e 8aro! I/ A!e)andru Ioan
8u,a/ Avram Iancu %i Emi! 8on"tantine"cu* 7e reci,ea, ro!u! !or deconductor %i $ruu! condu" de fiecare*7e va "coate in evidenta tra"atura comuna a ace"tora:Sunt con*uc(tori*7e com!etea, Bi%a de !ucru A- +
7e anun tit!u! noii !ectii 9#e"re $ru "i conducatoru! $ruu!ui&re!atii de autoritate<%i "e notea, tit!u! !a tab!*
7e re,int materia!u! PP5*?Ane)a [email protected] 7e orne%te de !a e)!icarea
unor termeni Con*uc(tor: er"oan care 'ndrum/ conduce un
fronta!
fronta!
fronta!
Ccaaci tea
8/18/2019 Proiect Civica Nou
)1
$ru de oameni/ o in"tituie %i oart r"underea activitii "a!e* Autoritate: dretu!/ uterea de a conduce/ de a da di"o,iii/ de a imune a"cu!tare* Autoritar: er"oan care '%i imune autoritatea*
7e reci,ea, aoi 'n ce con"t conducerea unui $ru:
(rice $ru are un conductor/ un !ider*8onductoru! e"te/ de obicei/ a!e" de ctre cei!a!i membri ai $ruu!ui*A!teori conductoru! unui $ru e"te numit / "e imune "au i "e de!e$ autoritatea*(rice membru a! unui $ru are dretu! de a a!e$e %i de a fi a!e" conductor* 8onductoru! oate fi "tabi!it rin 'ne!e$erea dintre membrii $ruu!ui "au rin vot*
Li "e cere e!evi!or " indice ca!iti!e unui bun conductor* 7e
notea, e tab! %i e caiete ce!e mai imortante: Autoritar/ Prieteno" / 8ometent Dun or$ani,ator/ 8orect/ Imaria!/ =otrt/ ne!e$tor/Per"everent/ 8ooerant / 5enace /Vi,ionar* ,oc *e ro: 8onductoru! autoritar Daia,id - Scri-oarea III/ de 6*Emine"cu
Re!aii!e de autoritate n urma di"cuii!or cu e!evii "e "ub!inia,
urmtoare!e a"ecte:Porne"c/ de obicei/ de !a cei mai 'n vr"t ctre cei mai tineri/ de !a cei mai in"truii ctre cei mai uin in"truii/ de !a cei care au o funcie ctre "uba!terni* Cine "oatea a$ea autoritate  Prinii a"ura coii!or/bunicii a"ura neoi!or/ 'nvtoru! a"ura %co!ari!or/ o!ii"tu! de circu!aie a"ura %oferi!or %i ietoni!or/ !ideru! a"ura membri!or $ruu!ui*7e intonea,a cantecu! F6ar"u! !ui Iancu< "i "e arata mode!u! de bun conducator a! F8rai"oru!ui munti!or<*Li "e cere e!evi!or " arate cnd e"te uti! autoritatea %i cnd nu*
fronta!
Ccaaci tea
e!evi!o a fo!o"i interdi"  !inar cuno%ti e dea dobnd
Ccaaci tea de e)rim re core %i coerent fo!o"in
!imba adecva
)!
)!
 
)+
E-te #ine:8nd "uu%ii/ membrii $ruu!ui !ucrea, cu bucurie 'n rea!i,area "cou!ui comun&8nd autoritatea "e ba,ea, e re!aii  o,itive&8nd !ideru! menine re!aii!e de co!aborare& 8nd !ideru! intervine cu autoritate 'n "ituaii "ecia!e* 3u e-te #ine:8nd
autoritatea e"te e)a$erat&8nd e"te 'n"oit de vio!en&8nd nu "e ba,ea, e convin$ere %i 'ne!e$ere&8nd nu oate fi "cimbat !ideru! fr rea!e ca!iti*
7e re,int din manua! -tu*iu *e caz: %efii c!a"e!or a IV-a A&D:8*%i "ti!uri!e de conducere autoritar/ cooerant %i neotrt* ?a$*14/ [email protected]*
Li "e cere e!evi!or " "tabi!ea"c dreturi!e %i 'ndatoriri!e
conductoru!ui*Ane)a 4 Lucru 'n ereci: Preci,ea, dreturi!e%i 'ndatoriri!e conductoru!ui/ dac ai fi:
EBHL 8LA7EI&
8PI5A>HL E8=IPEI #E B(5DAL AL 8LA7EI&
8(>#H85(RHL H>HI RHP #E EJ8HR7I(>I5I&
8(>#H85(RHL H>EI BA6ILII*7e verific r"un"uri!e e!evi!or*
7e fac arecieri adura comortamentu!ui "i articiarii e!evi!or e  arcur"u! orei de educaie civic/7e roiectea, u!timu! "!aid %i !i "e cere e!evi!or " reci,e,e ce ima$ini !e "u$erea, autoritatea*Ane)a 2*7e da tema entru aca": Lectura 9Autoritatea !ui arrone</ din vo!umu! Cuore de Edmondo de Amici"/ de !a a$ina 13/ din manua!*
Individua!
Bronta!
Ccaaci
tea dee)rim re core %i coerent fo!o"in !imba adecva
8/18/2019 Proiect Civica Nou
Material realizat de prof. L. tefan
Slaid 1 Diferii conductori
Slaid 2 Vocabular
Conductor: persoan care îndrum, conduce un grup de oameni, o instituie i poart rspunderea actiitii
sale.
Autoritate: dreptul, puterea de a conduce, de a da dispoziii, de a impune ascultare.
Autoritar: persoan care îi impune autoritatea
Slaid3 Conducerea rupului
!rice grup are un conductor, un lider.
Conductorul este, de obicei, ales de ctre ceilali membri ai grupului.
Alteori conductorul unui grup este numit , se impune sau i se deleg autoritatea.
!rice membru al unui grup are dreptul de a alege i de a " ales conductor.
Conductorul poate " stabilit prin înelegerea dintre membrii grupului sau prin ot.
8/18/2019 Proiect Civica Nou
Autoritar "rietenos Co#petent $un organi%ator Corect Vi%ionar
&#parial 'otr(t )nelegtor"erse*erent Cooperant +enace
Slaid, -elaiile de autoritate
# $ornesc, de obicei, de la cei mai în %rst ctre cei mai tineri, de la cei mai instruii ctre cei mai puin instruii, de la cei care au o funcie ctre subalterni.
  Cine poatea a*ea autoritate.
 # $rinii asupra copiilor,bunicii asupra nepoilor, întorul asupra colarilor, poliistul de circulaie asupra
oferilor i pietonilor, liderul asupra membrilor grupului, etc
.
8/18/2019 Proiect Civica Nou
C(nd este nsoit de *iolen
C(nd nu se ba%ea% pe con*ingere i nelegere
C(nd nu poate sc4i#bat liderul fr reale caliti5
Cand este bun autoritatea.  C(nd supuii6 #e#brii grupului lucrea% cu bucurie n reali%area scopului co#un
C(nd se ba%ea% pe relaii po%iti*e
C(nd liderul #enine relaiile de colaborare
C(nd liderul inter*ine cu autoritate n situaii speciale5
Slaid 7 D-E"+8-&9E :& )NDA+;-&-&9E C;ND8C<+;-898& )N CAD-89 -8"898&
9ucru n perec4i= "reci%ea% drepturile i ndatoririle conductorului6 dac ai =
:E>89 C9ASE&
C;ND8C<+;-89 8NE& >A?&9&&5
8/18/2019 Proiect Civica Nou
 
Mare i *f%nt
8/18/2019 Proiect Civica Nou
8(>#H85(RHL H>EI BA6ILII*
Lucru 'n ereci: Preci,ea, dreturi!e %i 'ndatoriri!e conductoru!ui/ dac ai fi: EBHL 8LA7EI&
LI#ERHL H>HI RHP AR5I75I8&
8PI5A>HL E8=IPEI #E B(5DAL AL 8LA7EI&
8(>#H85(RHL H>HI RHP #E EJ8HR7I(>I5I&