Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC...

of 38 /38
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA ---- PROIECT MANAGEMENT Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC -------- SA, din orasul Pascani, judetul IASI 2013 Page 1

description

PROIECT MANAGEMENT

Transcript of Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC...

Page 1: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

SPECIALIZAREA ----

PROIECT MANAGEMENT

Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresteriicapacitatii de productie, in cadrul firmei SC -------- SA, din

orasul Pascani,judetul IASI

ÎNDRUMĂTOR : Conf. Univ. Dr. BREZULEANU STEJĂRELSTUDENT : ----FACULTATEA : FACULTATEA DE AGRICULTURASPECIALIZAREA : ----GRUPA : ----ANUL : ----

2013 Page 1

Page 2: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

CUPRINS

I. PĂRȚI SCRISE

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

1.2. Scurt istoric al solicitantului

1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate

constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara

respectivele activitati)

1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse

funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente,

animale,etc.

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1. Denumirea investiţiei

2.2. Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).

2.3. Obiectivele investitiei/prioritati– se va descrie ce se doreste sa se

realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie

eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare,

utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii,

implementarea standardelor comunitare etc .

2.4. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin

proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si

capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

2.5. Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii

unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, ale Uniunii

Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza

(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice).

2.6. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

2013 Page 2

Page 3: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

2.7. In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie

modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia

(jumatate plus unu din membri).

2.8. Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă, in

cazul utilizarii biomasei ca materia prima folosita pentru obtinerea

acesteia, se va prezenta modalitatea de obtinere a biomasei din unitatea

proprie si modul de folosinta, exclusiv in unitate, a energiei obtinute.

2.9. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce

va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin

implementarea proiectului

3. DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ

3.1. Total personal existent

3.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

3.3. Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) , relevante pentru proiect (CV)

ANEXE

2013 Page 3

Page 4: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

CONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI

MASURA 123-pentru proiecte care prevad lucrari de constructii şi/sau montaj-

(DOCUMENT A.P.D.R.P.)

I.Partile scrise

1. Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

Denumire: SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA, Adresa: Str. Abator nr. 65, cod 705200, loc. Pascani, jud. Iasi, RomaniaTelefon: (+4) 0232.765.070CUI: 1997087Registrul Comertului: J22/264/1991

1.2 Scurt istoric al solicitantului

  Prima firmă din industria alimentară din România privatizată în anul 1992 prin Programul Pilot de Privatizare al Guvernului, coroborat cu organismele Europene. Kosarom Paşcani reprezintă nucleul grupului de firme ce lucrează în sistem integrat. Cerealele produse de către Agricola Tg. Frumos sunt materie primă pentru cele două fabrici de nutreţuri combinate care asigură hrana puilor de la Avi-Top şi a suinelor de la Suinprod. Kosarom îsi asigură materia primă din surse proprii pornind chiar de la nutreţurile pentru animale, conform principiului Safe feed - Safe food.

        Prin investiţii importante în tehnologie şi resurse umane, care au depăşit 40 milioane euro numai în ultimii cinci ani, Kosarom şi-a câştigat poziţia de lider regional în rândul societăţilor producătoare de carne şi preparate din carne, cu o cotă de piaţă de 16,78%. La nivel naţional, market share-ul este în ascensiune.

Capacitate de producţie:

Sacrificare: 800 porci/8 ore. Tranşare: 50 tone/2 x 8 ore. Preparate şi semipreparate: 50 tone/zi.

Calitatea şi siguranţa produselor, certificate european:

Activitatea Kosarom este certificată în domeniul calităţii, siguranţei alimentului şi mediului. Certificările au fost acordate de către organismul german TUV Hessen.

Sistemul integrat de management al calităţii şi igienei: EN ISO 9001:2008

2013 Page 4

Page 5: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

Sistemul de managament al Siguranţei Alimentare: ISO 22000: 2005 Standardul de protecţie a mediului SR EN ISO 140001: 2005

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivelel activitati)

Cod CAEN 1011, Prelucrarea si conservarea carnii

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -Lei-

Bucati

1.CLADIRI TOTAL

   

1.1 Cladire procesare+birouri

14.03.1990 250.000 1

I.2 Cladire utilaje

25.06.1991 25.000 1

1.3 Cantina angajati 4.03.1991 15.000 11.4 Statie epurare

25.07.1991 6.600 2

2.UTILAJE TOTAL

   

2.1 Cantar industrial

 12.01.1991 8.700 2

2.2 Autovehivule  18.05.1990-22.10.2013

380.000 15

2.3 fierăstraie cu disc

5.07.1991 38.000 3

2.4 carucioare pt transport

14.08.1991 12.000 10

2.5 cuttere 4.06.1990 23.500 22.6 masina de

ambalat sub vid26.08.1992 44.300 1

2.7 ecluza sanitara 10.07.1991 21.000 1ANIMALE TOTAL

Nu detine

TOTAL 894633.3

2013 Page 5

Page 6: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

TERENURINr.crt

Amplasare Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

Valoarea contabila- Lei-

Regim juridic

1. Str. Abator nr.65, Pascani

52.000 250.000€ Proprietate privata

2.1 Denumirea investiţiei

Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC industrializarea carnii (KOSAROM SA), din orasul Pascani, judetul IASI

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).

Nume: ----Prenume:----Functia: Asistent manager------, IașiDomiciliu: orasul Iasi, judetul Iasi

2.3 Obiectivele investitiei/prioritati– se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare etc .

Investitia are ca obiectiv procurarea a doua noi cuttere de capacitate mai mare (TALSA K120 v) in scopul dezvoltarii capacitatii de prelucrare in cadrul operatiei de transare.

Necesitatea realizarii acestui proiect intervine in primul rand din aspectul economic al unei afaceri care are o mare acoperire de piata, cu posibilitati de extindere. Experienta beneficiarului in domeniu, dorinta de aliniere la standardele comunitare specifice, cresterea cotei de piata, diversificarea productiei sunt argumente foarte importante oppentru exprimarea acordului de vointa in realizarea acestui proiect.

Sub denumirea de mezeluri, in sensul larg al cuvantului, se inteleg preparatele de carne, fabricate din carne tocata si condimentata introdusa intr-o membrana, naturala sau artificiala, si supuse unei prelucrari termice (pasteurizare,afumare sau uscare) putand fi folosite in alimentatie ca atare, fara alte prelucrari culinare. In sens restrans, prin mezeluri se inteleg preparatele de carne prelucrate prin fierbere si afumare sau numai prin fierbere, cu o durata scurta de conservare. Preparatele

2013 Page 6

Page 7: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

cu o durata mai mare de conservare sunt denumite salamuri. In vorbirea obisnuita aceste doua denumiri au de multe ori acelasi sens. Ca materie prima pentru mezeluri se foloseste, in cea mai mare masura, carne de vita, carne de porc, grasime de porc, ficat si subproduse bogate in gelatina (buze, urechi de porc, picioare etc.) iar uneori creierul, inima, splina, pulmonul, rumenul, stomacul de porc etc.,materie la care se adauga materii auxiliare, in special derivate proteice de origine vegetala sau animala, pentru imbunatatirea texturii si cresterea valorii nutritive. Dupa materia prima si dupa procesul tehnologic aplicat, mezelurile cuprind urmatoarele categorii de produse: salamuri fierte sau prospaturi, prelucrate din carne tocata fin sub forma de pasta, apoi afumate la cald, fierte si racite (parizer, polonez, crenvursti, frankfurter, safalade etc.), salamuri semiafumate, care pe langa carne tocata fin contin si carne tocata mai grosier si care sunt prelucrate prin afumare calda, fierbere si afumare rece (salam italian, rusesc, vanatoresc, cracauer etc.); salamuri de durata, fabricate din carne tocata fin sau grosier, fara adaos de pasta si care se prelucreaza prin afumare rece si uscare (salamul de iarna) sau numai prin uscare (ghiudenul).

Cuterele sunt masini destinate maruntirii fine a carnii sau a amestecului de carne cu diverse ingrediente, pentru obtinerea bratului sau a compozitiei diferitelor preparate.Prin dozarea programata a componentelor cuterele realizeaza pe langa maruntire si o amestecare a acestora. Pentru a realiza o maruntire corespunzatoare din punct de vedere tehnologic temperatura matriei prime nu trebuie sa fie mai scazuta de -3ºC si nu trebuie sa se prezinte sub forma unor blocuri congelate.Bucatile introduse pentru maruntire (carne, slanina) nu trebuie sa aiba mai mult de 0,5 kg.

Dezvoltarea cuterelor s-a facut pe baza capacitatii de incarcare a cuvei. Astfel, se va achizitiona doua noi cuttere TALSA cu volumul vasului de 120L fata de cele deja existente de 80L. Diferentele sunt urmatoarele :

Schema generala de fabricare a mezelurilor

2013 Page 7

Page 8: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

Fluxul tehnologic de fabricare a mezelurilor

1.Pregatirea srotului

Carnea de vita si de porc primita de la transare , aleasa si portionata in bucati de 200-300 g se omogenizeaza cu amestecul de sarare in cuva unuimalaxor, dupa care srotul se scoate in tavi de aluminiu transportandu-se apoi spre maturarw in camerele frigorifice unde se afla si bratul.Tavile se incarca in asa fel incat la stivuire carnea sa nu vina in contact cu fundul tavii de deasupra. Srotul se tine la maturat la +4...+5ºC timp de 3-4 zile cand s-a folosit amestec de sarare A( cu efect de maturare lent) sau 24-36 ore cand s-a folosit amestec de sarare B( cu efect de maturare rapid). Pentru reducerea substantiala a timpului de maturare a sroturilor se practica metoda tocarii carnii, folosind un cutit special si sita cu ochiuri de 20 mm si obtinandu-se o reducere a timpului de maturare la 16 ore. Dupa acelasi preocexdeu se prepara si srotul din carne de pe capatani de vita, bine aleasa de seu, oase si ochi, putandu-se folosi dupa 16 ore de la malaxare. Indiferent din ce fel de carne este pregatit srotul nu trebuie sa stea mai mult de 4 zile, iar cel din carne de pe capatani mai mult de 2 zile pana la intrarea in fabricatie.

2013 Page 8

Page 9: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

2. Prepararea bratului

Bratul este o parte componenta a salamurilor fiind o pasta de carne care joaca rolul de liant sau material de legatura al compozitiei acestora.Calitatea bratului are o deosebita importanta pentru calitatea produsului finit si ea este influentata de o serie de factori initiali ca: temperatura de prelucrare, procentul de tesut conjunctiv al carnii si in special calitatea carnii( varsta si starea de ingrasare). Prepararea bratului poate fi facuta folosind urmatoarele tipuri de carne: carne calda si carne rece. Bratul din carne calda.Carnea aleasa pe calitati se trece prin masina de tocat avanad sita cu ochiuri de 2-3 mm, obtinandu-se trei categorii de brat: brat calitatea I, calitatea a-II-a si calitatea a-III-a.Carnea tocata se introduce in masina de maruntit fin( cuter), se lasa sa se exexute o rotatie si apoi se adauga amestecul de sarare A sau B lasand cuva sa mai fac 2-3 rotatii, adaugandu-se treptat apa cu gheata.Pentru bratul I se foloseste 40-42% apa , pentru bratul II 30-32% apa , iar pentru bratul III 25% apa.Se amesteca bine pana cand pasta de carne devine lipicioasa dupa care se scoate in tavi de aluminiu in strat de 14-18 cmfiind depozitate apoi in camere frigorifice astfel:-bratul fabricat folosind amestec de sararae A se matureaza la temperatura de 0ºC sau +4ºC timp de 16-72 ore-bratul fabricat cu amestec de sararae B se matureaza la temperatura de +6ºC...+8ºC timp de 8-10 ore. Bratul din carne rece.In notiunea de carne rece se include carnea zvantata, refrigerata, decongelata sau maturata in carcasa 4-5 zile cat si carnea maturata ca srot.Din carnea rece se pot prepara mai multe sortimente de brat: bratul preparat cu amestec de sarare din carne zvantata, refrigerata sau decongelata: btaul preparat cu saramura; bratul preparat din carne maturata in carcasa timp de 4-5 zile; bratul preparat din carne maturata ca srot. Toate aceste tipuri de brat suporta aceleasi prelucrari mecanice diferind de la sortiment la sotiment proportia componentilor de sarare sau din saramua cat si timpii de maturare. 3.Preparare compozitie.Malaxare.

Prepararea compozitie este operatia care suporta o serie de prelucrari mecanice tipice cum ar fi maruntirea fina a tuturor componentelor si omogenizarea lor perfecta, inclusiv adaugarea condimentelor.Se executa la cuter si daca este nevoie se mai adaga apa. Malaxarea este o operatie de omogenixzare a componentelor care intra in reteta de fabricatie a preparatelor din carne si se executa la malxor sau in unele cazuri in cutere. In reteta semiafumatelor intra brat, srot si slanina.Amestecarea lor se executa in malaxor in felul urmator: se introduce intai bratul adaugandu-se circa 10% apa , apoi srotul tocatdupa care se aduaga condimentele si in final slanina. Timpul de malaxare este diferit in functie de tipul pastei pastei si al malaxorului dar totdeauna temperatura la care se executa malaxarea trebuie sa fie scazuta.4. Umplerea in membrane

2013 Page 9

Page 10: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

Umplerea cu compozitie a membranelor implica o serie de faze ca: pregatirea membranelor pentru umplere si umplerea propriu-zisa care se face cu ajutorul masinilor de umplut denumite sprituri. Dupa ce au fost umplute batoanele se leaga cu sfoara care in prealabil a fost udata sau mai nou cu clipsuri, legarea facandu-se longitudinal sau transversal in functie de sortiment.In unele cazuri nu se face o legare a membranelor ci o rasucire a lor la distante egale.Urmeaza apoi stufuirea care se executa cu un stufar cu ace din otel fara a deteriora membranele dupa care batoanele sunt puse pe bete din lemn sau metalice care se aseaza pe rame metalice sau pe carucioare de rastel.

5.Afumarea calda

Operatia face parte din categoria operatiilor de prelucrare termica si este formata din doua faze:

zvantarea membranei care are loc in primele 10-30 minute la o temperatura de 45-75ºC in functie de membranele si combustibiulul utilizat

afumarea calda propriu-zisa care se face in afumatorii calde la 70-80ºC, in interiorul batonului tratat temperatura ajungand la 50ºC iar durata variind intre 20-50 minute, in functie de diametrul batonului, sistemul de afumare aplicat, de natura membranei, de combustibilul folosit cat si de sortimentul fabricat. Efectele afumarii calde sunt: pasteurizarea si aromatizarea in masa produsului, rumenirea membranei pana la coloratie rosu-caramiziu. Compozitia chimica a fumului folosit consta in circa 200 de componenti din care aproape jumatate sunt compusi organici, iar principalii componenti ce intereseaza in procesul de afumare sunt: gazele (CO2,CO, H2,CH4, vapori de apa, etc.), acizii(CH3-COOH, HCOOH), alcolii( metilic, amilic, butilic, etc.), aldehidele si cetonele ( formaldehida, acetona, etc.), hidrocarburile aromatice( fenol, crezol, pirogalol, etc.), rasinile( gudroane) cenusa si funingimea. 6.Fierberea

Ca si afumarea calda fierberea face parte din categoria operatiilor de prelucrare termica si are ca scop continuitatea procesului de imbunatatire a calitatilor organoleptice cat si a pasteurizarii.Opertia se poate executa in cazane de apa sau in celule cu abur la temperaturi de 72-80ºC in functie de sortiment.Unele sortimente se fierb la temperaturi pana la 80-83ºC. Temperatura la care are loc fierberea depinde de grosimea batoanelor si de procentul lor de umiditate.Se folosesc temperaturi ridicate pentru batoanele subtiri si care contin putina apa; in cazul batoanelor groase cu umiditate mare se folosesc temperaturi mai joase deoarece la temperaturi mari apa se incalzeste, compozitia se dilata si conduce la spargerea membranelor. Durata fierberii este variabila in functie de gorsimea batonului si de sortiment, dar operatia se considera realizata atunci cand in centrul batonului s-a atins temperatura de 65-70ºC.

7.Afumarea la rece

2013 Page 10

Page 11: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

Scopul afumarii recu este de a mari rezistenta produsului la pastrare si se executa la urmatorii parametrii: temperatura intre 15-40ºC iar durata de 6-24 ore sau chiar mai mult acestea depinzand de tipul produsului care se afuma, temperatura de afumare, diametrul si umiditatea finala a salamului. Pentru o afumare corespunzatoare trebuie sa se asigure permanent debitul de fum necesar.Operati se executa in boxe de afumare cu foc direct sau in afumatorii cu generatoare de fum care pot fi turnuri de afumare sau tunele de afumare. 8.Depozitarea

Salamurile semiafumate se depoziteaza in spatii cu umiditate redusa, temperatura scazuta, ventilatie buna si lumina putina.Temperatura de depozitare este de 10-14ºC atentie deosebita acordandu-se asezarii batoanelor pe stelaje.

2.4 Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.De asemenea, se va prezenta cantitatea de materie prima folosita, cantitatile de produse finite obtinute si consumul specific pentru fiecare produs.

Prin implementarii proiectului de modernizare a capacitatilor de productie, societatea detine linii tehnologice moderne de prelucrare a carnii realizate de firme de renume din Italia, Germania si Suedia. Liniile tehnologice, pornind de la receptia carniii materie prima pana la ambalare produs finit, sunt automatizate.

1. Recepţie animale

 Este zona amenajată special pentru primirea animalelor în vederea abatorizării. Ea este dotată cu cântare pentru recepţionarea animalelor si este amenanjat un punct de control sanitar-veterinar, unde animalele sunt examinate.

2. Sacrificare

2013 Page 11

Page 12: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

 Se efectuează în conformitate cu cerinţele Ordinului 401/2002, privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete. Prin proiect s-au prevăzut spaţii suficient de mari şi s-a conceput fluxul tehnologic pentru evitarea încrucişărilor. Pentru examenul trichinoscopic s-a prevăzut un laborator dotat corespunzător.

3. Tranşare

 Operaţiile ciclului de tranşare sunt realizate în spaţii climatizate, dotate cu benzi de tranşare, ustensile şi utilaje adecvate (cuţite, masate, fierăstraie cu disc, cărucioare pentru transport, cuttere). Pentru îndepărtarea şoriciului de pe carcasele de porc este folosit un dispozitiv special, din secţiile de tranşare fiind totodată indispensabile ciocanele pentru înlesnirea desprinderii cărnii de pe oase, tăvile din oţel inoxidabil, grandurile, toboganele, dispozitivele pentru sterilizarea ustensilelo, etc.

4. Laborator

 Pentru o eficacitate mărită s-a prevăzut un laborator fizico-chimic şi unul bacteriologic dotate cu aparatură performantă. Toate produsele Kosarom sunt testate in laboratorul propriu, autorizat DSV, in care se urmaresc parametrii fizico-chimici, conform Regulamentului 560/2006 privind comercializarea preparatelor din carne.

2013 Page 12

Page 13: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

Produsele Kosarom sunt sigure si din punct de vedere microbiologic prin respectarea unui plan de autocontrol, in colaborare cu autoritatile locale prin intermediul carora se confirma ca preparatele nu pun in niciun fel in pericol siguranta consumatorului.

5. Fabricarea preparatelor din carne

Kosarom dispune de tehnologie de ultimă oră şi de personal calificat, astfel că produsele, fabricate după reţete proprii, tradiţionale, sunt urmărite de la recepţia de materie primă şi auxiliară până la stadiul de produs finit, ajuns la consumator prin sistemul de trasabilitate implementat.

Compania produce o gamă variată de sortimente care sunt fabricate pe 5 fluxuri tehnologice bine individualizate:- preparate din carne fara tratament termic, proaspete (carne tocată, pastă de mici, cârnaţi proaspeţi etc.);- preparate din carne cu tratament termic (salamuri, cârnaţi, parizer, crenwurşti, specialităţi: muşchi file, pastramă de porc, pastramă de oaie, kaizer, etc.);- preparate din carne tratate termic de tipul specialităţilor (muşchi file, kaizer, pastramă de porc, piept ardelenesc, pastramă de oaie etc.);- preparate din carne tratate termic de tipul produselor fierte afumate şi uscate (salamuri, cârnaţi)- produse cu specific românesc (tobă, caltaboş, leberwurst, drob);

6. Ambalarea

Toate sortimentele de carne destinate pieţii, colectate în recipienţi din pvc sau inox, rezultate în tranşare sunt trecute într-o cameră de ambalare unde sunt puse într-un ambalaj intim (pungi, folie, caserole etc.) de unde acestea sunt trecute în depozitul (0-4ºC) puse în navete pvc sau cartoane de unde se livrează. S-au prevăzut condiţii pentru

2013 Page 13

Page 14: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

ambalarea diversificată a preparatelor din carne, inclusiv, felierea şi ambalarea sub vid sau cu gaze inerte.

- în atmosferă controlată (ambalaj gastro), atât a produselor cu greutate variabilă, cât şi a celor cu masă fixă- în caserole de diferite dimensiuni, gramaje- produse vidate în diferite forme şi dimensiuni (porţionate, feliate);

7. Expediţia preparatelor

Livrarea produselor se realizează pe baza comenzilor primite. Produsele finite sunt cântărite şi lotizat. Se întocmeşte nota de cântar, avizul de expediţie şi declaraţia de conformitate după care se transportă paletul cu navetele în care se află produsele la rampa de livrare.Transportul se realizează prin intermediul transpaletelor hidraulice. Asigurăm distribuţia în ţară cu propria flotă de maşini, în cel mai scurt timp posibil de la solicitare. Toate produsele Kosarom sunt ambalate în cutii de carton şi sunt livrate ca atare ori paletate. Mijloacele de transport cu care efectuăm livrarea sunt igienizate, curate şi izolate termic pentru a asigura menţinerea temperaturii necesare păstrării calităţilor organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale produselor.

8. Igienă personala

        S-au prevăzut vestiare şi filtre separate pe zone şi sexe, toate acestea în funcţie de cerinţele legale. Vestiarele sunt plasate astfel încât accesul personalului la locul de muncă să se facă direct fără să treacă prin alte secţii iar în incinta tehnologică s-au prevăzut spălătoare pentru mâini, pentru operatori, astfel încât aceştia să nu lucreze cu mâinile murdare. Amplasarea lor s-a făcut în apropierea locurilor de muncă, astfel încât să fie la îndemână tuturor operatorilor Statia de igienizare (ecluza) asigură ca în punctele de intrare şi iesire în unitate, personalul să poată să patrundă în zonele protejate din punct

2013 Page 14

Page 15: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

de vedere igienic numai în urma sterilizării încaltărilor şi mâinilor, respectiv să părăsească spaţiile de lucru numai cu tălpile pantofilor spălate şi dezinfectate.

9. Igiena utilajelor

        Pentru recipienţii de transport carne şi produse din carne (tăvi, cărucioare), s-a prevăzut o spălătorie, astfel încât reintroducerea acestora în fluxul tehnologic să se facă numai după spălarea, respectiv sterilizarea acestora. Pentru spălarea şi dezinfectarea maşinilor de transport carne şi produse din carne s-a amenajat o spălătorie amplasată în zona curată a incintei. Spălătoria este alimentată cu apă rece inclusiv apă de 83ºC şi dotată cu facilităţi pentru executarea dezinfecţiei În zona de transport animale este prevăzută o spălătorie în care mijloacele de transport, după ce s-au descărcat animalele, sunt spălate şi dezinfectate, putând părăsi incinta numai după această operaţie, drumul de ieşire fiind diferit de cel de intrare. Pentru purificarea apelor reziduale, unitatea este dotată cu o staţie de epurare.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice).

Utilajele TALSA de 120 L sunt de ultima generatie si poarta denumiri consacrate in domeniu, care duc la obtinerea unei carcase mult imbunatatite, cu un continut al carnii de porc mai redus in grasimi,mai suculente si cu o culoare mai rosie.

2013 Page 15

Page 16: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

constructie solida din otel-inox. vas turnat otel inox viteza de taiere variabila electronic 1000-4000 rpm. 2-3 motoare independente. viteza redusa de amestecare(inainte si inapoi) in echiparea standard. panou de comanda 24 V impermeabil. frana automata a capului de taiere protectia termica a motorului cap de taiere cu 6 cutite dar si cu posibilitatea utilizarii a 3 cutite cu inele de compensare termometru digital cutite din otel-inox, capac protector actionat de motor (deschidere si inchidere automata).

La deschiderea capacului, viteza de operare este redusa pentru protective (conform normelor CE).

baza inchisa. curatare usoara.

2013 Page 16

Page 17: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

2.6 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Grupul de firme Kosarom a devenit brand-ul numarul 1 al Regiunii de Nord-Est a Romaniei. 

Conform unei cercetari cantitative realizate de ISRA Center Marketing Research, referitoare la piata mezelurilor din Romania, Kosarom ocupa primul loc ca marca moldoveneasca in topul preferintelor consumatorilor. La nivel national, produsele Kosarom ocupa locul al cincilea in clasamentul preferintelor producatorilor de mezeluri.

Potrivit aceluiasi studiu, Kosarom este cea mai cunoscuta marca moldoveneasca de mezeluri la nivel spontan. Calitatea deosebita a produselor Kosarom deriva si din sistemul integrat implementat de grupul de firme, care are in componenta unitati proprii de crestere a porcilor si pasarilor de carne, unitati furnizoare de materie prima („SUINPROD" Roman, AVI-TOP SA Iasi) si unitati de productie a cerealelor si furajelor (Agricola Tg. Frumos, Fabrica de Nutreturi Combinate Roman, Fabrica de Nutreturi Combinate Tomesti). Principalele criterii de care se tine cont la cumpararea mezelurilor sunt gustul si termenul de valabilitate, acestea fiind urmate de pretul produsului si renumele producatorului.

Piaţa internă

  Mereu în actualitate, compania Kosarom s-a concentrat asupra unor noi produse şi a modernizării procesului de fabricaţie cu tehnologii de ultimă oră, investiţii care asigură îmbogăţirea şi diversificarea gamei de produse Kosarom, adaptarea structurii sortimentale la gusturile şi preferinţele consumatorilor.

  De la produsele pe care le realizăm până la relaţiile pe care le construim cu partenerii de afaceri, facem totul cu pasiune dedicându-ne priceperea, experienţa şi eforturile pentru a demonstra zi de zi, prin rezultatele muncii nostre că la compania Kosarom “calitatea totală” nu este doar un concept teoretic ci o realitate evidentă, aducătoare de satisfacţie şi profit.

2013 Page 17

Page 18: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

Piaţa externă

Prin competenţă, dăruire şi strategia de dezvoltare promovată suntem integrati in Comunitatea Europeana, din punct de vedere al cerintelor legislative si suntem prezenti cu produsele noastre in piata unica europeana.

Gustul produselor este apreciat şi de consumatorii din afara ţării; Kosarom remarcându-se ca un procesator responsabil, interesat de calitate şi siguranţă, cu respectarea celor mai exigente norme şi standarde comunitare de producţie, pe piaţa cărnii şi preparatelor din carne din Marea Britanie, Irlanda, ţările nordice, Italia, Spania, Franţa, Grecia, Cipru, Germania şi alte state europene.

2013 Page 18

Page 19: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

Printre concurenta se numara: Aldis ( concurenti directi), firmele cu produse din carne de vita (concurenti indirecti), firmele cu produse de post( concurenti de solutie).

2.6.2 Descrierea orasului

Pașcani este un municipiu din județul Iași, Moldova, România. Este al doilea centru urban ca mărime din județ, cu o populație de 33.745 locuitori (2011). Este un important nod de cale ferată.

DemografieConform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Pașcani se

ridică la 33.745 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 42.057 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (91,08%), cu o minoritate de romi (1,48%). Pentru 7,21% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (87,45%), cu o minoritate de romano-catolici (2,39%). Pentru 7,26% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

ClimaDatorită poziție geografice, orașul Pașcani are un climat continental destul de

pronunțat, integrându-se în ținutul climatic al dealurilor înalte. În afară de poziție geografică și relief, clima văii Șiretului din sectorul Pașcani ține și de alți factori, mai importanți fiind radiația solară și circulația generală a maselor de aer anticiclonale atlantice- și direcția văii Siretului (N-S), care canalizează curenții de aer.

2013 Page 19

Page 20: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

VegetațiaVegetația este caracteristică zonelor de podiș. În locurile în care pădurea a fost

distrusă, vegetația are caracter de stepă. Pădurea ocupă suprafețe reduse, în Estul și Vestul municipiului Pașcani, pe dealurile din apropiere, la Moțca, Miroslovesti, Valea-Seacă. Domină fagul, carpenul, gorunul, teiul, mesteacănul și cu o frecvență mai redusă, paltinul, arțarul, ulmul, stejarul, teiul argintiu, scorusul și ciresul sălbatic.

FaunăȚinând cont de ansamblul aspectelor naturale, se poate vorbi de o faună a

pădurilor de fag și o faună acvatică. Printre mamiferele obișnuite, caracteristice pădurilor din jur, avem veverița, căprioara, mistrețul. La acestea se mai adaugă lupul, vulpea, iepurele, pisica sălbatică, dihorul ,popândăul, șoarecii. Dintre păsări avem vrabia, mierla, ciocănitoarea, porumbelul sălbatic, cinteza, pupăza, graurul, bufnița, uliul. Reptilele sunt reprezentate prin șarpele de pădure, gușter. Bălțile din Lunca Siretului găzduiesc rața sălbatică, gâsca sălbatică, lișița, pescărușul albastru, bâtlanul. În apă viețuiesc crapul, șalăul, carasul, roșioara. Această bogăție faunistică permite practicarea vânătului și a pescuitului sportiv.

IstorieÎn perimetrul orașului a fost descoperite diferite urme ale unor așezări neolitice,

aparținând culturii Cucuteni, secolele 5-3 î.Hr.Prima atestare documentară datează din 8 aprilie 1419, când apare înscrisă într-un

hrisov de danie, cu statul de sat. Apare menționat și într-un document de la 2 iulie 1453 emis de domnul Alexăndrel, ca sat pe moșia boierului Oană Pașcă, de la care i se trage și numele.

EconomieMediul economic al municipiului Pașcani are un caracter predominant industrial,

cu un declin pronunțat după 1989. Unele întreprinderi de tradiție pentru această zonă s-au închis sau și-au restrâns activitatea, însă au apărut și numeroase firme noi, care au obiecte de activitate în acord cu cerințele pieței. Comerțul a luat amploare, devenind foarte activ în domeniile: materiale de construcții, echipamente industriale, perdele și materiale textile, produse de panificație, produse agroalimentare, produse nealimentare, etc.

Se poate considera că au crescut interrelațiile dintre oraș și localitățile rurale din administrativul municipiului Pașcani. Pe de o parte, satele componente continuă să furnizeze produse agricole către piața orașului, pe de altă parte, prezența slabă a activităților de prelucrare locale determină o deplasare continuă spre oraș, care asigură cea mai mare parte a mărfurilor alimentare și nealimentare necesare consumului populației.

Turism

Principalele obiective turistice ale Pașcaniului sunt: Muzeul Municipal Pașcani, înființat la 1 decembrie 1997 care își

desfășoară activitatea în cadrul Casei de Cultură „M. Sadoveanu” și Palatului Copiilor „Iordache Cantacuzino”. Muzeul deține un număr de 375 exponate și este organizat în trei secții: istorie, etnografie și religie.

2013 Page 20

Page 21: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

Casa Cantacuzino-Pașcani este un monument istoric și de arhitectură laică, construit între 1640-1650 cu două nivele, având un foișor cu cabane din piatră și un bogat decor sculptat.Din pacate,din motive birocratice,din 2010 aceasta se afla abandonata de catre primaria Municipiului Pascani.

Biserica "Sf. Voievozi" - monument istoric datând din anul 1664. I s-au adus unele refaceri în anul 1807.[5]

Biserica romano-catolică din Pașcani - construită în perioada 1985-1996

Romanii prefera mezelurile din carne de porc si pe cele din carne de pui in proportii relativ egale, arata un studiu realizat de compania de cercetare de piata TNS CSOP. Micul dejun ramane ocazia de consum care trebuie exploatata la maximum de catre retaileri si producatori deopotriva, pentru ca 70% dintre respondenti prefera acest acest moment al zilei pentru consumul de mezeluri.

Studiul a fost realizat in luna ianuarie a acestui an si si-a propus sa identifice frecventa si obiceiurile de consum pentru categoria mezeluri, cele mai consumate tipuri, sursele si criteriile de achizitie, dar si modul in care se raporteaza romanii la categorie in perioadele de post. Esantionul a fost alcatuit din 1.122 de respondenti cu varsta de peste 15 ani, din mediul urban si rural. Datele au fost colectate prin metoda interviurilor fata in fata pe baza de chestionar cu intrebari predefinite administrate la domiciliul respondentilor.

Ocazii de consum

Jumatate dintre romani (51%) consuma mezeluri mai des de o data pe saptamana, in timp ce doar 1 din 10 declara ca nu consuma deloc aceasta categorie de alimente. Studiul a mai relevat faptul ca, indiferent de varsta, sex ori educatie, mezelurile sunt consumate cel mai des la micul dejun, cu 70% dintre consumatori preferand acest moment al zilei in defavoarea pranzului sau al cinei, care au inregistrat o mentionare de 11% si respectiv 8%. Contrar asteptarilor, o analiza in functie de sex dezvaluie ca femeile consuma mezeluri cu aceeasi frecventa ca si barbatii. Pe de alta parte, frecventa de consum este semnificativ mai ridicata in randul tinerilor, 64% dintre acestia consumand mezeluri mai des de o data pe luna. La polul opus, doar 34% dintre respondentii cu varsta mai mare de 50 de ani au declarat ca frecventa de consum a acestei categorii este lunara.

Ce se cumpara?

Din categoria mezeluri, salamul este produsul cel mai des achizitionat, mai arata studiul realizat de TNS CSOP pentru Magazinul Progresiv. Pentru aproximativ 37% dintre gospodarii acest tip de mezeluri se cumpara cu o frecventa mai mare de o data pe saptamana. Trebuie mentionat totusi ca tendinta generala este de a achizitiona diferite tipuri de mezeluri cu o frecventa de 2-3 ori pe luna sau o data pe luna, chiar si mai rar. In ceea ce priveste preferintele pentru diferite tipuri de carne, studiul mai indica faptul ca sunt preferate mezelurile din carne de porc (78%), urmate de cele din carne de pui (74%).

2013 Page 21

Page 22: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

Carnea de curcan a inregistrat un procent de 23%, in timp ce mezelurile din carne de vita sunt cel mai putin consumate (2%).

2.7 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unu din membri).

Societatea comerciala nu este o forma asociativa,deci nu este cazul sa se descrie aceasta situatie.

2013 Page 22

Page 23: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

2.8 Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă, in cazul utilizarii biomasei ca materia prima folosita pentru obtinerea acesteia, se va prezenta modalitatea de obtinere a biomasei din unitatea proprie si modul de folosinta, exclusiv in unitate, a energiei obtinute.

Datorita capacitatii de productie si a numeroaselor utilaje folosite pentru prelucrarea carnii materie prima si transformarea sa in produs finit,unitatea procesatoare are costuri ridicate cu privire la energia electrica utilizata.Marea majoritate a utilajelor din sectii,dar si celelalte necesitati cum ar fi depozitele frigorifice de congelare,cele de refrigerare,instalatia termica si altele depind in mod direct de furnizarea energiei electrice.De aceea, s-a decis ca implementarea unui sistem de celule fotovoltaice in cadrul unitatii ar reduce costurile destul de mult, si ar aduce beneficii mult mai mari prin utilizare pe termen lung.

Panouri solare cu tuburi vidate cu rezervor separat. Si acest sistem, ca cel de mai sus, poate fi folosit deasemenea pe tot parcursul anului.

Principiu de functionare: Tuburile vidate capteaza energia solara si o transforma in energie termica, incalzind heat pipe-urile. Caldura este mai apoi transmisa, prin intermediul „bulbului” din partea superioara a heatpipe-ului, agentului termic care este circulat de pompa prin serpentina din interiorul rezervorului, astfel incalzind apa.

 Majoritatea panourile solare termice sunt construite in asa fel incat nu sunt

influentate de temperatura exterioara, deci pot fi folosite in orice anotimp. In lunile de

2013 Page 23

Page 24: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

vara, cand ziua este lunga si soarele e in forma maxima, temperatura apei din rezervorul de acumulare poate ajunge si la 90°C. Insa in lunile de iarna, cand ziua este mult mai scurta si perioada de absorbtie a razelor solare este mai mica, temperatura la care va ajunge apa va oscila intre 15 si 45°C.

2.9 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii

Adresa Produs furnizat si cantitate aproximativa

Valoare aproximativa-Lei-

% din total achizitii

SUINPROD S.A. Roman, judetul Neamt

Carcase porci50 tone/zi

54.000 56

Avi-Top com. Ion Neculce, Razboieni, jud Iasi

Pui

20 tone/zi 25.00032

AGRICOLA TG. FRUMOS

STR. CUZA-VODA, TG.FRUMOS, JUD. IASI

Carcase bovine si ovine10 tone/zi

12.000 12

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUINr.crt Client (Denumire si

adresa)Valoare

-Lei -% din vanzari

1 magazine KOSAROM 35.000

22

2 supermarket traditional 12.500

10

3 franchize KOSAROM 65.000 484 Minimarket 30.000 20

2013 Page 24

Page 25: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

3. Date privind forta de munca

3.1 Total personal existent

Resursele umane din cadrul SC Industrializarea carnii (Kosarom) SA

Nivelul de educaţie al resurselor umane din cadrul companiei

Din numărul total de 330 de angajaţi ai Kosarom , 46 % este reprezentat de femei şi restul de 54 % de bărbaţi. Nivelul de educaţie este variat, de la necalificaţi – cei cu studii gimnaziale, într-o pondere foarte mică, la cei cu studii liceale şi universitare.

2013 Page 25

Page 26: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

Distribuţia pe vârstă a personalului din cadrul companiei

Ne bucurăm să avem o echipă tânără, dinamică, dornică de muncă şi realizari profesionale. Mai mult de jumatate dintre angajaţii noştri, sunt persoane tinere cu vârsta până în 35 ani.

Instruirea personalului

Investim în angajaţii noştri, deoarece aceştia sunt baza companiei noastre. Totodată investim în angajaţii noştri pentru a creste performanţa şi aptitudinile acestora. Toate acestea sunt susţinute de programe de instruire complete atât la nivel intern cât şi la nivel extern. Organizăm cursuri de instruire şi seminarii de pregătire în toate segmentele companiei. Dintre cursurile de instruire se numără: Staff Hygiene, ISO 22000 Food Safety Management Systems, ISO 22000 - HACCP, programe financiare, programe de instruire a forţei de vânzare, etc

3.2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Locuri de muncă nou-create

Suplimentand linia tehnologica cu doua noi cuttere TESLA, se vor crea 3 noi locuri de munca din care: 2 persoane vor fi pentru manipularea utilajelor si 1 persoana pentru mentenanta si pregatire personal.

2013 Page 26

Page 27: Modernizarea fluxului tehnologic in scopul cresterii capacitatii de productie, in cadrul firmei SC Industrializarea carnii (KOSAROM) SA

3.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) , relevante pentru proiect.

Responsabil proiect:-----Functia:administrator SC „Industrializarea carnii (KOSAROM)” SAPerioada numirii in functie: 2013

2013 Page 27