Educatie Moral Civica PROIECT DIDACTIC

11
Data : 16.10.2013 Grupa : Mijlocie - mare Propun ător : Răduţ Ioana Alexandra Profesor metodist : Andrei Simona Educatoare : Rădulescu Maria Unitatea de învăţământ : Grădiniţa cu program normal Nr.3 “ Micul Prinţ” Domeniul de activitate : Domeniul Om şi Societate Categoria de activitate : Educaţie moral - civică Tema anuală de studiu : “ Când, cum şi de ce se întâmplă” Tema activit ăţii : “Alimentele sănătoase şi alimentele nesănatoase” Subiectul : “Piramida alimentelor” Tipul lecţiei : Verificarea – consolidarea cunoştinţelor Mijloc de realizare : frontală, individuală Obiective cadru - Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor elevilor referitoare la alimentaţia sănătoasă - Formarea deprinderii de a mânca sănătos

description

educatie moral civica

Transcript of Educatie Moral Civica PROIECT DIDACTIC

Page 1: Educatie Moral Civica PROIECT DIDACTIC

Data : 16.10.2013Grupa : Mijlocie - marePropun ător : Răduţ Ioana AlexandraProfesor metodist : Andrei SimonaEducatoare : Rădulescu MariaUnitatea de învăţământ : Grădiniţa cu program normal Nr.3 “ Micul Prinţ”Domeniul de activitate : Domeniul Om şi SocietateCategoria de activitate : Educaţie moral - civicăTema anuală de studiu : “ Când, cum şi de ce se întâmplă”Tema activit ăţii : “Alimentele sănătoase şi alimentele nesănatoase” Subiectul : “Piramida alimentelor”Tipul lecţiei : Verificarea – consolidarea cunoştinţelorMijloc de realizare : frontală, individuală

Obiective cadru - Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor elevilor referitoare la alimentaţia sănătoasă- Formarea deprinderii de a mânca sănătos

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:- să descrie beneficiile alimentaţiei sănătoase;- să recunoască alimentele sănătoase şi alimentele nesănătoare;

Page 2: Educatie Moral Civica PROIECT DIDACTIC

- să aplice corect normele igienico-sanitare; - să utilizeze corect noţiuni privind calitatea produselor alimentare;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:A.Obiective cognitive:

O1. să recunoască alimentele sănătoase/dăunătoare sănătăţii;O2. să utilizeze termeni specifici alimentaţiei sănătoase;O3. să enumere produse ce aparţin fiecărei trepte din piramida alimentelor; O4. să alcătuiască meniul unei zile cu alimente sănătoase;O5. să poată depista, dintr-o varietate de produse alimentare, un aliment ce nu trebuie consumat;

B. Obiective afectiv – volitiveO6. să adopte un comportament care promovează stilul de viaţă sănătos;O7. să participe activ la realizarea sarcinilor propuse;O8. să colaboreze cu colegii de grup;O9. să realizeze împreună cu educatoarea piramida alimentelor.

C.Obiective psiho – motoriiO10. să aibă o poziţie corectă a corpului pe scaun.

RESURSE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI: RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, dezbaterea, observaţia, jocul didactic, munca individuală. RESURSE MATERIALE: produse alimentare, jetoane, planşa piramida alimentelor, fişă de evaluare. RESURSE UMANE : 16 elevi FORME DE ACTIVITATE CU ELEVII: frontală, individuală.

Nr.crt.

Evenimentdidactic

Conţinut ştiinţificStrategiididactice

EvaluareActivitatea

cadrului didacticActivitatea

copiilor

1. Moment ●Se pregăteşte materialul didactic;●Se asigură liniştea şi ordinea necesare desfăşurării

●Copiii ascultă cu atenţie indicaţiile ●Conversaţia

Page 3: Educatie Moral Civica PROIECT DIDACTIC

organizatoric în condiţii bune a lecţiei;●Se prezintă copiilor câteva reguli de comportare civilizată: să aibă o poziţie corectă, iar dacă au întrebări să ridice două degete.●Se aşează preşcolarii în semicerc pe scaunele.

cadrului didactic.

2. Reactualizarea cunoştinţelor

●„Numele meu este Alexandra şi astăzi vom face împreună lecţia de educaţie moral – civică. „Vouă vă plac legumele? Ce legume cunoaşteţi voi?Dar fructele vă plac? Ce fructe cunoaşteţi voi?

●Copiii ascultă cu atenţie.

●Copiii răspund la întrebări.

●Conversaţia

3. Captarea atenţiei

● Se prezintă elevilor o planşă cu piramida alimentelor. Se discută pe marginea acestei prezentări.Ce observaţi pe această planşă?

Piramida alimentelor ne arată modalitatea de a ne hrăni sănătos recomandată de către doctori.

● Copiii privesc planşa cu piramida alimentelor.

Pe această planşă piramida alimentelor/ un triunghi.

●Conversaţia

●Aprecieriorale asupra răspunsurilor copiilor

4. Anunţarea temeişi a obiectivelor

Astăzi vom realiza împreună piramida alimentelor. Copiii ascultă cu atenţie.

●Conversaţia

●Explicaţia

●Aprecieriorale asupra răspunsurilor copiilor

Page 4: Educatie Moral Civica PROIECT DIDACTIC

5. Dirijarea invăţării Ce observaţi la baza piramidei?

La baza piramidei se află alimentele recomandate încea mai mare cantitate. Cu cât un aliment estemai sus plasat în piramidă, cu atât mai rar trebuie consumat în alimentaţie.

La baza piramidei se află grupa pâine, cereale şi paste făinoase.

●Demonstraţia

●Exerciţiul

●Conversaţia

●Conversaţia

●Aprecieriorale asupra răspunsurilor copiilor

Page 5: Educatie Moral Civica PROIECT DIDACTIC

Următoarea treaptă a piramidei este reprezentată de fructe şi legume. Ce legume observaţi în piramidă ? Ce fructe observaţi în piramidă?

Următoarea treaptă este formată din grupa laptelui şi grupa cu carne. Ce alimente observaţi în piramidă?

Şi pe ultima treaptă a piramidei ce observaţi? Ce produse sunt plasate pe această treaptă?

Deci aceste alimente cât de des trebuie să le mâncăm?

Voi mâncaţi fructe şi legume?Înainte de a le manca ce trebuie sa facem cu ele?

Pe urmatoarea treaptă a piramidei sunt prezentate: roşii, cartofi, vinete, varză, morcovi, cartofi şi struguri, mere, pere, căpşuni,banane.

În piramidă observam lapte, ouă dar şi carne de pui, porc.

Pe această treaptă găsim dulciurile(ciocolată, îngheţată, bomboane, torturi, cipsuri. Deci aceasta este grupa dulciurilor.

Aceste alimente trebuie să le mâncăm foarte rar

●Explicaţia

●Conversaţia

●Aprecieriorale asupra răspunsurilor copiilor

Page 6: Educatie Moral Civica PROIECT DIDACTIC

deoarece acestea nu conţin vitamine şi minerale.

Înainte de a mânca fructele şi legumele, noi trebuie să le spălăm bine- bine.

6. Obtinerea performanţei

După ce am vizulizat planşa cu piramida alimentelor, le voi prezenta câteva alimente pe care preşcolarii va trebui să le denumească alimente sănătoase sau alimente nesănătoase.

Câţiva preşcolari vor veni în faţa clasei şi vor alege dintr-un coş doar alimentele sănătoase.

●Conversaţia

●Explicaţia

●Activitatea colectivă

●Conversaţia

●Aprecieriorale asupra răspunsurilor copiilor.

Aprecieriorale asupra răspunsurilor

Page 7: Educatie Moral Civica PROIECT DIDACTIC

Voi realiza împreună cu preşcolarii piramida alimentelor. Pentru aceasta voi avea nevoie de planşa cu piramida alimentelor, jetoane cu alimente şi bolduri.

Fiecare preşcolar va veni în faţă şi va aşeza câte un jeton cu un aliment pe treapta potrivită alimentului.

●Explicaţia

copiilor.

Page 8: Educatie Moral Civica PROIECT DIDACTIC

7. Evaluarea şi încheiereaactivităţii

●Se fac aprecieri generale asupra modului în care s-a desfăşurat lecţia şi a modului în care au participat preşcolarii la activitate.

● Preşcolarii primesc o fişă de lucru în care va trebui să încercuiască şi să coloreze alimentele sănătoase.●Se oferă recompense.

●Copiii ascultă cu atenţie.

●Copiii rezolvă fişa de lucru.

●Conversaţia

●Explicaţia

●Aprecierea

●Recompensa

●Analiza produselor activităţii.

●Aprecieri orale generale.