Program de implementare a procedurilor generale privind ...

30
Program de implementare a procedurilor generale privind inregistrarea producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere, a unei alte persoane si a importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte, si eliberarea pasaportului fitosanitar pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte vizate de reglementarea fitosanitara. Noiembrie 2007 ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE Directia Generala Implementare Politici Agricole Agentia Nationala Fitosanitara

Transcript of Program de implementare a procedurilor generale privind ...

Program de implementare a procedurilor generale privind inregistrarea producatorilor, depozitelor

colective, centrelor de expediere, a unei alte persoane si a importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte, si eliberarea pasaportului fitosanitar

pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte vizate de reglementarea fitosanitara.

Noiembrie 2007

ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Directia Generala Implementare Politici Agricole

Agentia Nationala Fitosanitara

2

NOTA DE SERVICIU

Indice de clasare: Data de punere in aplicare: IMEDIAT Abroga si inlocuieste: Nota de serviciu nr. 111831/2004 Dosar urmarit de: Maria Monica ECOBICI Tel./fax: 021/3072454; 021/3072485 email: [email protected]

Obiect: Aceasta nota de serviciu furnizeaza informatii privind procedurile generale, formularele pentru inregistrarea producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere, a unei alte persoane si a importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte, si eliberarea pasaportului fitosanitar pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte vizate de reglementarile fitosanitare. Baze juridice: Ordonanta Guvernului nr.136/2000, Hotararea Guvernului nr.563/2007, Ordinele Ministrului: nr.580/2007; nr.583/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, nr.698/2007, acte normative care transpun Directivele comunitare 2000/29 CE cu modificarile si completarile ulterioare, 92/90 CE, 93/50 CE, 92/105 CE. Cuvinte cheie: inregistrare, fisa de activitate, fisa de productie, caiet de sarcini, fisa de inspectie pasaport, proces-verbal, raport de inspectie, cerere de eliberare pasaport fitosanitar, pasaport fitosanitar CE. Rezumat: Inregistrarea producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere, a unei alte persoane si importatorilor, si eliberarea pasaportului fitosanitar pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care circula pe teritoriul Romaniei/Comunitatii Europene trebuie facuta in mod unitar de catre toti inspectorii fitosanitari.

Destinatari Pentru executie Pentru informare

Unitatile Fitosanitare Judetene Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara

Inspectoratele de Carantina Fitosanitara Vamala

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor

3

INREGISTRAREA producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere,

a unei alte persoane si importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte

I.Obiect si domeniu de aplicare: 1. Aceasta procedura descrie inregistrarea producatorilor, depozitelor

colective, centrelor de expediere, a unei alte persoane si a importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte:

- prevazute in Anexa V, partea A din H.G. nr. 563/2007, care circula pe teritoriul Romaniei/Comunitatii cu pasaport fitosanitar;

- prevazute in Anexa V, partea B din H.G. 563/2007, care intra pe teritoriul Romaniei/Comunitatii cu certificat fitosanitar;

- care nu sunt prevazute in Anexa V, partea A din H.G. 563/2007, respectiv cartoful de consum.

2. Inregistrarea se face de catre organismulul oficial responsabil

teritorial, respectiv unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, de catre inspectorul fitosanitar responsabil cu aceasta activitate, in conformitate cu prevederile O.M. nr. 580/2007 si O.M. nr. 698/2007.

II. Procedura de inregistrare Obiectivul: Inregistrarea producatorilor, depozitelor colective, centrelor de

expediere, a unei alte persoane si a importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte (art. 7 alin. (8) si (11), art. 8 alin. (7) lit. b) sau art. 14 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007) supuse controlului fitosanitar, intr-un registru oficial cu un numar individual de inregistrare, care permite identificarea acestora. In urma inregistrarii, organismul oficial responsabil elibereaza un certificat de inregistrare.

Cine este vizat de inregistrare? Orice persoana fizica sau juridica care produce, importa,

comercializeaza sau solicita eliberarea unui pasaport fitosanitar de inlocuire pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte trebuie sa fie inscrisa in registrul oficial al Unitatii Fitosanitare, in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea si primeste un certificat de inregistrare. Inregistrarea se face atunci cand destinatia finala a marfii este catre un profesionist.

4

DEFINITII:

Filiera reprezinta traseul urmat de plante, intre momentul in care plantele au fost produse (productie) si utilizarea lor (consumator final);

Producatorul este o persoana fizica sau juridica care cultiva plante in scopul punerii lor in circulatie sau comercializarii pe teritoriul Romaniei/ Comunitatii si nu este necesar sa fie proprietarul pamantului;

Profesionist: persoana fizica sau juridica care produce plante destinate plantarii;

O alta persoana este persoana fizica sau juridica, producator sau nu, inregistrata intr-un registru oficial, care solicita eliberarea unui pasaport fitosanitar de inlocuire conform art.8 alin. (7) lit.b) din HG nr. 563/2007);

Piata locala reprezinta piata din judetul unde persoanele fizice sau juridice vizate de reglementarile fitosanitare isi desfasoara activitatea. Caz particular: judetul Ilfov si municipiul Bucuresti vor fi considerate o singura piata locala;

Inspectia fitosanitara consta in verificarea indeplinirii exigentelor fitosanitare prevazute de legislatia in vigoare, si se compune dintr-un control documentar, control de identitate, si control fitosanitar.

Pentru toate activitatile desfasurate, solicitantul (persoana fizica sau juridica) va depune o cerere la unitatea fitosanitara judetena sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, pe baza careia este inregistrat, intr-un registru oficial, cu un numar individual si i se va elibera un certificat de inregistrare, care se vizeaza anual.

Exceptii: In masura in care se constata ca nu exista pericolul raspandirii unui

organism daunator pot fi scutiti de la inregistrare: - micii producatori sau prelucratori a caror intreaga productie si

vanzare de plante, produse vegetale sau alte obiecte sunt destinate folosirii finale de catre persoane de pe piata locala si care nu sunt implicate profesional in producerea de plante - circulatia locala- conform art. 7 alin. (13) lit.a) din H.G. nr. 563/2007.

Cazuri speciale: a) persoanele juridice si fizice sunt inregistrate de Unitatea

Fitosanitara in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea si primesc un singur certificat de inregistrare pentru toate punctele de lucru din judet (va exista un singur certificat de inregistrare pe care se vor mentiona locurile de productie).

b) persoanele juridice si fizice care au puncte de lucru in judete diferite, dar au acelasi sediu social, vor fi inregistrate in fiecare judet unde

5

isi desfasoara activitatea si vor primi cate un certificat de inregistrare in fiecare judet.

III. OBLIGATII Obligatiile Unitatilor Fitosanitare judetene si a municipiului

Bucuresti sunt: - informarea persoanelor fizice sau juridice vizate de reglementarile

fitosanitare; -furnizarea la solicitare, a formularului Cererii de inregistrare

persoanelor vizate ; - inregistrarea Cererii de inregistrare si verificarea informatiilor din

formularul cererii (controlul de conformitate); - furnizarea Fisei de activitate persoanelor implicate profesional in

producerea, importul si/sau comercializarea tuturor plantelor si produselor vegetale;

- furnizarea Fisei de productie (numai pentru producatori); - furnizarea Caietului de sarcini; - introducerea datelor in Programul Informatic Fitoexpert care atribuie

un numar individual de inregistrare; - eliberarea Certificatului de inregistrare; - inregistrarea producatorilor, depozitelor colective, centrelor de

expediere a unei alte persoane sau importatorilor in registrul oficial de inregistrare;

- aplicarea vizei anuale dupa completarea Fisei de activitate pentru anul respectiv;

- inregistrarea este actualizata/modificata daca persoanele fizice sau juridice decid sa desfasoare si alte activitati fata de sau in locul celor pentru care au fost inregistrate initial; se pastreaza numarul initial de inregistrare dar se schimba sau se adauga codul noii activitatii declarate, utilizindu-se acelasi certificat de inregistrare. Aceste modificari se vor efectua pe Certificatul de inregistrare initial la rubrica “modificari intervenite”, la aplicarea vizei anuale sau atunci cand este cazul;

- tinerea evidentei informatiilor furnizate de cei inregistrati; - verificarea inregistrarile si documentele specifice, cel putin o data pe an

Producatorii, depozitele colective, centrele de expediere, alte

persoane sau importatorii au urmatoarele obligatii : - prezinta o Cerere de inregistrare la Unitatea Fitosanitara Judeteana

sau a Municipiului Bucuresti conform modelului tipizat; - completeaza anual Fisa de activitate; - completeaza anual Fisa de productie (numai producatorii); - mentin un plan actualizat al locatiilor in care se cultiva, produc,

depoziteaza, pastreaza sau se utilizeaza plante, produse vegetale sau alte

6

obiecte de catre producator, depozit colectiv, centru de expediere, o alta persoana sau importator; - pun la dispozitia Unitatilor fitosanitare judetene sau a Municipiului Bucuresti informatii complete cu privire la plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care:

- au fost cumparate pentru a fi depozitate sau plantate in aceste locatii;

- sunt in curs de productie; sau - expediate catre terti si pastreza documentele referitoare la

acestea cel putin un an; - sa fie disponibil sau sa desemneze o alta persoana cu experienta

tehnica in domeniul protectiei plantelor pentru a stabili o legatura cu organismul oficial responsabil;

- sa efectueze inspectii vizuale in cursul perioadei de vegetatie, ori de cate ori este necesar si la momentul optim, in conformitate cu instructiunile furnizate de catre organismul oficial responsabil;

- sa informeze unitatea fitosanitara judeteana sau a municipiului Bucuresti cu privire la orice aparitie neobisnuita de organisme daunatoare, simptome sau alte anomalii ale plantelor;

- sa asigure accesul organismului oficial responsabil, in special pentru efectuarea inspectiilor si/sau prelevarilor de probe, precum si pentru verificarea inregistrarilor si a documentelor referitoare la acestea;

- sa nu puna in circulatie plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care nu sunt insotite de pasaport fitosanitar, atunci cand reglementarile fitosanitare impun prezenta pasaportului fitosanitar;

- sa indeplineasca, la solicitarea organismului oficial responsabil, anumite obligatii specifice privind evaluarea sau imbunatatirea starii fitosanitare din locatii, precum si pastrarea identitatii materialului pana cand pasaportul fitosanitar este atasat conform prevederilor art. 8 alin. (4)-(6) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007; aceste obligatii specifice pot include activitati cum ar fi: examinarea specifica, prelevarea probelor, separarea, epurarea, tratamentul, distrugerea si marcarea (etichetarea) si orice alta masura care este ceruta in mod specific conform partii A sectiunea a II-a din anexa IV sau a partii B din anexa IV din Hotararea Guvernului nr. 563/2007, atunci cand este cazul;

- sa coopereze cu organismul oficial responsabil. In conformitate cu legislatia nationala, pot fi stabilite si alte obligatii

cu caracter general pentru facilitarea evaluarii starii fitosanitare din locatii; aceste obligatii iau in considerare conditiile specifice de productie si, atunci cand este cazul conditiile de import, in special tipul culturii, locatia, suprafata si gestionarea acesteia, personalul si echipamentul disponibil.

7

Desfasurarea unei inspectii fitosanitare si eliberarea Pasaportului fitosanitar

Aceasta procedura descrie modalitatea de inspectie a plantelor,

produselor vegetale si a altor obiecte intr-o unitate inregistrata in vederea eliberarii pasaportului fitosanitar. Fisa de activitate - FA - este completata de conducatorul unitatii solicitante/persoana responsabila din cadrul unitatii solicitante si este: - destinata stabilirii unitatilor supuse inregistrarii oficiale; - furnizata anual tuturor unitatilor care produc, comercializeaza sau importa plante, produse vegetale sau alte obiecte; La returnarea acesteia, in cazul in care unitatea a bifat una din rubricile corespunzatoare unei cerinte de inregistrare pot aparea urmatoarele situatii: a) unitatea este deja inregistrata, situatie in care Fisa de activitate este utilizata pentru obtinerea vizei anuale pe certificatul de inregistrare. Daca activitatile au fost modificate fata de anul precedent, viza aplicata indica noul cod al acestor activitati; b)unitatea nu este inregistrata, situatie in care se initiaza procedura de inregistrare. Fisa de productie - FPR - este completata de conducatorul unitatii producatoare/persoana responsabila din cadrul unitatii producatoare si este: -destinata cunoasterii speciilor si suprafetelor de productie(ha) pentru plantele si produsele vegetale dintr-o unitate; - furnizata anual unitatilor care produc plante sau produse vegetale vizate de pasaportul fitosanitar; -utilizata, dupa completarea rubricilor corespunzatoare, pentru pregatirea inspectiilor fitosanitare obligatorii care vor stabili conformitatea cu exigentele pasaportului fitosanitar. Caietul de sarcini al unei unitati vizate de pasaport contine obligatiile unitatii inregistrate si este furnizat de catre Unitatile fitosanitare judetene si a Municipiului Bucuresti. Fisa de inspectie pasaport - FP - are in vedere stabilirea conformitatii cu cerintele fitosanitare privind eliberarea pasaportului fitosanitar in urma inspectiei fitosanitare la locul de productie.

8

Raportul de inspectie fitosanitara- RI - are in vedere stabilirea conformitatii cu cerintele fitosanitare privind eliberarea pasaportului fitosanitar dupa primirea rezultatului analizelor de laborator. Procesul-Verbal pentru eliberarea pasaportului fitosanitar - PP - se intocmeste, pe baza Fisei de inspectie pasaport si dupa caz, a Raportului de inspectie, pentru a stabili care sunt plantele pentru care unitatea controlata este sau nu autorizata sa intreprinda masurile de eliberare a pasaportului fitosanitar. Cerere de eliberare a pasaportului fitosanitar - CP - se completeaza de catre Unitatile Fitosanitare judetene si a Municipiului Bucuresti, in baza procesului verbal pentru eliberarea pasaportui fitosanitar.

DESFASURAREA INSPECTIEI. In cazul unei unitati de productie inspectia se efectueaza asupra

plantelor, produselor vegetale cultivate si a altor obiecte, produse sau folosite de catre producator sau care sunt prezente in orice alt fel in exploatatia acestuia, precum si asupra mediului de crestere folosit in acel loc, de preferat la locul de productie si in mod regulat la intervale de timp corespunzatoare, cel putin o data pe an si cel putin prin observare vizuala la momentul optim, fara a incalca exigentele specifice prevazute in anexa IV, partea A, sectiunea a II-a si Partea B, dupa caz, din H.G. nr. 563/2007.

Sunt inspectati: producatorii, comerciantii (depozitele colective, centrele de expediere), o alta persoana, precum si importatorii de plante, produse vegetale si alte obiecte.

Controalele oficiale sunt efectuate aleatoriu si fara nicio discriminare in ceea ce priveste originea plantelor, produselor vegetale si a altor obiecte si constau in:

-controale ocazionale, in orice moment si in orice loc in care plantele, produsele vegetale si alte obiecte sunt deplasate;

-controale ocazionale in exploatatiile in care plantele, produsele vegetale sau alte obiecte sunt cultivate, produse, depozitate sau oferite spre vanzare, precum si in spatiile de depozitare;

-controale ocazionale desfasurate in acelasi timp cu orice alt control documentar,.

Inspectia consta in control documentar, de identitate si fitosanitar. Control documentar Pe parcursul controlului documentar, inspectorul trebuie sa

verifice daca sunt indeplinite cerintele caietului de sarcini administrativ, respectiv:

9

- prezenta documentelor (fisa de activitate, fisa de productie, registrul de intrari, registrul de iesiri, planul parcelelor)si conformitatea cu situatia existenta in unitate.

In cazul unor neconformitati minore se va solicita verbal remedierea acestora si se vor nota recomandarile in fisa de inspectie.

In cazul unor neconformitati majore sau repetate, se poate refuza eliberarea pasaportului pana cand aceste neconformitati sunt remediate.

Inspectorul completeaza in Fisa de inspectie pasaport toate rubricile corespunzatoare (inspectie documente, inspectie tehnica) si face observatiile pe care le considera necesare.

Inspectia tehnica (control de identitate si fitosanitar)

Pe parcursul inspectiei tehnice la locul de productie, inspectorul verifica:

- conformitatea plantelor prezente cu informatiile fisei de productie (gen, specii, iar pentru numar sau suprafata trebuie luata in calcul o toleranta de 10%);

- respectarea cerintelor de eliberare a pasaportului fitosanitar; respectiv prezenta sau absenta simptomelor provocate de organismele de carantina.

Aceasta inspectie tehnica face referire la plantele care necesita pasaport fitosanitar, astfel:

- inspectorul controleaza toate aceste plante, chiar daca nu s-a prevazut punerea lor in circulatie pentru anul in curs;

- inspectorul se poate interesa si de celelalte plante aflate in unitate sau poate prospecta spatiul inconjurator al unei parcele pentru a preveni o eventuala contaminare accidentala;

-inspectorul completeaza rubricile corespunzatoare din tabelul inspectiei tehnice si mentioneaza observatiile pe care le considera necesare in rubrica corespunzatoare.

Inspectii in cursul comercializarii plantelor, produselor vegetale

sau altor obiecte supuse pasaportului fitosanitar.

Inspectiile realizate in cursul comercializarii permit sa se verifice daca: - plantele sunt libere de organisme de carantina; - reglementarea privind pasaportul fitosanitar se aplica in mod efectiv; - reglementarea fitosanitara si caietul de sarcini sunt respectate de

catre unitatea inspectata.

Stabilirea frecventei inspectiilor in unitatile care comercializeaza plantele supuse pasaportului fitosanitar este la latitudinea unitatii fitosanitare, care va tine seama de posibilitatile existente, si care va

10

efectua cel putin o inspectie pe an. Inspectiile ulterioare se vor orienta, in principal, in sensul verificarii existentei si conformitatii registrelor de intrari si de iesiri.

Fisa de inspectie pasaport, Raportul de inspectie, Procesul-Verbal pentru eliberarea pasaportului fitosanitar si cererea de eliberare a

pasaportului fitosanitar

Fisa de inspectie pasaport este completata de inspectorul fitosanitar la locul de productie in timpul inspectiei fitosanitare, in prezenta reprezentantului unitatii inspectate, in doua exemplare, originalul ramanand la unitatea inspectata.

Fisa de inspectie pasaport poate fi incheiata daca in urma inspectiilor fitosanitare se constata ca sunt respectate cerintele pentru eliberarea pasaportului fitosanitar pentru plantele inspectate caz in care nu a fost necesara prelevarea de probe pentru analize de laborator.

In cazul depistarii simptomelor sau atunci cand reglementarile in vigoare o impun, inspectorul preleveaza probe pentru analize de laborator. Pana la primirea rezultatelor de laborator inspectorul va completa rubrica « in asteptare » .

In rubrica “observatii” inspectorul completeaza toate informatiile si explicatiile pe care le considera necesare. Dupa ce inspectorul a completat toate rubricile corespunzatoare plantelor pe care le-a inspectat, semneaza Fisa de inspectie pasaport si o inainteaza reprezentantului unitatii inspectate in vederea semnarii.

Raportul de inspectie (cazul plantelor la care s-au prelevat probe

pentru analize de laborator). La primirea rezultatelor analizelor de laborator, inspectorul intocmeste Raportul de inspectie. -in cazul in care nu se confirma prezenta organismelor de carantina se completeaza rubricile corespunzatoare, indicand rezultatele analizelor si concluzionand astfel asupra conformitatii cu exigentele pasaportului fitosanitar;

-in cazul in care se confirma prezenta organismelor de carantina, se completeaza rubricile corespunzatoare, mentionand recomandarile privind masurile fitosanitare ce urmeaza a fi aplicate, concluzionand astfel asupra neconformitatii cu exigentele pasaportului fitosanitar. Se va realiza obligatoriu un noua inspectie pentru a vedea daca s-au aplicat sau nu masurile recomandate, prilej cu care se completeaza o noua fisa de inspectie pasaport.

In cazul depistarii organismelor de carantina producatorul va fi informat printr-o adresa de notificare de masuri.

11

Fisa de inspectie pasaport si Raportul de inspectie vor fi utilizate la completarea procesului verbal in vederea eliberarii pasaportului fitosanitar.

Neconformitati in cazul inspectiei In cazul in care inspectorul constata, cu ocazia inspectiei fitosanitare,

neconformitati fata de Fisa de productie, se va completa o noua fisa de productie care o va inlocui pe precedenta.

In caz de neconformitate fata de exigentele de eliberare a pasaportului fitosanitar, acesta nu poate fi eliberat pentru plantele in cauza pana cand aceste exigente nu vor fi indeplinite, lucru care se va verifica cu ocazia unei vizite ulterioare.

In cazul in care aceasta neconformitate consta in contaminarea plantelor cu un organism de carantina, Unitatea Fitosanitara dispune si pune in aplicare masuri de gestionare a acestui focar conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea procesului verbal Inspectorul intocmeste un Proces-Verbal pentru eliberarea

pasaportului fitosanitar, atunci cand Fisa de inspectie pasaport sau Raportul de inspectie, dupa caz, sunt incheiate si atesta sau nu conformitatea cu exigentele pasaportului fitosanitar. Procesul-Verbal se completeaza in doua exemplare, din care, unul pentru unitatea fitosanitara si celalalt pentru unitatea inspectata si se semneaza de catre ambele parti.

In cazul in care reprezentantul unitatii inspectate refuza sa semneze, inspectorul face mentiunea « REFUZ » pe Procesul-Verbal, ceea ce inseamna ca nu se poate elibera pasaportul fitosanitar.

Procesul-Verbal permite eliberarea pasaportului fitosanitar pentru o perioada de maxim un an si doua luni de la data efectuarii inspectiei pentru plantele multianuale.

Inspectorul poate realiza si alte inspectii inainte de incheierea acestei perioade; in cazul in care cu ocazia acestor inspectii se constata neconformitati in cadrul unitatii, inspectorul nu permite eliberarea pasaportului fitosanitar. In aceasta situatie unitatea inspectata va fi notificata printr-o adresa prin care i se explica motivele anularii dreptului de eliberare a pasaportului fitosanitar in aceasta perioada.

Plantele pentru care in urma inspectiei se constata ca sunt indeplinite exigentele privind eliberarea pasaportului, sunt listate in tabelul nr. 1 al procesului verbal.

Plantele pentru care eliberarea pasaportului nu este posibila, sunt listate in tabelul nr. 2 al procesului verbal.

Originalul Fisei de inspectie pasaport, si Procesul - Verbal sunt pentru unitatea controlata, iar copia pentru Unitatea Fitosanitara. Raportul de inspectie ramane la unitatea fitosanitara.

12

PASAPORTUL FITOSANITAR

I. Obiectivele pasaportului fitosanitar Libera circulatie a plantelor; Interzicerea circulatiei organismelor de carantina.

II. Domeniu de aplicare: Plantele, produsele vegetale si alte obiecte mentionate in Anexa V

din H.G. nr. 563/2007, daca sunt originare din Romania/Comunitate trebuie supuse controlului fitosanitar, de preferat la locul de productie, inainte de a circula pe teritoriul Romaniei/Comunitatii sau in tara de origine, respectiv tara expeditoare, daca sunt originare din afara Comunitatii, in vederea eliberarii pasaportului fitosanitar.

Plantele, produsele vegetale si alte obiecte prevazute in Anexa V, partea A, sectiunea I-a, nu pot circula in cadrul Comunitatii/Romaniei altfel decat local, decat daca un pasaport fitosanitar valid pentru teritoriul in cauza si emis in conformitate cu prevederile H.G. 563/2007 art. 8 alin. (1)-(3) este atasat la acestea, la ambalajele lor sau la vehiculele care le transporta.

Plantele, produsele vegetale si alte obiecte prevazute in Anexa V, partea A, sectiunea a II-a, nu pot fi introduse intr-o zona protejata specificata sau nu pot circula in interiorul acesteia decat daca un pasaport fitosanitar valid pentru zona corespunzatoare, in momentul introducerii si deplasarii in acea zona si emis in conformitate cu prevederile H.G. 563/2007 art. 8 alin. (1)-(3) este atasat la acestea, la ambalajele lor sau la vehiculele care le transporta.

Prevederile mentionate mai sus nu se aplica in cazul circulatiei cantitatilor mici de plante, produse vegetale sau alte obiecte in cazul in care ele sunt destinate utilizarii de catre proprietar sau destinatar in scopuri neindustriale si necomerciale sau pentru consum propriu, respectiv consum pe durata transportului, cu conditia sa nu existe niciun risc de raspandire a organismelor daunatoare.

III. Eliberarea etichetei pasaport fitosanitar CE

Pasaportul fitosanitar este eliberat de catre inspectorii fitosanitari din

cadrul unitatilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si/sau din cadrul inspectoratelor de carantina fitosanitara vamala, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 583/2007 privind stabilirea unui grad de standardizare pentru pasapoartele fitosanitare utilizate pentru circulatia

13

anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte in Comunitate, si stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a pasapoartelor fitosanitare, conditiilor si procedurilor detaliate de inlocuire a acestora.

Eliberarea pasaportului fitosanitar include completarea informatiilor, si inmanarea acestuia solicitantului spre utilizare.

Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevazute in partea B din Anexa V la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, care sunt importate din tari terte in Comunitate, fiind insotite de certificat fitosanitar conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 563/2007 si care sunt mentionate in partea A din Anexa V la H.G. nr. 563/2007, circula pe teritoriul Romaniei/Comunitatii insotite de pasaport fitosanitar care este eliberat de inspectoratele de carantina fitosanitara vamala daca se constata, in urma efectuarii controlului documentar, de identitate si fitosanitar, ca sunt indeplinite cerintele conform Hotararii Guvernului nr. 563/2007, astfel:

a) pasaportul fitosanitar inlocuieste certificatul fitosanitar in cazul in care Romania este tara de destinatie;

b) pasaportul fitosanitar este anexat la copia certificatului fitosanitar in cazul in care tara de destinatie este un alt stat membru. ____ Nota: in ambele situatii certificatul fitosanitar original ramane la dosarul din Inspectoratul de Carantina Fitosanitara Vamala.

Cazul plantelor certificate In conformitate cu art. 1 alin. (4) din O.M. 583/2007, pasaportul

fitosanitar pentru tuberculii de Solanum tuberosum destinati plantarii, semintele de Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum, Phaseolus spp., Medicago sativa si plantele din genurile Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, Vitis si Fragaria destinate plantarii este reprezentat prin eticheta oficiala eliberata conform legislatiei in vigoare privind regulile si normele tehnice pentru producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de cartof, floarea-soarelui, tomate, fasole, lucerna, material de inmultire si plantare fructifer si material de inmultire vegetativa a vitei-de-vie. Aceasta eticheta trebuie sa poarte mentiunea "pasaport fitosanitar CE".

Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor elibereaza eticheta oficiala pentru speciile mentionate mai sus numai dupa obtinerea procesului-verbal pentru eliberarea pasaportului fitosanitar emis de unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, prin care se atesta conformitatea cu reglementarile fitosanitare in vigoare. Pe eticheta oficiala, in dreptul mentiunii "Pasaport fitosanitar CE", se indica numarul de inregistrare al unitatii controlate, respectiv numarul care apare in coltul din dreapta sus al procesului-verbal pentru eliberarea pasaportului fitosanitar.

14

Cazul plantelor necertificate. Atunci cand plantele prevazute la art. 1 alin. (4) din OM 583/2007 nu sunt certificate, pasaportul fitosanitar este eliberat de catre inspectorii fitosanitari din cadrul unitatilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti.

Cazul plantelor necertificate final la locul de productie si

asigurarea trasabilitatii Atunci cand tuberculi de Solanum tuberosum destinati plantarii,

semintele de Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum, Phaseolus spp. si Medicago sativa necertificate final, circula de la locul de productie intr-un alt judet, unde va avea loc conditionarea si/sau tratarea semintelor, in vederea certificarii finale:

- procesul verbal pentru eliberarea pasaportului fitosanitar este eliberat de catre inspectorul fitosanitar din judetul de la locul de productie, pe baza Fisei de inspectie pasaport, respectiv a Raportului de inspectie, dupa caz, si numai dupa obtinerea dovezii efectuarii tratamentului corespunzator si/sau conditionarii, confirmat in scris de catre unitatea fitosanitara de pe raza judetului unde sa efectuat tratamentul/conditionarea.

Pasaportul fitosanitar initial. In baza procesului verbal, unitatea inregistrata si inspectata va

solicita unitatii fitosanitare eliberarea pasaportului fitosanitar prin inaintarea unei cereri de eliberare a pasaportului fitosanitar completata, in conformitate cu O.M. nr. 583/2007.

Modelul cererii de eliberare a pasaportului fitosanitar este pus la dispozitia tuturor unitatilor vizate de pasaportul fitosanitar, de catre Unitatile fitosanitare.

Daca o unitate nu dispune de un proces verbal valabil pentru plantele pe care intentioneaza sa le comercializeze, va face o cerere cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita pentru punerea in circulatie.

Unitatea fitosanitara va realiza inspectia in acest interval, cu conditia ca unitatea in cauza sa fie inregistrata si sa aiba Fisa de productie completata, iar perioada si conditiile sa permita verificarea conformitatii cu exigentele privind pasaportul fitosanitar.

Daca cererea este facuta de catre o unitate care nu indeplineste toate cerintele, eliberarea pasaportului se va face numai dupa remedierea situatiei.

Inspectorul fitosanitar completeaza partea de formular care revine Unitatii Fitosanitare din cererea de eliberare a pasaportului fitosanitar si inmaneaza o copie odata cu etichetele pasaport furnizate unitatii solicitante.

15

Eticheta pasaport este aplicata de catre unitatea solicitanta sub directa supraveghere a inspectorului fitosanitar. Mod de aplicare a pasaportului fitosanitar: Pasaportul fitosanitar se aplica, in principal, pe unitatea de ambalaj, astfel: - pentru materialul saditor pomicol se aplica individual sau pe snop; - la cartoful de samanta se aplica pe fiecare sac; - pentru celelalte plante, produse vegetale vizate de pasaport fitosanitar, acesta se aplica pe: snop, lot intreg, pe ladite, pe intreg transportul astfel incat gestionarea pasaportului fitosanitar sa fie cat mai exacta. Etichetele pasaport vor fi imprimate de Unitatile fitosanitare si/sau de Inspectoratele de Carantina Fitosanitara Vamala, pornindu-se de la fisierul furnizat de catre Agentia Nationala Fitosanitara prin Programul Informatic Fitoexpert. Daca persoana fizica/juridica inregistrata (producator, depozit colectiv, centru de expediere, alta persoana si importatorul) intentioneaza sa expedieze o planta, un produs vegetal sau un alt obiect reglementat intr-o zona protejata, va trebui sa informeze Unitatea Fitosanitara, inainte de expediere marfii, si sa depuna in acelasi timp cererea pentru eliberarea pasaportului fitosanitar, in vederea verificarii exigentelor fitosanitare ale zonei protejate respective. Codul pentru zona protejata va fi indicat pe pasaportul fitosanitar, langa marcajul distinct <ZP>.

Pasaportul fitosanitar de inlocuire

Un pasaport fitosanitar poate fi inlocuit, la o data ulterioara si in orice parte a Comunitatii, cu un alt pasaport fitosanitar, in conformitate cu urmatoarele dispozitii: a) numai atunci cand transporturile de marfa sunt divizate sau atunci cand mai multe transporturi de marfa sau parti din acestea sunt combinate sau atunci cand statutul fitosanitar al transporturilor de marfa se schimba, fara a prejudicia exigentele specifice prevazute in anexa IV a HG nr. 563/2007; b) numai la solicitarea unei persoane fizice sau juridice, fie ca aceasta este producator sau nu, inregistrata intr-un registru oficial, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8) din HG nr. 563/2007, care se aplica in mod corespunzator .

Pasaportul de inlocuire trebuie sa poarte o marca speciala <RP> si sa includa numarul de inregistrare al producatorului sau importatorului inregistrat initial.

Numarul de inregistrare al expeditorului (producator/comerciant) de pe pasaportul fitosanitar este consemnat in registrul de intrari cu

16

mentiunea “RP” pentru trasabilitate in momentul depistarii unui organism de carantina pe filiera circulatiei si productiei produsului respectiv. De asemenea, in Registrul de iesiri se va face mentiunea “RP”.

Solicitantul face acelasi tip de cerere, indicand cu precizie plantele carora le sunt destinate aceste pasapoarte de inlocuire.

Daca pasaportul se afla pe un document care nu continua sa insoteasca marfa, comerciantul trebuie sa solicite un pasaport de inlocuire.

Atunci cand unitatea primeste etichetele solicitate, le aplica fie pe plantele, produsele vegetale sau alte obiecte vizate fie pe pe ambalaj sau pe mijlocul de transport. Toate informatiile necesare sunt inscrise apoi in registrele unitatii.

Mod de utilizare a fisei de inspectie pasaport

Aceasta fisa este utilizata in cazul tuturor inspectiilor care se fac la unitatile inregistrate, atunci cand inspectia vizeaza plantele, produsele vegetale sau alte obiecte pentru care este necesar un pasaport fitosanitar. Aceasta fisa nu se utilizeaza pentru cartoful de samanta, pentru care exista o fisa specifica.

Fisa de inspectie pasaport trebuie completata pe baza informatiilor furnizate de fisa de productie: - in coloana din stanga sunt enumerate principalele acte normative in vigoare pe care se bazeaza inspectia; - in coloana din centru sunt enumerate principalele informatii legate de Unitatea Fitosanitara si de inspectia fitosanitara; - in coloana din dreapta sunt enumerate principalele informatii privind unitatea controlata: -denumirea (persoana fizica sau persoana juridica); -numarul de inregistrare (obligatoriu); -adresa; -numele persoanei de contact, care are responsabilitatea asigurarii legaturii intre unitatea inregistrata si Unitatea Fitosanitara; -anul campaniei (campaniile sunt de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie); -inspectorul fitosanitar isi completeaza numele si data efectuarii inspectiei;

-inspectorul va nota codul fisei de inspectie fitosanitara conform metodologiei stabilite.

In tabelul privind controlul documentelor Inspectorul fitosanitar: - verifica toate aspectele referitoare la documente, in special fisa de productie, registrul de intrari si registrul de iesiri, planurile parcelelor, documente definite in caietul de sarcini administrativ;

17

- bifeaza la da sau nu elementele controlate in cadrul inspectiei (atunci cand sunt mai multe inspectii pe an nu este necesar ca toate aceste elemente sa fie din nou controlate); -noteaza daca toate elementele sunt in conformitate cu reglementarea in vigoare; -noteaza toate observatiile necesare pentru inspectia urmatoare.

In tabelul privind inspectia tehnica (control de identitate si

fitosanitar) Inspectorul fitosanitar: - precizeaza, daca este cazul, parcela pe care realizeaza inspectia; - intocmeste lista de plante care exista in unitate; - compara aceasta lista cu datele din Fisa de productie, notand daca este conforma in ceea ce priveste genurile si speciile, iar pentru numar sau suprafata este permisa o toleranta de 10%; -indica plantele inspectate cu ocazia inspectiei, iar daca pentru anumite plante perioada nu este cea mai potrivita pentru observarea simptomelor organismelor de carantina, atunci respectivele plante nu pot fi inspectate; - noteaza situatiile in care este necesar sa faca prelevari, precizand numarul acestora. Este recomandabil sa noteze clar, pe plan, locul exact de unde a facut prelevarile, pentru a putea regasi plantele vizate, acest plan fiind anexa la fisa de inspectie.

Pentru plantele la care nu s-au facut prelevari de probe, inspectorul va preciza daca sunt conforme sau nu cu exigentele pasaportului fitosanitar. Aceasta va servi ca referinta pentru completarea Procesului-Verbal pentru eliberarea pasaportului fitosanitar.

Pentru plantele la care se fac prelevari de probe, inspectorul bifeaza coloana ”in asteptare”. Aceste prelevari vor fi notate intr-un alt document - Raportul de inspectie -, care va insoti Fisa de inspectie pasaport.

In decursul inspectiei se va nota orice observatie care poate fi considerata utila in precizarea modului de derulare sau al concluziilor inspectiei efectuate. Inspectorul poate continua aceste observatii, daca este cazul, pe o alta pagina, care va fi anexata.

Fisa de inspectie pasaport semnata de catre inspectorul fitosanitar va fi inaintata persoanei de contact sau reprezentantului unitatii controlate in vederea semnarii.

In cazul in care acesta refuza sa semneze, inspectorul va face mentiunea « REFUZ ». In cazul in care este imposibil sa intalneasca un reprezentant al unitatii, inspectorul va face mentiunea « ABSENT ».

18

Formularele vor fi codificate intr-un mod armonizat care sa permita trasabilitatea operatiilor realizate. Aceasta codificare se va face dupa urmatorul principiu general:

ZZ / XX / 07 / T1 / 001

ZZ : codul formularului, in general format din 2 litere, fiind dat in coltul din dreapta sus a documentului XX : codul automobilistic al judetului 07: anul completarii documentului T: daca documentul este completat de catre un inspector din Unitatea Fitosanitara (V in cazul unui Inspectorat de Carantina Fitosanitara Vamala) 1: numarul de ordine al inspectorului din Unitatea Fitosanitara. Un numar trebuie sa fie acordat fiecarui inspector care poate completa documentele fitosanitare. Aceasta numerotare este o initiativa a unitatii fitosanitare, pentru stabilirea trasabilitatii sale interne. 001: numar de ordine cronologica pentru formularul dat XX dat in cursul anului. Exemplu: COD pentru Fisa de inspectie pasaport: FP/ BH / 07/ T1 / 001

FP/ BH / 07/ T1 / 001

Fisa pasaport

UF- Inspector nr.1

Fisa pasaport nr.1 a inspectorului fitosanitar

in cauza, in 2007

Judetul Anul

19

LISTA DOCUMENTELOR (FORMULARELOR) Pentru INREGISTRARE se utilizeaza urmatoarele formularele: 1. CERERE pentru inregistrarea producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere, a unei alte persoane si a importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte (Anexa I) 2. REGISTRUL OFICIAL DE INREGISTRARE (Anexa II) 3. CERTIFICAT DE INREGISTRARE (Anexa III) Pentru eliberarea PASAPORTULUI FITOSANITAR CE se utilizeaza urmatoarele formulare: 1. FISA DE ACTIVITATE – FA (Anexa IV) 2. FISA DE PRODUCTIE - FPR (Anexa V) 3. CAIETUL DE SARCINI AL UNEI UNITATI VIZATE DE PASAPORT (Anexa VI) 4. FISA DE INSPECTIE PASAPORT - FP (Anexa VII) 5. RAPORT DE INSPECTIE FITOSANITARA– RI (Anexa VIII) 6. PROCES-VERBAL pentru eliberarea Pasaportului Fitosanitar – PP (Anexa IX) 7. CERERE DE ELIBERARE A PASAPORTULUI FITOSANITAR - CP (Anexa X)

20

Anexa I CERERE pentru inregistrarea producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere, a unei alte persoane si a importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte ...................................................................... (denumirea/numele persoanei juridice/fizice) cu sediul/domiciliul in localitatea ......................, str. ................ nr. ......, judetul ................., telefon ........, fax .........., inmatriculata la registrul comertului*) cu nr. ........... din .............., reprezentata prin ...................... (numele si prenumele), avand functia de ....................., solicit inregistrarea ca:

1.|_| producator |_| depozit colectiv |_| centru de expediere |_| o alta persoana al(a) urmatoarelor plante, produse vegetale sau alte obiecte: ....................................................................................................................... 2.|_| importator de plante, produse vegetale sau alte obiecte. Anexam la prezenta cerere, in copie, urmatoarele documente: a) actul constitutiv*); sau carte de identitate**); b) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului*); c) in cazul semintelor si materialului saditor, autorizatia de producere, prelucrare sau comercializare, dupa caz, eliberata de autoritatile de specialitate teritoriale; d) codul fiscal*); e) in cazul producatorilor, titlul de folosinta (proprietate, arenda, inchiriere etc.), schita de amplasare a culturilor, suprafata pe fiecare cultura, specificarea plantei premergatoare pentru fiecare cultura si alte detalii (irigat, asolament etc.).

Declar pe propria raspundere ca mi-am insusit prevederile legislatiei in vigoare privind desfasurarea activitatilor pentru care solicit inregistrarea. Ma oblig sa anunt orice modificare intervenita in documentatia depusa pentru inregistrare, in termen de 15 zile de la data producerii modificarii. Data .............................. Semnatura si stampila solicitantului

…………….............................. ____ *) numai in cazul persoanelor juridice; **) numai in cazul persoanelor fizice.

21

Anexa II REGISTRUL OFICIAL DE INREGISTRARE Nr. crt.

Denumirea/numele persoanei

juridice/fizice

Numarul de

inregistrare

Tipul de activitate

Adresele la care isi

desfasoara activitatile

Numarul dosarului

de evidenta in arhiva

Observatii

0 1 2 3 4 5 6

22

Anexa III

ROMANIA MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE Unitatea Fitosanitara ............................. Seria ............. Nr. ...................

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

In temeiul art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, se inregistreaza persoana juridica/fizica .................. cu nr. ........., pentru ..................... plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte, cu sediul/domiciliul in localitatea ......................, str. ................ nr. .........., judetul ................., inmatriculata la registrul comertului*) cu nr. ........... din .................. . Prezentul certificat poate fi suspendat daca au fost incalcate obligatiile prevazute de legislatia in vigoare. Persoana juridica/fizica inregistrata este obligata sa anunte emitentul prezentului certificat de inregistrare cu privire la orice modificare intervenita in documentatia depusa la inregistrare.

Director, ....................................

(numele, prenumele, semnatura si stampila) Data eliberarii ............................. VIZA ANUALA Data ................................ L.S. ................................. Modificari intervenite ......................................................

Data ................................ L.S. ................................. Modificari intervenite ......................................................

Data ................................ L.S. ................................. Modificari intervenite ......................................................

Data ................................ L.S. ................................. Modificari intervenite ......................................................

Data ................................ L.S. ................................. Modificari intervenite ......................................................

Data ................................ L.S. ................................. Modificari intervenite ......................................................

*) Numai in cazul persoanelor juridice.

23

Anexa IV

FA

11-07

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Unitatea fitosanitara Adresa: Anul:

Unitatea inregistrata: Numar inregistrare: Localitatea: Adresa: Persoana de contact:

FISA DE ACTIVITATE

Bifati casutele care corespund situatiei unitatii

ACTIVITATE Producator Depozit Centru Importator Plante listate in ANEXA V A I 1 si Anexa V A II 1 (*)

UI - FPR

UI

UI UI

Plante vandute catre persoane implicate

profesional in productie

(legumicultori, producatori de flori…)

UI - FPR

UI

UI UI

Plante listate in Anexele V A I 2 si V A I 3 sau anexa V A II 2 (*)

Plante vandute catre alti utilizatori

Cartofi destinati consumului UI

UI

UI

UI

Alte plante, produse vegetale sau alte obiecte care nu sunt prevazute in Anexa V A (*)

UI

UI

UI

UI

Plante, produse vegetale si alte obiecte listate in Anexa V B, originare din teritorii, altele decat acele teritorii prevazute in Anexa V A

UI

Alte plante care nu sunt listate in Anexa V B (*)

UI

Daca aceasta casuta este bifata, unitatea trebuie sa fie

inregistrata oficial FPR

Daca aceasta casuta este bifata, unitatea trebuie sa

completeze Fisa de productie

(*)

Referinta la Hotararea Guvernului nr.563/2007 privind reglementarea fitosanitara in Romania

DATA SEMNATURA REPREZENTANTULUI UNITATII

24

Anexa V

FPR 11-07

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Unitatea fitosanitara: Adresa: Anul:

Unitatea inregistrata: Numar inregistrare: Localitatea: Adresa: Persoana de contact:

FISA DE PRODUCTIE

DATA: SEMNATURA:

Suprafata de productie (in hectare) COMUNA COMUNA COMUNA COMUNA Parcela: Parcela: Parcela: Parcela:

Plante, produse vegetale si alte obiecte originare din comunitate mentionate in

Anexa V, partea A, sectiunea I-a si sectiunea a II-a

Plante destinate plantarii, seminte*, bulbi, tuberculi destinati plantarii ,fructe** Judet : Judet : Judet : Judet : 10 Mar (Malus Mill.) □ CE □ ZP 20 Par (Pyrus L.) □ CE □ ZP 30 Gutui (Cydonia Mill.) □ CE □ ZP 40 Prun (Prunus domestica L.) □ CE 50 Cais (Prunus armeniaca L.) □ CE 60 Piersic (Prunus persica L.) □ CE 70 Cires (Prunus cerasus L.) □ CE

Pomi fructiferi

80 Alte specii de Prunus L. □ CE Vita-de-vie 90 Vita-de-vie (Vitis L) □ CE □ ZP, fructe de Vitis L.** □ ZP

100 Capsun (Fragaria L.) □ CE 110 Zmeur, mur (Rubus L.) □ CE 120 Plante de Citrus ,Fortunella Swingle, Poncirus Raf. □ CE

Arbusti fructiferi 121 Fructe** de Citrus L., Fortunella Swingle ,Poncirus Raf. □ CE

130 Amelanchier Med., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Pyracantha Roem., Eriobotrya Lindl., Mespilus L., Sorbus L. si alte specii sensibile la focul bacterian □ CE □ ZP; Eucalyptus L’Herit. □ ZP

131 Polen viabil pentru polenizare □ ZP (conf. pct. 1.4)

Arbusti ornamentali

140 Prunus L., P. laurocerasus L., P. lusitanica L. □ CE 150 Pinus L. (pin), □ CE □ ZP, Larix Mill, □ CE □ ZP 151 Picea A. Dietr. (molid) □ CE □ ZP, Abies Mill. (brad) □ CE □ ZP 152 Alte conifere (Tsuga Carr., Pseudotsuga Carr.) □ CE □ ZP 160 Platanus L. (platan) □ CE 161 Quercus L. (stejar) □ CE, Castanea Mill. (castan, ) □ CE

Arbori de padure

162 Populus L. (plop) □ CE □ ZP 170 Bulbi si cormi destinati plantarii: stanjenel, lalea, narcisa (pct.3)

□ CE

180 Rasaduri de flori: Argyranthemum spp., Aster spp., Dendranthema Des Moul, Dianthus L. si hibrizii, Exacum spp., Gerbera Cass, Gypsophila L., toate varietatile hibrizilor de Impatiens de Noua Guinee, Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l ′Herit ex Ait., Tanacetum L., Verbena L. □ CE (pct.2.1)

181 Plante de Solanaceae (pct.2.2) □ CE

Floricultura

182 Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae (pct.2.3) □ CE, si Begonia L. □ ZP, Euphorbia pulcherrima Willd. □ ZP, Ficus L. □ ZP, Hibiscus L □ ZP

190 Tomate (Lycopersicon lycopersicum L.) - rasaduri □ CE 200 Plante destinate plantarii: Brassica spp., Apium graveolens L.,

Cucumis spp., Lactuca spp., Spinacia L., Allium porrum L. □ CE

210 Plante de Solanaceae: ardei iute, ardei gras, vanata, pepene, salata, telina, praz si alte rasaduri de legume □ CE

220 Seminte si bulbi de Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium schonoprasum L. □ CE

230 Seminte de tomate* (Lycopersicon lycopersicum L.) □ CE

Legume

240 Seminte de fasole * (Phaseolus vulgaris L) □ CE □ ZP Cartof 250 Solanum tuberosum L. (cartof de samanta) □ CE □ ZP Plante furajere 260 Medicago sativa L. *(lucerna) □ CE

270 Plante de Beta vulgaris L. □ CE □ ZP si seminte de Beta vulgaris* L. □ ZP, Dolichos* Jacq. □ ZP si Gossypium spp* □ ZP, fructe de Gossypium spp** □ ZP

271 Sol de la sfecla si deseuri de sfecla (Beta vulgaris L.) □ ZP 280 Helianthus annuus *L (seminte de fl.soarelui) □ CE

Culturi industriale

290 Humulus lupulus L. (hamei) □ CE 300 Platanus L. (platan) □ CE 310 Coniferales -conifere □ ZP,

scoarta izolata de Castanea Mill. □ ZP Lemn si

scoarta 311 Scoarta izolata de Castanea Mill. □ ZP,

conifere (Coniferales) □ ZP

25

Anexa VI

CAIETUL DE SARCINI AL UNEI UNITATI VIZATE DE PASAPORTUL FITOSANITAR

Institutii vizate (persoane fizice sau juridice)

- Unitati producatoare de plante listate in anexa V, partea A din HG 563/2007; - Comerciantii (depozitele colective si centrele de expediere) listate in anexa V, partea A din HG 563/2007

Obligatii privind documentele : - pentru toate unitatile vizate: - sa se inregistreze la Unitatea Fitosanitara a judetului unde isi desfasoara activitatea;

- sa completeze in fiecare an o Fisa de activitate care sa le permita inregistrarea sau obtinerea vizei anuale a acestei inregistrari;

- sa aiba in dotare 2 registre: 1. un registru de intrari, in care se noteaza, pentru fiecare marfa insotita de un pasaport

fitosanitar, urmatoarele: - data intrarii; - denumirea plantelor; - numarul/cantitatea plantelor; - numarul de inregistrare al expeditorului ; - numarul individual al pasaportului de insotire;

2. un registru de iesiri, in care se noteaza pentru fiecare marfa insotita de un pasaport fitosanitar, urmatoarele:

- data iesirii; - denumirea plantelor; - numarul/cantitatea plantelor; - numarul de inregistrare initial (in cazul pasaportului de inlocuire); - numarul individual al pasapoartului fitosanitar.

Registrele trebuie puse la dispozitia inspectorilor fitosanitari: - sa completeze anual Fisa de productie (pentru producatori); - sa mentina un plan actualizat cu privire la conditiile in care se cultiva, produc, depoziteaza,

pastreaza sau se utilizeaza plantele, produsele vegetale sau alte obiecte; - sa mentina inregistrarile in scopul punerii la dispozitia organismului oficial responsabil a unor

informatii complete cu privire la plantele cumparate pentru a fi depozitate sau plantate in alte locatii, aflate in curs de productie, expediate catre terti si pastrarea documentelor referitoare la acestea cel putin un an de zile.

Obligatii de informare : - Unitatile inregistrate sunt responsabile de starea fitosanitara a plantelor pe care le pun in

circulatie; - Producatorului ii revine sarcina de a anunta organismul oficial responsabil cu privire la orice

aparitie neobisnuita de organisme daunatoare, simptome sau alte anomalii ale plantelor. Obligatii la comercializare: Plantele, produsele vegetale si alte obiecte nu pot circula pe teritoriul Comunitatii Europene si nu

pot fi introduse intr-o zona protejata, decat daca au un pasaport fitosanitar valid pentru teritoriul in cauza este atasat la acestea, la ambalajele lor sau la vehiculele care le transporta.

Pasaportul fitosanitar poate fi inlocuit, la o data ulterioara si in orice parte a Comunitatii Europene, cu un alt pasaport fitosanitar, numai atunci cand:

- transporturile de marfa sunt divizate, mai multe transporturi de marfa sau parti din acestea sunt combinate sau statutul fitosanitar al lotului se schimba.

Obligatia de acces liber: - sa fie permis accesul liber al inspectorilor fitosanitari pentru efectuarea inspectiilor tehnice si

documentare. Asistenta Unitatilor fitosanitare. Inspectorii fitosanitari trebuie sa asigure asistenta unitatilor inregistrate la punerea in aplicare a

reglementarilor fitosanitare privind pasaportul fitosanitar si sa furnizeze informatii utile pentru depistarea organismelor de carantina.

Anexa VII Control documentar:

Anexa VIII

CADRU LEGISLATIVOG 136/2000 HG 563/2007 OM 580/2007 OM 583/2007 OM 698/2007

1 -DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA UNITATEA FITOSANITARA: Adresa: Inspector fitosanitar: Data intocmirii raportului:

2 – CAMPANIA (ANUL) Codul fisei de inspectie asociate : Data inspectiei:

RF 11 -2007

RAPORT DE INSPECTIE 3- Cod:

UNITATEA CONTROLATA NUMAR INREGISTRARE Adresa Persoana de contact Campania (anul)

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA UNITATEA FITOSANITARA Adresa Inspector fitosanitar Data inspectiei

Legislatia in vigoare : OG 136/2000; HG 563/2007; HG 1135/2007; OM 580/2007; OM 583/2007; OM 698/2007;

FISA DE INSPECTIE PASAPORT - Codul :

Plan de parcele Registru iesiri Registru intrari

Fisa de productie NuDaNuDa

Observatii Conformitate fata de exigente

Controlat la inspectie

Puncte controlate

Semnatura inspector fitosanitar

Lemn si scoarta 10

Culturi industriale 9.

A se vedea fisa inspectie cartof Cartof de samanta 8.

Legumicultura 7.

Floricultura 6.

Arbori de padure 5.

Arbusti ornamentali 4.

Arbusti fructiferi 3.

Vita-de-vie 2.

Pomi fructiferi: Malus, Pyrus, Prunus,Cydonia….

1.

In

asteptare

Da

Nu

numar Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

ObservatiiConformitate fata de exigentele pasaportului

fitosanitar

Prelevare probe Controlat

la inspetie

Conformitate/

fisa de product uctie

Existent in unitate

Parcela ELEMENTE INSPECTATE (Plante destinate plantarii, bulbi, tuberculi destinati plantarii cu exceptia semintelor)

Nr. crt

Inspectia tehnica (control de identitate si fitosanitar):

27

FITOSANITARA

9- PENTRU PASAPORT Conformitate

cu exigentele

Pasaportului fitosanitar

4 REFERINTELE

LOCULUI INSPECTAT

5 PLANTE, PRODUSE

VEGETALE SAU ALTE OBIECTE / NATURA

LOCULUI INSPECTAT

6 ORGANISME DAUNATOARE CAUTATE

7 CODURI PROBE

8

REZULTAT

Da

Nu

10 – Rezultatul inspectiei 11- Recomandarile inspectorului

Semnatura Inspector fitosanitar

Anexa IX

UNITATEA CONTROLATA : NUMAR INREGISTRARE: Adresa: Persoana de contact: Campania (anul) :

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA UNITATEA FITOSANITARA: Adresa: Inspector fitosanitar:

In urma inspectiei fitosanitare din unitatea dvs., sunteti autorizat sa intreprindeti demersurile pentru eliberarea pasaportului fitosanitar pentru urmatoarele plante :

Observatiii Codul fisei de inspectie sau al raportului de inspectie

Parcelele (denumire, suprafata, sau numarul de plante

Plantele avute in vedere (specii – varietati..)

Codul: PROCES VERBAL PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI FITOSANITAR

28

Anexa X

CP 11-2007

Codul:

Unitatea: Persoana responsabila: Numar de inregistrare: Codul procesului-verbal al inspectiei din data:

□ Pasaport initial □ Pasaport de inlocuire

Cantitate totala

Nr. etichete Cantitate (kg/nr.buc) pe o eticheta

Eticheta cu atas

Eticheta autoadeziva

Plante (gen sau specie)

Solicit eliberarea urmatoarelor pasapoarte fitosanitare: CERERE DE ELIBERARE A PASAPORTULUI FITOSANITAR

Aceasta autorizatie este valabila pina la …….................. Cu toate acestea, in caz de contaminare sau pericol de contaminare de catre un organism de carantina, aceasta autorizatie va fi imediat suspendata pina la stabilirea concluziilor unei noi inspectii realizata de catre Unitatea Fitosanitara. Nu sunteti autorizat sa faceti cerere de eliberare a pasaportului fitosanitar pentru urmatoarele plante :

Observatiii Codul fisei de inspectie sau al raportului de inspectie

Parcele (denumire, suprafata, sau numarul de plante

Plante avute in vedere (specii – varietati..)

REPREZENTANTULUI UNITATII INSPECTOR FITOSANITAR

SEMNATURA SEMNATURA

Data cererii: ............................................................... Numele si semnatura conducatorului unitatii: ..................................................................................................................

Inspector fitosanitarNume prenume

Semnatura

Eliberarea pasaportului fitosanitar de catre Unitatea Fitosanitara:Data eliberarii: Conformitate eliberare fata de cerere: Da/NU In caz negativ, se vor preciza diferentele si motivele:

29

Nota privind inregistrarea producatorilor sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere pentru cartofii de consum

Inregistrarea producatorilor sau a depozitelor colective ori a centrelor

de expediere pentru cartofii de consum, conform prevederilor legale in vigoare, asigura gestionarea focarelor organismelor de carantina si trasabilitatea loturilor de cartofi consum puse in vanzare. ●Baza juridica

O.G. nr. 136/2000, H.G. nr. 563/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, O.M. nr. 580/2007 si O.M. 698/2007, acte normative care transpun Directivele 2000/29 CEE, 92/90/CEE, 93/50/CEE.

●Mod de aplicare

Producatorii sau depozitele colective ori centrele de expediere care produc sau comercializeaza cartofi de consum se inregistreaza conform reglementarilor fitosanitare in vigoare, intr-un registru oficial cu un numar individual de inregistrare si primesc, un certificat de inregistrare care va fi vizat anual. In registrul oficial de inregistrare, la rubrica “Tipul de activitate” se va mentiona “cartof consum “.

In conformitate cu art.2 alin.(2) din OM nr.698/2007, tuberculii de Solanum tuberosum trebuie sa indeplineasca exigenta specifica prevazuta la pct.16.5 din sectiunea a II-a, anexa nr. IV la HG nr.563/2007 si anume:

Numărul de înregistrare trebuie aplicat pe ambalaj sau, în cazul cartofilor vrac transportaţi în cantităţi mari, pe vehiculul ce transportă tuberculii de cartof, pentru a dovedi că aceştia au fost cultivaţi de un producător înregistrat oficial, sau provin din depozite comune înregistrate oficial sau centre de expediere localizate în zona de producţie, indicând că tuberculii sunt liberi de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith şi că au fost respectate prevederile privind organismele daunatroare: Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival si Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis, dupa caz.

In fiecare an, depozitele colective sau centrele de expediere vor

transmite Unitatilor Fitosanitare lista producatorilor de la care cumpara cartofii de consum.

30

●Nu sunt inregistrati oficial micii producatori de cartof de consum, care produc pe o suprafata mai mica de 0,5 ha si a caror productie este destinata autoconsumului sau pietei locale.

Legislatia fitosanitara nu prevede efectuarea obligatorie a inspectiei

fitosanitare pentru cartofii de consum. Cu toate acestea, este necesar sa se efectueze cel putin o vizita pe an, in perioada cea mai propice pentru efectuarea controlului fitosanitar, pentru a verifica starea fitosanitara a cartofilor. Inspectiile pot fi efectuate, in cadrul programului de monitorizare fitosanitara a cartofului.