Prezentare Societati mutuale in UE

9
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!” Societati mutuale in UE 'mutual benefit‘ ('health providence’) societies – societati mutuale de asigurari sociale si de sanatate suplimentare sau complementare sau integrate in sistemul de protectie sociala de stat, au propriile stabilimente – spitale, farmacii 'mutual insurance' societies – societati mutuale de asigurari pot acoperi membri pentru riscuri multiple legate de proprietate si de viata ; exista in majoritatea statelor membre UE (nu si in Romania) La nivelul UE societatile mutuale furnizeaza servicii sociale si medicale pentru 230 mil. persoane Prime de asigurare totale de 180 bilioane Euros

Transcript of Prezentare Societati mutuale in UE

Page 1: Prezentare Societati mutuale in UE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!”

Societati mutuale in UE• 'mutual benefit‘ ('health providence’) societies –

societati mutuale de asigurari sociale si de sanatate suplimentare sau complementare sau integrate in sistemul de protectie sociala de stat, au propriile stabilimente – spitale, farmacii

• 'mutual insurance' societies – societati mutuale de asigurari pot acoperi membri pentru riscuri multiple legate de proprietate si de viata ; exista in majoritatea statelor membre UE (nu si in Romania)

• La nivelul UE societatile mutuale furnizeaza servicii sociale si medicale pentru 230 mil. persoane

• Prime de asigurare totale de 180 bilioane Euros

Page 2: Prezentare Societati mutuale in UE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!”

Societati mutuale in Romania – de ce?• Situatia demografica si de ocupare – asigurare a populatiei

Romaniei lasa un numar foarte mare de persoane fara acoperire (ex. lucratorii agricoli si cei neremunerati din gospodariile agricole nu au nici un fel de asigurari de batranete – pensie sau de sanatate) in sistemele de asigurari actuale si nu sunt sustenabile pe termen mediu si lung

• Exista presiuni pentru a limita cheltuielile acestor fonduri prin limitarea masurilor care sunt finantate – de exemplu prin introducerea sistemelor de asigurari facultative si limitarea acoperirii pentru cele obligatorii. Asiguratorii comerciali nu vor fi interesati sa asigure grupurile vulnerabile cum ar fi persoanele cu probleme cronice sau grave de sanatate, somerii, persoanele in varsta.

Page 3: Prezentare Societati mutuale in UE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!”

Miza actuala – legea sanatatiiRecomandarile CE•Guvernele nationale trebuie sa aibe in vedere modul in care reglementeaza piata in aceste domenii astfel incat sa asigure competitia si competitivitatea si sa mentina si costurile la un nivel la care cetatenii sa isi poata permite serviciile medicale•Reglementarea pietei de asigurari de sanatate trebuie sa aiba in vedere atat societatile comerciale, de obicei societati pe actiuni cat si societatile mutuale si sa nu permita “risk selection or cream skimming practices” - selecţie adversă prin care agentul de asigurări selectează numai riscurile bune din populaţie şi nu îi asigură pe cei care au cu adevărat nevoie de îngrijiri medicale.Directorate-General for Internal Policies, The Role of Mutual Societies in the 21st Century 2011

Page 4: Prezentare Societati mutuale in UE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!”

Prevederile proiectului de legeArt. 190(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:d) asigurator de sănătate –asigurator, persoana juridică română autorizată ca societate de asigurări în conditiile legii să exercite activităti de asigurare de sanatate, precum si sucursala unei societăti de asigurare sau a unei societăti mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competentă a statului membru de origine şi îndeplineşte condiţiile legale necesare pentru a funcţiona pe teritoriul României;

Page 5: Prezentare Societati mutuale in UE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!”

Prevederile proiectului de lege – privatizarea asigurarilor de sanatateArt 204

Asigurătorii de sănătate care pot intra în sistemul de asigurări sociale de sănătate - condiţii de eligibilitate cumulative:•să fie autorizaţi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;•să fi încheiat la nivelul grupului national sau international din care fac parte poliţe de asigurare de sănătate pentru cel puţin un milion de asiguraţi 1.000.000 în anul fiscal anterior intrarii in vigoare a titlului XI din prezenta lege;•valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru persoanele prevăzute la lit.b) să fi fost de cel puţin 250 (doua sute cincizeci) milioane de euro la nivelul grupului national sau international din care fac parte în anul fiscal anterior intrarii in vigoare a titlului XI din prezenta lege;

Page 6: Prezentare Societati mutuale in UE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!”Prevederile proiectului de legeAsigurătorii de sănătate Art 204•Între CNAS şi asigurătorii de sănătate se încheie contracte de tip civil care reglementează condiţiile de alocare a sumelor de către CNAS şi condiţiile acordării serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale din pachetul de bază pentru asigurati. Din sumele încasate de la CNAS, asiguratorii de sănătate pot reţine pentru plata serviciilor de administrare ale asiguratorului o cotă de 2,8%, iar diferenţa va fi utilizată pentru plata serviciilor medicale din pachetul de bază pentru persoanele asigurate. Eventualele sume aferente plăţii serviciilor medicale rămase neutilizate la finele anului pot fi utilizate de către asiguratorul de sănătate în anul curent, cu aceeaşi destinaţie.

Page 7: Prezentare Societati mutuale in UE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!”

Prevederile proiectului de legeArt. 237Asigurările voluntare de sănătate pot fi oferite în condiţiile legii de următoarele categorii de asiguratori:•Asiguratori de sănătate în relaţie contractuala cu CNAS – nu si societati mutuale nationale?•Asociaţiile mutuale care au ca obiect de activitate operaţiuni de asigurare a riscului de boală sau accidente şi activităţi de prevenţie şi promovarea sănătăţii, în relaţie contractuală cu CNAS, pentru pachetul de servicii medicale de bază, membrilor aderenţi. Membrii aderenţi pot fi persoane asigurate social care au optat pentru un pachet de servicii complementare şi suplimentare, aşa cum sunt reglementate prin HG.•Asiguratori autorizaţi în condiţiile Legii care desfăşoară activităţi ce fac parte din gama asigurărilor facultative conform Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare.•Asigurările voluntare de sănătate pot fi, în sensul prezentei legi, asigurări de tip complementar şi suplimentar.

Page 8: Prezentare Societati mutuale in UE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!”

Prevederile proiectului de legeArt. 250•Înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor care practică asigurări voluntare de sănătate se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei care reglementează activitatea de asigurări, asigurări sociale de sănătate şi asociaţii mutuale din domeniul sănătăţii •Care? Nu exista decat pentru filiale

Page 9: Prezentare Societati mutuale in UE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!”

INSTITUTUL DE ECONOMIE SOCIALĂ

VĂ MULȚUMIM!

CONTACT WWW.IES.ORG.RO

• Ancuta Vamesu - [email protected]