Proiect Civica 4 Mirela Ang

of 9 /9
Data:12. 02. 2013 Scoala:Școal a gimnazială nr. 1 Târgușor Clasa:a IV-a Cadru didactic : prof. înv. primar Anghelide Mirela - Monica Aria curriculara:Om și societate Disciplina:Educație civică Unitatea de învățare: Drepturile copilului Tema lecției: Respectarea și încălcarea drepturilor copilului Tipul lecției:- recapitulare Durata : 50 minute Obiective de referintă: 1.2 Să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect concepte specifice educaţiei civice; 2.1 Să compare situații care privesc drepturi și îndatoriri ale copilului 2.2 să identifice reguli și norme de comportament civic în diferite situații Obiective operationale : a) cognitive: Să identifice situațiile în care sunt respectate sau încălcate drepturile copilului; Să opereze cu termeni specifici educației civice; Să analizeze cazurile prezentate, găsind explicații și măsuri juste de rezolvare; Să realizeze desene pornind de la exprimarea unor drepturi ale copilului, Să identifice drepturile de care beneficiază și obligațiile care decurg din acestea. b) afectiv : Conștientizarea importanței respectării drepturilor și obligațiilor în contexte variate de viață; Resurse: materiale :-text- suport(fragment)din Moromeții,de Marin Preda, - Fișa - drepturile copiilor ; - planșa - text lacunar; - planșa cu ,,Copacul așteptărilor”; - mânuțe din hârtie, decupate; - fișe de lucru in grup; - coli; manualul;

Embed Size (px)

description

civica

Transcript of Proiect Civica 4 Mirela Ang

Page 1: Proiect Civica 4 Mirela Ang

Data:12. 02. 2013Scoala:Școala

gimnazială nr. 1 TârgușorClasa:a IV-aCadru didactic : prof. înv. primar Anghelide Mirela - MonicaAria curriculara:Om și societateDisciplina:Educație civicăUnitatea de învățare: Drepturile copiluluiTema lecției: Respectarea și încălcarea drepturilor copilului Tipul lecției:- recapitulare Durata : 50 minuteObiective de referintă:1.2 Să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect concepte specifice educaţiei civice;2.1 Să compare situații care privesc drepturi și îndatoriri ale copilului2.2 să identifice reguli și norme de comportament civic în diferite situațiiObiective operationale : a) cognitive:• Să identifice situațiile în care sunt respectate sau încălcate drepturile copilului;• Să opereze cu termeni specifici educației civice; • Să analizeze cazurile prezentate, găsind explicații și măsuri juste de rezolvare;• Să realizeze desene pornind de la exprimarea unor drepturi ale copilului,• Să identifice drepturile de care beneficiază și obligațiile care decurg din acestea.b) afectiv   :

Conștientizarea importanței respectării drepturilor și obligațiilor în contexte variate de viață;Resurse:

• materiale  :-text- suport(fragment)din Moromeții,de Marin Preda, - Fișa - drepturile copiilor ;- planșa - text lacunar; - planșa cu ,,Copacul așteptărilor”; - mânuțe din hârtie, decupate;- fișe de lucru in grup; - coli; manualul;

• procedurale: conversaţia, explicaţia, expunerea, studiul de caz, munca în echipa, problematizarea, turul galeriei, metoda Cubului

• evaluare : observare sistematică, evaluare orală, evaluare scrisă

Forme de organizare: frontal, individual, in grup.

Bibliografie:

Page 2: Proiect Civica 4 Mirela Ang

• Convenția cu privire la drepturile copilului, București, 2006• Îndrumător pentru utilizarea manualului de Educație civică, Ed. Aramis• *** Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa

şcolară pentru educaţie civică. Clasa a IV-a, Bucureşti, 2006•

Nr.Crt.

Momentele lecției

Durata

Ob.op.

Demers didacticprocedurale

Activitateaînvăţătorului

Activitateaelevilor

1 Momentorganizatoric

1’ Pregătesc materialele si cadrul optim necesar lecției.

Se pregătesc pentru lecţie.

conversatia

2 Captarea atenţiei 5’ Pe o planșă se află scrisă un text lacunar. Se va citi textul, iar apoi se va discuta pe marginea lui. (Anexa 1)

Elevii vor completa textul folosind cuvintele potrivite, date în subsolul planșei.

conversatiaexercitiul

3 Anunţarea temei si enunțarea obiectivelor

2’ Anunț titlul lecției : ”Respectarea și încălcarea drepturilor copilului”Voi scrie titlul lecției la tablă. Enunț obiectivele lecției, pe înțelesul elevilor.

Ascultă cu atenţie . Conversația

4 Dirijarea activităţii

28’ O1O2

• Activitate individuală Se explică termenii : apărare și încălcare a drepturilor copilului.Fiecare elev va primi câte o fișă ( Anexa 2) pe care sunt scrise mai multe enunțuri. În dreptul fiecărui enunț trebuie să deseneze o față zâmbitoare, dacă este vorba despre respectarea unui drept sau o față tristă dacă este vorba despre încălcarea unui drept.

• Se verifică răspunsurile date.

-explică termenii-citesc enunțurile de pe fișe și fac desenul corespunzător situației identificate

Prezintă soluțiile, se corectează dacă este cazul

Explicațiaconversaţiaexercițiul

Conversația

O2O3

O4

• Activitate pe echipe Elevii sunt împărțiți în 6 echipe . Câte un reprezentant al fiecărei echipe va arunca zarul și va lua pentru rezolvare, împreună cu coechipierii, fișa corespunzătoare numărului( Anexa 3): 1. Descrie2. Compară3. Analizează 4. Asociază5. Aplică6. Argumentează - activitate individuală Prezint elevilor fișa cu drepturile copilului ( Anexa 4) și le solicit să

Fiecare echipă rezolvă cerința dată.După expirarea timpului de lucru ( 10 minute) fiecare echipă, printr-un lider desemnat va prezenta colegilor ceea ce au lucrat.

-Ascultă enunțarea drepturilor copilului

ExplicațiaConversațiaobservația

ConversațiaExercițiul

Page 3: Proiect Civica 4 Mirela Ang

realizeze un desen în care să prezinte respectarea unui drept din cele menționate.După finalizarea desenelor, acestea vor fi expuse. Fiecare elev primește câte un post-it pe care va trebui să-l lipească pe lucrarea pe care o consideră cea mai reprezentativă.

-Realizează un desen la alegere în care să surprindă cât mai bine unul din drepturile enunțate-acordă votul său lucrării pe care o consideră reprezentativă

desen

turul galeriei

5 Asigurarea retenției și a transferului

5’ O5 Elevii vor primi câte o mânuță decupată . Fiecare copil va scrie : în palmă- numele, pe primele patru degete drepturile de care se bucură, iar pe degetul mic o obligație. Fiecare va lipi pe ,,Copacul asteptărilor”( Anexa 5) mânuța scrisă.

Notează, conform cerințelor : numele, patru drepturi și o obligație

ConversațiaExercițiulJoc didactic

6 Tema pentru acasă

2’ Anunț tema pentru acasă: manual , pagina 37 Proiect , ex 1.

Notează tema Conversația

7 Aprecieri finale 2’ Voi aprecia,voi face observaţii, voi nota elevii si îi voi încuraja.

Conversația

Anexa 1

Copilul si îngeraşul

Se spune că, într-o bună zi, îngeraşul însărcinat cu drepturile copiilor pe pământ, a făcut o CONVENTIE cu Dumnezeu să-l lase şi pe el să fie copil măcar pentru o zi.Tare mult i-ar fi plăcut! A semnat o DECLARATIE în faţa lui Dumnezeu că se va întoarce. De cum a ajuns pe Pământ, s-a grăbit spre un parc din care se auzea mare larmă. Copiii unei şcoli apropiate organizează o expoziţie cu desene reprezentând diferite ABUZURI. Un băieţel LINISTIT, stătea mai departe de grupul de copii. Îngeraşul s-a apropiat şi a început să-l chestioneze. A aflat că era ADOPTAT . Părinţii naturali îl EXPLOATASERĂ, punându-l să cerşească. Nu fusese la şcoala până la 8 ani, iar acum recupera din greu. Îngeraşul l-a încurajat spunându-i că totul o să fie bine.

Page 4: Proiect Civica 4 Mirela Ang

Puneţi în locul punctelor cuvintele următoare: abuzuri, linistit, exploataseră, declaraţie, convenţie, adoptat.

Anexa 2

Citește enunțurile apoi desenează o față zâmbitoare dacă este vorba despre respectarea unui drept sau o față tristă dacă este vorba despre încălcarea unui drept.

• Radu foloseşte internetul şi citeşte multe cărţi.

• Roxana are multe prietene cu care se joacă în curtea şcolii.

• Deşi este grav bolnav părinţii nu-l duc pe Iulian la medic.

• Un copil a fost abandonat de părinţi.

• Noi am vizitat laboratorul de biologie pentru a învăţa mai multe despre animale.

Page 5: Proiect Civica 4 Mirela Ang

Anexa 3

1. DescrieConveţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a

O.N.U. la 20 noiembrie 1989, include” dreptul la odihnă și la vacanță, de a practica activități recreative”.

Descrieți în câteva cuvinte la ce anume se referă acest drept.

2. Compară

Citește fragmentele de mai jos și compară situația celor doi copii, menționând drepturile care sunt respectate sau încălcate.

”In mijlocul Bucurestiului, pe spatiul verde dintre doua trotuare, trei copilasi stau chinuiti de frig si foame, intr-un cort improvizat. Sunt murdari si au chipurile triste, dar musca cu pofta dintr-o Eugenia primită de la vreun trecător milos si își mai potolesc foamea.”

” E seară ! Ioana stă cuibărită în brațele calde ale mamei. Focul pâlpâie ușor în sobă, sclipiri roșcate împrăștiindu-se în cameră. Mama citește din carte de povești, Ioana o aude ca prin vis. Ce frumos miroase a scorțișoară! E plăcinta mamei, ce stă aburindă pe măsuța de cafea.

3. Analizează

Folosind dicționarul explică următorii termeni:• Drept - …………………………………………………………………• Autoritate - …………………………………………………………….• Conflict - ……………………………………………………………….• Opinie - …………………………………………………………………• Decizie - ………………………………………………………………..

4. Asociază

Realizează corespondența între situația prezentată și dreptul corespunzător.

Andrei merge aproape zilnic la • Dreptul la un nume si la

Page 6: Proiect Civica 4 Mirela Ang

bibliotecă. naționalitate;

Fratele colegului meu este în scaun cu rotile în urma unui accident. Lunar merge la medic.

• Dreptul la o alimentație sănătoasa, la o familie si la îngrijire medicală;

Alina este fericită alături de părinții și cei doi frați ai săi, care abia s-u născut.

• Dreptul la educație gratuită, la odihnă și la recreere;

Deși nu ne vedem prea des, Monique fiind din Franța, este cea mai bună prietenă a mea.

• Dreptul la îngrijire in caz de invaliditate;

Abia întors din vacanța la munte, Petre este bucuros că mâine va începe școala.

• Dreptul la informare

5. Aplică Citește și răspunde la întrebări:“ – Eu nu mă mai duc cu oile, mamă! De două luni de zile nu m-am dus la şcoală. Au să mă lase repetent.

• Parcă dacă te duci nu te lasă! răspunse femeia.• N – auzi că nu mă lasă? zise băiatul necăjit.• Păi, învaţă! zise femeia.• Cum să învăţ?• Ia şi tu o carte când pleci cu oile şi învaţă!• Ce carte, mamă, care carte? Nici citire n-a vrut tata să-mi cumpere.

Dacă m-ar lăsa să mă duc la şcoală … “(Marin Preda – Moromeţii)

• De ce nu era copilul la școală? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• De ce viața lui nu era ca a celorlalți copii?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Ce drept al copilului a fost încălcat?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Argumentează

Citește textul și spune ce drept a fost încălcat și explică de ce trebuie respectat acest drept.

„ Trecură zile după zile şi regina adună în inima ei neagră atâta venin, că nu mai putea trăi , nici nu mai putea dormi.

Într-o bună zi, regina chemă pe vânătorul palatului şi îi spuse:- Ia-o pe fată, du-o în adâncul pădurii şi omoar-o ca să nu-mi mai stea

în cale, că n-o mai pot suferi! Ca un semn că ai terminat cu ea, să-mi aduci inima ei!”

Page 7: Proiect Civica 4 Mirela Ang

Anexa 4

DREPTURILE COPILULUI

• Dreptul la un nume și la naționalitate;• Dreptul la dragoste, la înțelegere si la protecție;• Dreptul la egalitate, fără deosebire de rasă, de religie,

de origine sau de sex.• Dreptul la o alimentație sănătoasa, la o familie si la

îngrijire medicala;• Dreptul la educație gratuită, la odihnă și la recreere;• Dreptul la ocrotire socială pentru o dezvoltare

armonioasa si sănătoasă;• Dreptul la securitate;• Dreptul la îngrijire in caz de invaliditate;

Page 8: Proiect Civica 4 Mirela Ang

• Dreptul la protecție împotriva exploatării, a neglijentei, a comportamentelor necorespunzătoare;

• Dreptul la protecție si educație;

Anexa 5 Copacul așteptărilor