OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

22
OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI: EXECUTAREA LEGĂTURILOR FUNCŢIONALE ÎNTR-O INSTALAŢIE ELECTRICĂ DE ILUMINAT O1. Identificarea şi precizarea rolului fiecărui element al instalaţiei electrice de iluminat. O2. Cunoaşterea metodologiei de executare a conexiunilor în doze. O3. Înţelegerea principiului de funcţionare şi a metodologiei de verificare a instalaţiei electrice de iluminat.

description

EXECUTAREA LEG ĂTURILOR FUNCŢIONALE ÎNTR-O INSTALAŢIE ELECTRICĂ DE ILUMINAT . OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:. O1. Identificarea şi precizarea rolului fiecărui element al instalaţiei electrice de iluminat. O2. Cunoaşterea metodologiei de executare a conexiunilor în doze. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

Page 1: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

EXECUTAREA LEGĂTURILOR FUNCŢIONALE ÎNTR-O INSTALAŢIE

ELECTRICĂ DE ILUMINAT

O1. Identificarea şi precizarea rolului fiecărui element al instalaţiei electrice de iluminat.O2. Cunoaşterea metodologiei de executare a conexiunilor în doze.O3. Înţelegerea principiului de funcţionare şi a metodologiei de verificare a instalaţiei electrice de iluminat.

Page 2: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

1. MATERIALE NECESARE REALIZĂRII INSTALAŢIEI DE ILUMINAT

DOZĂ DE RAMIFICAŢIE

TUB DE PROTECŢIE

CONDUCTOARE

Page 3: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

2. APARATE NECESARE REALIZĂRII INSTALAŢIEI DE ILUMINAT

DULIE ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU

ÎNTRERUPĂTOR DUBLU

SIURANŢE FUZIBILE

Page 4: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

3. CONSTRUCŢIA ŞI ROLUL APARATELOR ELECTRICE

ROL: FIXEAZĂ LAMPA ELECTRICĂ ŞI PERMITE ALIMENTAREA CU ENERGIE A LĂMPII

a. DULIA

I II III I II IIII. MANTAUA DULIEI

II. MIEZUL DULIEI CU CONTACTE ŞI CLEME DE LEGĂTURĂ

III. INELUL DULIEI

Page 5: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

ROL: ÎNCHIDE SAU DESCHIDE CIRCUITUL DE ALIMENTARE AL LĂMPII ELECTRICE

b. ÎNTRERUPĂTORUL SIMPLU

I. CLAPETA ÎNTRERUPĂTORULUI

II. SOCLUL ÎNTRERUPĂTORULUI (VEDERE FAŢĂ)

III. SOCLUL ÎNTRERUPĂTORULUI (VEDERE SPATE)

I II III

Page 6: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

ROL: ÎNCHIDE SAU DESCHIDE CIRCUITELE DE ALIMENTARE ALE LĂMPILOR ELECTRICE

c. ÎNTRERUPĂTORUL DUBLU

I. CLAPETELE ÎNTRERUPĂTORULUI

II. SOCLUL ÎNTRERUPĂTORULUI (VEDERE FAŢĂ)

III. SOCLUL ÎNTRERUPĂTORULUI (VEDERE SPATE)

I II III

Page 7: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

ROL: PROTEJEAZĂ INSTALAŢIA LA SCURTCIRCUIT

d. SIGURANŢA FUZIBILĂ

I. CORPUL SIGURANŢEI

II. PATRONUL SIGURANŢEI

III. CAPACUL SIGURANŢEI

I II III

Page 8: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

4.1. IDENTIFICAREA ELEMENTELOR SCHEMEI DE PRINCIPIU1

H1H1

H2

H2

H3

H3

K

Ke

e

Doza Doza

Page 9: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

4.2. IDENTIFICAREA ELEMENTELOR SCHEMEI DE PRINCIPIU2H1

H1

H2

H2

H3

H3

K1

K1

K2

K2

e

e

Doza1

Doza1

Doza2

Doza2

Doza3

Doza3

Page 10: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

5.1. VERIFICAREA APARATELOR - PANOPLIA1

Page 11: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

5.1. VERIFICAREA APARATELOR - PANOPLIA1

Page 12: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

5.1. VERIFICAREA APARATELOR - PANOPLIA1

Page 13: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

5.2. VERIFICAREA APARATELOR – PANOPLIA2

Page 14: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

5.2. VERIFICAREA APARATELOR – PANOPLIA2

Page 15: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

5.2. VERIFICAREA APARATELOR – PANOPLIA2

Page 16: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

6. EXECUTAREA CONEXIUNILOR ÎN DOZE – PANOPLIA1

CL

CL

CLCF

CF

CF

H1

H2 H3

K1-1 K1-2

N F

1

2

3

4

H1

H2 H3

K1

N F

K1-1 ---- H1K1-2 ---- H2+H3

Page 17: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

7. EXECUTAREA CONEXIUNILOR ÎN DOZE – PANOPLIA2

H1 H2 H3CL CL CLCF CF CF

K1-1 K1-2 K2

F

N

F

N

F

N123

4

5 6

789

H1 H2 H3

K1 K2

F

N

K1-1 ----- H1K1-2 ----- H2K2 ----- H3

Page 18: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

9.1. SCHEMA ELECTRICĂ MONOFILARĂ - PANOPLIA1

Page 19: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

9.2. SCHEMA ELECTRICĂ MONOFILARĂ – PANOPLIA2

Page 20: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

10. SDV-uri NECESARE EXECUTĂRII ŞI VERIFICĂRII LUCRĂRII

Page 21: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

11. NTSM SPECIFICE

- LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR SE UTILIZEAZĂ SCULE CU MÂNERE DIN MATERIALE ELECTROIZOLANTE, CORESPUNZĂTORE NORMELOR DE ELECTROSECURITATE.

- RACORDURILE DINTRE PĂRŢILE COMPONENTE ALE UNUI MONTAJ SE VOR FACE, ÎN MOD OBLIGATORIU, PRIN CONDUCTOARE PERFECT IZOLATE.

- ÎNAINTE DE ALIMENTAREA CU TENSIUNE A UNUI MONTAJ, SE VA FACE O VERIFICARE GENERALĂ A APARATELOR, LEGĂTURILOR, IZOLAŢIEI, ETC.

- ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII MONTAJULUI, ESTE INTERZISĂ ATINGEREA PĂRŢILOR NEIZOLATE, SCHIMBAREA LEGĂTURILOR, ATINGEREA ŞI ÎNLOCUIREA BECURILOR.

- DUPĂ TERMINAREA EXPERIENŢELOR, MONTAJUL VA FI SCOS OBLIGATORIU DE SUB TENSIUNE.

Page 22: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE LECŢIEI:

TEST DE VERIFICARE

CL

CL

CLCF

CF

CF

H1

H2 H3

K1 K2

N F

K1 – H2

K2 – H1+H3

0

1 2