NEWSLETTER - senat.ro€¦ · Vasile Romanciuc) NEWSLETTER Comisia pentru comunităţile de români...

of 28 /28
NEWSLETTER 26 30 august 2019 COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII

Embed Size (px)

Transcript of NEWSLETTER - senat.ro€¦ · Vasile Romanciuc) NEWSLETTER Comisia pentru comunităţile de români...

 • NEWSLETTER

  26 – 30 august 2019

  COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  1

  CUPRINS

  DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI

  I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI ISTORICE

  1. În oaza de românitate din Pătrăuții de Jos – în țara graiului matern, a datinii și a credinței

  străbune și credinței străbune

  2. Românii din Marşineţ păstrează ca pe o sfântă icoană ce au mai frumos şi mai scump

  3. Grădinița „Grâurel”, cu două grupe românești, a fost inaugurată la Cernăuți

  4. Cărțile de pe ambele maluri ale Prutului s-au întâlnit la Chișinău. Guvernele de la București

  și Chișinău reprezentate la deschidere

  II. ROMÂNII DIN DIASPORA

  5. Date importante pentru românii din Ungaria la alegerile minoritare din toamnă

  6. Marea Britanie renunță la regula celor 100 de mililitri în bagajul de mână

  7. Zeci de evenimente organizate de Ziua Limbii Române de ICR în străinătate

  III. ACTUALITATE

  8. Populaţia ţării este în scădere; Câţi români au părăsit ţara în 2018

  9. MRP anunță începerea celei de-a doua sesiuni de finanțare pentru anul 2019

  10. 10 milioane de euro pentru copiii români cu părinți în străinătate!

  http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/31196-2019-08-26-07-40-09.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31232-2019-08-29-08-40-39.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31232-2019-08-29-08-40-39.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31195-2019-08-26-07-36-21.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31231-2019-08-29-08-36-07.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/31229-2019-08-29-08-27-39.html

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  2

  DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării manifestă un interes continuu faţă de

  dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor.

  Printre atribuţiile Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul

  României se numără:

  - Protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru păstrarea şi

  dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

  economice;

  - Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu

  alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au

  impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;

  - Promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale etnicilor români din

  afara graniţelor României, indiferent de denumirea acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni

  etc.);

  - Analizează şi decide asupra modului de soluţionare a sesizărilor, memoriilor, petiţiilor şi

  propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  3

  ÎN OAZA DE ROMÂNITATE DIN PĂTRĂUŢII DE JOS – ÎN ŢARA GRAIULUI MATERN, A

  DATINII ŞI CREDINŢEI STRĂBUNE

  http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2726/

  Fraţilor, rămâneţi fraţi.

  Într-o ţară, într-u nume,

  Că suntem puţini pe lume…

  Fraţilor, nu vă-nvrăjbiți!

  Că se bucură străinii,

  Îşi arată colţii câinii,

  Se visează-n tron asinii!

  Fraţilor, nu vă trădaţi.

  Că trădarea naşte ură,

  Pune lacăte la gură…

  Fraţilor, nu vă trădaţi!

  Ridicaţi iubirea-n steme,

  Că şi-aşa de la o vreme

  Fratele de fraţi se teme.

  Fraţilor, nu vă-nvrăjbiți!

  Ne vor pune bir pungaşii,

  Ne vor lăuda vrăjmaşii,

  Ne vor blestema urmaşii.

  Fraţilor, rămâneţi fraţi.

  Într-o ţară, într-o lume,

  Într-o limbă, într-un nume…

  (Ruga lui Ştefan cel Mare către urmaşi "Fraţilor, rămâneţi fraţi!" Vasile Romanciuc)

  http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2726/http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Vasile+Romanciuc

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  4

  “Nu locuim într-o ţară, locuim într-o limbă. Patria asta înseamnă şi nimic altceva”, scria atât de

  sugestiv scriitorul român cu gândire filozofică Emil Cioran. Or, după cum afirma poetul Ioan

  Alexandru, „Graiul şi seminţia sunt adeverite de credinţă ca valori eterne ale fiinţei omeneşti”.

  Am admirat aceste valori sacre ce ne identifică ca Neam în Ţara Graiului Matern, a Datinii şi

  Credinţei Străbune, în oaza de românitate din Pătrăuţii de Jos, unde tradiţia, cântecul şi dansul

  popular se asociază cu Patria, unde românii rămân fraţi într-o Limbă, într-un nume, într-o

  seminţie. Mai bine zis, aceste valori eterne ale neamului nostru au luminat pe acest picior de

  plai, pe unde Mioriţa şi-a purtat veşnicia, în triplă vibraţie,la 28 august, la praznicul hramului

  Bisericii Adormirea Maicii Domnului din localitate, care şi-a marcat aniversarea a 110

  ani de la sfințire, şi Ziua satului - cu ocazia a 15 ani de fructuoasă activitate

  a Ansamblului Popular Etnofolcloric „Mugurel” – faima şi mândria comunei, condus de

  Natalia Balan, când s-a desfăşurattradiţionala serbare „Satule, vatră frumoasă” – un

  spectacol cu suflet românesc, organizat cu brio de Casa de Cultură, prin osârdia

  directoarei Larisa Popescu-Chedic, nu fără sprijinul primarului Gheorghe Fedorean, a

  unor antreprenori generoşi, la care şi-au dat concursul solişti amatori şi talentaţii

  membri ai formaţiei respective.

  Au împărtăşit tripla bucurie a pătrăucenilor şi diplomaţii români – ministrul consilier Edmond

  Neagoe cu soţia Carmen, enoriaşii întâmpinându-i cu deosebită dragoste creştinească.

  http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Emil+Cioran

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  5

  Ori de câte ori am fost răstigniţi pe Crucea înstrăinării, Limba Română, Cântecul şi Portul

  Popular, Credinţa, ne-au fost alean şi mângâiere, seva din care ne-am sorbit existenţa, acea

  magică forţă ce ne-a ţinut dăinuirea în matricea străbună.

  Lumina sfântă a sărbătorii a adus căldură în sufletele enoriaşilor şi prin cuvintele pline de

  înţelepciune şi admiraţie ale preacucernicilor preoţi.După oficierea Sfintei Liturghii de către un

  sobor de 18 feţe bisericeşti, parohul DumitruGavriloaie şi părintele Constantin Chifu din

  Igeşti, slujitori vrednici al sfântului altar, care se îngrijesc de puritatea sufletelor enoriaşilor, în

  predica lor evocativă au cuprins cu sufletul semnificaţia Praznicului Adormirea Maicii

  Domnului,Uspenia sau Sfânta Maria Mare, cum este numit în popor, ce ne aminteşte de

  Adormirea Sfintei Fecioare Maria,trecerea ei din viaţa aceasta trecătoare la cea veşnică, în

  Împărăţia Fiului ei. Vorbind despre puterea credinţei, cu multă dragoste şi evlavie

  duhovnicească i-a îndemnat pe creştini la cuminicare prin credinţă. Iar primarul Gheorghe

  Fedorean le-a mulţumit preoţilor pentru înălţătorul serviciu divin şi diplomaţilor români pentru

  prezenţă şi înţelegere.

  Transmiţând mesajul de felicitare al dnei Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al

  României la Cernăuţi, cu ocazia aniversării a 110 ani de la sfinţirea sfântului locaş, dl Edmond

  Neagoe şi-a exprimat bucuria de a fi alături de aceşti vrednici români din Pătrăuţi care ştiu să-

  şi păstreze credinţa şi să-şi venereze protectorii.

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  6

  La spectacolul „Satule, vatră frumoasă”, desfăşurat pe scena Casei de Cultură din localitate,

  şi-au anunţat prezenţa, cu sincere mesaje de felicitare, alături de dl ministru consilier Edmond

  Neagoe, diplomat la Consulatul General al României la Cernăuţi, Volodymir Filipovyci,

  vicepreşedinte al Consiliului Raional Storojineţ, alte oficialităţi din raion , Maria Miliţka, Lucrător

  Emerit al Culturii din Ucraina şi Polonia, conducătoarea Ansamblului popular polonez

  „Wianecek”, directorul ŞM nr.1 Ion Zmoşu, savantul Ilie Popescu, profesoara Eleonora

  Schipor, Cetăţeni de Onoare ai localităţii.

  Mulţumindu-i dlui primar pentru amabila invitaţie transmisă an de an şi oferindu-i

  conducătoarei „Mugurelului” un buchet de flori tricolore, diplomatul român şi-a exprimat bucuria

  de a fi prezent nu pentru prima dată la sărbătoarea satului, i-a urat Ansamblului „Mugurel”,

  care „ne încântă la fiecare sărbătoare” „La mulţi şi prosperi ani!”, conducătoarelor lor, la fel şi

  "mugureilor" – vlăstari de viţă românească, care ştiu să-şi păstreze autenticitatea costumelor

  naţionale, graiul strămoşesc, cântecul, dansul şi portul popular, să ducă gloria satului departe

  peste hotare, precum au făcut-o şi anul acesta în România, la Braşov, dar şi în alte părţi:

  „Statul român acordă o foarte mare atenţie acestui ansamblu minunat, prin fonduri accesibile

  Centrului bucovinean de cercetări actuale. La finele lui iulie, o parte dintre membrii ansamblului

  au avut parte de o vizită de documentare cultural-istorică în România. Am avut şi eu fericita

  bucurie de a-i întâlni la Braşov, după ce au vizitat Muzeul de Istorie, dar şi Castelul regal

  „Peleş” de la Sinaia, alte obiective frumoase. Deoarece a trecut demult hotarele Patriei

  renumele acestui ansamblu am pregătit un buchet de flori tricolore, destinate fiecărui membru

  al formaţiei, pe care o preţuiesc şi o admir. Cât va dăinui această lume, să dăinuiască şi

  această vatră românească de cultură şi tradiţii. Îi mulţumesc dlui primar pentru că face tot

  posibilul pentru convieţuirea cu toate etniile conlocuitoare, dar şi pentru demersurile sale

  diplomatice de a se înfrăţi cu localităţi din Patria istorică. Să sperăm că vor fi cât mai multe

  parteneriate care vor ajuta la dezvoltarea relaţiilor atât în plan cultural, cât şi apropierea

  cunoaşterii dintre popoarele noastre, dezvoltarea relaţiei româno-ucrainene, dumneavoastră,

  etnicii români de aici, fiind principalii factori de progres şi vă mulţumim pentru asta”, dl Edmond

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  7

  Neagoe adresându-le mulţumiri şi autorităţilor raionale, prezente la Ziua satului, care-i sprijină

  şi-i susţin pe românii din Pătrăuţi.

  Fiul satului, domnul pr. Ilie Popescu, Cetăţean de Onoare al s. Pătrăuţii de Jos, doctor în

  ştiinţă, preşedintele Societăţii „Golgota” a românilor din regiunea Cernăuţi, care a înveşnicit

  baştina prin cele 31 de cărţi editate şi dedicate ei, peste 400 de lucrări ştiinţifice, 10

  monumente-simbol, înălţate în memoria martirilor români, deportaţi şi exterminaţi, decedaţi în

  chinuri feroce în timpul regimului totalitar sovietic în satele din ţinut, a venit în faţa consătenilor

  ca la spovedanie să-şi mărturisească realizările şi planurile de viitor, pe care încă le poartă în

  suflet la vârsta-i onorabilă de 80 de ani, cu cele două cărţi editate în ultimii doi ani – „Drumul

  spre Golgota”, în care şi-a găsit oglindire „eliberarea” macabră a nordului istoric al Bucovinei,

  când mama-i cu cei 8 copii au fost deportaţi în neagră străinătate, dar şi alte familii de români

  nevinovaţi, şi volumul „Răsfoind paginile vieţii” - realizările savantului din perioada activităţii

  sale la Catedra de Filologie Română şi Clasică a Universităţii din Cernăuţi – timp de 44 de ani,

  mărturisind, când vine Acasă, vine cu bucuria că Pătrăuţiul lui natal se bazează pe trei piloni –

  Biserica, Primăria şi Şcoala. Viaţa satului - şi cea spirituală, şi cea materială – se ţine pe aceşti

  trei piloni – preotul, primarul şi directorul.

  Românii din Pătrăuţi, moştenind de veacuri o asemenea vatră pitorească, întotdeauna au ştiut

  să muncească în sudoarea frunţii, dar şi să se veselească, le-a plăcut cântecul, dar mai mult

  dansul popular românesc, au ştiut să-şi păstreze în lada cu zestre autenticitatea costumelor

  naţionale. Or, succesele sale Ansamblul „Mugurel” îi datorează celor două albine, culegătoare

  de nectarul Datinii din tezaurul folcloric al neamului, care muncesc cu zel ca tinerii „Mugurei”

  să ducă gloria şi cinstea satului în lume – conducătoarelor Larisa Chedic şi Natalia Balan,

  moderatoarea manifestării. Prima a înmânat o serie de Diplome de Excelenţă unor persoane

  care au stat la baza „Mugurelului”, dar şi actualilor părinţi, profesori, antreprenori, foşti şi

  actuali solişti, care sprijină material şi spiritual formaţia. La fel şi primarul Gheorghe Fedorean

  le-a înmânat Diplome de merit unor destoinici fii ai satului, felicitând Ansamblul „Mugurel” cu

  ocazia înfloritoare-i vârste de 15 ani. Un umăr de nădejde pune în sprijinirea activităţii

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  8

  „Mugurelului” Comunitate Românească din Ucraina, preşedinte Ion Popescu, a cărei membră

  e formaţia pătrăuceană. Un alt român cu suflet mare, dl Laurenţiu Dragomir, directorul

  Asociaţiei pentru protecţia patrimoniului Bucureşi, susţine şi acordă permanent ajutor material

  Ansamblului popular de dans „Mugurel”.

  Laureat al mai multor festivaluri naţionale şi internaţionale, desemnat cu diverse distincţii

  pentru merite deosebite în promovarea identităţii, tradiţiilor bucovinene, „Mugurelului”, în 2014 i

  s-a oferit titlul de „Ansamblu Popular”, devenind cartea de vizită, imaginea color a satului

  Pătrăuţii de Jos, „Mugureii” ducând faima localităţii, a portului şi dansului popular, a tradiţiilor şi

  datinilor străbune atât în Ţară, cât şi departe peste hotare.

  Cu tămâie parfumată din liturgica Graiului Matern ne-au parfumat sufletele tinerele steluţe ce

  tot mai insistent îşi anunţă strălucirea pe bolta cântecului popular românesc – talentata

  interpretă şi prietenă a Ansamblului „Mugurel” Cristina Velicico, solistele formaţiei Cristina

  Ursulean, Gheorghe Popescu, Maria Bahnean, Daniela Grumeza.

  O fărâmă de veşnicie ne-au picurat în suflete talentatele vlăstare ale Ansamblului „Mugurel”

  prin „Hora” de la Pătrăuţi, învârtită cu foc, prin dansuri mai aşezate ca „Bătrâneasca”,

  „Ardeleanca”, „Bătuta”, „Sârba”, „Busuiocul” etc.

  „Suntem români prin datul sorţii, din porunca rădăcinii”, afirma poetul Arcadie Suceveanu. Să

  venim la izvorul evlaviei şi veşniciei, să ne rugăm în dulcele grai românesc, să ne instruim

  copiii şi nepoţii în limba străbunilor pentru a dăinui veşnic ca Neam, în pace şi bunăvoire, pe

  plaiurile strămoşeşti, prin Credinţă, prin Limba Română, prin dansul şi cântecul popular, prin

  Unire şi Iubire.

  Felicia NICHITA-TOMA

  Sursă: zorilebucovinei.com

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  9

  ROMÂNII DIN MARŞINEŢ PĂSTREAZĂ CA PE O SFÂNTĂ ICOANĂ CE AU MAI FRUMOS

  ŞI MAI SCUMP

  http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2725/

  Veselie mare şi voie bună în Marşineţ, raionul Noua Suliţă, satul de baştină al legendarei Sofia

  Rotaru, în cea mai frumoasă şi estivala lună, la 25 august. Sat al slăviţilor agricultori şi vestiţi

  artişti, unul din cele mai mari sate din raionul Noua Suliţă, şi-a sărbătorit peste patru decenii de

  la prima atestare documentară.

  Acest eveniment semnificativ a avut drept obiectiv primordial promovarea celor mai inedite

  valori cultural-spirituale ale satului ce reprezintă un adevărat colţ de rai, cu frumoase tradiţii şi

  obiceiuri, moştenite din bătrâni, inedite valori ale neamului, păstrate de localnici ca pe o sfântă

  icoană. Frumoasă localitate. Sărbătoarea cu adevărat a fost una de suflet, căci în cadrul ei au

  evoluat atât tineri artişti amatori, cât şi dintre acei cu părul nins, dar care ştiu să păstreze şi să

  lase generaţiilor viitoare ce au mai frumos şi mai scump - comoara folclorică .

  “Patru secole-au trecut, de când Marşiniţa s-a născut, Azi serbează fiecare, de la mic până la

  mare”, scrie inspirat poeta şi interpreta Sofia Roşca, cea mai mare artistă a satului, membră a

  Grupului etnofolcloric „Ţărăncuţa”, „şezătorile muzicale” ale căruia sunt un preludiu al

  http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2725/

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  10

  evenimentelor „de gală” din localitate, raion, dar şi din ţinut, mai ales pentru acei dornici să

  evadeze din rutina cotidiană, bucuroşi să sesizeze renaşterea culturii populare şi portului

  naţional.

  Felicia NICHITA-TOMA

  Sursă: zorilebucovinei.com

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  11

  GRĂDINIȚA „GRÂUREL”, CU DOUĂ GRUPE ROMÂNEȘTI, A FOST INAUGURATĂ LA

  CERNĂUȚI

  http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/31196-2019-08-26-07-40-09.html

  La Cernăuți a fost inaugurată o grădiniță unde vor fi educați peste 100 de copii. Grădinița va

  avea patru grupe, două cu procesul de instruire în limba română și două – în limba

  ucraineană, notează Agenția BucPress din Cernăuți, preluat de Romanian Global News.

  Deschiderea acestei grădinițe a devenit posibilă datorită eforturilor mediului asociativ

  românesc, diplomaților români acreditați la Cernăuți și părinților, care au cerut deschiderea

  unei grădinițe românești în vechea urbe bucovineană. Până acum a existat o singură grupă de

  copii români la grădinița nr.1. Un pas înainte, ca rezultat al numeroaselor demersuri și

  inițiative, este inaugurarea grădiniței nr. 54, unde vor fi educați zeci de copii români. Grădinița

  este nouă, fiind cheltuiți din bugetul orașului și statului peste 16 milioane de grivne pentru

  reconstrcuție și dotare.

  Procesul de învățământ va fi lansat de facto în data de 2 septembrie. La deschiderea oficială a

  grădiniței mixte „Grâurel", nr. 54, din orașul Cernăuți au participat părinți ai elevilor,

  reprezentanți ai societăților pentru cultura română, primarul orașului Oleksii Kaspruk,

  guvernatorul ad-interim Mihailo Pavliuk, conducerea Secției de învățământ a primăriei,

  consulul Ionel Mitea de la Consulatul General al României la Cernăuți, Elena Stefanciuc,

  directoarea grădiniței „Grâurel".

  Scriitorul Vasile Tărâțeanu, membru de onoare al Academiei Române, a comunicat pentru

  Agenția BucPress, că deschiderea acestei grădinițe cu 2 grupe românești a fost posibilă

  datorită eforturilor Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuți, Ligii

  Tineretului Român „Junimea" din regiunea Cernăuți, care au susținut inițiativa părinților români.

  http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/31196-2019-08-26-07-40-09.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/31196-2019-08-26-07-40-09.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/31196-2019-08-26-07-40-09.html

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  12

  Vasile Tărâțeanu a menționat că românii din Cernăuți au tot cerut o grădiniță românească în

  centrul orașului, însă deocamdată, ca un prim pas, „salutăm deschiderea grădiniței „Grâurel" și

  vom continua demersurile și inițiativele pentru inaugurarea în perspectiva anilor a unei sau mai

  multe instituții preșcolare doar cu grupe românești".

  Este un pas important, care ar putea consolida pozițiile învățământului românesc din orașul

  Cernăuți. Agenția BucPress, Radio Cernăuți, revista BucPress și BucPress TV, care fac parte

  din trustul BucPress, a tot informat cititorii despre acest proiect începând cu 2015 și a fost

  alături de grupul inițiativă la majoritatea ședințelor grupurilor de lucru și la negocieri cu

  reprezentanții primăriei, chiar dacă deseori procesul părea blocat și lipsit de vreo speranță.

  Felicitări copilașilor români și părinților!

  Sursă: rgnpress.ro

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  13

  CĂRȚILE DE PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI S-AU ÎNTÂLNIT LA CHIȘINĂU.

  GUVERNELE DE LA BUCUREȘTI ȘI CHIȘINĂU REPREZENTATE LA DESCHIDERE

  http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31232-2019-08-29-08-40-39.html

  Festivalului internațional Bookfest s-a deschis la ,,Moldexpo", pentru iubitorii de carte. Salonul

  va fi deschis la Chișinău până pe 2 septembrie, relatează Alina Rusu pentru Radio Chișinău,

  preluat de Romanian Global News.

  Ajunsă deja la cea de-a patra ediție, acest festival al cărții reunește circa 50 dintre cele mai

  importante edituri din Republica Moldova și România, propunându-le vizitatorilor cărți din cele

  mai variate colecții, atât pentru adulți cât și pentru copii. Toate, potrivit organizatorilor, vor

  putea fi procurate la prețuri mult mai mici decât în librării. Vor avea loc diferite evenimente:

  lansări de carte, discuții, saloane muzicale, întâlniri cu scriitori de pe ambele maluri ale

  Prutului. Vizitatorii au început deja să studieze cu atenție titlurile propuse, rafturile frumos

  amenajate.

  Secretarul de stat Victor Alexeev a participat miercuri, 28 august 2019, la deschiderea oficială

  a Salonului Internațional de Carte Bookfest, de la Chișinău. Alături de ministrul educației și

  culturii din Republica Moldova, doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei, de Sergiu Nistor, consilier

  al Președintelui României, și de Andrei Novac, directorul Centrului Național al Cărții din ICR,

  oficialul MRP a tăiat panglica care a marcat simbolic inaugurarea celei de a patra ediții

  Bookfest.

  „Mă simt onorat să reprezint Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la Bookfest 2019, mai

  ales că în acest an, am adus cu noi o mică parte din speranțele și visurile copiilor români aflați

  peste hotare, dar care au ținut să ne arate ce înseamnă România pentru ei prin intermediul

  artelor plastice. Am adus la Bookfest tablouri pictate de copiii și tinerii care au participat la

  http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31232-2019-08-29-08-40-39.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31232-2019-08-29-08-40-39.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31232-2019-08-29-08-40-39.html

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  14

  Programul de tabere „ARC". Mai mult, avem plăcerea de a vedea cum proiectele finanțate de

  MRP prind viață și ne bucurăm să participăm la lansarea hărții interactive România – țara mea

  de dor, un proiect al Asociației Syllabus", a subliniat secretarul de stat Alexeev.

  Salonului Internațional de Carte Bookfest reunește în perioada 28 august – 1 septembrie

  personalități de renume de pe scena literară din România și Republica Moldova, precum și

  edituri de prestigiu de pe ambele maluri ale Prutului. Această ediție este specială prin faptul că

  se suprapune cu Ziua Limbii Române, celebrată pe 31 august. În onoarea acestei zile, la

  standuri sunt disponibile peste 50.000 de cărți aduse din România, iar noutatea din acest an a

  Bookfest constă în deschiderea primului magazin de cărți, al celui mai mare lanț de librării din

  România, în parteneriat cu Editura Prut, sub deviza „Cărturești și la Chișinău".

  În cadrul festivalului va fi lansată Campania „Salvează lumea donând o carte". Intrarea este

  liberă la toate evenimentele ce vor avea loc pe durata acestuia.

  Sursă: rgnpress.ro

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  15

  DATE IMPORTANTE PENTRU ROMÂNII DIN UNGARIA LA ALEGERILE MINORITARE DIN

  TOAMNĂ

  http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31195-2019-08-26-07-36-21.html

  În duminica din 13 octombrie 2019, în Ungaria vor avea loc alegeri locale şi minoritare.

  Membrii comunităţilor de naţionalitate vor putea alege noi membri în autoguvernările locale,

  judeţene şi pe ţară, care vor îndeplini aceste funcţii în următorii cinci ani. În 24 august va

  începe oficial campania electorală atât pentru alegerile locale, cât şi pentru cel e minoritare.,

  transmite Foaia Românească, preluat de Romanian Global News.

  Pot vota şi pot fi aleşi numai cei care sunt înscrişi în registrele naţionalităţilor

  La alegerile de autoguvernări românești vor putea vota și vor putea fi aleși numai acei cetăţeni

  ai Ungariei, care s-au înscris în registrul românilor. Înscrierea se poate face și online, pe

  pagina de internet a Biroului Electoral Naţional, www.valasztas.hu, sau personal ori în scris la

  comisiile electorale locale. Cei care s-au înregistrat deja la alegerile anterioare nu mai trebuie

  să ceară acest lucru.

  Scrisoarea electorală pe care zilele trecute a primit-o fiecare alegător prin poștă cuprinde

  informaţia dacă persoana respectivă figurează în registrul vreunei minorităţi sau nu.

  Înregistrarea naţionalităţilor se poate face până la termenul de 27 septembrie 2019, ora 16.00.

  Cei care depăşesc acest termen, nu vor putea vota!

  Cine, unde şi cum poate candida?

  La alegerile minoritare pot vota numai cetăţenii maghiari de naţionalitate, care au rezidenţă în

  Ungaria. Oricine poate să fie candidat în altă localitate decât unde îi este adresa, dar votul și-l

  poate exercita numai în localitatea de rezidenţă.

  http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31195-2019-08-26-07-36-21.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31195-2019-08-26-07-36-21.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31195-2019-08-26-07-36-21.html

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  16

  Fiecare candidat trebuie să fie înscris în registrul naţionalităţii sale, trebuie să se declare că

  acceptă reprezentarea comunităţii minoritare, vorbește limba, cunoaște cultura și tradiţiile

  naţionalităţii

  pe care vrea s-o reprezinte. Candidaţii la alegerile de naţionalitate pot să-și înainteze actele de

  candidatură la comisiile electorale până în ziua de 9 septembrie, iar listele candidaţilor pentru

  alegerile judeţene și pe ţară pot fi depuse până pe 10 septembrie.

  La alegerile minoritare nimeni nu poate candida independent, doar cu sprijinul unei organizaţii

  civile de desemnare, care are stabilit în statut reprezentarea naţionalităţii respective

  Sursă: rgnpress.ro

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  17

  MAREA BRITANIE RENUNȚĂ LA REGULA CELOR 100 DE MILILITRI ÎN BAGAJUL DE

  MÂNĂ

  http://www.ziare.com/europa/marea-britanie/marea-britanie-renunta-la-regula-celor-100-de-mililitri-in-bagajul-de-

  mana-1575034

  Marea Britanie se pregateste sa renunte la regula celor 100 de mililitri, capacitatea maxima a

  recipientelor cu lichide acceptate in bagajele de mana pentru pasagerii avioanelor.

  In vigoare timp de 13 ani, interdictia urmeaza sa fie eliminata ca urmare a introducerii unui nou

  echipament de scanare cu care vor fi prevazute toate aeroporturile din Marea Britanie pana in

  decembrie 2022, a anuntat Boris Johnson.

  Astfel, pasagerii vor putea tine in bagajul de mana, in timpul scanarii, recipiente cu apa, dar si

  echipamente electrice, lucru de asemenea interzis pana acum, relateaza Huffington Post.

  "Avem cea mai mare retea aviatica din Europa, milioane de oameni tranzitand aeroporturile

  noastre in fiecare an in interes de serviciu, pentru a merge in vacanta si pentru a-si vizita

  familiile.

  Ne pregatim sa simplificam aceste calatorii prin introducerea acestei tehnologii de ultima

  generatie, care va reduce neplacerile pentru calatori si va imbunatati masurile de securitate", a

  declarat Johnson.

  Regula ca toate lichidele sa fie transportate in recipiente de maximum 100 de mililitri, ambalate

  intr-o punga transparenta din plastic, a fost introdusa in 2006, in urma unui atentat cu un

  dispozitiv exploziv in forma lichida ascuns in butelii de bauturi racoritoare de pe Aeroportul

  Heathrow, dejucat la acea vreme de fortele de securitate britanice.

  Sursă: ziare.com

  http://www.ziare.com/europa/marea-britanie/marea-britanie-renunta-la-regula-celor-100-de-mililitri-in-bagajul-de-mana-1575034http://www.ziare.com/europa/marea-britanie/marea-britanie-renunta-la-regula-celor-100-de-mililitri-in-bagajul-de-mana-1575034https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/liquids-and-laptops-ban-uk-airports-set-to-end-johnson-announces_uk_5d6172a6e4b0dfcbd48e431e?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACXl-XzQwIEzWlmWPnIuoWQ4dTANwu0f381CuME0oZWBbfjcJNcsgrllNzWxaUK18wtqoFotTQ2HZhsCUJ5fTHibRdfmntcvF7TeZ05lh-0EnUIUvArVthdhBQ3qPwituNEQH0ODqMOzQiid7_I5irr6vp6BXvk_vqHd0v9jPZbC

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  18

  ZECI DE EVENIMENTE ORGANIZATE DE ZIUA LIMBII ROMÂNE DE ICR ÎN

  STRĂINĂTATE

  http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31231-2019-08-29-08-36-07.html

  Proiecţii de film, cursuri de limba română, spectacol de teatru, dezbateri, ateliere de pictură și

  târg de carte sunt câteva dintre manifestările organizate de Institutul Cultural Român la Madrid,

  Lisabona, Istanbul, Tel Aviv, Veneția și Chișinău. Iar la București, Ziua Limbii Române este

  celebrată prin expoziţia "Chioşcul de ziare", deschisă în Sala „Podul Mogoșoaiei" din Calea

  Victoriei, transmite Romanian Global News.

  Cele mai multe dintre dintre proiecte se vor derula în jurul datei de 31 august, declarată Ziua

  Limbii Române, transmite ICR într-un comunicat de presă.

  Un deceniu de traduceri la ICR Istanbul

  Cea de-a X-a ediție a „Atelierului româno-turc de traducere literară din autori contemporani" va

  fi organizată de Institutul Cultural Român împreună cu Agenția Kalem, la sediul ICR „Dimitrie

  Cantemir" de la Instanbul, în perioada 27-29 august.

  La eveniment participă traducătorii Alina Gerez Feiruz, Arzu Ören, Jenny Marilena Șișli, Ioana

  Tezçakın, Mădălina Solomon și agentul literar Nazlıcan Kabataş.Fiecare traducător va primi, în

  avans, fragmente din primele capitole ale unor romane publicate recent, pe care le va traduce

  din limba română în limba turcă.

  Propuneri de texte: Gabriela Adameșteanu, Fontana di Trevi (Polirom, 2018), Cristian Fulaș,

  După plâns (Polirom, 2019), Marta Petreu, Supa de la miezul nopții (Polirom, 2017), Cristian

  Teodorescu, Medgidia, orașul de apoi (Polirom, 2012), Andreea Răsuceanu, O formă de viață

  necunoscută (Humanitas, 2018). Proiectul continuă linia atelierelor de traduceri literare

  desfășurate între 2008 și 2017, în urma cărora au fost traduse în limba turcă fragmente din

  operele lui Dan Lungu, Dumitru Ţepeneag, Gabriela Adameşteanu, Mircea Cărtărescu, Florin

  Irimia, Norman Manea și are ca scop impunerea de traducători români pe piața literară turcă.

  Tot la Istanbul, ICR marchează Ziua Limbii Române prin spectacolul de teatru „Caragiale

  altfel", cu un monolog interpretat de Nicolae Urs, pe 5 septembrie.

  http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31231-2019-08-29-08-36-07.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31231-2019-08-29-08-36-07.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31231-2019-08-29-08-36-07.html

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  19

  Spectacolul, diferit de tot ceea ce a fost montat până în prezent despre Caragiale, aduce în

  faţa publicului texte foarte puţin cunoscute, scenariul fiind adaptat din corespondenţa şi din

  întâmplări trăite de marele scriitor român. Sunt povestite, în stil dramatic, de însuşi Caragiale,

  întâmplări vesele şi triste din legăturile cu Mihai Eminescu, Barbu Ştefănescu Delavrancea,

  Paul Zarifopol, Constantin Dobrogeanu Gherea, Ion Creangă, Garabet Ibraileanu, Tudor

  Arghezi. Scenariul este semnat de Nicolae Urs și de Olimpia Urs.

  Cursuri online de limba română şi concurs la ICR Lisabona

  Campania de promovare online a cursurilor de limbă, cultură și civilizație română care se vor

  desfășura în perioada 9 septembrie - 13 decembrie, la ICR Lisabona are ca scop atragerea

  unui număr din ce în ce mai mare de portughezi sau de cetățeni străini rezidenți în Portugalia,

  interesați de civilizația românească. Campania se desfășoară până la 31 august, pe paginile

  de Facebook, Instagram și Twitter administrate de ICR Lisabona.

  Aceasta include informații despre limba română, programele pentru studiul limbii române,

  precum și fragmente din opere literare românești traduse în portugheză: Mihai Eminescu, Ion

  Creangă, Mircea Eliade, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Horia Vintilă, Mihai

  Zamfir, Dinu Flămând, Gabriela Adameșteanu, Mircea Cărtărescu, Matei Vișniec, Radu

  Paraschivescu, Radu Sergiu Ruba, Nicolae Prelipceanu, Ioan Es. Pop, Ion Mureșan, Lucian

  Vasilescu.

  De asemenea, ICR Lisabona lansează, sâmbătă, 31 august, pe Facebook, un concurs care va

  consta în obținerea celor mai bune răspunsuri la întrebarea: „Vi se pare atractivă limba

  română? De ce?". Câștigătorii vor fi anunțati pe 2 septembrie, prin tragere la sorți, și vor primi

  premii: materiale de promovare ICR, volumele I și II din albumul Desenul din atelier de Iolanda

  Malamen, albumul de artă Horea Paștina, volumul bilingv Cântece populare de Tiberiu

  Brediceanu, precum și o vizită ghidată a expoziției „NEMȚOI", la Muzeul Național al Caleștilor

  din Lisabona până pe 6 octombrie.

  Proiecţia filmului „Amintiri din copilărie" şi atelier de pictură, la ICR Madrid

  Filiala Institutului Cultural Român de la Madrid a propus pentru marcarea acestei Zile, pe 30

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  20

  august, o cafeneaua literară (vizitatorii vor putea alege cărţi în limba română, vor putea

  consulta şi împrumuta cărţi din fondul bibliotecii); proiecția filmului Amintiri din copilărie, în

  regia Elisabetei Bostan; atelier de pictură pentru copii; proiecția filmului documentar Unseen

  Romania (Mapmedia); un atelier cu tema „Intercomprehensiunea în limbile romanice", susținut

  de Gabriela Lungu, referent ICR Madrid; prezentarea cu tema „Credinţe populare în folclorul

  român şi spaniol", susţinută de Alexandra Cherecheş, doctorand la Universitatea din Jaén;

  proiecţia filmului România muzicii tradiţionale, în regia lui Nicolae Mărgineanu.

  Dezbatere despre traducerea limbii române în Israel, la ICR Tel Aviv

  ICR Tel Aviv celebrează Ziua Limbii Române, joi, 29 august prin evenimentul intitulat

  „Farmecul și meșteșugul traducerilor literare". Acesta are loc la sediul Institutului și constă într-

  o dezbatere cu privire la limba română în traducere, cu participarea unora dintre cei mai

  importanți traducători și promotori ai limbii și culturii române în Israel. La eveniment, desfășurat

  în limba română și moderat de Cleopatra Lorințiu, director adjunct al ICR Tel Aviv, vor lua

  parte Diana Medan Shaulov - traducătoarea volumului Hagada de Pesah. Legi de cult,

  comentarii și tradiții, semnat de Menachem Hacohen și Baruch Tercatin; Menahem Falek -

  poet, scriitor, traducător născut în România și fost vicepreședinte al Asociației Scriitorilor Evrei

  de Limba Ebraică din Israel; dr. Paul Farkaș - traducător, în limba ebraică, al unor cărți

  semnate de Ana Blandiana și Radu Țuculescu și Adrian Grauenfels - poet, scriitor, editor și

  traducător israelian, originar din România. Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor

  disponibile.

  Vizionare şi lectură publică „Dumbrava minunată", de Sadoveanu, la IRCCU Veneţia

  IRCCU Veneţia îl readuce în atenţia publicului pe unul dintre cei mai importanţi scriitori români,

  Mihail Sadoveanu, prin Dumbrava minunată, operă care tratează într-o manieră realist-

  fantastică tema copilăriei în România. La eveniment, organizat în Sala de Conferinţe a IRCCU

  Veneţia, pe 30 august, în colaborare cu Centrul Naţional al Cinematografiei, sunt invitați

  membrii comunităţii româneşti din regiunea Veneto.

  Proiectul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani, interesaţi de literatura

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  21

  română și cuprinde o lectură publică şi proiecţie de film. La începutul evenimentului, copiii vor

  citi pasaje din Dumbrava minunată, cu sprijinul profesorului Mihaela Creţan, apoi vor urmări

  pelicula omonimă, Dumbrava minunată (1980, regia: Gheorghe Naghi). Filmul este produs de

  Centrul de Producţie Cinematografică Bucureşti - Casa de Filme Unu, scenariul fiind o

  adaptare după nuvela sadoveniană, realizată de actriţa Draga Olteanu Matei.

  Sursă: rgnpress.ro

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  22

  POPULAŢIA ŢĂRII ESTE ÎN SCĂDERE; CÂŢI ROMÂNI AU PĂRĂSIT ŢARA ÎN 2018

  https://www.stiripesurse.ro/populatia-tarii-este-in-scadere-cati-romani-au-parasit-tara-in-2018_1378605.html

  Populaţia rezidentă în România a scăzut în 2018 cu 125.500 de persoane, ritm crescut faţă de

  cel din anul precedent, din cauza declinului demografic şi a emigraţiei, arată datele publicate

  joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). La 1 ianuarie 2019, România avea 19,4 milioane

  de locuitori, potrivit NEWS.ro.

  Populaţia rezidentă cuprinde totalitatea persoanelor (cetăţenie română, străină sau fără

  cetăţenie) care au reşedinţa obişnuită în România, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni,

  potrivit INS.

  Declinul din 2018 este mai mare decât cel înregistrat în 2017, când populaţia rezidentă în

  România a scăzut cu 120.700 de persoane. La 1 ianuarie 2018, populaţia rezidentă în

  România număra 19,524 milioane persoane, arată statisticile oficiale.

  Cauza principală a acestei scăderi o reprezintă sporul natural negativ, numărul persoanelor

  decedate depăşind numărul născuţilor-vii cu 75.729 persoane (71.125 persoane în 2017).

  De asemenea, soldul migraţiei internaţionale temporare de lungă durată a fost negativ (-

  57.582 persoane).

  ”România continuă să fie o ţară de emigrare, fenomenul de emigrare constituind cea de a

  doua cauză principală a reducerii populaţiei ţării. Soldul migraţiei internaţionale în anul 2018 a

  fost negativ, numărul emigranţilor depăşind numărul imigranţilor cu peste 57.000 persoane. În

  cursul anului 2018, bărbaţii au emigrat într-o proporţie mai mare decât femeile (59,6%). Şi în

  rândul imigranţilor, bărbaţii au fost majoritari (54%)”, se arată în comunicat.

  La 1 ianuarie 2019, populaţia rezidentă din mediul urban a fost de 10,45 milioane persoane, în

  scădere cu 0,5% faţă 1 ianuarie 2018. Populaţia feminină la 1 ianuarie 2019 a fost de 9,934

  milioane persoane, în scădere cu 0,4% faţă de aceeaşi dată a anului precedent.

  Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 1 ianuarie 2018 remarcându-

  se creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste). Indicele de îmbătrânire

  https://www.stiripesurse.ro/populatia-tarii-este-in-scadere-cati-romani-au-parasit-tara-in-2018_1378605.html

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  23

  demografică a crescut de la 116,3 (la 1 ianuarie 2018) la 118,8 persoane vârstnice la 100

  persoane tinere (la 1 ianuarie 2019).

  Citeşte şi: Consultanți: Modificările legislației fiscale sunt benefice, altele sunt perfectibile;

  Codul Fiscal a fost modificat prin 209 acte normative

  Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 1 ianuarie 2018 remarcându-

  se creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste). Indicele de îmbătrânire

  demografică a crescut de la 116,3 (la 1 ianuarie 2018) la 118,8 persoane vârstnice la 100

  persoane tinere (la 1 ianuarie 2019).

  Ponderea populaţiei de 0-14 ani în total populaţie s-a menţinut la valoarea determinată pentru

  1 ianuarie 2018 (15,6%), în timp ce ponderea populaţiei de 65 ani şi peste în total populaţie a

  înregistrat o creştere de 0,3 puncte procentuale (de la 18,2% în 2018 la 18,5% la 1 ianuarie

  2019). Astfel, raportul de dependenţă demografică a crescut de la 51,1 (la 1 ianuarie 2018) la

  51,9 persoane tinere şi vârstnice la 100 persoane adulte (la 1 ianuarie 2019), potrivit INS.

  Experţii se aşteaptă la o adâncire a declinului demografic al României în deceniile următoare.

  Astfel, populaţia României va ajunge la 14,5 milioane locuitori în anul 2050, potrivit unui raport

  al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), publicat în iulie 2015.

  Autor: Cătălin Lupășteanu, reporter

  Sursă: stiripesurse.ro

  https://www.stiripesurse.ro/consultan-i-modificarile-legisla-iei-fiscale-sunt-benefice-altele-sunt-perfectibile-codul-fiscal-a-fost-modificat-prin-209-acte-normative_1378466.htmlhttps://www.stiripesurse.ro/consultan-i-modificarile-legisla-iei-fiscale-sunt-benefice-altele-sunt-perfectibile-codul-fiscal-a-fost-modificat-prin-209-acte-normative_1378466.htmlhttps://www.stiripesurse.ro/autori/catalin-lupa%C8%99teanu_1137/

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  24

  MRP ANUNȚĂ ÎNCEPEREA CELEI DE-A DOUA SESIUNI DE FINANȚARE PENTRU ANUL

  2019

  http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-anunta-inceperea-celei-de-a-doua-sesiuni-de-finantare-pentru-anul-2019/

  Ministerul pentru Românii de Pretutindeni anunță începerea celei de-a doua sesiuni de

  finanțare pentru anul 2019, în perioada 28 august – 13 septembrie.

  Solicitanții pot transmite documentele conform “Ghidului Beneficiarului 2019” și

  „Documentarului 2019”, în perioada mai sus menționată, atât pe adresa de e-

  mail [email protected], cât și prin poștă/curier sau personal, la adresa Bulevardul

  Primăverii nr. 22, sector 1, București.

  Facem precizarea că în cazul aprobării proiectului, beneficiarul are obligația de a transmite

  toată documentația în original sau confom cu originalul, prin poștă/curier sau personal.

  Liniile prioritare pentru această sesiune de finanțare sunt Educație – „Nicolae Iorga” și Mass-

  media – „Mihai Eminescu”.

  GHIDUL BENEFICIARULUI 2019

  Documentar 2019

  Cerere-de-finanțare 2019 (Anexa 1)

  Sursă: mprp.gov.ro

  http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-anunta-inceperea-celei-de-a-doua-sesiuni-de-finantare-pentru-anul-2019/mailto:[email protected]://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/03/GHIDUL-BENEFICIARULUI-2019-1.pdfhttp://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/03/Documentar-2019-.pdfhttp://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/03/Cerere-de-finan%C8%9Bare-2019-Anexa-1.doc

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  25

  10 MILIOANE DE EURO PENTRU COPIII ROMÂNI CU PĂRINȚI ÎN STRĂINĂTATE!

  http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/31229-2019-08-29-08-27-39.html

  Ministerul Fondurilor Europene - MFE a lansat în consultare publică ghidul unui program

  privind susținerea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă, în străinătate. Programul este

  pregătit în contextul în care 92.027 copii aveau în 2018 părinţii plecaţi la muncă în afara ţării şi

  se aflau în grija rudelor.

  Ministerul Fondurilor Europene – MFE a lansat în consultare publică ghidul "Program pilot de

  stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate",

  transmte www.capital.ro, preluat de Romanian Global News.

  Scopul principal al apelului de proiecte constă în stimularea participării la educaţie a copiilor ai

  căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

  Apelul de propuneri de proiecte vizează exclusiv Regiunea de dezvoltare Nord Est și sunt

  derulate prin prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman.

  Astfel, programul este pregătit în contextul în care 92.027 copii aveau în 2018 părinţii plecaţi la

  muncă în afara ţării şi se aflau în grija rudelor. Conform Autorităţii Naţionale pentru Protecţia

  Drepturilor Copilului şi Adopţie, din aceştia, 16.331 copii nu au niciun părinte în ţară, iar alţi

  12.806 au unicul părinte plecat la muncă în străinătate.

  Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 10 milioane de euro, din care 85% contribuţia

  UE, respectiv 8,5 milioane de euro, şi 15% contribuţia naţională, adică 1,5 milioane de euro.

  Valoarea eligibilă a unui proiect mic este de maximum 300.000 de euro, iar cea a unui proiect

  mare este de maximum 1 milion de euro.

  MFE precizează că pot fi finanţate următoarele activităţi: pachet integrat de servicii destinat

  preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar şi gimnazial în vederea stimulării participării la educaţie

  http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/31229-2019-08-29-08-27-39.htmlhttp://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/31229-2019-08-29-08-27-39.htmlhttp://www.capital.ro/

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  26

  şi prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii; asigurarea de servicii de educaţie

  parentală şi de consiliere socială; activităţi de sprijin pentru stimularea participării la educaţie şi

  la activităţile de consiliere a copiilor; dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale,

  instituţii locale, ONG-uri şi comunitate.

  În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiect, grupul ţintă eligibil cuprinde următoarele

  categorii: preşcolari, elevi din învăţământul primar şi gimnazial, părinţi/tutori/persoana care are

  în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. În grupul ţintă sunt incluşi copiii cu

  dizabilităţi şi nevoi speciale care pot beneficia în proiect de servicii de educaţie de nivel

  antepreşcolar.

  Apelul de propuneri de proiecte vizează exclusiv Regiunea de dezvoltare Nord Est. Atât în

  statisticile ANPDCA, cât şi în statisticile Ministerului Educaţiei, regiunea de dezvoltare cu cea

  mai mare proporţie de copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, cu aproximativ o treime

  din totalul copiilor cu părinţii plecaţi la nivel naţional, este Regiunea Nord-Est. Astfel, conform

  ultimelor date ANPDCA, 30.667 de copii în această situaţie sunt din Regiunea Nord- Est,

  reprezentând 33,32% din totalul copiilor raportaţi de ANPDCA la nivel naţional, iar conform

  Ministerului Educaţiei 53.612 de copii, reprezentând 33,71% din totalul copiilor raportaţi la nivel

  naţional de unităţile de învăţământ.

  "La plecarea unuia sau mai multor membri ai familiei la muncă în străinătate, familia trece

  printr-o perioadă de criză. Cei mai afectaţi sunt copiii, care devin mai vulnerabili emoţional, nu

  mai sunt interesaţi de şcoală, se confruntă cu dificultăţi în realizarea temelor şi înţelegerea

  materiei şcolare, au probleme de comunicare cu aparţinătorii/părinţii şi posibilităţi reduse de

  petrecere a timpului liber într-o manieră utilă. Copiii cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă

  în străinătate reprezintă un grup vulnerabil. Aceştia prezintă risc educaţional, prin prisma

  faptului că, în lipsa unuia sau a ambilor părinţi, nu au îndrumarea necesară pentru efectuarea

  temelor şi în multe situaţii sunt implicaţi în rezolvarea unor treburi casnice. Mai mult decât atât,

  lipsa părinţilor sau a reprezentanţilor legali determină limitarea accesului copiilor la servicii de

  sănătate şi educaţionale sau la beneficii sociale", se arată în ghid.

 • NEWSLETTER

  Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării

  Tel/Fax: 021 310 1911; Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

  27

  Pentru această cerere de propuneri de proiecte, categoriile de solicitanţi sunt: instituţii de

  învăţământ (ISCED 0 – 2) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională, furnizori

  de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi,

  parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (de exemplu organizaţii sindicale), instituţii de

  cult şi asociaţii religioase, instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii

  sociale, APL cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar, ONG-uri.

  Proiectele pot fi aplicate în parteneriat, parteneriatele putând fi constituite din entităţi

  menţionate. Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 36 de luni.

  Sursă: rgnpress.ro