NORMATIV SCOLI

download NORMATIV SCOLI

of 65

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  247
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of NORMATIV SCOLI

MINISTERULLUCRRILORPUBLICEIAMENAJRIITERITORIULUI Direciacoordonarecercetaretiinificireglementritehnicepentruconstrucii

NORMATIV PRIVINDPROIECTAREA,REALIZAREA SIEXPLOATAREACONSTRUCIILOR PENTRUSCOLISILICEEINDICATIVNP01097 Elaboratde: PRINCERSA.(Proiectarepentrunvmnticercetare) Directorgeneral: Responsabillucrare: Elaboratori: Arh.PetreSwoboda Arh.PetreSwoboda Dr.Ing.GeorgeZarojanu Prof,Dr.Ing.RaduPetrovici Ing.ConstantinBuzdugan Ing.MarcelaColiu Ing.GheorgheNegoescu Arh.AncaDrughean Arh.IoanaAtanasescu

Coordonatde: DIRECIACOORDONARECERCETARETIINIFIC IREGLEMENTRITEHNICE PENTRUCONSTRUCII

Director: Ing.OctavianMnoiu Responsabiltem:Arh.DoroteiaCocheci Avizatde: CONSILIULTEHNICOTIINIFICAL MINISTERULUILUCRRILORPUBLICEI AMENAJRIITERITORIULUIcuavizulnr.342/1996 NORMATIVPRIVINDPROIECTAREA,REALIZAREAIEXPLOATAREA CONSTRUCIILORPENTRUCASEDECOPII Indicativ:NP01097 1.GENERALITI 1.1Domeniuldeaplicare. 1.1.1Prezentulnormativcuprindetotalitateainstruciunilor,regulilor,ndrumrilortehnicecu caracterobligatoriuirecomandriloropionalepentruproiectarea,verificareaproiectelor,execuia

iexploatareaconstruciilorpentrucoliiliceeconformprdvederilordinLegeanvmntului 84/1995,diriLegea10/1995privindcalitateanconstrucii,dinLegea125/1996pentrumodificarea icompletareaLegii50/1991privindautorizareaexecutriiconstruciiloridinHotrreanr. 51/1996privindunelemsuripentrumbuntireaactivitiideprevenireistingereaincendiilor. 1.1.2.Prevederileprezentului normativsereferlacolileiliceeleceseexecutdinfonduride statsaudinfonduri privateisevoraplicanmodcorespunztorilalucrriledereparaii,de consolidri,extinderesaudeamenajrincldiriexistentedestinatecolilori liceelor. 1.1.3.Normativulstabiletecerineledecalitate,corespunztoarecldirilorpentrucoliiliceece trebuieproiectate,realizateimeninute,laaceiaiparametri,pentreagaduratdeexistena construciei. Elaboratde: PRNCERS.A(Proiectarepentru nvmnticercetare)BUCURETI Aprobatde: MINISTRULLUCRRILOR PUBLICEIAMENAJRII TERITORIULUIcuordinulnr.5/Ndin 22.01.1997

1.2. Condiiiledeutilizare. 1.2.1.Prevederilenormativuluipentruproiectarea,realizareaiexploatareacoliloriliceelor corespundlegilor,hotrrilor,istandardelordestatprivindorganizarea, tehnologiileicalitatea construciilordinRomnia. 1.2.2.Inproiectareaiexecuiacoliloriliceelor,sevorrespectacerineledecalitateale construciilorstabilitedeLegeanr.10/1995,sianume:rezistenaistabilitateasiguranan exploataresiguranalafocigiena,sntateaoamenilor,refacereaiproteciamediuluiizolaia termic,hidrofugieconomiadeenergieproteciampotrivazgomotului. 1.2.3.Cerineledecalitatealeconstruciilordestinatecoliloriliceelorsereferattla amplasamentctilacldiricufunciunilelorcomponente. 1.2.4.Termeniispecificiactivitiidincoliiliceefolosiinprezentulnormativaudefiniiai nelesulprezentatnAnexaNr.I. 1.2.5.Pentrucazurilencaretemadeproiectarenusepoatencadrananumiteprevederiale prezentuluinormativ,investitorul,sau,proiectantul sevoradresaMinisteruluinvmntului, prezentndfundamentareastrictanoilorpropunerinvedereaobineriiavizului. 13.Utilizatorii. 1.3.1..Utilizatoriicolilor.iliceelor,realizateconformprezentuluinormativ,suntelevii,cadrele didactice,personaluladministrativideserviciucareparticip,organizeazidesfoarprocesul instructiveducativconformplanuriloriprogramelordenvmnt. 2. CADRULFORMATIVPRIVINDPROIECTAREA, REALIZAREAI EXPLOATAREA

2.1.Planificarea,programarea,finanarea. 2.1.1.Planificarea,programareapentrurealizareifinanareacostuluinoilorcoliiliceedestat sauareparaiilor,consolidrilor,extinderiloriamenajrilorlacldirilecolilorexistentealestatului seefectueazpebazaLegiiFinanelorPublice. 2.1.2.Programarearealizrii denoicoliarelabazNotadefundamentareprivindnecesitatea, oportunitateaicapacitatea"pentrufiecaretipdecoal. 2.1.2.1.ConformLegirrnvmntuluicolilesuntclasificatedupdestinaie: pentrunvmntulgeneralobligatoriu,coalaprimarcuclaseleIIV igimnaziucuclaseleV VIII(gimnaziulfacepartedinnvmntulsecundar) pentrunvmntulsecundar/coalaprofesionaliliceulcuclaseleIXXII(XIII) pentrunvmntulpostliceal,coalapostliceal. 2.1.2.2.Notadefundamentareprivindnecesitatea,oportunitateaicapacitateavacuprinde situaia colilor existente n localitate, cartierul sau circumscripia colar n care se propune construirea uneinoicolisauliceu,cumenionareacapacitiloristriifiziceacldirilorexistente i orice alte elemente (probleme de sistematizare,de demolri) care s justifice necesitatea i oportunitateaderealizareanouluiobiectiv. 2.1.2.3.Necesitatea,oportunitateaicapacitatea(mrimea)fiecrei colisau liceu noupropusese exprimnnumrdeslideclas. 2.1.2.3.1.Ladeterminareamrimiicoliinoupropusepentrunvmntulgeneralobligatoriuseva ineseamadeurmtoarele: numrul total al slilor de clas la colile existente n circumscripia colar, cartierul sau localitateaundeurmeazsseconstruiasccoala numrulclaselordeeleviexistentenclaseleIVIIInacestecoli numrulestimatalclaselordeelevinurmtorii5sau10ani. N.cl.e 2.1.2.3.1.1.Daci =